Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Hurtigste versus mest brændstoføkonomiske ruter Ove Andersen* Benjamin B. Krogh* Harry Lahrmann+ Kristian Torp* *Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, +Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Abstrakt Der er stort fokus på at forbedre brændstoføkonomien i transportbranchen generelt. I denne artikel anvendes brændstoftallene fra Controller Area Network Bus (CANBus) kombineret med GPS data til at skabe et digitalt vejkort, hvor det er muligt at sammenligne de hurtigste ruter med de mest brændstoføkonomiske ruter. Kortet er baseret på ca. 100 millioner CANBus observationer og ca. 2,1 milliarder GPS observationer. Hovedkonklusionen er, at CANBus data kan anvendes til at estimere brændstofforbruget for en rute. Sammenlignet med estimering af køretider er det mere kompliceret at estimere brændstofforbrug fordi der er eksterne faktorer som påvirker forbruget f.eks. chaufførens kørestil, køretøjs vedligeholdelsesstand og vejret. På websiden daisy.aau.dk/its kan hurtigste, korteste og mest brændstoføkonomiske rute sammenlignes for hele Danmark. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

2 Introduktion Controller Area Network Bus (CANBus) data fra køretøjer giver mulighed for at modtage detaljeret information om brændstofforbruget. Hvis CANBus data kobles med GPS data kan brændstofforbruget afbilledes på et digitalt kort. Kombinationen af CANBus og GPS data er en forholdsvis ny og spændende data kilde, der åbner op for en langt række nye planlægningsmuligheder så som, at flådeejere kan optimere for, at deres køretøjer bør følge de mest brændstofeffektive ruter fremfor de hurtigste ruter. Figur 1 Hurtigste (rød), kortest (blå) og mest brændstoføkonomiske( grøn) rute Kastrup Lufthavn til Det Nye Teater. Kort fra Google. Som et eksempel på en sammenligning af ruter viser den røde rute til venstre i Figur 1 den hurtigste rute mellem Kastrup Lufthavn og Det Nye Teater og den grønne rute til højre viser den mest brændstoføkonomiske rute. Den korteste rute er vist med en tynd blå linje og er her sammenfaldende med den mest brændstoføkonomiske rute. Detaljerne for de tre ruter er vist i Tabel 1. Tid (min) Afstand (km) Brændstof (l) Brændstof 20:47 9,40 0,94 Hurtigste 18:39 12,53 1,21 Korteste 20:47 9,40 0,94 Tabel 1 Detaljer om tid, afstand og brændstofforbrug for de tre forskellige ruter i Figur 1. I denne artikel vil først data grundlaget for at lave brændstofestimater blive beskrevet. Herefter vil en række resultater for estimeret versus aktuelt brændstofforbrug blive beskrevet. I resultat afsnittet sammenlignes også prisen for at køre mest brændstoføkonomiske versus hurtigst for en flåde af køretøjer. Efter præsentation af resultaterne er der en diskussion af muligheder med kombinationen af CANBus og GPS data. Slutteligt er der en kort opsamling. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

3 Data grundlag I dette afsnit vil indholdet af CANBus data, der er til rådighed, først blive beskrevet. Herefter beskrives det hvordan kombinationen af CANBus og GPS data er anvendt til at skabe et brændstofkort for hele Danmark. Med dette kort er det muligt at estimere brændstofforbruget mellem samtlige adresser i Danmark, som det allerede i en årrække har været muligt at estimere køretiderne mellem adresser. Hovedide Formålet med data grundlaget er at skabe et digitalt kort, hvor der på hvert segment i kortet er tilknyttet en vægt for køretiden og en vægt for brændstofforbruget (længden af segmentet findes direkte fra det digitale kort). Hovedideen med et kombineret køretids- og brændstofkort er vist på Figur 2. Figuren viser et lille digitalt kortudsnit, hvor linjer repræsenterer vej segmenter og punkter repræsenterer knuder, hvor segmenter mødes. De blå tal på Figur 2 er de estimerede køretiderne for et segment i sekunder og de blå tal viser det estimerede brændstofforbruget per segment i milliliter. A 15sek/30ml 30sek/40ml 5sek/10ml 10sek/20ml 20sek/25ml 15sek/10ml 20sek/15ml 15sek/20ml B Figur 2 Hovedideen i køretids- og brændstofkort. Ønsker man at køre fra punkt A (øverste venstre) til punkt B (nederste højre) er den hurtigste rute angivet med den blå linje og er estimeret til at tage 35 sekunder og bruge 55 ml brændstof. Den mest brændstoføkonomiske rute er angivet med den grønne linje og tager estimeret 40 sekunder og bruger 45 ml brændstof. CANBus data Der vil her blive fokuseret på CANBus data, da GPS data er forholdsvis velkendt og beskrivelser af GPS data kan findes andre steder f.eks. i [1] [2]. Tabel 2 viser et eksempel på brændstofforbruget indrapporteret fra to køretøjer med ID 1111 og Hver måling for tildelt et unikt ID og via GPS data bliver hver CANBus observation map-matchet [3] [4] til et Segment ID på det digital kort. Herudover gemmes Køretøjs ID og hvor meget brændstof der er forbrugt. Tabel 2 Brændstofforbrug indrapporteret fra køretøjer. ID Segment ID Køretøjs ID Brændstof (ml) Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

4 Brændstofforbruget vist i Tabel 2 er også vist på Figur 3, hvor CANBus målinger fra Køretøj ID 1111 er vist med grønt og målinger fra Køretøj ID 2222 er vist med blåt Segment ID = 17 Segment ID = 22 Segment ID = 38 Figur 3 Brændstofforbrug vist per segment ID på et digitalt kort. Ud fra de faktiske målinger af brændstofforbruget som vist på Figur 3 anvendes det aritmetiske gennemsnit til at finde det estimerede brændstofforbrug per segment. Dette gennemsnit er vist på Figur Segment ID = 17 Figur 4 Estimeret brændstofforbrug per segment. Segment ID = 22 Segment ID = 38 En tur der kører på segmenterne med ID 17, 22 og 38 vil derfor estimeret have et brændstofforbrug på = 64 ml. Bemærk at det er sikret, at CANBus observationerne kommer fra sammenlignelige køretøjer. Der er altså ikke blandet data fra f.eks. CANBus observationer fra lastbiler sammen med CANBus observationer fra personbiler. Herudover er både CANBus og GPS data renset for kendte fejl. Det er muligt at få en lang række informationer fra CANBus f.eks. motor temperatur, motor omdrejningstal (RPM) og speeder/bremser/koblings position (procent trykket ned). Disse data modtages og gemmes, men i arbejdet, der præsenteres i denne artikel, er der udelukkende anvendt brændstofforbruget fra CANBus data. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

5 Dækning med CANBus Der er i alt cirka 100 millioner CANBus observationer fra ca. 150 køretøjer heri både taxier, minibusser og busser. Langt hovedparten af CANBus observationer er fra minibusser, det er disse observationer, der anvendes i det efterfølgende. Dækningen for Danmark (minus Bornholm) er vist på Figur 5. Som det ses af kortet er der flest observationer i Midt- og Nordjylland samt i København og på Lolland. Der er CANBus observationer på 17 % af alle vejsegmenterne i Danmark. Figur 5 Dækning af CANBus observationer. Manglende Data Den fundamentale ide med beregning af køretider og brændstoføkonomiske ruter er vist på Figur 2. Det er i denne figur en antagelse, at der er værdier for de estimerede køretider og brændstofforbrug på alle segmenter. Dette er i praksis umuligt (17 % af segmenter dækket i øjeblikket) og det er derfor nødvendigt at kunne estimere den forventede køretid og det forventede brændstofforbrug for segmenter, hvor der ingen eller få CANBus/GPS observationer. Dette er illustreret på Figur 6, hvor de røde segmenter er uden hverken CANBus eller GPS observationer. Segmenter med kun GPS observationer er vist med de blå tal med Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

6 sekunder og segmenter med både CANBus og GPS observationer er vist med blå og grønne tal. Længden af segmenterne er angivet med sorte tal i meter. A 300m 30sek/200m 40m 10sek/50m 75m 15sek/80m 20sek/15ml/100m 15sek/20ml/70m B Figur 6 Segmenter med manglende værdier. Løsningen med manglende værdier er ligeledes skitseret på Figur 6, hvor de hele linjer har vejkategori 0 og de stiplede linjer har vejkategori 1. På digitale kort fra f.eks. OpenStreetMap [5] og NAVTEQ [6] er sådanne vejkategorier tilgængelige. Vejkategorierne anvendes til at løse problemet med manglende data på segmenterne ved at antage at køretider og brændstofforbrug er ens på vejsegmenter af samme kategori. Hvis det antages, at alle vejsegmenter vægter ens bliver køretids- og brændstofestimaterne som vist på Figur 7, hvor tallene på grå baggrund er de estimerede pga. manglende CANBus/GPS observationer til knyttet segmenterne. A 20sek/ 17,5ml ml 30sek/ 17,5ml ml 12.5sek/ kml 17,5ml ml 10sek/ 17,5ml ml 20sek/ 17,5ml ml 15sek/ 17,5 mlml 20sek/15ml 15sek/20ml B Figur 7 Vejkort med vægt på alle segmenter. Disse værdier er udregnet ved at benytte gennemsnittet for alle vejsegmenter indenfor en kategori, og med forbehold for et segments længde så kan køretiden og brændstofforbruget udregnes på de resterende segmenter. Det kan ud fra Figur 6 beregnes: Gennemsnits rejsetiden for en vejkategori (n er mængden af segmenter) beregnes sek/km. Derved bliver gennemsnits rejsetiden for de stiplede segmenter ( ) sek/km. Og rejsetiden for resten af segmenterne kan udregnes ved at gange gennemsnits rejsetiden med længden af et segment, eksempelvis bliver rejsetiden for det 40 meter lange segment længst til venstre. Samme udregning benyttes når brændstofforbruget beregnes. Udover den rummelige (spatiale) gruppering af data anvendes der også en temporal gruppering, hvor uge dage og tidspunkt på døgnet anvendes i estimeringen af både køretider og brændstofforbrug, så rejsetiden og brændstofforbruget varierer over ugedage og tidspunkter. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

7 Resultater I dette afsnit vil de estimerede brændstofforbrug først blive sammenlignet med brændstofforbruget målt ved tankning. Herefter vil der blive vurderet på hvad omkostninger vil være hvis en større del af de kørte ture bliver optimeret efter mest brændstoføkonomiske rute i stedet for hurtigste rute. Estimeret versus tanket brændstofforbrug Resultat af at estimere brændstofforbruget er sammenlignet med det faktiske brændstofforbrug for en række ture, hvor det faktiske brændstofforbrug er antal af liter, der faktisk er tanket. I alt fire forskellige ruter vil blive analyseret, disse fire ruter er vist på Figur 8. For alle turene er den hurtigste rute blev fulgt (den røde rute på alle fire kort på Figur 8). Sammenligningen af det estimerede brændstofforbrug og det aktuelle brændstofforbrug et vist i Tabel 3. Af tabellen fremgår det, at der er kørt to ture (to frem og to tilbage) mellem Gistrup (nær Aalborg) til Billund lufthavn. Tilsvarende er der kørt 6 ture mellem Aalborg Universitet og Aalborg Lufthavn. En tur mellem Gistrup og færgehavnen i Hirtshals samt en tur mellem Gistrup og Aarhus Universitet. Alle ture er kørt af den samme chauffør, i det samme køretøj (Opel Zafira) og udenfor myldretiden. Rute (antal ture) Estimeret brændstof (l) Aktuelt forbrug (l) Forskel % Gistrup Billund (2) 42,02 32,88 21,75 Universitet lufthavn (6) 2,94 2,41 18,03 Gistrup - Hirtshals (1) 15,65 12,64 19,23 Gistrup Aarhus (1) 25,42 20,80 18,17 Tabel 3 Forskel mellem estimeret og aktuelt brændstofforbrug. Som det fremgår af Tabel 3 er det estimerede brændstofforbrug mellem % højere end det aktuelle brændstofforbrug. Dette tilskrives, at køretøjerne der er anvendt til at lave estimaterne kører ca. 10 km/l ved blandet kørsel, hvor i mod køretøjet, der er brugt til at måle det faktiske brændstofforbrug kører cirka 12 km/l ved blandet kørsel. Antal liter brændstof tanket for køretøjer, hvor CANBus observationer er anvendt til estimering af brændstofforbruget har ikke været tilgængeligt for projektet. Der kunne på baggrund af forskellen i det gennemsnitlige forbrug i km/l for turene kørt med bilen rapporteret i Tabel 3 og forbruget for minibusserne brugt til estimering anvendes en korrektionsfaktor. Dette er fravalgt på nuværende tidspunkt, da det antal liter, der er tanket kun er tilgængeligt fra et køretøj og det vurderes at være for spinkelt et grundlag at lave sådanne korrektioner. En sådan korrektion er meget interessant, men er videre arbejde, når antallet af tankede liter er tilgængeligt fra flere køretøjer. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

8 A B C Figur 8 A) Gistrup-Billund, B) Universitet-Lufthavn C) Gistrup-Hirtshals D) Aalborg-Aarhus. Kort alle fra Google. Flådeejere Estimering af brændstofkortet anvendes her på faktiske kørte ture håndteret af FlexDanmark som er en større dansk transport/logistik virksomhed. For disse ture er udelukkende GPS observationer tilgængeligt. Turene er de syge- og patientkørsler, der er fortaget med udgangspunkt i Region Nord for november De ture er hovedsagligt kørt i Nordjylland. Der er fokuseret på dette område fordi, der her generelt er en høje koncentration af både CANBus og GPS observationer. For dette sæt af ture vil følgende værdier blive estimeret. Den total køretid i minutter. Det total brændstofforbrug i liter. Den total distance kørt. Disse tre værdier bliver fundet på to måder, hvis der optimeres for hurtigste rute og hvis der bliver optimeret for mest brændstoføkonomiske rute. Værdierne for hurtigste rute optimering er vist i Tabel 4 og for brændstofoptimering er vist i Tabel 5. Minutprisen på 9,65 DKK/minut er FlexDanmarks estimerede total priser. De 8,75 DKK/liter er den estimerede brændstofpris uden moms. D Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

9 Hurtigste Enheder Pris pr. enhed (DKK) Total pris (DKK) Køretid i minutter , Brændstof i liter , Total kørt distance i km Tabel 4 Køretid, brændstofforbrug og totalt kørte kilometer ved optimering for hurtigste rute. Brændstoføkonomisk Enheder Pris pr. enhed (DKK) Total pris (DKK) Køretid i minutter , Brændstof i liter , Total kørt distance i km Tabel 5 Køretid, brændstofforbrug og total kørte kilometer for mest brændstoføkonomiske rute. Hovedtallene for optimering for den hurtigste rute er vist i Tabel 4, som viser at køretiden for alle ture er minutter (ca. 20 minutter per tur i snit). Hvis der regnes med en minutpris på 9,65 DKK er totalprisen for transport cirka 10.3 millioner DKK. For turene er det estimeret at brændstofforbruget er liter til en pris på 8,75 DKK/liter uden moms er totalprisen for brændstofforbruget lidt over 1 million DKK. Turene er i alt km hvilket giver et gennemsnitlig brændstofforbrug på 9,75 km/l. De tilsvarende hovedtal for optimering for mest brændstoføkonomiske rute er minutter for alle ture ved brug af liter brændstof og totalt kørt km, hvilket givet et gennemsnitligt forbrug på 10,68 km/l. Forskellene mellem de to optimeringer på prisen i DKK er opsamlet både relativt og absolut i Tabel 6. Sammenligning Relativ (%) Absolut (DKK) Køretid for mest brændstoføkonomiske rute i forhold til hurtigste rute +10,7 % Brændstof for mest brændstoføkonomiske rute i forhold til hurtigste rute % Samlet økonomi + 8,7 % Tabel 6 Relative og absolut forskel mellem for mest brændstoføkonomiske rute i forhold til hurtigste rute. Diskussion Overordnet er CANBus data en forholdsvis ny data kilde med en lang række nye muligheder. Denne artikel ser udelukkende på brændstofforbruget med det mål at kunne estimere brændstofforbruget for alle ture i Danmark. En udfordring med CANBus data er, at der stadigt er begrænsede mængder data til rådighed og at CANBus observationer ikke dækker hele landet som vist på Figur 5. Denne begrænsning stiller udfordringer til, hvordan vejsegmenter med få eller ingen CANBus observationer håndteres. Denne artikel anvender udelukkende CANBus data til at estimere brændstofforbruget. Det har været overvejet at anvende en af de mange modeller, der kan konverterer GPS observationer til brændstofestimater (se f.eks. [7]). Dette er fravalgt fordi det ikke har været muligt at finde referencer, der oplyser om nøjagtigheden af disse modeller. Tabel 3 viser en sammenligning mellem, hvor meget brændstof der er påfyldt ved tanken og det estimerede brændstofforbrug. Generelt er der en forskel på %. Dette tal er godt fordi forskydning er konsistent. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

10 Forskydningen skyldes, at de køretøjer, der anvendes til estimeringen kører 9,75 km/l i snit, mens bilen, der er fyldt brændstof på kører cirka 12 km/l ved blandet kørsel. Disse forskelle viser også, at det er meget væsentligt at skelne mellem forskellige køretøjstyper f.eks. en minibus versus en taxi. At kunne lave denne skellen kræver desværre et endnu større antal CANBus observationer til rådighed. Bemærk dog at dette har begrænset betydning for sammenligning af ruter som i Figur 1 fordi data grundlaget for brændstofforbruget er det samme og at de forskellige ruter dermed kan sammenlignes relativt. At kunne estimere brændstofforbruget vanskeliggøres yderligere af, at der kan være forholdsvis store forskelle på kørestillen for to chauffører i ens køretøjer. Af de data, der er tilgængelige for dette projekt, kan det ses, at der kan være op til 23 % forskel på hvor langt chauffører køre på literen for chauffører, der kører i den samme type bil og har cirka ens kørsel f.eks. cirka samme procentdel motorvejs og bykørsel. Køretider og brændstofforbrug svinger med årstiderne. I dette projekt er CANBus data tilgængeligt fra juni 2012 og fremad. Da vinteren har været rimelig mild er det på nuværende grundlag ikke nok til at vurdere på, hvad temperaturen og sne på vejene betyder for brændstofforbruget. Yderligere spiller vinden ind som en ukendt faktor, der bør nærmere undersøges. Det vurderes, at brændstofestimeringen klart kan anvendes på hovedfærdselsnettet, da der er langt flest observationer på denne del af vejnettet. På korte ture i byer er det sværere på nuværende tidspunkt at vurdere nøjagtigheden af brændstofestimaterne f.eks. på en 500 meter tur i København. Det skyldes, at den eneste måde at få brændstofforbruget for så korte ture er via CANBus data. Når et større antal ture sammenlignes som det er gjort i Tabel 4, Tabel 5 og Tabel 6 ses det klart, at de besparelser, der er på at følge den mest brændstoføkonomiske rute forsvinder når der indregnes det der svare til en timeløn til en chauffør. Dette betyder ikke at CANBus data er uinteressant for flådeejere, da den kan anvendes til f.eks. chaufføruddannelse og et mere detaljeret grønt regnskab. Opsamling Denne artikel har set på hvordan brændstofforbruget rapporteret fra CANBus observationer kan anvendes til at estimere brændstofforbruget for ture i hele Danmark. En konkret udfordring er, at CANBus data er en forholdsvis ny data type og at der derfor er betydelige mindre antal CANBus observationer tilgængeligt sammenlignet med f.eks. antal af GPS observationer. Dette betyder, at håndteringen af vejsegmenter med få eller ingen CANBus observationer bliver både vigtigere og vanskeligere. Artiklen har vist, at CANBus observationer kan anvendes til at estimere brændstofforbruget, men at det er væsentligt at tage højde for køretøjstypen fordi der kan være betydelige forskelle i brændstoføkonomi i form af km/l ved typisk kørsel. Artiklen har også vist, at de brændstofbesparelser der kan opnås ved at køre efter den mest brændstoføkonomiske rute drukner i lønomkostninger. Det koster ca. 10 DKK i udgifter til køretid at spare 1 DKK på brændstof. Dette betyder ikke, at CANBus data er uinteressant for f.eks. flådeejer, da disse data giver bedre mulighed for i detaljer at følge udgifterne til brændstof. Der er en lang række andre muligheder med CANBus data. Der kan fx foretages vurderinger af den enkelte chaufførs kørestil, som kan anvendes i uddannelse af chauffører og bruges til at fastholde forbedringer i brændstoføkonomi, der kan være opnået efter at chauffør har været på såkaldte kør-grønt kurser. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

11 Acknowledgement Dette arbejde er støttet af REDUCTION ( Tak til FlexDanmark ( og ProTracking ( for adgang til data. Referencer [1]»Vejdirektoratets GPS database,« [Online]. Available: [2] O. Andersen, B. B. Krogh og K. Torp,»An Open-source Based ITS Platform,«First International Workshop on Next-Generation Location-Based Services (LBS n.0), p. 6, [3] H. C. N. P. F.C. Pereira,»An Off-line Map-matching Algorithm for Incomplete Map Databases,«2009. [4] J. H. K. A. F. Marchal,»Efficient Map Matching of Large Global Positioning System Data Sets: Tests on Speed-Monitoring Experiment in Zürich,«2006. [5] Open-Street Map,»Open-Street Map,« [Online]. Available: [6] NAVTEQ,»NAVTEQ,« [Online]. Available: [7] C. Guo, Y. Ma, S. C. Jensen og M. Kaul,»EcoMark: evaluating models of vehicular environmental impact,«i ACM SIGSPATIAL/GIS, Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

HURTIGSTE VERSUS MEST

HURTIGSTE VERSUS MEST HURTIGSTE VERSUS MEST BRÆNDSTOFØKONOMISKE RUTER Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Benjamin B. Krogh bkrogh@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foretræde for Teknisk Udvalg om Anlægsprogram for vejsektoren 2013-2016

Foretræde for Teknisk Udvalg om Anlægsprogram for vejsektoren 2013-2016 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup v/formand Jørgen Friis Bak Kolt-Hasselager Fællesråd v/ formand Klaus Jachobsen Mårslet Fællesråd v/næstformand Jens Thomsen Solbjerg Fællesråd v/ formand Finn

Læs mere

ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG

ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG VHA. GPS DATA Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Kristian

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Brug af lavfrekvent GPS data og OpenStreetMap til beregning af køretider

Brug af lavfrekvent GPS data og OpenStreetMap til beregning af køretider Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad er ISA ISA-systemet Projektets opbygning Undersøgelsesdesign

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Estimering af bilers brændstofforbrug ved brug af eksisterende GPS data

Estimering af bilers brændstofforbrug ved brug af eksisterende GPS data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Udvalgte Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage emails eller browse på Internettet via mobiletelefon.

mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage emails eller browse på Internettet via mobiletelefon. GPS baseret tracking af mobile objekter Christian S. Jensen, Aalborg Universitet og & Kristian Torp, Aalborg Universitet Denne artikel beskriver hvorledes man med eksisterende teknologi, herunder Global

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Hvad får jeg? Personlig rådgivning Lavere brændstofudgifter Større fortjeneste Reduceret miljøpåvirkning Øgede medarbejderkompetencer

Hvad får jeg? Personlig rådgivning Lavere brændstofudgifter Større fortjeneste Reduceret miljøpåvirkning Øgede medarbejderkompetencer Penge godt givet ud En lastvogn, der kører 140.000 km om året, kan spare mere end 15.000 kr. på brændstof med Fuel Advice. Med et månedligt gebyr på 150 kr. pr. lastvogn er det tydeligt, at pengene er

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Morten Aabrink og Stefan L. Mabit Trafikdage, Aalborg d. 24. august 2015 Overblik Motivation Data GPS-data TU-data Analyser Deskriptiv sammenligning Kørsel

Læs mere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Klima- og Energiministeriet Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Data fra perioden 15. december 2009-15. oktober 2010 Peter Riddersholm Wang www.dmi.dk/dmi/tr10-16 København 2010

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem

Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem Simon Bojer Sørensen, civilingeniørstuderende Aalborg Universitet - Vej & Trafik sbso04@plan.aau.dk Harry Lahrmann, sektionsleder, lektor Aalborg Universitet

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

DYNAFLEET WELCOME PACK

DYNAFLEET WELCOME PACK DYNAFLEET WELCOME PACK Volvo Trucks. Driving Progress 2 Indhold 4 Hvad er Dynafleet? 5 Dynafleet-appen til Android og Apple 6 Oversigt over Dynafleet Online 6 Brændstof & Miljø 8 Chaufførtider 9 Positionering

Læs mere

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser.

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 9. 8. 1. Se køretøjer på kort.

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug for perioden 2012-2013

Analyse af elbilers forbrug for perioden 2012-2013 Analyse af elbilers forbrug for perioden 212-213 Ove Andersen, Benjamin B. Krogh, and Kristian Torp October 214 TR-36 A DB Technical Report Title Analyse af elbilers forbrug for perioden 212-213 (Report

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Lokaliseringsundersøgelser

Lokaliseringsundersøgelser Vejforum 2010 Lokaliseringsundersøgelser Artikel Forfatter: Simon Bojer Sørensen, sibo@cowidk, tlf 99 36 77 81 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Energirigtig køreteknik

Energirigtig køreteknik Energirigtig køreteknik Civilingeniør Michael Grouleff Jensen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Civilingeniør Flemming Bak, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Baggrund Transportsektorens

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet GPS-pilotprojekt Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet Baggrund: Vejdirektoratet har, baseret på en foranalyse, i juni 2006 besluttet at gennemføre et GPSpilotprojekt,

Læs mere

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Jan Kragerup, civ. ing., Ph.D., NIRAS Indledning NIRAS med franske Systra som underrådgiver løser for Udenrigsministeriet (Naboskabsprogrammet) en

Læs mere

KØRSELS OPTIMERING 2013 INVITATION: SEMINAR 11. JUNI 2013. Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km!

KØRSELS OPTIMERING 2013 INVITATION: SEMINAR 11. JUNI 2013. Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! SEMINAR 11. JUNI 2013 INVITATION: KØRSELS OPTIMERING 2013 Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Brændstofoptimering: Reducerer udgifterne 5-10% Mobilløsning: Overblik over biler og planlagte

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

DYNAFLEET DRIVER COACHING QUICK GUIDE. Volvo Trucks. Driving Progress

DYNAFLEET DRIVER COACHING QUICK GUIDE. Volvo Trucks. Driving Progress DYNAFLEET DRIVER COACHING QUICK GUIDE Volvo Trucks. Driving Progress 2 Driver Coaching Oversigt Driver Coaching er en funktion i lastvognen, der fremmer en mere brændstoføkonomisk køreteknik. Dette opnås

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten v/ Niels Agerholm, Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken?

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 39 Offentligt TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut

Læs mere

Mindre CO2 og mindre trafik

Mindre CO2 og mindre trafik Mindre CO2 og mindre trafik Samkørsel vil spare 480.000 tons CO2 om året! Søren Have Juni 2010 soren.have@paconsulting.com Samkørsel kan sænke CO2 emissionen Samkørsel kan betale sig for miljøet og for

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( )

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( ) Notat: Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab 19-09-2017 Af Søren Havn Gjedsted (26 82 70 22) og Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) Registreringsafgiften er samfundsøkonomisk overflødig

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Hurtig oversigt til oversigtsrapporten. Side 1 (6)

Hurtig oversigt til oversigtsrapporten. Side 1 (6) Side 1 (6) Anvendelse Oversigtsrapporten gør det muligt at holde øje med, hvordan køretøjerne i vognparken er blevet kørt i perioden. Den øverste del af oversigtsrapporten viser, hvordan vognparkens samlede

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Abstrakt. Teknik- og Miljøforvaltningen

Abstrakt. Teknik- og Miljøforvaltningen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km NOTAT Analyse af risiko og omkostninger ved saltning af veje. Asperup den 20. april 2016 Risiko oplistet efter årlig udgift for det offentlige. I parentes er samfundets omkostning. 1) Kombi spreders fejl

Læs mere

Perspektiv nr. 14, 2008. Kan GIS bruges til visualisering af konkurrence mellem transportmidler? Jacob Kronbak

Perspektiv nr. 14, 2008. Kan GIS bruges til visualisering af konkurrence mellem transportmidler? Jacob Kronbak Kan GIS bruges til visualisering af konkurrence mellem transportmidler? Jacob Kronbak Denne artikel præsenterer en model, der kan beregne konkurrenceforholdet mellem rene vejtransporter og multimodale

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere