Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper"

Transkript

1 Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper sen. Bedst som vi troede, at nu havde vi højde, og der kunne lede, kom vi næsten frem. til Flensborg, og festen i Værfthallen Robbe og Berkin havde deltagelse af ikke mindre end 450 sejlere og indbudte gæste - nerende EMH-deltagelse fra hele Europa om bord.. En stor tak til Flensborg by, havn, Museumshavnen og Nis-Edwin TS ud i landet - - Skibsdage bliver skudt i gang i Hvide Sande. - - til at anskaffe trailer. Vi fortsætter med at tilvejebringe fondsmidler til at realisere projektet. TS Sekretariatet er skudt i gang Bestyrelsen har i 2014 igangsat en lang række nye aktiviteter stor, at mere end 20 deltagende skibe og op til 150 deltagere, 10

2 trit med udviklingen. - overvejende kan tilskrive private ildsjæle og innovative entre- fartøjslisten efter foreningens vedtægter. Arbejdet for den sejlende Kulturarv er mangesidigt, og ønsket - dament ved at investere foreningens opsparede ressourcer i at skaffe økonomisk grundlag til en ansættelse af fast personale i foreningen. De første tilskud på plads Overgangen fra en forening, udelukkende drevet af frivillige ning af nye indtægter og igangsætning af nye aktiviteter. taget skridtet og tilknyttet næstformand Merete Ettrup som lønnet konsulent ad to omgange i 2014 til at igangsætte en række initiativer, der kan skabe nye indtægter og aktiviteter i foreningen. sekretariat, som bestyrelsen har besluttet at tage i 2014, be- ning. En stor tak til Kulturstyrelsen for at støtte vores arbejde med tildeling af driftsmidler. - som bestyrelsen skal arbejde videre med i Vi er meget takker for samarbejdet og opbakningen til at oprette et lønnet sekretariat. Nyt forretningskoncept er udviklet og forhandlet med værtskommune for pinsestævne, og fondsansøgninger er sendt af sted for at dække omkostninger for nogle af foreningens kerneaktiviteter. Her har bestyrelsen en begrundet forventning om at øge indtægten til foreningens drift med minimum Vi har været meget langt i forhandlinger med Kulturby 2017 faldt projektet i 11. time - men vi var med rigtig langt fremme! 11

3 Fokus på at møde de unge interessant for den næste generation. Bekymringerne for skibenes fremtid har været en af argumenterne for at igangsætte et sekretariat. Merete har arbejdet med en afdækning af problemstillingerne, og hvordan udfordringerne kan gribes an. En langsigtet plan for, at skibene kan holdes sejlende, involverer naturligvis de nuværende skibsejere, men skoleskibe og uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle. Videncenter på Holmen I første omgang med afsæt i interesser omkring Hol-men, der ligner en mulighed for at samle maritime aktører omkring et bejder videre med mulighederne for at etablere et maritimt kundskaber, hvor alle interesser søges inddrager. nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger behov, muligheder om maritime videncentre, og vores ambition er at samle kræfterne for en fælles landsdækkende indsats. Holmen har lige nu et spændende potentiale, fordi forsvarets aktiviteter tigst at arbejde for en model, der understøtter visionen om at kan skabe de nødvendige driftsmidler. Vi har kastet trosserne, har udstukket kursen, sat alle sejl og trimmet mange gange. Vi er endnu et stykke fra havn, men retningen er givet, og udfordringerne ser ud til at kunne tæmmes. Flere medlemmer Vi har med stolthed uddelt næsten hele første oplæg af den nye pjece - del af opbygningen af en kampagne, Sammen med medlemskampagne i bladet og mere synlig tilstedeværelse offensiven i Vi kan konstatere en medlemsfrem- passive medlemmer, der dog godt kunne være større. Bestyrelsen ønsker 12

4 - lingen indførte i 2014 et nyt medlemskab, der tilgodeser ønsket om at deltage i medlemsaktiviteter og støtte foreningen, uden man modtager blad eller deltager i foreningens politiske medlemskab har vist sig at være et godt alternativ til nummer 2 og 3 i husstanden, der ikke ønsker et blad mere, men gerne Indsatsen har betydet, at foreningen er vokset med 19 fartøjer arbejdet, og bestyrelsen arbejder videre med initiativer til at - Erhvervssamarbejder - maet har sponsoreret en gave til foreningen, der kommer alle Nye aftaler for pinsestævnet Bestyrelsen kan glæde sig over at have mange gode kapaci- VENNER har udviklet et nyt forretningskoncept for pinsestævnerne, der skal give en bedre fordeling af den ekstra om- sentanter fra den sejlende kulturarv samles i en by. I mange fortsætte som vi kender det, men samarbejdet med værtskom- - villige til at prøve af, er at hyre et charterskib og salg af billetter til publikumsture. om charterskibenes mulighed for indtjening ved deltagelse i pinsestævnet. - store arbejde for at tage sestævne for første gang Medlemsmøder blev holdt i Nakskov i 13

5 - - til Slotsøen med NH1. Stor tak til Nakskov for et spændende og udbytterigt medlemsmøde. - - Skibsbevaringsfonden (SBF) tanter som medlemmer af Skibsbevaringsfon- Sven Irgens-Møller og fondens arbejde med at bevare den sejlende kulturarv har i - medlemmer i Skibsbevaringsfondens bestyrelse har i tæt samarbejde med de øvrige SBF besty-relsesmedlemmer medvirket til en organisationsanalyse og fondens visions- og strategiplan og en prioritering af bestyrelsens og sekretariatets væ- der. Hele bestyrelsen - ringserklæringer og støttetilsagn til glæde for alle skibsejere. Ved SBF bestyrelsens konstituering blev Sven Irgens-Møller udpeget bestyrelsesmedlem som formand kan ses som et sig

6 SBF. Det Europæiske samarbejde i European Maritime Heritage (EMH) i det dansk-tyske grænseland i hhv. Aabenraa og Flensborg. - grænseoverskridende fart og de restriktioner, der er blevet af den maritime europæiske kulturarv, der prægede foredra- tende generalforsamling valgtes en ny præsident, idet svenske - EMH Working Group, forsamlingen af de nationale repræsentanter mødtes i Oslo/Norge november for at drøfte EMH-arbejdet blev der oktober holdt en workshop i Workum/Holland med samme tema. Efter at en stor del af de love og regulativer, som vedrører bevarelsen af vore gamle skibe og deres diskussionen, som direkte vedrører vore skibe og os. i EMH. 15 Nordisk Kystkultur Nordisk Kystkultur er et netværk, der arbejder for værn og - dækker alle de nordiske lande, og siden 2011 har der været med netværket (og stævnerne) er bl.a. at udbrede kendskabet til den del af landenes kulturarv, der omhandler kystmiljøet anden eksempelvis i forhold til regler og lovgivning omkring brug og værn af fartøjer, indenfor uddannelse m.v. Nordisk Kystkulturfestival blev i 2014 afholdt i Oslo i forbin- - var der et seminar, og fra Grønland blev kajaktraditionen vist

7 nærmere bestemt i Mariehamn sammen med de traditionelle - arrangeres et seminar omhandlende klinkbygningstraditionen. sælge varer, og meget gerne med et indlæg om klinkbygning. værn og brug af den maritime kulturarv. I netværket er det regler for bevaringsværdige skibe. Bestyrelsen vil gerne takke sammen med næstformanden at varetage kontakten til de nordiske lande. Maritim Kontakt Maritim Kontakt er et udvalg, der støtter forskning og formid- - men nu og fremover i samarbejde med Museet for Søfart. Seneste udgivelse har temaet Søfolk i krig. rence, hvor alle kan deltage. Næste konference afholdes 2016 i Helsingør. ren. Bestyrelsen takker Jens Riise for at repræsentere foreningen i Maritim Kontakt. Frihavne Frihavne og frihavnsordningen trænger til en grundig reform, og bestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal kigge vores gode ved, at der er en særlig udfordring for charterskibene, som vi - særdeles positiv stemning fra havnene om udvidet samarbejde - TS bladet Henrik Kastoft for at arbejde i redaktionen. til bladet. Ny lokalstruktur igangsat Ønsket har været at gøre ordningen mere gennemskuelig og udpegningen af tillidsfolk repræsentativ for medlemmerne. ningerne mellem bestyrelsen og lokalfolkene. Bestyrelsen har prioriteret højt at udvikle den nye struktur, der blev præsente- 16

8 at bestyrelsens intentioner med en ny struktur foreløbig er ta- faste udvalg: Redaktionen (blad, hjemmeside), Aktivitetsudvalg (medlemsmøder, kurser og stævner), Ungdomsarbejdet havne (grundig evaluering og revision) kontakt bestyrelsen. - gang for oprettelse af sider, tekster og billeder. Her kan opga- - TS og verden omkring os for vores skibe er stor, og vi har mange venner i andre organisationer, der har interesser, der ligner vores. Vi er af kurser og politisk samarbejde, der kan gavne os alle. og har haft idemøder med Videncenter for Kystturisme, der desværre blev nedlagt med udgangen af Men mange lokale maritime miljøer synlige for deres udviklingspotentiale. Vi glæder os til at udvikle vores nye venskaber og vil gerne sige tak til jer for at tage godt synspunkt. urolig sø, men der er ikke tvivl om, at sekretariatet vil udvikle sig, og at samarbejdet til de andre medspillere vil blive styrket - udvikling til glæde for vores fælles sag, de gamle skibe. Frivillige hænder Mange frivillige hænder over hele landet arbejder med bevarelsen af den sejlende kulturarv, alle de smukke gamle brugsfartøjer. Uden jeres ihærdige indsats ville intet kunne bevares. nen, bestyrelsen, repræsentanter i interne udvalg og i eksterne bestyrelser og de vigtige lokalfolk fra hele landet. sationen sammen. 17

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik en god omvej - Bevægelse i lokalområdet Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen 2012:4 EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet Kvalitativ analyse

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere