Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003"

Transkript

1 Agenda 21 Strategi Farum > Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring teknologirådet,november 2003

2 Agenda 21 Strategi Farum Forord Borgernes Idékatalog Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne fra Farum kommunes borgerhøring Bæredygtig udvikling en Agenda 21 Strategi for Farum, søndag den 16. november 2003 i Kulturhuset i Farum. Hvilke udfordringer har vi i Farum for at sikre en bæredygtig udvikling? Og hvilke midler skal vi bruge for at tackle disse udfordringer? Dét har en bred kreds af Farum-borgere givet deres fælles bud på i dette Idékatalog til politikerne i Farum byråd. Forslag til i alt 31 udfordringer og 105 midler er hvad borgerne videregiver til politikerne. Et tilfældigt udsnit på af Farums borgere i alderen år blev inviteret til borgerhøringen. Desuden er der annonceret i Farum Avis. 78 borgere tilmeldte sig høringen. Se mere om deltagerne bagerst i Idékataloget. Hvorfor en borgerhøring om bæredygtig udvikling? - Fordi Folketinget har vedtaget at alle kommuner i Danmark skal lave en Agenda 21 strategi en strategi for bæredygtig udvikling - hvert fjerde år, første gang inden udgangen af Og fordi politikerne i Farum har ønsket at spørge borgerne til råds, som en hjælp til at lave strategien for Farum kommune. Hvordan gør vi noget ved forureningen og miljøbelastningen. Og hvordan kan vi spare på ressourcerne. Alt sammen som bidrag til en bæredygtig udvikling. På høringen var det borgernes tur til at bidrage med konkrete ønsker og idéer til visioner og handling, som forslag til indhold i den endelige Agenda 21 strategi for Farum kommune. Via fælles brainstorm, dialog, prioriteringer og afstemninger har borgerne leveret deres svar, som er samlet i sin originale version i dette Idékatalog. Efter høringen vil alle politikere i byrådet Farum få overrakt et eksemplar af Borgernes Idékatalog. Det sker på byrådsmødet den 25. november, hvor Idékataloget præsenteres for medlemmer af byrådet af Teknologirådet. I november og december 2003 indarbejder Farums Agenda 21-arbejdsgruppe resultaterne fra høringen i gruppens oplæg. I januar 2004 vedtages Agenda 21 strategien på et møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Herefter bliver strategien udsendt i offentlig høring i 4 uger. Deltagerne på borgerhøringen vil automatisk modtage strategien med posten. I marts 2004 bliver strategien forelagt for byrådet med henblik på vedtagelse. I den endelige Agenda 21 strategi for Farum kommune vil dette Borgernes Idékatalog være optrykt i sin originale version. Agenda 21 strategien vil indgå i arbejdet med at udforme den samlede Kommuneplan

3 Agenda 21 Strategi Farum Borgerhøringen er afholdt af Farum Kommune i samarbejde med Teknologirådet, som har været ansvarlig for at planlægge, koordinere og gennemføre høringen. Den konkrete planlægning er sket i samarbejde med Agenda 21-arbejdsgruppen. Grøn Guide Lisbeth Mathiesen og Agenda 21 kontaktperson, Sara T. Jacobsen i kommunens Tekniske forvaltning, har været Teknologirådets kontaktpersoner i Farum. Projektleder Anne Funch Rohmann og projektsekretær Vivian Palm medvirkede fra Teknologirådet. Mette Seier Helms har været proceskonsulent. Mere om borgerhøringen debatoplæg, Idékataloget m.m. - kan ses på Farum Kommunes hjemmeside og på Teknologirådets Teknologirådet, november 2003 Borgerhøring om Agenda 21 strategi i Kulturhuset den 16. november

4 Agenda 21 Strategi Farum Borgernes Idékatalog Indhold Forord 1 Borgerhøringens resultater: Fokusområder og stemmeafgivningen på dem 5 Udfordringerne for en bæredygtig udvikling i Farum 6 - de tre vigtigste områder Alle udfordringerne og om hvorfor de er vigtige 9 - og med de foreslåede midler til at tackle hver af udfordringerne Desuden mener jeg 23 Borgernes evaluering af borgerhøringen 27 To oplæg om perspektiver på bæredygtig udvikling: Mennesker og miljø fremtiden er noget vi vælger 31 Om værdien af at blande sig som borger 34 Om borgerhøringen 38 Program for borgerhøringen 43 Deltagerliste 45 - og data om deltagerne - 3 -

5 Agenda 21 Strategi Farum - 4 -

6 Agenda 21 Strategi Farum Borgerhøringens resultater Fokusområder og stemmeafgivningen på dem: Borgerne pegede på i alt 31 udfordringer for en bæredygtig udvikling i Farum. De 31 udfordringer kan inddeles i 11 fokusområder. Borgerne fik hver fem stemmer, som de hver især satte på det/de fokusområde(r), de synes er vigtigst. Fokusområderne for en bæredygtig udvikling i Farum med borgernes stemmer er: 1. INFORMATION, INVOLVERING, MOTIVATION AF FORVALTNINGEN, POLITIKERNE OG BORGERNE. DEMOKRATI OG REEL MEDINDFLYDELSE [47 stemmer] 2. BYPLANLÆGNING/BYUDVIKLING - UDBYGNING, HENSYN TIL NATUR [41 stemmer] 3. NATUR - BEVARELSE, UDVIKLING, ATTRAKTION, ARKITEKTUR, ADGANG [40 stemmer] 4. TRAFIK - INFRASTRUKTUR RESSOURCER [36 stemmer] 5. SOCIAL BÆREDYGTIGHED - INDDRAGELSE AF SVAGE GRUPPER, TRIVSEL, KOMMENDE GENERATIONER [32 stemmer] 6. AFFALD - MÆNGDE, RESSOURCEFORBRUG, HÅNDTERING [18 stemmer] 7. FORURENING - UDLEDNING AF GIFTSTOFFER [17 stemmer] 8. DRIKKEVAND [12 stemmer] 9. FOLKESUNDHED - OFFENTLIGE SUNDHEDSRESSOURCER, MARGINALE GRUPPER [11 stemmer] 10. ERHVERVSUDVIKLING - SAMMENHÆNG MELLEM DET LOKALE OG GLOBALE [8 stemmer] 11. FORBRUG - OFFENTLIGT, PRIVAT [1 stemme] - 5 -

7 Agenda 21 Strategi Farum Udfordringerne for en bæredygtig udvikling i Farum - på de tre fokusområder, borgerne har stemt på som de vigtigste - er: 1. INFORMATION, INVOLVERING, MOTIVATION AF FORVALTNINGEN, POLITIKERNE OG BORGERNE. DEMOKRATI OG REEL MEDINDFLYDELSE [47 stemmer] Udfordringerne er: Demokrati: Hvordan får vi borgerne inddraget i planlægningsprocessen - både i beslutninger og i forvaltning? Hvordan sikrer vi at borgere og interessegrupper får reel indflydelse i de demokratiske beslutninger, som træffes af politikerne og udmøntes af embedsmændene? Hvordan motiverer vi til synliggørelse omkring bæredygtig udvikling? Hvordan sikres den enkeltes engagement og ansvarlighed? Hvordan sikrer vi at borgerne bliver informerede (oplyste) til at kunne træffe miljøvalg? 2. BYPLANLÆGNING/BYUDVIKLING - UDBYGNING, HENSYN TIL NATUR [41 stemmer] Udfordringerne er: Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til livskvalitet, bæredygtighed, ansvarlighed? Byens udvikling: - bedre trafikforhold, trafikal sammenhæng i byens udvikling - bedre byplanlægning, hvordan sikrer vi de rekreative værdier, samtidig med udbygning af byen? Hvordan sikrer vi at udbygningen af Farum bliver et aktiv for hele byen også på længere sigt? Hvordan får vi en fremtidssikret udvikling? (Off. regler og afgifter, miljøopdragelse, børn, ikke frelste, tværs, bæredygtig lokalplan, forskellige boformer-forskellige løsninger, nyeste teknologi, solfangere, miljøinnovation & erhvervsudvikling, økologisk mad i institutioner, på tværs af kulturer, og partiskel) - 6 -

8 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at byudviklingen foregår under hensyntagen til naturen og mennesker? 3. NATUR BEVARELSE, UDVIKLING, ATTRAKTION, ARKITEKTUR, ADGANG [40 stemmer] Udfordringerne er: Natur: Hvordan sikres Farums enestående natur? - hvordan undgår vi at bygge på de resterende frie områder? - hvor mange borgere kan vores areal bære? - for meget hastværk i planlægningen, husk æstetikken i fx byggeriet Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til livskvalitet, bæredygtighed, ansvarlighed? Hvordan sikrer vi at naturbevarelse og udvikling fortsat finder sted? Hvordan sikrer vi at naturen bevares samtidig med at kommunen udvikles? Hvor stor skal byen være? Hvordan fastholder og forbedrer vi naturen og adgangen hertil? Opgaven til borgerne på høringen: Hvilke udfordringer står vi overfor for at sikre en bæredygtig udvikling i Farum kommune i de kommende år? Hvad er det vigtigt at forholde sig til, gøre noget ved, undersøge eller tage stilling til for at sikre en bæredygtig udvikling? - 7 -

9 Agenda 21 Strategi Farum - 8 -

10 Agenda 21 Strategi Farum Alle udfordringerne med de midler, borgerne har foreslået til at tackle dem: INFORMATION, INVOLVERING, MOTIVATION AF FORVALTNINGEN, POLITIKERNE OG BORGERNE. DEMOKRATI OG REEL MEDINDFLYDELSE Demokrati: Hvordan får vi borgerne inddraget i planlægningsprocessen - både i beslutninger og i forvaltning? Vigtigt fordi: Større trivsel, mindre brok. Demokrati er mere end flertalsbeslutninger i byrådet. Når borgerne hænger på fortidens synder er det vigtigt med indflydelse. Sporene skræmmer. Vi vil ha mere borgerindflydelse. Midlerne: Borgerne bliver inddraget før processen er i gang. Det skaber åbenhed og synlighed. Reel borger-demokrati. Involvere borgeren i den endelige beslutning. Man får mere nuanceret grundlag. En måde: Politikerne udmelder nye idéer idéer annonceres (hjemmeside, avis) interesserede melder sig til arbejdsgruppe borgerhøring idéer og holdninger præsenteres for politikere og forvaltning. Opgaven for borgerne på høringen: For hver af udfordringerne - hvilke konkrete midler skal der til her og nu for at tackle denne konkrete udfordring konkrete idéer og forslag til løsninger og tiltag? Hvilke indsatser og handlinger kan, skal eller bør iværksættes? Og hvem har ansvaret for at gøre det? Og hvorfor er det et godt middel? - 9 -

11 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at borgere og interessegrupper får reel indflydelse i de demokratiske beslutninger, som træffes af politikerne og udmøntes af embedsmændene? Demokrati er ikke kun valg hvert 4. år. Demokrati er mere end flertalsbeslutninger i byrådet. Vi vil ha mere borgerindflydelse. Midlerne: Kulturændring blandt politikere og forvaltning borgere er borgere, ikke kværulanter. Politikerne prioriterer ressourcer, ikke hvad vælgerne skal mene. Kursus i konfliktledelse kan være en løsning. Forvaltningen forpligtes til at arbejde sammen med foreninger og interessegrupper. Udvidet pressedækning i Farum Avis. Udvidet brug af hjemmeside til info. Krav til dagsordenen om offentliggørelse mindst 8 dage før. Byrådet vedtager at alle høringsfrister udvides med 50 %. Større ressourcekrævende beslutninger m.v. skal besluttes over 2 byrådsmøder. Hvordan motiverer vi til synliggørelse omkring bæredygtig udvikling? Vigtig fordi: Ellers virker Agenda 21-strategien ikke Midlerne: Hjemmeside under Redigeres af upolitisk og frivillig borgergruppe, har ansvarshavende redaktør fra miljø og teknik Avis fast rubrik/side om bæredygtig udvikling. Skole/institutioner: fast temauge, + løbende undervisning, herunder idéudvikling Idébank hertil sendes gode idéer som publiceres både på hjemmesiden og i avis

12 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikres den enkeltes engagement og ansvarlighed? Engagement er en forudsætning for handling. Midlerne: Bedre kommunikation: Sejlgården som mødested for borgere, foreninger m.m. Bedre kommunikation: Opgradering af kommunens hjemmeside. Borgerhjemmeside. Eventmager. Bevar den grønne guide i Farum. Opdragelse: Hjemme, i institutionerne og på skolerne. Oplysning: Forskellige kampagner (spar på energien, kemien og lignende). Åbent-hus-arrangementer (på rensningsanlægget, fjernvarmeanlæg, vandværk). Økonomisk incitament: fx nedsat affaldsafgift ved kompostering og dermed mulighed for 14-dags afhentning. Fælles-kørsel til arbejde. Hvordan sikrer vi at borgerne bliver informerede (oplyste) til at kunne træffe miljøvalg? Miljøorientering, miljøbevidsthed, opdragelse, oplyst demokrati BYPLANLÆGNING/BYUDVIKLING UDBYGNING, HENSYN TIL NATUR Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til Midlerne: a. livskvalitet b. bæredygtighed c. ansvarlighed Langtidsplaner i kommunen. Foretagsomhed skal kombineres med eftertanke (hvem: kommunen + borgerne)

13 Agenda 21 Strategi Farum Kommunen skal ikke have flere indbyggere end dem der kommer i den nye by. Flere medlemmer af Farum delebil - kommunen kan reklamere og stille garage til rådighed. Vil medføre færre biler. Fortsat landbrug gerne økologisk landbrugspligt (hvem: HUR + kommunen). Byens udvikling: - bedre trafikforhold, trafikal sammenhæng i byens udvikling - bedre byplanlægning, hvordan sikrer vi de rekreative værdier, samtidig med udbygning af byen? Bevaring af natur. Sikring af kulturtilbud er nødvendig. Det skal fortsat være attraktivt at bo i Farum uanset om man bor i nyt eller gammelt område. Udbygning af Farum Nord og Stavnsholt-kilen, læring af fejltagelser fx Lillevangspark og enkelte tilfælde på Hovedgaden. Midlerne: Trafikforhold: Revision af trafikplan generelt, trænger til grundigt eftersyn Trafikforhold: Spærre hovedgaden midt på, evt. smallere vejbane og bredere cykelsti og bredere fortov, chikaner på Lillevangsvej. Det vil reducere trafik gennem byen, sænke farten på Lillevangsvej, der bliver mere sikker. Trafikale forhold: To kørebaner på Frederiksborgvej fra nord mod syd. Der er kaos om morgenen, det vil give en smidigere trafikafvikling. Trafikale forhold: Tunneller under Slangerupvej. Det vil give beskyttelse af bløde trafikanter (fodgængere, cyklister, især børn) Trafikale forhold: Shuttelbus mellem unge områder og Bytorv/station, dvs. mellem øst, vest, nordbyerne. Det vil gøre det lettere at komme til station og bytorv for de mindre mobile. Politisk/kommunal styring: Dokumenteret økonomisk bæredygtighed - styring: Følge planlovgivningen. - styring: Langtidsplanlægning med løbende revision. - styring: Høj informationsgrad til borgerne med inddragelse af borgere og interessegrupper. Infrastruktur: Krav om børneinstitutioner, skoler, kulturinstitutuioner, til kollektiv trafik (nye, mindre busser), til indkøbsmuligheder. Natur: Udlægning af grønne arealer og bymiljøer ved fredning. Natur: Trafik/sti-system for alle grupper

14 Agenda 21 Strategi Farum Krav til bebyggelse: Lav bebyggelsesgrad. Spændende og sammenhængende arkitektur. Kvalitet og æstetik. Arkitektkonkurrence. Økologisk teknologi bredbånd (hjemmearbejdspladser), varmestyring, intelligent hus. Hvordan sikrer vi at udbygningen af Farum bliver et aktiv for hele byen også på længere sigt? Hvis det går for hurtigt vil eksisterende problemer blive forstærket (trafik, adgangsforhold, shopping), mens god planlægning giver mulighed for bæredygtigt byggeri i balance med den eksisterende natur. Midlerne: Trafik: Cykel- og gangstier (adgang til skole, institutioner) Trafik: Fleksible busser til station Bytorv + Birkerød-Ballerup (S-bussen). Handel: Bevar detailhandel. Det minimerer transportbehov. Bevar skolelandbrugets jord. Bebyggelse: Krav til lokalplaner omkring: - mangfoldighed (forskellige huse) - materialer (bæredygtighed, lavt energiforbrug) - fællesområder (ude og inde) - grønne områder - bebyggelsesgraden Midlerne: Hvordan får vi en fremtidssikret udvikling? (Off. regler og afgifter, miljøopdragelse, børn, ikke frelste, tværs, bæredygtig lokalplan, forskellige boformer-forskellige løsninger, nyeste teknologi, solfangere, miljøinnovation&erhvervsudvikling, økologisk mad i institutioner, på tværs af kulturer,? og partiskel. - ressourcebesparelser (edb-sparepapir, energi) - sikre og forbedre velfærd med reduceret energiforbrug - give børn og børnebørn et rummeligt liv - give erhvervsmæssige udviklingsmuligheder spin off - livskvalitet Forsøg i nordbyen med alternativ energi: solfangere og jordvarme Lavt forrentede lån, indbygget i lokalplankrav for nye boliger + kræve energirigtig boligudstyr. Kommunal internetforsyning (TDC, kommunen) Sparer penge

15 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at byudviklingen foregår under hensyntagen til naturen og mennesker? Støj og forurening og ulykker minimeres. Vi vil værne om den storslåede natur, vi allerede har! og samtidig udvikle kendskab til og muligheder for at bruge naturen. Midlerne: Trafik: Når et nyt byområde planlægges skal trafiknettet udvikles samtidigt, - bedre regulering - hensyn til bløde trafikanter - cykelstier placeres hensigtsmæssigt - den offentlige trafik indtænkes, hyppige, attraktive, billige små busser Kommunen, amtet (staten) og HUR skal sikre dette. Trafik: Gamle byområder fx vestbyen, skal trafiksaneres: - stisystemer, dvs. sammenhængende - cykelstier på hovedveje - hastighedsbegrænsning v. chikaner (Ryttergårdsvej, Hovedgaden) - database til fælles kørsel i bil, ind til byen-grupper - firmaer og kommunen køber cykler - vareudbringning via internet for at mindske intern trafik i byen Byudvikling: Ved planlægning af nybyggeri skal naturen have førsteprioritet. Dvs. eksisterende natur skal ikke fældes/omlægges ved planlægning af nybyggeri. Byudvikling: Trafik/affald/energi skal ind- og samtænkes i nybyggeri. Affald: - affaldssortering hos private - sortering af fast affald og kemikalieaffald hos erhverv - ved nybyggeri laves en genbrugsgård Hvem: Kommunen udbygger affald-og rensningsanlæg, og renovationsfirmaet følger op på borgernes og erhvervslivets anstrengelser. Adgang og inspiration til natur: - idékatalog udvikling - nye aktivitetsmuligheder, motionsbaner, shelters overnatning i naturen, lejrpladser med forskellige muligheder - gøres attraktive. - marguerit-ruter (sti rundt om Farum Sø) på hjul, børn, hurtiggående, motionister. Hvem: Kommunen, skoler, amtet (Naturskolen), Skov- og Naturstyrelsen. Udvikling af nye skovområder Hvem: Kommunen

16 Agenda 21 Strategi Farum Bedre pleje af bænke etc. Energi: - solvarmeanlæg til beboelse. - ved byfornyelse eller nybyggeri indtænker kommunen/entreprenøren alternative energiløsninger biogasanlæg, halmfyr, brændselspiller. NATUR - BEVARELSE, UDVIKLING, ATTRAKTION, ARKITEKTUR, ADGANG Midlerne: Natur: Hvordan sikres Farums enestående natur? - hvordan undgår vi at bygge på de resterende frie områder? - hvor mange borgere kan vores areal bære? - for meget hastværk i planlægningen - husk æstetikken i fx byggeriet Naturen er vores vigtigste aktiv. Flere bio-korridorer Giver øget artsdiversitet. Byggelinier inden for en vis radius. Sikrer mod ødelæggelse af uoprettelige skader på naturen. Bevare de resterende grønne områder i byen/kommunen. Der er allerede bygget for tæt og for meget. Undgå videre udbygning af trafikken. Trafik gør et stort indhug i naturen og har en negativ indvirkning (forurening). Stop for videre bebyggelse. Vi mangler oversigt over belastningerne ved for store udvidelser af kommunen. Farum har et lille areal til mange borgere. Hvordan sikrer vi at vi bevarer Farums natur, smuk arkitektur + attraktive, bæredygtige boligenheder med hensyn til - livskvalitet - bæredygtighed - ansvarlighed Hvordan sikrer vi at naturbevarelse og udvikling fortsat finder sted?

17 Agenda 21 Strategi Farum Hvordan sikrer vi at naturen bevares samtidig med at kommunen udvikles? Hvor stor skal byen være? - vi ønsker natur - vi ønsker at byudviklingen er styret, er langsigtet - planlægning ud over valgperioder Hvordan fastholder og forbedrer vi naturen og adgangen hertil? Naturpleje, adgang, stisystemer, tværkommunal turismestrategi, trafik, kommunal busløsning, trafiksikkerhed i Vestbyen. - natur og rekreation fremmer livskvalitet og psykisk velvære - gør Farum til et attraktivt sted at flytte til - aktiv planlægning/valg er nødvendige for at undgå at natur bliver udlagt til byudvikling TRAFIK - INFRASTRUKTUR RESSOURCER Hvordan kan trafikstøjen fra motorvej og andre veje mindskes? - støj stresser - støj = forurening Midlerne: Hastighedsbegrænsninger. Lavere hastighed = lavere støj. Trafikomlægninger. Optimerede adgangsveje = færre gener. Over-/inddækning. Effektiv støjdæmpning. Forskning og udvikling: Vejbelægning, dæktyper, motorkonstruktion. Kan give effektiv støjdæmpning. Hvordan sikrer vi at Farums energi og trafik forbedres med hensyn til a. bæredygtig alternativ energi (sol,vind,brint) b. at undgå tomme busser c. at sikre trafikken d. at sikre borgernes adgang til kollektiv trafik e. at spare på budget og økonomi

18 Agenda 21 Strategi Farum Midlerne: a): Rabat på ejendomsskat, hvis vedvarende energi haves, fx solceller, vindmøller, jordvarme, hulmursisolering b) + d): Gå i dialog med HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) eller taxaselskab om telebusordning til erstatning af tomme/manglende busser, sikrer at der er kollektiv trafik når behov eksisterer. Udbrede kendskab til delebilsordning, undgå at hver mand har sin bil, nære omtanke b) + d): Minibusser, der kører når der er en x-passagerer, derved undgås store tomme busser, der bruger spildenergi c): Ensretning af sideveje og af Farum Hovedgade c): Hastighedsbegrænsning på 30 km/t c): Rundkørsel i kryds (Lillevangsvej/Ryttergårdsvej). Giver øget trafiksikkerhed, færre uheld, trafikafviklingen jævnes, ingen hårde opbremsninger c): Tunnel / gangbro ved Stavnsholtvej/Hovedgaden v.q8 på begge sider, sikrer glidende trafik, minimerer morgen/aften-kø, sikrer børnene c): Prioritering af snerydning på stien c): Etablering af sti-system, sikrer bløde trafikanter i øst- og vestbyen. e): Vandmålere i lejlighedssbebyggelse, reducerer vandforbrug når beboeren kan se tællertal stige e): Energivurdering af kommunale ejendomme, bidrager til mindre CO 2 - udslip og kommunen sparer penge Hvordan sikrer vi at netværk, infrastruktur og tilgængelighed fortsat er nødvendige forudsætninger for trivsel? Midlerne: Sikre cykelveje og gangstier i hele kommunen. Det er sundt at cykle. Flere cykelture giver større trivsel og færre bilture, og det sænker forureningen fra bilerne. Gennemgang af alle cykel- og gangstier for tilgængelighed for kørestole etc. og svagtseende. Flere borgere bliver mere mobile og selvhjulpne (muliggør indkøb m.v.). Hjælper klapvogns/barnevognskørere. Sikre offentlig transport også til kommunens yderområder

19 Agenda 21 Strategi Farum Færre bilture. Flere borgere bliver mere mobile og selvhjulpne. Hvordan sikrer vi at støj og forurening fra trafik ikke bliver et endnu større problem i fremtiden? Støj og forurening allerede i dag er et stort problem. Forurening ved manglende effektiv trafikafvikling i myldretiden. En ny bydel er ved at blive bygget. Det ikke er let at komme rundt i Farum uden bil. Fordi trafikbelastningen gennem Farum og til + fra Farum er stigende Midlerne: Telebusser især i aften og weekender (hvem: kommunen, HUR, taxa) Mindre busser, men ikke færre afgange (hvem: busselskabet) Mindre busser forurener mindre end store og busserne er alligevel ikke fyldte. Vareudbringning gerne på cykel (hvem: Produktionshuset, privat firma) Færre ville tage bilen til Bytorvet, når de ikke behøvede at tage varerne med hjem. Flere cykelstier især i vestbyen og i forbindelse med den nye by (hvem: kommunen). Det bliver sikrere at cykle. Overfaldsalarm som lånes/lejes af kommunen og kobles til politiet (hvem: kommunen + politiet). Flere bliver trygge ved at gå/cykle på stierne om aftenen. Overdækning af motorvejen + flere støjvolde ved motorvejen og de andre store veje (hvem: HUR + Trafikministeriet + kommunen). Mindre støj, større livsglæde. Bevare naturkilerne + Farum Naturpark (hvem: HUR + kommunen) Kendskab til den lokale natur skal være et emne i skolen (hvem: kommunen). Et sted til vilde blomster (hvem: en privat forening). Hvordan håndterer vi fremtidens trafikudvikling? Støjen udgør problem flere steder. Forurening og manglende effektiv trafikafvikling. Børn og andre bløde trafikanter skal kunne færdes trygt Tilgængelighed er vigtig Hvordan mindsker vi ressourceforbruget?

20 Agenda 21 Strategi Farum Forbrug af færre ressourcer bedre økonomi mindre affald Hvordan sikrer vi en trafikplan til differentierede behov som tilgodeser både økonomi og økologi? - bedre planlægning af den kollektive trafik - trafikplanlægning som tilgodeser de bløde trafikanter Hvordan sikres gode trafikforhold for alle i Farum? Det sparer energi, forurening og menneskeliv SOCIAL BÆREDYGTIGHED - INDDRAGELSE AF SVAGE GRUPPER, TRIVSEL, KOMMENDE GENERATIONER Hvordan sikres den sociale bæredygtighed? Problemer med for ringe mad i institutionerne. Trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Mere omsorg og pleje af ældre og marginaliserede unge. Midlerne: Maden i institutioner: Bedre mad i institutioner. Sund mad øger trivsel (folkesundheden). Kendskab og færdigheder vedrørende hvor maden kommer fra og hvordan den laves er en god langtidsinvestering (de unge bliver mere selvhjulpne, sundere og miljøbevidste). Maden i institutioner: Bevar skolelandbruget og opret skole/institutions nyttehaver og integrer deres dyrkning/høst i undervisningen (biologi og madlavning). Maden i institutioner: Sælg institutioners vandautomater. Pengene kan bruges til ovenstående og automaterne er værdiløse (vandhanen er ligeså god). Maden i institutioner: Indfør økologisk mad i skole/institutionernes kantine. Omorganisér familieafdelingen i Farum kommune. Én sagsbehandler skal følge sag fra start til slut, dvs. en afslutter-kultur i forhold til konkrete sager. Der skal være stærkere kommunalt samarbejde med frivillige organisationer om arbejdet med udsatte unge. Der skal være konkrete tilbud til unge, som ikke er stærkt sportsinteresserede, fx internet-café, overlevelsesture, skateboard- og mountainbike-ture m.v.. Konkret projekt: udsmykning af betonmur ved Fredtofteparken (ved Kildestien)

21 Agenda 21 Strategi Farum Mere helhedsorienteret behandling af socialt belastede unge og deres familier. Vil føre til færre sociale problemer og mindre hærværk i Farum. Tvungen/evt. frivilligt ophold for politikere på institution for ældre. Så vil politikerne få øjnene op for den mangelfulde pleje og omsorg af ældre. Konkret sommerferie-projekt for unge: lav en skulptur til opstilling ved kommunens institutioner. Det vil kræve: projektleder i en måned, materialer til skulptur, borgmester/kulturudvalgs-forkvinde i 15 minutter ved indvielsen. Øget trafiksikkerhed: Flere cykelstier; hastighedsdæmpende foranstaltninger, ca. 35 km/t i hovedgaden; adskillelse af bløde og hårde trafikanter i nybyggeri, hærværkssikret lys på cykelstier i Farum øst + afstribning; bedre snerydning på hovedgadens cykelsti; begrænset af- og pålæsning i hovedgaden (tidsbegrænset). Begrundelse: Simpel overlevelse. Omsorg og pleje: Flere handicapboliger. Bedre adgangsveje for handicappede. Vi skal kunne tage os af egne handicappede medborgere. Hvordan sikrer vi social ansvarlighed og alles ret til fællesskab? - fordi vi vil prioritere en udvikling af ansvarsfølelse - undgå eksklusion af bestemte grupper i kommunen AFFALD - MÆNGDE, RESSOURCEFORBRUG, HÅNDTERING Hvad skal vi gøre med vores affald og forbrug? Reducere affaldsmængder, øge genbrug, affaldssortering, spildevandsrensning, recirkulere brugsvand, bil- og industriforurening. Midlerne: - undgå at ødelægge naturen - (mindre forbrug af) dårlige varer med kort holdbarhed - producér-og-smid-væk-mentaliteten - affald indeholder mange potentialer, genbrug, næring Stille krav til producenter om miljøvenlig emballage (genbrug, refill). Sortere affald i hjemmet, renovationsbiler med seperate beholdere, kompostsystem i boligområdet, storskrald afhentes, sortere affald på genbrugsplads. Vigtigt: Sikre at der er videre system og aftagere af det sorterede affald. Kompostering, papir, glas, husholdningsaffald. Kg-afgift på renovationsaffald

22 Agenda 21 Strategi Farum Børn: Institutioner og skoler skal besøge rensningsanlæg, genbrugsplads, lave affalds-regne-opgaver, lave forslag til at reducere eget/skolens forbrug. Børn opdrager voksne og er fremtiden! Udstyrs-måling af el-apparater med henblik på at motivere til mindste forbrug. Kun modtage telefonbog, hvis man rekvirerer den. Reklameabonnement / Nej til reklamer Vand: Separere hvidt, gråt og brunt vand i hjemmet. Udstyr/system til at recirkulere hvidt vand + badevand til wc-skyl. Udstyr/system til at recirkulere hvidt vand + badevand til havevanding. Vand: Individuelle vandmålere i hver husstand. Affald og rent vand Giver bedre økonomi. Større folkesundhed. FORURENING - UDLEDNING AF GIFTSTOFFER Hvordan sikrer vi, at forureningen minimeres mhp. støj, rent vand + affald med hensyn til a. motorvejsstøj b. forurening fra industri m.fl. c. affaldsmængden Hvordan sikrer vi minimale udledninger af giftstoffer i naturen det faste og det flydende? - vores grundvand sikres i fremtiden drikke af hanen - naturen kan bestå bade i søerne, undgå skovdød DRIKKEVAND

23 Agenda 21 Strategi Farum FOLKESUNDHED - OFFENTLIGE SUNDHEDSRESSOURCER, MARGINALE GRUPPER Hvordan øger vi folkesundheden? Større fysisk velvære Mindre forbrug af de offentlige sundhedsressourcer ERHVERVSUDVIKLING - SAMMENHÆNG MELLEM DET LOKALE OG GLOBALE Socialt globalt ansvar: Hvordan sikrer vi en erhvervsudvikling som tager højde for det lokale og det globale? Undgå soveby Genteknologi og andre risici industrier Global forpligtigelse for eksport af forurening FORBRUG OFFENTLIG, PRIVAT

24 Agenda 21 Strategi Farum Desuden mener jeg.. Personligt budskab, kommentar, idé eller andet om Agenda 21 strategi og bæredygtig udvikling i Farum kommune indleveret af borgerne på dagen i en særlig postkasse: Vi mangler de kommende voksne og de nye danskere på høringen Mad i skolerne / Økologi og sund mad. Strategi drukner i den mad vores børn kan købe som alternativ til madpakken. Skolekantinen på Bybækskolen: Frossen fastfood, rød salami og hvide papboller - at affaldsøerne (kuberne) skal anbringes så cyklister nemt kan komme til dem (ikke på Borgmester Jespersens vej). Bilisterne kan jo bare køre til genbrugsstationen - at vi skal passe på ikke at blive for frelste Bæredygtig udvikling i Farum nord for Slangerupvejen er meget vigtig Der skal være ligeså stort areal til natur som til golf på Kasernens natur & golf areal. Der er ikke meget natur til stede, når græsset er mellem 1 mm og 1 cm højt og når golfkuglerne fløjter om ørerne på én - at det er en utrolig dårlig signalværdi fra borgmesterens side at han ikke møde op (til at forestå velkomst-talen på borgerhøringen, red.) - at støjforureningen fra motorvejen skal bekæmpes (lige fra Fiskebækbroen og op til Slangerupvej) - at det er vigtigt at huske indvandrerne i miljøarbejdet - at politikerne bør koncentrere sig om fremtiden og samarbejde (frem for fortiden og politiske skænderier) Det bliver spændende at se om dette projekt inklusiv borgermøde overhovedet vil have betydning for politikernes adfærd eller om der som tidligere besluttes helt uafhængigt af og på trods af borgerne Medarbejdernes/politikernes lydhørhed/serviceniveau for brugerne Den sociale bæredygtighed, kulturelle arv, ny kirke, moské osv Skolelandbrug, menneskelige værdier, fælles mål for fremtiden Ungdomsboliger, ældrepleje Foreningshus for mange kulturelle foreninger i Farum øst (Stavnsholt). Kulturhuset som også huser mange kulturelle aktiviteter, samt Musikhuset. Dette punkt er væsentligt, når man diskuterer status osv. Specielt for unge i stedet for dette udvalg burde det være for alle Farum-borgere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan? Fra ord til handling: Borgere giver gode råd til politikerne om bæredygtig udvikling

Bæredygtig vækst hvordan? Fra ord til handling: Borgere giver gode råd til politikerne om bæredygtig udvikling Nr. 176 September 2002 Bæredygtig vækst hvordan? Fra ord til handling: Borgere giver gode råd til politikerne om bæredygtig udvikling Danske borgere bidrager til verdenstopmødet > Politikere begavet med

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer på vej!

Miljøvurdering af planer og programmer på vej! Nyhedsbrev nr. 40 December 2003 Miljøvurdering af planer og programmer på vej! EU vedtog i 2001 et direktiv om vurdering af planers og programmers indvirkning på miljøet. Direktivet stiller krav om, at

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag.

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2010 Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Diskussion

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere