VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper."

Transkript

1 a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr årgang Side 1 - Uge Det er ikke i Grundloven den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. Derfor bør man gøre en indsats for at sikre, at de der ikke havde computer og internetadgang får det. I hele området i det offentlige vil nu henstå hundredevis af kolde computere der måske aldrig kommer liv i igen. De er betalt af kommunens borgere og ville alligevel være for ubrugelig hvis noget kommer på fode igen. Sammen med DEN LILLE SKOLE og et uddannelsesprojekt bør de stilles til rådighed for borgere som den første computer med IT-adgang så flere og flere fristes til nye tider - som tån eller salg. Et uddannelsesprojekt hvor man uddanner arbejdsledige til at gøre computer brugbare og de ledige noget meningsfyldtbør også kunne tilbyde service, vejledning her og nu hjælp. Projektet kan hvile i sig selv og hjælpen betales efter rimelig vurdering og betaling efter kostpris. Men være en indsats der har et bredt sigte.

2 EGNS-AVIS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uee /7ø /+>)Å DE DER UDFØRER ET JOB ELLER GØR EN INDSATS bør ikke parkere e4 UL uden tekst på siderne. Manbør ikke bevæge sig rundt i kvarteret uden skrift På varebilerng... Derfor burde kommunen være din hjælp i en nødsituation. Kommunens besøg viser at du er i gode hænder og en bistand må ikke overstige kostprisen og er det modsatte af sort arbejd... aaaaaaaaaaaataaaaaaaalal KONTAKT MED DIN NABO er en af de gode løsninger - også når du ikke har andre udveje... ;ilffi;;;;;;..n it t t lq ::t -- 9.åTYP.J; " Der fødres færre og færre børn. Hvad er det L,8 barn pr. kvinde - hvat har man sat gan$ i... Skal vi uddø... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Også for vores hjemmehjælpere håber vi på mitd vinter ENSOMHED ERNOKDET V,'ERSTE EFTER SYGDOM... Men gør selv noget ved det. aaaaaaaoraaaaaaaaaaaaaa HUSK SANGEN: Hvis jeg var din ven o engang sa er jeg der nok endnu... aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaar GODE NABOER finder man hvis man selv er af slagsen.. aaaaaaaaaaaaaoaaoaaaaaa INTET har så meget varme og lune som den man ringer til, uden de ved d t...o..o.. NAR DET REGNER MEGET kan man se bl.a. på Gammel Hareskowej, at skoven sender meget vand ud i området når det regner. Det er ikke skovens grøfter og afuanding der tager det hele... Ganske vist er der områder hvor skoven har sat område af til overfladevand. Men der er steder hvor det løber ud over vejene og skyller banerne af... AVIS NR, ARGANG Uge Alle computere der henstår ledige i det offentlig rum bør stilles til rådighed for et uddannelsesprojekt der lærere mediet at kende. Lærer at reparere, servicere og oplære borgere i en service der har som må, at sikre at flere og flere tilsluttes nettet Gode og sikre råd 2 Grundlov og borgere 2 Mere motion i skolen 3 Papiravisen går ind... 3 De lokele politikere 4 Husker man købmanden 4 Kolde cumputere ud...5 Gas i Folketinget 5 Høns i det kolde vejr 5 Er du af og til angst 6 Køb af et hus 6 Danmarks Krønike Snak lidt med naboerne 8 Hans Otto Bisgaard 8 Skovgården 8 og 11 Cyklister i Hareskov 9 Miljø og teknik 10 Furesø Garden 10 Social og sundhed 10 En time skolemotion 1l Pensionistnyt l1 Bedre byggeskik 12 Egeskolen 12 Afkoholpolitik 12 Stå lidt mere sammen 12 Når man er for gammel 12

3 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-BGNEN 3500 Værløse Side 3 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Uden støtte fra teksten i GRUNDLOVEN har regering og FOLKETING delt borgerne op og frataget de ældste borgere deres borgerlige rettigheder uden at sætte en service irld... Borgere der ikke er fortrolige med alt det,rder er en fremtid i" bør nu sikres en indsats der får dem med i fællesskabet. Enhver kold og ledig computer skal med servicerteknisk bistand og vejledning ud til de borgere der føler sig udenfor. Det kan betyde en opsøgende aktivitet - men der er jo ikke manget på hænder og lokaliteter og mulige medarbejdere der tilbydes en meningsfytdt virkelighed... Det haster fordi vi står overfor et valg og en fremtid der har vist, at vi NU skal have ALLE med... Der er tale om store værdier man ikke må tabe på gulvet ude at sikre en nødvendig forebyggelse af hvad der vil være værre Orienteringo oplysning og viden er et forsømt område man kan råde bod på - det er en pligt... underskud Når børn vejer for meget er der en politik;{ der siger, '')' at din //{ kommune skal gøre noget - et eller andet. Nu vil man sikre, atbørni skoletiden skal have 60 minutters motion hver eneste dag. I Hareskov skole kunne skolen ikke bruger den afsatte motionstime fordi man skulle gennem byen til gasværket. Det ville sige den halve tid gik med at gå turen frem og tilbage. Der var.slet ikke tale om at få tid til at fh et bad - for de første år under/efter krigen var bad ikke noget man kendte derhjemme hvor vandet og brønden kunne være frosset til om vinteren. Men nu vil man sikre sig, at en elev skal have 60 minutters motion om dagen og så er der ikke afsat til gymnastik hver dag. En undervisningstime kan være 45 minut nnq{g_ell_el4in{lq Men ungerne har altid haft et middel til at blive fritaget for motion så det bliver svært. Alligevel er det rigtigt, at motion godt kan forebygge sygdomme - hvis man får motion i tide. Som noget forebyggende af værdi. Skolemotion ude i det fri er jo også meget med at man står og venter i rækker. Burde man ikke starte med motion eller opvarmning. DER ER ALTSA NOGEN der mener på saltkonto

4 EGNS-AVIS for området V,i$RLØSE-EGNEN 3500 Værløse' side 4 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt ' Ugq Hvorfor accepterer lokale potitikere at en meget stor del af befolkningen har mistet en orientering -fordi de ikke er fortrolig med IT- og netadgang... Når det nu viser sig, at man uden at grave kan tilsluttes nettet er en vej så ikke meget (æt på... Har man virkelig råd til at miste forbindelsen til den halve befolknit g - hvis papiraviserne hus sparer papiret fra.. Der har aldrig hersket tvivl om, at en fast avis i papir - der med garanti når ud til det yderste hus på en blind vej er den bedste kontakt borgerne imellem. venter til og hvis nogen I man i vor tid en adgang falder forbi. I til Internettet via sit stik til telefonen. Mange oplever maskineriet som I Men kommunen har usikkert og langt fra I ikke en egentlig politik driftsikkert... I for borgerne der på en måde føler at de er Nogen har ikke kontakt I koblet fra. med hjælpere og andre I Men Grundloven skulle skræmmes af hvad det ljo beskrive, at man skal koster - og så falder de arbejde henimod mere I ud af brugen... ltigtred og mindre forskellighed - men Mange har deltaget i aldrig mere adel og kurser på Den Lille lborger""' Skolemenmangler 1...""':":""':""""""""""" systemerne derhjemme. I Men i dag har man altså koblet en meget Men langt de fleste føler I stor del af borgerne fra ikke at de har et sikkert I ved at gøre så stor en redskab og andre har I forskel"" slet ikke mulighed for, at få det til at køre. I Men nu erkender man at den moderne journalist vælger at satse på netaviser - fordi det er den slags avis de selv læser... Annoncører tager mere af pladsen og vil have en gratis tekstomtale hvor megen-tekst i øvrigt får førsteret i netavisen - hvor det er mere økonomisk/billig ere at brede sig... -!: :. ::: :t :..:... : :::::i : :.! T... l-* har ret til at bruge lsin arbejdstid på nettet. Det er ikke I rigtigt når man lo", n,r., sig hurtigt ved siger, at nu har ly"t med borgere at de stort set alte lffiffiilli"::il?# kontakt til 'o' lmåder at bruge tekniknettet... lken nå' I lmange bruger den til Har man det ikke selv lspil, regnskaber eller derhjemme har man detl brevskriverier. på sin arbejdsplads. I landre steder fungerer Men det erfq[kkg tter loet ikke fordi man Men mange er meget langt fra at blive rigtig [illiili#ed bru gen "' [.{ifrrffii,,a I u Brugen af ukendte ord i Lif& '%l#flffi vejledninger stækker I '.ri i '*.,f { Y ii 1 også deres mutighed for I tj </ 'blt \ at komme videre' I Nm r,rrlnnrro kom det være Men fakta er også, at de 11 lry*::ne ældre rangt fra er I --t-t interessant om der og føler sig,o-"' "rir: I nogen sender Peter og hjælpetøse når de i'kke I la,: *" en venlig får det til at køre. I tanke""""""' IRUNDT OMKRING ;;;';til';;;;*ffi;'" lnnn MAN HØRr om man satte sig for, at få IKONTORLANDSKAflere borgere med på IBER der havde en kemi id6eh - -"n der skal rro;. der bidrog til, at man. noget engagement indi /turde ringe nummeret billedet og noget I op - i det sidste halvår arbejde for at trække I af 2010 er det ligesom et flere ind i opgaven. I sted hvor man lytter til Men som skrevet har I sråa eu3r.-fort1!.1t.,?.f menneskelig rettighed".

5 EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 5 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Når de kolde computere skal ud i byen for at samle borgere op så de får den kontrakt til virkeligheden de har ret til...n., meget personlig kontakt i august og september ved uddeling af adresseløse skrifter var det et gensyn/genhør med borgere der gennem mange år har haft en papiravis gratis og som noget naturligt. Politikens lokalaviser har meldt ud, at for dem ligger fremtiden i netavisen - hvor resterne af papiravisen får overladt begrænset stof, hvor annonceområdet ikke beskæres. DER FORELIGGER NU ET FORSLAG OM ET BESK,!f,FTIGELSES- PROJEKT der kort kan beskrives således: Fakta er, at man ikke kommer til at mangle arbejdsløse. Der vil være et stigende antal lokaler til rådighed. Unge der kunne være interesserede får en uddannelse i, at arbejde med computere, servicere borgere, give dem en hånd, i dago i morgen eller her og nu. Kommunens folk henter alt hvad der er henstif let eller sat til side af brugt udstyr. Kurset foregår i forbindelse med to værksteder hvor de unge oplæres til at yde hjælp, service og udrykningshjælp og ka' slutte med certificat - men frem for alt efter en uddannelse med mening. I dag findes der ikke en egentlig mulighed for at hente hjælp hvis teknikken ikke virker uden det koster meget... De computere der virker kan stilles gratis til rådighed, måske sælges - som den første computer med den nødvendige vejledning og service. Man har jo efterlyst meningsffldte opgaver der også havde de unges interesse samtidig med at det kunne bruges på den vej der skal vise at man har brug for uddannelse og så spiller det en rolle at det er menings$ldt - siger unge. Det burde vel også være muligt at tilbyde pensionister gratis lt-kontakt. I dag kan man komme ind På nettet bare ved at have et telefonstik... FOR TIDEN SALTER MAN VORE VEJE før det sner eller før der kommer frost på vejbanen men det koster noget - fordi vinteren kan vare længe endnu. DE MILDE VINTRE har givet håb om at de milde perioder kan fortsætte - men hvad gør man hvis det slår fej 1... JULEGAVERNE I AR burde være et lygteudstyr der sikrer cyklisternes liv fordi man kan fh øje på den i skumringen. SOM HØNSERIEJEREN SVAREDE da man spurgte hvad hønsene gør når de oplever kold tider. Jo, de går ind under den varme hane.. I GAMLE DAGE TALTE MAN IKKE OM OPDRAGELSE den kom uden videre som årene gik - det var som om optræden ofte var et indtryk af forældrene, deres liv, indstilling og færden..., I folketinget i bestyrelser og de højere luftlag tager o man gas pa tro, love og rigtige ord man kunne stole på. Heldigvis eller uheldigvis bestemmer man ikke selv hvad der står i bogen om dig. Man kan fylde det med et og andet'nyt - som end ikke seo hør og billedblade fik fingeren i... Lykke er det frie ord i bind... Lykke er,,den nødvendige avisrrog det 1:.: i:.: L:.lL*.::: ::: :: DEN BEDSTE BRUGAF ensomhed er at finde nogen at skrive et brev 1i1...

6 EGNS-AVIS for området V,IARLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 6 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Aviso der udsendtes første gangt Uge Der er ikke noget at sige til, at bor man alene er det ikke svært at forstå man kan være bange når det ringer på døren. Besøger du nogen bør du rmge og forberede på et besøg. MEN ocså I KINA er ilet som i Danmark. Ude omkring lever folk heller ikke som kapitalister. De må alle leve op med forvisningen om, at de ved hvor penge kommer fra.' Derfor findes der mange ude omkring som aldrig bruger flere penge end de har - de har som regel altid et beløb liggende i reserve. For det uventede kommer altid bag På de fleste... BAKTERIEBOMBER skal man holde sig fra, i bedste fald kan rigelige alkoholiske drikkb tar livet af de værste... BOLIGVURDERING lv'ry,nløse har som andre steder været gen-, stand for megen skepsis, solvom det v:lqer sig, at mange ejendomme ikke sælges under vurdering AP MØLlER-firmaets chef Sldte i sommer sommer 95 år og blev på forskellig vis fejret. Det berettes at det er hans firma der gør det muligt at købe fødevarer billigst og til rene netto-priser. I Værløse har firmaet haft problemer. Man kunne ikke købe areal til en butik i Ryget Skovby, det gik galt da man pegede på Lejrvej L og som tiden gik var der strid om hvor stor Netto måtte bliveigågaden-det strøg hvor COOP vil vise flaget med tre af sine butikker. Da Netto åbnede en udvidet butik i Farum lykkedes det at få Borgmesteren til at foretage åbningen, Men der er ikke mere plads til udvidelser i Værløse. ENSOMHEDI kan være det bedste - hvis det har et formåi... KØB IKKE ER HUS med herlighedsværdi uden at tænke over hvad det er du betaler ekstra for -også efter vurderingen og denne herlighedsværdi... Men når det er sagt er det jo også det der skal gøre huset sælgeligt når tiden kommer. "':""""""" DERVAR ENGANG DAMAN STARTEDE BYGGERI AF PARCELHUSE I V,flRLØSE at man valgte tæt,lav bebyggelse i et enkelt plan. Man tænkte ikke altid på rollatorer - men nogen fik en botig de ikke ville sælge - de skulle bæres derfra. DERVAR ENGANG man fik bygget sit eget hus uder! at lqeirke på, it nan o- io.lo,å" efter planen skulle skifte taget ud. Det kunne være tagets levetid. Så kunne man sætte et beløb til side hvert år eller sluge udgiften når dagen nærmede sig. Nogen har vel forestillet sig, at man kunne tagd et lån til denne forbedring af boligen. Der er da også nogen der ikke l<ø! r et hus hvis man året efter skal skifte taget ud... MERE VELF/f,RD gav lysten til en pejsn havestue eller udestue og måske nyt badeværelse og køkken LYKKEN VAR MED MED da man tog fotografier på barnets første skoledag. =:- Det kan være til glæde i årene fremover - ikke mindst til konfirmation og runde fødselsdage. Det er i det hele taget en god id6, altid at have et kamera i nærheden... DER ER SUPER-,MARKEDER der fortsat står med for gammelt kød. Det er surt det la'r sig gøre... Det er jo sket at man har lukket døren op for nogen man aldrig har set før... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa CÅNDUUD I DIN HAVE så lad ikke dørene stå åbne ind til din kæider..r... NEJ DR,flBERSNEGLE bliver aldrig husvenner:...

7 EGNS-AVIS for området V,IARLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 7 Fortsættplse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Efterrrvild med dans" og familiens plads som UDLANDSDANSKERE. De absolut,rnødvendige udgivelse af bøger" med sære indhold venter vi nu kun på KrØniken om landet der demokratisk var bygget op ved stemmer fra Ø'er i Atlanterhavet, mindet om malkeskamlens trebenede stol hvor meget falder sammen hvis man fjerner det ene ben. Dansk Folkepa,rti har med snilde beskyttet sit persongalleri og haft en mening og en indflydelse på stort set alt - med fuld respekt... En mulig krønike vil måske afsløre HVORFOR STØTTE,BE,NE, T ALDRIG har haft en mening og udtalelse om Farumsagen - retsvæsenets langsommelighed og kommission og retsfolkets malken af Statens pengekasse og nedladende behandling af borgere og byråd.

8 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 8 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge i Det er ikke sikket j. mange har det som dig a \ tl. tag og være glad for \l I Jl d{', t.t'.i<,"'* - /ry., Mennesker der på en måde påstår at de har,reget hus" har efterhånden oplevet at det er så som så. Ingen ved heller ikke hvad din kommune henter af afkast fordi dit fortov flere gange har lignet et jordskælv fordi skiftende entrepenører afog til har gravet det hele om. Kommunen må have fået en indtægt og løbende indtægt af borgernes jord selv de mest akademiske føler gys når man på TV dag og nat igennem kan lytte til næsten gratis bredbånd men deres leje af kommunen jord må vel give afkast. Det er borgerne der ejer kommunen, og byrødder er vores repræsentanter på den store hylde mod magten...ik' UDE HVOR KRAGER VENDER bor ikke mennesker de er forlængst krøbet sammen hvor støjen er samlet... NÅR MANGE MÅGER OVERLEVER på vore marker er det ikke tegn på brugen af sprøjtegift - det... JERNBANEDRIFTEN er ligeså slem at styre som den der giver liv... JO VI TROR GODT at der er dage hvor man ikke tænker på familien HVIS DU IKKE HAR NOGET AT SMILE AF så skal man bare lade værd, nogen er bange for at smilerynker nok er aldersmærker... DET ER KLART hvad ville vi være især uden DE 4NDRE... kender de typen DER HAR EN EVNE TIL ALTID AT KOMME IND FRA SIDEN I VISSE KOMMUNER har politikere fået en orientering om, at der skal lægges lidt afstand til hvad der var venner Men som Anne Linnet sang,,hvis jeg var din ven engang, så er jeg der nok endnu". Det er værd at huske hvis du havde strøget nogle julebreve i år... NYE BADEREGLER befyder at der nu er mulighed for, at man må komme mindre klor i vandet end før. Det vil gælde bassiner pil25 meters længde... Prøv selv et øjetilsyn... ISKOVGÅRDSKOR OG ORKESTER forbereder sig på, at synge julens sange for atvære på forkant med en af årets større begivenheder hvor sang og musik er lidt anderledes... ARETS JULEGAVEIDE er et bundt af de nye 200- kronesedler eller et par tusindkroners lapper... JULEGAVER i form af penge skaber ikke problemer hvis man ikke kan huske hvad gaven var sidste år:... BØLERMAN SIG USIKKER bør man ikke gå ture alene.. aaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaa 17 r venner oer påtager sig at ringe til hinanden er gode vellner... DE DER VIL SKRIVE DERES ffi meget de kan huske, at Oet attio ender med en 3.".r. l.*.1:::.1t:"::.... HANS OTTO en nydelse når m4qlkal lytte til venner af det danske sprog r en tidtig morgentime som pause på natholdet... Men hvorfor skal Hans Otto Bisgaard sende ki. 5-6 når hans program må have bud til meget flere mennesker. Det er en nydelse atb lytte til hans tale og dejlige valg af musik Hans Otto der var med til at starte Brøndby Pop Club i 1967 men siden været set og hørt forskellige steder men ir dag som en dejlig time i den tidlige morgen. Hvorfor gemmer man ham her så tidligt på dagen når man oplever ham som en behageligt indslag i morgentravlheden. Hans Otto er om morgenen en stor oplevelse især han sprog

9 Side 9 EGNS-AVIS for området V.IDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse uge Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7' SOm CVkliSt er der ikke meget at glæde sig over ved Da København-Slangerupbanen for første gang kørte ud fra Lygten på Nørrebro var det planen, at der skulle være en fortsættelse fra Slangerup til Frederikssund hvor der gik tog over Fjorden til Roskilde. Der blev reserveret areal og man kan endnu i dag se broer der skulle føre toget henover en vej. Men i første omgang afbrød man banen fra Frederikssund til Roskilde og senere afbrød man bane fra Farum til Slangerup. Under besættelsen var Hareskov station den station der havde flest passagerer der stod på og af. Hovedsagelig fordi det var et udflugtssted for Københavnere, børneture og udflugter for børne-, institutioner. I mange år var Hareskov station betjent af tre personer hvortil kom at der var et lokale til posbudet. Stationsforstander fru Christensen boede ikke selv på stationen. Lejligheden ovenover var overnatningssted for afløseren der kunne komme mange andre steder fra. Datteren Ebba og hendes mand havde i mange år en større iskiosk bag stationen. De mange store grupper der besøgte stationen krævede en større ventesal der havde bænke og cykelstativer og ly til mange i tilfælde af dårligt vejr. Den værdi mistede cyklisterne da man udraderede den gamle station. Stationerne langs Slangerupbanen helt til Slangerup lignede stort set hinanden i arkitektur. Der findes flere bøger der beskriver Slangerupbanens liv og historie. I mange år håbede man på at få bedre materiel og med tiden blive en elektrisk bane Da DSB overtog banen fik man i første omgang bedre materiel, senere kom det ind i billedet at man fik elektrisk drift. Men den bedste oplevelse var da man fik banen ført til Svanemøllen. Medens man i Furesø kommune har arbejdet meget med,,de stationsnære planer"byplanmæssigt i Farum og Værløse kommer Hareskov station ikke ind i billedet. Det er få steder i Danmark man har så stejl adgang til sin station og tilsvarende er der mange utrygge ved at stå ud af toget i den mørke tid afdøgnet. Cyklister er henvist til at låse deres cykler til et rækværk der var udset til at være en støtte for fodgængere På deres vej til toget. På almindelige dage fylder striben af tillåste cykler omkring et halvhundrede. Hareskovpavillonen og Skovlyst havde storhedstider da banen kom og årene derefter. Besøgende til Hareskovpavillonen og Skovlyst skulle nå til skoven og forlystelsesstederne ved at køre fra ved Kollekolle, gennem Bråderne til Fægyden da der ikke var nogen vej langs skoven til Hareskov Villaby. Det sker engang imellem man kommer til at tale om hvad der var så godt ved,,de gode gamle dage". Jo, det va ligesom der var en mor der ligesom altid var i nærheden - erstattet Langs Slulionsvej havde man en stigning der betød. at man trak et stakit op langs stigningen så man havde noget at holde i når man skulle op ad bakken. På en almindelig hverdag kan der henstå cykler der er kædet til gelænderet - så man ikke kan få fat i det. Det er lidt ubehageligt for gående men også utilfredsstillende for cyklister der sikkert gerne ville betale hvis der var en overdækket mulighed. Man der er ikke kommet noget svar fra kommunen. TINGLYSNING AF BYGGESAGER har været ramt af skandaler der har kostet borgere mange penge. DE SAGDE OM HAM at han var noget iil en side. Det var surt for han mente selv han hørte til på midten. Men DEN var ikke som i gl.dage

10 EGNS-AVIS for området VÆRLØSB-EGNEN 3500 Værløse Side l0 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Aviso der udsendtes første gangt Uge Miljø- Teknikog Erhvervsudvalget havde møde den27.l0 Her drøftede man tarster, gebyrer m..v. forud for budgettet. John Ingemann Allentoft var ikke til stede. Socialog Sundheds. udvalget havde møde den 4. novbr. Man blev orienteret om omfanget af misbrug i Furesø kommune Forebyggelsesstrategien Hjemtagning. Økonostyring. Der er på et fælleslegat henstående derkan UDDELES I 2010 efter ansøgning. Man kan hente ansøgningsskema i butikken Man skulle drøfte mødekalender. Man skulle drøfte beskrivelse af budgetterne og mulige budgetopfølgninger i sept. Forbruget ligger på det normak nivearf Man skulle drøfte etablering af et frivillighedscenter i Furesø kommune. Til et møde hvor man drøftede emnet mødte ca.75 personer. Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af følgende otte medlemmer: Susanne Olesen Marianne Rosenvold Birthe Olesen Peter Sundgaard Henning Gade Gitte Åt<;ær Ummii Krateke Hanne Holsted. Udvalget har foreløbig afholdt tre møder. Borgere kan møde frem til en stiftende generalforsamling Man skulle drøfte kvalitetsstandarder for dagtilbud efter serviceloven $ 104. I daghart6borgereet tilbud udenbys. Man skulle drøfte et temamøde om, sundhedsøkonomi og tværsektionelle samarbejdsmuligheder. Man skulle drøfte sundhed i indskolingen. Det har vist sig at det er indvandrerbørn der indtager mest sukker og bevæger sig mindst. Man skulle drøfte {:'-.::. i*. ::tyærl*..... JO DET TRYKTE ORD er bedre end en armbevægelse.. TØN.IDIN POSTKASSE og ring til din kommune hvis du føler dig bange eller er USikkef... HVERDAG ÅnEr RUNDTHAR NOGEN konstateret,, at man ser og møder helt ukendte mennesker i sit kvarter... Politiet har sagt, at man gerne vil vide om man ser mennesker der ikke normalt går fordi din dør., ;fri;i'åil;t,i Jf Ji i,:^li a ll"t"i 0""1*':'i_* " VÆRLØSE GARDEN SKTFTER NAVN og år... V/f,RLØSE GARDEN blev stiftet i 1959 med det formål at opøve unge mennesker i alderen 8-25 hr i musikalske færdigheder af højst mulige kvalitet Det være sig solospil, samspil og basisviden. Garden har egen musikskole med en fastansat professionel lærerstab, der danner grundstammen i den musiske uddannelse. Garderne får en grundlæggende musikuddannelse, som mange har brugt som indgang til en professionel musikkarriere. Værløse Garden har fostret mere end tyve professionelle musikere og undervisere Fra 2011 skifter Garden navn til FURESØ GARDEN. I 2010 havde garden 41 aktive medlemmer, heraf 17 bosiddende i Furesø. dk MØDER MANGLER DELTAGERE detkunnc være man skulle udlodde et eller andet på billetten' eller gi' en lille 6n efter mødet...

11 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse X'ortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9'1945 Side 11 Uge DER ER MOTIONISTER PÅ SKOVGÅR.DEN der glæder sig over, at man har fået liv i gymnastikken. Man sættrer en CD på og så gør man hver for sig og sammen nofbevægelser dcrgørrat m4thar det godt bag' efter.i ø-fgt sigsr Edith Jensen at man ikke bare skal gå hjem bagefter men gå ned i caf6en. Som et supermarked siger det - vi vil gerne ha' at I bliver der lidt længere... Det er godt nok lidt underligt, at der ikke er så mange bænke -rundt om vores kommune. Når man nu opfordrer os til at gå motionsture... Ja, det var da oplagt at der kan være steder hvor ma kunne holde en pause under en lang tur. Men nogen er måske bange for at vi skal slå os ned for at drikke bajere. I BYMIDTEN KAN DERV/trRE ØJEBLIKKE hvor det kunne være dejligt om man oplevede en politimand eller dame i uniform. Det er ligesom det frie marked tager til med knallerter, små motorcykler og cykler i stærk fart smutter gennem området. Som om det var noget der hørte sig til. SKOVGÅRDEN har besøg afjytte Abildstrøm onsdag den l0-november ki Der er entre 20 kr. Besøg bag scenen i skuespilhuset torsdag den 2. december kl ,30. Incl.kørsel kr. 175 kr. søndagshygge den 7. novbr. kl. 13, ,If,LDRERÅDET arbejder fortsat ph at blive mere synlig i bybilledet.... DERER JULESTUE PÅ SKOVGÅRDEN LØRDAG DEN 27. NOVEMBER Man efterlyser donation af et eller andet til tombolaen. Man efterlyser frugt og grønt til marmelade og nogen der vil være med til at sylte.. I HOBBYHJØRI\ET arbejder man med at lave ting til julestuen og kan godt bruge nogen til hjælp. Man tilbyder LINEDANCE blandt andet den 7. novbr. ki.i10.30 tal med receptionen. HUSK den nye avis Ttt FRIVILLIGT GODT PÅ SKOVGÅRDEN OG TAK FOR DET husk tirsdagsbanko Det kan da også være trist at møde nogen der slet ikke hører så godt mere. Man skal indstille sig påo at vise hensyn..::..."::"'1"""""':':':j"::' SKELLI]T MELLEM SVAGE PENSIONISTER OG ØVRIGE BEFOLKNINGS- GRUPPER ER ØGET forlyder det. Men der er jo pensionister der slet ikke har satsregulering Langt de fleste partier glemmer de ældre når valgdagen er overstået. Der er jo så meget andet Indimellem antyder man også løfter der falmer efter valgdagen. Nogle kan holde til langt hen på valgaftenen - har man hørt..., DE SIDSTE RYGERE skriger nu om fred og ro og beder om at stoppe heksejagfen på de der er tilbage. DØDSFALD sker ofte ved svære højresving #BÅV BØRN SKAL NU HAVE INDLAGT MERE MOTION der skal svare til 60 minutters mere motion om dagen indpasset i skblens skema. Det er åbenbart nye opgaver man lægger over på skolens lærere. Det er ikke fastlagt hvad det er man taler om, men der skal peges på eksempler for 60 minutter må ikke befyde at man tager tid fra de godkendte frikvarterer hvor eleverne skal slappe af eller bare trække vejret. Egentlig er der også elever der har et dårligt forhold til det med motion og bevægelse. Der er ingen der ved hvorfor der er tale om 60 minutter, en egentlig gymnastiktime kan vel vare 40 minutter. Men skal en egentlig gymnastiktime combineres med en klassetime kræver det vel at læreren ved noget om motion og eleverne får et bad... JERNBANEV.Tf,SEN og den slags er meget svær at styre og kan ofte gøre værdien af køreplaner til en parodi...

12 EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 F ortsættels6 af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang T Uge NÅR MAN SER SIG OM er der faktisk mange gratis muligheder for at finde noget at bruge sin fritid til.. NAR MAN'' SNAKKER OM UDSTØDNING FRA BILER skulle man have kendt hvad der kom ud af kakkelovnen når der blev fyret op med bøgebrænde. DET var giftig røgog udblæsning. NÅR EN BAJER hat løst mange problemer er det næsten ikke til at forklare ^---'/ hvad en kaffetår kan befyde når man trænger eller bør have en pause. INTET MIDDEL har løst så mange naboforhold - som at gå ind med en håndfuld bajere...hos naboen... DET SKER JO i turen på broen til Sverige, at der kan være lukket fordi der har været trafikuheld eller signalstrøm bare er gået... DET ER SURT MED DØDSFALD man burde have undgået. Det er der mange der tænker over når man ser tal om dødeligheden på vore veje. Det er da underligt at tal fra 2007 viser at 409 blev trafikdræbt BEDRE BYGGESKIK HEDDER DET NYE INDENFOR BYGGERI og der er allerede dannet foreninger der skal rådgive ved foredrag og kurse& Der var engang de egentlige,rmurmestervillaert t var udtryk for bedre byggeskik - de havde som regel røde mursten og rødt tegltag. Men der var ofte ofret mere end på den tids normale byggerier. OP TIL SOMMERFERIEN oplevede man i særlig grad at personbilen skulle gennemvaskes og det var som regel på benzinstationerne, og lige før sommerens lange biltur ud i Europa DER ER KOMMUNER der indfører en alkoholpolitik der sætter regler for hvad der nydes af de stærke drikke - også af politikere. Men det er vist ikke altid urimeligt at der er drikke til rådighed - der er jo mange der deltager i politik og politiske møder uden at få meget for det - eller kun æren i forhold til lov om lorgerligt ombud o.l. MAN KALDER DBT FYRING når personalet skal beskæres, andre vil kalde det at være fritstillet, men en dag må regeringen vel have fået de arbejdsløse der skulle til NÅR BORGERE BRUGER TAXI skat man være forberedt.på, at det godt kan være en udgiff der er steget. Det kan godt være der ikke er så meget lifb:rge - hvis chaufføren regnei at skulle have drikkepenge for sin ulejlighed. Det er nu underligt, at det hedder drikkepenge når chaufføren ikke må drikke... Måske skal man også betale for at chaufføren skriver en kvittering ud der kan bruges til noget Iøvrigt skal der være tillæg hvis man skal bestille forud - for han ligger måske ikke lige om hjørnet - og han skal måske også have betaling for at køre tilbage til sit udgangspunkt. Men det må jo være beskrevet i en brochure... Der skal være udkommet en pjece der beskriver hvad ministre gør når de skal tage en taxiogmangleren gyldig grund til at lade andre betale...'. DET ER },{EGET TV nnan ikke kan se færdig uden at have computer:. DET SIGES at der kan være et og andet man ikke kan behandles for fordi man er for gammei... Jo det er rigtigt skolen ved egetræet ved Skolekrogen havde ikke alle med sig. da man i sin tid startede skolen op. Her prøvede man at få tidligere skolesøgere i tmoden alder om at delrtage i undervisningen lder omfattede et enkelt år. Det lykkedes at finde en enkelt voksen der ønskede at deltage i skolen men det var da et forsøg værd. Skolen har været en succes og det skyldes naturligvis også det personale der har arbejdet med Egeskolen N,IDSER har altid haft en farlig placering og viser, at den skal dækkes først når vejret viser kulde. Og det kan komme før man aner det. Men vejvæsenet håber på en mild vinter Husk salt, skovl og-kost og skraber i god tid. Også nogle poser med grus til glatte fliser. I en situation hvor der er problemer med det økonomiske sker det at man kan løse opgaver ved at stå sammen om opgaverne * hvis man får støtte og man er opmærksom på det der kan løses ved at stå sammen.

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Deltagere: Kristina Avenstrup Lars Schmidt Klavs Hansen Brian Baltzer Nina Hartling Helene Bundgaard Lasse Lynæs Pia West Susanne Scotwin Bianca Moreno Ann

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed?

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? KONKNSER Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? F O R E il alt for alle Der er mange fordomme om kontaktlinser. Sandheden er, at kontaktlinser på mange måder er den mest optimale måde at sikre sig et godt

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere