ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012"

Transkript

1 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

2 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER

3

4 INDHOLD Forord ViFABs oprettelse Før ViFAB ViFAB bliver til Øge viden om og kendskabet til alternativ behandling Borgeren i centrum for kommunikationen Flere målgrupper Behov for viden om effekt af alternativ behandling ViFAB satser på Bedst på Nettet Brug af hjemmesiden Fremme og udvikle forskningen Kompetenceudvikling om forskning og forskningsmetoder Dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning Uddeling af forskningsmidler Andre forskningsaktiviteter Fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere ViFABs bestyrelse: Samarbejde mellem interesseorganisationer Dialogskabende aktiviteter Lukningen af ViFAB Bilag Bilag 1.a ViFABs forskningsmidler: Ansøgninger og bevillinger Bilag 1.b ViFABs forskningsmidler: Undersøgte behandlingsformer Bilag 1.c ViFABs forskningsmidler: Undersøgte sygdomme og lidelser Bilag 2: Statistik: Brug af alternativ behandling Bilag 3: Alternative behandlere: Indkomst samt omsætning af naturmedicin Bilag 4: Omsætning af kosttilskud (skønnet) VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 27

5 Forord Bestyrelsen for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) har på sit sidste møde den 7. november 2012 godkendt nærværende beretning. ViFAB nedlægges ved udgangen af I denne beretning redegøres i store træk for ViFABs opgaver og opnåede resultater i centerets levetid, dvs. i perioden En mere uddybende beskrivelse af centerets aktiviteter i perioden findes i ViFABs Årsberetninger, og en uddybende beskrivelse af ViFABs økonomi og opnåede resultatkrav for perioden findes i ViFABs Årsrapporter. De statslige aktiviteter vedrørende det alternative behandlingsområde vil fra den 1. januar 2013 blive varetaget af Sundhedsstyrelsen, jf. afsnit 5. Hans Stødkilde-Jørgensen Bestyrelsesformand Helle L. Lønroth Centerchef VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 27

6 1. ViFABs oprettelse 1.1 Før ViFAB Feltet alternativ behandling fik for første gang politisk anerkendelse, da Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) blev oprettet i SRAB er et kontaktorgan mellem Sundhedsstyrelsen og alternative behandlere, hvor man kan udveksle informationer om alternativ behandling. SRAB oprettede i 1996 Forsknings- og Projektudvalget (FPU), som eksisterede frem til SRAB præsenterede i juni 1998 strategien Vidensopsamling, formidling og forskning i alternativ behandling en strategi. I strategien foreslås det, at Folketinget opretter et videns- og forskningscenter. I omkring årtusindskiftet åbner tilsvarende institutioner blandt andet i USA (NCCAM i 1998) og Norge (NAFKAM i 2000 og NIFAB i 2005). 1.2 ViFAB bliver til I efteråret 1998 foreslog det daværende medlem af Folketinget og sundhedspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti Birthe Skaarup, at der oprettes et videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Forslaget blev vedtaget den 3. december 1998 med bred opbakning fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet. ViFABs første bestyrelse blev beskikket med virkning fra den 1. december Blandt bestyrelsens første opgaver var at udarbejde centerets vedtægter i samarbejde med Sundhedsministeriet. Af vedtægterne fremgår det, at ViFABs formål er: at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning at fremme og udvikle forskning på området at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 27

7 Centeret har til opgave at realisere disse formål ved: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin at initiere forskning inden for alternativ behandling og naturmedicin - enten i centerets regi eller ved at tilskynde til og medvirke ved igangsætning af forskning i andre forskningsmiljøer, herunder samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer at fremme en dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere at øge kendskabet til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. I løbet af foråret 2000 blev ViFABs sekretariat etableret i Aarhus. I de kommende afsnit kan du læse mere om, hvordan man i ViFABs knap 13 leveår arbejdede med at løse centerets opgaver, og hvilke resultater man opnåede. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 27

8 2. Øge viden om og kendskabet til alternativ behandling Helt fra etableringen af ViFAB blev det besluttet, at centerets hjemmeside er det centrale omdrejningspunkt for formidlingen af viden om området. Den viden, der indsamles, udvikles eller formidles af ViFABs medarbejdere via andre aktiviteter, formidles sideløbende i videst mulige omfang via hjemmesiden. Herved sikres størst mulig synergi mellem aktiviteterne og dermed størst mulig omkostningseffektivitet. Herudover besluttede man, at hjemmesidens primære målgruppe skal være den brede offentlighed og tekster skal derfor som udgangspunkt skrives i et klart og brugervenligt sprog, så de kan forstås af almindelige borgere uden særlige faglige forudsætninger. Det blev også besluttet, at hvis der er behov for tekster med fagtermer, så placeres de i særlige områder på hjemmesiden, hvor det klart fremgår, at teksterne eksempelvis er målrettet lægen eller forskeren. 2.1 Borgeren i centrum for kommunikationen Den første midlertidige hjemmeside blev oprettet i 2000 kort efter ansættelsen af centerets medarbejdere. Herefter blev arbejdet med at beslutte hjemmesidens design og informationsarkitektur, dvs. hvilke hovedmenuer og undermenupunkter hjemmesiden skulle have, igangsat. Og dernæst blev arbejdet med udarbejdelse af tekster til hjemmesiden påbegyndt. I 2001 blev den første egentlige hjemmeside præsenteret. Som tidligere nævnt valgte centeret at lægge fokus på formidlingen til den brede offentlighed, og hjemmesidens primære struktur fokuserer derfor på at give almindelige borgere viden om: alternativ behandling naturmedicin sundhed og sygdom (i forhold til alternativ behandling og naturmedicin) Denne strukturering er i store træk bibeholdt gennem alle årene. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 27

9 Alternativ behandling Menupunktet omfatter blandt andet beskrivelser af de mest brugte alternative behandlingsformer, gode råd om alternativ behandling, love og regler på området mv. Naturmedicin Menupunktet indeholder blandt andet beskrivelser af, hvad naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, traditionelle plantelægemidler og homøopatiske lægemidler er, oplysninger om bivirkninger og interaktioner, gode råd ved brug mv. Beskrivelserne af de mest brugte alternative behandlingsformer i Danmark omfatter eksempelvis tekster om, hvordan behandlingerne foregår i praksis, om der kan være bivirkninger ved behandlingerne, teorierne bag behandlingerne mv. På hjemmesiden findes der uddybende beskrivelser af: Akupunktur Aromaterapi Bachs Blomstermedicin Biopati og naturopati Body-sds Ernæringsterapi Healing Heilpraktik Kinesiologi Klassisk homøopati Kranio-sakral terapi Massage Meditation Phytoterapi Visualisering Yoga Zoneterapi Herudover findes korte beskrivelser af mere end 60 andre behandlingsformer i ordbogen på hjemmesiden. Sundhed og sygdom Menupunktet indeholder blandt andet tekster om kræft, gigt, hjertekarsygdom, diabetes og psykisk sygdom samt opsummering af forskningen inden for disse (og mange flere) sygdomsområder. Udviklingen af menupunktet Sundhed og sygdom prioriteres flere gange gennem ViFABs leveår. Først i forlængelse af regerings sundhedsprogram Sund hele livet og dernæst som følge af to brugerundersøgelser som ViFAB gennemfører i 2006 den ene via hjemmesiden, den anden via fokusgruppeinterview blandt almindelige borgere. Undersøgelserne viser, at der fortsat er stor efterspørgsel på udbygget og lettilgængelig viden om effekten af alternativ behandling. I udviklingen af tekster til menupunktet blev en indsamling af idéer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivere iværksat. De patientforeninger, ViFAB havde kontakt med under arbejdsprocessen, viste stor interesse for emnet, og ViFABs arbejde inspirerede Hjerteforeningen til selv at lave en sektion på om alternativ behandling. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 27

10 Andre menupunkter Grundet ViFABs formål om formidling af viden om forskning indenfor området, bliver Forskning oprettet som et særskilt menupunkt på hjemmesiden allerede i Brugerne af hjemmesiden bliver dog gjort opmærksomme på, at teksterne på disse sider indeholder fagudtryk. Under menupunktet linkes blandt andet til beskrivelser af og information om ViFAB-støttede forskningsprojekter og til Cochrane reviews, dvs. tekster, der giver svar på spørgsmålet: Virker det? Et Cochrane review er en oversigtsartikel, som vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling. Et Cochrane review kan f.eks. være en oversigtsartikel, der vurderer effekten af akupunktur som smertelindring ved kroniske nakkesmerter. Hjemmesiden indeholder også andre funktioner, f.eks.: ordbog, hvor der gives forklaringer på vanskelige ord og fagudtryk links, der henviser til centrale aktører på området i Danmark og internationalt debat, hvor brugerne kan kommunikere med hinanden og give brugerrespons abonnementsservice, hvor det er muligt at tilmelde sig ViFABs elektroniske nyhedsbrev. 2.2 Flere målgrupper Fra 2003 begynder ViFAB at udvikle indhold på hjemmesiden, som skal opfylde behovet for viden og information hos centerets mere afgrænsede målgrupper. Disse tekster samles i temaer som klart signalerer, at de er målrettet særlige målgrupper, f.eks.: Sundhedsfagligt personale og alternativ behandling Forskning i alternativ behandling I de følgende år udvides antallet af tekster til andre målgrupper, og det besluttes at oprette særlige menupunkter til disse målgrupper. Det fremgår herefter mere klart, hvilke tekster, der henvender sig til fagfolk, og hvilke tekster, der er tiltænkt personer uden forudgående viden eller faglig baggrund. Disse menupunkter er: Til lægen Til den alternative behandler Til sygeplejersken VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 27

11 2.3 Behov for viden om effekt af alternativ behandling Spørgsmålet Virker det? er nok det spørgsmål, ViFABs medarbejdere oftest er blevet mødt med gennem årene. Borgerne, sundhedsfagligt personale, politikere, presse m.fl. vil gerne have forskningsbaseret viden om effekten af alternativ behandling. Med hjælp fra en ekstrabevilling i oktober 2003 fik ViFAB mulighed for i perioden at formidle fri og gratis adgang for borgerne til Cochrane-biblioteket i et samarbejde med blandt andet sundhed.dk og Statsbiblioteket. Cochrane-biblioteket samler oversigtsartikler, som vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling. Sådanne oversigtsartikler kaldes Cochrane reviews. Et Cochrane review kan f.eks. være en oversigtsartikel, som vurderer, hvilken effekt akupunktur har som smertelindring ved fødsel. Via ViFABs hjemmeside linkes til Cochrane reviews om effekten af alternative behandlinger og naturmedicin. I perioden er det dog kun via bibliotekerne, at danskerne kan få adgang til Cochrane-biblioteket. VIFAB indgår i 2007 et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet om forskningsfaglig gennemgang af Cochrane reviewene. Det betyder blandt andet en kategorisering af reviewene: Viser resultaterne positiv effekt, ingen effekt, negativ effekt eller er de inkonklusive? Og er der bivirkninger ved behandlingen? Denne information giver ViFAB videre via centerets hjemmeside. Med denne information får brugerne et endnu bedre overblik over forskningen indenfor området. Eksempler på Cochrane reviews, der viser mulig positiv effekt: Akupunktur mod migræne Akupunktur mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Artiskokblad-ekstrakt mod forhøjet koleserol Homøopatisk medicin (Traumeel S og Calendula) til behandling af bivirkninger ved kræftbehandling Musik til psykisk og fysisk velbefindende hos cancer patienter Perikum-ekstrakt mod depression Zoneterapi mod hævede ben under graviditet Eksempler på Cochrane reviews, der viser ingen effekt: Antioxidanter (E-vitamin og betakaroten) til forebyggelse af aldersrelateret macula-degeneration (AMD) C- og E-vitaminer m.fl. til reducering af risiko for svangerskabsforgiftning Kalk til øgning af mineraltæthed hos raske børn Vitamintilskud før eller tidligt i graviditeten til reducering af abortrisiko VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 27

12 2.4 ViFAB satser på Bedst på Nettet Bedst på Nettet er en årligt tilbagevendende konkurrence for offentlige hjemmesider, som Digitaliseringsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelse) afvikler. Konkurrencen giver mulighed for at få en ekstern vurdering af hjemmesidens kvalitet og sammenholde hjemmesiden med andre offentlige hjemmesider. For institutioner som ViFAB, hvor formidling af viden via hjemmeside udgør en så væsentlig del af centerets aktiviteter, er det en stor fordel at kunne få en årlig, ekstern vurdering af hjemmesiden. Bedst på Nettet-vurderingerne har fungeret som et årligt kvalitetstjek for ViFABs hjemmesideaktiviteter og har dannet udgangspunkt for videreudviklingen af hjemmesiden til gavn for brugerne. ViFABs hjemmeside deltager i Bedst på Nettet-konkurrencen i perioden Allerede i 2002 bliver hjemmesiden den tredje bedst vurderede hjemmeside i sin kategori. Gennem årene bliver det til seks top-3-placeringer, flere nomineringer i konkurrencen og i 2005 vinder hjemmesiden i kategorien Forsknings-, rådgivnings- og uddannelsesinstitutioner. I 2005 vinder Bedst på Nettet konkurrencen. Dommerpanelet fremhæver blandt andet følgende kvaliteter ved ViFABs hjemmeside: Et overskueligt og elegant design En brugervenlig navigation Grundig og lettilgængelig information Ordforklarings-service, som gør det lettere for forudsætningsløse brugere at sætte sig ind i hjemmesidens faglige tekster Mulighed for brugerrespons I 2011 bliver igen den bedst placerede hjemmeside i Bedst på Nettet-konkurrencen denne gang i kategorien Stat. Hjemmesiden opnår 89,5 af 100 mulige point, hvilket er godt 1,5 point bedre end nummer to (Justitsministeriets hjemmeside). Herefter indstiller ViFAB sin deltagelse pga. den forestående lukning af centeret. Kvalitetsudviklingen af hjemmesiden, som følger af deltagelsen i Bedst på Nettet, har blandt andet betydet, at ViFAB gennem alle årene har arbejdet med at sikre tekniske forbedringer af hjemmesiden, f.eks. så alt indhold på hjemmesiden er tilgængeligt for alle brugere (eksempelvis også blinde, svagtseende og ordblinde, som bruger tekniske hjælpeværktøjer til at læse hjemmesider), uanset hvilken PC, skærm, software osv., der benyttes. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 27

13 2.5 Brug af hjemmesiden I prioriteringen af centerets ressourcer til vidensformidling har det vægtet højere, at borgerne kan finde de informationer, de har brug for om det alternative område, end at de kender navnet ViFAB. Det har derfor været afgørende for centeret, at hjemmesidens informationer har været lette at finde på nettet, dvs. at informationer fra ViFAB står blandt de første resultater, når der i søgemaskiner, som eksempelvis Google, søges på ord, der er særligt relevante for området (f.eks. akupunktur, forskning i alternativ behandling, fiskeolie og gigt). Det har derfor været vigtigt for centeret at arbejde med søgemaskineoptimering (SEO). Indsatserne omkring SEO har været medvirkende til, at næsten borgere (såkaldte absolutte entydige brugere ) i 2011 brugte hjemmesiden til at finde informationer om alternativ behandling og naturmedicin. Hertil kom, at personer abonnerede på ViFABs elektroniske nyhedsbrev i I Bedst på Nettets 2011-vurdering fik brugerne mulighed for at skrive om, hvad de mente om hjemmesiden: Eksempler på brugeres kommentarer til ViFABs hjemmeside i Bedst på Nettets 2011 vurdering: Siden giver et godt overblik over alternativ behandling - og virkningerne heraf. Specielt guide omkring valg af behandler er god Velskrevet og overskuelig Jeres side er meget sober videnskabeligt set. Og det er jo også dens sigte. Måske kunne I godt have lidt mere "brugervenlige" funktioner på siden Det er bare en suveræn hjemmeside med fakta og så er den også inspirerende visuelt Mit første møde med denne hjemmeside gav mig et yderst positivt indtryk, og jeg vil være en hyppig gæst herefter Jeg har som ikke-fagmand men deltager i netværket Dansk Skeptica ofte brug for informationer om alternativ medicin. Jeg er ikke altid begejstret for ViFAB's undertiden ret ukritiske holdning til emneområdet, men f.eks. henvisningerne til Cochraneundersøgelser på feltet er strålende Meget nødvendigt og nyttigt, at siden findes i det hele taget VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 27

14 3. Fremme og udvikle forskningen Siden etableringen af ViFABs sekretariat i 2000 har ViFAB tilbudt en række aktiviteter og initiativer med det formål at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling. I arbejdet med at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling har særligt tre indsatsområder været prioriteret: Efteruddannelse og kompetenceudvikling for alternative behandlere om forskning og forskningsmetoder Dialogskabende samt vidensformidlende aktiviteter om forskning Uddeling af forskningsmidler. Særligt indsatserne vedrørende efteruddannelse/kompetenceudvikling, men også delvist de dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning, har haft til formål at give de alternative behandlere bedre forudsætninger for at indgå som deltagere i forskningsprojekter på universitetsniveau og eventuelt selv kunne gennemføre mindre forskningsprojekter (primært casestudier). I perioden har forskere kunnet søge økonomisk støtte hos ViFAB, og centeret har støttet 77 forskningsprojekter inden for alternativ behandling med i alt 28,5 millioner kroner. 3.1 Kompetenceudvikling om forskning og forskningsmetoder Mange alternative behandlere er interesserede i, at deres behandlingsmetoder bliver belyst gennem videnskabelig forskning. God forskning inden for området kræver omfattende viden om såvel forskning og forskningsmetoder som alternative behandlingsformer og hvordan de praktiseres. Et væsentligt indsatsområde for ViFAB har derfor været at tilbyde forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter om forskning og forskningsmetoder. Formålet har været at give alternative behandlere bedre forudsætninger for at indgå som deltager i forskningsprojekter, f.eks. i universitetsregi eller eventuelt selv kunne gennemføre mindre forskningsprojekter. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 27

15 Aktiviteterne har omfattet såvel længerevarende kursusforløb som 1-2 dages workshops, seminarer og temadage. Eksempler på ViFABs kompetenceudviklingsaktiviteter: Forskningsdesign og metode, 16-dages kursusforløb afviklet over ca. ½ år i perioden Workshops om "Planlægning af et forskningsprojekt", afviklet i 2001 og 2002 Temadage om "Introduktion til forskningsarbejde for alternative behandlere", afholdt i 2003 og 2004 Temadage om "Kvalitative forskningsmetoder", afviklet i 2004 "Lær at beskrive, hvordan du udfører alternativ behandling", kursusforløb om case studier, hvor deltagerne også udarbejdede deres eget case studie, afviklet i perioden Søgning i sundhedsvidenskabelige databaser, kursus afviklet i 2006 Spørgeskemaundersøgelser, kursus afviklet i Flere af deltagerne ved ViFABs kurser har efterfølgende selv lavet mindre forskningsprojekter (pilotstudier og casestudier) eller har bidraget som deltagere i universitetsbaserede forskningsprojekter, f.eks. i de større, Eksempler på pilotprojekter og casestudier af ViFABs kursusdeltagere: tværgående forskergrupper Har zoneterapi effekt på kvinder med CCESCAM og KUFAB (jf. afsnit 3.3). olgomenoré? Gennemført i perioden af Lone Victoria Schumann, zoneterapeut Kompetenceudviklingsaktiviteterne blev Har zoneterapeutisk behandling virkning på museskader? Gennemført i perioden suppleret med i perioden af Anne Margrethe Dalskov, zoneterapeut en telefonisk konsulenthjælp, hvor der Kinesiologi til behandling af stress. ugentlig var mulighed for hjælp fra en af Gennemført i perioden af Annemarie Goldschmidt, kinesiolog ViFABs medarbejdere med forsknings- og sygeplejerske. kompetencer. Herudover offentliggjorde ViFAB web-publikationerne Forskningsguide målrettet alternative behandlere i 2004 og Når alternative behandlere og forskere arbejder sammen i Dialogskabende og vidensformidlende aktiviteter om forskning Hvor de alternative behandlere og deres organisationer er meget åbne overfor at få området forskningsmæssigt belyst, så var forskere, læger og deres organisationer i ViFABs første leveår mere tøvende i forhold til at indgå i forskningsprojekter indenfor området. En væsentlig opgave i ViFABs første leveår blev derfor at sætte initiativer i gang, der bidrog til at øge interessen for forskningen i alternativ behandling hos forskere og læger. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 27

16 I 2002 afholdt ViFAB en todages international konference med deltagelse af mere end 80 danske og udenlandske læger, forskere og alternative behandlere. Konferencens titel var Initiating Scientific Investigations of the Effects of Alternative Medicine: Methods, Success Criteria and Visions. Konferencen blev en øjenåbner for flere. For eksempel skriver et tidligere skeptisk Ugeskrift for Læger efterfølgende en meget positiv artikel om konferencen: ViFAB og den venlige revolution. Psykologisk gennembrud for ønsket om stringent forskning i effekten af alternativ behandling: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling mægler i årelang skyttegravskrig. (Ugeskrift for Læger, 2002;164(50):5971) Et tværfagligt metodeseminar for læger og forskere samt mange forskellige debatarrangementer, foredrag o.lign. var andre initiativer, som ViFAB særligt i perioden benyttede sig af til at skabe dialog og formidle viden om forskning i alternativ behandling. I perioden deltog ViFAB hvert år med arrangementer og foredrag i Videnskabsministeriets landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Fra 2004 bruger ViFAB i stigende grad hjemmesiden som middel til at skabe dialog og formidle viden om forskningen i alternativ behandling. Cochrane reviews om effekten af alternativ behandling og naturmedicin bliver f.eks. tilgængelig via ViFABs hjemmeside og forskningssiderne udbygges ad flere omgange (jf. kapitel 2). Forskningsforum I 2005 etablerer ViFAB netværket Forskningsforum. Formålet er at skabe et netværk, der kan motivere, inspirere og bidrage til en styrkelse af forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. Deltagerne i netværket er repræsentanter fra alternative behandlerorganisationer med relation til behandlerorganisationernes forskningsmæssige aktiviteter. De formidler information mellem netværket og deres egen organisation og fungerer som organisationernes ressourcepersoner i forskningsmæssig henseende. Mødernes indhold er tilrettelagt ud fra deltagernes ønsker og ud fra netværkets formål: At stimulere interessen for forskning blandt alternative behandlerorganisationer. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 27

17 Eksempelvis er ViFABs uddeling af forskningsmidler i 2005 til større, tværgående forskergrupper (jf. afsnit 3.3) medvirkende til, at stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere. Derfor er et af emnerne, der har været behandlet i Forskningsforum, netop dette samarbejde, herunder hvilke problemstillinger, det er relevant at være opmærksom på, før et tværfagligt samarbejde etableres. På møderne har deltagerne holdt oplæg om egne erfaringer med forskningsprojekter, der har været inviteret eksterne foredragsholdere, primært forskere, der aktivt forsker inden for området, ligesom der er blevet arrangeret workshops, kurser og besøg til forskningsinstitutioner med igangværende forskningsprojekter. Eksempelvis var Forskningsforum i 2008 på besøg på Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus, hvor man var i gang med et tværfagligt projekt om alternativ behandling (zoneterapi og klassisk homøopati) af astmapatienter. Netværket holdt sit sidste møde ultimo februar 2012 efter meddelelsen om, at ViFAB nedlægges ultimo Uddeling af forskningsmidler I 2001 støttede ViFAB for første gang forskningsprojekter, der undersøger alternativ behandling i forhold til eksempelvis effekt og omfang. Siden da har ViFAB årligt haft et fast beløb på én million kroner til rådighed, som forskere hvert forår har haft mulighed for at søge. Det årlige beløb er flere gange blevet suppleret af ekstrabevillinger blandt andet med 10 millioner kroner i Ansøgningerne bliver bedømt af ViFABs eget forskningsudvalg frem til Modtagerne af støtten er især mindre udviklingsprojekter og pilotundersøgelser. Fra 2005 foretager Det Strategiske Forskningsråd (DSF) under Forsknings- og Innovationsstyrelsen den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne i henhold til Lov om forskningsrådgivning m.v. 18 stk. 2. Kravene til forskningsprojekterne bliver større, og de støttede forskningsprojekter ledes oftest af uddannede universitetsforskere. Dette har betydet, at færre projekter opgives undervejs. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 27

18 ViFAB støtter større tværgående forskergrupper En ekstrabevilling til ViFAB på 10 millioner kroner blev afsat på Finansloven i Bestyrelsen besluttede, at bevillingen skulle bruges til at støtte oprettelsen af større tværgående forskernetværk ved de danske universiteter. Formålet var at fremme forskningen i alternativ behandling ved at skabe universitetsbaserede forskningsmiljøer omkring alternativ behandling i Danmark. Netværkene skulle samarbejde med alternative behandlere og selv bidrage med halvdelen af finansieringen. Ekstra bevillingen blev uddelt i 2005 til to netværk; CCESCAM ved Syddansk Universitet og KUFAB ved Københavns Universitet. CCESCAM CCESCAM står for Centre for Crossdisciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine på dansk; Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling. Centeret har adresse hos Syddansk Universitet og består af et netværk af forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Universitetsforskerne samarbejder med selvstændige alternative behandlere og kræftafdelinger ved universitetshospitalerne i Aarhus og Odense. Forskningsprojekterne har først og fremmest fokuseret på kræftpatienter, som er hyppige brugere af alternativ behandling. KUFAB KUFAB er forkortelsen af Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling. Formålet er at lave videnskabelige undersøgelser, der kan give danskere mere viden om alternativ behandling. Netværket beskæftiger sig især med sygdomsområderne kræft og sclerose og med behandlingsformerne zoneterapi, akupunktur og meditation. Forskergruppen består af læger, psykologer, sociologer, en økonom samt forskere fra idræt, filosofi og folkesundhedsvidenskab. Med de to forskernetværk blev der for alvor åbnet op for forskning i alternativ behandling på universiteterne. De to netværk fuldførte i alt ni forskningsprojekter, støttet af ViFAB. Særligt CCESCAM har vundet fodfæste indenfor forskningen i alternativ behandling, idet CCESCAM i 2009 modtog godt 10 millioner kroner af Forsknings- og Innovationsstyrelsen til fortsat forskning. Ph.d.-projekter Forskning i alternativ behandling vinder efterhånden også indpas i universitetsverdenen. Dette ses tydeligst ved, at der igangsættes ph.d.-projekter om alternativ behandling både med og uden støtte fra ViFAB. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 27

19 Gennem årene har ViFAB støttet i alt seks ph.d.-projekter via uddeling af forskningsmidler ( ). Ph.D.-projekter, der støttes via ViFABs forskningsmidler: Christina Gundgaard: Brystkræftpatienter, alternativ behandling og tro. Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede CCESCAM og afsluttet i Majken Belusa: Kræftpatienters oplevelse hos healere. Institut for Sundhedstjenesteforskning på Sydddansk Universitet. Påbegyndt i 2005 og afsluttet i Anita Ulrich: Kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling. Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede CCESCAM og afsluttet i Ayfer Topcu: The effect of reflexology, homeopathy and traditional medical treatment in Asthma: Randomized, controlled parallel group trial. Lungemedicinsk Forskningsafdeling ved Aarhus Universitetshospital. Påbegyndt i 2005 som en del af det ViFAB-støttede projekt En klinisk kontrolleret parallelgruppeundersøgelse vedrørende effekten af traditionel medicinsk behandling og farmakologisk behandling, homøopatisk behandling og zoneterapeutisk behandling ved astma. Afsluttet i Hanne Würtzen: Forskning i mindfulness blandt danske kvinder opereret for brystkræft. Psykologisk Institut ved Københavns Universitet. Påbegyndt i 2008 som en del af det ViFAB-støttede KUFAB og afsluttet i Anette Werner: The Effect of Mental Training on Childbirth Measured on Painexperience and Other Birth Outcomes. Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet ultimo Fakta om ansøgningerne og bevillingerne ViFAB har i perioden uddelt forskningsmidler for i alt 28,5 millioner kroner fordelt på 77 forskningsprojekter. I alt har 272 ansøgt om forskningsmidler hos ViFAB, dvs. godt 28 % af ansøgningerne har opnået bevilling. De 272 ansøgninger har i alt søgt om 164,9 millioner kroner, jf. bilag 1.a. Hovedparten af de ViFAB-støttede forskningsprojekter har undersøgt: akupunktur (17 %) urte/naturmedicin (12 %) healing (9 %). En stor del af projekterne undersøger mere end én behandlingsform (18 %). Cancer er den hyppigst undersøgte lidelse. Cancer undersøges i 13 % af de støttede forskningsprojekter, jf. bilag 1.b og 1.c. VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 27

20 3.4 Andre forskningsaktiviteter Trods navnet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling har centeret ikke haft ressourcer til at ansætte forskere og gennemføre egen forskning. Men fordi centeret gennem tiden har haft flere medarbejdere med forskningskompetencer ansat, har centeret alligevel haft mulighed for at gennemføre mindre forskningsarbejder, f.eks.: Udarbejdelse af statistik om brugen af alternativ behandling i Danmark i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed (SIF), jf. artiklen: Alternativ behandling i Danmark brug, brugere og årsager til brug, af Ola Ekholm, SIF og centerchef Helle L. Lønroth, ViFAB, i Ugeskrift for Læger, nr. 7, 2006 Udarbejdelse og offentliggørelse af et Cochrane review om effekten af massage til demente ultimo Massage bruges som et alternativ eller supplement til andre behandlingsformer mod demens. Målet med behandlingen er at modvirke angst, urolig adfærd og depression og forsinke svækkelsen af den intellektuelle funktion. Ifølge reviewet findes 18 undersøgelser i effekten af massage, men kun to af dem har været af tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne tælle som dokumentation. Forskningsresultaterne tyder på, at massage har en positiv effekt. Der var dog for få resultater til at kunne drage en entydig konklusion om effekten. Derfor er der behov for mere forskning på området. Gennem årene deltager ViFAB også i samarbejder med patientforeninger om forskningsprojekter, der på forskellig måde bidrager til at øge viden om alternativ behandling og naturmedicin i forhold til særlige sygdomsområder. Såvel Astmaallergi Forbundet som Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscenteret Buen har deltaget i sådanne samarbejder med ViFAB. Samarbejdsprojektet med Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Rådgivningscentret Buen resulterede i en række Cochrane-oversigter: Akupunktur mod kvalme og opkastning efter kemoterapi (Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting) Antioxidanter mod kræft i mavetarmkanalen (Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers) Grøn the som forebyggende middel mod kræft (Green tea (Camellia sinensis) for the prevention of cancer) Homøopati mod bivirkninger af kræftbehandling (Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments) Kinesiske urter mod bivirkninger af kemoterapi (Chinese medical herbs for chemotherapy side effects in colorectal cancer patients) Mistelten-terapi til behandling af kræft (Misteltoe therapy in oncology) Tilskud mod hjerteskader af kemoterapi (Cardioprotective interventions for cancer patients receiving anthracyclines) VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 27

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning for 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2009 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2009... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 4 2.1.2 Information om

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 11.3 Alternativ behandling Bestyrelsesformand, afdelingslæge Hanne Mollerup Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Baggrund På baggrund af en voksende interesse i

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen

Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen Nr.28_side_18-22.qxd 23-08-02 17:32 Side 18 Sundhed Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen Forskning. Hver anden dansker har modtaget alternativ behandling - Men området er

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5.2 Alternativ behandling Ola Ekholm 5.3 Brug af medicin Ulrik Hesse 5.4

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 17 november 2011 9.00 Registrering, kaffe/te og morgenbrød Dagens program 9.30 Nyt fra Hjerteforeningen Centerleder vest,

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. September 2002

Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. September 2002 Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling September 2002 Evaluering af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling September 2002 p:\projekt\vifab\rapport\vifab-rapport6.doc

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1 Appendiks Anita Lune, Bodil Gyllembourg Lissau og Birgitte Rasmussen Alternativ behandling og danske forhold I det følgende uddybes særlige danske forhold vedrørende alternativ behandling. Appendikset

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2001

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2001 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2001 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2001 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2001

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Vi skal også blive skarpere på hvordan vi vil integrere det. Flere forskellige niveauer hvor dette kan ske på.

Vi skal også blive skarpere på hvordan vi vil integrere det. Flere forskellige niveauer hvor dette kan ske på. Konference i folketinget med temaet: Komplementær behandling i Sundhedsvæsenet perspektiver og udfordringer referat af Mia Lafrenz, forskningsudvalget i PA. Vi bliver budt af velkommen af Alternativets

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 15. april 2011 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 15. april 2011 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 15. april 2011 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL KOMPLEMENTÆR ALTERNATIV BEHANDLING - SYGEPLEJERSKERS ROLLE Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2002

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2002 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2002

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere