Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7"

Transkript

1 Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 48 august _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

2 Indholdsfortegnelse Sommerhilsen fra OM...Side 3-4 Sommerhilsen fra OB...Side 4-6 Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7 Hvem er vores embedsmænd...side 8-11 Energien i de 9FHJ...Side Trivselsudvalget...Side Jubilæer...Side 15 Runde fødselsdage...side 16 Embedsbrødre...Side 17 Vikarliste...Side Udvalg...Side 19 Frimurer ikoner...side _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

3 OM s sommerhilsen Mine kære brødre! Siden logen lukkede sine porte, og vi alle ønskede hinanden en god sommer, har Ordenen, i maj måned, valgt en ny Stormester, som blev installeret og hyldet den 1. juni. Det var en særdeles smuk og varm sommerdag. 725 brødre var mødt op for at overvære installationen, som er en sjælden begivenhed. En god halv snes brødre fra De ni forende Hjerter deltog i begivenheden, som vi alle syntes var en stor, og ikke mindst, en meget varm oplevelse. Den nye Stormester er overlæge Walter Schwartz fra Kerteminde, der tidligere var Provinsialmester i Odense. Nu er så ham der skal videreføre Ordenens stolte traditioner, og sætte sit præg på Ordenens videre færd. Et arbejde der kun kan lykkes ved et loyalt samarbejde fra alle landets loger. Måtte den Trefold Store Bygmester være med vor nye Stormester i dette arbejde. Denne sommerhilsen skrives den sidste dag i juni måned. Sommervejret har jo på mange måder, indtil nu, været typisk dansk. Sol, regn og en del blæst. Hvad bringer juli måneds vejr så. Ja, vi kan kun håbe at vi for én gangs skyld må blive begunstiget med mere sol og varme det vi alle kender som en god dansk sommer når den er bedst. Vi har behov for sol og varme, og de dermed livgivende vitaminer det medbringer. Humøret bliver bedre, og det alene giver fornyet energi. En del brødre bruger også sommeren til at mødes i deres studiekredse, for at tale frimureri. En god tradition, som bør fastholdes for at kunne diskutere og udveksle synspunkter og ikke mindst lære mere om den kongelige kunst, som vi sætter så højt. Men sommeren bruges også af en gruppe brødre til renovering af logens garderobe og påklædningsværelse, samt yderdør _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

4 Selvom arbejdet ikke er nær så stort som sidste års projekt, er der alligevel rigeligt at se til. Gamle huse gemmer ofte på overraskelser, store som små, men der er netop charmen ved en gammel bygningen, selvom tidsplanen overskrides noget mere end forventet. Men jeg er sikker på, at resultatet bliver flot, så det matcher sidste års resultat. Jeg er disse brødre en meget stor tak skyldig. De har nu siden begyndelsen af maj måned, hver uge, brugt adskillige aftener og weekends på arbejdet. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat. Sluttelig vil jeg ønsker jer alle og jeres kære en god og forhåbentlig varm sommer, og på gensyn den 3. september. Jørn Nibe OM OB s sommerhilsen Mine kære brødre! En aften sent i juni sidder jeg og skriver disse linier. Vejret har den seneste tid være noget på det jævne, men forude venter ferien som forhåbentlig bliver god og varm, med masser af sol fra en skyfri himmel. Og med tanke på solen, erindrede jeg en beretning jeg engang for mange år siden fik af en præst der som ung student i starten af halvtredserne, for en tid opholdt sig i et kloster i Frankrig. Det hændte medens han var der at en _Blad nr 1 august 2013.indd 4

5 af munkene døde, og vor unge teologistuderende fik nu lejlighed til i en tidlig morgenstund at overvære hvorledes den katolske dødsmesse,: Missa da Requiem blev celebreret over den gamle munk. Et højdepunkt - berettes det - kom da den åbne kiste til hymnen In Paradisum deducant te Angili...Englene fører dig til Paradis; blev båret ud i den franske forårsmorgen. Netop da faldt solens stråler ned gennem trækronerne og ramte den dødes ansigt, og på det tidspunkt - fortaltes det - var det som om den døde blev båret direkte ind i paradisets have. Når jeg fortæller historien her, er det ikke fordi dette skriv skal handle om død, men fordi beretningen så strålende fortæller, at hvis vi ikke bare lytter til, men også forholder os til det om bliver os fortalt, så får det alt sammen en større betydning. Som med ordene fra dødsmessen, som den unge student kendte så godt, men som pludselig fik mening og substans, fordi de blev oplevet i en særlig man kan sige i den rette - sammenhæng. Sådan kan vi også sådan SKAL vi også have det, med de smukke ritualer vi aften efter aften lytter til og lever med i. Når vi tager dem med ud i det liv vi lever udenfor, og når vi efter bedste evne forholder den frimureriske lære til vores hverdag, så får det substans og mening. Så bliver det ikke bare ord, men virkelighed for os, og det skal vi stræbe efter. I min indledning udtrykte jeg ønsket om at det skulle blive en god sommer. Om disse ønsker kom til at holde stik ved vi når I sidder med dette nummer af Concordia, som efter at være udkommet udelukkende i elektronisk form, nu igen kan læses i en god gammeldags trykt version. Initiativrige brødre i redaktionen har evnet at tegne annoncer i et sådant omfang at dette smukke initiativ har kunnet lykkes. Lad os håbe at det kan vare ved, for nok er det en elektrisk verden vi lever i, men det er nu engang hyggeligere at sidde med Concordia i sin lænestol, frem for at sidde og klemme næsen flad mod computerskærmen. Når bladet så dumper ind gennem brevsprækken går sommeren på hæld, og der er kun en månedstid til vi igen skal slå logens port op til et nyt spændende og givende semester i vores loge. Sammen med bladet her modtager I også arbejdsplanen for det kommende logeår, og I kan se at vi også i år skal samles 7 gange i Sophia Friderica. 5 gange i IV-V grad og 2 gange i VI grad. helt som vi plejer, og igen skal vi se frem til at samles om dygtige instruktører som vil indvi os i deres tanker om Andreasskiftet. Desuden tager vi i lighed med sidste semester initiativ til at aflægge besøg i en fremmed orient. Sidste år besøgte vi _Blad nr 1 august 2013.indd 5

6 den nye loge Kronen til Lyset i Herning. I år går turen til Kolding, hvor vi skal besøge brødrene i Dorothea Ad Coronam. Det bliver torsdag d. 7 november. Datoen står i arbejdsplanen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mine kære brødre Jeg glæder mig til gensynet i Sophia Friderica, og sender indtil da min varmeste og broderligste hilsner. Svend Pedersen Ordførende Broder Concordia Som de skarpeste læsere sikkert har bemærket, så udkommer Concordia igen i en papirudgave. Grunden til at man tidligere gik væk fra dette format var udelukkende af økonomiske årsager. Nu har vi fået nogle velvillige annoncører, som har gjort det muligt igen at udkomme på papir. Send dem en venlig tanke, og husk at det er deres økonomiske hjælp der gør det muligt at sidde med Concordia i hånden. Der er altid plads til flere indlæg, og skulle der sidde en broder derude med nogle tanker, som andre kunne have glæde af, så er det bare at sende det til redaktionen. Lidt fra Google: Concordia er en gudinde i romersk mytologi, der personificerer enighed, forståelse og ægteskabelig samhørighed. Den tilsvarende gudinde i græsk mytologi hedder Harmonia. Concordia var også navnet på en martyr og jomfru fra kejser Decius tid Rom omkring år februar er Concordias dag. Jeg er selv optaget på netop denne dag for 10 år siden. Dagen er i øvrigt også på Tycho Brahes liste over dårlige dage, det kan man jo så gå og tænke lidt over... (John) Concordia nr. 49 december udgaven har deadline den 25. oktober 2013 kl. 12. Alle indlæg og fotos er meget velkomne. Redaktionen: Carl V. Korup Gyldenløvesvej 14, Tlf John Møller Nielsen Fjordparken 368, Tlf _Blad nr 1 august 2013.indd 6

7 Gudstjeneste i Klosterkirken med efterfølgende frokost i Logen Som det fremgår af vedlagte arbejdsplan for det kommende logeår, begynder vi året søndag, den 1. september med gudstjeneste i Klosterkirken for alle brødre samt deres hustruer, med efterfølgende frokost i Logen. Sidste år var vi i alt 50 deltagere, og jeg håber derfor på mindst lige så stor tilslutning i år og gerne endnu flere. Ved frokosten serveres der smørrebrød øl vand mv. til sædvanlige priser. Af hensyn til bestilling af smørrebrød er tilmelding nødvendig. Dette gøres til Logens broder CM Finn Nyboe Jensen på Mail: eller mobiltlf På gensyn i Klosterkirken søndag, den 1. september kl.10,00. Jørn Nibe, OM _Blad nr 1 august 2013.indd 7

8 Hvem er vores embedsmænd egentlig? forældre har fået fra Frimureriet. Dette ville jeg gerne være en del af. Derfor var det faktisk mig selv der spurgte om optagelse selvom jeg kun var 29 på det tidspunkt. Jeg følte mig klar og har aldrig fortrudt min beslutning. Foto - Jan Mørch 6 spørgsmål til FBB Jan Mørch Rasmussen 1. Hvornår blev du optaget i logen,- hvem var dine faddere, og hvilke overvejelser gjorde du dig forud for din optagelse? Jeg blev optaget d. 22. september Mine faddere er min far John Mørch Rasmussen, samt vores tidligere OM Hans Christian Sørensen FH, som jeg har kendt siden jeg kom til verden. Jeg har via trekløveret fra Fagotvej som udover mine faddere består af Bjarne Mouritsen, haft frimureriet tæt inde på kroppen i hele min opvækst. Jeg har set dem tage af sted hver tirsdag, og oplevet den positive udvikling som Ordenen har givet til min far som Menneske, samt de mange varme venskaber mine 2. Hvad har logen og frimureriet betydet for dig - kulturelt, personligt og socialt? Logen har givet mig et fast ståsted overfor mig selv som person. Tro mod mig selv og de værdier jeg står for. Ordenen og Logen betyder utroligt meget for mig og min familie. Jeg har i de perioder hvor den profane verden har tilladt det, deltaget i alle de møder jeg kunne, ligesom vi ved at deltage i alle de arrangementer som Logen arrangerer, har fået nye gode venskaber. Det være sig både Julefester, festloger, kulturaftener, samt de nu hedengangne årlige udflugter. Disse arrangementer har haft stor indflydelse på at Anette også har stor glæde af Frimureriet, og De 9 Forenede Hjerter. Det rituelle arbejde med gentagelserne, giver et pusterum i hverdagen, og når jeg går ind i loge- bygningen, er det som at træde ind i en tidslomme hvor man får tid og mulighed til at opleve, samt have tanker der måske ikke er tid _Blad nr 1 august 2013.indd 8

9 til i hverdagen med de mange gøremål vi alle har. Jeg har tidligere fungeret som CM vikar i 6 år, og nu valgt som Første Bevogtende broder. Dette er med til at give mig muligheden for at udvikle vores skønne loge, præge den i en ny retning, med respekt for ritualer og traditioner. Det er ingen hemmelighed at også Frimureriet er under pres fra et hastigt forandrende samfund, hvor alt går stærkere og stærkere, og det kræver en ændret tilgang til tingene. Jeg nyder at være en del af udviklingen, samt at være med til at vi til stadighed udfører et flot og fejlfrit rituelt arbejde i Horsens, og optager nye led i broderkæden. 2. Hvad er dine ønsker til logens og loge arbejdets fremtid? Jeg ønsker for de 9 Forenede Hjerter, at vores devise, Concordia, til stadighed må være rettesnoren for alle brødre i Horsens. Jeg ønsker en positiv udvikling af broderkæden hvilket jeg ved der gøres en ihærdig indsats for. Jeg ønsker ligeledes at logen vil være i stand til at løse den svære opgave med at forny sig og fortsat følge med tiden, uden at det går ud over det smukke rituelle arbejde, de mange traditioner, samt brødrenes tilslutning. 3. Hvorledes ser den familiære side ud? Jeg er gift med Anette på femtende år. Sammen har vi Caroline på 11, der efter sommerferien starter i 5. klasse på Torstedskolen. For 21 2 år siden fik vi vores hund Charley, som er en brun Cavalier King Charles. 4. Hvad laver du i den profane verden? Jeg er Key Account Manager hos Scanheat A/S i Horsens. Vi leverer varmepumper, energipaneler, samt andre energi rigtige produkter, hvor jeg dækker Danmark og Sverige, samt har et par kunder i Norge. 6. Hvilke andre interesser har du ud over logen? Udover familien, jobbet og logen, er jeg lidt af en nyheds narkoman. Jeg elsker mine gåture med hunden, hvor tankerne kan flyve frit, ligesom vi holder af at være sammen med vores venner, gå til koncerter, hvilket vi ofte gør, samt rejse ud og opleve verden gerne flere gange årligt. Jeg holder meget af et godt glas vin, ligesom jeg har fået øjnene op for Portvin som jeg må indrømme er stærk vanedannende _Blad nr 1 august 2013.indd 9

10 6 spørgsmål til broder Indfører Jan Busk IX Foto - Jan Busk 1. Hvornår blev du optaget i logen,- hvem var dine faddere, og hvilke overvejelser gjorde du dig forud for din optagelse? Jeg blev optaget den 21/9-1999, mine fadder er Lars T. Nielsen Gjørlund, som desværre ikke kommer i logen, da han er bosat i Dubai, -jeg ser ham dog 3 gange om året og han er stadig medlem af logen. Min anden fadder er John Mørch Rasmussen, min kammerats Jan Mørch Rasmussens far, som begge kommer flittigt i logen. Mine overvejelser inden jeg blev optaget i Logen var rigtig mange: Mine 2 bedste kammeraters fædre var frimurer. Den ene var endda Ordførende Mester i De Ni Forenede Hjerter på daværende tidspunkt, nemlig Hans Chr. Sørensen. Sammen med John Mørch Rasmussen, gjorde disse to erfarne folk det klart for mig, at frimureriet ville være noget for mig. Men stadigvæk var der mange ting, der gjorde mine overvejelser til en kringlet omgang hjerne gymnastik. 1. Jeg var kun lige fyldt 31, var det mon for tidligt? - 2. Man skulle måske ikke tro på Gud, men i hvert fald have bekendt sig sin kristne tro, og ordnens grundlag var et kristent budskab. Mit liv havde måske på det tidspunkt haft nogle drejninger, hvor jeg tit havde tænkt: Hvis der er en Gud, så kigge han ikke til min side! - Kunne jeg så overbevise mig selv om, at det var noget for mig? - 3. Var det en gammelmands klub? 4. Min kammerat Jan Mørch Rasmussen var lige blevet optaget, - var det noget for ham? - Efter megen overvejelse sendte jeg min ansøgning af sted og brugte meget lang tid på at skrive min livsanskuelse ned, men jeg har aldrig fortrudt et sekund og jeg er glad for alle de tanker og overvejelser, der dengang blev sat i gang i mit hoved. 2. Hvad har logen og frimureriet betydet for dig - kulturelt, personligt og socialt? Logen betyder rigtig meget for mig. Det er et frikvarter for mig, der giver mig ro og giver tankerne tid til frit spil. Jeg elsker traditioner, om de er gamle eller nogle man selv prøver at holde i hævd, så betyder traditioner meget for mig, og her kommer logen i mit billede på den rette hylde. Det at have ansvaret for, at noget der forbliver eller skal viderebringes fra person til person eller _Blad nr 1 august 2013.indd 10

11 generation til generation, er noget der passer godt ind i min livsfilosofi. Logelivet har også gjort mig mere tolerant og forstående - noget som har hjulpet mig både på mit job og i mit privatliv. Det broderlige samvær betyder meget for mig, både i og udenfor logen. Den årgang jeg blev optaget sammen med, har virkelig været god - vi ser hinanden et par gange om året og har haft nogle fantastiske ture sammen - f.eks. til Sverige. 3. Hvad er dine ønsker til logens og loge arbejdets fremtid? Jeg håber, at logen vil bevare sin nuværende form, men det er noget der kræver meget af alle brødre i De 9 Forenede Hjerter. Der sker en stor udvikling af den måde verden er på, vi lever i en zapper verden, hvor man skifter interesse med omverden, - der er så mange tilbud i dagligdagen og de kommende årgange er opdraget af at tilbudene er til for den enkelte person. Passer dette ikke lige ind i dagligdagen, - jamen så er det næste tilbud lige rundt om hjørnet. Det er noget vi skal have for øje, når vi skal sælge vores budskab til kommende medlemmer af De 9 Forenede Hjerter. 4. Hvorledes ser den familiære side ud? Jeg har en søn på 20 år fra et tidligere ægteskab og bor på Anemonevej i Horsens i et hus, som jeg selv har bygget samme år, som jeg blev optaget i logen. 5. Hvad laver du i den profane verden? Jer ansat som Trælast direktør i STARK Skanderborg og har været i STARK i de sidste 13 år, hvor jeg har haft skiftende direktørstillinger i forskellige forretninger. Jeg er handelsuddannet og skulle have været svagstrømsingeniør, men der var for lang ventetid på at komme ind på uddannelsen så derfor skulle jeg lave et eller andet. Der bød sig et job som trælastelev på en tømmerhandel i Horsens og så var det den branche jeg blev i siden. Desuden var jeg i en årrække salgschef i en grossistvirksomhed der købte og solgte træ i hele verden. 6. Hvilke andre interesser har du ud over logen? At rejse er at leve, var der en berømt dansk forfatter, der udtalte på et tidspunkt. Jeg elsker at rejse og har en lejlighed i Tyrkiet sammen med en loge broder, hvor jeg ynder at komme. Men ellers rejser jeg alt det, jeg kan komme af sted med både privat og firmamæssigt. Jeg spiller stadig gammelmands fodbold mandag og onsdag i sommeren, det holder jeg rigtig meget af, - også det er et frikvarter. At få brugt noget energi og få en god snak i omklædningsrummet bagefter er rigtig godt. Så læser jeg meget og bruger dette som afslapning _Blad nr 1 august 2013.indd 11

12 Energien i de 9FHJ Lidt om energibesparende tiltag i Havneallé 1. På opfordring vil jeg gerne orientere lidt om de ting som er gjort for at gøre vor loge bygning i Havnealle mere energirigtig. Løsningen: På taget er monteret et 6 kwatt solcelle anlæg, der i årsproduktion leverer ca kwatt timer. Anlægget er monteret i forhold til det der i dag kaldes den gamle ordning. Hvilket betyder at de kwatt som anlægget producerer på årsbasis, fratrækkes i forbruget på årsbasis (Nettomåler ordningen før 19. nov. 2013). De 9FHJ har således fået den mest optimale løsning, idet vi i perioden fra primo april til primo september hvor bygningen bruges marginalt, kan spare energi op til den periode hvor vi bruger bygningen i efteråret og vinteren. Således den gratis energi fra solen. Hertil kommer at der er installeret 3 varmepumper i bygningen i forværelset, i kaffesalen, og i mødelokalet på 1. sal. Varmepumperne drives af el altså i princippet den strøm vi nu har fået fra solen gennem vinteren men det væsentlige er at de varmepumper der er installeret udnytter energien 4 gange bedre end hvis vi f.eks. havde opsat el radiatorer. Sagt på en anden måde - 1 kwatt fra en varmepumpe er halvt så dyr som 1 kwatt fra f.eks. jernvarme. Varmepumper har tillige den fordel, at den fordeler varmen meget bedre i lokalet hvor den er opsat, grundet blæseren, der fordeler luften. Den afgivne varme fordeles meget bedre end fra en punkt kilde som f.eks. en radiator. Samtidig kan varmepumpen, grundet den mekaniske cirkulation, meget hurtigt opvarme hele lokalet, hvorimod en radiator skal bruge 10 gange så lang tid, når vi taler om lokaler af den størrelse, der er tale om i denne artikel. Afsluttende er det vigtigt, at kaffe- og logesalen er blevet hulmurs isoleret med Rockwool isoleringsgranulat. Ligeledes er loftet over kaffesalen blevet hulmursisoleret med indblæst 340 mm Rockwool isoleringsgranulat. Loftet over logesalen kan ikke umiddelbart isoleres grundet konstruktionen. Udgifter til installation: Selve installationen af de ovenfor nævnte solceller og varmepumper, er givet som en gave til de 9FHJ, logen _Blad nr 1 august 2013.indd 12

13 har således ikke a holdt udgifter til dette. Tilslutningen til el nettet har logen selv a holdt, som en engangs udgift. Indtægter: Dette regne stykke er af den svære slags, idet vi her er a hængige af vejrliget. En produktion på 6000 kwatt timer årligt er dog realistisk, og sætter man konservativt 1 kwatt time til kr. 1,80, svarer det til en årlig besparelse på i ,- Udgiften til opvarmning ved brug af varmepumperne bidrager også til en besparelse. Konservativt igen svarende til kr ,-. Her er det meget vigtigt at disciplinen omkring brugen af varmepumperne er høj, således at man ikke bruger radiatorerne i de rum hvor der sidder varmepumper, og skruer ned på 17/18 grader når bygningen forlades. Skønnet er således en årlig besparelse de næste år på ca. kr ,- årligt. På gode år helt op til ,- årligt. Sammenfatning: Solceller på taget og varmepumper på væggen æstetikken er måske ikke det der kendetegner disse to ting. Men i en tid hvor energi kun bliver dyrere, og hvor vi som borgere lever i et samfund og en civilisation, der skal bestå til glæde for de kommende generationer, synes jeg det er godt at vi kan bidrage til at reducere forbruget af energi, uden at det er til gene for indeklimaet i logen, samtidig med at der spares en markant post i de samlede driftsomkostninger. Solcellerne kan kun sidde et sted, og her sidder de endda optimalt i alle vinkler i forhold til syd. Varmepumperne er der sikkert et utal af meninger om, men de er placeret hvor de passer bedst og generer mindst, under hensyntagen til funktionaliteten. Kære brødre jeg håber at I alle vil støtte op om brugen og vedligeholdelsen af disse nye investeringer og her kan alle bidrage ved ikke at bruge radiatorer i de lokaler hvor der er varmepumper installeret. De varmeste broderlige sommer hilsener Dan Hejnæs Hejlsberg I samme ombæring kan det lige nævnes, at alle el pærer i garderoben og forværelset er udskiftet til lavenergipærer, og at alle pærer i de nye lysekroner i kaffesalen også er betydeligt billigere i brug end de gamle. Redaktionen _Blad nr 1 august 2013.indd 13

14 Trivselsudvalget Projekt TRIVSEL Vor gamle Loge har gennem de seneste par år desværre måttet konstatere, at tilgangen af nye brødre, samt fremmødet af brødre i almindelighed, har været vigende. En hurtig undersøgelse viser at vi, ud af samtlige medlemmer i De 9FHJ, mangler at mødes med ca.70 brødre, enten fordi de aldrig kommer kommer meget sjældent eller kun kommer lejlighedsvis. Dette svarer til omkring 1/3 af Logens medlemmer. Der kan være mange naturlige årsager til det manglende fremmøde, lad mig blot nævne nogle: Decideret sygdom, manglende mobilitet, transporttid frem/tilbage, samt naturligvis og måske især for de yngre brødre, travlhed i den profane verden. Ok, ældre brødre kan bestemt også have travlt! Logens ledelse er bekymret for denne udvikling, det kaldes rettidig omhu og det helt naturlige spørgsmål presser sig da også på: Hvad kan vi gøre for at holde på vore brødre i De 9FHJ? Logens forretningsudvalg (OM FDM ADM CM) har i anledning af ovennævnte spørgsmål udarbejdet et kommissorium / idékatalog for et nyt udvalg, et Trivselsudvalg, hvor man har anmodet undertegnede om at være formand og jeg tager gerne denne opfordring/udfordring op. Der er efterfølgende udarbejdet en foreløbig drejebog, som supplerer og udbygger det oprindelige kommissorium med nye tiltag/forslag. Udvalget har holdt sit første møde og består pt. af følgende brødre: Bjørn Masi Schønherr Per Schmidt Nielsen Briand Guldbrand Palle Guldager Poul Møller Laursen Vi har på dette møde prioriteret de forskellige opgaver, samt aftalt en foreløbig intern tidsplan for deres gennemførelse. Når I læser dette, er arbejdet allerede i gang. Vort håb er, at vi må formå at gennemføre både praktiske og forhåbentlig _Blad nr 1 august 2013.indd 14

15 også interessante tiltag og ændringer, som kan skabe nye rammer således at brødrene fremover i højere grad vil prioritere samværet i Logen. Men vi skal samtidig huske, at trivsel altid vil opleves individuelt og at den gode trivsel skabes i et godt og trygt fællesskab, ledelse og brødre imellem. Vi fra Trivselsudvalget vil anstrenge os for at det må ske. Med venlig og broderlig hilsen og fortsat god sommer Poul Møller Laursen Jubilæer i logeåret års jubilæum Jens Koppel Jens Dalsgaard Jørn Scheter Sørensen Bent Jørgen Schreiber Kaj Alex Scou Jens Houkjær 40 års jubilæum Ole Sørensen Leif Niels Henriksen 50 års jubilæum Knud Møller _Blad nr 1 august 2013.indd 15

16 Runde fødselsdage i logeåret års fødselsdag: Henning Kristiansen Sigurbjörn Eiríksson Bo Stig Clausen Lars Dennis Damgaard Ole Balsby Lyhne 60 års fødselsdag: John Arthur Kristensen Johannes Nielsen Frank Darrit Lars Tonni Nielsen Gjørlund Preben Thomas Borregaard Tage Nielsen Peter Møller Bendixen 70 års fødselsdag: Jørgen Juul Knudsen Leif Niels Henriksen Lago Wedel Nørgaard Ole Sørensen Bo Bendtsen Birger Gabrielsen John Sand Boeriis Poul Bjarne Mortensen Einar Sejer Dissing 75 års fødselsdag: Lorens B. Brejnbjerg Nielsen Knud Kaastrup Jørgen Løkkegaard Stabell Bjarne Alexander Mouritsen Finn Bjerregaard Aage Jenshøj Ole Højbjerg Jens Erik Søndergaard Jens Anker Jensen John Mørch Rasmussen 80 års fødselsdag: Finn Gelbjerg Frode Guul-Simonsen Orla Munksgaard 90 års fødselsdag: Knud Møller _Blad nr 1 august 2013.indd 16

17 Embedsbrødre 2013/2014 OM: Den højt oplyste broder Jørn Nibe Sanger: Den højt oplyste broder Svend Pedersen FDM: ADM: FBB: ABB: Den oplyste broder Carl Vilhelm Korup Den oplyste broder Claus Andersen Den oplyste broder Jan Mørch Rasmussen Den højt lysende broder Michael Them T: Den højst lysende broder Gert Lerche Paulsen CM: Den højt lysende broder Finn Nyboe Jensen S: Den højt lysende broder Frank Darrit SKM: IF: MD: VM: Den oplyste broder Ole Balsby Lyhne Den oplyste broder Jan Busk Den højt oplyste broder Preben Egeholt Den højværdige broder Henning Kristiansen Vikarliste 2013/2014 Vikarer for FBB Den højst lysende broder John Møller Nielsen Den højt oplyste broder Michael Rasmussen Den højst lysende broder Per Krogh Pedersen Vikarer for ABB Den oplyste broder Per Schmidt Nielsen Den oplyste broder Jørgen Melstrup Den højværdige Broder Jesper Varning Poulsen Vikarer for T Den oplyste broder Poul Erling Kjær _Blad nr 1 august 2013.indd 17

18 Den højst lysende broder Ole Karlsen Den højværdige broder Michael Søgaard Den oplyste broder Dan Hejnæs Hejlsberg Vikarer for CM Den højværdige broder Brian Dahl Steinicke Thomsen Den højt lysende broder Bent Søndergaard Den højværdige broder Brian Simonsen Den værdige broder Tom Mikkelsen Broch Den højt oplyste broder Knud Møller (med særlig funktion) Vikarer for S Den lysende broder Peter Klemensen Den værdige Broder Jørn Poulsen Den højværdige Broder Kjeld Eilrich Den lysende Broder Ole Brandsen Laursen Vikarer for IF Den højværdige broder Allan Almbjerg Den højt lysende broder Jan Mortensen Den værdige broder Benny Øgaard Vikar for MD Den højt oplyste broder Ole Feldinger Vikarer for VM Den lysende broder André Dalsgaard Pedersen Den lysende broder Karl Bent Rasmussen Den lysende broder Jens Søndergaard Kristensen Den højt oplyste broder Carsten Mejer (med særlig funktion) Vikarer for SKM Den højst lysende broder Leif Andersen _Blad nr 1 august 2013.indd 18

19 Udvalg i logen 2013/2014 Forretningsudvalg: Br. Jørn Nibe, X, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Claus Andersen, IX Br. Finn Nyboe Jensen, VII Br. Frank Darrit, VII Br. Ole Balsby Lyhne, IX Studiekredsudvalg Br. Carl Korup, IX, Formand Br. Jørn Nibe, X Aktivudvalg Br. Dan Hejnæs Hejlsberg, IX, Formand Br. Allan Almbjerg, IV-V Br. Brian Simonsen, IV-V Br. Kjeld Eilrich, IV-V Bygningsudvalg Br. Allan Almbjerg, IV-V, Formand Br. Ove Steen Nielsen, X Br. Peter Wissendorff, IX Br. Aksel Rasmussen, IX Br. Stefan Christensen, VII Br. Hans Jørgen Nygaard, X Br. Jan Juhl Fischer, IV-V Festudvalg: Br. Claus Andersen, IX, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Finn Nyboe Jensen, VII Br. Jørn Nibe, X Br. Frank Darrit, VII Br. Ole Balsby Lyhne, IX Udv. vedr. arbejdsplan Br. Carl Korup, IX, Formand Br. Poul Ejnar Thomsen, X Velfærdsudvalg Br. Jørn Nibe, X, Formand Br. Svend Pedersen, X Br. Ole B. Lyhne, IX Trivselsudvalg: Br. Poul Møller Laursen, IX, Formand Br. Palle Guldager, IX Br. Briand Guldbrand, VIII Br. Per Schmidt Nielsen, IX Br. Bjørn Masi Schønherr, II Redaktionsudvalg Br. John Møller Nielsen, VIII, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Jan Busk, IX _Blad nr 1 august 2013.indd 19

20 Frimurer Ikoner Mådehold - Temperantia Foto - Mådehold En af middelalderens 14 klassiske dyder. Veneziansk-inspireret midterdel med et ungt kvindeansigt modelleret i typisk barok-stil. De omkransende tekstsekvenser stammer fra murene i Venedigs fugtige gyder. Oh I troende! Forbyd ikke det gode, Gud har tilladt; men vær mådeholdende, for Gud elsker ikke de umådeholdende! Koranen, Sura 5,88. Vinen er selve livet for menneskene, hvis den drikkes med måde. Hvad er livet for den, der må undvære vinen? Den blev jo skabt til glæde for menneskene! Siraks Bog 31,27. Mådehold er en af de syv kardinaldyder, som blev lagt fast af Petrus Canisius ( ) i den kristne middelalder. Preben Egeholt _Blad nr 1 august 2013.indd 20

21 NYT SMIL PÅ EN FORMIDDAG! _Blad nr 1 august 2013.indd 21

22 GULDAGER ENERGI A/S _Blad nr 1 august 2013.indd 22

23 El installation Kemp & Lauritzen A/S Høegh Guldbergs Gade Horsens Telefon _Blad nr 1 august 2013.indd 23

24 Jacob Seefeld Carlsen Optages: 16.9 Jan Mortensen Optages: Lars Christensen Optages: 23.9 Thorstein Mikael Frank Optages: Claus Duvald Sørensen Optages: 7.10 Harald Edward Olsen IX Leif Peter Nielsen X Finn Alsted Nielsen VII CONCORDIA 27469_Blad nr 1 august 2013.indd 24

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

OM s sommerhilsen. Mine kære brødre!

OM s sommerhilsen. Mine kære brødre! / / Nr. 44 August 2011 OM s sommerhilsen Mine kære brødre! Året har stået i jubilæernes tegn. I februar måned fejrede sangkoret 25 året for dets stiftelse. Dette blev gjort ved en dejlig matiné med efterfølgende

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015 DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND Danske Politimesterskaber i Skydning den 6. og 7. oktober 2015 ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI Velkommen til de danske politimesterskaber i skydning Så er det igen tid til de årlige

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sommerhilsen fra OM. brødre fra andre loger, hvor igennem nære, om ikke venskaber, så i hvert fald gode bekendtskaber

Sommerhilsen fra OM. brødre fra andre loger, hvor igennem nære, om ikke venskaber, så i hvert fald gode bekendtskaber / / Nr. 42 August 2010 Sommerhilsen fra OM Så gik den første periode for mig som Ordførende Mester. Selvom det kun er godt et par måneder jeg har fungeret, er det vel naturligt at se tilbage og tænke med

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

sig umage, og har haft travlt med at finde spændende instruktører fra såvel fremmede orienter, som fra DE NI FORENEDE HJERTER.

sig umage, og har haft travlt med at finde spændende instruktører fra såvel fremmede orienter, som fra DE NI FORENEDE HJERTER. / / Nr. 40 August 2009 En sommerhilsen fra OM! Når I sidder med dette nummer af CON- CORDIA i hånden, er sommeren så småt ved at gå på hæld, bag os ligger en forhåbentlig god sommer med skiftende vejrlig,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

BH Rengøring Cup pointskema 2012

BH Rengøring Cup pointskema 2012 BH Rengøring Cup pointskema 2012 Point i alt Bakkeløbet Grejsdalsløbet Danmarks højeste Deltager 84 km 117 km 70 km 130 km 170 km 200 km 60 km 100 km 140 km 185 km Georg Riis Pape 295 24 Jørgen Lauritsen

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere