Energibesparelser og Vedvarende Energi i det Åbne Land. En undersøgelse på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser og Vedvarende Energi i det Åbne Land. En undersøgelse på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø"

Transkript

1 Energibesparelser og Vedvarende Energi i det Åbne Land En undersøgelse på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø Maj 2006

2 Forord Samsø Kommune modtog i oktober 2003 et tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til gennemførelse af projektet: Realisering af energibesparelser og vedvarende energianlæg i mindre landsbyer på Samsø. Udover energitemaet var det et formål, at fokusere på serviceområderne: transport, affald, det sociale og kulturelle, børn og ældre. Gennemførelsen af projektet blev overdraget til Samsø Energiselskab og projektets markarbejde blev gennemført i perioden november 2003 juni 2005 af Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor samt Jens Peter Nielsen og Aage Johnsen Nielsen (projektkoordinator) fra Samsø Energiselskab. De to organisationer har stået for gennemførelsen af projektet og kontakten til borgerne samt for gennemførelse af de afholdte Energitjek. Aage Johnsen Nielsen har stået for udarbejdelse af nærværende slutrapport. Samsø, februar

3 Resumé Projektet om energi- og vandbesparelser samt: sociale-, kulturelle og øvrige forhold har været gennemført i fire områder på Samsø: - landsbyen Østerby, hvor der blev stiftet et landbylav under processen, - landsbyen Besser i samarbejde med den eksisterende borgerforening, - landsbyerne Pillemark/Hårmark der har en fælles borgerforening og - opsamling blandt husejere udenfor de nævnte områder, som henvendte sig i forbindelse med arbejdet i Pillemark/Hårmark. Der har været kontakt til i alt 48 husejere og der er gennemført 41 energitjek. Bortset fra landsbyen Østerby har temaerne transport, affald, det sociale og kulturelle, børn og ældre haft en mindre interesse. Metode ved Energitjek Besøget i boligerne tog typisk 1½ time, hvor beboerne blev interviewet om adfærd, der blev registreret installationer, apparater, isoleringsforanstaltninger m.m. Endvidere blev der talt om andre forhold for området, som ikke havde direkte tilknytning til boligen. Efter besøget udarbejdede og fremsendte Projektmedarbejderne en skriftlig vurdering af ressourceforholdene, med forslag til forbedringer indenfor områderne el-, varme- og vandforbrug. Endvidere ønskede 14 husejere kalkulationer vedrørende overgang til vedvarende energianlæg. I 5 af boligerne stammede energiforsyningen udelukkende fra vedvarende energi. I 24 boliger var der et supplement af vedvarende energiforsyning (fortrinsvis brændeovne). Nedenfor vises hovedresultaterne fra projektet i grafisk form. I rapporten omtales de fire lokaliteter mere detaljeret. Elforbruget I 35 af boligerne var elforbruget kendt. Ved hjælp af Elsparefondens beregningsskema på kunne der udregnes en gennemsnitsprofil for husholdnings elforbruget og elforbruget til varmtvandsbeholdere (fortrinsvis i elvarmeboligerne). Forbruget kunne derefter sammenlignes med gennemsnittet for en tilsvarende bolig og beboersammensætning i Århus Amt. Som det fremgår af Diagram 1, lå elforbruget lavere i 24 af boligerne og højere i 11 af boligerne end normalgennemsnittet i Århus Amt for en tilsvarende bolig og beboersammensætning. Varmeforbruget I 33 boliger kunne varmeforbruget beregnes. Som det fremgår af Diagram 2 var det årlige nettovarmeforbrug pr. m 2 under 150 kwh i 23 boliger (heraf under 100 kwh i 7 boliger). Det er et lavt varmeforbrug i en overvejende ældre boligmasse. Det lave varmeforbrug er et udtryk for, at beboerne er sparsommelige (nogle af nødvendighed) og at dele af boligen henstår med en lav opvarmning. Hvis boligerne ejerskiftes kan det betyde, at forbruget vil stige. Erfaringen er dog samtidig, at et ejerskifte giver større renoveringer og herunder energibesparende foranstaltninger i de respektive boliger. Det fremgår videre af diagrammet, at det årlige nettovarmeforbrug er over 150 kwh pr. m 2 i 10 boliger, herunder mellem 200 og 225 kwh i 2 boliger. Især for de sidstnævnte 2 boliger er der tale om et overforbrug som kunne sænkes ved omtanke og investering i energibesparende foranstaltninger. 3

4 Diagram 1: Husholdninger Lavere Højere Husholdnings elforbruget i 35 boliger på Samsø, hhv. lavere og højere end gennemsnittet for Århus Amt Diagram 2: Varmeforbrug kwh/m2/år Varmeforbrug kwh/m2/år Årligt beregnet nettovarmeforbrug i kwh pr. m i 33 boliger på Samsø Opvarmningsform Opvarmningsformen er kendt i de 42 boliger, som vi har været i kontakt med. Som det fremgår af Diagram 3, er den primære opvarmningskilde i 30 af boligerne baseret på fyringsolie. I 16 af disse boliger er der et VE supplement af hhv. brændeovne, solvarme og brændekedler. 4

5 7 af boligerne var elopvarmede, alle suppleret med brændeovne. 5 boliger anvendte udelukkende vedvarende energi som opvarmningskilde. Vedvarende Energi 14 boliger (alle med oliekedler) havde ingen form for vedvarende energi. Til de 7 af disse boliger blev der udarbejdet beregninger for overgang til enten træpillekedler eller varmepumpeanlæg. Til yderligere 7 boliger, der havde et supplement fra vedvarende energi (brændeovne og solvarme), blev der ligeledes udarbejdet beregninger for overgang til træpillekedler eller varmepumpeanlæg. Diagram 3: Oliekedler El/Brændeove Vedv. Energi o Biokedel/sol Biokedler Brændeovn/VP Oliekedler Biokedler Sol Sol+brændeovn Brændeovne Opvarmningsform i 42 boliger på Samsø, udenfor de 6 fjernvarmelandsbyer, fordelt på olie, el og vedvarende energi En af biokedlerne under kategorien vedvarende energi var kombineret med solvarme. Af diagrammet fremgår det, at der er et forholdsvis stort antal individuelle brændeovne og biokedler, i 26 ud af 42 boliger. I energiorganisationerne er vi opmærksomme på, at der kan opstå miljøproblemer i den forbindelse. Det har bl.a. været fremført som et af goderne ved fjernvarmen, at den vil reducere en del punktforureninger fra landsbyerne. I de større landsbyer Pillemark og Besser har dette argument ikke haft gennemslagskraft. I Pillemark vurderes årsagen at være, at en del har korn/træpillekedler og en del har gratis/billig adgang til træ, anvendt til brændeovne. I Besser vurderes beboerne at være noget ældre, ligesom antallet af fritidsboliger er højere, 31 %. I Pillemark er 25 % af boligerne fritidsboliger. Vandforbruget I Diagram 4 ses det årlige vandforbrug pr. person i 33 boliger. På Samsø ligger det årlige gennemsnitsforbrug på m 3 pr. person. Som det fremgår er forbruget i 11 af boligerne lavere end dette forbrug. 9 boliger ligge på gennemsnittet og 13 boliger anvender mere end gennemsnittet. På grund af de høje vand- og afledningsafgifter ca. 65 kr. pr. m 3, er der stor opmærksomhed omkring vandforbruget. Mange har derfor 2-skyld toiletter (eller anvender returtryk) og kun få har ikke termostatstyret bruserarmatur. 5

6 Diagram 4: Vandforbrug m ni Vandforbrug m3 Årligt vandforbrug i m 3 pr. person i 33 boliger på Samsø Øvrige forhold I landsbyen Østerby, blev der stiftet et landsbylaug i forbindelse med projektet. Lauget tager sig primært af socialt/kulturelle forhold gennem afholdelse af fastelavns- og sommerarrangementer. Endvidere foranstaltede lauget i 2005 en renovering af og omkring gadekæret. I landsbyerne Besser og Pillemark/Hårmark tager borgerforeningerne sig tilsvarende af socialt/kulturelle forhold. Renovation: På Samsø afhentes husholdningsaffaldet hver anden uge, bortset fra perioden 1. maj 31 august, hvor det afhentes hver uge. For at reducere mængden af afhentet husholdningsaffald, har alle husstande fået udleveret en komposteringsbeholder. Det var i kun i 2 af de besøgte husstande, at komposteringsbeholderen blev anvendt. I landsbyerne er placeret containere for flasker og papir. Bortset fra 2 husstande fandt de besøgte husstande, renovationssystemet fungerede acceptabelt. Øvrigt: I Hårmark var der utilfredshed med, at busruten gennem landsbyen var blevet nedlagt, ligesom enkelte husstande fandt, at gadekæret trængte til oprensning.. I Østerby kunne man ønske sig fartdæmpende foranstaltninger. Landsbyen Østerby Som optakt til fremstødet i Østerby, blev der taget kontakt til udvalgte borgere i landsbyen, hvoraf fire indvilgede i at deltage i en arbejdsgruppe. I et husstandsomdelt brev blev der inviterede til møde om projektet, lørdag d. 1. november 2003, på Boll s Lejrskole. Som optakt til mødet arrangerede Energikontoret saftpresning af årets æblehøst på en medbragt større saftpresse. En del af mødedeltagerne havde en fornøjelig time med dette. 6

7 På det efterfølgende møde, blev de næsten 20 fremmødte orienteret om projektet, om mulighederne for et gratis Energitjek og der blev udleveret et skema, hvor husejerne blev bedt om forskellige oplysninger som optakt Energitjekket. Endvidere efterspurgte vi flere deltagere til Arbejdsgruppen, en meldte sig. Senere i forløbet er en fjerde beboer indtrådt i gruppen. Efter mødet husstandsomdelte to borgere fra landsbyen omtalte Oplysningsskema til de 49 boliger der var omfattet af fremstødet. Østerby området Landsbyen, med tilstødende huse, består af 4 veje; Bøgebjergvej, Egevej, Søholmvej og Østerbyvej. Området består af 38 beboede helårsboliger og 11 fritidsboliger. For selve landsbyen er der udarbejdet en Bevarende lokalplan. I perioden november 03 januar 04 meldte husejerne sig løbende til at modtage besøg fra Energiselskabet og nedenfor beskrives resultaterne af aktiviteterne i perioden, opdelt i to hovedområder: - Energitjek og - Arbejdet i den lokale Arbejdsgruppe. Energitjek Der har været kontakt med 21 af boligejerne og deraf er der gennemført Energitjek i 16 helårsboliger og 1 fritidsbolig. Forklaringer fra de 4 ejere af helårsboliger der ikke ønskede et tjek var: kun interesse for tilskud til VE-anlæg, ejendom sat til salg, har rigelig adgang til gratis kornafrens til stokerfyr og har fået gennemgået ejendom under tidligere energitjek (i 1999/2000). Fritidshuset var ved gennemgangen gjort klar til en gennemgribende renovering. Taget og en stor del af de indvendige konstruktioner og installationer var nedtaget, og der var således gjort klar til renoveringen. Ejeren var nu lidt i tvivl om hvordan genopbygningen skulle foretages, var måske mest indstillet på at nedtage hele huset. Dette vil kræve en dispensation fra landsbyens bevarende lokalplan. Ud af de 16 helårsboliger (42 % af helårsboligerne) der blev besøgt, var den ene boligejer mest optaget af ombygning til vedvarende energi og i den anden var ægteparret bortrejst i længere perioder af arbejdsmæssige årsager. Førstnævnte kunne ikke oplyse om forbruget, sidstnævnte fandt det ikke relevant, netop fordi boligen ikke blev anvendt hele året. For begge gjaldt det, at den store andel af energien kom fra træ, der blev hentet fra ejendommenes arealer. Elforbruget I de 13 af boligerne kunne elforbruget oplyses præcist, resultaterne kan summeres således: - 8 af boligerne anvendte mindre el end gennemsnittet for en tilsvarende profil og - 5 af boligerne anvendte mere el, end amts gennemsnittet. I 4 af boligerne indgik el som en væsentlig del af varmeforsyningen. I 2 af disse var supplementet fra brændeovne væsentligt, i 1 udgjorde brændeovnen en mindre del og i 1 af sidstnævnte boliger indgik en luftvarmepumpe i kombination elvarmen. Som det fremgår, ligger forbruget relativt pænt i forhold til amtets gennemsnit for tilsvarende boliger og beboer sammensætninger. Ved langt de fleste boliger blev der gjort opmærksom på forhold omkring hårde hvidevarer. Flertallet anvender lavenergibelysning i et fornuftigt omfang, andre blev tilrådet at gøre det. Nogle afbrød stand-by når el-apparater ikke var i brug og det resterende flertal blev opfordret til at gøre det samme 7

8 Varmeforbruget I 13 af de boliger der har fået et Tjek, kunne der kalkuleres et varmeforbrug pr. m 2 pr. år. Resultatet af kalkulerne kan summeres således: - 10 af boligerne anvendte under 150 kwh pr. m 2 pr. år (4 nyere og 6 ældre boliger), - i 2 af boligerne, der var ældre, blev der anvendt mellem 150 og 200 kwh pr. m 2 pr. år og - 1 nyere bolig anvendte 225 kwh pr. m 2 pr. år. Det relativt lave varmeforbrug i flertallet af boligerne er et udtryk for en generel og relativ høj interesse for varmebesparelser. Men for mange boliger gælder det også, at dele af boligen henstår uopvarmet eller opvarmet til et lavere komfortniveau. 5 af boligejerne blev stærkt tilrådet til efterisoleringer. Det er især lofter der er mangelfuldt isolerede. I 4 af disse boliger var hele loftet eller store dele heraf ikke isolerede. Vedvarende Energianlæg I 5 af de 13 boliger anvendtes brændeovne i stor stil, i 2 boliger kun lidt. I 4 af boligerne var der stor interesse i 2 boliger måske interesse, for at overgå til vedvarende energi også kombineret. Interessen var koncentreret om: 2 solvarme, 2 varmepumpe (jord), 1 solvarme/biomasse og 1 solvarme/varmepumpe. Vandforbruget I 13 af boligerne kunne der gives oplysninger om det årlige vandforbrug. På Samsø varierer vandforbruget i private husholdninger mellem m 3 pr. person pr. år. Nedenfor opdeles forbruget således: - 3 af boligerne anvendte mindre end 40 m 3 pr. person pr. år, - 7 af boligerne anvendte mellem m 3 pr. person pr. år og - 3 af boligerne anvendte over 50 m 3 pr. person pr. år. De 3 boliger hvor vandforbruget var over gennemsnittet, var alle beboet af 1 person. I de 2 af disse boliger var vandarmaturerne yderligere forældede og vaskemaskinen af ældre dato. Om den tredje bolig skal det bemærkes, at beboeren badede hver dag. Ellers skal det bemærkes, at der var mange 2-skyls toiletter (7 stk.) og at der i yderligere 3 boliger blev anvendt returtryk ved toilettet for at reducere vandforbruget. Tilsvarende var der mange termostatiske blandingsbatterier ved bruserne i boligerne. I en enkelt bolig var armaturerne i en sådan tilstand, at det blev tilrådet at hjemtage et tilbud fra en VVS-installatør. Samlet vurdering ressource adfærd/forhold Af de 16 boliger der er blevet undersøgt kan det skematisk opgøres at beboerne i: - 8 boliger var klart bevidste om ressourceforbruget, - 7 boliger var bevidste om ressourceforbruget på 1 eller 2 områder og - 1 bolig ikke bekymrede sig voldsomt meget om ressourceforbruget. I sidstnævnte tilfælde blev der dog anvendt ressourcebesparende udstyr, når der blev foretaget renoveringer. Så den manglende bekymring tilskrives mere, at beboerne ikke var nødt til at tage økonomiske hensyn i forhold til det daglige ressourceforbrug. Andre forhold I forbindelse med besøgene og interviewene blev forhold omkring transport, affald, børn og ældre bragt på bane. Langt de fleste har private biler, de få øvrige benytter den offentlig rutebil der dagligt gennemkører landsbyen 8 9 gange i hver retning. En del cykler periodisk, specielt de 4 5 km. til Tranebjerg, 8

9 hvor institutioner og forretninger er lokaliseret. Det er indtrykket, at cyklerne mest anvendes til motion. Affaldsforhold med 14 dages tømning (i periode maj august afhentes hver uge) og lokal miljøstation fungerede tilfredsstillende. En enkelt familie savnede bedre legeforhold for børn. En ældre var bevægelseshæmmet, men blev hjulpet af en bekendt. Sidstnævnte havde dog det specielle problem, at fugereparationerne efter en hulmursisolering i 2002 fremstod skæmmende i såvel udførelse som farve. Der blev derfor rettet henvendelse til såvel det Autoriserede Indblæsningsfirma som det firma der havde udstedt autorisationen. Efter et ½ års henvendelser til de to firmaer blev dette forhold endelig bragt i orden. Enkelte nævnte lugtproblemer fra kloaksystemet. Atter andre at man savnede sommerens fællesspisning, men oldermanden var tilsyneladende gået i dvale. Arbejdsgruppen Der har i perioden været 4 møder i arbejdsgruppen. Her orienterede landsbyboerne om det årligt tilbagevendende fastelavnsarrangement, hvor der altid er mange deltagere. Angående børn i øvrigt mente gruppen, at det var vanskeligt at arranger noget, fordi de få børn i forskellige aldre havde forskellige interesser. På Samsø er der tradition for, at forældrene transporterer dem rundt på besøg hos skolekammerater og til fritidsaktiviteter. Som det blev nævnt under Energiktjek i nogle af boligerne, savnede man en genoptagelse af oldermands aktiviteterne, bl.a. den årlige sommer fællesspisning, hvor man kunne mødes med fritidssamsingerne i landsbyen. På de to sidste møder i gruppen diskuterede vi yderligere at etablere en borgerforening, evt. et Gadekærlaug. Idéen skulle præsenteres på et afsluttende offentlig møde, hvor også resultaterne fra Energitjek runden skulle fremlægges. Mødet blev aftalt til lørdag d. 28. februar på Boll s Lejrskole. Arbejdsgruppen husstandsomdelte en løbeseddel herom, ligesom den blev uddelt på fastelavnsfesten d. 22. februar. Ved fastelavnsfesten valgte man allerede den oldermand, der skal virke i et år. I mødet d. 28. februar deltog omkring 30 landsbyboere. Mødet blev afviklet i en god og hyggelig atmosfære: - Aage Johnsen orienterede om forløbet af projektet henover vinteren: kontakten med husejerne, husbesøgene med energitjek, samtaler om livet i landsbyen og de fire møder i arbejdsgruppen. - Derefter orienterede Mette Kæstel fra arbejdsgruppen om, at Ulrich Møllgaard på Fastelavnsarrangementet havde indvilget i at overtage oldermandshvervet i det kommende år. MK foreslog at man på en eller anden måde organiserede sig i landsbyen, som en borgerforening et landsbylaug eller lignende. Hun pegede på følgende opgaver der bl.a. kunne tages fat på: vedligeholdelse omkring gadekæret, vedligeholdelse af Bøgebjerg, afholdelse af fællesarrangementer omkring Fastelavn, Grundlovsdag og sommerfest m.m. Det kunne også blive aktuelt, at man blev høringsberettiget i forhold vedrørende den bevarende lokalplan for Østerby. Efter nogen diskussion besluttede forsamlingen sig for at etablere et landsbylav og der blev valgt en bestyrelse med en oldermanden som formand. Bestyrelsen skulle blandt andet vurdere på og tage sig af nogle af de områder der var blevet skitseret af Mette Kæstel. Landsbylavet afholdt i 2004 Grund-lovsmøde på Bøgebjerg med 35 deltagere og sommerfest med 75 deltagere i Bolls Lejrskole. 9

10 Der blev afholdt et afsluttende møde med landsbylavet d. 14. juni. Her blev det aftalt, at afholde et møde med kommunen om: kultur, det sociale, afledningsforhold og hastigheds begrænsning. Mødet er endnu ikke blevet afholdt. Efterskrift Lige nu ( 06) satser Lejrskolen på at udskifte en ældre olie- og fastbrændselskedel med en moderne kombineret fastbrændsels/træpille kedel. Endvidere hjemtages tilbud på et 24 m 2 solvarmesystem beregnet for lejrskolens varmtvandsforsyning om sommeren. En familie på Bøgebjergvej der ejer et stuehus og parcelhus overvejer at etablere en halmkedel og/eller træpillekedel, til varmeforsyning af de to boliger via en fjernvarmeledning. En husejer har bestilt et jordvarmepumpeanlæg der skal installeres i foråret 06. I forbindelse med en oprensning og renovering omkring gadekæret i 2005 skete der en mindre rokade i Landsbylavets bestyrelse. Traditionen med fællesarrangementer omkring fastelavn og om sommeren, hvor fritidssamsingerne er på øen, fastholdes. Landsbyen Besser Efter afslutning af energitjek i Østerby blev det aftalt med formanden for Besser og Omegns Borgerforening, at tilbyde energitjek til husejerne i Besser by. I Besser afholdes der i vintersæsonen månedlige fællesspisninger i byens forsamlingshus, der vurderes som øens mest aktive, med et vel bestyret køkken. Sammen med formanden fandt vi derfor, at det ville være en god idé, at fremlægge projektet på et af disse fælles arrangementer. I et husstandsomdelt brev, blev husejerne tilbudt et gratis energitjek samt orienteret om, at projektet ville blive fremlagt til diskussion ved fællesspisningen d. 19. februar 04. Kun en af energivejlederne havde mulighed for at deltage i fællesspisningen. De ca. 100 fremmødte borgere spiste, sang og lod sig underholde af en lokal klavervirtuos fra , hvorefter den indbudte energivejleder fik lejlighed til at fremlægge projektet afsluttende med opfordring til modtage en gratis gennemgang af boligerne med muligheder for at spare på energi- og vandforbrug og dermed penge. Forsamlingen virkede noget døsig ovenpå mad og sang og der var ikke megen respons på det ½ times oplæg om gratis energitjek. Kun en meldte sig til et energitjek. Det kan vurderes, at mødeformen ikke var god for fremlæggelse af et alvorligt projekt. Borgerne var kommet for at hygge sig, formanden styrede ikke stramt nok og energivejlederen havde tilsyneladende ikke nok gennemslagskraft på det sene tidspunkt for fremlæggelse af projektet. I de efterfølgende uger henvendte yderligere 4 husejere sig for at få et energitjek. De tre henvendelser kom fra Fritidssamsinger der har en fritidsbolig i landsbyen, den fjerde henvendelse var fra en fastboende der havde sat sin ejendom til salg. Energitjek Besser består af 5 gader og veje med i alt 109 boliger, 75 helårs- og 34 fritidsboliger. Som nævnt var 3 af de tilmeldte fritidsboliger (1 af dem var dog ved at blive renoveret m.h.p. fremtidig helårsbolig), 1 bolig var til salg og den sidste boligejer var udelukkende interesseret i at omlægge til rapsolie opvarmning. Sidstnævnte blev ikke besøgt. Resultatet af de 4 gennemførte energitjek refereres nedenfor. Elforbruget Alle 4 boliger anvendte mindre el end gennemsnittet for en tilsvarende profil i Århus Amt (også når der blev taget hensyn til fritidsboliger). 10

11 I 2 boliger havde hhv. 1 og 2 hårde hvidevarer rigtigt mange år på bagen. I en anden bolig anvendtes ikke elbesparende belysning overhovedet. Varmeforbruget De 3 undersøgte fritidsboliger anvendte kwh pr. m 2 bolig og helårsboligen anvendte ca. 185 kwh pr. m 2 bolig. Vedvarende Energianlæg I 3 af boligerne anvendtes brændeovne. I den bolig der blev renoveret m.h.p. overgang til helårsbolig undersøgte man mulighederne for at etablere en varmepumpe der, via luftvarmeveksling, kunne anvendes til varmtvands supplement. I denne bolig overvejede man ligeledes en hulmursisolering (blev anbefalet). Vandforbruget I 2 af boligerne blev der anvendt mindre end 40 m 3 vand årligt pr. person, i 1 bolig mellem m 3 og i helårsboligen anvendte beboeren ca. 70 m 3 vand årligt. 2 af boligerne anvendte 1-skyls toiletter. Overgang til 2-skyls toiletter blev anbefalet. Andre forhold Der var en generel tilfredshed med de sociale forhold i landsbyen. Det samme gjaldt affaldshåndteringen. I en enkelt husstand var man bekymret for spildevands håndteringen i landsbyen. Landsbyerne Pillemark og Hårmark Sammen med bestyrelsen for Pillemark Borgerforening blev det aftalt, at tilbyde Energitjek til de to landsbyer Pillemark og Hårmark. De to landsbyer er fælles om alle arrangementer. Der er i Pillemark en lejrskole, der anvendes til større arrangementer. Endvidere har et par landmænd store opvarmede spirerum, der lige så ofte anvendes til arrangementer for landsbyerne. Ved vort informationsmøde blev det valgt, at anvende et af sidstnævnte, som er centralt placeret i Pillemark. Da mødet var henlagt til d. 27. oktober 04 havde Projektgruppen valgt, at tilbyde saftpresning som vi gjorde det i Østerby. Der blev postomdelt breve til alle husstandene i de to landsbyer. Desuden ophængte Borgerforeningen plakater i landsbyerne. Selve arrangementet forløb godt. Der blev presset en del æbler til saft og efterfølgende var der fælles kaffebord for de godt 25 fremmødte landsbyboere. Som afslutning fremlagde de to energivejledere de hidtidige erfaringer fra projektet og opfordrede deltagerne til at modtage et gratis energitjek. Fire tilmeldte sig på selve mødet. Fire tilmeldinger fandt vi ikke tilfredsstillende, hvorfor vi på ny fik postomdelt opfordringer om at bestille et gratis Energitjek. Det gav nogle flere tilmeldinger og vi gik i gang med besøgene i de tilmeldte boliger. Vi var dog stadig ikke tilfredse med antallet af tilmeldinger, hvorfor vi med en uges mellemrum annoncerede to gange med et sidste udkald for de to landsbyer. Annonceringen gjorde, at andre samsinger henvendte sig og forespurgte om de dog ikke kunne få et gratis energitjek (herom senere). Energitjek De to landsbyer består af 7 gader og veje med i alt 127 boliger, 101 helårsboliger og 26 fritidsboliger. Der blev tilmeldt 13 boliger hvoraf en var under så kraftig ombygning, at det ikke tjente noget formål at gennemføre et almindeligt tjek. Denne bolig (landbrugsejendom) blev opvarmet af en pille/kornkedel. Ejeren var energi- og miljøbevidst så samtalen gik stort set på at bekræfte ham i nogle gode foranstaltninger, der gik på fremtidige besparelser på el-, varme- og vandforbruget. Af 11

12 de 12 øvrige tilmeldte var en enkelt en fritidsbolig. Resultaterne 12 gennemførte energitjek gennemgås nedenfor. Elforbruget - 6 boliger anvendte mindre el end amts gennemsnittet, - 3 boliger anvendte mere end gennemsnittet og - 3 boliger kunne ikke oplyse elforbruget. For de 2 sidstnævnte gjaldt det, at beboerne var ny indflyttede. For 2 af boligerne der anvendte mere el end gennemsnittet var der til den ene (en lejebolig) koblet 2 ekstra erhvervsforbrug. Det var lejeren utilfreds med, og han blev da også kraftigt opfordret til at ejeren skulle foranstalte bimålere ved de 2 erhvervsforbrug. For den anden bolig der var elopvarmet blev det anbefalet, at øge temperaturen fra 22 til 18 o C i fryseren, at anvende elsparepærer og at overveje, om det var nødvendigt at tømme elvandvarmeren hver dag i forbindelse med badning. Endvidere blev det anført, at en ismaskine indbygget i køleskabet var en elsluger. Varmeforbruget I de 12 boliger som fik et egentligt energitjek, kunne der, bortset fra to boliger, udføres varme kalkulationer, resulterende i følgende: - 7 boliger anvendte 150 kwh eller derunder pr. m 2 pr. år (1 nyere - og 6 ældre boliger) og - 3 boliger anvendte mellem 150 og 200 kwh pr. m 2 pr. år (1 nyere og 2 ældre boliger). En bolig manglede at udskifte enkelte 1 lags - til termoruder samt udskiftning af enkelte radiatorventiler til radiatortermostater, en anden blev anbefalet hulmursisolering samt isolering af hoveddøren og en tredje havde en uisoleret oliekedel samt uisoleret hoveddør. Generelt er hoveddørene et svagt punkt ved ældre boliger. For mange gælder det, at der ofte er tale om smukke døre, som ejeren nødigt ser isoleret, langt mindre udskiftet. Vedvarende energianlæg 5 af boligerne havde brændeovne, en af dem med vandgris. En anden anvendte udelukkende brænde, men overvejede at installere et solvarmeanlæg. 1 bolig blev varmeforsynet af en pillekedel og et solvarmeanlæg, hvilket betød, at kedlen kunne slukkes om sommeren. I 2 boliger overvejede man overgang til pillekedel eller varmepumpeanlæg. Vandforbrug I 11 boliger kunne det årlige vandforbrug oplyses og kan opdeles således: - 4 boliger anvendte mindre end 40 m 3 pr. person pr. år, - 4 boliger anvendte mellem m 3 pr. person pr. år og - 3 boliger anvendte mere end 50 m 3 pr. person pr. år. I de 2 af boligerne hvor vandforbruget var højt, blev der badet meget, i den ene var der endda ikke termostatisk blandingsbatteri, hvilket naturligvis blev anbefalet. I den tredje bolig var der kun 1 beboer, som angiveligt havde en del familiebesøg om sommeren. Som det fremgår var der for de øvrige stor bevidsthed omkring vandforbruget. Andre forhold For affaldets vedkommende var der generelt tilfredshed med afhentning af husholdningsaffaldet hver 14. dag (om sommeren afhentes der hver 7. dag). En fandt det dog nødvendigt indimellem at køre affald til Harpesdal, en anden fandt at det var nødvendigt med en større affaldsseparering, for at acceptere 14 dages afhentning. 2 familier hjemmekomposterede. 12

13 I Hårmark var der stor utilfredshed med, at rutebilen ikke længere kørte til denne landsby. Specielt savnede man skolebussen. Endvidere savnede man oprensning af gadekæret i denne landsby. Bortset fra en familie var indtrykket, at der var en god miljøbevidsthed i de to landsbyer. Men i den store landsby Pillemark er der generelt modstand mod fjernvarme, som vi vurderer som mere miljøvenlig end de mange individuelle biomassekedler og brændeovne som anvendes i landsbyen. Områder udenfor de 4 landsbyer Som nævnt, fik vi en del henvendelser om, at få foretaget energitjek af boliger udenfor de 4 valgte landsbyer, i forbindelse med annonceringerne i Pillemark og Hårmark. Da antallet var overkommeligt, valgte vi at gennemføre et tjek af yderligere 6 boliger i 5 andre landsbyer, samt 3 boliger i det åbne land. Energitjek Af de 9 boliger (herunder 1 fritidsbolig) hvorfra der var taget kontakt, var de 6 (herunder fritidsboligen) i gang med forbedringer eller i overvejelse om forbedringer. Det kan skyldes de urolige og stigende oliepriser i I 5 af boligerne var der tydeligvis også en almindelig interesse for energibesparelser og i 4 af disse boliger en interesse for at få bekræftet at de valgte energiløsninger var fornuftige. Alt i alt et andet udgangspunkt end fra boligejerne i de 4 landsbyer, hvor der var foregået et opsøgende arbejde. Elforbruget - 6 af boligerne anvendte mindre el end amts gennemsnittet og - 3 boliger anvendte mere end gennemsnittet. Den ene bolig der lå over gennemsnittet anvendte en del el til pumper og drift af et kombineret olieog fastbrændsels kedelsystem. Endvidere var temperaturerne køleskab og fryser for lave. Fritidsboligen blev opvarmet med el, støttet af en brændeovn. Her overvejede man en tilbygning med det mål at blive fastboende på Samsø. Endvidere overvejede man at integreret et solcellesystem på tilbygningens sydtag. Der blev i det efterfølgende brev til husejeren henvist til muligheden for anlægsstøtte fra Sol 1000-projektet. Men der blev også gjort opmærksom på, at prioritere renovering af vinduer og døre. Varmeforbruget Kun 1 af de 9 boliger var af nyere dato. Varmeforbruget i de 9 boliger kunne kalkuleres således:: - 6 boliger anvendte under 150 kwh/m 2 bolig pr. år (herunder den nyere), - 2 boliger anvendte mellem 150 og 200 kwh/m 2 bolig pr. år og - 1 bolig anvendte ca. 212 kwh. pr. m 2 bolig pr. år (fritidsboligen omregnet til helårsbolig). 5 af boligerne manglede efterisoleringer: 4 af dem vinduer, 2 yderdøre, 3 væg- og 1 af dem tagisolering. Vedvarende energianlæg 1 bolig havde brændeovne og var i færd med at omlægge til luft/vand VP, 1 havde pillekedel, 1 havde fjernvarme (halm), 1 havde brændeovne og solvarme, 1 solvarme, 1 havde hhv. træ- og oliekedel og 1 havde brændeovn. Altså 7 ud af 9 boliger havde hel (3) eller delvis (4) varmeforsyning fra vedvarende energi. I 3 boliger, hvor man i de 2 i forvejen havde hhv. solvarme/brændeovne og solvarme, var man interesseret i at overgå til hhv. varmepumpe eller træpillekedel og varmepumpe. 13

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber 1 HftJ Energimærkn ng for følgende ejendom: 1 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: GyldigtSårfra: Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 Jens Larsen Firma: Blomber Energimærkningen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0:

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0: Standardværdikatalog logbog - 2013 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Horsekjær 16 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Horsekjær 16 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Horsekjær 16 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-006438-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 115 MWh Fjernvarme 61830 kr. 468500 kr. 7.6 år. 2 2.9 MWh Fjernvarme 1540 kr. 1000 kr. 0.6 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 115 MWh Fjernvarme 61830 kr. 468500 kr. 7.6 år. 2 2.9 MWh Fjernvarme 1540 kr. 1000 kr. 0.6 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Kongensgade 63A Postnr./by: 1264 København K BBR-nr.: 101-540430 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bredekærs Vænge 154 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-003879 Energikonsulent: Ole Børs Petersson Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Azaleavej 38 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovhegnet 39 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-018605 Energikonsulent: Jørgen Hvid Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jørgen

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadionvej 6 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007727 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Gør din bolig mere klimavenlig. Furesø Kommune, Klimaindsats / Byggeri 27. oktober Christian Oxenvad

Gør din bolig mere klimavenlig. Furesø Kommune, Klimaindsats / Byggeri 27. oktober Christian Oxenvad Gør din bolig mere klimavenlig Furesø Kommune, Klimaindsats / Byggeri 27. oktober 2010 Energivejleder / arkitekt MAA Gennemprøvet Producerer sin eget isolering Bevæger sig kun efter behov Ligeså talrig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-01919-0088 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 7. april 2006 Ejendommens BBR nr.: 261 020580 001 Byggeår: 1965 Anvendelse: Sommerhus Ejendommens adresse:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lille Byskovvej 8 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-014057 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Banevænget 11 Postnr./by: 6973 Ørnhøj BBR-nr.: 657-904270 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vinkelvej 14 8870 Langå 730-033205-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Skrænten 18 Postnr./by: 5540 Ullerslev BBR-nr.: 450-009739-003 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere