Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen."

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget (2. samling) SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Dato 15. september 2015 Sagsnr LMU/SYB Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet Sundhedsstyrelsen om et notat, som beskriver status på styrelsens igangværende, nyligt afsluttede og kommende initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen. Baggrund I Danmark får ca. 375 kvinder hvert år besked om, at de har livmoderhalskræft. Ca.halvdelen af kvinderne er under 45 år. Årligt bliver ca kvinder opereret for forstadier til livmoderhalskræft. Hvert år dør ca. 100 kvinder af livmoderhalskræft. Danmark har én af Europas højeste forekomster af livmoderhalskræft, som søges reduceret gennem to indsatser: et nationalt screeningsprogram og HPV-vaccination. HPV-vaccination er siden 1. januar 2009 blevet tilbudt danske piger i 12-års alderen som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Endvidere kan alle piger og kvinder som tilhører årgangene blive gratis vaccineret i løbet af 2014 og I Danmark er det HPV-vaccinen Gardasil som er anvendt siden Vaccinen Gardasil er godkendt til brug fra 9 års alderen til at forebygge præmaligne, genitale læsioner og livmoderhalskræft, der er relateret til HPV-typerne 16 og 18. Desuden er Gardasil godkendt til at forebygge kondylomer (kønsvorter), der er relateret til HPV-typerne 6 og 11. HPV-vaccinen Gardasil er godkendt ved en fællesskabsmarkedsføringstilladelse, der er udstedt af Europa-Kommissionen i I henhold til EU-lovgivningen er det den europæiske bivirkningskomité PRAC og Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) hos det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der har ansvar for på europæisk plan at vurdere, om der er nye eller ændrede risici ved vaccinen, herunder nye bivirkninger. PRAC og CHMP er bredt sammensat af eksperter fra hele EU. Sundhedsstyrelsen har repræsentanter i både CHMP og PRAC. Initiativer inden for overvågning af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen Nedenfor redegøres for status på de initiativer, som Sundhedsstyrelsens enhed for lægemiddelovervågning og Rådet for Lægemiddelovervågning har igangsat vedr. overvågning af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen: Besøg i Japan 1 HPV-vaccinen er endvidere godkendt af myndigheder i en række andre lande, herunder af Food and Drug Administration (FDA) i USA, og vaccinen anbefales af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

2 Supplerende undersøgelse af HPV-vaccinerne Årlig rutinemæssig gennemgang af sikkerheden ved HPV-vaccinerne Projekt vedr. gennemgang af indberetninger om formodede bivirkninger Dialogmøde, Rådet for Lægemiddelovervågning Besøg i Norge Bidrag med viden til regioner om overvågning af sikkerheden ved HPV-vaccinen Besøg i Japan Sundhedsstyrelsen besøgte i maj 2015 de japanske myndigheder for at drøfte indberetninger om formodede bivirkninger efter HPV-vaccination i henholdsvis Japan og Danmark. De japanske myndigheder stoppede i juni 2013 med at anbefale HPV-vaccination som en del af deres vaccinationsprogram. HPV-vaccinen er fortsat tilgængelig i Japan, men den anbefales ikke proaktivt 2. Baggrunden for ændringen af de japanske anbefalinger var indberetninger om længerevarende smerter, herunder tilfælde af en tilstand der kaldes Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) men i Danmark oftest kaldet refleksdystrofi 3. På baggrund af oplysningerne fra Japan blev der rejst et signal i det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om, at CRPS kan være en mulig bivirkning ved HPV-vaccinen. Den europæiske bivirkningskomité PRAC har senest i december 2014 konkluderet, at det på nuværende tidspunkt hverken er muligt at be- eller afkræfte, om der er en kausal sammenhæng mellem vaccination med HPV-vaccinen og forekomsten af CRPS. Offentligt betalt vaccination mod HPV-virus blev introduceret i Japan i 2010 og har været en del af det officielle japanske børnevaccinationsprogram siden april Vaccinationen gives til piger i klasse 4. HPV-vaccinerne Cervarix og Gardasil er begge godkendt i Japan. Cervarix er den mest anvendte HPV-vaccine i Japan. De japanske myndigheder estimerede i maj 2015, at 2,6 millioner japanere er vaccinerede med Cervarix og 0,8 millioner japanere er vaccinerede med Gardasil 5. Set i forhold til hinanden, svarer antallet af modtagne indberetninger om formodede bivirkninger for de to vacciner til hinanden, når antallet sættes i forhold til antallet af vaccinationer. De japanske myndigheder har ikke kunne konkludere, om der er en kausal sammenhæng mellem HPV-vaccination og de indberettede symptomer. 2 De japanske bekymringer om mulige bivirkninger ved HPV-vaccination opstod i foråret 2013, hvor japanske medier bragte forskellige historier om hændelser hos piger efter HPV-vaccination. Der var især fokus på smerter (udover på injektionsstedet) og bevægelsesforstyrrelser. Bekymringen blev drøftet i den faglige ekspertkomité for vaccinesikkerhed, der er en underkomité i det japanske Health Science Council, i juni Ekspertgruppen vurderede, at der ikke var tilstrækkelig viden, der kunne forklare de indberettede hændelser ud over smerter på injektionsstedet. Komiteen konkluderede, at myndighederne burde suspendere den proaktive anbefaling af HPVvaccination, indtil der er fremlagt tilstrækkelig data til, at offentligheden kan tage informerede valg vedrørende HPV-vaccination. 3 CRPS er kendetegnet ved blandt andet lokale brændende smerter, føleforstyrrelser, rysten og afkræftelse over længere tid. CRPS kan opstå efter akut skade, men tilstanden kan også opstå spontant uden umiddelbar årsag. CRPS kan forekomme hos begge køn i alle aldersgrupper, men tilstanden forekommer hyppigst hos kvinder mellem år. Årsagsmekanismerne bag CRPS er ukendte. 4 Der har ikke været vaccineret ældre grupper i catch-up programmer i Japan. 5 Den samlede population i Japan er ca. 127 millioner mennesker. 2

3 I oktober 2014 er de japanske myndigheder påbegyndt en stor opfølgende undersøgelse af de modtagne bivirkningsindberetninger 6. Som baggrund for undersøgelsen blev det oplyst, at der er et behov for at karakterisere de meget forskelligartet indberettede symptomer nærmere. Selv om den oprindelige japanske bekymring omhandlede smerter og diagnosen CRPS, er ofte indberettede symptomer i de japanske sager smerter, bevægelsesforstyrrelser, ortostatisk intolerance, svimmelhed, menstruationsforstyrrelser og træthed. Indberetningerne er kendetegnet ved, at symptomerne kom og gik over længere perioder, og at nogle patienter led af symptomer i lang tid. De japanske myndigheders forventning i maj 2015 var, at en afsluttende rapport fra undersøgelsen skulle fremlægges for den japanske ekspertkomiteen for vaccinesikkerhed inden for de kommende måneder. Sundhedsstyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt modtaget yderligere information fra Japan. På baggrund af oplysningerne fra de japanske myndigheder, er det Sundhedsstyrelsens umiddelbare vurdering, at der er stor lighed i antallet 7 og indholdet af de modtagne indberetninger i henholdsvis Danmark og Japan. Der er i begge lande igangsat proaktive tiltag for at vurdere indberetningerne om formodede bivirkninger ekstra grundigt. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i Japan. Oplysningerne om lighed mellem de danske og japanske indberetninger om formodede bivirkninger er videregivet til den europæiske bivirkningskomité PRAC, jf. nærmere herom under punktet Projekt vedr. gennemgang af indberetninger om formodede bivirkninger. Supplerende europæisk undersøgelse af HPV-vaccinerne I juli 2015 igangsatte PRAC en ekstra vurdering af HPV-vacciner 8 og deres sikkerhedsprofil. Undersøgelsen, som gennemføres med særligt fokus på POTS 9 og CRPS, er igangsat efter dansk anmodning til Europa-Kommissionen. I gennemgangen vil PRAC vurdere den seneste videnskabelige viden, herunder forskning, der kan bidrage til at klarlægge forekomsten af CRPS og POTS efter vaccination eller fastlægge en årsagssammenhæng. På baggrund af gennemgangen vil PRAC beslutte, om udvalget vil anbefale ændringer i produktinformationen. Undersøgelsen vil blandt andet omfattet et ekspertmøde. 6 Opfølgningsundersøgelsen omfatter alle bivirkningsindberetninger fra læger (i alt indberetninger) på nær indberetninger, hvor det fremgår at bivirkningerne er ophørt indenfor 7 dage samt 4 indberettede dødsfald, der er vurderet som ikke-relateret til vaccinationen. Undersøgelsen foregår ved opfølgningsskemaer til lægerne for at få information om symptomer, hvorvidt patienterne er kommet sig eller fortsat er syge, og hvilken behandling, der er givet. 7 For at kunne sammenligne danske og japanske tal er der ud over korrektion for antal vaccinerede, - i de danske tal fratrukket indberetninger, der er modtaget fra borgere og indberetninger fra personer i catch-up programmet. 8 Undersøgelsen omfatter HPV-vaccinerne Gardasil /Silgard, Gardasil 9 og Cervarix. 9 Postural Orthostatic Tachycari Syndrom. Syndromet POTS er kendetegnet ved, at hjertefrekvensen stiger voldsomt, når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling, og at blodtrykket i oprejst stilling er labilt. Det giver typisk symptomer som svimmelhed, udtalt træthed og besvimelser. POTS kan diagnosticeres bl.a. ved en vippelejetest. Syndromet kan forekomme efter eksempelvis hurtig vækst i teenagealderen, infektionssygdomme, voldsomme traumer eller virusinfektioner. POTS ses hos begge køn, men tilstanden forekommer hyppigst hos kvinder i alderen mellem 15 og 50 år. Hyppigheden kendes ikke præcis, og POTS forekommer også hos personer, der ikke er vaccineret med Gardasil. 3

4 Sundhedsstyrelsens anbefaler fortsat, at piger i 12-års alderen får HPV-vaccinen. Sundhedsstyrelsen har bedt om en supplerende europæisk undersøgelse på baggrund af det fortsat stigende antal danske indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen. Den manglende afklaring af, om de indberettede symptomer har en sammenhæng med HPVvaccinen skaber stor bekymring blandt piger og deres familier. POTS og CRPS er blevet vurderet i forbindelse med PRACs rutinemæssige sikkerhedsovervågning af HPV-vaccinen, men det har hidtil ikke været muligt at afklare en mulig sammenhæng 10. Den manglende afklaring af, om de indberettede symptomer har en kausal sammenhæng med HPV-vaccination kan have store konsekvenser for den fremtidige vaccinetilslutning. Sundhedsstyrelsen har derfor vurderet, at det var nødvendigt at anmode Europa-Kommissionen om en supplerende europæisk undersøgelse. Undersøgelsen i PRAC forventes at være afsluttet i maj PRAC vil på baggrund af gennemgangen komme med en række anbefalinger, som sendes til Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP), der er ansvarlig for spørgsmål om humanlægemidler, og CHMP vil komme med den endelige udtalelse. Den sidste del af gennemgangen omfatter Europa- Kommissionens vedtagelse af en juridisk bindende beslutning, som vil være gældende i alle EU-medlemslandene. Sundhedsstyrelsen har repræsentanter i både PRAC og CHMP, og deltager i udvalgenes vurdering af sikkerheden ved HPV-vaccinerne. Den rutinemæssige gennemgang af sikkerheden ved HPV-vaccinen Gardasil Den årlige rutinemæssige gennemgang af sikkerheden ved HPV-vaccinerne gennemføres samtidig med den supplerende undersøgelse, jf. ovenfor. Den årlige rutinemæssige gennemgang af sikkerheden ved HPV-vaccinen Gardasil foretages af PRAC fra efteråret Sundhedsstyrelsens repræsentant i PRAC deltager i bivirkningskomiteens vurdering af sikkerheden ved HPV-vaccinen Gardasil. Sundhedsstyrelsen følger PRACs gennemgang nøje, og bidrager med relevant information. Projekt vedr. gennemgang af indberetninger Sundhedsstyrelsen har foretaget en fornyet gennemgang af de indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, som er klassificeret som alvorlige 11. Resultaterne indgår i en rapport, som i begyndelsen af september 2015 er sendt som et bidrag til PRACs igangværende gennemgange af sikkerheden ved HPV-vaccinen den rutinemæssige gennemgang af sikkerheden ved HPV-vaccinen og den supplerende undersøgelse af HPV-vaccinerne. Rapporten ændrer ikke på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om HPV-vaccination. Det er således Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelene ved HPV-vaccine, som kan forebygge udvikling af livmoderhalskræft, fortsat opvejer de ulemper, der kan være forbundet med vaccination og risikoen for bivirkninger. Rapporten tydeliggør behovet for yderligere undersøgelser for 10 Senest i december 2014, hvor PRAC konkluderede, at det på daværende tidspunkt hverken var muligt at beeller afkræfte, om der er en årsagssammenhæng mellem HPV-vaccination og forekomsten af POTS/CRPS. 11 Ved en alvorlig bivirkninger fremkaldt af et lægemiddel til mennesker forstås en bivirkning, som er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. 4

5 at afklare, om der er en kausal sammenhæng mellem de indberettede formodede bivirkninger og HPV-vaccinen. Sundhedsstyrelsen har undersøgt, om det er muligt at identificere nye fællestræk ved indberetningerne ved at foretage en fornyet gennemgang med fokus på indberettede symptomer frem for diagnoser 12. WHOs samarbejdscenter, Uppsala Monitoring Centre, har bidraget til projektet med ekspertviden og søgninger i deres database over indberettede bivirkninger ved HPV-vaccinen på verdensplan. Resultaterne er samlet i en rapport, som inddrager erfaringer fra Japan og nyere offentliggjorte videnskabelige artikler. Følgende skal fremhæves fra rapporten: Indførelsen af HPV-vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram i 2009 gav ikke anledning til bekymring de første fire år ( ). De indberettede bivirkninger svarede til det forventede, og var i overensstemmelse med det, som der var set i de kliniske forsøg. Fra 2013 og fremefter har Sundhedsstyrelsen modtaget et signifikant større antal indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen Gardasil (særligt POTS) 13. I Japan har myndighederne siden 2013 modtaget et stort antal indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, primært på HPV-vaccinen Cervarix (særligt CRPS). Sundhedsstyrelsens fornyet gennemgang omfattede 363 indberetninger om formodede bivirkninger, der er klassificeret som alvorlige 14. En stor del af patienterne (34-43% 15 ) beskriver en kombination af symptomer bestående af hovedpine, smerter, træthed, kredsløbs- og neurologiske symptomer. I de fleste tilfælde har patienterne ikke fået en diagnose. I visse tilfælde har patienterne fået diagnosen POTS. For 17% af patienterne beskrives en stor påvirkning af deres dagligdag. Kombinationen af symptomer kan ses ved forskellige tilstande, og har f.eks. ligheder med tilstanden kronisk træthedssyndrom. Et karakteristisk træk ved indberetningerne er, at mange patienter ikke har fået stillet en diagnose. Det er et væsentligt problem af flere årsager. For det første er det vanskeligt at indlede en målrettet behandling. For det andet vil patienter uden diagnose ikke indgå i registerstudier, der er baseret på diagnoser. WHOs samarbejdscenter, Uppsala Monitoring Centre, har sammenlignet danske data med data indsamlet på verdensplan. Sammenligningen viser, at de indberettede formodede bivirkninger i Danmark er sammenlignelige med indberettede bivirkninger fra andre lande. Der er forskel i hvilke diagnoser, der er fremherskende i forskellige lande. En mulig forklaring på de geografiske variationer kan være, at selvsamme kombination af symptomer fører til forskellige diagnoser, som følge af forskelle i klinisk tradition og kultur i forskellige lande. Definitio- 12 Gennemgangen af indberetningerne er foretaget primært af en børnelæse med stor klinisk erfaring og erfaring i datahåndtering. 13 Den nyeste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at en stor andel af de nyeste indberetninger omhandler bivirkninger, der er startet flere år tidligere. Samlet set er der modtaget flest indberetninger med bivirkningsstart i de år, hvor der er solgt flest vaccinedoser (2009, 2012, 2013). 14 De indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, der pr. 19. marts 2015 var registreret i bivirkningsdatabasen som alvorlige. 15 Procentandelen afhænger af, hvorvidt det angives som andelen af alle alvorlige rapporter (34,4 %) eller andelen af de alvorlige rapporter, der ikke har en veldefineret diagnose (43,7%) 5

6 nen af forskellige syndromer varierer. Som eksempel fremhæves det i rapporten, at der er fire forskellige definitioner på kronisk træthedssyndrom. I litteraturen er beskrevet adskillige sygehistorier, og der er fremsat en række hypoteser i et forsøg på at forklare bivirkninger. Der er således foreslået, at de observerede symptomer er forenelige med abnorm funktion af det autonome nervesystem, og at denne abnorme funktion opstår fordi vaccinationen fremkalder en uønsket reaktion i immunforsvaret (autoimmun reaktion). Rapporten fremhæver nødvendigheden af, at der foretages en vurdering af de indberettede (kombinationer af) symptomer i stedet for kun at fokusere på en separat vurdering af hver af de individuelle diagnoser. En kausal sammenhæng mellem de indberettede bivirkninger og HPV-vaccinen kan ikke afklares ved hjælp af de indberettede data om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen. Det er derfor særlig vigtigt, at overveje muligheden for yderligere studier for at evaluere en mulig kausal sammenhæng med vaccinen. Dialogmøde Større viden om HPV-vaccinen Rådet for Bivirkningsovervågning afholdt den 19. august 2015 et dialogmøde under overskriften Større viden om HPV-vaccinen. Rådet for Lægemiddelovervågning er et eksternt råd, der er nedsat af Sundhedsstyrelsen i henhold til lægemiddelloven. Rådet skal yde generel rådgivning til Sundhedsstyrelsen om bivirkninger og andre risici ved lægemidler. Rådet bliver sekretariatsbetjent af Sundhedsstyrelsen. Rådet har drøftet situationen vedrørende HPV-vaccinen Gardasil flere gange i løbet af de seneste år, og Rådet besluttede i foråret 2015 at gennemføre et dialogmøde om HPV-vaccine. En række fagpersoner fra forskellige speciale i alle fem regioner deltog i mødet, ligesom der også var deltagere fra PLO, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, pårørendegruppen HPV-Update m.fl. Dialogmødet var opdelt i tre paneler, der hver især behandlede faglige emner, som Rådet ønskede særligt belyst, og som kan inddrages i Rådets videre arbejde. Fokus ved dialogmødet var således den eksisterende viden om HPV-vaccinen, bivirkninger og myndighedernes rådgivning af børn og familier, der skal tage stilling til vaccination. Efter hvert panels fremlæggelse var der gruppediskussioner og mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderne i plenum. Sundhedsstyrelsen har i vores elektroniske nyhedsbrev, Nyt om Bivirkninger, i august 2015 redegjort nærmere for dialogmødet, herunder med links til alle oplæg. I artiklen fremgår følgende om de tre panelers oplæg: Panel 1: Status på resultater af og mulige bivirkninger ved HPV-vaccineprogrammet Dr.med. Ole Mogensen fra Odense Universitetshospital lagde for med et oplæg om, hvordan infektion med Human Papilloma Virus (HPV) sker, og hvordan HPV-vaccination kan forebygge den virus infektion, der er en forudsætning for senere udvikling af celleforandringer og livmoderhalskræft. Herefter gennemgik Ole Mogensen den viden, der er om bivirkninger fra de kontrollerede undersøgelser, der ligger til grund for godkendelsen af vaccinen, samt efterfølgende studier fra forskellige forskergrupper. Konklusionen herfra var, at effekten og nytten 6

7 af HPV-vaccinen er stor, og at der indtil nu ikke er påvist ophobning af alvorlige bivirkninger i studier eller overvågningsundersøgelser. Læge, ph.d. og seniorforsker Christian Munk fra Kræftens Bekæmpelse samlede tråden fra Ole Mogensens oplæg op og præsenterede, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om effekten af vaccinationsprogrammet i Danmark. Christian Munk konkluderede, at vaccinen allerede har vist en god effekt, da der kan dokumenteres et fald i forekomsten af kønsvorter samt et fald i forekomsten af forskellige forstadier til livmoderhalskræft i perioden efter introduktion af vaccination i Danmark generelt og især en lavere forekomst hos vaccinerede sammenlignet med uvaccinerede. Line Michan, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsens Enhed for Lægemiddelovervågning afrundede første panel med et oplæg om overvågningen af indberettede bivirkninger siden vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet i Line Michan gav et overblik over antal og type af indberettede symptomer og gennemgik herefter de mulige signaler og fællestræk i symptomerne, som der er særligt fokus på. Blandt de alvorlige indberetninger ses en gruppe karakteriseret ved hovedpine, træthed, neurologiske symptomer (fx føleforstyrrelser), smerter og cirkulatoriske symptomer (fx svimmelhed) af længere varighed. Afslutningsvis blev det sagt, at Sundhedsstyrelsen nu har bedt Det Europæiske Lægemiddelagentur om en yderligere gennemgang af sikkerhedsprofilen for HPV-vacciner og finder videre forskning inden for området vigtigt. Panel 2: De mulige bivirkninger I panel 2 blev tilhørerne præsenteret for forskellige vinkler på den aktuelle bivirkningsproblematik. Første oplægsholder var Trine Wichmann, der er repræsentant for HPV-Update under Dansk Handicap Forbund. Trine Wichmann, der selv er mor til en pige, som er ramt af formodede bivirkninger til HPV-vaccinen, fortalte om HPV-Update som gruppe og gav eksempler på de varierende symptombilleder og ofte alvorlige konsekvenser for dagligdagen, som symptomerne har for de ramte. Trine Wichmann lagde vægt på vigtigheden af, at pigerne kan få en diagnose og komme i behandling, og at der samtidig igangsættes forskning for at afklare sammenhæng og risikogrupper. Efterfølgende fortalte Michael Dupont, der er næstformand i Lægeforeningen og almen praktiserende læge i Birkerød, om de dilemmaer han står i, når forældre og piger søger rådgivning før vaccinationen, eller hvis de oplever at være blevet syge efter det første HPV-vaccinestik og spørger ham, om pigerne også skal have det 2. stik. Opfordringen fra Michael Dupont var, at få mere viden om, hvad der er op og ned, så læger kan rådgive pigerne og deres forældre bedst muligt. Tredje oplægsholder i panelet var læge Louise Brinth fra Synkope Centret på Frederiksberg Hospital, som har undersøgt piger med formodede bivirkninger til vaccinen. Louise fortalte om de mønstre, hun ser, og om diagnosen POTS, som hun har stillet hos en del af pigerne. Typisk er de piger, som kommer på Synkope Centret på Frederiksberg, tidligere sportspiger, som efter vaccinationen har et ensartet symptombillede med hovedpine, træthed smerter og tegn på funktionsforstyrrelser i det autonome nervesystem. Ofte med massiv påvirkning af dagligdagen, og som har været uden for skole - eller arbejdsmarkedet i længere tid. Hun understregede, at der stadig ingen evidens er om kausaliteten på nuværende tidspunkt findes der kun indicier. De fleste har ingen diagnose, eller der er givet forskellige diagnoser trods ensartede symptomer, og Louise Brinth påpegede, at det er afgørende at finde en fælles virkelighed for at kunne afklare årsager og behandling for pigerne. 7

8 Sidste oplægsholder i panelet var professor, dr.med. Per Fink fra Klinikken for Funktionelle lidelser ved Århus Universitetshospital. Han redegjorde for definitionen af funktionelle lidelser som tilstande, hvor man oplever fysiske symptomer, der forringer funktionsevne og livskvalitet, og som ikke kan forklares af anden somatisk eller psykiatrisk sygdom. Tilstandene er baseret på patientens subjektive oplevelse og kan ikke verificeres objektivt med biomarkører eller tests. Per Fink vurderede, at en del af de patienter, der oplever at være ramt af bivirkninger efter HPV-vaccinen, opfylder kriterierne for at have funktionelle lidelser og ville kunne hjælpes med de behandlingsmetoder, der anvendes inden for området. Per Fink understregede derfor vigtigheden af, at få diagnosticeret eventuelle funktionelle lidelser hos patienterne. Panel 3: Rådgivning af borgere det hidtidige forløb og vejen frem I dagens sidste panel lagde chef for Sundhedsstyrelsens enhed for Sygehuse og Beredskab Søren Brostrøm ud med at fortælle om de vurderinger, der lå til grund for at indføre vaccinen i børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Han beskrev, hvordan overvejelser om alvorlighed af sygdommen, effekt og sikkerhed af vaccinen samt samfundsøkonomiske og etiske begrundelser er væsentlige, når man vaccinerer raske børn. Derudover fortalte han om det informationsmateriale, der findes til henholdsvis sundhedsprofessionelle og til forældre til piger, der står foran vaccination. Søren Brostrøm nævnte endvidere, at man i Sundhedsstyrelsen er bekymret over den faldende tilslutning til HPV-vaccination, og at Sundhedsstyrelsen i øjeblikket er ved at kigge på den nye 9-valente vaccine og muligheden for at indføre den i børnevaccinationsprogrammet. Dagens sidste oplægsholder var overlæge Iben Holten fra Kræftens Bekæmpelse, der fortalte om Kræftens Bekæmpelses informationsindsats, som blandt andet foregår på de sociale medier, hvor også bivirkningsdebattørerne er meget aktive. Iben Holten understregede, at det er helt centralt, at afveje kommunikationen i forhold til målgruppen. Hun opfordrede til mere proaktive informationsindsatser fra sundhedsmyndighedernes side med fokus på viden om sygdommen frem for faktuel viden i tal og grafer og talte om det dilemma, der ligger i at vurdere, hvor åbne vi skal være om forskellige mistanker, når vi informerer. Dagen sluttede med, at formanden for Rådet for Lægemiddelovervågning Ib Valsborg ridsede de videre perspektiver op og takkede for en god og konstruktiv dialog, hvor fokus havde flyttet sig fra at være enten eller til at være både og. Rådet for Lægemiddelovervågning vil medtage alle dagens input i det videre arbejde. Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at Rådet for Lægemiddelovervågning ved Rådets kommende møde den 23. september 2015 vil følge op på det afholdte dialogmøde. Besøg i Norge Sundhedsstyrelsen besøgte den 31. august 2015 de norske myndigheder (Legemiddelverket) for at udveksle erfaringer med indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen i henholdsvis Norge og Danmark. HPV-vaccine blev en del af det norske børnevaccinationsprogram i 2009 for piger på 7. klassetrin (12-13 år). I Norge er det hovedsageligt vaccinen Gardasil som anvendes, og ca piger er blevet vaccineret siden Pr. 23. juli 2015 havde de norske myndigheder modtaget 589 indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, hvoraf 39 indberetninger var klassificeret som alvorlige. 8

9 De bivirkninger, som rapporteres hyppigst, er hævelse og ømhed i den vaccinerede arm, feber, hovedpine, kvalme, opkast, diarré og mavesmerter. Allergiske reaktioner forekommer sjældent. I Norge var der pr. 23. juli 2015 modtaget én indberetning om POTS som en mulig bivirkning ved HPV-vaccinen. Bidrag med viden til regioner om overvågning af sikkerheden ved HPV-vaccinen Sundhedsstyrelsen har bidraget med viden om overvågning af sikkerheden ved HPVvaccinerne til brug for regionernes arbejde med én indgang for patienter med formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen. Sundhedsstyrelsens deltager i Danske Regioners tværregionale gruppe, således at vi kan følge regionernes erfaringsudveksling og opsamling af viden. Det fortsatte arbejde med overvågning af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen Sundhedsstyrelsen følger fortsat nøje sikkerheden ved HPV-vaccinen. Vi deltager aktivt i de europæiske undersøgelser af sikkerheden ved HPV-vaccinen, og har i starten af september 2015 indsendt ovennævnte rapport som et bidrag til disse undersøgelser. Sundhedsstyrelsen vil fortsat arbejde for at give PRAC/EMA det bedst mulige grundlag for at foretage vurderingen af en mulig sammenhæng mellem de indberettede symptomer og HPVvaccinen. Styrelsen vil fortsat orientere PRAC om ny relevant viden, eksempelvis i form af ny litteratur eller nye erfaringer og viden fra de fem regionale centre. Alle indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen registreres i bivirkningsdatabasen, og indgår således i overvågningen af sikkerheden ved HPV-vaccinen. Alle indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i børnevaccinationsprogrammet, herunder HPV-vacciner, vurderes af et særligt vaccinationspanel, som er sammensat af eksperter fra Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og en medicinsk sekretær, som er speciallæge i pædiatri på Rigshospitalet. Resultaterne af vaccinationspanelets vurderinger offentliggøres en gang i kvartalet i Sundhedsstyrelsens elektroniske nyhedsbrev, Nyt om Bivirkninger. Initiativer inden for udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen Sundhedsstyrelsens enhed for sygehus og beredskab kan oplyse følgende om initiativer inden for udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen: I forhold til status for udredning og behandling afventer Sundhedsstyrelsen Danske Regioners kommende afrapportering for regionernes initiativ med én indgang i hver region til udredning og behandling af patienter med mulige alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen. Herudover henvises til Sundhedsstyrelsens tidligere bidrag til besvarelse af SUU alm. del spørgsmål inden for området. 9

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet Notat af Jeppe S. Kerckhoffs, politisk konsulent Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet 19. august var de fremmeste eksperter inden for lægeverden samlet til et afgørende dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning 1. Velkomst til møde referat fra sidste møde Ingen bemærkninger til referatet 2. Eventuelle ændringer i habilitetserklæringerne Ændringer

Læs mere

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Anne Rygaard Hjorthøj, FOBS National konference for seksuel sundhed Nyborg Strand 20.11.13 Siden sidst Forebyggelsespakken for seksuel sundhed og Center

Læs mere

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt HPV-klinikken En indgang, Region Midt Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Vibeke Neergaard Sørensen Diagnostisk Center Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Det

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 1Årgang 5 29. januar 2014 Indhold HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Tenofovirdisoproxil (Truvada )

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Den nuværende side om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (se print screen) vil blive ændret og opdateret

Læs mere

POTS. (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination?

POTS. (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination? POTS (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination? Louise Brinth Koordinerende Forskningsenhed/Synkopecenter Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Program Hvorfor Synkopecenter

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Overlæge Bolette Søborg Tilslutning til HPV vaccinationen - aktiviteter i Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Bredskab

Læs mere

NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Kort nyt NR. 10 ÅRGANG 5 AUGUST 2015

NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Kort nyt NR. 10 ÅRGANG 5 AUGUST 2015 NR. 10 ÅRGANG 5 AUGUST 2015 NYT OM BIVIRKNINGER Nyt fra EU Indhold EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler side 2 Nyt fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har bedt EMA om yderligere

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte FAQ Om HPV-sagen Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte Hvad drejer HPV-problematikken sig om? Tusindvis af tidligere velfungerende piger har indberettet deres symptomer og bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle.

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle. Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle www.meldenbivirkning.dk Hvad? Hvad er en bivirkning? En bivirkning er en uønsket virkning ved almindelig brug af medicin En del

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler 1) BEK nr 822 af 01/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206653 Senere ændringer til

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 27. september 2013, kl. 13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Søren Brostrøm, Jens Ole Nielsen, Carsten Heilmann,

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Seksuel sundhed og usundhed. Jan Fouchard Anne Rygaard Hjorthøj Niels Sandø

Seksuel sundhed og usundhed. Jan Fouchard Anne Rygaard Hjorthøj Niels Sandø Seksuel sundhed og usundhed Jan Fouchard Anne Rygaard Hjorthøj Niels Sandø 10.11.2015 10.11.2015 Sexsygdomme, provokerede aborter og fertilitet Diagnosticerede tilfælde af klamydia 1994-2014 35000 30000

Læs mere

Der er brug for en tværfaglig indsats for at accelerere et forløb der kan afhjælpe og begrænse yderligere skader.

Der er brug for en tværfaglig indsats for at accelerere et forløb der kan afhjælpe og begrænse yderligere skader. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har mange spørgsmål vedr. HPV vaccinens sikkerhed og det videre forløb, jf. nedenstående. Et spørgsmål,

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

[Samrådsspørgsmål E lyder således:

[Samrådsspørgsmål E lyder således: Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: LMS, SDS, SST

Læs mere

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Forsknings-/udviklingsprocessen 10-15 år fra idé til færdigt produkt Vurdering af sikkerhed

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. marts 2009 Sags.nr.: 0903269 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 23764 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Til: Fra Bivirkningsrådet Mette Svenning Larsen Kopi til: Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Introduktion Eltroxin er et lægemiddel, som har været godkendt i Danmark siden 1955. Det er godkendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 28. maj 2014, kl. 13-16 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale E Carsten Heilmann (Dansk Pædiatrisk Selskab),

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 32 Videnskabelige konklusioner USA's sundhedsmyndigheder (FDA) har mellem den 29. september 2015 og 9. oktober 2015 gennemført en GCP-inspektion af den bioanalytiske

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 30. januar 2009 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2009-1307-398 Sagsbeh.: kfh Fil-navn: Grundnotat Intanza

Læs mere

Se spørgsmål til Henrik G. Jensen, Chef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen.

Se spørgsmål til Henrik G. Jensen, Chef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen. Bekymrende at man den ene dag kan have svært ved at svare på elementære spørgsmål om en vaccine og samtidig kan sige at vaccinen er sikker. Se spørgsmål til Henrik G. Jensen, Chef for Kvalitet og Patientsikkerhed

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Den 4. oktober 2007 Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Indledning Vacciner mod humant papillomavirus (HPV) er ganske nyudviklede,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant)

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 741 Offentligt Z½TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Samråd AB,

Læs mere

Vidunderlivet. Iben Holten Overlæge, dr.med. Kræftens bekæmpelse

Vidunderlivet. Iben Holten Overlæge, dr.med. Kræftens bekæmpelse Vidunderlivet Iben Holten Overlæge, dr.med. Kræftens bekæmpelse Vidunderlivet.dk Human PapillomaVirus HPV Mere end 100 typer 15 højrisiko typer kan give cancer i ano-genital regionen Livstidsrisikoen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta.

Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 514 Offentligt Dato 30. april 2014 Sagsnr. 2014033627 Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Nyt vedrørende Screening for. livmoderhals kræft. Dialogmøde 4. Maj Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt

Nyt vedrørende Screening for. livmoderhals kræft. Dialogmøde 4. Maj Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt Nyt vedrørende Screening for livmoderhals kræft Dialogmøde 4. Maj 2017 Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt HPV screen Denmark Baggrund og rationale Screening i Danmark i mere

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

R E F E R A T. Emne. Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere

R E F E R A T. Emne. Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere R E F E R A T Emne 1. møde i Sundhedsstyrelsen Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm (Formand),

Læs mere

Behandlingstilbudogerfaringer

Behandlingstilbudogerfaringer Behandlingstilbudogerfaringer Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt Jesper Mehlsen, Synkopecenteret Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Sundheds-og Ældreudvalgets høring

Læs mere

Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af suppositorier indeholdende terpenderivater (se bilag I)

Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af suppositorier indeholdende terpenderivater (se bilag I) BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR TILBAGEKALDELSEN ELLER ÆNDRINGERNE AF DE RELEVANTE PUNKTER I PRODUKTRESUMÉET, ETIKETTERINGEN OG INDLÆGSSEDLEN FREMLAGT AF EMA, I BETRAGTNING AF

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft Undervisere: Jesper Mehlsen, overlæge og forskningschef, Synkopecentret, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 339 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 9. marts 2009 Sags.nr.: 0902140 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 14612 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Dialogmøde om større viden om HPV-vaccinen

Dialogmøde om større viden om HPV-vaccinen Dialogmøde om større viden om HPV-vaccinen Paneldebat 2: De mulige bivirkninger Trine W. Larsen, repræsentant fra HPV-update-kredsen i Dansk Handicap Forbund Fra 2014 og frem De første historier når pressen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Overblik. HPV-vaccinen. Fordele og ulemper

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Overblik. HPV-vaccinen. Fordele og ulemper Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 26 sider Overblik HPV-vaccinen Fordele og ulemper HPV-vaccinen INDHOLD: HPV-vaccinen - en giftig debat...4-7 Case: Endelig

Læs mere

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere