ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012"

Transkript

1 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

2 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

3

4 INDHOLD Forord ViFABs oprettelse Før ViFAB ViFAB bliver til Øge viden om og kendskabet til alternativ behandling Borgeren i centrum for kommunikationen Flere målgrupper Behov for viden om effekt af alternativ behandling ViFAB satser på Bedst på Nettet Brug af hjemmesiden Fremme og udvikle forskningen Kompetenceudvikling om forskning og forskningsmetoder Dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning Uddeling af forskningsmidler Andre forskningsaktiviteter Fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere ViFABs bestyrelse: Samarbejde mellem interesseorganisationer Dialogskabende aktiviteter Lukningen af ViFAB Bilag Bilag 1.a ViFABs forskningsmidler: Ansøgninger og bevillinger Bilag 1.b ViFABs forskningsmidler: Undersøgte behandlingsformer Bilag 1.c ViFABs forskningsmidler: Undersøgte sygdomme og lidelser Bilag 2: Statistik: Brug af alternativ behandling Bilag 3: Alternative behandlere: Indkomst samt omsætning af naturmedicin Bilag 4: Omsætning af kosttilskud (skønnet) VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 27

5 Forord Bestyrelsen for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) har på sit sidste møde den 7. november 2012 godkendt nærværende beretning. ViFAB nedlægges ved udgangen af I denne beretning redegøres i store træk for ViFABs opgaver og opnåede resultater i centerets levetid, dvs. i perioden En mere uddybende beskrivelse af centerets aktiviteter i perioden findes i ViFABs Årsberetninger, og en uddybende beskrivelse af ViFABs økonomi og opnåede resultatkrav for perioden findes i ViFABs Årsrapporter. De statslige aktiviteter vedrørende det alternative behandlingsområde vil fra den 1. januar 2013 blive varetaget af Sundhedsstyrelsen, jf. afsnit 5. Hans Stødkilde-Jørgensen Bestyrelsesformand Helle L. Lønroth Centerchef VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 27

6 1. ViFABs oprettelse 1.1 Før ViFAB Feltet alternativ behandling fik for første gang politisk anerkendelse, da Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) blev oprettet i SRAB er et kontaktorgan mellem Sundhedsstyrelsen og alternative behandlere, hvor man kan udveksle informationer om alternativ behandling. SRAB oprettede i 1996 Forsknings- og Projektudvalget (FPU), som eksisterede frem til SRAB præsenterede i juni 1998 strategien Vidensopsamling, formidling og forskning i alternativ behandling en strategi. I strategien foreslås det, at Folketinget opretter et videns- og forskningscenter. I omkring årtusindskiftet åbner tilsvarende institutioner blandt andet i USA (NCCAM i 1998) og Norge (NAFKAM i 2000 og NIFAB i 2005). 1.2 ViFAB bliver til I efteråret 1998 foreslog det daværende medlem af Folketinget og sundhedspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti Birthe Skaarup, at der oprettes et videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Forslaget blev vedtaget den 3. december 1998 med bred opbakning fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet. ViFABs første bestyrelse blev beskikket med virkning fra den 1. december Blandt bestyrelsens første opgaver var at udarbejde centerets vedtægter i samarbejde med Sundhedsministeriet. Af vedtægterne fremgår det, at ViFABs formål er: at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning at fremme og udvikle forskning på området at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 27

7 Centeret har til opgave at realisere disse formål ved: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin at initiere forskning inden for alternativ behandling og naturmedicin - enten i centerets regi eller ved at tilskynde til og medvirke ved igangsætning af forskning i andre forskningsmiljøer, herunder samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer at fremme en dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere at øge kendskabet til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. I løbet af foråret 2000 blev ViFABs sekretariat etableret i Aarhus. I de kommende afsnit kan du læse mere om, hvordan man i ViFABs knap 13 leveår arbejdede med at løse centerets opgaver, og hvilke resultater man opnåede. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 27

8 2. Øge viden om og kendskabet til alternativ behandling Helt fra etableringen af ViFAB blev det besluttet, at centerets hjemmeside er det centrale omdrejningspunkt for formidlingen af viden om området. Den viden, der indsamles, udvikles eller formidles af ViFABs medarbejdere via andre aktiviteter, formidles sideløbende i videst mulige omfang via hjemmesiden. Herved sikres størst mulig synergi mellem aktiviteterne og dermed størst mulig omkostningseffektivitet. Herudover besluttede man, at hjemmesidens primære målgruppe skal være den brede offentlighed og tekster skal derfor som udgangspunkt skrives i et klart og brugervenligt sprog, så de kan forstås af almindelige borgere uden særlige faglige forudsætninger. Det blev også besluttet, at hvis der er behov for tekster med fagtermer, så placeres de i særlige områder på hjemmesiden, hvor det klart fremgår, at teksterne eksempelvis er målrettet lægen eller forskeren. 2.1 Borgeren i centrum for kommunikationen Den første midlertidige hjemmeside blev oprettet i 2000 kort efter ansættelsen af centerets medarbejdere. Herefter blev arbejdet med at beslutte hjemmesidens design og informationsarkitektur, dvs. hvilke hovedmenuer og undermenupunkter hjemmesiden skulle have, igangsat. Og dernæst blev arbejdet med udarbejdelse af tekster til hjemmesiden påbegyndt. I 2001 blev den første egentlige hjemmeside præsenteret. Som tidligere nævnt valgte centeret at lægge fokus på formidlingen til den brede offentlighed, og hjemmesidens primære struktur fokuserer derfor på at give almindelige borgere viden om: alternativ behandling naturmedicin sundhed og sygdom (i forhold til alternativ behandling og naturmedicin) Denne strukturering er i store træk bibeholdt gennem alle årene. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 27

9 Alternativ behandling Menupunktet omfatter blandt andet beskrivelser af de mest brugte alternative behandlingsformer, gode råd om alternativ behandling, love og regler på området mv. Naturmedicin Menupunktet indeholder blandt andet beskrivelser af, hvad naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, traditionelle plantelægemidler og homøopatiske lægemidler er, oplysninger om bivirkninger og interaktioner, gode råd ved brug mv. Beskrivelserne af de mest brugte alternative behandlingsformer i Danmark omfatter eksempelvis tekster om, hvordan behandlingerne foregår i praksis, om der kan være bivirkninger ved behandlingerne, teorierne bag behandlingerne mv. På hjemmesiden findes der uddybende beskrivelser af: Akupunktur Aromaterapi Bachs Blomstermedicin Biopati og naturopati Body-sds Ernæringsterapi Healing Heilpraktik Kinesiologi Klassisk homøopati Kranio-sakral terapi Massage Meditation Phytoterapi Visualisering Yoga Zoneterapi Herudover findes korte beskrivelser af mere end 60 andre behandlingsformer i ordbogen på hjemmesiden. Sundhed og sygdom Menupunktet indeholder blandt andet tekster om kræft, gigt, hjertekarsygdom, diabetes og psykisk sygdom samt opsummering af forskningen inden for disse (og mange flere) sygdomsområder. Udviklingen af menupunktet Sundhed og sygdom prioriteres flere gange gennem ViFABs leveår. Først i forlængelse af regerings sundhedsprogram Sund hele livet og dernæst som følge af to brugerundersøgelser som ViFAB gennemfører i 2006 den ene via hjemmesiden, den anden via fokusgruppeinterview blandt almindelige borgere. Undersøgelserne viser, at der fortsat er stor efterspørgsel på udbygget og lettilgængelig viden om effekten af alternativ behandling. I udviklingen af tekster til menupunktet blev en indsamling af idéer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivere iværksat. De patientforeninger, ViFAB havde kontakt med under arbejdsprocessen, viste stor interesse for emnet, og ViFABs arbejde inspirerede Hjerteforeningen til selv at lave en sektion på om alternativ behandling. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 27

10 Andre menupunkter Grundet ViFABs formål om formidling af viden om forskning indenfor området, bliver Forskning oprettet som et særskilt menupunkt på hjemmesiden allerede i Brugerne af hjemmesiden bliver dog gjort opmærksomme på, at teksterne på disse sider indeholder fagudtryk. Under menupunktet linkes blandt andet til beskrivelser af og information om ViFAB-støttede forskningsprojekter og til Cochrane reviews, dvs. tekster, der giver svar på spørgsmålet: Virker det? Et Cochrane review er en oversigtsartikel, som vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling. Et Cochrane review kan f.eks. være en oversigtsartikel, der vurderer effekten af akupunktur som smertelindring ved kroniske nakkesmerter. Hjemmesiden indeholder også andre funktioner, f.eks.: ordbog, hvor der gives forklaringer på vanskelige ord og fagudtryk links, der henviser til centrale aktører på området i Danmark og internationalt debat, hvor brugerne kan kommunikere med hinanden og give brugerrespons abonnementsservice, hvor det er muligt at tilmelde sig ViFABs elektroniske nyhedsbrev. 2.2 Flere målgrupper Fra 2003 begynder ViFAB at udvikle indhold på hjemmesiden, som skal opfylde behovet for viden og information hos centerets mere afgrænsede målgrupper. Disse tekster samles i temaer som klart signalerer, at de er målrettet særlige målgrupper, f.eks.: Sundhedsfagligt personale og alternativ behandling Forskning i alternativ behandling I de følgende år udvides antallet af tekster til andre målgrupper, og det besluttes at oprette særlige menupunkter til disse målgrupper. Det fremgår herefter mere klart, hvilke tekster, der henvender sig til fagfolk, og hvilke tekster, der er tiltænkt personer uden forudgående viden eller faglig baggrund. Disse menupunkter er: Til lægen Til den alternative behandler Til sygeplejersken VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 27

11 2.3 Behov for viden om effekt af alternativ behandling Spørgsmålet Virker det? er nok det spørgsmål, ViFABs medarbejdere oftest er blevet mødt med gennem årene. Borgerne, sundhedsfagligt personale, politikere, presse m.fl. vil gerne have forskningsbaseret viden om effekten af alternativ behandling. Med hjælp fra en ekstrabevilling i oktober 2003 fik ViFAB mulighed for i perioden at formidle fri og gratis adgang for borgerne til Cochrane-biblioteket i et samarbejde med blandt andet sundhed.dk og Statsbiblioteket. Cochrane-biblioteket samler oversigtsartikler, som vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling. Sådanne oversigtsartikler kaldes Cochrane reviews. Et Cochrane review kan f.eks. være en oversigtsartikel, som vurderer, hvilken effekt akupunktur har som smertelindring ved fødsel. Via ViFABs hjemmeside linkes til Cochrane reviews om effekten af alternative behandlinger og naturmedicin. I perioden er det dog kun via bibliotekerne, at danskerne kan få adgang til Cochrane-biblioteket. VIFAB indgår i 2007 et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet om forskningsfaglig gennemgang af Cochrane reviewene. Det betyder blandt andet en kategorisering af reviewene: Viser resultaterne positiv effekt, ingen effekt, negativ effekt eller er de inkonklusive? Og er der bivirkninger ved behandlingen? Denne information giver ViFAB videre via centerets hjemmeside. Med denne information får brugerne et endnu bedre overblik over forskningen indenfor området. Eksempler på Cochrane reviews, der viser mulig positiv effekt: Akupunktur mod migræne Akupunktur mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Artiskokblad-ekstrakt mod forhøjet koleserol Homøopatisk medicin (Traumeel S og Calendula) til behandling af bivirkninger ved kræftbehandling Musik til psykisk og fysisk velbefindende hos cancer patienter Perikum-ekstrakt mod depression Zoneterapi mod hævede ben under graviditet Eksempler på Cochrane reviews, der viser ingen effekt: Antioxidanter (E-vitamin og betakaroten) til forebyggelse af aldersrelateret macula-degeneration (AMD) C- og E-vitaminer m.fl. til reducering af risiko for svangerskabsforgiftning Kalk til øgning af mineraltæthed hos raske børn Vitamintilskud før eller tidligt i graviditeten til reducering af abortrisiko VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 27

12 2.4 ViFAB satser på Bedst på Nettet Bedst på Nettet er en årligt tilbagevendende konkurrence for offentlige hjemmesider, som Digitaliseringsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelse) afvikler. Konkurrencen giver mulighed for at få en ekstern vurdering af hjemmesidens kvalitet og sammenholde hjemmesiden med andre offentlige hjemmesider. For institutioner som ViFAB, hvor formidling af viden via hjemmeside udgør en så væsentlig del af centerets aktiviteter, er det en stor fordel at kunne få en årlig, ekstern vurdering af hjemmesiden. Bedst på Nettet-vurderingerne har fungeret som et årligt kvalitetstjek for ViFABs hjemmesideaktiviteter og har dannet udgangspunkt for videreudviklingen af hjemmesiden til gavn for brugerne. ViFABs hjemmeside deltager i Bedst på Nettet-konkurrencen i perioden Allerede i 2002 bliver hjemmesiden den tredje bedst vurderede hjemmeside i sin kategori. Gennem årene bliver det til seks top-3-placeringer, flere nomineringer i konkurrencen og i 2005 vinder hjemmesiden i kategorien Forsknings-, rådgivnings- og uddannelsesinstitutioner. I 2005 vinder Bedst på Nettet konkurrencen. Dommerpanelet fremhæver blandt andet følgende kvaliteter ved ViFABs hjemmeside: Et overskueligt og elegant design En brugervenlig navigation Grundig og lettilgængelig information Ordforklarings-service, som gør det lettere for forudsætningsløse brugere at sætte sig ind i hjemmesidens faglige tekster Mulighed for brugerrespons I 2011 bliver igen den bedst placerede hjemmeside i Bedst på Nettet-konkurrencen denne gang i kategorien Stat. Hjemmesiden opnår 89,5 af 100 mulige point, hvilket er godt 1,5 point bedre end nummer to (Justitsministeriets hjemmeside). Herefter indstiller ViFAB sin deltagelse pga. den forestående lukning af centeret. Kvalitetsudviklingen af hjemmesiden, som følger af deltagelsen i Bedst på Nettet, har blandt andet betydet, at ViFAB gennem alle årene har arbejdet med at sikre tekniske forbedringer af hjemmesiden, f.eks. så alt indhold på hjemmesiden er tilgængeligt for alle brugere (eksempelvis også blinde, svagtseende og ordblinde, som bruger tekniske hjælpeværktøjer til at læse hjemmesider), uanset hvilken PC, skærm, software osv., der benyttes. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 27

13 2.5 Brug af hjemmesiden I prioriteringen af centerets ressourcer til vidensformidling har det vægtet højere, at borgerne kan finde de informationer, de har brug for om det alternative område, end at de kender navnet ViFAB. Det har derfor været afgørende for centeret, at hjemmesidens informationer har været lette at finde på nettet, dvs. at informationer fra ViFAB står blandt de første resultater, når der i søgemaskiner, som eksempelvis Google, søges på ord, der er særligt relevante for området (f.eks. akupunktur, forskning i alternativ behandling, fiskeolie og gigt). Det har derfor været vigtigt for centeret at arbejde med søgemaskineoptimering (SEO). Indsatserne omkring SEO har været medvirkende til, at næsten borgere (såkaldte absolutte entydige brugere ) i 2011 brugte hjemmesiden til at finde informationer om alternativ behandling og naturmedicin. Hertil kom, at personer abonnerede på ViFABs elektroniske nyhedsbrev i I Bedst på Nettets 2011-vurdering fik brugerne mulighed for at skrive om, hvad de mente om hjemmesiden: Eksempler på brugeres kommentarer til ViFABs hjemmeside i Bedst på Nettets 2011 vurdering: Siden giver et godt overblik over alternativ behandling - og virkningerne heraf. Specielt guide omkring valg af behandler er god Velskrevet og overskuelig Jeres side er meget sober videnskabeligt set. Og det er jo også dens sigte. Måske kunne I godt have lidt mere "brugervenlige" funktioner på siden Det er bare en suveræn hjemmeside med fakta og så er den også inspirerende visuelt Mit første møde med denne hjemmeside gav mig et yderst positivt indtryk, og jeg vil være en hyppig gæst herefter Jeg har som ikke-fagmand men deltager i netværket Dansk Skeptica ofte brug for informationer om alternativ medicin. Jeg er ikke altid begejstret for ViFAB's undertiden ret ukritiske holdning til emneområdet, men f.eks. henvisningerne til Cochraneundersøgelser på feltet er strålende Meget nødvendigt og nyttigt, at siden findes i det hele taget VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 27

14 3. Fremme og udvikle forskningen Siden etableringen af ViFABs sekretariat i 2000 har ViFAB tilbudt en række aktiviteter og initiativer med det formål at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling. I arbejdet med at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling har særligt tre indsatsområder været prioriteret: Efteruddannelse og kompetenceudvikling for alternative behandlere om forskning og forskningsmetoder Dialogskabende samt vidensformidlende aktiviteter om forskning Uddeling af forskningsmidler. Særligt indsatserne vedrørende efteruddannelse/kompetenceudvikling, men også delvist de dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning, har haft til formål at give de alternative behandlere bedre forudsætninger for at indgå som deltagere i forskningsprojekter på universitetsniveau og eventuelt selv kunne gennemføre mindre forskningsprojekter (primært casestudier). I perioden har forskere kunnet søge økonomisk støtte hos ViFAB, og centeret har støttet 77 forskningsprojekter inden for alternativ behandling med i alt 28,5 millioner kroner. 3.1 Kompetenceudvikling om forskning og forskningsmetoder Mange alternative behandlere er interesserede i, at deres behandlingsmetoder bliver belyst gennem videnskabelig forskning. God forskning inden for området kræver omfattende viden om såvel forskning og forskningsmetoder som alternative behandlingsformer og hvordan de praktiseres. Et væsentligt indsatsområde for ViFAB har derfor været at tilbyde forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter om forskning og forskningsmetoder. Formålet har været at give alternative behandlere bedre forudsætninger for at indgå som deltager i forskningsprojekter, f.eks. i universitetsregi eller eventuelt selv kunne gennemføre mindre forskningsprojekter. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 27

15 Aktiviteterne har omfattet såvel længerevarende kursusforløb som 1-2 dages workshops, seminarer og temadage. Eksempler på ViFABs kompetenceudviklingsaktiviteter: Forskningsdesign og metode, 16-dages kursusforløb afviklet over ca. ½ år i perioden Workshops om "Planlægning af et forskningsprojekt", afviklet i 2001 og 2002 Temadage om "Introduktion til forskningsarbejde for alternative behandlere", afholdt i 2003 og 2004 Temadage om "Kvalitative forskningsmetoder", afviklet i 2004 "Lær at beskrive, hvordan du udfører alternativ behandling", kursusforløb om case studier, hvor deltagerne også udarbejdede deres eget case studie, afviklet i perioden Søgning i sundhedsvidenskabelige databaser, kursus afviklet i 2006 Spørgeskemaundersøgelser, kursus afviklet i Flere af deltagerne ved ViFABs kurser har efterfølgende selv lavet mindre forskningsprojekter (pilotstudier og casestudier) eller har bidraget som deltagere i universitetsbaserede forskningsprojekter, f.eks. i de større, Eksempler på pilotprojekter og casestudier af ViFABs kursusdeltagere: tværgående forskergrupper Har zoneterapi effekt på kvinder med CCESCAM og KUFAB (jf. afsnit 3.3). olgomenoré? Gennemført i perioden af Lone Victoria Schumann, zoneterapeut Kompetenceudviklingsaktiviteterne blev Har zoneterapeutisk behandling virkning på museskader? Gennemført i perioden suppleret med i perioden af Anne Margrethe Dalskov, zoneterapeut en telefonisk konsulenthjælp, hvor der Kinesiologi til behandling af stress. ugentlig var mulighed for hjælp fra en af Gennemført i perioden af Annemarie Goldschmidt, kinesiolog ViFABs medarbejdere med forsknings- og sygeplejerske. kompetencer. Herudover offentliggjorde ViFAB web-publikationerne Forskningsguide målrettet alternative behandlere i 2004 og Når alternative behandlere og forskere arbejder sammen i Dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning Hvor de alternative behandlere og deres organisationer er meget åbne overfor at få området forskningsmæssigt belyst, så var forskere, læger og deres organisationer i ViFABs første leveår mere tøvende i forhold til at indgå i forskningsprojekter indenfor området. En væsentlig opgave i ViFABs første leveår blev derfor at sætte initiativer i gang, der bidrog til at øge interessen for forskningen i alternativ behandling hos forskere og læger. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 27

16 I 2002 afholdt ViFAB en todages international konference med deltagelse af mere end 80 danske og udenlandske læger, forskere og alternative behandlere. Konferencens titel var Initiating Scientific Investigations of the Effects of Alternative Medicine: Methods, Success Criteria and Visions. Konferencen blev en øjenåbner for flere. For eksempel skriver et tidligere skeptisk Ugeskrift for Læger efterfølgende en meget positiv artikel om konferencen: ViFAB og den venlige revolution. Psykologisk gennembrud for ønsket om stringent forskning i effekten af alternativ behandling: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling mægler i årelang skyttegravskrig. (Ugeskrift for Læger, 2002;164(50):5971) Et tværfagligt metodeseminar for læger og forskere samt mange forskellige debatarrangementer, foredrag o.lign. var andre initiativer, som ViFAB særligt i perioden benyttede sig af til at skabe dialog og formidle viden om forskning i alternativ behandling. I perioden deltog ViFAB hvert år med arrangementer og foredrag i Videnskabsministeriets landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Fra 2004 bruger ViFAB i stigende grad hjemmesiden som middel til at skabe dialog og formidle viden om forskningen i alternativ behandling. Cochrane reviews om effekten af alternativ behandling og naturmedicin bliver f.eks. tilgængelig via ViFABs hjemmeside og forskningssiderne udbygges ad flere omgange (jf. kapitel 2). Forskningsforum I 2005 etablerer ViFAB netværket Forskningsforum. Formålet er at skabe et netværk, der kan motivere, inspirere og bidrage til en styrkelse af forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. Deltagerne i netværket er repræsentanter fra alternative behandlerorganisationer med relation til behandlerorganisationernes forskningsmæssige aktiviteter. De formidler information mellem netværket og deres egen organisation og fungerer som organisationernes ressourcepersoner i forskningsmæssig henseende. Mødernes indhold er tilrettelagt ud fra deltagernes ønsker og ud fra netværkets formål: At stimulere interessen for forskning blandt alternative behandlerorganisationer. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 27

17 Eksempelvis er ViFABs uddeling af forskningsmidler i 2005 til større, tværgående forskergrupper (jf. afsnit 3.3) medvirkende til, at stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere. Derfor er et af emnerne, der har været behandlet i Forskningsforum, netop dette samarbejde, herunder hvilke problemstillinger, det er relevant at være opmærksom på, før et tværfagligt samarbejde etableres. På møderne har deltagerne holdt oplæg om egne erfaringer med forskningsprojekter, der har været inviteret eksterne foredragsholdere, primært forskere, der aktivt forsker inden for området, ligesom der er blevet arrangeret workshops, kurser og besøg til forskningsinstitutioner med igangværende forskningsprojekter. Eksempelvis var Forskningsforum i 2008 på besøg på Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus, hvor man var i gang med et tværfagligt projekt om alternativ behandling (zoneterapi og klassisk homøopati) af astmapatienter. Netværket holdt sit sidste møde ultimo februar 2012 efter meddelelsen om, at ViFAB nedlægges ultimo Uddeling af forskningsmidler I 2001 støttede ViFAB for første gang forskningsprojekter, der undersøger alternativ behandling i forhold til eksempelvis effekt og omfang. Siden da har ViFAB årligt haft et fast beløb på én million kroner til rådighed, som forskere hvert forår har haft mulighed for at søge. Det årlige beløb er flere gange blevet suppleret af ekstrabevillinger blandt andet med 10 millioner kroner i Ansøgningerne bliver bedømt af ViFABs eget forskningsudvalg frem til Modtagerne af støtten er især mindre udviklingsprojekter og pilotundersøgelser. Fra 2005 foretager Det Strategiske Forskningsråd (DSF) under Forsknings- og Innovationsstyrelsen den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne i henhold til Lov om forskningsrådgivning m.v. 18 stk. 2. Kravene til forskningsprojekterne bliver større, og de støttede forskningsprojekter ledes oftest af uddannede universitetsforskere. Dette har betydet, at færre projekter opgives undervejs. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 27

18 ViFAB støtter større tværgående forskergrupper En ekstrabevilling til ViFAB på 10 millioner kroner blev afsat på Finansloven i Bestyrelsen besluttede, at bevillingen skulle bruges til at støtte oprettelsen af større tværgående forskernetværk ved de danske universiteter. Formålet var at fremme forskningen i alternativ behandling ved at skabe universitetsbaserede forskningsmiljøer omkring alternativ behandling i Danmark. Netværkene skulle samarbejde med alternative behandlere og selv bidrage med halvdelen af finansieringen. Ekstra bevillingen blev uddelt i 2005 til to netværk; CCESCAM ved Syddansk Universitet og KUFAB ved Københavns Universitet. CCESCAM CCESCAM står for Centre for Crossdisciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine på dansk; Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling. Centeret har adresse hos Syddansk Universitet og består af et netværk af forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Universitetsforskerne samarbejder med selvstændige alternative behandlere og kræftafdelinger ved universitetshospitalerne i Aarhus og Odense. Forskningsprojekterne har først og fremmest fokuseret på kræftpatienter, som er hyppige brugere af alternativ behandling. KUFAB KUFAB er forkortelsen af Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling. Formålet er at lave videnskabelige undersøgelser, der kan give danskere mere viden om alternativ behandling. Netværket beskæftiger sig især med sygdomsområderne kræft og sclerose og med behandlingsformerne zoneterapi, akupunktur og meditation. Forskergruppen består af læger, psykologer, sociologer, en økonom samt forskere fra idræt, filosofi og folkesundhedsvidenskab. Med de to forskernetværk blev der for alvor åbnet op for forskning i alternativ behandling på universiteterne. De to netværk fuldførte i alt ni forskningsprojekter, støttet af ViFAB. Særligt CCESCAM har vundet fodfæste indenfor forskningen i alternativ behandling, idet CCESCAM i 2009 modtog godt 10 millioner kroner af Forsknings- og Innovationsstyrelsen til fortsat forskning. Ph.d.-projekter Forskning i alternativ behandling vinder efterhånden også indpas i universitetsverdenen. Dette ses tydeligst ved, at der igangsættes ph.d.-projekter om alternativ behandling både med og uden støtte fra ViFAB. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 27

19 Gennem årene har ViFAB støttet i alt seks ph.d.-projekter via uddeling af forskningsmidler ( ). Ph.D.-projekter, der støttes via ViFABs forskningsmidler: Christina Gundgaard: Brystkræftpatienter, alternativ behandling og tro. Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede CCESCAM og afsluttet i Majken Belusa: Kræftpatienters oplevelse hos healere. Institut for Sundhedstjenesteforskning på Sydddansk Universitet. Påbegyndt i 2005 og afsluttet i Anita Ulrich: Kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling. Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede CCESCAM og afsluttet i Ayfer Topcu: The effect of reflexology, homeopathy and traditional medical treatment in Asthma: Randomized, controlled parallel group trial. Lungemedicinsk Forskningsafdeling ved Aarhus Universitetshospital. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede projekt En klinisk kontrolleret parallelgruppeundersøgelse vedrørende effekten af traditionel medicinsk behandling og farmakologisk behandling, homøopatisk behandling og zoneterapeutisk behandling ved astma. Afsluttet i Hanne Würtzen: Forskning i mindfulness blandt danske kvinder opereret for brystkræft. Psykologisk Institut ved Københavns Universitet. Påbegyndt i 2008 som en del af det ViFAB-støttede KUFAB og afsluttet i Anette Werner: The Effect of Mental Training on Childbirth Measured on Painexperience and Other Birth Outcomes. Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet ultimo Fakta om ansøgningerne og bevillingerne ViFAB har i perioden uddelt forskningsmidler for i alt 28,5 millioner kroner fordelt på 77 forskningsprojekter. I alt har 272 ansøgt om forskningsmidler hos ViFAB, dvs. godt 28 % af ansøgningerne har opnået bevilling. De 272 ansøgninger har i alt søgt om 164,9 millioner kroner, jf. bilag 1.a. Hovedparten af de ViFAB-støttede forskningsprojekter har undersøgt: akupunktur (17 %) urte/naturmedicin (12 %) healing (9 %). En stor del af projekterne undersøger mere end én behandlingsform (18 %). Cancer er den hyppigst undersøgte lidelse. Cancer undersøges i 13 % af de støttede forskningsprojekter, jf. bilag 1.b og 1.c. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 27

20 3.4 Andre forskningsaktiviteter Trods navnet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling har centeret ikke haft ressourcer til at ansætte forskere og gennemføre egen forskning. Men fordi centeret gennem tiden har haft flere medarbejdere med forskningskompetencer ansat, har centeret alligevel haft mulighed for at gennemføre mindre forskningsarbejder, f.eks.: Udarbejdelse af statistik om brugen af alternativ behandling i Danmark i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed (SIF), jf. artiklen: Alternativ behandling i Danmark brug, brugere og årsager til brug, af Ola Ekholm, SIF og centerchef Helle L. Lønroth, ViFAB, i Ugeskrift for Læger, nr. 7, 2006 Udarbejdelse og offentliggørelse af et Cochrane review om effekten af massage til demente ultimo Massage bruges som et alternativ eller supplement til andre behandlingsformer mod demens. Målet med behandlingen er at modvirke angst, urolig adfærd og depression og forsinke svækkelsen af den intellektuelle funktion. Ifølge reviewet findes 18 undersøgelser i effekten af massage, men kun to af dem har været af tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne tælle som dokumentation. Forskningsresultaterne tyder på, at massage har en positiv effekt. Der var dog for få resultater til at kunne drage en entydig konklusion om effekten. Derfor er der behov for mere forskning på området. Gennem årene deltager ViFAB også i samarbejder med patientforeninger om forskningsprojekter, der på forskellig måde bidrager til at øge viden om alternativ behandling og naturmedicin i forhold til særlige sygdomsområder. Såvel Astmaallergi Forbundet som Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscenteret Buen har deltaget i sådanne samarbejder med ViFAB. Samarbejdsprojektet med Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscentret Buen resulterede i en række Cochrane-oversigter: Akupunktur mod kvalme og opkastning efter kemoterapi (Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting) Antioxidanter mod kræft i mavetarmkanalen (Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers) Grøn the som forebyggende middel mod kræft (Green tea (Camellia sinensis) for the prevention of cancer) Homøopati mod bivirkninger af kræftbehandling (Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments) Kinesiske urter mod bivirkninger af kemoterapi (Chinese medical herbs for chemotherapy side effects in colorectal cancer patients) Mistelten-terapi til behandling af kræft (Misteltoe therapy in oncology) Tilskud mod hjerteskader af kemoterapi (Cardioprotective interventions for cancer patients receiving anthracyclines) VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 27

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere