VERDENS TRYGGESTE folk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERDENS TRYGGESTE folk"

Transkript

1 f o l k 6. Canada 7. Finland 8. Nederlandene 9. Schweiz 10. Irland T R Y G G E S T E 1. Norge 2. Danmark 3. Sverige 4. Australien 5. New Zealand V E R D E N S VERDENS LYKKELIGSTE FOLK Nordens befolkning, ca. 24 millioner mennesker, er ikke bare de tryggeste i verden. Ifølge Legatum Prosperity In dex, som måler forskellige parametre som uddannelse, sundhed, økonomi og personlig frihed, er vi også dem, der har det bedst. Velstandsindekset viser, at de nordiske lande er de lande, hvor det er bedst at bo. Her er top ti: VERDENS TRYGGESTE folk I NORDEN ER VI LIGESTILLEDE, VELORGANISEREDE OG PÅVIRKELIGE AF TRENDS. VI ER DESUDEN DE TRYGGESTe I HELE VERDEN. I F S Å R S B E R E T N I N G Kontakt Sverige: tlf , Norge: tlf 02400, Danmark: tlf , Finland: tlf , IFS ÅRSBERETNING 2013

2

3 3 torbjörn magnusson, koncernchef if Tryghed har mange ansigter Tryghed kan være så mange ting. Et krammedyr for et barn, der skal sove. Adgang til et godt sundhedsvæsen og gode skoler. Det daglige brød i de fattige dele af verden. Kompetente medarbejdere og markedsledende produkter for en virksomhed. Listen er lang. I Verdens tryggeste folk, Ifs årsberetning for 2013, vender og drejer vi tryghedsbegrebet. Vi møder virksomhedsledere, filosoffer, venturekapitalister og mange andre. Hvad der er tryghed for den enkelte, bestemmes af både ydre faktorer og de personlige anlæg. Det, der ville være forfærdeligt for den ene, kan være hverdagskost for en anden. For Arezo Parwizi i det krigshærgede Kabul i Afghanistan er det stadigvæk en uladsiggørlig drøm at kunne gå alene ud efter klokken 18, noget der er fuldstændig selvfølgeligt for os her i Norden. (Du kan møde Arezo Parwizi på side 13). For Marianne Schmidt indfandt trygheden sig, da hun forlod Sverige og startede en virksomhed i Douz i det sydlige Tunesien, et skridt som for mange af os ville skabe mere uro end tryghed. (Reportagen om Marianne Schmidt starter på side 14). Forsikringer er en del af det store net, der giver tryghed for individer og virksomheder. Det er ikke muligt at forestille sig et moderne samfund uden forsikringer. Hvem ville købe et hus, hvis man ikke kunne brandforsikre det? Hvem ville turde køre bil? Hvem ville kunne drive en virksomhed? At bidrage til et samfund, hvor alle kan leve trygt og sikkert, er selve grundidéen bag Ifs virksomhed. Ikke så underligt, at vi har valgt det som tema for vores årsberetning. Jeg håber, at du synes, det er lige så spændende, som vi gør. foto: thron ullberg God læselyst! Torbjörn Magnusson, koncernchef If PS. Sidst i publikation er der et afsnit, som præsenterer If og vores resultat for Det er også spændende læsning.

4 Indhold 5 Indledning Tryghedens verdenskort 8 fokus norden Da terroren kom til byen 10 udsyn tryghed jorden rundt 19 risikomanagement tre virksomheder svarer 24 venturekapitalisten Kunsten at løbe en risiko 26 psykologi vanens magt 30 filosofi findes tryghed rent faktisk? 32 panelet dengang, nu og FREMOVER 33 sammenfatning af if-året 2012

5 5 inledning så fredelig er vores verden Lande, der er ramt af borgerkrig, terror og væbnede konflikter, ligger langt nede på listen med hensyn til fredelighed. Institute for Economics and Peace måler årligt, hvor sikkert et land er. De nordiske lande havner højt oppe på listen. næste side: tryghedens verdenskort

6 6 indledning: tryghedens verdenskort tryghedens Verden blev fredeligere i Og USA har ikke været så trygt et land i 20 år. Fredeligst er der i Island. I Somalia er næsten to millioner mennesker på flugt i deres eget land, så derfor rangeres det længst nede. Alt ifølge Global Peace Index. Mexico 135 canada 4 global peace index (2012) top Island 2. Danmark 2. New Zealand 4. Canada 5. Japan 6. Østrig 7. Irland 8. Luxembourg 9. Slovenien 10. Finland 11. Schweiz 12. Belgien 13. Qatar i bunden 134. Elfenbenskysten 135. Mexico 136. Libanon 137. Etiopien 138. Burundi 139. Myanmar (Burma) 140. Zimbabwe 141. Georgien 142. Indien 143. Yemen 144. Colombia 145. Tchad 146. Nigeria 14. Tjekkiet 15. Sverige 16. Tyskland 17. Portugal 18. Ungarn 19. Norge 20. Bhutan 21. Malaysia 22. Mauritius 23. Australien 24. Singapore 25. Polen 147. Libyen 147. Syrien 149. Pakistan 150. Israel 151. Den Centralafrikanske republik 152. Nordkorea 153. Rusland 154. Congo-Kinshasa 155. Irak 156. Sudan 157. Afghanistan 158. Somalia sådan vurderes landene Institute for Economics and Peace (IEP) offentliggør hvert år sit Global Peace Index. GPI er en vurdering af, hvor fredeligt et land er sammenlignet med andre. 158 lande bedømmes ud fra 23 forskellige indikatorer som fx kriminalitet, adgang til våben, interne konflikter, relationer til nabolande samt våbeneksport. Ifølge GPI blev verden et fredeligere sted i Alle regioner i verden har forbedret sin fredelighed siden IEP udarbejder endvidere United States Peace Index, som viser, at USA ikke har været så trygt et land i 20 år, som det var i Der begås færre mord og voldsforbrydelser, og der fængsles færre amerikanere. Samlet set ligger alle lande i Skandinavien og Vesteuropa fint placeret. Længst nede på listen finder man i stedet lande i Afrika, Mellemøsten og Østeuropa. Mest voldsramt er Somalia, som er uden en fungerende regering, og hvor oprørsgrupper fortsat strides, og næsten to millioner somaliere er på flugt i deres eget land. I Afghanistan blev der dræbt over mennesker i 2011, og landet er stadig præget af ustabilitet. Colombia 144

7 7 verdenskort Rusland island 1 7 irland danmark 2 norge 19 8 Luxembourg sverige 15 Østrig 6 9 Slovenien finland 10 israel 150 irak 155 Qatar 13 Afghanistan indien 142 Bhutan 20 Nordkorea 152 japan 5 republik 151 Den Centralafrikanske sudan 156 Somalia Congo-Kinshasa new zealand 2 næste opslag: Terror og våbeneksport giver dårligere placeringer til henholdsvis Norge og Sverige.

8 8 indledning: tryghedens verdenskort Fokus Norden Da terroren kom Norden er et af verdens tryggeste hjørner. Vi har tillid til andre mennesker i en grad, der overgår tilliden i de fleste andre lande, og Danmark, Norge, Sverige og Finland har en høj og stabil placering på listen over verdens tryggeste lande. Men de seneste to år er Norge og Sverige gledet nedad på listen. tekst: Johanna Brydolf foto: Scanpix och Colorbox Maria Mekri er forsker hos Safer Globe, forskningsnetværket for fred og sikkerhed, der er beliggende i Helsinki. Sikkerheden og trygheden i de nordiske lande er generelt høj, siger hun. Samtidig påpeger hun, at der er mange måder at måle sikkerhed og tryghed på i et land, og at udfaldet kan være forskelligt afhængigt af, hvad man måler. Man kan blandt andet se på BNP, boligforhold, adgang til sundhedsydelser, kriminalitet, fattigdom, forekomst af stoffer samt nationale og internationale konflikter. Ifølge Maria Mekri er for eksempel sikkerheden i Finland god, når man ser på beredskabet. Skulle der opstå en krise, har vi et overordnet beredskabssystem, som omfatter det nationale forsvar såvel som sygepleje, transporter, medier samt vand-, el- og fødevareforsyning, siger hun. SER MAN DERIMOD på Finlands befolkningsfordeling og landets kapacitet til at stille social service til rådighed i tyndtbefolkede områder, bliver tryghedsbilledet et andet. Vi har en aldrende population og en voksende kløft mellem de tæt- og de tyndtbefolkede egne af landet. Ud fra et sikkerhedssynspunkt kan det blive en udfordring i fremtiden, siger Maria Mekri. Det kommer næppe som en overraskelse, at de nordiske lande ligger højt på Global Peace Index (GPI). Danmark er sammen med New Zealand verdens næsttryggeste land i 2012, kun overgået af Island, mens Finland indtager en tiendeplads. Danmarks høje placering skyldes ifølge IEP, som publicerer GPI, at man har foretaget nedskæringer i forsvaret, at landet er fri for interne konflikter, og at man har gode relationer til nabolandene. Også 1 Finland har opnået sin høje placering som følge af sænkede militærudgifter, af at der kun er få tunge våben pr. person i landet, at risikoen for et terrorangreb anses for usandsynlig, samt at et forholdsvis lille antal personer sidder i fængsel. I løbet af 2012 gled Norge og Sverige ned fra en placering i toppen af listen til henholdsvis en nittende- og en femtendeplads. At Norge mistede sin plads i top ti skyldes Anders Behring Breiviks terrorangreb i juli 2011, som resulterede i 77 døde og over 300 sårede. Sverige rangeres på sin side lavere end sine nordiske naboer på grund af sin voksende våbenindustri og omfattende våbeneksport. For Sveriges vedkommende har den lavere

9 9 til byen Det norske samfund er i bund og grund præget af større tillid end andre lande, som har oplevet terror de senere år. 2 befolkning er lav, hvis man sammenligner med, hvordan det har været i andre lande efter en terrorhandling, for eksempel efter Oklahoma-bombningen i 1995, 11. september i 2001 eller bomberne i London i Det norske samfund er i bund og grund præget af større tillid end i andre lande, som har oplevet terror de senere år. Stærke netværk og en høj grad af tillid er vigtige faktorer, som påvirker et samfunds evne til at tilpasse sig en katastrofe. Det har været afgørende for Norge, siger Arnt Even Hustad. 1. Den 22. juli 2011 gennemførte nordmanden Anders Behring Breivik en af de værste terrorhandlinger i Norges historie. Otte mennesker døde ved bombeattentatet mod regeringskvarteret, og 69 mennesker blev dræbt på AUF s lejr på Utøya. 2. Våbeneksport er en af årsagerne til, at Sverige er gledet nedad på tryghedslisten. 3. Politiet i Norge nyder ikke den samme tillid hos befolkningen som før terrorhandlingen i rangering på listen formentlig ingen indflydelse på befolkningens oplevelse af tryghed, fordi den øgede våbeneksport snarere påvirker Sverige på et nationalt plan. Men hvordan forholder det sig i Norge? Er utryghed og en manglende følelse af sikkerhed blevet stærkere blandt nordmændene på gade og vej? Ifølge Arnt Even Hustad, rådgiver i Det Kriminalitetsforebyggende Råd, KRÅD, i Oslo, er tilliden til politiet dalet i Norge efter terrorangrebene. Derimod nærer man ikke en højere grad af mistillid til Stortinget, kommunen eller regeringen end før terrorhandlingen. Man ønsker snarere at give myndighederne større magt til at kontrollere og overvåge, siger han. Bekymringen og frygten blandt den norske De nordiske lande adskiller sig også fra andre lande i Europa og i verden i spørgsmålet om tillid. Verdensbanken bruger følgende spørgsmål til at måle tillid i forskellige lande: Mener du generelt set, at man a) kan stole på de fleste andre mennesker, eller b) at man ikke kan være forsigtig nok, når man har med andre mennesker at gøre? Uden for Norden svarer man oftest b til spørgsmålet; nordboerne svarer oftere a. Den høje grad af tillid bekræftes også i EU s undersøgelse: European Survey of Crime and Safety. Heri fremgår det, at nordboernes frygt for at blive udsat for en forbrydelse er blandt de laveste i verden. Samme rapport viser, at risikoen for at blive offer for en forbrydelse og frygten for at blive det korrelerer i de fleste lande, dog ikke i Danmark, hvor frygten for kriminalitet er lavere end den faktiske risiko, blandt andet hvad gælder indbrud i boligen. Dette viser sig blandt andet i, hvordan man udformer boligområderne. I Danmark har man ikke portkoder og tilgitrede vinduer i samme udstrækning som i andre lande, siger Bo Grønlund, arkitekt og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København.

10 10 udsyn Tryghed jorden rundt Billedet af tryghed kan se meget forskelligt ud rundt om i verden. Og begrebet tryghed kan have meget forskellige betydninger afhængigt af, hvem du spørger. Her er nogle af dem, vi har talt med. Tekst: TORBJÖRN HALLGREN foto: André de Loisted Soran Salem Ali, 29, med datteren Hannah. Soran er gift og arbejder i en børnehave i København, hvor han laver mad. Soran Salem Ali, 29 år. københavn, danmark For mig er tryghed ikke at være død Da bomben eksploderede, døde hans far og hans søster. Kort efter gik hans mor bort på grund af sygdom. Da Soran Salem Ali var fem år, flyttede han med sin familie fra de kurdiske områder i det nordlige Iran til det nordlige Irak. For mig er tryghed ikke at være død. At leve i fred. Der, hvor jeg kommer fra, er der ingen sikkerhed, siger Soran. Da han mistede sin familie, blev han arbejdsdreng hos en general og skulle blandt andet vaske biler. I dag bor han i en toværelses i København. Han deler lejligheden med sin hustru Naja, operasangerinde, og sin datter Hannah, snart to år gammel. Han beskriver, hvordan han på det nærmeste flyver hjem fra arbejde, når han tænker på sin datter. Da jeg fik Hannah, blev jeg et nyt menneske. Med hende er det, som om jeg får lov at leve den barndom, jeg aldrig fik. Her i Danmark har hun flere muligheder. Jeg tænker altid først og fremmest på min datter. Han kom til Europa som politisk flygtning hans far var politisk aktiv, og i den del af verden belaster et sådant engagement også børn og børnebørn. Når han sammenligner trygheden i de to lande, skynder han sig at nævne, at det drejer sig om to helt forskellige politiske systemer demokrati er uden sammenligning det bedste. Han oplever demokratierne i Norden som særlig velfungerende og retfærdige og med stor respekt for andre mennesker. Der, hvor jeg kommer fra, var der stor forskel på rige og fattige, især med hensyn til retssikkerhed. Her i Danmark er alle lige for loven, uanset hvor meget du tjener. Jeg føler mig helt tryg her.

11 Tekst: katarina matsson foto: pontus höök 11 Familien Shaw består af Scott og Tinka, 50, børnene Nicholas 18, Jack 16, Erik 14 og Kristina 12. De bor i Tuxedo Park, et gated community nord for New York City. Familien Shaw New Jersey, USA Mange låser ikke døren To stentårne vogter indkørslen til Tuxedo Park, 50 minutters kørsel nord for New York City. For elleve år siden flyttede familien Shaw hertil fra Manhattan. Det traditionsrige område er et såkaldt gated community. Her er smukt og landligt, men alligevel tæt på byen. At her er trygt, er kun en af de mange bekvemmeligheder, siger Scott. For familien handler trygheden mindre om den politivagt, der er posteret uden for porten, og mere om fællesskabet i området. Da de boede i byen, var der faremomenter overalt, først og fremmest for børnene. Her kan de løbe frit rundt. Der er ikke mange, der låser dørene her; det er tryghed for mig. Folk lader nøglen blive siddende i bilen, siger Tinka Shaw. Men ikke engang muren kunne yde beskyttelse, da stormen Sandy i efteråret slog til mod den amerikanske østkyst. Bebyggelsen blev hårdt ramt. Vi havde ingen strøm i ni dage og var i princippet afskåret fra omverdenen, siger Scott. Og det er klart, at der findes fordomme. Folk tror, at bare fordi man kører ind gennem porten, så er folk snobbede. Når de først er kommet herind, bliver de forbavsede over, at folk er så rare, siger Tinka.

12 12 12 udsyn xxx xxx Tekst: Andreas Hermansson foto: Christian Jörgensen Familien Szisch/Dehne. berlin, tyskland Vi er heldige, vi der bor i Tyskland Vera Szisch og Frank Dehne blev et par for fire år siden. Og siden da har de begge skiftet karriere. Biologen Vera har sadlet om til mødeplanlægger, og den professionelle volleyballspiller Frank studerer. De har fået en datter, Zoe, tre år, og hun får en lillebror eller -søster en af dagene. Vi møder dem i familiens lejlighed i bydelen Wilmersdorf i den vestlige del af Berlin. Vi er ikke bange for lidt kaos. Det er nærmest sådan, at det føles mere som et eventyr, nu hvor tingene er blevet mere strukturerede, konstaterer Vera med et smil. Hjemmet er tryghedens højborg for Vera, Frank og Zoe. Familien værdsætter at have et fast sted, hvor de i fred og ro kan gennemgå eventuelle problemer og udfordringer. At løse tingene i fællesskab som en enhed, at føle total tillid er den bedste måde at føle sig tryg på, mener parret. Vi er heldige, vi der har mulighed for at bo i Tyskland. At være tryg indebærer, at man aldrig behøver at føle skræk, og det behøver man ikke her. Og så handler det jo også lidt om en vis grad af materiel tryghed. Også her er det en fordel at være tysk, konstaterer Frank. Jeg tror, at i krigshærgede og fattige lande tvinges de fleste til at lære at løbe større risici. De ved måske ikke, hvordan de skal få mad på bordet, eller om de overhovedet vil overleve. Det er helt andre forudsætninger, afslutter Vera Szisch.

13 Tekst: Ivar Andersen foto: Christoffer Hjalmarsson xxx xxx Arezo Parwizi, 21 år. Kabul, Afghanistan Om aftenen er det ikke muligt for en kvinde at gå ud Arezo Parwizi er kvinde i verdens, for kvinder, farligste land. Hun er snart færdiguddannet virksomhedsøkonom og associerer tryghed med muligheder mulighed for at studere, for at arbejde og for at kunne bevæge sig frit. Situationen er blevet bedre, siger hun. Tidligere kunne jeg ikke gå hen på skolen eller universitetet alene; det kan jeg nu. Jeg kan gå på markedet eller møde en ven. Men til trods for at Kabul er en af verdens mest militariserede byer, er bevægelsesfriheden relativ. Og den, der drister sig til at krydse de usynlige grænser, gør det med livet som indsats. Efter klokken 18 er det umuligt for piger at gå ud, fordi der færdes så utrolig mange farlige mennesker her. Et lille stykke uden for centrum er det også farligt at færdes alene. Du vil blive stoppet på gaden. Og der er risiko for, at de slår dig ihjel. 30 år med uafbrudt krig har sat sit præg på Afghanistan. I 2014 trækker de udenlandske tropper sig tilbage, og for Arezo er fremtidens tryghed tæt forbundet med udviklingen i landet. Det er vigtigt at nedbringe arbejdsløsheden blandt de unge. Ellers er der risiko for, at de vil udgøre et rekrutteringsgrundlag for talibanerne. Lige så vigtigt er et fungerende skolevæsen. Synet på kvinders rettigheder, og med det deres tryghed, forbedres, jo flere der får adgang til uddannelse. Men viden alene er ikke tilstrækkeligt. Trygheden er også afhængig af, at der er nogen, der kæmper for den. Vi har en engelsklærer, som altid ævler om, at kvinder skal blive i hjemmet, at hjemmet er vores ansvar, men vi siger ham altid imod, siger hun og ler.

14 14

15 15 udsyn Goodbye sweet home Marianne Schmidt kastede sig ud i det ukendte. Hun vidste, hvad hun forlod sit hjem og sin familie og fandt en ny tryghed i et fremmet land. Jeg længtes efter at leve i nuet. tekst: Johanna Brydolf foto: Elin Rundkvist og privat Marianne Schmidt, 60, vendte for ti år siden det sydlige Sverige ryggen til fordel for Douz i Tunesien. I dag driver hun en ranch med heste, dromedarer og æsler.

16 16 udsyn Marianne driver sin virksomhed, oplevelsesrejser til Saharas ørken, sammen med kollegaen og beduinen Abdelati. Douz ligger i den centrale del af Tunesien og kaldes for porten til Sahara. Tidligere var byen et vigtigt stop for de karavaner, som drog gennem Sahara. Der var mange, der spurgte sig selv, om Marianne Schmidt gjorde det rigtige, da hun for ti år siden bestemte sig for at sælge sit nyrenoverede hus i det sydlige Sverige, sin virksomhed og alle sine ejendele og for at drage kilometer mod syd til ørkenbyen Douz i Tunesien. Livet var begyndt at føles lidt småtrist, og jeg blev grebet af en stærk følelse af, at jeg måtte af sted, siger hun. Hendes venner rådede hende til at gå lidt mindre drastisk til værks og opmagasinere tingene, leje huset ud og udlease virksomheden. Men det ville Marianne ikke. Jeg tror på, at hvis man vil have noget nyt, så må man smide noget gammelt ud, siger hun. Som barn boede Marianne i en periode i Tunesien, og det var billedet af ørkenen, som pludselig føltes dragende igen. Hun følte ingen frygt ved at bryde op og ingen sorg over at sælge alle sine ting. ALT, HVAD MARIANNE HAVDE MED SIG til Tunesien, var en kuffert med mobiltelefon, kamera, computer, penge, sit yndlingstøj, de mest bekvemme sko og sin notesbog. Et stykke tid efter at hun var ankommet til Douz, stødte hun på beduinen Abdelati, og sammen med ham har hun nu opbygget sin virksomhed: oplevelsesrejser til Saharas ørken. Mange af dem, der kommer her, vil gerne vide, hvad vi skal derud i ørkenen for. Men når vi først rider af sted på heste eller dromedarer, er der ikke længere nogen, som spørger. Derude er vi i nuet, sidder omkring bålet, nyder naturen, den rene luft, Måske har jeg ikke

17 17 forladt trygheden. Måske er jeg flyttet til trygheden.

18 18 udsyn Vi har så mange traditioner i vores land, som fastlåser folk. Som barn boede Marianne i en periode i Tunesien, og det var hendes barndoms billede af ørkenen, der pludselig føltes dragende igen. den fantastiske stjernehimmel og stilheden. Her er ingen biler, flyvemaskiner eller el-ledninger. Der findes ikke ret mange steder i verden, hvor der er så fuldstændig stille. marianne schmidt funderer over begrebet tryghed. Måske har jeg ikke forladt trygheden. Måske er jeg flyttet til trygheden, siger hun. Vi synes, at vi har tryghed i Sverige, men jeg føler mig meget tryggere her. I Sverige er man anonym, men her ser man hinanden og tager hånd om hinanden. Hvis jeg glemmer min håndtaske på torvet her, så har en eller anden passet på den, til jeg kommer tilbage. Går man ud om aftenen her og møder nogen, så hilser man. I Sverige går jeg over på den anden side af gaden, siger hun. Marianne har altid fulgt sin mavefornemmelse uden at lade andres forventninger spille ind, har aldrig godtaget standardfraser om, hvad man bør og ikke bør gøre, og har ikke ladet sig styre af normer. Det, der betyder tryghed for mange, som at have rutiner, rette sig efter kalenderen og fejre jul, nytår og midsommer på samme måde år ud og år ind, er Marianne Schmidt Alder: 60 Beskæftigelse: Har i nu ti år drevet en ranch med heste, dromedarer og æsler i Tunesien. Familie: Voksen søn, mor og søster, som alle bor i Sverige. Bopæl: Douz i Tunesien og på søsterens hestegård i Skåne i sommerhalvåret. Øvrigt: Marianne Schmidt har skrevet bogen Dromedarer i Douz. Læs mere på ikke hendes kop te. For Marianne betyder den type tryghed hæmninger og begrænsning af friheden. Vi har så mange traditioner i Sverige, som fastlåser folk. Jeg vil ikke fejre noget, fordi det står i en kalender. Jeg vil fejre det, fordi jeg gerne vil. Og har jeg ikke lyst, så gør jeg det heller ikke, siger hun og fortæller, at hun altid takker nej til invitationer, som ligger langt ude i fremtiden. For hvordan skal hun kunne vide i dag, hvad hun vil lave om tre uger? Marianne synes kun, at hun har vundet ved at turde bryde op fra hverdagen og livet i Sverige. Jeg ved, at jeg altid kan komme tilbage. Folk er der jo stadig. Et par gange om året rejser jeg hjem og træffer familie og venner, siger hun. Hvordan ser fremtiden ud, vil du blive boende her et stykke tid endnu? Jeg ved ikke noget om fremtiden. Jeg lever i nuet og ved måske, hvad jeg skal lave i næste uge, men ikke om nogle måneder. Ønsker jeg stadig at være her, så er jeg her stadig. Vil jeg lave noget andet, så gør jeg det. Selv at kunne vælge. Det synes jeg er tryghed, siger Marianne Schmidt.

19 tre virksomheder svarer 19 risiko management For virksomheder kan tryghed staves konstant eksportflow. Eller de rette kompetencer. Og at have risikomanagement som en naturlig del af virksomheden. tekst: Christer Fälldin Hvad er tryghed for jer? Hvordan påvirkes I af forandringer? Hvordan arbejder I med risikomanagement? tre virksomheder om tryghed

20 20 20 tre xxx virksomheder xxx svarer Wärtsilä leverer blandt andet kraftværker over hele verden. Her er et oliekraftværk i Manaus i Brasilien, som ejes af GERA (Geradora de Energia do Amazonas S/A). fra risiko til mulighed WÄRTSILÄ udvikler løsninger til nutidens miljøkrav Hvad er tryghed for jer? 1 Fordi vores selskab er internationalt, er vi udsat for mange forskellige slags risici. Tryghed handler dels om, at vi skal nå selskabets egne strategiske mål, og dels om, at alle medarbejdere kan føle tryghed, når de arbejder for selskabet. Det er meget vigtigt med tryghed i eget arbejde, samtidig med at man skal forstå og være omfattet af de mål, selskabet har. Ingen virksomhed kan have succes på et globalt marked, uden at selskabet er villig til at løbe risici. Formålet med, at selskabets løber risici, er, at vi effektivt og kontrolleret skal kunne udføre vores arbejde og nå både de kort- og de langsigtede mål. Det er derfor vigtigt, at vi aktivt kan identificere, hvilke risici vi kan håndtere, samt hvilke risici der ikke er acceptable. Hvordan påvirkes I af forandringer? 2 En udfordring er, at vi er et globalt selskab, men det indebærer samtidig store muligheder, da vi har et godt og tilpasset produktmiks med tre divisioner: kraftværker, søfart og service. Uanset konjunktursituationen er vi trygge ved, at der altid Jan Virtavuori, risikomanager, Wärtsilä, et finsk energiselskab med et globalt marked. Produkterne er bæredygtig energiproduktion til lands og til vands. Selskabet har cirka ansatte på 130 anlæg i 70 lande. er efterspørgsel på det, vi laver. Når tiderne er meget hårde, er der stadig behov for service på alt udstyret, og det giver os stabilitet og økonomisk tryghed. Udviklingen på miljøområdet påvirker os. Lovgivningen bliver successivt strengere, men vi har vendt denne forandring fra at være en risiko til at være en mulighed ved hele tiden at udvikle bedre løsninger, som opfylder de krav, der stilles. Man kan sige, at risikoen for os ligger i ikke at udnytte den mulighed i tilstrækkelig høj grad. Hvordan arbejder I med risikomanagement? 3 Risikomanagement er en af vores business management-processer og er integreret i forretningsaktiviteten. Vi følger løbende op på alle de risici, der er identificerede, med det sigte at vi skal kunne opfylde vores langsigtede mål. Vi arbejder også traditionelt med risikomanagement, hvilket indebærer løbende opfølgning på forskellige hændelser. Vi identificerer, hvad vi skal blive bedre til for at forebygge risici. Det fører til et sikkert arbejdsmiljø og tryghed for personalet.

21 TRE virksomheder svarer 21 Fokuserer på bæredygtighed boliden vil have kontrol over deres aktiviteters effekt på miljøet Henrik Östberg, Senior Vice President Corporate Responsibility i Boliden, det svenske globale metalselskab med fokus på bæredygtig udvikling. Kernekompetencerne ligger inden for prospektering, miner, smelteværker og metalgenvinding. I 2011 havde koncernen cirka medarbejdere. Hvad er tryghed for jer? 1 I vores branche er arbejdsmiljøspørgsmål utrolig vigtige, sammen med virksomhedens miljøpåvirkning. Tryghed er, at vi ved, at vi har kontrol over miljøpåvirkningen og de processer, som kræves for at minimere negative effekter på miljøet, samt at vi har systemerne og organisationen til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål, så medarbejderne ikke udsættes for skadelige påvirkninger. Personalets kompetencer er en tredje vigtig faktor. Den fluktuerende efterspørgsel på basismetaller påvirker ikke trygheden i samme grad. Vi kan altid sælge det, vi producerer, men vi kan ikke påvirke priserne. De reguleres af metalbørserne, og priserne på basismetaller fastsættes globalt for hele verden. Hvis vi kan se, at vores kalkuler ikke holder, fordi priserne falder, er der ingen mellemvej. Enten kører vi med fuld kapacitet eller også slet ikke. Hvordan påvirkes I af forandringer i 2 verden? Vi påvirkes ekstremt meget af den globale økonomiske udvikling. Vi er overordentlig afhængige af disse spørgsmål; i øjeblikket for eksempel udviklingen i Kina og USA samt krisen i Europa. Det er svært at opstille succesfulde langsigtede mål i en global økonomi, der konstant er for nedadgående, fordi vores produkter er rene bulkvarer. Boliden klarede sig igennem den økonomiske krise i 2008 ved at hedge deres priser på produktionen til et betydeligt højere niveau. Hvordan arbejder I med risikomanagement? 3 Der er finansielle risici, da vi er ekstremt kapitalintensive med en masse kapital bundet i udstyr og miner. Vi har dermed en tungtvejende risikoeksponering rent forsikringsmæssigt. En anden finansiel risiko er valutaeksponeringen. Vi har vores egen interne bank, som følger valutabevægelserne, og vi kan hedge vores priser, for eksempel binde dele af vores kobberproduktion til et bestemt prisniveau. Når det gælder katastrofescenarier, er vi meget ambitiøse i arbejdet med at minimere risici, for eksempel omkring sikring af dæmninger og foranstaltninger mod minebrande. Det er to af de værst tænkelige katastrofer. Vi arbejder til daglig operativt med risikomanagement til at sikre systemer og rutiner og til via egne interne revisioner med fokus på miljø og arbejdsmiljø at kontrollere, hvordan medarbejderne agerer, når de er på arbejde.

22 22 tre virksomheder svarer Man skal være Tre trends inden for Risk værner om sine kunder olav thon gruppen vil undgå brande Hvad er tryghed for jer? 1 At alle vores gæster, besøgende og de, der lejer af os, skal føle, at det er trygt at bo på vores hoteller eller at leje lokaler i vores erhvervsejendomme. Det er vigtigt, at folk kan bevæge sig rundt i vore indkøbscentre, på vores hoteller og i andre ejendomme uden at risikere at komme til skade eller udsættes for andre farer. Der er et hovedfokus: risikoen for brand, men herudover handler sikkerheden specifikt om faren for tab af menneskeliv, personskader samt risikoen for materielle skader. Kompetencerne hos medarbejderne er af største vigtighed, og det gælder alle medarbejdere på alle niveauer i koncernen. Hvordan påvirkes I af forandringer i verden? 2 Vi påvirkes i høj grad af alt, hvad der rør sig omkring os og i vores omverden. Vi agerer ud fra indsigt i, hvad der sker i omverdenen, og hvordan og hvornår den forandrer sig. Hvordan arbejder I med risikomanagement? 3 Vi er netop nu ved at oprette vores egen centralt placerede sikkerhedsafdeling for hele koncernen. Den skal håndtere alle sikkerhedsspørgsmål, som vedrører vores egne kontorer, bygninger, hoteller og indkøbscentre. Afdelingen skal arbejde med en beredskabsfunktion, det vil sige en gruppe personer, hvis arbejdsopgave det er løbende at tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til alle tænkelige situationer, som kan opstå. Vi skal være i stand til at tænke nyt og til kontinuerligt at arbejde med nye scenarier i samfundet. Samfundet forandrer sig hele tiden på måder, som vi ikke kan forudsige. Havde vi for to år siden prøvet at vurdere risikoen for det, der skete på Utøya i sommeren 2011, ville vi sandsynligvis have antaget, at noget sådant aldrig ville ske nulrisiko. Men det skete alligevel, og der indtræffer hele tiden nye begivenheder, som påvirker os, og som vi ikke kan forudse. Med en sikkerhedsafdeling øger vi vores muligheder for selv at forandre os i samme takt, som sikkerhedsbilledet i verden forandrer sig. Merete Alfstad, koncernchef i Hälsa, miljö, säkerhet, samt Robert Rygh, koncerndriftschef i norske Olav Thon Gruppen, hvis kernevirksomhed er erhvervsejendomme, indkøbscentre og hoteller. Antal ansatte er omkring KONSTANT FORANDERLIGE MARKEDER MED NYE RISICI Virksomhederne er nødt til at udvikle systemer, der hjælper dem til at forstå udviklingen, og til at fastlægge langsigtede strategier til at kunne eksistere og konkurrere på markederne. I de enkelte virksomheder er det et nødvendigt arbejde at udvikle personalets kompetencer parallelt med forandringerne i omverdenen. Mange virksomheder er hurtige til at identificere nye risici, men de har behov for at blive bedre til at bedømme de risici, som påvirker dem på længere sigt, for eksempel om fem eller ti år. Virksomhederne har behov for modeller til at forstå fremtidige usikkerheder bedre. De er nødt til at arbejde mere med usikre parametre, som for eksempel hvad andre prisniveauer på energi, materialer eller arbejdskraft vil indebære. 2 OGSÅ VIRKSOMHEDER RISIKERER at BLIVE RAMT AF DDOS-ANGREB En aktuel trussel er de seneste års DDos-angreb, som rammer banker, myndigheder og institutioner. DDos-angreb står for netangreb (Distributed Denial of Services), hvor anonyme hackere blokerer eller overtager hjemmesiderne. Foreteelsen er forekommet i stadig større udstrækning i de nordiske lande det seneste år. DDos-angrebene er en alvorlig trussel, da en blokeret hjemmeside forhindrer salg, levering og service til kunderne. På den måde er disse angreb meget forretningskritiske ud fra virksomhedernes perspektiv, men også fra borgernes. Dette nye trusselsmiljø nødvendiggør en høj grad af forsigtighed, når virksomheder agerer offentligt. Det handler om nøje at overveje, hvordan man udtrykker sig i alle sammenhænge. Det er af langt større betydning i dag end tidligere. Anonyme hackere kan med meget kort varsel genere eller slå virksomheder ud, som er afhængige af at findes på nettet. Rådet er at benytte specialister som rådgivere, men også nøje at vælge, hvilke samarbejdspartnere, for eksempel leverandører og forhandlere, virksomheden vil samarbejde med.

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER November 2016 DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER Seks ud af ti unge fra udlandet har en positiv opfattelse af Danmark. Alligevel er det de færreste, der har lyst til at bo og arbejde

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere