TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi."

Transkript

1 TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende beton har vundet indpas NOVEMBER 24. ÅRGANG

2 Støb dit gulv med Selvkompakterende beton Selvkompakterende beton (SCC) kræver til forskel fra traditionel sætmålsbeton meget lidt bearbejdning i forbindelse med udstøbning. SCC omtales også som flydebeton, vibreringsfri eller vibreringslet beton. Arbejdsmiljømæssigt er fordelene ved SCC ikke til at overse, idet vibrationer, støj og hårdt arbejde reduceres markant i forhold til traditionelle gulvløsninger. Tillæg til 6/17/1994:2006 GULVKONSTRUKTIONER AF SELVKOMPAKTERENDE BETON -tillæg til Beton-Teknik 6/17/1994 Gulvkonstruktioner af beton Thorkild Rasmussen, CtO Nyhed Nu er det også muligt at anvende Lavalkali Sulfatbestandig cement, når du producerer SCC. Lavalkali Sulfatbestandig cement giver bl.a. følgende fordele: - kan anvendes i alle miljø- og eksponeringsklasser - mindre bidrag til alkaliregnskabet Vil du vide mere kan du downloade hæftet: Gulvkonstruktioner af selvkompakterende beton på aalborg-portland.dk under infocenter.

3 ISSN X Nr årgang November Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: Dansk Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Udgivere Dansk Beton Dansk Betonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Prinfoparitas Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Poul B. Eriksen Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- (4 numre) Løssalg kr. 65,00 excl. moms Indhold Kreativt byggeri og mindre kreativt Tung og dejlig beton Et kig siger mere end 100 teorier Startskud: ligbeton.dk Værd at vide om betonbelægninger.. 15 Dansk Betondag kom vidt omkring.. 16 SCC har fået solidt fodfæste Mageløse betonsøjler Nemmere at bygge bro med ny kantbjælke Spændende siddemuligheder Byggesjusk og unge ingeniør Jensen.. 26 BIH, Letbetonelementgruppen Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Dansk Betonråd: Hvordan går det med betonvisionerne? Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening Kreativt byggeri og mindre kreativt I Skibet, lidt vest for Vejle, skal der bygges 10 huse i en lille bebyggelse, Komforthusene. Det spændende ved det er, at husene ikke skal have hverken varmeveksler til fjernvarme eller gasfyr. Faktisk skal de slet ikke have nogen traditionel varmeinstallation. Der er tale om passivhuse, som klarer sig med så lidt opvarmning, at beboerne og standby-forbruget fra diverse apparater i det store og hele er nok. Resten klarer en varmepumpe for kroner årligt. Passivhuse har et energibehov til opvarmning på højst 15 kwh pr. kvadratmeter om året. Det kræver god isolation. En af parterne bag projektet er da også Isover, som producerer glasuld. De øvrige er Middelfart Sparekasse og ZETA Invest. 10 forskellige konsortier skal bygge de 10 huse. Når man ser lidt nærmere på de enkelte projekter, viser det sig, at der blandt husene er syv med lette facader af forskellige trækonstruktioner, et med vægge af porebeton, et fuldmuret hus og ét med letklinkerelementer i øvrigt fra Expan. Af beskrivelsen af betonhuset fremgår, at betonen har betydning for varmeregningen. De tunge konstruktioner akkumulerer og afgiver varme på de rigtige tidspunkter af døgnet og bidrager derved til mere stabile temperaturer og et lavere varmeforbrug. I en pressemeddelelse fra projektet kan man læse: Alle konsortierne har udvist stor kreativitet med hensyn til netop udnyttelse af solindfaldet. Det har givet sig udslag i en central bygningskrop og forskellige former for tagudhæng, som gør, at den lave vintersols stråler skinner ind i huset, mens sommersolen ikke kan nå det. Men er de nu så kreative endda alle sammen? Det kan i det mindste undre, at der ikke er flere, som er opmærksomme på muligheden for at spare på energien ved hjælp af tunge betonkonstruktioner. Dét er til gengæld kreativt. Væggene skal jo være der alligevel, så hvorfor ikke samtidig tildele dem en rolle i indeklimaet? Oven i købet får bygherren så endda solide, vedligeholdelsesfrie og indeklimavenlige betonkonstruktioner, som har potentiale til at overleve mange af de lettere konstruktioner. Forsiden HELSINGØR RENSEANLÆG. ARKITEKT: LUNDGAARD & TRANBERG. jbn

4

5 DET BEHOV FOR KØLING, DER BLANDT ANDET KENDETEGNER BYGNINGER AF STÅL OG GLAS, KAN ELIMINERES, HVIS BYGGERIET I STEDET UDFØRES MED FOKUS PÅ AT UDNYTTE PASSIV KLIMATISERING, SIGER PRODUKTCHEF JØRGEN SCHOU, UNICON. Tung og dejlig beton UNICON SATSER PÅ AT UDVIKLE BYGGELØSNINGER MED LAVERE ENERGIBEHOV, STØRRE KOMFORT OG BEDRE TOTALØKONOMI VED AT UDNYTTE BETONS GODE TERMISKE EGENSKABER Under navnet UNI-Energy og med mottoet tung og dejlig beton sætter Unicon A/S nu fokus på betons gode egenskaber, når det gælder energi og indeklima. UNI-Energy skal udvikle, dokumentere og demonstrere byggeløsninger ved brug af pladsstøbt beton som i forhold til traditionelle løsninger har lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. Miljø, helbred og økonomi Produktchef Jørgen Schou fra Unicon fortæller, at virksomheden i et par år har arbejdet med, hvordan man mest effektivt kan få fordele af betons

6 gode egenskaber til at oplagre og afgive varme. Netop på det termiske område har beton unikke egenskaber og store fordele sammenlignet med konkurrerende materialer som træ, stål og glas. Derfor vil vi gerne anvise løsninger, som både er praktisk brugbare og dokumenterede gennem beregning, siger han og peger på tre gode grunde til at foretrække beton: Miljøet, helbredet og økonomien. For at begynde med miljøet kan smartere brug af beton få væsentlig betydning for at realisere de energibesparelser, der er nødvendige for at reducere samfundets CO2-udslip, som står højt på den politiske dagsorden. 40 procent af Europas energiforbrug går til opvarmning. Det er dokumenteret, at tunge konstruktioner i bygninger kan reducere bygningens energiforbrug med mellem 4 og 13 Behov for køling Behov for opvarmning Ideal temperatur SÅDAN REGULERER LETTE OG TUNGE MATERIALER TEMPERATUREN I LØBET AF DØGNET. procent. Hertil kommer, at det behov for køling, der blandt andet kendetegner bygninger af stål og glas, kan elimineres, hvis byggeriet i stedet udføres med fokus på at udnytte passiv klimatisering, siger Jørgen Schou og Tunge materialer Lette materialer Tid fortsætter: Selvfølgelig er sådanne tal forholdsvis generelle. Men de viser, at vi måske taler om én eller to procent af Europas samlede energiforbrug, og det er virkelig meget at kunne spare

7 Sundere indeklima Samtidig argumenterer Unicon også med, at bygningerne får et bedre termisk indeklima og mindre behov for ventilation, hvilket både gavner komforten og helbredet. Forskning viser således, at der er højere forekomst af SBS (Sick Building Syndrom) i bygninger med mekanisk køling end i bygninger, som klimatiseres passivt ved udnyttelse af termisk masse og naturlig ventilation. Endelig bliver driften af bygningen billigere. Det skyldes både en mindre energiregning og lavere pris på grund af mindre eller måske slet intet behov for tekniske installationer til ventilation, køling og opvarming. OM VINTEREN KAN SOLEN HURTIGT BRINGE TEMPERATUREN OP. SMART BRUG AF BETON GEMMER VARMEN TIL DE KOLDE NÆTTER. Udfordringerne Men der er også udfordringer. Først og fremmest skal betonoverfladerne så vidt muligt være eksponerede det vil sige direkte i kontakt med indeluften og gerne med solindfald om vinteren; uden for meget maling, beklædninger, nedhængende lofter eller andet isolerende. Det betyder samtidig synlige betonoverflader, så udførelse og finish skal prioriteres højt. Det tackler Unicon ved hjælp af UNI-Surface, der definerer ni forskellige overflader fra bræddeforskalling til slebne og polerede overflader, så arkitekter og bygherrer kan vælge dem. Samtidig får entreprenørerne vejledning i at udføre disse overflader. De hårde betonoverflader giver også akustiske udfordringer i form af en høj efterklangstid. Dette løses normalt ved at kombinere de eksponerede overflader med andre overflader, der akustisk er mindre følsomme, eller ligefrem lyddæmpende. Optimal udnyttelse af den termiske masse til passiv klimatisering forudsætter desuden naturlig ventilation/natkøling, udvendig solafskærmning, udnyttelse af dagslys, behovsstyring af elektrisk belysning og en velisoleret og tæt bygningskonstruktion uden kuldebroer. jbn Derfor er beton bedst Beton har termiske egenskaber, der er langt bedre end konkurrerende byggematerialer som træ og stål. De termiske egenskaber, der har betydning for den termiske masse, er varmekapacitet og varmeledningsevne. Hertil kommer, hvordan materialets varmekapacitet og konduktivitet harmonerer med øvrige påvirkninger af rummet i løbet af døgncyklus. Enkelt sagt skal den termiske masse kunne optage varme i døgnets varme perioder og afgive varme i de kolde perioder. Derved bidrager den termiske masse til at stabilisere temperaturen. For en række byggematerialer gælder: Mineraluld leder varme dårligt og har lav varmekapacitet. Mineraluld bidrager derfor ikke til temperaturstabilisering. Stål har høj varmekapacitet, men leder varme for godt, så varmen ikke kan gemmes til om natten. Træ har en relativt høj varmekapacitet, men leder varme for dårligt til døgnudjævning. Beton har høj varmekapacitet og en moderat varmeledningsevne, der passer godt til døgncyklus i en bygning. I erhvervsbyggeri kan termisk masse først og fremmest anvendes til at reducere køle-behovet. I boliger vil termisk masse lagre den passive solvarme, der kommer ind gennem vinduerne, og således reducere varmebehovet, ligesom overophedningsproblemer i sommersæsonen vil blive reduceret. Interesserede kan læse mere om termisk brug af beton i følgende publikationer: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 19/2007 Varmeakkumulering i beton. Kan hentes fra Rapporten Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri fra Teknologisk Institut. Kan hentes på Termisk masse og klimatisering av bygninger er udarbejdet af Sintef i Norge. Den kan hentes på 7

8 Her findes det grå guld et initiativ støbt af Dansk Beton Sand, grus, kalk og vand har stor værdi, når det blandes med viden. Et godt byggeri kræver et holdbart byggemateriale. Beton er bæredygtig for både miljø og mennesker, da det består af rene naturmaterialer. Med andre ord: Blander man naturens egne materialer med viden, får man et godt sted for mennesker til gavn for mange generationer.

9 PEIKKO SØGER EN SÆLGER TIL SALG AF INDSTØBNINGSDELE Se separat annonce på side 12

10 Et kig DET NY ELEKTRONMIKROSKOP TIL 1,25 MILLIONER KRONER BLIVER ET FREMTIDIG OMDREJNINGSPUNKT PÅ BYG DTU FOR FORSKNING I PORØSE BYGGEMATERIALER SOM BETON, TRÆ OG TEGL. Sliddele til betonblandere Lavere omkostninger!!! Der stilles stadig større krav til lavere vedligeholdelsesomkostninger. For at løse dette krav kan Conparts tilbyde sliddelsprodukter med meget høj slidstyrke. Conparts har overtaget eneforhandlingen af det kendte Hawiflex PUR-produkt og panserbelagte stålsliddele fra tyske Habermann GmbH. Programmet, som kan tilbydes til de fleste typer betonblandere, omfatter: Slidforinger Blanderarme Armbeskyttere Blanderskovle Sideskrabere Conparts styrke er vort mangeårige erfaring med reservedelssalg og service til betonfabrikanter verden over. Uanset fabrikat kan vi tilbyde de helt rigtige reserve- og sliddele til konkurrencedygtige priser, og give solid professionel vejledning oven i købet. SCANDINAVIA Conparts ApS Mørkebjergvej 7 DK-5600 Faaborg Tel: Fax: Mail: 10

11 BYG DTU HAR STORE FORVENTNINGER TIL ET NYT ELEKTRONMIKROSKOP, DER BLANDT ANDET ER VELEGNET TIL AT UNDERSØGE BETONS MIKROSTRUKTUR siger mere end 100 teorier Forskningen i porøse byggematerialer som beton og træ har med et avanceret scanning elektronmikroskop fået nye muligheder på BYG DTU. Udstyr som dette har længe stået meget højt på vores ønskeseddel. Porøse byggematerialer er et område, vi satser meget på, sagde institutdirektør Jacob Steen Møller fra BYG DTU ved den officielle indvielse af mikroskopet, der er doneret af Johan Heinrich Hoffmann og Hustrus mindefond. Mikroskopet er af typen ESEM, som står for Environmental Scanning Electron Microscope. Environmen- tal betyder i denne sammenhæng, at prøverne kan undersøges i en atmosfære af vanddamp i modsætning til sædvanlige elektronmikroskoper, der kræver vakuum i målekammeret. Dermed bliver det muligt at undersøge materialers mikrostruktur ved forskellige fugtforhold. Samtidig er målekammeret af en sådan størrelse, at det også er muligt at belaste prøveemnerne mekanisk, fortæller lektor Mette Geiker, der har stået for udvælgelse og anskaffelse af mikroskopet. Ved at kombinere fugtbelastning og mekanisk belastning får forskerne langt bedre muligheder end før for at undersøge porøse materialers brudmekanik. Et hurtigt kig kan sige mere end 100 teorier, sagde professor Ole Mejlhede Jensen således ved indvielsen, hvor han udnævnte elektronmikroskopet til et omdrejningspunkt for den fremtidige forskning i byggematerialer som beton, træ og tegl på BYG DTU. For eksempel kan vi lave skadesanalyse af beton, se imperfektioner i træs mikrostruktur og studere porestrukturen i tegl, fortsatte han. Elektronmikroskopet til en værdi af cirka 1,25 millioner kroner er desuden udstyret med en såkaldt EDAX til grundstofanalyse ved hjælp af røntgenspektrometri. jbn DET NY MIKROSKOP BRUGES I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE KORROSIONSBESTANDIGHEDEN AF ARMERING MED ÆNDREDE OVERFLADEEGENSKABER. BILLEDET ER OPTAGET MED LFD (LARGE FIELD DETECTOR) OG VISER EN BRUDFLADE AF CEMENTMØRTEL, DER HAR VÆRET OMSTØBT ARMERING. FOTO: ANDRÉ KÜTER, PER MØLLER OG METTE GEIKER. MED SUPERABSORBERENDE POLYMERPARTIKLER (SAP), SOM TILSÆTTES BETONEN UNDER BLANDING, KAN DER SKABES KUGLEFORMEDE HULRUM I DEN HÆRDNEDE BETON. TEKNOLOGIEN KAN ANVENDES TIL ELIMINERING AF AUTOGENT SVIND, SIKRING AF FROSTBESTANDIGHED OG KONSISTENSSTYRING FX VED SPRØJTESTØBNING. VENSTRE: CA. Ø100 µm TØR SAP-PARTIKEL. HØJRE: CA. Ø240 µm HULRUM I BETONEN SKABT EFTER ET VÆSKEOPTAG PÅ CA. 12 ML/ G TØR SAP. FOTO: SARA LAUSTSEN, ANDERS MØLLER MADSEN OG OLE MEJLHEDE JENSEN

12 FLODHESTEHUSET I KØBENHAVNS ZOO. DET KRÆVEDE EN RÆKKE FORSØG FOR ENTREPRENØREN MT HØJGAARD AT UDFØRE EN BETONOVERFLADE, DER LEVEDE OP TIL ARKITEKTENS ØNSKER. Startskud: SALGSTEKNIKER KLIK IND PÅ DEN NY PORTAL OG FIND EN PEIKKO DANMARK, ODENSE Kunne du tænke dig at sælge smarte og nytænkende løsninger til betonkonstruktioner og elementindustrien...? Peikko Danmark er et ungt og dynamisk salgs- og ingeniørteam med kontor nær motorvejen i Odense. Vi forestår salget af Peikko produkter, indstøbningsdele til betonindustrien, samt kompositbjælken, Deltabjælken på det danske marked. Peikko Danmark er en del af et stort internationalt voksende firma, og vi befinder os lige nu i en rivende udvikling. Vi søger en person, der har erfaring med betonkonstruktioner F.eks. en konstruktør, struktør eller teknisk sælger der kunne tænke sig at have ansvar for salg af Peikkos indstøbningsbeslag til bl.a. betonelementfabrikker. Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med firmabil og bonusordning i en virksomhed i rivende udvikling. Det er en stilling med frihed under ansvar, hvor dine handlinger i høj grad vil præge vores fremtidige udvikling og position på det danske marked. Stillingen ønskes besat snarest. Venligst kontakt Jonas Høg på tlf eller Se mere på: Hestehaven Odense S Tlf Fax Sjældent har et treårigt projekt sat sig så tydelige spor som Den synlige betonoverflade, der officielt slutter med udgangen af Projektets julegave til betonverdenen er imidlertid allerede klar i form af en omfattende videnportal, der både tilbyder inspiration og konkret viden til alle byggeriets parter, fra bygherre til entreprenør. Portalen hedder Den blev præsenteret på projektets afslutningsseminar den allersidste dag i oktober, hvor projektleder Dorthe Mathiesen fra Betoncentret på Teknologisk Institut Den synlige betonoverflade Projektet Den synlige betonoverflade begyndte den 1. januar 2005 og afsluttes med udgangen af Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem virksomheder og videncentre, der repræsenterer byggeriet i alle dets faser. Projektet har fået støtte fra Fonden Realdania. Se mere på www. synligbeton.dk

13 ligbeton.dk PORTALEN ER ET STARTSKUD, IKKE EN AFSLUTNING, SIGER DORTHE MATHIESEN, DER VAR PROJEKTLEDER FOR DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE. GULDGRUBE AF VIDEN OM BETONOVERFLADER understregede, at portalen snarere er et startskud end en afslutning. Inspiration, dialog og værktøjer De tre hovedoverskrifter for portalens indhold er inspiration, dialog og værktøjer. Inspirationen omfatter blandt andet en række reference- og inspirationsprojekter samt et bibliotek med betonoverflader. Dialogdelen indeholder tjeklister til byggeriets forskellige faser, så bygherrens forventninger effektivt kan kommunikeres videre gennem kæden. Og værktøjsdelen indeholder direkte anvendelig viden om fx mikro- og makrodesign, vurdering af visuel ensartethed og betonteknologi. En repræsentant for portalens kommende brugere, projektleder Niels Thorsund fra MT Højgaard, er begejstret: Dette er alle tiders. Portalen kan hjælpe mig rigtig meget i mit arbejde som entreprenør, siger han. Nem kommunikation FORSKELLIGE BETONOVERFLADER UDSTILLET I FORBINDELSE MED PROJEKTETS AFSLUTNINGSSEMINAR. Niels Thorsund havde ansvaret for udførelsen af de meget roste betonoverflader i flodhestenes nye anlæg i Københavns ZOO. Derfor kender han fra eget arbejde udfordringen med at føre arkitektens ønsker til en betonoverflade ud i livet. Portalen vil gøre det nemt for arkitekt og ingeniør at tale sammen om overflader, siger han. Betoncentret på Teknologisk Institut og Aalborg Portland har påtaget sig at føre portalen videre men efterlyser samtidig flere, der vil tage medejerskab og bidrage til vedligeholdelse og udbygning. På afslutningsseminaret meldte Betonelement- Foreningen sig straks på banen. jbn

14 NOTER NOTER NOTER NOTER Hjælp til digitalt byggeri DDB Taskforce er en gruppe eksperter fra de organisationer og virksomheder, der har deltaget i Det Digitale Byggeri, og som nu er klar til at rykke ud med rådgivning og uddannelse til alle, der står over for de nye krav om brug af informationsteknologi i byggeprocessen. Mange virksomheder i byggebranchen opfatter digitalt byggeri som svært at komme i gang med. Men sådan behøver det ikke være. DDB Taskforce kan forklare tingene og hjælpe virksomheden med en køreplan. I de fleste tilfælde er det endda gratis på grund af finansiering fra EU, siger konsulent Jan L. Andresen fra Teknologisk Institut. NOTER NOTER Kurv af pil og beton Fletkunstneren Klaus Titze høstede anerkendelse for næsten 10 års eksperimenter med fletværk i pil og beton, da bedste unikaprodukt skulle vælges på Kunsthåndværkermarkedets åbningsdag. Håndfuglen07 som prisen hedder blev givet til den tyskfødte mester for det originale udtryk han har skabt med sine pileflettede kurve bestrøget med fibermørtel. Inspirationen til betonkurvene kommer fra bygningskulturens vægge med pilestolper påført ler. Det princip har Klaus Titze overført til sit skulpturelle fletværk, der tidligere på året også begejstrede Statens Kunstfond, som købte tre kurve og lagde et arbejdslegat oveni. Erfaringsblad om betonskader BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen: Betonskader undersøgelse og reparation. Erfaringsbladet gennemgår metoder til undersøgelse af skader i jernbetonkonstruktioner og giver anvisninger til udbedring af skader. Nyt system til projektstyring ConTech Analysis ApS har udviklet softwaren 4sight til projektstyring med værktøjer til planlægning, fremdriftsrapportering samt opfølgning og revision af planlægning. Fremdrift kan indrapporteres via mobiltelefon eller web, idet systemet benytter sig af en central database, som kan tilgås fra en vilkårlig internet-browser og fra mobiltelefoner. Kvalitetsgrus fra Nordsøen Certificeret af Dansk Grus Certificering som leverandør af følgende betontilslagsmaterialer: Søsten 2-4 mm Søsten 4-8 mm kl. M Søsten 4-16 mm kl. A Søsten 8-16 mm kl. A Søsten 8-32 mm kl. A Søsten mm kl. A Fast leverandør til mange kvalitetsbevidste brugere i hele Danmark. Stor produktionskapacitet og store lagre - garanterer sikker levering året rundt. Kontakt os venligst og forhør nærmere Strandvejen Harboøre Tlf

15 NY UDGAVE AF NYTTIG HÅNDBOG SAMLER VIDEN OM ANVEN- DELSE, UDFØRELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE Værd at vide om betonbelægninger Belægningsgruppen i Dansk Beton har udgivet en revideret udgave af den tekniske håndbog Betonbelægninger, som senest udkom i Håndbogen er et omfattende og gennemillustreret værk på over 150 sider, der indeholder masser af nyttig viden om snart sagt alle aspekter af betonbelægninger fra fremstilling af beton og fliser til vedligeholdelse og ukrudtsbekæmpelse. Håndbogen er baseret på såvel teoretisk viden og de nyeste normer som praktiske erfaringer, og den giver bred information om sten og fliser af beton. Desuden indeholder håndbogen en vejledning i projektering og udførelse af trafikbelastede veje, pladser og stier. Det er Belægningsgruppens håb, at håndbogen vil blive brugt flittigt af byggeriets parter til at udføre holdbare befæstelser uden skader og fejl. Den ny håndbog kan købes på for 95 kroner eller downloades gratis som pdf. jbn Betoncentret søger nye kolleger i Taastrup, Aalborg og Kolding Bygningsingeniører med fokus på beton Vi søger bygningsingeniører eller lignende, der kan tilføre os kompetence på et eller flere af følgende områder: Tilstandsvurderinger og skadesudredninger af konstruktioner og boliger med revner, sætninger, brandskader, fugtskader og skimmelvækst. Kontrolopgaver, eksempelvis 10 års beholderkontrol. Betonteknologiske udredninger og dokumentation, FPC systemer og CE-mærkning. Erhvervs-ph.d.: Betons plastiske fase Du skal undersøge de problemstillinger, der opstår i betonens plastiske fase, når selvkompakterende beton benyttes til udlægning af gulve. Projektets formål er at udvikle en fysisk-kemisk baseret model til beskrivelse af plastisk svind i selvkompak - terende beton. Projektet vil indeholde både en teoretisk og eksperimentel del, og du vil selv få mulighed for at se problematikkerne på nært hold. For stillingerne gælder, at du bliver tilknyttet Betoncentret, der består af et stærkt team af specialister inden for områderne: tilstandsvurdering, prøvning, produktudvikling, betonproduktion, overfladebehandling, miljø og indeklima. Læs mere om stillingerne og send din ansøgning via Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivende institut, der udvikler nye teknologier og hjælper virksomheder og organisationer med at omsætte viden til strategier, beslutninger og produkter. Vi befinder os i krydsfeltet mellem forskning og forretning, og du kommer derfor til at arbejde sammen med medarbejdere fra mange fagområder og med eksterne samarbejds partnere såsom virksomheder, universiteter og internationale netværk

16 Nem rengøring betyder større effektivitet. Det er baggrunden for, at Haarup har udviklet sit eget spulesystem, der sikrer bedre rengøring og hurtigere blandeproces. Effektiv, præcis og robust Skal der tjenes penge i dag, kræves der effektivt udstyr, og Haarups blander er sandsynligvis den mest effektive blander på markedet. Dette skyldes den robuste, præcise konstruktion, som kendetegner alle de 11 forskellige størrelser fra 300 l til 4500 l. DANSK BETONFORENINGS FORMAND, ERIK STOKLUND LARSEN, PÅPEGEDE, AT BETON ER MIDT I ET IMAGESKIFT TIL NOGET LANGT MERE POSITIVT END TIDLIGERE. DET ÅBNER DØREN TIL EN SPÆNDENDE FREMTID. Blanderen produceres på egen fabrik, og dette er blot en af grundene til, at Haarups kraftigt dimensionerede gearkasse leveres med 5 års garanti. Haarup Maskinfabrik a/s Haarupvej 20 DK-8600 Silkeborg Fax: Tlf.: Web: BETONDAGENS UDSTILLING VAR SAMLINGSPUNKT I PAUSERNE

17 DANSK BETONDAG 2007 VAR GODT BESØGT. Dansk Betondag kom vidt omkring MANGE DELTAGERE, DA DANSK BETONFORENING FEJREDE SIT 60-ÅRS JUBILÆUM Måske på grund af Dansk Betonforenings 60 års jubilæum og jubilæumsskriftet Om ti år elsker danskerne beton, måske på grund af mødestedet i det centrale København, måske på grund af et ekstra spændende program. Under alle omstændigheder var den store sal på Hotel Marriott fyldt, og Dansk Betondag 2007 blev en af de mest velbesøgte i adskillige år. Indlæggene bragte tilhørerne vidt omkring. Fremtidsforskeren Uffe Palludan fulgte op på et indlæg på Dansk Betondag for 10 år siden om Øresundsregionen som det ny kraftcenter i Norden og endte med at foreslå en ny kunstig ø ved Peberholm med dansk/svensk lovgivning, kanaler, riviera og havudsigt, hvilket tilsammen burde kunne finansiere en hurtig fjernelse af broafgiften mellem Danmark og Sverige for at fremme integrationen. Betondesign af bænke, ure og gravsteder var også på programmet sammen med så forskellige byggerier som Det Kongelige Teaters ny skuespilhus, Allerhuset, Malmøs Citytunnel og et fuldautomatisk parkeringshus i Ørestad. Sæt din bil i en elevator, så bliver den automatisk anbragt på rette hylde i parkeringshusets kæmpemæssige reolsystem. Betonteknologisk var fiberarmeret beton til tunnelelementer på dagsordenen sammen med mikrosilica eller rettere manglen på samme, og hvad gør vi så egentlig ved det samt superplast, som kræver mere forskning for at give det fulde udbytte i SCC. Præsentationer og manuskripter fra Dansk Betondag er samlet i et hæfte på ikke mindre end 55 sider, som kan downloades fra www. danskbetonforening.dk. jbn

18 SELVKOMPAKTERENDE BETON ANVENDES EFTERHÅNDEN I BETYDELIGT OMFANG. MEN OPGAVEN ER IKKE HELT LØST - DER ER FORTSAT UDFORDRINGER AT OVERVINDE, VISTE SCC-KONSORTIETS AFSLUTNINGSSEMINAR. SCC har fået solidt fodfæste Selvkompakterende beton, SCC, har i de seneste år vundet markant indpas i den danske betonbranche, og forbruget er fortsat voksende. Det er en af konklusionerne efter SCC-Konsortiets kombinerede afslutningsseminar og informationsdag i slutningen af august Dermed kan arbejdet i innovationskonsortiet betegnes som en succes, idet målet var at bringe den danske betonbranche i front indenfor SCC. En anden væsentlig konklusion er, at der trods succesen fortsat er væsentlige udfordringer at overvinde. Især når det gælder SCC til pladsstøbninger, hvor den selvkompakterende beton kan være svær at have med at gøre. Markante tal SCC udgør 28 procent af al fabriksbeton i Danmark og 60 procent af elementbetonen, oplyste centerchef Mette Glavind fra Betoncentret på Teknologisk Institut på informationsdagen. Og divisionsdirektør Lars Gredsted fra MT Højgaard, der også er formand for SCC-Konsortiets styregruppe, var ikke i tvivl om, hvorfor SCC i stigende grad erstatter sædvanlig beton. Traditionelt jord- og betonarbejde er hårdt og slidsomt. Men SCC kan vi forbedre arbejdsmiljøet meget. Ingen vibrering, lavere støj, færre tunge luft og færre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er de største fordele, sagde han. Vejregler skal fremme brugen af SCC Vejdirektoratet, der med ansvaret for mange broer er en af Danmarks store bygherrer, vil gerne være med til at fremme brugen af SCC. Vi er ved at se på, hvordan vi kan få brug af SCC i relevant omfang ind i vejreglerne, fortalte Jørn Lauridsen fra Vejdirektoratet på SCC-Konsortiets afslutningskonference. Desuden skal rådgiverne fra begyndelsen tænke SCC ind i designet, oplyste Martin Svenning Nielsen fra den rådgivende virksomhed Gimsing & Madsen. SCC er et nyt værktøj i kassen, som er egnet til meget. Men det er ikke noget vidundermiddel, fastslog han. Hertil kommer, at produktiviteten i de fleste tilfælde vokser med SCC. For eksempel er det muligt at støbe fra 6 til 18 kvadratmeter gulv pr. mandtime. De tilsvarende tal for sædvanlig beton er fra 2,5 til 4 kvadratmeter. Ved produktion af betonelementer er produktiviteten cirka 70 procent højere med SCC. Derimod er der ingen målbare forbedringer i produktiviteten ved støbning af brodæk, hvilket kan skyldes, at selve støbningen kun udgør cirka fem procent af det samlede timeforbrug. Udfordringer for fabriksbeton Fordelene ved SCC har imidlertid også en pris. Ikke mindst for producenter af fabriksbeton, som tydeligt mærker, at SCC på mange områder er mere følsomt end traditionel beton. Vi har på mange områder måttet skærpe vores opmærksomhed. SCC er meget mere følsomt over for fx fillerindhold i sand, glødetab i flyveaske og vandindhold i tilslag, fortalte markedschef Jørgen Schou fra Unicon. Desuden har Unicon måttet udarbejde nye wattmeter-tabeller til styring af blanderne. Virksomheden arbejder med at indføre fugtfølere i alle tilslagssiloer og nye topunktsmålesystemer i blanderne for endnu bedre at kunne måle den friske betons egenskaber. Endelig er der flere eksempler på,

19 SCC ER BLEVET DOMINERENDE. SELVKOMPAKTERENDE BETON UDGØR 60 PROCENT AF ELEMENTBETONEN I DANMARK OG 28 PROCENT AF FABRIKSBETONEN. at SCC med lavalkalicement ændrer flydeegenskaber og konsistens ved pumpning. Vi overvejer at bruge stabilisatorer for at øge robustheden, sagde Jørgen Schou. En fornøjelse til elementer Ved elementproduktion er SCC generelt en fornøjelse, oplyste Søren Hansen fra Betonelement A/S. Mindre støj, ingen tunge løft og 40 procent mindre mandskab til den samme produktion. Det er markante fordele, sagde han. Men også elementfabrikkerne har udfordringer med SCC, som ofte varierer mere end sædvanlig beton. Desuden er afbindingstiden i nogle tilfælde længere, og det kan ved støbning i lodrette forme være svært at undgå luftblærer i overfladen. Resultaterne af SCC-konsortiets indsats kan se på hjemmesiden www. voscc.dk, som samler viden om SCC. jbn To gode håndbøger To håndbøger er et meget håndfast og anvendeligt resultat af SCC-Konsortiets indsats. Håndbøgerne omhandler henholdsvis sammensætning af SCC og udførelse af SCC, og de blev præsenteret af henholdsvis Claus Pade fra Betoncentret på Teknologisk Institut og Aage Poulsen fra MT Højgaard. Håndbøgerne koster 300 kroner plus moms pr. styk og kan bestilles på Betonforsker med speciale i SCC Danmark har fået endnu en ph.d. på betonområdet. Det er civilingeniør Lars Nyholm Thrane fra Betoncentret på Teknologisk Institut, der umiddelbart før sommerferien forsvarede sit erhvervs-ph.d.-projekt om formfyldning med selvkompakterende beton. SCC er et avanceret materiale, som adskiller sig meget fra traditionel beton. Blandt andet er det nødvendigt både at kende flydespænding og plastisk viskositet for at kunne beskrive den friske betons egenskaber, siger Lars Nyholm Thrane, som mener, at der fortsat er brug for forskning og udvikling for at udnytte materialet optimalt uden de praktiske problemer, som især viser sig ved pladsstøbninger. Også internationalt arbejder forskerne med at finde nøglen til at opnå præcist de ønskede flydeegenskaber hver gang. Derfor deltager Teknologisk Institut nu i en teknisk komite om SCC i regi af den internationale organisation RILEM, der har til formål af fremme samarbejdet om forskning i bygge- og konstruktionsmaterialer, lige som flere danske projekter er i støbeskeen. LARS NYHOLM THRANE I DET HØJTEKNOLOGISKE BETONVÆRKSTED PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

20 FREMRAGENDE ARKITEKTUR MAGELØSE BETON Adressen er Mageløs, og helt forkert er det ikke. Mageløs 7 i Odense er en hjørnebygning, hvor arkitekterne har sluppet sig selv løs. Den postmodernistiske bygning fra 1986 har detaljer, som også kan ses på de langt ældre bygninger i nærheden, som fx et afrundet hjørne, runde vinduer og betonsøjler. Bygningen rummer butikker, restaurant og kontorer. Arkitekt: Fugl og Henneberg I/S, Carl Ole Kristensen

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema: betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA Beton 2 Maj 2011 Bred vifte af krav til Femernbeton 120 års levetid kræver styr på mange parametre TEMA Tre store anlægsprojekter Succesfuld Bæredygtig Beton Konference Fire prisuddelinger og spændende

Læs mere

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema: betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik 20 10 års succes Workshops

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

GLAS FORÅR 2008 02 GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK. 06 Olympiske farver i idrættens højborg

GLAS FORÅR 2008 02 GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK. 06 Olympiske farver i idrættens højborg GLAS GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK FORÅR 2008 02 06 Olympiske farver i idrættens højborg 14 Når glas skal skiftes 18 Vinduesplaceringer i passivhuse ikke så enkelt Annonce: GlasData på Internettet

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM:

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM: betonsærudgave FEBRUAR 2015 SÆRUDGAVE OM: betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ Prisen Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til mere Aalborg

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk magasinet GULV! Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med God akustik er noget man bygger sig til 4 / DM i Gulv 18 / Reportager fra årets Domotex-messe 22 / Arkitektens ønskemesse 26 / Guide til Kina

Læs mere

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere