De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg"

Transkript

1 The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk

2

3 dk 5

4 dk De bedste billeder taget af danske fotojournalister De enkelte fotografer & Forlaget Ajour Forlagsredaktør: Teddy Petersen De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg Grafisk tilrettelæggelse: Flemming Sørensen, Tryk: Nørhaven Book, Viborg 1. udgave, 1.oplag 2002 ISBN Printed in Denmark Forlaget Ajour Danmarks Journalisthøjskole Olof Palmes Allé Århus N. dk Idé til konkurrence, udstilling og bog: Søren Pagter Samarbejdspartnere/ sponsorer: Den Berlingske Fond, Danmarks Fotomuseum, GO-CARD, Århus Kommune, Øksnehallen, Mai Color A/S, Fotobranchens Leverandørforening, Morgenavisen Jyllands-Posten, DGI-Byen, Dagspressens Fond, Aarhus Stiftstidendes Fond, Kodak Danmark A/S, Århus Amt, DJ/PF's Ophavsretsfond, Scandic Hotel Plaza Århus, Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Udgivet i anledning af 10-året for etableringen af fotojournalist-uddannelsen ved Danmarks Journalisthøjskole. Alle fotos er udvalgt af tre dommere blandt 845 indsendte billeder i en konkurrence udskrevet i anledning af jubilæet. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg Institutioner og virksomheder, der ikke har indgået aftale med Copy-Dan, skal ved ønske om kopiering henvende sig til Forlaget Ajour. 6 7

5 Jeg er et kamera dk Kameraets øje er umætteligt, det sluger alt. Klik, og et landskab er væk, et ansigt, en hær, en generation. Det er som om der er en evig sult efter billeder, og lyden af lukkerens klik høres overalt. Selv synet af halsende fotografer på jagt efter byttet som en flok vilde rovdyr er helt almindeligt. Professionens iboende narcissisme rummer en spejleffekt: Hvis du tager et billede af mig, der tager et billede af dig, der tager et billede af én eller anden eller ét eller andet, er fotografiets metafysiske dimension til at tage og føle på. Sådan har det selvfølgelig ikke altid været. I begyndelsen var der bare en mand med et kamera, en utrolig opfindelse: En fantasiens triumf som på et øjeblik kunne omskabe det, man så med sine egne øjne og som lå lige for næsen af én, til et billede af det man så med sine egne øjne, og som lå lige for næsen af én! Chokket må have været ikke mindre end rystende, for det virkede som om billedet af virkeligheden i virkeligheden var mere virkelig end virkeligheden selv. På afstand dukkede enkeltheder op, som man måske ikke tidligere havde været opmærksom på, og motivets indramning gav det en skarphed og en håndgribelig fylde og dybde, hvis rigdom hidtil havde været sløret for tilskueren. Uden linsen var billedet underlagt den betragtendes distraktion, og var uden den stringens klik-klak-maskineriet gav og den rigide indramning. Kameraet har som apparat gennemgået en revolutionerende udvikling teknisk set, siden dengang vores ikke så fjerne forfædre med en elegant håndbevægelse fjernede lukkeren foran linsen og talte til ti under det sorte klæde. Men selv med alle spejlene og de tusind raffinementer, er det stadig den samme gamle kasse, der ser hvad man ser, og registrerer, hvad man ønsker registreret afhængigt af den fotograferendes intelligens og tekniske kunnen. Kameraet er med andre ord hundrede procent subjektivt, og selvom det fotografiske mirakel stadig er apparatets evne til så nøjagtigt som muligt og indtil mindste detalje at gengive, hvad det ser, så er det stadig, hvad han eller hun i guddommelig ophøjethed bestemmer kameraet skal se, der er det afgørende. Fotojournalistik er en forholdsvis ny og udfordrende kunstform. Der er ikke tale om hverken pressefotografi eller kunstfotografi, men snarere om en blanding af begge dele. Hvad fotojournalisten jagter, er naturligvis "et godt skud", hvilket er det samme som et teknisk fuldkomment billede, men endnu vigtigere: Et billede, som fortæller en historie. Som alle andre historier kan de være vidt forskellige, men de fleste tangerer noget emotionelt og sætter fantasien i gang på en måde, som ikke udelukker tilskueren, men omfatter ham eller hende i en følelsesmæssig udveksling, som på én og samme tid er cool og varmt engageret, skabende på en 9

6 I m a Camera frigørende måde. Billedet både frigør og fængsler tilskueren og giver plads til fantasien, hvis ophavsmand og løskøber er fotografen. Hvis den opdagelsens henrykkelse, der besatte de gamle med deres kluntede apparatur, når de rettede linsen mod virkeligheden for at opsluge og gengive den til mindste detalje, ikke er til stede i moderne fotografi, bliver billederne hurtigt klichéagtige og uinteressante. Det, der først fangede opmærksomheden, da jeg var barn, var billederne fra Den spanske borgerkrig, først og fremmest Robert Capas. Det var ikke nødvendigvis krigsbilleder, men billeder af krig spejlet i de menneskers øjne, som var krigens ofre: Civilbefolkningen, Guds børn som de fleste af os, dig og mig. Tragedien er kunstens hovedemne det gælder også for fotografiet og fotojournalistikken. Det er et spørgsmål om liv og død. Men humor er et værn mod døden i hvert fald ind i mellem og uden humor er kunsten død. Måske er den største triumf for (dansk) fotojournalistik, at den har humoristisk sans og er i stand til både at fange og fastholde denne den mest flygtige af alle egenskaber igen og igen selvom emnet kalder på patos, ja selv på afklaret ro. Det er ingen vej uden om: Et fotografi er altid todimensionalt, indtil man ser nærmere efter, og det viser sig, at fotografen er digter og måske oven i købet en digter med humoristisk sans. Så er der ingen ende på historien, og tilskueren kan få en fornemmelse af selv at være høj og på højde både med fotografens og sin egen kreativitet. Klaus Rifbjerg The camera-eye is insatiable, it gobbles up everything. Click, and a landscape is gone, a face, an army, a war, a generation. There seems to be a constant hunger for pictures and everywhere the sound of shutters is heard. Even the sight of eager photographers closing in on a desired object like a heard of wild beasts on the chase is a common one. The narcissism of the profession contains a mirror effect, and if you take a picture of me taking a picture of you taking a picture of somebody or something the actual metaphysics of photography is evident. Of course it hasn t been like that always. In the beginning there was only a man with a camera, a miraculous invention, a triumph of the imagination that could transfer what was right in front of your eyes into a picture of what was right in front of your eyes. The shock of this must have been no less than staggering, because the picture often seemed more real than reality itself! Once removed hitherto unnoticed details appeared and the framing of the motif gave it a sharpness and a tactile profundity the richness of which until then had been blurred to the viewer whose lensless observations were subject to distraction and without the stringency of the click-clack-operations and the framing rigidity of the lens and camera. The camera as machine has come a long way since our not so distant forefathers nimbly removed the shutter by hand while silently counting to ten under the black cloth that covered the photographer s head, but even with all its mirrors and sophisticated technical refineries it s still the same old box that sees what you see and records what you want recorded according to your taste, your intelligence and your skill. In other words the camera is totally subjective and even if as shown above the miracle of photography lies in its ability to reproduce as graphicallly exact what the lens sees, it s still the person behind the camera who in his almost divine status decides how things should look and why he or she chooses to look at the world the way they do. Photojournalism is a new and challenging art form, neither press photography nor art photography but maybe a mixture of the two. What the photojournalist looks for of course is a good shot which means a picture that s technically correct but more important: tells a story. Like all other stories they can be highly varied, but most somehow touch on emotions and the imagination in a way that doesn t exclude the viewer but includes him and her in an exchange of feelings that at the same time are cool and hot and creative in a liberating sense. The picture in other words engages the viewer and sets him free, makes room for his imagination fired and released by that of the photographer. If the wonder of discovery that chararcterized the pioneers with their clumsy contraptions aimed at the tangible world to swallow 10 11

7 it up in order to reproduce it in almost frightening detail is not present in to-day s photography it quickly becomes uninteresting and run of the mill. What first caught my eye as child where photojournalism is concerned were pictures from The Spanish Civil War and mainly those by Robert Capa. They weren t necessarily war pictures, but pictures of war reflected in the eyes of the people who were the victims of war, the suffering civilians, God s children like most of us, like you and me. dk Tragedy is art s main subject and so it is in photography and photojournalism. It s a matter of life and death. But humour can keep death at bay at least for a time and without it art is dead. Maybe the triumph of modern (Danish) photojournalism is its sense of humour and its ability to catch and corner this most elusive quality again and again even when the subject calls for pathos and maybe even serenity. There is no way around it: a photograph is always two-dimensional until you look closer and the photographer is a poet and maybe even a poet with a sense of humour. Then there is really no end to the story and even the viewer can get the feeling of being high on a rush of creativity like the photographer himself. Klaus Rifbjerg 12

8 Vinder/Winner Ulrik Pedersen: Silosprængning på Gråsten havn år Ulrik Pedersen: A silo is blown at Graasten harbour - year

9 Vinder/Winner Anders Vendelbo: Israel Den fattige mands våben. Anders Vendelbo: Israel The poor man's weapon

10 Vinder/Winner Peter Funch: Manhattan, Broadway Tilskuere til katastrofeområdet omkring World Trade Center mellem 18. og 23. september Luftforureningen blev de første dage efter katastrofen målt til syv gange højere end det normale. Peter Funch: Manhattan, Broadway A view of the disaster area at the World Trade Center between September 18th and 23rd, During the first days after the disaster the air pollution was measured to seven times the normal level. 1 /

11 Peter Funch: Manhattan, Broadway Peter Funch: Manhattan, Broadway 20 21

12 Søren Bidstrup: Hvem glemte at lukke døren? Kaj Johansen med 80 km/t i fem meters højde. Dødsdrom på Ho Fåremarked. Søren Bidstrup: Who forgot to close the door? Kaj Johansen 5 metres above ground doing 80 km per hour. Wall of death at the Sheep Market in Ho

13 Lars Bertelsen: Session Danmark Lars Bertelsen: Up before the medical board Denmark

14 Thomas Freitag: Jan Mols, leder af spillestedet Multihus Tobaksfabrikken modtager tak og pokal for sit engagement i det lokale teaterarbejde. Martin Alber, Anders Jørgensen, Christian Graae og Kasper Frederiksen fra Esbjerg Børne- og Ungdomsteater deler ud. Esbjerg, april Thomas Freitag: Jan Mols, manager of Multihus Tobaksfabrikken, is awarded a prize for his engagement in local theatrical activities. Martin Alber, Anders Jørgensen, Christian Graae and Kasper Frederiksen of Esbjerg Children's Theatre present the award. Esbjerg, April

15 Per Gudmann: Cirkusprinsesse Agnete Enoch s bryllup, Per Gudmann: Circus princess Agnete Enoch's wedding. September 11th,

16 Morten Pape: Vennernes farvel til Mågen. 1 / 4. Mågen blev 35 år. Ved hans bisættelse i Vor Frelser Kirke i Horsens er hundrede brødre og søstre fra landevejene mødt op for at sige farvel. Mens nogle er klar til at feste efter den kirkelige ceremoni, er Dinglebell (i midten) trist. Han har kendt havfuglevennen i 15 år. 1 / 4 Morten Pape: Goodbye to Sea Gull 1 / 4. Mågen ("Sea Gull") died 35 years old. At the funeral service in Horsens hundreds of brothers and sisters of the road have come to say goodbye. While some are ready to party after the religious ceremony, Dinglebell (centre) is sad. He has known his sea-bird friend for 15 years

17 3 / 4 2 / 4 2 / 4. Korsangernes stemmer indgår i en helt speciel harmoni med de mange fremmødte venners rustne stemmer. 3 / 4. En enkelt øl bliver hældt ud over kisten. Præsten ville ikke give lov til de obligatoriske 10 kasser. 4/ 4. Stodderkongen Finn sætter duer fri som symbol på friheden og sammenholdet. 2 / 4. The choristers' voices and the husky voices of the many friends enter into a very special harmony. 3 / 4. One beer is poured over the coffin. The priest would not allow the traditional 10 crates. 4/ 4. Finn, King of the Road, sets doves free as a symbol of freedom and solidarity. 4 /

18 Martin Foldgast: Seksualiteten hos voksne udviklingshæmmede er stadig et tabu hos mange. John på 53 år er beboer på Stautruphus ved Århus Martin Foldgast: The sexuality of mentally handicapped adults is still a taboo to a lot of people. John, 53 years, is a resident of "Stautruphus" near Århus

19 Sonnich Borg Jensen: Jørgen (tv) og Niels (th) er naboer og bedste venner på plejehjemmet Fuglebakken. Århus Sonnich Borg Jensen: Jørgen (left) and Niels (right) are neighbours and best friends at the residential home "Fuglebakken". Århus

20 Per Gudmann: Skagen Odde Naturcenter Tegnet af Jørn Utzon. Konceptet er lys vind sand vand med direktør Helle Skaarup. Per Gudmann: Skagen Odde Nature Centre Designed by Jørn Utzon. The concept is light - wind - water. In the photo Centre Manager Helle Skaarup

21 Erik Refner: Jallozai flygtningelejr. Peshawar, Pakistan. Juni / 8. På grund af krig og en tørke, der ikke var set værre i 30 år, flygtede tusinder af afghanere til nabolandene Iran og Pakistan. Inden den 11. september og den dermed fornyede interesse for de afghanske folk var flygtningene bogstaveligt talt overladt til sig selv i de afsidesliggende lejre. Kun få hjælpeorganisationer var på plads i lejren, heriblandt Læger Uden Grænser, som med få midler forsøgte at undgå den humanitære katastrofe, der var under opsejling. Hjælpearbejdere beskrev situationen som den værste, de nogen sinde havde set. Erik Refner: Jallozai refugee camp. Peshawar, Pakistan. June / 8. Owing to war and a drought, the worst one in 30 years, thousands of Afghans fled to the neighbouring countries Iran and Pakistan. Prior to September 11th and the consequential renewed interest in the Afghan people, the refugees were literally left to themselves in the remotely situated camps. Only few relief organizations had set up in the camp, among these Médecins Sans Frontières, which tried with few means to prevent the humanitarian disaster which was under way. The relief workers described the situation as the worst one they had ever seen. 1 /

22 3 / 8. En død dreng bliver ifølge muslimsk tradition vasket og pakket ind i hvide ligklæder. Familien flygtede fra det nordlige Afghanistan på grund af den politiske situation og tørken. Drengen døde af dehydrering (væskemangel), hvilket var den hyppigste dødsårsag i lejren pga. de dårlige sanitære forhold og varme. 2 / 8. Fire millioner eller næsten en fjerdedel af verdens flygtninge kommer fra Afghanistan. De søger hovedsageligt til Iran eller Pakistan, selv om forholdene også her er en daglig kamp for overlevelse. 2 / 8. Four million or nearly one fourth of the world's refugees come from Afghanistan. Mainly, they try to get to Iran or Pakistan, though the conditions there are also a constant struggle for survival. 3 / 8. According to Muslim tradition a dead boy is washed and wrapped in a white shroud. The family fled from Northern Pakistan because of the political situation and the drought. The boy died of dehydration, the most common cause of death in the camp owing to the poor sanitary conditions and the heat

23 4 / 8. Kvinder samlet til maduddeling nær Jallozai-lejren. 5 / 8. En gruppe børn får en forfriskende dukkert i spildevandet fra Peshawar. Temperaturen i sommerperioden kommer op på 55 grader Celsius. 4 / 8. Women waiting for food near the Jallozai camp. 5 / 8. A group of children have a refreshing dip in the sewage water from Peshawar. During the summer period the temperature rises above 55 degrees Celcius

24 7 / 8. En underernæret dreng holder fast i en vægt i Læger Uden Grænsers telt i Jallozai-lejren. Læger Uden Grænser havde lavet et hjælpeprogram til familier med få midler. Et program, der skulle give dem de basale fødevarer for at holde deres underernærede børn i live. 7 / 8. An undernourished boy holds on to a pair of scales in the tent of Médecins Sans Frontières in the Jallozai camp. Médecins Sans Frontières had established a family relief programme with few means. A programme which would provide them with the basic foodstuffs to keep their undernourished children alive. 8 / 8. Gravpladsen ligger et par hundrede meter fra flygtningelejren og er siden flygtningestrømmens start vokset i størrelse. 6 / 8. Her er det den stærkeste, der overlever i kampen om mad er samlet under den stærke sol, og solen og desperationen har kostet flere mennesker livet. FN havde på dette tidspunkt ikke haft held eller vilje til at overtale den pakistanske regering til at registrere de afghanske flygtninge, hvilket gjorde det umuligt for FN at hjælpe. I dag er nødhjælpen kommet frem i takt med USA s bombninger af Afghanistan. 6 / 8. The strongest will survive in the fight for food people gather under the burning sun, and the sun and desperation have cost the lives of several persons. When this photo was taken, the UN had not succeeded in or had the will to persuade the Pakistan government to register the Afghan refugees, which made it impossible for the UN to help. Today the aid gets through pari passu with the American bombings of Afghanistan. 8 / 8. The burial ground lies a few hundred metres from the refugee camp and has been extended constantly since the influx of refugees began

25 Ulrik Jantzen: Daniel Sørensen på 14 år elsker et Whopper Meal på Burger King. Ulrik Jantzen: 14-year-old Daniel Sørensen loves a Whopper Meal at the Burger King

26 Sofus Comer: Pensionist Arne Christensen tager hver morgen fra sin lille 2 værelses lejlighed inde i Trige by ud på landet for at passe en gårdejers dyr. Sofus Comer: Every morning Arne Christensen, now retired, goes from his small 2-room flat into the country to look after a farmer's animals

27 Morten Marboe: Basketballspilleren James Lakes fra Horsens IC efter en kamp i eliteserien, marts Morten Marboe: Basket ball player James Lakes of Horsens IC after a match in the first division, March

28 Hanne Loop: Prins Henrik. Afgang fra Københavns Hovedbanegård ved Dronning Ingrids begravelse, november Hanne Loop: His Royal Highness Prince Henrik. Departure from Copenhagen Main Station in connection with the funeral of Queen Ingrid, November

29 Jesper Nørgaard: Livet på Agersø. 1 / 8. Stigsnæs ses fra Agersøfærgen / 8 Jesper Nørgaard: Life on Agersø. 1 / 8. Stigsnæs seen from the Agersø ferry

30 3 / 8 2 / 8 2 / 8. Ålesæsonen er slut og ruserne tages op. 3 / 8. Overfarten til øen tager 10 minutter, og man kan lige nå at ryge en smøg. 4 / 8. På øen er der kun en vej fra nord til syd. 2 / 8. The eeling season is over and the traps are taken in. 3 / 8. The crossing to the island lasts 10 minutes, just enough time for a smoke. 4 / 8. On the island there is only one road, leading north to south. 4 /

31 5 / 8 6 / 8 5 / 8. Øens børn afholder Santa Lucia i kirken. 5 / 8. The children of the island in the traditional St. Lucia procession. 6 / 8. På Agersø afholder de stadigvæk Hellig Tre Kongers løb, som er en gammel tradition. 6 / 8. On Agersø they still arrange the traditional Twelfth Night's Race

32 7 / 8 8 / 8 7 / 8. Der er rigt med fugleliv på øen. 7 / 8. There is a rich bird life on the island. 8 / 8. Alle hjælper hinanden på Agersø. 8 / 8. All lend a hand on Agersø

33 Sofus Comer: Lars Muhl. Crooner og forfatter. Seneste skud på stammen er bogen: Seeren fra Andalusien. Sofus Comer: Lars Muhl. Crooner and writer. Latest book: The prophet from Andalusia

34 Rikke Madsen: Portræt af forfatter og digter Jørgen Sonne Rikke Madsen: Portrait of the author and poet Jørgen Sonne

35 Mikal Schlosser: Kosovo Mikal Schlosser: Kosovo

36 Jacob Langvad: 1 / 4. Forfatteren, filminstruktøren, digteren og kommentatoren Jørgen Leth har boet og arbejdet i Haiti i over ti år. Hver gang jeg kommer tilbage, har jeg en fornemmelse af at dykke ned under overfladen, ned i kaos. Jeg har en trang til at synke til bunds her. Jacob Langvad: 1 / 4. Jørgen Leth, the Danish author, film director, poet and commentator, lived and worked in Haiti for more than 10 years. "Each time I return, I feel that I am diving below the surface, down into chaos. I feel a desire to sink to the bottom here". 1 /

37 Jørgen Leth: Det kræver fordybelse at leve i Haiti. Intet sted har så meget at give. Døden er meget synlig i Haiti, ligesom livet er meget synligt. Haiti er som en utrolig overnaturlig størrelse. Jørgen Leth: Jeg synker ned. Jeg har en intens fornemmelse af nedsynkning. Jeg bliver langsommere. Jeg tænker tungere. Jeg tager stilling til enklere ting og ikke for mange fra dag til dag. Jeg mærker, at alting er enkelt.. 2 / 4 Jørgen Leth: " I'm sinking. I have an intense feeling of sinking. I get slower. My thoughts get heavier. I take decisions on simpler matters and not on too many, from day to day. I feel that everything is simple.." 3 / 4 De ansatte: Fra venstre: Madame Annette (kok), Beleque (assistent), Monsiur Jorgen, Madame Thomas (kok) og André (altmuligmand). 4 / 4 Jørgen Leth: "Living in Haiti demands absorption. No other place has so much to give. Death is very visible in Haiti, just as life is very visible. Haiti is like an incredible supernatural entity." The staff: Left to right: Madame Annette (cook), Beleque (assistant), Monsieur Jorgen, Madame Thomas (cook) and André (handyman)

38 Lars Møller: Det australske guldhåb på 400 meteren, Kathy Freeman, i sekunderne før den olympiske finale. Lars Møller: The Australian gold hope on the 400 metre, Kathy Freeman, in the seconds before the Olympic final

39 Jesper Nørgaard: Jesper D. Jensen taber EM-titelkamp mod Luigi Castelione i Jesper Nørgaard: Jesper D. Jensen loses the match for the European Championship to Luigi Castelione in

40 Lars Møller: Mike Tyson. Lars Møller: Mike Tyson

41 Thomas Borberg: Uafgjort. AB vs. FCK. Thomas Borberg: A draw. AB vs. FCK

42 Jakob Stigsen: Café Landskrona, Østerbro, København. 1 / 5. 1 / 5 Jakob Stigsen: Café Landskrona, Østerbro, Copenhagen. 1 /

43 2 / 5 3 / 5 Café Landskrona, Østerbro, København. Café Landskrona, Østerbro, Copenhagen

44 4 / 5 5 / 5 Café Landskrona, Østerbro, København. Café Landskrona, Østerbro, Copenhagen

45 Per Gudmann: Åbningsdebat på Christiansborg Anders Fogh og Nyrup er sig selv. Per Gudmann: Opening debate in the Danish Parliament October 5th, Anders Fogh and Nyrup are off the record

46 Jacob Carlsen: I ministerbilen læser udenrigsminister Niels Helveg Petersen om sig selv efter stormen omkring sin dagbog. Jacob Carlsen: In his car Foreign Minister Niels Helveg Petersen reads about himself after the storm caused by his diary

47 Toke Hage: Pia Kjærsgaard var dommer ved danmarksmesterskabet i mavedans Toke Hage: Pia Kjærsgaard acted as umpire at the Danish belly dancing championship

48 Ulrik Pedersen: Grundlovsmøde Integrationsminister Bertel Haarder i Sønderborg. De nationale følelser, nationalstaten og hjemlandet er hypermoderne, sagde han i sin tale. Ulrik Pedersen: Meeting on Constitution Day Minister of Integration Bertel Haarder in Sønderborg. "The national feelings, the nation state and the homeland are ultra-modern," he said in his speech

49 Ditte Bjerregaard: Liv uden land. 1 / 8. Fatima Daajneh sidder i familiens gamle hus i Aida flygtningelejr lige i udkanten af Betlehem på Vestbredden. Huset blev sønderskudt under et angreb i december Jeg lå og sov, da skyderierne begyndte. Lyset virkede ikke, jeg havde bare tæer, og der var smadret glas over det hele. Far og mor råbte, at vi skulle løbe udenfor. Himlen var fyldt med store brag og lysglimt, erindrer Fatima. Ditte Bjerregaard: Life without a country. 1 / 8. Fatima Daajneh in her family's old house in the Aida refugee camp on the outskirts of Bethlehem. The house was shot to pieces in an attack in December I was asleep when the firing began. The light did not work, I had bare feet, and there was broken glass all over the place. The sky was filled with big bangs and flashes, Fatima remembers

50 2 / 8. I ly af natten er pigeskolen i Aidalejren blevet beskudt. Skolens ydermur er fyldt med skudhuller og FN-flaget, der vejer på toppen af bygningen, er skudt i laser. Men undervisningen og pigernes leg i frikvartererne fortsætter. På trods af Intifadaen forsøger lærer og forældre at fastholde en normalitet i børnenes hverdag. 2 / 8. Under cover of the darkness the girls' school in the Aida camp had been fired at. The outer wall of the school is filled with bullet holes, and the UN flag that floated over the building hangs in shreds. But school goes on and the girls continue to play during the breaks. Despite the Intifada teachers and parents try to maintain some normality in the children's everyday life. 3 / 8. Familiesammenholdet betyder alt i flygtningelejren, og måltiderne samler hele familien og svigerfamilien omkring den ternede plasticdug, der er spredt ud på gulvet. Kønsrollemønstret er klart: Yahia er familiens overhoved og skaffer penge til husholdningen. Børneopdragelsen er fælles, men det er Inshevah, der laver mad, rydder op og vasker tøj. Kun Fatima hjælper til, mens drengene leger. Hun er moderens højre hånd. 3 / 8. Family unity is all-important in the refugee camp, and the meals bring all the family and the in-laws together around the chequered table-cloth on the floor. The pattern of sex roles is evident: Yahia is the head of the family, providing money for the household. Bringing up the children is their common responsibility, but Inshevah does the cooking, cleaning and washing. Only Fatima helps her, while the boys play. She is her mother's right hand

51 4 / 8. De palæstinensiske soldater er helte for drengene i Aidalejren. Betlehems-området har lige været udsat for israelsk angreb og belejring. Huse, veje, biler, vandtanke og gamle oliventræer blev ødelagt. Der er kommet nye martyrplakater op på de slidte mure. 4 / 8. The Palestinian soldiers are heroes to the boys in the Aida camp. The Bethlehem area has just been under Israeli attack and siege. Houses, roads, vehicles, water tanks and old olive trees were destroyed. New martyr posters have been put up on the fretted walls. 5 / 8. Manglen på privatliv er dét, som generer Inshevah Daajneh mest ved at bo i Aidalejren: Alle holder øje med alt her. Selv om jeg lukker vinduerne, bor vi så tæt, at man kan høre alt, hvad vi snakker om. Jeg elsker aftenens stilhed og ro, hvor jeg kan sidde og snakke med Yahia om fremtiden og børnene, mens jeg broderer. Min drøm er, at vi kan få vores eget hus og en have med blomster og træer. det må være fantastisk at bo et åbent sted med plads omkring. 5 / 8. What bothers Inshevah Daajneh the most by living in the Aida camp is that they have no privacy: Everybody keeps an eye on everything here. Even though I close the windows, we live so close that you can hear all that we talk about. I love the silence and quietness in the evenings when I can talk to Yahia about the future and the children while doing some needlework. My dream is that we will have our own house and a garden with flowers and trees. It must be wonderful to live in an open place with space between the houses

52 8 / 8. Yahia Daajneh har sat en rød lampe op i det værelse, der om dagen er opholdsrum og om natten soveværelse for de seks børn. Lyset skal holde frygten og mareridtene på afstand. 6 / 8. Drageflyvning i Aidalejrens skumringstime. Al leg foregår mellem lejrens tætpakkede huse og i de krogede gader, der i dag rummer 5000 flygtninge. Det er for farligt at bevæge sig uden for lejren. Jeg har aldrig set nogle af de israelske børn, fordi der er en stor mur omkring deres bosættelse på den anden side af olivenlunden. Men jeg har set i fjernsynet, at de israelske børn har legepladser og kan tage på udflugter. Nogle af dem har også svømmebassiner. Vi kan ingenting. Der er ikke plads til legepladser eller træer, fortæller Fatima Daajneh. 6 / 8. Kite flying in the dusk in the Aida camp. Playing is restricted to the densely packed houses and the twisted streets of the camp, today housing 5000 refugees. It is too dangerous to move outside the camp. I have never seen any of the Israeli children because of the high wall surrounding their settlement on the other side of the olive grove. But I have seen on TV that the Israeli children have playgrounds and can go on excursions. Some have also swimming pools. We have nothing. There is no room for playgrounds or trees, Fatima Daajneh explains. 7 / 8. Yahia og Inshevah Daajneh kan mærke, at Fatima er påvirket af Intifadaen, af angreb på lejren, udgangsforbud og de militære vejblokader, der lukker området af: Drengene vender frygten mere udad, mens Fatima vender den indad. Hun har svært ved at føle ægte glæde, bliver hurtigt ked af det og er mere nervøs end før. 7 / 8. Yahia and Inshevah Daajneh are aware that Fatima is affected by the Intifada, the attacks on the camp, the curfew, and the military road blocks sealing off the area: The boys turn their fear outward, while Fatima turns it inward. She has difficulty in feeling real joy, becomes easily unhappy and is more nervous than before. 8 / 8. Yahia Daajneh has mounted a red lamp in the room which functions as living room during the day and as bedroom for the six children during the night. The light shall help fend off fear and nightmares

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Reading for Learning!

Reading for Learning! Starter 1 (11 titles x2) Pair work: (Names) Date: (starting from) Where is my mobile Zoo animals The hawk A cat in the wheel Without Water A grass snake Without electricity Stopping the thief What s That

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark December 2012 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere