Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT"

Transkript

1 Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT

2 Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse f professionelle og fgetiske kodeks. De resultter, der fremgår f rpporten, ør etrgtes som hypoteser og skl vlideres mod ndre informtionskilder som fx interviews, selviogrfisk dt smt ndre testresultter. Al informtion i rpporten skl etrgtes som fortrolig og håndteres nsvrligt. Se mnulen til 1PF for yderligere informtion om skler og tolkning. Det er vigtigt t tænke på følgende: Resultterne er seret på den enkelte persons eskrivelse f sin personlighed og dfærd, hvilket ikke nødvendigvis fspejler, hvordn ndre opftter hende. Resultternes pålidelighed fhænger derfor f personens evne til t esvre spørgsmål åenhjertigt og f hendes grd f selvindsigt. Resultterne smmenlignes med, hvordn et meget stort ntl personer hr esvret spørgsmålene i hæftet en såkldt normgruppe. Rpporten eskriver personens sndsynlige dfærdsstil. Spørgehæftet måler ikke færdigheder eller viden, og derfor præsenteres der ingen konklusioner inden for disse områder. ed hensyn til personlighed er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert de enkelte dfærdsstile hr hver sine fordele og ulemper. Visse krkteristiske træk psser imidlertid visse ktiviteter, erhverv eller interesser edre end ndre. Resultter f psykometrisk udrejdede spørgehæfter, som 1PF, gør det muligt t forudsige menneskers dfærd i en række forskellige situtioner. Resultterne f 1PF er generelt set vlide i 1-1½ år. I de tilfælde, hvor en person gennemgår en større forndringsproes i sit rejdsliv eller i sin livssitution, kn det indeære, t resultterne er vlide i en kortere periode. Tolkning f gennemsnitlige resultter En persons dfærd er resulttet f smspillet mellem personlige krktertræk og speifikke muligheder og egrænsninger i forskellige situtioner. Dette smspil er højst sndsynligt sndt for sten-sores i 1PF, der ligger inden for det gennemsnitlige intervl, sten 4-7, og især for sten og sten. Derfor kn det være den største udfordring t tolke netop disse resultter i en feedksmtle. Henvisninger til situtionsfktorer nvendes i resulttrpporten som en påmindelse om, t mn ved tolkning f resultter, der er gennemsnitlige, kn drge nytte f t indhente yderligere informtion omkring smspillet mellem dfærd og sitution i feedksmtlen. 2

3 Tolkningsrpport Ell Explorer Besvrelsesstilsskler Otoer 1, 2 Besvrelsesstilsskler Normgruppe Storritnnien - Mænd og kvinder Alle indekser for svrstil ligger inden for normlområdet; der er ingen tegn på, t det er nødvendigt t stille spørgsmålstegn ved nogen f dem. Soil ønskværdighed Personen hr præsenteret et jeg-illede, som hverken er speielt selvkritisk eller overdrevent positivt. Enighed Personen hr svret på en måde, som ikke er smtykkende. Dvs. personen hr ikke været enig i hver enkelt erklæring. Sjældne svr Personen hr godkendt de fleste erklæringer på smme måde som de fleste ndre. Det er usndsynligt, t personen hr svret tilfældigt. 3

4 Tolkningsrpport Ell Explorer Glole fktorer Otoer 1, 2 Glole fktorer Sten Ekstroversion Introvert Ekstrovert Ufhængighed Imødekommende Egenrådig Rtionlisme 4 Åensindet Nøgtern Selvkontrol 3 Impulsiv Selvehersket Påvirkelighed Rolig Urolig Definitioner f glol fktor Bidrgende primære fktorer Ekstroversion Soil orientering; ønsket om t være smmen med ndre mennesker og t live emærket f dem; den energi, der investeres i t indlede og evre soile reltioner. Ufhængighed Den rolle, en person påtger sig i kontkten til ndre mennesker; i hvor stort omfng personen er tiløjelig til t påvirke eller lde sig påvirke f ndre menneskers holdninger. A: F: H: N: Q2: E: H: L: Q1: Vrme Livlighed Soil frimodighed Lukkethed ( ) Individulisme ( ) Dominns Soil frimodighed Mistænksomhed Åenhed for forndringer Rtionlisme Den måde, hvorpå personen ehndler informtion; i hvilket omfng vedkommende løser prolemer på et ojektivt, kognitivt niveu eller på ggrund f sujektive eller personlige overvejelser. Selvkontrol Rektion på omgivelsernes dfærdskontrol; indre selvdisiplin. A: I: M: Q1: F: G: M: Q3: Vrme ( ) Sensitivitet ( ) Adspredthed ( ) Åenhed for forndringer ( ) Livlighed ( ) Regelevidsthed Adspredthed ( ) Perfektionisme Påvirkelighed Følelsesmæssig tilpsning; den type følelser, der opleves og intensiteten herf. C: L: O: Q4: Emotionel stilitet ( ) Mistænksomhed Ængstelighed Anspændthed ( ) Indikerer et negtivt forhold mellem den glole og primære fktor 4

5 Tolkningsrpport Ell Explorer Primære fktorer Otoer 1, 2 Primære fktorer Sten Vrme A 3 Reserveret Vrm Logisk tænkning B Konkret Astrkt Emotionel stilitet C Letpåvirkelig Ligevægtig Dominns E 7 Eftergivende Dominerende Livlighed F Alvorlig Livlig Regelevidsthed G 1 Prgmtisk Regelevidst Soil frimodighed H Genert Soilt frimodig Sensitivitet I Nytteorienteret Sensitiv Mistænksomhed L 1 Tillidsfuld Skeptisk Adspredthed M Prktisk tænkende Adspredt Lukkethed N Åen Lukket Ængstelighed O 4 Selvsikker Ængstelig Åenhed for forndringer Q1 Trditionel Eksperimenterende Individulisme Q2 Gruppeorienteret Individulistisk Perfektionisme Q3 Fleksiel Perfektionistisk Anspændthed Q4 Afslppet Anspændt

6 Tolkningsrpport Ell Explorer Glole fktorer Otoer 1, 2 For hver f de nedenstående profiler, fstlægger forskellige komintioner f de 1 primære fktorer respondentens glole fktor-sore. I visse tilfælde idrger et lvt resultt på en primær fktor til et højt resultt på en glol fktor, og i ndre tilfælde er det lige modst. Nogle gnge kn mn også komme ud for, t en sore på en primær fktor ikke evæger sig i den forventede retning set ud fr den smlede glole fktor-sore. Disse usædvnlige fktorkomintioner, eller modstridende sores, kn være vigtige t elyse; det kn være en fordel t undersøge, hvorledes respondentens dfærd fspejler denne type komintioner. Ekstroversion Sten Ekstroversion Introvert Ekstrovert Vrme A 3 Reserveret Vrm Livlighed F Alvorlig Livlig Soil frimodighed H Genert Soilt frimodig Lukkethed N Åen Lukket Individulisme Q2 Gruppeorienteret Individulistisk Fr. Explorer er lige så ekstrovert som de fleste. Hun er interesseret i t omgås ndre soilt, men vil sndsynligvis lnere sin tid ligeligt mellem ktiviteter smmen med ndre og tid til sig selv. Hun kn ofte virke reserveret og kn hve svært ved t vise sine følelser. Hun foretrækker ikke t knytte stærke ånd til ndre, hvilket kn opfttes som om, hun tænker mere på opgver eller ktiviteter end på ndres ehov og følelser. Hun kn opfttes som livlig og entusistisk i visse situtioner, mens hun i ndre kn være mere forsigtig og seriøs. Fr. Explorer føler sig sndsynligvis godt tilps i gruppesitutioner og hr let ved t tle med fremmede. Hun vil typisk tge kritik forholdsvis fslppet. Hun vil typisk fortælle mere om sig selv til visse personer end til ndre. I hvilken udstrækning hun føler sig tryg ved t dele sine personlige nliggender med ndre fhænger f situtionen, og hvem der er til stede. Fr. Explorer foretrækker t løse opgver eller tkle prolemer på sin egen måde. Hun kn hve en fventende holdning til situtioner, der kræver, t mn rejder tæt smmen med ndre, eller også undgår hun t ede ndre om hjælp.

7 Tolkningsrpport Ell Explorer Glole fktorer Otoer 1, 2 Ufhængighed Sten Ufhængighed Imødekommende Egenrådig Dominns E 7 Eftergivende Dominerende Soil frimodighed H Genert Soilt frimodig Mistænksomhed L 1 Tillidsfuld Skeptisk Åenhed for forndringer Q1 Trditionel Eksperimenterende Den livsstil, som fr. Explorer foretrækker, er i høj grd ufhængig og selvstændig, hvilket medfører ktive forsøg på t få kontrol over ndre og omgivelserne. Hun er overevisende og kn lide t hve indflydelse. Hun foretrækker t formulere sine egne meninger og er villig til t udfordre sttus quo. I smspil med ndre vil hun typisk opfttes som dominnt og krftfuld. Hun tøver ikke med t overtge styringen og kn være ihærdig for t få sin vilje igennem. Hun opfttes som udtryksfuld og selvsikker åde smmen med ndre og i sin stræen efter egne mål. Hun vil typisk sætte spørgsmålstegn ved ndres motiv til, hvd de siger og gør. Hun tger ikke ltid tingene for givet og vil sjældent være modtgelig for ndres indflydelse. Som person er hun fordomsfri og hr en undersøgende, kritisk indstilling til tingene. Hun vil typisk sætte spørgsmålstegn ved trditionelle metoder og er fortler for nye perspektiver. 7

8 Tolkningsrpport Ell Explorer Glole fktorer Otoer 1, 2 Rtionlisme Sten Rtionlisme 4 Åensindet Nøgtern Vrme A 3 Reserveret Vrm Sensitivitet I Nytteorienteret Sensitiv Adspredthed M Prktisk tænkende Adspredt Åenhed for forndringer Q1 Trditionel Eksperimenterende Fr. Explorer vil typisk være tiløjelig til t være åen og modtgelig frem for nøgtern og eslutsom. Når hun konfronteres med prolemer, er hun tiløjelig til t inddrge sujektive eller følelsesmæssige spekter og kn være åen over for nye synsvinkler. Hun kn opretholde en vis distne i sine reltioner eller give nogle spekter mere opmærksomhed end ndre mennesker og deres følelser. Fr. Explorer vil typisk finde en lne mellem sine følelser smt logik og ojektivitet, når hun skl træffe eslutninger. Hun er fntsifuld og kn ofte live opslugt f idéer og teorier. Dette kn medføre, t mere prgmtiske spørgsmål liver overset. Hun er åen over for forndringer og forskellige holdninger smt sætter pris på t forfølge nye idéer og oplevelser.

9 Tolkningsrpport Ell Explorer Glole fktorer Otoer 1, 2 Selvkontrol Sten Selvkontrol 3 Impulsiv Selvehersket Livlighed F Alvorlig Livlig Regelevidsthed G 1 Prgmtisk Regelevidst Adspredthed M Prktisk tænkende Adspredt Perfektionisme Q3 Fleksiel Perfektionistisk Fr. Explorer vil typisk være opportun og spontn. Smtidig med t hn kn opfttes som fleksiel, kn hun give efter for sine egne ønsker på ekostning f prktiske konsekvenser, konsekvenser for ndres ehov eller for sin egen nsvrstgen. Hun er lige så spontn og risikovillig som gennemsnittet. Hun vil typisk hndle ud fr sine egne normer og hr ukonventionelle værdier. Hendes interesse for etlerede regler kn være lv. Fr. Explorer vil typisk være opslugt f idéer og strkte tænkemåder. Hun lægger måske hverken mærke til prktiske konsekvenser eller spekter f en sitution. Hun hr tilstrækkeligt meget fleksiilitet og selvdisiplin til åde t kunne fungere i mindre forudsigelige miljøer og i miljøer, der er mere velorgniserede og strukturerede.

10 Tolkningsrpport Ell Explorer Glole fktorer Otoer 1, 2 Påvirkelighed Sten Påvirkelighed Rolig Urolig Emotionel stilitet C Letpåvirkelig Ligevægtig Mistænksomhed L 1 Tillidsfuld Skeptisk Ængstelighed O 4 Selvsikker Ængstelig Anspændthed Q4 Afslppet Anspændt Fr. Explorer eskriver i øjelikket sig selv som hverken mere eller mindre ekymret end de fleste ndre. Fr. Explorer møder udfordringer med et fslppet sind og en indre styrke. Hun hr generelt styr på sin ktuelle livssitution. Hun kn synes, t det er svært t stole på ndre, inden hun kender dem godt. Hun vil typisk være opmærksom på ndres motiver og intentioner. Oftest er fr. Explorer velflneret og fslppet, men hun kn til tider tvivle på sig selv. Fr. Explorer er i øjelikket temmelig nspændt og ekymret og føler sig sndsynligvis lettere frustreret eller utålmodig. 1

11 Tolkningsrpport Ell Explorer Krrierevlg Otoer 1, 2 Krrierevlg Interessen for forskellige erhverv hr vist sig t være forundet med forskellige personlighedsegensker. I det følgende smmenlignes fr. Explorers personlighed med disse kendte korreltioner. Nedenstående informtion indikerer, i hvilken grd der er ligheder mellem fr. Explorers personlighedsegensker, udtrykt som resulttet f 1PF, og de seks forskellige rejdsmiljøer, der fremgår f Hollnds teori (Hollnd, Powell & Fritzshe, 14; svensk version: Vägvisren, Assessio AB, 2). De rejdsmiljøer, som fr. Explorers personlighed korrelerer edst med, eskrives mere detljeret. Husk, t formålet med informtionen er t gøre fr. Explorers erhvervsmæssige krriere redere i stedet for t gøre den smllere. Alle smmenligninger skl foretges med hensyntgen til nden relevnt informtion om fr. Explorer, ikke mindst hendes interesser, kompetener og ndre personlige ressourer. Hollnds temer 11

12 Tolkningsrpport Ell Explorer Krrierevlg Otoer 1, 2 Investigtive (I-typer) = Fr. Explorer hr personlighedsegensker, der stemmer overens med I-typer. Disse personer hr som regel en god evne til t tænke logisk og kn lide udfordringer i form f prolemløsning. De vil typisk være kritiske, nysgerrige og åne over for nye idéer og løsninger. I-typer vil typisk være reserverede og til en vis grd upersonlige; de kn foretrække t rejde selvstændigt. De plejer t være mere interesserede i funktionlitet og formål end i det æstetiske. Fr. Explorer kn sætte pris på t rejde med idéer og teorier især inden for vidensken. Det kn være en fordel t undersøge, om fr. Explorer er interesseret i forskning, t læse tekniske rtikler eller udfordringer i form f prolemløsning. Arejdsmiljøer: Teoretisk/nlyserende Relisti (R-typer) = Fr. Explorer hr personlighedsegensker, der stemmer overens med R-typer. Disse personer foretrækker fysiske ktiviteter eller t rejde med værktøj og mskiner. De vil typisk være reserverede og noget fventende over for ndre og synes måske ikke i så stor udstrækning om soilt smspil; de sætter større pris på ktiviteter, de kn gennemføre på egen hånd. R-typer er interesserede i formålet med tingene, og hvordn disse fungerer. De kn også være selvsikre og vil typisk ikke ekymre sig om, hvd ndre synes og tænker. Mnge R-typer fortæller, t de kn lide ktiviteter, der omftter reprtion, elektronik, meknik eller produktion eller en interesse i t lære om disse områder. Det kn være en fordel t undersøge, om fr. Explorer er interesseret i fysisk ktivitet, mekniske prinipper eller håndværk. Arejdsmiljøer: Prktisk/teknisk Artisti (A-typer) = Fr. Explorer hr personlighedsegensker, der stemmer overens med A-typer. Disse personer hr en evne til t udtrykke sig som regel vi en særlig æstetisk udtryksform som kunst, musik, formgivning, forfttersk, teter osv. På smme måde som A-typer kn fr. Explorer være eventyrlysten og åen over for forskellige synsvinkler og erfringer. Hun kn til tider live opslugt f tnker og idéer, der kn være relteret til hendes generelle kretivitetsproes. Hun kn fungere edst i miljøer, der er ustrukturerede og fleksile. Det kn være en fordel t undersøge, om fr. Explorer er interesseret i æstetik og hr evner inden for det kunstneriske område, formgivning eller det musiklske område. Arejdsmiljøer: Kunstnerisk/kretiv Foreneligsgrd mellem de to første temer (Investigtive og Relisti): De to første temer er i højeste grd komptile; pssende erhverv inden for egge urde være lmindeligt forekommende. 12

13 Tolkningsrpport Ell Explorer Smmenstilling itemesvrelser Otoer 1, 2 Smmenstilling itemesvrelser Denne side med 1PF-resultter er udelukkende eregnet for nvendelse f kvlifierede fgfolk. Dt på denne side ør ehndles strengt fortroligt. Svr på de enkelte item Resume f sttistik: # svr # svr # svr Antl mnglende svr = = = = 7 f 17 (44 %) 21 f 17 (12 %) 74 f 17 (44 %) f 1 ( %) Fktor A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 IM IN AC Råsore Mnglende erklæringer Denne rpport er levet produeret ved rug f 1PF Spørgeskemet,. udgve, "Mænd og Kvinder" normgruppen. 13

14 OPP Ltd Elsfield Hll 1-17 Elsfield Wy Oxford OX2 EP UK t: +44 ()4 3 f: +44 () IPAT In. PO Box 11 Chmpign, IL USA t: t: f: Copyright 14, 27 Institute for Personlity nd Aility Testing, In. (IPAT), PO Box 11, Chmpign, IL , USA. Reserverer lle rettigheder. Intet fr denne puliktion må oversættes eller gengives i sin helhed eller delvist, gemmes i et genfindingssystem, eller trnsmitteres i nogen form eller midler, fotokopiering, meknisk eller elektronisk, optgelse eller på nden vis uden forudgående skriftlig tilldelse fr udgiveren. Denne puliktion må kun ruges i forindelse med OPP Ltd's elektroniske ssessment servie. Denne puliktion må ikke videresælges, udlånes, eller udlejes, forpgtes eller på nden måde hr forindelse til køeren, må fungere som gent, distriutionsknl eller forhndler f denne puliktion. 1PF er et registreret vremærke tilhørende Institute for Personlity nd Aility Testing, In. (IPAT) i USA, EU og ndre lnde. IPAT er et helejet dtterselsk f OPP Ltd. OPP er et registreret vremærke tilhørende OPP Ltd i den Europæiske Union

Profilrapport. Ella Explorer. 11 juli 2016 FORTROLIGT

Profilrapport. Ella Explorer. 11 juli 2016 FORTROLIGT Profilrpport Ell Explorer 11 juli 21 FORTROLIGT Profilrpport Ell Explorer Introduktion 11 juli 21 Introduktion Denne rpport skl nvendes i smmenhæng med en professionel edømmelse. Udsgnene i rpporten ør

Læs mere

Profilrapport. Ella Explorer. 16 december 2011 FORTROLIGT

Profilrapport. Ella Explorer. 16 december 2011 FORTROLIGT Profilrpport Ell Explorer 1 deemer 211 FORTROLIGT Profilrpport Ell Explorer Introduktion 1 deemer 211 Introduktion Denne rpport skl nvendes i smmenhæng med en professionel edømmelse. Udsgnene i rpporten

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. 11 juli 2016 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. 11 juli 2016 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer 11 juli 21 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion 11 juli 21 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup School of the Future : Gennemgriende energirenovering f Hedegårdsskolen i Bllerup Forfttere: Ove Mørck, Kirsten Engelund Thomsen, Birgit Elley Jørgensen c Cenergi Rådgivende Ingeniører, Herlev Hovedgde

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose Puttetæppelokke 1998-2007 10 års juilæum fter ønske udgives de lokke, som er rugt i projektet. lokkene er lle trditionelle lokke, som kn ruges til personligt

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Projekt 10.3 Terningens fordobling

Projekt 10.3 Terningens fordobling Hvd er mtemtik? C, i-og Projekt 0.3 Terningens fordoling Elementerne indeholder, hvd mn kn deduere sig til og konstruere ud fr de få givne ksiomer. Mn kn derfor i en vis forstnd sige, t l den viden, der

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri Mtemtikkens mysterier - på et oligtorisk niveu f Kenneth Hnsen 2. Trigonometri T D Hvd er fstnden fr flodred til flodred? 2. Trigonometri og geometri Indhold.0 Indledning 2. Vinkler 3.2 Treknter og irkler

Læs mere

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0.

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0. Ny Sigm 9, s 110 Andengrdsfunktioner med regneforskrift f typen y = x + x + c, hvor 0 Lineære funktioner (førstegrdsfunktioner) med regneforskrift f typen y = αx + β Grfen for funktioner f disse typer

Læs mere

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000.

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000. Tldiktt Nr. Timillioner 0.000.000 Millioner.000.000 Hundredetusinder.000 Tlhus Titusinder 0.000 Tusinder.000 Hundreder Tiere 0 Enere Prktivitet. Træk - kort i skjul fr et lmindeligt kortspil. Læg dem på

Læs mere

7 QNL 9DULDEHONRQWURO +27I\VLN. Hvilke uafhængige variable er der tale om?: - og hvilke værdier har de?: Hvilke afhængige variable er der tale om?

7 QNL 9DULDEHONRQWURO +27I\VLN. Hvilke uafhængige variable er der tale om?: - og hvilke værdier har de?: Hvilke afhængige variable er der tale om? Fir test Studér de udleverede rør. Fir testen går ud på t du skl fremringe en tone i nogle forskellige rør og derved finde ud f hvd tonens højde (ikke lydens styrke) fhænger f. Hvilke ufhængige vrile er

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

K9-K10 projekter i strukturel mekanik

K9-K10 projekter i strukturel mekanik April 2006 K8 Studerende K9-K10 projekter i strukturel meknik K8-studerende med interesse i t lve K9 eller K10 projekter inden for områderne Strukturel dynmik og erodynmik f store konstruktioner Aeroelsticitet,

Læs mere

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN... 2 2 GRUNDINDSTILLINGER... 3 2.1 SÆDBEHOLDERKODE... 4 2.2 PRIORITEREDE EGENSKABER... 5 2.3 GÅRDINDEKS... 5 3 HUNDYRGRUPPER...

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres Svrene Herned vises svrene på de forskellige spørgsmål. Svrene kn godt fvige fr jeres egne resultter som I hr fået ud f modellen. Afvigelserne skyldes vrition i modellen (stokstisk model!) og ændringer

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Algebra, ligninger og uligheder

Algebra, ligninger og uligheder Alger, ligninger og uligheder I dette kpitel skl du rejde med lger, ligninger og uligheder. Et esøg på Bkken kn give nledning til mnge overvejelser over priser. Det kunne f være den smlede pris for turen

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 23. novemer 20 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Dermatologisk Produktprogram 2010. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk

Dermatologisk Produktprogram 2010. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk Dermtologisk Produktprogrm 2010 SCANEX Medicl Systems www.scnex.dk Hvorfor er Scnex... Vi kender vores mrked rigtig godt Vi forhndler kun noget vi kn stå inde for En SCAnex serviceftle sikrer dig i fremtiden

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Algebra, ligninger og uligheder

Algebra, ligninger og uligheder Alger, ligninger og uligheder I dette kpitel skl du rejde med ligninger og uligheder. Et esøg på Bkken kn give nledning til mnge overvejelser over priser. Det kunne fx være den smlede pris for turen og

Læs mere

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgslyssystem Soltue 90 DS Dgslyssystem Instlltionsnvisninger 8 Reservdelslist * Antl Kuppel med Ryender 3000-teknik (). Stød-sorerende indvendig kuppel* 8 Tghætte

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Det rå mod det løde, det vrme mod det kolde - og den smukke løende forndring når tingene lndes. Det er ofte mest tydeligt, der hvor hvet møder lndet - og

Læs mere

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix Fejlforplntning Lndmålingens fejlteori Lektion 9 Repetition - Fejlforplntning Ksper K Berthelsen - kk@mthudk http://peoplemthudk/ kk/undervisning/lf11 Institut for Mtemtiske Fg Alorg Universitet Lndmåling

Læs mere

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0 Lynvejledning i625ptz indfældet indendørs forsænket montering f hus 8200-0999-0313 A0 Bemærk Oplysningerne i denne vejledning vr gældende, d den lev udgivet. Producenten foreholder sig retten til t revidere

Læs mere

Elementær Matematik. Vektorer i planen

Elementær Matematik. Vektorer i planen Elementær Mtemtik Vektorer i plnen Køge Gymnsium 0 Ole Witt-Hnsen Indhold. Prllelforskydninger i plnen. Vektorer.... Sum og differens f to vektorer... 3. Multipliktion f vektor med et tl...3 4. Opløsning

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

Fra arbejdstegning til isometrisk tegning og omvendt

Fra arbejdstegning til isometrisk tegning og omvendt Nr. 5 Fr rejdstegning til isometrisk tegning og omvendt Forfr Fr siden Fr oven Forfr Fr siden Fr oven Klssektivitet. yg en figur med -7 centikuer, og tegn en rejdstegning. Gem figuren. yt tegning med en

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12 Mtemtisk modellering numeriske metoder Lektion 12 Morten Grud Rsmussen 21. oktober, 213 1 Prtielle differentilligninger 1.1 Løsning f vrmeligningen vh. Fourierrækker [Bens sektion 12.6 på side 558] Vi

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere