Fortjenstmedaljen i sølv - en oplevelse for livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortjenstmedaljen i sølv - en oplevelse for livet"

Transkript

1 Fortjenstmedaljen i sølv - en oplevelse for livet At blive indstillet til og modtage Fortjenstmedaljen i sølv er og bliver en oplevelse for livet. Det er sikkert relativt få beskåret at opnå denne hæder. Jeg er så heldig at være en af disse få, der har modtaget Fortjenstmedaljen i sølv. Efter at jeg har modtaget medaljen, har mange spurgt ind til, hvordan det hele er foregået, herunder hvordan får man medaljen, var jeg i audiens hos Dronningen, hvornår var jeg det, hvordan foregår det, hvad taler man om o.s.v., o.s.v. Det har givet mig anledning til at forsøge hele forløbet beskrevet fra ende til anden. Dels af hensyn til det lokalhistoriske islæt, men måske også til glæde for andre, der i fremtiden måtte opnå samme hæder. Den 1. august 2006 var dagen, hvor jeg havde været ansat i Vallø Kommune i 40 år. Dagen blev fejret med offentlig reception på Rådhuset i Hårlev i tidsrummet kl til Mange gæster benyttede lejligheden til at hilse på og ønske tillykke i sandhed en stor dag for mig. Mærkedagen blev naturligvis også fejret mere privat med et jubilæumsparty den 5. august samme år også en stor dag for mig. I anledning af jubilæet indstillede Vallø Kommune mig til at modtage Dronningens Fortjenstmedalje i sølv en medalje, der bl.a. kan modtages efter 40 års uafbrudt tjeneste i det offentlige. Fakta om Fortjenstmedaljen På kan man læse følgende om fortjenstmedaljen: Den kongelige Fortjenstmedalje er den ældste eksisterende belønningsmedalje i Danmark. Den indstiftedes af Christian VII den 16. maj 1792 og restitueredes af Christian VIII ved reskript af 24. juli Fortjenstmedaljen findes i to grader, én i guld (i Hof- og Statskalenderen forkortet F.M.1), som dog kun gives ved sjældne lejligheder, og én i sølv (i Hof- og Statskalenderen forkortet F.M.), Sidstnævnte gives i dag for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme område i det offentlige (for deltidsansættelse og for en række ansættelsesgrupper gælder særlige regler). Medaljen bærer på forsiden H.M. Dronningens ansigtsportræt i profil og omskriften Margareta II Regina Daniæ og på bagsiden ordet Fortient omgivet af en krans af egeløv. I medaljens kant er modtagerens navn indgraveret som udtryk for, at medaljen i modsætning til ridderkorset forbliver modtagerens SIDE 1

2 ejendom. Medaljen bæres af mænd i et rødt bånd med et hvidt kors - kvinder bærer medaljen i en rød og hvid sløjfe. Ved reskript af 7. oktober 1981 bestemte H.M. Dronningen, at medaljemodtagerne i lighed med dekorerede i ridderordenerne opfordres til at indsende en levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet. Forløbet Ved skrivelse af 9. august 2006 meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet følgende: På baggrund af Deres indsats i offentlig tjeneste overvejer departementschef Christian Schønau, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at indstille til Hendes Majestæt Dronningens kabinetssekretær, at De dekoreres med Fortjenstmedaljen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den anledning anmode Dem om inden 2 uger at tilkendegive, om De i givet fald ønsker at modtage en sådan dekorering. Dekorering forudsætter, at der ikke foreligger oplysninger om verserende eller afsluttede straffesager, som under hensyn til forholdets karakter og aktualitet gør dekorering utilrådelig. Jeg skal derfor bede Dem om at underskrive og returnere vedlagte samtykkeerklæring, såfremt De er indstillet på at modtage en eventuel dekorering. Det bemærkes for god ordens skyld, at endelig beslutning om dekorering træffes af Kabinetssekretariatet. Jeg underskriver og afsender omtalte samtykkeerklæring den 12. august Med samtykkeerklæringen giver jeg bl.a. tilladelse til, at ministeriet kan bede Rigspolitichefen om at undersøge, om der i Kriminalregistret findes oplysninger om mig vedrørende strafbare forhold. I bekræftende fald forelægger Rigspolitichefen oplysningerne for Justitsministeriet med henblik på vurdering af, hvorvidt de pågældende oplysninger gør dekorering tilrådelig. Justitsministeriets oplysninger videregives til departementschefen. Jeg hører ikke mere fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvilket betyder, at der ikke er fundet belastende oplysninger i Kriminalregistret. Jeg havde da heller ikke forventet andet. Den 2. oktober 2006 modtager kommunaldirektør Per Røner så materiale fra Ordenskapitlet. Følgebrevet fra Ordenskapitlet gengives her: Det har behaget Hendes Majestæt Dronningen ved reskript af den 4. oktober 2006 at tildele Afdelingsleder ved Vallø Kommune Finn Haag Seehusen fortjenstmedaljen i sølv. I denne anledning og efter udtrykt ønske om at De overrækker fortjenstmedaljen, skal man vedlagt sende den til den pågældende udfærdige ekspedition. Denne er indlagt i en konvolut, der indeholder fortjenstmedaljen, diplom, følgeskrivelse m.v. Med venlig hilsen sign. P. Thornit Med materialet følger også en skrivelse fra Kabinetssekretariatet, der oplyser om, at Hendes Majestæt Dronningen giver offentlig audiens på nærmere SIDE 2

3 angivne datoer i oktober og november, herunder bl.a. mandag den 20. november Det oplyses også, at audiens foregår på Christiansborg Slot kl med mødetid kl og at adgang til slottet for audienssøgende finder sted ad Marmorbroen til den indre slotsgård. Overrækkelse af medaljen Fortjenstmedaljen fik jeg overrakt i forbindelse med et Rådhusmøde (orienteringsmøde for samtlige ansatte på Rådhuset) i slutningen af oktober måned. Foruden fortjenstmedaljen var der et følgebrev fra Ordenskapitlet med dette indhold: Efter at det har behaget Hendes Majestæt Dronningen at tildele Dem Fortjenstmedaljen i sølv skal man vedlagt fremsende det til Dem udfærdigede diplom og den nævnte medalje, i hvis rand Deres navn er graveret. Vedlagte blanket til modtagelsesbevis med skema bedes i udfyldt og underskrevet stand snarest belejligt indsendt hertil i medfølgende konvolut. Fortjenstmedaljen er den dekoreredes ejendom. Som følge heraf skal medaljen ikke leveres tilbage efter indehaverens død. Opmærksomheden henledes på vedlagte skrivelse fra Ordenshistorieografen. Med venlig hilsen sign. P. Thornit Diplomet Er indsat på næste side. SIDE 3

4 SIDE 4

5 Ordenshistoriograf og levnedsbeskrivelse Ovenfor er nævnt en skrivelse fra Ordenshistoriografen. Skrivelsen opfordrer personer, der har modtaget Fortjenstmedaljen, til at indsende en såkaldt levnedsberetning. Sådanne levnedsberetninger opbevares under sikrede forhold i Ordenskapitlet og indgår således i en meget omfattende og værdifuld personal- og kulturhistorisk samling. Forfatteren til levnedsbeskrivelsen fastsætter selv, på hvilke vilkår beskrivelsen skal være tilgængelig. Alt andet lige vil levnedsbeskrivelsen være offentlig tilgængelig 50 år efter forfatterens død. Den 23. oktober 2006 afsender jeg til Ordenskapitlet kvittering for modtagelse af Fortjenstmedaljen. Samtidig medsender jeg en komplet levnedsberetning. Uddrag af levnedsbeskrivelsen I det følgende gengives dele af levnedsbeskrivelsen, der således er renset for de mest personlige elementer. I anledning af at jeg ved reskript den 4. oktober 2006 af Hendes Majestæt Dronningen er blevet tildelt fortjenstmedaljen i sølv er denne levnedsberetning udarbejdet til brug for Ordenshistoriografen. Barndommen gik med leg på vejen med de andre børn. Spejder og fodbold tog også en del af min fritid, og det skulle vise sig, at fodbold vandt mit hjerte. I en periode var håndbold også en kær fritidssyssel. Senere fik jeg også smag for badminton. Min skoletid startede i den gamle røde skole på Faksevej i Hårlev i august 1956 der var kun 2 klasser, nemlig de store og de små. På det tidspunkt hed det Hårlev-Himlingøje Kommune. I tiden op til 1962 blev Hårlev-Himlingøje, Valløby-Tårnby, Endeslev Vråby og Varpelev kommuner enige om at lægge sig sammen til storkommunen, der fik navnet Vallø Kommune. I den forbindelse blev man også enige om at etablere en såkaldt centralskole (Hotherskolen), der blev placeret i Hårlev præcis på den anden side af Faksevej, hvor den gamle røde skole lå. Jeg blev overflyttet til Hotherskolen, hvor jeg afsluttede grundskolen og fortsatte med 3 år i realskolen, som nu var blevet muligt i den nye centralskole. Jeg fik således min realeksamen i juni måned Det var så tid at se sig om efter et job, og måske inspireret af min fars arbejde, søgte jeg på en stilling som kontorelev ved Vallø Kommune. Blandt i alt 3 ansøgere fik jeg jobbet, og jeg startede den Dengang var der kun 8 ansatte i kommunens administration, så jeg fik lov at prøve alle discipliner indenfor den kommunale administration. Læretiden var dengang 2½ år. Så kom værnepligten, hvor jeg fra 1969 til 1970 tilbragte 14 måneder ved Sjællandske Artilleriregiment på Holbæk Kaserne. Som offentlig ansat var det så heldigt, at man fik kvart løn under værnepligten, hvilket var med til at forsøde tilværelsen. Inden jeg kom tilbage til kommunen, var endnu en fusion kommet på plads. Vallø Kommune og Strøby Kommune var pr som et led i den daværende kommunalreform blevet sammenlagt til en ny kommune, som også kom til at hedde Vallø Kommune. Imens jeg gik i skole havde jeg forskellige fritidsjobs bl.a. hjalp jeg den lokale mælkemand tidligt om morgenen mælkemanden kørte dengang rundt med hest og vogn. Ved juletid var jeg med til at omdele kalendere for det firma, hvor min far arbejdede. Og jeg var bydreng i en af de lokale købmandsforretninger. Alle jobs kastede penge af sig penge som jeg brugte på ting, som jeg brændende ønskede mig, og som jeg ikke kunne regne med at få fra far og mor. På den måde lærte jeg det gode princip om, at hvis man vil nyde, så må man også yde et princip som jeg har efterlevet siden da. SIDE 5

6 I 1967 kom jeg for første gang med i bestyrelsen for den stedlige idrætsforening Boldklubben Vallø. En længere årrække med dette spændende ungdomsarbejde fulgte, heraf et par år som formand. I min bestyrelsestid lykkedes det bl.a. at få rejst et klubhus til stor glæde for byens ungdom. Efter endt værnepligt i midten af 1970 kom jeg tilbage til Vallø Kommune. En ny fritidslov var trådt i kraft , så det blev mit lod at lægge grundstenene til, hvordan vi i Vallø kunne håndtere den nye fritidslov et stykke pionerarbejde, kan man sige. Mit arbejde indenfor fritid og kultur bragte mig i forbindelse med en organisation kaldet Foreningssamvirket, der satte sig i spidsen for at arrangere Skt. Hans Fester i Vallø Slotspark. Ideen var, at man ville forsøge at lave et årligt arrangement, der kunne samle den nydannede kommunes borgere. Jeg var tildelt rollen som sekretær, og dermed nøgleperson som den, der samlede alle tråde i disse kæmpe arrangementer. Jeg oplevede også at være med til byggeriet af kommunens første sportshal (Strøbyhallen) i 1975, og i den næste (Hårlevhallen) 2 særdeles spændende projekter at få lov til at følge. Indimellem nåede jeg også at være HK-tillidsrepræsentant for medarbejderne på Rådhuset en post som jeg dog måtte afstå fra, da jeg blev udnævnt til forvaltningschef i kommunens kulturelle forvaltning. Jobmæssigt har jeg i min kommunale verden prøvet stort set alt. Pr. 1. januar 2007 smelter Vallø Kommune sammen med Stevns Kommune til (Ny) Stevns Kommune altså endnu en kommunefusion. Fusionsarbejdet har derfor fyldt meget hos mig de sidste par år. Jeg er allerede udpeget til at være leder af den nye kommunes Fællessekretariat en funktion jeg kender godt fra mit nuværende job som leder af Vallø Kommunes Fællessekretariat. Den 1. august 2006 rundede jeg så 40 års ansættelse i Vallø Kommune en mærkedag som har gjort mig til modtager af Hendes Majestæt Dronningens fortjenstmedalje i sølv en hæder som jeg er meget stolt af og glad for. Jeg har altid været glad for mit arbejde ved kommunen, der igennem årene har givet mig mange udfordringer og fortrinligt samvær/samarbejde med mange gode kolleger. Jeg er klar til at fortsætte nogle år endnu tiden må vise hvor mange. 21. oktober 2006 I brev af 2. november 2006 modtager jeg følgende fra De Kongelige Ordeners Historiograf: På Ordenskapitlets vegne takker jeg for tilsendelse af Deres levnedsbeskrivelse. Efter registrering og læsning vil den herefter indgå i Ordenskapitlets store, kulturhistorisk værdifulde samling af levnedsbeskrivelser. Skulle der i øvrigt være forhold i forbindelse med levnedsbeskrivelsen, som De ønsker at drøfte, er De altid velkommen til at henvende Dem til mig. Med venlig hilsen sign. Knud J. V. Jespersen Audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe Når man har modtaget Fortjenstmedaljen i sølv er det muligt at gå til audiens hos Majestæten for at takke for hæderen. Ikke alle vælger at gøre det og der er da heller ikke pligt til det. Men den oplevelse kunne jeg ikke lade gå fra mig. Muligheden får du kun én gang i livet! SIDE 6

7 På kan man læse følgende om Audiens: Ordet er afledt af det latinske ord audire, der betyder at høre. Ordets betydning er at få foretræde for en højtstående person. Dronningen afholder audiens på Christiansborg Slot på en række mandage i løbet af året. Ved audienserne er der mulighed for at takke Dronningen for deltagelse ved en åbning eller et besøg, for tildeling af en orden eller en medalje samt for kongelig udnævnelse og afsked. Ved ankomsten til Christiansborg Slot noterer en adjudant den fremmødtes navn og ærinde. Gæsten modtages herefter af kabinetssekretæren, inden den pågældende føres til audiensgemakket, hvor samtalen med Dronningen finder sted. Selvom der var fastlagt audiensdage i oktober måned, valgte vi mandag den 20. november Dels fordi det passede os bedst, og dels fordi vi så havde lidt tid til at forberede os på den spændende begivenhed. Spændingsniveauet steg og steg efterhånden som dagen nærmede sig. Vi valgte at lave en familieudflugt ud af dagen, når vi nu alligevel skulle til hovedstaden. Dagen oprandt og vi d.v.s. jeg selv og min kone (Gyda), vores datter og svigersøn (Jette og Carsten), vores søn og svigerdatter (Lars og Vibeke), vores svoger og svigerinde (Bjarne og Connie) og deres børn (Benjamin og Helene) mødte op på Lokalbanen kl. ca og fik købt togbilletterne til Københavns Hovedbanegård. Audiensen startede jo kl , og vi skulle være der et kvarter før. Jeg var naturligvis iklædt mit fineste jakkesæt med Fortjenstmedaljen placeret i venstre revers. Jeg husker, at jeg sad som forstenet hele vejen sagde ikke et ord fyldt med spænding og nervøsitet over det, der ventede. Fra Hovedbanen gik turen til fods til Christiansborg Slot på den ret så kølige novemberdag. Vi nåede Christiansborg i god tid inden mødetidspunktet og kunne konstatere, at Garden var trukket op i gallauniform foran indgangen. SIDE 7

8 De resterende familiemedlemmer ønskede mig god fornøjelse, inden de tog på sightseeing i København. Et par cigaretter blev det til, inden jeg trådte indenfor i palæet stadig meget anspændt og nervøs. Overtøjet kom af og hængt i garderobe. Derefter gik turen op ad den store trappe til venterummet, hvor andre 2 gardere stod æresvagt. Ved ankomsten gik turen til en pult, hvor adjudanterne stod klar til indskrivningen. Hvem er du, hvor kommer du fra og hvorfor er du her? Adjudanterne var meget opmærksomme på mit udseende forklaringen herpå skulle senere vise sig. Ganske mange var allerede ankommet. Netop til denne audiens, hvor der jo ikke er nogen form for forhåndstilmelding, skulle det vise sig, at i alt 134 personer mødte frem. På det tidspunkt det højeste antal audienssøgende nogensinde. Efter indskrivningen var det bare om at finde en siddeplads og så vente til det blev min tur bare vente og se på, at den ene efter den anden kom ind til Dronningen og ud igen. Ventetiden føltes ulidelig lang. Omkring kl. 12 fik vi så oplyst, at Dronningen nu skulle have en pause på en 3 kvarters tid. På det tidspunkt havde langt under halvdelen af de mange audienssøgende haft foretræde. Det bliver en meget lang dag, tænkte jeg. SIDE 8

9 I pausen gik jeg ned i slotsgården og røg en cigaret. Så gik ventetiden da med det. På vejen ned af trappen præsenterede de to gardere gevær med et gevaldigt smæld. Der blev jeg godt nok forskrækket! Omkring kl. 13 kom der så gang i audiensen igen, og nu var spørgsmålet hvornår mon det blev min tur. Der gik faktisk ikke ret lang tid, før en af adjudanterne kom hen til mig og sagde, at det nu var ved at være min tur. Her fandt jeg ud af, hvorfor man ved indskrivningen blev observeret så nøje. De skulle naturligvis hæfte sig ved særlige kendetegn ellers kunne det blive meget svært for dem at varsle folk i den store flok, når tid var. Jeg blev ført hen til døren ind til audiensgemakket. Her tog kabinetssekretæren over og forsøgte at berolige mig og gav gode råd om, hvordan jeg skulle gebærde mig. Han spurgte, om jeg havde hvide handsker med. Det havde jeg jo ikke. Ikke noget problem der lå flere forskellige par hvide handsker til fri afbenyttelse. Det var kun et spørgsmål om at finde den rigtige størrelse. Selvfølgelig skulle de afleveres efterfølgende. Nu var jeg helt klar og ventede bare på, at den store dør skulle gå op ind til gemakket, hvor selveste Majestæten sad. Endelig skete det døren gik op og jeg trådte ind i audiensgemakket. Jeg bukkede så dybt, jeg nu kunne og nærmede mig Majestæten, der sad rank og flot lige foran mig. Jeg tog Majestæten i hånden bukkede dybt igen og sagde: Deres Majestæt, jeg vil gerne have lov til at takke for Fortjenstmedaljen. Jeg vidste på forhånd, at Dronningen er meget vidende. Jeg havde derfor forberedt mig på, at Dronningen måske gerne ville tale om Vallø Slot. Mens Dronning Ingrid levede, var hun jo protektrice for Vallø Slot. Men sådan skulle det ikke gå. Dronningen begyndte med det samme at tale om kommunesammenlægning, hvilket jeg følte meget rart det vidste jeg jo også noget om. Jeg fik bl.a. omtalt, at den nye Stevns Kommune nu dækkede hele kystlinien fra Køge i Nord til Rødvig mod syd. Jeg husker også, at Dronningen konstaterede, at jeg jo så havde været med til 2 kommunesammenlægninger. Og det er jo ganske vist! Herefter gav Dronningen mig hånden som tegn på, at audiensen nu var slut. Jeg bukkede igen dybt og takkede endnu en gang for Fortjenstmedaljen samtidig med at jeg gik baglæns mod døren til audiensgemakket. (Jeg har altid hørt, at man aldrig må vende ryggen til Majestæten). Lettere famlende fandt jeg dørens håndtag og kom helskindet ud. Her fik jeg afleveret de hvide handsker med tak for lån. SIDE 9

10 Pyh ha det var en lettelse. Nu var det hele godt overstået. Selvom det føltes som en evighed ja, så varede hele seancen vel bare 2 minutter. Men hvilken oplevelse! Jeg skyndte mig ned til garderoben og fandt min frakke, kom ud i den friske luft og fik ild i en cigaret det trængte jeg virkelig til på det tidspunkt. Jeg fik ringet til de resterende familiemedlemmer og fortalt, at det hele nu var vel overstået. Kort tid efter var hele banden samlet, og det var tid til at finde et sted, hvor vi kunne få serveret en stor fadøl. Det trængte ihvert fald jeg til. Vi landede på Jensens Bøfhus, hvor det udover fadøl også blev til et godt måltid mad herligt. Vi afsluttede dagen med en tur i Tivoli, hvor vi så den flotte juleudstilling. Omkring kl. 20 gik turen så til Hovedbanen, hvor vi tog toget hjem til Hårlev igen. En lang og spændende dag var forbi, og vi var alle en stor, stor oplevelse rigere. Efterskrift At komme i audiens hos Dronningen er så stor en oplevelse, at det kun kan anbefales alle, der måtte få muligheden, at gøre det. For mit vedkommende gav oplevelsen også inspiration til en sketch om audiensen fremført ved julefrokosten på Rådhuset samme år det sidste år i Vallø Kommune, inden kommunesammenlægningen til Ny Stevns Kommune blev en realitet pr. 1. januar SIDE 10

11 Meget apropos afsluttes sketchen med disse 2 vers, der går på melodien Admiralens vise: Som grøn konfirmand blev jeg af mor sat i lære på et officielt kontor. Jeg started småt men endte stort, ja, faktisk ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg gjord KOR: Nej, han vidste da vist ikke rigtig, hvad han gjord Nu står jeg her med medaljen flot, og jeg takker mange gange jeg er pavestolt. KOR: Nu står han der med medaljen flot med kors og røde bånd og også stjerner på. På Vallø Slot Majestætens mor jo tjeneste som protektrice gjord Og De har gravet op med flid en masse oldtidssager, når De havde tid. KOR: Nej, en dronning har jo ellers ikke meget tid. Jeg har rejst så langt med medaljen flot for at takke mange gange jeg er pavestolt. KOR: Nu står han der med medaljen flot med kors og røde bånd og også stjerner på. Da vi ankom til nytårsfest samme år hos vores genboer, var der rullet en rød løber ud ved døren, så medaljetageren kunne komme standsmæssigt indenfor. Også denne hændelse er et lille apropos, der trækker spor tilbage til audiensen. Hele forløbet omkring Fortjenstmedaljen har for undertegnede været Oplevelsen er hermed givet videre! EN OPLEVELSE FOR LIVET Finn Seehusen Februar 2013 SIDE 11

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Mandag den 6. oktober 2014 Foran skolen på Skt. Peders Kirkeplads i Næstved blev kronprinsesse Mary modtaget af undervisningsminister Christine Antorini og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Overrækkelse af Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje af sølv i Aappilattoq UPV

Overrækkelse af Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje af sølv i Aappilattoq UPV Overrækkelse af Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje af sølv i Aappilattoq UPV Lørdag d. 2. april 2016 fik Købmand i Aappilattoq UPV, Simon Petersen, overrakt Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret

Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret På advokatkontoret i København Næste dag skulle vi af sted allerede kl. 5.00 om morgenen. Sven, Freja og jeg fik gummimasker på. For alle skulle jo stadigvæk tro

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere