TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen"

Transkript

1 TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND

2 Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse for vandige materialer til bygningsmaling. "Acrylmaling", er den vedtagne MBK-betegnelse for materialer til korrosionsbeskyttelse. Acrylplastfacademaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret acryldispersion med indhold af fungicid. Findes i glanstrin fra mat til halvblank. Tørretid 1-3 timer. Vanddampgennemtrængelig og særdeles alkalibestandig. Særdeles tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Mineralske facader af beton, cementfiberplader, tegl (mindst 2 år gamle), puds m.m. Desuden til facader af træ. Nogle typer er anvendelige til tage af cementfiberplader. 2

3 Acrylplasttykfilmmaling Typisk kodenummer 00-1 Sammensætning og egenskaber beslægtet med Acrylplastfacademaling, men med højere tørstofindhold og beregnet til påføring i væsentligt større lagtykkelse pr. gang (uden kratere eller svindrevner). Meget elastisk. Vanddampdiffusionsmodstand (Z-værdi) bør være under 10-15, afhængigt af emnet (lavere for puds end for beton). Særdeles tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Mineralske facader, fortrinsvis "varme", og til visse indendørs bygningsoverflader. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Algerens Typisk kodenummer 00-3 eller 00-4 Afrensningsmiddel. Der henvises til det enkelte produkts tekniske- og sikkerhedsdatablad. Bio Clean fra Sadolin Farver A/S Sammensætning: Indeholder: Natriumhypochlorit, 8-10% aktivt klor. Anvendelse: Områder, der ønskes behandlet, påføres Bio Clean med pensel, børste eller sprøjte. Stærkt angrebne områder gennemvædes. Når brusningen er ophørt, arbejdes Bio Clean ind i det angrebne område med stiv børste. Efter ca. 20 minutter afskylles med rent vand. Områder der ikke tåler afvaskning med vand, sprøjtes forsigtigt med fin forstøvning uden efterfølgende børstning. Undgå at væsken løber. Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes. Rækkeevne: 10-30m² pr. liter - alt efter begroning. Bemærkninger: 3

4 Maleværktøjet skylles grundigt med vand. Husrens, langtidsvirkende fra Sadolin Farver A/S Algerens Anvendelse: Anvendes til rengøring af træ, murværk, tagplader og havefliser. Kan ligeledes anvendes til rengøring af tomme væksthuse. Områder der ønskes behandlet, påføres Husrens med pensel eller blød børste i et tyndt lag. Efter ca. 4 dage vil lav og alger være døde og kan børstes af. Ved behandling af fliser kan midlet fortyndes med vand i forholdet 1 del Husrens til 3 dele vand og påføres med vandkande med spreder. Fortynding: Vand. Påføring: 5-8m² pr. liter - alt efter begroning, pensel, børste eller vandkande. Cementfiller Typisk kodenummer 00-4 Blanding af cement og fyldstoffer i pulverform. Røres op med vand umiddelbart før brugen. Blandingen er kun brugbar i ca. 1/2 time. Tørrer op og hærder uden væsentlig svind og til vandfasthed. Anvendelse: Til pletspartling på vægge i fugtige rum og på facader. Forvanding og eftervanding nødvendig. 4

5 Cementspartelmasse Typisk kodenummer 00-4 Pulverformet blanding af cement, fyldstof og plastbindemiddel til oprøring med vand umiddelbart før brugen (max. kornstørrelse 1/2 mm). Plastbindemiddel evt. i særskilt pakning som dispersion. Blandingen kun brugbar i ca. 1 time. Ikke anvendelig under +5 C. Hærder til vandfast masse. Synker kun lidt. Anvendelse: Udbedring af betonoverflader. Pletspartling og spartling på vægge i fugtige rum og på facader. Forvanding og eftervanding kan være nødvendig. Cementpulvermaling Typisk kodenummer 00-4 Blanding af cement og fyldstoffer. Malingen tilberedes kort før brug ved udrøring af pulveret i vand. Brugstid 1/2 til 1 time. Opstrøg hærder på timer under passende fugtige forhold til hårdt og fast lag. Opstrøg har god fyldeevne. Den hærdede malings overflade er ru, smudsmodtagelig, vaskbar, men har dårlig rengørlighed, er vejrbestandig, let gennemtrængelig for vanddamp, men nogenlunde vandtæt. Genbehandling kan være vanskelig. Anvendelse: Som maling udendørs på facader af puds, porebeton, kalksandsten og tegl - også på friske facader af teglsten. 5

6 Kunstgummigrunder Typisk kodenummer 3-1 Tyndtflydende opløsning af termoplastisk bindemiddel i terpentin. Har god indtrængningsevne og giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel finporøs som smittende overflade. Er alkalibestandig og nogenlunde vandbestandig. Anvendelse: Fortrinsvis udendørs samt indendørs i fugtige rum på alle mineralske underlag - også i let smittende tilstand. Kunstgummimaling Typisk kodenummer 2-1 Pigmentrig maling med terpentinopløseligt termoplastisk bindemiddel. Helmat til mat. Fortyndes med terpentin. Tørretid ca. 2 timer. Filmen opløses noget ved næste påføring, hvilket sikrer vedhæftning mellem gamle og nye lag. Vanddampgennemtrængelig, alkalifast, vaskbar. Ikke fedtfast og ikke mineraloliebestandig. Vejrbestandig, men med nogen forvitring af overfladen. Derfor fortrinsvis anvendelig i lyse kulører. Anvendelse: Til facader af tegl (mindst 2 år gamle), puds, beton, cementfiberplader og lignende. Alternativ kan være Olieemulsionsmaling eller Acrylplastfacademaling. 6

7 Olieemulsionsmaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion, hvori der er emulgeret tørrende olie. Fortyndes med vand. Tørrer op med mat til helmat, vanddampgennemtrængelig film. Tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Til facader, også tidligere kalkede - uden total afrensning. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plastfacademaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion med indhold af fungicid. Findes i forskellige glanstrin. Tørretid ca. 1 time. Ingen indsugning i finporøs overflade og ingen vedhæftning til smittende overflade. Rengørligheden er nogenlunde til god, afhængig af glansen. Vanddampgennemtrængelig. Vejrbestandig. Anvendelse: Til mineralske facader. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plastgrunder, mikrodispers Typisk kodenummer 00-1 Dispersion af plastbindemiddel i form af yderst små partikler i vand (mikrodispersion). Kendes især på at være gennemskinnelig og oftest svagt farvet. Har god indtrængningsevne og giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel grov- og finporøs som let smittende overflade. Alkalibestandig. Anvendelse: Udendørs og indendørs direkte på alle mineralske underlag - også i let smittende tilstand - samt på sandspartelmasse og på gipskartonplader. Silikatgrunder Typisk kodenummer 00-4 Bindemiddel for silikatmaling. Består i princippet af vandglas, eventuelt tilsat max. 5% acryldispersion. Stærkt alkalisk. Hærder ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid. God indtrængningsevne i porøst mineralsk materiale. 7

8 Anvendelse: Grunding for silikatmaling. Fortyndingsmiddel til silikatmaling. Silikatmaling Typisk kodenummer 00-4 Pigmenteret silikatbindemiddel, der i princippet er vandglas, evt. tilsat max. 5% acryldispersion. Stærkt alkalisk maling til sugende mineralske facader. Hærder ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid. Overfladen er mat, svagt smittende, alkalifast, vandfast og vejrbestandig. Malinglaget er porøst og vanddampgennemtrængelig. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Ikke på overflader, som tidligere er påført anden malingtype. Silikonefacademaling Typisk kodenummer 2-1 Indeholder silikoneharpiks som det væsentligste bindemiddel. Fortyndes med organisk opløsningsmiddel. Danner en halvmat til halvblank, glat overflade, som er stærkt vandafvisende og hvortil smuds kun hæfter i ringe grad. Filmen opløses noget ved næste påføring, hvilket sikrer vedhæftningen mellem gamle og nye lag. God vanddampgennemtrængelighed og vejrbestandighed. Overfladen vil efterhånden smitte. Filmen er alkalifast og vaskbar. Rengørligheden er nogenlunde. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Silikoneimprægneringsmiddel Fælles egenskaber: Opløsninger af forskellige silikonetyper, alle med indtrængningsevne i porøse og sugende materialer. Silikoneimprægneringsmidler danner ikke film, men gør overfladen af mineralske byggematerialer vandafvisende. Ved korrekt brug får byggematerialet uændret vanddampgennemtrængelighed og øget vejrbestandighed. Begrænset holdbarhed. Anvendelse: Facader af mineralske byggematerialer - fortrinsvis betonfacader. Giver ikke tætning af åbne fuger i tegstensmurværk. Kan være egnet til forbehandling af porebeton. 8

9 Monosilan: Typisk kodenummer 2-1 Ca. 40 % opløsning i sprit (brugsfærdig). Dybeste indtrængning, men stort fordampningstab, da monosilan er flygtigt. Oligomersilan: Typisk kodenummer 3-1 eller % opløsning (brugsfærdig) i terpentin eller lignende. Giver mindre indtrængning end monosilan. Silikoneharpiks: Typisk kodenummer % opløsning (brugsfærdig) i terpentin eller lignende. Giver mindre indtrængning end oligomersilan. Silikonemaling, vandig Typisk kodenummer 00-1 eller 0-1 Består i princippet af silikoneharpiks emulgeret i vand samt pigment. Skal påføres i tynde lag, ellers krakelerer den. Det tørre malinglag er varigt vandafvisende, vanddampgennemtrængeligt, smudsafvisende og rengørligt. Nogen afsmitning. God vejrbestandighed. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Kan også anvendes til kalkede facader uden total afrensning. Plastmaling, armeret Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion i svær konsistens og med væsentligt indhold af armerende fibre. Ingen vedhæftning til smittende overflader. Vanddampgennemtrængelig. Er i tykt lag modstandsdygtig over fine svindrevner i puds, beton og letbeton, men ikke over arbejdende sætningsrevner. 9

10 Anvendelse: Til facader og vægge. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plaststrukturpuds 00-1 Mørtelagtige materialer med plastdispersion som bindemiddel og med indhold af mineralske korn af størrelse fra ca. 1 1/2 op til ca. 5 mm. Findes i kvaliteter til påføring med sprøjte, strukturrulle eller pudsebræt. Kan forarbejdes til reliefvirkning. Holdbar over ikkearbejdende svindrevner. Vanddampgennemtrængelig og vejrbestandig. Rengøring er vanskelig. Anvendelse: På facader og vægge. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. 10

11 Kalk(farve) Typisk kodenummer 00-4 Hvidtekalk (alkalisk) vil i tynde opstrøg under konstant fugtige omstændigheder i løbet af en måneds tid genoptage kuldioxid (sur) og omdannes til kridt (neutralt) i krystallinsk stand, meget lignende marmor. Hvilket betyder en fast, ikke-smittende, vandfast film. Uden konstant fugtighed under karbonatiseringen, som kuldioxidoptagelsen kaldes, bliver filmen pulveragtig og modstandsdygtigheden ringe. Vellykket kalkbehandling på en facade skæmmes imidlertid allerede efter 1-2 års forløb og animerer til fornyet kalkning uden forudgående grundig rensning. Mange lag kalk, påført under vekslende klimatiske omstændigheder, giver anledning til afskalninger på både mindre og større områder. Kalk er et særdeles billigt malemateriale, men påførings- og navnlig stillads omkostningerne er stort set som for facademaling i almindelighed. Anvendelsen af kalk på facader er derfor i dag begrænset til opgaver, hvor kalkens mangelfulde holdbarhed direkte værdsættes under devisen»forfaldets skønheder«samt til fredede bygninger (kirker). (Indendørs er anvendelse af kalk forlængst forladt). Den æstetisk betonede holdning til facaders udseende har i mange år givet sig særligt udslag i interesse for gulkalkning -»Nybodergult«,»Palægult«- især på gamle bygninger. 11

12 HOVEDGRUPPER Alle malinger der findes og anvendes i malerfaget har man samlet i 8 HOVEDGRUPPER. Hver hovedgruppe indeholder de malinger som har fælles egenskaber tørringsmåder og bindemidler De malinger som her anvendes til facader med mineralske overflader er her samlet i de hovedgrupper de er hjemme hørende i. Der er nogle produkter som ikke kan placeres i hovedgrupper, det vil klart fremgå hvilke produkter det drejer sig om. Hovedgruppe 2 b Bindemiddel: temoplastisk bindemiddel Fælles vigtige egenskaber: Fysisk tørring ved opløsningsmidlets fordampning Fortyndeing: Kraftige oplysningsmidler (kodenummer 2-, 3, og derover) Ringe eller nogen indtrængning i finporøs eller smittende overflade Flot påføring mulig (oag oftest nødvendig) Opløselig film (reservsibel filmdannelse) Ingen opkogning med opløsningsmidler Termoplastisk (blød over ca. 60* C) Kunstgummigrunder Kunstgummimaling 12

13 Hovedgruppe 5 Bindemiddel: plastdispersion eller acrylplastdispersion Fælles vigtige egenskaber: Fysisk tørring : vandets fordampning Fortynding: Vand Flot påføring er ofte hensigtsmæssig Ingen indtrængning i finporøs eller smittende overflade heller ikke ved fortynding Filmen er uopløselig i vand (irreversibelfilmdannelse) Ingen opkogning med opløsningsmidler (men kan ofte opløses) Alkalifast film Acrylplast facademaling, Plastfacademaling Plastgrunder Plastmaling armeret Hovedgruppe 6 Bindemiddel: Kalk, vandglas eller cement Fælles vigtige egenskaber: Kemisk tørring/hærdning- kan kun hærde i fugtig stand. Hærder når luftens kulsyre (CO2) bindes til bindemidles molekyler. Fortynding: vand Uopløselig film (irreversibel filmdannelse) Ingen opkogning Vanddampgennemtrængelig Alkalisk film Produkter hvor cement indgår som bindemiddel Cementfiller Cementpulverspartelmasse Cementpulvermaling 13

14 Produkter hvor vandglas indgår som bindemiddel Silikatgrunder Silikatmaling Produkter hvor kalk indgår som bindemiddel Kalk Hovedgruppe 8 Bindemiddel: Plast- alkydbindemiddel(= Plastdispersion kombineret med alkydolieemulsion). Fælles vigtige egenskaber: Fysiksk tørring (plastdispersionen = vandets fordampning) og derunder og derefter Kemisk tørring (olieemulision = oxidationstørring = alkydens optagelse af luftens ilt) Fortynding: vand Flot påføring kan være hensigtsmæssig Nogen til god indtrængning i finporøs eller smittende overflade Filmen er uopløselig i vand (Irreversibel filmdannelse) Svag til nogen opkogning med kraftige opløsningsmidler Forsæbelig film (ikke alkalifast) Olieemulsionsmaling 14

15 Uden for hovedgrupperne Fælles vigtige egenskaber: Tørringsmåde: er ofte fysisk, når fortyndingsmidlet fordamper, men der henvises til se hvad produktbeskrivelsen fra de enkelte leverandører, siger om hvert af de enkelte produkter. Filmen er vandafvisende Dårlig vedhæftnig )1 for malinger der påføres overflader hvor der tidligere er behandlet med silikoneimprægnering og silikoneharpiks Overflader der tidligere er behandlet med )** silikonemaling (fortyndes med opløsningsmiddel) og vandforbar sillionefacademaling giver ingen vedhæftnings problemer ved påføring med andre malingstyper. )* Silikoneimprægnering, Silikone harpiks )** Silikone maling fortyndes med opløsningsmidler, Silikone facademaling, vandfortyndbar. 15

16 Følgende artikel er fundet i Danske Malermestres artikler om facademalinger. Forfatter :Lilian Dysted, Jacob Böttzauw, Afdelingschef, Herbo Udgivet i Danske Malermestre nr. 01/04/2000 Den rigtige maling til facaden Danske Malermestre har i samarbejde med direktør Jakob Böttzauw indsamlet nogle meget vigtige fakta om de byggematerialer, der anvendes eller er anvendt til vore facader. Oplysningerne kan måske give svar på, hvorfor alting ikke altid går, som det var planlagt. Teknisk set er der mange forskellige parametre at tage hensyn til ved valget af den rigtige facadebehandling. Beslutningen skal altid tages med udgangspunkt i selve facadens substans, sammensætning og frem for alt hvilke eventuelle skader, der kan være tilstede. Facader af tegl Har i sig selv mange sammensætninger. Der er for det første selve teglen. Alt efter alder og tradition er teglen udført af forskellige typer ler og har forskellig brænding. Det giver forskellig hårdhed og vandoptagelse. Derudover er der selve fugen; hvornår er facaden opført? Hvis facaden er fra før er der anvendt en ren kalkmørtel (uden cement). Senere er der anvendt en kalk/cementmørtel (KC-mørtel). Endelig findes facader i beton med tegl som facade. Letbeton Opleves især fra starten af 50-erne. Der er sammen med gasbeton anvendt forskellige blandinger KC-mørtel, lige fra meget hård til meget blød. Årsagen er dels fejlblandinger, dels forsøg på at undgå revnedannelser i fugerne. Leca-sten Er ligeledes et meget brugt byggemateriale, her er ligeledes anvendt meget forskellige mørtler, og ofte er der ikke indlagt armeringsjern i fugerne, som Leca egentlig har foreskrevet. Det giver revner, hvis der ikke er dilatationsfuger. Sammen med ovenstående byggematerialer er der henover muråbninger anvendt ståldragere. 16

17 VANDETS BETYDNING De forskellige byggematerialer har forskellig vandoptagelseskoefficient. Vand betyder "kvældning" af materialerne, de udvider sig ved fugtoptagelse. Våde materialer leder kulde mere end tørre, og en fordampning kræver varme. Det resulterer i temperaturfald, således, at byggematerialerne trækker sig sammen. Det vil sige, at hvor der dels er fugtige partier dels er tørre, kommer der spændinger i murværket. Byggedelene påvirkes derfor i forskellige grad af naturens kræfter, der skaber bevægelse i murværket; næsten altid med skader til følge - ofte i form af revner. Hvor der er revner, kommer endnu mere fugt ind i murværket, hvilket giver endnu større risiko for skader. Ligeledes er en våd mur 100 procent diffusionstæt, hvorved f.eks. hulmursisolering kan blive opfugtet. Da fugtpåvirkningen er gange så stor udefra i forhold til den indefra kommende fugt, er det bydende nødvendigt så vidt muligt at anvende vandafvisende malinger på facaden. DIFFUSIONSÅBEN FOR VANDDAMP? Diskussionen om diffusionsåbenhed stammer fra de første meget tætte vandige facademalinger. Og med god grund kunne disse materialer ikke anvendes til facader. Senere blev der udviklet særdeles gode facadeacryler, der også er blevet udskældt. Årsagen er, at de er blevet anvendt på facader, der er fejlbehæftede. Der kan trænge vand ind bag malingen på grund af forskellige fejl i bunden. Derfor har malingen uberettiget fået skylden. Diffusionsmodstand måles blandt andet ved en given lagtykkelse: hvor der er flere lag gammel fastsiddende maling, skal der ved påføring af flere lag maling tages hensyn til den samlede lagtykkelse for at hindre, at det altid er det sidste lag maling, der får skylden for en eventuel afskalning p.gr.a. for stor modstand. En mur (set indefra) bestående af: 1. Finpuds. 2. En massiv helstensmur af tegl (ca. 24 cm) samt 3. En facadepuds, Der tilsammen har en diffusionsmodstand på Z - 17,3 = PAM ca. 36. I moderne byggeri ser vi ofte en yderligere diffusionsbremse på grund af glasvæv, der er malet eller maling, spartlet gips og dampspærrer. Som tommelfingerregel må en facadebehandling ikke yde en diffusionsmodstand, der er større end murværkets samlede modstand, hvis fugtpåvirkningen indefra udelukkende består af det almindelige damptryk og dugpunktsfugt. 17

18 VANDSUGENDE MATERIALER En fejlfri facade med en cementholdig fuge/puds er altid velegnet til en god slidstærk acrylfacademaling. På grund af de forskellige problemer med facader er udviklingen af mere og mere diffusionsåbne materialer opstået. I dag er vi havnet i den ulykkelige situation, at mange malematerialer igen er vandsugende som for 100 år siden (vandoptagende). Man ser indfarvede pudstyper anvendt oven på vandskurede facader, silikater ligeså. Det kan skabe helt andre problemer end der oprindelig var på facaderne, afhængig af vandoptagelsen i selve byggematerialet og ejendommens alder. Hvor der før en vandskuring var en hårdtbrændt facadesten med en nedbrudt, ødelagt og dermed vandsugende fuge, bliver tegl og fuge nu delvis dækket af et vandsugende materiale. Den sugende del af facaden øges altså til procent. Der bliver transporteret enorme mængder vand fra slagregn ind i fugerne, hvor det kan fordele sig bag den hårdtbrændte skal på teglen. Det skaber stor risiko for frostsprængninger af teglen, risiko for spændingsforskelle i murværket, fugtpåvirkningen af ståldragere med risiko for senere rustangreb, gennemfugtning af murværket, risiko for fugtskader indendørs med større energiforbrug til opvarmning, og så længe muren er våd, er den fuldstændig diffusionstæt. Det eneste sted, hvor murværket kræver mineralske materialer, er på facader af en kalkmørtel. Dette materiale skal have tilført CO2 hele tiden for at holde sig hård danne calciumkarbonat. Hvis der på en sådan bund påføres KC-mørtel og/eller acrylmalinger, spærres der for CO2, og fugen og eventuel puds vil miste sin bindeevne. Materialet bliver enten blødt eller sandende. Hvis dette er sket på grund af tidligere forkert behandling, vil kalkmørtelen igen efter 7-14 dage blive hård og binde sammen igen, når det spærrende materiale er fjernet. Argumentet for anvendelsen af disse ikke vandafvisende materialer er udover diffusionsåbenheden også holdbarheden, men hvad er holdbarhed? Er det nok, at facaden har næsten samme farve i 8-10 år? At overfladen ikke skaller? Nej, holdbarhed er hele facadens holdbarhed, set som et hele. 18

19 TØR MUR ER AT FORETRÆKKE En facade skal være vandafvisende, hvor teknikken kan klare det. Vand er altid årsagen til skader. En tør mur er altid at foretrække for en våd. Derfor skal den valgte facadebehandling altid afstemmes efter den givne bund: CO2-åbne materialer til gamle kalkbundne materialer. En robust vandafvisende facademaling til fejlfri facader. En revneoverbyggende kuldeelastisk malebehandling til revnede flader. En ekstraordinær diffusionsåben maling, der stadig er vandafvisende, hvor der er opstigende fugt eller anden risiko for usædvanlig fugtindtrængning i murværket. 19

20 Forfatter Allan Brohus, Konsulent Danske Malermestre Udgivet 24/11/2001 Artikel Silikat spændende materiale En lille introduktion til silikatprodukter, deres egenskaber og deres fysiske formåen. Problemstilling At facader bør malebehandles med egnede produkter, er sikkert klart for de fleste, men hvilke produkter er så anvendelige? Vi vil her se nærmere på tre forskellige materialer til behandling af facader. Forklaring Facader der fremstår smukt malede i afstemte farver er altid en fornøjelse at beskue, men ikke desto mindre har malebehandling af facader et andet formål, som er mindst lige så vigtigt: nemlig at sikre en optimal byggefysik, hvilket vil sige, at den skal forsøge at friholde facaden for vandindtrængning, at den valgte facadebehandling er optimal hvad angår vanddampafgivelse, og at den i det hele taget er meget bestandig mod skadelige stoffer i det omgivende miljø. Til dette formål er der efterhånden en hel del forskellige produkter, med hver sine fordele, på markedet. Det kan ofte være vanskeligt at vælge, hvilken maling der er bedst egnet til en given opgave. Derfor har vi valgt kort at redegøre for produkterne: Silikat- silikonehartzog silikoneemulsionsmaling. Dette er selvsagt ikke ensbetydende med, at der ikke findes andre egnede materialer i handlen. Fagligtekniske overvejelser Silikatmalinger kan inddeles i flere forskellige grupper: 20

21 Silikat uden dispersion Dispersionssilikat som igen kan opdeles i: 1. Silikatmaling med max 5 procent dispersion i henhold til den tyske DIN-norm. 2. Andre silikatmalinger med et dispersionsindhold på mere end 5 procent Bindemidlet i silikatmaling er som regel kalivandglas, der reagerer kemisk (forkiesler / går i forbindelse med) med mineralske underlag og dermed reelt bliver en del af underlaget, snare end en overfladebehandling. Dermed kan man sige, at silikatmaling er et ikke filmdannende produkt, hvilket også betyder, at det ikke kan afskalle, men nærmest forvitrer, så den kan børstes af overfladen. En silikatmaling af god kvalitet har en meget stor diffusionsåbenhed og lader dermed fugt i konstruktionen passere relativt hurtigt. Desuden er det væsentligt at bemærke at kapillareffekten/hårrørsvirkningen spiller en stor rolle, idet den bevirker at fugten, der optages indefra, nærmest ledes væk fra konstruktionen. Silikatmalingens vedhæftning til underlaget er baseret på den kemiske reaktion mellem kavliglas i produktet og kvartsindholdet i mineralske underlag. En behandling direkte på andre underlag kan derfor ikke anbefales. Desuden skal der fremhæves, at silikatmaling fremstår med en meget smuk kalklignende overflade. Silikonemaling (ægte silikoneharzmaling) Ægte silikoneharzmaling er baseret på silikoneharz der molekylemæssigt har en mineralsk lignende grundstruktur. Derfor vil man i sammenligninger ofte se, at rigtig silikoneharzmaling ligger tættere på silikat- end på silkonemulsionsmaling. Ligesom silikatmaling er silikoneharzmaling et ikke filmdannende produkt, hvilket igen betyder, at facaden langsomt forvitre uensartet uden at efterlade åbne sår uden maling. Man kan sige at malebehandlingen nærmest bliver en del af facaden og ikke et lag maling der ligger på facadens overflade. Denne type maling er beregnet til påføring på mineralske underlag samt på tidligere behandlet bæredygtig bund. Desuden har silikoneharzmaling en forholdsvis lav vandoptagelighed og en meget stor diffusionsåbenhed, hvilket selvfølgelig er afgørende betydning når man ønsker at bevare gennemtørre facader hele året. Desværre besidder produktet ikke kapillareffekten, hvilket betyder, at det tørrer alene ved hjælp af den varme energi der tilføres indefra. Generelt har silikoneharzmalinger en mindre smudsmodtagelighed end silikatmaling. Også denne type maling fremtræder med en smuk kalklignede overflade. Silikone emulssionsmalinger 21

22 Silikone emulssionsmalinger er baseret på to forskellige bindemidler - oftest dispersion med et siloxanadditiv (siloxan er en lavmolekylær silikonetype). Ved at rive de oprindeligt uforenelige bindemidler sammen er det lykkes at få bindemidlerne til at fungere indbyrdes og på den måde opnå forskellige egenskaber fra begge sider. Silikoneemulsionsmalinger er modsat de to tidligere omtalte produkter, filmdannende og kan dermed skalle af i flager. Som regel kan denne type maling ikke genbehandles direkte uden en form for klargøring, idet silikonen i overfladen kan forstyrre en ordentlig vedhæftning til overfladen. Denne type maling er noget mindre diffusionsåben end de øvrige, men har dog en forholdsvis lav vandoptagelse, hvilket i sig selv er meget væsentligt når der tales om facade malinger. Malingsfilmen fremtræder med et mat udseende. Generelt Silikat- og silikoneharzmalinger er åbne for indtrængen af CO2 i konstruktionen og virker således ikke karbonatiseringsbremsende. Da alle kalkholdige underlag behøver en konstant tilførsel af CO2 for ikke at blive nedbrudt, anbefales disse typer til ældre og fredet byggeri, hvor der er stor sandsynlighed for, at kalk indgår i konstruktionen. En silikoneemulsionsmaling, der i en eller anden grad bremser for CO2 kan på gamle underlag således være en katastrofe for underlaget. Alle typerne kan tones med produktfremmede pastaer eller med original toningspasta. Original toningspasta er fremstillet på samme basis som produktet. Dermed forøges produktet med sig selv, og dermed giver det selvfølgelig ikke nogen ændring i sammensætningen. Hvis man derimod anvender de såkaldte universalpastaer, tilfører man produktet et fremmed produkt, og jo større mængde desto sværere bliver det at bevare produktets egenskaber og funktionsdygtighed. Anbefaling Generelt kan der ikke opstilles retningslinier for hvilke produkter man bør anvende til facader. Prisen har selvfølgelig i mange tilfælde en betydning. Generelt kan man sige: Kig efter dispersionsindholdet, spørg efter værdier for diffusionsåbenhed og vandoptagelighed og læg vægt på original toningspasta. Så går det ikke helt galt. Desuden henviser vi til artiklen "Silikat med omtanke" i medlemsbladet Danske Malermestre 2000/16. samt Erfa-blad af 22

23 samme navn. Forfatter Henrik Madsen, Konsulent Danke Malermestre Udgivet 01/12/2000 Artikel Silikat med omtanke Silikatprodukter er gode og efterlader spændende overflader. Men der hersker misforståelser om produktets egenskaber og om måden, man arbejder med dem på. Ingen facademaling bliver diskuteret så meget som silikatmaling. Der er da også de sidste år lavet rigtig mange opgaver med silikatmaling. Det er ikke rimeligt at miskreditere produktet for egenskaberne med hensyn til diffusion og mathedsgraden - altså æstetikken. Mange rådgivere beskriver silikatmaling på grund af det meget matte udtryk. Såvel arkitekter som indretningsarkitekter ynder at omtale "stofligheden" i produktet. Men med hensyn til brugsegenskaberne er der dog visse forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med silikatarbejde. For at et produkt må benævnes som silikatmaling, er der i henhold til tysk standard (DIN) tilladt at tilsætte op til fem procent plastdispersion. 23

24 Silikatmaling er et mineralsk produkt, som kun kan hæfte ("gå i forbindelse med/forkisle") på andre mineralske overflader. Silikatmaling er et ikke filmdannende produkt. Det vil sige, at produktet teoretisk set ikke kan afskalle. Ved udefrakommende påvirkning, der normalt foranlediger en afskalning, vil det på en silikatmalet overflade bevirke, at malinglaget kan børstes af som pulver. Uensartethed i overfladen Den væsentligste årsag til reklamationer på overflader, som er malet med silikatmaling, skal søges i uensartethed i alkaliteten i overfladen. Ved lyse kulører opleves dette fænomen ikke, hvorimod der ved kulørstærke og mørke kulører opleves et uensartet resultat med hensyn til det visuelle udtryk. For at arbejde korrekt med silikatmaling skal der arbejdes vådt-i-vådt. Årsagen hertil er, at såfremt en beskæring når at tørre op inden selve fladen i forbindelse hermed, vil dette resultere i, at bundens alkalitet allerede er ændret, hvorved beskæringen bliver kendt. Samme problematik opleves også i forbindelse med reparation efter stilladsbefæstelse eller almindelig pletreparation. I DANSKE MALERMESTREs konsulentgruppe har vi ofte oplevet, at et medlem i frustration over "misbrug" eller forkert beskrivelse af silikatmaling har kontaktet os. Det kan for eksempel være, når der er blevet beskrevet en silikatbehandling på eksempelvis en gipspladevæg. Silikatmaling er kun egnet/beregnet til brug på en ren mineralsk overflade. Derfor er det også MALERFAGETS OPLYSNINGSRÅD Silikat med omtanke samt DANSKE MALERMESTREs konsulenters holdning, at leverandører, som markedsfører "specialgrundere", der vil sikre en vedhæftning på ikke-mineralsk bund, ikke er seriøse. For det første opnår man ingen af de gode egenskaber, en silikatmaling normalt har. For det andet er silikatmaling meget dyrere end for eksempel traditionel plast- /emulsionsmaling, og resultatet bliver faktisk, at man opnår et dårligere resultat. Sidst og ikke mindst vil det være umuligt at pletreparere uden, at disse reparationer vil blive kendte. Disse specialgrundere kan dog have deres berettigelse på eksempelvis fuger mellem betonelementer, der ønskes malet. Jo stærkere kulør - jo længere påføringstid I forbindelse med prisgivning på silikatmalede overflader vil der være flere forhold, man skal være opmærksom på: 24

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Danmarks varigste facadesortiment

Danmarks varigste facadesortiment Danmarks varigste facadesortiment Indhold 4 Teknisk rådgivning 6 Produktoverblik 8 Hydro 10 Siloxan 12 Facade Topcoat NPS 13 Sigmaflex 14 Sigmacryl 15 Diverse Nyhed Nyhed Nyhed Hydro Som skabt til det

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds Sto Scandinavia Facade Sto Facademaling og slutpuds Indledning Renovering af en facade er en omfattende opgave, som starter med en grundig analyse af det eksisterende underlag, valg af maling/puds, rengøring

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning Priserne gælder fra fredag d. 4. april til og med fredag d. 29. august 2014 Pinotex træbeskyttelse 10 l Classic transparent Traditionel

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Produkt/Type LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling).

Produkt/Type LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling). LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling).. Anvendes indendørs som mellem- og topstrøg på lofter. Giver et perfekt slutresultat uden skjolder. Hvid Base Mat 02. 8-10 m²/l - Min.

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM OVERFLADEBEHANLING PÅ FACADER Hvad skal man vælge af produkter til overfladebehandling af murværk og puds?

SPØRGSMÅL OG SVAR OM OVERFLADEBEHANLING PÅ FACADER Hvad skal man vælge af produkter til overfladebehandling af murværk og puds? Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring SPØRGSMÅL OG SVAR OM OVERFLADEBEHANLING PÅ FACADER Hvad skal man vælge af produkter til overfladebehandling af murværk og puds? af

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo Murfarve Weber Colour Silikoneharpikspuds/-maling

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING Slut med skimmelsvamp indendørs ÅRSAGER TIL SKIMMELSVAMP Problematikken med skimmelsvampe Skimmelsvamp er en af de hyppigste sundhedsrisici indendørs. Skimmelvækst skyldes

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Sådan. træbeskytter du. udendørs

Sådan. træbeskytter du. udendørs Sådan træbeskytter du udendørs INDHOLD Træets venner og fjender 4-5 Et godt stykke forarbejde 6-7 Facader, gavle og hegn 8-13 Vinduer og døre 14-19 Terrasser 20-25 Havemøbler 26-31 Sprøjtemaling 32-33

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Vejledning i Overfladebehandling af træfacader. juni

Vejledning i Overfladebehandling af træfacader. juni Vejledning i Overfladebehandling af træfacader juni Forord er karakteristisk for det grønlandske byggeri, at der i er træ til facade- konstruktioner. som er udsat for udendørs klima vedligeholdelse for

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering Væg- og Loftmaling 09 Alt til nybyg og renovering AcryMatic Coating ApS AcryMatic Coating ApS repræsenterer et stort udvalg af Jotun s produktsortiment. Produkter der ikke er i kataloget kan bestilles.

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der gives i Information om Bygningsbevaring, er dels, at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt

Læs mere

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer Produktkatalog 2014 Indhold 4 Sidste nyt fra Sigma Coatings 6 Farveteori 8 Teknisk rådgivning Væg og Loft 10 Danmarks bredeste vægog loftsortiment 12 Renova Isotop 14 Sigmatex 16 Decor Plus 18 Sigmacryl

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring TRÆTJÆRE Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Trætjære Trætjærens egenskaber Trætjærens anvendelse på bygninger Trætjære og arbejdsmiljø

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo murfarve 1 Blik for helheden Sans for

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

gi os et ring på et af neden-

gi os et ring på et af neden- Algebekæmpelse Imprægneringer Sandblæsning Graffitiværn Facaderens Graffitirens Tagrens Kontor: 87 45 08 80 Mobil: 20 25 22 40 E-mail: facadeservice@webspeed.dk gi os et ring på et af neden- spørgsmål

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE Verdi 3, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE TERRASSELIV Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det. Bare nyde og ikke tænke på vedligeholdelse,

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Tagprodukter. Alt til tagrenovering

Tagprodukter. Alt til tagrenovering Tagprodukter 05 Alt til tagrenovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats Elastodeck 1 komponent vandfortyndbar vandtætningsprodukt til tage og altaner Malkode 00-1 1 2 Tagmaling gloss 12

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere