SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2013

2 Indhold 0. Resumé Indledning Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Unge uden uddannelse Langtidsledige Personer på kanten af arbejdsmarkedet Virksomhedsindsats Sygedagpengemodtagere Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tillæg 3: Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede tilbud

3 0. Resumé På baggrund af de udmeldte ministermål samt Solrød Kommunes beskæftigelsesmæssige udfordringer i de kommende år i forhold til at øge og sikre kompetencer i arbejdsstyrken, er der formuleret følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 i Solrød Kommune: A. Unge uden uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenteret skal i december 2013 være på min. 22 %, svarende til en stigning på 3,9 procentpoint fra december 2011 til december B. Langtidsledige Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til max. 120 personer i december 2013, svarende til et fald på 22 % fra december 2011 til december 2013 C. Personer på kanten af arbejdsmarkedet Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til max. 20 personer i december 2013, svarende til et fald på 39 % fra december 2011 til december D. Virksomhedsindsats Min. 150 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december 2013, svarende til en stigning på 10 % fra december 2011 til december Min. 38 borgere er i kommunalt løntilskud i december 2013, svarende til samme antal som i december Etablering af fælles kvalitetskoncept i 2013 for samarbejdet med virksomhederne. E. Sygefravær Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til max. 49 forløb i december 2013, svarende til et fald på 20 % fra december 2011 til december Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til max. 14 forløb i december 2013, svarende til et fald på 46 % fra december 2011 til december

4 F. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres til max. 150 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2013, svarende til et fald på 5 % fra december 2011 til december

5 1. Indledning Beskæftigelsesplan 2013 er Solrød Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. Beskæftigelsesplanen indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Den indeholder beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen samt en lokal strategi for den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. Det er Jobcenter Solrøds målsætning at levere en målrettet, kompetent og relevant service til både borgere og virksomheder. Det er Jobcenterets ambition at være en kompetent rekrutteringspartner for virksomheder i Solrød Kommune og omegn. Derudover er det Jobcenterets ambition at være et dynamisk springbræt for de borgere, som ikke selv kan finde ordinært arbejde. Jobcenteret varetager beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af ledighedsydelse, revalidender, borgere i fleksjob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager Jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rådgivning og vejledning, støtte til at besætte ordinære jobs, etablering af løntilskudsjob, virksomhedspraktik, voksenlærlingeaftaler, fleksjob samt arbejdsfastholdelse. Udgangspunktet for Jobcenterets indsats er, at beskæftigelsesindsatsen altid skal være målrettet mod et ordinært job, en ordinær uddannelse samt løntilskud/virksomhedspraktik, hvis ordinært job eller ordinær uddannelse ikke er mulig. Det betyder f.eks., at alle opkvalificerings-, vejlednings- og afklaringsforløb skal munde ud i enten et virksomhedsvendt forløb eller en ordinær uddannelse, således at der er en konkret relation til arbejdsmarkedet i alle forløb. De overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød er at øge arbejdsudbuddet i det danske samfund, begrænse andelen af borgere på offentlig forsørgelse og sikre besættelse af alle jobåbninger på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesindsatsen fokuserer på at få personer på offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job og unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse hurtigst muligt i ordinær uddannelse. 4

6 De beskæftigelsespolitiske fokuspunkter for Jobcenter Solrød er derfor: - Fokus på ordinær beskæftigelse og uddannelse for kommunens borgere - Fokus på en aktiv, opkvalificerende, støttende og virksomhedsvendt linje i beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper - Fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft - Fokus på at få langtidsledige i job - Fokus på at få unge i uddannelse eller job - Fokus på at få sygemeldte tilbage i job - Fokus på at få ikke-vestlige indvandrere i job - Fokus på det rummelige arbejdsmarked Solrød Kommune gennemfører i 2012 en temaanalyse med henblik på at afklare, om der er områder i beskæftigelsesindsatsen, hvor det vil kunne styrke effekten af indsatsen at etablere et kommunalt beskæftigelsescenter. Et evt. beskæftigelsescenter vil bestå af individuelt tilrettelagte forløb med henblik på ordinære job, ordinære uddannelser samt løntilskud/virksomhedspraktik, hvis ordinært job og ordinær uddannelse ikke er mulig. Endelig vil Beskæftigelsesplanen i 2013 og efterfølgende år inddrage det initiativ, som KKR Sjælland og Region Sjælland i samarbejde har taget til en fælles indsats for et kompetenceløft på alle niveauer i Region Sjælland. Denne fælles indsats har fået overskriften Kompetenceparat

7 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2013 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske mål for alle jobcentre. Beskæftigelsesministeren har for 2013 udmeldt fire mål: Mål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministerens mål ligger til grund for Solrød Kommunes tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for

8 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013 Beskæftigelsesplan 2013 tager afsæt i ministerens mål, den generelle udvikling på arbejdsmarkedet samt Solrød Kommunes Resultatrevision Resultatrevision 2011 viste, at Solrød Kommunes største udfordringer på beskæftigelsesområdet er en forholdsvis høj ungeledighed samt et højt antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Efter en periode fra 2003 med et konstant fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse medførte konjunkturomslaget i sommeren 2008 en stigende andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Offentlig forsørgelse omfatter midlertidige ydelser som a-dagpenge, kontant- og starthjælp, sygedagpenge og revalidering såvel som de permanente ydelser i form af førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. I løbet af 2010 og 2011 er den negative udvikling aftaget, og ledigheden i Solrød Kommune faldt for forsikrede ledige i løbet af Det er dog vanskeligt at forudse, hvornår konjunkturerne for alvor vender, og der er mange modsatrettede tendenser på arbejdsmarkedet, hvilket udgør en usikkerhedsfaktor i fastsættelsen af de kvantitative mål for Der forventes ikke afgørende forbedringer i beskæftigelsessituationen i løbet af 2013, men der sker givetvis en omfordeling mellem de forskellige forsørgelsesgrupper som følge af den fulde virkning af den 2 årige a-dagpengeperiode fra 1. januar Der forventes færre på a-dagpenge, men flere på sygedagpenge og muligvis også på kontanthjælp. Udfordringen i 2013 har et dobbelt perspektiv. Den består dels i på kort sigt at styrke indsatsen for at få den store andel af personer på offentlig forsørgelse tilbage i job så hurtigt og så permanent som muligt. Dels består den i allerede nu at gøre en indsats for at sikre et øget og relevant udbud af arbejdskraft på længere sigt. Det langsigtede perspektiv hænger hovedsageligt sammen med den demografiske udvikling med store årgange, der går på pension, og som afløses af mindre årgange. Dette gør det svært at sikre en arbejdsstyrke af tilstrækkelig størrelse. Samtidig er det vigtigt, at arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne eftersørger. Det væsentligste bidrag til at sikre dette i 2013 vil være at arbejde målrettet mod at sikre, at så mange som muligt får en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Det gælder ikke mindst de unge. Jobcenter Solrød ser samtidig en selvstændig udfordring i at begrænse tilgangen til offentlig forsørgelse gennem en forebyggende indsats. Det gælder bl.a. i forhold til de helt unge, som skal ind i arbejdsmarkeds-og uddannelsessystemet og i forhold til personer på kanten af arbejdsmarkedet med risiko for at miste deres arbejdsevne og komme på førtidspension. 7

9 Endelig er det en udfordring for de kommende års beskæftigelsesindsats, at uddannelsesniveauet i Region Sjælland er det laveste på landsplan. Derfor har KKR Sjælland og Region Sjælland i samarbejde taget initiativ til en fælles indsats for et kompetenceløft på alle niveauer i Region Sjælland. Denne fælles indsats har fået overskriften Kompetenceparat 2020, og der er opstillet en række overordnede målsætninger for projektet: Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Fokus på nye læringsformer Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Uddannelser skal styres fra Sjælland Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer Slip internationaliseringen løs Der er samtidig sat mere konkrete mål for indsatsen frem til 2020: Region Sjælland skal leve op til målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og at 50 % skal have en videregående uddannelse. Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsuddannelse (faglærte) skal øges. Andelen af ansatte i den private sektor med en længerevarende uddannelse skal øges. Et af de vigtige fokusområder i Kompetenceparat 2020 er virksomhederne. Særligt på dette område vil de kommende års beskæftigelsesindsats være af stor betydning for at kunne nå ovennævnte målsætninger. De enkelte fokuspunkter i Kompetenceparat 2020 er præciseret nærmere i de enkelte afsnit i denne beskæftigelsesplan. Der vil de kommende 10 år blive gennemført anlægs- og renoveringsprojekter i Østdanmark til en samlet værdi af over 140 mia. kr. med Femern Bælt-forbindelsen som det største enkeltprojekt. Det er en udfordring at sikre, at Region Sjælland i almindelighed og Solrød Kommune i særdeleshed bidrager aktivt til at løse den store udfordring, der ligger her for at skabe ny vækst og beskæftigelse. Disse forskelligartede udfordringer både på kort og lidt længere sigt kan kun løses, hvis den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen fastholdes fremover. Således planlægger Jobcenteret at øge aktiveringsgraden for alle målgrupper undtagen kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 (jobklare), der i forvejen har en meget høj aktiveringsgrad. Aktiveringsgraden vil primært blive forøget gennem større brug af de virksomhedsvendte aktiveringsredskaber. 8

10 Ledige skal fortsat tilskyndes til at søge de job, der er på arbejdsmarkedet, og unge skal tilskyndes til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse, så fremtidens arbejdsstyrke bedre kan imødekomme virksomhedernes kompetencekrav. Den aktive indsats skal rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Samtidig skal indsatsen favne både de nyledige og personer med længerevarende ledighed, således at tilgangen til arbejdskraftreserven (antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse) kan begrænses, og antallet af langtidsledige reduceres. Her spiller især den virksomhedsrettede indsats en stor rolle som et effektivt redskab. Disse overordnede udfordringer er særlig markante for 4 målgruppers vedkommende: - Unge ledige under 30 år - Langtidsledige - Sygedagpengemodtagere - Ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Disse målgrupper har allerede en særlig fokus på nuværende tidspunkt, men udfordringen kræver en sammenhængende og langsigtet indsats. Derfor vil disse målgrupper også være genstand for særlig fokus i 2013 og årene frem. Det er Jobcenter Solrøds vurdering, at mange af udfordringerne bedst løses i samarbejde med andre jobcentre, som har tilsvarende udfordringer. Derfor er det naturligt at søge samarbejde med disse jobcentre i de kommende år, bl.a. i forbindelse med Kompetenceparat 2020, som er et godt afsæt for et sådant samarbejde omkring udfordringerne. 9

11 4. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Det er Jobcenterets opgave at hjælpe borgerne tilbage på det ordinære arbejdsmarked eller i ordinær uddannelse ved hjælp af information og vejledning, formidling af arbejde og uddannelse, iværksættelse af aktive tilbud, udarbejdelse af jobplaner og individuelle planer samt opfølgning på disse. Det er Jobcenterets strategi, at alle, der henvender sig i Jobcenteret, mødes med en indsats, der har fokus på ordinær beskæftigelse og uddannelse fra første dag Unge uden uddannelse Unge under 30 år har været særligt hårdt ramt af krisen. Den gunstige udvikling for unge på arbejdsmarkedet, før krisen indtrådte, er blevet opslugt af en tilsvarende stigning. Unge uden uddannelse er blevet hårdere ramt af stigningen i ledigheden end unge med uddannelse. Mange undersøgelser viser, at en erhvervskompetencegivende uddannelse har stor betydning for de unges beskæftigelse gennem hele livet. Med en uddannelse styrker de unge således deres muligheder på arbejdsmarkedet, da virksomhederne i stigende grad efterspørger uddannet arbejdskraft. En uddannelse er samtidig et vigtigt grundlag for livslang læring og løbende tilegnelse af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger både nu og i fremtiden. Uddannelse er en vigtig forudsætning for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til selvforsørgelse. Mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenteret skal i december 2013 være på min. 22 %, svarende til en stigning på 3,9 procentpoint fra december 2011 til december Det landsdækkende mål på dette område ligger i klar forlængelse af de indsatsområder, som Kompetenceparat 2020 har opstillet i forhold til gruppen af de fagligt svageste unge, der har svært ved at blive fastholdt i uddannelsessystemet, eller som falder ud og skal tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcenter Solrøds overordnede strategi på ungeområdet er: - Unge, der er uddannelsesparate, men som ikke har en uddannelse, skal hjælpes i gang med og fastholdes i uddannelse - Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal bringes tættere på en uddannelse og/eller arbejdsmarkedet gennem en hurtig virksomhedsrettet indsats kombineret med afklaring og supplerende undervisning - Unge, der har en uddannelse, skal i ordinært job hurtigst muligt 10

12 Jobcenterets indsats på dette område består af følgende initiativer: Systematisk og målrettet brug af uddannelsespålæg til uddannelsesparate unge ledige Jobcenteret vil hurtigst muligt efter første henvendelse i Jobcenteret i henhold til lovgivningen give unge ledige under 25 år uden forsørgerpligt og uden kompetencegivende uddannelse et uddannelsespålæg, når Jobcenteret vurderer, at den unge kan gennemføre en ordinær uddannelse. Jobcenteret vil under hensyntagen til de unges kompetencer, interesser og ønsker opfordre alle uddannelsesparate unge til at tage en uddannelse inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder og områder med stor jobomsætning, således at de unges mulighed for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet øges. Fortsat tidlig indsats med henblik på målrettet at afklare til ordinær uddannelse Jobcenteret vil yde en tidlig og målrettet indsats først i ledighedsforløbet. Den tidlige indsats vil have fokus på screening af alle unge ledige med henblik på deres uddannelsesparathed, beskæftigelsesmuligheder og almene kompetencer. Den tidlige indsats vil som udgangspunkt være et længerevarende sammenhængende forløb, der sikrer fastholdelse af og fokus på ordinær uddannelse som det primære mål for de uddannelsesparate og ordinær beskæftigelse som primære mål for de ikke-uddannelsesparate. Derudover vil Jobcenteret afholde det første informationsmøde for unge a- dagpengemodtagere hurtigst muligt i starten af ledighedsforløbet. Intensiv beskæftigelsesindsats gennem hele ledighedsforløbet Hvis uddannelses- eller beskæftigelsesmålet mod forventning ikke nås gennem den tidlige indsats, skal der hurtigst muligt herefter ske en fornyet intensiv indsats gennem længerevarende sammenhængende forløb, således at fokus på opkvalificering, uddannelse og job fastholdes gennem hele ledighedsforløbet for alle unge. Jobcenteret vil have et særligt fokus på ledige under 25 år, som ikke kommer i uddannelse hurtigt, og Jobcenteret vil fastholde indsatsen for at realisere uddannelsespålægget hurtigst muligt. Stærkere inddragelse af uddannelsesinstitutioner i afklaringsforløb Jobcenteret vil etablere afklaringsforløb for unge, især unge under 25 år, direkte på uddannelsesinstitutionerne for at øge de unges interesse for og viden om ordinære uddannelser. Jobcenteret vil arbejde på at etablere disse afklaringsforløb i samarbejde med Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) Køge Bugt og i samarbejde med de øvrige jobcentre i kommunesamarbejdet København Syd (Greve, Køge og Stevns). Jobcenteret vil i det hele taget lægge 11

13 vægt på at etablere nye typer arrangementer og indsatser med UUV og uddannelsesinstitutionerne. Styrket brug af fastholdelsesmentorer på uddannelsesinstitutionerne Jobcenteret vil øge anvendelsen af fastholdelsesmentorer på uddannelsesinstitutionerne gennem et samarbejde med UUV. Tilknytningen af en mentor skal ske i de tilfælde, hvor en ung har brug for støtte til overgangen fra ledighed til uddannelse og/eller til gennemførelsen af en uddannelse. Det vil her være mentorens hovedopgave at sikre, at den unge gennemfører sin uddannelse. Fokus på de årige særligt med henblik på voksenlærlingeordningen og styrkelse af de svage unges basale skolekundskaber Jobcenteret vil fortsat lægge vægt på at orientere de unge ledige om voksenlærlingeordningen for ledige over 25 år. Jobcenteret vil derudover sætte fokus på en styrkelse af svage unges basale skolekundskaber, således at de unge på sigt kan påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Her vil Jobcenteret især gøre brug af opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Virksomhedsrettet indsats over for ikke-uddannelsesparate unge ledige Virksomhedsvendt aktivering forøger de unges chancer for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af, at de ikke er parate til at tage en kompetencegivende uddannelse. Jobcenteret vil have fokus på at sende ikke-uddannelsesparate unge i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Den virksomhedsrettede indsats kan ske gennem Jobcenterets samarbejde med udvalgte virksomheder gennem indgåede partnerskabsaftaler, virksomhedscentre eller gennem øvrige private og offentlige virksomheder. Jobcenteret vil ligeledes styrke brugen af mentorer til ikke-uddannelsesparate unge. Her vil brugen af mentorer være målrettet mod den unges gennemførelse af en virksomhedsaktivering, herunder hjælp til at indgå på en arbejdsplads og i dennes sociale spilleregler, hjælp til at møde til tiden og lignende. Understøttelse af unge med en kompetencegivende uddannelse For unge ledige med en kompetencegivende uddannelse er målet hurtigst muligt at få dem i job, så de undgår at få forældede kvalifikationer gennem lang tids ledighed. Den virksomhedsrettede indsats over for de unge med en kompetencegivende uddannelse skal hovedsagelig ske i form af løntilskud og 12

14 virksomhedspraktik (se også indsats over for dimittender i afsnit 4.2.). Da det drejer sig om unge med en kompetencegivende uddannelse, vil der først og fremmest være tale om unge mellem 25 og 29 år. Tidlig, forebyggende indsats for de årige En del unge, der søger kontanthjælp første gang, har gået passive i en årrække, inden de fylder 18 år. Disse unge har typisk allerede en række problemer såsom sociale dysfunktioner, psykiske problemer, misbrug, kriminel adfærd og lignende, som gør det vanskeligt for dem at vende tilbage til uddannelsessystemet eller komme ud på arbejdsmarkedet. For at forebygge, at disse unge ender på langvarig kontanthjælp, når de fylder 18 år, har Jobcenteret indgået et formelt tværgående samarbejde med Solrød Ungdomsskole, Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), Børn og Unge Rådgivningen (BUR), SSP, Solrød Produktionsskole, 10. klasse skolen i Solrød og Solrød Gymnasium om at yde en forebyggende, intensiv og aktiv indsats over for de årige, som dropper ud af uddannelsessystemet. Samlet set understøtter ovennævnte initiativer de mål og målsætninger, der er opstillet i Kompetenceparat Langtidsledige Ministerens mål for langtidsledige omfatter personer (inkl. personer i aktivering) i matchgruppe 1 (jobklare a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere), der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for det seneste 52 uger. Antallet af langtidsledige har ligget nogenlunde konstant på ca. 150 fuldtidspersoner fra januar 2011 til januar I samme periode er der sket et fald i antallet af bruttoledige fra 550 i januar 2011 til 493 i januar Tallene viser, at det på trods af et fald i den samlede ledighed og en målrettet indsats i 2010 og 2011 endnu ikke er lykkedes at knække kurven for de langtidsledige. Derfor skal der fortsat være særlig fokus på den gruppe, der er ramt af langtidsledighed, og som på sigt risikerer at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet. Denne gruppe kræver en særlig målrettet indsats. Det er dog samtidig vigtigt også at gøre en indsats for at forebygge langtidsledighed så tidligt i ledighedsforløbet som muligt. Mål: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til max. 120 personer i december 2013, svarende til et fald på 22 % fra december 2011 til december

15 Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Tidlig, hyppig kontakt for at begrænse langtidsledighed Jobcenter Solrød er meget opmærksom på vigtigheden i, at nyledige hurtigt skal tilbage i job, således at de undgår at blive en del af arbejdskraftreserven. Jobcenteret gennemfører et intensivt kontaktforløb for alle a- dagpengemodtagere i første del af deres ledighedsperiode. Nyledige a- dagpengemodtagere indkaldes til et informationsmøde hurtigst muligt i starten af ledighedsforløbet. Dernæst vil de nyledige a-dagpengemodtagere blive indkaldt til hyppige kontaktsamtaler minimum en gang om måneden i første del af deres ledighedsperiode. Der vil her især være fokus på borgere inden for de ufaglærtes a-kasser. Derudover vil Jobcenteret for at forebygge længerevarende ledighed screene de nyledige for problemer ud over ledighed, f.eks. misbrugsproblemer. Fortsat brug af karrierecoaches Som en del af den tidlige kontakt for at forebygge langtidsledighed tilbyder Jobcenter Solrød ledige i matchgruppe 1 (a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere) et frivilligt forløb med 4 samtaler med en karrierecoach. Fokus på dimittenders tilknytning til arbejdsmarkedet Jobcenteret vil have særligt fokus på at styrke dimittenders tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. gennem hjælp til jobsøgning, jobrotation og gennem en virksomhedsrettet indsats. Synliggørelse af ledige job I en tid med forholdsvis høj ledighed er det særligt vigtigt at synliggøre ledige job. Jobcenteret vil fortsat integrere disse job i arbejdet med de ledige borgere. Jobcenteret vil fortsat synliggøre aktuelle jobopslag samt informere om disse opslag ved dets informationsmøder og kontaktsamtaler med de ledige. Jobcenteret vil fastholde sit fokus på at vurdere de lediges jobsøgning og inspirere til fortsat jobsøgning. Brug af jobrotationsordningen Jobcenteret vil fremme mulighederne for at skabe et samarbejde med andre jobcentre omkring jobrotationsordningen. Derudover vil Jobcenteret indgå samarbejde med Beskæftigelsesregionen omkring jobrotation. Jobcenteret vil arbejde aktivt på at fremme jobrotationsredskabet og udbrede kendskabet til ordningen, herunder have særligt fokus på de kommunale institutioner. 14

16 Fokus på virksomhedsrettet indsats målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet Den virksomhedsrettede indsats har fortsat høj prioritet i Jobcenter Solrøds aktiveringsindsats. Denne aktivering sker i form af virksomhedspraktik og løntilskud og er målrettet mod ordinære job efter endt aktivering. Aktiveringen sker enten gennem Jobcenterets partnerskabsaftaler med private virksomheder eller gennem andre private og offentlige virksomheder. Fokus på opkvalificering af og uddannelse til ledige i relation til det ordinære arbejdsmarked Jobcenter Solrød har stort fokus på nødvendigheden af at opkvalificere og uddanne de ledige til områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Jobcenteret vil fastholde, at virksomhedsrettet indsats indgår som mål for alle vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsforløb, således at tilknytningen til arbejdsmarkedet fastholdes i alle forløb. Også i Solrød Kommunes egne beskæftigelsesprojekter vil virksomhedsvendt aktivering indgå i alle forløb. Større fokus på langsigtede planer for den enkelte ledige Jobcenteret vil i højere grad udforme langsigtede planer for den enkelte ledige. Dette vil for a-dagpengemodtagerne ske allerede i forbindelse med første aktive tilbud, hvor den langsigtede plan vil fokusere på borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Planen vil omfatte afklaring, opkvalificering, uddannelse og virksomhedsvendt aktivering. Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere vil få et aktivt tilbud af mindst et halvt års varighed med afklaring og dernæst virksomhedsvendt aktivering. Jobcenteret vil fastholde en høj intensitet i aktiveringsindsatsen over for denne målgruppe rettet mod ordinære job. Særligt fokus på forsikrede ledige, der står for at miste dagpengeretten Jobcenteret vil fortsat tage udgangspunkt i den enkelte langtidslediges behov og ud fra disse lave en individuel indsats, idet gruppen af langtidsledige er uhomogen. Nogle langtidsledige vil have behov for kortere opkvalificering (f.eks. på grund af forældet uddannelse), andre vil have behov for længere opkvalificering (f.eks. på grund af manglende uddannelse), mens andre igen vil have behov for en længerevarende, virksomhedsvendt aktivering. Større fokus på samarbejde med a-kasserne Jobcenteret vil øge sit fokus på samarbejdet med a-kasserne om indsatsen for at afhjælpe langtidsledigheden, herunder afklare behovet for etablering af 15

17 seniorjob. Jobcenteret vil særligt samarbejde med a-kasserne omkring de forsikrede ledige, der står for at miste dagpengeretten. Ovennævnte initiativer bidrager gennem en målrettet virksomhedsorienteret opkvalificering af de ledige til på en række områder at skabe det kompetenceløft, som efterlyses i Kompetenceparat Samtidig betyder de kommende års store anlægsog renoveringsprojekter, at der skabes nye beskæftigelsesmuligheder for tillært/ufaglært arbejdskraft Personer på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenter Solrød prioriterer en særlig og forebyggende indsats for, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed undgår at overgå til permanent offentlig forsørgelse. Tilgangen af personer til førtidspension kommer fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper. Jobcenter Solrød har stor fokus på muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. Det er Solrød Kommunes udgangspunkt, at aktiv deltagelse i arbejdslivet bidrager til at give borgeren livskvalitet og selvværd, hvilket underbygges af en lang række landsdækkende undersøgelser. Andelen af borgere i Solrød Kommune på førtidspension i forhold til arbejdsstyrken lå på 4,2 % i april 2012, hvilket er lidt lavere end gennemsnitsnittet på 4,5 % for de kommuner, Solrød Kommune normalt sammenlignes med, og betydeligt lavere end gennemsnittet på 7,9 % i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Generelt har Jobcenteret stor faglig fokus på, at alle kriterier for bevilling af førtidspension er opfyldt, og at alle muligheder for revalidering samt støtte- og behandlingsmuligheder efter sundheds- og servicelovgivningen er udtømte, før en førtidspension tilkendes. Jobcenteret vil fortsætte denne praksis og sikre, at borgernes muligheder på arbejdsmarkedet både behandlingsmæssigt og støttemæssigt er fuldt afklarede. Da Jobcenteret i forvejen har en meget faglig målrettet praksis for at bevilge førtidspension, forventer Jobcenteret ikke at kunne reducere tilgangen af personer til førtidspension væsentligt. Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til max. 20 personer i december 2013, svarende til et fald på 39 % fra december 2011 til december

18 Jobcenteret har ét overordnet fokus i forbindelse med de permanente forsørgelsesordninger: - Alle, der er i stand til at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Fortsat grundig afklaring af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenter Solrøds indsats har altid det mål at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, således at borgerne undgår permanent udstødning. Indsatsen foregår i to trin: Først afklares borgeren hurtigst muligt med henblik på at synliggøre borgerens arbejdsmarkedspotentiale samt almene kompetencer. Her fokuserer Jobcenteret målrettet på borgerens muligheder frem for begrænsninger. Dernæst søger Jobcenteret at sende den ledige i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Øget brug af virksomhedsvendt aktivering over for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere samt for sygedagpengemodtagere Det er Jobcenterets mål, at alle opkvalificerings-, vejlednings- og afklaringsforløb indeholder et virksomhedsvendt forløb. Derfor er det Jobcenteret mål at øge sin brug af virksomhedsvendt aktivering over for disse målgrupper i Fortsat fokus på parallelindsats Jobcenter Solrød vil fortsat yde parallelindsats med fokus på mulighederne i Serviceloven over for borgere med sammensatte problemstillinger. En vigtig del af indsatsen tager afsæt i gruppen af borgere i matchgruppe 3 (midlertidigt passive), hvor målet er at gøre borgerne klar til en egentlig beskæftigelsesindsats. Jobcenteret vil især fokusere på smerte- og misbrugsproblematikker samt sindslidelser. I denne parallelindsats vil indgå et tværgående samarbejde med øvrige kommunale samt behandlende aktører og instanser. Fortsat fokuseret indsats over for sygedagpengemodtagere Jobcenterets indsats over for sygedagpengemodtagerne er særligt vigtig i forbindelse med begrænsningen af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger. Her er især delvise raskmeldinger, målrettet arbejdsprøvning og brug af revalideringsordningen samt samarbejdet med de praktiserende læger fokusområder for Jobcenter Solrød. Jobcenteret har ansat 17

19 en fastholdelseskonsulent, som skal sikre sygemeldte borgeres hele eller delvise tilbagevenden til arbejdsmarkedet (se afsnit 4.5.). Øget brug af mentorer Jobcenter Solrød ønsker at styrke brugen af mentorer. Mentorernes hovedopgave er her at sikre, at en person på kanten af arbejdsmarkedet får en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Her har Jobcenteret særligt fokus på udviklingen af sociale mentorer, som gør en særlig indsats for de svageste borgere i matchgruppe 2 (indsatsklare), som er i risiko for at blive ommatchet til matchgruppe 3. Fortsat målrettet arbejdsprøvning Ved tvivl om behov for skånehensyn i forbindelse med borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet vil Jobcenteret fortsat målrettet anvende arbejdsprøvning som afklaringsmetode. Revalidering Jobcenteret vil fortsat anvende revalidering som middel til, at den enkelte borger kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover vil Jobcenteret undersøge behovet for at øge brugen af revalideringsordningen, således at flere borgere på denne måde kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Indkaldelse af førtidspensionister med henblik på afklaring af jobmuligheder Jobcenteret vil i samarbejde med en privat leverandør indkalde Solrød Kommunes førtidspensionister under 50 år med henblik på at drøfte mulighederne for at genopnå en tilknytning til arbejdsmarkedet ved hjælp af enten løntilskud eller ordinært arbejde Virksomhedsindsats Jobcenter Solrød lægger vægt på at give virksomhederne en kompetent og professionel rådgivning om rekrutteringsmuligheder og de tilbud og serviceydelser, som Jobcenteret kan tilbyde virksomhederne. Virksomhederne skal let og hurtigt kunne komme i kontakt med Jobcenteret, og Jobcenteret tilpasser sin service til den enkelte virksomheds behov. Derudover har Jobcenteret fokus på orientering om og brugen af Jobnet som et hjælpemiddel til at sikre rekruttering af arbejdskraft og til synliggørelse af ledige job. Jobcenterets virksomhedsindsats har tre overordnede fokuspunkter i forhold til den virksomhedsrettede indsats: - Fokus på ordinære job 18

20 Mål: - Fokus på virksomhedsvendt aktivering - Fokus på selve virksomhedskontakten Min. 150 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december 2013, svarende til en stigning på 10 % fra december 2011 til december Der følges op primo 2014 via Jobindsats.dk. Min. 38 borgere i kommunalt løntilskud i december 2013, svarende til samme antal som i december Der følges op primo 2014 via Jobindsats.dk. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Styrket fokus på ordinære ansættelser Jobcenterets virksomhedsindsats har ordinære ansættelser som mål. Jobcenteret ønsker at styrke dette fokus på ordinære ansættelser og vil gå i yderligere dialog med virksomhederne omkring dette i forbindelse med etablering af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. Således vil Jobcenteret indgå i en dialog med virksomhederne omkring effekten af praktik- og løntilskudsforløb. Fortsat høj prioritering af virksomhedsvendt aktivering Jobcenter Solrød prioriterer virksomhedsvendt aktivering højt, da virksomhedsvendt aktivering øger mulighederne for efterfølgende ordinære ansættelser. Det er planen, at 50 % af alle fuldtidsaktiverede skal være i en virksomhed. Jobcenteret vil især anvende virksomhedsvendt aktivering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Derudover er det Jobcenterets udgangspunkt, at alle opkvalificerings-, vejlednings- og afklaringsforløb skal ende i et virksomhedsrette forløb, således at relationen til arbejdsmarkedet fastholdes i alle forløb. Også i Solrød Kommunes egne beskæftigelsesprojekter indgår virksomhedsvendt aktivering i alle forløb. Øget dialog med virksomhederne 19

21 Jobcenteret har fokus på tæt og løbende kontakt til virksomhederne i kommunen og omegnen med henblik på at afdække nye jobåbninger og med henblik på at fremskaffe det nødvendige antal løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser til den borgerrettede indsats. Hertil kommer, at Jobcenteret fortsat vil indgå i en dialog med virksomhederne omkring fremtidigt behov for arbejdskraft, herunder virksomhedernes behov for opkvalificering af ledige med henblik på efterfølgende ansættelse. Videreudvikling af virksomhedsnetværk Jobcenteret har fokus på tæt og løbende kontakt med virksomhederne i kommunen og omegnen. Jobcenteret har en opsøgende indsats over for virksomhederne både over for nye virksomheder og over for virksomheder, som Jobcenteret allerede samarbejder med. Jobcenteret vil videreudvikle sine virksomhedsnetværk ved både at inddrage nye virksomheder i netværket og styrke den gode kontakt til de virksomheder, som Jobcenteret i forvejen samarbejder med. Assistance til virksomheder ved rekruttering Jobcenter Solrød vil styrke den lokale synlighed, herunder fokusere yderligere på synliggørelsen af Jobcenterets samlede palet af tilbud og serviceydelser til virksomhederne. Derudover vil Jobcenteret fortsat rådgive virksomhederne omkring situationen på arbejdsmarkedet, herunder mulighederne inden for voksenlærlingeordningen. Hertil kommer, at Jobcenteret fortsat vil rådgive virksomhederne i forbindelse med brugen af Jobnet. Fortsat dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil fortsat være i regelmæssig dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats. Formålet er både at øge antallet af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser i kommunens afdelinger og institutioner og at skabe det nødvendige rum og den nødvendige forståelse for placering af borgere, som har mistet dagpengeretten, og som er berettiget til og ønsker et seniorjob. Således har Solrød Kommune prioriteret at skabe økonomisk grundlag for de kommende år at skabe det nødvendige antal seniorjob. Gennemførelse af phoner-kampagne Jobcenteret vil i lighed med tidligere gennemføre en phoner-kampagne med efterfølgende virksomhedsbesøg for at afdække behovene for arbejdskraft hos virksomhederne i Jobcenterets område. 20

22 Mål: Etablering af fælles kvalitetskoncept i 2013 for samarbejdet med virksomhederne. Der følges op ultimo 2014 ved en evaluering af kvalitetskonceptet. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativ: Solrød Kommune er primært en bosætningskommune med relativt få virksomheder. Derfor består en meget stor del af Jobcenterets virksomhedsindsats af aktiviteter uden for kommunen. Jobcenteret lægger særlig stor vægt på en god og professionel kontakt til virksomhederne, således at virksomhederne ønsker at samarbejde med Jobcenter Solrød igen efterfølgende. På denne baggrund vil Jobcenteret udfærdige et kvalitetskoncept, som gælder alt samarbejde med virksomhederne både i og uden for Solrød Kommune. Kvalitetskonceptet skal bl.a. indeholde retningslinjer for opfølgning på virksomhedskontakten og standarder for god service over for virksomhederne. Den forstærkede fokus i virksomhedsindsatsen i 2013 og fremover er en væsentlig forudsætning for at sikre velkvalificeret arbejdskraft til fremtidens vækstsektor, herunder de store anlægs- og renoveringsprojekter, der skal gennemføres de næste ti år Sygedagpengemodtagere Jobcenter Solrød har fortsat stort fokus på at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Jobcenteret har ikke så stor indflydelse på tilgangen til sygedagpenge men arbejder målrettet på at reducere de mellemlange og lange sygedagpengeforløb. Der vil særligt blive fokuseret på de længerevarende sygedagpengeforløb, idet risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet stiger, desto længere tid den enkelte borger er sygemeldt. Med implementeringen af den 2-årige a-dagpengeperiode forventes et stigende antal sygedagpengeforløb og en større vekslen mellem a-dagpenge og sygedagpenge end tidligere. Jobcenteret vil have større fokus på indsatsen på dette område Mål: Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til max. 49 forløb i december 2013, svarende til et fald på 20 % fra december 2011 til december

23 Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til max. 14 forløb i december 2013, svarende til et fald på 46 % fra december 2011 til december Jobcenteret har ét overordnet fokus i forbindelse med sygefravær: - Sygemeldte borgere skal bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Brug af fastholdelseskonsulent Jobcenteret har i 2012 ansat en fastholdelseskonsulent til sygemeldte og deltidssygemeldte borgere, der er i job, og som er i risiko for at miste deres job. Fastholdelseskonsulenten indgår som en del af en forstærket, tidlig indsats og tilbyder samtaler med sygemeldte borgere og deres arbejdsgivere om tilbagevenden til arbejdspladsen, udarbejder fastholdelsesplaner, etablerer aktiviteter for den sygemeldte på dennes arbejdsplads, afklarer behov for hjælpemidler, mentor og lignende. Fastholdelseskonsulenten vil have særligt fokus på arbejdsidentitet. Øget brug af delvise raskmeldinger Syge borgere med delvise raskmeldinger har en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed en større chance for tidligere og i det hele taget at vende tilbage til arbejdsmarkedet. For virksomhederne har delvise raskmeldinger den fordel, at medarbejderen løfter nogle arbejdsopgaver, som ellers enten ikke ville blive løst, eller som kollegerne eller en vikar ellers måtte løse. Derfor vil Jobcenteret gennem ovennævnte fastholdelseskonsulent styrke dialogen og samarbejdet med virksomhederne omkring mulighederne for delvise raskmeldinger af deres medarbejdere. Fortsat målrettet arbejdsprøvning Ved tvivl om behov for skånehensyn i forbindelse med borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet vil Jobcenteret fortsat målrettet anvende arbejdsprøvning som afklaringsmetode. Målrettet brug af revalideringsordningen Jobcenteret vil fortsat anvende revalidering som middel til, at den enkelte borger kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Fortsat samarbejde med de praktiserende læger omkring sygefraværsindsatsen 22

24 Jobcenter Solrød prioriterer samarbejdet med de praktiserende læger og ønsker at optimere dette samarbejde. Tæt opfølgning af borgere, der veksler mellem a-dagpenge og sygedagpenge Jobcenteret vil give særlige tilbud om en tværgående og sammenhængende indsats til borgere i denne gruppe for at styrke deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse omfatter alle ydelsesgrupper, dvs. modtagere af a-dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, førtidspensionister, personer i revalidering og personer i fleksjob. Mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres til max. 150 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2013, svarende til et fald på 5 % fra december 2011 til december Jobcenteret er fra 2012 i færd med at differentiere strategien over for borgere med ikke-vestlig baggrund. En del borgere med meget svage sproglige og skolemæssige kompetencer vil få særlige målrettede tilbud, mens borgere, der er jobklare og har erfaringer på det danske arbejdsmarked så langt som det overhovedet vil få samme tilbud, som andre borgere med dansk baggrund, idet en væsentlig del af integrationen vil være, at de så langt som det overhovedet er muligt - deltager på lige vilkår med andre borgere. Nedenfor beskrives derfor de indsatsområder, som supplerer de strategier, der er beskrevet under de ovenstående mål: Fortsat brug af integrationsmentor Jobcenteret har i 2012 ansat en integrationsmentor, som har til opgave at understøtte flygtninge og indvandrere i integrationen i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. En del af indsatsen er at afholde en jobklub, som hjælper flygtninge og indvandrere med at skrive jobansøgninger, udfærdige cv er, forberede sig til jobsamtaler samt undervise i normer og regler på danske arbejdspladser. Sprogundervisning til borgere, som ikke kan dansk 23

25 Jobcenteret prioriterer at sikre, at borgere med et andet modersmål end dansk får styrket deres danskkundskaber. Det at kunne dansk øger muligheden for at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. 24

26 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Solrød har for 2013 følgende mål: A. Unge uden uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenteret skal i december 2013 være på min. 22 %, svarende til en stigning på 3,9 procentpoint fra december 2011 til december B. Langtidsledige Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til max. 120 personer i december 2013, svarende til et fald på 22 % fra december 2011 til december 2013 C. Personer på kanten af arbejdsmarkedet Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til max. 20 personer i december 2013, svarende til et fald på 39 % fra december 2011 til december D. Virksomhedsindsats Min. 150 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december 2013, svarende til en stigning på 10 % fra december 2011 til december Min. 38 borgere i kommunalt løntilskud i december 2013, svarende til samme antal som i december Etablering af fælles kvalitetskoncept i 2013 for samarbejdet med virksomhederne. E. Sygefravær Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til max. 49 forløb i december 2013, svarende til et fald på 20 % fra december 2011 til december Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til max. 14 forløb i december 2013, svarende til et fald på 46 % fra december 2011 til december

27 F. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres til max. 150 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2013, svarende til et fald på 5 % fra december 2011 til december

28 Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i 2013 LBRs virksomhedsplan formuleres på baggrund af en udmelding fra beskæftigelsesministeren. Denne udmelding er forsinket. 27

29 Tillæg 3: Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede tilbud I 2011 og 2013 vil Jobcenter Solrød gennemføre en phoner-kampagne for at afdække behovene for arbejdskraft hos virksomhederne i Jobcenterets område. Derudover vil Jobcenteret forhøje omfanget af personer i virksomhedsvendt aktivering med 5-10 personer årligt i den 4-årige bevillingsperiode. Milepælene for den samlede indsats vil være resultatkravene i perioden

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2012 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 2.2. Lokale mål for 2012 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere