ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012"

Transkript

1 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

2 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

3

4 INDHOLD Forord ViFABs oprettelse Før ViFAB ViFAB bliver til Øge viden om og kendskabet til alternativ behandling Borgeren i centrum for kommunikationen Flere målgrupper Behov for viden om effekt af alternativ behandling ViFAB satser på Bedst på Nettet Brug af hjemmesiden Fremme og udvikle forskningen Kompetenceudvikling om forskning og forskningsmetoder Dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning Uddeling af forskningsmidler Andre forskningsaktiviteter Fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere ViFABs bestyrelse: Samarbejde mellem interesseorganisationer Dialogskabende aktiviteter Lukningen af ViFAB Bilag Bilag 1.a ViFABs forskningsmidler: Ansøgninger og bevillinger Bilag 1.b ViFABs forskningsmidler: Undersøgte behandlingsformer Bilag 1.c ViFABs forskningsmidler: Undersøgte sygdomme og lidelser Bilag 2: Statistik: Brug af alternativ behandling Bilag 3: Alternative behandlere: Indkomst samt omsætning af naturmedicin Bilag 4: Omsætning af kosttilskud (skønnet) VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 27

5 Forord Bestyrelsen for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) har på sit sidste møde den 7. november 2012 godkendt nærværende beretning. ViFAB nedlægges ved udgangen af I denne beretning redegøres i store træk for ViFABs opgaver og opnåede resultater i centerets levetid, dvs. i perioden En mere uddybende beskrivelse af centerets aktiviteter i perioden findes i ViFABs Årsberetninger, og en uddybende beskrivelse af ViFABs økonomi og opnåede resultatkrav for perioden findes i ViFABs Årsrapporter. De statslige aktiviteter vedrørende det alternative behandlingsområde vil fra den 1. januar 2013 blive varetaget af Sundhedsstyrelsen, jf. afsnit 5. Hans Stødkilde-Jørgensen Bestyrelsesformand Helle L. Lønroth Centerchef VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 27

6 1. ViFABs oprettelse 1.1 Før ViFAB Feltet alternativ behandling fik for første gang politisk anerkendelse, da Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) blev oprettet i SRAB er et kontaktorgan mellem Sundhedsstyrelsen og alternative behandlere, hvor man kan udveksle informationer om alternativ behandling. SRAB oprettede i 1996 Forsknings- og Projektudvalget (FPU), som eksisterede frem til SRAB præsenterede i juni 1998 strategien Vidensopsamling, formidling og forskning i alternativ behandling en strategi. I strategien foreslås det, at Folketinget opretter et videns- og forskningscenter. I omkring årtusindskiftet åbner tilsvarende institutioner blandt andet i USA (NCCAM i 1998) og Norge (NAFKAM i 2000 og NIFAB i 2005). 1.2 ViFAB bliver til I efteråret 1998 foreslog det daværende medlem af Folketinget og sundhedspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti Birthe Skaarup, at der oprettes et videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Forslaget blev vedtaget den 3. december 1998 med bred opbakning fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet. ViFABs første bestyrelse blev beskikket med virkning fra den 1. december Blandt bestyrelsens første opgaver var at udarbejde centerets vedtægter i samarbejde med Sundhedsministeriet. Af vedtægterne fremgår det, at ViFABs formål er: at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning at fremme og udvikle forskning på området at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 27

7 Centeret har til opgave at realisere disse formål ved: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin at initiere forskning inden for alternativ behandling og naturmedicin - enten i centerets regi eller ved at tilskynde til og medvirke ved igangsætning af forskning i andre forskningsmiljøer, herunder samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer at fremme en dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere at øge kendskabet til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. I løbet af foråret 2000 blev ViFABs sekretariat etableret i Aarhus. I de kommende afsnit kan du læse mere om, hvordan man i ViFABs knap 13 leveår arbejdede med at løse centerets opgaver, og hvilke resultater man opnåede. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 27

8 2. Øge viden om og kendskabet til alternativ behandling Helt fra etableringen af ViFAB blev det besluttet, at centerets hjemmeside er det centrale omdrejningspunkt for formidlingen af viden om området. Den viden, der indsamles, udvikles eller formidles af ViFABs medarbejdere via andre aktiviteter, formidles sideløbende i videst mulige omfang via hjemmesiden. Herved sikres størst mulig synergi mellem aktiviteterne og dermed størst mulig omkostningseffektivitet. Herudover besluttede man, at hjemmesidens primære målgruppe skal være den brede offentlighed og tekster skal derfor som udgangspunkt skrives i et klart og brugervenligt sprog, så de kan forstås af almindelige borgere uden særlige faglige forudsætninger. Det blev også besluttet, at hvis der er behov for tekster med fagtermer, så placeres de i særlige områder på hjemmesiden, hvor det klart fremgår, at teksterne eksempelvis er målrettet lægen eller forskeren. 2.1 Borgeren i centrum for kommunikationen Den første midlertidige hjemmeside blev oprettet i 2000 kort efter ansættelsen af centerets medarbejdere. Herefter blev arbejdet med at beslutte hjemmesidens design og informationsarkitektur, dvs. hvilke hovedmenuer og undermenupunkter hjemmesiden skulle have, igangsat. Og dernæst blev arbejdet med udarbejdelse af tekster til hjemmesiden påbegyndt. I 2001 blev den første egentlige hjemmeside præsenteret. Som tidligere nævnt valgte centeret at lægge fokus på formidlingen til den brede offentlighed, og hjemmesidens primære struktur fokuserer derfor på at give almindelige borgere viden om: alternativ behandling naturmedicin sundhed og sygdom (i forhold til alternativ behandling og naturmedicin) Denne strukturering er i store træk bibeholdt gennem alle årene. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 27

9 Alternativ behandling Menupunktet omfatter blandt andet beskrivelser af de mest brugte alternative behandlingsformer, gode råd om alternativ behandling, love og regler på området mv. Naturmedicin Menupunktet indeholder blandt andet beskrivelser af, hvad naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, traditionelle plantelægemidler og homøopatiske lægemidler er, oplysninger om bivirkninger og interaktioner, gode råd ved brug mv. Beskrivelserne af de mest brugte alternative behandlingsformer i Danmark omfatter eksempelvis tekster om, hvordan behandlingerne foregår i praksis, om der kan være bivirkninger ved behandlingerne, teorierne bag behandlingerne mv. På hjemmesiden findes der uddybende beskrivelser af: Akupunktur Aromaterapi Bachs Blomstermedicin Biopati og naturopati Body-sds Ernæringsterapi Healing Heilpraktik Kinesiologi Klassisk homøopati Kranio-sakral terapi Massage Meditation Phytoterapi Visualisering Yoga Zoneterapi Herudover findes korte beskrivelser af mere end 60 andre behandlingsformer i ordbogen på hjemmesiden. Sundhed og sygdom Menupunktet indeholder blandt andet tekster om kræft, gigt, hjertekarsygdom, diabetes og psykisk sygdom samt opsummering af forskningen inden for disse (og mange flere) sygdomsområder. Udviklingen af menupunktet Sundhed og sygdom prioriteres flere gange gennem ViFABs leveår. Først i forlængelse af regerings sundhedsprogram Sund hele livet og dernæst som følge af to brugerundersøgelser som ViFAB gennemfører i 2006 den ene via hjemmesiden, den anden via fokusgruppeinterview blandt almindelige borgere. Undersøgelserne viser, at der fortsat er stor efterspørgsel på udbygget og lettilgængelig viden om effekten af alternativ behandling. I udviklingen af tekster til menupunktet blev en indsamling af idéer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivere iværksat. De patientforeninger, ViFAB havde kontakt med under arbejdsprocessen, viste stor interesse for emnet, og ViFABs arbejde inspirerede Hjerteforeningen til selv at lave en sektion på om alternativ behandling. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 27

10 Andre menupunkter Grundet ViFABs formål om formidling af viden om forskning indenfor området, bliver Forskning oprettet som et særskilt menupunkt på hjemmesiden allerede i Brugerne af hjemmesiden bliver dog gjort opmærksomme på, at teksterne på disse sider indeholder fagudtryk. Under menupunktet linkes blandt andet til beskrivelser af og information om ViFAB-støttede forskningsprojekter og til Cochrane reviews, dvs. tekster, der giver svar på spørgsmålet: Virker det? Et Cochrane review er en oversigtsartikel, som vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling. Et Cochrane review kan f.eks. være en oversigtsartikel, der vurderer effekten af akupunktur som smertelindring ved kroniske nakkesmerter. Hjemmesiden indeholder også andre funktioner, f.eks.: ordbog, hvor der gives forklaringer på vanskelige ord og fagudtryk links, der henviser til centrale aktører på området i Danmark og internationalt debat, hvor brugerne kan kommunikere med hinanden og give brugerrespons abonnementsservice, hvor det er muligt at tilmelde sig ViFABs elektroniske nyhedsbrev. 2.2 Flere målgrupper Fra 2003 begynder ViFAB at udvikle indhold på hjemmesiden, som skal opfylde behovet for viden og information hos centerets mere afgrænsede målgrupper. Disse tekster samles i temaer som klart signalerer, at de er målrettet særlige målgrupper, f.eks.: Sundhedsfagligt personale og alternativ behandling Forskning i alternativ behandling I de følgende år udvides antallet af tekster til andre målgrupper, og det besluttes at oprette særlige menupunkter til disse målgrupper. Det fremgår herefter mere klart, hvilke tekster, der henvender sig til fagfolk, og hvilke tekster, der er tiltænkt personer uden forudgående viden eller faglig baggrund. Disse menupunkter er: Til lægen Til den alternative behandler Til sygeplejersken VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 27

11 2.3 Behov for viden om effekt af alternativ behandling Spørgsmålet Virker det? er nok det spørgsmål, ViFABs medarbejdere oftest er blevet mødt med gennem årene. Borgerne, sundhedsfagligt personale, politikere, presse m.fl. vil gerne have forskningsbaseret viden om effekten af alternativ behandling. Med hjælp fra en ekstrabevilling i oktober 2003 fik ViFAB mulighed for i perioden at formidle fri og gratis adgang for borgerne til Cochrane-biblioteket i et samarbejde med blandt andet sundhed.dk og Statsbiblioteket. Cochrane-biblioteket samler oversigtsartikler, som vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling. Sådanne oversigtsartikler kaldes Cochrane reviews. Et Cochrane review kan f.eks. være en oversigtsartikel, som vurderer, hvilken effekt akupunktur har som smertelindring ved fødsel. Via ViFABs hjemmeside linkes til Cochrane reviews om effekten af alternative behandlinger og naturmedicin. I perioden er det dog kun via bibliotekerne, at danskerne kan få adgang til Cochrane-biblioteket. VIFAB indgår i 2007 et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet om forskningsfaglig gennemgang af Cochrane reviewene. Det betyder blandt andet en kategorisering af reviewene: Viser resultaterne positiv effekt, ingen effekt, negativ effekt eller er de inkonklusive? Og er der bivirkninger ved behandlingen? Denne information giver ViFAB videre via centerets hjemmeside. Med denne information får brugerne et endnu bedre overblik over forskningen indenfor området. Eksempler på Cochrane reviews, der viser mulig positiv effekt: Akupunktur mod migræne Akupunktur mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Artiskokblad-ekstrakt mod forhøjet koleserol Homøopatisk medicin (Traumeel S og Calendula) til behandling af bivirkninger ved kræftbehandling Musik til psykisk og fysisk velbefindende hos cancer patienter Perikum-ekstrakt mod depression Zoneterapi mod hævede ben under graviditet Eksempler på Cochrane reviews, der viser ingen effekt: Antioxidanter (E-vitamin og betakaroten) til forebyggelse af aldersrelateret macula-degeneration (AMD) C- og E-vitaminer m.fl. til reducering af risiko for svangerskabsforgiftning Kalk til øgning af mineraltæthed hos raske børn Vitamintilskud før eller tidligt i graviditeten til reducering af abortrisiko VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 27

12 2.4 ViFAB satser på Bedst på Nettet Bedst på Nettet er en årligt tilbagevendende konkurrence for offentlige hjemmesider, som Digitaliseringsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelse) afvikler. Konkurrencen giver mulighed for at få en ekstern vurdering af hjemmesidens kvalitet og sammenholde hjemmesiden med andre offentlige hjemmesider. For institutioner som ViFAB, hvor formidling af viden via hjemmeside udgør en så væsentlig del af centerets aktiviteter, er det en stor fordel at kunne få en årlig, ekstern vurdering af hjemmesiden. Bedst på Nettet-vurderingerne har fungeret som et årligt kvalitetstjek for ViFABs hjemmesideaktiviteter og har dannet udgangspunkt for videreudviklingen af hjemmesiden til gavn for brugerne. ViFABs hjemmeside deltager i Bedst på Nettet-konkurrencen i perioden Allerede i 2002 bliver hjemmesiden den tredje bedst vurderede hjemmeside i sin kategori. Gennem årene bliver det til seks top-3-placeringer, flere nomineringer i konkurrencen og i 2005 vinder hjemmesiden i kategorien Forsknings-, rådgivnings- og uddannelsesinstitutioner. I 2005 vinder Bedst på Nettet konkurrencen. Dommerpanelet fremhæver blandt andet følgende kvaliteter ved ViFABs hjemmeside: Et overskueligt og elegant design En brugervenlig navigation Grundig og lettilgængelig information Ordforklarings-service, som gør det lettere for forudsætningsløse brugere at sætte sig ind i hjemmesidens faglige tekster Mulighed for brugerrespons I 2011 bliver igen den bedst placerede hjemmeside i Bedst på Nettet-konkurrencen denne gang i kategorien Stat. Hjemmesiden opnår 89,5 af 100 mulige point, hvilket er godt 1,5 point bedre end nummer to (Justitsministeriets hjemmeside). Herefter indstiller ViFAB sin deltagelse pga. den forestående lukning af centeret. Kvalitetsudviklingen af hjemmesiden, som følger af deltagelsen i Bedst på Nettet, har blandt andet betydet, at ViFAB gennem alle årene har arbejdet med at sikre tekniske forbedringer af hjemmesiden, f.eks. så alt indhold på hjemmesiden er tilgængeligt for alle brugere (eksempelvis også blinde, svagtseende og ordblinde, som bruger tekniske hjælpeværktøjer til at læse hjemmesider), uanset hvilken PC, skærm, software osv., der benyttes. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 27

13 2.5 Brug af hjemmesiden I prioriteringen af centerets ressourcer til vidensformidling har det vægtet højere, at borgerne kan finde de informationer, de har brug for om det alternative område, end at de kender navnet ViFAB. Det har derfor været afgørende for centeret, at hjemmesidens informationer har været lette at finde på nettet, dvs. at informationer fra ViFAB står blandt de første resultater, når der i søgemaskiner, som eksempelvis Google, søges på ord, der er særligt relevante for området (f.eks. akupunktur, forskning i alternativ behandling, fiskeolie og gigt). Det har derfor været vigtigt for centeret at arbejde med søgemaskineoptimering (SEO). Indsatserne omkring SEO har været medvirkende til, at næsten borgere (såkaldte absolutte entydige brugere ) i 2011 brugte hjemmesiden til at finde informationer om alternativ behandling og naturmedicin. Hertil kom, at personer abonnerede på ViFABs elektroniske nyhedsbrev i I Bedst på Nettets 2011-vurdering fik brugerne mulighed for at skrive om, hvad de mente om hjemmesiden: Eksempler på brugeres kommentarer til ViFABs hjemmeside i Bedst på Nettets 2011 vurdering: Siden giver et godt overblik over alternativ behandling - og virkningerne heraf. Specielt guide omkring valg af behandler er god Velskrevet og overskuelig Jeres side er meget sober videnskabeligt set. Og det er jo også dens sigte. Måske kunne I godt have lidt mere "brugervenlige" funktioner på siden Det er bare en suveræn hjemmeside med fakta og så er den også inspirerende visuelt Mit første møde med denne hjemmeside gav mig et yderst positivt indtryk, og jeg vil være en hyppig gæst herefter Jeg har som ikke-fagmand men deltager i netværket Dansk Skeptica ofte brug for informationer om alternativ medicin. Jeg er ikke altid begejstret for ViFAB's undertiden ret ukritiske holdning til emneområdet, men f.eks. henvisningerne til Cochraneundersøgelser på feltet er strålende Meget nødvendigt og nyttigt, at siden findes i det hele taget VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 27

14 3. Fremme og udvikle forskningen Siden etableringen af ViFABs sekretariat i 2000 har ViFAB tilbudt en række aktiviteter og initiativer med det formål at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling. I arbejdet med at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling har særligt tre indsatsområder været prioriteret: Efteruddannelse og kompetenceudvikling for alternative behandlere om forskning og forskningsmetoder Dialogskabende samt vidensformidlende aktiviteter om forskning Uddeling af forskningsmidler. Særligt indsatserne vedrørende efteruddannelse/kompetenceudvikling, men også delvist de dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning, har haft til formål at give de alternative behandlere bedre forudsætninger for at indgå som deltagere i forskningsprojekter på universitetsniveau og eventuelt selv kunne gennemføre mindre forskningsprojekter (primært casestudier). I perioden har forskere kunnet søge økonomisk støtte hos ViFAB, og centeret har støttet 77 forskningsprojekter inden for alternativ behandling med i alt 28,5 millioner kroner. 3.1 Kompetenceudvikling om forskning og forskningsmetoder Mange alternative behandlere er interesserede i, at deres behandlingsmetoder bliver belyst gennem videnskabelig forskning. God forskning inden for området kræver omfattende viden om såvel forskning og forskningsmetoder som alternative behandlingsformer og hvordan de praktiseres. Et væsentligt indsatsområde for ViFAB har derfor været at tilbyde forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter om forskning og forskningsmetoder. Formålet har været at give alternative behandlere bedre forudsætninger for at indgå som deltager i forskningsprojekter, f.eks. i universitetsregi eller eventuelt selv kunne gennemføre mindre forskningsprojekter. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 27

15 Aktiviteterne har omfattet såvel længerevarende kursusforløb som 1-2 dages workshops, seminarer og temadage. Eksempler på ViFABs kompetenceudviklingsaktiviteter: Forskningsdesign og metode, 16-dages kursusforløb afviklet over ca. ½ år i perioden Workshops om "Planlægning af et forskningsprojekt", afviklet i 2001 og 2002 Temadage om "Introduktion til forskningsarbejde for alternative behandlere", afholdt i 2003 og 2004 Temadage om "Kvalitative forskningsmetoder", afviklet i 2004 "Lær at beskrive, hvordan du udfører alternativ behandling", kursusforløb om case studier, hvor deltagerne også udarbejdede deres eget case studie, afviklet i perioden Søgning i sundhedsvidenskabelige databaser, kursus afviklet i 2006 Spørgeskemaundersøgelser, kursus afviklet i Flere af deltagerne ved ViFABs kurser har efterfølgende selv lavet mindre forskningsprojekter (pilotstudier og casestudier) eller har bidraget som deltagere i universitetsbaserede forskningsprojekter, f.eks. i de større, Eksempler på pilotprojekter og casestudier af ViFABs kursusdeltagere: tværgående forskergrupper Har zoneterapi effekt på kvinder med CCESCAM og KUFAB (jf. afsnit 3.3). olgomenoré? Gennemført i perioden af Lone Victoria Schumann, zoneterapeut Kompetenceudviklingsaktiviteterne blev Har zoneterapeutisk behandling virkning på museskader? Gennemført i perioden suppleret med i perioden af Anne Margrethe Dalskov, zoneterapeut en telefonisk konsulenthjælp, hvor der Kinesiologi til behandling af stress. ugentlig var mulighed for hjælp fra en af Gennemført i perioden af Annemarie Goldschmidt, kinesiolog ViFABs medarbejdere med forsknings- og sygeplejerske. kompetencer. Herudover offentliggjorde ViFAB web-publikationerne Forskningsguide målrettet alternative behandlere i 2004 og Når alternative behandlere og forskere arbejder sammen i Dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning Hvor de alternative behandlere og deres organisationer er meget åbne overfor at få området forskningsmæssigt belyst, så var forskere, læger og deres organisationer i ViFABs første leveår mere tøvende i forhold til at indgå i forskningsprojekter indenfor området. En væsentlig opgave i ViFABs første leveår blev derfor at sætte initiativer i gang, der bidrog til at øge interessen for forskningen i alternativ behandling hos forskere og læger. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 27

16 I 2002 afholdt ViFAB en todages international konference med deltagelse af mere end 80 danske og udenlandske læger, forskere og alternative behandlere. Konferencens titel var Initiating Scientific Investigations of the Effects of Alternative Medicine: Methods, Success Criteria and Visions. Konferencen blev en øjenåbner for flere. For eksempel skriver et tidligere skeptisk Ugeskrift for Læger efterfølgende en meget positiv artikel om konferencen: ViFAB og den venlige revolution. Psykologisk gennembrud for ønsket om stringent forskning i effekten af alternativ behandling: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling mægler i årelang skyttegravskrig. (Ugeskrift for Læger, 2002;164(50):5971) Et tværfagligt metodeseminar for læger og forskere samt mange forskellige debatarrangementer, foredrag o.lign. var andre initiativer, som ViFAB særligt i perioden benyttede sig af til at skabe dialog og formidle viden om forskning i alternativ behandling. I perioden deltog ViFAB hvert år med arrangementer og foredrag i Videnskabsministeriets landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Fra 2004 bruger ViFAB i stigende grad hjemmesiden som middel til at skabe dialog og formidle viden om forskningen i alternativ behandling. Cochrane reviews om effekten af alternativ behandling og naturmedicin bliver f.eks. tilgængelig via ViFABs hjemmeside og forskningssiderne udbygges ad flere omgange (jf. kapitel 2). Forskningsforum I 2005 etablerer ViFAB netværket Forskningsforum. Formålet er at skabe et netværk, der kan motivere, inspirere og bidrage til en styrkelse af forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. Deltagerne i netværket er repræsentanter fra alternative behandlerorganisationer med relation til behandlerorganisationernes forskningsmæssige aktiviteter. De formidler information mellem netværket og deres egen organisation og fungerer som organisationernes ressourcepersoner i forskningsmæssig henseende. Mødernes indhold er tilrettelagt ud fra deltagernes ønsker og ud fra netværkets formål: At stimulere interessen for forskning blandt alternative behandlerorganisationer. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 27

17 Eksempelvis er ViFABs uddeling af forskningsmidler i 2005 til større, tværgående forskergrupper (jf. afsnit 3.3) medvirkende til, at stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere. Derfor er et af emnerne, der har været behandlet i Forskningsforum, netop dette samarbejde, herunder hvilke problemstillinger, det er relevant at være opmærksom på, før et tværfagligt samarbejde etableres. På møderne har deltagerne holdt oplæg om egne erfaringer med forskningsprojekter, der har været inviteret eksterne foredragsholdere, primært forskere, der aktivt forsker inden for området, ligesom der er blevet arrangeret workshops, kurser og besøg til forskningsinstitutioner med igangværende forskningsprojekter. Eksempelvis var Forskningsforum i 2008 på besøg på Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus, hvor man var i gang med et tværfagligt projekt om alternativ behandling (zoneterapi og klassisk homøopati) af astmapatienter. Netværket holdt sit sidste møde ultimo februar 2012 efter meddelelsen om, at ViFAB nedlægges ultimo Uddeling af forskningsmidler I 2001 støttede ViFAB for første gang forskningsprojekter, der undersøger alternativ behandling i forhold til eksempelvis effekt og omfang. Siden da har ViFAB årligt haft et fast beløb på én million kroner til rådighed, som forskere hvert forår har haft mulighed for at søge. Det årlige beløb er flere gange blevet suppleret af ekstrabevillinger blandt andet med 10 millioner kroner i Ansøgningerne bliver bedømt af ViFABs eget forskningsudvalg frem til Modtagerne af støtten er især mindre udviklingsprojekter og pilotundersøgelser. Fra 2005 foretager Det Strategiske Forskningsråd (DSF) under Forsknings- og Innovationsstyrelsen den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne i henhold til Lov om forskningsrådgivning m.v. 18 stk. 2. Kravene til forskningsprojekterne bliver større, og de støttede forskningsprojekter ledes oftest af uddannede universitetsforskere. Dette har betydet, at færre projekter opgives undervejs. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 27

18 ViFAB støtter større tværgående forskergrupper En ekstrabevilling til ViFAB på 10 millioner kroner blev afsat på Finansloven i Bestyrelsen besluttede, at bevillingen skulle bruges til at støtte oprettelsen af større tværgående forskernetværk ved de danske universiteter. Formålet var at fremme forskningen i alternativ behandling ved at skabe universitetsbaserede forskningsmiljøer omkring alternativ behandling i Danmark. Netværkene skulle samarbejde med alternative behandlere og selv bidrage med halvdelen af finansieringen. Ekstra bevillingen blev uddelt i 2005 til to netværk; CCESCAM ved Syddansk Universitet og KUFAB ved Københavns Universitet. CCESCAM CCESCAM står for Centre for Crossdisciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine på dansk; Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling. Centeret har adresse hos Syddansk Universitet og består af et netværk af forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Universitetsforskerne samarbejder med selvstændige alternative behandlere og kræftafdelinger ved universitetshospitalerne i Aarhus og Odense. Forskningsprojekterne har først og fremmest fokuseret på kræftpatienter, som er hyppige brugere af alternativ behandling. KUFAB KUFAB er forkortelsen af Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling. Formålet er at lave videnskabelige undersøgelser, der kan give danskere mere viden om alternativ behandling. Netværket beskæftiger sig især med sygdomsområderne kræft og sclerose og med behandlingsformerne zoneterapi, akupunktur og meditation. Forskergruppen består af læger, psykologer, sociologer, en økonom samt forskere fra idræt, filosofi og folkesundhedsvidenskab. Med de to forskernetværk blev der for alvor åbnet op for forskning i alternativ behandling på universiteterne. De to netværk fuldførte i alt ni forskningsprojekter, støttet af ViFAB. Særligt CCESCAM har vundet fodfæste indenfor forskningen i alternativ behandling, idet CCESCAM i 2009 modtog godt 10 millioner kroner af Forsknings- og Innovationsstyrelsen til fortsat forskning. Ph.d.-projekter Forskning i alternativ behandling vinder efterhånden også indpas i universitetsverdenen. Dette ses tydeligst ved, at der igangsættes ph.d.-projekter om alternativ behandling både med og uden støtte fra ViFAB. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 27

19 Gennem årene har ViFAB støttet i alt seks ph.d.-projekter via uddeling af forskningsmidler ( ). Ph.D.-projekter, der støttes via ViFABs forskningsmidler: Christina Gundgaard: Brystkræftpatienter, alternativ behandling og tro. Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede CCESCAM og afsluttet i Majken Belusa: Kræftpatienters oplevelse hos healere. Institut for Sundhedstjenesteforskning på Sydddansk Universitet. Påbegyndt i 2005 og afsluttet i Anita Ulrich: Kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling. Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede CCESCAM og afsluttet i Ayfer Topcu: The effect of reflexology, homeopathy and traditional medical treatment in Asthma: Randomized, controlled parallel group trial. Lungemedicinsk Forskningsafdeling ved Aarhus Universitetshospital. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede projekt En klinisk kontrolleret parallelgruppeundersøgelse vedrørende effekten af traditionel medicinsk behandling og farmakologisk behandling, homøopatisk behandling og zoneterapeutisk behandling ved astma. Afsluttet i Hanne Würtzen: Forskning i mindfulness blandt danske kvinder opereret for brystkræft. Psykologisk Institut ved Københavns Universitet. Påbegyndt i 2008 som en del af det ViFAB-støttede KUFAB og afsluttet i Anette Werner: The Effect of Mental Training on Childbirth Measured on Painexperience and Other Birth Outcomes. Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet ultimo Fakta om ansøgningerne og bevillingerne ViFAB har i perioden uddelt forskningsmidler for i alt 28,5 millioner kroner fordelt på 77 forskningsprojekter. I alt har 272 ansøgt om forskningsmidler hos ViFAB, dvs. godt 28 % af ansøgningerne har opnået bevilling. De 272 ansøgninger har i alt søgt om 164,9 millioner kroner, jf. bilag 1.a. Hovedparten af de ViFAB-støttede forskningsprojekter har undersøgt: akupunktur (17 %) urte/naturmedicin (12 %) healing (9 %). En stor del af projekterne undersøger mere end én behandlingsform (18 %). Cancer er den hyppigst undersøgte lidelse. Cancer undersøges i 13 % af de støttede forskningsprojekter, jf. bilag 1.b og 1.c. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 27

20 3.4 Andre forskningsaktiviteter Trods navnet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling har centeret ikke haft ressourcer til at ansætte forskere og gennemføre egen forskning. Men fordi centeret gennem tiden har haft flere medarbejdere med forskningskompetencer ansat, har centeret alligevel haft mulighed for at gennemføre mindre forskningsarbejder, f.eks.: Udarbejdelse af statistik om brugen af alternativ behandling i Danmark i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed (SIF), jf. artiklen: Alternativ behandling i Danmark brug, brugere og årsager til brug, af Ola Ekholm, SIF og centerchef Helle L. Lønroth, ViFAB, i Ugeskrift for Læger, nr. 7, 2006 Udarbejdelse og offentliggørelse af et Cochrane review om effekten af massage til demente ultimo Massage bruges som et alternativ eller supplement til andre behandlingsformer mod demens. Målet med behandlingen er at modvirke angst, urolig adfærd og depression og forsinke svækkelsen af den intellektuelle funktion. Ifølge reviewet findes 18 undersøgelser i effekten af massage, men kun to af dem har været af tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne tælle som dokumentation. Forskningsresultaterne tyder på, at massage har en positiv effekt. Der var dog for få resultater til at kunne drage en entydig konklusion om effekten. Derfor er der behov for mere forskning på området. Gennem årene deltager ViFAB også i samarbejder med patientforeninger om forskningsprojekter, der på forskellig måde bidrager til at øge viden om alternativ behandling og naturmedicin i forhold til særlige sygdomsområder. Såvel Astmaallergi Forbundet som Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscenteret Buen har deltaget i sådanne samarbejder med ViFAB. Samarbejdsprojektet med Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscentret Buen resulterede i en række Cochrane-oversigter: Akupunktur mod kvalme og opkastning efter kemoterapi (Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting) Antioxidanter mod kræft i mavetarmkanalen (Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers) Grøn the som forebyggende middel mod kræft (Green tea (Camellia sinensis) for the prevention of cancer) Homøopati mod bivirkninger af kræftbehandling (Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments) Kinesiske urter mod bivirkninger af kemoterapi (Chinese medical herbs for chemotherapy side effects in colorectal cancer patients) Mistelten-terapi til behandling af kræft (Misteltoe therapy in oncology) Tilskud mod hjerteskader af kemoterapi (Cardioprotective interventions for cancer patients receiving anthracyclines) VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 27

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 11.3 Alternativ behandling Bestyrelsesformand, afdelingslæge Hanne Mollerup Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Baggrund På baggrund af en voksende interesse i

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1 Appendiks Anita Lune, Bodil Gyllembourg Lissau og Birgitte Rasmussen Alternativ behandling og danske forhold I det følgende uddybes særlige danske forhold vedrørende alternativ behandling. Appendikset

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL KOMPLEMENTÆR ALTERNATIV BEHANDLING - SYGEPLEJERSKERS ROLLE Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. September 2002

Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. September 2002 Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling September 2002 Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling September 2002 p:\projekt\vifab\rapport\vifab-rapport6.doc

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 14. november 2014 J.nr. 5-6610-5/1 /miu

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 14. november 2014 J.nr. 5-6610-5/1 /miu Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 14. november 2014 J.nr. 5-6610-5/1 /miu Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling fredag den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kræftpatienters brug af alternativ behandling

Kræftpatienters brug af alternativ behandling Hovedresultater En undersøgelse blandt brugerne af Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning: Kræftlinien Niels Anker Patientstøtteafdelingen Kræftens Bekæmpelse Juni 2006 2 3 Hovedresultater En undersøgelse

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT

UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT 2011 Afsluttende rapport og anbefalinger Socialt Udviklingscenter SUS Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROJEKTETS AKTIVITETER OG PRODUKTER... 3 Telefonrundspørge... 3 Litteraturstudie...

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Projekt Nordisk Kortlægning

Projekt Nordisk Kortlægning Projekt Nordisk Kortlægning - brug af konventionelle og alternative behandlinger blandt medlemmer af de nordiske MS-forbund Resultatrapport Sommer 2014 Lasse Skovgaard Indhold 1. Indledning... 3 2. Metoder...

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. September 2007

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. September 2007 CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere