Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk"

Transkript

1 Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009

2 Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, Redaktør og layout: Kjeld Hansen Annoncer: Hanne Grønberg, Tryk: From Grafisk Lisbeth Forside: Mod Kolding fra toppen af Skærbækværket. Til vore annoncører! Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt logo, tlf., fax, eller andre ønsker er på tale. Meddel blot dette til Hanne Grønberg, Friggasvej Kolding.

3 INDHOLD Til vore annoncører! 2 Indhold 3 Information 4 Planer for arealet omkring Marina Syd. 4 Det nye betalingssystem på havnen. 5 Reparation af broen i Paradisbugten 6 Klubhusrenovering. 8 Artikler 10 Havnekontoret på Marina Syd 10 Onsdagstræf på tur til Skærbækværket 16 Besøg på Aabenraa Motorfabrik - 17 Aktivitetskalenderen 20 Kapsejlads 22 Kære sejlervenner 22 Oprustning i ungdomsafdelingen 23 Sikkerhedskursus 25 Mand over bord. Hvordan? 25 Besøg på Kommunekemi 26 Kolding Bådelaugs Sejlerskole. 27 Opslagstavle 28 Hvis du ønsker en nøgle til klublokalet, 30 Kapsejlads Aktiviteter 31 Pinsetur 31 Sct. Hans Aften 32 Standerhejsning 32 Broslagning 34 sejlerskolen 34 Indmeldelsesblanket 35 Kontakter 38 Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug 39 Øvrige kontakter: 39

4 INFORMATION 4 Planer for arealet omkring Marina Syd. Som kortet viser, indhentes i øjeblikket planer for udnyttelse af arealet nord for Skamlingvejen. Det er det stiplede areal på kortet. Som det fremgår, er Marina Syd en del af dette areal. Derfor omhandler planerne også udnyttelse af det areal, der i øjeblikket benyttes til vores både. Da det i øjeblikket er meget attraktivt at bygge med havudsigt, er der naturligvis tegnestuer, som allerede er i gang med at planlægge byggeri inden for Marina Syd området. Vores interesseområde ligger fra mosen vest for marinaen og et stykke ud i fjorden. Som kortet beskriver, kan der ikke bebygges i Mosen, der grænser op til marinaen. Den udgør 10,7 ha og er omfattet af naturbeskyttelsesloven paragraf 3. Derfor er der interesse for området øst for mosen. Brugerne af marinaen bør søge indflydelse på planlægningen for fremover at få tålelige forhold. Det er jo ikke en selvfølge, at kombinationen af huse, lejligheder og parkeringspladser og både, vinteropbevaring og forårsklargøring forløber gnidningsfrit.

5 Det nye toilet og badehus er snart klar til brug. Med det skal vi nu vænne os til et nyt nøglesystem, der gør, at det er de rigtige brugere, der har adgang til huset. Vi skal også til at betale for strøm på land og på broerne. Nye tider og mange spørgsmål, som jeg bad Havnemester Kjeld Hansen om at besvare. Ordningen træder nemlig i kraft inden længe. Først og fremmest vil Kjeld gerne gøre opmærksom på, at vi skal betale for strøm. Til gengæld stiger pladslejen ikke de næste tre år. Hver bådejer skal købe et kort i automaten ved Havnekontoret. Man betaler kr. 40,- i depositum for et kort. Penge til forbrug indsættes derud over. Betaling kan ske med kontanter eller dankort. Havneafgiften for gæstesejlere skal Det nye betalingssystem på havnen. Havnemester Kjeld Hansen foran den nye betalingsautomat ved havnekontoret. nu også betales ved automaten. Det samme vil gælde for brug af slæbested. Adgangen til den nye toiletbygning er gratis, men kortet skal bruges for at komme ind. Bad og vask m.v. koster penge. Til gengæld kan man fortsat benytte de gamle toiletter uden kortet. I år har der været landstrøm i udvalgte weekender. Det ændres til næste år. Der etableres standere med betalingsstrøm på land, så der vil være strøm 24 timer året rundt på vinterpladserne. Betaling af strøm på broerne foregår ved, at man bruger kortet ved standeren. Man betaler for x antal enheder og sætter kablet til den valgte udgang på standeren. Når enhederne er brugt, går displayet i 0, og andre er berettiget til at fjerne kablet og bruge enheden. Man kan til C 5

6 enhver tid nulstille strømmen og få restbeløbet tilbageført på kortet. Så nu skal vi huske at tømme el-udgangen, før vi tager på weekend eller ferie. Der vil ikke være mulighed for at låse den valgte udgang, men en tydelig skiltning på standeren gør opmærksom på, at tyveri af strøm vil medføre bortvisning. Det gælder både gæster og fastliggere. Kjeld forsikrer, at man på havnekontoret vil være meget obs på, at det nye tiltag skal fungere gnidningsfrit for alle. Det nye system er lige så nyt for Havnekontoret, som det er for bådejerne. Kjeld opfordrer til, at man kontakter kontoret, hvis der er problemer, spørgsmål m.v. Så kan også havnekontoret lære af brugernes erfaringer i opstartsperioden. I alt etableres der 195 standere på broerne i Nord og Syd med 6 el udtag på hver stander. Der kommer 12 standere på hver bro - dvs. 72 el-udtag til ca. 120 bådpladser. På Marina Syd vil der komme 6 landstandere med 6 stik - totalt 36 udtag på land. Den nye toiletbygning er delt op i en herre- og dameafdeling. Herreafdelingen får 2 toiletter og 3 bruserum, damerne får 3 toiletter og 2 bruserum. Der vil være et vaskerum og et handicaptoilet. Næste projekt er at lave passende udenomsfaciliteter ved den nye bygning. En terrasse rundt om, beplantning og et par bænke for dem, som venter ved bygningen. HG Reparation af broen i Paradisbugten Som tidligere nævnt i Gasten, har pæleormene gnasket C 6

7 i sig af de yderste pæle på broen i Paradisbugten. Det har bevirket, at sikkerheden på den del af broen er tvivlsom. Derfor skal de angrebne pæle udskiftes inden sejlsæsonen. Næstformand i bestyrelsen, Ingolf Nielsen, har gjort et stort arbejde for at skaffe materialer, der kan modstå pæleormenes angreb. Det er lykkedes ham at få fat i omkring 50 egnede metalrør, som skal slås ned som erstatning for træpælene. De yderste fortøjningspæle skal efterfølgende beklædes ved hjælp af plasticrør, så de ikke ridser bådene. Endvidere har han kontakt med en vognmand og en ejer af en rambuk, som kan udføre slåarbejdet i et prisleje, som klubben kan betale. Arbejdet med at få metalrørene fragtet ud til rambukken kræver dog, at nogle af klubbens medlemmer er villige til at hjælpe. Metalrørene har nemlig en vægt på ca. 190 kg stykket. Til gengæld vil de også kunne holde i mange år. SE ANNONCEN SIDE 34 OG FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN ANG. HJÆLP TIL ARBEJ- DET Statsautoriserede Revisorer Søren Bonde Jesper Brønd-Jensen Jesper Vikelsø Jensen Paul Adler Juul Henrik Skriver Lykke Lars Almskou Ohmeyer Steffen Kjær Rasmussen Bent Engelsen Skov Claus Urhøj PricewaterhouseCoopers Vesterballevej 27, 7000 Fredericia Jernbanegade 38, 6000 Kolding Tlf Fax

8 Klubhusrenovering. For snart længe siden besluttede bestyrelsen, at vi skulle have renoveret vores klubhus. Det er nu fastlagt, at renoveringen påbegyndes, når den kommende sejlsæson går på hæld til oktober, og forventes at stække sig over et par måneder. Renoveringen vil omfatte et nyt og mere tidssvarende køkken, behandling af vores gulv med epoxy, så dette bliver mere rengøringsvenligt samt maling af loft og vægge. Derudover vil bordene blive gjort i stand, og der vil blive indkøbt nye stole. De gamle kan snart ikke limes mere. Derudover vil der blive indkøbt whiteboard og lærred, så lokalet kan bruges til undervisning i forbindelse med ungdomsafdeling, sejlerskole mm. Det er vores målsætning, at efter endt renovering skal lokalet fremstå tidssvarende, men stadig være vores gamle klubhus. Bådelauget har altid haft tradition for, at sådanne opgaver udføres af medlemmerne i fællesskab, så vi håber, at rigtig mange vil bakke op om denne opgave, så vi får et dejligt samlingssted. Renoveringen vil betyde, at det i denne periode ikke vil være muligt for medlemmerne at leje lokalet, hvilket vi håber, I har forståelse for. Mere information om tidsplan mm. vil komme på vores hjemmeside og i klubbladet. Klubhusudvalget. 8

9 Poul Erik Bech Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding PÅ SIKKER KURS NÅR DU SKAL SÆLGE 9

10 ARTIKLER Som sejler møder vi mange havnemestre, når vi besøger andre havne på ferie og i weekender. Nogle brænder sig fast andre glemmer vi igen. Jeg husker stadig havnemesteren i Marinas Minde, der kørte til Sønderborg for os, da vores pumpe gik i stykker på sommerferien det var service ud over det, man kunne forvente. Hos os i Kolding hedder havnemesteren Kjeld Hansen vi kender ham fra vores hverdag men jeg synes, at Kjeld skulle have ordet i Gasten. Jeg inviterede mig derfor selv på besøg på Havnekontoret en kold januardag til en lille snak om Kjelds hverdag, hans arbejde og hans ønsker for fremtiden. Kjeld er født og opvokset i Strandhuse for ca. 60 år siden. Hans far var købmand i Strandhuse, der dengang husede skippere, folk fra handelsflåden, ØK og fiskere. Kjelds interesser lå mest på fodboldbanen, hvor han var med til at vinde juniordanmarksmesterskabet. Men når man vokser 10 Havnekontoret på Marina Syd hvad går de og laver i dagligdagen? op ved Kolding Fjord, så trækker vandet også. En Smakkejolle gav en af de første oplevelser med sejlsport. Oplevelser, der sammen med storebroderen Holger blev begyndelsen til en lang succes - og en oplevelsesrig æra i Snipeklassen. Først i en selvbygget Snipejolle, senere som fabrikssejler for Henriksens Jolleværft i Vejle. Som Danmarksmester i 1969 og en 7. plads ved det efterfølgende verdensmesterskab i Angola var ambitionerne indfriet. Efterfølgende blev Snipen skiftet ud med Folkebåden, og diverse flotte resultater blev kronet med sejr i Folkebådenes Guldpokal i 2002 sammen med Per og Lars Jørgensen. Siden da han ikke sejlet én eneste sømil, og sådan forbliver det. Erhvervsmæssigt har Kjeld arbejdet hos Halberg Rassy som forhandler, på Marina Syd fra 1979 til Fra 2003 til 2007 var han ansat hos Nordisk Skoletavle Fabrik og fra 2007 så ansat som C

11 11

12 havnemester i Kolding. Egentlig skulle Kjeld slet ikke være Havnemester, men pludselig var han eneste mand på kontoret og tog imod den udfordring, der lå i den nye jobmulighed. En udfordring Kjeld ikke har fortrudt. Sammen med de tre medarbejdere på kontoret, Lars, der er mest tilknytte Nordhavnen som Kjelds højre hånd, Helle, der 3 dage om ugen passer kontoret og Niels, der står for det praktiske arbejde, går dagen med mange opgaver året rundt. Hvis der er specielle, større opgaver, trækker Kjeld på ekstra hjælp udefra blandt andet hos tidligere medarbejdere. Arbejdet består af 1000 opgaver. Det, at lystbådehavnen i Kolding er på to adresser, er lidt af en udfordring. Man skal være fleksibel og mobil og vænne sig til, at der skal være to af hver ting. Service er nøgleordet i dagligdagen. Service over for de, der ejer havnen, nemlig bådejerne. Kjeld sætter en ære i at holde marinaerne i en stand, som vi alle kan være bekendt. Det er en opgave at gøre det bedst muligt, for der er mange brugere, der har mange prioriteter, som skal tilgodeses bedst muligt. Lige nu renoveres den gamle tyskerbro, og hækpælene udskiftes løbende. Vi er ramt af pæleorme, en C Personalet foran havnekontoret 12

13 Salg, reparation og service af alle påhængsmotorer! Stort lager af reservedele - nye og brugte! Salg, reparation og service kun af påhængsmotorer! KOLDING MARINE SERVICE Autoriseret forhandler af: Medlem af: Søsportens Brancheforening Aage Mikkelsen Martin Damgaard Kristensen Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to! Sdr. Bjert - Tlf

14 konsekvens af, at fjorden er blevet ren, så de små udyr trives i fin stil. 125 nye hækpæle og gamle banerør fra Nordsøen skal løbende udskiftes i vinter/forårsperioden. Med bådpladser, heraf 922 faste og resten lejepladser og en venteliste på ca. 240 både, tager det også tid at få det puslespil til at gå bedst muligt op. For sejlere med bopæl uden for Kolding Kommune er der ca 3 års ventetid på en plads i havnen. I 2008 var der 3000 gæstesejlere i de to marinaer. Oprydning er en stor arbejdsopgave i dagligdagen, for som Kjeld siger: Det er vores arbejdsplads, men sejlernes legeplads. Der skal se pænt ud, og det kan nu og da knibe lidt med at huske at rydde op efter sig. De gør det gerne på havnekontoret, men en bøn lyder dog, at det der med at rydde op efter endt forårsklargøring gerne må have høj prioritet hos brugerne. Som Kjeld siger, så har vi tid til så mange andre ting, men pænt skal der se ud. Angående de mærkater, vi alle får sommer og vinter: Husk at sætte dem på mast og bådstativ hver gang. Det er lettere for Kjeld og Co at se, om der er 14 betalt, når mærkaten er den sidste nye. Men det er jo også i egen interesse, for det gør, at Kjeld kan komme i kontakt med ejeren, hvis der er noget galt. For begge parters skyld vil det være en lettelse at få de der mærkater på hvert år. For Kjeld er det vigtigt, at der er en god kontakt mellem sejlerne og havnekontoret. Det er brugerne, der opdager evt. fejl og mangler, og det er vigtigt at få dem rettet hurtigst muligt. Jo flere informationer de får på kontoret jo bedre en service på havnen. Plejer døde, da jeg blev ansat citat: Kjeld Hansen. Vi vil hellere hjælpe med placering af bådstativerne end at sejlerne selv placerer dem forkert. Brug os til alles bedste, lyder opfordringen fra Kjeld. Han tog blandt andet kontakt til de vognmænd, der kommer på havnen, for at opfordre dem til at ringe, hvis de er i tvivl om placering af båden. Også selv om det sker, når båden hænger i luften, for det er ikke vognmandens ansvar at placere båden korrekt, det er ejeren og havnekontoret, der har den opgave i fællesskab. C

15 Til slut bad jeg Kjeld komme med de 4 ting, han gerne ville have gennemført i fremtiden. Her er ønskelisten: Ens bådstativer for både op til 20 tons. Havnen køber bådstativerne, og sejlerne lejer dem. Stativerne findes i tre størrelser, der passer til de forskellige bådtyper. De kan stables i sommerperioden i tre stakke, og fordelen er, at det giver mere friareal. Det er nemt at stille dem op. Man tager bare det øverst stativ i stakken, når båden skal på land. En opgave havnekontoret som sagt gerne ville hjælpe med. Et nyt slæbested. Der er mange, der ønsker at benytte adgangen til trailing af både. En gæstebro i en af marinaerne. Det ville give bedre service og tættere kontakt til gæstesejlerne. Flere sejlsportsrelaterede virksomheder på havnen. Det ville gøre livet lidt lettere for både faste bådejere og gæstesejlere. En times snak og to kopper kaffe senere siger jeg tak for denne gang. Mit første besøg på havnekontoret og mit første møde med Kjeld. Jeg går derfra med en fornemmelse af, at vi er heldige i Kolding. Vi har en havnemester, der kan lide sit job, der kan lide kontakten med os, der bruger havnen, og som arbejder på at gøre vores legeplads og Kjelds arbejdsplads til et sted, hvor vi sammen kan skabe gode og pæne rammer. HG Kan du huske dengang vi kunne navigere efter røgen? 15

16 16 Onsdagstræf på tur til Skærbækværket Den 7. januar deltog vi i en rundvisning på Skærbækværket. Vi talte om at besøge værket umiddelbart efter et besøg på Vestkraft i Esbjerg. Dette værk bruger kul som energikilde, og vi mente, det kunne være interessant at se et kraftværk, som udelukkende fyrer med naturgas. Niels Riis, tidligere maskinmester på Skærbækværket, viste os rundt og fortalte på letfor- Kontrol af vandet i anlægget Vi er i kontrolrummet ståelig måde om fremstilling af el og varme. Vi startede i et mødelokale med at få gennemgået værkets funktioner. Herefter så vi de enkelte dele, som energifremstillingen består af. I det frostklare vejr kørte det på fuld kraft, idet det også fremstiller fjernvarme. Fjernvarmeledningen dækker trekantområdet med ydergrænsen i Vejle. Det varme C

17 Hul så man kan se ind i kedelen vand tager 4 timer om at løbe til Vejle, men taber kun KH 2 grader undervejs på grund af rørenes gode isolering. Efter at en del varme er hentet fra vandet, løber det tilbage og bliver opvarmet påny. Vi sluttede af med at nyde udsigten fra taget i 90m højde. Tanken mellem kraftværket og havnen med den afrundede top er en termotank. Her oplagres varmt fjernvarmevand, når det kan betale sig. Besøg på Aabenraa Motorfabrik - Heinrich Callesen A/S. Torsdag den 5. februar var vi på besøg på fabrikken, der bl. a. fremstiller Bukh motoren. For en snes år siden, var den en af de bådmotorer, som var mest udbredt. I dag installerer man ikke mange nye Bukh motorer på værfterne. Grunden er hovedsagelig, at prisen ikke er konkur- rencedygtig. En Bukh koster omkring 1/3 mere end en japaner med C 17

18 Motorer klar til prøvebænken den samme effekt. Til gengæld er motoren fra Aabenraa meget robust. Derfor sælges hovedparten af fabrikkens motorer nu til Kina. Her findes nemlig en stor ekspertise i fremstilling af redningsbåde af den type, som sidder på skrå agter på de store skibe eller på boreplatforme. Alt på disse redningsbåde skal certificeres. Motoren skal bl. a. kunne køre, selv om den vender på hovedet. Vi blev vist rundt på fabriken og hørte om firmaets udvikling. Der er knap 50 ansatte i Verdens mindste motorfabrik. KH 25 HK Callesen diesel fra Langtursejlerens drøm

19 19

20 AKTIVITETSKALENDEREN Seniorafdeling 2009 Måned dag aktivitet tidspunkt marts 4. Onsdagstræf marts 4. Sløjd marts 11. Sløjd marts 18. Onsdagstræf marts 18. Sløjd marts?? Broslagning se hjemmesiden og side 34! marts 20. Syng Sammen - aften. (se side 28) marts 25. Sløjd april 1. Onsdagstræf april 1. Sløjd april 2. Besøg på Kommunekemi i Nyborg (se side 26) april 15. Onsdagstræf april 16. Sejlerskolen. Møde for interesserede (side 34) april 21. Sikkerhedskursus. Se side april 25. Standerhejsning april 29. Skippermøde for kapsejlads i KS klublokale maj 6. Onsdagstræf maj 6. Kapsejlads maj 13. Kapsejlads maj 20. Kapsejlads maj 27. Kapsejlads maj 30. Pinsetur til Haderslev (side 31) og hjemmesiden juni 3. Onsdagstræf juni 3. Kapsejlads juni 10. Kapsejlads. Fra Skærbæk. Separat tilmelding juni 17. Kapsejlads juni 23. Sct. Hans aften i Paradisbugten. Hjemmesiden. 20

21 juni 24. Kapsejlads SOMMERFERIE august 5. Onsdagstræf august 12. Kapsejlads august 19. Kapsejlads. Fra Skærbæk. Separat tilmelding august 26. Kapsejlads sept. 2. Kapsejlads sept. 9. Kapsejlads sept. 16. Kapsejlads sept. 23. Kapsejlads sept. 26. Kapsejlads Ungdomsafdeling 2009 Spørgsmål - så ring eller skriv! Kristine Hynkemejer, tlf februar 26. Orienteringsmøde marts 12. Sikkerhedskursus marts 26. Sejladsteori april 11. Påskefrokost april 23. Sejladsopstart. Planlægning af forløbet Fra maj måned sejler vi mandag, onsdag og torsdag. Tidspunktet bliver besluttet, når vi kommer tættere på. Se hjemmesiden. Fra fredag den 29. maj til 1. juni er der pinsetur. SOMMERFERIE I JULI MÅNED august Opstart sejlads. Se hjemmesiden. oktober Opstart undervisning hver anden uge. Ugedagen følger senere. Se Gasten og hjemmesiden. december 5. Julefrokost. Se Gasten og hjemmesiden. Check venligst datoer og tider på KBLs hjemmeside for at få oplyst evt. ændringer til datoer og enkeltstående arrangementer. 21

22 Kapsejlads Kære sejlervenner Ja, så er tiden kommet, hvor vi skal tænke på endnu en sæson med kapsejlads. Vi starter onsdag den 6. maj og slutter onsdag den 24. juni og igen fra den 12. august til den 26. september. Sejladserne den 16. og 23. september starter allerede kl. 18:00 og den 26. september er en lørdag, hvor vi starter kl. 13:00. Som noget nyt i år bliver fællessejladserne ude ved Skærbæk ikke talt med i resultaterne for onsdagssejladserne. Disse ligger onsdag den 10. juni og 19. august. Til disse bliver der separat tilmelding. Der vil være skippermøde den 29. april i Kolding Sejlklub kl. 19:00. Husk gyldigt målebrev ved tilmelding. Prisen er igen billig. Kr. 250,00 for en halv sæson og 400,00 for en hel. Håber at se mange ude på vandet til en god dyst. Hilsen Kirsten Nielsen og Kirsten Jensen Kapsejladsudvalget For tilmelding se side 30 22

23 Oprustning i ungdomsafdelingen Ungdomsafdelingen har gennem årene haft et stabilt medlemstal på ca. 20, hvilket er udmærket. Mange af medlemmerne er imidlertid på vej til pension i ungdomshenseende, så det er tiden at sikre en tilgang af nye medlemmer. Og hvad er det så lige, der får unge uden kendskab til sejlads til at vælge sejlsporten, blandt de mange tilbud, der er i dag - og vælge specielt Kolding Bådelaug? Det spørgsmål har en gruppe bestående af Tommy Berg Jensen, Kristine Hynkemejer, Kirsten og Jan Kjær Larsen og Erling Winther arbejdet med i nogle måneder, og om kort tid er vi færdige. Det er vigtigt, at det, der skal ske, er i overensstemmelse med de unges interesser, og et møde med de unge viste, at ønskerne om aktiviteter pegede i mange retninger, men det bærende var sejlads som ramme om det sociale. Altså det samme som C 23

24 kendetegner Kolding Bådelaug generelt. Kapsejlads er også interessant, men det har ikke førsteprioritet. Til unge, der ønsker at sejle meget kapsejlads og specielt i joller, har vores kolleger i Kolding Sejlklub et rigtig godt tilbud. Der er ingen grund til at have konkurrence på dette område. Nye både Denne vurdering har medført, at en af vores nuværende joller, en yngling, vil blive solgt. (606eren bibeholdes indtil videre). I stedet købes to brugte L23. Hvis vi kan sælge H-båden for en fornuftig pris, vil der blive købt en tredie L23, som også kan bruges af Sejlerskolen. L23 er en smart, velsejlende lille havkrydser med god komfort. Meget velegnet til tursejlads, men den klarer sig også godt på kapsejladsbanerne. Målrettet uddannelse Vi vil også indføre en målrettet uddannelse af de unge. Både i praktisk sejlads, sømandsskab, navigation og sikkerhed til søs. Uddannelsen er tilpasset alder og erfaring, og der indføres tre diplomer, et gastediplom, et rorsmandsdiplom og et skipperdiplom. Efter at have erhvervet alle tre diplomer vil den unge have en solid sejleruddannelse og bl.a. kunne bestå duelighedsprøven i praktisk sejlads og det meste af den teoretiske prøve. De vil være bedre uddannet end hovedparten af klubbens seniormedlemmer! Inspiration udefra For at give så bredt et tilbud som muligt vil der blive indledt et samarbejde med andre ungdomsorganisationer, som også har friluftsliv som det bærende. Der er ingen grund til at zappe videre til næste ungdomstilbud, hvis man kan opleve det i vores eget regi. Sejlads vil altid være det bærende. Inputtene udefra er krydderiet. Flere hænder Tommy har gennem mange år været alene om ungdomsarbejdet. Utroligt at han har kunnet blive ved! Tommy vil fortsat stå som ansvarlig og koordinator, men nu kommer der mere hjælp. Jan og Kirsten har tilbudt at hjælpe med blandt andet sejladstræningen og Cside 36 24

25 SIKKERHEDSKURSUS Mand over bord. Hvordan? Hvordan undgå det? Hvordan får du fyren op, hvis det alligevel sker? Hvordan rekvirerer du hjælp over radioen? Hvordan behandler man en underafkølet person? Erling Winther instruerer. Deltagelse er gratis. Tag konen med. Det er hende, der skal fiske dig op! KLUBLOKALET 21. APRIL KL Sidste år var der fuldt hus. Vi bruger først til mølleprincippet. Tilmelding til: Erling Winther, adresse: 25

26 Besøg på Kommunekemi Som omtalt i decembernummeret af Gasten har vi aftalt med Ole Kristensen, at han giver interesserede klubmedlemmer en rundvisning på Kommunekemi, så vi kan få et indtryk af, hvordan kemikalieaffald behandles. Klubben har aftalt med Ole, at besøget finder sted torsdag den 2. april, hvor vi mødes ved indgangen kl Tidspunktet er lagt så tidligt, fordi det skal være lyst, når vi ser virksomheden, da en stor del af produktionen foregår udendørs. Der er ca. 10 minuters gang fra Nyborg Station til Kommunekemi. Nærmere besked på hjemmesiden, via og ved opslag i klubhuset. Vi kan maksimalt være 20 personer. Tilmelding efter først til mølle princippet til: Kjeld Hansen,

27 Kolding Bådelaugs Sejlerskole. Kolding Bådelaugs sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads for voksne i klubbens H-båd, Kabale med henblik på erhvervelse af den praktiske del af Duelighedsbevis for Lystsejlere. Kurset henvender sig til nybegyndere, der gerne vil finde ud af, om sejlsport er noget for dem. Det kunne eksempelvis være ægtefæller, der gerne vil blive bedre under neutrale former. Det kunne også være sejlere, der gerne vil have genopfrisket eller pudset deres viden af. På sejlerskolen vil du bl. andet lære om: Klargøring og vedligehold. Manøvrering og behandling af sejlbåd. At gå ud og ind af havn for sejl. Sikkerhed til søs. Nødprocedure f.eks. mand over bord. Søvejsregler. Knob og stik. Godt sømandskab og ansvar. Der er tale om praktisk undervisning i båden på vandet baseret på Dansk Sejlunions kursusmateriale. Lektioner. Der sejles én gang om ugen på forskellige dage. Normalt fra kl til kl Der vil, hvis der tilslutning, også være mulighed for eftermiddagshold. Der sejles fra først i maj til medio september med ferie i hele juli måned. På hvert hold er der 3 elever og en instruktør, og det tilstræbes, at holdene sammensættes således, at eleverne har nogenlunde samme baggrund. Instruktionsmøde. Der afholdes et orienterende møde i klubbens lokaler for sammensætning af hold og fastsættelse af sejldag den 16. april. Se side 34. Du skal være medlem af Kolding Bådelaug for at deltage på sejlerskolen. Pris for kursus Medlemskab 1200,00 kr. 600,00 kr. For yderligere information og tilmelding kan du kontakte sejlerskoleleder Peter Arends på telefon eller mail 27

28 OPSLAGSTAVLE HUSK! SYNG SAMMEN i klubhuset fredag den 20. marts. kl Spillegruppen De Fire kommer og spiller til klubbens eget sanghæfte. De har også selv en sangbog med. Der vil være en let osteanretning til 75 kr. pr. kuvert. En flaske rødvin koster 50 kr. max antal deltager: 40 personer. Tilmelding senest fredag d. 13/3 til Rikke Svendsen tlf.:

29 29

30 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten. Hvis du er interesseret i at blive orienteret bl. a. om arrangementer eller aflysninger via nettet, bedes du sende din adresse til Claus Munch Andersen: Hvis du får ny adresse, bedes du også sende den til Claus Hvis du ønsker en nøgle til klublokalet, skal du kontakte Tommy Berg Jensen. Telefon Hvis du bor udenbys, kan nøglen blive sendt til dig. Kapsejlads 2009 Skippermøde den 29. april Kl i Kolding Sejlklub. Tilmelding til aftensejladserne: Kirsten Nielsen på tlf efter kl , Kirsten Jensen på tlf eller på skippermødet. Meld til i god tid af hensyn til sammensætning af løb. Første sejlads onsdag den 6. maj Pris for hel sæson: for halv sæson: 400 Kr. 250 Kr. 30

31 AKTIVITETER PINSETUR lørdag den 30. maj Turen går i år til Haderslev. Vi har lånt Haderslev Sejlclubs lokale, så vi kan få husly, hvis vejrguderne skulle drille os. Der er en dejlig terrasse, hvor vi kan grille. Nærmere om program for turen vil komme på vores hjemmeside og opslag i klubben. Af hensyn til planlægningen, bedes I huske tilmelding: Peter Arends, telefon: Sidste frist for indsendelse af stof til GASTEN 15. februar, 15. maj, 15. september, 15. november 31

32 32 Sct. Hans Aften i PARADISBUGTEN tirsdag den 23. juni. Grill tændes kl Standerhejsning lørdag den 26. april kl bagefter byder klubben på en forfriskning i klublokalet bestyrelsen

33 Kolding Marinecenter & Havneshoppen v/torben Seilman 1300 m 2 med alt i tilbehør Stor sko- og sejlertøjsafdeling Postordre salg Riggerværksted Netbutikken: Se det komplette katalog - og bestil direkte! Kolding Marinecenter Du finder også et stort udvalg i LM originale kalecher og reservedele og meget mere... Trindholmsgade Tlf Fax Afd. Havneshoppen Marina Syd, Kolding tlf Kolding Marinecenter 122x92.indd 1 22/01/09 11:35:17 Fabriksvej 7-9 DK-6000 Kolding Tlf Fax

34 Kom og vær med til at hjælpe med at reparere broen! Klubben sørger for øl/vand og en bid brød Broslagning lørdag den??. marts! Check hjemmesiden! Vi mødes i klubhuset til morgenkaffe kl og afgår til Paradisbugten kl AFSÆT DAGEN! Tilmelding til: Jacob Svendsen tlf HUSK! Der afholdes informationsaften vedr. sejlerskolen d. 16. april kl i klubhuset! 34

35 INDMELDELSESBLANKET til Kolding Bådelaug Sæt kryds Bådejer Familiemedlemsskab Gastemedlem Passivt medlem Pensionist over 67 år Ungdom Kollektivt ansvar Kontingent 600 kr. 800 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 194 kr. Udfyld venligst skemaet Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdag: Bådnavn: Sejl nr.: Bådtype: evt. DH mål: adresse: underskrift Sendes til Claus Munch Andersen Fynslundvej Jordrup

36 Efterlysning: Gamle sejl Har du nogle gamle sejl liggende, som du vil af med? Så er vi, eller rettere vores datter, aftager. I forbindelse med et kursusforløb hvor hovedtemaet er : Nye ting af gamle ting har hun fremstillet denne taske af vores gamle storsejl. Kursusholdet, der bestod af folkeskolelærere, blev meget begejstret for tasken, samt andre muligheder for at lave noget af sejlet. De fandt det meget velegnet til at bruge til klasseundervisning, men så mange sejl har vi ikke, så hvis du ligger inde med gamle sejl, som du vil af med, så kontakt os på tlf eller eller Gammeldags regntøj (olietøj) kan også bruges. Anne og Ernst Dyhre 36 vinterundervisningen, og Erling vil lave bl.a. sikkerhedskursus. Men vi kan bruge flere hænder. Har du lyst til at give en hånd med i vores team, vil det være meget velkomment. Vi har brug for alt fra salgsindsats til opsyn og vedligeholdelse af bådene. Bare sig til hvad du har lyst til at beskæftige dig med. Og lønnen er fantastisk: kammeratskab, godt samvær, gode oplevelser og følelsen af at være til gavn! Erling Winther

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig!

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere