TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi."

Transkript

1 TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende beton har vundet indpas NOVEMBER 24. ÅRGANG

2 Støb dit gulv med Selvkompakterende beton Selvkompakterende beton (SCC) kræver til forskel fra traditionel sætmålsbeton meget lidt bearbejdning i forbindelse med udstøbning. SCC omtales også som flydebeton, vibreringsfri eller vibreringslet beton. Arbejdsmiljømæssigt er fordelene ved SCC ikke til at overse, idet vibrationer, støj og hårdt arbejde reduceres markant i forhold til traditionelle gulvløsninger. Tillæg til 6/17/1994:2006 GULVKONSTRUKTIONER AF SELVKOMPAKTERENDE BETON -tillæg til Beton-Teknik 6/17/1994 Gulvkonstruktioner af beton Thorkild Rasmussen, CtO Nyhed Nu er det også muligt at anvende Lavalkali Sulfatbestandig cement, når du producerer SCC. Lavalkali Sulfatbestandig cement giver bl.a. følgende fordele: - kan anvendes i alle miljø- og eksponeringsklasser - mindre bidrag til alkaliregnskabet Vil du vide mere kan du downloade hæftet: Gulvkonstruktioner af selvkompakterende beton på aalborg-portland.dk under infocenter.

3 ISSN X Nr årgang November Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: Dansk Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Udgivere Dansk Beton Dansk Betonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Prinfoparitas Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Poul B. Eriksen Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- (4 numre) Løssalg kr. 65,00 excl. moms Indhold Kreativt byggeri og mindre kreativt Tung og dejlig beton Et kig siger mere end 100 teorier Startskud: ligbeton.dk Værd at vide om betonbelægninger.. 15 Dansk Betondag kom vidt omkring.. 16 SCC har fået solidt fodfæste Mageløse betonsøjler Nemmere at bygge bro med ny kantbjælke Spændende siddemuligheder Byggesjusk og unge ingeniør Jensen.. 26 BIH, Letbetonelementgruppen Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Dansk Betonråd: Hvordan går det med betonvisionerne? Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening Kreativt byggeri og mindre kreativt I Skibet, lidt vest for Vejle, skal der bygges 10 huse i en lille bebyggelse, Komforthusene. Det spændende ved det er, at husene ikke skal have hverken varmeveksler til fjernvarme eller gasfyr. Faktisk skal de slet ikke have nogen traditionel varmeinstallation. Der er tale om passivhuse, som klarer sig med så lidt opvarmning, at beboerne og standby-forbruget fra diverse apparater i det store og hele er nok. Resten klarer en varmepumpe for kroner årligt. Passivhuse har et energibehov til opvarmning på højst 15 kwh pr. kvadratmeter om året. Det kræver god isolation. En af parterne bag projektet er da også Isover, som producerer glasuld. De øvrige er Middelfart Sparekasse og ZETA Invest. 10 forskellige konsortier skal bygge de 10 huse. Når man ser lidt nærmere på de enkelte projekter, viser det sig, at der blandt husene er syv med lette facader af forskellige trækonstruktioner, et med vægge af porebeton, et fuldmuret hus og ét med letklinkerelementer i øvrigt fra Expan. Af beskrivelsen af betonhuset fremgår, at betonen har betydning for varmeregningen. De tunge konstruktioner akkumulerer og afgiver varme på de rigtige tidspunkter af døgnet og bidrager derved til mere stabile temperaturer og et lavere varmeforbrug. I en pressemeddelelse fra projektet kan man læse: Alle konsortierne har udvist stor kreativitet med hensyn til netop udnyttelse af solindfaldet. Det har givet sig udslag i en central bygningskrop og forskellige former for tagudhæng, som gør, at den lave vintersols stråler skinner ind i huset, mens sommersolen ikke kan nå det. Men er de nu så kreative endda alle sammen? Det kan i det mindste undre, at der ikke er flere, som er opmærksomme på muligheden for at spare på energien ved hjælp af tunge betonkonstruktioner. Dét er til gengæld kreativt. Væggene skal jo være der alligevel, så hvorfor ikke samtidig tildele dem en rolle i indeklimaet? Oven i købet får bygherren så endda solide, vedligeholdelsesfrie og indeklimavenlige betonkonstruktioner, som har potentiale til at overleve mange af de lettere konstruktioner. Forsiden HELSINGØR RENSEANLÆG. ARKITEKT: LUNDGAARD & TRANBERG. jbn

4

5 DET BEHOV FOR KØLING, DER BLANDT ANDET KENDETEGNER BYGNINGER AF STÅL OG GLAS, KAN ELIMINERES, HVIS BYGGERIET I STEDET UDFØRES MED FOKUS PÅ AT UDNYTTE PASSIV KLIMATISERING, SIGER PRODUKTCHEF JØRGEN SCHOU, UNICON. Tung og dejlig beton UNICON SATSER PÅ AT UDVIKLE BYGGELØSNINGER MED LAVERE ENERGIBEHOV, STØRRE KOMFORT OG BEDRE TOTALØKONOMI VED AT UDNYTTE BETONS GODE TERMISKE EGENSKABER Under navnet UNI-Energy og med mottoet tung og dejlig beton sætter Unicon A/S nu fokus på betons gode egenskaber, når det gælder energi og indeklima. UNI-Energy skal udvikle, dokumentere og demonstrere byggeløsninger ved brug af pladsstøbt beton som i forhold til traditionelle løsninger har lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. Miljø, helbred og økonomi Produktchef Jørgen Schou fra Unicon fortæller, at virksomheden i et par år har arbejdet med, hvordan man mest effektivt kan få fordele af betons

6 gode egenskaber til at oplagre og afgive varme. Netop på det termiske område har beton unikke egenskaber og store fordele sammenlignet med konkurrerende materialer som træ, stål og glas. Derfor vil vi gerne anvise løsninger, som både er praktisk brugbare og dokumenterede gennem beregning, siger han og peger på tre gode grunde til at foretrække beton: Miljøet, helbredet og økonomien. For at begynde med miljøet kan smartere brug af beton få væsentlig betydning for at realisere de energibesparelser, der er nødvendige for at reducere samfundets CO2-udslip, som står højt på den politiske dagsorden. 40 procent af Europas energiforbrug går til opvarmning. Det er dokumenteret, at tunge konstruktioner i bygninger kan reducere bygningens energiforbrug med mellem 4 og 13 Behov for køling Behov for opvarmning Ideal temperatur SÅDAN REGULERER LETTE OG TUNGE MATERIALER TEMPERATUREN I LØBET AF DØGNET. procent. Hertil kommer, at det behov for køling, der blandt andet kendetegner bygninger af stål og glas, kan elimineres, hvis byggeriet i stedet udføres med fokus på at udnytte passiv klimatisering, siger Jørgen Schou og Tunge materialer Lette materialer Tid fortsætter: Selvfølgelig er sådanne tal forholdsvis generelle. Men de viser, at vi måske taler om én eller to procent af Europas samlede energiforbrug, og det er virkelig meget at kunne spare

7 Sundere indeklima Samtidig argumenterer Unicon også med, at bygningerne får et bedre termisk indeklima og mindre behov for ventilation, hvilket både gavner komforten og helbredet. Forskning viser således, at der er højere forekomst af SBS (Sick Building Syndrom) i bygninger med mekanisk køling end i bygninger, som klimatiseres passivt ved udnyttelse af termisk masse og naturlig ventilation. Endelig bliver driften af bygningen billigere. Det skyldes både en mindre energiregning og lavere pris på grund af mindre eller måske slet intet behov for tekniske installationer til ventilation, køling og opvarming. OM VINTEREN KAN SOLEN HURTIGT BRINGE TEMPERATUREN OP. SMART BRUG AF BETON GEMMER VARMEN TIL DE KOLDE NÆTTER. Udfordringerne Men der er også udfordringer. Først og fremmest skal betonoverfladerne så vidt muligt være eksponerede det vil sige direkte i kontakt med indeluften og gerne med solindfald om vinteren; uden for meget maling, beklædninger, nedhængende lofter eller andet isolerende. Det betyder samtidig synlige betonoverflader, så udførelse og finish skal prioriteres højt. Det tackler Unicon ved hjælp af UNI-Surface, der definerer ni forskellige overflader fra bræddeforskalling til slebne og polerede overflader, så arkitekter og bygherrer kan vælge dem. Samtidig får entreprenørerne vejledning i at udføre disse overflader. De hårde betonoverflader giver også akustiske udfordringer i form af en høj efterklangstid. Dette løses normalt ved at kombinere de eksponerede overflader med andre overflader, der akustisk er mindre følsomme, eller ligefrem lyddæmpende. Optimal udnyttelse af den termiske masse til passiv klimatisering forudsætter desuden naturlig ventilation/natkøling, udvendig solafskærmning, udnyttelse af dagslys, behovsstyring af elektrisk belysning og en velisoleret og tæt bygningskonstruktion uden kuldebroer. jbn Derfor er beton bedst Beton har termiske egenskaber, der er langt bedre end konkurrerende byggematerialer som træ og stål. De termiske egenskaber, der har betydning for den termiske masse, er varmekapacitet og varmeledningsevne. Hertil kommer, hvordan materialets varmekapacitet og konduktivitet harmonerer med øvrige påvirkninger af rummet i løbet af døgncyklus. Enkelt sagt skal den termiske masse kunne optage varme i døgnets varme perioder og afgive varme i de kolde perioder. Derved bidrager den termiske masse til at stabilisere temperaturen. For en række byggematerialer gælder: Mineraluld leder varme dårligt og har lav varmekapacitet. Mineraluld bidrager derfor ikke til temperaturstabilisering. Stål har høj varmekapacitet, men leder varme for godt, så varmen ikke kan gemmes til om natten. Træ har en relativt høj varmekapacitet, men leder varme for dårligt til døgnudjævning. Beton har høj varmekapacitet og en moderat varmeledningsevne, der passer godt til døgncyklus i en bygning. I erhvervsbyggeri kan termisk masse først og fremmest anvendes til at reducere køle-behovet. I boliger vil termisk masse lagre den passive solvarme, der kommer ind gennem vinduerne, og således reducere varmebehovet, ligesom overophedningsproblemer i sommersæsonen vil blive reduceret. Interesserede kan læse mere om termisk brug af beton i følgende publikationer: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 19/2007 Varmeakkumulering i beton. Kan hentes fra Rapporten Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri fra Teknologisk Institut. Kan hentes på Termisk masse og klimatisering av bygninger er udarbejdet af Sintef i Norge. Den kan hentes på 7

8 Her findes det grå guld et initiativ støbt af Dansk Beton Sand, grus, kalk og vand har stor værdi, når det blandes med viden. Et godt byggeri kræver et holdbart byggemateriale. Beton er bæredygtig for både miljø og mennesker, da det består af rene naturmaterialer. Med andre ord: Blander man naturens egne materialer med viden, får man et godt sted for mennesker til gavn for mange generationer.

9 PEIKKO SØGER EN SÆLGER TIL SALG AF INDSTØBNINGSDELE Se separat annonce på side 12

10 Et kig DET NY ELEKTRONMIKROSKOP TIL 1,25 MILLIONER KRONER BLIVER ET FREMTIDIG OMDREJNINGSPUNKT PÅ BYG DTU FOR FORSKNING I PORØSE BYGGEMATERIALER SOM BETON, TRÆ OG TEGL. Sliddele til betonblandere Lavere omkostninger!!! Der stilles stadig større krav til lavere vedligeholdelsesomkostninger. For at løse dette krav kan Conparts tilbyde sliddelsprodukter med meget høj slidstyrke. Conparts har overtaget eneforhandlingen af det kendte Hawiflex PUR-produkt og panserbelagte stålsliddele fra tyske Habermann GmbH. Programmet, som kan tilbydes til de fleste typer betonblandere, omfatter: Slidforinger Blanderarme Armbeskyttere Blanderskovle Sideskrabere Conparts styrke er vort mangeårige erfaring med reservedelssalg og service til betonfabrikanter verden over. Uanset fabrikat kan vi tilbyde de helt rigtige reserve- og sliddele til konkurrencedygtige priser, og give solid professionel vejledning oven i købet. SCANDINAVIA Conparts ApS Mørkebjergvej 7 DK-5600 Faaborg Tel: Fax: Mail: 10

11 BYG DTU HAR STORE FORVENTNINGER TIL ET NYT ELEKTRONMIKROSKOP, DER BLANDT ANDET ER VELEGNET TIL AT UNDERSØGE BETONS MIKROSTRUKTUR siger mere end 100 teorier Forskningen i porøse byggematerialer som beton og træ har med et avanceret scanning elektronmikroskop fået nye muligheder på BYG DTU. Udstyr som dette har længe stået meget højt på vores ønskeseddel. Porøse byggematerialer er et område, vi satser meget på, sagde institutdirektør Jacob Steen Møller fra BYG DTU ved den officielle indvielse af mikroskopet, der er doneret af Johan Heinrich Hoffmann og Hustrus mindefond. Mikroskopet er af typen ESEM, som står for Environmental Scanning Electron Microscope. Environmen- tal betyder i denne sammenhæng, at prøverne kan undersøges i en atmosfære af vanddamp i modsætning til sædvanlige elektronmikroskoper, der kræver vakuum i målekammeret. Dermed bliver det muligt at undersøge materialers mikrostruktur ved forskellige fugtforhold. Samtidig er målekammeret af en sådan størrelse, at det også er muligt at belaste prøveemnerne mekanisk, fortæller lektor Mette Geiker, der har stået for udvælgelse og anskaffelse af mikroskopet. Ved at kombinere fugtbelastning og mekanisk belastning får forskerne langt bedre muligheder end før for at undersøge porøse materialers brudmekanik. Et hurtigt kig kan sige mere end 100 teorier, sagde professor Ole Mejlhede Jensen således ved indvielsen, hvor han udnævnte elektronmikroskopet til et omdrejningspunkt for den fremtidige forskning i byggematerialer som beton, træ og tegl på BYG DTU. For eksempel kan vi lave skadesanalyse af beton, se imperfektioner i træs mikrostruktur og studere porestrukturen i tegl, fortsatte han. Elektronmikroskopet til en værdi af cirka 1,25 millioner kroner er desuden udstyret med en såkaldt EDAX til grundstofanalyse ved hjælp af røntgenspektrometri. jbn DET NY MIKROSKOP BRUGES I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE KORROSIONSBESTANDIGHEDEN AF ARMERING MED ÆNDREDE OVERFLADEEGENSKABER. BILLEDET ER OPTAGET MED LFD (LARGE FIELD DETECTOR) OG VISER EN BRUDFLADE AF CEMENTMØRTEL, DER HAR VÆRET OMSTØBT ARMERING. FOTO: ANDRÉ KÜTER, PER MØLLER OG METTE GEIKER. MED SUPERABSORBERENDE POLYMERPARTIKLER (SAP), SOM TILSÆTTES BETONEN UNDER BLANDING, KAN DER SKABES KUGLEFORMEDE HULRUM I DEN HÆRDNEDE BETON. TEKNOLOGIEN KAN ANVENDES TIL ELIMINERING AF AUTOGENT SVIND, SIKRING AF FROSTBESTANDIGHED OG KONSISTENSSTYRING FX VED SPRØJTESTØBNING. VENSTRE: CA. Ø100 µm TØR SAP-PARTIKEL. HØJRE: CA. Ø240 µm HULRUM I BETONEN SKABT EFTER ET VÆSKEOPTAG PÅ CA. 12 ML/ G TØR SAP. FOTO: SARA LAUSTSEN, ANDERS MØLLER MADSEN OG OLE MEJLHEDE JENSEN

12 FLODHESTEHUSET I KØBENHAVNS ZOO. DET KRÆVEDE EN RÆKKE FORSØG FOR ENTREPRENØREN MT HØJGAARD AT UDFØRE EN BETONOVERFLADE, DER LEVEDE OP TIL ARKITEKTENS ØNSKER. Startskud: SALGSTEKNIKER KLIK IND PÅ DEN NY PORTAL OG FIND EN PEIKKO DANMARK, ODENSE Kunne du tænke dig at sælge smarte og nytænkende løsninger til betonkonstruktioner og elementindustrien...? Peikko Danmark er et ungt og dynamisk salgs- og ingeniørteam med kontor nær motorvejen i Odense. Vi forestår salget af Peikko produkter, indstøbningsdele til betonindustrien, samt kompositbjælken, Deltabjælken på det danske marked. Peikko Danmark er en del af et stort internationalt voksende firma, og vi befinder os lige nu i en rivende udvikling. Vi søger en person, der har erfaring med betonkonstruktioner F.eks. en konstruktør, struktør eller teknisk sælger der kunne tænke sig at have ansvar for salg af Peikkos indstøbningsbeslag til bl.a. betonelementfabrikker. Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med firmabil og bonusordning i en virksomhed i rivende udvikling. Det er en stilling med frihed under ansvar, hvor dine handlinger i høj grad vil præge vores fremtidige udvikling og position på det danske marked. Stillingen ønskes besat snarest. Venligst kontakt Jonas Høg på tlf eller Se mere på: Hestehaven Odense S Tlf Fax Sjældent har et treårigt projekt sat sig så tydelige spor som Den synlige betonoverflade, der officielt slutter med udgangen af Projektets julegave til betonverdenen er imidlertid allerede klar i form af en omfattende videnportal, der både tilbyder inspiration og konkret viden til alle byggeriets parter, fra bygherre til entreprenør. Portalen hedder Den blev præsenteret på projektets afslutningsseminar den allersidste dag i oktober, hvor projektleder Dorthe Mathiesen fra Betoncentret på Teknologisk Institut Den synlige betonoverflade Projektet Den synlige betonoverflade begyndte den 1. januar 2005 og afsluttes med udgangen af Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem virksomheder og videncentre, der repræsenterer byggeriet i alle dets faser. Projektet har fået støtte fra Fonden Realdania. Se mere på www. synligbeton.dk

13 ligbeton.dk PORTALEN ER ET STARTSKUD, IKKE EN AFSLUTNING, SIGER DORTHE MATHIESEN, DER VAR PROJEKTLEDER FOR DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE. GULDGRUBE AF VIDEN OM BETONOVERFLADER understregede, at portalen snarere er et startskud end en afslutning. Inspiration, dialog og værktøjer De tre hovedoverskrifter for portalens indhold er inspiration, dialog og værktøjer. Inspirationen omfatter blandt andet en række reference- og inspirationsprojekter samt et bibliotek med betonoverflader. Dialogdelen indeholder tjeklister til byggeriets forskellige faser, så bygherrens forventninger effektivt kan kommunikeres videre gennem kæden. Og værktøjsdelen indeholder direkte anvendelig viden om fx mikro- og makrodesign, vurdering af visuel ensartethed og betonteknologi. En repræsentant for portalens kommende brugere, projektleder Niels Thorsund fra MT Højgaard, er begejstret: Dette er alle tiders. Portalen kan hjælpe mig rigtig meget i mit arbejde som entreprenør, siger han. Nem kommunikation FORSKELLIGE BETONOVERFLADER UDSTILLET I FORBINDELSE MED PROJEKTETS AFSLUTNINGSSEMINAR. Niels Thorsund havde ansvaret for udførelsen af de meget roste betonoverflader i flodhestenes nye anlæg i Københavns ZOO. Derfor kender han fra eget arbejde udfordringen med at føre arkitektens ønsker til en betonoverflade ud i livet. Portalen vil gøre det nemt for arkitekt og ingeniør at tale sammen om overflader, siger han. Betoncentret på Teknologisk Institut og Aalborg Portland har påtaget sig at føre portalen videre men efterlyser samtidig flere, der vil tage medejerskab og bidrage til vedligeholdelse og udbygning. På afslutningsseminaret meldte Betonelement- Foreningen sig straks på banen. jbn

14 NOTER NOTER NOTER NOTER Hjælp til digitalt byggeri DDB Taskforce er en gruppe eksperter fra de organisationer og virksomheder, der har deltaget i Det Digitale Byggeri, og som nu er klar til at rykke ud med rådgivning og uddannelse til alle, der står over for de nye krav om brug af informationsteknologi i byggeprocessen. Mange virksomheder i byggebranchen opfatter digitalt byggeri som svært at komme i gang med. Men sådan behøver det ikke være. DDB Taskforce kan forklare tingene og hjælpe virksomheden med en køreplan. I de fleste tilfælde er det endda gratis på grund af finansiering fra EU, siger konsulent Jan L. Andresen fra Teknologisk Institut. NOTER NOTER Kurv af pil og beton Fletkunstneren Klaus Titze høstede anerkendelse for næsten 10 års eksperimenter med fletværk i pil og beton, da bedste unikaprodukt skulle vælges på Kunsthåndværkermarkedets åbningsdag. Håndfuglen07 som prisen hedder blev givet til den tyskfødte mester for det originale udtryk han har skabt med sine pileflettede kurve bestrøget med fibermørtel. Inspirationen til betonkurvene kommer fra bygningskulturens vægge med pilestolper påført ler. Det princip har Klaus Titze overført til sit skulpturelle fletværk, der tidligere på året også begejstrede Statens Kunstfond, som købte tre kurve og lagde et arbejdslegat oveni. Erfaringsblad om betonskader BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen: Betonskader undersøgelse og reparation. Erfaringsbladet gennemgår metoder til undersøgelse af skader i jernbetonkonstruktioner og giver anvisninger til udbedring af skader. Nyt system til projektstyring ConTech Analysis ApS har udviklet softwaren 4sight til projektstyring med værktøjer til planlægning, fremdriftsrapportering samt opfølgning og revision af planlægning. Fremdrift kan indrapporteres via mobiltelefon eller web, idet systemet benytter sig af en central database, som kan tilgås fra en vilkårlig internet-browser og fra mobiltelefoner. Kvalitetsgrus fra Nordsøen Certificeret af Dansk Grus Certificering som leverandør af følgende betontilslagsmaterialer: Søsten 2-4 mm Søsten 4-8 mm kl. M Søsten 4-16 mm kl. A Søsten 8-16 mm kl. A Søsten 8-32 mm kl. A Søsten mm kl. A Fast leverandør til mange kvalitetsbevidste brugere i hele Danmark. Stor produktionskapacitet og store lagre - garanterer sikker levering året rundt. Kontakt os venligst og forhør nærmere Strandvejen Harboøre Tlf

15 NY UDGAVE AF NYTTIG HÅNDBOG SAMLER VIDEN OM ANVEN- DELSE, UDFØRELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE Værd at vide om betonbelægninger Belægningsgruppen i Dansk Beton har udgivet en revideret udgave af den tekniske håndbog Betonbelægninger, som senest udkom i Håndbogen er et omfattende og gennemillustreret værk på over 150 sider, der indeholder masser af nyttig viden om snart sagt alle aspekter af betonbelægninger fra fremstilling af beton og fliser til vedligeholdelse og ukrudtsbekæmpelse. Håndbogen er baseret på såvel teoretisk viden og de nyeste normer som praktiske erfaringer, og den giver bred information om sten og fliser af beton. Desuden indeholder håndbogen en vejledning i projektering og udførelse af trafikbelastede veje, pladser og stier. Det er Belægningsgruppens håb, at håndbogen vil blive brugt flittigt af byggeriets parter til at udføre holdbare befæstelser uden skader og fejl. Den ny håndbog kan købes på for 95 kroner eller downloades gratis som pdf. jbn Betoncentret søger nye kolleger i Taastrup, Aalborg og Kolding Bygningsingeniører med fokus på beton Vi søger bygningsingeniører eller lignende, der kan tilføre os kompetence på et eller flere af følgende områder: Tilstandsvurderinger og skadesudredninger af konstruktioner og boliger med revner, sætninger, brandskader, fugtskader og skimmelvækst. Kontrolopgaver, eksempelvis 10 års beholderkontrol. Betonteknologiske udredninger og dokumentation, FPC systemer og CE-mærkning. Erhvervs-ph.d.: Betons plastiske fase Du skal undersøge de problemstillinger, der opstår i betonens plastiske fase, når selvkompakterende beton benyttes til udlægning af gulve. Projektets formål er at udvikle en fysisk-kemisk baseret model til beskrivelse af plastisk svind i selvkompak - terende beton. Projektet vil indeholde både en teoretisk og eksperimentel del, og du vil selv få mulighed for at se problematikkerne på nært hold. For stillingerne gælder, at du bliver tilknyttet Betoncentret, der består af et stærkt team af specialister inden for områderne: tilstandsvurdering, prøvning, produktudvikling, betonproduktion, overfladebehandling, miljø og indeklima. Læs mere om stillingerne og send din ansøgning via Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivende institut, der udvikler nye teknologier og hjælper virksomheder og organisationer med at omsætte viden til strategier, beslutninger og produkter. Vi befinder os i krydsfeltet mellem forskning og forretning, og du kommer derfor til at arbejde sammen med medarbejdere fra mange fagområder og med eksterne samarbejds partnere såsom virksomheder, universiteter og internationale netværk

16 Nem rengøring betyder større effektivitet. Det er baggrunden for, at Haarup har udviklet sit eget spulesystem, der sikrer bedre rengøring og hurtigere blandeproces. Effektiv, præcis og robust Skal der tjenes penge i dag, kræves der effektivt udstyr, og Haarups blander er sandsynligvis den mest effektive blander på markedet. Dette skyldes den robuste, præcise konstruktion, som kendetegner alle de 11 forskellige størrelser fra 300 l til 4500 l. DANSK BETONFORENINGS FORMAND, ERIK STOKLUND LARSEN, PÅPEGEDE, AT BETON ER MIDT I ET IMAGESKIFT TIL NOGET LANGT MERE POSITIVT END TIDLIGERE. DET ÅBNER DØREN TIL EN SPÆNDENDE FREMTID. Blanderen produceres på egen fabrik, og dette er blot en af grundene til, at Haarups kraftigt dimensionerede gearkasse leveres med 5 års garanti. Haarup Maskinfabrik a/s Haarupvej 20 DK-8600 Silkeborg Fax: Tlf.: Web: BETONDAGENS UDSTILLING VAR SAMLINGSPUNKT I PAUSERNE

17 DANSK BETONDAG 2007 VAR GODT BESØGT. Dansk Betondag kom vidt omkring MANGE DELTAGERE, DA DANSK BETONFORENING FEJREDE SIT 60-ÅRS JUBILÆUM Måske på grund af Dansk Betonforenings 60 års jubilæum og jubilæumsskriftet Om ti år elsker danskerne beton, måske på grund af mødestedet i det centrale København, måske på grund af et ekstra spændende program. Under alle omstændigheder var den store sal på Hotel Marriott fyldt, og Dansk Betondag 2007 blev en af de mest velbesøgte i adskillige år. Indlæggene bragte tilhørerne vidt omkring. Fremtidsforskeren Uffe Palludan fulgte op på et indlæg på Dansk Betondag for 10 år siden om Øresundsregionen som det ny kraftcenter i Norden og endte med at foreslå en ny kunstig ø ved Peberholm med dansk/svensk lovgivning, kanaler, riviera og havudsigt, hvilket tilsammen burde kunne finansiere en hurtig fjernelse af broafgiften mellem Danmark og Sverige for at fremme integrationen. Betondesign af bænke, ure og gravsteder var også på programmet sammen med så forskellige byggerier som Det Kongelige Teaters ny skuespilhus, Allerhuset, Malmøs Citytunnel og et fuldautomatisk parkeringshus i Ørestad. Sæt din bil i en elevator, så bliver den automatisk anbragt på rette hylde i parkeringshusets kæmpemæssige reolsystem. Betonteknologisk var fiberarmeret beton til tunnelelementer på dagsordenen sammen med mikrosilica eller rettere manglen på samme, og hvad gør vi så egentlig ved det samt superplast, som kræver mere forskning for at give det fulde udbytte i SCC. Præsentationer og manuskripter fra Dansk Betondag er samlet i et hæfte på ikke mindre end 55 sider, som kan downloades fra www. danskbetonforening.dk. jbn

18 SELVKOMPAKTERENDE BETON ANVENDES EFTERHÅNDEN I BETYDELIGT OMFANG. MEN OPGAVEN ER IKKE HELT LØST - DER ER FORTSAT UDFORDRINGER AT OVERVINDE, VISTE SCC-KONSORTIETS AFSLUTNINGSSEMINAR. SCC har fået solidt fodfæste Selvkompakterende beton, SCC, har i de seneste år vundet markant indpas i den danske betonbranche, og forbruget er fortsat voksende. Det er en af konklusionerne efter SCC-Konsortiets kombinerede afslutningsseminar og informationsdag i slutningen af august Dermed kan arbejdet i innovationskonsortiet betegnes som en succes, idet målet var at bringe den danske betonbranche i front indenfor SCC. En anden væsentlig konklusion er, at der trods succesen fortsat er væsentlige udfordringer at overvinde. Især når det gælder SCC til pladsstøbninger, hvor den selvkompakterende beton kan være svær at have med at gøre. Markante tal SCC udgør 28 procent af al fabriksbeton i Danmark og 60 procent af elementbetonen, oplyste centerchef Mette Glavind fra Betoncentret på Teknologisk Institut på informationsdagen. Og divisionsdirektør Lars Gredsted fra MT Højgaard, der også er formand for SCC-Konsortiets styregruppe, var ikke i tvivl om, hvorfor SCC i stigende grad erstatter sædvanlig beton. Traditionelt jord- og betonarbejde er hårdt og slidsomt. Men SCC kan vi forbedre arbejdsmiljøet meget. Ingen vibrering, lavere støj, færre tunge luft og færre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er de største fordele, sagde han. Vejregler skal fremme brugen af SCC Vejdirektoratet, der med ansvaret for mange broer er en af Danmarks store bygherrer, vil gerne være med til at fremme brugen af SCC. Vi er ved at se på, hvordan vi kan få brug af SCC i relevant omfang ind i vejreglerne, fortalte Jørn Lauridsen fra Vejdirektoratet på SCC-Konsortiets afslutningskonference. Desuden skal rådgiverne fra begyndelsen tænke SCC ind i designet, oplyste Martin Svenning Nielsen fra den rådgivende virksomhed Gimsing & Madsen. SCC er et nyt værktøj i kassen, som er egnet til meget. Men det er ikke noget vidundermiddel, fastslog han. Hertil kommer, at produktiviteten i de fleste tilfælde vokser med SCC. For eksempel er det muligt at støbe fra 6 til 18 kvadratmeter gulv pr. mandtime. De tilsvarende tal for sædvanlig beton er fra 2,5 til 4 kvadratmeter. Ved produktion af betonelementer er produktiviteten cirka 70 procent højere med SCC. Derimod er der ingen målbare forbedringer i produktiviteten ved støbning af brodæk, hvilket kan skyldes, at selve støbningen kun udgør cirka fem procent af det samlede timeforbrug. Udfordringer for fabriksbeton Fordelene ved SCC har imidlertid også en pris. Ikke mindst for producenter af fabriksbeton, som tydeligt mærker, at SCC på mange områder er mere følsomt end traditionel beton. Vi har på mange områder måttet skærpe vores opmærksomhed. SCC er meget mere følsomt over for fx fillerindhold i sand, glødetab i flyveaske og vandindhold i tilslag, fortalte markedschef Jørgen Schou fra Unicon. Desuden har Unicon måttet udarbejde nye wattmeter-tabeller til styring af blanderne. Virksomheden arbejder med at indføre fugtfølere i alle tilslagssiloer og nye topunktsmålesystemer i blanderne for endnu bedre at kunne måle den friske betons egenskaber. Endelig er der flere eksempler på,

19 SCC ER BLEVET DOMINERENDE. SELVKOMPAKTERENDE BETON UDGØR 60 PROCENT AF ELEMENTBETONEN I DANMARK OG 28 PROCENT AF FABRIKSBETONEN. at SCC med lavalkalicement ændrer flydeegenskaber og konsistens ved pumpning. Vi overvejer at bruge stabilisatorer for at øge robustheden, sagde Jørgen Schou. En fornøjelse til elementer Ved elementproduktion er SCC generelt en fornøjelse, oplyste Søren Hansen fra Betonelement A/S. Mindre støj, ingen tunge løft og 40 procent mindre mandskab til den samme produktion. Det er markante fordele, sagde han. Men også elementfabrikkerne har udfordringer med SCC, som ofte varierer mere end sædvanlig beton. Desuden er afbindingstiden i nogle tilfælde længere, og det kan ved støbning i lodrette forme være svært at undgå luftblærer i overfladen. Resultaterne af SCC-konsortiets indsats kan se på hjemmesiden www. voscc.dk, som samler viden om SCC. jbn To gode håndbøger To håndbøger er et meget håndfast og anvendeligt resultat af SCC-Konsortiets indsats. Håndbøgerne omhandler henholdsvis sammensætning af SCC og udførelse af SCC, og de blev præsenteret af henholdsvis Claus Pade fra Betoncentret på Teknologisk Institut og Aage Poulsen fra MT Højgaard. Håndbøgerne koster 300 kroner plus moms pr. styk og kan bestilles på Betonforsker med speciale i SCC Danmark har fået endnu en ph.d. på betonområdet. Det er civilingeniør Lars Nyholm Thrane fra Betoncentret på Teknologisk Institut, der umiddelbart før sommerferien forsvarede sit erhvervs-ph.d.-projekt om formfyldning med selvkompakterende beton. SCC er et avanceret materiale, som adskiller sig meget fra traditionel beton. Blandt andet er det nødvendigt både at kende flydespænding og plastisk viskositet for at kunne beskrive den friske betons egenskaber, siger Lars Nyholm Thrane, som mener, at der fortsat er brug for forskning og udvikling for at udnytte materialet optimalt uden de praktiske problemer, som især viser sig ved pladsstøbninger. Også internationalt arbejder forskerne med at finde nøglen til at opnå præcist de ønskede flydeegenskaber hver gang. Derfor deltager Teknologisk Institut nu i en teknisk komite om SCC i regi af den internationale organisation RILEM, der har til formål af fremme samarbejdet om forskning i bygge- og konstruktionsmaterialer, lige som flere danske projekter er i støbeskeen. LARS NYHOLM THRANE I DET HØJTEKNOLOGISKE BETONVÆRKSTED PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

20 FREMRAGENDE ARKITEKTUR MAGELØSE BETON Adressen er Mageløs, og helt forkert er det ikke. Mageløs 7 i Odense er en hjørnebygning, hvor arkitekterne har sluppet sig selv løs. Den postmodernistiske bygning fra 1986 har detaljer, som også kan ses på de langt ældre bygninger i nærheden, som fx et afrundet hjørne, runde vinduer og betonsøjler. Bygningen rummer butikker, restaurant og kontorer. Arkitekt: Fugl og Henneberg I/S, Carl Ole Kristensen

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri 1. Introduktion Dette notat indeholder en sammenligning, hvor CO 2 -regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus.

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Materialevalg i en energimæssig strategi

Materialevalg i en energimæssig strategi Materialevalg i en energimæssig strategi Mette Glavind, Teknologisk Institut Varmeakkumulering i byggematerialer Eksempler på betydningen af varmeakkumulering for energibehovet Livscyklusbetragtninger

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan?

Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan? Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan? Informationsdag 29. August 2007 Hvorfor SCC frem for traditionel beton? Arbejdsmiljø, pris og produktivitet Lars Gredsted, MT Højgaard a/s 1 Formålet

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 September 2003 Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 E-mail: dansk.betonraad@teknologisk.dk www.danskbetonraad.dk Forord Inspireret af den amerikanske betonbranche

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS us ivh Pass bet i k S i jle e V ed v Et hus b ygget af Murer- o g Entrep renørfirm a W. Buc h Anders en ApS KO O F M U R TH T E S Komforthuset 150x297_8 sidet.indd 1 W. Buch Andersen ApS 12-09-2008 15:20:46

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Selvkompakterende Beton (SCC)

Selvkompakterende Beton (SCC) Selvkompakterende Beton (SCC) Eigil V. Sørensen Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygningsmateriallære www.civil.aau.dk Materialedagen, 16. april 2009 1 Indhold SCC Definition Karakteristika

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Lars Nyholm Thrane Dansk brodag 2013, Tirsdag den 9. April 2013, Nyborg Strand

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum Spændvidden i Dansk Betonforening Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. Vejlefjord Broen Opført 1975-80 Fundering Piller Splash zone Over splash zone

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG ROER 2 REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG BEDRE MILJØ 3 TIL BYGHERREN Trafikken i Danmark er steget eksplosivt de senere år, og trafikpropper udgør allerede et meget stort og stigende - samfundsøkonomisk

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED TADION STOR ERFARING SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED S amtidig er Spæncoms store viden og erfaring med byggeri sportsarenaer en garanti for at der er styr på selv de mindste detaljer og projekterne

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS Vi er ikke et typehusfirma men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS VELKOMMEN TIL ALBOHUS Hvilken type er du? Der er mange nødvendige valg at træffe, før man påbegynder et

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 20 SEPTEMEBER 2012 Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 1 DANSK BETONDAG 2012 Anders Nybroe, MT Højgaard A/S Thomas Kasper, COWI A/S Indhold Stålfiberbeton-konsortiet Demoprojekt

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere