De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg"

Transkript

1 The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk

2

3 dk 5

4 dk De bedste billeder taget af danske fotojournalister De enkelte fotografer & Forlaget Ajour Forlagsredaktør: Teddy Petersen De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg Grafisk tilrettelæggelse: Flemming Sørensen, Tryk: Nørhaven Book, Viborg 1. udgave, 1.oplag 2002 ISBN Printed in Denmark Forlaget Ajour Danmarks Journalisthøjskole Olof Palmes Allé Århus N. dk Idé til konkurrence, udstilling og bog: Søren Pagter Samarbejdspartnere/ sponsorer: Den Berlingske Fond, Danmarks Fotomuseum, GO-CARD, Århus Kommune, Øksnehallen, Mai Color A/S, Fotobranchens Leverandørforening, Morgenavisen Jyllands-Posten, DGI-Byen, Dagspressens Fond, Aarhus Stiftstidendes Fond, Kodak Danmark A/S, Århus Amt, DJ/PF's Ophavsretsfond, Scandic Hotel Plaza Århus, Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Udgivet i anledning af 10-året for etableringen af fotojournalist-uddannelsen ved Danmarks Journalisthøjskole. Alle fotos er udvalgt af tre dommere blandt 845 indsendte billeder i en konkurrence udskrevet i anledning af jubilæet. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg Institutioner og virksomheder, der ikke har indgået aftale med Copy-Dan, skal ved ønske om kopiering henvende sig til Forlaget Ajour. 6 7

5 Jeg er et kamera dk Kameraets øje er umætteligt, det sluger alt. Klik, og et landskab er væk, et ansigt, en hær, en generation. Det er som om der er en evig sult efter billeder, og lyden af lukkerens klik høres overalt. Selv synet af halsende fotografer på jagt efter byttet som en flok vilde rovdyr er helt almindeligt. Professionens iboende narcissisme rummer en spejleffekt: Hvis du tager et billede af mig, der tager et billede af dig, der tager et billede af én eller anden eller ét eller andet, er fotografiets metafysiske dimension til at tage og føle på. Sådan har det selvfølgelig ikke altid været. I begyndelsen var der bare en mand med et kamera, en utrolig opfindelse: En fantasiens triumf som på et øjeblik kunne omskabe det, man så med sine egne øjne og som lå lige for næsen af én, til et billede af det man så med sine egne øjne, og som lå lige for næsen af én! Chokket må have været ikke mindre end rystende, for det virkede som om billedet af virkeligheden i virkeligheden var mere virkelig end virkeligheden selv. På afstand dukkede enkeltheder op, som man måske ikke tidligere havde været opmærksom på, og motivets indramning gav det en skarphed og en håndgribelig fylde og dybde, hvis rigdom hidtil havde været sløret for tilskueren. Uden linsen var billedet underlagt den betragtendes distraktion, og var uden den stringens klik-klak-maskineriet gav og den rigide indramning. Kameraet har som apparat gennemgået en revolutionerende udvikling teknisk set, siden dengang vores ikke så fjerne forfædre med en elegant håndbevægelse fjernede lukkeren foran linsen og talte til ti under det sorte klæde. Men selv med alle spejlene og de tusind raffinementer, er det stadig den samme gamle kasse, der ser hvad man ser, og registrerer, hvad man ønsker registreret afhængigt af den fotograferendes intelligens og tekniske kunnen. Kameraet er med andre ord hundrede procent subjektivt, og selvom det fotografiske mirakel stadig er apparatets evne til så nøjagtigt som muligt og indtil mindste detalje at gengive, hvad det ser, så er det stadig, hvad han eller hun i guddommelig ophøjethed bestemmer kameraet skal se, der er det afgørende. Fotojournalistik er en forholdsvis ny og udfordrende kunstform. Der er ikke tale om hverken pressefotografi eller kunstfotografi, men snarere om en blanding af begge dele. Hvad fotojournalisten jagter, er naturligvis "et godt skud", hvilket er det samme som et teknisk fuldkomment billede, men endnu vigtigere: Et billede, som fortæller en historie. Som alle andre historier kan de være vidt forskellige, men de fleste tangerer noget emotionelt og sætter fantasien i gang på en måde, som ikke udelukker tilskueren, men omfatter ham eller hende i en følelsesmæssig udveksling, som på én og samme tid er cool og varmt engageret, skabende på en 9

6 I m a Camera frigørende måde. Billedet både frigør og fængsler tilskueren og giver plads til fantasien, hvis ophavsmand og løskøber er fotografen. Hvis den opdagelsens henrykkelse, der besatte de gamle med deres kluntede apparatur, når de rettede linsen mod virkeligheden for at opsluge og gengive den til mindste detalje, ikke er til stede i moderne fotografi, bliver billederne hurtigt klichéagtige og uinteressante. Det, der først fangede opmærksomheden, da jeg var barn, var billederne fra Den spanske borgerkrig, først og fremmest Robert Capas. Det var ikke nødvendigvis krigsbilleder, men billeder af krig spejlet i de menneskers øjne, som var krigens ofre: Civilbefolkningen, Guds børn som de fleste af os, dig og mig. Tragedien er kunstens hovedemne det gælder også for fotografiet og fotojournalistikken. Det er et spørgsmål om liv og død. Men humor er et værn mod døden i hvert fald ind i mellem og uden humor er kunsten død. Måske er den største triumf for (dansk) fotojournalistik, at den har humoristisk sans og er i stand til både at fange og fastholde denne den mest flygtige af alle egenskaber igen og igen selvom emnet kalder på patos, ja selv på afklaret ro. Det er ingen vej uden om: Et fotografi er altid todimensionalt, indtil man ser nærmere efter, og det viser sig, at fotografen er digter og måske oven i købet en digter med humoristisk sans. Så er der ingen ende på historien, og tilskueren kan få en fornemmelse af selv at være høj og på højde både med fotografens og sin egen kreativitet. Klaus Rifbjerg The camera-eye is insatiable, it gobbles up everything. Click, and a landscape is gone, a face, an army, a war, a generation. There seems to be a constant hunger for pictures and everywhere the sound of shutters is heard. Even the sight of eager photographers closing in on a desired object like a heard of wild beasts on the chase is a common one. The narcissism of the profession contains a mirror effect, and if you take a picture of me taking a picture of you taking a picture of somebody or something the actual metaphysics of photography is evident. Of course it hasn t been like that always. In the beginning there was only a man with a camera, a miraculous invention, a triumph of the imagination that could transfer what was right in front of your eyes into a picture of what was right in front of your eyes. The shock of this must have been no less than staggering, because the picture often seemed more real than reality itself! Once removed hitherto unnoticed details appeared and the framing of the motif gave it a sharpness and a tactile profundity the richness of which until then had been blurred to the viewer whose lensless observations were subject to distraction and without the stringency of the click-clack-operations and the framing rigidity of the lens and camera. The camera as machine has come a long way since our not so distant forefathers nimbly removed the shutter by hand while silently counting to ten under the black cloth that covered the photographer s head, but even with all its mirrors and sophisticated technical refineries it s still the same old box that sees what you see and records what you want recorded according to your taste, your intelligence and your skill. In other words the camera is totally subjective and even if as shown above the miracle of photography lies in its ability to reproduce as graphicallly exact what the lens sees, it s still the person behind the camera who in his almost divine status decides how things should look and why he or she chooses to look at the world the way they do. Photojournalism is a new and challenging art form, neither press photography nor art photography but maybe a mixture of the two. What the photojournalist looks for of course is a good shot which means a picture that s technically correct but more important: tells a story. Like all other stories they can be highly varied, but most somehow touch on emotions and the imagination in a way that doesn t exclude the viewer but includes him and her in an exchange of feelings that at the same time are cool and hot and creative in a liberating sense. The picture in other words engages the viewer and sets him free, makes room for his imagination fired and released by that of the photographer. If the wonder of discovery that chararcterized the pioneers with their clumsy contraptions aimed at the tangible world to swallow 10 11

7 it up in order to reproduce it in almost frightening detail is not present in to-day s photography it quickly becomes uninteresting and run of the mill. What first caught my eye as child where photojournalism is concerned were pictures from The Spanish Civil War and mainly those by Robert Capa. They weren t necessarily war pictures, but pictures of war reflected in the eyes of the people who were the victims of war, the suffering civilians, God s children like most of us, like you and me. dk Tragedy is art s main subject and so it is in photography and photojournalism. It s a matter of life and death. But humour can keep death at bay at least for a time and without it art is dead. Maybe the triumph of modern (Danish) photojournalism is its sense of humour and its ability to catch and corner this most elusive quality again and again even when the subject calls for pathos and maybe even serenity. There is no way around it: a photograph is always two-dimensional until you look closer and the photographer is a poet and maybe even a poet with a sense of humour. Then there is really no end to the story and even the viewer can get the feeling of being high on a rush of creativity like the photographer himself. Klaus Rifbjerg 12

8 Vinder/Winner Ulrik Pedersen: Silosprængning på Gråsten havn år Ulrik Pedersen: A silo is blown at Graasten harbour - year

9 Vinder/Winner Anders Vendelbo: Israel Den fattige mands våben. Anders Vendelbo: Israel The poor man's weapon

10 Vinder/Winner Peter Funch: Manhattan, Broadway Tilskuere til katastrofeområdet omkring World Trade Center mellem 18. og 23. september Luftforureningen blev de første dage efter katastrofen målt til syv gange højere end det normale. Peter Funch: Manhattan, Broadway A view of the disaster area at the World Trade Center between September 18th and 23rd, During the first days after the disaster the air pollution was measured to seven times the normal level. 1 /

11 Peter Funch: Manhattan, Broadway Peter Funch: Manhattan, Broadway 20 21

12 Søren Bidstrup: Hvem glemte at lukke døren? Kaj Johansen med 80 km/t i fem meters højde. Dødsdrom på Ho Fåremarked. Søren Bidstrup: Who forgot to close the door? Kaj Johansen 5 metres above ground doing 80 km per hour. Wall of death at the Sheep Market in Ho

13 Lars Bertelsen: Session Danmark Lars Bertelsen: Up before the medical board Denmark

14 Thomas Freitag: Jan Mols, leder af spillestedet Multihus Tobaksfabrikken modtager tak og pokal for sit engagement i det lokale teaterarbejde. Martin Alber, Anders Jørgensen, Christian Graae og Kasper Frederiksen fra Esbjerg Børne- og Ungdomsteater deler ud. Esbjerg, april Thomas Freitag: Jan Mols, manager of Multihus Tobaksfabrikken, is awarded a prize for his engagement in local theatrical activities. Martin Alber, Anders Jørgensen, Christian Graae and Kasper Frederiksen of Esbjerg Children's Theatre present the award. Esbjerg, April

15 Per Gudmann: Cirkusprinsesse Agnete Enoch s bryllup, Per Gudmann: Circus princess Agnete Enoch's wedding. September 11th,

16 Morten Pape: Vennernes farvel til Mågen. 1 / 4. Mågen blev 35 år. Ved hans bisættelse i Vor Frelser Kirke i Horsens er hundrede brødre og søstre fra landevejene mødt op for at sige farvel. Mens nogle er klar til at feste efter den kirkelige ceremoni, er Dinglebell (i midten) trist. Han har kendt havfuglevennen i 15 år. 1 / 4 Morten Pape: Goodbye to Sea Gull 1 / 4. Mågen ("Sea Gull") died 35 years old. At the funeral service in Horsens hundreds of brothers and sisters of the road have come to say goodbye. While some are ready to party after the religious ceremony, Dinglebell (centre) is sad. He has known his sea-bird friend for 15 years

17 3 / 4 2 / 4 2 / 4. Korsangernes stemmer indgår i en helt speciel harmoni med de mange fremmødte venners rustne stemmer. 3 / 4. En enkelt øl bliver hældt ud over kisten. Præsten ville ikke give lov til de obligatoriske 10 kasser. 4/ 4. Stodderkongen Finn sætter duer fri som symbol på friheden og sammenholdet. 2 / 4. The choristers' voices and the husky voices of the many friends enter into a very special harmony. 3 / 4. One beer is poured over the coffin. The priest would not allow the traditional 10 crates. 4/ 4. Finn, King of the Road, sets doves free as a symbol of freedom and solidarity. 4 /

18 Martin Foldgast: Seksualiteten hos voksne udviklingshæmmede er stadig et tabu hos mange. John på 53 år er beboer på Stautruphus ved Århus Martin Foldgast: The sexuality of mentally handicapped adults is still a taboo to a lot of people. John, 53 years, is a resident of "Stautruphus" near Århus

19 Sonnich Borg Jensen: Jørgen (tv) og Niels (th) er naboer og bedste venner på plejehjemmet Fuglebakken. Århus Sonnich Borg Jensen: Jørgen (left) and Niels (right) are neighbours and best friends at the residential home "Fuglebakken". Århus

20 Per Gudmann: Skagen Odde Naturcenter Tegnet af Jørn Utzon. Konceptet er lys vind sand vand med direktør Helle Skaarup. Per Gudmann: Skagen Odde Nature Centre Designed by Jørn Utzon. The concept is light - wind - water. In the photo Centre Manager Helle Skaarup

21 Erik Refner: Jallozai flygtningelejr. Peshawar, Pakistan. Juni / 8. På grund af krig og en tørke, der ikke var set værre i 30 år, flygtede tusinder af afghanere til nabolandene Iran og Pakistan. Inden den 11. september og den dermed fornyede interesse for de afghanske folk var flygtningene bogstaveligt talt overladt til sig selv i de afsidesliggende lejre. Kun få hjælpeorganisationer var på plads i lejren, heriblandt Læger Uden Grænser, som med få midler forsøgte at undgå den humanitære katastrofe, der var under opsejling. Hjælpearbejdere beskrev situationen som den værste, de nogen sinde havde set. Erik Refner: Jallozai refugee camp. Peshawar, Pakistan. June / 8. Owing to war and a drought, the worst one in 30 years, thousands of Afghans fled to the neighbouring countries Iran and Pakistan. Prior to September 11th and the consequential renewed interest in the Afghan people, the refugees were literally left to themselves in the remotely situated camps. Only few relief organizations had set up in the camp, among these Médecins Sans Frontières, which tried with few means to prevent the humanitarian disaster which was under way. The relief workers described the situation as the worst one they had ever seen. 1 /

22 3 / 8. En død dreng bliver ifølge muslimsk tradition vasket og pakket ind i hvide ligklæder. Familien flygtede fra det nordlige Afghanistan på grund af den politiske situation og tørken. Drengen døde af dehydrering (væskemangel), hvilket var den hyppigste dødsårsag i lejren pga. de dårlige sanitære forhold og varme. 2 / 8. Fire millioner eller næsten en fjerdedel af verdens flygtninge kommer fra Afghanistan. De søger hovedsageligt til Iran eller Pakistan, selv om forholdene også her er en daglig kamp for overlevelse. 2 / 8. Four million or nearly one fourth of the world's refugees come from Afghanistan. Mainly, they try to get to Iran or Pakistan, though the conditions there are also a constant struggle for survival. 3 / 8. According to Muslim tradition a dead boy is washed and wrapped in a white shroud. The family fled from Northern Pakistan because of the political situation and the drought. The boy died of dehydration, the most common cause of death in the camp owing to the poor sanitary conditions and the heat

23 4 / 8. Kvinder samlet til maduddeling nær Jallozai-lejren. 5 / 8. En gruppe børn får en forfriskende dukkert i spildevandet fra Peshawar. Temperaturen i sommerperioden kommer op på 55 grader Celsius. 4 / 8. Women waiting for food near the Jallozai camp. 5 / 8. A group of children have a refreshing dip in the sewage water from Peshawar. During the summer period the temperature rises above 55 degrees Celcius

24 7 / 8. En underernæret dreng holder fast i en vægt i Læger Uden Grænsers telt i Jallozai-lejren. Læger Uden Grænser havde lavet et hjælpeprogram til familier med få midler. Et program, der skulle give dem de basale fødevarer for at holde deres underernærede børn i live. 7 / 8. An undernourished boy holds on to a pair of scales in the tent of Médecins Sans Frontières in the Jallozai camp. Médecins Sans Frontières had established a family relief programme with few means. A programme which would provide them with the basic foodstuffs to keep their undernourished children alive. 8 / 8. Gravpladsen ligger et par hundrede meter fra flygtningelejren og er siden flygtningestrømmens start vokset i størrelse. 6 / 8. Her er det den stærkeste, der overlever i kampen om mad er samlet under den stærke sol, og solen og desperationen har kostet flere mennesker livet. FN havde på dette tidspunkt ikke haft held eller vilje til at overtale den pakistanske regering til at registrere de afghanske flygtninge, hvilket gjorde det umuligt for FN at hjælpe. I dag er nødhjælpen kommet frem i takt med USA s bombninger af Afghanistan. 6 / 8. The strongest will survive in the fight for food people gather under the burning sun, and the sun and desperation have cost the lives of several persons. When this photo was taken, the UN had not succeeded in or had the will to persuade the Pakistan government to register the Afghan refugees, which made it impossible for the UN to help. Today the aid gets through pari passu with the American bombings of Afghanistan. 8 / 8. The burial ground lies a few hundred metres from the refugee camp and has been extended constantly since the influx of refugees began

25 Ulrik Jantzen: Daniel Sørensen på 14 år elsker et Whopper Meal på Burger King. Ulrik Jantzen: 14-year-old Daniel Sørensen loves a Whopper Meal at the Burger King

26 Sofus Comer: Pensionist Arne Christensen tager hver morgen fra sin lille 2 værelses lejlighed inde i Trige by ud på landet for at passe en gårdejers dyr. Sofus Comer: Every morning Arne Christensen, now retired, goes from his small 2-room flat into the country to look after a farmer's animals

27 Morten Marboe: Basketballspilleren James Lakes fra Horsens IC efter en kamp i eliteserien, marts Morten Marboe: Basket ball player James Lakes of Horsens IC after a match in the first division, March

28 Hanne Loop: Prins Henrik. Afgang fra Københavns Hovedbanegård ved Dronning Ingrids begravelse, november Hanne Loop: His Royal Highness Prince Henrik. Departure from Copenhagen Main Station in connection with the funeral of Queen Ingrid, November

29 Jesper Nørgaard: Livet på Agersø. 1 / 8. Stigsnæs ses fra Agersøfærgen / 8 Jesper Nørgaard: Life on Agersø. 1 / 8. Stigsnæs seen from the Agersø ferry

30 3 / 8 2 / 8 2 / 8. Ålesæsonen er slut og ruserne tages op. 3 / 8. Overfarten til øen tager 10 minutter, og man kan lige nå at ryge en smøg. 4 / 8. På øen er der kun en vej fra nord til syd. 2 / 8. The eeling season is over and the traps are taken in. 3 / 8. The crossing to the island lasts 10 minutes, just enough time for a smoke. 4 / 8. On the island there is only one road, leading north to south. 4 /

31 5 / 8 6 / 8 5 / 8. Øens børn afholder Santa Lucia i kirken. 5 / 8. The children of the island in the traditional St. Lucia procession. 6 / 8. På Agersø afholder de stadigvæk Hellig Tre Kongers løb, som er en gammel tradition. 6 / 8. On Agersø they still arrange the traditional Twelfth Night's Race

32 7 / 8 8 / 8 7 / 8. Der er rigt med fugleliv på øen. 7 / 8. There is a rich bird life on the island. 8 / 8. Alle hjælper hinanden på Agersø. 8 / 8. All lend a hand on Agersø

33 Sofus Comer: Lars Muhl. Crooner og forfatter. Seneste skud på stammen er bogen: Seeren fra Andalusien. Sofus Comer: Lars Muhl. Crooner and writer. Latest book: The prophet from Andalusia

34 Rikke Madsen: Portræt af forfatter og digter Jørgen Sonne Rikke Madsen: Portrait of the author and poet Jørgen Sonne

35 Mikal Schlosser: Kosovo Mikal Schlosser: Kosovo

36 Jacob Langvad: 1 / 4. Forfatteren, filminstruktøren, digteren og kommentatoren Jørgen Leth har boet og arbejdet i Haiti i over ti år. Hver gang jeg kommer tilbage, har jeg en fornemmelse af at dykke ned under overfladen, ned i kaos. Jeg har en trang til at synke til bunds her. Jacob Langvad: 1 / 4. Jørgen Leth, the Danish author, film director, poet and commentator, lived and worked in Haiti for more than 10 years. "Each time I return, I feel that I am diving below the surface, down into chaos. I feel a desire to sink to the bottom here". 1 /

37 Jørgen Leth: Det kræver fordybelse at leve i Haiti. Intet sted har så meget at give. Døden er meget synlig i Haiti, ligesom livet er meget synligt. Haiti er som en utrolig overnaturlig størrelse. Jørgen Leth: Jeg synker ned. Jeg har en intens fornemmelse af nedsynkning. Jeg bliver langsommere. Jeg tænker tungere. Jeg tager stilling til enklere ting og ikke for mange fra dag til dag. Jeg mærker, at alting er enkelt.. 2 / 4 Jørgen Leth: " I'm sinking. I have an intense feeling of sinking. I get slower. My thoughts get heavier. I take decisions on simpler matters and not on too many, from day to day. I feel that everything is simple.." 3 / 4 De ansatte: Fra venstre: Madame Annette (kok), Beleque (assistent), Monsiur Jorgen, Madame Thomas (kok) og André (altmuligmand). 4 / 4 Jørgen Leth: "Living in Haiti demands absorption. No other place has so much to give. Death is very visible in Haiti, just as life is very visible. Haiti is like an incredible supernatural entity." The staff: Left to right: Madame Annette (cook), Beleque (assistant), Monsieur Jorgen, Madame Thomas (cook) and André (handyman)

38 Lars Møller: Det australske guldhåb på 400 meteren, Kathy Freeman, i sekunderne før den olympiske finale. Lars Møller: The Australian gold hope on the 400 metre, Kathy Freeman, in the seconds before the Olympic final

39 Jesper Nørgaard: Jesper D. Jensen taber EM-titelkamp mod Luigi Castelione i Jesper Nørgaard: Jesper D. Jensen loses the match for the European Championship to Luigi Castelione in

40 Lars Møller: Mike Tyson. Lars Møller: Mike Tyson

41 Thomas Borberg: Uafgjort. AB vs. FCK. Thomas Borberg: A draw. AB vs. FCK

42 Jakob Stigsen: Café Landskrona, Østerbro, København. 1 / 5. 1 / 5 Jakob Stigsen: Café Landskrona, Østerbro, Copenhagen. 1 /

43 2 / 5 3 / 5 Café Landskrona, Østerbro, København. Café Landskrona, Østerbro, Copenhagen

44 4 / 5 5 / 5 Café Landskrona, Østerbro, København. Café Landskrona, Østerbro, Copenhagen

45 Per Gudmann: Åbningsdebat på Christiansborg Anders Fogh og Nyrup er sig selv. Per Gudmann: Opening debate in the Danish Parliament October 5th, Anders Fogh and Nyrup are off the record

46 Jacob Carlsen: I ministerbilen læser udenrigsminister Niels Helveg Petersen om sig selv efter stormen omkring sin dagbog. Jacob Carlsen: In his car Foreign Minister Niels Helveg Petersen reads about himself after the storm caused by his diary

47 Toke Hage: Pia Kjærsgaard var dommer ved danmarksmesterskabet i mavedans Toke Hage: Pia Kjærsgaard acted as umpire at the Danish belly dancing championship

48 Ulrik Pedersen: Grundlovsmøde Integrationsminister Bertel Haarder i Sønderborg. De nationale følelser, nationalstaten og hjemlandet er hypermoderne, sagde han i sin tale. Ulrik Pedersen: Meeting on Constitution Day Minister of Integration Bertel Haarder in Sønderborg. "The national feelings, the nation state and the homeland are ultra-modern," he said in his speech

49 Ditte Bjerregaard: Liv uden land. 1 / 8. Fatima Daajneh sidder i familiens gamle hus i Aida flygtningelejr lige i udkanten af Betlehem på Vestbredden. Huset blev sønderskudt under et angreb i december Jeg lå og sov, da skyderierne begyndte. Lyset virkede ikke, jeg havde bare tæer, og der var smadret glas over det hele. Far og mor råbte, at vi skulle løbe udenfor. Himlen var fyldt med store brag og lysglimt, erindrer Fatima. Ditte Bjerregaard: Life without a country. 1 / 8. Fatima Daajneh in her family's old house in the Aida refugee camp on the outskirts of Bethlehem. The house was shot to pieces in an attack in December I was asleep when the firing began. The light did not work, I had bare feet, and there was broken glass all over the place. The sky was filled with big bangs and flashes, Fatima remembers

50 2 / 8. I ly af natten er pigeskolen i Aidalejren blevet beskudt. Skolens ydermur er fyldt med skudhuller og FN-flaget, der vejer på toppen af bygningen, er skudt i laser. Men undervisningen og pigernes leg i frikvartererne fortsætter. På trods af Intifadaen forsøger lærer og forældre at fastholde en normalitet i børnenes hverdag. 2 / 8. Under cover of the darkness the girls' school in the Aida camp had been fired at. The outer wall of the school is filled with bullet holes, and the UN flag that floated over the building hangs in shreds. But school goes on and the girls continue to play during the breaks. Despite the Intifada teachers and parents try to maintain some normality in the children's everyday life. 3 / 8. Familiesammenholdet betyder alt i flygtningelejren, og måltiderne samler hele familien og svigerfamilien omkring den ternede plasticdug, der er spredt ud på gulvet. Kønsrollemønstret er klart: Yahia er familiens overhoved og skaffer penge til husholdningen. Børneopdragelsen er fælles, men det er Inshevah, der laver mad, rydder op og vasker tøj. Kun Fatima hjælper til, mens drengene leger. Hun er moderens højre hånd. 3 / 8. Family unity is all-important in the refugee camp, and the meals bring all the family and the in-laws together around the chequered table-cloth on the floor. The pattern of sex roles is evident: Yahia is the head of the family, providing money for the household. Bringing up the children is their common responsibility, but Inshevah does the cooking, cleaning and washing. Only Fatima helps her, while the boys play. She is her mother's right hand

51 4 / 8. De palæstinensiske soldater er helte for drengene i Aidalejren. Betlehems-området har lige været udsat for israelsk angreb og belejring. Huse, veje, biler, vandtanke og gamle oliventræer blev ødelagt. Der er kommet nye martyrplakater op på de slidte mure. 4 / 8. The Palestinian soldiers are heroes to the boys in the Aida camp. The Bethlehem area has just been under Israeli attack and siege. Houses, roads, vehicles, water tanks and old olive trees were destroyed. New martyr posters have been put up on the fretted walls. 5 / 8. Manglen på privatliv er dét, som generer Inshevah Daajneh mest ved at bo i Aidalejren: Alle holder øje med alt her. Selv om jeg lukker vinduerne, bor vi så tæt, at man kan høre alt, hvad vi snakker om. Jeg elsker aftenens stilhed og ro, hvor jeg kan sidde og snakke med Yahia om fremtiden og børnene, mens jeg broderer. Min drøm er, at vi kan få vores eget hus og en have med blomster og træer. det må være fantastisk at bo et åbent sted med plads omkring. 5 / 8. What bothers Inshevah Daajneh the most by living in the Aida camp is that they have no privacy: Everybody keeps an eye on everything here. Even though I close the windows, we live so close that you can hear all that we talk about. I love the silence and quietness in the evenings when I can talk to Yahia about the future and the children while doing some needlework. My dream is that we will have our own house and a garden with flowers and trees. It must be wonderful to live in an open place with space between the houses

52 8 / 8. Yahia Daajneh har sat en rød lampe op i det værelse, der om dagen er opholdsrum og om natten soveværelse for de seks børn. Lyset skal holde frygten og mareridtene på afstand. 6 / 8. Drageflyvning i Aidalejrens skumringstime. Al leg foregår mellem lejrens tætpakkede huse og i de krogede gader, der i dag rummer 5000 flygtninge. Det er for farligt at bevæge sig uden for lejren. Jeg har aldrig set nogle af de israelske børn, fordi der er en stor mur omkring deres bosættelse på den anden side af olivenlunden. Men jeg har set i fjernsynet, at de israelske børn har legepladser og kan tage på udflugter. Nogle af dem har også svømmebassiner. Vi kan ingenting. Der er ikke plads til legepladser eller træer, fortæller Fatima Daajneh. 6 / 8. Kite flying in the dusk in the Aida camp. Playing is restricted to the densely packed houses and the twisted streets of the camp, today housing 5000 refugees. It is too dangerous to move outside the camp. I have never seen any of the Israeli children because of the high wall surrounding their settlement on the other side of the olive grove. But I have seen on TV that the Israeli children have playgrounds and can go on excursions. Some have also swimming pools. We have nothing. There is no room for playgrounds or trees, Fatima Daajneh explains. 7 / 8. Yahia og Inshevah Daajneh kan mærke, at Fatima er påvirket af Intifadaen, af angreb på lejren, udgangsforbud og de militære vejblokader, der lukker området af: Drengene vender frygten mere udad, mens Fatima vender den indad. Hun har svært ved at føle ægte glæde, bliver hurtigt ked af det og er mere nervøs end før. 7 / 8. Yahia and Inshevah Daajneh are aware that Fatima is affected by the Intifada, the attacks on the camp, the curfew, and the military road blocks sealing off the area: The boys turn their fear outward, while Fatima turns it inward. She has difficulty in feeling real joy, becomes easily unhappy and is more nervous than before. 8 / 8. Yahia Daajneh has mounted a red lamp in the room which functions as living room during the day and as bedroom for the six children during the night. The light shall help fend off fear and nightmares

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless 1 1. Steve Bishop Born to be Wild Information gap. Student A: Don t tell your partner the words on your list. You have to explain what the words mean in such a way that your partner will guess the words.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne.

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. ØVELSE 1 Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. 1. Pigen blev set af viceværten *, da hun forlod bygningen. 2. Planen ændredes under

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere