TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen"

Transkript

1 TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND

2 Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse for vandige materialer til bygningsmaling. "Acrylmaling", er den vedtagne MBK-betegnelse for materialer til korrosionsbeskyttelse. Acrylplastfacademaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret acryldispersion med indhold af fungicid. Findes i glanstrin fra mat til halvblank. Tørretid 1-3 timer. Vanddampgennemtrængelig og særdeles alkalibestandig. Særdeles tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Mineralske facader af beton, cementfiberplader, tegl (mindst 2 år gamle), puds m.m. Desuden til facader af træ. Nogle typer er anvendelige til tage af cementfiberplader. 2

3 Acrylplasttykfilmmaling Typisk kodenummer 00-1 Sammensætning og egenskaber beslægtet med Acrylplastfacademaling, men med højere tørstofindhold og beregnet til påføring i væsentligt større lagtykkelse pr. gang (uden kratere eller svindrevner). Meget elastisk. Vanddampdiffusionsmodstand (Z-værdi) bør være under 10-15, afhængigt af emnet (lavere for puds end for beton). Særdeles tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Mineralske facader, fortrinsvis "varme", og til visse indendørs bygningsoverflader. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Algerens Typisk kodenummer 00-3 eller 00-4 Afrensningsmiddel. Der henvises til det enkelte produkts tekniske- og sikkerhedsdatablad. Bio Clean fra Sadolin Farver A/S Sammensætning: Indeholder: Natriumhypochlorit, 8-10% aktivt klor. Anvendelse: Områder, der ønskes behandlet, påføres Bio Clean med pensel, børste eller sprøjte. Stærkt angrebne områder gennemvædes. Når brusningen er ophørt, arbejdes Bio Clean ind i det angrebne område med stiv børste. Efter ca. 20 minutter afskylles med rent vand. Områder der ikke tåler afvaskning med vand, sprøjtes forsigtigt med fin forstøvning uden efterfølgende børstning. Undgå at væsken løber. Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes. Rækkeevne: 10-30m² pr. liter - alt efter begroning. Bemærkninger: 3

4 Maleværktøjet skylles grundigt med vand. Husrens, langtidsvirkende fra Sadolin Farver A/S Algerens Anvendelse: Anvendes til rengøring af træ, murværk, tagplader og havefliser. Kan ligeledes anvendes til rengøring af tomme væksthuse. Områder der ønskes behandlet, påføres Husrens med pensel eller blød børste i et tyndt lag. Efter ca. 4 dage vil lav og alger være døde og kan børstes af. Ved behandling af fliser kan midlet fortyndes med vand i forholdet 1 del Husrens til 3 dele vand og påføres med vandkande med spreder. Fortynding: Vand. Påføring: 5-8m² pr. liter - alt efter begroning, pensel, børste eller vandkande. Cementfiller Typisk kodenummer 00-4 Blanding af cement og fyldstoffer i pulverform. Røres op med vand umiddelbart før brugen. Blandingen er kun brugbar i ca. 1/2 time. Tørrer op og hærder uden væsentlig svind og til vandfasthed. Anvendelse: Til pletspartling på vægge i fugtige rum og på facader. Forvanding og eftervanding nødvendig. 4

5 Cementspartelmasse Typisk kodenummer 00-4 Pulverformet blanding af cement, fyldstof og plastbindemiddel til oprøring med vand umiddelbart før brugen (max. kornstørrelse 1/2 mm). Plastbindemiddel evt. i særskilt pakning som dispersion. Blandingen kun brugbar i ca. 1 time. Ikke anvendelig under +5 C. Hærder til vandfast masse. Synker kun lidt. Anvendelse: Udbedring af betonoverflader. Pletspartling og spartling på vægge i fugtige rum og på facader. Forvanding og eftervanding kan være nødvendig. Cementpulvermaling Typisk kodenummer 00-4 Blanding af cement og fyldstoffer. Malingen tilberedes kort før brug ved udrøring af pulveret i vand. Brugstid 1/2 til 1 time. Opstrøg hærder på timer under passende fugtige forhold til hårdt og fast lag. Opstrøg har god fyldeevne. Den hærdede malings overflade er ru, smudsmodtagelig, vaskbar, men har dårlig rengørlighed, er vejrbestandig, let gennemtrængelig for vanddamp, men nogenlunde vandtæt. Genbehandling kan være vanskelig. Anvendelse: Som maling udendørs på facader af puds, porebeton, kalksandsten og tegl - også på friske facader af teglsten. 5

6 Kunstgummigrunder Typisk kodenummer 3-1 Tyndtflydende opløsning af termoplastisk bindemiddel i terpentin. Har god indtrængningsevne og giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel finporøs som smittende overflade. Er alkalibestandig og nogenlunde vandbestandig. Anvendelse: Fortrinsvis udendørs samt indendørs i fugtige rum på alle mineralske underlag - også i let smittende tilstand. Kunstgummimaling Typisk kodenummer 2-1 Pigmentrig maling med terpentinopløseligt termoplastisk bindemiddel. Helmat til mat. Fortyndes med terpentin. Tørretid ca. 2 timer. Filmen opløses noget ved næste påføring, hvilket sikrer vedhæftning mellem gamle og nye lag. Vanddampgennemtrængelig, alkalifast, vaskbar. Ikke fedtfast og ikke mineraloliebestandig. Vejrbestandig, men med nogen forvitring af overfladen. Derfor fortrinsvis anvendelig i lyse kulører. Anvendelse: Til facader af tegl (mindst 2 år gamle), puds, beton, cementfiberplader og lignende. Alternativ kan være Olieemulsionsmaling eller Acrylplastfacademaling. 6

7 Olieemulsionsmaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion, hvori der er emulgeret tørrende olie. Fortyndes med vand. Tørrer op med mat til helmat, vanddampgennemtrængelig film. Tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Til facader, også tidligere kalkede - uden total afrensning. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plastfacademaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion med indhold af fungicid. Findes i forskellige glanstrin. Tørretid ca. 1 time. Ingen indsugning i finporøs overflade og ingen vedhæftning til smittende overflade. Rengørligheden er nogenlunde til god, afhængig af glansen. Vanddampgennemtrængelig. Vejrbestandig. Anvendelse: Til mineralske facader. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plastgrunder, mikrodispers Typisk kodenummer 00-1 Dispersion af plastbindemiddel i form af yderst små partikler i vand (mikrodispersion). Kendes især på at være gennemskinnelig og oftest svagt farvet. Har god indtrængningsevne og giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel grov- og finporøs som let smittende overflade. Alkalibestandig. Anvendelse: Udendørs og indendørs direkte på alle mineralske underlag - også i let smittende tilstand - samt på sandspartelmasse og på gipskartonplader. Silikatgrunder Typisk kodenummer 00-4 Bindemiddel for silikatmaling. Består i princippet af vandglas, eventuelt tilsat max. 5% acryldispersion. Stærkt alkalisk. Hærder ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid. God indtrængningsevne i porøst mineralsk materiale. 7

8 Anvendelse: Grunding for silikatmaling. Fortyndingsmiddel til silikatmaling. Silikatmaling Typisk kodenummer 00-4 Pigmenteret silikatbindemiddel, der i princippet er vandglas, evt. tilsat max. 5% acryldispersion. Stærkt alkalisk maling til sugende mineralske facader. Hærder ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid. Overfladen er mat, svagt smittende, alkalifast, vandfast og vejrbestandig. Malinglaget er porøst og vanddampgennemtrængelig. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Ikke på overflader, som tidligere er påført anden malingtype. Silikonefacademaling Typisk kodenummer 2-1 Indeholder silikoneharpiks som det væsentligste bindemiddel. Fortyndes med organisk opløsningsmiddel. Danner en halvmat til halvblank, glat overflade, som er stærkt vandafvisende og hvortil smuds kun hæfter i ringe grad. Filmen opløses noget ved næste påføring, hvilket sikrer vedhæftningen mellem gamle og nye lag. God vanddampgennemtrængelighed og vejrbestandighed. Overfladen vil efterhånden smitte. Filmen er alkalifast og vaskbar. Rengørligheden er nogenlunde. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Silikoneimprægneringsmiddel Fælles egenskaber: Opløsninger af forskellige silikonetyper, alle med indtrængningsevne i porøse og sugende materialer. Silikoneimprægneringsmidler danner ikke film, men gør overfladen af mineralske byggematerialer vandafvisende. Ved korrekt brug får byggematerialet uændret vanddampgennemtrængelighed og øget vejrbestandighed. Begrænset holdbarhed. Anvendelse: Facader af mineralske byggematerialer - fortrinsvis betonfacader. Giver ikke tætning af åbne fuger i tegstensmurværk. Kan være egnet til forbehandling af porebeton. 8

9 Monosilan: Typisk kodenummer 2-1 Ca. 40 % opløsning i sprit (brugsfærdig). Dybeste indtrængning, men stort fordampningstab, da monosilan er flygtigt. Oligomersilan: Typisk kodenummer 3-1 eller % opløsning (brugsfærdig) i terpentin eller lignende. Giver mindre indtrængning end monosilan. Silikoneharpiks: Typisk kodenummer % opløsning (brugsfærdig) i terpentin eller lignende. Giver mindre indtrængning end oligomersilan. Silikonemaling, vandig Typisk kodenummer 00-1 eller 0-1 Består i princippet af silikoneharpiks emulgeret i vand samt pigment. Skal påføres i tynde lag, ellers krakelerer den. Det tørre malinglag er varigt vandafvisende, vanddampgennemtrængeligt, smudsafvisende og rengørligt. Nogen afsmitning. God vejrbestandighed. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Kan også anvendes til kalkede facader uden total afrensning. Plastmaling, armeret Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion i svær konsistens og med væsentligt indhold af armerende fibre. Ingen vedhæftning til smittende overflader. Vanddampgennemtrængelig. Er i tykt lag modstandsdygtig over fine svindrevner i puds, beton og letbeton, men ikke over arbejdende sætningsrevner. 9

10 Anvendelse: Til facader og vægge. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plaststrukturpuds 00-1 Mørtelagtige materialer med plastdispersion som bindemiddel og med indhold af mineralske korn af størrelse fra ca. 1 1/2 op til ca. 5 mm. Findes i kvaliteter til påføring med sprøjte, strukturrulle eller pudsebræt. Kan forarbejdes til reliefvirkning. Holdbar over ikkearbejdende svindrevner. Vanddampgennemtrængelig og vejrbestandig. Rengøring er vanskelig. Anvendelse: På facader og vægge. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. 10

11 Kalk(farve) Typisk kodenummer 00-4 Hvidtekalk (alkalisk) vil i tynde opstrøg under konstant fugtige omstændigheder i løbet af en måneds tid genoptage kuldioxid (sur) og omdannes til kridt (neutralt) i krystallinsk stand, meget lignende marmor. Hvilket betyder en fast, ikke-smittende, vandfast film. Uden konstant fugtighed under karbonatiseringen, som kuldioxidoptagelsen kaldes, bliver filmen pulveragtig og modstandsdygtigheden ringe. Vellykket kalkbehandling på en facade skæmmes imidlertid allerede efter 1-2 års forløb og animerer til fornyet kalkning uden forudgående grundig rensning. Mange lag kalk, påført under vekslende klimatiske omstændigheder, giver anledning til afskalninger på både mindre og større områder. Kalk er et særdeles billigt malemateriale, men påførings- og navnlig stillads omkostningerne er stort set som for facademaling i almindelighed. Anvendelsen af kalk på facader er derfor i dag begrænset til opgaver, hvor kalkens mangelfulde holdbarhed direkte værdsættes under devisen»forfaldets skønheder«samt til fredede bygninger (kirker). (Indendørs er anvendelse af kalk forlængst forladt). Den æstetisk betonede holdning til facaders udseende har i mange år givet sig særligt udslag i interesse for gulkalkning -»Nybodergult«,»Palægult«- især på gamle bygninger. 11

12 HOVEDGRUPPER Alle malinger der findes og anvendes i malerfaget har man samlet i 8 HOVEDGRUPPER. Hver hovedgruppe indeholder de malinger som har fælles egenskaber tørringsmåder og bindemidler De malinger som her anvendes til facader med mineralske overflader er her samlet i de hovedgrupper de er hjemme hørende i. Der er nogle produkter som ikke kan placeres i hovedgrupper, det vil klart fremgå hvilke produkter det drejer sig om. Hovedgruppe 2 b Bindemiddel: temoplastisk bindemiddel Fælles vigtige egenskaber: Fysisk tørring ved opløsningsmidlets fordampning Fortyndeing: Kraftige oplysningsmidler (kodenummer 2-, 3, og derover) Ringe eller nogen indtrængning i finporøs eller smittende overflade Flot påføring mulig (oag oftest nødvendig) Opløselig film (reservsibel filmdannelse) Ingen opkogning med opløsningsmidler Termoplastisk (blød over ca. 60* C) Kunstgummigrunder Kunstgummimaling 12

13 Hovedgruppe 5 Bindemiddel: plastdispersion eller acrylplastdispersion Fælles vigtige egenskaber: Fysisk tørring : vandets fordampning Fortynding: Vand Flot påføring er ofte hensigtsmæssig Ingen indtrængning i finporøs eller smittende overflade heller ikke ved fortynding Filmen er uopløselig i vand (irreversibelfilmdannelse) Ingen opkogning med opløsningsmidler (men kan ofte opløses) Alkalifast film Acrylplast facademaling, Plastfacademaling Plastgrunder Plastmaling armeret Hovedgruppe 6 Bindemiddel: Kalk, vandglas eller cement Fælles vigtige egenskaber: Kemisk tørring/hærdning- kan kun hærde i fugtig stand. Hærder når luftens kulsyre (CO2) bindes til bindemidles molekyler. Fortynding: vand Uopløselig film (irreversibel filmdannelse) Ingen opkogning Vanddampgennemtrængelig Alkalisk film Produkter hvor cement indgår som bindemiddel Cementfiller Cementpulverspartelmasse Cementpulvermaling 13

14 Produkter hvor vandglas indgår som bindemiddel Silikatgrunder Silikatmaling Produkter hvor kalk indgår som bindemiddel Kalk Hovedgruppe 8 Bindemiddel: Plast- alkydbindemiddel(= Plastdispersion kombineret med alkydolieemulsion). Fælles vigtige egenskaber: Fysiksk tørring (plastdispersionen = vandets fordampning) og derunder og derefter Kemisk tørring (olieemulision = oxidationstørring = alkydens optagelse af luftens ilt) Fortynding: vand Flot påføring kan være hensigtsmæssig Nogen til god indtrængning i finporøs eller smittende overflade Filmen er uopløselig i vand (Irreversibel filmdannelse) Svag til nogen opkogning med kraftige opløsningsmidler Forsæbelig film (ikke alkalifast) Olieemulsionsmaling 14

15 Uden for hovedgrupperne Fælles vigtige egenskaber: Tørringsmåde: er ofte fysisk, når fortyndingsmidlet fordamper, men der henvises til se hvad produktbeskrivelsen fra de enkelte leverandører, siger om hvert af de enkelte produkter. Filmen er vandafvisende Dårlig vedhæftnig )1 for malinger der påføres overflader hvor der tidligere er behandlet med silikoneimprægnering og silikoneharpiks Overflader der tidligere er behandlet med )** silikonemaling (fortyndes med opløsningsmiddel) og vandforbar sillionefacademaling giver ingen vedhæftnings problemer ved påføring med andre malingstyper. )* Silikoneimprægnering, Silikone harpiks )** Silikone maling fortyndes med opløsningsmidler, Silikone facademaling, vandfortyndbar. 15

16 Følgende artikel er fundet i Danske Malermestres artikler om facademalinger. Forfatter :Lilian Dysted, Jacob Böttzauw, Afdelingschef, Herbo Udgivet i Danske Malermestre nr. 01/04/2000 Den rigtige maling til facaden Danske Malermestre har i samarbejde med direktør Jakob Böttzauw indsamlet nogle meget vigtige fakta om de byggematerialer, der anvendes eller er anvendt til vore facader. Oplysningerne kan måske give svar på, hvorfor alting ikke altid går, som det var planlagt. Teknisk set er der mange forskellige parametre at tage hensyn til ved valget af den rigtige facadebehandling. Beslutningen skal altid tages med udgangspunkt i selve facadens substans, sammensætning og frem for alt hvilke eventuelle skader, der kan være tilstede. Facader af tegl Har i sig selv mange sammensætninger. Der er for det første selve teglen. Alt efter alder og tradition er teglen udført af forskellige typer ler og har forskellig brænding. Det giver forskellig hårdhed og vandoptagelse. Derudover er der selve fugen; hvornår er facaden opført? Hvis facaden er fra før er der anvendt en ren kalkmørtel (uden cement). Senere er der anvendt en kalk/cementmørtel (KC-mørtel). Endelig findes facader i beton med tegl som facade. Letbeton Opleves især fra starten af 50-erne. Der er sammen med gasbeton anvendt forskellige blandinger KC-mørtel, lige fra meget hård til meget blød. Årsagen er dels fejlblandinger, dels forsøg på at undgå revnedannelser i fugerne. Leca-sten Er ligeledes et meget brugt byggemateriale, her er ligeledes anvendt meget forskellige mørtler, og ofte er der ikke indlagt armeringsjern i fugerne, som Leca egentlig har foreskrevet. Det giver revner, hvis der ikke er dilatationsfuger. Sammen med ovenstående byggematerialer er der henover muråbninger anvendt ståldragere. 16

17 VANDETS BETYDNING De forskellige byggematerialer har forskellig vandoptagelseskoefficient. Vand betyder "kvældning" af materialerne, de udvider sig ved fugtoptagelse. Våde materialer leder kulde mere end tørre, og en fordampning kræver varme. Det resulterer i temperaturfald, således, at byggematerialerne trækker sig sammen. Det vil sige, at hvor der dels er fugtige partier dels er tørre, kommer der spændinger i murværket. Byggedelene påvirkes derfor i forskellige grad af naturens kræfter, der skaber bevægelse i murværket; næsten altid med skader til følge - ofte i form af revner. Hvor der er revner, kommer endnu mere fugt ind i murværket, hvilket giver endnu større risiko for skader. Ligeledes er en våd mur 100 procent diffusionstæt, hvorved f.eks. hulmursisolering kan blive opfugtet. Da fugtpåvirkningen er gange så stor udefra i forhold til den indefra kommende fugt, er det bydende nødvendigt så vidt muligt at anvende vandafvisende malinger på facaden. DIFFUSIONSÅBEN FOR VANDDAMP? Diskussionen om diffusionsåbenhed stammer fra de første meget tætte vandige facademalinger. Og med god grund kunne disse materialer ikke anvendes til facader. Senere blev der udviklet særdeles gode facadeacryler, der også er blevet udskældt. Årsagen er, at de er blevet anvendt på facader, der er fejlbehæftede. Der kan trænge vand ind bag malingen på grund af forskellige fejl i bunden. Derfor har malingen uberettiget fået skylden. Diffusionsmodstand måles blandt andet ved en given lagtykkelse: hvor der er flere lag gammel fastsiddende maling, skal der ved påføring af flere lag maling tages hensyn til den samlede lagtykkelse for at hindre, at det altid er det sidste lag maling, der får skylden for en eventuel afskalning p.gr.a. for stor modstand. En mur (set indefra) bestående af: 1. Finpuds. 2. En massiv helstensmur af tegl (ca. 24 cm) samt 3. En facadepuds, Der tilsammen har en diffusionsmodstand på Z - 17,3 = PAM ca. 36. I moderne byggeri ser vi ofte en yderligere diffusionsbremse på grund af glasvæv, der er malet eller maling, spartlet gips og dampspærrer. Som tommelfingerregel må en facadebehandling ikke yde en diffusionsmodstand, der er større end murværkets samlede modstand, hvis fugtpåvirkningen indefra udelukkende består af det almindelige damptryk og dugpunktsfugt. 17

18 VANDSUGENDE MATERIALER En fejlfri facade med en cementholdig fuge/puds er altid velegnet til en god slidstærk acrylfacademaling. På grund af de forskellige problemer med facader er udviklingen af mere og mere diffusionsåbne materialer opstået. I dag er vi havnet i den ulykkelige situation, at mange malematerialer igen er vandsugende som for 100 år siden (vandoptagende). Man ser indfarvede pudstyper anvendt oven på vandskurede facader, silikater ligeså. Det kan skabe helt andre problemer end der oprindelig var på facaderne, afhængig af vandoptagelsen i selve byggematerialet og ejendommens alder. Hvor der før en vandskuring var en hårdtbrændt facadesten med en nedbrudt, ødelagt og dermed vandsugende fuge, bliver tegl og fuge nu delvis dækket af et vandsugende materiale. Den sugende del af facaden øges altså til procent. Der bliver transporteret enorme mængder vand fra slagregn ind i fugerne, hvor det kan fordele sig bag den hårdtbrændte skal på teglen. Det skaber stor risiko for frostsprængninger af teglen, risiko for spændingsforskelle i murværket, fugtpåvirkningen af ståldragere med risiko for senere rustangreb, gennemfugtning af murværket, risiko for fugtskader indendørs med større energiforbrug til opvarmning, og så længe muren er våd, er den fuldstændig diffusionstæt. Det eneste sted, hvor murværket kræver mineralske materialer, er på facader af en kalkmørtel. Dette materiale skal have tilført CO2 hele tiden for at holde sig hård danne calciumkarbonat. Hvis der på en sådan bund påføres KC-mørtel og/eller acrylmalinger, spærres der for CO2, og fugen og eventuel puds vil miste sin bindeevne. Materialet bliver enten blødt eller sandende. Hvis dette er sket på grund af tidligere forkert behandling, vil kalkmørtelen igen efter 7-14 dage blive hård og binde sammen igen, når det spærrende materiale er fjernet. Argumentet for anvendelsen af disse ikke vandafvisende materialer er udover diffusionsåbenheden også holdbarheden, men hvad er holdbarhed? Er det nok, at facaden har næsten samme farve i 8-10 år? At overfladen ikke skaller? Nej, holdbarhed er hele facadens holdbarhed, set som et hele. 18

19 TØR MUR ER AT FORETRÆKKE En facade skal være vandafvisende, hvor teknikken kan klare det. Vand er altid årsagen til skader. En tør mur er altid at foretrække for en våd. Derfor skal den valgte facadebehandling altid afstemmes efter den givne bund: CO2-åbne materialer til gamle kalkbundne materialer. En robust vandafvisende facademaling til fejlfri facader. En revneoverbyggende kuldeelastisk malebehandling til revnede flader. En ekstraordinær diffusionsåben maling, der stadig er vandafvisende, hvor der er opstigende fugt eller anden risiko for usædvanlig fugtindtrængning i murværket. 19

20 Forfatter Allan Brohus, Konsulent Danske Malermestre Udgivet 24/11/2001 Artikel Silikat spændende materiale En lille introduktion til silikatprodukter, deres egenskaber og deres fysiske formåen. Problemstilling At facader bør malebehandles med egnede produkter, er sikkert klart for de fleste, men hvilke produkter er så anvendelige? Vi vil her se nærmere på tre forskellige materialer til behandling af facader. Forklaring Facader der fremstår smukt malede i afstemte farver er altid en fornøjelse at beskue, men ikke desto mindre har malebehandling af facader et andet formål, som er mindst lige så vigtigt: nemlig at sikre en optimal byggefysik, hvilket vil sige, at den skal forsøge at friholde facaden for vandindtrængning, at den valgte facadebehandling er optimal hvad angår vanddampafgivelse, og at den i det hele taget er meget bestandig mod skadelige stoffer i det omgivende miljø. Til dette formål er der efterhånden en hel del forskellige produkter, med hver sine fordele, på markedet. Det kan ofte være vanskeligt at vælge, hvilken maling der er bedst egnet til en given opgave. Derfor har vi valgt kort at redegøre for produkterne: Silikat- silikonehartzog silikoneemulsionsmaling. Dette er selvsagt ikke ensbetydende med, at der ikke findes andre egnede materialer i handlen. Fagligtekniske overvejelser Silikatmalinger kan inddeles i flere forskellige grupper: 20

21 Silikat uden dispersion Dispersionssilikat som igen kan opdeles i: 1. Silikatmaling med max 5 procent dispersion i henhold til den tyske DIN-norm. 2. Andre silikatmalinger med et dispersionsindhold på mere end 5 procent Bindemidlet i silikatmaling er som regel kalivandglas, der reagerer kemisk (forkiesler / går i forbindelse med) med mineralske underlag og dermed reelt bliver en del af underlaget, snare end en overfladebehandling. Dermed kan man sige, at silikatmaling er et ikke filmdannende produkt, hvilket også betyder, at det ikke kan afskalle, men nærmest forvitrer, så den kan børstes af overfladen. En silikatmaling af god kvalitet har en meget stor diffusionsåbenhed og lader dermed fugt i konstruktionen passere relativt hurtigt. Desuden er det væsentligt at bemærke at kapillareffekten/hårrørsvirkningen spiller en stor rolle, idet den bevirker at fugten, der optages indefra, nærmest ledes væk fra konstruktionen. Silikatmalingens vedhæftning til underlaget er baseret på den kemiske reaktion mellem kavliglas i produktet og kvartsindholdet i mineralske underlag. En behandling direkte på andre underlag kan derfor ikke anbefales. Desuden skal der fremhæves, at silikatmaling fremstår med en meget smuk kalklignende overflade. Silikonemaling (ægte silikoneharzmaling) Ægte silikoneharzmaling er baseret på silikoneharz der molekylemæssigt har en mineralsk lignende grundstruktur. Derfor vil man i sammenligninger ofte se, at rigtig silikoneharzmaling ligger tættere på silikat- end på silkonemulsionsmaling. Ligesom silikatmaling er silikoneharzmaling et ikke filmdannende produkt, hvilket igen betyder, at facaden langsomt forvitre uensartet uden at efterlade åbne sår uden maling. Man kan sige at malebehandlingen nærmest bliver en del af facaden og ikke et lag maling der ligger på facadens overflade. Denne type maling er beregnet til påføring på mineralske underlag samt på tidligere behandlet bæredygtig bund. Desuden har silikoneharzmaling en forholdsvis lav vandoptagelighed og en meget stor diffusionsåbenhed, hvilket selvfølgelig er afgørende betydning når man ønsker at bevare gennemtørre facader hele året. Desværre besidder produktet ikke kapillareffekten, hvilket betyder, at det tørrer alene ved hjælp af den varme energi der tilføres indefra. Generelt har silikoneharzmalinger en mindre smudsmodtagelighed end silikatmaling. Også denne type maling fremtræder med en smuk kalklignede overflade. Silikone emulssionsmalinger 21

22 Silikone emulssionsmalinger er baseret på to forskellige bindemidler - oftest dispersion med et siloxanadditiv (siloxan er en lavmolekylær silikonetype). Ved at rive de oprindeligt uforenelige bindemidler sammen er det lykkes at få bindemidlerne til at fungere indbyrdes og på den måde opnå forskellige egenskaber fra begge sider. Silikoneemulsionsmalinger er modsat de to tidligere omtalte produkter, filmdannende og kan dermed skalle af i flager. Som regel kan denne type maling ikke genbehandles direkte uden en form for klargøring, idet silikonen i overfladen kan forstyrre en ordentlig vedhæftning til overfladen. Denne type maling er noget mindre diffusionsåben end de øvrige, men har dog en forholdsvis lav vandoptagelse, hvilket i sig selv er meget væsentligt når der tales om facade malinger. Malingsfilmen fremtræder med et mat udseende. Generelt Silikat- og silikoneharzmalinger er åbne for indtrængen af CO2 i konstruktionen og virker således ikke karbonatiseringsbremsende. Da alle kalkholdige underlag behøver en konstant tilførsel af CO2 for ikke at blive nedbrudt, anbefales disse typer til ældre og fredet byggeri, hvor der er stor sandsynlighed for, at kalk indgår i konstruktionen. En silikoneemulsionsmaling, der i en eller anden grad bremser for CO2 kan på gamle underlag således være en katastrofe for underlaget. Alle typerne kan tones med produktfremmede pastaer eller med original toningspasta. Original toningspasta er fremstillet på samme basis som produktet. Dermed forøges produktet med sig selv, og dermed giver det selvfølgelig ikke nogen ændring i sammensætningen. Hvis man derimod anvender de såkaldte universalpastaer, tilfører man produktet et fremmed produkt, og jo større mængde desto sværere bliver det at bevare produktets egenskaber og funktionsdygtighed. Anbefaling Generelt kan der ikke opstilles retningslinier for hvilke produkter man bør anvende til facader. Prisen har selvfølgelig i mange tilfælde en betydning. Generelt kan man sige: Kig efter dispersionsindholdet, spørg efter værdier for diffusionsåbenhed og vandoptagelighed og læg vægt på original toningspasta. Så går det ikke helt galt. Desuden henviser vi til artiklen "Silikat med omtanke" i medlemsbladet Danske Malermestre 2000/16. samt Erfa-blad af 22

23 samme navn. Forfatter Henrik Madsen, Konsulent Danke Malermestre Udgivet 01/12/2000 Artikel Silikat med omtanke Silikatprodukter er gode og efterlader spændende overflader. Men der hersker misforståelser om produktets egenskaber og om måden, man arbejder med dem på. Ingen facademaling bliver diskuteret så meget som silikatmaling. Der er da også de sidste år lavet rigtig mange opgaver med silikatmaling. Det er ikke rimeligt at miskreditere produktet for egenskaberne med hensyn til diffusion og mathedsgraden - altså æstetikken. Mange rådgivere beskriver silikatmaling på grund af det meget matte udtryk. Såvel arkitekter som indretningsarkitekter ynder at omtale "stofligheden" i produktet. Men med hensyn til brugsegenskaberne er der dog visse forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med silikatarbejde. For at et produkt må benævnes som silikatmaling, er der i henhold til tysk standard (DIN) tilladt at tilsætte op til fem procent plastdispersion. 23

24 Silikatmaling er et mineralsk produkt, som kun kan hæfte ("gå i forbindelse med/forkisle") på andre mineralske overflader. Silikatmaling er et ikke filmdannende produkt. Det vil sige, at produktet teoretisk set ikke kan afskalle. Ved udefrakommende påvirkning, der normalt foranlediger en afskalning, vil det på en silikatmalet overflade bevirke, at malinglaget kan børstes af som pulver. Uensartethed i overfladen Den væsentligste årsag til reklamationer på overflader, som er malet med silikatmaling, skal søges i uensartethed i alkaliteten i overfladen. Ved lyse kulører opleves dette fænomen ikke, hvorimod der ved kulørstærke og mørke kulører opleves et uensartet resultat med hensyn til det visuelle udtryk. For at arbejde korrekt med silikatmaling skal der arbejdes vådt-i-vådt. Årsagen hertil er, at såfremt en beskæring når at tørre op inden selve fladen i forbindelse hermed, vil dette resultere i, at bundens alkalitet allerede er ændret, hvorved beskæringen bliver kendt. Samme problematik opleves også i forbindelse med reparation efter stilladsbefæstelse eller almindelig pletreparation. I DANSKE MALERMESTREs konsulentgruppe har vi ofte oplevet, at et medlem i frustration over "misbrug" eller forkert beskrivelse af silikatmaling har kontaktet os. Det kan for eksempel være, når der er blevet beskrevet en silikatbehandling på eksempelvis en gipspladevæg. Silikatmaling er kun egnet/beregnet til brug på en ren mineralsk overflade. Derfor er det også MALERFAGETS OPLYSNINGSRÅD Silikat med omtanke samt DANSKE MALERMESTREs konsulenters holdning, at leverandører, som markedsfører "specialgrundere", der vil sikre en vedhæftning på ikke-mineralsk bund, ikke er seriøse. For det første opnår man ingen af de gode egenskaber, en silikatmaling normalt har. For det andet er silikatmaling meget dyrere end for eksempel traditionel plast- /emulsionsmaling, og resultatet bliver faktisk, at man opnår et dårligere resultat. Sidst og ikke mindst vil det være umuligt at pletreparere uden, at disse reparationer vil blive kendte. Disse specialgrundere kan dog have deres berettigelse på eksempelvis fuger mellem betonelementer, der ønskes malet. Jo stærkere kulør - jo længere påføringstid I forbindelse med prisgivning på silikatmalede overflader vil der være flere forhold, man skal være opmærksom på: 24

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Danmarks varigste facadesortiment

Danmarks varigste facadesortiment Danmarks varigste facadesortiment Indhold 4 Teknisk rådgivning 6 Produktoverblik 8 Hydro 10 Siloxan 12 Facade Topcoat NPS 13 Sigmaflex 14 Sigmacryl 15 Diverse Nyhed Nyhed Nyhed Hydro Som skabt til det

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

MED DE VIGTIGSTE EMNER OG OPLYSNINGER

MED DE VIGTIGSTE EMNER OG OPLYSNINGER MED DE VIGTIGSTE EMNER OG OPLYSNINGER 1 Denne formelsamling er tænkt som hurtigt opslag fra : kendte- og anvendte internet-adresser bøger hæfter der bruges ved opgaveløsning på malerskolen. Finder du mangler

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Ren akrylmaling glans 5, 10 & 25

Ren akrylmaling glans 5, 10 & 25 Ren akrylmaling glans 5, 10 & 25 Ren akrylmaling og intet andet. Har du brug for en stærk, smudsafvisende og vaskbar akrylmaling til dine vægge, finder du den lige her. Ren akrylmaling i glans 5, 10 eller

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri.

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. Silikonhartspuds til facader StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. StoSilco MP Den pålidelige puds til store krav StoSilco MP Egnet til alle typer af puds-, tegl- og betonfacader Høj vanddamp- og CO 2 - gennemtrængelighed

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Tagmaling & Facademaling

Tagmaling & Facademaling Tagmaling & Facademaling Tagmaling virkelig god kvalitet. Emulsionen af ren akrylbinder og alkydbinder, giver en holdbar tagmaling, som hæfter optimalt på normale tagflader. Glans 10 eller 20 - og glansen

Læs mere

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud Udemaling tilbud Vore allerbedste tilbud på udendørs produkter. Vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, tagmaling m.m. Også facademaling til stærke priser Her gør du en god handel.. PENSELSÆT LUXUS 3

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke.

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Tema: Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Mål: Målet med projektet er at du på en væg får prøvet at udføre en række forskellige malebehandlinger fra bundbehandlinger til slutbehandlinger,

Læs mere

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010 AURORA DEVELOPMENT DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Maling til entré og gang - glans 10-25

Maling til entré og gang - glans 10-25 Maling til entré og gang - glans 10-25 Maling til entré og gang - glans 10-25 Skal du bruge maling til gang, entré eller bryggers, findes den her. Maling til gangarealer skal helst være solid, slidstærk

Læs mere

Maling til entré og gang - glans 10-25

Maling til entré og gang - glans 10-25 Maling til entré og gang - glans 10-25 Maling til entré og gang - glans 10-25 Skal du bruge maling til gang, entré eller bryggers, findes den her. Maling til gangarealer skal helst være solid, slidstærk

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

,95. Varenummer Vælg størrelse/mængde Pris pr ,5 ltr 119, ltr 275,00. Udgår ved udsolgt ,00

,95. Varenummer Vælg størrelse/mængde Pris pr ,5 ltr 119, ltr 275,00. Udgår ved udsolgt ,00 Tag og facademaling Tag og facademaling Her er facademaling til udvendige mure og vægge samt sokler. God stærk og holdbar facademaling og murmaling, i bedste kvalitet, til maling.nu priser. Tagmaling forlænger

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse Træbeskyttelse Træbeskyttelse Hold dit træværk smukt og velplejet. Træbeskyttelse hjælper med at holde dit træværk frit for råd og svamp. Særligt det danske vejr, stiller store krav til træ og træbeskyttelse.

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Smukke murfarver TIL SOKKEL OG FACADE. Jotun Premium Mur malingsystem holdbar og smuk mur uden afskalninger og revner

Smukke murfarver TIL SOKKEL OG FACADE. Jotun Premium Mur malingsystem holdbar og smuk mur uden afskalninger og revner Smukke murfarver TIL SOKKEL OG FACADE Jotun Premium Mur malingsystem holdbar og smuk mur uden afskalninger og revner FORSIDE: JOTUN HORISONT DENNE SIDE: VÆG: JOTUN HORISONT SOKKEL: JOTUN 4456 IDYLL STAKIT:

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter.

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter. CombeeWorx Home Skridsikring & Plejeprodukter Sortiment 2017 www.combeeworx.com Unikke kemiske produkter CombeeWorx kemiske skridsikringsprodukter Med CombeeWorx Home skridsikring får du en nem, hurtig

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Væg, loft & struktur. Væg, loft & struktur

Væg, loft & struktur. Væg, loft & struktur Væg, loft & struktur Væg, loft & struktur Loftmaling, vægmaling, vådrumsmaling og strukturmaling samt vandskuringsmaling. Loftmaling glans 2 & 5. Vægmaling glans 5, 7, 10, 20, 25 & 90. 2017 VÆG, LOFT &

Læs mere

0 0-1 FRESCOLUD AUR-014

0 0-1 FRESCOLUD AUR-014 AURORA DEVELOPMENT DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA OPDAT 010110 PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

Maling til stue, kontor m.m.

Maling til stue, kontor m.m. Maling til stue, kontor m.m. Maling til stue skal være rimeligt slidstærk og vaskbar, fordi her er trafik og risiko for fedtede fingre og spild. Men malingen til stuen må heller ikke være for blank. Det

Læs mere

LINOLIEMALING INDHOLD. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

LINOLIEMALING INDHOLD. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring LINOLIEMALING Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Hvad er linoliemaling? Pigmenter og farvestoffer Mager og fed linoliefarve 2 eller

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

Varenummer Vælg Farve Pris pr Hvid 120, Lys råhvid, NCS 0500N 120, Råhvid, RAL ,00

Varenummer Vælg Farve Pris pr Hvid 120, Lys råhvid, NCS 0500N 120, Råhvid, RAL ,00 Maling til køkken Maling til køkkenet skal, som udgangspunkt, være både vaskbar og smudsafvisende. Derfor er det en fordel, at malingen til køkkenet, mindst er glans 10 og gerne højere. Så er den let at

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING

KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING KEIM OG BETON MINERALSK BESKYTTELSE AF ET MINERALSK BYGGEMATERIALE KEIM står for sikkerhed og kvalitet inden for mineralsk beskyttelse

Læs mere

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA.

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Sigmalife Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Skal træet bevare sit smukke udseende, skal det både plejes og beskyttes Lige meget hvor mange materialer, der er til rådighed i byggeindustrien,

Læs mere

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds Sto Scandinavia Facade Sto Facademaling og slutpuds Indledning Renovering af en facade er en omfattende opgave, som starter med en grundig analyse af det eksisterende underlag, valg af maling/puds, rengøring

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Svanekes facadefarver

Svanekes facadefarver Svanekes Venner Niels Holger Larsen 12.marts 2012 Svanekes facadefarver fra kalk til plast fra plast til kalk Materialer og kulører Foto: Niels Holger Larsen og Kjeld Brandt Facadebehandlinger på murværk

Læs mere

Caparol Spærregrunder

Caparol Spærregrunder Moderne teknik sætter en stopper for et gammelt problem Rockidan specialmalinger - ikke mere bøvl Rockidans familie af isolerende malinger er blevet udvidet med en spærrende grunder, der sætter helt nye

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Rørepind af bøgetræ. Uden tryk. 300x20x3 mm. Kasse med 500 stk. Sælges kun i hele kasser.

Rørepind af bøgetræ. Uden tryk. 300x20x3 mm. Kasse med 500 stk. Sælges kun i hele kasser. Træbeskyttelse Træbeskyttelse God træbeskyttelse. Vandig og alkyd træbeskyttelse, dækkende og transparent/laserende, samt træolie. Mere end 50 år på det danske marked og stor erfaring med træbeskyttelse

Læs mere

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning Priserne gælder fra fredag d. 4. april til og med fredag d. 29. august 2014 Pinotex træbeskyttelse 10 l Classic transparent Traditionel

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

0 0-1 CARNALIN HVID AUR-112

0 0-1 CARNALIN HVID AUR-112 AURORA DEVELOPMENT ApS Box 481 - DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORADATA PRODUKT BESKRIVELSE OG

Læs mere

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16 SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug Skalcem S2000/CF2000 Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling

SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling SKALCEM 100 01/2014 SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er vores kendte og stærke cement-murmaling. Skalcem 100 leveres i 9 smukke og harmoniske farver, som kan tones lysere efter

Læs mere

Malebehandling af facader

Malebehandling af facader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Malebehandling af facader Undervisningsministeriet, oktober 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI)

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve

OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Murede sokler, d.v.s. sokler, opmuret

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse Træbeskyttelse Træbeskyttelse Hold dit træværk smukt og velplejet. Træbeskyttelse hjælper med at holde dit træværk frit for råd og svamp. Særligt det danske vejr, stiller store krav til træ og træbeskyttelse.

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

3800S CHROMACLEAR VOC

3800S CHROMACLEAR VOC Beskrivelse 2komponent Low Emission klarlak er beregnet til påføring som klarlak over basefarve. Sammensætning baseret på akrylcopolymer og en unik, patentbeskyttet stjerne polymerteknologi. Produkter

Læs mere

KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER

KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Hvidtekalk og kalkfarver er den mest diffusionsåbne

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Construction Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Konstruktioner på renseanlæg, det være sig beton eller stål, bliver udsat for mange skadelige påvirkninger - kemikalieangreb,

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

WT ,50 WT ,50. WSPwsb10 89,00

WT ,50 WT ,50. WSPwsb10 89,00 Afrensning HOBBYKNIV STOR PRIMA God, kraftig hobbykniv/cutterkniv med godt håndtag og udskiftelige blade. WT368072 37,50 BLADE TIL PRIMA HOBBYKNIV, 10 STK 10 stk. klinger til hobbykniv i praktisk plastboks

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere