VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper."

Transkript

1 a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr årgang Side 1 - Uge Det er ikke i Grundloven den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. Derfor bør man gøre en indsats for at sikre, at de der ikke havde computer og internetadgang får det. I hele området i det offentlige vil nu henstå hundredevis af kolde computere der måske aldrig kommer liv i igen. De er betalt af kommunens borgere og ville alligevel være for ubrugelig hvis noget kommer på fode igen. Sammen med DEN LILLE SKOLE og et uddannelsesprojekt bør de stilles til rådighed for borgere som den første computer med IT-adgang så flere og flere fristes til nye tider - som tån eller salg. Et uddannelsesprojekt hvor man uddanner arbejdsledige til at gøre computer brugbare og de ledige noget meningsfyldtbør også kunne tilbyde service, vejledning her og nu hjælp. Projektet kan hvile i sig selv og hjælpen betales efter rimelig vurdering og betaling efter kostpris. Men være en indsats der har et bredt sigte.

2 EGNS-AVIS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uee /7ø /+>)Å DE DER UDFØRER ET JOB ELLER GØR EN INDSATS bør ikke parkere e4 UL uden tekst på siderne. Manbør ikke bevæge sig rundt i kvarteret uden skrift På varebilerng... Derfor burde kommunen være din hjælp i en nødsituation. Kommunens besøg viser at du er i gode hænder og en bistand må ikke overstige kostprisen og er det modsatte af sort arbejd... aaaaaaaaaaaataaaaaaaalal KONTAKT MED DIN NABO er en af de gode løsninger - også når du ikke har andre udveje... ;ilffi;;;;;;..n it t t lq ::t -- 9.åTYP.J; " Der fødres færre og færre børn. Hvad er det L,8 barn pr. kvinde - hvat har man sat gan$ i... Skal vi uddø... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Også for vores hjemmehjælpere håber vi på mitd vinter ENSOMHED ERNOKDET V,'ERSTE EFTER SYGDOM... Men gør selv noget ved det. aaaaaaaoraaaaaaaaaaaaaa HUSK SANGEN: Hvis jeg var din ven o engang sa er jeg der nok endnu... aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaar GODE NABOER finder man hvis man selv er af slagsen.. aaaaaaaaaaaaaoaaoaaaaaa INTET har så meget varme og lune som den man ringer til, uden de ved d t...o..o.. NAR DET REGNER MEGET kan man se bl.a. på Gammel Hareskowej, at skoven sender meget vand ud i området når det regner. Det er ikke skovens grøfter og afuanding der tager det hele... Ganske vist er der områder hvor skoven har sat område af til overfladevand. Men der er steder hvor det løber ud over vejene og skyller banerne af... AVIS NR, ARGANG Uge Alle computere der henstår ledige i det offentlig rum bør stilles til rådighed for et uddannelsesprojekt der lærere mediet at kende. Lærer at reparere, servicere og oplære borgere i en service der har som må, at sikre at flere og flere tilsluttes nettet Gode og sikre råd 2 Grundlov og borgere 2 Mere motion i skolen 3 Papiravisen går ind... 3 De lokele politikere 4 Husker man købmanden 4 Kolde cumputere ud...5 Gas i Folketinget 5 Høns i det kolde vejr 5 Er du af og til angst 6 Køb af et hus 6 Danmarks Krønike Snak lidt med naboerne 8 Hans Otto Bisgaard 8 Skovgården 8 og 11 Cyklister i Hareskov 9 Miljø og teknik 10 Furesø Garden 10 Social og sundhed 10 En time skolemotion 1l Pensionistnyt l1 Bedre byggeskik 12 Egeskolen 12 Afkoholpolitik 12 Stå lidt mere sammen 12 Når man er for gammel 12

3 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-BGNEN 3500 Værløse Side 3 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Uden støtte fra teksten i GRUNDLOVEN har regering og FOLKETING delt borgerne op og frataget de ældste borgere deres borgerlige rettigheder uden at sætte en service irld... Borgere der ikke er fortrolige med alt det,rder er en fremtid i" bør nu sikres en indsats der får dem med i fællesskabet. Enhver kold og ledig computer skal med servicerteknisk bistand og vejledning ud til de borgere der føler sig udenfor. Det kan betyde en opsøgende aktivitet - men der er jo ikke manget på hænder og lokaliteter og mulige medarbejdere der tilbydes en meningsfytdt virkelighed... Det haster fordi vi står overfor et valg og en fremtid der har vist, at vi NU skal have ALLE med... Der er tale om store værdier man ikke må tabe på gulvet ude at sikre en nødvendig forebyggelse af hvad der vil være værre Orienteringo oplysning og viden er et forsømt område man kan råde bod på - det er en pligt... underskud Når børn vejer for meget er der en politik;{ der siger, '')' at din //{ kommune skal gøre noget - et eller andet. Nu vil man sikre, atbørni skoletiden skal have 60 minutters motion hver eneste dag. I Hareskov skole kunne skolen ikke bruger den afsatte motionstime fordi man skulle gennem byen til gasværket. Det ville sige den halve tid gik med at gå turen frem og tilbage. Der var.slet ikke tale om at få tid til at fh et bad - for de første år under/efter krigen var bad ikke noget man kendte derhjemme hvor vandet og brønden kunne være frosset til om vinteren. Men nu vil man sikre sig, at en elev skal have 60 minutters motion om dagen og så er der ikke afsat til gymnastik hver dag. En undervisningstime kan være 45 minut nnq{g_ell_el4in{lq Men ungerne har altid haft et middel til at blive fritaget for motion så det bliver svært. Alligevel er det rigtigt, at motion godt kan forebygge sygdomme - hvis man får motion i tide. Som noget forebyggende af værdi. Skolemotion ude i det fri er jo også meget med at man står og venter i rækker. Burde man ikke starte med motion eller opvarmning. DER ER ALTSA NOGEN der mener på saltkonto

4 EGNS-AVIS for området V,i$RLØSE-EGNEN 3500 Værløse' side 4 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt ' Ugq Hvorfor accepterer lokale potitikere at en meget stor del af befolkningen har mistet en orientering -fordi de ikke er fortrolig med IT- og netadgang... Når det nu viser sig, at man uden at grave kan tilsluttes nettet er en vej så ikke meget (æt på... Har man virkelig råd til at miste forbindelsen til den halve befolknit g - hvis papiraviserne hus sparer papiret fra.. Der har aldrig hersket tvivl om, at en fast avis i papir - der med garanti når ud til det yderste hus på en blind vej er den bedste kontakt borgerne imellem. venter til og hvis nogen I man i vor tid en adgang falder forbi. I til Internettet via sit stik til telefonen. Mange oplever maskineriet som I Men kommunen har usikkert og langt fra I ikke en egentlig politik driftsikkert... I for borgerne der på en måde føler at de er Nogen har ikke kontakt I koblet fra. med hjælpere og andre I Men Grundloven skulle skræmmes af hvad det ljo beskrive, at man skal koster - og så falder de arbejde henimod mere I ud af brugen... ltigtred og mindre forskellighed - men Mange har deltaget i aldrig mere adel og kurser på Den Lille lborger""' Skolemenmangler 1...""':":""':""""""""""" systemerne derhjemme. I Men i dag har man altså koblet en meget Men langt de fleste føler I stor del af borgerne fra ikke at de har et sikkert I ved at gøre så stor en redskab og andre har I forskel"" slet ikke mulighed for, at få det til at køre. I Men nu erkender man at den moderne journalist vælger at satse på netaviser - fordi det er den slags avis de selv læser... Annoncører tager mere af pladsen og vil have en gratis tekstomtale hvor megen-tekst i øvrigt får førsteret i netavisen - hvor det er mere økonomisk/billig ere at brede sig... -!: :. ::: :t :..:... : :::::i : :.! T... l-* har ret til at bruge lsin arbejdstid på nettet. Det er ikke I rigtigt når man lo", n,r., sig hurtigt ved siger, at nu har ly"t med borgere at de stort set alte lffiffiilli"::il?# kontakt til 'o' lmåder at bruge tekniknettet... lken nå' I lmange bruger den til Har man det ikke selv lspil, regnskaber eller derhjemme har man detl brevskriverier. på sin arbejdsplads. I landre steder fungerer Men det erfq[kkg tter loet ikke fordi man Men mange er meget langt fra at blive rigtig [illiili#ed bru gen "' [.{ifrrffii,,a I u Brugen af ukendte ord i Lif& '%l#flffi vejledninger stækker I '.ri i '*.,f { Y ii 1 også deres mutighed for I tj </ 'blt \ at komme videre' I Nm r,rrlnnrro kom det være Men fakta er også, at de 11 lry*::ne ældre rangt fra er I --t-t interessant om der og føler sig,o-"' "rir: I nogen sender Peter og hjælpetøse når de i'kke I la,: *" en venlig får det til at køre. I tanke""""""' IRUNDT OMKRING ;;;';til';;;;*ffi;'" lnnn MAN HØRr om man satte sig for, at få IKONTORLANDSKAflere borgere med på IBER der havde en kemi id6eh - -"n der skal rro;. der bidrog til, at man. noget engagement indi /turde ringe nummeret billedet og noget I op - i det sidste halvår arbejde for at trække I af 2010 er det ligesom et flere ind i opgaven. I sted hvor man lytter til Men som skrevet har I sråa eu3r.-fort1!.1t.,?.f menneskelig rettighed".

5 EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 5 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Når de kolde computere skal ud i byen for at samle borgere op så de får den kontrakt til virkeligheden de har ret til...n., meget personlig kontakt i august og september ved uddeling af adresseløse skrifter var det et gensyn/genhør med borgere der gennem mange år har haft en papiravis gratis og som noget naturligt. Politikens lokalaviser har meldt ud, at for dem ligger fremtiden i netavisen - hvor resterne af papiravisen får overladt begrænset stof, hvor annonceområdet ikke beskæres. DER FORELIGGER NU ET FORSLAG OM ET BESK,!f,FTIGELSES- PROJEKT der kort kan beskrives således: Fakta er, at man ikke kommer til at mangle arbejdsløse. Der vil være et stigende antal lokaler til rådighed. Unge der kunne være interesserede får en uddannelse i, at arbejde med computere, servicere borgere, give dem en hånd, i dago i morgen eller her og nu. Kommunens folk henter alt hvad der er henstif let eller sat til side af brugt udstyr. Kurset foregår i forbindelse med to værksteder hvor de unge oplæres til at yde hjælp, service og udrykningshjælp og ka' slutte med certificat - men frem for alt efter en uddannelse med mening. I dag findes der ikke en egentlig mulighed for at hente hjælp hvis teknikken ikke virker uden det koster meget... De computere der virker kan stilles gratis til rådighed, måske sælges - som den første computer med den nødvendige vejledning og service. Man har jo efterlyst meningsffldte opgaver der også havde de unges interesse samtidig med at det kunne bruges på den vej der skal vise at man har brug for uddannelse og så spiller det en rolle at det er menings$ldt - siger unge. Det burde vel også være muligt at tilbyde pensionister gratis lt-kontakt. I dag kan man komme ind På nettet bare ved at have et telefonstik... FOR TIDEN SALTER MAN VORE VEJE før det sner eller før der kommer frost på vejbanen men det koster noget - fordi vinteren kan vare længe endnu. DE MILDE VINTRE har givet håb om at de milde perioder kan fortsætte - men hvad gør man hvis det slår fej 1... JULEGAVERNE I AR burde være et lygteudstyr der sikrer cyklisternes liv fordi man kan fh øje på den i skumringen. SOM HØNSERIEJEREN SVAREDE da man spurgte hvad hønsene gør når de oplever kold tider. Jo, de går ind under den varme hane.. I GAMLE DAGE TALTE MAN IKKE OM OPDRAGELSE den kom uden videre som årene gik - det var som om optræden ofte var et indtryk af forældrene, deres liv, indstilling og færden..., I folketinget i bestyrelser og de højere luftlag tager o man gas pa tro, love og rigtige ord man kunne stole på. Heldigvis eller uheldigvis bestemmer man ikke selv hvad der står i bogen om dig. Man kan fylde det med et og andet'nyt - som end ikke seo hør og billedblade fik fingeren i... Lykke er det frie ord i bind... Lykke er,,den nødvendige avisrrog det 1:.: i:.: L:.lL*.::: ::: :: DEN BEDSTE BRUGAF ensomhed er at finde nogen at skrive et brev 1i1...

6 EGNS-AVIS for området V,IARLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 6 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Aviso der udsendtes første gangt Uge Der er ikke noget at sige til, at bor man alene er det ikke svært at forstå man kan være bange når det ringer på døren. Besøger du nogen bør du rmge og forberede på et besøg. MEN ocså I KINA er ilet som i Danmark. Ude omkring lever folk heller ikke som kapitalister. De må alle leve op med forvisningen om, at de ved hvor penge kommer fra.' Derfor findes der mange ude omkring som aldrig bruger flere penge end de har - de har som regel altid et beløb liggende i reserve. For det uventede kommer altid bag På de fleste... BAKTERIEBOMBER skal man holde sig fra, i bedste fald kan rigelige alkoholiske drikkb tar livet af de værste... BOLIGVURDERING lv'ry,nløse har som andre steder været gen-, stand for megen skepsis, solvom det v:lqer sig, at mange ejendomme ikke sælges under vurdering AP MØLlER-firmaets chef Sldte i sommer sommer 95 år og blev på forskellig vis fejret. Det berettes at det er hans firma der gør det muligt at købe fødevarer billigst og til rene netto-priser. I Værløse har firmaet haft problemer. Man kunne ikke købe areal til en butik i Ryget Skovby, det gik galt da man pegede på Lejrvej L og som tiden gik var der strid om hvor stor Netto måtte bliveigågaden-det strøg hvor COOP vil vise flaget med tre af sine butikker. Da Netto åbnede en udvidet butik i Farum lykkedes det at få Borgmesteren til at foretage åbningen, Men der er ikke mere plads til udvidelser i Værløse. ENSOMHEDI kan være det bedste - hvis det har et formåi... KØB IKKE ER HUS med herlighedsværdi uden at tænke over hvad det er du betaler ekstra for -også efter vurderingen og denne herlighedsværdi... Men når det er sagt er det jo også det der skal gøre huset sælgeligt når tiden kommer. "':""""""" DERVAR ENGANG DAMAN STARTEDE BYGGERI AF PARCELHUSE I V,flRLØSE at man valgte tæt,lav bebyggelse i et enkelt plan. Man tænkte ikke altid på rollatorer - men nogen fik en botig de ikke ville sælge - de skulle bæres derfra. DERVAR ENGANG man fik bygget sit eget hus uder! at lqeirke på, it nan o- io.lo,å" efter planen skulle skifte taget ud. Det kunne være tagets levetid. Så kunne man sætte et beløb til side hvert år eller sluge udgiften når dagen nærmede sig. Nogen har vel forestillet sig, at man kunne tagd et lån til denne forbedring af boligen. Der er da også nogen der ikke l<ø! r et hus hvis man året efter skal skifte taget ud... MERE VELF/f,RD gav lysten til en pejsn havestue eller udestue og måske nyt badeværelse og køkken LYKKEN VAR MED MED da man tog fotografier på barnets første skoledag. =:- Det kan være til glæde i årene fremover - ikke mindst til konfirmation og runde fødselsdage. Det er i det hele taget en god id6, altid at have et kamera i nærheden... DER ER SUPER-,MARKEDER der fortsat står med for gammelt kød. Det er surt det la'r sig gøre... Det er jo sket at man har lukket døren op for nogen man aldrig har set før... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa CÅNDUUD I DIN HAVE så lad ikke dørene stå åbne ind til din kæider..r... NEJ DR,flBERSNEGLE bliver aldrig husvenner:...

7 EGNS-AVIS for området V,IARLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 7 Fortsættplse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Efterrrvild med dans" og familiens plads som UDLANDSDANSKERE. De absolut,rnødvendige udgivelse af bøger" med sære indhold venter vi nu kun på KrØniken om landet der demokratisk var bygget op ved stemmer fra Ø'er i Atlanterhavet, mindet om malkeskamlens trebenede stol hvor meget falder sammen hvis man fjerner det ene ben. Dansk Folkepa,rti har med snilde beskyttet sit persongalleri og haft en mening og en indflydelse på stort set alt - med fuld respekt... En mulig krønike vil måske afsløre HVORFOR STØTTE,BE,NE, T ALDRIG har haft en mening og udtalelse om Farumsagen - retsvæsenets langsommelighed og kommission og retsfolkets malken af Statens pengekasse og nedladende behandling af borgere og byråd.

8 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 8 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge i Det er ikke sikket j. mange har det som dig a \ tl. tag og være glad for \l I Jl d{', t.t'.i<,"'* - /ry., Mennesker der på en måde påstår at de har,reget hus" har efterhånden oplevet at det er så som så. Ingen ved heller ikke hvad din kommune henter af afkast fordi dit fortov flere gange har lignet et jordskælv fordi skiftende entrepenører afog til har gravet det hele om. Kommunen må have fået en indtægt og løbende indtægt af borgernes jord selv de mest akademiske føler gys når man på TV dag og nat igennem kan lytte til næsten gratis bredbånd men deres leje af kommunen jord må vel give afkast. Det er borgerne der ejer kommunen, og byrødder er vores repræsentanter på den store hylde mod magten...ik' UDE HVOR KRAGER VENDER bor ikke mennesker de er forlængst krøbet sammen hvor støjen er samlet... NÅR MANGE MÅGER OVERLEVER på vore marker er det ikke tegn på brugen af sprøjtegift - det... JERNBANEDRIFTEN er ligeså slem at styre som den der giver liv... JO VI TROR GODT at der er dage hvor man ikke tænker på familien HVIS DU IKKE HAR NOGET AT SMILE AF så skal man bare lade værd, nogen er bange for at smilerynker nok er aldersmærker... DET ER KLART hvad ville vi være især uden DE 4NDRE... kender de typen DER HAR EN EVNE TIL ALTID AT KOMME IND FRA SIDEN I VISSE KOMMUNER har politikere fået en orientering om, at der skal lægges lidt afstand til hvad der var venner Men som Anne Linnet sang,,hvis jeg var din ven engang, så er jeg der nok endnu". Det er værd at huske hvis du havde strøget nogle julebreve i år... NYE BADEREGLER befyder at der nu er mulighed for, at man må komme mindre klor i vandet end før. Det vil gælde bassiner pil25 meters længde... Prøv selv et øjetilsyn... ISKOVGÅRDSKOR OG ORKESTER forbereder sig på, at synge julens sange for atvære på forkant med en af årets større begivenheder hvor sang og musik er lidt anderledes... ARETS JULEGAVEIDE er et bundt af de nye 200- kronesedler eller et par tusindkroners lapper... JULEGAVER i form af penge skaber ikke problemer hvis man ikke kan huske hvad gaven var sidste år:... BØLERMAN SIG USIKKER bør man ikke gå ture alene.. aaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaa 17 r venner oer påtager sig at ringe til hinanden er gode vellner... DE DER VIL SKRIVE DERES ffi meget de kan huske, at Oet attio ender med en 3.".r. l.*.1:::.1t:"::.... HANS OTTO en nydelse når m4qlkal lytte til venner af det danske sprog r en tidtig morgentime som pause på natholdet... Men hvorfor skal Hans Otto Bisgaard sende ki. 5-6 når hans program må have bud til meget flere mennesker. Det er en nydelse atb lytte til hans tale og dejlige valg af musik Hans Otto der var med til at starte Brøndby Pop Club i 1967 men siden været set og hørt forskellige steder men ir dag som en dejlig time i den tidlige morgen. Hvorfor gemmer man ham her så tidligt på dagen når man oplever ham som en behageligt indslag i morgentravlheden. Hans Otto er om morgenen en stor oplevelse især han sprog

9 Side 9 EGNS-AVIS for området V.IDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse uge Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7' SOm CVkliSt er der ikke meget at glæde sig over ved Da København-Slangerupbanen for første gang kørte ud fra Lygten på Nørrebro var det planen, at der skulle være en fortsættelse fra Slangerup til Frederikssund hvor der gik tog over Fjorden til Roskilde. Der blev reserveret areal og man kan endnu i dag se broer der skulle føre toget henover en vej. Men i første omgang afbrød man banen fra Frederikssund til Roskilde og senere afbrød man bane fra Farum til Slangerup. Under besættelsen var Hareskov station den station der havde flest passagerer der stod på og af. Hovedsagelig fordi det var et udflugtssted for Københavnere, børneture og udflugter for børne-, institutioner. I mange år var Hareskov station betjent af tre personer hvortil kom at der var et lokale til posbudet. Stationsforstander fru Christensen boede ikke selv på stationen. Lejligheden ovenover var overnatningssted for afløseren der kunne komme mange andre steder fra. Datteren Ebba og hendes mand havde i mange år en større iskiosk bag stationen. De mange store grupper der besøgte stationen krævede en større ventesal der havde bænke og cykelstativer og ly til mange i tilfælde af dårligt vejr. Den værdi mistede cyklisterne da man udraderede den gamle station. Stationerne langs Slangerupbanen helt til Slangerup lignede stort set hinanden i arkitektur. Der findes flere bøger der beskriver Slangerupbanens liv og historie. I mange år håbede man på at få bedre materiel og med tiden blive en elektrisk bane Da DSB overtog banen fik man i første omgang bedre materiel, senere kom det ind i billedet at man fik elektrisk drift. Men den bedste oplevelse var da man fik banen ført til Svanemøllen. Medens man i Furesø kommune har arbejdet meget med,,de stationsnære planer"byplanmæssigt i Farum og Værløse kommer Hareskov station ikke ind i billedet. Det er få steder i Danmark man har så stejl adgang til sin station og tilsvarende er der mange utrygge ved at stå ud af toget i den mørke tid afdøgnet. Cyklister er henvist til at låse deres cykler til et rækværk der var udset til at være en støtte for fodgængere På deres vej til toget. På almindelige dage fylder striben af tillåste cykler omkring et halvhundrede. Hareskovpavillonen og Skovlyst havde storhedstider da banen kom og årene derefter. Besøgende til Hareskovpavillonen og Skovlyst skulle nå til skoven og forlystelsesstederne ved at køre fra ved Kollekolle, gennem Bråderne til Fægyden da der ikke var nogen vej langs skoven til Hareskov Villaby. Det sker engang imellem man kommer til at tale om hvad der var så godt ved,,de gode gamle dage". Jo, det va ligesom der var en mor der ligesom altid var i nærheden - erstattet Langs Slulionsvej havde man en stigning der betød. at man trak et stakit op langs stigningen så man havde noget at holde i når man skulle op ad bakken. På en almindelig hverdag kan der henstå cykler der er kædet til gelænderet - så man ikke kan få fat i det. Det er lidt ubehageligt for gående men også utilfredsstillende for cyklister der sikkert gerne ville betale hvis der var en overdækket mulighed. Man der er ikke kommet noget svar fra kommunen. TINGLYSNING AF BYGGESAGER har været ramt af skandaler der har kostet borgere mange penge. DE SAGDE OM HAM at han var noget iil en side. Det var surt for han mente selv han hørte til på midten. Men DEN var ikke som i gl.dage

10 EGNS-AVIS for området VÆRLØSB-EGNEN 3500 Værløse Side l0 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Aviso der udsendtes første gangt Uge Miljø- Teknikog Erhvervsudvalget havde møde den27.l0 Her drøftede man tarster, gebyrer m..v. forud for budgettet. John Ingemann Allentoft var ikke til stede. Socialog Sundheds. udvalget havde møde den 4. novbr. Man blev orienteret om omfanget af misbrug i Furesø kommune Forebyggelsesstrategien Hjemtagning. Økonostyring. Der er på et fælleslegat henstående derkan UDDELES I 2010 efter ansøgning. Man kan hente ansøgningsskema i butikken Man skulle drøfte mødekalender. Man skulle drøfte beskrivelse af budgetterne og mulige budgetopfølgninger i sept. Forbruget ligger på det normak nivearf Man skulle drøfte etablering af et frivillighedscenter i Furesø kommune. Til et møde hvor man drøftede emnet mødte ca.75 personer. Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af følgende otte medlemmer: Susanne Olesen Marianne Rosenvold Birthe Olesen Peter Sundgaard Henning Gade Gitte Åt<;ær Ummii Krateke Hanne Holsted. Udvalget har foreløbig afholdt tre møder. Borgere kan møde frem til en stiftende generalforsamling Man skulle drøfte kvalitetsstandarder for dagtilbud efter serviceloven $ 104. I daghart6borgereet tilbud udenbys. Man skulle drøfte et temamøde om, sundhedsøkonomi og tværsektionelle samarbejdsmuligheder. Man skulle drøfte sundhed i indskolingen. Det har vist sig at det er indvandrerbørn der indtager mest sukker og bevæger sig mindst. Man skulle drøfte {:'-.::. i*. ::tyærl*..... JO DET TRYKTE ORD er bedre end en armbevægelse.. TØN.IDIN POSTKASSE og ring til din kommune hvis du føler dig bange eller er USikkef... HVERDAG ÅnEr RUNDTHAR NOGEN konstateret,, at man ser og møder helt ukendte mennesker i sit kvarter... Politiet har sagt, at man gerne vil vide om man ser mennesker der ikke normalt går fordi din dør., ;fri;i'åil;t,i Jf Ji i,:^li a ll"t"i 0""1*':'i_* " VÆRLØSE GARDEN SKTFTER NAVN og år... V/f,RLØSE GARDEN blev stiftet i 1959 med det formål at opøve unge mennesker i alderen 8-25 hr i musikalske færdigheder af højst mulige kvalitet Det være sig solospil, samspil og basisviden. Garden har egen musikskole med en fastansat professionel lærerstab, der danner grundstammen i den musiske uddannelse. Garderne får en grundlæggende musikuddannelse, som mange har brugt som indgang til en professionel musikkarriere. Værløse Garden har fostret mere end tyve professionelle musikere og undervisere Fra 2011 skifter Garden navn til FURESØ GARDEN. I 2010 havde garden 41 aktive medlemmer, heraf 17 bosiddende i Furesø. dk MØDER MANGLER DELTAGERE detkunnc være man skulle udlodde et eller andet på billetten' eller gi' en lille 6n efter mødet...

11 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse X'ortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9'1945 Side 11 Uge DER ER MOTIONISTER PÅ SKOVGÅR.DEN der glæder sig over, at man har fået liv i gymnastikken. Man sættrer en CD på og så gør man hver for sig og sammen nofbevægelser dcrgørrat m4thar det godt bag' efter.i ø-fgt sigsr Edith Jensen at man ikke bare skal gå hjem bagefter men gå ned i caf6en. Som et supermarked siger det - vi vil gerne ha' at I bliver der lidt længere... Det er godt nok lidt underligt, at der ikke er så mange bænke -rundt om vores kommune. Når man nu opfordrer os til at gå motionsture... Ja, det var da oplagt at der kan være steder hvor ma kunne holde en pause under en lang tur. Men nogen er måske bange for at vi skal slå os ned for at drikke bajere. I BYMIDTEN KAN DERV/trRE ØJEBLIKKE hvor det kunne være dejligt om man oplevede en politimand eller dame i uniform. Det er ligesom det frie marked tager til med knallerter, små motorcykler og cykler i stærk fart smutter gennem området. Som om det var noget der hørte sig til. SKOVGÅRDEN har besøg afjytte Abildstrøm onsdag den l0-november ki Der er entre 20 kr. Besøg bag scenen i skuespilhuset torsdag den 2. december kl ,30. Incl.kørsel kr. 175 kr. søndagshygge den 7. novbr. kl. 13, ,If,LDRERÅDET arbejder fortsat ph at blive mere synlig i bybilledet.... DERER JULESTUE PÅ SKOVGÅRDEN LØRDAG DEN 27. NOVEMBER Man efterlyser donation af et eller andet til tombolaen. Man efterlyser frugt og grønt til marmelade og nogen der vil være med til at sylte.. I HOBBYHJØRI\ET arbejder man med at lave ting til julestuen og kan godt bruge nogen til hjælp. Man tilbyder LINEDANCE blandt andet den 7. novbr. ki.i10.30 tal med receptionen. HUSK den nye avis Ttt FRIVILLIGT GODT PÅ SKOVGÅRDEN OG TAK FOR DET husk tirsdagsbanko Det kan da også være trist at møde nogen der slet ikke hører så godt mere. Man skal indstille sig påo at vise hensyn..::..."::"'1"""""':':':j"::' SKELLI]T MELLEM SVAGE PENSIONISTER OG ØVRIGE BEFOLKNINGS- GRUPPER ER ØGET forlyder det. Men der er jo pensionister der slet ikke har satsregulering Langt de fleste partier glemmer de ældre når valgdagen er overstået. Der er jo så meget andet Indimellem antyder man også løfter der falmer efter valgdagen. Nogle kan holde til langt hen på valgaftenen - har man hørt..., DE SIDSTE RYGERE skriger nu om fred og ro og beder om at stoppe heksejagfen på de der er tilbage. DØDSFALD sker ofte ved svære højresving #BÅV BØRN SKAL NU HAVE INDLAGT MERE MOTION der skal svare til 60 minutters mere motion om dagen indpasset i skblens skema. Det er åbenbart nye opgaver man lægger over på skolens lærere. Det er ikke fastlagt hvad det er man taler om, men der skal peges på eksempler for 60 minutter må ikke befyde at man tager tid fra de godkendte frikvarterer hvor eleverne skal slappe af eller bare trække vejret. Egentlig er der også elever der har et dårligt forhold til det med motion og bevægelse. Der er ingen der ved hvorfor der er tale om 60 minutter, en egentlig gymnastiktime kan vel vare 40 minutter. Men skal en egentlig gymnastiktime combineres med en klassetime kræver det vel at læreren ved noget om motion og eleverne får et bad... JERNBANEV.Tf,SEN og den slags er meget svær at styre og kan ofte gøre værdien af køreplaner til en parodi...

12 EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 F ortsættels6 af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang T Uge NÅR MAN SER SIG OM er der faktisk mange gratis muligheder for at finde noget at bruge sin fritid til.. NAR MAN'' SNAKKER OM UDSTØDNING FRA BILER skulle man have kendt hvad der kom ud af kakkelovnen når der blev fyret op med bøgebrænde. DET var giftig røgog udblæsning. NÅR EN BAJER hat løst mange problemer er det næsten ikke til at forklare ^---'/ hvad en kaffetår kan befyde når man trænger eller bør have en pause. INTET MIDDEL har løst så mange naboforhold - som at gå ind med en håndfuld bajere...hos naboen... DET SKER JO i turen på broen til Sverige, at der kan være lukket fordi der har været trafikuheld eller signalstrøm bare er gået... DET ER SURT MED DØDSFALD man burde have undgået. Det er der mange der tænker over når man ser tal om dødeligheden på vore veje. Det er da underligt at tal fra 2007 viser at 409 blev trafikdræbt BEDRE BYGGESKIK HEDDER DET NYE INDENFOR BYGGERI og der er allerede dannet foreninger der skal rådgive ved foredrag og kurse& Der var engang de egentlige,rmurmestervillaert t var udtryk for bedre byggeskik - de havde som regel røde mursten og rødt tegltag. Men der var ofte ofret mere end på den tids normale byggerier. OP TIL SOMMERFERIEN oplevede man i særlig grad at personbilen skulle gennemvaskes og det var som regel på benzinstationerne, og lige før sommerens lange biltur ud i Europa DER ER KOMMUNER der indfører en alkoholpolitik der sætter regler for hvad der nydes af de stærke drikke - også af politikere. Men det er vist ikke altid urimeligt at der er drikke til rådighed - der er jo mange der deltager i politik og politiske møder uden at få meget for det - eller kun æren i forhold til lov om lorgerligt ombud o.l. MAN KALDER DBT FYRING når personalet skal beskæres, andre vil kalde det at være fritstillet, men en dag må regeringen vel have fået de arbejdsløse der skulle til NÅR BORGERE BRUGER TAXI skat man være forberedt.på, at det godt kan være en udgiff der er steget. Det kan godt være der ikke er så meget lifb:rge - hvis chaufføren regnei at skulle have drikkepenge for sin ulejlighed. Det er nu underligt, at det hedder drikkepenge når chaufføren ikke må drikke... Måske skal man også betale for at chaufføren skriver en kvittering ud der kan bruges til noget Iøvrigt skal der være tillæg hvis man skal bestille forud - for han ligger måske ikke lige om hjørnet - og han skal måske også have betaling for at køre tilbage til sit udgangspunkt. Men det må jo være beskrevet i en brochure... Der skal være udkommet en pjece der beskriver hvad ministre gør når de skal tage en taxiogmangleren gyldig grund til at lade andre betale...'. DET ER },{EGET TV nnan ikke kan se færdig uden at have computer:. DET SIGES at der kan være et og andet man ikke kan behandles for fordi man er for gammei... Jo det er rigtigt skolen ved egetræet ved Skolekrogen havde ikke alle med sig. da man i sin tid startede skolen op. Her prøvede man at få tidligere skolesøgere i tmoden alder om at delrtage i undervisningen lder omfattede et enkelt år. Det lykkedes at finde en enkelt voksen der ønskede at deltage i skolen men det var da et forsøg værd. Skolen har været en succes og det skyldes naturligvis også det personale der har arbejdet med Egeskolen N,IDSER har altid haft en farlig placering og viser, at den skal dækkes først når vejret viser kulde. Og det kan komme før man aner det. Men vejvæsenet håber på en mild vinter Husk salt, skovl og-kost og skraber i god tid. Også nogle poser med grus til glatte fliser. I en situation hvor der er problemer med det økonomiske sker det at man kan løse opgaver ved at stå sammen om opgaverne * hvis man får støtte og man er opmærksom på det der kan løses ved at stå sammen.

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere