TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi."

Transkript

1 TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende beton har vundet indpas NOVEMBER 24. ÅRGANG

2 Støb dit gulv med Selvkompakterende beton Selvkompakterende beton (SCC) kræver til forskel fra traditionel sætmålsbeton meget lidt bearbejdning i forbindelse med udstøbning. SCC omtales også som flydebeton, vibreringsfri eller vibreringslet beton. Arbejdsmiljømæssigt er fordelene ved SCC ikke til at overse, idet vibrationer, støj og hårdt arbejde reduceres markant i forhold til traditionelle gulvløsninger. Tillæg til 6/17/1994:2006 GULVKONSTRUKTIONER AF SELVKOMPAKTERENDE BETON -tillæg til Beton-Teknik 6/17/1994 Gulvkonstruktioner af beton Thorkild Rasmussen, CtO Nyhed Nu er det også muligt at anvende Lavalkali Sulfatbestandig cement, når du producerer SCC. Lavalkali Sulfatbestandig cement giver bl.a. følgende fordele: - kan anvendes i alle miljø- og eksponeringsklasser - mindre bidrag til alkaliregnskabet Vil du vide mere kan du downloade hæftet: Gulvkonstruktioner af selvkompakterende beton på aalborg-portland.dk under infocenter.

3 ISSN X Nr årgang November Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: Dansk Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Udgivere Dansk Beton Dansk Betonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Prinfoparitas Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Poul B. Eriksen Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- (4 numre) Løssalg kr. 65,00 excl. moms Indhold Kreativt byggeri og mindre kreativt Tung og dejlig beton Et kig siger mere end 100 teorier Startskud: ligbeton.dk Værd at vide om betonbelægninger.. 15 Dansk Betondag kom vidt omkring.. 16 SCC har fået solidt fodfæste Mageløse betonsøjler Nemmere at bygge bro med ny kantbjælke Spændende siddemuligheder Byggesjusk og unge ingeniør Jensen.. 26 BIH, Letbetonelementgruppen Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Dansk Betonråd: Hvordan går det med betonvisionerne? Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening Kreativt byggeri og mindre kreativt I Skibet, lidt vest for Vejle, skal der bygges 10 huse i en lille bebyggelse, Komforthusene. Det spændende ved det er, at husene ikke skal have hverken varmeveksler til fjernvarme eller gasfyr. Faktisk skal de slet ikke have nogen traditionel varmeinstallation. Der er tale om passivhuse, som klarer sig med så lidt opvarmning, at beboerne og standby-forbruget fra diverse apparater i det store og hele er nok. Resten klarer en varmepumpe for kroner årligt. Passivhuse har et energibehov til opvarmning på højst 15 kwh pr. kvadratmeter om året. Det kræver god isolation. En af parterne bag projektet er da også Isover, som producerer glasuld. De øvrige er Middelfart Sparekasse og ZETA Invest. 10 forskellige konsortier skal bygge de 10 huse. Når man ser lidt nærmere på de enkelte projekter, viser det sig, at der blandt husene er syv med lette facader af forskellige trækonstruktioner, et med vægge af porebeton, et fuldmuret hus og ét med letklinkerelementer i øvrigt fra Expan. Af beskrivelsen af betonhuset fremgår, at betonen har betydning for varmeregningen. De tunge konstruktioner akkumulerer og afgiver varme på de rigtige tidspunkter af døgnet og bidrager derved til mere stabile temperaturer og et lavere varmeforbrug. I en pressemeddelelse fra projektet kan man læse: Alle konsortierne har udvist stor kreativitet med hensyn til netop udnyttelse af solindfaldet. Det har givet sig udslag i en central bygningskrop og forskellige former for tagudhæng, som gør, at den lave vintersols stråler skinner ind i huset, mens sommersolen ikke kan nå det. Men er de nu så kreative endda alle sammen? Det kan i det mindste undre, at der ikke er flere, som er opmærksomme på muligheden for at spare på energien ved hjælp af tunge betonkonstruktioner. Dét er til gengæld kreativt. Væggene skal jo være der alligevel, så hvorfor ikke samtidig tildele dem en rolle i indeklimaet? Oven i købet får bygherren så endda solide, vedligeholdelsesfrie og indeklimavenlige betonkonstruktioner, som har potentiale til at overleve mange af de lettere konstruktioner. Forsiden HELSINGØR RENSEANLÆG. ARKITEKT: LUNDGAARD & TRANBERG. jbn

4

5 DET BEHOV FOR KØLING, DER BLANDT ANDET KENDETEGNER BYGNINGER AF STÅL OG GLAS, KAN ELIMINERES, HVIS BYGGERIET I STEDET UDFØRES MED FOKUS PÅ AT UDNYTTE PASSIV KLIMATISERING, SIGER PRODUKTCHEF JØRGEN SCHOU, UNICON. Tung og dejlig beton UNICON SATSER PÅ AT UDVIKLE BYGGELØSNINGER MED LAVERE ENERGIBEHOV, STØRRE KOMFORT OG BEDRE TOTALØKONOMI VED AT UDNYTTE BETONS GODE TERMISKE EGENSKABER Under navnet UNI-Energy og med mottoet tung og dejlig beton sætter Unicon A/S nu fokus på betons gode egenskaber, når det gælder energi og indeklima. UNI-Energy skal udvikle, dokumentere og demonstrere byggeløsninger ved brug af pladsstøbt beton som i forhold til traditionelle løsninger har lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. Miljø, helbred og økonomi Produktchef Jørgen Schou fra Unicon fortæller, at virksomheden i et par år har arbejdet med, hvordan man mest effektivt kan få fordele af betons

6 gode egenskaber til at oplagre og afgive varme. Netop på det termiske område har beton unikke egenskaber og store fordele sammenlignet med konkurrerende materialer som træ, stål og glas. Derfor vil vi gerne anvise løsninger, som både er praktisk brugbare og dokumenterede gennem beregning, siger han og peger på tre gode grunde til at foretrække beton: Miljøet, helbredet og økonomien. For at begynde med miljøet kan smartere brug af beton få væsentlig betydning for at realisere de energibesparelser, der er nødvendige for at reducere samfundets CO2-udslip, som står højt på den politiske dagsorden. 40 procent af Europas energiforbrug går til opvarmning. Det er dokumenteret, at tunge konstruktioner i bygninger kan reducere bygningens energiforbrug med mellem 4 og 13 Behov for køling Behov for opvarmning Ideal temperatur SÅDAN REGULERER LETTE OG TUNGE MATERIALER TEMPERATUREN I LØBET AF DØGNET. procent. Hertil kommer, at det behov for køling, der blandt andet kendetegner bygninger af stål og glas, kan elimineres, hvis byggeriet i stedet udføres med fokus på at udnytte passiv klimatisering, siger Jørgen Schou og Tunge materialer Lette materialer Tid fortsætter: Selvfølgelig er sådanne tal forholdsvis generelle. Men de viser, at vi måske taler om én eller to procent af Europas samlede energiforbrug, og det er virkelig meget at kunne spare

7 Sundere indeklima Samtidig argumenterer Unicon også med, at bygningerne får et bedre termisk indeklima og mindre behov for ventilation, hvilket både gavner komforten og helbredet. Forskning viser således, at der er højere forekomst af SBS (Sick Building Syndrom) i bygninger med mekanisk køling end i bygninger, som klimatiseres passivt ved udnyttelse af termisk masse og naturlig ventilation. Endelig bliver driften af bygningen billigere. Det skyldes både en mindre energiregning og lavere pris på grund af mindre eller måske slet intet behov for tekniske installationer til ventilation, køling og opvarming. OM VINTEREN KAN SOLEN HURTIGT BRINGE TEMPERATUREN OP. SMART BRUG AF BETON GEMMER VARMEN TIL DE KOLDE NÆTTER. Udfordringerne Men der er også udfordringer. Først og fremmest skal betonoverfladerne så vidt muligt være eksponerede det vil sige direkte i kontakt med indeluften og gerne med solindfald om vinteren; uden for meget maling, beklædninger, nedhængende lofter eller andet isolerende. Det betyder samtidig synlige betonoverflader, så udførelse og finish skal prioriteres højt. Det tackler Unicon ved hjælp af UNI-Surface, der definerer ni forskellige overflader fra bræddeforskalling til slebne og polerede overflader, så arkitekter og bygherrer kan vælge dem. Samtidig får entreprenørerne vejledning i at udføre disse overflader. De hårde betonoverflader giver også akustiske udfordringer i form af en høj efterklangstid. Dette løses normalt ved at kombinere de eksponerede overflader med andre overflader, der akustisk er mindre følsomme, eller ligefrem lyddæmpende. Optimal udnyttelse af den termiske masse til passiv klimatisering forudsætter desuden naturlig ventilation/natkøling, udvendig solafskærmning, udnyttelse af dagslys, behovsstyring af elektrisk belysning og en velisoleret og tæt bygningskonstruktion uden kuldebroer. jbn Derfor er beton bedst Beton har termiske egenskaber, der er langt bedre end konkurrerende byggematerialer som træ og stål. De termiske egenskaber, der har betydning for den termiske masse, er varmekapacitet og varmeledningsevne. Hertil kommer, hvordan materialets varmekapacitet og konduktivitet harmonerer med øvrige påvirkninger af rummet i løbet af døgncyklus. Enkelt sagt skal den termiske masse kunne optage varme i døgnets varme perioder og afgive varme i de kolde perioder. Derved bidrager den termiske masse til at stabilisere temperaturen. For en række byggematerialer gælder: Mineraluld leder varme dårligt og har lav varmekapacitet. Mineraluld bidrager derfor ikke til temperaturstabilisering. Stål har høj varmekapacitet, men leder varme for godt, så varmen ikke kan gemmes til om natten. Træ har en relativt høj varmekapacitet, men leder varme for dårligt til døgnudjævning. Beton har høj varmekapacitet og en moderat varmeledningsevne, der passer godt til døgncyklus i en bygning. I erhvervsbyggeri kan termisk masse først og fremmest anvendes til at reducere køle-behovet. I boliger vil termisk masse lagre den passive solvarme, der kommer ind gennem vinduerne, og således reducere varmebehovet, ligesom overophedningsproblemer i sommersæsonen vil blive reduceret. Interesserede kan læse mere om termisk brug af beton i følgende publikationer: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 19/2007 Varmeakkumulering i beton. Kan hentes fra Rapporten Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri fra Teknologisk Institut. Kan hentes på Termisk masse og klimatisering av bygninger er udarbejdet af Sintef i Norge. Den kan hentes på 7

8 Her findes det grå guld et initiativ støbt af Dansk Beton Sand, grus, kalk og vand har stor værdi, når det blandes med viden. Et godt byggeri kræver et holdbart byggemateriale. Beton er bæredygtig for både miljø og mennesker, da det består af rene naturmaterialer. Med andre ord: Blander man naturens egne materialer med viden, får man et godt sted for mennesker til gavn for mange generationer.

9 PEIKKO SØGER EN SÆLGER TIL SALG AF INDSTØBNINGSDELE Se separat annonce på side 12

10 Et kig DET NY ELEKTRONMIKROSKOP TIL 1,25 MILLIONER KRONER BLIVER ET FREMTIDIG OMDREJNINGSPUNKT PÅ BYG DTU FOR FORSKNING I PORØSE BYGGEMATERIALER SOM BETON, TRÆ OG TEGL. Sliddele til betonblandere Lavere omkostninger!!! Der stilles stadig større krav til lavere vedligeholdelsesomkostninger. For at løse dette krav kan Conparts tilbyde sliddelsprodukter med meget høj slidstyrke. Conparts har overtaget eneforhandlingen af det kendte Hawiflex PUR-produkt og panserbelagte stålsliddele fra tyske Habermann GmbH. Programmet, som kan tilbydes til de fleste typer betonblandere, omfatter: Slidforinger Blanderarme Armbeskyttere Blanderskovle Sideskrabere Conparts styrke er vort mangeårige erfaring med reservedelssalg og service til betonfabrikanter verden over. Uanset fabrikat kan vi tilbyde de helt rigtige reserve- og sliddele til konkurrencedygtige priser, og give solid professionel vejledning oven i købet. SCANDINAVIA Conparts ApS Mørkebjergvej 7 DK-5600 Faaborg Tel: Fax: Mail: 10

11 BYG DTU HAR STORE FORVENTNINGER TIL ET NYT ELEKTRONMIKROSKOP, DER BLANDT ANDET ER VELEGNET TIL AT UNDERSØGE BETONS MIKROSTRUKTUR siger mere end 100 teorier Forskningen i porøse byggematerialer som beton og træ har med et avanceret scanning elektronmikroskop fået nye muligheder på BYG DTU. Udstyr som dette har længe stået meget højt på vores ønskeseddel. Porøse byggematerialer er et område, vi satser meget på, sagde institutdirektør Jacob Steen Møller fra BYG DTU ved den officielle indvielse af mikroskopet, der er doneret af Johan Heinrich Hoffmann og Hustrus mindefond. Mikroskopet er af typen ESEM, som står for Environmental Scanning Electron Microscope. Environmen- tal betyder i denne sammenhæng, at prøverne kan undersøges i en atmosfære af vanddamp i modsætning til sædvanlige elektronmikroskoper, der kræver vakuum i målekammeret. Dermed bliver det muligt at undersøge materialers mikrostruktur ved forskellige fugtforhold. Samtidig er målekammeret af en sådan størrelse, at det også er muligt at belaste prøveemnerne mekanisk, fortæller lektor Mette Geiker, der har stået for udvælgelse og anskaffelse af mikroskopet. Ved at kombinere fugtbelastning og mekanisk belastning får forskerne langt bedre muligheder end før for at undersøge porøse materialers brudmekanik. Et hurtigt kig kan sige mere end 100 teorier, sagde professor Ole Mejlhede Jensen således ved indvielsen, hvor han udnævnte elektronmikroskopet til et omdrejningspunkt for den fremtidige forskning i byggematerialer som beton, træ og tegl på BYG DTU. For eksempel kan vi lave skadesanalyse af beton, se imperfektioner i træs mikrostruktur og studere porestrukturen i tegl, fortsatte han. Elektronmikroskopet til en værdi af cirka 1,25 millioner kroner er desuden udstyret med en såkaldt EDAX til grundstofanalyse ved hjælp af røntgenspektrometri. jbn DET NY MIKROSKOP BRUGES I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE KORROSIONSBESTANDIGHEDEN AF ARMERING MED ÆNDREDE OVERFLADEEGENSKABER. BILLEDET ER OPTAGET MED LFD (LARGE FIELD DETECTOR) OG VISER EN BRUDFLADE AF CEMENTMØRTEL, DER HAR VÆRET OMSTØBT ARMERING. FOTO: ANDRÉ KÜTER, PER MØLLER OG METTE GEIKER. MED SUPERABSORBERENDE POLYMERPARTIKLER (SAP), SOM TILSÆTTES BETONEN UNDER BLANDING, KAN DER SKABES KUGLEFORMEDE HULRUM I DEN HÆRDNEDE BETON. TEKNOLOGIEN KAN ANVENDES TIL ELIMINERING AF AUTOGENT SVIND, SIKRING AF FROSTBESTANDIGHED OG KONSISTENSSTYRING FX VED SPRØJTESTØBNING. VENSTRE: CA. Ø100 µm TØR SAP-PARTIKEL. HØJRE: CA. Ø240 µm HULRUM I BETONEN SKABT EFTER ET VÆSKEOPTAG PÅ CA. 12 ML/ G TØR SAP. FOTO: SARA LAUSTSEN, ANDERS MØLLER MADSEN OG OLE MEJLHEDE JENSEN

12 FLODHESTEHUSET I KØBENHAVNS ZOO. DET KRÆVEDE EN RÆKKE FORSØG FOR ENTREPRENØREN MT HØJGAARD AT UDFØRE EN BETONOVERFLADE, DER LEVEDE OP TIL ARKITEKTENS ØNSKER. Startskud: SALGSTEKNIKER KLIK IND PÅ DEN NY PORTAL OG FIND EN PEIKKO DANMARK, ODENSE Kunne du tænke dig at sælge smarte og nytænkende løsninger til betonkonstruktioner og elementindustrien...? Peikko Danmark er et ungt og dynamisk salgs- og ingeniørteam med kontor nær motorvejen i Odense. Vi forestår salget af Peikko produkter, indstøbningsdele til betonindustrien, samt kompositbjælken, Deltabjælken på det danske marked. Peikko Danmark er en del af et stort internationalt voksende firma, og vi befinder os lige nu i en rivende udvikling. Vi søger en person, der har erfaring med betonkonstruktioner F.eks. en konstruktør, struktør eller teknisk sælger der kunne tænke sig at have ansvar for salg af Peikkos indstøbningsbeslag til bl.a. betonelementfabrikker. Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med firmabil og bonusordning i en virksomhed i rivende udvikling. Det er en stilling med frihed under ansvar, hvor dine handlinger i høj grad vil præge vores fremtidige udvikling og position på det danske marked. Stillingen ønskes besat snarest. Venligst kontakt Jonas Høg på tlf eller Se mere på: Hestehaven Odense S Tlf Fax Sjældent har et treårigt projekt sat sig så tydelige spor som Den synlige betonoverflade, der officielt slutter med udgangen af Projektets julegave til betonverdenen er imidlertid allerede klar i form af en omfattende videnportal, der både tilbyder inspiration og konkret viden til alle byggeriets parter, fra bygherre til entreprenør. Portalen hedder Den blev præsenteret på projektets afslutningsseminar den allersidste dag i oktober, hvor projektleder Dorthe Mathiesen fra Betoncentret på Teknologisk Institut Den synlige betonoverflade Projektet Den synlige betonoverflade begyndte den 1. januar 2005 og afsluttes med udgangen af Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem virksomheder og videncentre, der repræsenterer byggeriet i alle dets faser. Projektet har fået støtte fra Fonden Realdania. Se mere på www. synligbeton.dk

13 ligbeton.dk PORTALEN ER ET STARTSKUD, IKKE EN AFSLUTNING, SIGER DORTHE MATHIESEN, DER VAR PROJEKTLEDER FOR DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE. GULDGRUBE AF VIDEN OM BETONOVERFLADER understregede, at portalen snarere er et startskud end en afslutning. Inspiration, dialog og værktøjer De tre hovedoverskrifter for portalens indhold er inspiration, dialog og værktøjer. Inspirationen omfatter blandt andet en række reference- og inspirationsprojekter samt et bibliotek med betonoverflader. Dialogdelen indeholder tjeklister til byggeriets forskellige faser, så bygherrens forventninger effektivt kan kommunikeres videre gennem kæden. Og værktøjsdelen indeholder direkte anvendelig viden om fx mikro- og makrodesign, vurdering af visuel ensartethed og betonteknologi. En repræsentant for portalens kommende brugere, projektleder Niels Thorsund fra MT Højgaard, er begejstret: Dette er alle tiders. Portalen kan hjælpe mig rigtig meget i mit arbejde som entreprenør, siger han. Nem kommunikation FORSKELLIGE BETONOVERFLADER UDSTILLET I FORBINDELSE MED PROJEKTETS AFSLUTNINGSSEMINAR. Niels Thorsund havde ansvaret for udførelsen af de meget roste betonoverflader i flodhestenes nye anlæg i Københavns ZOO. Derfor kender han fra eget arbejde udfordringen med at føre arkitektens ønsker til en betonoverflade ud i livet. Portalen vil gøre det nemt for arkitekt og ingeniør at tale sammen om overflader, siger han. Betoncentret på Teknologisk Institut og Aalborg Portland har påtaget sig at føre portalen videre men efterlyser samtidig flere, der vil tage medejerskab og bidrage til vedligeholdelse og udbygning. På afslutningsseminaret meldte Betonelement- Foreningen sig straks på banen. jbn

14 NOTER NOTER NOTER NOTER Hjælp til digitalt byggeri DDB Taskforce er en gruppe eksperter fra de organisationer og virksomheder, der har deltaget i Det Digitale Byggeri, og som nu er klar til at rykke ud med rådgivning og uddannelse til alle, der står over for de nye krav om brug af informationsteknologi i byggeprocessen. Mange virksomheder i byggebranchen opfatter digitalt byggeri som svært at komme i gang med. Men sådan behøver det ikke være. DDB Taskforce kan forklare tingene og hjælpe virksomheden med en køreplan. I de fleste tilfælde er det endda gratis på grund af finansiering fra EU, siger konsulent Jan L. Andresen fra Teknologisk Institut. NOTER NOTER Kurv af pil og beton Fletkunstneren Klaus Titze høstede anerkendelse for næsten 10 års eksperimenter med fletværk i pil og beton, da bedste unikaprodukt skulle vælges på Kunsthåndværkermarkedets åbningsdag. Håndfuglen07 som prisen hedder blev givet til den tyskfødte mester for det originale udtryk han har skabt med sine pileflettede kurve bestrøget med fibermørtel. Inspirationen til betonkurvene kommer fra bygningskulturens vægge med pilestolper påført ler. Det princip har Klaus Titze overført til sit skulpturelle fletværk, der tidligere på året også begejstrede Statens Kunstfond, som købte tre kurve og lagde et arbejdslegat oveni. Erfaringsblad om betonskader BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen: Betonskader undersøgelse og reparation. Erfaringsbladet gennemgår metoder til undersøgelse af skader i jernbetonkonstruktioner og giver anvisninger til udbedring af skader. Nyt system til projektstyring ConTech Analysis ApS har udviklet softwaren 4sight til projektstyring med værktøjer til planlægning, fremdriftsrapportering samt opfølgning og revision af planlægning. Fremdrift kan indrapporteres via mobiltelefon eller web, idet systemet benytter sig af en central database, som kan tilgås fra en vilkårlig internet-browser og fra mobiltelefoner. Kvalitetsgrus fra Nordsøen Certificeret af Dansk Grus Certificering som leverandør af følgende betontilslagsmaterialer: Søsten 2-4 mm Søsten 4-8 mm kl. M Søsten 4-16 mm kl. A Søsten 8-16 mm kl. A Søsten 8-32 mm kl. A Søsten mm kl. A Fast leverandør til mange kvalitetsbevidste brugere i hele Danmark. Stor produktionskapacitet og store lagre - garanterer sikker levering året rundt. Kontakt os venligst og forhør nærmere Strandvejen Harboøre Tlf

15 NY UDGAVE AF NYTTIG HÅNDBOG SAMLER VIDEN OM ANVEN- DELSE, UDFØRELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE Værd at vide om betonbelægninger Belægningsgruppen i Dansk Beton har udgivet en revideret udgave af den tekniske håndbog Betonbelægninger, som senest udkom i Håndbogen er et omfattende og gennemillustreret værk på over 150 sider, der indeholder masser af nyttig viden om snart sagt alle aspekter af betonbelægninger fra fremstilling af beton og fliser til vedligeholdelse og ukrudtsbekæmpelse. Håndbogen er baseret på såvel teoretisk viden og de nyeste normer som praktiske erfaringer, og den giver bred information om sten og fliser af beton. Desuden indeholder håndbogen en vejledning i projektering og udførelse af trafikbelastede veje, pladser og stier. Det er Belægningsgruppens håb, at håndbogen vil blive brugt flittigt af byggeriets parter til at udføre holdbare befæstelser uden skader og fejl. Den ny håndbog kan købes på for 95 kroner eller downloades gratis som pdf. jbn Betoncentret søger nye kolleger i Taastrup, Aalborg og Kolding Bygningsingeniører med fokus på beton Vi søger bygningsingeniører eller lignende, der kan tilføre os kompetence på et eller flere af følgende områder: Tilstandsvurderinger og skadesudredninger af konstruktioner og boliger med revner, sætninger, brandskader, fugtskader og skimmelvækst. Kontrolopgaver, eksempelvis 10 års beholderkontrol. Betonteknologiske udredninger og dokumentation, FPC systemer og CE-mærkning. Erhvervs-ph.d.: Betons plastiske fase Du skal undersøge de problemstillinger, der opstår i betonens plastiske fase, når selvkompakterende beton benyttes til udlægning af gulve. Projektets formål er at udvikle en fysisk-kemisk baseret model til beskrivelse af plastisk svind i selvkompak - terende beton. Projektet vil indeholde både en teoretisk og eksperimentel del, og du vil selv få mulighed for at se problematikkerne på nært hold. For stillingerne gælder, at du bliver tilknyttet Betoncentret, der består af et stærkt team af specialister inden for områderne: tilstandsvurdering, prøvning, produktudvikling, betonproduktion, overfladebehandling, miljø og indeklima. Læs mere om stillingerne og send din ansøgning via Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivende institut, der udvikler nye teknologier og hjælper virksomheder og organisationer med at omsætte viden til strategier, beslutninger og produkter. Vi befinder os i krydsfeltet mellem forskning og forretning, og du kommer derfor til at arbejde sammen med medarbejdere fra mange fagområder og med eksterne samarbejds partnere såsom virksomheder, universiteter og internationale netværk

16 Nem rengøring betyder større effektivitet. Det er baggrunden for, at Haarup har udviklet sit eget spulesystem, der sikrer bedre rengøring og hurtigere blandeproces. Effektiv, præcis og robust Skal der tjenes penge i dag, kræves der effektivt udstyr, og Haarups blander er sandsynligvis den mest effektive blander på markedet. Dette skyldes den robuste, præcise konstruktion, som kendetegner alle de 11 forskellige størrelser fra 300 l til 4500 l. DANSK BETONFORENINGS FORMAND, ERIK STOKLUND LARSEN, PÅPEGEDE, AT BETON ER MIDT I ET IMAGESKIFT TIL NOGET LANGT MERE POSITIVT END TIDLIGERE. DET ÅBNER DØREN TIL EN SPÆNDENDE FREMTID. Blanderen produceres på egen fabrik, og dette er blot en af grundene til, at Haarups kraftigt dimensionerede gearkasse leveres med 5 års garanti. Haarup Maskinfabrik a/s Haarupvej 20 DK-8600 Silkeborg Fax: Tlf.: Web: BETONDAGENS UDSTILLING VAR SAMLINGSPUNKT I PAUSERNE

17 DANSK BETONDAG 2007 VAR GODT BESØGT. Dansk Betondag kom vidt omkring MANGE DELTAGERE, DA DANSK BETONFORENING FEJREDE SIT 60-ÅRS JUBILÆUM Måske på grund af Dansk Betonforenings 60 års jubilæum og jubilæumsskriftet Om ti år elsker danskerne beton, måske på grund af mødestedet i det centrale København, måske på grund af et ekstra spændende program. Under alle omstændigheder var den store sal på Hotel Marriott fyldt, og Dansk Betondag 2007 blev en af de mest velbesøgte i adskillige år. Indlæggene bragte tilhørerne vidt omkring. Fremtidsforskeren Uffe Palludan fulgte op på et indlæg på Dansk Betondag for 10 år siden om Øresundsregionen som det ny kraftcenter i Norden og endte med at foreslå en ny kunstig ø ved Peberholm med dansk/svensk lovgivning, kanaler, riviera og havudsigt, hvilket tilsammen burde kunne finansiere en hurtig fjernelse af broafgiften mellem Danmark og Sverige for at fremme integrationen. Betondesign af bænke, ure og gravsteder var også på programmet sammen med så forskellige byggerier som Det Kongelige Teaters ny skuespilhus, Allerhuset, Malmøs Citytunnel og et fuldautomatisk parkeringshus i Ørestad. Sæt din bil i en elevator, så bliver den automatisk anbragt på rette hylde i parkeringshusets kæmpemæssige reolsystem. Betonteknologisk var fiberarmeret beton til tunnelelementer på dagsordenen sammen med mikrosilica eller rettere manglen på samme, og hvad gør vi så egentlig ved det samt superplast, som kræver mere forskning for at give det fulde udbytte i SCC. Præsentationer og manuskripter fra Dansk Betondag er samlet i et hæfte på ikke mindre end 55 sider, som kan downloades fra www. danskbetonforening.dk. jbn

18 SELVKOMPAKTERENDE BETON ANVENDES EFTERHÅNDEN I BETYDELIGT OMFANG. MEN OPGAVEN ER IKKE HELT LØST - DER ER FORTSAT UDFORDRINGER AT OVERVINDE, VISTE SCC-KONSORTIETS AFSLUTNINGSSEMINAR. SCC har fået solidt fodfæste Selvkompakterende beton, SCC, har i de seneste år vundet markant indpas i den danske betonbranche, og forbruget er fortsat voksende. Det er en af konklusionerne efter SCC-Konsortiets kombinerede afslutningsseminar og informationsdag i slutningen af august Dermed kan arbejdet i innovationskonsortiet betegnes som en succes, idet målet var at bringe den danske betonbranche i front indenfor SCC. En anden væsentlig konklusion er, at der trods succesen fortsat er væsentlige udfordringer at overvinde. Især når det gælder SCC til pladsstøbninger, hvor den selvkompakterende beton kan være svær at have med at gøre. Markante tal SCC udgør 28 procent af al fabriksbeton i Danmark og 60 procent af elementbetonen, oplyste centerchef Mette Glavind fra Betoncentret på Teknologisk Institut på informationsdagen. Og divisionsdirektør Lars Gredsted fra MT Højgaard, der også er formand for SCC-Konsortiets styregruppe, var ikke i tvivl om, hvorfor SCC i stigende grad erstatter sædvanlig beton. Traditionelt jord- og betonarbejde er hårdt og slidsomt. Men SCC kan vi forbedre arbejdsmiljøet meget. Ingen vibrering, lavere støj, færre tunge luft og færre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er de største fordele, sagde han. Vejregler skal fremme brugen af SCC Vejdirektoratet, der med ansvaret for mange broer er en af Danmarks store bygherrer, vil gerne være med til at fremme brugen af SCC. Vi er ved at se på, hvordan vi kan få brug af SCC i relevant omfang ind i vejreglerne, fortalte Jørn Lauridsen fra Vejdirektoratet på SCC-Konsortiets afslutningskonference. Desuden skal rådgiverne fra begyndelsen tænke SCC ind i designet, oplyste Martin Svenning Nielsen fra den rådgivende virksomhed Gimsing & Madsen. SCC er et nyt værktøj i kassen, som er egnet til meget. Men det er ikke noget vidundermiddel, fastslog han. Hertil kommer, at produktiviteten i de fleste tilfælde vokser med SCC. For eksempel er det muligt at støbe fra 6 til 18 kvadratmeter gulv pr. mandtime. De tilsvarende tal for sædvanlig beton er fra 2,5 til 4 kvadratmeter. Ved produktion af betonelementer er produktiviteten cirka 70 procent højere med SCC. Derimod er der ingen målbare forbedringer i produktiviteten ved støbning af brodæk, hvilket kan skyldes, at selve støbningen kun udgør cirka fem procent af det samlede timeforbrug. Udfordringer for fabriksbeton Fordelene ved SCC har imidlertid også en pris. Ikke mindst for producenter af fabriksbeton, som tydeligt mærker, at SCC på mange områder er mere følsomt end traditionel beton. Vi har på mange områder måttet skærpe vores opmærksomhed. SCC er meget mere følsomt over for fx fillerindhold i sand, glødetab i flyveaske og vandindhold i tilslag, fortalte markedschef Jørgen Schou fra Unicon. Desuden har Unicon måttet udarbejde nye wattmeter-tabeller til styring af blanderne. Virksomheden arbejder med at indføre fugtfølere i alle tilslagssiloer og nye topunktsmålesystemer i blanderne for endnu bedre at kunne måle den friske betons egenskaber. Endelig er der flere eksempler på,

19 SCC ER BLEVET DOMINERENDE. SELVKOMPAKTERENDE BETON UDGØR 60 PROCENT AF ELEMENTBETONEN I DANMARK OG 28 PROCENT AF FABRIKSBETONEN. at SCC med lavalkalicement ændrer flydeegenskaber og konsistens ved pumpning. Vi overvejer at bruge stabilisatorer for at øge robustheden, sagde Jørgen Schou. En fornøjelse til elementer Ved elementproduktion er SCC generelt en fornøjelse, oplyste Søren Hansen fra Betonelement A/S. Mindre støj, ingen tunge løft og 40 procent mindre mandskab til den samme produktion. Det er markante fordele, sagde han. Men også elementfabrikkerne har udfordringer med SCC, som ofte varierer mere end sædvanlig beton. Desuden er afbindingstiden i nogle tilfælde længere, og det kan ved støbning i lodrette forme være svært at undgå luftblærer i overfladen. Resultaterne af SCC-konsortiets indsats kan se på hjemmesiden www. voscc.dk, som samler viden om SCC. jbn To gode håndbøger To håndbøger er et meget håndfast og anvendeligt resultat af SCC-Konsortiets indsats. Håndbøgerne omhandler henholdsvis sammensætning af SCC og udførelse af SCC, og de blev præsenteret af henholdsvis Claus Pade fra Betoncentret på Teknologisk Institut og Aage Poulsen fra MT Højgaard. Håndbøgerne koster 300 kroner plus moms pr. styk og kan bestilles på Betonforsker med speciale i SCC Danmark har fået endnu en ph.d. på betonområdet. Det er civilingeniør Lars Nyholm Thrane fra Betoncentret på Teknologisk Institut, der umiddelbart før sommerferien forsvarede sit erhvervs-ph.d.-projekt om formfyldning med selvkompakterende beton. SCC er et avanceret materiale, som adskiller sig meget fra traditionel beton. Blandt andet er det nødvendigt både at kende flydespænding og plastisk viskositet for at kunne beskrive den friske betons egenskaber, siger Lars Nyholm Thrane, som mener, at der fortsat er brug for forskning og udvikling for at udnytte materialet optimalt uden de praktiske problemer, som især viser sig ved pladsstøbninger. Også internationalt arbejder forskerne med at finde nøglen til at opnå præcist de ønskede flydeegenskaber hver gang. Derfor deltager Teknologisk Institut nu i en teknisk komite om SCC i regi af den internationale organisation RILEM, der har til formål af fremme samarbejdet om forskning i bygge- og konstruktionsmaterialer, lige som flere danske projekter er i støbeskeen. LARS NYHOLM THRANE I DET HØJTEKNOLOGISKE BETONVÆRKSTED PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

20 FREMRAGENDE ARKITEKTUR MAGELØSE BETON Adressen er Mageløs, og helt forkert er det ikke. Mageløs 7 i Odense er en hjørnebygning, hvor arkitekterne har sluppet sig selv løs. Den postmodernistiske bygning fra 1986 har detaljer, som også kan ses på de langt ældre bygninger i nærheden, som fx et afrundet hjørne, runde vinduer og betonsøjler. Bygningen rummer butikker, restaurant og kontorer. Arkitekt: Fugl og Henneberg I/S, Carl Ole Kristensen

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri 1. Introduktion Dette notat indeholder en sammenligning, hvor CO 2 -regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus.

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING Århus Akademi: Phønix Tag havde den helt rigtige og ideelle løsning på overbygningen af Århus Akademi på et fladt tag.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007 5. kursusgang Kjeld Svidt Institut for Byggeri og Anlæg ks@civil.aau.dk /ks/ Kjeld Svidt Slide nr. 1 Opsamling fra sidst Demo af Byggeweb

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere