Turistgruppen Vestjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistgruppen Vestjylland"

Transkript

1 Initiativets titel 100 nye sunde oplevelsestilbud udvikling af nye turisme- og oplevelsesprodukter for den sunde region. Resumé Inden for 4 udvalgte indsatsområder vil udvikle mindst 100 nye sunde oplevelsestilbud. Vi vil for hvert indsatsområde igangsætte konkrete udviklingsforløb, hvor der udvikles en hel række nye konkrete turisme- og oplevelsesprodukter inden for bl.a. sundhed, kost og fødevarer, velvære og motion. Udviklingsarbejdet samles om dannelsen af temarelevante netværk bestående af innovationspartnere fra kommuner, foreninger, erhverv og vidensmiljøer. De nyudviklede turisme- og oplevelsesprodukter testes og implementeres hos erhvervet i 4 vestjyske kommuner med henblik på at øge omsætningen og skabe beskæftigelse. Fokus vil især være rettet mod at skabe aktivitet og omsætning uden for turismens højsæson til glæde for både offseason-gæster og for yderområdernes lokalbefolkning. Med udgangspunkt i temaet den sunde region vil projektet færdigudvikle en række helt nye turisme- og oplevelsesprodukter i samarbejde med og til gavn for turisterhvervet og turistområderne i de 4 vestkystkommuner: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig. Implicit vil vi trække på disse områders styrkeposition inden for kystturisme og aktiv ferie. De 4 kommuner vil med andre ord fungere som testområder (pilotområde) for projektets udviklingsaktiviteter. Overordnet set vil aktiviteterne i projektet koncentreres om udviklingsforløbene for følgende 4 indsatsområder: Temauger: 35 temabaserede oplevelsesprodukter i ugeforløb inden for kultur, natur og aktiv ferie, direkte implementeret hos turistvirksomheder og turistområder. Motionsarrangementer & Aktiv Ferie: 15 professionaliseret og internationaliseret motionsarrangementer og 5 nye motionsruter til direkte implementering hos turistvirksomhederne og turistområdernes aktivitetsportefølje. Sund Kost & Fødevarer: Ny kogebog med sunde menuforslag med udgangspunkt i lokale fødevarer til alle selvhusholdingsferieformer (feriehus, ferielejligheder og camping). Ny sundmenu henvendt henholdsvis til målgruppen: børn og målgruppen: voksne, implementeret på 20 restauranter i testområdet. Afstressning & Mental Sundhed: 5 helt nye sæt af service og produktydelser (ferieprodukter) med fokus på langsomhed, søvn, fred & ro, mv. til direkte implementering i turistvirksomhedernes produktkatalog. 1

2 Hovedaktiviteterne for indsatsområderne handler bl.a. om dannelse af netværk med innovationspartnere, konceptudvikling og registreringer samt implementering og test af resultaterne fra produktudviklingsarbejdet. Formål Det overordnede formål med projektet - set i forhold til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er: at øge virksomheders innovationskompetencer, at udvikle og formidle nye metoder, der øger innovationskraften i regionens styrkepositioner. Med henvisning til Vækstforums handlingsplan for regional udvikling vil vi i projektet arbejde med styrkeposition 5.8 for Innovation: Oplevelsesøkonomi. Oplevelsesøkonomien er efter vores vurdering specielt en styrke for regionens yderområder, hvor turismen har en vital betydning for den beskæftigelsesmæssige og økonomiske udvikling. Projektet vil derfor som en afledt effekt kunne skabe balance i udviklingen mellem yderområderne og vækstcentrene i den østlige del af regionen. Formålet med projektet er samtidig gennem udvikling af basiskoncepter at skabe et grundlag for videreudviklingen af konkrete turisme- og oplevelsesprodukter og herigennem skabe vækst og jobs for turisterhvervet. Slutprodukterne skal give danske og udenlandske gæster og lokalbefolkningen nye sunde oplevelser og interesser og derigennem skabe mere omsætning hos turistvirksomhederne. Samtidig vil målet med produktudviklingen være at øge kapacitetsudnyttelsen udenfor højsæsonen og dermed skabe større omsætning inden for oplevelsesøkonomien generelt i regionen. Mål Det overordnede mål med projektet er, gennem koordineringen af samspillet mellem en række innovationspartnere inden for kommuner, erhverv og foreninger, at skabe en række helt nye turisme- og oplevelsesbaserede produkter. Under dette hovedmål kan der opstilles en række indsatsmål for projektet: 1. Temauger: Efter 3 år har projektets hovedaktiviteter skabt øget omsætning i turismens lavsæsoner i forårs- og efterårsmånederne. Innovationssamspillet og netværk mellem erhverv, kommuner og foreninger er optimeret omkring udviklingen af nye konkrete aktiviteter. Temaugerne er gennem projektet implementeret i den enkelte turistvirksomheds produktportefølje. 2

3 2. Motionsarrangementer & Aktiv ferie: Projektet har efter 3 år skabt mere innovativviden omkring det at skabe et bæredygtigt økonomisk grundlag for motionsarrangementer i regionen. Projektet vil bl.a. have genereret konkrete kravspecifikationer for et motionsarrangements bæredygtighed målt på professionalitet og international orientering. I 2010 vil disse motionsarrangementer være en naturlig del af turistvirksomhedernes udbud af internationale oplevelser. 3. Sund kost & Fødevarer: Målet er at projektet vil have muliggjort det for turistvirksomheder at kunne bringe sunde fødevarepakker (ala De fire årstider ), produceret af lokale fødevareproducenter direkte til døren hos de gæster, som bor i feriehus, camping eller i ferielejlighed. Mindst 20 restauranter vil have en ny sund-menu henvendt til henholdsvis til børn og voksne på menukortet. Præsentationsmateriale med portrætter af lokale fødevareproducenter og mindst 1 kogebog med menuforslag til ferie-selvhusholdningen vil være at finde i feriehuset, på campingpladsen eller i ferielejligheden i testområderne. 4. Afstressning & Mental sundhed: I 2010 udbyder flere turistvirksomheder 1-5 konkrete produkter under temaet afslapning, søvn og langsomhed (væk fra hverdagens stress) med en pakke af tilkøbsmuligheder eksempelvis fra ekstra gode puder og dyner, litteratur, øde beliggende feriehuse, forslag til afstressende gåture i naturen og på stranden, etc. Baggrund og indhold Baggrunden for projektet er, at dansk og international økonomi i stigende grad drives af en efterspørgsel efter oplevelser. Vækstpotentialet inden for turisme- og oplevelsesområdet er særlig udtalt i yderkommunerne i Vestjylland, hvor turismen har en vital økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning for udviklingen. De 4 vestjyske kommuner omtalt i resumeet er således udviklings- og testområde for projektet. Indholdet i projektet tager udgangspunkt i en tilbagevenden til ideen om at ferie handler både om den mentale og fysiske sundhed. Gennem udvikling, konceptualisering og en internationalisering vil dette initiativ gøre det attraktivt for både virksomheder (kommerciel basis) og forbrugere at udnytte de muligheder, som potentielt findes i regionen for sunde oplevelser. Formålet med projektet i denne sammenhæng er, at gøre det nemmere, mere tilgængeligt og mere oplagt at være sund i regionen i forbindelse med en kortere eller længere ferie. Projektet vil med andre ord kæde behovet for sundhed i ferien sammen med at kunne imødekomme erhvervets behov for nye oplevelsesbaserede produkter. Projektet vil implicit skabe nye basiskoncepter for udviklingen af nye 3

4 konkrete oplevelsesprodukter delt op i de 4 konkrete indsatsområder: Temauger, Motionsarrangementer & Aktiv Ferie, Sund kost & Fødevarer i ferien samt Afstressning & Mental sundhed. Figur 1. Indsatsområdernes idé og indhold Indsatsområde Idé og indhold 1. Generelt Generelle udviklingsopgaver som falder helt uden for eller ind under alle indsatsområder, eksempelvis regnskab, projektstyring, koordinering mv. Ved temauger forstås en eller flere årligt tilbagevendende perioder, hvor der indenfor en uge sættes fokus på et bestemt tema som f.eks. lystfiskeri, ridning, surf, sejlads, motion i naturen, sund kost etc. Temaugen kan foregå enten i et enkelt lokalområde eller i mange forskellige områder af Regionen i samme uge. Temaugen kan have forskelligt indhold under hensynstagen til det enkelte lokalområdes muligheder. 3. Motionsarrangementer & Aktiv Ferie Udbudet af oplevelser inden for idræt og motion er bredt funderet i regionen. I dette indsatsområde vil vi arbejde med udviklingen af et basiskoncept for opgearingen, internationaliseringen og professionaliseringen af flere idrætsarrangementer. Set som oplevelsesprodukter findes her et stort potentiale. Mange motionsarrangementer er i dag ikke på et niveau, hvor man er gearet til eksempelvis at modtage internationale gæster. Ideen er at udvælge de idrætsarrangementer, som har mest potentiale for en videreudvikling - dernæst inddrage foreningerne bag arrangementerne og hjælpe dem videre i deres arbejde. 4. Sund kost & Fødevarer i ferien Det skal være nemmere at købe, tilberede og indtage sund kost. Mulighederne for at købe fedtfattigt eller økologisk mad er begrænset, når man ferierer i regionen, derfor udvikles koncepter for sunde menuer, indkøb af økologiske fødevarer mv. Målet er nem og hurtig adgang til sund mad for feriegæster i selvhusholdninger (camping, feriehuse, ferielejligheder mv.). Aktiviteter inkl. "Kogebog for selvhusholdninger i ferielandet", "Mulighederne for at bestille pakker med sunde fødevarer", Restaurantsamarbejde vedr. sundmenu målrettet børn vs. voksne. 5. Afstressning & Mental sundhed Det skal være nemmere at koble af i løbet af ferien. Initiativet vil udvikle såkaldte afstressningstilbud omkring åndelighed, langsomhed, søvn, sanser, stilhed, relationer, viden, æstetik osv. Målet er 5 konkrete tilkøbspakker til overnatningen. 4

5 Tidsplan og hovedaktiviteter for de 4 indsatsområder Den samlede tidsplan for projektet er 1. januar december Figur 2: hovedaktiviteter og tidsplan Tidsplan Indsatsområde Hovedaktiviteter Jan.2008 Aug Generelt Ad1: Ansættelse af projektkoordinator (nyansat med særlige kvalifikationer). Regnskab føres løbende gennem alle faser og perioder. 3. Motionsarrangementer & Aktiv ferie Ad 2: Opstart 2 temauger. Basiskoncept udvikles, temaer udvælges, netværksdannelse, Vidensindsamling, projektpartnere identificeres. Ad 3: Opstart registreringsfase, parametre identificeres, Netværk, Basiskoncept. Sep Feb Mar.2009 Aug Sep Feb Motionsarrangementer & Aktiv ferie 4. Sund kost & Fødevarer i ferien 3. Motionsarrangementer & Aktiv ferie 4. Sund kost & Fødevarer i ferien 3. Motionsarrangementer & Aktiv ferie 4. Sund kost & Fødevarer i ferien 5. Afstressning & Mental sundhed Ad 2: Videreplanlægning af indhold for temauger, konkretisering, temaugebasiskoncept fastlægges, synliggørelse og PR. Ad 3: registrering igangsættes, udvikling af nye ruter for motion og aktiv ferie påbegyndes, nyt netværk, kontakt til idrætsarrangementer, udvælgelse. Ad 4: Arbejdsgruppe dannes bl.a. ekstern konsulent bistand fra ernæringsekspert eller lignende, basiskoncepterne fastlægges, arbejde med menuer og kogebog påbegyndes. Ad 2: Afholdelse af 2 temauger (test), evaluering, næste 3 temauger fastlægges. Ad 3: Udvælgelse af 15 arrangementer, invitation, parametre og grundprincipper fastlægges. Ad 4: Videre planlægning af aktiviter, Kommunikationsstrategi fastlægges, basiskoncepter, designmanual udarbejdes, præsentationsmateriale for lokale fødevareproducenter m.v. Ad 2: Videreplanlægning til konkrete aktiviteter til 3 nye (tests) temauger, konkrete aktiviteter til 2 første temauger, Aktivitetsindhold, plan for synliggørelse, PR, mv. Ad3: Fælles markedsføringsplatform planlægges inkl. designmanual, Internetsøgefunktion, booking mv. Ad 4: Produktion af kogebog planlægges, Arbejdsgruppen udvælger og fastlægger menuer til kogebog og restauranter, Netnærkdannelse: innovationspartnere udvælges og arbejdsgruppe nedsættes for udviklingen af basiskoncept for "fødevare-bestillingspakker til feriehuse og campingspladser mv. Koordinator sikrer sammenhæng mellem kogebogmenuer og muligheder for levering af fødevarer mv. Ad 5: Udvikling af koncepter for oplevelsesbaserede produkter, Innovationspartnere udvælges, designmanual for tema udvikles. 5

6 Mar Aug Sep dec Afstressning & Mental sundhed 1. Generelt 3. Motionsarrangementer & Aktiv ferie 4. Sund kost & Fødevarer i ferien 5. Afstressning & Mental sundhed Ad 2: Afvikling af alle 5 temauger i forskellige lokalområder, evaluering og tilpasning af basiskonceptet for fremtidige temaugeafviklinger, produktudvikling i samarbejde med innovationspartnere mv. Ad 5: Plan for videreudvikling og markedstest af afstressning-i-ferienkoncepter planlægges med arbejdsgruppen, Konkrete pakker for ferieophold under temaet "sov godt", "Åndlighed", "Slowness" mv. planlægges for og i samarbejde med innovationspartnere. Ad 1: Endeligt regnskab og afrapportering. Ad 2: Delprojektet evalueres endeligt - manual og basiskoncept for planlægning og afholdelse af temauger fastlægges, Erfaringer samles til videreformidling og vidensdeling - det planlægges hvordan temaugerne kan bredes ud til partnere i hele regionen, Innovationskompetencer hos innovationspartnere vurderes. Ad 3: PR og informationsstrategi for de 5 udvalgte motionsarrangementer fastlægges, projektet evalueres og samles op på produktudviklingsprocessen mv. Ad 4: Kogebog færdiggøres, udgives og profileres (information og PR), Den videre produktudvikling vurderes i samarbejde med innovationspartnere, mv. Ad 5: Evaluering, Den videre produktudvikling vurderes i samarbejde med innovationspartnere, mv. Relation til de 6 kriterier i Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Projektets initiativer og temaer har et regionalt fokus. Som udgangspunkt startes projektets udviklingsarbejde i de 4 vestjyske kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern. Geografisk dækker projekter disse områder. Projektet har dog et større geografisk sigte, idet at de aktiviteter, som udvikles gennem projektets initiativer, på sigt vil kunne udvides til samtlige kommuner i regionen. (1) Projektet vil gennem en bred netværksdannelse og involvering af både private virksomheder, kommuner og foreninger favne bredt over forskellige brancher, fag, parter og geografi. (2) Projekt sigter mod at styrke igangværende initiativer og videreudvikle disse i en erhvervsmæssig og kommerciel retning. Projektet vil udvikle nye produktkoncepter som især vil styrke turisterhvervet muligheder for produktudvidelse. (3) Projektet kerne er at udnytte yderområdernes styrke inden turisme og oplevelser til at vækst og udvikling. (4) Projektet vil udvikle turisme- og oplevelsesprodukter til både det danske og internationale marked, hvilket nødvendiggøre et internationalt perspektiv. 6

7 (5) Projektet metode til innovation inden for udviklingen af turisme- og oplevelsesprodukter handler i sin kerne om at skabe et privat-offentligt samspil eksempelvis om afviklingen af temauger, hvor alle lokale styrker, viden, ydelser mv. skal fusioneres for at skabe nye innovative kompetencer. (6) Projektet finansieres via de involverede kommuners tilskud blandet med privat erhvervsfinansiering af forskellige underaktiviteter samt regionens tilskud og en ansøgning til EUs Regionalfond. Overvågning af initiativets fremdrift s bestyrelse bestående af de 4 deltagende vestkystkommuner har ansvaret for overvågningen af den generelle fremdrift af initiativet. Styregrupperne for innovationspartnernetværkene overvågninger fremdriften af initiativets enkelte indsatsområder bl.a. sammenholdes effekt og milepæle løbende med plan og mål for projektet. Målgruppe Projektets indsats, aktiviteter og effekt i form af nye konkrete turisme- og oplevelsesprodukter er henvendt direkte til turisterhvervet. Målgruppen for projektet er samtidig innovationspartnere bl.a. i: Vestkystkommunernes afdelinger for udvikling, erhverv, natur & miljø og kultur & fritid. De vestjyske turisterhverv, herunder turistbureauer, feriehusudlejningsvirksomheder, campingpladser mv. Idrætsforeninger overalt i lokalområderne. Vidensmiljøer inden for ernæring, sundhed og motion. Målgruppen for de turisme- og oplevelsesbaserede produkter, som kommer ud af projektet, er: 1. de turistvirksomheder som vil kunne udbyde nye produkter 2. de danske og udenlandske gæster, som skal købe oplevelserne. Organisering/aktører Lidt om os I det daglige benytter sig af 16 års projektudviklingserfaring. Vores projekter har vundet national og internationale anerkendelser (herunder Turismens Fællesråds Initia- 7

8 tivpris, Havfrueprisen og Skandinavien Travel Award). Vores samarbejde omkring projekterne har brudt grænserne for offentligt og privat samspil og har givet os kontakter fra embedskontorerne til erhvervsliv og til vidensinstitutioner og foreninger ikke bare i Vestjylland men i hele Danmark. Det er især erfaringerne fra Handicapferieprojektet (2001 -), Træfpunkt, og North Sea Beach Marathon (2000 -), som med fordel kan inddrages i dette projekt. Samarbejdet med offentlige og private aktører, vidensinstitutioner, lokale foreninger og erhvervsliv har altid været et fast omdrejningspunkt i de projekter har gennemført. Det bedste eksempel er projektet Handicapferie i Vestjylland tilgængelighed for alle. Projektet er et forbillede for, hvordan man bringer et projekt fra ide til virkelighed. Erfaringerne fra North Sea Beach Marathon forventes især at kunne bruges i forbindelse med at samle idrætsforeningerne omkring forskellige fælles initiativer (temauger, feriekoncepter, events, mv.), herunder planlægning, professionalisering internationalisering og afvikling af motionsarrangementer. Innovationspartnere i projektet (parter og netværksdeltagere) Det er et fast mål, at kommunerne er aktive innovationspartnere i projektet, derfor vil vi inddrage vores faste samarbejdsaftale med vestkystkommunerne (Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Struer). Ydermere vil projektet aktivt inddrage repræsentanter for foreninger, restauranter, overnatningsvirksomheder og turistforeninger i projektets udviklings- og forankringsfase. Turistgruppen Vestjylland er en netværksorganisation med et mangeårigt samarbejde med både kommuner, foreninger og erhverv. At optimere et privat/offentlige samspil for at fremme turismen er en central del af s strategi og formål. Som innovations- og netværkspartnere vil vi inddrage følgende: AktivDanmark under VisitDenmark ved Anders Hübholt Sørensen Overnatningsvirksomheder (camping, hotel, feriehusudlejning, feriecentre mv.), Restauranter, Motions- og idrætsforeninger/organisationer, Turistområderne ved Turistbureauerne, Turist- og Handelsstandsforeninger, Kost-, motions- og ernæringseksperter, Mfl. Til sammenligning kan vi oplyse at i Handicapprojektet fortsat har mere end 600 netværksdeltagere. Indsatsen i dette og andre projekter (Træfpunkt, mv.) styres og koordineres af også efter projektmidlerne er brugt! 8

9 Effekt For de enkelte indsatsområderne (se indsatsmål) har vi opstillet følgende resultatkrav til den effekt projektet bør få for målgruppen: 1. Temauger Under indsatsmålet omkring temauger vil resultaterne være, at der efter 3 år gennem projektet udviklet vil være minimum 5 forskellige temauger inden for aktiv ferie i minimum 5 forskellige lokalområder. Disse temauger er testet og afviklet i ugerne fra marts til juni og fra oktober til november. I alt 35 temauger afvikles gennem projektforløbet og alle temauger indgår i Turistvirksomhederne og turistområdernes produktportefølje. 2. Motionsarrangementer & Aktiv ferie I 2010 er minimum 15 motionsarrangementer blevet professionaliseret og internationaliseret resultatet er bl.a., at deltagerantallet for de enkelte arrangementer udvidet med 40%. De 5 stærkeste arrangementer er samlet omkring en fælles markedsføringsplatform for international profilering. I 2010 vil der gennem projektets indsats på motionsområdet være udviklet, beskrevet og tilgængeliggjort 5 nye motionsruter i de mest turisttungeområder i Vestjylland. Ruterne vil bl.a. kunne trækkes ud fra Internettet og downloades direkte ned på en mobilenhed. Projektet vil have udviklet, beskrevet og tilgængeliggjort nye aktiv ferie ruter inden for vandring, ridning, cykling, løb mv. 3. Sund kost & Fødevarer I 2010 lanceres en ny kogebog (selvhusholdninger) med sunde menuforslag til ferien i feriehus, lejlighed eller på camping. I 2010 har projektet udviklet profilmateriale til præsentation (portrætter) af lokale fødevareproducenter. I 2010 er der gennem projektet etableret et samarbejde om udviklingen af et basiskoncept for en sund menu for henholdsvis voksne og børn. I 2010 udbyder minimum 20 restauranter i udviklingsområdet en sund menu. I 2010 vil der i projektet være udviklet konkrete løsninger for tilkøb af sunde fødevare pakker ved bookning af et feriehus. 4. Afstressning & Mental sundhed Efter projektet vil innovationspartnere have udviklet 5 helt nye oplevelsesbaseret turistprodukter for en afstressende ferie i feriehus, på en campingplads eller for en miniferie på et hotel, vandrehjem, feriecenter eller kro. Produktet vil bl.a. være et sæt af serviceydelser og faciliteter, som bliver udbudt som tilkøbsmuligheder i forbindelsen med booking af en ophold. Et katalogtilæg be- 9

10 skriver mulighederne for at slappe af på stranden, i naturen, ved fordybelse på museum, eller med en god bog i feriehuset osv. Finansiering/budget ansøger om kr fra Vækstforum i Region Midtjylland til initiativets udviklingsdele. Indtægter Region Midtjylland Udvikling Egenfinansiering EU's Regional Fond Markedsføring mv Udgifter Løn (Nyansat projektkoordinator) Løn (Administration, styring, regnskab mv.) Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi (studieture, transport mv.) Materialer, udstyr og forbrugsartikler Netværksdannelse, seminarer, møder mv. Ekstern konsulent bistand Køb af eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter Samlet projektbudget Samlet

11 Finansiering Region Midtjylland: kr EU Mål 2: kr Kommuner eller andre offentlige tilskud: kr Forankring efter projektperioden Efter projektet vil samtlige udviklingsaktiviteter være implementeret hos de enkelte netværkspartnere det samme vil selve samspillet om innovationen gennem projektet. derefter påtage sig rollen tovholder. Som konsulent vil sikrer aktiviteternes fortsatte eksistens efter projektperioden. Som eksempel kan vi nævne projektet Træfpunkt for børn, som nu ca. 5 år efter projektperiodens afslutning, kører videre med Turistgruppen Vestjylland som tovholder og koordinator og med turisterhvervet og især turistområderne som aktive innovationspartnere. Formidling Målet er at projektets resultater skal udbredes. Med regionens tilskud vil vi, at de erfaringer og de produkter og aktiviteter, som er udviklet i projektet bliver formidlet videre fra testområdet til hele regionens turistområder og erhverv. Når testperioden er overstået vil benyttelsen/udnyttelsen af de nye turist- og oplevelsesbaserede produkter fra udviklingsarbejdet være åbnet for nye netværksdeltagere. vil som tovholder sikrer denne forankring efter projektperioden. Evaluering Projektkoordinatoren () vil have ansvaret for evalueringen af hvor mange af de konkrete effektmål, vi når undervejs, og har nået efter projektperioden. vil evaluere på samarbejdspatnerne fra turisterhvervet, turistområdernes, kommunerne mv. tilfredshed med projektet og dets effekt og resultater. Kundernes/gæsternes tilfredshed med turist- og oplevelsesprodukterne evalueres løbende ud fra produkttests, surveys og gennem Internetbaserede brugerundersøgelser. 1 har de kr. i offentlig medfinansiering fra kommunerne og AktivDanmark på plads! 11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar december 2010 : Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar december 2010 : Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet: 100 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010: 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet: 100 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010: 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Projektet: 100 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010: 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar december 2010 : Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar december 2010 : Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM) Turistgruppen Vestjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland.

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Oplevelsesprojekt projektansøgning til Region Midtjylland Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Resumé Turisten skal møde en region, hvis klare

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08 Kontraktens

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx Pop-up restauranter viser turisterne vej til den gode lokale madoplevelse Formål/relevans Turismen er Danmarks største eksporterhverv, idet turisterne i Danmark bruger 82,4 mia. kr. når de opholder sig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid

Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid 2016 2017 2018 Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Playmakere fra de tre museer udvælges til projektet. Den ansvarshavende

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume TEKO Playground TEKO er en erhvervsskole med ca. et tusind årselever fordelt på erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Cirkulær ByInnovation CBi

Cirkulær ByInnovation CBi Informationsmøde 9. September 2016 Cirkulær ByInnovation CBi samle, skubbe, innovere, kommunikere som forudsætning for at skalere Dagsorden -forløb Præsentationsrunde Hvorfor Baggrund, valg af byen som

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere