TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen"

Transkript

1 TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND

2 Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse for vandige materialer til bygningsmaling. "Acrylmaling", er den vedtagne MBK-betegnelse for materialer til korrosionsbeskyttelse. Acrylplastfacademaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret acryldispersion med indhold af fungicid. Findes i glanstrin fra mat til halvblank. Tørretid 1-3 timer. Vanddampgennemtrængelig og særdeles alkalibestandig. Særdeles tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Mineralske facader af beton, cementfiberplader, tegl (mindst 2 år gamle), puds m.m. Desuden til facader af træ. Nogle typer er anvendelige til tage af cementfiberplader. 2

3 Acrylplasttykfilmmaling Typisk kodenummer 00-1 Sammensætning og egenskaber beslægtet med Acrylplastfacademaling, men med højere tørstofindhold og beregnet til påføring i væsentligt større lagtykkelse pr. gang (uden kratere eller svindrevner). Meget elastisk. Vanddampdiffusionsmodstand (Z-værdi) bør være under 10-15, afhængigt af emnet (lavere for puds end for beton). Særdeles tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Mineralske facader, fortrinsvis "varme", og til visse indendørs bygningsoverflader. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Algerens Typisk kodenummer 00-3 eller 00-4 Afrensningsmiddel. Der henvises til det enkelte produkts tekniske- og sikkerhedsdatablad. Bio Clean fra Sadolin Farver A/S Sammensætning: Indeholder: Natriumhypochlorit, 8-10% aktivt klor. Anvendelse: Områder, der ønskes behandlet, påføres Bio Clean med pensel, børste eller sprøjte. Stærkt angrebne områder gennemvædes. Når brusningen er ophørt, arbejdes Bio Clean ind i det angrebne område med stiv børste. Efter ca. 20 minutter afskylles med rent vand. Områder der ikke tåler afvaskning med vand, sprøjtes forsigtigt med fin forstøvning uden efterfølgende børstning. Undgå at væsken løber. Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes. Rækkeevne: 10-30m² pr. liter - alt efter begroning. Bemærkninger: 3

4 Maleværktøjet skylles grundigt med vand. Husrens, langtidsvirkende fra Sadolin Farver A/S Algerens Anvendelse: Anvendes til rengøring af træ, murværk, tagplader og havefliser. Kan ligeledes anvendes til rengøring af tomme væksthuse. Områder der ønskes behandlet, påføres Husrens med pensel eller blød børste i et tyndt lag. Efter ca. 4 dage vil lav og alger være døde og kan børstes af. Ved behandling af fliser kan midlet fortyndes med vand i forholdet 1 del Husrens til 3 dele vand og påføres med vandkande med spreder. Fortynding: Vand. Påføring: 5-8m² pr. liter - alt efter begroning, pensel, børste eller vandkande. Cementfiller Typisk kodenummer 00-4 Blanding af cement og fyldstoffer i pulverform. Røres op med vand umiddelbart før brugen. Blandingen er kun brugbar i ca. 1/2 time. Tørrer op og hærder uden væsentlig svind og til vandfasthed. Anvendelse: Til pletspartling på vægge i fugtige rum og på facader. Forvanding og eftervanding nødvendig. 4

5 Cementspartelmasse Typisk kodenummer 00-4 Pulverformet blanding af cement, fyldstof og plastbindemiddel til oprøring med vand umiddelbart før brugen (max. kornstørrelse 1/2 mm). Plastbindemiddel evt. i særskilt pakning som dispersion. Blandingen kun brugbar i ca. 1 time. Ikke anvendelig under +5 C. Hærder til vandfast masse. Synker kun lidt. Anvendelse: Udbedring af betonoverflader. Pletspartling og spartling på vægge i fugtige rum og på facader. Forvanding og eftervanding kan være nødvendig. Cementpulvermaling Typisk kodenummer 00-4 Blanding af cement og fyldstoffer. Malingen tilberedes kort før brug ved udrøring af pulveret i vand. Brugstid 1/2 til 1 time. Opstrøg hærder på timer under passende fugtige forhold til hårdt og fast lag. Opstrøg har god fyldeevne. Den hærdede malings overflade er ru, smudsmodtagelig, vaskbar, men har dårlig rengørlighed, er vejrbestandig, let gennemtrængelig for vanddamp, men nogenlunde vandtæt. Genbehandling kan være vanskelig. Anvendelse: Som maling udendørs på facader af puds, porebeton, kalksandsten og tegl - også på friske facader af teglsten. 5

6 Kunstgummigrunder Typisk kodenummer 3-1 Tyndtflydende opløsning af termoplastisk bindemiddel i terpentin. Har god indtrængningsevne og giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel finporøs som smittende overflade. Er alkalibestandig og nogenlunde vandbestandig. Anvendelse: Fortrinsvis udendørs samt indendørs i fugtige rum på alle mineralske underlag - også i let smittende tilstand. Kunstgummimaling Typisk kodenummer 2-1 Pigmentrig maling med terpentinopløseligt termoplastisk bindemiddel. Helmat til mat. Fortyndes med terpentin. Tørretid ca. 2 timer. Filmen opløses noget ved næste påføring, hvilket sikrer vedhæftning mellem gamle og nye lag. Vanddampgennemtrængelig, alkalifast, vaskbar. Ikke fedtfast og ikke mineraloliebestandig. Vejrbestandig, men med nogen forvitring af overfladen. Derfor fortrinsvis anvendelig i lyse kulører. Anvendelse: Til facader af tegl (mindst 2 år gamle), puds, beton, cementfiberplader og lignende. Alternativ kan være Olieemulsionsmaling eller Acrylplastfacademaling. 6

7 Olieemulsionsmaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion, hvori der er emulgeret tørrende olie. Fortyndes med vand. Tørrer op med mat til helmat, vanddampgennemtrængelig film. Tilfredsstillende vejrbestandighed. Anvendelse: Til facader, også tidligere kalkede - uden total afrensning. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plastfacademaling Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion med indhold af fungicid. Findes i forskellige glanstrin. Tørretid ca. 1 time. Ingen indsugning i finporøs overflade og ingen vedhæftning til smittende overflade. Rengørligheden er nogenlunde til god, afhængig af glansen. Vanddampgennemtrængelig. Vejrbestandig. Anvendelse: Til mineralske facader. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plastgrunder, mikrodispers Typisk kodenummer 00-1 Dispersion af plastbindemiddel i form af yderst små partikler i vand (mikrodispersion). Kendes især på at være gennemskinnelig og oftest svagt farvet. Har god indtrængningsevne og giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel grov- og finporøs som let smittende overflade. Alkalibestandig. Anvendelse: Udendørs og indendørs direkte på alle mineralske underlag - også i let smittende tilstand - samt på sandspartelmasse og på gipskartonplader. Silikatgrunder Typisk kodenummer 00-4 Bindemiddel for silikatmaling. Består i princippet af vandglas, eventuelt tilsat max. 5% acryldispersion. Stærkt alkalisk. Hærder ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid. God indtrængningsevne i porøst mineralsk materiale. 7

8 Anvendelse: Grunding for silikatmaling. Fortyndingsmiddel til silikatmaling. Silikatmaling Typisk kodenummer 00-4 Pigmenteret silikatbindemiddel, der i princippet er vandglas, evt. tilsat max. 5% acryldispersion. Stærkt alkalisk maling til sugende mineralske facader. Hærder ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid. Overfladen er mat, svagt smittende, alkalifast, vandfast og vejrbestandig. Malinglaget er porøst og vanddampgennemtrængelig. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Ikke på overflader, som tidligere er påført anden malingtype. Silikonefacademaling Typisk kodenummer 2-1 Indeholder silikoneharpiks som det væsentligste bindemiddel. Fortyndes med organisk opløsningsmiddel. Danner en halvmat til halvblank, glat overflade, som er stærkt vandafvisende og hvortil smuds kun hæfter i ringe grad. Filmen opløses noget ved næste påføring, hvilket sikrer vedhæftningen mellem gamle og nye lag. God vanddampgennemtrængelighed og vejrbestandighed. Overfladen vil efterhånden smitte. Filmen er alkalifast og vaskbar. Rengørligheden er nogenlunde. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Silikoneimprægneringsmiddel Fælles egenskaber: Opløsninger af forskellige silikonetyper, alle med indtrængningsevne i porøse og sugende materialer. Silikoneimprægneringsmidler danner ikke film, men gør overfladen af mineralske byggematerialer vandafvisende. Ved korrekt brug får byggematerialet uændret vanddampgennemtrængelighed og øget vejrbestandighed. Begrænset holdbarhed. Anvendelse: Facader af mineralske byggematerialer - fortrinsvis betonfacader. Giver ikke tætning af åbne fuger i tegstensmurværk. Kan være egnet til forbehandling af porebeton. 8

9 Monosilan: Typisk kodenummer 2-1 Ca. 40 % opløsning i sprit (brugsfærdig). Dybeste indtrængning, men stort fordampningstab, da monosilan er flygtigt. Oligomersilan: Typisk kodenummer 3-1 eller % opløsning (brugsfærdig) i terpentin eller lignende. Giver mindre indtrængning end monosilan. Silikoneharpiks: Typisk kodenummer % opløsning (brugsfærdig) i terpentin eller lignende. Giver mindre indtrængning end oligomersilan. Silikonemaling, vandig Typisk kodenummer 00-1 eller 0-1 Består i princippet af silikoneharpiks emulgeret i vand samt pigment. Skal påføres i tynde lag, ellers krakelerer den. Det tørre malinglag er varigt vandafvisende, vanddampgennemtrængeligt, smudsafvisende og rengørligt. Nogen afsmitning. God vejrbestandighed. Anvendelse: Facader af beton, porebeton, cementfiberplader og puds samt tegl (mindst 2 år gamle). Kan også anvendes til kalkede facader uden total afrensning. Plastmaling, armeret Typisk kodenummer 00-1 Pigmenteret plastdispersion i svær konsistens og med væsentligt indhold af armerende fibre. Ingen vedhæftning til smittende overflader. Vanddampgennemtrængelig. Er i tykt lag modstandsdygtig over fine svindrevner i puds, beton og letbeton, men ikke over arbejdende sætningsrevner. 9

10 Anvendelse: Til facader og vægge. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. Plaststrukturpuds 00-1 Mørtelagtige materialer med plastdispersion som bindemiddel og med indhold af mineralske korn af størrelse fra ca. 1 1/2 op til ca. 5 mm. Findes i kvaliteter til påføring med sprøjte, strukturrulle eller pudsebræt. Kan forarbejdes til reliefvirkning. Holdbar over ikkearbejdende svindrevner. Vanddampgennemtrængelig og vejrbestandig. Rengøring er vanskelig. Anvendelse: På facader og vægge. Facader af tegl skal være mindst 2 år gamle. 10

11 Kalk(farve) Typisk kodenummer 00-4 Hvidtekalk (alkalisk) vil i tynde opstrøg under konstant fugtige omstændigheder i løbet af en måneds tid genoptage kuldioxid (sur) og omdannes til kridt (neutralt) i krystallinsk stand, meget lignende marmor. Hvilket betyder en fast, ikke-smittende, vandfast film. Uden konstant fugtighed under karbonatiseringen, som kuldioxidoptagelsen kaldes, bliver filmen pulveragtig og modstandsdygtigheden ringe. Vellykket kalkbehandling på en facade skæmmes imidlertid allerede efter 1-2 års forløb og animerer til fornyet kalkning uden forudgående grundig rensning. Mange lag kalk, påført under vekslende klimatiske omstændigheder, giver anledning til afskalninger på både mindre og større områder. Kalk er et særdeles billigt malemateriale, men påførings- og navnlig stillads omkostningerne er stort set som for facademaling i almindelighed. Anvendelsen af kalk på facader er derfor i dag begrænset til opgaver, hvor kalkens mangelfulde holdbarhed direkte værdsættes under devisen»forfaldets skønheder«samt til fredede bygninger (kirker). (Indendørs er anvendelse af kalk forlængst forladt). Den æstetisk betonede holdning til facaders udseende har i mange år givet sig særligt udslag i interesse for gulkalkning -»Nybodergult«,»Palægult«- især på gamle bygninger. 11

12 HOVEDGRUPPER Alle malinger der findes og anvendes i malerfaget har man samlet i 8 HOVEDGRUPPER. Hver hovedgruppe indeholder de malinger som har fælles egenskaber tørringsmåder og bindemidler De malinger som her anvendes til facader med mineralske overflader er her samlet i de hovedgrupper de er hjemme hørende i. Der er nogle produkter som ikke kan placeres i hovedgrupper, det vil klart fremgå hvilke produkter det drejer sig om. Hovedgruppe 2 b Bindemiddel: temoplastisk bindemiddel Fælles vigtige egenskaber: Fysisk tørring ved opløsningsmidlets fordampning Fortyndeing: Kraftige oplysningsmidler (kodenummer 2-, 3, og derover) Ringe eller nogen indtrængning i finporøs eller smittende overflade Flot påføring mulig (oag oftest nødvendig) Opløselig film (reservsibel filmdannelse) Ingen opkogning med opløsningsmidler Termoplastisk (blød over ca. 60* C) Kunstgummigrunder Kunstgummimaling 12

13 Hovedgruppe 5 Bindemiddel: plastdispersion eller acrylplastdispersion Fælles vigtige egenskaber: Fysisk tørring : vandets fordampning Fortynding: Vand Flot påføring er ofte hensigtsmæssig Ingen indtrængning i finporøs eller smittende overflade heller ikke ved fortynding Filmen er uopløselig i vand (irreversibelfilmdannelse) Ingen opkogning med opløsningsmidler (men kan ofte opløses) Alkalifast film Acrylplast facademaling, Plastfacademaling Plastgrunder Plastmaling armeret Hovedgruppe 6 Bindemiddel: Kalk, vandglas eller cement Fælles vigtige egenskaber: Kemisk tørring/hærdning- kan kun hærde i fugtig stand. Hærder når luftens kulsyre (CO2) bindes til bindemidles molekyler. Fortynding: vand Uopløselig film (irreversibel filmdannelse) Ingen opkogning Vanddampgennemtrængelig Alkalisk film Produkter hvor cement indgår som bindemiddel Cementfiller Cementpulverspartelmasse Cementpulvermaling 13

14 Produkter hvor vandglas indgår som bindemiddel Silikatgrunder Silikatmaling Produkter hvor kalk indgår som bindemiddel Kalk Hovedgruppe 8 Bindemiddel: Plast- alkydbindemiddel(= Plastdispersion kombineret med alkydolieemulsion). Fælles vigtige egenskaber: Fysiksk tørring (plastdispersionen = vandets fordampning) og derunder og derefter Kemisk tørring (olieemulision = oxidationstørring = alkydens optagelse af luftens ilt) Fortynding: vand Flot påføring kan være hensigtsmæssig Nogen til god indtrængning i finporøs eller smittende overflade Filmen er uopløselig i vand (Irreversibel filmdannelse) Svag til nogen opkogning med kraftige opløsningsmidler Forsæbelig film (ikke alkalifast) Olieemulsionsmaling 14

15 Uden for hovedgrupperne Fælles vigtige egenskaber: Tørringsmåde: er ofte fysisk, når fortyndingsmidlet fordamper, men der henvises til se hvad produktbeskrivelsen fra de enkelte leverandører, siger om hvert af de enkelte produkter. Filmen er vandafvisende Dårlig vedhæftnig )1 for malinger der påføres overflader hvor der tidligere er behandlet med silikoneimprægnering og silikoneharpiks Overflader der tidligere er behandlet med )** silikonemaling (fortyndes med opløsningsmiddel) og vandforbar sillionefacademaling giver ingen vedhæftnings problemer ved påføring med andre malingstyper. )* Silikoneimprægnering, Silikone harpiks )** Silikone maling fortyndes med opløsningsmidler, Silikone facademaling, vandfortyndbar. 15

16 Følgende artikel er fundet i Danske Malermestres artikler om facademalinger. Forfatter :Lilian Dysted, Jacob Böttzauw, Afdelingschef, Herbo Udgivet i Danske Malermestre nr. 01/04/2000 Den rigtige maling til facaden Danske Malermestre har i samarbejde med direktør Jakob Böttzauw indsamlet nogle meget vigtige fakta om de byggematerialer, der anvendes eller er anvendt til vore facader. Oplysningerne kan måske give svar på, hvorfor alting ikke altid går, som det var planlagt. Teknisk set er der mange forskellige parametre at tage hensyn til ved valget af den rigtige facadebehandling. Beslutningen skal altid tages med udgangspunkt i selve facadens substans, sammensætning og frem for alt hvilke eventuelle skader, der kan være tilstede. Facader af tegl Har i sig selv mange sammensætninger. Der er for det første selve teglen. Alt efter alder og tradition er teglen udført af forskellige typer ler og har forskellig brænding. Det giver forskellig hårdhed og vandoptagelse. Derudover er der selve fugen; hvornår er facaden opført? Hvis facaden er fra før er der anvendt en ren kalkmørtel (uden cement). Senere er der anvendt en kalk/cementmørtel (KC-mørtel). Endelig findes facader i beton med tegl som facade. Letbeton Opleves især fra starten af 50-erne. Der er sammen med gasbeton anvendt forskellige blandinger KC-mørtel, lige fra meget hård til meget blød. Årsagen er dels fejlblandinger, dels forsøg på at undgå revnedannelser i fugerne. Leca-sten Er ligeledes et meget brugt byggemateriale, her er ligeledes anvendt meget forskellige mørtler, og ofte er der ikke indlagt armeringsjern i fugerne, som Leca egentlig har foreskrevet. Det giver revner, hvis der ikke er dilatationsfuger. Sammen med ovenstående byggematerialer er der henover muråbninger anvendt ståldragere. 16

17 VANDETS BETYDNING De forskellige byggematerialer har forskellig vandoptagelseskoefficient. Vand betyder "kvældning" af materialerne, de udvider sig ved fugtoptagelse. Våde materialer leder kulde mere end tørre, og en fordampning kræver varme. Det resulterer i temperaturfald, således, at byggematerialerne trækker sig sammen. Det vil sige, at hvor der dels er fugtige partier dels er tørre, kommer der spændinger i murværket. Byggedelene påvirkes derfor i forskellige grad af naturens kræfter, der skaber bevægelse i murværket; næsten altid med skader til følge - ofte i form af revner. Hvor der er revner, kommer endnu mere fugt ind i murværket, hvilket giver endnu større risiko for skader. Ligeledes er en våd mur 100 procent diffusionstæt, hvorved f.eks. hulmursisolering kan blive opfugtet. Da fugtpåvirkningen er gange så stor udefra i forhold til den indefra kommende fugt, er det bydende nødvendigt så vidt muligt at anvende vandafvisende malinger på facaden. DIFFUSIONSÅBEN FOR VANDDAMP? Diskussionen om diffusionsåbenhed stammer fra de første meget tætte vandige facademalinger. Og med god grund kunne disse materialer ikke anvendes til facader. Senere blev der udviklet særdeles gode facadeacryler, der også er blevet udskældt. Årsagen er, at de er blevet anvendt på facader, der er fejlbehæftede. Der kan trænge vand ind bag malingen på grund af forskellige fejl i bunden. Derfor har malingen uberettiget fået skylden. Diffusionsmodstand måles blandt andet ved en given lagtykkelse: hvor der er flere lag gammel fastsiddende maling, skal der ved påføring af flere lag maling tages hensyn til den samlede lagtykkelse for at hindre, at det altid er det sidste lag maling, der får skylden for en eventuel afskalning p.gr.a. for stor modstand. En mur (set indefra) bestående af: 1. Finpuds. 2. En massiv helstensmur af tegl (ca. 24 cm) samt 3. En facadepuds, Der tilsammen har en diffusionsmodstand på Z - 17,3 = PAM ca. 36. I moderne byggeri ser vi ofte en yderligere diffusionsbremse på grund af glasvæv, der er malet eller maling, spartlet gips og dampspærrer. Som tommelfingerregel må en facadebehandling ikke yde en diffusionsmodstand, der er større end murværkets samlede modstand, hvis fugtpåvirkningen indefra udelukkende består af det almindelige damptryk og dugpunktsfugt. 17

18 VANDSUGENDE MATERIALER En fejlfri facade med en cementholdig fuge/puds er altid velegnet til en god slidstærk acrylfacademaling. På grund af de forskellige problemer med facader er udviklingen af mere og mere diffusionsåbne materialer opstået. I dag er vi havnet i den ulykkelige situation, at mange malematerialer igen er vandsugende som for 100 år siden (vandoptagende). Man ser indfarvede pudstyper anvendt oven på vandskurede facader, silikater ligeså. Det kan skabe helt andre problemer end der oprindelig var på facaderne, afhængig af vandoptagelsen i selve byggematerialet og ejendommens alder. Hvor der før en vandskuring var en hårdtbrændt facadesten med en nedbrudt, ødelagt og dermed vandsugende fuge, bliver tegl og fuge nu delvis dækket af et vandsugende materiale. Den sugende del af facaden øges altså til procent. Der bliver transporteret enorme mængder vand fra slagregn ind i fugerne, hvor det kan fordele sig bag den hårdtbrændte skal på teglen. Det skaber stor risiko for frostsprængninger af teglen, risiko for spændingsforskelle i murværket, fugtpåvirkningen af ståldragere med risiko for senere rustangreb, gennemfugtning af murværket, risiko for fugtskader indendørs med større energiforbrug til opvarmning, og så længe muren er våd, er den fuldstændig diffusionstæt. Det eneste sted, hvor murværket kræver mineralske materialer, er på facader af en kalkmørtel. Dette materiale skal have tilført CO2 hele tiden for at holde sig hård danne calciumkarbonat. Hvis der på en sådan bund påføres KC-mørtel og/eller acrylmalinger, spærres der for CO2, og fugen og eventuel puds vil miste sin bindeevne. Materialet bliver enten blødt eller sandende. Hvis dette er sket på grund af tidligere forkert behandling, vil kalkmørtelen igen efter 7-14 dage blive hård og binde sammen igen, når det spærrende materiale er fjernet. Argumentet for anvendelsen af disse ikke vandafvisende materialer er udover diffusionsåbenheden også holdbarheden, men hvad er holdbarhed? Er det nok, at facaden har næsten samme farve i 8-10 år? At overfladen ikke skaller? Nej, holdbarhed er hele facadens holdbarhed, set som et hele. 18

19 TØR MUR ER AT FORETRÆKKE En facade skal være vandafvisende, hvor teknikken kan klare det. Vand er altid årsagen til skader. En tør mur er altid at foretrække for en våd. Derfor skal den valgte facadebehandling altid afstemmes efter den givne bund: CO2-åbne materialer til gamle kalkbundne materialer. En robust vandafvisende facademaling til fejlfri facader. En revneoverbyggende kuldeelastisk malebehandling til revnede flader. En ekstraordinær diffusionsåben maling, der stadig er vandafvisende, hvor der er opstigende fugt eller anden risiko for usædvanlig fugtindtrængning i murværket. 19

20 Forfatter Allan Brohus, Konsulent Danske Malermestre Udgivet 24/11/2001 Artikel Silikat spændende materiale En lille introduktion til silikatprodukter, deres egenskaber og deres fysiske formåen. Problemstilling At facader bør malebehandles med egnede produkter, er sikkert klart for de fleste, men hvilke produkter er så anvendelige? Vi vil her se nærmere på tre forskellige materialer til behandling af facader. Forklaring Facader der fremstår smukt malede i afstemte farver er altid en fornøjelse at beskue, men ikke desto mindre har malebehandling af facader et andet formål, som er mindst lige så vigtigt: nemlig at sikre en optimal byggefysik, hvilket vil sige, at den skal forsøge at friholde facaden for vandindtrængning, at den valgte facadebehandling er optimal hvad angår vanddampafgivelse, og at den i det hele taget er meget bestandig mod skadelige stoffer i det omgivende miljø. Til dette formål er der efterhånden en hel del forskellige produkter, med hver sine fordele, på markedet. Det kan ofte være vanskeligt at vælge, hvilken maling der er bedst egnet til en given opgave. Derfor har vi valgt kort at redegøre for produkterne: Silikat- silikonehartzog silikoneemulsionsmaling. Dette er selvsagt ikke ensbetydende med, at der ikke findes andre egnede materialer i handlen. Fagligtekniske overvejelser Silikatmalinger kan inddeles i flere forskellige grupper: 20

21 Silikat uden dispersion Dispersionssilikat som igen kan opdeles i: 1. Silikatmaling med max 5 procent dispersion i henhold til den tyske DIN-norm. 2. Andre silikatmalinger med et dispersionsindhold på mere end 5 procent Bindemidlet i silikatmaling er som regel kalivandglas, der reagerer kemisk (forkiesler / går i forbindelse med) med mineralske underlag og dermed reelt bliver en del af underlaget, snare end en overfladebehandling. Dermed kan man sige, at silikatmaling er et ikke filmdannende produkt, hvilket også betyder, at det ikke kan afskalle, men nærmest forvitrer, så den kan børstes af overfladen. En silikatmaling af god kvalitet har en meget stor diffusionsåbenhed og lader dermed fugt i konstruktionen passere relativt hurtigt. Desuden er det væsentligt at bemærke at kapillareffekten/hårrørsvirkningen spiller en stor rolle, idet den bevirker at fugten, der optages indefra, nærmest ledes væk fra konstruktionen. Silikatmalingens vedhæftning til underlaget er baseret på den kemiske reaktion mellem kavliglas i produktet og kvartsindholdet i mineralske underlag. En behandling direkte på andre underlag kan derfor ikke anbefales. Desuden skal der fremhæves, at silikatmaling fremstår med en meget smuk kalklignende overflade. Silikonemaling (ægte silikoneharzmaling) Ægte silikoneharzmaling er baseret på silikoneharz der molekylemæssigt har en mineralsk lignende grundstruktur. Derfor vil man i sammenligninger ofte se, at rigtig silikoneharzmaling ligger tættere på silikat- end på silkonemulsionsmaling. Ligesom silikatmaling er silikoneharzmaling et ikke filmdannende produkt, hvilket igen betyder, at facaden langsomt forvitre uensartet uden at efterlade åbne sår uden maling. Man kan sige at malebehandlingen nærmest bliver en del af facaden og ikke et lag maling der ligger på facadens overflade. Denne type maling er beregnet til påføring på mineralske underlag samt på tidligere behandlet bæredygtig bund. Desuden har silikoneharzmaling en forholdsvis lav vandoptagelighed og en meget stor diffusionsåbenhed, hvilket selvfølgelig er afgørende betydning når man ønsker at bevare gennemtørre facader hele året. Desværre besidder produktet ikke kapillareffekten, hvilket betyder, at det tørrer alene ved hjælp af den varme energi der tilføres indefra. Generelt har silikoneharzmalinger en mindre smudsmodtagelighed end silikatmaling. Også denne type maling fremtræder med en smuk kalklignede overflade. Silikone emulssionsmalinger 21

22 Silikone emulssionsmalinger er baseret på to forskellige bindemidler - oftest dispersion med et siloxanadditiv (siloxan er en lavmolekylær silikonetype). Ved at rive de oprindeligt uforenelige bindemidler sammen er det lykkes at få bindemidlerne til at fungere indbyrdes og på den måde opnå forskellige egenskaber fra begge sider. Silikoneemulsionsmalinger er modsat de to tidligere omtalte produkter, filmdannende og kan dermed skalle af i flager. Som regel kan denne type maling ikke genbehandles direkte uden en form for klargøring, idet silikonen i overfladen kan forstyrre en ordentlig vedhæftning til overfladen. Denne type maling er noget mindre diffusionsåben end de øvrige, men har dog en forholdsvis lav vandoptagelse, hvilket i sig selv er meget væsentligt når der tales om facade malinger. Malingsfilmen fremtræder med et mat udseende. Generelt Silikat- og silikoneharzmalinger er åbne for indtrængen af CO2 i konstruktionen og virker således ikke karbonatiseringsbremsende. Da alle kalkholdige underlag behøver en konstant tilførsel af CO2 for ikke at blive nedbrudt, anbefales disse typer til ældre og fredet byggeri, hvor der er stor sandsynlighed for, at kalk indgår i konstruktionen. En silikoneemulsionsmaling, der i en eller anden grad bremser for CO2 kan på gamle underlag således være en katastrofe for underlaget. Alle typerne kan tones med produktfremmede pastaer eller med original toningspasta. Original toningspasta er fremstillet på samme basis som produktet. Dermed forøges produktet med sig selv, og dermed giver det selvfølgelig ikke nogen ændring i sammensætningen. Hvis man derimod anvender de såkaldte universalpastaer, tilfører man produktet et fremmed produkt, og jo større mængde desto sværere bliver det at bevare produktets egenskaber og funktionsdygtighed. Anbefaling Generelt kan der ikke opstilles retningslinier for hvilke produkter man bør anvende til facader. Prisen har selvfølgelig i mange tilfælde en betydning. Generelt kan man sige: Kig efter dispersionsindholdet, spørg efter værdier for diffusionsåbenhed og vandoptagelighed og læg vægt på original toningspasta. Så går det ikke helt galt. Desuden henviser vi til artiklen "Silikat med omtanke" i medlemsbladet Danske Malermestre 2000/16. samt Erfa-blad af 22

23 samme navn. Forfatter Henrik Madsen, Konsulent Danke Malermestre Udgivet 01/12/2000 Artikel Silikat med omtanke Silikatprodukter er gode og efterlader spændende overflader. Men der hersker misforståelser om produktets egenskaber og om måden, man arbejder med dem på. Ingen facademaling bliver diskuteret så meget som silikatmaling. Der er da også de sidste år lavet rigtig mange opgaver med silikatmaling. Det er ikke rimeligt at miskreditere produktet for egenskaberne med hensyn til diffusion og mathedsgraden - altså æstetikken. Mange rådgivere beskriver silikatmaling på grund af det meget matte udtryk. Såvel arkitekter som indretningsarkitekter ynder at omtale "stofligheden" i produktet. Men med hensyn til brugsegenskaberne er der dog visse forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med silikatarbejde. For at et produkt må benævnes som silikatmaling, er der i henhold til tysk standard (DIN) tilladt at tilsætte op til fem procent plastdispersion. 23

24 Silikatmaling er et mineralsk produkt, som kun kan hæfte ("gå i forbindelse med/forkisle") på andre mineralske overflader. Silikatmaling er et ikke filmdannende produkt. Det vil sige, at produktet teoretisk set ikke kan afskalle. Ved udefrakommende påvirkning, der normalt foranlediger en afskalning, vil det på en silikatmalet overflade bevirke, at malinglaget kan børstes af som pulver. Uensartethed i overfladen Den væsentligste årsag til reklamationer på overflader, som er malet med silikatmaling, skal søges i uensartethed i alkaliteten i overfladen. Ved lyse kulører opleves dette fænomen ikke, hvorimod der ved kulørstærke og mørke kulører opleves et uensartet resultat med hensyn til det visuelle udtryk. For at arbejde korrekt med silikatmaling skal der arbejdes vådt-i-vådt. Årsagen hertil er, at såfremt en beskæring når at tørre op inden selve fladen i forbindelse hermed, vil dette resultere i, at bundens alkalitet allerede er ændret, hvorved beskæringen bliver kendt. Samme problematik opleves også i forbindelse med reparation efter stilladsbefæstelse eller almindelig pletreparation. I DANSKE MALERMESTREs konsulentgruppe har vi ofte oplevet, at et medlem i frustration over "misbrug" eller forkert beskrivelse af silikatmaling har kontaktet os. Det kan for eksempel være, når der er blevet beskrevet en silikatbehandling på eksempelvis en gipspladevæg. Silikatmaling er kun egnet/beregnet til brug på en ren mineralsk overflade. Derfor er det også MALERFAGETS OPLYSNINGSRÅD Silikat med omtanke samt DANSKE MALERMESTREs konsulenters holdning, at leverandører, som markedsfører "specialgrundere", der vil sikre en vedhæftning på ikke-mineralsk bund, ikke er seriøse. For det første opnår man ingen af de gode egenskaber, en silikatmaling normalt har. For det andet er silikatmaling meget dyrere end for eksempel traditionel plast- /emulsionsmaling, og resultatet bliver faktisk, at man opnår et dårligere resultat. Sidst og ikke mindst vil det være umuligt at pletreparere uden, at disse reparationer vil blive kendte. Disse specialgrundere kan dog have deres berettigelse på eksempelvis fuger mellem betonelementer, der ønskes malet. Jo stærkere kulør - jo længere påføringstid I forbindelse med prisgivning på silikatmalede overflader vil der være flere forhold, man skal være opmærksom på: 24

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling ? 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler. Det gælder bl.a. udtryk som olie, fernis, lak og kalk.

Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler. Det gælder bl.a. udtryk som olie, fernis, lak og kalk. MALEMATERIALER IV Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler Malerhåndværket opererer med en række helt klare og farveløse malematerialer, kaldet lakker og fernisser. Disse er blanke

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system

Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system Tætningssystemer Horisontalspærre mod opstigende fugt i murværk Patenteret system Hvorfor er opstigende fugt relevant for husejere? Opstigende fugt hører til de hyppigst forekommende skader i murværk.

Læs mere