Nr. 4 december årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 december 2014 70. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 4 cm ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Anita Fgh Masn Assistnt - uljning Tlf: Aln Palm Hansn Knu Chistnsn Mak Duus Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f mål Finn Masn (Omå 1+2): manag-fag kl tlf I Esjg (Omå 2+3): manag- fag kl tlf Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1 + 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 2 + 3: Daglig fa kl tlf

4 t Fmann ha t ugt g tmm lig I flst afling ha på nuvæn tispunkt væt afhlt makvaning. Dnn skal inajs i ugttt f t kmmn å. Dt aministatinn, uaj ugttt. Eft uajls sns ugttt til aflingsstylsn til gknls. Fl afling hl mø m øknmichf g inspktø, hv ugttt liv gnnmgåt. D kan v tt mø vs æning i t usnt ugt. Nå ugttt gknt skal t hanls på aflingsmøt. Dagsn til aflingsmøt skal væ n nklt i hæn snst fi ug fø møts afhlls. ugttt liv ikk usnt til n nklt m, mn t læggs u på hjmmsin snst tt ag fø møts afhlls, g ha n nklt staig muligh f at afhnt ugttt på t af v knt. På aflingsmøt t så aflingsstylsns ugt, sm flæggs til gknls. I finls m aflingsmøt muligh f at insn fsg. Diss skal væ aflingsstylsn ll aministatinn i hæn snst fjtn ag fø aflingsmøts afhlls. Inhl: Fmann ha t 4 Rjsgil Guntvigspakn 6 Æltæ i af Diktøn infm 8 Afling 1 9 stylssmø 12 Rpæsntantskasmø 16 Psnalnyt 19 Antnnfningn 20 TV- g aipgamm 23 Ny 30 Gæstvæls g hus 32 Aflingsstylsn 33 sty. antnnfningn 41 Ejnmsfunktinæ 42 Hånvækaflingn 43 Omåfling 44 Hvstylsn 47 Aktivittskaln 48 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Aln Høffl, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. fua Dalin på t i 2015: 1. fua, 1. maj, 18. august g 15. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 Ligsm ugttt læggs fsgn u på vs hjmmsi. Vøn fsgn t ft såls, at gntlig i mang tilfæl ikk tal m fsg. I stt f j t sig ft m, at man ønsk n status på t spcifikt må, g tt fgå gså v spøgsmål un punktt vntult. D skal hfa pfs til, at man n g aln insn fsg til punktt Inkmn fsg til aflingsmøt. F må, hv man ønsk sva på t spcifikt må, vil jg pf til, at iss sns ikt til js inspktø. Han ha så muligh f at f sva, fmlæggs på aflingsmøt. Tmm lig t af st plm f ngl ligfning i måt, hvilkt vi g ikk ha i vs ganisatin g måsk alligvl. Vi ha ngl lig, sm ljs u ft pincippt føst til møll, g i ny g næ ha vi n nklt lig, stå lig n mån ll t. Dt vis sig, at t ft ngl af v st lig. Kan vi i hvstylsn så gø ngt v t? Ja, t kan vi faktisk gt. Vi kan vælg at giv tilsku fa vs gn ispsitinsfn, g hv sætt husljn n til t nivau, så n kan uljs. Husljn liv så hn a vjn sat p, så n ign nå nivaut, n hav inn nsættlsn. Fln v nsættls af husljn vil væ, at vi spa png i ispsitinsfnn, a t hfa husljn skal kmm f ikk at st n nklt afling f mgt. Ligls vil t væ n fl f aflingn, it nn skal tal fugsmkstningn i lighspin. Så f n gangs skyl kan man tal m n vin vin situatin. Åsagn til lig lig hæng til ls sammn m, at ikk læng så mang ajsps på øn, hvilkt mfø at ngl flk flytt m ajt g an vælg at flytt f at få aj. En ann åsag kan gså væ, at ung flytt fa måt, g ikk sk n tilsvan vækst i antallt af tilflytt til kmmunn. D vis sig ligls n tnns til, at fl g fl ønsk at aln, g så vt. nøjs m at hav n vn ll kæst i wknn. I samm pi, hv stå lig tmm, yggs samtiig lig an st. Kan t væ igtigt, ngl vil spøg? Vs sva ja, hvilkt hæng sammn m, at kun ( ll mlmm), sm ftspøg iss lig. Flk i ag vil hlst hav lig i tpn, g h kan ngl af gaml lig ikk følg m. Dt så p til aflingsstyls, hvstyls g aministatin at fin u af at gø iss lig attaktiv. Vintn g juln stå f øn, g jg vil ønsk all n glælig jul g t lykkingn nytå. Kaj Englhat 5 t

6 t Rjsgil tap 2 på Guntvigspakn Tisag. 16. sptm va jsgil på tap 2 g Fællshust i Guntvigspakn. 110 va møt fm, t va nuvæn g kmmn i tap 2, yggits mang hånvæk g 42s aministatinn g hvstyls. D føst flytt in. 1. juni g så ftfølgn 1. juli, 15. august g sist fvnts inflyttt. 15. kt i å. Fmann Kaj Englhat g sniiktø Tag Sktt, gg 42, hlt tal f fmmøt g Sanvj søg f g ma: ingipøls til fmmøt. 6

7 t Æltæ i afling 79 Mang st ha man st at pntt æltæ i finls m at mak ælfstn i Gåstn. Såls gså på Ganly, afling 79 i ag. Aflingn hav hjmkøt n l af tæstn Gåstn Ælt g iss lv v lit fstligh pntt n ag hv nsagshlt g n l tillø (g va mang) va tilst. Dagn lv statt m t gs (af pstik) champagn, hvft man i fællsska pnt tæ va hjmkøt. F at tæn kan få t gt funamnt hav man igtt t lill vs til iss g t ly såls: I afling 79 kø mgt på t fivillig g t såan h at hv nsag kl mø t hl fisk mæn, ca. 6-8, p g t f at u, pa ll vlighl hus g hav. Også stt affal kø væk samm ag. Kl kaff g h t n af knn søg f at nn vam, så gså ti til n slu v n. Hvis så man ikk ha nåt alt unøs så gå man lls vi mn kun til kl så fyaftn. Dtt n uvulig hjælp g giv fællsskat t stt løft i t aglig. Sm sigvinst spas j gså mang png på gåmans lønning g sist mn ikk minst må man ikk glmm hyggn. Vi vil pnt ngl tæ i fællsskats navn g hå t liv s all til gavn! Vi hå g t, at tæn g så all vil sig fy i Ganly`s navn! 7

8 Diktøn infm t 8 Statgi, ffktivitt, ljligh g infmatin. Nøgl, fyl igtig mgt f aministatinn n sn ti. Ovnt aministatinn i samaj m hvstylsn v at uaj n ny statgi m visin g må målsætning. En statgi ligls sætt fkus på samm nøgl. All i samfunt i sn å kævt at liv m ffktiv g 42 ha fulgt m. Af samm åsag, vi v at infø nyt systm samt ptim vs ftningsgang, såls at aministatinn kan liv nnu m ffktiv. Ugift g kav til t ffntlig stig å f å gså f aministatinn. Også v hånvæk g jnmsfunktinæ ha n sn ti plvt hvan ffktivittn ha amt m. Kav til pgavns uføls, hastigh amm s all. Duv tankn m kan tt gøs m ffktivt. Hånvækaflingn ha uviklt sig psitivt g vi kan nu lv yls til makant v pis n kstn samajspatn. Dt ha f væt nøvnigt, at sig favl til n ækk maj i mån, hv ffktivittn ha kstt ajsps. All maj ønsks al hl g lykk i fmtin. Rsultatt g, at vi kan løs fl pgav f v mkstning, sm ha ikt inflyls på husljn. Ljligh t nyt g sm fningn nu gså stift kntska m. Dtt g i n ngt min ga n an fning i yn. Ikk st min tt t stt fkusmå g vi må svæ kn, at vi t sist å ha haft 1-2 lig lig v hl åt. Husljta sm ækks af vs ispsitinsfn. D snst tiltag s g u til at hav ffkt g hå vi gså i fmtin kan væ på fkant. Tmm lig ha sn å kun væt t fænmn f v kllga i Ng, mn gså i Søng gyn lign at stå tmm. Infmatin mking alt vi v i ag, t kav fa samfunt, å kmmunalt mn ikk minst nuvæn g kmmn. F at imøkmm tt, ha fningn uviklt n ny hjmmsi sm inn læng gn skull stå fulstænig k. D vil v samm ljligh liv pæsntt muligh f at tilgå fningn igitalt via sin gn si g hjmmfa k all ting sm nmalt ftags via kntt. Diss løsning kæv g, vi kmm på ps m ny -løsning sm v maj aj håt f at afslutt. Kmmunn vtag i 2015 n ny vamg ngipn sm 42 m til at pæg. Vi at fin i n vn styingsgupp g i min gupp, skal giv input til plitikn. Da tt ha støst tyning f v lig i Egnsun g Guup, hv tal m fjnvam fa fl mulig lvanø. Fningn g slv v at uaj n vnt klima g ngistatgi, såls at vi på n fnuftig må kan hjælp Søng m at liv nginutal i Statgin vil g ing fningn fst i uviklingn g fhåntlig væ fgangsksmpl f an fning. Sluttligt ønsks all n g jul g vi s fm til t spænn Mikal Jnsn

9 En lill skivls af afling Afling 1, sm 42s føst yggi, stå af ttags kssisk ækkhus, m hav, sm yggt un kign. Dt va gntlig t slvstænig afling, afling 1, sm lv yggt i g afling 2, sm lv yggt i I statn va ingn aflingsstyls i aflingn. Aflingn va hv pæsntt v 2 pæsntant, sm så hav fmmø i ligfningns pæsntantska. ligfningn køt m t kmint gnalfsamling g pæsntantska fm til 1970, hv man gik v til kun at hav t pæsntantska, sm fningns øvst mynigh. Eft n ng mkatisk pcs, sm statn i 1984, lv n føst aflingsstyls valgt i Dn føst aflingsfman f af. 1, lv Julius Kus g f af. 2, va t Ga Syant. Af ny ti, ft sammnlægningn af aflingn, , lv n føst aflingsstyls i n Afling slutning af 50n "ny" afling 1 valgt. Dn føst aflingsfman lv Svn-Eik Hansn i pin fa Sn fulgt Rin Thusing i pin fa , hv n nuvæn fman, Tn A. Sønsn tiltåt. lign, sm nu 70 å gaml, natuligvis pægt af slitag. Og så giv yggstiln g n tis akitktu gså gæns muligh f aikal æning å in g u f ygningn. 9 t

10 t Væggn hulmusislt g fthånn uskiftt til pstvinu i næstn hl aflingn. Dt pynt ikk i hlhn, a t Danngsvinu m spss vill hav fmhævt yggit ngt, mn t valgt man ikk i tins mgn, hvilkt n skam. Tagn fhlsvis ny g Dca på stnkantn, m p til 30 ås gaanti. Gulvn m øgpakt ll fytæspnk, ligg på stø, så t kæv lit ksta vam, a ikk islt n til kæln. Dtt plm kan l.a. løss v at sætt lit vam på i kæln ll lægg t tæpp på gulvt. Ufingn h, at invsting i isling af tagaskilllsn, føst tigtalt ft n 63 åig pi, g t vil flst ikk tal til i aflingn. Og n mangln gvinst hæng gså sammn m at fjnvamn tiv illig i Søng. D flst lig løn lvt nvt, mangl p.t. 8 lig, sm vil liv nvt v faflytning m ny vinu, køkkn g a, samt uskiftning af gaml stflning. Raiatn liv samtiig flyttt u un vinun, f at f klimat. Rnvingn mgt y g lø lt p i ca k. p. lig. Afling 1 - Sunquistga ( ) En af aflingns støst ufing vlighlls af gaml ygning, hun facan. Tapp g fu y at vlighl g paatin, hvt å, i t gaml yggi. Kknttt sist nvt i 90én g gynt at tæng til uskiftning ikk minst i finls m ttpg i pi. H kst n lvis paatin af n nklt stækning til 6 sist gang næstn k. Dt igtig vanskligt at ugtt m iss ugift, sm igtig mang mkstning på. 10 I øjlikkt gnnmsnitshusljn i

11 aflingn pt. på kun ca k. ml., hvilkt vt i fhl til lignn lig af samm stana. M stign mkstning til vlighlls g alminlig pisstigning på ffntlig ugift g skatt, kan n fvnt, at vil sk n gavis stigning i husljn kmmn å, f at stå ustt til fvnt ugift g ufing. t Dt aflingsstylsns vuing, u fa løn ialg m n, at gnlt tilfsh m å lign g husljn. Mn sm i thvt ant mkati, fskllig hlning til ngl af tingn. Afling 2 - Ringga ( ) Rigtig mang tilfs m t stån. Dt ligns stana g s gn, at husljn hls i - mns an gt vil tal lit m i huslj g så højn stanatn g sætt m pæg på sin lig g intning, a flst j h i igtig mang å. Dnn ufing, n l af n mkatisk pcs, g n ikk alti nm. Aflingsstylsn af. 1. Fa v. Tn A. Sønsn, Gitt Cusn g un Køpk. Mn vi hå, vi kan k t psitiv v fskllighn i sammnsætningn, s ønsk g hv via n ialg mllm aflingsstylsn g aministatinn, så ALLE føl m i fællsskat g m til at pæg g uvikl aflingn, samt ha n lig g f. 11

12 Rfat af ESTYRELSESMØDE t 12 Tsag 26. juni 2014 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatt lv gknt. Pkt. 2. fttningssag Kpi af læsv til Gåstn Avis mailt u til hvstylsn. Instilling fa LF vgt fatt. søg af LF på Mæhgnt ang. fitagls f taling af n anl af yls v. afvikl mil. Vi gå på smmfi un lig lig. Plm m utaling i Danmak af juli måns ligstøtt, hv nklt ikk ha fåt utalt støttn. stylsn tiltæ at lj, ha plm m mangln ligstøtt, m kumntatin kan hnvn sig til 42 f at få utalt støttn. Dnn mgns i næst måns huslj. MJ v skift til hjmmsin. Sm usnt m agsn, psætts l Stan unt mking i yn. 42 m på iss stan, gulpakkn køt. stylsn tiltæ køt af kmn. MJ ha fåt hnvnls fa Ugavisn ang. annnc f ønsk m gt ingining i ag, Søng g Gåstn. stylsn tiltæ iss annnc. V mi hv vi pnå g km g sm innf vs intssmå g innf imligt ugt kan MJ gkn aln. V stø km / spnsat skal H tiltæ. Iéfaikkn afvist. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Punkt fa TS vgt fatt. D mtagt n l kg v halkinmønstt. stylsn fasthl slutningn. : Rnving: Af 72, 74 g 18 hl sig inn f ugttt. MJ ha ykkt PWC f ygggnskat. Vlgiftssag fa A78 på Skvpakn, mn vi still t mkav. yggit kø, g n ugs fsinkls mn n inhnts ug 29. D aangs n fælls tu i finls m august stylssmø. Statusmø i afling 73 afhls n 6. august. Kntakt m SI på ps Pkt. 4 KU-uvalgn. KE int mking afhlt KU mø. Styingsialg fællsmø afhls.

13 MJ ha mø m fsyningn g kmmunn n 27. juni. MJ ingå i ygguvalgt ft Tag. Pkt ks. ET: ET int fa mø i 8. ks. Ha ltagt i pæsntantskasmø i Nyg. Pkt. 6. DOA. Antnnfningn 42 HPK int fa møt afhlt n 17. juni g fa kstainæt pæsntantskasmø i DOA. D sns fmv ingn mails fa 42 v. DOA. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int fa ag Fjnvam. Ansøg kmmunn m nyt hul f vamt van.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Pkt. 8. an sag Fsiking tilygning pcu hf m på august møt. t: TAS sn punkt u til all v. fmtiigt. MJ g ASH kigg på t g ml tu. t Rfat af ESTYRELSESMØDE Tsag 21. august 2014 Pkt. 1. Gknls af fat n Rttls til pkt. 9. Gkns g unskivs på næst stylssmø.. Pkt. 2. fttningssag Ftsat plm m ligstøttn ITR aj på højtyk. Lighanlingssag øftt v. af. 12, afvnt sva fa nævnt. MJ kntakt JV m atikl. Hackang 2 gang. Plm afhjulpt. Ankilga svals ikk svat pga. nyt aj. l TV pæsntt. Sli 1 QR kn v n an. Annnc i ugavisn mangl v n fjl, mn i stt f va n annnc i pgammt ag Ringining. Af. 22 afhlt kstainæt aflingsmø all pst lv sat incl. suppnt. Af. 73 kstainæt infmø afhlt mang spøgsmål. Af. 44 avisatikl mking halkinmønst i Guntvigspakn Instilling til smuk ygningskultu i Søng Kmmun. 13

14 t D inkals til stiftn mø i ftåt (kt) f taling af aflingsstyls g uvalg til svømmhal, fitnss, lgps mm. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Punkt fa TS vgt fatt. : Rnving: Skvpakn: Øknmi gnnmgåt, ugt vskt. Dispsitinsfn ækk mfug ift. Gåstn Fjnvam. Tillægsansøgning til LF vt. mø. Øgt vamugift øftt. Pkt. 4 KU-uvalgn. KU mø nsag n Rnvatin øftt fsyningsuvalg, fsyning g Søng kmmun. Pkt ks. Intt Pkt. 6. Antnn DOA v/hny Kjæ kstainæt pæsntantskasmø i DOA. Antnnfningn 42 v/hlg Palm Knusn Afhlt mø n v. pakk g kanal. Rpæsntantskasmø i Antnnfningn 42 afhls i sptm. Gnl øftls DOA / Antnnfningn 42. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Intt mø afhlt sin sist.. Søng Rjsgil på imassanlæg n Gaantisag vunt, kmmunn ha ankt. Pkt. 8. an sag Intt Rfat af ESTYRELSESMØDE 14 Tsag 25. sptm 2014 Pkt. 1. Gknls af fat n. 237 g 239. Rfat gknt. Pkt. 2. fttningssag MJ: D ha væt n l atikl i JV på t sist kun psitiv mtal. Ankilga MJ vnt staig på afgning fa kmmunn. KE: Fmansmø afhlt n va st s fa fmmøt mking møt g yt ønsk m fl af såann mø. Ntat fa møt kmm fa MJ.

15 Rjsgil på 3. tap i Guntvigspakn g tilslutning. MJ g KE int fa Styingsialgmøt m kmmunn. Næst mø aftalt til mats Almn ligag afhlt nigh m at ltagls hv gang ø vvjs. Pngn vil væ ugt på stuitu. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Tag ltg un tt punkt. Fællsaal 2 væls hv scnn nu sigtigls aftalt til tsag n 2. kt kl hv hvstylsn g Mikal møs u m Tag. Hft gkns pjktt nligt g vs vt. n tilføjls i Disp. Fn g aktivittsvsigt. Samlt matialplæg på mugiftn til LF mails u til hvstylsn. D ha væt afhlt licitatin på 3. tap. D inkals til stiftn aflingsmø i af kl : Rnving: MJ: Skvpakn ikk så mgt nyt.. Dkumntatin v. tssag snt til avkatn. 9. kt afhl W g Rans Tgl ånt aangmnt på Skvpakn. All ha muligh f at ltag vlkmmn. Atikl på Skvpakn g 42 mailt unt. Pkt. 4 KU-uvalgn. MJ sn fat u fa sist KU mø. KE int fa sist KU mø. Kmmunn ha ikk afsat png i ugt f 2015 til yggi m.m. Kmmunsamaj tags p på næst KU mø. Pkt ks. ET int fa 8. ks. D afhls ajswkn n 3. g 4. kt. Pkt. 6. Antnn DOA v/hny Kjæ Ingn mø afhlt i DOA. Antnnfningn 42 v/hlg Palm Knusn afhls pæsntantskasmø i Antnnfningn. Eftfølgn afhls kstainæt pæsntantskasmø, ingåt fl æning til vtægt. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag D ha væt afhlt gnalfsamling, gnvalg til all i stylsn.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Pkt. 8. an sag MJ: m i styingsguppn f vam- g ngipnn f km- 15 t

16 t munn, g samtiig gså i 2 ungupp. l TV uljning aj m i så t kan ugs nnu. Enigh m at tily l TV n ps i vinut på ag kntt. MJ tag kntakt til l Hjmmsin Mak g Anita ha mtagt mang g i til hjmmsin. D afhls mø i uvalgt. Pn m at all af. fmæn skal intviws g ftæll m s afling. Rpæsntantskasmø i ligfningn 42 tningn fa hvstylsn n 20. nvm 2014, ligg på hjmmsin mn h ngl af hvpunktn: Kmmunsamaj Aktivitt i fningn missin, statgi g målsætning Fmansmø i 42 Tag Sktt s afgang Intuktinskusus Kntaktpsn t ny aktin IT systm g hjmmsi INFO f aflingsstyls yggi Guntvigspakn, Ch. Klsvj, Skvpakn Egnsun Antnnfningn 42 Psnalsin 16 Oinæt pæsntantskasmø i ligfningn 42 Tsag 20. nvm 2014 Pkt. 1. Valg af iignt. TAS takk f valgt, knstat hft møt lvligt invaslt g klæ møt f slutningsygtig. Han gnnmgik agsn. Hft lv pæsntant fa aflingn åt p. D va møt 38 stmmttig pæsntantskasmlmm. Pkt. 2. aflæggls af stylsns åstning, hun m ftningsfølsn f t snst fløn å. Dn skiftlig tning gt på INFO f aflingsstyls, hv n kan læss g hnts. KE gnnmgik n muntlig tning, sm i hvtæk mhanl følgn punkt: - Statgi, missin g målsætning f 42 - Fmansmø afhlt m inf mking ny hjmmsi, INFO f aflingsstyls, mkati g kus

17 - Tmm lig - Skvpakn Egnsun m ill - Guntvigspakn i ill - Ejnmsfunktinæ - Divs tningn lv gknt. Dn skiftlig g n muntlig tning lv hft punkt f punkt stillt til at g still spøgsmål lv svat. Pkt. 3. nlig gknls af åsgnska m tilhøn visinstning samt flæggls af ugt. MJ gnnmgik hvpunktn i gnskat 42 å i tal g gafisk fmstilling. Rgnskat va i fvjn gt u på INFO f aflingsstyls. Rgnskan va lvt gknt af spktiv afling, hv va aflingsstyls. Rgnskat 13/14 lv gknt g ugttt f 14/15 lv fgt. MJ km hft kt in på ugttn f 2014/2015, hv aflingns ugtt skull gkns på aflingsmøn til fåt. D still spøgsmål til gnskat g ugt, lv svat g attt. t 17

18 t Pkt. 4 hanling af vntult inkmn fsg. Ingn inkmn fsg Pkt. 5. Valg af fman. På valg: Kaj Englhat Pkt. 6. Valg af stylssmlmm. På valg: Fsg: Eik Ticht (36 stmm) Aln Høffl (35 stmm) Hny Kjæ (31 stmm) Finn Maquasn still p (15 stmm) Valgt: Eik Ticht m 36 stmm Aln Høffl m 35 stmm Hny Kjæ m 31 stmm Pkt. 7. Valg af suppnt. Fsg: Ing Masn, af. 16 Finn Maquasn, af. 13 Valgt: 1. suppnt: Ing Masn 2. suppnt: Finn Maquasn Pkt. 9. Ointing g pincipil gknls af nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm. KE gun stylsns ønsk m ign at pæsntantskat m n pincipil gknls g tyningn af t pincipill manat, sm man giv stylsn v gknls af punktt. Pincipil gknls til nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm lv vtagt. Pkt. 10. vntult. Fskllig spøgsmål lv kt øftt. Jac Kath ha valgt at søg ny ufing g stpp m ugangn af nvm mån. MJ takk f gt samaj g ønsk hl g lykk i t ny j. TAS takk f g g n. 18 Pkt. 8. Valg af vis. Picwathuscps (PWC) lv fslåt. PWC lv gnvalgt.

19 Stiftn aflingsmø i afling 44 Tsag n 06 nvm 2014 lv afhlt stiftn aflingsmø i afling 44 Guntvigspakn. Til møt møt 88 fm i lkalt på Hlg Dachmannsga 1. Fmann f 42, Kaj Englhat ø vlkmmn g st at så mang va møt fm. Til iignt valgt man Tn A. Sønsn, næstfman i 42, g Tn plæst agsn g fk mking vtægtn f n afling. Dft gav Tn t til Tag Sktt. Tag int mking svømmhal, fitnss g unms aaln. H va n l spøgsmål sm Tag all sva så gt t kunn sig gø. Hft va t Diktø Mikal K. Jnsn gav t inlik valgt til n aflingsstyls, m fl g ulmp v fskllig antal i stylsn, hvan aflingsmøt liv afviklt g hva vil væ gt f afling 44 at hav af uvalg til at k fskllig ting i aflingn. Dt lv vtagt at fmann f aflingsstylsn vælgs på aflingsmøt g at stylsn skal stå af minst 3 g max. 7 psn. D skal væ 1 åligt aflingsmø. Psn til pæsntantskat vælgs u af aflingsstylsn g psn til Antnnfningn ligså. Hft gik man i gang m valgt til fman f aflingsstylsn g h valgts sm fman Tina M. Sønsn. Til aflingsstylsn valgts: Finn Sønsn, Jan Fa, Jns Skv, ianca Lass, Jhn Hansn, Anja Chistiansn. Sm suppnt: Lilly Mgnsn, Pul Eik Clin D lv un vt. spugt m mang ting g iss spøgsmål lv svat så gt t kunn sig gø. Møt slutt ca t 19

20 t 20 Antnnfningn 42 tning 2013/14 Dt t å sin at Antnnfningn 42 fik sin føst styls. Vi fik svæ ikk muligh f at påvik pgampakkn f 2014, a valgt til stylsn lå så snt, at vi ikk kunn kmm m input til DOA inn pgampakkn skull vælgs. Vi valgt f at infm mlmmn så gt vi kunn, m infmatin sm vi løn fik fa DOA å v. kanal mlægningn i janua, slvvalgspakkn.sv. stylsn tilø i fua g mats all aflingsstyls, at vi fa antnnfningns si, gn vill kmm u til aflingn f at ftæll lit m antnnfning g t aj vi skull i gang m, mn ikk minst hø hva I kunn fstill j, vi sm styls skull aj f, nå va pgammø i DOA. D va svæ kun 6 afling tg im vs tilu u af gt 28 af. Dt syns jg lit tist at man u i aflingn ikk m intsst i antnnfningns aj. Vi i stylsn aj j f at I kan få inflyls på t pgamvalg DOA skal fhanl m Stfa m. Vi ha f gså å på aflingsmøn, ikk minst gså i t gjt n pmæksmm på at kunn kmm m fsg til pgampakk ll ant kunn ønsk, at vi skull tag m til vs mø m DOA. D intt kmmt. Vi hav t kstainæt pæsntantskasmø i antnnfningn v. valg af pgampakk f Ign mått stylsn knstat, at intssn f Antnnfningns aj kan ligg på t mgt lill st, km 6 pæsntant, u af ca. 50 pæsntant. Nå, mn pæsntant va, gav stylsn manat til at aj vi m pgampakk p.t., mn vi skull aj f at km fl n/vælg slv pakk i DOA ha haft kstainæt pæsntantskasmø v. n ny ø-stuktu, hv DOA vil gå fa 9 til 30 n. Dt vil kst ca. 4 mill. k. at v g m fi vil DOA ikk læng væ afhængig af Stfa, a DOA ft n ny ø-stuktu så slv j snnttt. Dm kan slv stmm hvilk uy skal lv pgamm til DOA s mlmm (altså s). Vi ha h i stylsn på pæsntantskasmøt stmt f at DOA må ug 4 mill.k. Dyøl ha haft plm m at Stfa ha lvt signal til DOA s mlmm, nu kmmt tig til DOA. DOA ha p psagt s aftal m Stfa g skal nu i gang at fhanl m ny lvanø, mn gså m Stfa m lving af pgampakk f sptm 2014 Fman Finn Maquasn

21 Rfat fa pæsntantskasmø i Antnnfningn 42 Tisag n 30 sptm 2014 va inkalt til pæsntantskas mø i 42 Antnnfning. Fmann afg sin tning f g ftfølgn va nklt spøgsmål til nn sm fman Finn Maquasn sva. Næst punkt va mking DOA g n ny stuktu g h int Tag Sktt m ny fhanling samt hva lls øt sig i DOA. D va n l spøgsmål nt ant gik på hva man gj, hvis uy skull skifts, m hnhlsvis ks, mail ass.s.v. Tag Sktt sva spøgsmåln mn sm gså sagt så på nuvæn tispunkt intt afgjt. D va valg til stylsn f Antnnfningn g h lv Tn A. Sønsn valgt i stt f Tag Sktt sm ikk ønsk gnvalg. Valg af suppnt g h va nyvalg til Kistn itsch. Hft s stylsn f 42 Antnnfning såls u: Fman: Finn Maquasn stylssmlmm: Th Thams Hlg Palm Knusn Pn Nilsn Tn A. Sønsn D va ikk ngt til vt. Eftfølgn va t kt kstainæt pæsntantskasmø. H va 4 fsg til æning af vtægtn. D 3 lv vtagt g 1 lv ikk vtagt. t 21

22 t Antnnfningn 42 stylsn ha ft pæsntantskasmøt knstitut sig sm følgn Fman Finn Maquasn Næstfman Pn Nilsn Sktæ Th Tams stylssmlm Hlg Palm Knusn stylssmlm Tn Annsn Sønsn I stylsn hlingn at vi vil aj på at få n 3 pakks løsning ign. Df vil stylsn aj på at få vt n ugannalys, sm skal klægg ugns ønsk g hv f pgampakkn fmv. Vi g f at på DOAs pæsntantskasmøt lv givt t kt manat til at DOAs stylsn skull fhanl vi m Stfa m pgampakkn f Antnnfningn fik på DOAs pæsntantskasmøt valgt Finn Maquasn in i stylsn. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti. ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Tlf.: Nøglsvic Vist u at vi ha Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 22 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

23 t 23

24 t 24

25 t 25

26 stylsn f Antnnfningn 42: t Finn Maquasn Fman Vstkl 166 Pn Nilsn Næstfman Vilvj 28 Th Tams Sktæ Sønga 27, 3 Tn Annsn Sønsn stylssmlm Ringga 29 Hlg Palm Knusn stylssmlm Tnvj 3 Raktinn ønsk all n igtig glælig jul g t gt nytå. 26

27 t Sjælnsga Søng Tlf.:

28 t Psnalnyt: favl TIL: Inspktø Jac Kath, ha valgt at søg ny ufing g fatæ sin stilling p Han vil g all fatæ p a han vælg at afhl hl sin fi i cm mån. Vi takk f samajt gnnm ån g ønsk Jac hl g lykk i sit ny j. I finls m afskiglsn af jnmsfunktinæ, må vi svæ sig favl til følgn: Omå 1: Knn Jhnsn g Hnik Masn Omå 2: Kim Hansn g Tim Øng Omå 3: Rt Schumach g Jøgn S. Jhansn 28 Vi takk all f gt samaj g ønsk hl g lykk i fmtin.

29 Afling 71 Østakk ag Østakk i ag n ælst afling i t fø va ag Anlsligfning. Aflingn lv yggt i g stå af 18 famililig fl sig på 15 stk a. 104 m 2 g 3 stk a. 94 m 2. Ljlighn lit spcil inttt a 4 pn, kæl, stu g køkkn, svvæls g væls samt a g sist lft m 1 væls. Mang ha uyggt lftt m t ksta væls g t giv j n mass ksta m 2. Intningn gø at aflingn mgt ønvnlig g fttagtt af ønfamili. V fl faflytning liv køkknt vt stø, såls at man tag mun, mllm n lill smal stu g køkknt, væk g v få man t køkkn/alum. Østakk n fttagtt afling g f s man sjælnt at ljmål ikk kan ljs u. Mang af lj lj ha t i aflingn i mang å. I 2010 gnnmgik aflingn n gnnmgån nvatin af tagn. Såls lv islt, lv sat ny vinu i tagtagn g km nyt tag på, ngt man ha kunnt mæk på vamgningn. Dnn nving tø n min huslj stigning mn tt lv til ful pvjt af n v vamugift. Afling 71 n af få afling i 42 ikk ha hå hviva i aflingn mn h ha n s gn hviva. En lit æl g spcil gl mn t ngt man i tins mgn ha sluttt g t liv man så v m intil fsg m ant kmm på t. D svæ ingn styls i aflingn g tt gø at t hvstylsn aflingsstyls. Ikk n ill løsning mn skull gn m tin kunn sig gø at få n aflingsstyls p at stå ign. D kunn sikkt ftælls mgt m afling 71 mn h f n l å sin vt t skift, hvi ftalt mgt m aflingn g t gaml ag Anlsligfning. 4 2 t 29

30 t NYE EOERE Af. 6 Lupinvj ml. n A Af. 10 Skivløkkn 27 I th Skivløkkn 25 I tv Skivløkkn 9 II tv Af. 11 gmstløkkn 11 III tv Af. 12 Sunquistsga 10 II mf Af. 13 Vstkl Ringakkn 9 st tv Af. 29 Ungmslig Ml. n. Mllmga Af. 30 Sønga 4 II Sønga 4 st St. Råhusga 9 I tv Sønga 5 I tv jgga 10 II th Af. 32 Pæstgåspakn Pæstgåspakn Pæstgåspakn Af. 33 Løngang 19 D Af. 18 Ch. Klsvj 2 st th Ch. Klsvj 2 II th Af. 21 Mæhgnt 42 II Mæhgnt 32 I Mæhgnt 24 st Mæhgnt 38 I Mæhgnt 28 Ii Mæhgnt 32 II Mæhgnt 36 I A Mæhgn 30 I Af. 24 Vissingsga 12 I th Af. 24 Æl- g hanicaplig Dyølga 10 II Af. 29 Ungmslig Sunquistsga 14 II K Mllmga Af. 34 Englshøjga 24 I th Englshøjga 22 I tv Syvang 2A I Syvang 2A III Af. 35 Vantånsvængt Af. 36 Æl- g hanicaplig Dgngån 2 II Østga 37A Af. 37 Søn Havnga Af. 38 Æl- g hanicaplig Vsaln Vstaln Vstaln Af. 42 Runvængt

31 Af. 42 ml. n. Runvængt Af. 43 Æl- g hanicaplig Langsø Gån Af. 71 Østakk Østakk Af. 73 Skvpakn Skvppakn Skvpakn Skvpakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Højmakn Af. 77 Stga 4 I th Af. 78 ml. n. mjg mjg mjg Af. 79 Njsjg 22 I Af. 80 Sunvængt Sunga 71K Af. 80 Æl- g hanicaplig Sunvængt 25A Møllgån 4 st Ælhavn A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning t Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 31

32 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl: 2 sng m yn/pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Guntvigs Allé 88 Uljning af hust g gæstvæls kan uljs fa fua Pisn f ljn vil liv plyst i næst. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn 550 k. Pis 2 øgn 700 k. Pis 3 øgn 850 k. Dpsitum 100 k. All uljning, hnvnls til fningns knt:

33 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Ivan Niss Ringga 125 Tlf: Mgn Lyæk Ptsn Ringga 123 Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Fank Nilsn Sunsvallga 18 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Hny Chistnsn Guntvigsallé 124 Tlf.: t

34 t 34 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Vinkl Sigtunaga 39 Tlf: Sigf isn Sigtunaga 23 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ln Hjtshøj Skivløkkn 25, st. tv Tlf.: Sana Hannmann Skivløkkn th Tlf: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Aflingsfman Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Ln Ansn Sunquistga 8, st. Tin Gu Psn Sunquistga 8, 1. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn (fman Antnnfningn 42) Vstkl 166 Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

Nr. 3 september 2012 68. årgang

Nr. 3 september 2012 68. årgang t 4 2 N. 3 sptm 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 marts 2014 70. årgang

Nr. 1 marts 2014 70. årgang t 4 2 N. 1 mats 2014 70. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: 7342

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Ringsted. Slagelse Svømmeklub

Ringsted. Slagelse Svømmeklub Rings Slgls Svøklu Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl f kunn y vlkn il H W Gs 2013, s ign vks snlign sis å. Vi vil gn y svø, æn g l f Gnf, Hlufshl, Hlæk,

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.ktmindugavis.dk TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009. NR. 23. 4. ÅRGANG Vi ha ÅBENT TORSDAG d. 4. juni kl. 13-17 LUKKET fdag Gundslvdag. Slagt MORTEN Standvangn 4 Tlf. 6532

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere