Miljøkortlægning. Dokument: Godk. af: Gyldig fra: Version: Side: Kortlægning Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøkortlægning. Dokument: Godk. af: Gyldig fra: Version: Side: Kortlægning 25.05.09 Side 1 af 9"

Transkript

1 Miljøkortlægning Dokument: Godk. af: Gyldig fra: Version: Side: Kortlægning Side 1 af 9

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvilke dele er omfattet af miljøkortlægningen Placering 2.2 Status 2.3 Afgrænsning af kortlægning. 3. Aktivitets og funktionsbeskrivelse 4 4. Direkte miljøforhold Ressourceforbrug. 4.2 Indkøb 4.3 IT 4.4 Affald 4.5 Transport. 5. Indirekte miljøforhold Væsentlige miljøforhold 5.2 Igangværende aktiviteter 5.3 Beskrivelse af bydelen 5.4 Afholdte aktiviteter 6. Uddannelsesregistrering 8 7. Beredskab 9 8. Lovgivning 9

3 1. Indledning Denne miljøkortlægning er udarbejdet for, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. Kortlægningen giver et overblik over de miljøpåvirkninger s aktiviteter medfører. Kortlægningen omhandler både: De direkte miljøforhold de forhold, vi kan påvirke, fx: Ressourceforbrug og bortskaffelse af affald og De indirekte miljøforhold de forhold, vi har indflydelse på, fx folks holdninger gennem oplysningsvirksomhed, gennemførelse af projekter og aktiviteter oa. Formålet er at fastlægge, hvilke af disse miljøpåvirkninger, der er væsentlige og dermed hvilke, der skal opstilles særlig styring og miljøforbedringsmål for. Det vil sige, at kortlægningen skal skabe overblik og et beslutningsgrundlag for prioritering af indsatsområder til Miljøpunkt Nørrebros fremtidige miljøarbejde. Metode ved kortlægningen af de direkte miljøforhold Data til miljøkortlægningen er indsamlet af de relevante medarbejdere i. Indsamlingen vedrører data forbrug af: Elektricitet, varme og vand. Endvidere er der indsamlet data vedr. Indkøb, og affaldssortering Kortlægningen af de indirekte miljøforhold er forbundet til vores virke og hovedfunktion uden for huset, og indsamling af data hidrører vores udadrettede aktiviteter, både de planlagte og de udførte. Se nedenfor. Oplysningerne i miljøkortlægningen er indsamlet i perioden primo marts ultimo maj Hvilke dele er omfattet af miljøkortlægningen 2.1 Placering Blegdamsvej 4B, 2200 Nørrebro. 2.2 Status for de fysiske rammer har til huse i Økologi Huset, der ligger i baghuset Blegdamsvej 4B. Følgende 8 miljøorganisationer har adresse i Økologi Huset: Københavns Miljø- og Energikontor, Det økologiske råd, Københavns Delebiler, Grønne familier, Nependtes, BOS Danmark og Miljøpunkt Nørrebro. Bygningens tilstand Huset er bygget omkring 1870 og var oprindeligt en rugbrødsfabrik, den lange skorsten fra ovnene står i bageste baggård og rager op over husets tag. Murene er af gule tegl og indervægge i stueetagen står stadig som den oprindelige murstensvæg, dobbeltmuret uden yderligere isolering. Der er en mindre vandskade i et af lokalerne i stueetagen. Både 1. og 2. etage er renoveret i henholdsvis 1999 og 2000 og yderligere isoleret. Vinduer på 1. og 2. sal blev erstattet med energiglas i forbindelse med renoveringen. Taget er af skifer og der er ophængt solfangere på

4 forhusets gavl og på taget af en af sidebygningerne. Der er kælder under ca. halvdelen af grundarealet. Der er tre toiletter til hele huset, fordelt på to etager og tre køkkener, fordelt på tre etager. I 2008 blev der etableret tagterrasse i forbindelse med s lokaler på 2 sal på ca. 18m2. Størrelse på stedet i m 2 lejer 2.sal og benytter sig af husets øvrige mødelokaler og faciliteter. Huset omfatter 3 etager og har delvis kælder, i alt er der et areal på 952 m 2. Kælder ca. 150 m 2 Stue: 345m 2 1. sal: 345m 2 2. sal: 112 m 2 - Bygningens tilstand Lejemålet er en hjørnelejlighed beliggende i stuen i en typisk karré fra området blev udbygget sidst i 1800-tallet. Lokalerne omfatter et større mødelokale, et mindre kontor, gang, køkken, toilet samt kælder (denne benyttes imidlertid kun til lidt opmagasinering på grund af fugt). Der er indgang direkte fra gaden til det store mødelokale samt fra opgangen til entréen. Fra køkkenet er der adgang til køkkentrappe. Der er to lags termovinduer samt radiatorer (fjernvarme) med termostater i alle lokaler. Væggene er ikke isoleret ekstra udover evt. hulmursisolering. Indgangsdøren på gadehjørnet er ikke isoleret med trækproblemer til følge. Størrelse på stedet i m 2 Det præcise areal kendes ikke, men skønnes til ca. 80 m 2 (eks. kælder). 2.3 Afgrænsning af kortlægningen s medarbejdere har hovedsageligt til huse på 2. sal, men benytter sig af husets øvrige lokaler og faciliteter. Der er måler for el og varmeforbrug, men der er ikke vandmåler. Kortlægningen dækker kontormøbler, IT-udstyr, telefon, kontorartikler samt fødevarer. 3. Aktivitets og funktionsbeskrivelse s primære opgave er at forankre miljøarbejdet lokalt på Nørrebro. Både blandt borgere, virksomheder, institutioner, organisationer mv. Formålet er, at vi gennem en række udadvendte aktiviteter skal inspirere og engagere københavnerne til at iværksætte, gennemføre og deltage i lokale miljøprojekter. Vi henviser til pkt. 5 for en nøjere beskrivelse. På adressen er aktiviteterne hovedsageligt forbundet med: Kontorarbejde Mødeaktivitet Formidling og oplysning Rådgivning Projektstyring Andre arrangementer Leverandører Andre på adresse 4. Direkte miljøforhold Varme 2009 Varmeforbrug i m3 el pris Muligt at måle og registrere forbrug? Nej, varmeregning er for hele øko-huset Leverandør DONG Energy Typer af varme Fjernvarme Termostater Isoleringsforhold Genbrugspapirgranulat, renoveret i 2000

5 Andet - Elektricitet Forbrug i kwh eller pris Muligt at måle og registrerer? Solcelleanlæg i Økologi Huset Dækker 10% af Økologi Husets forbrug Kilde/leverandør DONG Energy Former for forbrug Lys og IT Belysning - energibesparende enheder? Nej Bruges elsparepærer? Ventilationskontrol og vedligeholdelse Har ingen ventilationssystem IT-udstyr og andet elektronisk udstyr 10 stk.pc 5 fladskærme og 1 alm.skærme 2stk. farvelaserprinter Elspareskinner Er etableret ved hver arbejdsplads Hårde hvidevare 1 stk. køleskab 1 stk. Elkoger 1 stk. Kaffemaskine Ved udskiftning vælges da elbesparende? Vand Forbrug i m3 eller pris pr. år. - Muligt at måle og registrere? Nej, har måler med forhus. Kilde/leverandør DONG Energy Toilet fælles med Økologi Huset Vandhaner 1 stk med perlator Ved udskiftning vælges da nyt? /Nej Vandbesparende udstyr? 3.2 INDKØB Papir og tryksager Hvad indkøbes? Se liste over indkøb se bilag 1 Hvor meget? Se liste over indkøb se bilag 1 Trykkes på begge sider? Genbruges kasseret papir? Er leverandører miljøcertificeret? Bruger de Svanemærket papir? Artikler til rengøring Hvad indkøbes? Se liste over indkøb se bilag 1 Hvem gør rent? Privat person Er de miljøcertificeret? Nej Mængde af rengøringsartikler? Indkøbes i fællesskab med Økologi Huset Type af rengøringsmidler? Se liste over indkøb se bilag 1

6 Hvilket toiletpapir? Genbrugspapir Bruges papirhåndklæde? Nej, vi bruger stofhåndklæder Tager lev. hensyn til Miljøcertifikation? - er Svanemærket, Jysk kemi Inventar Hvad indkøbes? Se liste over indkøb se bilag 1 Hvor? Lokale forretninger Tofte Kontorcenter A/S Kontorforsyning Lyreco Ikea Hensyn ved indkøb? Pris, miljøvenligt, kvalitet Stilles krav til lev. om miljøcertificering? Nej Genbrugsmøbler eller andet? Ca. 50 % indkøbes som genbrug Fødevarer/Fortæring Hvad købes ind? Se liste over indkøb se bilag 1 Hensyn ved indkøb? - Er de ernæringsrigtige? Er de billige? - Er de økologiske? Er leverandør miljøcertificeret? Nej 3.3 IT-TEKNOLOGI Hvilken type computer bruges? Svanemærkede computere? Lavenergi? Standby El-spareskinne? Procedure for IT? Dell eller HP PC'er med fladskærme Nej, men er energi- og stjernemærket, ved ny anskaffelser Skærme slukkes når PC'en forlades PC slukkes ved fyraften Printere slukkes ved fyraften 3.4 AFFALD Følges affaldsplan 2012 for Københavns Kommune? Aftaler om bortskaffelse? Af hvem? Hvilke fraktioner sorteres: Fraktion Dagrenovation Papiraffald Pap Elektronik Toner,blækpat. Batterier Brugte lyskilder Organisk aff. Nej R98 Opbevaring I Skraldespande I papirkurve Direkte i papcontainer I El-skrot container Returneres til producent I batteribeholder Beror på type Lokalkompostering

7 Farligt affald PVC Samles på lager I specialbeholder 3.5 TRANSPORT Hvilken transport benyttes i arbejdstiden? Transport ved tjenesteydelser? transportmidler? Er leverandør af transport miljøcertificeret? Andet? Til og fra møder og fragt af varer Anvender cykel, off. transport og delebiler 4 stk. ladcykler og en delebilsandel Nej 5. Indirekte miljøforhold 5.1 Væsentlige miljøforhold 2 projekter udvalgt til miljøhandlingsplan på Miljøpunkt Nørrebro Væsentlighedskriterier/ Udvalgte projekter Fremmer motivation, holdningsændring og miljøbevidst adfærd Gør det lettere at handle miljøbevidst Skaber interesse og dialog om miljøspørgsmål Styrker og forankre netværk Har en effekt på direkte miljøforhold Score Indirekte forhold Partikelforurening Direkte miljøforhold IT på Igangværende aktiviteter Se vedhæftede arbejdsprogram for. 5.3 Beskrivelse af bydelen se 5.3 Afholdte aktiviteter Se

8 6. Uddannelsesregistrering Registrering af nøglemedarbejdere på miljøområdet. Oplysningerne registreres i nedenstående skema eller skema som er vedlagt i bilag 1 som er mere detaljeret, men sikrer at alle oplysninger om medarbejderne findes samlet. Navn Funktion Uddannelse og erfaring og kompetence Centerleder Uddannet: - Merkonom Erik Jørgensen - Grafisk arbejdsleder - Reprofotograf - Projektleder for Nørrebro affaldsmodel - Mange års erfaring med forenings -og netværksarbejde Vibeke Aamand Sekretær Kontoruddannet, Ann Vikkelsøe Økonomiansvarlig og Ingeniør tovholder - ressourcer Gitte Kristiansen Energivejleder, Cand.scient. Landskabsforvalter klimakonsulent Peter Kjøller Affald og energivejleder Skov og landskabsingenør Lisbeth Simonsen Tovholder affald, Energi - Uddannet Pædagog og miljøledelsesansvarlig - Mange års erfaring med organisation og netværksarbejde specielt inden for affald. - Miljøledelseskursus - Organisations/kompetenceudviklingskursus Lone Vendelhave Tovholder for Byoasen i - BA informationsvidenskab. De Gamles By Pernille Leon Arkitekt på - MAA Arkitekt Ulla Kopinski byggeprojekter Tovholder for miljøfestival m.v. - Uddannet Gøgler - Erfaringer som arrangør af festivaler og events. - Andet? Kent Jensen Luftforurening, partikler Autodidakt Peter Saxtorph Grafisk designer Uddannet Multimediedesigner, herunder kompetencer inden for design og kommunikation. Lena Boel Forretningsfører Akademi Merkronom i økonomistyring Jørgen Dahl Madsen Klimakonsulent Uddannet Landinspektør KVL Mange års ansættelse i Københavns Miljøkontrol. Har et bredt kendskab til de væsentlige miljøspørgsmål 7. Beredskab Beredskabsplan er ophængt på, Blegdamsvej 4B 8. Lovgivning har ingen miljørelaterede myndigheds-opgaver og udfører ingen produktion eller fysisk oplagring og leverancer af varer. er generelt kun omfattet af de regler i medfør af miljølovgivningen, der omhandler affaldshåndtering. og holder sig løbende ajour med relevant lovgivning og andre bestemmelser på miljøområdet:

9 Bilag 1 Indkøbsliste Indkøbsliste Papir og tryksager Lyreco er hovedleverandør Svanemærket Kopipapir Blokke Konvolutter Andet Karton farvet Papir, farvet Artikler til rengøring Der anvendes miljøvenlige varer Opvaskermiddel Håndsæbe Gulvaskemiddel Rengøringsmiddel Inventar og kontor artikler Kontorartikler Lamineringsplast Plastik chartex Ringbind Hullemaskiner, klipsemaskiner, sakse, linealer, kugle og byantspenne Papkasetter Papmapper Limstifter Tape Inventar Møbler Køkkenservice Belysning Planter Kaffe /te filtre Fødevarer Økologisk IT Kaffe, te, mælk, brød, sukker, sodavand, øl kage og frugt PC'er, PC-skærme, printere, telefoner

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 The Green Key Kriterier ler, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 1 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for hoteller,

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 14:30-14:40 14:40-15:15 15:15 15:45 15:45-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse

Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse Det Økologiske Råd, Bispebjerg Miljøcenter og Agendacenter Sundbyøster December 2006 Støttet af Københavns

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere