af det uhyre spændende stof, som den norske kritikhistorie vitterligt er, havde denne bog også været en mere berigende oplevelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af det uhyre spændende stof, som den norske kritikhistorie vitterligt er, havde denne bog også været en mere berigende oplevelse."

Transkript

1 Edda book Page 89 Tuesday, February 26, :22 PM B OKMELDINGER 89 kontroversielle synspunkter, bliver aldrig nogensinde kedelig, men der mangler i alt for mange tilfælde argumentation for de firkantede og ofte urimelige påstande, der fremsættes. Havde der været en grundig fordybelse og gennemarbejdning af det uhyre spændende stof, som den norske kritikhistorie vitterligt er, havde denne bog også været en mere berigende oplevelse. Peter Stein Larsen Johan Schimanski, Cathrine Theodorsen og Henning Howlid Wærp (red.): Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis Tapir Akademisk Forlag: Trondheim Skønlitterære fremstillingsmåder er privilegerede, i og med at de i højere grad end andre tekster både har evnen til at udøve samtidskritik og muligheden for at gå over i historisk hukommelse. Men på samme tid kan alle tekster, også de såkaldte videnskabelige, siges at indeholde»litterære«strategier. Disse forhold danner grundlag for en overvejende litteraturvidenskabelig og postkolonial informeret tilgang til det, som her sammenfattes under betegnelsen arktiske diskurser. Undersøgelserne skal belyse, hvordan stereotyper om det høje nord opstår i skæringspunktet mellem egentlige erfaringer og forskellige konventioner, herunder de skønlitterære, og hvordan klichéerne (re)produceres, forandres og formidles i såvel rejse- og ekspeditionslitteratur som i forskellige andre genrer og medier. Arktis er spændende, fordi stereotyperne bevæger sig i meget forskellige til dels direkte modsatte retninger. Det, der kendetegner Arktis som forestilling, er netop denne på en gang stereotype flertydighed, som påberåber sig det koldes og hvides»lyse«felt (uskyld, renhed, jomfruelighed) eller koncentrerer sig om de»mørke«sider (faren, døden, det uhyggelige, det djævelske) eller også spiller på begge siders konnotationer samtidigt. Når Arktis opfattes som uberørt, kommer det polare nord til at stå for det oprindelige og primitive, som enten reservat for noget, der ellers desværre er gået tabt for altid, eller også noget, der skal erobres i fremskridtes tegn. Modsætningen mellem natur og henholdsvis civilisation eller kultur spiller selvfølgelig en meget fremtrædende rolle. Det nordlige bruges enten som eksempel på udviklingsmuligheder (sml. f.eks. Komarovas og Gaupseths bidrag) eller instrumentaliseres med civilisations-, imperialismeeller tilmed menneskehedskritisk sigte (sml. f.eks. Hanssons og Theodorsens læsninger). Nogle gange imagineres arktis som sted for renselse, som modgift mod civilisatorisk dekadence (sml. f.eks. Kudrjavtseva), eller også i mindre spirituel forstand som ultimativ prøvelse af fysisk og mental styrke, med det resultat at polarhelten bliver alle mandlige dyders bærer arktis er i det hele taget velegnet til at gøre det ud for mange versioner af»det andet«i såvel positiv som negativ forstand. Officielle og uofficielle ekspeditionsrapporter, videnskabelig litteratur, populære beretninger og dagbøger fra ekspeditioner, men også romaner, film, karikaturer og illustreret børnelitteratur fra begyndelsen af 1800-tallet til i dag udgør analysekorpusset. Bogen, som er en af flere publikationer indenfor det tværfaglige forskningsprojekt»arktiske Diskurser«ved Universitetet i Tromsø, rummer 15 bidrag i tre afdelinger. Første sektion belyser materiale fra videnskabelige ekspeditioner under en historisk, men frem for alt litteraturvidenskabelig synsvinkel, anden del fokuserer på kulturmøder i arktiske egne, mens tredje del behandler kulturelle produkter, der nærmer sig det høje nord på mere decideret fiktionale præmisser.

2 Edda book Page 90 Tuesday, February 26, :22 PM 90 BOKMELDINGER Selv om de enkelte analyser tager afsæt i nogle forskelligartede tekster, gælder det»litterære«fra bogens titel for de enkelte bidrag for så vidt, at forhandlinger mellem fiktion og realitet er et af de centrale temaer for hele bindet. Desuden har de fleste artikler en fremgangsmåde tilfælles, der sætter fokus på narratologien. Den udforsker, hvordan og ud fra hvilket perspektiv der fortælles, og ved hjælp af hvilke strategier fortællestemmens autoritet skrives. Den ovennævnte postkoloniale forståelsesramme bevirker at blikket vendes mod de hybride genrer, hybride identiteter samt det, at læsningerne fremanalyserer asymmetriske magtforhold af forskellig art. Denne interesse for det politiske i det æstetiske og omvendt resulterer i, at læseren får præsenteret et udvalg af materiale, der stadigvæk er aktuel og relevant i dag, selv om det måske ikke i alle tilfælde er fuldt ud tidstypisk i den forstand, at det som oftest kun spejler majoritetsopfattelsen ex negativo. Vægten lægges ikke på de respektive tidspunkters dominerende former men netop på moddiskurserne, der muliggøres af det samme historiske apriori. Bogen viser, at disse ikke-hegemoniale arktiske diskurser er til stede i hele den undersøgte periode, sommetider skal der bare lidt arbejde til, for at hive dem frem fra glemslen hvilket er et af formålene med bogen (sml. s. 26), andre gange ligger de forbavsende tæt på overfladen. Udgiverne kommenterer i deres instruktive indledningskapitel som deres mest overraskende fund, at der hele vejen var så meget plads til ironisk moddiskurs, vel at mærke fra vestlig/hvid/europæisk hold (ibid.) fra aktører med andre ord, der kunne have benyttet sig af den hegemoniale matrice. Det er måske ikke så forunderligt, at man finder det, man leder efter, men der ligger helt klart en pointe i at få øjnene op for, at ikke engang grupper, der kunne bedømmes som overlegne med hensyn til magtfordelingen i samfundet, nødvendigvis er homogene i deres kulturelle produktion. I bogens første afdeling, Arktis i ekspeditionslitteraturen, præsenteres læseren for berømte ekspeditioners mere ukendte sider. Nils Magne Knutsen analyserer endda en stort set glemt ekspedition fra 1800-tallets første halvdel og leverer på denne baggrund et mønster for en vellykket ekspedition. Geografiske opdagelser og andre banebrydende forskningsresultater skal der helst til, for at en ekspedition kan huskes, men først og fremmest skal det være en god historie med lidt dramatik og nogle heltegerninger. I forlængelse af dette viser Henning Howlid Wærp og Silje Solheim Karlsen i deres respektive bidrag, hvorledes den vellykkede litterære præsentation efter endt ekspedition er afgørende for bedriftens eftermæle. Teoretisk tager Wærp afsæt i dokumentarfilmteorien, ifølge hvilken dokumentaren kendetegnes ved en kreativ omgang med realiteten ingen dokumentar uden fortælleteknik, og i John Tallmadges undersøgelser af fortællestrategier i ekspeditionslitteratur. Også Karlsen refererer til Tallmadge og fremhæver især tre strategier: at vise, at man har forberedt sig ordentlig, hvilket man gør ved at citere forgængere; at føre bevis for egen ekspertise ved at formidle tekniske detaljer, gerne angående udstyret; og især: at skabe en»narrative persona«, en kraftfuld fortællestemme til sig selv (sml. s. 117). Måske lidt utilsigtet fremstår Nansen endnu en gang som genrens overfader, når det skildres, hvorledes det for andre mislykkes at konstruere et holdbart plot ud af begivenhederne eller iscenesætte sig selv lige så genialt som Nansen. Karlsen udvider sit materiale med senere, skønlitterære værker, der på en eller anden måde tager samme stof op (her: Fram-ekspeditionen ). Hun tolker de rent litterære værker som»korrigerende stemmer«(s. 134), der sætter et lille spørgsmålstegn ved Nansens heltestatus, men som alligevel i lang udstrækning følger den diskurs, Nansen selv fik etableret med sin tekst om Fram-færden. Johan Schimanski og Ulrike Spring er inde på de måske mest interessante

3 Edda book Page 91 Tuesday, February 26, :22 PM B OKMELDINGER 91 emner i denne del af bogen, når de undersøger modtagelsen af den østrig-ungarske nordpolsekspedition under ledelse af Weyprecht og Payer ( ). De er især optagede af processer, der leder frem til litterære behandlinger af begivenheden, og det, de kalder for»diskursive overføringer«, som når f. eks. festtalernes hyldningsretorik invaderer andre genrer, eller føljetonens refleksive ironi kan genfindes i de satiriske vittighedsblade. Ikke bare karakteriseres føljetonen i sig selv med Matthias Nöllkes ord som»interdiskurs«, også selve 1870'ernes realistiske litteratur ses i sin hybriditet mellem romantik og videnskab, journalistik og samfundskritik. Jules Vernes egen hybridgenre med sin popularisering af videnskaben, som er nærtbeslægtet med ekspeditionslitteraturen (sml. s. 85), fastslås som et vigtigt orienteringspunkt for tidens forfattere. De fire bidrag i bogens mellemste del, Rejsebeskrivelser og arktiske kulturmøder, spænder vidt og byder på alt fra mindre almindelige emner i skandinavisk arktisdiskussion til et eksempel fra en af yndlingsslagmarkerne. Olga Komarova gør læseren bekendt med etnografen, krigskorrespondenten og forfatteren Vasilij Nemirovitj-Dantjenkos forskningsrejse fra Arkhangelsk ved Hvidehavet til Vadsø i Nordnorge i år Ifølge Komarova betragtes Nordvestrusland traditionelt som et reservat for den russiske essens. I virkeligheden har det altid været det interetniske samspil i regionen, der har frembragt dette»urrussiske«(sml. s. 163). Rejse- og forskningsberetningen er ingen selviscenesættelse som sådan, men Nemirovitj-Dantjenko træder alligevel i karakter i møderne. Hans sans for humor er til stor hjælp, specielt når sprogkundskaberne ikke slår til (sml. s. 173). Det kan slås fast, at humor er en vigtig kvalifikation for etnografer i almindelighed. Den er afgørende for at etablere kontakt, og den fremmer forståelsen, i og med ægte humor indebærer evnen til at træde et skridt tilbage og se sig selv udefra med andres øjne. Marie-Theres Federhofer vælger Adelbert von Chamissos deltagelse i den anden russiske jordomsejling under Otto von Kotzebue ( ) som udgangspunkt for at belyse ambivalenserne i forestillingen om Arktis i begyndelsen af 1800-tallet. Chamisso er et oplagt eksempel, fordi hans litterære og videnskabelige tekster skildrer det samme rum ved hjælp af fuldstændigt forskellige kulturelle teknikker (sml. s. 139), hans tekster i de forskellige genrer vidner om»en bemerkelsesverdig samtidighet av ulike polardiskurser«(s. 158). Som en af de første tyske forskere dokumenterer Chamisso et etnologisk møde. Han er sig sine egne begrænsninger som iagttager bevidst og reflekterer over sit eget ståsted, samtidigt med at han bestræber sig på kun at præsentere det andet og så vidt muligt at glemme sig selv. Chamissos beretning adskiller sig markant fra Kotzebues nedladende syn på de urbefolkningsgrupper, de møder i Alaska og Sibirien. I sin selvforståelse som tolk og kulturoversætter virker Chamisso højaktuel den dag i dag. Silje Gaupseth bevæger sig på mere klassisk terræn, når hun med støtte i Johannes Fabians teoridannelse skitserer, hvilke strategier Vilhjalmur Stefanssons tekst»the Friendly Arctic: The Story of Five Years in Polar Regions«(1921) anvender i sin skildring af de canadiske inuitter (allokroni, etnografisk præsens, kommentar-genre). Selv om inuitterne får tildelt en rolle som arktiske eksperter, betragtes de samtidigt som børn i forhold til»supereskimoen«(richard Finnies, s. 218) Stefansson, der tilegner sig deres færdigheder som en bonuskvalifikation, uden af den grund at opgive sin overlegenhed med hensyn til»logisk tænkning«:»selv om Stefansson utvilsomt både beundrer og respekterer inuittene, er han i motsetning til dem med andre ord i posisjon til å skille fakta fra fiksjon. Han kan skrelle vekk de overtroiske elementene i de inuittiske fangstmetoder og omforme dem til polarteknikk eller vitenskap.«(s. 217). Anden dels højdepunkt er Fredrik Chr. Brøggers indlæg i debatten om Knud

4 Edda book Page 92 Tuesday, February 26, :22 PM 92 BOKMELDINGER Rasmussens eventuelle indre splittelse. Der er skrevet så meget om dette emne og ud fra så mange vinkler, at man kunne tro, det var unødvendigt med endnu en gennemgang men ved at koncentrere sig om den succesfulde, midaldrende Rasmussens tobindsværk Fra Grønland til Stillehavet og læse den meget grundigt, leverer Brøgger, klogt og sagligt argumenterende, et tiltrængt overblik. Brøgger tager udgangspunkt i en tese om Knud Rasmussens»to persepsjonsfiltre, et som er inuitisk og et som er eurosentrisk«(s. 183) og undersøger, hvordan dette viser sig i beretningen fra 5. Thule-ekspedition ( ) gennem bratte skift i fortælleperspektivet. I visse passager handler det endda om et gennemført dobbeltperspektiv, der stiller vurderinger fra modsat hold side om side med hinanden uden at kommentere eller hierarkisere. Rasmussen udviser ifølge Brøgger respekt og kritik, identifikation og distance over for begge kulturer (sml. s. 183), hans holdning er præget af en dobbelt kulturel loyalitet (sml. s. 191). Hvis Rasmussen skal forsøges syntetiseret, så kun som pluralistisk identitet i overensstemmelse med f.eks. Gloria Anzaldúas konception af»mestiza«-bevidstheden, der overvinder dualiteten og udvikler en tolerance mod flertydigheder og modsigelser. Rasmussens tekst viser ingen steder tegn på problematisk identitetssplittelse og Brøgger konkluderer:»hvis det er grunntone i Rasmussens personlige livsanskuelser på den femte Thule-ekspedisjon, er den humoristisk snarere enn tragisk.«(s ). Med sine syv bidrag er bogens sidste afdeling, Fortællinger om Arktis, samtidigt den mest omfangsrige og den mest heterogene. Den lægger ud med en tekst af Liv Lundberg, der skiller sig markant ud fra de andre i bogen. Mens antologiens øvrige bidrag mange gange analyserer hybride genrer, er Lundbergs tekst selv en lyrisk-essayistisk hybrid. En kobling til andre tekster, der beskæftiger sig med Arktis, kan muligvis etableres via abstraktions- og frigørelsesproblematikken. Lundberg er klar over illusionen, der ligger i at tage til et formentligt øde sted og formentligt uden bagage, når hun med umiskendelig ironi skriver:»uten fast bopel og vanedannende familie / reiser jeg lett med plastkort og pass / mot de ytterste strøk«(s. 235). Fortællinger om Arktis indeholder to bidrag om film, Tanja Kudrjavtseva undersøger den arktiske ø som liminalt rum i Pavel Lungins film»ostrov«(øen; 2006) og Roswitha Skare bedriver editionsfilologi på filmens område med sit forsøg på at finde frem til den originale udgave af Robert Flahertys»Nanook of the North«(1922). Navnlig retter Skare opmærksomheden mod de forskellige forord, som filmen i tidens løb har fået. Disse og andre paratekster, som f.eks. filmplakater eller anden reklame, spiller en vigtig rolle i receptionsprocessen, men de kan også være interessante i sig selv, i og med at de rummer information om den respektive historiske opførelsessituation. Filmen bringer ellers uundgåeligt spørgsmålet om fakta og fiktion på bane. Flahertys forståelse af»autentiske inuitter«har blandt andet ført til Vilhjalmur Stefanssons dom, at det hele er så sandt som historien om julemanden (sml. s. 350). Uanset hvad blev filmen en stor publikumssucces og var med til at præge forestillingen om inuitterne i lang tid fremover, hvilket leder til spørgsmålet om ansvaret af massekulturens producenter. Lill Tove Fredriksen bidrager med en præsentation af samisk litteratur, nærmere bestemt af Jovnna- Ánde Vests romantrilogi Árbbola at (Arvingerne), hvis sidste bind udkom i Mere givende med hensyn til teoretiske overvejelser virker dog afdelingens resterende tre kultur- og litteraturvidenskabelige artikler. Heidi Hansson behandler alternative arktiske diskurser i britisk populærkultur i perioden Der er tale om en maskulinitetskrise og en frygt for civilisatorisk svækkelse i samfundet, som leder til, at især beretninger fra polarekspeditioner anses som velegnet læsning for børn og unge. De formidler mandlige værdier og er således moralsk

5 Edda book Page 93 Tuesday, February 26, :22 PM B OKMELDINGER 93 opbyggelige. Det er denne officielle og klassebevidste heltediskurs, karikaturtegnerne reagerer på. Samtidigt med, at helterollen dekonstrueres, latterliggøres etablissementet og den imperiale diskurs. Med Alan Alexander Milnes Winniethe-Pooh (Peter Plys/Nalle Puh/Ole Brumm) som eksempel diskuterer Hansson, om imperialistisk tænkning endda gennemsyrer børnelitteraturen, eller om Milnes bog subtilt kritiserer al erobringsvirksomhed, når den diskrediterer Nordpolen som mål og skildrer hele ekspeditionsforetagendet som lattervækkende. Ifølge Kirsten Thisteds gennemkomponerede artikel er Kim Leines romaner et af de mest markante nutidige forsøg på at bryde med gængse danske grønlandsstereotyper. Navnlig lever den danske selvopfattelse som»de gode kolonisatorer«i bedste velgående. Leines selvbiografiske roman»kalak«(2007) er efter Thisteds mening mere vellykket end efterfølgeren»tunu«(2009), selv om lighederne i stoffet er åbenlyse.»kalak«vedkender sig sit subjektive ståsted, og det faktum, at bogens danske protagonist Kim bærer på et ungdomstraume og udvikler et voldsomt medicinmisbrug, bryder med det sædvanlige mønster, der stiller»et velfungerende beskrivende os over for et dysfunktionelt beskrevet dem, som i den grad præger den danske grønlandsdiskurs«(s. 283). Forsøget på at skrive en kollektivroman i»tunu«leder derimod til at tekstens udsagn kan opfattes som et almengyldigt helhedsbillede, hvorigennem det får mere autoritativ karakter. Der findes ikke noget endegyldigt svar på, hvilken rolle Grønland spiller i Kims deroute i»kalak«. Men i Thisteds læsning af romanen bliver det tydeligt, at forholdet»kun lader sig beskrive og forstå, hvis man ophæver det tabu, der hviler over det faktum, at gamle koloniale relationer mellem Danmark og Grønland fortsat er indskrevet i krop og køn og gengangeragtigt genopføres hver eneste dag i de mest intime relationer mellem mennesker.«(s. 270). Dette betyder til syvende og sidst, at Kim gentager sin fars misbrugsstrategier. Han udnytter de grønlandske kvinder, simpelthen fordi han kan, alt imens det hele påstås at være frivilligt. Cathrine Theodorsen analyserer, hvordan de tre fortællenivauer i Christoph Ransmayrs hybridroman»die Schrecken des Eises und der Finsternis«(1984; på norsk som»isens og mørkets redsler«, 1991) overlejrer hinanden og blandes sammen, sådan at selve fortællestrukturen og det, der skildres på de enkelte niveauer, samles i et fælles udsagn om absurditet, tab af orientering og udviskede grænser mellem fiktion og realitet, skønt Ransmayr i vid udstrækning bruger kildemateriale fra Weyprecht-Payer-ekspeditionen. Theodorsen argumenterer for, at fiktionen på en måde er mere sandfærdig end de officielle ekspeditionsberetninger, der dog ifølge genrekonventionen skulle være forpligtede til at levere sandheden. Fiktionen afmystificerer helten, sådan at han pludselig fremstår i naturlig størrelse. Theodorsen afslutter sit bidrag med et af de klassiske topoi angående det polare. Arktis mærker menneskene for livet, men forbliver selv et ubeskrevet blad, et projektionsrum:»isverden, som det tomme stedet det representerer, kan fylles av de mest fantastiske historier og derav finnes det noen historier som faktisk også har skjedd i virkeligheten.«(s. 309). Set ud fra en norsk synsvinkel håber man med publikationen af Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis at kunne udvide horisonten ved at fremme kendskabet til andre landes polarforskere og -tekster, men også ved indirekte at berøre det skift i diskursiv strategi, der er på færde, når det subarktiske Nordnorge af regeringen omdefineres til en del af Arktis. Men også i et mere globalt perspektiv tror udgiverne, at det kan være nyttigt med grundforskning med udgangspunkt i mere historiske tekster. Beskæftigelsen med såvel fiktionalt som faktuelt orienterede bearbejdelser af kulturmøder gennem tiderne kan bidrage til et nyt syn på problemer, der aktuelt trænger sig på.

6 Edda book Page 94 Tuesday, February 26, :22 PM 94 BOKMELDINGER Bogen indeholder mange interessante faktuelle oplysninger og leverer til tider glimrende nær- og krydslæsninger af teksterne. Det er helt klart positivt, at der er tale om en fælles referenceramme de enkelte bidrag imellem. Sammensætningen virker langt hen ad vejen gennemtænkt, og selv om ikke alle bidrag holder samme høje standard som især Schimanski/ Spring, Brøgger og Thisted, lykkes det antologien at give et bemærkelsesværdigt overblik over et stort felt af (populær)videnskabelig, skønlitterær og populærkulturel tekstproduktion. Michaela Hanke

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 LITTERATURLISTE 5 1 Det narrative Vi har brug for gode fortællinger. Fortællinger bruger vi til at fantasere om et andet liv, og

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

2. Skygger fra en kunstig lyskilde tæt på, vil ikke være parallelle. 3. Vi har flere eksempler på skygger fra Apollo-billeder, der ikke er parallelle.

2. Skygger fra en kunstig lyskilde tæt på, vil ikke være parallelle. 3. Vi har flere eksempler på skygger fra Apollo-billeder, der ikke er parallelle. Påstand: Skyggerne på Månen følger åbenbart ikke naturlovene? På ovenstående billede kan vi se at den ene skygge er meget længere end den anden. Men da Armstrong og Aldrin var næsten lige høje, giver dette

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Danskbogen til social og sundhedselever

Danskbogen til social og sundhedselever Tillæg til Danskbogen til social og sundhedselever Reklameanalyse (maj 2011) Af Lisbeth Bjerrum Jensen Gads Forlag Reklameanalyse Overblik over teksten Præsentation Dette er en analyse af en reklame for

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 4

Nedslag i børnelitteraturforskningen 4 Nedslag i børnelitteraturforskningen 4 Torben Weinreich, Tom Jørgensen, Helene Høyrup, Kimberley Reynolds, David Rudd, Maria Lassén-Seger og Anette Øster Steffensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Coaching i et nyt læringsperspektiv

Coaching i et nyt læringsperspektiv Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen og konsulent Margrethe Gade Uddrag af kapitel i bogen Coaching i nyt perspektiv, Kim Gørtz m.fl, 2014, Hans Reitzels forlag Coaching i et nyt læringsperspektiv

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere