Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning"

Transkript

1 NR.3 AUGUST 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Unge hutler sig rundt på boligmarkedet 3,8 million kr. tilbage til lejerne Masser af gode råd ved flytning Varme-check til århusianerne Drømmebolig med svamp og mus

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO DE BETALELIGE BOLIGER FORSVINDER Der bliver færre lejligheder, som kan betales med almindelige indtægter. Samtidig har regeringen sørget for, at nybyggeriet af dyre ejerboliger er vokset meget stærkt. De betalelige private udlejningslejligheder moderniseres ved genudlejning og bliver til dyre lejligheder. Hvorfor skriver jeg, at de betalelige boliger forsvinder Fordi de billige boliger i dag er at finde i ejerboligsektoren og andelsboligsektoren. Her findes i hundredtusindvis af familier, som reelt ikke har haft en boligudgift i de sidste 15 år. De betalelige andelsboliger opsluges af nye vurderingsprincipper i andelsboligforeningerne, og bliver til dyre boliger. Nye vurderíngsprincipper, som er båret frem af regeringens afvisning af indgriben i de to hovedårsager til andelsboligernes priseksplosion, nemlig modernisering ved genudlejning i den private udlejningssektor (det giver højere vurderinger af ejendommene) og friere adgang for andelsboligindehaveren til at belåne værdien. Regeringens plan om tilskud til nyt privat udlejningsbyggeri for at gøre det billigere er slået fejl. Regeringen tog konsekvensen og afskaffede ordningen. Byggeriet af almene familieboliger og ungdomsboliger er gået i stå. Regeringen nægter at give det nye almene boligbyggeri lige konkurrencevilkår. Hvor vi skulle have set fremskridt, ser vi tilbageskridt. Konsekvensen er, som beskrevet inde i bladet, at de fleste unge hulter sig rundt på boligmarkedet i uortodokse løsninger. Konsekvensen er, at mange almindelige familier må finde en bolig udenfor stor- SKIMMELSVAMP ////// AF LOUISE SIMONSEN, JURIST, OG CLAUS HØJTE, SEKRETARIATSCHEF, BEGGE LLOH Det bliver (lidt) nemmere at komme af med skimmelsvamp Den 1. juli trådte en ændring af Byfornyelsesloven i kraft, ikke mindst efter et stærkt pres fra LLO. LLO s dagorden har været at få et ordentligt redskab i kampen for at kunne komme af med skimmelsvamp og andre sundhedsskadelige mangler i lejeboliger. Efter et par års tovtrækkerier og efter afvisning af LLO s oprindelige forslag, fremsatte velfærdsministeren i foråret det lovforslag, som nu er vedtaget og trådt i kraft. Forslaget er en ændring i Byfornyelsesloven, som gør det nemmere for en kommune at påbyde udbedringer af sundhedsskadelige mangler i boliger. KOMMUNEN KAN PÅBYDE OG TVINGE Ændringen kan i virkeligheden bedst forklares ved at tage fat i, hvad kommunen kunne før lovændringen: Hvis der var sundhedsskadelige forhold, havde kommunen i praksis kun mulighed for at kondemnere ejendommen. Men med lovændringen har kommunen nu mulighed for at komme med påbud om at fjerne sundhedsfaren (for eksempel (Foto: James Arbøl) skimmelsvamp), uden at kondemnere. Og det gør det selvfølgelig nemmere for kommunen. Den har faktisk også mulighed for at tvinge ejeren til at sælge ejendommen, så manglerne kan afhjælpes. Her er der igen tale om en tilbagevenden til forholdene før Lovændringen har også åbnet en anden mulighed, nemlig at kommunen kan påbyde forbedringer af ejendommen. Da Folketinget 1. januar 2004 skar det meste af byfornyelsesloven og byfornyelsesstøtten væk, afskaffede man også kommunens mulighed for at tvinge byfornyelse igennem i dårlige ejendomme. Denne mulighed er nu i begrænset omfang givet kommunen igen. Hvis kommunen kommer med et påbud, som også omfatter en forbedring i lejelovens forstand, kan udlejeren opkræve en lejeforhøjelse, som svarer til den forhøjelse, udlejer ville kunne tage, hvis det var et almindeligt forbedringsarbejde. Som lejer har man altså nu mulighed for at gå til kommunen og opfordre den til at påbyde arbejder, uanset om der er tale om forbedringer. Et godt eksempel på en forbedring, som det ville relevant for kommunen at påbyde, er isolering af gavlvægge. Ofte kan svampeproblemer afhjælpes ved at man isolerer en bygning udvendigt. Lige præcis denne mulighed har vi i LLO efterlyst alle de gange, hvor vi har indbragt vedligeholdelsesmangler og hvor alle (undtagen ejeren) var enige om, 2 V I LEJERE

3 byerne, og at far og mor må tilbringe længere tid på motorvejene eller i overfyldte offentlige transportmidler. I sommerferien har både DRTV og TV2 belyst problemet med modernisering ved genudlejning. Mange kommunalpolitikere har set problemet. Offentlig ansatte, som skal servicere borgerne, har ikke råd til at betale for de nye ejerboliger eller nyrenoverede private udlejningsboliger. I København, men også i større provinsbyer, vil kommunalpolitikerne derfor have lov til at bygge billigere, bl.a. ved at sælge kommunale grunde billigere, og man vil have stoppet for de mange meningsløse moderniseringer ved genudlejning. Men hvad nytter det, når regeringen ikke vil ændre lovgivningen Hvis vi havde en regering, som med rettidig omhu fulgte med i lejermarkedet, ville en sådan regering have bremset denne spekulation, men regeringen har valgt at se passivt til og lade markedet klare resten - til skade for mange familier. Nu må regeringen (og velfærdsministeren) tage ansvar. Det er for lejerne en åbenbar interesse, men også for det offentlige, der skal rekruttere arbejdskraft til offentlige opgaver på hospitaler, i ældreboliger og plejehjem, politi m.fl. og derfor behøver boliger, der kan betales. Der er også brug for betalelige boliger til fraskilte personer og børnefamilier. Andre fiduser presser sig på. DR kontanten har også belyst, hvordan stråmandsudlejning og hoteludlejning undergraver boligmarkedet. Velfærdsministeren må handle nu og få stoppet disse spekulationer. Det rammer ikke alene lejerne. Det er også skadeligt for samfundet. Kommunen kan påbyde forbedringer i ejendommen, men den skal ikke. Derfor afhænger meget af den kommunale virkelighed rundt omkring i landet. (Foto: James Arbøl) at den eneste ordentlige løsning ville være en udvendig isolering. KOMMUNEN KAN DEN SKAL IKKE! Lovændringen er ikke så vidtgående, som vi kunne have ønsket. Der er tale om såkaldt kan-lovgivning ikke skal-lovgivning (kommunen kan den skal ikke), så hvordan loven kommer til at fungere ude i den kommunale virkelighed, vil afhænge meget af den vejledning, som velfærdsministeriet udsender. En anden ulempe ved lovændringen er, at der nu er så mange forskellige lovgivninger, som har bestemmelser om området, at det efterhånden er lidt uklart, hvem der påbyder hvad. Og sådanne uklarheder har desværre ofte den konsekvens, at ingen gør noget, men forventer at andre handler. Både i byggeloven, lejeloven og nu byfornyelsesloven findes der mulighed for offentlige påbud. Men hvor man som lejer (eller lejerforening) begynder, hvis man bor i en sundhedsfarlig bolig, ja det er et godt spørgsmål. Uanset dette, ser vi i Lejernes LO i Hovedstaden frem til at tage den nye lovgivning i brug. (Se også side 4 og 5) VI LEJERE 3

4 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER Fyn var ikke fin: Drømmebolig med svamp og mus Der var andre lejere i huset end de to benede. Mus huserer i alle skabe og skuffer. De æder tilmed hinanden, når én er gået i fælden. Godsforvalteren havde dette råd: Køb flere musefælder. Middelfart Kommune går udlejers ærinde og frifinder bondehusidyl for skimmelsvamp. Teknologisk Institut siger tværtimod kraftig vækst. Rikke og Klaus troede de havde fundet deres livs idyl, da de flyttede ind i det gamle bondehus med stokroser under Wedellsborg Gods, et stenkast fra Lillebælt. Men sandheden skulle snart vise sig at være en helt anden. Drømmen om et bondehus på landet bristede som en sæbeboble. Huset havde skimmelsvamp og musene færdedes frit i køkken og stue. Parret blev syge og da Middelfart Kommune blev inddraget i sagen, så følte det unge par, at kommunen var mere på godsets side end på deres. KOMMUNEN: INGEN TEGN Først blev Rikke syg og var ikke i tvivl om, at skimmelsvampen var årsagen. Så blev Klaus syg. Lægen anbefalede uden forbehold Rikke at flytte fra det 150 år gamle hus. Men da Middelfart Kommune blev inddraget, så var det eneste, kommunens ekspertise kunne komme frem til, at der ikke fandtes tegn på skimmelsvamp i opholdsrum. Straks efter modereres udsagnet dog en smule til, at der ikke er skimmelangreb i boligen i et sundhedsrisikabelt omfang. Kommunens bygningsingeniør trak i stedet et argument frem, som lejere i tusindvis over hele Danmark har hørt fra deres udlejer: det er din egen skyld, fordi du ikke lufter ud! TEKNOLOGISK INSTITUTS ANALYSE Da Teknologisk Institut analyserede to prøver, kom den til et helt andet resultat. Instituttet, der er eksperter på områder, fandt kraftig vækst af en bestemt skimmelsvampetype i bryggers og soveværelse og anbefalede en bygningsgennemgang af en byggetekniker med erfaring i fugt og skimmelsvampe. Det må vist kaldes en ikke særlig venlig hilsen til kommunens bygningsingeniør. LLO IKKE VELKOMMEN Også Lejernes LO s bygningssagkyndige, Jørn Pedersen, der gennemgik huset samtidig med huslejenævnet, konstaterede uden forbehold, at der generelt var flere steder i huset, der var angrebet af umiskendelig skimmelsvamp, værst i bryggers, soveværelse, men også øvrige værelser. Hans helt igennem lovlige tilstedeværelse blev stærkt misbilliget af kommunens og udlejerens repræsentanter, fortæller han selv. Kommunens repræsentanters gennemgang var meget baseret på udlejers udtalelser, som i de fleste tilfælde var enten forkert, eller direkte misvisende. Hele huset var gået igennem på ca. 20 minutter, siger Jørn Pedersen. NÆVNETS AFGØRELSE I dag er Rikke og Klaus flyttet fra huset og til en helt ny, lejet andelsbolig i Jylland. Fyn var ikke fin for dem. Nu står huset på Tybrindvej 3, i Ejby på Vestfyn tomt og venter på en ny lejer, der også drømmer om en landlig idyl. Og formentlig vil få de samme problemer som Rikke og Klaus og ifølge dem også de lejere, der havde valgt at flytte før dem. Så begynder det hele forfra, for kommunen siger uden omsvøb i sit brev, at den ikke agter at foretage sig yderligere. I mellemtiden har parret kæmpet en sej kamp mod godsets forvalter, Kim Beck, om lovede istandsættelser. Endvidere fik de med hjælp fra LLO i Horsens sagen indbragt for Middelfart Kommunes huslejenævn. Nævnet pålagde udlejeren tre praktiske ting, der intet har med skimmelsvamp at gøre. 4 V I LEJERE

5 Dobbeltsengen blev flyttet ind i stuen. Huslejen endte på kr. plus forbrug pr. måned. James Arbøl råder klart Rikke og Klaus til at flytte. Det er nu sket. Til sidst skriver huslejenævnet i sin afgørelse: Herudover finder nævnet ikke belæg for at udstede påbud på baggrund af manglende vedligeholdelse. Ved fristens udløb havde udlejeren kun opfyldt to af de tre punkter. LLO har nu bedt Grundejernes Investeringsfond om at lade arbejdet udføre på udlejerens regning. Og allersenest har Lejernes LO indbragt sagen for Boligkommissionen. LLO vil gerne have en afgørelse på, om boligen overhovedet er egnet til beboelse. 3-4 UGERS SYGEFRAVÆR Rikke Borregård Sørensen siger om det sidste: Det er ikke nogen rar tanke, at en ny lejer flytter ind og skal igennem det samme som os. I det hele taget er det unfair at lokke folk i fordærv på denne måde. Rikke har sammenlagt haft tre ugers sygefravær fra sit job indenfor seks måneder, Klaus har haft 3-4 ugers fravær. Begge har lidt af konstant hovedpine, vejrtrækningsproblemer, træthed, hoste og mangel på søvn. Nogen tid efter arbejdets start op af dagen begyndte det at gå bedre. Sådan har de begge haft det, indtil de flyttede i denne måned. Hos Lejernes LO i Horsens siger formanden, James Arbøl: Hele sagens forløb viser, at lejerne er på Herrens Mark i sådanne sager. De skulle have hjælp i kommunerne, men får det ikke. Det skyldes en blanding af uvidenhed, manglende ressourcer og at flere love er involveret. Jeg tror desværre ikke, det bliver bedre med den lovændring, der nu er vedtaget. (se side 2 og 3). Problemet er nemlig stadig, at kommunerne kan gå ind og kræve handling af udlejerne. Men når problemerne skal løses og det vil gøre ondt på den private ejendomsret, så skal de ikke. Middelfart Kommune vil sikkert ikke lægge sig ud med Wedellsborg Gods. Tre skarpe skud fra LLO mod ny pjece fra ministeren Hovedkasserer i Lejernes LO og formand for LLO i Horsens, James Arbøl, er kritisk overfor den pjece, Velfærdsministeriet har udarbejdet om skimmelsvamp, og som indhæftes i midten af dette blad. Han er helt klar over, at pjecens indhold er bestemt af de eksisterende love og bl.a. den netop reviderede lov om byfornyelse (se side 2-3). Netop derfor er pjecens anvisninger politisk bestemte. I sin utilstrækkelighed afslører pjecen, at regeringen ikke har viljen til at gribe fat om nældens rod og gøre noget for lejerne, mener han. Arbøls kritik samler sig om tre punkter: 1) Der er for megen elastik i forhold til udlejerens pligter. F.eks. skal han snarest muligt efter en henvendelse fra lejeren undersøge, om der er tale om et skimmelsvampeangreb. Men hvad er snarest muligt Der skal være en tidsfrist, mener James Arbøl. 2) Hvis udlejeren ikke reagerer eller der er tale om uenighed mellem udlejer og lejer om problemets løsning, så kan lejeren indbringe spørgsmålet for huslejenævnet. Men nævnet kan kun træffe afgørelse i sagen, hvis problemet med skimmelsvampen skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse af ejendommen eller det lejede. Derudover kan huslejenævnet ikke pålægge udlejeren at gennemføre forbedringer for at hindre, at der igen opstår skimmelsvamp. Det, der er galt her er, at huslejenævnene hverken har ekspertisen eller ressourcerne til at undersøge/bevise, udlejerens manglende vedligeholdelse. Og hvis de endelig havde, kunne og ville, så kan de alligevel ikke pålægge huslejenævnet noget som helst. 3) Det kan derimod kommunalbestyrelsen, men den skal ikke! Derudover kan den først gribe ind, hvis udlejeren ikke følger op på henvendelsen inden for rimelig tid. Igen elastik i metermål, siger James Arbøl, for hvad er rimelig tid Til sidst: Hvad skal man egentlig med en pjece, som ikke kan løse de problemer, lejerne står i KjH VI LEJERE 5

6 Skimmelsvamp Mould fungus Küf mantar Skimmelsvamp Pjece med information til beboere i lejeboliger er vedlagt i dette blad. Information til beboere, kommuner og udlejere kan du også finde på Fra september 2008 er pjecen til beboere tilgængelig på biblioteket og i kommunen. Mould fungus Information material for tenants, landlords and local authorities is available at Küf mantar Sakinler, ev sahipleri ve belediyeler sayfasından bilgi edinebilir. 6 V I LEJERE

7 NYTTIG VIDEN ////// Hundredvis af gratis råd Der er hundredvis af gratis råd at hente for både dig og din udlejer, hvis I søger viden om forbedring og vedligeholdelse af ejendommen. De gratis råd kan hentes på en ny hjemmeside. Den hedder og er oprettet af Grundejernes Investeringsfond. I fondens bestyrelse sidder flere repræsentanter for Lejernes LO. På den ny hjemmeside kan man både læse og se film om forbedring og vedligehold af etageejendomme. En kolossal mængde af viden fra 10 års boligudviklingsprojekter er opsamlet og placeret på hjemmesiden. Så hvis din udlejer er rådvild, så kan både han og du her læse om vinduerne er modne til udskiftning eller bare skal istandsættes. Og hvis du bor i en ældre ejendom, så kan i begge læse om opstigende grundfugt, om badeværelser, tage, og minielevatorer. Man kan også få nyttige første-informationer om mulighed for altaner og tagboliger. Beboere i ældre ejendomme er ofte generet af støj fra deres naboer, fordi de ældre ejendomme ofte er dårligt lydisolerede. Også her har hjemmesiden nogle gode råd. KjH Hvis din udlejer er rådvild, så kan både han og du læse om vinduerne er modne til udskiftning eller bare skal istandsættes. Viden om forbedring og vedligeholdelse af ældre ejendomme VI LEJERE 7

8 BOLIGPOLITIK ////// KOMMENTAR AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Regeringsrapport svækker beboerdemokratiet Selvom et flertal af lejerne har stemt nej til et større renoveringsarbejde i den almene sektor,så kan topledelsen gøre hvad den vil. Mange af LLO s forslag forkastet og afvist. Det er ærgerligt, at det endte med, at nogle af forslagene i den første delrapport fra regeringens udvalg om den fremtidige styring af den almene boligsektor, betyder, at beboerdemokratiet bliver svækket. Ifølge rapportens forslag nr. 6.4 foreslås det, at øverste myndighed i boligorganisationen (eller boligselskabet, som det før hed) i helt særlige tilfælde får mulighed for at tage beslutning om gennemførelse af større renoveringsarbejder mv. Dette uanset at flertallet af lejerne i den lokale boligafdeling på et afdelingsmøde massivt har stemt nej til arbejderne. 8 V I LEJERE TOPLEDELSEN BESTEMMER Dermed er der åbnet for en gummiparagraf, som kan føre til, at mange aktive afdelingsbestyrelsesmedlemmer og beboere ikke mere gider deltage i beboerdemokratiet. Det er alligevel topledelsen i boligorganisationen, der bestemmer i sidste ende. Det bliver ikke mindre problematisk af, at vi med lynhast er på vej mod en situation med flere kæmpestore boligorganisationer, der rummer op til lejeboliger. På denne måde bliver der meget langt mellem ledelsen i mammutorganisationen, og det lokal beboerdemokrati - repræsenteret ved afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Med offentliggørelsen af rapporten vakte det stor opsigt, at udvalget - i øvrigt bifaldet af velfærdsministeren - lagde op til, at almene boliger skulle have lov til at stå tomme i længere tid, indtil de kunne udlejes til såkaldte ressourcestærke personer. Dette for at undgå en ghettoisering af visse almene boligområder. Med forslaget om at svække beboerdemokratiet opnår man det stik modsatte, nemlig at færre af de såkaldte ressourcestærke vil engagere sig i beboerdemokratiet, endsige vælge at bo i den almene sektor. LLOs forslag forkastet og afvist Lejernes LO havde af velfærdsministeren fået lov til at deltage i det underudvalg til regeringsudvalget, som særligt skulle behandle forslag vedrørende beboerdemokratiet. Det var vi meget glade for. Desværre oplevede vi, at mange af de forslag, vi fremlagde til forbedring af beboerdemokratiet, blev forkastet af flertallet i udvalget. Udvalgets flertal bestående af velfærdministeriets embedsmænd, Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening afviste at give lejerne i de lokale afdelinger af en boligorganisation ret til selv at vælge administration eller ret til at ansætte/afskedige ejendomsfunktionærer. Ligeledes afviste man at give den enkelte beboer vetoret mod tvangsmoderniseringer, dog således at den enkelte ikke kunne modsætte sig rørgennemføringer mv. Man afviste at røre ved den udbredte retsopfattelse i boligorganisationerne, der siger, at en boligorganisations topledelse kan modsætte sig lejernes ønske om ekstern bistand fra en lejerforening og man afviste at sikre den enkelte lejer øget indsigt med bilag og med ventelisten. OGSÅ GODE HENSIGTER På en række områder er det dog glædeligt, at man har efterkommet Lejernes LO s ønske. Det gælder en skærpelse af reglerne, når det gælder gennemskuelighed og sammenlignelighed af de almene regnskaber og budgetter, regler om øget dialog og afrapportering overfor kommunerne, samt ret til, at den enkelte lokale afdeling (afdelingsmødet) selv suverænt kan vælge vedligeholdelsesordning for afdelingen (forslag 6.6) og at afdelingsmødet skal godkende såvel sammenlægning som opdeling af afdelinger (forslag 5.4), men desværre ikke ret til selv at gennemføre noget sådant. På mange andre områder end lige det beboerdemokratiske indeholder rapporten fra udvalget særdeles gode forslag, som vil styrke den almene sektor, så det gælder om at holde godt fast, når rapportens forslag til efteråret skal omsættes til lovforslag. I DENNE MÅNED Ligeledes er vi i LLO opmærksomme på, at det meget kontroversielle forslag vedrørende finansieringen af det almene nybyggeri (tyveriet i Landsbyggefonden), samt honorering af de almene boligafdelinger for gratis at varetage den boligsociale opgave for kommunerne (anvisningsretten) først skal afleveres i denne måned.

9 Et flertal afviste at sikre den enkelte lejer øget indsigt med bilag og med ventelisten. Hos DAB har man selv gennemført det BOLIGER Antal boliger pr. organisation Antal organisationer Fordeling i pct. Antal afdelinger Antal boliger , , , , , , , , , I alt , Kilde: De almene boligafdelingers regnskaber Tabellen viser, hvordan organisationsstrukturen i den almene udlejningssektor så ud i Siden er en lang række store boligorganisationer lagt sammen. En boligorganisation i en kommune kan have én eller oftest flere afdelinger (lokale selvstyrende enheder) under sig. I gennemsnit har en boligorganisation 702 boliger, og i gennemsnit har hver boligorganisation 10 afdelinger hver med i gennemsnit 68 boliger. VI LEJERE 9

10 LANDET RUNDT ////// Palle Adamsen ny formand for 700 boligorganisationer med en halv million boliger HELE LANDET: Palle Adamsen ny formand for BL Det blev direktøren for Lejerbo, Palle Adamsen, der vandt kampvalget om at blive formand for Boligselskabernes Landsforening (BL). På repræsentantskabsmødet i Odense 10. juni besejrede han modkandidaten Poul Erik Skov- Hansen fra Randers med et klart flertal på 135 stemmer mod 56. Det svarer til en andel på 71 pct. af stemmerne mod 29 pct. Palle Adamsen er 47 år og afløser Henning Kirk Christensen, der har været formand for Boligselskabernes Landsforening siden 1996 og ikke genopstillede. Adamsen bliver nu frontfigur for en forening, der repræsenterer 700 boligorganisationer med tilsammen mere end en halv million boliger. De er fordelt på afdelinger rundt om i landet. Til Vi Lejere sagde Palle Adamsen før valget, at det var hans opfattelse, at Lejernes LO og BL i langt de fleste sager kører med samme tog, men at han anerkender, at Lejernes LO har behov for en selvstændig organisation og LLO en rolle at spille.. KjH Nu er der færre end 20 kommuner i Danmark, som har fravalgt boligreguleringsloven. MORS: Bommen ned for dårlige udlejere Kommunalbestyrelsen på Limfjordsøen Mors har besluttet fremover at bruge boligreguleringsloven i et forsøg på at højne øens boligstandard og forhindre spekulation i dårlige boliger. Hidtil har Mors fravalgt boligreguleringsloven som én af i alt 20 i Danmark. Nu lyder der andre toner fra Limfjordsøen. Beslutningen var énstemmig og blev truffet med støtte fra Venstre og Konservative. Samt på sidelinjen af Lejernes LO i Skive. Ved at bruge boligreguleringsloven kan kommunens huslejenævn nemlig både udstede påbud om vedligeholdelsesarbejder med effektive sanktioner og kræve huslejen nedsat. Det sidste gør opkøb knap så interessant for spekulanter. Til det sidste forsøgte formanden for Jydske Grundejerforeninger, advokat Keld Frederiksen, at overbevise kommunen om, at det ikke var nødvendigt med boligreguleringsloven. Men altså uden held. Samtidig ophæver Morsø Kommune samarbejdet med Thisted Kommune om huslejenævn. Thisted ønsker ikke at anvende boligreguleringslovens regler. I stedet vil Morsø Kommune samarbejde administrativt med Skive Kommune. Nævnet får fremover en jurist som formand. Kommunen vil også bruge boligkommissionen mere aktivt end tidligere. Fra at være en simpel klageinstans, vil kommissionen nu tage sager op af egen drift, når den får kendskab til en problembolig. Eksempelvis en lejet bolig med dårlig vandkvalitet fra egen brønd. Her har kommunen kun underrettet ejeren med påbud, når den i de regelmæssige prøver stødte på kritisable forhold omkring vandkvaliteten. Nu vil den også underrette lejeren. Ad denne vej håber kommunen at kunne lægge et større pres på udlejeren for at bringe forholdene i orden. Øens borgmester, Egon Pleidrup, har tidligere foreslået en skrotningspræmie for saneringsmodne huse. Et forslag herom er sendt til velfærdsminister Karen Jespersen. Kommunen ser det som et redskab til at forhindre spekulation i handel med billige huse, brug af stråmænd og udstedelse af værdiløse pantebreve (Beskrevet i Vi Lejere nr. 4/2007). Helt konkret har kommunen haft succes med at politianmelde ejere af ubeboede, nedstyrtningstruede ejendomme. I tre-fire tilfælde har det ført til enten nedrivning, salg med henblik på renovering eller afspærring og delvis udbedring. Teknisk direktør i kommune, Flemming Storgaard, siger: De dårlige udlejere kan ikke føle sig sikre på Mors længere. KjH 10 V I LEJERE

11 HORSENS: Så sandt, så sandt Nej, skimmelsvampen holder ikke ferie. Det ved man både her hos Lejernes LO i Horsens og i alle andre LLO-afdelinger i landet. Samt ikke mindst hos de berørte lejere. I juli havde Horsens-afdeling 86 sager alene om skimmelsvamp. En af dem kan du læse om på siderne 4 og 5. KjH FYN: Stor medlemsfremgang Lejernes LO har haft stor medlemsfremgang på Fyn de senere år. Næstformanden for Horsens afdeling, Jan Holm, overtog ansvaret for Fyn i september 2005, da medlemstallet var mellem 250 og 300. I dag er det ca. 900, fordelt på både enkeltmedlemmer og kollektivt tilsluttede via sekretariatsaftaler. I Odense alene er der 300 medlemmer. Jan Holm kører ca. 140 sager om året på Fyn fra sin kælder hjemme i privaten, men på sigt at det hensigten at LLO får eget kontor på Fyn. I forvejen opererer Lejerforeningen Fyn på øen. Den meldte sig for år tilbage ud af LLO. Dengang hed den Odense Lejerforening. KjH VEJEN: Ny bestyrelse og nyt kontor Der er forskel på at være ejendomsfunktionær i en idyl som denne ved Limfjorden og i København eller Nordsjælland. KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND: Viceværter trues på jobbet En undersøgelse udført af boligselskabet Lejerbo blotlægger, at 17 procent af selskabets ejendomsfunktionærer indenfor det seneste år har været udsat for trusler om vold. Størst er problemet i København og Nordsjælland, hvor næsten 25 procent af ejendomsfunktionærerne har oplevet at blive truet inden for det seneste år. Lejerbo ser med stor alvor på problemet og ønsker politisk handling, så ejendomsfunktionærerne lovmæssigt bl.a. sidestilles med buschauffører. Hvis man sammenligner med lignende hverv, der er omfattet af samme paragraffer, så har 14 procent af buschaufførerne oplevet trusler om vold og 21 procent af socialrådgiverne. Oven på resultaterne af den nye undersøgelse udarbejder Lejerbo i København og Nordsjælland nu en række retningslinier, der skal gøre det nemmere at smide eventuelle voldelige beboere ud. Vi vil simpelthen ikke acceptere, at vores medarbejdere udsættes for trusler. Derfor vil vi nu gøre det nemmere at registrere episoderne. Hvis den samme person gentagne gange udviser truende adfærd, betragter vi det som en overtrædelse af husordenen, og dermed er der grundlag for at smide vedkommende ud, fortæller Steffen Boel Jørgensen, der er forretningsfører i København og Nordsjælland. Som konsekvens af den nye undersøgelse iværksætter Lejerbo over hele landet en forebyggende indsats, hvor ejendomsfunktionærerne bl.a. bliver efteruddannet i konfliktløsning. Lejernes LO i Vejen går nye tider i møde. Afdelingen har fået ny formand og fire nye bestyrelsesmedlemmer og må samtidig se sig om efter nye lokaler i Vejen. Hidtil har man haft kontor i Metal-huset, der imidlertid blev lukket 1. juli, fordi byens Metal-afdeling blev fusioneret med Metal i Kolding. Indtil den nyvalgte bestyrelse har fundet nye lokaler i Vejen, får afdelingen midlertidigt kontor i Løgumkloster på adressen Dravedvej 6B, 6240 Løgumkloster. Derimod er telefonnummeret det samme, nemlig tlf Mail-adressen bliver og flere informationer kan hentes på hjemmesiden: www. llosyd.dk. Den hidtidige kasserer og sagsbehandler, Anna Marie Nissen, har besluttet at holde efter 15 års frivilligt arbejde for LLO i Vejen, deriblandt fem år som medlem af hovedbestyrelsen i LLO. Hendes afgang udløste en ekstraordinær generalforsamling den 10. juli. Her afgik også den hidtidige formand, Johs. Dyhr, der imidlertid fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Ny formand blev Per Jørgensen, der også er ny i bestyrelsen, men som har erfaring med lejerarbejdet fra Sønderjylland. Ena Skræp blev ny kasserer og også nyt bestyrelsesmedlem. Hun er også kasserer i LLO Sønderjylland, Til bestyrelsen nyvalgtes endvidere Peter Dollerup, Per Kronvold samt Jytte Bertola. Hans Jørgen Kristiansen blev genvalgt. Kristian Kidholm forlod bestyrelsen. Anna Marie Nissen, der sagde farvel med en afskedsreception d. 1. august, bliver siddende som lægdommer i boligretssager i Kolding, Sønderborg og Esbjerg retskredse og genopstiller. Hun er også stadig medlem af Beboerklagenævnet i Vejen Kommune og vil gerne fortsætte - også i huslejenævnet, hvis hun bliver valgt efter kommunalvalget næste år. Vejen afdeling har i dag 220 medlemmer og har haft en kraftig medlemsfremgang i Anna Marie Nissens aktive år. KjH VI LEJERE 11

12 BOLIGPOLITIK ////// AF HELENE TOXVÆRD, FORMAND FOR LLO I HOVEDSTADEN Københavns boligmangel Hvorfor mangler der boliger, som almindelige københavnere kan betale Allerede for mere end 10 år siden begyndte Lejernes LO i Hovedstaden at advare mod en tiltagende boligmangel i København. I 1994 tvang den daværende regering Københavns Kommune til at sælge sine næste udlejningsboliger - som ikke var almene, men i virkeligheden private udlejningsboliger, ejet af kommunen boliger som i dag for størstedelens vedkommende er blevet til dyre andelsboliger. Samtidig satte man en stopper for byggeriet af almene boliger, fordi man fra Københavns Kommunes side havde den opfattelse, at almene boliger tiltrak dårlige skatteydere. BOLIGPRISERNE EKSPLODERET Sideløbende med disse begivenheder begyndte lovgivningen om fri leje at virke: I alle ejendomme, som er opført efter 31/ er der mulighed for fri leje, hvis udlejeren ønsker det. Og fra midten af 90 erne begyndte Boligreguleringslovens 5, stk. 2 også at virke: Hvis man moderniserer en bolig for et vist beløb, kan lejen sættes markant i vejret uden sammenhæng med investeringen i øvrigt. Alle disse tiltag, der overordnet set ikke har så meget med hinanden at gøre, har dog det til fælles, at de har virket i én og kun én retning, nemlig den at boligpriserne er eksploderet i København i de sidste ti år. Også ejerboligpriserne og priserne på andelsboliger. FOR FÅ MINDRE OG BILLIGE BOLIGER Lægger man hertil, at København i samme periode har fået ca flere indbyggere, ja så har man i dag en situation, hvor der virkelig er pres på i bunden af markedet. Det er ikke de store dyre boliger på havnefronten, der er efterspørgsel efter dem er der mange af og få, som kan betale. Det er de mindre og billige boliger i brokvartererne, som i dag er stærkt efterspurgte. JO STØRRE MANGEL, JO MERE FUP Københavns elendige boligsituation er et resultat at mange forskellige og uheldige beslutninger truffet over en årrække. Noget må siges at være delvist selvforskyldt (f.eks. beslutningen om ikke i en periode at opføre almene boliger), noget kan føres tilbage til Københavns særlige status og problemer som hovedstad. Men en god del af problemerne skyldes en lovgivning, der har haft det klare mål at liberalisere udlejningsmarkedet med det næsten indlysende resultat, at de, der har råd til at betale, kan få en bolig, mens de der ikke har, ja de må enten flytte til provinsen eller flytte i små lejligheder sammen med andre i samme situation. Jo, vi mangler betalelige boliger i København og jo større bolignøden er i bunden af markedet, jo større er opfindsomheden i kategorien fup og fiduser stråmandsudlejning, for eksempel. RITTS PLAN For knap tre år siden stemte næsten 40 % af københavnerne på Ritt Bjerregaard. En af årsagerne var ganske givet S og R s boligplan 5x5x5 altså, at der inden for 5 år skulle bygges boliger, til kroner om måneden. I Lejernes LO i Hovedstaden modtog vi boligplanen som en rigtigt god nyhed. Uanset at planerne var ufuldstændige og uanset at Helene Toxværd: Jo større bolignøden er i bunden af markedet, jo større er opfindsomheden i kategorien fup og fiduser. boliger i det store billede er og bliver utilstrækkeligt i forhold til behovet, så var vores holdning klar: bare det, at boliger og boligmangel i hovedstaden blev gjort til et selvstændigt tema i valgkampen, det var en rigtigt god nyhed. Men denne plan, som altså trods fejl og mangler var en god nyhed, er desværre endt i et morads af tekniske hindringer, og man må konstatere generel uvilje fra Folketinget. Der må ikke sælges grunde med rabat og maksimumbeløb på byggeriet af almene boliger, som betyder, at der ikke kan bygges almene boliger i hovedstaden, og kommunen må ikke selv bygge. Samtidig har regeringen med Dansk Folkeparti i ryggen gang på gang afvist at gøre noget ved de problemer (for eksempel stråmandsudlejning), som langsomt men sikkert tømmer markedet for billige boliger. DYRE OG DÅRLIGE LØSNINGER Den almindelige københavner eller den tilflytter, som søger en bolig i København, er som situationen ser ud i dag meget dårligt stillet. Med mindre du kan stille med en stor pose penge, er dine valgmuligheder stærkt begrænsede. I virkelighedens verden efterlades mange med kun to valg, når de skal finde en (leje)bolig: de kan enten søge en bolig på én af de famøse bolignetsider, hvor de kan finde meget dyre, udlejede andels- eller ejerboliger eller de kan leje en nybygget bolig med fri leje af en pensionskasse eller få en tidsbegrænset lejekontrakt hos en entreprenør, som ikke kan sælge lejligheden. Det er en dyr og meget ofte dårlig løsning. 12 V I LEJERE

13 BOLIGPOLITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Unge hutler sig rundt på boligmarkedet Hvor de unge skulle have overskud til at dygtiggøre sig og bringe Danmark forrest i konkurrencen med udlandet, bruges der nu store ressurcer på boligmarkedets jungle af uortodokse boløsninger. Den offentlige debat om unges boligsituation er helt fordrejet. Der er en énsidig focusering på de boligvilkår, som er gældende for de studerende på de højere uddannelser og på ventetider på kollegier, når studiesæsonen starter. De unges boligvilkår generelt er helt overset. Klikker man på Velfærdsministerens hjemmeside (www.socal.dk) under unges boligvilkår understreges denne fokusering. Der vises straks en tabel, der oplyser, at der er ungdomsboliger og kollegier, og at der er videregående uddannelsespladser. Tabellen dokumenterer, at der mangler ungdomsboliger og kollegier. Men ungdomsboligerne og kollegierne udgør en meget lille del af boligudbudet til unge. Faktisk kun 10 procent. Langt de fleste unge må finde vej til en bolig i den private udlejningssektor. UNGDOMSUVENLIGT Boligmarkedets boligejerformer, når bortses fra ungdomsboligerne, kan betegnes som mere eller mindre ungdomsuvenlige, skriver forskerne i en ny rapport fra AKF, Amternes og Kommunernes forskningsinstitut. Og de fortsætter: Ejerboligerne udgør den største del af boligmassen, men her fordres indkomst og formue, hvad de unge kan have vanskeligt ved at leve op til. De almene boliger udgør den næststørste boligejerformsgruppe. Her fordeles boligerne efter et køprincip, og lange ventetider er heller ikke en mekanisme, som fungerer gunstigt i forhold til unge. Hvis unge ønsker en privat lejebolig eller en rime lig billig andelsbolig, skal de helst have personlige bekendtskaber, som kan bane vejen, og det har alle unge ikke. UORTODOKSE LØSNINGER I denne situation finder mange unge boligløsninger, som. er uortodokse. Mange unge er ikke ejere af en ejerbolig eller andelsbolig eller står som lejere af en lejebolig. De er i stedet fremlejere, lejere i midlertidige lejemål, lejere i forældrekøb sboliger, deltagere i en gruppe af unge, som i fællesskab lejer en lejlighed, parthavere i et kollektiv eller lignende Og forskerne konkluderer: Vi ved meget lidt om den konkrete udbredelse af den slags boligformer blandt unge, blot ved vi, at den slags former er ganske udbredte. UNGDOMSBOLIGER TIL 10 PCT. Det var rart at se det sort på hvidt. Vi ved for lidt om, hvad der kendetegner unges boligsituation. De fleste unge hulter sig rundt på boligmarkedet. Hvor de unge skulle have overskud til at dygtiggøre sig og bringe Danmark forrest i konnkurrencen med udlandet, bruges der nu store ressurcer på boligmarkedets jungle af uortodokse boløsninger. I Lejernes LO kender vi problemstillingen. Det er nemlig os, de unge kontakter, når de er blevet snydt i de mange uortodokse boligformer. Der er i alt unge mellem 18 og 29 år. Tages antallet af unge i denne aldersgruppe som et udtryk for ungdomsgruppens størrelse, er det iføge forskerne ensbetydende med, at der kun findes ungdomsboliger svarende til omkring 10% af alle unge. Det betyder, at det ikke bare er en lille gruppe unge, men at det er de fleste unge, der må hutle sig rundt på boligmarkedet. Det er således en stor gruppe unge, der rammes hårdt af regeringen forsømmelser, når det gælder husleje og rettigheder i den private udlejningssektor. Problemet er bare, at denne gruppes problemer ikke har offentlighedens interesse UNGE I FORÆLDRELEJLIGHEDER, MEN Et aktuelt eksempel herpå, er regeringen lovprisning af forældrekøb. Vi har netop fået oplyst, at der i dag bor ca unge i forældrekøbte lejligheder. Det positive er, at unge er så heldige at have nogle forældre, der kan købe en bolig til dem. Samfundsmæssigt letter forældrekøbet på de unges krav om byggeri af ungdomsboliger og det letter på presser på at få en ungdomsbolig. Men på negativsiden er der tre væsentlige pointer. For det først er mange forældrekøbslejlighder ikke beboet af en lejer, men også af en fremlejer (fx en studiekammerat), der lejer et værelse. Denne fremlejer er katastrofalt ringe stillet. Fremlejeren kan reelt ikke klage over huslejens størrelse, og fremlejeren kan siges op med 1 måneds varsel uden særlig grund. Disse fremlejeforhold er ungdomsboligmarkedets nye livegne. Mange unge er slet ikke klar over dette. De tror, at de deler lejligheden på lige vilkår. EN TRUSSEL MOD ALLE LEJERES LEVEVILKÅR Dernæst er forældrekøb generelt en trusel mod alle lejeres levevilkår. Når lejligheden, fx pga pladsmangel fraflyttes af lejeren, står forældrene med en lejlighed, som de på grund af faldende ejerboligpriser genudlejer på tidsbegrænsede vilkår, indtil boligprisen retter sig. Hermed får en ny lejerfamilie reduceret sine bovilkår, idet opsigelsesbekyttelsen er væk. Og samtidigt har man en velstående grossererfamilie, der som ejer ikke kan forstå, at man ikke kan få markedsleje for lejligheden. Den er jo købt på markedsvilkår. Det varer derfor ikke længe, for den velstillede overklasse rykker i sine politiske forbindelser for at få lavet lejelovgivningen om til en mere fri lejefastsættelse til skade for lejerne som helhed. VI LEJERE 13

14 JURIDISK KOMMENTAR ////// AF LARS HELMS, ADVOKAT Ny bog om boliglejeret Det er et vigtigt point i bogen, at det ser ud til, at Højesteret vil lægge vægt på huslejenævnets generelle kendskab til forholdene, herunder måske også til lejeniveauet. Der er udkommet en længe savnet ny bog på lejerettens område. Den hedder Boliglejeret. Den er skrevet af højesteretsdommer Niels Grubbe og professor Hans Henrik Edlund og udgivet på Forlaget Thomson i marts Bogen er på ca. 500 sider og indeholder kapitler om lejelovgivningen og dens anvendelsesområde, lejeaftalen og udlejers ydelse, lejers brug af det lejede og betalinger i lejeforhold. Der er endvidere et længere kapitel om lejefastsættelse og lejeændring, kapitler om lejeaftalens ophør, fraflytning, samt lejeres og udlejers misligholdelse. SAMLET FREMSTILLING Bogen angår kun privat udlejning af beboelseslejligheder, men vi har nu fået en samlet fremstilling af de vigtigste problemer med boligudlejning. Kapitlerne er let tilgængelige og indeholder omfattende henvisninger til domspraksis, normalt med et kort referat af de omtalte domme, så man ikke umiddelbart behøver at slå dem op for at finde ud af, om de er interessante for den sag, man er i gang med. NOGEN AFSTAND TIL RETSPRAKSIS Forfatterne er neutrale i forhold til udlejer- eller lejerinteresser. Det er på den baggrund værd at fremhæve, at der i afsnittet om lejefastsættelse tages nogen afstand til den af landsretterne i 80-erne skabte retspraksis, hvorefter lejeren i boligretten selv skal bevise, at huslejenævnets lejenedsættelse var rigtig. Nævnets kendskab til de lokale forhold tillægges ikke nogen nævneværdig betydning. Den praksis, som dog heldigvis ikke længere er helt fast, har jeg kritiseret i årevis, men der er måske håb forude, for som det anføres på side 211 må denne praksis forventes fulgt, så længe Højesteret ikke har fået problemet forelagt. Højesterets begrundelse i U H, der er refereret i det følgende, synes at vise, at Højesteret vil lægge vægt på huslejenævnets generelle kendskab til forholdene, herunder måske også til lejeniveauet. Jeg har nærmere omtalt den nævnte dom i Vi Lejere 1/2007. NYT FOR GAMMELT I kapitlet om fraflytning, side 399, anføres det, at lejers misligholdelse i visse tilfælde nødvendiggør, at udlejer må udskifte bygningsdele og/eller inventar, som lejeren i mange tilfælde så kommer til at betale. Udlejer vil herved få nyt for gammelt. Derfor, anføres det, kan det komme på tale at fastsætte erstatningen under hensyntagen hertil. Det er jeg helt enig i, men det er efter min erfaring yderst sjældent, at dette sker. Så her er noget, vi må søge at rette op på i fraflytningssagerne i nævnene og ved domstolene. PRAKSIS PÅ PLADS I afsnittet om lejers misligholdelse behandles lejers modregningsret. Efter et par højst forkerte Østre Landsretsdomme fra 1999, som udsatte lejeren, der havde modregnet lejen med et tilbagebetalingskrav, der var fastslået af huslejenævnet, er praksis nu kommet på plads, både i Østre og Vestre Landsret. Den på side 448 sidst omtalte dom fra 2004 er rettelig en Østre Landsretsdom, så det er ikke kun Vestre Landsret, der har ført praksis tilbage på rette vej. Modregningsretten består. Hvis boligretten senere tilsidesætter nævnets afgørelse, er der jo ikke længere et tilbagebetalingskrav. Men det er så rigtigt, som det anføres på side 449, at lægge vægt på, om tilbagebetalingskravet bestod, da lejen skulle være betalt. I så fald kan udlejeren ikke ophæve lejemålet, men naturligvis efterfølgende kræve det nu skyldige beløbet betalt. Bogen kan absolut anbefales til alle, som beskæftiger sig med lejeret. Et af de mest komplicerede juridiske retsområder er blevet noget mere tilgængeligt. 14 V I LEJERE

15 X-ORD ////// VIND TRE FLASKER VIN Vinder af X-ordet i nr 2/ 2008 blev: Aksel Lunding, Eskebækparken 19, 1. th Skanderborg SUDOKU Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 17. oktober 2008 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. Løsningen kan også indscannes og sendes på mail til VI LEJERE 15

16 LEJERSKOLEN ////// Når du skal flytte Her kan du læse om, hvordan du skal sige din lejlighed op, hvordan du bør aflevere din lejlighed og hvad du selv kan gøre for at undgå en stor flytteregning Når du siger din lejlighed op, så husk: Sig lejligheden op skriftligt Send opsigelsen anbefalet til din udlejer eller administrator Sørg for at udlejer eller administrator får din opsigelse inden d. 1. i måneden i deres kontortid. Meddel udlejer eller administrator din nye adresse. Gør du ikke det, kan du risikere at de tidsfrister, din udlejer har til at kræve betaling for diverse mangler, bliver tilsidesat. HUSK: fra det øjeblik du opsiger din lejlighed kan du ikke længere bruge pengene på din indvendige vedligeholdelseskonto. FØR DU FLYTTER Sørg for at gøre lejligheden grundigt rent inden du flytter, ellers kan du risikere at skulle betale for rengøring af lejligheden. Ryd lejligheden helt, husk også lamper, udvendige termometre, gardinstænger osv. Gør grundigt rent dvs. vask alle overflader, puds vinduer, vask køleskab, fryser, komfur og ovn grundigt. Afkalk fliser, bad og toilet grundigt. Tag evt. billeder af lejligheden. De kan bruges som dokumentation, hvis du senere skal bevise, hvordan lejligheden så ud, da du flyttede. Hvis der er beboerrepræsentation i ejendommen, har denne ret til at deltage i fraflytningssyn, hvis du ønsker det og din lejekontrakt siger, at du har ret til et syn. Skriv ikke under på, at du skal betale for fejl og mangler, du ikke er enig i. Du kan godt skrive under på, at du har deltaget i synet, men lad være med at kvittere for fejl og mangler, du ikke mener, du skal betale for. Mener du, at udlejer skal betale for mangler, skal du straks give ham besked skriftligt. Vær opmærksom på, om der står noget i din lejekontrakt om istandsættelseskrav ved fraflytning. Hvis du vil, kan du få en af konsulenterne fra Lejernes LO i Hovedstaden med til synet. Konsulenten er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil kunne forhandle evt. istandsættelse med udlejer og sørger for, at alle aftaler ligger på skrift. Vi tilbyder også et vejledende flyttesyn. Det vejledende flyttesyn udføres inden det officielle flyttesyn og giver dig mulighed for et overblik over, hvilke mangler der er og hvad du selv kan gøre ved det for at undgå en stor flytteregning. Du kan læse mere om vores flyttesyn samt priser i vores folder Flyttesyn et godt tilbud eller på Du hæfter ikke for de mangler, der var i lejligheden, da du flyttede ind, men du skal kunne dokumentere, at manglerne var der, dengang du flyttede ind. Ryd lejligheden helt og gør grundigt rent, før du flytter. Eksempler på mangler kan være: Malerpletter eller andre mærker på gulvene Lakken slidt af gulvene Manglende døre eller håndtag Overmalede stikkontakter Savsmuldstapet der overlapper hinanden (skal støde sammen) Kalk i håndvask og wc-kumme M.m. Udlejer eller administrator har både ret til at kræve, at visse ting skal sættes i stand og bestemme, hvilke håndværkere, der skal bruges. Hvis der ikke er et syn: Hvis du ikke har krav på et fraflytningssyn, har udlejer 14 dage fra den dato du fraflytter til at stille krav om flytteregninger. Hvis udlejer stiller krav inden for de 14 dage kan du Se efter, om udlejer rent faktisk har udbedret noget i lejligheden Indbringe sagen for huslejenævnet Hvis der er skjulte fejl og mangler, kan udlejer dog godt overskride fristen på de 14 dage. 16 V I LEJERE

17 Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen - Så få hjælp fra LLO I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på VI LEJERE 17

18 KURSER/KONFERENCER/MEDDELELSER ////// NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN ////// Kurser og konferencer 2008 Lejeretskursus, lejefastsættelsen, Odense BEMÆRK ÆNDRET DATO! Lørdag den 13. september 2008 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 4. oktober 2008 Kursus i Fraflytning og Vedligeholdelse, almene sektor, Odense Lørdag den 25. oktober 2008 Lejeretskonference (HKJ), nye domme, Odense Lørdag den 1. november 2008 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Dødsfald En af lejerbevægelsens lokale kæmper i Jylland, Christian Jeppesen, Vejen, er død, 79 år. Chr. Jeppesen var i 10 år (fra 1986 til 1996) først næstformand, dernæst formand for Lejernes LO i Vejen, som han selv var med til at stifte tilbage i I ikke færre end 23 år har han været medlem af huslejenævnet i Vejen Kommune et hverv, han måtte frasige sig i marts i år på grund af en tiltagende kræftsygdom. I det civile liv var Chr. Jeppesen i 24 år ansat på Alfa Margarinefabrik. Senere i 10 år hos Phønix, hvor han også var fællestillidsmand og derudover medlem af bestyrelsen for SiD i Vejen. Det var Chr. Jeppesens fortjeneste, at Lejernes LO, som dækker både Vejen, Brørup og Holsted, i 1993 fik eget kontor i det lokale SiD-hus på Mindevej. Det blev senere flyttet til Metals lokaler, som imidlertid blev lukket 1. juli i år. Chr. Jeppesen var afholdt og respekteret blandt de folk, han kom i berøring med, hvad enten det var gennem lejerarbejdet eller i sin tillidsmandsgerning. Det kom til udtryk ved bisættelsen den 5. juli, hvor mange mødte op og viste Chr. Jeppesen den sidste ære. Anna Marie Nissen fra Lejernes LO i Vejen siger i anledning af Chr. Jeppesens død: Lejerarbejdet var Chr. Jeppesens ét og alt. For vi andre er hans død et tab. Bevægelsen og lejerne har mistet en god og afholdt repræsentant i huslejenævnet. Der stod respekt om Chr. Jeppesens person og indsigt. Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandagtorsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. Indbetaling af kontingent til Lejernes LO i Hovedstaden Vi modtager desværre fra tid til anden, henvendelser fra medlemmer, som har fået rykkerbreve til trods for at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage. Det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Indboforsikring til Lejernes LO Det er vigtigt at have en indboforsikring også når man er lejer! Det er de færreste mennesker, der kan leve et liv uden skader og ulykker. Det er derfor en fordel at være forsikret når uheldet er ude. Hvis du er forsikret, vil dit forsikringsselskab ofte dække dine tab. Forsikringer kan groft opdeles i to kategorier: Forsikringer, der dækker skader på mennesker og ting og forsikringer, der dækker tab, som man påfører andre. Indboforsikringen dækker tabet af dine ejendele og sikrer dig midlertidig genhusning. Som lejer er det også vigtigt at være forsikret, idet man ikke er omfattet af udlejers egne forsikringer. Brænder den bygning man bor i, vil lejeaftalen bortfalde, og udlejer har som udgangspunkt ikke pligt til at tilbyde genhusning eller erstatte økonomiske tab. Ved en brand kan man risikere at miste alle sine ejendele. Heldigvis resulterer de færreste brande i dag i tab af menneskeliv, men vi har i LLO alt for ofte set lejere stå på gaden uden ejendele og uden tag over hovedet, fordi deres bolig er brændt eller totalskadet af røg eller ild. Men det er ikke kun ved ildebrand, at man kan have brug for en forsikring. Som lejer bør man som minimum have en indboforsikring med ansvarsforsikring. Man kan også komme i en situation, hvor man forvolder skade på sit lejemål. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis opvaskemaskinen løber over og forårsager vandskader. I sådanne tilfælde vil forsikringsselskabet typisk dække skaden, hvis man har tegnet en ansvarsforsikring. Lejernes LO i Hovedstaden har indhentet et tilbud til LLO-medlemmer på en indboforsikring. Forsikringen dækker stort set det samme som andre indboforsikringer, men har en lavere forsikringssum og dermed en billig pris. Forsikringen er skræddersyet til mennesker, som ikke har store formuer i form af dyre møbler og dyre smykker. Alle LLO-medlemmer kan tegne forsikringen, uanset hvor de bor. Læs mere om pris, dækning og betingelser på Du skal blot kontakte Rasmussen Assurance Agentur, Patrik Hansen, rasmussenforsikring.dk, eller tlf HUSK at oplyse dit medlemsnummer hos LLO. Lejernes LO i Hovedstaden er ikke part, hvis du indgår en aftale med Rasmussen Assurance Agentur, handler du direkte med selskabet. Vi har alene forhandlet en pris på plads til vores medlemmer. Hvis du er usikker på dækningen kan du sammenligne med andre selskabers dækning på www. forbrugerraadet.dk 18 V I LEJERE

19 P0LITIK ////// AF KJELD HAMMER Kovending i Århus: Varmecheck i stedet for takstnedsættelse Trods advarsler fra alle sider har byrådet i Århus alligevel besluttet at betale et gigantbeløb på kr. tilbage i varmepenge til kunderne på en check. Beslutningen blev truffet den 25. juni og netop som det lignede en takstnedsættelse over fire år og et punktum for sagen, indtraf den overraskende vending i sagen. En alliance mellem S og V ændrede takstnedsættelsen over fire år til en varmecheck. Men på betingelser og slet ikke til borgere, der er flyttet fra kommunen! Bag beslutningen om at betale tilbage i stedet for - som bl.a. Lejernes LO havde foreslået - at nedsætte varmetaksterne i fire år står et stort flertal på 23 af byrådets 31 medlemmer og flertallet er vel at mærke strikket sammen udenom den ansvarlige rådmand for Teknik og Miljø, som er radikal. FORSKELSBEHANDLING, HVIS Dog skal man først finde ud af, hvad det vil koste at tilbagebetale, åbne og regne på mange tusinde varmeregnskaber fra årene , finde de rette modtagere osv., osv. En uvildig undersøgelse, foretaget af et eksternt konsulentfirma, skal inden 1. oktober godtgøre, hvad administrationsomkostningerne løber op i, hvis der skal udbetales et engangsbeløb til brugerne. Hvis undersøgelsen viser, at omkostningerne har et acceptabelt niveau, udbetales et engangsbeløb til nuværende og tidligere kunder. Hvis det imidlertid viser sig, at det bliver væsentlig dyrere end acceptabelt (kommunens egen forvaltning har forudsagt 200 mio. kr.) vil S og V udbetale en check til alle, der har egen varmemåler. Lejere uden varmemåler skal have pengene tilbage gennem takstnedsættelser over fire år. Borgere, som er flyttet fra kommunen, vil ikke få en krone. Dette valg forudsætter, at Skat tilkendegiver, at engangsbeløbet ikke er skattepligtigt. Beløbet skønnes at blive gennemsnitligt kr. pr. husstand. LLO:ULOVLIGT LLOs næstformand, Jørgen D. Jensen, kender alle varmesagens detaljer og tager afstand fra fremgangsmåden. Aftalen er udtryk for politik, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. For det første er der god grund til at tro, at administrationen bliver vanvittig dyr, og når politikerne så kommer til den konklusion, vil de åbenbart forskelsbehandle ejere og lejere. Det er ikke rimeligt, og jeg er i øvrigt sikker på, at det er ulovligt, siger han. Formanden for Århus Grundejerforening, Klavs Klercke Rasmussen, er også forundret over aftalen. Hvis det nu viser sig, at beregningerne holder, ender vi med, at parcelhusejerne får deres penge tilbage, mens lejerne og udlejerne så hænger på regningen for at administrere tilbagebetalingen i lejesektoren. De kunne næsten ikke have lavet et værre forslag, siger Klavs Klercke Rasmussen. Både Jørgen D. Jensen og Klavs Klerche Rasmussen peger på, at folk, der i løbet af de kommende fire år går fra en lejerbolig til ejerbolig, kan blive dobbelt ramt. En alliance mellem S og V ændrede takstnedsættelsen over fire år til en varmecheck. Men på betingelser og slet ikke til borgere, der er flyttet fra kommunen! Hvis man i dag er lejer og køber en bolig, får man hverken en check eller en takstnedsættelse. Det er galimatias, siger Jørgen D. Jensen fra LLO. ENIGHED MELLEM MODSTANDERE I en usædvanlig grad af enighed mellem traditionelle modstandere på boligmarkedet støttes synspunkterne af formanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær. Der skal ikke herske tvivl om, at en check er det bedste for en parcelhusejer, og principielt vil vi ikke betale for, at andre har udgifter. Men jeg kan altså godt forstå, at det er surt for lejerne og udlejerne, og ansvaret ligger hos kommunen, siger han. Den halve milliard kr. i tilbagebetaling fremkommer, fordi varmekunderne simpelthen har betalt for meget i fjernvarme i de pågældende år. Se også Vi Lejere nr.2/2008 på VI LEJERE 19

20 LEJERNES LO ////// AF KJELD HAMMER UMM Der kan være mange penge at spare ved at søge råd i Lejernes LO. Mange lejere betaler nemlig for meget i husleje kr. tilbage til lejerne Tæt på 4 millioner kroner er hvad Lejernes LO i Hovedstaden har hjulpet nødstedte lejere med at få tilbage det sidste halve år. Helt præcist er beløbet kr. og 94 øre. Der er tale om afsluttede sager i nævn og boligret eller landsret. Sammenlagt fører Lejernes LO i Hovedstaden ca sager om året for sine medlemmer. Vi er stolte af resultatet, men vi er også sikre på, at der er mange flere, der kan have glæde af vores hjælp, siger formanden, Helene Toxværd. På kontoret i Vester Voldgade i København besvarer medarbejderne mere end telefonopkald om året. Ofte klares et problem i telefonen, hvor medlemmerne får råd om, hvordan de selv skal løse deres problem. Andre gange er det den slagne vej med sagsbehandling: kontakt til udlejeren, sag i huslejenævnet, boligret og evt. landsret. Men konklusionen er helt klar: LLO hjælper! VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Fredag den 17. oktober 2008 Udkommer fi re gange årligt: februar, maj,august, november Oplag: Tryk: Color Print Layout: xtern design

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme.

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme. B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 SENEST REVIDERET NOVEMBER 2011 NÅR DU FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed, eller man flytter ind i

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere