bavarian Nordic Magazine MILTBRAND PROGRAM STYRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bavarian Nordic Magazine MILTBRAND PROGRAM STYRKER"

Transkript

1 bavarian Nordic Magazine april 09 PARTNERSKAB MED NATIONAL CANCER INSTITUTE OG ERHVERVELSE AF NY SEN-FASE VACCINE KANDIDAT PROSTVAC DER HAR VIST HALVTREDS PROCENT FORBEDRET OVERLEVELSE I PATIENTER MED FREMSKREDEN PROSTATA CANCER MERE END TOTUSINDE FIREHUNDREDE PERSONER ER VACCINERET MED IMVAMUNE TO PROGRAMMER ER KLAR TIL FASE III TO PROGRAMMER PÅBEGYNDTE FASE I/II FORSØG MILTBRAND PROGRAM STYRKER BIODEFENCE PORTEFØLJE CANADA OG ASIATISK LAND INDKØBER IMVAMUNE KOPPEVACCINE

2 Stærk fremgang i pipelinen med øget fokus på cancervacciner Trods finanskrisens ubarmhjertige rasen nåede vi i 2008 de mål, vi satte os. Vi har præsteret de planlagte resultater i vores forskningsprogrammer, og vi har fortsat et stærkt kapitalberedskab var derfor et godt år for Bavarian Nordic. Dog er vores aktiekurs som de øvrige markedsdeltagere blevet påvirket negativt selvom der er tilført selskabet store værdier i regnskabsperioden. I Bavarian Nordic er vi imidlertid godt rustet til at stå imod krisen. Vore kunder og partnere er robuste og pengestærke regeringer og farmakoncerner. Ved udgangen af 2008 havde vi næ- sten 800 mio. kr. i kapitalberedskab og underskrevne kontrakter, der forventes at generere stor indtjening i de kommende år. Vores samarbejde med National Cancer Institute i USA, og erhvervelsen af en ny prostatacancervaccine, PROSTVAC, satte Bavarian Nordic på landkortet inden for cancerforskning. PROSTVAC udgør en lovende behandlingsmulighed for patienter med fremskreden prostatacancer. Overbevisende terapeutiske data fra de afsluttende fase II forsøg har ført til beslutning

3 3 om at igangsætte fase III studier med PROSTVAC i Med PROSTVAC har vi foretaget en massiv opgradering af cancerområdet og har samtidig opnået bredde og balance i vores pipeline. På lidt længere sigt søger vi at indgå et partnerskab med et større medicinalselskab for at optimere den fortsatte udvikling og kommercialisering af PROSTVAC var også året, hvor vi indgik de første kontrakter på IMVAMUNE uden for USA. Selv om disse ordrer er små, så er de af stor strategisk betydning. Ønsket om at opbygge eller opretholde et moderne beredskab mod biologisk terror står mange steder højt på dagsordenen. Vi er i fortsat dialog med en række lande og forventer at indgå flere, mindre kontrakter de kommende år. levering af IMVAMUNE, og der er stærk fremdrift i alle tilknyttede aktiviteter. Vi er klar til at påbegynde leverancerne, så snart vi får de fornødne godkendelser. Gennem fortsat fokus på opfyldelse af kontrakten føler vi os godt positioneret til at få tildelt ordren på yderligere 60 millioner doser, som den amerikanske regering har option på. Med hele to vacciner på vej i fase III udvikling går vi således en særdeles spændende, men også udfordrende tid i møde. Og vi er godt rustet til arbejdet. Med både en professionel og veldrevet organisation, der til stadighed vokser, og en solid finansiel position har vi lagt fundamentet til en fortsat positiv udvikling af Bavarian Nordic de kommende år bliver ligeledes et begivenhedsrigt år. Vi har fortsat højt fokus på opfyldelse af kontrakten med den amerikanske regering omkring udvikling og Asger Aamund Bestyrelsesformand Anders Hedegaard Administrerende direktør

4 4 Pipeline og strategi med lav finansiel risiko Bavarian Nordic er et førende industrielt biotekselskab, der udvikler, producerer og markedsfører innovative vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende sygdomme. Selskabets pipeline er bygget op omkring tre forretningsområder: Biodefence, cancer og infektionssygdomme. Finansiel lav risiko strategi Som et led i den almindelige risikospredning er det selskabets strategi ikke at gennemføre store, kostbare fase III projekter uden tilstedeværelsen af en partner eller anden ekstern finansiering. Således er en vigtig overordnet målsætning i forretningsmodellen hele tiden at sikre selskabet en stærk likvid position som til stadighed garanterer selskabet fuld operationel handlefrihed. Derved sikres selskabet ligeledes en uafhængighed af de pt. meget usikre finansielle markeder, og den finansielle risiko for selskabets investorer minimeres. Forretningsområder: Biodefence Dette område udgør, sammen med cancer, selskabets primære forretningsområde. Strategien på dette område fokuserer på at håndtere hele værdikæden fra udvikling til produktion og salg af vacciner. Indenfor Biodefence Fuld værdikæde Cancer Partnerskaber Infektionssygdomme Maksimering af værdi IMVAMUNE Eksisterende profitable kontrakter Eksisterende profitable kontrakter Canada option Øvrige lande Miltbrand Mulighed for statsfinansiering Ingen større omkostninger initieret af Bavarian Nordic PROSTVAC Søgning efter partner i gang med henblik på fase III og kommercialisering NCI finansiering (kliniske forsøg) MVA-BN HER2 Fase II partner søges MVA-BN PRO Delvis NCI finansiering HIV multiantigen Tidlig fase partnerskaber Mæslinger/RSV Tidlig fase partnerskaber Tropesygdomme Udlicensiering pågår

5 5 biodefence arbejdes med to projekter. Det drejer sig om koppevaccinen IMVAMUNE samt en vaccine mod miltbrand. IMVAMUNE projektet er fuldt finansieret gennem eksisterende, overskudsgivende kontrakter. Dertil kommer et vigtigt potentiale, der udgøres af de væsentlige optionselementer, der er knyttet til de eksisterende kontrakter. Den initielle udvikling af en miltbrandvaccine er iværksat med anvendelse af beskedne ressourcer. Det er selskabets forventning, at der er attraktive muligheder for ekstern finansiering af den videre udvikling af vaccine, hvilket er betingelsen for projektets gennemførelse. Cancer I takt med opnåelse af positive kliniske data vil der blive igangsat partnerskabsovervejelser. På cancerområdet vil sådanne partnerskabsovervejelser typisk blive indledt når de første fase II resultater foreligger. Fase III udviklingen af PROSTVAC vil blive gennemført i samarbejde med en partner som således vil overtage den finansielle udviklingsbyrde fra dette projekt. Brystcancervaccinekandidaten MVA-BN HER2 vil blive udviklet frem til fase II, hvorefter partnerdialog indledes. Bavarian Nordics egenudviklede prostatacancervaccine MVA-BN PRO indgår allerede i den udviklingsaftale og finansieringsaftale, der er indgået med NCI. Infektionssygdomme Selskabet har to projekter inden for infektionssygdomme, som begge befinder sig i tidlig udviklingsfase: HIV og mæslinger/rsv. Målet for disse er at gennemføre kliniske afprøvninger i den tidlige fase. Såfremt data understøtter det, vil muligheden for at placere projekterne i eksterne partnerskaber blive undersøgt. Pipeline Præklinisk Fase I Fase I/II Fase II Fase III Marked Næste milepæl Biodefence Kopper IMVAMUNE Fase III 2010* Miltbrand Fase I 2010 * Sælges til regeringer som vaccine under udvikling. Cancer Prostatacancer PROSTVAC Fase III 2010 Prostatacancer Færdiggøre og analysere fase I/II Brystcancer Nyt fase I/II studie 2009 Infektionssygdomme HIV Færdiggøre og analysere fase I/II Mæslinger/RSV Fase I i børn 2009

6 6 PROSTVAC 8,5 måneders forlængelse af livet

7 7 8,5 måneders forlængelse af livet tre en halv gange så lang tid som eksisterende behandlingsmuligheder tilbyder patienter med fremskreden prostatacancer. Det er udsigterne for Bavarian Nordics nye vaccine, PROSTVAC, der tillige ikke har vist nogen alvorlige bivirkninger. En nyerhvervet vaccine har ikke blot styrket Bavarian Nordics pipeline, men har også sat selskabet på landkortet inden for cancerforskning. Og dette er ganske i tråd med selskabets nye strategi, hvor cancer er blevet et opprioriteret område. PROSTVAC er vaccinen, der har vakt genklang i nær og fjern, efter at Bavarian Nordic i efteråret 2008 præsenterede meget lovende data for vaccinen, der viste at den havde potentiale til at forlænge livet for patienter, der lider af fremskreden prostatacancer. Vaccinen er nu under forberedelse til fase III studier og Bavarian Nordic er i dialog med en række internationale medicinalselskaber om den fortsatte udvikling og kommercialisering.

8 8 Prostatacancer Prostatacancer er den hyppigst forekommende cancersygdom hos mænd. Sidste år blev der diagnosticeret over nye tilfælde af prostatacancer på verdensplan, og tallet forventes at stige fremover mennesker verden over dør hvert år af sygdommen, hvilket gør prostatacancer til den tredjehyppigste cancerrelaterede dødsårsag. Den forventede levetid for patienter med metastatisk prostatacancer er ca måneder Hvis sygdommen opdages og behandles tidligt, så er der en god helbredelsesgrad. Men selvom behandlingsmulighederne er mange, så er behandling af fremskreden prostatacancer, hvor der dannes metastaser ikke forbedret synderligt i de senere år. Der er vist nogen effekt ved behandling med hormoner, hvilket forsinker tumorvæksten, men efter et stykke tid bliver hormonbehandling som regel ineffektiv, og herefter er kemoterapi eneste tilbageværende behandlingsmulighed. Der er således et akut behov for forbedrede behandlingstilbud til patienter med metastatisk prostatacancer. Behandling af metastatisk prostatacancer med kemoterapi forlænger overlevelse med ca. 2-3 måneder og er ligeledes forbundet med alvorlige bivirkninger. Prostatacancer ses sjældent hos mænd under 45 år men bliver mere almindeligt med alderen. Omkring hver tredje mand over 50 år har en vis mængde cancerceller i deres prostata, og næsten alle mænd over 80 år har et lille område med prostatacancer. Mange af disse cancerceller vokser ekstremt langsomt. Mange mænd ved aldrig, at de har prostatacancer og i mange tilfælde dør de til sidst af andre årsager end af denne sygdom. De små områder med cancerceller, som er koncentreret i prostatakirtlen, kan dog med tiden vokse og sprede sig til det omkringliggende væv og danne en tumor. Til sidst kan tumoren vokse sig stor nok til at sprede sig til de omkringliggende organer eller blive transporteret med blodet og lymfesystemet (metastase).

9 9 Behandling af prostatacancer De primære behandlingsformer til prostatacancer er anført herunder. I de fleste tilfælde vil det være oplagt med en kombination af de forskellige behandlinger: Kirurgi fjernelse af prostata eller prostatektomi Strålebehandling brugen af højenergistråler eller partikler for at ødelægge cancercellerne Hormonbehandling medicinsk behandling for at blokere hormonerne, herunder testosteron, som er med til at skabe væksten og spredningen af de fleste prostatacancerceller. Denne behandlingsform bruges normalt kun til patienter, hvor canceren har spredt sig fra prostata Kemoterapi den mest almindelige behandling, hvor man kombinerer det kemoterapeutiske stof docetaxel med et kortikosteroid som f.eks. prednison Kombinationsbehandling bruges normalt kun til patienter, hvor canceren har spredt sig fra prostata Vaccine nogle vacciner er nået frem til den sene fase af klinisk udvikling, og er designet til at fremkalde et immunrespons hos patienter, hvis sygdom er genopstået efter kirurgi eller strålebehandling.

10 10 ASCO: American Society of Clinical Oncology verdens førende professionelle cancerorganisation. På ASCO Annual Meeting samles førende forskere fra hele verden om det nyeste inden for cancerforskning. Jorden rundt med PROSTVAC Efter erhvervelsen af PROSTVAC har Bavarian Nordic iværksat en række forberedelser til at kunne starte fase III studier med vaccinen i Blandt andet er selskabet i færd med at overføre og validere produktionsprocessen, således at materiale til de kliniske forsøg, og senere hen den endelige vaccine kan produceres. Ligeledes er selskabet i gang med at udvælge en partner, med hvem fase III studierne og den endelige kommercialisering af vaccinen kan gennemføres. I løbet af 2009 præsenteres forskellige data for PROSTVAC på nogle af de ledende internationale kongresser inden for cancerforskning. I maj 2009 præsenteres data fra fase II studiet med PROSTVAC på ASCO Annual Meeting i Orlando, USA af én af USA s førende forskere i prostatacancer, Professor Philip Kantoff fra Harvard Medical School. - Der findes kun få tilgængelige behandlinger af fremskreden prostatacancer. Det er derfor meget opmuntrende at se en så stor forbedring af den gennemsnitlige overlevelse. Disse fase II data med PROSTVAC vil danne grundlag for et bekræftende fase III studie, og produktet vil efter denne bekræftelse potentielt kunne opfylde et udækket behandlingsbehov for disse patienter. Professor Philip Kantoff fra Harvard Medical School

11 11 PROSTVAC - vaccinen Bavarian Nordic erhvervede PROSTVAC i 2008 som led i det videnskabelige partnerskab, der blev indgået med National Cancer Institute (NCI) i USA. NCI er en del af de amerikanske sundhedsmyndigheder, og er den førende institution inden for cancerforskning i det amerikanske sundhedsvæsen. NCI har spillet en aktiv rolle i udviklingen af lægemidler til cancerbehandling i mere end 50 år. PROSTVAC er en terapeutisk cancer vaccine, der er på vej ind i det sene stadie af klinisk udvikling. Vaccinen har potentiale til at forlænge livet signifikant for mænd med fremskreden prostatacancer, hvor der i øjeblikket findes begrænsede behandlingsmuligheder. Vaccinen er afprøvet i en række fase I og fase II undersøgelser med deltagelse af mere end 500 patienter igennem de sidste 10 år. Det seneste studie, som var en stor, randomiseret (2:1) fase II placebokontrolleret undersøgelse med 125 patienter med metastatisk prostatacancer, blev gennemført over en 4-årig periode. Kliniske data fra undersøgelsen viser, at patienter vaccineret med PROSTVAC havde en signifikant længere overlevelse på gennemsnitligt 8,5 måneder sammenlignet med kontrolgruppen. Endvidere viste studiet, at PROSTVAC har en fortræffelig bivirkningsprofil. Det er på baggrund af disse positive data, at Bavarian Nordic har valgt at føre projektet ind i fase III, som forventes at starte i Overlæge Michael Borre, urinvejskirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby: - Med PROSTVAC vil vi udover traditionelle destruktive behandlinger som kirurgi, bestråling, fryseteknik, kastration og kemoterapi kunne introducere en kræftbehandling ved hjælp af kroppens egne forsvarssystemer. Det er en ekstrem elegant måde at behandle på. Og da bivirkningerne er oplyst meget begrænsede i forhold til kendte behandlinger, ser jeg det som et meget stort fremskridt og supplement til eksisterende behandling. - Da man fandt, at kemoterapi kunne forlænge livet med to-tre måneder, havde man virkelig svært ved at få armene ned af begejstring. Her forlænges levetiden angiveligt endnu længere, og det er værd at bemærke, at vaccinen er afprøvet på meget syge mennesker, så man kan forestille sig en endnu bedre virkning, når PROSTVAC gives tidligere i sygdommens forløb. Måske kan den endda vise sig helbredende evt. i kombination med anden behandling. Under alle omstændigheder kan man se et stort fremtidigt potentiale i behandlingen.

12 12 IMVAMUNE den moderne koppevaccine

13 13 Et af guldæggene hos Bavarian Nordic er den moderne koppevaccine, IMVAMUNE, der er på vej ind i den afsluttende udviklingsfase. Men trods at vaccinen fortsat er under udvikling, er produktionen af den i fuld gang, og Bavarian Nordic venter nu blot på grønt lys fra de amerikanske myndigheder for at kunne påbegynde leveringen af de første millioner doser ud af en samlet kontrakt med den amerikanske regering på 20 millioner doser. I begyndelsen af 2009 afholdt Bavarian Nordic et fase II afslutningsmøde med de amerikanske sundhedsmyndigheder med henblik på at udforme fase III studierne, som selskabet forventer at påbegynde i Såfremt dette forløber planmæssigt, regner Bavarian Nordic med at kunne indsende en registreringsansøgning for vaccinen til myndighederne i Dermed vil vejen for en fuld kommercialisering af IMVAMUNE være banet. Imens har selskabet solidt fokus på at opfylde de allerede indgåede kontrakter på IMVAMUNE til regeringer rundt om i verden, herunder den store ordre på 20 millioner doser til USA, som blev modtaget i Og undervejs forventer selskabet at modtage flere, mindre ordrer, der er med til at sikre Bavarian Nordic et solidt kapitalberedskab og sætter selskabet i stand til at udvikle sine øvrige projekter. IMVAMUNE er en såkaldt tredjegenerations koppevaccine, med en unik og overlegen sikkerhedsprofil sammenlignet med de traditionelle koppevacciner. Vaccinen er testet i mere end personer, herunder mere end 900 immunsvækkede personer, der ikke må vaccineres med de traditionelle koppevacciner. Udover USA, har Canada og et land i Asien indgået kontrakter med Bavarian Nordic om levering af IMVAMUNE til landenes biologiske forsvar.

14 14 Vacciner på vej Produktionen af koppevacciner på fabrikken i Kvistgård er i fuld gang, og i 2009 ruller de første doser af sted til USA. Når Bavarian Nordic forventeligt medio 2009 modtager amerikanernes godkendelse af en række data for vaccinen IMVAMUNE, som selskabet indsendte i efteråret 2008, påbegyndes leveringen af de i alt 20 millioner doser, som den amerikanske regering tegnede kontrakt på i Kontrakten også kendt som RFP-3 - har været det absolutte omdrejningspunkt for selskabet de senere år, fordi den ikke blot omhandlede produktion og levering af vacciner, men også den afsluttende udvikling af vaccinen, således at den kan blive godkendt til anvendelse i en nødsituation og senere hen opnå godkendelse til brug i den generelle befolkning. Undervejs har Bavarian Nordic opfyldt en række milepæle, der til dato har udløst USD 125 mio. ud af kontraktens samlede værdi på USD 500 mio. Senest modtog Bavarian Nordic i slutningen af 2008 en milepælsbetaling på USD 25 mio. efter at have indsendt sikkerhedsrapporten fra et større fase II studie til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Denne rapport udgjorde endvidere en væsentlig del af datapakken, der blev indsendt til de amerikanske sundhedsmyndigheder i november 2008 med henblik på evaluering af, hvorvidt de samlede data understøtter anvendelsen af IMVAMUNE som koppevaccine i en erklæret nødsituation. Med påbegyndelsen af leverancer, begynder Bavarian Nordic samtidig at fakturere den resterende del af kontrakten, hvor der endnu udestår USD 375 mio. eller ca. DKK 2 mia. De resterende doser leveres og faktureres i perioden frem til 2012.

15 15 Med den fortsatte succesfulde opfyldelse af kontrakten, er det vores forventning, at amerikanerne vil udnytte den option, de har i kontrakten, som omfatter levering af op til yderligere 60 mio. doser IMVAMUNE til en værdi af 1,1 mia. dollars. Anders Hedegaard, administrerende direktør i Bavarian Nordic. Overblik over forløb og indhold i RFP-kontrakterne Kontrakt Tildelt i året Indhold Værdi RFP Tidlig klinisk og teknisk udvikling af $ 29 mio. IMVAMUNE RFP Industrialisering af produktionsproces > $ 115 mio. produktion og levering af doser. Kliniske studier, der skal understøtte en nødberedskabsgodkendelse til anvendelse af vaccinen i raske RFP-3 basis mio. doser vaccine. Kliniske studier, $ 500 mio. der skal understøtte registrering af vaccinen til brug i raske personer samt nødberedskabsgodkendelse til anvendelse af vaccinen i HIV-smittede RFP-3 option? Indkøb af yderligere 60 mio. doser $ 1,1 mia. Kliniske studier, der skal understøtte registrering af vaccinen til brug i HIV-smittede samt børn og ældre.

16 16 Som den første vaccine nogensinde vil IMVAMUNE gennemgå en unik godkendelsesprocedure hos de amerikanske sundhedsmyndigheder. Vaccinen påbegynder efter planen de afgørende fase III studier i 2010, og i 2013 forventes registreringsansøgningen indsendt. På vej i fase III I 2008 og 2009 har udviklingen af IMVAMUNE taget et par væsentlige skridt hen i mod den endelige registrering af vaccinen. Med den succesfulde afslutning af et større fase II studie med IMVAMUNE i efteråret 2008, kunne Bavarian Nordic i begyndelsen af 2009 afholde et fase II afslutningsmøde med de amerikanske sundhedsmyndigheder med henblik på at diskutere udformningen af fase III studier samt datakravene til registrering af vaccinen. Mødet forløb succesrigt og der var en åben og særdeles konstruktiv dialog med myndighederne. Fase III studierne skal blandt andet påvise vaccinens effektivitet, men da kopper ikke længere eksisterer blandt befolkningen, er det ikke muligt at gøre dette via kliniske forsøg i mennesker. I stedet tillader de amerikanske sundhedsmyndigheder, at vaccinens effektivitet påvises i dyr, og dette er et helt nyt, og unikt regelsæt, som Bavarian Nordic er de første til at arbejde under. Bavarian Nordic har til dette formål udformet en række effektivitetsmodeller i dyr og har påvist at effektiviteten af IMVAMUNE er sammenlignelig, måske endda bedre end for de traditionelle koppevacciner. Når de amerikanske myndigheder har godkendt disse effektivitetsmodeller samt fase III protokollen, vil fase III studierne kunne påbegyndes. Den særlige godkendelsesprocedure betyder, at studierne forventes at begynde sent i Hvis godkendelsen og studierne forløber planmæssigt, er det selskabets forventning at indsende en registreringsansøgning til de amerikanske myndigheder i 2013.

17 17 Kontrakter uden for USA I tråd med forventningerne indgik Bavarian Nordic flere, mindre kontrakter med andre lande i To lande har indtil videre tegnet kontrakter med Bavarian Nordic, og selskabet er i øjeblikket i dialog med ca. 10 andre lande. Bavarian Nordic forventer, at dette vil føre til flere, mindre ordrer inden for de næste år, mens store kontrakter først forventes, når IMVAMUNE opnår registrering. Et sydasiatisk land placerede i foråret en mindre ordre på IMVAMUNE. Denne blev senere på året fulgt op med endnu en mindre ordre. Canada, der i 2007 udskrev en licitation til indkøb af en MVA-baseret koppevaccine, indgik i december 2008 kontrakt med Bavarian Nordic om levering af doser IMVAMUNE til landets biologiske beredskab. Udover leveringen af vacciner, der forventes at finde sted i 2009, indeholder kontrakten endvidere betaling for processen, der kan føre IMVAMUNE frem til en nødberedskabsgodkendelse. Også Canada har indgået et længerevarende samarbejde med Bavarian Nordic, idet kontrakten indeholder en option på køb af op til yderligere doser IMVAMUNE samt betaling for undersøgelse af kravene til en endelig godkendelse af vaccinen til det canadiske marked.

18 18 En solid kassebeholdning sikrer et robust fundament og strategisk frihed Som biotekselskab, bliver Bavarian Nordic betragtet som en højrisikoaktie, og i en krisetid som nu, har dette haft en særlig negativ indvirkning på mange, både private og institutionelle investorers, investeringsstrategi. Men trods de faldende aktiekurser, fremstår Bavarian Nordic i dag stærkere end nogensinde. Selskabet har via sin eksisterende forretning og finansielle position et særdeles robust fundament for videre udvikling. Vækstpotentiale IMVAMUNE og PROSTVAC på vej i fase III Profitable igangværende kontrakter til en værdi af mere end DKK 3,5 mia. Option på yderligere udvikling og levering af vacciner til mere end DKK 6 mia. Igangværende ordrer til lande udenfor USA Opstart af et miltbrandvaccineprogram Samarbejde med NCI én af verdens førende cancerforskningsinstitutioner Kommende partnerskabsaftale på PROSTVAC MVA-BN PRO and MVA-BN HER2, MVA-BN HIV on track Stærk portefølje af patentrettigheder Verdens eneste specialiserede fabrik til kommerciel fremstilling af MVA-baserede vacciner Risikominimering Stærk finansiel position ca. DKK 800 mio. i kapitalberedskab Solide og finansielt stærke kunder og markeder Kapitalberedskab vil blive styrket via igangværende kontrakter på IMVAMUNE i 2010 og fremover

19 19 - Aktiemarkedets værdiansættelse af Bavarian Nordic er helt absurd. Selskabet har en markedsværdi på godt og vel DKK 1 mia., men der er næsten DKK 800 mio. i kassen og indgåede kontrakter til en værdi af mere end DKK 2 mia., siger aktieanalytiker Michael Novod fra Handelsbanken. Han mener, at selskabet rummer et stort potentiale, hvilket også er årsagen til at Handelsbanken har udpeget Bavarian Nordic som en af de bedste investeringer i den nordiske bioteksektor. - Oveni kommer så muligheden for en udvidelse af kontrakten med den amerikanske regering til en værdi af DKK 6 mia., selskabets moderne produktionsanlæg samt et kommende fase III projekt inden for prostatacancer, der kan udløse en større partnerskabsaftale. Værdien af alle disse elementer overstiger langt den værdi man betaler for aktien i dag, tilføjer han.

20 20 Stærkt positioneret til fortsat vækst og indtjening På få år har Bavarian Nordic gennemgået transformationen fra et lille biotekselskab til et industrielt selskab, og har skudt den kommercielle epoke igang. Den første epoke selskabets opståen Bavarian Nordic startede oprindeligt sine aktiviteter baseret på et samarbejde mellem en række danske og tyske forskere samt danske investorer. Selskabets patenterede MVA-BN teknologi er en videreudvikling af dette tidlige arbejde, og er i dag én af Bavarian Nordics kernekompetencer. Efter en forsigtig udvikling i de første år har selskabet gennem de senere år gennemlevet en voldsom vækst. Den anden epoke industriel produktion etableres I 2003 startede Bavarian Nordic opbygningen af verdens eneste dedikerede storskala MVA produktionsanlæg i Kvistgård. Dette var starten på en helt ny epoke for selskabet som i de kommende år fik etableret et forbilledligt samarbejde med den amerikanske regering. I perioden frem til i dag har Bavarian Nordic modtaget en række udviklings- og leverancekontrakter (RFP kontrakterne) til USA samt forskellige leverancekontrakter til andre lande. Den tredje epoke kommercielle kontrakter, fremtiden I løbet af 2009 forventer vi at tage endnu et vigtigt skridt i selskabets udvikling. Strategien er blevet tilpasset, der er kommet en større prioritering i pipelinen ligesom flere industridiscipliner er blevet implementeret. Fra at være et rendyrket forskningsselskab fremstår Bavarian Nordic i dag som et selskab der udover sin lovende forskningsportefølje er et ordreproducerende industrielt selskab, der genererer en millionomsætning på baggrund af et kommercielt salg af innovative egenudviklede vacciner.

21 medarbejdervækst I starten af 2003 var der ansat 62 medarbejdere i Bavarian Nordic, mens der i slutningen af 2009 forventes at være mere end 350 medarbejdere svarende til en gennemsnitlig årlig medarbejdervækst på ca. 30 %. I en tid hvor mange virksomheder er pressede af finanskrise og økonomisk afmatning i samfundet er der fortsat vind i sejlene i Bavarian Nordic. I løbet af 2009 forventer selskabet at skulle ansætte flere nye medarbejdere, hvoraf hovedparten vil være relateret til opskalering af produktionen.

22 22 Hovedtal for koncernen Beløb i mio. DKK Resultatopgørelse pr. 31. december Nettoomsætning 208,8 332,1 175,3 Produktionsomkostninger 196,7 64,5 136,3 Forsknings- og udviklingsomkostninger 129,6 243,6 118,4 Salgs- og administrationsomkostninger 92,0 89,1 124,4 Andre driftsomkostninger Resultat før renter og skat (EBIT) (209,5) (65,0) (203,8) Finansielle poster, netto 26,2 14,5 (1,0) Resultat før skat (183,3) (50,5) (204,8) Årets resultat (150,4) (63,5) (160,9) Balance Langfristede aktiver 594,2 538,8 568,2 Kortfristede aktiver 1.100, ,2 386,2 Samlede aktiver 1.694, ,1 954,4 Egenkapital, ultimo 1.015, ,7 691,4 Langfristede forpligtelser 52,7 134,7 150,6 Kortfristede forpligtelser 626,5 379,7 112,4 Pengestrømsopgørelse Likvide midler og værdipapirer 795,9 913,6 332,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (22,4) 163,2 (194,5) Pengestrømme fra investeringer (81,5) (16,1) (192,2) Investering i materielle anlægsaktiver 12,0 5,8 73,9 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (15,1) 440,4 219,0 Nøgletal (i DKK) Indre værdi 129,9 155,8 108,4 Børskurs, ultimo Børskurs/Indre værdi 1,0 1,9 5,4 Udestående aktier i t.stk, ultimo Egenkapitalandel 60% 70% 72% Antal medarbejdere, ultimo

23 23 Årsregnskab 2008 I slutningen af marts 2009 offentliggjorde Bavarian Nordic årsrapporten for Rapporten kan downloades på selskabets hjemmeside. Nedenfor følger en kort gennemgang af den økonomiske udvikling i 2008 samt forventningerne til Økonomisk udvikling i 2008 Bavarian Nordic genererede i 2008 en omsætning på DKK 209 mio. Omsætningen kommer i al væsentlighed fra de løbende kontrakter med de amerikanske sundhedsmyndigheder (udviklingskontrakter RFP-1 og RFP-2) samt opnåelse af én milepælsbetaling i RFP-3 kontrakten. Resultatet før skat udviste et underskud på DKK 183 mio. Koncernens frie nettolikviditet udgør DKK 796 mio. ved udgangen af året. Forventninger til 2009 Bavarian Nordic forventer i 2009 en omsætning i størrelsesordenen DKK 375 mio. og et underskud før skat i størrelsesordenen DKK 225 mio. Omsætningen udgøres primært af levering af ca. 2 millioner doser IMVAMUNE til USA under RFP-3 kontrakten og fakturering af fortsættelsen af RFP-2 kontrakten samt kontrakter på koppevacciner til andre lande. Der er i forventningerne til 2009 udelukkende medtaget omsætning fra allerede indgåede kontrakter. For 2009 vil selskabet have et ekstraordinært stort likviditetstræk som følge af øgede omkostninger til opskalering af produktion, fortsat opbygning af vaccinelager, forberedelse af fase III studiet med PROSTVAC samt øgede omkostninger til fase II og forberedelser til fase III studier med IMVAMUNE. Det forventes, at likviditetstrækket i indeværende år vil blive i niveauet DKK 400 mio. Således forventes selskabets fri nettolikviditet at andrage ca. DKK 400 mio. ved årets udgang. Bavarian Nordic forventer at styrke sin likviditet yderligere gennem de kontraherede IMVAMUNE leverancer i 2010 og fremover og således forventes den fri nettolikviditet ved udgangen af 2012 at være på niveau som ved udgangen af Den samlede IMVAMUNE forretning, samt RFP-3 kontrakten isoleret set, har over leveranceperioden en positiv resultateffekt samt en positiv cash flow effekt. Forventningerne er baseret på, at Bavarian for, at selskabet i 2009 opnår tilladelse til at påbegynde leverancerne til USA. Det er selskabets forventning, at leverancerne af de 20 millioner doser IMVAMUNE under RFP-3 kontrakten vil finde sted i perioden Forventningen til selskabets likviditet er endvidere baseret på et valutakursforhold for USD/ DKK på ca. 6.

24 24 Bavarian Nordic Aktien Finanskrisen slog for alvor igennem på aktiemarkederne i 2008, og dette ramte også Bavarian Nordic. Nedturen for selskabets aktie begyndte endda som med de fleste øvrige biotekaktier - tidligere end for de fleste andre danske aktier. I årets løb mistede selskabet 55% af sin markedsværdi, selvom der blandt andet med udvidelsen af pipelinen og opnåelsen af positive resultater blev tilført store værdier til selskabet. Selskabet oplevede i perioden en tilgang af mere end nye aktionærer, og havde således ved udgangen af navnenoterede aktionærer. Bavarian Nordic A/S stamdata pr. 31. december 2008 Fondsbørs NASDAQ OMX København Aktiekapital DKK Antal aktier Aktieklasser En klasse Nominel værdi DKK 10 Ihændehaverværdipapirer Ja Ejerskab og stemmeretsbegrænsning Nej Fondskode/ISIN DK Bavarian Nordic er optaget i MidCap+ segmentet på NASDAQ OMX København. Større aktionærer: A.J. Aamund A/S LD ATP Elektronisk kommunikation forbedrer dialogen med aktionærerne Bavarian Nordic har iværksat en række nye initiativer, der muliggør en hurtigere og nemmere kommunikation med selskabets aktionærer. Blandt andet har selskabet på sin hjemmeside introduceret en aktionærportal, hvor alle navnenoterede aktionærer kan logge på og vælge egne præferencer for modtagelse af materiale fra selskabet. Det er muligt at tilmelde sig årsrapport via , indkaldelse til generalforsamling via og endeligt er det muligt at tilmelde sig samt afgive fuldmagt til generalforsamlingen via portalen. Finanskalender april Ordinær generalforsamling 27. april Delårsrapport for 1. kvartal august Delårsrapport for 1. halvår november Delårsrapport for 9 måneder (1. januar 30. september 2008)

25 25 Danske biotekaktier april 2008 til april 2009 Bavarian Nordic ALK-Abelló LifeCycle Pharma Genmab NeuroSearch Exiqon Topotarget APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR Få seneste nyheder på Tilmeld dig selskabets mailingliste på Så modtager du automatisk selskabs- og pressemeddelelser umiddelbart efter offentliggørelse. Møde med aktionærerne i ind- og udland I årets løb deltager Bavarian Nordic i en lang række aktionærmesser- og møder for private investorer, hvor selskabet præsenteres alene eller i samarbejde med andre danske biotek- og medicinalvirksomheder. Selskabets ledelse afsætter mange ressourcer til deltagelse i roadshows hvor der afholdes en lang række møder med professionelle investorer i forbindelse med aflæggelse af kvartalsregnskaber samt deltagelse i forskellige konferencer. På selskabets hjemmeside findes en kalender, der rummer de kommende større, planlagte aktiviteter rundt om i Danmark og udlandet. I 2008 afholdt selskabet med stor succes en kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere fra ind- og udland. Dette arbejde vil fremover blive et opprioriteret fokusområde med sigte på at få flere udenlandske investorer, herunder amerikanske, så aktionærsammensætningen i højere grad afspejler den geografiske spredning af selskabets aktiviteter og fremtidige salg. Kontakt Investor Relations Har du spørgsmål eller ønsker du uddybende materiale om Bavarian Nordic, er du altid velkommen til at kontakte Investor Relations: Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations Telefon: Hjemmeside:

26 26 Bavarian Nordics hovedsæde og produktionsfacilitet i Kvistgård forbereder i øjeblikket de første leverancer af vacciner til den amerikanske regering. I den forbindelse opskaleres produktionsaktiviteterne og det har medført behovet for at foretage mindre udvidelser af faciliteten, så der er plads til de ca. 50 nye medarbejdere, som forventes ansat i løbet af 2009.

27 Kvistgård, Danmark - hovedkontor og produktion München, Tyskland - forskning og udvikling Berlin, Tyskland - pilot produktion Mountain View, USA - forskning i cancervacciner Washington, DC, USA - relationer Singapore - repræsentationskontor Design og produktion: meyer & bukdahl as

28 Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Danmark Tlf.: Fax: CVR:

Bavarian Nordic kort fortalt

Bavarian Nordic kort fortalt Aktionær Magasin 07 Bavarian Nordic kort fortalt Bavarian Nordic er en førende international biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler og producerer innovative vacciner til forebyggelse og behandling af

Læs mere

EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR

EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR ROLF SASS SØRENSEN, VP INVESTOR RELATIONS INVESTORDAGEN 3. JUNI 2014 BAVARIAN NORDIC CANCERIMMUNTERAPIER OG VACCINER MOD INFEKTIONSSYGDOMME FAKTA Grundlagt i 1994,

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Introduktion. Stærk fremgang i pipelinen med øget fokus på cancervacciner

Introduktion. Stærk fremgang i pipelinen med øget fokus på cancervacciner ÅRSRAPPORT 2008 PARTNERSKAB MED NATIONAL CANCER INSTITUTE OG ERHVERVELSE AF NY SEN-FASE VACCINE KANDIDAT PROSTVAC DER HAR VIST HALVTREDS PROCENT FORBEDRET OVERLEVELSE I PATIENTER MED FREMSKREDEN PROSTATA

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 17. april 2013 Asger Aamund Bestyrelsesformand 2 Væsentlige begivenheder Ny IMVAMUNE leveringskontrakt til værdi af 1,3 mia. kr. netop indgået med USA Succesrigt arbejde med optimering

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 24. APRIL 2014 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse 27. april 2010 Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 Snarlig opstart af IMVAMUNE leverancer til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

bavarian Nordic Magazine 2010

bavarian Nordic Magazine 2010 bavarian Nordic Magazine 2010 2 bavarian Nordic Magazine 2010 Jeg takker PROSTVAC for min gode livskvalitet i de senere år Frank har levet med sin prostatacancer i 18 år, men kan nyde livet og mener, at

Læs mere

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2011

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2011 Selskabsmeddelelse 31. maj 2011 Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Bavarian Nordic A/S ( Værdipapirer ) i USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S

Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S År 2014, den 24. april, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S, CVR 16271187, på Comwell Borupgaard, Nørrevej

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 1..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 Bavarian Nordic Vacciner til forebyggelse og behandling af cancer og infektionssygdomme Grundlagt i 1994 Virksomhed i

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

INVESTORDAGEN AARHUS 13. JUNI 2017

INVESTORDAGEN AARHUS 13. JUNI 2017 INVESTORDAGEN AARHUS 13. JUNI 2017 1 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende; stærkt kapitalberedskab Fuldt integreret med forskning, udvikling og produktion Godkendt teknologiplatform Differentieret pipeline

Læs mere

Magazine 2013 FEJRINGERS ÅR PROSTVAC IMVAMUNE SIDE04. Interimanalyser. nu er de første. SIDE Godkendt! Bavarian Nordic. 20 millioner doser leveret

Magazine 2013 FEJRINGERS ÅR PROSTVAC IMVAMUNE SIDE04. Interimanalyser. nu er de første. SIDE Godkendt! Bavarian Nordic. 20 millioner doser leveret DE STORE FEJRINGERS ÅR Administrerende direktør Anders Hedegaard ser tilbage på et år med betydelige begivenheder for virksomheden SIDE04 Magazine 2013 Bavarian Nordic IMVAMUNE nu er de første 20 millioner

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Den afgørende fase Påbegyndelsen af fase 3 forsøget med. for selskabet, som nu har bragt sig helt frem i forskningseliten.

Den afgørende fase Påbegyndelsen af fase 3 forsøget med. for selskabet, som nu har bragt sig helt frem i forskningseliten. Magazine 2012 2 bavarian Nordic Magazine 2012 Den afgørende fase Påbegyndelsen af fase 3 forsøget med PROSTVAC i november 2011 var en milepæl for selskabet, som nu har bragt sig helt frem i forskningseliten.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2007

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2007 Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2007 Styrkelse af den kommercielle organisation Bavarian Nordic har etableret en ny, selvstændig salgs- og marketingfunktion,

Læs mere

som er vores igangværende fase 3 forsøg med PROSTVAC til behandling af metastatisk

som er vores igangværende fase 3 forsøg med PROSTVAC til behandling af metastatisk Årsrapport 2012 Indhold Brev fra den administrerende direktør 4 Vores virksomhed 6 Milepæle 2012 og 2013 8 Fokusområder og kortsigtede mål 9 Hoved- og nøgletal 10 Regnskabsberetning 2012 11 Forventninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 6/2014 29. april 2014 Delårsmeddelelse, 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. BAVARIAN NORDIC A/S År 2013, den 17. april, kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S, CVR 16271187, på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten. Advokat Marianne Philip

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011 Forbedring af driftsunderskud på DKK 85 mio. i forhold til 2010 Reduktion i cash burn på DKK 110 mio. i første kvartal 2011 i forhold til 2010 Tidligere udmeldte forventninger fastholdes Offentliggjorde

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2014 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

INVESTORDAGEN KØBENHAVN 19. SEPTEMBER 2017

INVESTORDAGEN KØBENHAVN 19. SEPTEMBER 2017 INVESTORDAGEN KØBENHAVN 19. SEPTEMBER 2017 1 PROSTVAC FASE 3 - STATUS Det globale fase 3 forsøg i 1.297 patienter med fremskreden prostatakræft er standset Den uafhængige datarådgivningskomité anbefalede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Side 1 af 9 TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for første kvartal 2005 Bestyrelsen for Bavarian Nordic A/S har i dag på et ordinært bestyrelsesmøde godkendt selskabets delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere