Økonomiske forhold under lockout OK om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie"

Transkript

1 Danmarks Lærerforening Vandkunsten København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en varslet konflikt. Danmarks Lærerforening udbetaler i stedet konfliktstøtte til dig, når du er udtaget til lockout. Konfliktstøtten ydes som et lån på ,- kr. per måned (825 kr. * 22 arbejdsdage). Det svarer til, at du ville få 1500,- pr. arbejdsdag før skat. Konfliktstøtte er en midlertidig ydelse, man får, så man ikke står uden penge under en konflikt. Konfliktstøtte skal altid tilbagebetales, uanset i hvilken form den ydes. Da der er tale om en meget stor konflikt med ca medlemmer, har foreningen valgt en lånemodel. Samtidig har foreningen besluttet, at de medlemmer, der ikke er i konflikt, også skal bidrage økonomisk til, at du er i konflikt. Betingelserne for at få lånet er: at du er medlem af Danmarks Lærerforening og ikke omfattet af karensbestemmelser i forhold til at kunne opnå konfliktstøtte i forbindelse med evt. konflikt ved OK 13 at der er indgået en bindende afdragsordning, hvis du er i kontingentrestance, at du har indberettet alle de oplysninger, vi skal bruge for at beregne og udbetale konfliktstøtten, at oplysningerne er korrekte og indberettet i tide. Det er frivilligt for dig, om du vil tage imod lånet. Er du usikker på, om du er berettiget til konfliktstøtte, skal du kontakte din kreds. Lånet på de kr ,- bliver udbetalt direkte fra foreningen til din NEM-konto. De forudlønnede får lånet med udgangen af marts måned 2013 de bagudlønnede med udgangen af april måned, hvis konflikten bliver en realitet. Der ydes ikke delvise lån. Deltidsansatte får samme lån som fuldtidsansatte. Eksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan lånet virker, når der skal betales konfliktkontingent. Forudsætninger: En konflikt, der har varet i 5 dage medlemmer får låneudbetaling på kr. 825,- pr. dag (4.500,- kr. incl. renter). Særlig Fond fyldes helt op på 24. mdr. Lokalkredskontingentet er gennemsnitligt kr. 286,-.

2 Pr.1.3 Efter konflikt Alle Ikke været i konflikt Har været i Konflikt Solidaritets kontingent 39 kr Konfliktkontingent 61,50 kr 61,50 kr Centralt kontingent 213 kr 213 kr 213 kr Betales allerede i Lokalkredskontingent 286 kr 286 kr 286 kr dag Ovenstående er et eksempel. Bliver konflikten længere og ændres der på opfyldningen af Særlig Fond, så ser tallene naturligvis anderledes ud. I det følgende beskrives forholdene for nogle specielle grupper. Gem oversigten, så du kan se, hvordan du er stillet, hvis du f.eks. bliver syg eller skal på barsel i løbet af den kommende tid. Dagpenge fra Lærernes A-kasse Under en konflikt vil ledige på dagpenge fortsat modtage deres dagpenge. Lockouten kan have et sådant omfang, at alle ledige på dagpenge ikke vil få udbetalt dagpenge fra a-kassen. Det sker, hvis over 65 % af a-kassens medlemmer er lockoutet. Sker det, vil alle ledige medlemmer, der er berettiget til dagpenge, få udbetalt et konfliktstøttebeløb svarende til dagpengebeløbet fra foreningen. Du skal indberette oplysninger til foreningen, som beskrevet i vejledningen. Hvis du er timelønnet i fast skema, vil du fra den dag, konflikten bliver en realitet, kunne få dagpenge fra a-kassen, medmindre du er omfattet af 65 % s reglen. Er du omfattet af den, vil du få konfliktstøtte fra foreningen svarende til dagpengebeløbet. Du får altså ikke lån. Du skal indberette oplysninger til foreningen, som beskrevet i vejledningen. Er du løst timelønnet, vil du fra den dag, konflikten bliver en realitet, kunne få dagpenge fra a- kassen, medmindre du er omfattet af 65 % s reglen. Er du omfattet af den, vil du få konfliktstøtte fra foreningen svarende til dagpengebeløbet. Du får altså ikke lån. Du skal indberette oplysninger til foreningen, som beskrevet i vejledningen. Hvis du er deltidsansat, har frigørelsesattest og modtager supplerende dagpenge, vil du under en lockout ikke kunne få supplerende dagpenge. Du vil derfor kunne få konfliktstøtte fra foreningen. Du skal indberette oplysninger til foreningen, som beskrevet i vejledningen. Hvis du er i tvivl, om du kan fortsætte med dagpenge, eller du skal have konfliktstøtte, kan du enten - Rette henvendelse til din lokale kreds - Læse mere på a-kassen hjemmeside eller - Rette henvendelse til Lærernes a-kasse. Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling Dit ansættelsesforhold ophører på den dato, der er angivet på dit ansættelsesbrev. Fra en eventuel konflikt så starter, vil du kunne få konfliktstøtte. Er du arbejdsledig, når konflikten starter, vil du kunne få dagpenge fra a-kassen, hvis du er berettiget til det. Er du omfattet af 65 % s reglen, vil du kunne få konfliktstøtte fra foreningen svarende til dagpengebeløbet. Du får altså ikke lån. Du skal indberette oplysninger til foreningen, som beskrevet i vejledningen.

3 Hvis du afholder eller skal afholde orlov i forbindelse med fødsel eller adoption Under barselsorlov oppebærer du fuld løn, når der ikke er konflikt. Det sker ved, at du får din sædvanlige løn udbetalt fra din arbejdsgiver, som så modtager refusion af barselsdagpenge fra din bopælskommune. Du er imidlertid ikke berettiget til løn under barselsorlov, når du er omfattet af en arbejdskonflikt. Orloven påbegyndes efter konfliktens start Du er ikke berettiget til hverken løn eller barselsdagpenge under konflikten, hvis orloven påbegyndes efter konfliktens start. Du kan derfor modtage konfliktstøtte fra foreningen. Orloven påbegyndes før konfliktens start Efter dagpengeloven er du berettiget til barselsdagpenge fra din bopælskommune, hvis barselsorloven er påbegyndt, når konflikten starter. Det gælder for alle typer af orlovsperioder i forbindelse med fødsel eller adoption, barsels-/adoptionsorlov, fædreorlov, børnepasningsorlov (for børn født før den 26. marts 2002), forlænget orlov, udskudt orlov og orlov kombineret med genoptagelse af arbejdet. Under en konflikt sker udbetalingen fra Udbetaling Danmark. Henvend dig derfor straks fra konfliktens start til din bopælskommune og anmod om at få udbetalt barselsdagpenge under din barselsorlov. Hvis du får problemer med udbetalingen af dagpengene, skal du omgående rette henvendelse til din lokale kreds. Det lån, de konfliktende får, og som skal tilbagebetales, er kun godt kr. 600,- mere end barselsdagpengene. Derfor kan du ikke modtage konfliktstøtte også. I de første 4 uger af de otte ugers graviditetsorlov, der er placeret inden fødslen, vil du kunne få konfliktstøtte, da denne periode ikke er dækket af loven. I de sidste 4 uger inden fødslen, vil du modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Da det lån, de konfliktende får, og som skal tilbagebetales, kun udgør godt kr. 600,- mere end barselsdagpengene, kan du ikke modtage konfliktstøtte også. I de første 14 uger efter fødslen vil moderen modtage barselsdagpenge. Det lån, de konfliktende får, og som skal tilbagebetales, udgør kun godt kr. 600,- mere end barselsdagpengene. Derfor kan du ikke modtage konfliktstøtte også. Når faderen holder fædreorlov enten umiddelbart efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden 14 uger efter fødslen, vil du modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Det lån, de konfliktende får, og som skal tilbagebetales, udgør kun godt kr. 600,- mere end barselsdagpengene. Derfor kan du ikke modtage konfliktstøtte også. I de perioder af forældreorloven, hvor der er ret til løn, vil du modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Det lån, de konfliktende får, og som skal tilbagebetales, udgør kun godt kr. 600,- mere end barselsdagpengene. Derfor kan du ikke modtage konfliktstøtte også. I de perioder af forældreorloven, hvor du har ret til barselsdagpenge, vil du udelukkende modtage dette fra Udbetaling Danmark. Orlovsperioder forlænges ikke på grund af konflikten.

4 Husk at holde din arbejdsgiver underrettet om orlov og orlovsperioder på samme måde, som hvis du var på arbejde. Hvis du afholder eller skal afholde anden orlov end barsel/adoption Hvis du har løntilskud til din orlov, er det vigtigt, når du indberetter det elektroniske oplysningsskema til foreningen, at du markerer hvilken type orlov, der er tale om. Har du orlov med løn, vil orloven blive afbrudt. Du vil modtage konfliktstøtte. Tjenestefrihed uden løn Har du tjenestefrihed uden løn opfattes du i disse sammenhænge, som om du ikke er ansat. Du er derfor ikke omfattet af konflikten. Er du sygemeldt eller bliver du sygemeldt inden konfliktens start Du får ikke løn under fravær pga. sygdom, når du er omfattet af en lockout. Hvis sygdommen er opstået inden konflikten, har du ret til sygedagpenge fra din bopælskommune. Henvend dig derfor straks ved konfliktens start til bopælskommunes dagpengekontor/jobcenter og anmod om et dagpengeskema til udbetaling af sygedagpenge. Det lån, de konfliktende får, og som skal tilbagebetales, udgør kun godt kr. 600,- mere end sygedagpengene. Derfor kan du ikke modtage konfliktstøtte også. Begynder sygdomsperioden under konflikten er der ikke ret til sygedagpenge. Du kan i stedet få konfliktstøtte. Hvis du stadig er syg, når konflikten ophører, skal du omgående give arbejdsgiveren besked. Du er herefter berettiget til normal løn under resten af sygdomsperioden. Ferie, ferie med løn, feriegodtgørelse og feriedagpenge Har du planlagt ferie (i ferielovens forstand) og aftalt med din arbejdsgiver, at den starter før eller senest samtidig med, at konflikten påbegyndes, afholdes ferien som planlagt, og du modtager normal løn under ferien. Hvis du ikke er berettiget til løn under ferien, men i stedet har optjent feriegodtgørelse hos en tidligere arbejdsgiver, udbetales godtgørelsen som normalt. Feriebeviset skal attesteres af socialforvaltningen i bopælskommunen. Du kan ikke påbegynde ferie efter lockouten er iværksat. Dette gælder under alle omstændigheder, også selv om ferieperioden tidligere er planlagt og aftalt med arbejdsgiveren. Derfor kan der heller udbetales løn eller feriegodtgørelse for den planlagte ferieperiode. Ferien skal i stedet afholdes efter konfliktens afslutning, eller feriegodtgørelsen skal til den tid udbetales. Er du omfattet af konflikten og skal holde ferie med feriedagpenge fra a-kassen, kan du kun få udbetalt feriedagpengene, hvis ferien er påbegyndt inden konfliktens start.

5 Du optjener ret til ferie men uden løn eller feriegodtgørelse i den periode, hvor du får udbetalt konfliktstøtte. Flere oplysninger I Konflikt ABC 2013 på hjemmesiden kan du læse mere om konfliktstøtte og konfliktforhold. Er du i tvivl om noget, skal du henvende dig til din TR eller til din kreds. Afslutning af konflikten Konflikten ophører, når Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse meddeler det.

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere