Aabenraa Kommune Trafik og vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune Trafik og vej"

Transkript

1 Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002,

2 Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Udført: KJE Kontrolleret: AHN

3 Indholdsfortegnelse 1. Intro Løsningsmodeller for drift og vedligehold Egen drift Udbudt drift og vedligehold Leasingaftale Salg af belysningsanlæg ESCO (Energy Service Company) Låneadgang Anbefalinger Udbud af drift og vedligehold ESCO aftale Konklusion Bilag... 12

4 1. Intro Side 1 1. Intro Denne rapport er udarbejdet for Aabenraa Kommune, og beskriver de forskellige løsningsmodeller, der er i forbindelse med fremtidig drift og vedligehold af kommunens vejbelysningsanlæg. Rapporten beskriver de forskellige løsningsmodeller med supplerende skemaer, hvor fordele og ulemper for kommunen, er listet op. ESCO projekter (Energy Service Company) vurderes af mange som en attraktiv løsning for at få igangsat energirenovering. ESCO er derfor også inddraget som en løsningsmodel for at få renoveret og driftet vejbelysningsanlægget. Sidst i rapporten beskrives vores anbefaling for, hvilke løsningsmodeller der vurderes mest fordelagtige for Aabenraa Kommune.

5 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Side 2 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Drift og vedligehold af kommunens vejbelysning, kan varetages i kommunalt regi eller udbydes som tjenesteydelse. Udbudsformen afhænger af opgavens økonomiske størrelse, og ofte vil et udbud af drift og vedligehold skulle udbydes iht. Udbudsdirektivet. Der findes forskellige modeller for, hvordan man kan udbyde drift og vedligehold, men uanset hvilken man vælger, er kontrakten grundlaget for levering af drift og vedligehold. Det skal understreges, at kommunen i hvert enkelt tilfælde, skal foretage en individuel vurdering, af opgave og udbudsform og at de fordele og ulemper, som er listet op i dette dokument, er vejledende. Fordele og ulemper skal ses fra kommunens side. Grundlæggende er det altid kommunens ansvar som vejmyndighed, at der er belysning på offentlige veje, stier, pladser m.v., uagtet hvem der drifter eller ejer anlægget. 2.1 Egen drift Den største fordel ved egen drift er, at man har fuld rådighed over vejbelysningsanlægget, og samtidigt har fuldt kendskab til dette. Det fremgår af driftsrapporter hvor og hvornår der skal fortages renoveringer eller udskiftninger af vejbelysningsanlæg. Kommunen har et klart overblik over sit energiforbrug enten med timetællere eller direkte måling (kwh). Da kommunen ved egen drift har overblik over sit energiforbrug kan den med fordel udbyde et samlet indkøb af el. Kommunen vil her kunne forhandle sig til en fordelagtig pris og måske låse denne fast i en længere periode. Kommunerne har låneadgang til energibesparende foranstaltninger, til yderst fordelagtige renter. Derfor kan kommunen energirenoverer sit vejbelysningsanlæg, og hvis driftsbesparelserne kan forrente lånet, påvirker det ikke kommunens økonomi direkte. Der skal i hvert enkelt tilfælde udføres en rapport som beskriver besparelsespotentialet. Der kan opnås låneadgang til energibesparende renoveringer, se afsnit 2.6 Låneadgang. Ulemperne ved egen drift er, at der kan være betydelige udgifter til administration og selve driftsorganisationen.

6 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Side 3 Fordele Fuld rådighed over anlægget herunder funktion, drift, kvalitet og design. Overblik over belysningsanlægget. Energi afregnes efter forbrug. Låneadgang til energibesparende foranstaltninger.* *Se afsnit 2.6 Låneadgang Ulemper Udgifter til administration. Udgifter til driftsorganisation og evt. lager. Løbende udgifter til renovering. 2.2 Udbudt drift og vedligehold Den primære forskel i forhold til egen drift er, at en ekstern part drifter og vedligeholder vejbelysningsanlægget. For Aabenraa Kommune vil det betyde, at der stadig er fuld rådighed over vejbelysningsanlægget, men det udførende arbejde foretages af en ekstern part. Der er derfor ingen udgifter til en decideret driftsorganisation, omvendt er der udgifter til de udførte arbejder, samt kontrol af disse. Der vil ofte være en besparelse i at udbyde drift og vedligehold, i forhold til at varetage det som egen drift. Det skyldes primært konkurrencen blandt de som tilbyder udførelse af drift og vedligehold. Ved udbud af drift og vedligeholdelse som et særskilt udbud, har Aabenraa Kommune mulighed for løbende at udbyde anlægsopgaver uafhængigt af drift og vedligeholdelses kontrakten. Anlægsopgaver kan udbydes iht. kommunens udskiftnings- og belysningsplan i takt med det som økonomien tillader. Det er muligt at udvide sit udbud af drift og vedligehold, med option for udskiftning af f.eks. kviksølvarmaturer og træmaster over en 4-årig periode. Herved sikre Aabenraa Kommune sig, at der bliver igangsat en udskiftning af nedslidte anlæg. Der er flere fordele ved dette udbud: Udbud af drift og vedligehold samt anlægsopgaver i et samlet udbud. Anlægsopgaver er en option og derfor kan der træffes endelig beslutning efter indhentning af tilbud. Man opnår større konkurrence på hhv. drift og vedligehold, samt anlægsopgaver. Hovedvægten i udbuddet skal dog være drift og vedligehold. Der kan opnås låneadgang til energibesparende renoveringer, se afsnit 2.6 Låneadgang.

7 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Side 4 Fordele Ulemper Tydelig ansvarsfordeling. Fuld rådighed over vejbelysningsanlægget, herunder funktion, drift, kvalitet og design. Overblik over vejbelysningsanlægget. Energi afregnes efter forbrug.* Udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget, indgår i tilbuddet. D&V kontrakt er typisk 4- årig med mulighed for forlængelse. Låneadgang til energibesparende foranstaltninger.** Løbende udgifter til renovering. Udgifter/kommunale ressourcer til udbud. *Overblik over det samlede energiforbrug, muliggør udbud af kommunens samlede el indkøb. **Se afsnit 2.6 Låneadgang 2.3 Leasingaftale. Ved at lease sit belysningsanlæg ud, overlader man i praksis sit vejbelysningsanlæg og alle udgifter der er forbundet med drift og vedligehold til en privat virksomhed, mod betaling af et fast abonnement. Leasingmodellen er tidligere blevet anvendt i flere kommuner med henblik på, at kunne få adgang til afgiftsgodtgørelse. Da dette ikke længere er muligt at opnå en afgiftsgodtgørelse, har leasingmodellen ikke længere særlige fordele i forhold til en almindelig driftsaftale. Omvendt er der mange ulemper såsom ansvarsfordeling, manglede overblik og medindflydelse. Anlægsværdien skal deponeres som sikkerhed for anlægget iht. Økonomi- og Indenrigsministeriet krav om deponeringspligten, hvilket medfører en ikke uvæsentlig merudgift for Aabenraa Kommune. Flere kommuner går væk fra leasingmodellen, og det er heller ikke en model som vi kan anbefale Aabenraa Kommune at fortsætte med. Fordele Fast abonnement for drift og vedligeholdelse i en fastlagt periode. Ulemper Ikke længere mulighed for afgiftsgodtgørelse. Begrænset medindflydelse.

8 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Side 5 Alle udgifter er indeholdt i tilbuddet. Manglende overblik over belysningsanlæggets tilstand og energiforbrug. El-afregning er baseret på anslået energiforbrug. Intet incitament for at realiserer energibesparelser. Værdifastsættelse af vejbelysningsanlæg, ved indgåelse af leasingaftale.* Deponering af anlægsværdi. Kommuner er bundet af leasingaftale. * Det er en vanskelig og ressourcekrævende opgave, at værdifastsætte kommunens vejbelysningsanlæg. Det vil kræve en gennemgående analyse af anlægget, hvor man ser på volumen, anvendte typer, og alder m.v. 2.4 Salg af belysningsanlæg. Ved salg af kommunens vejbelysningsanlæg til et privat selskab (forsyningsselskab), forpligter køberen sig til fremover at levere vejbelysning til kommunen. Herved får kommunen vejbelysning, mod fast betaling/abonnement, og skal ikke afsætte yderligere ressourcer til det. Ved salg af vejbelysningsanlægget mister kommunen sine beføjelser og rådighed over belysningsanlægget. Kommunen har ikke længere indflydelse, og det vil være vanskeligt at sikre, at vejbelysningen udøves på et tilfredsstillende niveau. Skrækscenariet er en løsning med vejbelysningsanlæg af en lysteknisk og æstetisk dårlig kvalitet, hvor der ikke er afsat midler til den karakterskabende belysning, som er med til at gøre byrummet levende og imødekommende. Ved salget får man ikke glæde af den økonomiske fortjeneste, da anlægsværdien også i dette tilfælde skal deponeres iht. Økonomiog Indenrigsministeriet krav om deponeringspligten. Fordele Fast abonnement for drift og vedligeholdelse. Alle udgifter er indeholdt i tilbuddet. Ulemper Ingen medindflydelse. Manglende overblik over vejbelysningsanlæggets tilstand og energiforbrug. El-afregning er baseret på anslået energiforbrug. Intet incitament for at realisere energibesparelser.

9 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Side 6 Værdifastsættelse af vejbelysningsanlæg, ved salg.* Deponering af anlægsværdi. Komplicerede forhold ved generhvervelse af anlæg. * Det er en vanskelig og ressourcekrævende opgave, at værdifastsætte kommunens vejbelysningsanlæg. Det vil kræve en gennemgående analyse af anlægget, hvor man ser på volumen, anvendte typer, og alder m.v. 2.5 ESCO (Energy Service Company) ESCO er en model, hvor et privat konsortium går ind og fortager energibesparende renoveringer, som finansieres gennem garanterede driftsbesparelser. For vejbelysningsanlæg vil der være tale om en driftsperiode på ca år. Driftsbesparelser inden for vejbelysning dækker over reducering af energiforbrug og de besparelser der opnås ved at anvende lyskilder med længere leve tider. ESCO består overordnet i, at et eller flere private selskaber analyserer de muligheder, der er for at udføre energibesparende tiltag inden for et afgrænset område, i dette tilfælde på en del af Aabenraa Kommunes vejbelysningsanlæg. Analysen resulterer i en kortlægning og beskrivelse af renoveringsarbejdet, samt beskrivelse af energi- og driftsbesparelser, udgifter til implementering, tilbagebetalingstiden og afledte effekter ved at gennemfører tiltagene. Kommunen skal ved modtagelsen af tilbuddene vælge mellem de forskellige løsninger, og det behøver nødvendigvis ikke at være den billigste løsning, som er den mest fordelagtige, men derimod løsningen hvor der er den bedste sammenhæng mellem økonomi og kvalitet. Det skal understreges at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger et konkret projekt til udførelse, og at analysen samtidigt er grundlaget for kontrakten. På baggrund af analysen skal Aabenraa Kommune beslutte, om man ønsker at gå videre med en af de bydende. Vælger man at foresætte, foretager entreprisevinderen den endelige projektering af de renoveringsarbejder der skal udføres, ligesom entreprenøren/ konsortium efterfølgende selv er ansvarlig for udførelsen af de driftsbesparende tiltag. Betalingen for renoveringsarbejder finansieres helt eller delvist af de driftsbesparelser, der opnås. Det er et afgørende vilkår i samarbejdsmodellen, at det private selskab skal opstille en garanti for, at de forventede driftsbesparelser kan opnås. Opnås besparelserne ikke, og sikres finansieringen af renoveringsarbejderne dermed ikke i det forventede omfang, dækker det private selskabs garanti herefter differencen. Garantien ligger i, at kommunen ikke skal betale yderligere i forhold til det, som der er betalt ved indgåelse af

10 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Side 7 kontrakten. Omvendt er garanti forbundet med økonomi, og denne vil være indeholdt/pålagt tilbuddet. Fordelene ved at indgå i et ESCO samarbejde, er at Aabenraa Kommune får renoveret sit vejbelysningsanlæg gennem helt eller delvist garanterede driftsbesparelser. Samtidigt er også driften lagt ud til den private virksomhed i samme periode som kontrakten løber. Dette medfører fuldt kendskab til anlægget og incitament for det private selskab, til at hente yderligere driftsbesparelser. Ulemperne ved at indgå i en ESCO aftale ligger i den kompleksitet, der er i at udbyde en opgave, som ikke er konkret, og derfor heller ikke kender omfang af. Det er entreprenøren som vælger den endelige løsning, som skal helt eller delvist finansieres gennem energibesparelser. Endvidere er en ESCO aftale et længerevarende samarbejde, og det som er en fordel nu, er måske en ulempe om 8-10 år. En ESCO aftale er en proces, hvor samarbejde mellem Aabenraa Kommune og det private selskab skal sikre et resultat som er tilfredsstillende for begge parter. Der kan ligge en problemstilling i, at renoveringsarbejder finansieres helt eller delvist gennem garanterede driftsbesparelser. Dette kan medføre at der må foretages kompromis på valg af kvalitet, æstetik og design, hvilket kan være i modstrid med Aabenraas Kommunes Belysningsplan. Det værste scenarie er, at grundlaget for projektet bliver laveste fællesnævner. Ideen med at indgå en ESCO aftale er, at renoveringsarbejderne skal finansieres gennem driftsbesparelser. Det betyder at omfanget af renoveringsarbejderne, afhænger af hvor store driftsbesparelser man kan realisere. Men i sidste ende afhænger det hele af økonomi og det er derfor særlig vigtigt, at der opretholdes en tæt dialog omkring løsningerne, så disse lever op til Aabenraa Kommunes lystekniske og æstetiske ønsker. Der kan endvidere opnås låneadgang til energibesparende renoveringer, se afsnit 2.6 Låneadgang. Fordele Fast ydelse til D&V*. Renovering og D&V i et samlet udbud. Medindflydelse på D&V. Samarbejde mellem leverandør og Vej og park. Fuldt overblik over belysningsanlæg og drift. Energibesparelser realiseres. Ulemper Kræver intern analyse inden projektet iværksættes. Omfattende administration for kommunen Få bydende. Åbent udbud, herunder uklarhed omkring anlægsrenoveringer og løsninger. Driftserfaringer ligger delvist eksternt.

11 2. Løsningsmodeller for drift og vedligehold. Side 8 Kontrakt i en fastlagt periode. Belysningsanlæggets tilstand er kendt ved aftalens ophør. Lang kontraktperiode Værdifastsættelse af anlæg.** * Gælder kun for den fastlagte driftsperiode, som er indeholdt i kontrakten. Herefter reduceres udgiften i takt med de realiserede besparelser. **Værdien af anlægget kan være et argument for om anlægget skal renoveres. Det er i Aabenraa Kommunes interesse at kende anlægsværdien ved indgåelse af kontrakt og ikke mindst ved ophør af kontrakt. Står man f.eks. ved kontraktens ophør med et nedslidt anlæg som skal renoveres? 2.6 Låneadgang Iht. Lånebekendtgørelse, paragraf 2, stk. 1, nr. 6, litra a og b, kan der gives låneadgang til energibesparende renoveringer, herunder udskiftning af lyskilder/anlæg m.v. Forrentningen af de energibesparende foranstaltninger, skal vurderes i kommunalt regi, og sammenholdes med en lånetid på højest 25 år.

12 3. Anbefalinger Side 9 3. Anbefalinger I Aabenraa Kommune har man valgt at lease sit vejbelysningsanlæg ud, til et privat selskab, frem til 31 december Vejbelysningsanlægget består af ca master, og udvides løbende i takt med byggeanmodninger og anlæg af nye veje. Som følge af kommunesammenlægningen i 2007, er der meget stor forskel på de enkelte belysningsanlæg rundt om i kommunen. Det gælder alt fra den anvendte teknik, alder, tilstand og æstetik. En stor del af belysningsanlæggene er udtjente og bør udskiftes. Samtidigt opfylder flere af belysningsanlæggene, ikke gældende vejbelysningsregler. Der er ca kviksølvarmaturer som skal udskiftes nu, i forbindelse med udfasning af kviksølvlyskilder. Dertil er der ca lysrørsarmaturer og ca træmaster, som også skal udskiftes i den nærmeste fremtid. Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune med fordel kan vælge at udbyde deres drift og vedligehold med eventuel option på udskiftning af ovennævnte armaturer eller udbyde særskilte anlægsopgaver, eller alternaivt indgå i en ESCO aftale. Modellerne med leasing eller salg, giver ikke længere en tilstrækkelig økonomisk gevinst, og samtidigt er der begrænset eller ingen medindflydelse, hvilket ikke er en acceptabel løsning. 3.1 Udbud af drift og vedligehold Ved at udbyde drift og vedligehold bibeholder man rådighed over vejbelysningsanlægget og definerer selv de retningslinjer som anlægget skal driftes og vedligeholdes efter. Kommunen har overblik over anlæggets omfang og drift, og er ikke afhængig eller begrænset af en ekstern partner. Ved at tilføje option på udskiftning af kviksølvarmaturer, forældede lysrørsarmaturer og træmaster, kan man samtidigt få renoveret dele af anlægget under samme udbud. Låneadgang til energibesparende foranstaltninger kan sikre finansiering, dog skal man i kommunalt regi vurderer om man kan opnå de forventede besparelser og om disse kan forrente lånet. Det er dog ikke en forudsætning i lånebekendtgørelsen, for at optage lånet. I forbindelse med implementering af Belysningsplanen for Aabenraa Kommune, vurderes det at være en fordel, at man udbyder drift og vedligehold med option for anlægsarbejder. Med belysningsplanen har man lagt en strategi for hvordan kommunens vejbelysningsanlæg skal fremstrå i fremtiden. Belysningsplanen har stor indflydelse på drift og vedligehold af vejbelysningsanlægget. Aabenraa Kommunes interesse i at have en hvis kontrol med vejbe-

13 3. Anbefalinger Side 10 lysningsanlægget, er en betydelig faktor for valg af drift og vedligehold, samt udførelse af nye anlæg i fremtiden 3.2 ESCO aftale I Aabenraa Kommunes tilfælde, kan man overveje at indgå i en ESCO aftale, og derigennem få realiseret elementer af sin belysningsplan. Der er den nødvendige volumen, og et tydeligt besparelsespotentiale. Flere af vejbelysningsanlæggene er nedslidte, og man må forvente forøgede udgifter alene til udskiftning inden for den nærmeste fremtid. Ved indgåelse af en ESCO kontrakt betaler Aabenraa Kommune for at få gennemført driftsbesparende renoveringer, som bliver helt eller delvist finansieret/forrentet gennem driftsbesparelser i kontraktens periode. Ved kontraktens ophør, overføres driftsbesparelserne direkte til Aabenraa Kommune Udover helt eller delvist finansiering gennem garanterede driftsbesparelser, så opnår kommunen ved indgåelse af ESCO, udbud af renovering samt drift og vedligehold, i et samlet udbud. Kommunen skal være opmærksom på, at man ikke selv definerer løsningen, men har mulighed for at præge projektet, hvilket er en forudsætning for at det bliver en succes.

14 4. Konklusion Side Konklusion Begge løsningsmodeller kan være fordelagtige for Aabenraa Kommune. Ønsker man rådighed og medindflydelse over vejbelysningsanlægget i kommunalt regi, skal man vælge udbud af drift og vedligehold med option på udskiftning af armaturer. Kan man se en fordel i at få renoveret sit vejbelysningsanlæg gennem helt eller delvist garanterede driftsbesparelser, og samtidig tror på muligheden for at få gennemført sine ønsker om kvalitet, æstetik og design, så skal man vælge ESCO. ESCO modellen har været brugt i flere år inden for byggeriet, men er ganske nyt inden for vejbelysningsanlæg. Vi har kendskab til to vejbelysningsprojekter her i Danmark, med projektstart i år, så erfaringerne er meget begrænset. Inden for byggeriet fravælger flere dog ESCO modellen, da den er besværlig og langvarig. Samtidigt kan man opnå de samme driftsbesparelser ved et traditionelt udbud. I modsætning til energirenovering af bygninger, så er der ved vejbelysningsanlæg ganske få parameter, som kan reducerer energiforbruget. Samtidigt skal man være meget opmærksom på at man ikke kan regne med en driftsbesparelse ved en 1:1 udskiftning, idet de gamle vejbelysningsanlæg i mange tilfælde ikke opfylder gældende krav til belysningen. Det er vores vurdering at tilbagebetalingstider på nye vejbelysningsanlæg generelt ligger på 40år og op efter, så tilbagebetalingstiden skal ikke alene være argumentationen for at renoverer sit vejbelysningsanlæg. På baggrund af at Aabenraa Kommune ved indgåelse af en ESCO aftale, mister rådighed over sit vejbelysningsanlæg og binder sig for en lang driftsperiode og samtidigt efter vores vurdering ikke kan få finansieret renoveringen gennem garanterede driftsbesparelse, kan denne løsning ikke anbefales. Det anbefales derfor Aabenraa Kommune at udbyde drift og vedligehold med eller uden option for udførelse af anlægsarbejder. Det vurderes at Aabenraa Kommune ved denne løsningsmodel vil kunne opnå et bedre vejbelysningsanlæg og samtidigt en bedre forrentning af sin investering.

15 5. Bilag Side Bilag Egen drift Udbudt drift og vedligehold Leasingaftale Salg af vejbelysningsanlæg ESCO aftale Fordele Fuld rådighed over anlægget herunder funktion, drift, kvalitet og design. Overblik over belysningsanlægget. Energi afregnes efter forbrug. Låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Ulemper Udgifter til administration. Udgifter til driftsorganisation og evt. lager. Løbende udgifter til renovering. Tydelig ansvarsfordeling. Fuld rådighed over vejbelysningsanlægget, herunder funktion, drift, kvalitet og design. Overblik over vejbelysningsanlægget. Energi afregnes efter forbrug. Udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget, indgår i tilbuddet. D&V kontrakt er typisk 4- årig med mulighed for forlængelse. Låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Løbende udgifter til renovering. Udgifter/kommunale ressourcer til udbud. Fast abonnement for drift og vedligeholdelse i en fastlagt periode. Alle udgifter er indeholdt i tilbuddet. Ikke længere mulighed for afgiftsgodtgørelse. Begrænset medindflydelse. Manglende overblik over belysningsanlæggets tilstand og energiforbrug. El-afregning er baseret på anslået energiforbrug. Intet incitament for at realiserer energibesparelser. Værdifastsættelse af vejbelysningsanlæg, ved indgåelse af leasingaftale. Deponering af anlægsværdi. Kommuner er bundet af leasingaftale. Fast abonnement for drift og vedligeholdelse. Alle udgifter er indeholdt i tilbuddet. Ingen medindflydelse. Manglende overblik over vejbelysningsanlæggets tilstand og energiforbrug. El-afregning er baseret på anslået energiforbrug. Intet incitament for at realisere energibesparelser. Værdifastsættelse af vejbelysningsanlæg, ved salg. Deponering af anlægsværdi. Komplicerede forhold ved generhvervelse af anlæg. Fast ydelse til D&V. Renovering og D&V i et samlet udbud. Medindflydelse på D&V. Samarbejde mellem leverandør og Vej & Park. Fuldt overblik over belysningsanlæg og drift. Energibesparelser realiseres Kontrakt i en fastlagt periode. Belysningsanlæggets stilstand er kendt ved aftalens ophør. Kræver omfattende intern analyse inden projektet iværksættes. Omfattende administration Åbent udbud, herunder uklarhed omkring anlægsrenoveringer og løsninger. Driftserfaringer ligger delvist eksternt. Lang kontraktperiode. Værdifastsættelse af anlæg.

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Miljø og Teknik i samarbejde med belysningsrådgiver Fredsted Consulting. April 2013 Forord I marts 2013 vedtog

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning

Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning Samarbejde for kollektiv værdiskabelse Uffe Høybye Middelfart Kommune Ulrich Borup Hansen EnergiMidt A/S AGENDA Kort om parterne Forudsætningerne for et godt

Læs mere

Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58

Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58 Baggrund BO-VEST har taget initiativ til et udviklingsprojekt til belysning af mulighederne for at få gennemført og finansieret yderligere energisparetiltag, som normalt ikke er omfattet af en traditionel

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5. Center for Økonomi Budget og Analyse Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok C Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 3866 5916 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58

Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58 Baggrund BO-VEST har taget initiativ til et udviklingsprojekt til belysning af mulighederne for at få gennemført og finansieret yderligere energisparetiltag, som normalt ikke er omfattet af en traditionel

Læs mere

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Paradigme - Udbudsstrategi Rammebetingelser for udbud af drift og vedligeholdelse samt energirenovering og separation 5383rap001,udbudsstrategi_HB Rev.

Læs mere

ALLONGE TIL Juni 2016

ALLONGE TIL Juni 2016 ALLONGE TIL Juni 2016 HOVEDAFTALE OG AFTALE OM LEVERING AF GADELYS I HOLSTEBRO KOMMUNE Mellem undertegnede Holstebro Kommune Rådhuset 7500 Holstebro og Vestforsyning Belysning A/S Nupark 51 7500 Holstebro

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Hvorfor er ESCO-konceptet interessant for Dansk Byggeri? Dansk Byggeri: 5.800

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE Forord: Denne belysningsplan er udarbejdet for RANDERS kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i kommunen. Randers kommune har

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Europæisk Træning og Innovative finansieringsmodeller

Europæisk Træning og Innovative finansieringsmodeller Europæisk Træning og Innovative finansieringsmodeller Interesseret i at efterligne disse finansieringsordninger? Villig til at støtte byer og regioner i at gøre det? Så slut jer til os den 23. februar

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt Opsummering helhedsplanen Hvad er ESCO? ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCOsamarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers 1. Indledning og erfaringsgrundlov 2. ESCO projekt for renovering af kommunale bygninger 3. Lidt om ESCO gadelys 4.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Vallensbæk k Kommunale Ejendomme. ESCO i Vallensbæk 1

Vallensbæk k Kommunale Ejendomme. ESCO i Vallensbæk 1 ESCO i Vallensbæk Vallensbæk k Kommunale Ejendomme ESCO i Vallensbæk 1 Indledning Et ESCO er en relativ ny forretningsmodel for energirigtig renovering af offentlige og private ejendomme påp det danske

Læs mere

IBC EUROFORUM: VEJ- OG GADEBELYSNING

IBC EUROFORUM: VEJ- OG GADEBELYSNING IBC EUROFORUM: VEJ- OG GADEBELYSNING ET DYNAMISK MARKED BELYSNING SOM SÆRSKILT ENTREPRISE Andreas Christensen, Partner Den 19. november 2014 DAGENS EMNER side 2 Besparelsespotentialet Udbud af drift og

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne ESCO Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne Vi piller ikke ved misforståelsen mellem EPC og ESCO.men vi hører den tit brugt som undskyldning Hvilke ESCO potentialer er der i kommunerne

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Vision: Vi bygger broer til fremtiden Den grønne vækstkommune

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Energioptimering af de kommunale bygninger.

Energioptimering af de kommunale bygninger. Energioptimering af de kommunale bygninger. Statusrapport og generation 2 02. juli 2013. Indhold: Indledning 2 Proces 3 Besparelsestal 4 Generation 1 5 Generation 2 5 Indledning: Assens kommune har besluttet

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

Energibesparende foranstaltninger på Odense Universitetshospital

Energibesparende foranstaltninger på Odense Universitetshospital Energibesparende foranstaltninger på Odense Universitetshospital Studerende: Britta Vestergaard, 140173 Vejleder: Flemming Eriksen Kommunalt budget, Hold nr. FH116141-105 Side 2 af 9 1. Indledning...3

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser

Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser få screenet din virksomheds energiforbrug Er det dyrt? Det kan være dyrere at lade være. Se, hvad IVECO fik ud af deres EnergiTjek [ side 5 ] 7 gode

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV November 2013 ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV ABF ønsker at sætte fokus på energirenovering af andelsboligforeningernes ejendomme, og har i den forbindelse kortlagt renoveringsbehovet. Derudover

Læs mere

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/06561 Dato: 08.07.2010 Sag: Sagsbehandler: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Klimaplan - bygninger

Klimaplan - bygninger , sekretariatsleder Klimaplan - bygninger Energistyrelsen, 3. september 2012 Varme gnmsnit Varme BR 1995 Varme BR 2006 Varme Passiv Hus Varmt vand gnmsnit Varmt vand + solfang El - gennemsnit El - bedste

Læs mere

ESCO. Udbudsvejledning

ESCO. Udbudsvejledning ESCO Udbudsvejledning Forord Indhold Denne ESCO-udbudsvejledning er udarbejdet af Dansk Erhverv, Brancheforeningen for Bygningsautomation, for at give offentlige bygherrer en guideline i, hvordan ESCO-projekter

Læs mere

Investeringsmodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - bilag 2

Investeringsmodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - bilag 2 smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - bilag 2 smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - Teknik & Miljø September 11 Ekstern ESCO, 15. m2 Scenarie 1: Ekstern ESCO, 15.

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere