Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7"

Transkript

1 Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 48 august _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

2 Indholdsfortegnelse Sommerhilsen fra OM...Side 3-4 Sommerhilsen fra OB...Side 4-6 Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7 Hvem er vores embedsmænd...side 8-11 Energien i de 9FHJ...Side Trivselsudvalget...Side Jubilæer...Side 15 Runde fødselsdage...side 16 Embedsbrødre...Side 17 Vikarliste...Side Udvalg...Side 19 Frimurer ikoner...side _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

3 OM s sommerhilsen Mine kære brødre! Siden logen lukkede sine porte, og vi alle ønskede hinanden en god sommer, har Ordenen, i maj måned, valgt en ny Stormester, som blev installeret og hyldet den 1. juni. Det var en særdeles smuk og varm sommerdag. 725 brødre var mødt op for at overvære installationen, som er en sjælden begivenhed. En god halv snes brødre fra De ni forende Hjerter deltog i begivenheden, som vi alle syntes var en stor, og ikke mindst, en meget varm oplevelse. Den nye Stormester er overlæge Walter Schwartz fra Kerteminde, der tidligere var Provinsialmester i Odense. Nu er så ham der skal videreføre Ordenens stolte traditioner, og sætte sit præg på Ordenens videre færd. Et arbejde der kun kan lykkes ved et loyalt samarbejde fra alle landets loger. Måtte den Trefold Store Bygmester være med vor nye Stormester i dette arbejde. Denne sommerhilsen skrives den sidste dag i juni måned. Sommervejret har jo på mange måder, indtil nu, været typisk dansk. Sol, regn og en del blæst. Hvad bringer juli måneds vejr så. Ja, vi kan kun håbe at vi for én gangs skyld må blive begunstiget med mere sol og varme det vi alle kender som en god dansk sommer når den er bedst. Vi har behov for sol og varme, og de dermed livgivende vitaminer det medbringer. Humøret bliver bedre, og det alene giver fornyet energi. En del brødre bruger også sommeren til at mødes i deres studiekredse, for at tale frimureri. En god tradition, som bør fastholdes for at kunne diskutere og udveksle synspunkter og ikke mindst lære mere om den kongelige kunst, som vi sætter så højt. Men sommeren bruges også af en gruppe brødre til renovering af logens garderobe og påklædningsværelse, samt yderdør _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

4 Selvom arbejdet ikke er nær så stort som sidste års projekt, er der alligevel rigeligt at se til. Gamle huse gemmer ofte på overraskelser, store som små, men der er netop charmen ved en gammel bygningen, selvom tidsplanen overskrides noget mere end forventet. Men jeg er sikker på, at resultatet bliver flot, så det matcher sidste års resultat. Jeg er disse brødre en meget stor tak skyldig. De har nu siden begyndelsen af maj måned, hver uge, brugt adskillige aftener og weekends på arbejdet. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat. Sluttelig vil jeg ønsker jer alle og jeres kære en god og forhåbentlig varm sommer, og på gensyn den 3. september. Jørn Nibe OM OB s sommerhilsen Mine kære brødre! En aften sent i juni sidder jeg og skriver disse linier. Vejret har den seneste tid være noget på det jævne, men forude venter ferien som forhåbentlig bliver god og varm, med masser af sol fra en skyfri himmel. Og med tanke på solen, erindrede jeg en beretning jeg engang for mange år siden fik af en præst der som ung student i starten af halvtredserne, for en tid opholdt sig i et kloster i Frankrig. Det hændte medens han var der at en _Blad nr 1 august 2013.indd 4

5 af munkene døde, og vor unge teologistuderende fik nu lejlighed til i en tidlig morgenstund at overvære hvorledes den katolske dødsmesse,: Missa da Requiem blev celebreret over den gamle munk. Et højdepunkt - berettes det - kom da den åbne kiste til hymnen In Paradisum deducant te Angili...Englene fører dig til Paradis; blev båret ud i den franske forårsmorgen. Netop da faldt solens stråler ned gennem trækronerne og ramte den dødes ansigt, og på det tidspunkt - fortaltes det - var det som om den døde blev båret direkte ind i paradisets have. Når jeg fortæller historien her, er det ikke fordi dette skriv skal handle om død, men fordi beretningen så strålende fortæller, at hvis vi ikke bare lytter til, men også forholder os til det om bliver os fortalt, så får det alt sammen en større betydning. Som med ordene fra dødsmessen, som den unge student kendte så godt, men som pludselig fik mening og substans, fordi de blev oplevet i en særlig man kan sige i den rette - sammenhæng. Sådan kan vi også sådan SKAL vi også have det, med de smukke ritualer vi aften efter aften lytter til og lever med i. Når vi tager dem med ud i det liv vi lever udenfor, og når vi efter bedste evne forholder den frimureriske lære til vores hverdag, så får det substans og mening. Så bliver det ikke bare ord, men virkelighed for os, og det skal vi stræbe efter. I min indledning udtrykte jeg ønsket om at det skulle blive en god sommer. Om disse ønsker kom til at holde stik ved vi når I sidder med dette nummer af Concordia, som efter at være udkommet udelukkende i elektronisk form, nu igen kan læses i en god gammeldags trykt version. Initiativrige brødre i redaktionen har evnet at tegne annoncer i et sådant omfang at dette smukke initiativ har kunnet lykkes. Lad os håbe at det kan vare ved, for nok er det en elektrisk verden vi lever i, men det er nu engang hyggeligere at sidde med Concordia i sin lænestol, frem for at sidde og klemme næsen flad mod computerskærmen. Når bladet så dumper ind gennem brevsprækken går sommeren på hæld, og der er kun en månedstid til vi igen skal slå logens port op til et nyt spændende og givende semester i vores loge. Sammen med bladet her modtager I også arbejdsplanen for det kommende logeår, og I kan se at vi også i år skal samles 7 gange i Sophia Friderica. 5 gange i IV-V grad og 2 gange i VI grad. helt som vi plejer, og igen skal vi se frem til at samles om dygtige instruktører som vil indvi os i deres tanker om Andreasskiftet. Desuden tager vi i lighed med sidste semester initiativ til at aflægge besøg i en fremmed orient. Sidste år besøgte vi _Blad nr 1 august 2013.indd 5

6 den nye loge Kronen til Lyset i Herning. I år går turen til Kolding, hvor vi skal besøge brødrene i Dorothea Ad Coronam. Det bliver torsdag d. 7 november. Datoen står i arbejdsplanen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mine kære brødre Jeg glæder mig til gensynet i Sophia Friderica, og sender indtil da min varmeste og broderligste hilsner. Svend Pedersen Ordførende Broder Concordia Som de skarpeste læsere sikkert har bemærket, så udkommer Concordia igen i en papirudgave. Grunden til at man tidligere gik væk fra dette format var udelukkende af økonomiske årsager. Nu har vi fået nogle velvillige annoncører, som har gjort det muligt igen at udkomme på papir. Send dem en venlig tanke, og husk at det er deres økonomiske hjælp der gør det muligt at sidde med Concordia i hånden. Der er altid plads til flere indlæg, og skulle der sidde en broder derude med nogle tanker, som andre kunne have glæde af, så er det bare at sende det til redaktionen. Lidt fra Google: Concordia er en gudinde i romersk mytologi, der personificerer enighed, forståelse og ægteskabelig samhørighed. Den tilsvarende gudinde i græsk mytologi hedder Harmonia. Concordia var også navnet på en martyr og jomfru fra kejser Decius tid Rom omkring år februar er Concordias dag. Jeg er selv optaget på netop denne dag for 10 år siden. Dagen er i øvrigt også på Tycho Brahes liste over dårlige dage, det kan man jo så gå og tænke lidt over... (John) Concordia nr. 49 december udgaven har deadline den 25. oktober 2013 kl. 12. Alle indlæg og fotos er meget velkomne. Redaktionen: Carl V. Korup Gyldenløvesvej 14, Tlf John Møller Nielsen Fjordparken 368, Tlf _Blad nr 1 august 2013.indd 6

7 Gudstjeneste i Klosterkirken med efterfølgende frokost i Logen Som det fremgår af vedlagte arbejdsplan for det kommende logeår, begynder vi året søndag, den 1. september med gudstjeneste i Klosterkirken for alle brødre samt deres hustruer, med efterfølgende frokost i Logen. Sidste år var vi i alt 50 deltagere, og jeg håber derfor på mindst lige så stor tilslutning i år og gerne endnu flere. Ved frokosten serveres der smørrebrød øl vand mv. til sædvanlige priser. Af hensyn til bestilling af smørrebrød er tilmelding nødvendig. Dette gøres til Logens broder CM Finn Nyboe Jensen på Mail: eller mobiltlf På gensyn i Klosterkirken søndag, den 1. september kl.10,00. Jørn Nibe, OM _Blad nr 1 august 2013.indd 7

8 Hvem er vores embedsmænd egentlig? forældre har fået fra Frimureriet. Dette ville jeg gerne være en del af. Derfor var det faktisk mig selv der spurgte om optagelse selvom jeg kun var 29 på det tidspunkt. Jeg følte mig klar og har aldrig fortrudt min beslutning. Foto - Jan Mørch 6 spørgsmål til FBB Jan Mørch Rasmussen 1. Hvornår blev du optaget i logen,- hvem var dine faddere, og hvilke overvejelser gjorde du dig forud for din optagelse? Jeg blev optaget d. 22. september Mine faddere er min far John Mørch Rasmussen, samt vores tidligere OM Hans Christian Sørensen FH, som jeg har kendt siden jeg kom til verden. Jeg har via trekløveret fra Fagotvej som udover mine faddere består af Bjarne Mouritsen, haft frimureriet tæt inde på kroppen i hele min opvækst. Jeg har set dem tage af sted hver tirsdag, og oplevet den positive udvikling som Ordenen har givet til min far som Menneske, samt de mange varme venskaber mine 2. Hvad har logen og frimureriet betydet for dig - kulturelt, personligt og socialt? Logen har givet mig et fast ståsted overfor mig selv som person. Tro mod mig selv og de værdier jeg står for. Ordenen og Logen betyder utroligt meget for mig og min familie. Jeg har i de perioder hvor den profane verden har tilladt det, deltaget i alle de møder jeg kunne, ligesom vi ved at deltage i alle de arrangementer som Logen arrangerer, har fået nye gode venskaber. Det være sig både Julefester, festloger, kulturaftener, samt de nu hedengangne årlige udflugter. Disse arrangementer har haft stor indflydelse på at Anette også har stor glæde af Frimureriet, og De 9 Forenede Hjerter. Det rituelle arbejde med gentagelserne, giver et pusterum i hverdagen, og når jeg går ind i loge- bygningen, er det som at træde ind i en tidslomme hvor man får tid og mulighed til at opleve, samt have tanker der måske ikke er tid _Blad nr 1 august 2013.indd 8

9 til i hverdagen med de mange gøremål vi alle har. Jeg har tidligere fungeret som CM vikar i 6 år, og nu valgt som Første Bevogtende broder. Dette er med til at give mig muligheden for at udvikle vores skønne loge, præge den i en ny retning, med respekt for ritualer og traditioner. Det er ingen hemmelighed at også Frimureriet er under pres fra et hastigt forandrende samfund, hvor alt går stærkere og stærkere, og det kræver en ændret tilgang til tingene. Jeg nyder at være en del af udviklingen, samt at være med til at vi til stadighed udfører et flot og fejlfrit rituelt arbejde i Horsens, og optager nye led i broderkæden. 2. Hvad er dine ønsker til logens og loge arbejdets fremtid? Jeg ønsker for de 9 Forenede Hjerter, at vores devise, Concordia, til stadighed må være rettesnoren for alle brødre i Horsens. Jeg ønsker en positiv udvikling af broderkæden hvilket jeg ved der gøres en ihærdig indsats for. Jeg ønsker ligeledes at logen vil være i stand til at løse den svære opgave med at forny sig og fortsat følge med tiden, uden at det går ud over det smukke rituelle arbejde, de mange traditioner, samt brødrenes tilslutning. 3. Hvorledes ser den familiære side ud? Jeg er gift med Anette på femtende år. Sammen har vi Caroline på 11, der efter sommerferien starter i 5. klasse på Torstedskolen. For 21 2 år siden fik vi vores hund Charley, som er en brun Cavalier King Charles. 4. Hvad laver du i den profane verden? Jeg er Key Account Manager hos Scanheat A/S i Horsens. Vi leverer varmepumper, energipaneler, samt andre energi rigtige produkter, hvor jeg dækker Danmark og Sverige, samt har et par kunder i Norge. 6. Hvilke andre interesser har du ud over logen? Udover familien, jobbet og logen, er jeg lidt af en nyheds narkoman. Jeg elsker mine gåture med hunden, hvor tankerne kan flyve frit, ligesom vi holder af at være sammen med vores venner, gå til koncerter, hvilket vi ofte gør, samt rejse ud og opleve verden gerne flere gange årligt. Jeg holder meget af et godt glas vin, ligesom jeg har fået øjnene op for Portvin som jeg må indrømme er stærk vanedannende _Blad nr 1 august 2013.indd 9

10 6 spørgsmål til broder Indfører Jan Busk IX Foto - Jan Busk 1. Hvornår blev du optaget i logen,- hvem var dine faddere, og hvilke overvejelser gjorde du dig forud for din optagelse? Jeg blev optaget den 21/9-1999, mine fadder er Lars T. Nielsen Gjørlund, som desværre ikke kommer i logen, da han er bosat i Dubai, -jeg ser ham dog 3 gange om året og han er stadig medlem af logen. Min anden fadder er John Mørch Rasmussen, min kammerats Jan Mørch Rasmussens far, som begge kommer flittigt i logen. Mine overvejelser inden jeg blev optaget i Logen var rigtig mange: Mine 2 bedste kammeraters fædre var frimurer. Den ene var endda Ordførende Mester i De Ni Forenede Hjerter på daværende tidspunkt, nemlig Hans Chr. Sørensen. Sammen med John Mørch Rasmussen, gjorde disse to erfarne folk det klart for mig, at frimureriet ville være noget for mig. Men stadigvæk var der mange ting, der gjorde mine overvejelser til en kringlet omgang hjerne gymnastik. 1. Jeg var kun lige fyldt 31, var det mon for tidligt? - 2. Man skulle måske ikke tro på Gud, men i hvert fald have bekendt sig sin kristne tro, og ordnens grundlag var et kristent budskab. Mit liv havde måske på det tidspunkt haft nogle drejninger, hvor jeg tit havde tænkt: Hvis der er en Gud, så kigge han ikke til min side! - Kunne jeg så overbevise mig selv om, at det var noget for mig? - 3. Var det en gammelmands klub? 4. Min kammerat Jan Mørch Rasmussen var lige blevet optaget, - var det noget for ham? - Efter megen overvejelse sendte jeg min ansøgning af sted og brugte meget lang tid på at skrive min livsanskuelse ned, men jeg har aldrig fortrudt et sekund og jeg er glad for alle de tanker og overvejelser, der dengang blev sat i gang i mit hoved. 2. Hvad har logen og frimureriet betydet for dig - kulturelt, personligt og socialt? Logen betyder rigtig meget for mig. Det er et frikvarter for mig, der giver mig ro og giver tankerne tid til frit spil. Jeg elsker traditioner, om de er gamle eller nogle man selv prøver at holde i hævd, så betyder traditioner meget for mig, og her kommer logen i mit billede på den rette hylde. Det at have ansvaret for, at noget der forbliver eller skal viderebringes fra person til person eller _Blad nr 1 august 2013.indd 10

11 generation til generation, er noget der passer godt ind i min livsfilosofi. Logelivet har også gjort mig mere tolerant og forstående - noget som har hjulpet mig både på mit job og i mit privatliv. Det broderlige samvær betyder meget for mig, både i og udenfor logen. Den årgang jeg blev optaget sammen med, har virkelig været god - vi ser hinanden et par gange om året og har haft nogle fantastiske ture sammen - f.eks. til Sverige. 3. Hvad er dine ønsker til logens og loge arbejdets fremtid? Jeg håber, at logen vil bevare sin nuværende form, men det er noget der kræver meget af alle brødre i De 9 Forenede Hjerter. Der sker en stor udvikling af den måde verden er på, vi lever i en zapper verden, hvor man skifter interesse med omverden, - der er så mange tilbud i dagligdagen og de kommende årgange er opdraget af at tilbudene er til for den enkelte person. Passer dette ikke lige ind i dagligdagen, - jamen så er det næste tilbud lige rundt om hjørnet. Det er noget vi skal have for øje, når vi skal sælge vores budskab til kommende medlemmer af De 9 Forenede Hjerter. 4. Hvorledes ser den familiære side ud? Jeg har en søn på 20 år fra et tidligere ægteskab og bor på Anemonevej i Horsens i et hus, som jeg selv har bygget samme år, som jeg blev optaget i logen. 5. Hvad laver du i den profane verden? Jer ansat som Trælast direktør i STARK Skanderborg og har været i STARK i de sidste 13 år, hvor jeg har haft skiftende direktørstillinger i forskellige forretninger. Jeg er handelsuddannet og skulle have været svagstrømsingeniør, men der var for lang ventetid på at komme ind på uddannelsen så derfor skulle jeg lave et eller andet. Der bød sig et job som trælastelev på en tømmerhandel i Horsens og så var det den branche jeg blev i siden. Desuden var jeg i en årrække salgschef i en grossistvirksomhed der købte og solgte træ i hele verden. 6. Hvilke andre interesser har du ud over logen? At rejse er at leve, var der en berømt dansk forfatter, der udtalte på et tidspunkt. Jeg elsker at rejse og har en lejlighed i Tyrkiet sammen med en loge broder, hvor jeg ynder at komme. Men ellers rejser jeg alt det, jeg kan komme af sted med både privat og firmamæssigt. Jeg spiller stadig gammelmands fodbold mandag og onsdag i sommeren, det holder jeg rigtig meget af, - også det er et frikvarter. At få brugt noget energi og få en god snak i omklædningsrummet bagefter er rigtig godt. Så læser jeg meget og bruger dette som afslapning _Blad nr 1 august 2013.indd 11

12 Energien i de 9FHJ Lidt om energibesparende tiltag i Havneallé 1. På opfordring vil jeg gerne orientere lidt om de ting som er gjort for at gøre vor loge bygning i Havnealle mere energirigtig. Løsningen: På taget er monteret et 6 kwatt solcelle anlæg, der i årsproduktion leverer ca kwatt timer. Anlægget er monteret i forhold til det der i dag kaldes den gamle ordning. Hvilket betyder at de kwatt som anlægget producerer på årsbasis, fratrækkes i forbruget på årsbasis (Nettomåler ordningen før 19. nov. 2013). De 9FHJ har således fået den mest optimale løsning, idet vi i perioden fra primo april til primo september hvor bygningen bruges marginalt, kan spare energi op til den periode hvor vi bruger bygningen i efteråret og vinteren. Således den gratis energi fra solen. Hertil kommer at der er installeret 3 varmepumper i bygningen i forværelset, i kaffesalen, og i mødelokalet på 1. sal. Varmepumperne drives af el altså i princippet den strøm vi nu har fået fra solen gennem vinteren men det væsentlige er at de varmepumper der er installeret udnytter energien 4 gange bedre end hvis vi f.eks. havde opsat el radiatorer. Sagt på en anden måde - 1 kwatt fra en varmepumpe er halvt så dyr som 1 kwatt fra f.eks. jernvarme. Varmepumper har tillige den fordel, at den fordeler varmen meget bedre i lokalet hvor den er opsat, grundet blæseren, der fordeler luften. Den afgivne varme fordeles meget bedre end fra en punkt kilde som f.eks. en radiator. Samtidig kan varmepumpen, grundet den mekaniske cirkulation, meget hurtigt opvarme hele lokalet, hvorimod en radiator skal bruge 10 gange så lang tid, når vi taler om lokaler af den størrelse, der er tale om i denne artikel. Afsluttende er det vigtigt, at kaffe- og logesalen er blevet hulmurs isoleret med Rockwool isoleringsgranulat. Ligeledes er loftet over kaffesalen blevet hulmursisoleret med indblæst 340 mm Rockwool isoleringsgranulat. Loftet over logesalen kan ikke umiddelbart isoleres grundet konstruktionen. Udgifter til installation: Selve installationen af de ovenfor nævnte solceller og varmepumper, er givet som en gave til de 9FHJ, logen _Blad nr 1 august 2013.indd 12

13 har således ikke a holdt udgifter til dette. Tilslutningen til el nettet har logen selv a holdt, som en engangs udgift. Indtægter: Dette regne stykke er af den svære slags, idet vi her er a hængige af vejrliget. En produktion på 6000 kwatt timer årligt er dog realistisk, og sætter man konservativt 1 kwatt time til kr. 1,80, svarer det til en årlig besparelse på i ,- Udgiften til opvarmning ved brug af varmepumperne bidrager også til en besparelse. Konservativt igen svarende til kr ,-. Her er det meget vigtigt at disciplinen omkring brugen af varmepumperne er høj, således at man ikke bruger radiatorerne i de rum hvor der sidder varmepumper, og skruer ned på 17/18 grader når bygningen forlades. Skønnet er således en årlig besparelse de næste år på ca. kr ,- årligt. På gode år helt op til ,- årligt. Sammenfatning: Solceller på taget og varmepumper på væggen æstetikken er måske ikke det der kendetegner disse to ting. Men i en tid hvor energi kun bliver dyrere, og hvor vi som borgere lever i et samfund og en civilisation, der skal bestå til glæde for de kommende generationer, synes jeg det er godt at vi kan bidrage til at reducere forbruget af energi, uden at det er til gene for indeklimaet i logen, samtidig med at der spares en markant post i de samlede driftsomkostninger. Solcellerne kan kun sidde et sted, og her sidder de endda optimalt i alle vinkler i forhold til syd. Varmepumperne er der sikkert et utal af meninger om, men de er placeret hvor de passer bedst og generer mindst, under hensyntagen til funktionaliteten. Kære brødre jeg håber at I alle vil støtte op om brugen og vedligeholdelsen af disse nye investeringer og her kan alle bidrage ved ikke at bruge radiatorer i de lokaler hvor der er varmepumper installeret. De varmeste broderlige sommer hilsener Dan Hejnæs Hejlsberg I samme ombæring kan det lige nævnes, at alle el pærer i garderoben og forværelset er udskiftet til lavenergipærer, og at alle pærer i de nye lysekroner i kaffesalen også er betydeligt billigere i brug end de gamle. Redaktionen _Blad nr 1 august 2013.indd 13

14 Trivselsudvalget Projekt TRIVSEL Vor gamle Loge har gennem de seneste par år desværre måttet konstatere, at tilgangen af nye brødre, samt fremmødet af brødre i almindelighed, har været vigende. En hurtig undersøgelse viser at vi, ud af samtlige medlemmer i De 9FHJ, mangler at mødes med ca.70 brødre, enten fordi de aldrig kommer kommer meget sjældent eller kun kommer lejlighedsvis. Dette svarer til omkring 1/3 af Logens medlemmer. Der kan være mange naturlige årsager til det manglende fremmøde, lad mig blot nævne nogle: Decideret sygdom, manglende mobilitet, transporttid frem/tilbage, samt naturligvis og måske især for de yngre brødre, travlhed i den profane verden. Ok, ældre brødre kan bestemt også have travlt! Logens ledelse er bekymret for denne udvikling, det kaldes rettidig omhu og det helt naturlige spørgsmål presser sig da også på: Hvad kan vi gøre for at holde på vore brødre i De 9FHJ? Logens forretningsudvalg (OM FDM ADM CM) har i anledning af ovennævnte spørgsmål udarbejdet et kommissorium / idékatalog for et nyt udvalg, et Trivselsudvalg, hvor man har anmodet undertegnede om at være formand og jeg tager gerne denne opfordring/udfordring op. Der er efterfølgende udarbejdet en foreløbig drejebog, som supplerer og udbygger det oprindelige kommissorium med nye tiltag/forslag. Udvalget har holdt sit første møde og består pt. af følgende brødre: Bjørn Masi Schønherr Per Schmidt Nielsen Briand Guldbrand Palle Guldager Poul Møller Laursen Vi har på dette møde prioriteret de forskellige opgaver, samt aftalt en foreløbig intern tidsplan for deres gennemførelse. Når I læser dette, er arbejdet allerede i gang. Vort håb er, at vi må formå at gennemføre både praktiske og forhåbentlig _Blad nr 1 august 2013.indd 14

15 også interessante tiltag og ændringer, som kan skabe nye rammer således at brødrene fremover i højere grad vil prioritere samværet i Logen. Men vi skal samtidig huske, at trivsel altid vil opleves individuelt og at den gode trivsel skabes i et godt og trygt fællesskab, ledelse og brødre imellem. Vi fra Trivselsudvalget vil anstrenge os for at det må ske. Med venlig og broderlig hilsen og fortsat god sommer Poul Møller Laursen Jubilæer i logeåret års jubilæum Jens Koppel Jens Dalsgaard Jørn Scheter Sørensen Bent Jørgen Schreiber Kaj Alex Scou Jens Houkjær 40 års jubilæum Ole Sørensen Leif Niels Henriksen 50 års jubilæum Knud Møller _Blad nr 1 august 2013.indd 15

16 Runde fødselsdage i logeåret års fødselsdag: Henning Kristiansen Sigurbjörn Eiríksson Bo Stig Clausen Lars Dennis Damgaard Ole Balsby Lyhne 60 års fødselsdag: John Arthur Kristensen Johannes Nielsen Frank Darrit Lars Tonni Nielsen Gjørlund Preben Thomas Borregaard Tage Nielsen Peter Møller Bendixen 70 års fødselsdag: Jørgen Juul Knudsen Leif Niels Henriksen Lago Wedel Nørgaard Ole Sørensen Bo Bendtsen Birger Gabrielsen John Sand Boeriis Poul Bjarne Mortensen Einar Sejer Dissing 75 års fødselsdag: Lorens B. Brejnbjerg Nielsen Knud Kaastrup Jørgen Løkkegaard Stabell Bjarne Alexander Mouritsen Finn Bjerregaard Aage Jenshøj Ole Højbjerg Jens Erik Søndergaard Jens Anker Jensen John Mørch Rasmussen 80 års fødselsdag: Finn Gelbjerg Frode Guul-Simonsen Orla Munksgaard 90 års fødselsdag: Knud Møller _Blad nr 1 august 2013.indd 16

17 Embedsbrødre 2013/2014 OM: Den højt oplyste broder Jørn Nibe Sanger: Den højt oplyste broder Svend Pedersen FDM: ADM: FBB: ABB: Den oplyste broder Carl Vilhelm Korup Den oplyste broder Claus Andersen Den oplyste broder Jan Mørch Rasmussen Den højt lysende broder Michael Them T: Den højst lysende broder Gert Lerche Paulsen CM: Den højt lysende broder Finn Nyboe Jensen S: Den højt lysende broder Frank Darrit SKM: IF: MD: VM: Den oplyste broder Ole Balsby Lyhne Den oplyste broder Jan Busk Den højt oplyste broder Preben Egeholt Den højværdige broder Henning Kristiansen Vikarliste 2013/2014 Vikarer for FBB Den højst lysende broder John Møller Nielsen Den højt oplyste broder Michael Rasmussen Den højst lysende broder Per Krogh Pedersen Vikarer for ABB Den oplyste broder Per Schmidt Nielsen Den oplyste broder Jørgen Melstrup Den højværdige Broder Jesper Varning Poulsen Vikarer for T Den oplyste broder Poul Erling Kjær _Blad nr 1 august 2013.indd 17

18 Den højst lysende broder Ole Karlsen Den højværdige broder Michael Søgaard Den oplyste broder Dan Hejnæs Hejlsberg Vikarer for CM Den højværdige broder Brian Dahl Steinicke Thomsen Den højt lysende broder Bent Søndergaard Den højværdige broder Brian Simonsen Den værdige broder Tom Mikkelsen Broch Den højt oplyste broder Knud Møller (med særlig funktion) Vikarer for S Den lysende broder Peter Klemensen Den værdige Broder Jørn Poulsen Den højværdige Broder Kjeld Eilrich Den lysende Broder Ole Brandsen Laursen Vikarer for IF Den højværdige broder Allan Almbjerg Den højt lysende broder Jan Mortensen Den værdige broder Benny Øgaard Vikar for MD Den højt oplyste broder Ole Feldinger Vikarer for VM Den lysende broder André Dalsgaard Pedersen Den lysende broder Karl Bent Rasmussen Den lysende broder Jens Søndergaard Kristensen Den højt oplyste broder Carsten Mejer (med særlig funktion) Vikarer for SKM Den højst lysende broder Leif Andersen _Blad nr 1 august 2013.indd 18

19 Udvalg i logen 2013/2014 Forretningsudvalg: Br. Jørn Nibe, X, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Claus Andersen, IX Br. Finn Nyboe Jensen, VII Br. Frank Darrit, VII Br. Ole Balsby Lyhne, IX Studiekredsudvalg Br. Carl Korup, IX, Formand Br. Jørn Nibe, X Aktivudvalg Br. Dan Hejnæs Hejlsberg, IX, Formand Br. Allan Almbjerg, IV-V Br. Brian Simonsen, IV-V Br. Kjeld Eilrich, IV-V Bygningsudvalg Br. Allan Almbjerg, IV-V, Formand Br. Ove Steen Nielsen, X Br. Peter Wissendorff, IX Br. Aksel Rasmussen, IX Br. Stefan Christensen, VII Br. Hans Jørgen Nygaard, X Br. Jan Juhl Fischer, IV-V Festudvalg: Br. Claus Andersen, IX, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Finn Nyboe Jensen, VII Br. Jørn Nibe, X Br. Frank Darrit, VII Br. Ole Balsby Lyhne, IX Udv. vedr. arbejdsplan Br. Carl Korup, IX, Formand Br. Poul Ejnar Thomsen, X Velfærdsudvalg Br. Jørn Nibe, X, Formand Br. Svend Pedersen, X Br. Ole B. Lyhne, IX Trivselsudvalg: Br. Poul Møller Laursen, IX, Formand Br. Palle Guldager, IX Br. Briand Guldbrand, VIII Br. Per Schmidt Nielsen, IX Br. Bjørn Masi Schønherr, II Redaktionsudvalg Br. John Møller Nielsen, VIII, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Jan Busk, IX _Blad nr 1 august 2013.indd 19

20 Frimurer Ikoner Mådehold - Temperantia Foto - Mådehold En af middelalderens 14 klassiske dyder. Veneziansk-inspireret midterdel med et ungt kvindeansigt modelleret i typisk barok-stil. De omkransende tekstsekvenser stammer fra murene i Venedigs fugtige gyder. Oh I troende! Forbyd ikke det gode, Gud har tilladt; men vær mådeholdende, for Gud elsker ikke de umådeholdende! Koranen, Sura 5,88. Vinen er selve livet for menneskene, hvis den drikkes med måde. Hvad er livet for den, der må undvære vinen? Den blev jo skabt til glæde for menneskene! Siraks Bog 31,27. Mådehold er en af de syv kardinaldyder, som blev lagt fast af Petrus Canisius ( ) i den kristne middelalder. Preben Egeholt _Blad nr 1 august 2013.indd 20

21 NYT SMIL PÅ EN FORMIDDAG! _Blad nr 1 august 2013.indd 21

22 GULDAGER ENERGI A/S _Blad nr 1 august 2013.indd 22

23 El installation Kemp & Lauritzen A/S Høegh Guldbergs Gade Horsens Telefon _Blad nr 1 august 2013.indd 23

24 Jacob Seefeld Carlsen Optages: 16.9 Jan Mortensen Optages: Lars Christensen Optages: 23.9 Thorstein Mikael Frank Optages: Claus Duvald Sørensen Optages: 7.10 Harald Edward Olsen IX Leif Peter Nielsen X Finn Alsted Nielsen VII CONCORDIA 27469_Blad nr 1 august 2013.indd 24

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere