VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper."

Transkript

1 a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr årgang Side 1 - Uge Det er ikke i Grundloven den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. Derfor bør man gøre en indsats for at sikre, at de der ikke havde computer og internetadgang får det. I hele området i det offentlige vil nu henstå hundredevis af kolde computere der måske aldrig kommer liv i igen. De er betalt af kommunens borgere og ville alligevel være for ubrugelig hvis noget kommer på fode igen. Sammen med DEN LILLE SKOLE og et uddannelsesprojekt bør de stilles til rådighed for borgere som den første computer med IT-adgang så flere og flere fristes til nye tider - som tån eller salg. Et uddannelsesprojekt hvor man uddanner arbejdsledige til at gøre computer brugbare og de ledige noget meningsfyldtbør også kunne tilbyde service, vejledning her og nu hjælp. Projektet kan hvile i sig selv og hjælpen betales efter rimelig vurdering og betaling efter kostpris. Men være en indsats der har et bredt sigte.

2 EGNS-AVIS for området V,1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uee /7ø /+>)Å DE DER UDFØRER ET JOB ELLER GØR EN INDSATS bør ikke parkere e4 UL uden tekst på siderne. Manbør ikke bevæge sig rundt i kvarteret uden skrift På varebilerng... Derfor burde kommunen være din hjælp i en nødsituation. Kommunens besøg viser at du er i gode hænder og en bistand må ikke overstige kostprisen og er det modsatte af sort arbejd... aaaaaaaaaaaataaaaaaaalal KONTAKT MED DIN NABO er en af de gode løsninger - også når du ikke har andre udveje... ;ilffi;;;;;;..n it t t lq ::t -- 9.åTYP.J; " Der fødres færre og færre børn. Hvad er det L,8 barn pr. kvinde - hvat har man sat gan$ i... Skal vi uddø... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Også for vores hjemmehjælpere håber vi på mitd vinter ENSOMHED ERNOKDET V,'ERSTE EFTER SYGDOM... Men gør selv noget ved det. aaaaaaaoraaaaaaaaaaaaaa HUSK SANGEN: Hvis jeg var din ven o engang sa er jeg der nok endnu... aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaar GODE NABOER finder man hvis man selv er af slagsen.. aaaaaaaaaaaaaoaaoaaaaaa INTET har så meget varme og lune som den man ringer til, uden de ved d t...o..o.. NAR DET REGNER MEGET kan man se bl.a. på Gammel Hareskowej, at skoven sender meget vand ud i området når det regner. Det er ikke skovens grøfter og afuanding der tager det hele... Ganske vist er der områder hvor skoven har sat område af til overfladevand. Men der er steder hvor det løber ud over vejene og skyller banerne af... AVIS NR, ARGANG Uge Alle computere der henstår ledige i det offentlig rum bør stilles til rådighed for et uddannelsesprojekt der lærere mediet at kende. Lærer at reparere, servicere og oplære borgere i en service der har som må, at sikre at flere og flere tilsluttes nettet Gode og sikre råd 2 Grundlov og borgere 2 Mere motion i skolen 3 Papiravisen går ind... 3 De lokele politikere 4 Husker man købmanden 4 Kolde cumputere ud...5 Gas i Folketinget 5 Høns i det kolde vejr 5 Er du af og til angst 6 Køb af et hus 6 Danmarks Krønike Snak lidt med naboerne 8 Hans Otto Bisgaard 8 Skovgården 8 og 11 Cyklister i Hareskov 9 Miljø og teknik 10 Furesø Garden 10 Social og sundhed 10 En time skolemotion 1l Pensionistnyt l1 Bedre byggeskik 12 Egeskolen 12 Afkoholpolitik 12 Stå lidt mere sammen 12 Når man er for gammel 12

3 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-BGNEN 3500 Værløse Side 3 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Uden støtte fra teksten i GRUNDLOVEN har regering og FOLKETING delt borgerne op og frataget de ældste borgere deres borgerlige rettigheder uden at sætte en service irld... Borgere der ikke er fortrolige med alt det,rder er en fremtid i" bør nu sikres en indsats der får dem med i fællesskabet. Enhver kold og ledig computer skal med servicerteknisk bistand og vejledning ud til de borgere der føler sig udenfor. Det kan betyde en opsøgende aktivitet - men der er jo ikke manget på hænder og lokaliteter og mulige medarbejdere der tilbydes en meningsfytdt virkelighed... Det haster fordi vi står overfor et valg og en fremtid der har vist, at vi NU skal have ALLE med... Der er tale om store værdier man ikke må tabe på gulvet ude at sikre en nødvendig forebyggelse af hvad der vil være værre Orienteringo oplysning og viden er et forsømt område man kan råde bod på - det er en pligt... underskud Når børn vejer for meget er der en politik;{ der siger, '')' at din //{ kommune skal gøre noget - et eller andet. Nu vil man sikre, atbørni skoletiden skal have 60 minutters motion hver eneste dag. I Hareskov skole kunne skolen ikke bruger den afsatte motionstime fordi man skulle gennem byen til gasværket. Det ville sige den halve tid gik med at gå turen frem og tilbage. Der var.slet ikke tale om at få tid til at fh et bad - for de første år under/efter krigen var bad ikke noget man kendte derhjemme hvor vandet og brønden kunne være frosset til om vinteren. Men nu vil man sikre sig, at en elev skal have 60 minutters motion om dagen og så er der ikke afsat til gymnastik hver dag. En undervisningstime kan være 45 minut nnq{g_ell_el4in{lq Men ungerne har altid haft et middel til at blive fritaget for motion så det bliver svært. Alligevel er det rigtigt, at motion godt kan forebygge sygdomme - hvis man får motion i tide. Som noget forebyggende af værdi. Skolemotion ude i det fri er jo også meget med at man står og venter i rækker. Burde man ikke starte med motion eller opvarmning. DER ER ALTSA NOGEN der mener på saltkonto

4 EGNS-AVIS for området V,i$RLØSE-EGNEN 3500 Værløse' side 4 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt ' Ugq Hvorfor accepterer lokale potitikere at en meget stor del af befolkningen har mistet en orientering -fordi de ikke er fortrolig med IT- og netadgang... Når det nu viser sig, at man uden at grave kan tilsluttes nettet er en vej så ikke meget (æt på... Har man virkelig råd til at miste forbindelsen til den halve befolknit g - hvis papiraviserne hus sparer papiret fra.. Der har aldrig hersket tvivl om, at en fast avis i papir - der med garanti når ud til det yderste hus på en blind vej er den bedste kontakt borgerne imellem. venter til og hvis nogen I man i vor tid en adgang falder forbi. I til Internettet via sit stik til telefonen. Mange oplever maskineriet som I Men kommunen har usikkert og langt fra I ikke en egentlig politik driftsikkert... I for borgerne der på en måde føler at de er Nogen har ikke kontakt I koblet fra. med hjælpere og andre I Men Grundloven skulle skræmmes af hvad det ljo beskrive, at man skal koster - og så falder de arbejde henimod mere I ud af brugen... ltigtred og mindre forskellighed - men Mange har deltaget i aldrig mere adel og kurser på Den Lille lborger""' Skolemenmangler 1...""':":""':""""""""""" systemerne derhjemme. I Men i dag har man altså koblet en meget Men langt de fleste føler I stor del af borgerne fra ikke at de har et sikkert I ved at gøre så stor en redskab og andre har I forskel"" slet ikke mulighed for, at få det til at køre. I Men nu erkender man at den moderne journalist vælger at satse på netaviser - fordi det er den slags avis de selv læser... Annoncører tager mere af pladsen og vil have en gratis tekstomtale hvor megen-tekst i øvrigt får førsteret i netavisen - hvor det er mere økonomisk/billig ere at brede sig... -!: :. ::: :t :..:... : :::::i : :.! T... l-* har ret til at bruge lsin arbejdstid på nettet. Det er ikke I rigtigt når man lo", n,r., sig hurtigt ved siger, at nu har ly"t med borgere at de stort set alte lffiffiilli"::il?# kontakt til 'o' lmåder at bruge tekniknettet... lken nå' I lmange bruger den til Har man det ikke selv lspil, regnskaber eller derhjemme har man detl brevskriverier. på sin arbejdsplads. I landre steder fungerer Men det erfq[kkg tter loet ikke fordi man Men mange er meget langt fra at blive rigtig [illiili#ed bru gen "' [.{ifrrffii,,a I u Brugen af ukendte ord i Lif& '%l#flffi vejledninger stækker I '.ri i '*.,f { Y ii 1 også deres mutighed for I tj </ 'blt \ at komme videre' I Nm r,rrlnnrro kom det være Men fakta er også, at de 11 lry*::ne ældre rangt fra er I --t-t interessant om der og føler sig,o-"' "rir: I nogen sender Peter og hjælpetøse når de i'kke I la,: *" en venlig får det til at køre. I tanke""""""' IRUNDT OMKRING ;;;';til';;;;*ffi;'" lnnn MAN HØRr om man satte sig for, at få IKONTORLANDSKAflere borgere med på IBER der havde en kemi id6eh - -"n der skal rro;. der bidrog til, at man. noget engagement indi /turde ringe nummeret billedet og noget I op - i det sidste halvår arbejde for at trække I af 2010 er det ligesom et flere ind i opgaven. I sted hvor man lytter til Men som skrevet har I sråa eu3r.-fort1!.1t.,?.f menneskelig rettighed".

5 EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 5 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Når de kolde computere skal ud i byen for at samle borgere op så de får den kontrakt til virkeligheden de har ret til...n., meget personlig kontakt i august og september ved uddeling af adresseløse skrifter var det et gensyn/genhør med borgere der gennem mange år har haft en papiravis gratis og som noget naturligt. Politikens lokalaviser har meldt ud, at for dem ligger fremtiden i netavisen - hvor resterne af papiravisen får overladt begrænset stof, hvor annonceområdet ikke beskæres. DER FORELIGGER NU ET FORSLAG OM ET BESK,!f,FTIGELSES- PROJEKT der kort kan beskrives således: Fakta er, at man ikke kommer til at mangle arbejdsløse. Der vil være et stigende antal lokaler til rådighed. Unge der kunne være interesserede får en uddannelse i, at arbejde med computere, servicere borgere, give dem en hånd, i dago i morgen eller her og nu. Kommunens folk henter alt hvad der er henstif let eller sat til side af brugt udstyr. Kurset foregår i forbindelse med to værksteder hvor de unge oplæres til at yde hjælp, service og udrykningshjælp og ka' slutte med certificat - men frem for alt efter en uddannelse med mening. I dag findes der ikke en egentlig mulighed for at hente hjælp hvis teknikken ikke virker uden det koster meget... De computere der virker kan stilles gratis til rådighed, måske sælges - som den første computer med den nødvendige vejledning og service. Man har jo efterlyst meningsffldte opgaver der også havde de unges interesse samtidig med at det kunne bruges på den vej der skal vise at man har brug for uddannelse og så spiller det en rolle at det er menings$ldt - siger unge. Det burde vel også være muligt at tilbyde pensionister gratis lt-kontakt. I dag kan man komme ind På nettet bare ved at have et telefonstik... FOR TIDEN SALTER MAN VORE VEJE før det sner eller før der kommer frost på vejbanen men det koster noget - fordi vinteren kan vare længe endnu. DE MILDE VINTRE har givet håb om at de milde perioder kan fortsætte - men hvad gør man hvis det slår fej 1... JULEGAVERNE I AR burde være et lygteudstyr der sikrer cyklisternes liv fordi man kan fh øje på den i skumringen. SOM HØNSERIEJEREN SVAREDE da man spurgte hvad hønsene gør når de oplever kold tider. Jo, de går ind under den varme hane.. I GAMLE DAGE TALTE MAN IKKE OM OPDRAGELSE den kom uden videre som årene gik - det var som om optræden ofte var et indtryk af forældrene, deres liv, indstilling og færden..., I folketinget i bestyrelser og de højere luftlag tager o man gas pa tro, love og rigtige ord man kunne stole på. Heldigvis eller uheldigvis bestemmer man ikke selv hvad der står i bogen om dig. Man kan fylde det med et og andet'nyt - som end ikke seo hør og billedblade fik fingeren i... Lykke er det frie ord i bind... Lykke er,,den nødvendige avisrrog det 1:.: i:.: L:.lL*.::: ::: :: DEN BEDSTE BRUGAF ensomhed er at finde nogen at skrive et brev 1i1...

6 EGNS-AVIS for området V,IARLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 6 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Aviso der udsendtes første gangt Uge Der er ikke noget at sige til, at bor man alene er det ikke svært at forstå man kan være bange når det ringer på døren. Besøger du nogen bør du rmge og forberede på et besøg. MEN ocså I KINA er ilet som i Danmark. Ude omkring lever folk heller ikke som kapitalister. De må alle leve op med forvisningen om, at de ved hvor penge kommer fra.' Derfor findes der mange ude omkring som aldrig bruger flere penge end de har - de har som regel altid et beløb liggende i reserve. For det uventede kommer altid bag På de fleste... BAKTERIEBOMBER skal man holde sig fra, i bedste fald kan rigelige alkoholiske drikkb tar livet af de værste... BOLIGVURDERING lv'ry,nløse har som andre steder været gen-, stand for megen skepsis, solvom det v:lqer sig, at mange ejendomme ikke sælges under vurdering AP MØLlER-firmaets chef Sldte i sommer sommer 95 år og blev på forskellig vis fejret. Det berettes at det er hans firma der gør det muligt at købe fødevarer billigst og til rene netto-priser. I Værløse har firmaet haft problemer. Man kunne ikke købe areal til en butik i Ryget Skovby, det gik galt da man pegede på Lejrvej L og som tiden gik var der strid om hvor stor Netto måtte bliveigågaden-det strøg hvor COOP vil vise flaget med tre af sine butikker. Da Netto åbnede en udvidet butik i Farum lykkedes det at få Borgmesteren til at foretage åbningen, Men der er ikke mere plads til udvidelser i Værløse. ENSOMHEDI kan være det bedste - hvis det har et formåi... KØB IKKE ER HUS med herlighedsværdi uden at tænke over hvad det er du betaler ekstra for -også efter vurderingen og denne herlighedsværdi... Men når det er sagt er det jo også det der skal gøre huset sælgeligt når tiden kommer. "':""""""" DERVAR ENGANG DAMAN STARTEDE BYGGERI AF PARCELHUSE I V,flRLØSE at man valgte tæt,lav bebyggelse i et enkelt plan. Man tænkte ikke altid på rollatorer - men nogen fik en botig de ikke ville sælge - de skulle bæres derfra. DERVAR ENGANG man fik bygget sit eget hus uder! at lqeirke på, it nan o- io.lo,å" efter planen skulle skifte taget ud. Det kunne være tagets levetid. Så kunne man sætte et beløb til side hvert år eller sluge udgiften når dagen nærmede sig. Nogen har vel forestillet sig, at man kunne tagd et lån til denne forbedring af boligen. Der er da også nogen der ikke l<ø! r et hus hvis man året efter skal skifte taget ud... MERE VELF/f,RD gav lysten til en pejsn havestue eller udestue og måske nyt badeværelse og køkken LYKKEN VAR MED MED da man tog fotografier på barnets første skoledag. =:- Det kan være til glæde i årene fremover - ikke mindst til konfirmation og runde fødselsdage. Det er i det hele taget en god id6, altid at have et kamera i nærheden... DER ER SUPER-,MARKEDER der fortsat står med for gammelt kød. Det er surt det la'r sig gøre... Det er jo sket at man har lukket døren op for nogen man aldrig har set før... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa CÅNDUUD I DIN HAVE så lad ikke dørene stå åbne ind til din kæider..r... NEJ DR,flBERSNEGLE bliver aldrig husvenner:...

7 EGNS-AVIS for området V,IARLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 7 Fortsættplse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Efterrrvild med dans" og familiens plads som UDLANDSDANSKERE. De absolut,rnødvendige udgivelse af bøger" med sære indhold venter vi nu kun på KrØniken om landet der demokratisk var bygget op ved stemmer fra Ø'er i Atlanterhavet, mindet om malkeskamlens trebenede stol hvor meget falder sammen hvis man fjerner det ene ben. Dansk Folkepa,rti har med snilde beskyttet sit persongalleri og haft en mening og en indflydelse på stort set alt - med fuld respekt... En mulig krønike vil måske afsløre HVORFOR STØTTE,BE,NE, T ALDRIG har haft en mening og udtalelse om Farumsagen - retsvæsenets langsommelighed og kommission og retsfolkets malken af Statens pengekasse og nedladende behandling af borgere og byråd.

8 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 8 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge i Det er ikke sikket j. mange har det som dig a \ tl. tag og være glad for \l I Jl d{', t.t'.i<,"'* - /ry., Mennesker der på en måde påstår at de har,reget hus" har efterhånden oplevet at det er så som så. Ingen ved heller ikke hvad din kommune henter af afkast fordi dit fortov flere gange har lignet et jordskælv fordi skiftende entrepenører afog til har gravet det hele om. Kommunen må have fået en indtægt og løbende indtægt af borgernes jord selv de mest akademiske føler gys når man på TV dag og nat igennem kan lytte til næsten gratis bredbånd men deres leje af kommunen jord må vel give afkast. Det er borgerne der ejer kommunen, og byrødder er vores repræsentanter på den store hylde mod magten...ik' UDE HVOR KRAGER VENDER bor ikke mennesker de er forlængst krøbet sammen hvor støjen er samlet... NÅR MANGE MÅGER OVERLEVER på vore marker er det ikke tegn på brugen af sprøjtegift - det... JERNBANEDRIFTEN er ligeså slem at styre som den der giver liv... JO VI TROR GODT at der er dage hvor man ikke tænker på familien HVIS DU IKKE HAR NOGET AT SMILE AF så skal man bare lade værd, nogen er bange for at smilerynker nok er aldersmærker... DET ER KLART hvad ville vi være især uden DE 4NDRE... kender de typen DER HAR EN EVNE TIL ALTID AT KOMME IND FRA SIDEN I VISSE KOMMUNER har politikere fået en orientering om, at der skal lægges lidt afstand til hvad der var venner Men som Anne Linnet sang,,hvis jeg var din ven engang, så er jeg der nok endnu". Det er værd at huske hvis du havde strøget nogle julebreve i år... NYE BADEREGLER befyder at der nu er mulighed for, at man må komme mindre klor i vandet end før. Det vil gælde bassiner pil25 meters længde... Prøv selv et øjetilsyn... ISKOVGÅRDSKOR OG ORKESTER forbereder sig på, at synge julens sange for atvære på forkant med en af årets større begivenheder hvor sang og musik er lidt anderledes... ARETS JULEGAVEIDE er et bundt af de nye 200- kronesedler eller et par tusindkroners lapper... JULEGAVER i form af penge skaber ikke problemer hvis man ikke kan huske hvad gaven var sidste år:... BØLERMAN SIG USIKKER bør man ikke gå ture alene.. aaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaa 17 r venner oer påtager sig at ringe til hinanden er gode vellner... DE DER VIL SKRIVE DERES ffi meget de kan huske, at Oet attio ender med en 3.".r. l.*.1:::.1t:"::.... HANS OTTO en nydelse når m4qlkal lytte til venner af det danske sprog r en tidtig morgentime som pause på natholdet... Men hvorfor skal Hans Otto Bisgaard sende ki. 5-6 når hans program må have bud til meget flere mennesker. Det er en nydelse atb lytte til hans tale og dejlige valg af musik Hans Otto der var med til at starte Brøndby Pop Club i 1967 men siden været set og hørt forskellige steder men ir dag som en dejlig time i den tidlige morgen. Hvorfor gemmer man ham her så tidligt på dagen når man oplever ham som en behageligt indslag i morgentravlheden. Hans Otto er om morgenen en stor oplevelse især han sprog

9 Side 9 EGNS-AVIS for området V.IDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse uge Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7' SOm CVkliSt er der ikke meget at glæde sig over ved Da København-Slangerupbanen for første gang kørte ud fra Lygten på Nørrebro var det planen, at der skulle være en fortsættelse fra Slangerup til Frederikssund hvor der gik tog over Fjorden til Roskilde. Der blev reserveret areal og man kan endnu i dag se broer der skulle føre toget henover en vej. Men i første omgang afbrød man banen fra Frederikssund til Roskilde og senere afbrød man bane fra Farum til Slangerup. Under besættelsen var Hareskov station den station der havde flest passagerer der stod på og af. Hovedsagelig fordi det var et udflugtssted for Københavnere, børneture og udflugter for børne-, institutioner. I mange år var Hareskov station betjent af tre personer hvortil kom at der var et lokale til posbudet. Stationsforstander fru Christensen boede ikke selv på stationen. Lejligheden ovenover var overnatningssted for afløseren der kunne komme mange andre steder fra. Datteren Ebba og hendes mand havde i mange år en større iskiosk bag stationen. De mange store grupper der besøgte stationen krævede en større ventesal der havde bænke og cykelstativer og ly til mange i tilfælde af dårligt vejr. Den værdi mistede cyklisterne da man udraderede den gamle station. Stationerne langs Slangerupbanen helt til Slangerup lignede stort set hinanden i arkitektur. Der findes flere bøger der beskriver Slangerupbanens liv og historie. I mange år håbede man på at få bedre materiel og med tiden blive en elektrisk bane Da DSB overtog banen fik man i første omgang bedre materiel, senere kom det ind i billedet at man fik elektrisk drift. Men den bedste oplevelse var da man fik banen ført til Svanemøllen. Medens man i Furesø kommune har arbejdet meget med,,de stationsnære planer"byplanmæssigt i Farum og Værløse kommer Hareskov station ikke ind i billedet. Det er få steder i Danmark man har så stejl adgang til sin station og tilsvarende er der mange utrygge ved at stå ud af toget i den mørke tid afdøgnet. Cyklister er henvist til at låse deres cykler til et rækværk der var udset til at være en støtte for fodgængere På deres vej til toget. På almindelige dage fylder striben af tillåste cykler omkring et halvhundrede. Hareskovpavillonen og Skovlyst havde storhedstider da banen kom og årene derefter. Besøgende til Hareskovpavillonen og Skovlyst skulle nå til skoven og forlystelsesstederne ved at køre fra ved Kollekolle, gennem Bråderne til Fægyden da der ikke var nogen vej langs skoven til Hareskov Villaby. Det sker engang imellem man kommer til at tale om hvad der var så godt ved,,de gode gamle dage". Jo, det va ligesom der var en mor der ligesom altid var i nærheden - erstattet Langs Slulionsvej havde man en stigning der betød. at man trak et stakit op langs stigningen så man havde noget at holde i når man skulle op ad bakken. På en almindelig hverdag kan der henstå cykler der er kædet til gelænderet - så man ikke kan få fat i det. Det er lidt ubehageligt for gående men også utilfredsstillende for cyklister der sikkert gerne ville betale hvis der var en overdækket mulighed. Man der er ikke kommet noget svar fra kommunen. TINGLYSNING AF BYGGESAGER har været ramt af skandaler der har kostet borgere mange penge. DE SAGDE OM HAM at han var noget iil en side. Det var surt for han mente selv han hørte til på midten. Men DEN var ikke som i gl.dage

10 EGNS-AVIS for området VÆRLØSB-EGNEN 3500 Værløse Side l0 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Aviso der udsendtes første gangt Uge Miljø- Teknikog Erhvervsudvalget havde møde den27.l0 Her drøftede man tarster, gebyrer m..v. forud for budgettet. John Ingemann Allentoft var ikke til stede. Socialog Sundheds. udvalget havde møde den 4. novbr. Man blev orienteret om omfanget af misbrug i Furesø kommune Forebyggelsesstrategien Hjemtagning. Økonostyring. Der er på et fælleslegat henstående derkan UDDELES I 2010 efter ansøgning. Man kan hente ansøgningsskema i butikken Man skulle drøfte mødekalender. Man skulle drøfte beskrivelse af budgetterne og mulige budgetopfølgninger i sept. Forbruget ligger på det normak nivearf Man skulle drøfte etablering af et frivillighedscenter i Furesø kommune. Til et møde hvor man drøftede emnet mødte ca.75 personer. Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af følgende otte medlemmer: Susanne Olesen Marianne Rosenvold Birthe Olesen Peter Sundgaard Henning Gade Gitte Åt<;ær Ummii Krateke Hanne Holsted. Udvalget har foreløbig afholdt tre møder. Borgere kan møde frem til en stiftende generalforsamling Man skulle drøfte kvalitetsstandarder for dagtilbud efter serviceloven $ 104. I daghart6borgereet tilbud udenbys. Man skulle drøfte et temamøde om, sundhedsøkonomi og tværsektionelle samarbejdsmuligheder. Man skulle drøfte sundhed i indskolingen. Det har vist sig at det er indvandrerbørn der indtager mest sukker og bevæger sig mindst. Man skulle drøfte {:'-.::. i*. ::tyærl*..... JO DET TRYKTE ORD er bedre end en armbevægelse.. TØN.IDIN POSTKASSE og ring til din kommune hvis du føler dig bange eller er USikkef... HVERDAG ÅnEr RUNDTHAR NOGEN konstateret,, at man ser og møder helt ukendte mennesker i sit kvarter... Politiet har sagt, at man gerne vil vide om man ser mennesker der ikke normalt går fordi din dør., ;fri;i'åil;t,i Jf Ji i,:^li a ll"t"i 0""1*':'i_* " VÆRLØSE GARDEN SKTFTER NAVN og år... V/f,RLØSE GARDEN blev stiftet i 1959 med det formål at opøve unge mennesker i alderen 8-25 hr i musikalske færdigheder af højst mulige kvalitet Det være sig solospil, samspil og basisviden. Garden har egen musikskole med en fastansat professionel lærerstab, der danner grundstammen i den musiske uddannelse. Garderne får en grundlæggende musikuddannelse, som mange har brugt som indgang til en professionel musikkarriere. Værløse Garden har fostret mere end tyve professionelle musikere og undervisere Fra 2011 skifter Garden navn til FURESØ GARDEN. I 2010 havde garden 41 aktive medlemmer, heraf 17 bosiddende i Furesø. dk MØDER MANGLER DELTAGERE detkunnc være man skulle udlodde et eller andet på billetten' eller gi' en lille 6n efter mødet...

11 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse X'ortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9'1945 Side 11 Uge DER ER MOTIONISTER PÅ SKOVGÅR.DEN der glæder sig over, at man har fået liv i gymnastikken. Man sættrer en CD på og så gør man hver for sig og sammen nofbevægelser dcrgørrat m4thar det godt bag' efter.i ø-fgt sigsr Edith Jensen at man ikke bare skal gå hjem bagefter men gå ned i caf6en. Som et supermarked siger det - vi vil gerne ha' at I bliver der lidt længere... Det er godt nok lidt underligt, at der ikke er så mange bænke -rundt om vores kommune. Når man nu opfordrer os til at gå motionsture... Ja, det var da oplagt at der kan være steder hvor ma kunne holde en pause under en lang tur. Men nogen er måske bange for at vi skal slå os ned for at drikke bajere. I BYMIDTEN KAN DERV/trRE ØJEBLIKKE hvor det kunne være dejligt om man oplevede en politimand eller dame i uniform. Det er ligesom det frie marked tager til med knallerter, små motorcykler og cykler i stærk fart smutter gennem området. Som om det var noget der hørte sig til. SKOVGÅRDEN har besøg afjytte Abildstrøm onsdag den l0-november ki Der er entre 20 kr. Besøg bag scenen i skuespilhuset torsdag den 2. december kl ,30. Incl.kørsel kr. 175 kr. søndagshygge den 7. novbr. kl. 13, ,If,LDRERÅDET arbejder fortsat ph at blive mere synlig i bybilledet.... DERER JULESTUE PÅ SKOVGÅRDEN LØRDAG DEN 27. NOVEMBER Man efterlyser donation af et eller andet til tombolaen. Man efterlyser frugt og grønt til marmelade og nogen der vil være med til at sylte.. I HOBBYHJØRI\ET arbejder man med at lave ting til julestuen og kan godt bruge nogen til hjælp. Man tilbyder LINEDANCE blandt andet den 7. novbr. ki.i10.30 tal med receptionen. HUSK den nye avis Ttt FRIVILLIGT GODT PÅ SKOVGÅRDEN OG TAK FOR DET husk tirsdagsbanko Det kan da også være trist at møde nogen der slet ikke hører så godt mere. Man skal indstille sig påo at vise hensyn..::..."::"'1"""""':':':j"::' SKELLI]T MELLEM SVAGE PENSIONISTER OG ØVRIGE BEFOLKNINGS- GRUPPER ER ØGET forlyder det. Men der er jo pensionister der slet ikke har satsregulering Langt de fleste partier glemmer de ældre når valgdagen er overstået. Der er jo så meget andet Indimellem antyder man også løfter der falmer efter valgdagen. Nogle kan holde til langt hen på valgaftenen - har man hørt..., DE SIDSTE RYGERE skriger nu om fred og ro og beder om at stoppe heksejagfen på de der er tilbage. DØDSFALD sker ofte ved svære højresving #BÅV BØRN SKAL NU HAVE INDLAGT MERE MOTION der skal svare til 60 minutters mere motion om dagen indpasset i skblens skema. Det er åbenbart nye opgaver man lægger over på skolens lærere. Det er ikke fastlagt hvad det er man taler om, men der skal peges på eksempler for 60 minutter må ikke befyde at man tager tid fra de godkendte frikvarterer hvor eleverne skal slappe af eller bare trække vejret. Egentlig er der også elever der har et dårligt forhold til det med motion og bevægelse. Der er ingen der ved hvorfor der er tale om 60 minutter, en egentlig gymnastiktime kan vel vare 40 minutter. Men skal en egentlig gymnastiktime combineres med en klassetime kræver det vel at læreren ved noget om motion og eleverne får et bad... JERNBANEV.Tf,SEN og den slags er meget svær at styre og kan ofte gøre værdien af køreplaner til en parodi...

12 EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 F ortsættels6 af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang T Uge NÅR MAN SER SIG OM er der faktisk mange gratis muligheder for at finde noget at bruge sin fritid til.. NAR MAN'' SNAKKER OM UDSTØDNING FRA BILER skulle man have kendt hvad der kom ud af kakkelovnen når der blev fyret op med bøgebrænde. DET var giftig røgog udblæsning. NÅR EN BAJER hat løst mange problemer er det næsten ikke til at forklare ^---'/ hvad en kaffetår kan befyde når man trænger eller bør have en pause. INTET MIDDEL har løst så mange naboforhold - som at gå ind med en håndfuld bajere...hos naboen... DET SKER JO i turen på broen til Sverige, at der kan være lukket fordi der har været trafikuheld eller signalstrøm bare er gået... DET ER SURT MED DØDSFALD man burde have undgået. Det er der mange der tænker over når man ser tal om dødeligheden på vore veje. Det er da underligt at tal fra 2007 viser at 409 blev trafikdræbt BEDRE BYGGESKIK HEDDER DET NYE INDENFOR BYGGERI og der er allerede dannet foreninger der skal rådgive ved foredrag og kurse& Der var engang de egentlige,rmurmestervillaert t var udtryk for bedre byggeskik - de havde som regel røde mursten og rødt tegltag. Men der var ofte ofret mere end på den tids normale byggerier. OP TIL SOMMERFERIEN oplevede man i særlig grad at personbilen skulle gennemvaskes og det var som regel på benzinstationerne, og lige før sommerens lange biltur ud i Europa DER ER KOMMUNER der indfører en alkoholpolitik der sætter regler for hvad der nydes af de stærke drikke - også af politikere. Men det er vist ikke altid urimeligt at der er drikke til rådighed - der er jo mange der deltager i politik og politiske møder uden at få meget for det - eller kun æren i forhold til lov om lorgerligt ombud o.l. MAN KALDER DBT FYRING når personalet skal beskæres, andre vil kalde det at være fritstillet, men en dag må regeringen vel have fået de arbejdsløse der skulle til NÅR BORGERE BRUGER TAXI skat man være forberedt.på, at det godt kan være en udgiff der er steget. Det kan godt være der ikke er så meget lifb:rge - hvis chaufføren regnei at skulle have drikkepenge for sin ulejlighed. Det er nu underligt, at det hedder drikkepenge når chaufføren ikke må drikke... Måske skal man også betale for at chaufføren skriver en kvittering ud der kan bruges til noget Iøvrigt skal der være tillæg hvis man skal bestille forud - for han ligger måske ikke lige om hjørnet - og han skal måske også have betaling for at køre tilbage til sit udgangspunkt. Men det må jo være beskrevet i en brochure... Der skal være udkommet en pjece der beskriver hvad ministre gør når de skal tage en taxiogmangleren gyldig grund til at lade andre betale...'. DET ER },{EGET TV nnan ikke kan se færdig uden at have computer:. DET SIGES at der kan være et og andet man ikke kan behandles for fordi man er for gammei... Jo det er rigtigt skolen ved egetræet ved Skolekrogen havde ikke alle med sig. da man i sin tid startede skolen op. Her prøvede man at få tidligere skolesøgere i tmoden alder om at delrtage i undervisningen lder omfattede et enkelt år. Det lykkedes at finde en enkelt voksen der ønskede at deltage i skolen men det var da et forsøg værd. Skolen har været en succes og det skyldes naturligvis også det personale der har arbejdet med Egeskolen N,IDSER har altid haft en farlig placering og viser, at den skal dækkes først når vejret viser kulde. Og det kan komme før man aner det. Men vejvæsenet håber på en mild vinter Husk salt, skovl og-kost og skraber i god tid. Også nogle poser med grus til glatte fliser. I en situation hvor der er problemer med det økonomiske sker det at man kan løse opgaver ved at stå sammen om opgaverne * hvis man får støtte og man er opmærksom på det der kan løses ved at stå sammen.

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kajs Avis 30. april 2012 nr.8 side 14 EGNS-AVIS for området V,aDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 SKOLEgang - var det hul i hovedet eller

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første EangT-9'1945 Uge 27-2010 Det er slet ikke så sikkert at en varm sommer sparer os for

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t4 Fc'rtsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 32-2010 DER ER PLUDSELIG KOMMET SÅ MEGEN GANG I DEBATTEN, AT de

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,IERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-1945 IJge 17-2010 SYGEPLEJERSKER OG P.IIDAGOGER har undersøgt hvad det kostede

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere