Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7"

Transkript

1 Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 48 august _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

2 Indholdsfortegnelse Sommerhilsen fra OM...Side 3-4 Sommerhilsen fra OB...Side 4-6 Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7 Hvem er vores embedsmænd...side 8-11 Energien i de 9FHJ...Side Trivselsudvalget...Side Jubilæer...Side 15 Runde fødselsdage...side 16 Embedsbrødre...Side 17 Vikarliste...Side Udvalg...Side 19 Frimurer ikoner...side _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

3 OM s sommerhilsen Mine kære brødre! Siden logen lukkede sine porte, og vi alle ønskede hinanden en god sommer, har Ordenen, i maj måned, valgt en ny Stormester, som blev installeret og hyldet den 1. juni. Det var en særdeles smuk og varm sommerdag. 725 brødre var mødt op for at overvære installationen, som er en sjælden begivenhed. En god halv snes brødre fra De ni forende Hjerter deltog i begivenheden, som vi alle syntes var en stor, og ikke mindst, en meget varm oplevelse. Den nye Stormester er overlæge Walter Schwartz fra Kerteminde, der tidligere var Provinsialmester i Odense. Nu er så ham der skal videreføre Ordenens stolte traditioner, og sætte sit præg på Ordenens videre færd. Et arbejde der kun kan lykkes ved et loyalt samarbejde fra alle landets loger. Måtte den Trefold Store Bygmester være med vor nye Stormester i dette arbejde. Denne sommerhilsen skrives den sidste dag i juni måned. Sommervejret har jo på mange måder, indtil nu, været typisk dansk. Sol, regn og en del blæst. Hvad bringer juli måneds vejr så. Ja, vi kan kun håbe at vi for én gangs skyld må blive begunstiget med mere sol og varme det vi alle kender som en god dansk sommer når den er bedst. Vi har behov for sol og varme, og de dermed livgivende vitaminer det medbringer. Humøret bliver bedre, og det alene giver fornyet energi. En del brødre bruger også sommeren til at mødes i deres studiekredse, for at tale frimureri. En god tradition, som bør fastholdes for at kunne diskutere og udveksle synspunkter og ikke mindst lære mere om den kongelige kunst, som vi sætter så højt. Men sommeren bruges også af en gruppe brødre til renovering af logens garderobe og påklædningsværelse, samt yderdør _Blad nr 1 august 2013.indd , 12:57

4 Selvom arbejdet ikke er nær så stort som sidste års projekt, er der alligevel rigeligt at se til. Gamle huse gemmer ofte på overraskelser, store som små, men der er netop charmen ved en gammel bygningen, selvom tidsplanen overskrides noget mere end forventet. Men jeg er sikker på, at resultatet bliver flot, så det matcher sidste års resultat. Jeg er disse brødre en meget stor tak skyldig. De har nu siden begyndelsen af maj måned, hver uge, brugt adskillige aftener og weekends på arbejdet. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat. Sluttelig vil jeg ønsker jer alle og jeres kære en god og forhåbentlig varm sommer, og på gensyn den 3. september. Jørn Nibe OM OB s sommerhilsen Mine kære brødre! En aften sent i juni sidder jeg og skriver disse linier. Vejret har den seneste tid være noget på det jævne, men forude venter ferien som forhåbentlig bliver god og varm, med masser af sol fra en skyfri himmel. Og med tanke på solen, erindrede jeg en beretning jeg engang for mange år siden fik af en præst der som ung student i starten af halvtredserne, for en tid opholdt sig i et kloster i Frankrig. Det hændte medens han var der at en _Blad nr 1 august 2013.indd 4

5 af munkene døde, og vor unge teologistuderende fik nu lejlighed til i en tidlig morgenstund at overvære hvorledes den katolske dødsmesse,: Missa da Requiem blev celebreret over den gamle munk. Et højdepunkt - berettes det - kom da den åbne kiste til hymnen In Paradisum deducant te Angili...Englene fører dig til Paradis; blev båret ud i den franske forårsmorgen. Netop da faldt solens stråler ned gennem trækronerne og ramte den dødes ansigt, og på det tidspunkt - fortaltes det - var det som om den døde blev båret direkte ind i paradisets have. Når jeg fortæller historien her, er det ikke fordi dette skriv skal handle om død, men fordi beretningen så strålende fortæller, at hvis vi ikke bare lytter til, men også forholder os til det om bliver os fortalt, så får det alt sammen en større betydning. Som med ordene fra dødsmessen, som den unge student kendte så godt, men som pludselig fik mening og substans, fordi de blev oplevet i en særlig man kan sige i den rette - sammenhæng. Sådan kan vi også sådan SKAL vi også have det, med de smukke ritualer vi aften efter aften lytter til og lever med i. Når vi tager dem med ud i det liv vi lever udenfor, og når vi efter bedste evne forholder den frimureriske lære til vores hverdag, så får det substans og mening. Så bliver det ikke bare ord, men virkelighed for os, og det skal vi stræbe efter. I min indledning udtrykte jeg ønsket om at det skulle blive en god sommer. Om disse ønsker kom til at holde stik ved vi når I sidder med dette nummer af Concordia, som efter at være udkommet udelukkende i elektronisk form, nu igen kan læses i en god gammeldags trykt version. Initiativrige brødre i redaktionen har evnet at tegne annoncer i et sådant omfang at dette smukke initiativ har kunnet lykkes. Lad os håbe at det kan vare ved, for nok er det en elektrisk verden vi lever i, men det er nu engang hyggeligere at sidde med Concordia i sin lænestol, frem for at sidde og klemme næsen flad mod computerskærmen. Når bladet så dumper ind gennem brevsprækken går sommeren på hæld, og der er kun en månedstid til vi igen skal slå logens port op til et nyt spændende og givende semester i vores loge. Sammen med bladet her modtager I også arbejdsplanen for det kommende logeår, og I kan se at vi også i år skal samles 7 gange i Sophia Friderica. 5 gange i IV-V grad og 2 gange i VI grad. helt som vi plejer, og igen skal vi se frem til at samles om dygtige instruktører som vil indvi os i deres tanker om Andreasskiftet. Desuden tager vi i lighed med sidste semester initiativ til at aflægge besøg i en fremmed orient. Sidste år besøgte vi _Blad nr 1 august 2013.indd 5

6 den nye loge Kronen til Lyset i Herning. I år går turen til Kolding, hvor vi skal besøge brødrene i Dorothea Ad Coronam. Det bliver torsdag d. 7 november. Datoen står i arbejdsplanen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mine kære brødre Jeg glæder mig til gensynet i Sophia Friderica, og sender indtil da min varmeste og broderligste hilsner. Svend Pedersen Ordførende Broder Concordia Som de skarpeste læsere sikkert har bemærket, så udkommer Concordia igen i en papirudgave. Grunden til at man tidligere gik væk fra dette format var udelukkende af økonomiske årsager. Nu har vi fået nogle velvillige annoncører, som har gjort det muligt igen at udkomme på papir. Send dem en venlig tanke, og husk at det er deres økonomiske hjælp der gør det muligt at sidde med Concordia i hånden. Der er altid plads til flere indlæg, og skulle der sidde en broder derude med nogle tanker, som andre kunne have glæde af, så er det bare at sende det til redaktionen. Lidt fra Google: Concordia er en gudinde i romersk mytologi, der personificerer enighed, forståelse og ægteskabelig samhørighed. Den tilsvarende gudinde i græsk mytologi hedder Harmonia. Concordia var også navnet på en martyr og jomfru fra kejser Decius tid Rom omkring år februar er Concordias dag. Jeg er selv optaget på netop denne dag for 10 år siden. Dagen er i øvrigt også på Tycho Brahes liste over dårlige dage, det kan man jo så gå og tænke lidt over... (John) Concordia nr. 49 december udgaven har deadline den 25. oktober 2013 kl. 12. Alle indlæg og fotos er meget velkomne. Redaktionen: Carl V. Korup Gyldenløvesvej 14, Tlf John Møller Nielsen Fjordparken 368, Tlf _Blad nr 1 august 2013.indd 6

7 Gudstjeneste i Klosterkirken med efterfølgende frokost i Logen Som det fremgår af vedlagte arbejdsplan for det kommende logeår, begynder vi året søndag, den 1. september med gudstjeneste i Klosterkirken for alle brødre samt deres hustruer, med efterfølgende frokost i Logen. Sidste år var vi i alt 50 deltagere, og jeg håber derfor på mindst lige så stor tilslutning i år og gerne endnu flere. Ved frokosten serveres der smørrebrød øl vand mv. til sædvanlige priser. Af hensyn til bestilling af smørrebrød er tilmelding nødvendig. Dette gøres til Logens broder CM Finn Nyboe Jensen på Mail: eller mobiltlf På gensyn i Klosterkirken søndag, den 1. september kl.10,00. Jørn Nibe, OM _Blad nr 1 august 2013.indd 7

8 Hvem er vores embedsmænd egentlig? forældre har fået fra Frimureriet. Dette ville jeg gerne være en del af. Derfor var det faktisk mig selv der spurgte om optagelse selvom jeg kun var 29 på det tidspunkt. Jeg følte mig klar og har aldrig fortrudt min beslutning. Foto - Jan Mørch 6 spørgsmål til FBB Jan Mørch Rasmussen 1. Hvornår blev du optaget i logen,- hvem var dine faddere, og hvilke overvejelser gjorde du dig forud for din optagelse? Jeg blev optaget d. 22. september Mine faddere er min far John Mørch Rasmussen, samt vores tidligere OM Hans Christian Sørensen FH, som jeg har kendt siden jeg kom til verden. Jeg har via trekløveret fra Fagotvej som udover mine faddere består af Bjarne Mouritsen, haft frimureriet tæt inde på kroppen i hele min opvækst. Jeg har set dem tage af sted hver tirsdag, og oplevet den positive udvikling som Ordenen har givet til min far som Menneske, samt de mange varme venskaber mine 2. Hvad har logen og frimureriet betydet for dig - kulturelt, personligt og socialt? Logen har givet mig et fast ståsted overfor mig selv som person. Tro mod mig selv og de værdier jeg står for. Ordenen og Logen betyder utroligt meget for mig og min familie. Jeg har i de perioder hvor den profane verden har tilladt det, deltaget i alle de møder jeg kunne, ligesom vi ved at deltage i alle de arrangementer som Logen arrangerer, har fået nye gode venskaber. Det være sig både Julefester, festloger, kulturaftener, samt de nu hedengangne årlige udflugter. Disse arrangementer har haft stor indflydelse på at Anette også har stor glæde af Frimureriet, og De 9 Forenede Hjerter. Det rituelle arbejde med gentagelserne, giver et pusterum i hverdagen, og når jeg går ind i loge- bygningen, er det som at træde ind i en tidslomme hvor man får tid og mulighed til at opleve, samt have tanker der måske ikke er tid _Blad nr 1 august 2013.indd 8

9 til i hverdagen med de mange gøremål vi alle har. Jeg har tidligere fungeret som CM vikar i 6 år, og nu valgt som Første Bevogtende broder. Dette er med til at give mig muligheden for at udvikle vores skønne loge, præge den i en ny retning, med respekt for ritualer og traditioner. Det er ingen hemmelighed at også Frimureriet er under pres fra et hastigt forandrende samfund, hvor alt går stærkere og stærkere, og det kræver en ændret tilgang til tingene. Jeg nyder at være en del af udviklingen, samt at være med til at vi til stadighed udfører et flot og fejlfrit rituelt arbejde i Horsens, og optager nye led i broderkæden. 2. Hvad er dine ønsker til logens og loge arbejdets fremtid? Jeg ønsker for de 9 Forenede Hjerter, at vores devise, Concordia, til stadighed må være rettesnoren for alle brødre i Horsens. Jeg ønsker en positiv udvikling af broderkæden hvilket jeg ved der gøres en ihærdig indsats for. Jeg ønsker ligeledes at logen vil være i stand til at løse den svære opgave med at forny sig og fortsat følge med tiden, uden at det går ud over det smukke rituelle arbejde, de mange traditioner, samt brødrenes tilslutning. 3. Hvorledes ser den familiære side ud? Jeg er gift med Anette på femtende år. Sammen har vi Caroline på 11, der efter sommerferien starter i 5. klasse på Torstedskolen. For 21 2 år siden fik vi vores hund Charley, som er en brun Cavalier King Charles. 4. Hvad laver du i den profane verden? Jeg er Key Account Manager hos Scanheat A/S i Horsens. Vi leverer varmepumper, energipaneler, samt andre energi rigtige produkter, hvor jeg dækker Danmark og Sverige, samt har et par kunder i Norge. 6. Hvilke andre interesser har du ud over logen? Udover familien, jobbet og logen, er jeg lidt af en nyheds narkoman. Jeg elsker mine gåture med hunden, hvor tankerne kan flyve frit, ligesom vi holder af at være sammen med vores venner, gå til koncerter, hvilket vi ofte gør, samt rejse ud og opleve verden gerne flere gange årligt. Jeg holder meget af et godt glas vin, ligesom jeg har fået øjnene op for Portvin som jeg må indrømme er stærk vanedannende _Blad nr 1 august 2013.indd 9

10 6 spørgsmål til broder Indfører Jan Busk IX Foto - Jan Busk 1. Hvornår blev du optaget i logen,- hvem var dine faddere, og hvilke overvejelser gjorde du dig forud for din optagelse? Jeg blev optaget den 21/9-1999, mine fadder er Lars T. Nielsen Gjørlund, som desværre ikke kommer i logen, da han er bosat i Dubai, -jeg ser ham dog 3 gange om året og han er stadig medlem af logen. Min anden fadder er John Mørch Rasmussen, min kammerats Jan Mørch Rasmussens far, som begge kommer flittigt i logen. Mine overvejelser inden jeg blev optaget i Logen var rigtig mange: Mine 2 bedste kammeraters fædre var frimurer. Den ene var endda Ordførende Mester i De Ni Forenede Hjerter på daværende tidspunkt, nemlig Hans Chr. Sørensen. Sammen med John Mørch Rasmussen, gjorde disse to erfarne folk det klart for mig, at frimureriet ville være noget for mig. Men stadigvæk var der mange ting, der gjorde mine overvejelser til en kringlet omgang hjerne gymnastik. 1. Jeg var kun lige fyldt 31, var det mon for tidligt? - 2. Man skulle måske ikke tro på Gud, men i hvert fald have bekendt sig sin kristne tro, og ordnens grundlag var et kristent budskab. Mit liv havde måske på det tidspunkt haft nogle drejninger, hvor jeg tit havde tænkt: Hvis der er en Gud, så kigge han ikke til min side! - Kunne jeg så overbevise mig selv om, at det var noget for mig? - 3. Var det en gammelmands klub? 4. Min kammerat Jan Mørch Rasmussen var lige blevet optaget, - var det noget for ham? - Efter megen overvejelse sendte jeg min ansøgning af sted og brugte meget lang tid på at skrive min livsanskuelse ned, men jeg har aldrig fortrudt et sekund og jeg er glad for alle de tanker og overvejelser, der dengang blev sat i gang i mit hoved. 2. Hvad har logen og frimureriet betydet for dig - kulturelt, personligt og socialt? Logen betyder rigtig meget for mig. Det er et frikvarter for mig, der giver mig ro og giver tankerne tid til frit spil. Jeg elsker traditioner, om de er gamle eller nogle man selv prøver at holde i hævd, så betyder traditioner meget for mig, og her kommer logen i mit billede på den rette hylde. Det at have ansvaret for, at noget der forbliver eller skal viderebringes fra person til person eller _Blad nr 1 august 2013.indd 10

11 generation til generation, er noget der passer godt ind i min livsfilosofi. Logelivet har også gjort mig mere tolerant og forstående - noget som har hjulpet mig både på mit job og i mit privatliv. Det broderlige samvær betyder meget for mig, både i og udenfor logen. Den årgang jeg blev optaget sammen med, har virkelig været god - vi ser hinanden et par gange om året og har haft nogle fantastiske ture sammen - f.eks. til Sverige. 3. Hvad er dine ønsker til logens og loge arbejdets fremtid? Jeg håber, at logen vil bevare sin nuværende form, men det er noget der kræver meget af alle brødre i De 9 Forenede Hjerter. Der sker en stor udvikling af den måde verden er på, vi lever i en zapper verden, hvor man skifter interesse med omverden, - der er så mange tilbud i dagligdagen og de kommende årgange er opdraget af at tilbudene er til for den enkelte person. Passer dette ikke lige ind i dagligdagen, - jamen så er det næste tilbud lige rundt om hjørnet. Det er noget vi skal have for øje, når vi skal sælge vores budskab til kommende medlemmer af De 9 Forenede Hjerter. 4. Hvorledes ser den familiære side ud? Jeg har en søn på 20 år fra et tidligere ægteskab og bor på Anemonevej i Horsens i et hus, som jeg selv har bygget samme år, som jeg blev optaget i logen. 5. Hvad laver du i den profane verden? Jer ansat som Trælast direktør i STARK Skanderborg og har været i STARK i de sidste 13 år, hvor jeg har haft skiftende direktørstillinger i forskellige forretninger. Jeg er handelsuddannet og skulle have været svagstrømsingeniør, men der var for lang ventetid på at komme ind på uddannelsen så derfor skulle jeg lave et eller andet. Der bød sig et job som trælastelev på en tømmerhandel i Horsens og så var det den branche jeg blev i siden. Desuden var jeg i en årrække salgschef i en grossistvirksomhed der købte og solgte træ i hele verden. 6. Hvilke andre interesser har du ud over logen? At rejse er at leve, var der en berømt dansk forfatter, der udtalte på et tidspunkt. Jeg elsker at rejse og har en lejlighed i Tyrkiet sammen med en loge broder, hvor jeg ynder at komme. Men ellers rejser jeg alt det, jeg kan komme af sted med både privat og firmamæssigt. Jeg spiller stadig gammelmands fodbold mandag og onsdag i sommeren, det holder jeg rigtig meget af, - også det er et frikvarter. At få brugt noget energi og få en god snak i omklædningsrummet bagefter er rigtig godt. Så læser jeg meget og bruger dette som afslapning _Blad nr 1 august 2013.indd 11

12 Energien i de 9FHJ Lidt om energibesparende tiltag i Havneallé 1. På opfordring vil jeg gerne orientere lidt om de ting som er gjort for at gøre vor loge bygning i Havnealle mere energirigtig. Løsningen: På taget er monteret et 6 kwatt solcelle anlæg, der i årsproduktion leverer ca kwatt timer. Anlægget er monteret i forhold til det der i dag kaldes den gamle ordning. Hvilket betyder at de kwatt som anlægget producerer på årsbasis, fratrækkes i forbruget på årsbasis (Nettomåler ordningen før 19. nov. 2013). De 9FHJ har således fået den mest optimale løsning, idet vi i perioden fra primo april til primo september hvor bygningen bruges marginalt, kan spare energi op til den periode hvor vi bruger bygningen i efteråret og vinteren. Således den gratis energi fra solen. Hertil kommer at der er installeret 3 varmepumper i bygningen i forværelset, i kaffesalen, og i mødelokalet på 1. sal. Varmepumperne drives af el altså i princippet den strøm vi nu har fået fra solen gennem vinteren men det væsentlige er at de varmepumper der er installeret udnytter energien 4 gange bedre end hvis vi f.eks. havde opsat el radiatorer. Sagt på en anden måde - 1 kwatt fra en varmepumpe er halvt så dyr som 1 kwatt fra f.eks. jernvarme. Varmepumper har tillige den fordel, at den fordeler varmen meget bedre i lokalet hvor den er opsat, grundet blæseren, der fordeler luften. Den afgivne varme fordeles meget bedre end fra en punkt kilde som f.eks. en radiator. Samtidig kan varmepumpen, grundet den mekaniske cirkulation, meget hurtigt opvarme hele lokalet, hvorimod en radiator skal bruge 10 gange så lang tid, når vi taler om lokaler af den størrelse, der er tale om i denne artikel. Afsluttende er det vigtigt, at kaffe- og logesalen er blevet hulmurs isoleret med Rockwool isoleringsgranulat. Ligeledes er loftet over kaffesalen blevet hulmursisoleret med indblæst 340 mm Rockwool isoleringsgranulat. Loftet over logesalen kan ikke umiddelbart isoleres grundet konstruktionen. Udgifter til installation: Selve installationen af de ovenfor nævnte solceller og varmepumper, er givet som en gave til de 9FHJ, logen _Blad nr 1 august 2013.indd 12

13 har således ikke a holdt udgifter til dette. Tilslutningen til el nettet har logen selv a holdt, som en engangs udgift. Indtægter: Dette regne stykke er af den svære slags, idet vi her er a hængige af vejrliget. En produktion på 6000 kwatt timer årligt er dog realistisk, og sætter man konservativt 1 kwatt time til kr. 1,80, svarer det til en årlig besparelse på i ,- Udgiften til opvarmning ved brug af varmepumperne bidrager også til en besparelse. Konservativt igen svarende til kr ,-. Her er det meget vigtigt at disciplinen omkring brugen af varmepumperne er høj, således at man ikke bruger radiatorerne i de rum hvor der sidder varmepumper, og skruer ned på 17/18 grader når bygningen forlades. Skønnet er således en årlig besparelse de næste år på ca. kr ,- årligt. På gode år helt op til ,- årligt. Sammenfatning: Solceller på taget og varmepumper på væggen æstetikken er måske ikke det der kendetegner disse to ting. Men i en tid hvor energi kun bliver dyrere, og hvor vi som borgere lever i et samfund og en civilisation, der skal bestå til glæde for de kommende generationer, synes jeg det er godt at vi kan bidrage til at reducere forbruget af energi, uden at det er til gene for indeklimaet i logen, samtidig med at der spares en markant post i de samlede driftsomkostninger. Solcellerne kan kun sidde et sted, og her sidder de endda optimalt i alle vinkler i forhold til syd. Varmepumperne er der sikkert et utal af meninger om, men de er placeret hvor de passer bedst og generer mindst, under hensyntagen til funktionaliteten. Kære brødre jeg håber at I alle vil støtte op om brugen og vedligeholdelsen af disse nye investeringer og her kan alle bidrage ved ikke at bruge radiatorer i de lokaler hvor der er varmepumper installeret. De varmeste broderlige sommer hilsener Dan Hejnæs Hejlsberg I samme ombæring kan det lige nævnes, at alle el pærer i garderoben og forværelset er udskiftet til lavenergipærer, og at alle pærer i de nye lysekroner i kaffesalen også er betydeligt billigere i brug end de gamle. Redaktionen _Blad nr 1 august 2013.indd 13

14 Trivselsudvalget Projekt TRIVSEL Vor gamle Loge har gennem de seneste par år desværre måttet konstatere, at tilgangen af nye brødre, samt fremmødet af brødre i almindelighed, har været vigende. En hurtig undersøgelse viser at vi, ud af samtlige medlemmer i De 9FHJ, mangler at mødes med ca.70 brødre, enten fordi de aldrig kommer kommer meget sjældent eller kun kommer lejlighedsvis. Dette svarer til omkring 1/3 af Logens medlemmer. Der kan være mange naturlige årsager til det manglende fremmøde, lad mig blot nævne nogle: Decideret sygdom, manglende mobilitet, transporttid frem/tilbage, samt naturligvis og måske især for de yngre brødre, travlhed i den profane verden. Ok, ældre brødre kan bestemt også have travlt! Logens ledelse er bekymret for denne udvikling, det kaldes rettidig omhu og det helt naturlige spørgsmål presser sig da også på: Hvad kan vi gøre for at holde på vore brødre i De 9FHJ? Logens forretningsudvalg (OM FDM ADM CM) har i anledning af ovennævnte spørgsmål udarbejdet et kommissorium / idékatalog for et nyt udvalg, et Trivselsudvalg, hvor man har anmodet undertegnede om at være formand og jeg tager gerne denne opfordring/udfordring op. Der er efterfølgende udarbejdet en foreløbig drejebog, som supplerer og udbygger det oprindelige kommissorium med nye tiltag/forslag. Udvalget har holdt sit første møde og består pt. af følgende brødre: Bjørn Masi Schønherr Per Schmidt Nielsen Briand Guldbrand Palle Guldager Poul Møller Laursen Vi har på dette møde prioriteret de forskellige opgaver, samt aftalt en foreløbig intern tidsplan for deres gennemførelse. Når I læser dette, er arbejdet allerede i gang. Vort håb er, at vi må formå at gennemføre både praktiske og forhåbentlig _Blad nr 1 august 2013.indd 14

15 også interessante tiltag og ændringer, som kan skabe nye rammer således at brødrene fremover i højere grad vil prioritere samværet i Logen. Men vi skal samtidig huske, at trivsel altid vil opleves individuelt og at den gode trivsel skabes i et godt og trygt fællesskab, ledelse og brødre imellem. Vi fra Trivselsudvalget vil anstrenge os for at det må ske. Med venlig og broderlig hilsen og fortsat god sommer Poul Møller Laursen Jubilæer i logeåret års jubilæum Jens Koppel Jens Dalsgaard Jørn Scheter Sørensen Bent Jørgen Schreiber Kaj Alex Scou Jens Houkjær 40 års jubilæum Ole Sørensen Leif Niels Henriksen 50 års jubilæum Knud Møller _Blad nr 1 august 2013.indd 15

16 Runde fødselsdage i logeåret års fødselsdag: Henning Kristiansen Sigurbjörn Eiríksson Bo Stig Clausen Lars Dennis Damgaard Ole Balsby Lyhne 60 års fødselsdag: John Arthur Kristensen Johannes Nielsen Frank Darrit Lars Tonni Nielsen Gjørlund Preben Thomas Borregaard Tage Nielsen Peter Møller Bendixen 70 års fødselsdag: Jørgen Juul Knudsen Leif Niels Henriksen Lago Wedel Nørgaard Ole Sørensen Bo Bendtsen Birger Gabrielsen John Sand Boeriis Poul Bjarne Mortensen Einar Sejer Dissing 75 års fødselsdag: Lorens B. Brejnbjerg Nielsen Knud Kaastrup Jørgen Løkkegaard Stabell Bjarne Alexander Mouritsen Finn Bjerregaard Aage Jenshøj Ole Højbjerg Jens Erik Søndergaard Jens Anker Jensen John Mørch Rasmussen 80 års fødselsdag: Finn Gelbjerg Frode Guul-Simonsen Orla Munksgaard 90 års fødselsdag: Knud Møller _Blad nr 1 august 2013.indd 16

17 Embedsbrødre 2013/2014 OM: Den højt oplyste broder Jørn Nibe Sanger: Den højt oplyste broder Svend Pedersen FDM: ADM: FBB: ABB: Den oplyste broder Carl Vilhelm Korup Den oplyste broder Claus Andersen Den oplyste broder Jan Mørch Rasmussen Den højt lysende broder Michael Them T: Den højst lysende broder Gert Lerche Paulsen CM: Den højt lysende broder Finn Nyboe Jensen S: Den højt lysende broder Frank Darrit SKM: IF: MD: VM: Den oplyste broder Ole Balsby Lyhne Den oplyste broder Jan Busk Den højt oplyste broder Preben Egeholt Den højværdige broder Henning Kristiansen Vikarliste 2013/2014 Vikarer for FBB Den højst lysende broder John Møller Nielsen Den højt oplyste broder Michael Rasmussen Den højst lysende broder Per Krogh Pedersen Vikarer for ABB Den oplyste broder Per Schmidt Nielsen Den oplyste broder Jørgen Melstrup Den højværdige Broder Jesper Varning Poulsen Vikarer for T Den oplyste broder Poul Erling Kjær _Blad nr 1 august 2013.indd 17

18 Den højst lysende broder Ole Karlsen Den højværdige broder Michael Søgaard Den oplyste broder Dan Hejnæs Hejlsberg Vikarer for CM Den højværdige broder Brian Dahl Steinicke Thomsen Den højt lysende broder Bent Søndergaard Den højværdige broder Brian Simonsen Den værdige broder Tom Mikkelsen Broch Den højt oplyste broder Knud Møller (med særlig funktion) Vikarer for S Den lysende broder Peter Klemensen Den værdige Broder Jørn Poulsen Den højværdige Broder Kjeld Eilrich Den lysende Broder Ole Brandsen Laursen Vikarer for IF Den højværdige broder Allan Almbjerg Den højt lysende broder Jan Mortensen Den værdige broder Benny Øgaard Vikar for MD Den højt oplyste broder Ole Feldinger Vikarer for VM Den lysende broder André Dalsgaard Pedersen Den lysende broder Karl Bent Rasmussen Den lysende broder Jens Søndergaard Kristensen Den højt oplyste broder Carsten Mejer (med særlig funktion) Vikarer for SKM Den højst lysende broder Leif Andersen _Blad nr 1 august 2013.indd 18

19 Udvalg i logen 2013/2014 Forretningsudvalg: Br. Jørn Nibe, X, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Claus Andersen, IX Br. Finn Nyboe Jensen, VII Br. Frank Darrit, VII Br. Ole Balsby Lyhne, IX Studiekredsudvalg Br. Carl Korup, IX, Formand Br. Jørn Nibe, X Aktivudvalg Br. Dan Hejnæs Hejlsberg, IX, Formand Br. Allan Almbjerg, IV-V Br. Brian Simonsen, IV-V Br. Kjeld Eilrich, IV-V Bygningsudvalg Br. Allan Almbjerg, IV-V, Formand Br. Ove Steen Nielsen, X Br. Peter Wissendorff, IX Br. Aksel Rasmussen, IX Br. Stefan Christensen, VII Br. Hans Jørgen Nygaard, X Br. Jan Juhl Fischer, IV-V Festudvalg: Br. Claus Andersen, IX, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Finn Nyboe Jensen, VII Br. Jørn Nibe, X Br. Frank Darrit, VII Br. Ole Balsby Lyhne, IX Udv. vedr. arbejdsplan Br. Carl Korup, IX, Formand Br. Poul Ejnar Thomsen, X Velfærdsudvalg Br. Jørn Nibe, X, Formand Br. Svend Pedersen, X Br. Ole B. Lyhne, IX Trivselsudvalg: Br. Poul Møller Laursen, IX, Formand Br. Palle Guldager, IX Br. Briand Guldbrand, VIII Br. Per Schmidt Nielsen, IX Br. Bjørn Masi Schønherr, II Redaktionsudvalg Br. John Møller Nielsen, VIII, Formand Br. Carl Korup, IX Br. Jan Busk, IX _Blad nr 1 august 2013.indd 19

20 Frimurer Ikoner Mådehold - Temperantia Foto - Mådehold En af middelalderens 14 klassiske dyder. Veneziansk-inspireret midterdel med et ungt kvindeansigt modelleret i typisk barok-stil. De omkransende tekstsekvenser stammer fra murene i Venedigs fugtige gyder. Oh I troende! Forbyd ikke det gode, Gud har tilladt; men vær mådeholdende, for Gud elsker ikke de umådeholdende! Koranen, Sura 5,88. Vinen er selve livet for menneskene, hvis den drikkes med måde. Hvad er livet for den, der må undvære vinen? Den blev jo skabt til glæde for menneskene! Siraks Bog 31,27. Mådehold er en af de syv kardinaldyder, som blev lagt fast af Petrus Canisius ( ) i den kristne middelalder. Preben Egeholt _Blad nr 1 august 2013.indd 20

21 NYT SMIL PÅ EN FORMIDDAG! _Blad nr 1 august 2013.indd 21

22 GULDAGER ENERGI A/S _Blad nr 1 august 2013.indd 22

23 El installation Kemp & Lauritzen A/S Høegh Guldbergs Gade Horsens Telefon _Blad nr 1 august 2013.indd 23

24 Jacob Seefeld Carlsen Optages: 16.9 Jan Mortensen Optages: Lars Christensen Optages: 23.9 Thorstein Mikael Frank Optages: Claus Duvald Sørensen Optages: 7.10 Harald Edward Olsen IX Leif Peter Nielsen X Finn Alsted Nielsen VII CONCORDIA 27469_Blad nr 1 august 2013.indd 24

Sommerhilsen fra OM. brødre fra andre loger, hvor igennem nære, om ikke venskaber, så i hvert fald gode bekendtskaber

Sommerhilsen fra OM. brødre fra andre loger, hvor igennem nære, om ikke venskaber, så i hvert fald gode bekendtskaber / / Nr. 42 August 2010 Sommerhilsen fra OM Så gik den første periode for mig som Ordførende Mester. Selvom det kun er godt et par måneder jeg har fungeret, er det vel naturligt at se tilbage og tænke med

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Ferieregler Tinglev Indhold

Ferieregler Tinglev Indhold Ferieregler Tinglev Indhold Ferieordning generelt...2 Sommerperioden...4 Vinterperioden...5 Feriegrupper Rotation... 6 Afspadsering... 7 det er muligt at søge afspadsering gennem feriesystemet...7 Ferienumre...

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere