UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration"

Transkript

1 UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1

2 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson) er tidspunktet på året, hvor nogle af vore beboere oplever problemer med mug/skimmel i boligen. Der kan være flere grunde til, at det oftest er i disse måneder problemet opstår. En kombination af høj luftfugtighed og store forskelle mellem lufttemperaturen i lejligheden og temperaturen i udeluften, giver risiko for kondensdannelse på de dårligst isolerede flader. Samtidig har man, som menneske en tendens til at lukke boligen mere og mere til, jo mørkere og koldere det bliver, hvilket medfører mindre udskiftning af luften i boligen. Man opholder sig mere i boligen, og afgiver dermed mere fugt til luften. Grillen er så småt stillet ind i skuret - så den største del af madlavningen foregår nu på komfur/ovn, som afgiver damp til indeluften. Det er altid dejligt med en kop varm the, kaffe eller kakao på en mørk og kold dag, så el-kedlen bliver flittigt brugt, og tilfører damp til luften. Nogle står måske lidt længere under den varme bruser, så badeværelset bliver godt dampet til. Alle ovenstående forhold, er helt almindelige hverdagsting, der sker i de fleste hjem, lige meget om det er lejebolig eller ejerbolig. Men de kan føre til problemer med mug/skimmel, hvis I som beboere ikke er opmærksomme på, at overholde de vigtigste grundregler, der hindrer dette i at kunne opstå/leve i jeres boliger. Denne pjece giver nogle gode råd/anvisninger til, hvordan I kan undgå, at problemet opstår. Sørge for fornøden udluftning og ventilation i boligen 2-3 gange i døgnet. Holde alle rum opvarmet til mindst 20-22, også soveværelser, entreer og rum, som ikke bruges til ophold. Jævnlig støvsugning og rengøring af alle overflader, også bag senge, reoler, sofaer ol. Begrænse fugtudledning til indeluften. Undgå at stille møbler ol. helt op mod kolde vægge, så luften ikke kan cirkulere bag dem. Side 2

3 Varde Bolig Administrations boliger: Boligorganisationens ejendomme er bygget indenfor et meget stort tidsrum. De ældste boliger er fra omkring Og vi er nu i gang med indflytning i helt nye boliger. Det betyder naturligvis, at bygningerne er opført i forskellig kvalitet, som oftest betinget af bygningsmyndighedernes krav i byggelovgivningen, herunder isoleringskrav og tæthedskrav. En stor del af boligerne er løbende blevet efterisoleret, i form af hulmursisolering, ekstra loftsisolering og udskiftning til mere energirigtige vinduer. Dette arbejde pågår til stadighed, med udgangspunkt i organisationens drift- og vedligeholdelsesplaner. Her skal opmærksomheden henledes på, at der i disse bygninger er grænser for hvor god en sådan efterisolering kan blive, idet der jo kun er plads til en given mængde hulmursisolering. I nogle tagrum er der begrænset plads og sidst men ikke mindst, er det ikke muligt at isolere fundamenter og eksisterende indmuringer ved vinduer og døre. De ældste ejendomme er således som udgangspunkt, de dårligst isolerede, hvilket medfører større risiko for kondensdannelser på vinduer og kolde ydervægge mm.. Derfor er det vigtigt at beboerne er meget opmærksomme på at efterleve de anvisninger, som denne pjece angiver. Mug/skimmel Side 3

4 Hvis der konstateres mug/skimmel i boligen, er det vigtigt, at finde årsagen til problemet. Kontakt din vicevært eller ring til boligorganisationens tekniske afdeling, så der kan findes en løsning. Det er vigtigt at få gjort noget ved problemet hurtigst muligt, da det kan være forbundet med sundhedsfare, at opholde sig i det i længere tid, ligesom skimmelsvampe er skadelige, for de bygningsdele de optræder på. Hvis fugten tilføres til bygningsdelen pga. fejl/skader i boligen, i form af utæt tag, revner i ydervægge eller fundamenter eller måske utætte vandrør/afløb eller lignende, vil boligorganisationen iværksætte udbedring af årsagen til problemet og ligeledes udbedre skader i boligen, uden udgift for beboer. Er det derimod fordi beboeren lever forkert, og ikke følger anvisningerne i denne pjece, så der sker en opfugtning i boligen, med mug/skimmel til følge, er det beboerens ansvar. Beboeren skal så afholde udgifter til udbedring. Udbedring skal ske i samråd med boligorganisationen. I det følgende beskrives de vigtigste forhold, som en beboer skal være opmærksom på. Her er de fem hovedpunkter når der er konstateret mug/skimmel i boligen: Find årsagen Afhjælp årsagen Fjern mug/skimmel Udbedring af eventuel skade Hold øje med stedet i den kommende tid Det middel, vi anbefaler til at fjerne mug/skimmel med, er Rodalon. Smør midlet på og lad det virke i ca. 20 min. før du vasker af og efterfølgende udtørrer. Klorin virker på samme måde, men har de bivirkninger at det afbleger ligesom det lugter mere end Rodalon. Følg i øvrigt anvisninger på produktet. Udluftning/ventilation: Side 4

5 Når luften i boligen af forskellige årsager opfugtes, er det vigtigt, at den udskiftes med nyt udeluft, som har en lavere luftfugtighed. Ligeledes er det vigtigt, at sørge for at al luft bliver udskiftet ved en gennemstrømning i hele rummet. Grundventilationssystemet virker ved at den dårlige luft trækkes ud via klapventiler i loftet med afkast over taget, med små elektriske motorventilatorer eller et egentligt ventilationsanlæg. Herudover skal der være emhætte i køkkener som suger fugt i forbindelse med madlavning mm. Tilførsel af udeluft skal ske med friskluftsventiler i vægge eller som små ventiler i vinduerne. Disse ventiler skal holdes åbne og må ikke tildækkes med møbler eller lignende. Herudover skal der ske en grundig gennemluftning af hele boligen 2-3 gange dagligt med en varighed på mellem 5 og 10 minutter, afhængig af fugtforholdene i boligen. Hvis der dannes kondens på vinduerne, er det tegn på at luftfugtigheden er for høj. Samtidig med at man lufter ud, er det vigtigt at tørre kondensfugt af vinduer og bundkarme. Nogle beboere tror fejlagtigt, at varmeregningen vil stige hvis man lukker den varme luft ud, men det er faktisk billigere at opvarme luft med et lavere fugtindhold. Korrekt temperatur i alle rum: Side 5

6 De fleste mennesker oplever en behagelig rumtemperatur i opholdsrum, ved ca , enkelte vil godt have det lidt varmere. Vi ser desværre, at nogle beboere sænker temperaturen i andre rum som f.eks. soverum, entreer og baggange, ligesom nogle sænker temperaturen i gæsteværelser eller værelser, som ikke anvendes til opholdsrum. Dette er en farlig fremgangsmåde, da temperaturen er afgørende for, hvornår fugtig luft omdannes til kondens. Det er derfor vigtigt, at sørge for at alle rum er opvarmet til mindst Hvis man har behov for en lavere temperatur, når man sover, anbefales det at sænke temperaturen om natten. Denne natsænkning sker bedst ved at skrue ned for varmen, samtidig med at man lufter ud om aftenen. Når man så har luftet ud igen om morgenen, skrues der op for varmen igen. Rengøring: Mug/skimmel opstår, når de svampesporer, der findes overalt i luften, får mulighed for at sætte sig fast på en fugtig overflade i en periode. Derfor er det meget vigtigt, at sørge for at fjerne mest muligt støv mm. ved jævnligt, at støvsuge og aftørre fodlister og vægge med en hårdt opvredet klud. Rengøringen skal også udføres bag eventuelle møbler, som er stillet op mod væggene. Det kan være senge, sofaer eller reoler. Samtidig med at man udfører rengøringen, har man mulighed for at se, om der er ved at opstå problemer med mug/skimmel, og derved stoppe det hurtigst muligt. Side 6

7 Billedet nedenfor viser en typisk situation, hvor manglende rengøring, kombineret med sofa helt op mod kold ydervæg, fører til mug/skimmel på væg, fodlister og gulvtæppe. Begrænse fugtudledning til luften: Som tidligere nævnt, er det fugten i indeluften der omdannes til kondens på kolde vinduer og vægge mm. Højere luftfugtighed giver større risiko for større mængder kondensfugt. Hvis man vil mindske risikoen for mug/skimmel, gælder det derfor om, at opretholde så lav luftfugtighed som muligt. Ud over udluftning og aftørring af fugt, er det derfor afgørende, at udledning af fugt til indeluften begrænses mest muligt. Sørg derfor for at vinduet i badeværelset er åbent efter badet og ventilation er tændt/åbent når du er i bad, så mest muligt af den fugtige luft kommer ud med det samme. Efterfølgende aftørres våde overflader, så vandet ikke kan fordampe til luften. Side 7

8 Husk at der aldrig må hænges tøj til tørre inde i boligen. Tænd for emhætten når du laver mad, bager og koger vand og lad den køre i en periode efterfølgende, så man får mest muligt fugt suget ud. Hvis der i boligen er tendens til kondensdannelser på kolde overflader, er det en god ide at begrænse antallet af blomster/potteplanter, da disse afgiver store mængder fugt til luften. Møblering af boligen I nogle boliger konstateres mug/skimmel bag større møbler som senge, sofaer, reoler eller fritstående skabe. Oftest finder man kun problemet, når disse møbler er placeret helt op mod kolde vægge. Der er forskellige årsager til, at problemet ofte opstår netop her. hindrer opvarmning af den indvendige overflade hindrer luftcirkulation så fugtig luft kan fjernes hindrer regelmæssig rengøring og tilsyn Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser i forhold til kolde overflader, rengøringsvenlighed og luftcirkulation, når man planlægger møblering i forskellige rum i boligen. Side 8

9 Sørg for at placere de store møbler, helst frit i rummet eller op mod skillevægge, hvor disse ikke går ud mod kolde ydervægge. Kan dette ikke lade sig gøre, er det vigtigt at møblerne stilles med så stor afstand til væggene, at luften kan cirkulere bag disse. Anbefalet 15 cm. Det skal også tages i betragtning, hvor nemt det er at få møblerne ud fra væggene når der skal gøres rent. Yderligere information. Vil du vide mere om sundt indeklima, fugtproblemer og skimmelsvampe, findes der en del gode hjemmesider på internettet, som belyser problematikkerne. Her kan man finde informationsmateriale om problemet, ligesom der er adgang til små videofilm om indeklima og fugtproblemer Denne hjemmeside går lidt mere i dybden og angiver mere fagtekniske betragtninger om fugtproblemer i boliger mm.. Varde Bolig Administration Ortenvej 53, 6800 Varde Tlf.: Fax: Side 9

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503 0978578d\DK00904-3-JALM Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere o. lign. trækkes

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere