Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk"

Transkript

1 Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009

2 Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, Redaktør og layout: Kjeld Hansen Annoncer: Hanne Grønberg, Tryk: From Grafisk Lisbeth Forside: Mod Kolding fra toppen af Skærbækværket. Til vore annoncører! Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt logo, tlf., fax, eller andre ønsker er på tale. Meddel blot dette til Hanne Grønberg, Friggasvej Kolding.

3 INDHOLD Til vore annoncører! 2 Indhold 3 Information 4 Planer for arealet omkring Marina Syd. 4 Det nye betalingssystem på havnen. 5 Reparation af broen i Paradisbugten 6 Klubhusrenovering. 8 Artikler 10 Havnekontoret på Marina Syd 10 Onsdagstræf på tur til Skærbækværket 16 Besøg på Aabenraa Motorfabrik - 17 Aktivitetskalenderen 20 Kapsejlads 22 Kære sejlervenner 22 Oprustning i ungdomsafdelingen 23 Sikkerhedskursus 25 Mand over bord. Hvordan? 25 Besøg på Kommunekemi 26 Kolding Bådelaugs Sejlerskole. 27 Opslagstavle 28 Hvis du ønsker en nøgle til klublokalet, 30 Kapsejlads Aktiviteter 31 Pinsetur 31 Sct. Hans Aften 32 Standerhejsning 32 Broslagning 34 sejlerskolen 34 Indmeldelsesblanket 35 Kontakter 38 Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug 39 Øvrige kontakter: 39

4 INFORMATION 4 Planer for arealet omkring Marina Syd. Som kortet viser, indhentes i øjeblikket planer for udnyttelse af arealet nord for Skamlingvejen. Det er det stiplede areal på kortet. Som det fremgår, er Marina Syd en del af dette areal. Derfor omhandler planerne også udnyttelse af det areal, der i øjeblikket benyttes til vores både. Da det i øjeblikket er meget attraktivt at bygge med havudsigt, er der naturligvis tegnestuer, som allerede er i gang med at planlægge byggeri inden for Marina Syd området. Vores interesseområde ligger fra mosen vest for marinaen og et stykke ud i fjorden. Som kortet beskriver, kan der ikke bebygges i Mosen, der grænser op til marinaen. Den udgør 10,7 ha og er omfattet af naturbeskyttelsesloven paragraf 3. Derfor er der interesse for området øst for mosen. Brugerne af marinaen bør søge indflydelse på planlægningen for fremover at få tålelige forhold. Det er jo ikke en selvfølge, at kombinationen af huse, lejligheder og parkeringspladser og både, vinteropbevaring og forårsklargøring forløber gnidningsfrit.

5 Det nye toilet og badehus er snart klar til brug. Med det skal vi nu vænne os til et nyt nøglesystem, der gør, at det er de rigtige brugere, der har adgang til huset. Vi skal også til at betale for strøm på land og på broerne. Nye tider og mange spørgsmål, som jeg bad Havnemester Kjeld Hansen om at besvare. Ordningen træder nemlig i kraft inden længe. Først og fremmest vil Kjeld gerne gøre opmærksom på, at vi skal betale for strøm. Til gengæld stiger pladslejen ikke de næste tre år. Hver bådejer skal købe et kort i automaten ved Havnekontoret. Man betaler kr. 40,- i depositum for et kort. Penge til forbrug indsættes derud over. Betaling kan ske med kontanter eller dankort. Havneafgiften for gæstesejlere skal Det nye betalingssystem på havnen. Havnemester Kjeld Hansen foran den nye betalingsautomat ved havnekontoret. nu også betales ved automaten. Det samme vil gælde for brug af slæbested. Adgangen til den nye toiletbygning er gratis, men kortet skal bruges for at komme ind. Bad og vask m.v. koster penge. Til gengæld kan man fortsat benytte de gamle toiletter uden kortet. I år har der været landstrøm i udvalgte weekender. Det ændres til næste år. Der etableres standere med betalingsstrøm på land, så der vil være strøm 24 timer året rundt på vinterpladserne. Betaling af strøm på broerne foregår ved, at man bruger kortet ved standeren. Man betaler for x antal enheder og sætter kablet til den valgte udgang på standeren. Når enhederne er brugt, går displayet i 0, og andre er berettiget til at fjerne kablet og bruge enheden. Man kan til C 5

6 enhver tid nulstille strømmen og få restbeløbet tilbageført på kortet. Så nu skal vi huske at tømme el-udgangen, før vi tager på weekend eller ferie. Der vil ikke være mulighed for at låse den valgte udgang, men en tydelig skiltning på standeren gør opmærksom på, at tyveri af strøm vil medføre bortvisning. Det gælder både gæster og fastliggere. Kjeld forsikrer, at man på havnekontoret vil være meget obs på, at det nye tiltag skal fungere gnidningsfrit for alle. Det nye system er lige så nyt for Havnekontoret, som det er for bådejerne. Kjeld opfordrer til, at man kontakter kontoret, hvis der er problemer, spørgsmål m.v. Så kan også havnekontoret lære af brugernes erfaringer i opstartsperioden. I alt etableres der 195 standere på broerne i Nord og Syd med 6 el udtag på hver stander. Der kommer 12 standere på hver bro - dvs. 72 el-udtag til ca. 120 bådpladser. På Marina Syd vil der komme 6 landstandere med 6 stik - totalt 36 udtag på land. Den nye toiletbygning er delt op i en herre- og dameafdeling. Herreafdelingen får 2 toiletter og 3 bruserum, damerne får 3 toiletter og 2 bruserum. Der vil være et vaskerum og et handicaptoilet. Næste projekt er at lave passende udenomsfaciliteter ved den nye bygning. En terrasse rundt om, beplantning og et par bænke for dem, som venter ved bygningen. HG Reparation af broen i Paradisbugten Som tidligere nævnt i Gasten, har pæleormene gnasket C 6

7 i sig af de yderste pæle på broen i Paradisbugten. Det har bevirket, at sikkerheden på den del af broen er tvivlsom. Derfor skal de angrebne pæle udskiftes inden sejlsæsonen. Næstformand i bestyrelsen, Ingolf Nielsen, har gjort et stort arbejde for at skaffe materialer, der kan modstå pæleormenes angreb. Det er lykkedes ham at få fat i omkring 50 egnede metalrør, som skal slås ned som erstatning for træpælene. De yderste fortøjningspæle skal efterfølgende beklædes ved hjælp af plasticrør, så de ikke ridser bådene. Endvidere har han kontakt med en vognmand og en ejer af en rambuk, som kan udføre slåarbejdet i et prisleje, som klubben kan betale. Arbejdet med at få metalrørene fragtet ud til rambukken kræver dog, at nogle af klubbens medlemmer er villige til at hjælpe. Metalrørene har nemlig en vægt på ca. 190 kg stykket. Til gengæld vil de også kunne holde i mange år. SE ANNONCEN SIDE 34 OG FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN ANG. HJÆLP TIL ARBEJ- DET Statsautoriserede Revisorer Søren Bonde Jesper Brønd-Jensen Jesper Vikelsø Jensen Paul Adler Juul Henrik Skriver Lykke Lars Almskou Ohmeyer Steffen Kjær Rasmussen Bent Engelsen Skov Claus Urhøj PricewaterhouseCoopers Vesterballevej 27, 7000 Fredericia Jernbanegade 38, 6000 Kolding Tlf Fax

8 Klubhusrenovering. For snart længe siden besluttede bestyrelsen, at vi skulle have renoveret vores klubhus. Det er nu fastlagt, at renoveringen påbegyndes, når den kommende sejlsæson går på hæld til oktober, og forventes at stække sig over et par måneder. Renoveringen vil omfatte et nyt og mere tidssvarende køkken, behandling af vores gulv med epoxy, så dette bliver mere rengøringsvenligt samt maling af loft og vægge. Derudover vil bordene blive gjort i stand, og der vil blive indkøbt nye stole. De gamle kan snart ikke limes mere. Derudover vil der blive indkøbt whiteboard og lærred, så lokalet kan bruges til undervisning i forbindelse med ungdomsafdeling, sejlerskole mm. Det er vores målsætning, at efter endt renovering skal lokalet fremstå tidssvarende, men stadig være vores gamle klubhus. Bådelauget har altid haft tradition for, at sådanne opgaver udføres af medlemmerne i fællesskab, så vi håber, at rigtig mange vil bakke op om denne opgave, så vi får et dejligt samlingssted. Renoveringen vil betyde, at det i denne periode ikke vil være muligt for medlemmerne at leje lokalet, hvilket vi håber, I har forståelse for. Mere information om tidsplan mm. vil komme på vores hjemmeside og i klubbladet. Klubhusudvalget. 8

9 Poul Erik Bech Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding PÅ SIKKER KURS NÅR DU SKAL SÆLGE 9

10 ARTIKLER Som sejler møder vi mange havnemestre, når vi besøger andre havne på ferie og i weekender. Nogle brænder sig fast andre glemmer vi igen. Jeg husker stadig havnemesteren i Marinas Minde, der kørte til Sønderborg for os, da vores pumpe gik i stykker på sommerferien det var service ud over det, man kunne forvente. Hos os i Kolding hedder havnemesteren Kjeld Hansen vi kender ham fra vores hverdag men jeg synes, at Kjeld skulle have ordet i Gasten. Jeg inviterede mig derfor selv på besøg på Havnekontoret en kold januardag til en lille snak om Kjelds hverdag, hans arbejde og hans ønsker for fremtiden. Kjeld er født og opvokset i Strandhuse for ca. 60 år siden. Hans far var købmand i Strandhuse, der dengang husede skippere, folk fra handelsflåden, ØK og fiskere. Kjelds interesser lå mest på fodboldbanen, hvor han var med til at vinde juniordanmarksmesterskabet. Men når man vokser 10 Havnekontoret på Marina Syd hvad går de og laver i dagligdagen? op ved Kolding Fjord, så trækker vandet også. En Smakkejolle gav en af de første oplevelser med sejlsport. Oplevelser, der sammen med storebroderen Holger blev begyndelsen til en lang succes - og en oplevelsesrig æra i Snipeklassen. Først i en selvbygget Snipejolle, senere som fabrikssejler for Henriksens Jolleværft i Vejle. Som Danmarksmester i 1969 og en 7. plads ved det efterfølgende verdensmesterskab i Angola var ambitionerne indfriet. Efterfølgende blev Snipen skiftet ud med Folkebåden, og diverse flotte resultater blev kronet med sejr i Folkebådenes Guldpokal i 2002 sammen med Per og Lars Jørgensen. Siden da han ikke sejlet én eneste sømil, og sådan forbliver det. Erhvervsmæssigt har Kjeld arbejdet hos Halberg Rassy som forhandler, på Marina Syd fra 1979 til Fra 2003 til 2007 var han ansat hos Nordisk Skoletavle Fabrik og fra 2007 så ansat som C

11 11

12 havnemester i Kolding. Egentlig skulle Kjeld slet ikke være Havnemester, men pludselig var han eneste mand på kontoret og tog imod den udfordring, der lå i den nye jobmulighed. En udfordring Kjeld ikke har fortrudt. Sammen med de tre medarbejdere på kontoret, Lars, der er mest tilknytte Nordhavnen som Kjelds højre hånd, Helle, der 3 dage om ugen passer kontoret og Niels, der står for det praktiske arbejde, går dagen med mange opgaver året rundt. Hvis der er specielle, større opgaver, trækker Kjeld på ekstra hjælp udefra blandt andet hos tidligere medarbejdere. Arbejdet består af 1000 opgaver. Det, at lystbådehavnen i Kolding er på to adresser, er lidt af en udfordring. Man skal være fleksibel og mobil og vænne sig til, at der skal være to af hver ting. Service er nøgleordet i dagligdagen. Service over for de, der ejer havnen, nemlig bådejerne. Kjeld sætter en ære i at holde marinaerne i en stand, som vi alle kan være bekendt. Det er en opgave at gøre det bedst muligt, for der er mange brugere, der har mange prioriteter, som skal tilgodeses bedst muligt. Lige nu renoveres den gamle tyskerbro, og hækpælene udskiftes løbende. Vi er ramt af pæleorme, en C Personalet foran havnekontoret 12

13 Salg, reparation og service af alle påhængsmotorer! Stort lager af reservedele - nye og brugte! Salg, reparation og service kun af påhængsmotorer! KOLDING MARINE SERVICE Autoriseret forhandler af: Medlem af: Søsportens Brancheforening Aage Mikkelsen Martin Damgaard Kristensen Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to! Sdr. Bjert - Tlf

14 konsekvens af, at fjorden er blevet ren, så de små udyr trives i fin stil. 125 nye hækpæle og gamle banerør fra Nordsøen skal løbende udskiftes i vinter/forårsperioden. Med bådpladser, heraf 922 faste og resten lejepladser og en venteliste på ca. 240 både, tager det også tid at få det puslespil til at gå bedst muligt op. For sejlere med bopæl uden for Kolding Kommune er der ca 3 års ventetid på en plads i havnen. I 2008 var der 3000 gæstesejlere i de to marinaer. Oprydning er en stor arbejdsopgave i dagligdagen, for som Kjeld siger: Det er vores arbejdsplads, men sejlernes legeplads. Der skal se pænt ud, og det kan nu og da knibe lidt med at huske at rydde op efter sig. De gør det gerne på havnekontoret, men en bøn lyder dog, at det der med at rydde op efter endt forårsklargøring gerne må have høj prioritet hos brugerne. Som Kjeld siger, så har vi tid til så mange andre ting, men pænt skal der se ud. Angående de mærkater, vi alle får sommer og vinter: Husk at sætte dem på mast og bådstativ hver gang. Det er lettere for Kjeld og Co at se, om der er 14 betalt, når mærkaten er den sidste nye. Men det er jo også i egen interesse, for det gør, at Kjeld kan komme i kontakt med ejeren, hvis der er noget galt. For begge parters skyld vil det være en lettelse at få de der mærkater på hvert år. For Kjeld er det vigtigt, at der er en god kontakt mellem sejlerne og havnekontoret. Det er brugerne, der opdager evt. fejl og mangler, og det er vigtigt at få dem rettet hurtigst muligt. Jo flere informationer de får på kontoret jo bedre en service på havnen. Plejer døde, da jeg blev ansat citat: Kjeld Hansen. Vi vil hellere hjælpe med placering af bådstativerne end at sejlerne selv placerer dem forkert. Brug os til alles bedste, lyder opfordringen fra Kjeld. Han tog blandt andet kontakt til de vognmænd, der kommer på havnen, for at opfordre dem til at ringe, hvis de er i tvivl om placering af båden. Også selv om det sker, når båden hænger i luften, for det er ikke vognmandens ansvar at placere båden korrekt, det er ejeren og havnekontoret, der har den opgave i fællesskab. C

15 Til slut bad jeg Kjeld komme med de 4 ting, han gerne ville have gennemført i fremtiden. Her er ønskelisten: Ens bådstativer for både op til 20 tons. Havnen køber bådstativerne, og sejlerne lejer dem. Stativerne findes i tre størrelser, der passer til de forskellige bådtyper. De kan stables i sommerperioden i tre stakke, og fordelen er, at det giver mere friareal. Det er nemt at stille dem op. Man tager bare det øverst stativ i stakken, når båden skal på land. En opgave havnekontoret som sagt gerne ville hjælpe med. Et nyt slæbested. Der er mange, der ønsker at benytte adgangen til trailing af både. En gæstebro i en af marinaerne. Det ville give bedre service og tættere kontakt til gæstesejlerne. Flere sejlsportsrelaterede virksomheder på havnen. Det ville gøre livet lidt lettere for både faste bådejere og gæstesejlere. En times snak og to kopper kaffe senere siger jeg tak for denne gang. Mit første besøg på havnekontoret og mit første møde med Kjeld. Jeg går derfra med en fornemmelse af, at vi er heldige i Kolding. Vi har en havnemester, der kan lide sit job, der kan lide kontakten med os, der bruger havnen, og som arbejder på at gøre vores legeplads og Kjelds arbejdsplads til et sted, hvor vi sammen kan skabe gode og pæne rammer. HG Kan du huske dengang vi kunne navigere efter røgen? 15

16 16 Onsdagstræf på tur til Skærbækværket Den 7. januar deltog vi i en rundvisning på Skærbækværket. Vi talte om at besøge værket umiddelbart efter et besøg på Vestkraft i Esbjerg. Dette værk bruger kul som energikilde, og vi mente, det kunne være interessant at se et kraftværk, som udelukkende fyrer med naturgas. Niels Riis, tidligere maskinmester på Skærbækværket, viste os rundt og fortalte på letfor- Kontrol af vandet i anlægget Vi er i kontrolrummet ståelig måde om fremstilling af el og varme. Vi startede i et mødelokale med at få gennemgået værkets funktioner. Herefter så vi de enkelte dele, som energifremstillingen består af. I det frostklare vejr kørte det på fuld kraft, idet det også fremstiller fjernvarme. Fjernvarmeledningen dækker trekantområdet med ydergrænsen i Vejle. Det varme C

17 Hul så man kan se ind i kedelen vand tager 4 timer om at løbe til Vejle, men taber kun KH 2 grader undervejs på grund af rørenes gode isolering. Efter at en del varme er hentet fra vandet, løber det tilbage og bliver opvarmet påny. Vi sluttede af med at nyde udsigten fra taget i 90m højde. Tanken mellem kraftværket og havnen med den afrundede top er en termotank. Her oplagres varmt fjernvarmevand, når det kan betale sig. Besøg på Aabenraa Motorfabrik - Heinrich Callesen A/S. Torsdag den 5. februar var vi på besøg på fabrikken, der bl. a. fremstiller Bukh motoren. For en snes år siden, var den en af de bådmotorer, som var mest udbredt. I dag installerer man ikke mange nye Bukh motorer på værfterne. Grunden er hovedsagelig, at prisen ikke er konkur- rencedygtig. En Bukh koster omkring 1/3 mere end en japaner med C 17

18 Motorer klar til prøvebænken den samme effekt. Til gengæld er motoren fra Aabenraa meget robust. Derfor sælges hovedparten af fabrikkens motorer nu til Kina. Her findes nemlig en stor ekspertise i fremstilling af redningsbåde af den type, som sidder på skrå agter på de store skibe eller på boreplatforme. Alt på disse redningsbåde skal certificeres. Motoren skal bl. a. kunne køre, selv om den vender på hovedet. Vi blev vist rundt på fabriken og hørte om firmaets udvikling. Der er knap 50 ansatte i Verdens mindste motorfabrik. KH 25 HK Callesen diesel fra Langtursejlerens drøm

19 19

20 AKTIVITETSKALENDEREN Seniorafdeling 2009 Måned dag aktivitet tidspunkt marts 4. Onsdagstræf marts 4. Sløjd marts 11. Sløjd marts 18. Onsdagstræf marts 18. Sløjd marts?? Broslagning se hjemmesiden og side 34! marts 20. Syng Sammen - aften. (se side 28) marts 25. Sløjd april 1. Onsdagstræf april 1. Sløjd april 2. Besøg på Kommunekemi i Nyborg (se side 26) april 15. Onsdagstræf april 16. Sejlerskolen. Møde for interesserede (side 34) april 21. Sikkerhedskursus. Se side april 25. Standerhejsning april 29. Skippermøde for kapsejlads i KS klublokale maj 6. Onsdagstræf maj 6. Kapsejlads maj 13. Kapsejlads maj 20. Kapsejlads maj 27. Kapsejlads maj 30. Pinsetur til Haderslev (side 31) og hjemmesiden juni 3. Onsdagstræf juni 3. Kapsejlads juni 10. Kapsejlads. Fra Skærbæk. Separat tilmelding juni 17. Kapsejlads juni 23. Sct. Hans aften i Paradisbugten. Hjemmesiden. 20

21 juni 24. Kapsejlads SOMMERFERIE august 5. Onsdagstræf august 12. Kapsejlads august 19. Kapsejlads. Fra Skærbæk. Separat tilmelding august 26. Kapsejlads sept. 2. Kapsejlads sept. 9. Kapsejlads sept. 16. Kapsejlads sept. 23. Kapsejlads sept. 26. Kapsejlads Ungdomsafdeling 2009 Spørgsmål - så ring eller skriv! Kristine Hynkemejer, tlf februar 26. Orienteringsmøde marts 12. Sikkerhedskursus marts 26. Sejladsteori april 11. Påskefrokost april 23. Sejladsopstart. Planlægning af forløbet Fra maj måned sejler vi mandag, onsdag og torsdag. Tidspunktet bliver besluttet, når vi kommer tættere på. Se hjemmesiden. Fra fredag den 29. maj til 1. juni er der pinsetur. SOMMERFERIE I JULI MÅNED august Opstart sejlads. Se hjemmesiden. oktober Opstart undervisning hver anden uge. Ugedagen følger senere. Se Gasten og hjemmesiden. december 5. Julefrokost. Se Gasten og hjemmesiden. Check venligst datoer og tider på KBLs hjemmeside for at få oplyst evt. ændringer til datoer og enkeltstående arrangementer. 21

22 Kapsejlads Kære sejlervenner Ja, så er tiden kommet, hvor vi skal tænke på endnu en sæson med kapsejlads. Vi starter onsdag den 6. maj og slutter onsdag den 24. juni og igen fra den 12. august til den 26. september. Sejladserne den 16. og 23. september starter allerede kl. 18:00 og den 26. september er en lørdag, hvor vi starter kl. 13:00. Som noget nyt i år bliver fællessejladserne ude ved Skærbæk ikke talt med i resultaterne for onsdagssejladserne. Disse ligger onsdag den 10. juni og 19. august. Til disse bliver der separat tilmelding. Der vil være skippermøde den 29. april i Kolding Sejlklub kl. 19:00. Husk gyldigt målebrev ved tilmelding. Prisen er igen billig. Kr. 250,00 for en halv sæson og 400,00 for en hel. Håber at se mange ude på vandet til en god dyst. Hilsen Kirsten Nielsen og Kirsten Jensen Kapsejladsudvalget For tilmelding se side 30 22

23 Oprustning i ungdomsafdelingen Ungdomsafdelingen har gennem årene haft et stabilt medlemstal på ca. 20, hvilket er udmærket. Mange af medlemmerne er imidlertid på vej til pension i ungdomshenseende, så det er tiden at sikre en tilgang af nye medlemmer. Og hvad er det så lige, der får unge uden kendskab til sejlads til at vælge sejlsporten, blandt de mange tilbud, der er i dag - og vælge specielt Kolding Bådelaug? Det spørgsmål har en gruppe bestående af Tommy Berg Jensen, Kristine Hynkemejer, Kirsten og Jan Kjær Larsen og Erling Winther arbejdet med i nogle måneder, og om kort tid er vi færdige. Det er vigtigt, at det, der skal ske, er i overensstemmelse med de unges interesser, og et møde med de unge viste, at ønskerne om aktiviteter pegede i mange retninger, men det bærende var sejlads som ramme om det sociale. Altså det samme som C 23

24 kendetegner Kolding Bådelaug generelt. Kapsejlads er også interessant, men det har ikke førsteprioritet. Til unge, der ønsker at sejle meget kapsejlads og specielt i joller, har vores kolleger i Kolding Sejlklub et rigtig godt tilbud. Der er ingen grund til at have konkurrence på dette område. Nye både Denne vurdering har medført, at en af vores nuværende joller, en yngling, vil blive solgt. (606eren bibeholdes indtil videre). I stedet købes to brugte L23. Hvis vi kan sælge H-båden for en fornuftig pris, vil der blive købt en tredie L23, som også kan bruges af Sejlerskolen. L23 er en smart, velsejlende lille havkrydser med god komfort. Meget velegnet til tursejlads, men den klarer sig også godt på kapsejladsbanerne. Målrettet uddannelse Vi vil også indføre en målrettet uddannelse af de unge. Både i praktisk sejlads, sømandsskab, navigation og sikkerhed til søs. Uddannelsen er tilpasset alder og erfaring, og der indføres tre diplomer, et gastediplom, et rorsmandsdiplom og et skipperdiplom. Efter at have erhvervet alle tre diplomer vil den unge have en solid sejleruddannelse og bl.a. kunne bestå duelighedsprøven i praktisk sejlads og det meste af den teoretiske prøve. De vil være bedre uddannet end hovedparten af klubbens seniormedlemmer! Inspiration udefra For at give så bredt et tilbud som muligt vil der blive indledt et samarbejde med andre ungdomsorganisationer, som også har friluftsliv som det bærende. Der er ingen grund til at zappe videre til næste ungdomstilbud, hvis man kan opleve det i vores eget regi. Sejlads vil altid være det bærende. Inputtene udefra er krydderiet. Flere hænder Tommy har gennem mange år været alene om ungdomsarbejdet. Utroligt at han har kunnet blive ved! Tommy vil fortsat stå som ansvarlig og koordinator, men nu kommer der mere hjælp. Jan og Kirsten har tilbudt at hjælpe med blandt andet sejladstræningen og Cside 36 24

25 SIKKERHEDSKURSUS Mand over bord. Hvordan? Hvordan undgå det? Hvordan får du fyren op, hvis det alligevel sker? Hvordan rekvirerer du hjælp over radioen? Hvordan behandler man en underafkølet person? Erling Winther instruerer. Deltagelse er gratis. Tag konen med. Det er hende, der skal fiske dig op! KLUBLOKALET 21. APRIL KL Sidste år var der fuldt hus. Vi bruger først til mølleprincippet. Tilmelding til: Erling Winther, adresse: 25

26 Besøg på Kommunekemi Som omtalt i decembernummeret af Gasten har vi aftalt med Ole Kristensen, at han giver interesserede klubmedlemmer en rundvisning på Kommunekemi, så vi kan få et indtryk af, hvordan kemikalieaffald behandles. Klubben har aftalt med Ole, at besøget finder sted torsdag den 2. april, hvor vi mødes ved indgangen kl Tidspunktet er lagt så tidligt, fordi det skal være lyst, når vi ser virksomheden, da en stor del af produktionen foregår udendørs. Der er ca. 10 minuters gang fra Nyborg Station til Kommunekemi. Nærmere besked på hjemmesiden, via og ved opslag i klubhuset. Vi kan maksimalt være 20 personer. Tilmelding efter først til mølle princippet til: Kjeld Hansen,

27 Kolding Bådelaugs Sejlerskole. Kolding Bådelaugs sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads for voksne i klubbens H-båd, Kabale med henblik på erhvervelse af den praktiske del af Duelighedsbevis for Lystsejlere. Kurset henvender sig til nybegyndere, der gerne vil finde ud af, om sejlsport er noget for dem. Det kunne eksempelvis være ægtefæller, der gerne vil blive bedre under neutrale former. Det kunne også være sejlere, der gerne vil have genopfrisket eller pudset deres viden af. På sejlerskolen vil du bl. andet lære om: Klargøring og vedligehold. Manøvrering og behandling af sejlbåd. At gå ud og ind af havn for sejl. Sikkerhed til søs. Nødprocedure f.eks. mand over bord. Søvejsregler. Knob og stik. Godt sømandskab og ansvar. Der er tale om praktisk undervisning i båden på vandet baseret på Dansk Sejlunions kursusmateriale. Lektioner. Der sejles én gang om ugen på forskellige dage. Normalt fra kl til kl Der vil, hvis der tilslutning, også være mulighed for eftermiddagshold. Der sejles fra først i maj til medio september med ferie i hele juli måned. På hvert hold er der 3 elever og en instruktør, og det tilstræbes, at holdene sammensættes således, at eleverne har nogenlunde samme baggrund. Instruktionsmøde. Der afholdes et orienterende møde i klubbens lokaler for sammensætning af hold og fastsættelse af sejldag den 16. april. Se side 34. Du skal være medlem af Kolding Bådelaug for at deltage på sejlerskolen. Pris for kursus Medlemskab 1200,00 kr. 600,00 kr. For yderligere information og tilmelding kan du kontakte sejlerskoleleder Peter Arends på telefon eller mail 27

28 OPSLAGSTAVLE HUSK! SYNG SAMMEN i klubhuset fredag den 20. marts. kl Spillegruppen De Fire kommer og spiller til klubbens eget sanghæfte. De har også selv en sangbog med. Der vil være en let osteanretning til 75 kr. pr. kuvert. En flaske rødvin koster 50 kr. max antal deltager: 40 personer. Tilmelding senest fredag d. 13/3 til Rikke Svendsen tlf.:

29 29

30 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten. Hvis du er interesseret i at blive orienteret bl. a. om arrangementer eller aflysninger via nettet, bedes du sende din adresse til Claus Munch Andersen: Hvis du får ny adresse, bedes du også sende den til Claus Hvis du ønsker en nøgle til klublokalet, skal du kontakte Tommy Berg Jensen. Telefon Hvis du bor udenbys, kan nøglen blive sendt til dig. Kapsejlads 2009 Skippermøde den 29. april Kl i Kolding Sejlklub. Tilmelding til aftensejladserne: Kirsten Nielsen på tlf efter kl , Kirsten Jensen på tlf eller på skippermødet. Meld til i god tid af hensyn til sammensætning af løb. Første sejlads onsdag den 6. maj Pris for hel sæson: for halv sæson: 400 Kr. 250 Kr. 30

31 AKTIVITETER PINSETUR lørdag den 30. maj Turen går i år til Haderslev. Vi har lånt Haderslev Sejlclubs lokale, så vi kan få husly, hvis vejrguderne skulle drille os. Der er en dejlig terrasse, hvor vi kan grille. Nærmere om program for turen vil komme på vores hjemmeside og opslag i klubben. Af hensyn til planlægningen, bedes I huske tilmelding: Peter Arends, telefon: Sidste frist for indsendelse af stof til GASTEN 15. februar, 15. maj, 15. september, 15. november 31

32 32 Sct. Hans Aften i PARADISBUGTEN tirsdag den 23. juni. Grill tændes kl Standerhejsning lørdag den 26. april kl bagefter byder klubben på en forfriskning i klublokalet bestyrelsen

33 Kolding Marinecenter & Havneshoppen v/torben Seilman 1300 m 2 med alt i tilbehør Stor sko- og sejlertøjsafdeling Postordre salg Riggerværksted Netbutikken: Se det komplette katalog - og bestil direkte! Kolding Marinecenter Du finder også et stort udvalg i LM originale kalecher og reservedele og meget mere... Trindholmsgade Tlf Fax Afd. Havneshoppen Marina Syd, Kolding tlf Kolding Marinecenter 122x92.indd 1 22/01/09 11:35:17 Fabriksvej 7-9 DK-6000 Kolding Tlf Fax

34 Kom og vær med til at hjælpe med at reparere broen! Klubben sørger for øl/vand og en bid brød Broslagning lørdag den??. marts! Check hjemmesiden! Vi mødes i klubhuset til morgenkaffe kl og afgår til Paradisbugten kl AFSÆT DAGEN! Tilmelding til: Jacob Svendsen tlf HUSK! Der afholdes informationsaften vedr. sejlerskolen d. 16. april kl i klubhuset! 34

35 INDMELDELSESBLANKET til Kolding Bådelaug Sæt kryds Bådejer Familiemedlemsskab Gastemedlem Passivt medlem Pensionist over 67 år Ungdom Kollektivt ansvar Kontingent 600 kr. 800 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 194 kr. Udfyld venligst skemaet Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdag: Bådnavn: Sejl nr.: Bådtype: evt. DH mål: adresse: underskrift Sendes til Claus Munch Andersen Fynslundvej Jordrup

36 Efterlysning: Gamle sejl Har du nogle gamle sejl liggende, som du vil af med? Så er vi, eller rettere vores datter, aftager. I forbindelse med et kursusforløb hvor hovedtemaet er : Nye ting af gamle ting har hun fremstillet denne taske af vores gamle storsejl. Kursusholdet, der bestod af folkeskolelærere, blev meget begejstret for tasken, samt andre muligheder for at lave noget af sejlet. De fandt det meget velegnet til at bruge til klasseundervisning, men så mange sejl har vi ikke, så hvis du ligger inde med gamle sejl, som du vil af med, så kontakt os på tlf eller eller Gammeldags regntøj (olietøj) kan også bruges. Anne og Ernst Dyhre 36 vinterundervisningen, og Erling vil lave bl.a. sikkerhedskursus. Men vi kan bruge flere hænder. Har du lyst til at give en hånd med i vores team, vil det være meget velkomment. Vi har brug for alt fra salgsindsats til opsyn og vedligeholdelse af bådene. Bare sig til hvad du har lyst til at beskæftige dig med. Og lønnen er fantastisk: kammeratskab, godt samvær, gode oplevelser og følelsen af at være til gavn! Erling Winther

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JUNI 2013 medlemsblad for horsens sejlklub Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front INDHOLD 02-2013

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere