Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003"

Transkript

1 Agenda 21 Strategi Farum > Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring teknologirådet,november 2003

2 Agenda 21 Strategi Farum Forord Borgernes Idékatalog Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne fra Farum kommunes borgerhøring Bæredygtig udvikling en Agenda 21 Strategi for Farum, søndag den 16. november 2003 i Kulturhuset i Farum. Hvilke udfordringer har vi i Farum for at sikre en bæredygtig udvikling? Og hvilke midler skal vi bruge for at tackle disse udfordringer? Dét har en bred kreds af Farum-borgere givet deres fælles bud på i dette Idékatalog til politikerne i Farum byråd. Forslag til i alt 31 udfordringer og 105 midler er hvad borgerne videregiver til politikerne. Et tilfældigt udsnit på af Farums borgere i alderen år blev inviteret til borgerhøringen. Desuden er der annonceret i Farum Avis. 78 borgere tilmeldte sig høringen. Se mere om deltagerne bagerst i Idékataloget. Hvorfor en borgerhøring om bæredygtig udvikling? - Fordi Folketinget har vedtaget at alle kommuner i Danmark skal lave en Agenda 21 strategi en strategi for bæredygtig udvikling - hvert fjerde år, første gang inden udgangen af Og fordi politikerne i Farum har ønsket at spørge borgerne til råds, som en hjælp til at lave strategien for Farum kommune. Hvordan gør vi noget ved forureningen og miljøbelastningen. Og hvordan kan vi spare på ressourcerne. Alt sammen som bidrag til en bæredygtig udvikling. På høringen var det borgernes tur til at bidrage med konkrete ønsker og idéer til visioner og handling, som forslag til indhold i den endelige Agenda 21 strategi for Farum kommune. Via fælles brainstorm, dialog, prioriteringer og afstemninger har borgerne leveret deres svar, som er samlet i sin originale version i dette Idékatalog. Efter høringen vil alle politikere i byrådet Farum få overrakt et eksemplar af Borgernes Idékatalog. Det sker på byrådsmødet den 25. november, hvor Idékataloget præsenteres for medlemmer af byrådet af Teknologirådet. I november og december 2003 indarbejder Farums Agenda 21-arbejdsgruppe resultaterne fra høringen i gruppens oplæg. I januar 2004 vedtages Agenda 21 strategien på et møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Herefter bliver strategien udsendt i offentlig høring i 4 uger. Deltagerne på borgerhøringen vil automatisk modtage strategien med posten. I marts 2004 bliver strategien forelagt for byrådet med henblik på vedtagelse. I den endelige Agenda 21 strategi for Farum kommune vil dette Borgernes Idékatalog være optrykt i sin originale version. Agenda 21 strategien vil indgå i arbejdet med at udforme den samlede Kommuneplan

3 Agenda 21 Strategi Farum Borgerhøringen er afholdt af Farum Kommune i samarbejde med Teknologirådet, som har været ansvarlig for at planlægge, koordinere og gennemføre høringen. Den konkrete planlægning er sket i samarbejde med Agenda 21-arbejdsgruppen. Grøn Guide Lisbeth Mathiesen og Agenda 21 kontaktperson, Sara T. Jacobsen i kommunens Tekniske forvaltning, har været Teknologirådets kontaktpersoner i Farum. Projektleder Anne Funch Rohmann og projektsekretær Vivian Palm medvirkede fra Teknologirådet. Mette Seier Helms har været proceskonsulent. Mere om borgerhøringen debatoplæg, Idékataloget m.m. - kan ses på Farum Kommunes hjemmeside og på Teknologirådets Teknologirådet, november 2003 Borgerhøring om Agenda 21 strategi i Kulturhuset den 16. november

4 Agenda 21 Strategi Farum Borgernes Idékatalog Indhold Forord 1 Borgerhøringens resultater: Fokusområder og stemmeafgivningen på dem 5 Udfordringerne for en bæredygtig udvikling i Farum 6 - de tre vigtigste områder Alle udfordringerne og om hvorfor de er vigtige 9 - og med de foreslåede midler til at tackle hver af udfordringerne Desuden mener jeg 23 Borgernes evaluering af borgerhøringen 27 To oplæg om perspektiver på bæredygtig udvikling: Mennesker og miljø fremtiden er noget vi vælger 31 Om værdien af at blande sig som borger 34 Om borgerhøringen 38 Program for borgerhøringen 43 Deltagerliste 45 - og data om deltagerne - 3 -

5 Agenda 21 Strategi Farum - 4 -

6 Agenda 21 Strategi Farum Borgerhøringens resultater Fokusområder og stemmeafgivningen på dem: Borgerne pegede på i alt 31 udfordringer for en bæredygtig udvikling i Farum. De 31 udfordringer kan inddeles i 11 fokusområder. Borgerne fik hver fem stemmer, som de hver især satte på det/de fokusområde(r), de synes er vigtigst. Fokusområderne for en bæredygtig udvikling i Farum med borgernes stemmer er: 1. INFORMATION, INVOLVERING, MOTIVATION AF FORVALTNINGEN, POLITIKERNE OG BORGERNE. DEMOKRATI OG REEL MEDINDFLYDELSE [47 stemmer] 2. BYPLANLÆGNING/BYUDVIKLING - UDBYGNING, HENSYN TIL NATUR [41 stemmer] 3. NATUR - BEVARELSE, UDVIKLING, ATTRAKTION, ARKITEKTUR, ADGANG [40 stemmer] 4. TRAFIK - INFRASTRUKTUR RESSOURCER [36 stemmer] 5. SOCIAL BÆREDYGTIGHED - INDDRAGELSE AF SVAGE GRUPPER, TRIVSEL, KOMMENDE GENERATIONER [32 stemmer] 6. AFFALD - MÆNGDE, RESSOURCEFORBRUG, HÅNDTERING [18 stemmer] 7. FORURENING - UDLEDNING AF GIFTSTOFFER [17 stemmer] 8. DRIKKEVAND [12 stemmer] 9. FOLKESUNDHED - OFFENTLIGE SUNDHEDSRESSOURCER, MARGINALE GRUPPER [11 stemmer] 10. ERHVERVSUDVIKLING - SAMMENHÆNG MELLEM DET LOKALE OG GLOBALE [8 stemmer] 11. FORBRUG - OFFENTLIGT, PRIVAT [1 stemme] - 5 -

7 Agenda 21 Strategi Farum Udfordringerne for en bæredygtig udvikling i Farum - på de tre fokusområder, borgerne har stemt på som de vigtigste - er: 1. INFORMATION, INVOLVERING, MOTIVATION AF FORVALTNINGEN, POLITIKERNE OG BORGERNE. DEMOKRATI OG REEL MEDINDFLYDELSE [47 stemmer] Udfordringerne er: Demokrati: Hvordan får vi borgerne inddraget i planlægningsprocessen - både i beslutninger og i forvaltning? Hvordan sikrer vi at borgere og interessegrupper får reel indflydelse i de demokratiske beslutninger, som træffes af politikerne og udmøntes af embedsmændene? Hvordan motiverer vi til synliggørelse omkring bæredygtig udvikling? Hvordan sikres den enkeltes engagement og ansvarlighed? Hvordan sikrer vi at borgerne bliver informerede (oplyste) til at kunne træffe miljøvalg? 2. BYPLANLÆGNING/BYUDVIKLING - UDBYGNING, HENSYN TIL NATUR [41 stemmer] Udfordringerne er: Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til livskvalitet, bæredygtighed, ansvarlighed? Byens udvikling: - bedre trafikforhold, trafikal sammenhæng i byens udvikling - bedre byplanlægning, hvordan sikrer vi de rekreative værdier, samtidig med udbygning af byen? Hvordan sikrer vi at udbygningen af Farum bliver et aktiv for hele byen også på længere sigt? Hvordan får vi en fremtidssikret udvikling? (Off. regler og afgifter, miljøopdragelse, børn, ikke frelste, tværs, bæredygtig lokalplan, forskellige boformer-forskellige løsninger, nyeste teknologi, solfangere, miljøinnovation & erhvervsudvikling, økologisk mad i institutioner, på tværs af kulturer, og partiskel) - 6 -

8 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at byudviklingen foregår under hensyntagen til naturen og mennesker? 3. NATUR BEVARELSE, UDVIKLING, ATTRAKTION, ARKITEKTUR, ADGANG [40 stemmer] Udfordringerne er: Natur: Hvordan sikres Farums enestående natur? - hvordan undgår vi at bygge på de resterende frie områder? - hvor mange borgere kan vores areal bære? - for meget hastværk i planlægningen, husk æstetikken i fx byggeriet Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til livskvalitet, bæredygtighed, ansvarlighed? Hvordan sikrer vi at naturbevarelse og udvikling fortsat finder sted? Hvordan sikrer vi at naturen bevares samtidig med at kommunen udvikles? Hvor stor skal byen være? Hvordan fastholder og forbedrer vi naturen og adgangen hertil? Opgaven til borgerne på høringen: Hvilke udfordringer står vi overfor for at sikre en bæredygtig udvikling i Farum kommune i de kommende år? Hvad er det vigtigt at forholde sig til, gøre noget ved, undersøge eller tage stilling til for at sikre en bæredygtig udvikling? - 7 -

9 Agenda 21 Strategi Farum - 8 -

10 Agenda 21 Strategi Farum Alle udfordringerne med de midler, borgerne har foreslået til at tackle dem: INFORMATION, INVOLVERING, MOTIVATION AF FORVALTNINGEN, POLITIKERNE OG BORGERNE. DEMOKRATI OG REEL MEDINDFLYDELSE Demokrati: Hvordan får vi borgerne inddraget i planlægningsprocessen - både i beslutninger og i forvaltning? Vigtigt fordi: Større trivsel, mindre brok. Demokrati er mere end flertalsbeslutninger i byrådet. Når borgerne hænger på fortidens synder er det vigtigt med indflydelse. Sporene skræmmer. Vi vil ha mere borgerindflydelse. Midlerne: Borgerne bliver inddraget før processen er i gang. Det skaber åbenhed og synlighed. Reel borger-demokrati. Involvere borgeren i den endelige beslutning. Man får mere nuanceret grundlag. En måde: Politikerne udmelder nye idéer idéer annonceres (hjemmeside, avis) interesserede melder sig til arbejdsgruppe borgerhøring idéer og holdninger præsenteres for politikere og forvaltning. Opgaven for borgerne på høringen: For hver af udfordringerne - hvilke konkrete midler skal der til her og nu for at tackle denne konkrete udfordring konkrete idéer og forslag til løsninger og tiltag? Hvilke indsatser og handlinger kan, skal eller bør iværksættes? Og hvem har ansvaret for at gøre det? Og hvorfor er det et godt middel? - 9 -

11 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at borgere og interessegrupper får reel indflydelse i de demokratiske beslutninger, som træffes af politikerne og udmøntes af embedsmændene? Demokrati er ikke kun valg hvert 4. år. Demokrati er mere end flertalsbeslutninger i byrådet. Vi vil ha mere borgerindflydelse. Midlerne: Kulturændring blandt politikere og forvaltning borgere er borgere, ikke kværulanter. Politikerne prioriterer ressourcer, ikke hvad vælgerne skal mene. Kursus i konfliktledelse kan være en løsning. Forvaltningen forpligtes til at arbejde sammen med foreninger og interessegrupper. Udvidet pressedækning i Farum Avis. Udvidet brug af hjemmeside til info. Krav til dagsordenen om offentliggørelse mindst 8 dage før. Byrådet vedtager at alle høringsfrister udvides med 50 %. Større ressourcekrævende beslutninger m.v. skal besluttes over 2 byrådsmøder. Hvordan motiverer vi til synliggørelse omkring bæredygtig udvikling? Vigtig fordi: Ellers virker Agenda 21-strategien ikke Midlerne: Hjemmeside under Redigeres af upolitisk og frivillig borgergruppe, har ansvarshavende redaktør fra miljø og teknik Avis fast rubrik/side om bæredygtig udvikling. Skole/institutioner: fast temauge, + løbende undervisning, herunder idéudvikling Idébank hertil sendes gode idéer som publiceres både på hjemmesiden og i avis

12 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikres den enkeltes engagement og ansvarlighed? Engagement er en forudsætning for handling. Midlerne: Bedre kommunikation: Sejlgården som mødested for borgere, foreninger m.m. Bedre kommunikation: Opgradering af kommunens hjemmeside. Borgerhjemmeside. Eventmager. Bevar den grønne guide i Farum. Opdragelse: Hjemme, i institutionerne og på skolerne. Oplysning: Forskellige kampagner (spar på energien, kemien og lignende). Åbent-hus-arrangementer (på rensningsanlægget, fjernvarmeanlæg, vandværk). Økonomisk incitament: fx nedsat affaldsafgift ved kompostering og dermed mulighed for 14-dags afhentning. Fælles-kørsel til arbejde. Hvordan sikrer vi at borgerne bliver informerede (oplyste) til at kunne træffe miljøvalg? Miljøorientering, miljøbevidsthed, opdragelse, oplyst demokrati BYPLANLÆGNING/BYUDVIKLING UDBYGNING, HENSYN TIL NATUR Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til Midlerne: a. livskvalitet b. bæredygtighed c. ansvarlighed Langtidsplaner i kommunen. Foretagsomhed skal kombineres med eftertanke (hvem: kommunen + borgerne)

13 Agenda 21 Strategi Farum Kommunen skal ikke have flere indbyggere end dem der kommer i den nye by. Flere medlemmer af Farum delebil - kommunen kan reklamere og stille garage til rådighed. Vil medføre færre biler. Fortsat landbrug gerne økologisk landbrugspligt (hvem: HUR + kommunen). Byens udvikling: - bedre trafikforhold, trafikal sammenhæng i byens udvikling - bedre byplanlægning, hvordan sikrer vi de rekreative værdier, samtidig med udbygning af byen? Bevaring af natur. Sikring af kulturtilbud er nødvendig. Det skal fortsat være attraktivt at bo i Farum uanset om man bor i nyt eller gammelt område. Udbygning af Farum Nord og Stavnsholt-kilen, læring af fejltagelser fx Lillevangspark og enkelte tilfælde på Hovedgaden. Midlerne: Trafikforhold: Revision af trafikplan generelt, trænger til grundigt eftersyn Trafikforhold: Spærre hovedgaden midt på, evt. smallere vejbane og bredere cykelsti og bredere fortov, chikaner på Lillevangsvej. Det vil reducere trafik gennem byen, sænke farten på Lillevangsvej, der bliver mere sikker. Trafikale forhold: To kørebaner på Frederiksborgvej fra nord mod syd. Der er kaos om morgenen, det vil give en smidigere trafikafvikling. Trafikale forhold: Tunneller under Slangerupvej. Det vil give beskyttelse af bløde trafikanter (fodgængere, cyklister, især børn) Trafikale forhold: Shuttelbus mellem unge områder og Bytorv/station, dvs. mellem øst, vest, nordbyerne. Det vil gøre det lettere at komme til station og bytorv for de mindre mobile. Politisk/kommunal styring: Dokumenteret økonomisk bæredygtighed - styring: Følge planlovgivningen. - styring: Langtidsplanlægning med løbende revision. - styring: Høj informationsgrad til borgerne med inddragelse af borgere og interessegrupper. Infrastruktur: Krav om børneinstitutioner, skoler, kulturinstitutuioner, til kollektiv trafik (nye, mindre busser), til indkøbsmuligheder. Natur: Udlægning af grønne arealer og bymiljøer ved fredning. Natur: Trafik/sti-system for alle grupper

14 Agenda 21 Strategi Farum Krav til bebyggelse: Lav bebyggelsesgrad. Spændende og sammenhængende arkitektur. Kvalitet og æstetik. Arkitektkonkurrence. Økologisk teknologi bredbånd (hjemmearbejdspladser), varmestyring, intelligent hus. Hvordan sikrer vi at udbygningen af Farum bliver et aktiv for hele byen også på længere sigt? Hvis det går for hurtigt vil eksisterende problemer blive forstærket (trafik, adgangsforhold, shopping), mens god planlægning giver mulighed for bæredygtigt byggeri i balance med den eksisterende natur. Midlerne: Trafik: Cykel- og gangstier (adgang til skole, institutioner) Trafik: Fleksible busser til station Bytorv + Birkerød-Ballerup (S-bussen). Handel: Bevar detailhandel. Det minimerer transportbehov. Bevar skolelandbrugets jord. Bebyggelse: Krav til lokalplaner omkring: - mangfoldighed (forskellige huse) - materialer (bæredygtighed, lavt energiforbrug) - fællesområder (ude og inde) - grønne områder - bebyggelsesgraden Midlerne: Hvordan får vi en fremtidssikret udvikling? (Off. regler og afgifter, miljøopdragelse, børn, ikke frelste, tværs, bæredygtig lokalplan, forskellige boformer-forskellige løsninger, nyeste teknologi, solfangere, miljøinnovation&erhvervsudvikling, økologisk mad i institutioner, på tværs af kulturer,? og partiskel. - ressourcebesparelser (edb-sparepapir, energi) - sikre og forbedre velfærd med reduceret energiforbrug - give børn og børnebørn et rummeligt liv - give erhvervsmæssige udviklingsmuligheder spin off - livskvalitet Forsøg i nordbyen med alternativ energi: solfangere og jordvarme Lavt forrentede lån, indbygget i lokalplankrav for nye boliger + kræve energirigtig boligudstyr. Kommunal internetforsyning (TDC, kommunen) Sparer penge

15 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at byudviklingen foregår under hensyntagen til naturen og mennesker? Støj og forurening og ulykker minimeres. Vi vil værne om den storslåede natur, vi allerede har! og samtidig udvikle kendskab til og muligheder for at bruge naturen. Midlerne: Trafik: Når et nyt byområde planlægges skal trafiknettet udvikles samtidigt, - bedre regulering - hensyn til bløde trafikanter - cykelstier placeres hensigtsmæssigt - den offentlige trafik indtænkes, hyppige, attraktive, billige små busser Kommunen, amtet (staten) og HUR skal sikre dette. Trafik: Gamle byområder fx vestbyen, skal trafiksaneres: - stisystemer, dvs. sammenhængende - cykelstier på hovedveje - hastighedsbegrænsning v. chikaner (Ryttergårdsvej, Hovedgaden) - database til fælles kørsel i bil, ind til byen-grupper - firmaer og kommunen køber cykler - vareudbringning via internet for at mindske intern trafik i byen Byudvikling: Ved planlægning af nybyggeri skal naturen have førsteprioritet. Dvs. eksisterende natur skal ikke fældes/omlægges ved planlægning af nybyggeri. Byudvikling: Trafik/affald/energi skal ind- og samtænkes i nybyggeri. Affald: - affaldssortering hos private - sortering af fast affald og kemikalieaffald hos erhverv - ved nybyggeri laves en genbrugsgård Hvem: Kommunen udbygger affald-og rensningsanlæg, og renovationsfirmaet følger op på borgernes og erhvervslivets anstrengelser. Adgang og inspiration til natur: - idékatalog udvikling - nye aktivitetsmuligheder, motionsbaner, shelters overnatning i naturen, lejrpladser med forskellige muligheder - gøres attraktive. - marguerit-ruter (sti rundt om Farum Sø) på hjul, børn, hurtiggående, motionister. Hvem: Kommunen, skoler, amtet (Naturskolen), Skov- og Naturstyrelsen. Udvikling af nye skovområder Hvem: Kommunen

16 Agenda 21 Strategi Farum Bedre pleje af bænke etc. Energi: - solvarmeanlæg til beboelse. - ved byfornyelse eller nybyggeri indtænker kommunen/entreprenøren alternative energiløsninger biogasanlæg, halmfyr, brændselspiller. NATUR - BEVARELSE, UDVIKLING, ATTRAKTION, ARKITEKTUR, ADGANG Midlerne: Natur: Hvordan sikres Farums enestående natur? - hvordan undgår vi at bygge på de resterende frie områder? - hvor mange borgere kan vores areal bære? - for meget hastværk i planlægningen - husk æstetikken i fx byggeriet Naturen er vores vigtigste aktiv. Flere bio-korridorer Giver øget artsdiversitet. Byggelinier inden for en vis radius. Sikrer mod ødelæggelse af uoprettelige skader på naturen. Bevare de resterende grønne områder i byen/kommunen. Der er allerede bygget for tæt og for meget. Undgå videre udbygning af trafikken. Trafik gør et stort indhug i naturen og har en negativ indvirkning (forurening). Stop for videre bebyggelse. Vi mangler oversigt over belastningerne ved for store udvidelser af kommunen. Farum har et lille areal til mange borgere. Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til - livskvalitet - bæredygtighed - ansvarlighed Hvordan sikrer vi at naturbevarelse og udvikling fortsat finder sted?

17 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at naturen bevares samtidig med at kommunen udvikles? Hvor stor skal byen være? - vi ønsker natur - vi ønsker at byudviklingen er styret, er langsigtet - planlægning ud over valgperioder Hvordan fastholder og forbedrer vi naturen og adgangen hertil? Naturpleje, adgang, stisystemer, tværkommunal turismestrategi, trafik, kommunal busløsning, trafiksikkerhed i Vestbyen. - natur og rekreation fremmer livskvalitet og psykisk velvære - gør Farum til et attraktivt sted at flytte til - aktiv planlægning/valg er nødvendige for at undgå at natur bliver udlagt til byudvikling TRAFIK - INFRASTRUKTUR RESSOURCER Hvordan kan trafikstøjen fra motorvej og andre veje mindskes? - støj stresser - støj = forurening Midlerne: Hastighedsbegrænsninger. Lavere hastighed = lavere støj. Trafikomlægninger. Optimerede adgangsveje = færre gener. Over-/inddækning. Effektiv støjdæmpning. Forskning og udvikling: Vejbelægning, dæktyper, motorkonstruktion. Kan give effektiv støjdæmpning. Hvordan sikrer vi at Farums energi og trafik forbedres med hensyn til a. bæredygtig alternativ energi (sol,vind,brint) b. at undgå tomme busser c. at sikre trafikken d. at sikre borgernes adgang til kollektiv trafik e. at spare på budget og økonomi

18 Agenda 21 Strategi Farum Midlerne: a): Rabat på ejendomsskat, hvis vedvarende energi haves, fx solceller, vindmøller, jordvarme, hulmursisolering b) + d): Gå i dialog med HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) eller taxaselskab om telebusordning til erstatning af tomme/manglende busser, sikrer at der er kollektiv trafik når behov eksisterer. Udbrede kendskab til delebilsordning, undgå at hver mand har sin bil, nære omtanke b) + d): Minibusser, der kører når der er en x-passagerer, derved undgås store tomme busser, der bruger spildenergi c): Ensretning af sideveje og af Farum Hovedgade c): Hastighedsbegrænsning på 30 km/t c): Rundkørsel i kryds (Lillevangsvej/Ryttergårdsvej). Giver øget trafiksikkerhed, færre uheld, trafikafviklingen jævnes, ingen hårde opbremsninger c): Tunnel / gangbro ved Stavnsholtvej/Hovedgaden v.q8 på begge sider, sikrer glidende trafik, minimerer morgen/aften-kø, sikrer børnene c): Prioritering af snerydning på stien c): Etablering af sti-system, sikrer bløde trafikanter i øst- og vestbyen. e): Vandmålere i lejlighedssbebyggelse, reducerer vandforbrug når beboeren kan se tællertal stige e): Energivurdering af kommunale ejendomme, bidrager til mindre CO 2 - udslip og kommunen sparer penge Hvordan sikrer vi at netværk, infrastruktur og tilgængelighed fortsat er nødvendige forudsætninger for trivsel? Midlerne: Sikre cykelveje og gangstier i hele kommunen. Det er sundt at cykle. Flere cykelture giver større trivsel og færre bilture, og det sænker forureningen fra bilerne. Gennemgang af alle cykel- og gangstier for tilgængelighed for kørestole etc. og svagtseende. Flere borgere bliver mere mobile og selvhjulpne (muliggør indkøb m.v.). Hjælper klapvogns/barnevognskørere. Sikre offentlig transport også til kommunens yderområder

19 Agenda 21 Strategi Farum Færre bilture. Flere borgere bliver mere mobile og selvhjulpne. Hvordan sikrer vi at støj og forurening fra trafik ikke bliver et endnu større problem i fremtiden? Støj og forurening allerede i dag er et stort problem. Forurening ved manglende effektiv trafikafvikling i myldretiden. En ny bydel er ved at blive bygget. Det ikke er let at komme rundt i Farum uden bil. Fordi trafikbelastningen gennem Farum og til + fra Farum er stigende Midlerne: Telebusser især i aften og weekender (hvem: kommunen, HUR, taxa) Mindre busser, men ikke færre afgange (hvem: busselskabet) Mindre busser forurener mindre end store og busserne er alligevel ikke fyldte. Vareudbringning gerne på cykel (hvem: Produktionshuset, privat firma) Færre ville tage bilen til Bytorvet, når de ikke behøvede at tage varerne med hjem. Flere cykelstier især i vestbyen og i forbindelse med den nye by (hvem: kommunen). Det bliver sikrere at cykle. Overfaldsalarm som lånes/lejes af kommunen og kobles til politiet (hvem: kommunen + politiet). Flere bliver trygge ved at gå/cykle på stierne om aftenen. Overdækning af motorvejen + flere støjvolde ved motorvejen og de andre store veje (hvem: HUR + Trafikministeriet + kommunen). Mindre støj, større livsglæde. Bevare naturkilerne + Farum Naturpark (hvem: HUR + kommunen) Kendskab til den lokale natur skal være et emne i skolen (hvem: kommunen). Et sted til vilde blomster (hvem: en privat forening). Hvordan håndterer vi fremtidens trafikudvikling? Støjen udgør problem flere steder. Forurening og manglende effektiv trafikafvikling. Børn og andre bløde trafikanter skal kunne færdes trygt Tilgængelighed er vigtig Hvordan mindsker vi ressourceforbruget?

20 Agenda 21 Strategi Farum Forbrug af færre ressourcer bedre økonomi mindre affald Hvordan sikrer vi en trafikplan til differentierede behov som tilgodeser både økonomi og økologi? - bedre planlægning af den kollektive trafik - trafikplanlægning som tilgodeser de bløde trafikanter Hvordan sikres gode trafikforhold for alle i Farum? Det sparer energi, forurening og menneskeliv SOCIAL BÆREDYGTIGHED - INDDRAGELSE AF SVAGE GRUPPER, TRIVSEL, KOMMENDE GENERATIONER Hvordan sikres den sociale bæredygtighed? Problemer med for ringe mad i institutionerne. Trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Mere omsorg og pleje af ældre og marginaliserede unge. Midlerne: Maden i institutioner: Bedre mad i institutioner. Sund mad øger trivsel (folkesundheden). Kendskab og færdigheder vedrørende hvor maden kommer fra og hvordan den laves er en god langtidsinvestering (de unge bliver mere selvhjulpne, sundere og miljøbevidste). Maden i institutioner: Bevar skolelandbruget og opret skole/institutions nyttehaver og integrer deres dyrkning/høst i undervisningen (biologi og madlavning). Maden i institutioner: Sælg institutioners vandautomater. Pengene kan bruges til ovenstående og automaterne er værdiløse (vandhanen er ligeså god). Maden i institutioner: Indfør økologisk mad i skole/institutionernes kantine. Omorganisér familieafdelingen i Farum kommune. Én sagsbehandler skal følge sag fra start til slut, dvs. en afslutter-kultur i forhold til konkrete sager. Der skal være stærkere kommunalt samarbejde med frivillige organisationer om arbejdet med udsatte unge. Der skal være konkrete tilbud til unge, som ikke er stærkt sportsinteresserede, fx internet-café, overlevelsesture, skateboard- og mountainbike-ture m.v.. Konkret projekt: udsmykning af betonmur ved Fredtofteparken (ved Kildestien)

21 Agenda 21 Strategi Farum Mere helhedsorienteret behandling af socialt belastede unge og deres familier. Vil føre til færre sociale problemer og mindre hærværk i Farum. Tvungen/evt. frivilligt ophold for politikere på institution for ældre. Så vil politikerne få øjnene op for den mangelfulde pleje og omsorg af ældre. Konkret sommerferie-projekt for unge: lav en skulptur til opstilling ved kommunens institutioner. Det vil kræve: projektleder i en måned, materialer til skulptur, borgmester/kulturudvalgs-forkvinde i 15 minutter ved indvielsen. Øget trafiksikkerhed: Flere cykelstier; hastighedsdæmpende foranstaltninger, ca. 35 km/t i hovedgaden; adskillelse af bløde og hårde trafikanter i nybyggeri, hærværkssikret lys på cykelstier i Farum øst + afstribning; bedre snerydning på hovedgadens cykelsti; begrænset af- og pålæsning i hovedgaden (tidsbegrænset). Begrundelse: Simpel overlevelse. Omsorg og pleje: Flere handicapboliger. Bedre adgangsveje for handicappede. Vi skal kunne tage os af egne handicappede medborgere. Hvordan sikrer vi social ansvarlighed og alles ret til fællesskab? - fordi vi vil prioritere en udvikling af ansvarsfølelse - undgå eksklusion af bestemte grupper i kommunen AFFALD - MÆNGDE, RESSOURCEFORBRUG, HÅNDTERING Hvad skal vi gøre med vores affald og forbrug? Reducere affaldsmængder, øge genbrug, affaldssortering, spildevandsrensning, recirkulere brugsvand, bil- og industriforurening. Midlerne: - undgå at ødelægge naturen - (mindre forbrug af) dårlige varer med kort holdbarhed - producér-og-smid-væk-mentaliteten - affald indeholder mange potentialer, genbrug, næring Stille krav til producenter om miljøvenlig emballage (genbrug, refill). Sortere affald i hjemmet, renovationsbiler med seperate beholdere, kompostsystem i boligområdet, storskrald afhentes, sortere affald på genbrugsplads. Vigtigt: Sikre at der er videre system og aftagere af det sorterede affald. Kompostering, papir, glas, husholdningsaffald. Kg-afgift på renovationsaffald

22 Agenda 21 Strategi Farum Børn: Institutioner og skoler skal besøge rensningsanlæg, genbrugsplads, lave affalds-regne-opgaver, lave forslag til at reducere eget/skolens forbrug. Børn opdrager voksne og er fremtiden! Udstyrs-måling af el-apparater med henblik på at motivere til mindste forbrug. Kun modtage telefonbog, hvis man rekvirerer den. Reklameabonnement / Nej til reklamer Vand: Separere hvidt, gråt og brunt vand i hjemmet. Udstyr/system til at recirkulere hvidt vand + badevand til wc-skyl. Udstyr/system til at recirkulere hvidt vand + badevand til havevanding. Vand: Individuelle vandmålere i hver husstand. Affald og rent vand Giver bedre økonomi. Større folkesundhed. FORURENING - UDLEDNING AF GIFTSTOFFER Hvordan sikrer vi, at forureningen minimeres mhp. støj, rent vand + affald med hensyn til a. motorvejsstøj b. forurening fra industri m.fl. c. affaldsmængden Hvordan sikrer vi minimale udledninger af giftstoffer i naturen det faste og det flydende? - vores grundvand sikres i fremtiden drikke af hanen - naturen kan bestå bade i søerne, undgå skovdød DRIKKEVAND

23 Agenda 21 Strategi Farum FOLKESUNDHED - OFFENTLIGE SUNDHEDSRESSOURCER, MARGINALE GRUPPER Hvordan øger vi folkesundheden? Større fysisk velvære Mindre forbrug af de offentlige sundhedsressourcer ERHVERVSUDVIKLING - SAMMENHÆNG MELLEM DET LOKALE OG GLOBALE Socialt globalt ansvar: Hvordan sikrer vi en erhvervsudvikling som tager højde for det lokale og det globale? Undgå soveby Genteknologi og andre risici industrier Global forpligtigelse for eksport af forurening FORBRUG OFFENTLIG, PRIVAT

24 Agenda 21 Strategi Farum Desuden mener jeg.. Personligt budskab, kommentar, idé eller andet om Agenda 21 strategi og bæredygtig udvikling i Farum kommune indleveret af borgerne på dagen i en særlig postkasse: Vi mangler de kommende voksne og de nye danskere på høringen Mad i skolerne / Økologi og sund mad. Strategi drukner i den mad vores børn kan købe som alternativ til madpakken. Skolekantinen på Bybækskolen: Frossen fastfood, rød salami og hvide papboller - at affaldsøerne (kuberne) skal anbringes så cyklister nemt kan komme til dem (ikke på Borgmester Jespersens vej). Bilisterne kan jo bare køre til genbrugsstationen - at vi skal passe på ikke at blive for frelste Bæredygtig udvikling i Farum nord for Slangerupvejen er meget vigtig Der skal være ligeså stort areal til natur som til golf på Kasernens natur & golf areal. Der er ikke meget natur til stede, når græsset er mellem 1 mm og 1 cm højt og når golfkuglerne fløjter om ørerne på én - at det er en utrolig dårlig signalværdi fra borgmesterens side at han ikke møde op (til at forestå velkomst-talen på borgerhøringen, red.) - at støjforureningen fra motorvejen skal bekæmpes (lige fra Fiskebækbroen og op til Slangerupvej) - at det er vigtigt at huske indvandrerne i miljøarbejdet - at politikerne bør koncentrere sig om fremtiden og samarbejde (frem for fortiden og politiske skænderier) Det bliver spændende at se om dette projekt inklusiv borgermøde overhovedet vil have betydning for politikernes adfærd eller om der som tidligere besluttes helt uafhængigt af og på trods af borgerne Medarbejdernes/politikernes lydhørhed/serviceniveau for brugerne Den sociale bæredygtighed, kulturelle arv, ny kirke, moské osv Skolelandbrug, menneskelige værdier, fælles mål for fremtiden Ungdomsboliger, ældrepleje Foreningshus for mange kulturelle foreninger i Farum øst (Stavnsholt). Kulturhuset som også huser mange kulturelle aktiviteter, samt Musikhuset. Dette punkt er væsentligt, når man diskuterer status osv. Specielt for unge i stedet for dette udvalg burde det være for alle Farum-borgere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Holbæk kommune Lokalforumkonsulenterne 13. oktober 2008 Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Byrådets temamøde den 9. oktober 2008 Holbæk Kommune vil fremme en bæredygtig udvikling.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Inddragelse og demokrati... 3 Uddannelse og job... 4 Familie og trivsel... 6 Sundhed... 8 Bolig og transport... 8 Fritid og kultur... 10 Side 1 af 10 Forord Skive Kommunes

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Klima- natur-og miljøpolitik i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe

Klima- natur-og miljøpolitik i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe Klima- natur-og miljøpolitik 2013-17 i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe Vision 1 Klimaplan Det er godt at målene i klimaplan 2030 fastholdes. Vision 2 Etablere skove og natur - Lave planer

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009 Rev 2 POLITISK PROGRAM 2009 1. Indledning En kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet. Det er ingen kunst at fordele velfærd kunsten består i at skabe

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Denne opsamling er ikke et referat fra dagen, men en oplistning af de fælles noter der blev taget samt foto af de afsluttende plancher. Nogle grupper

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere