Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

2 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen. Det har været et år hvor organisationen skulle tilpasses og der skulle træffes svære beslutninger. Besparelser fra både statslig og kommunal side har haft stor betydning for Aarhus Brandvæsen. Støttepunkterne i Danmark, og dermed også i Aarhus, blev nedlagt pr. 1. januar Afviklingen af det 4. slukningstog, som bemandes af deltidsstyrken i Ny Munkegade, blev kort efter effektueret. Dermed er rammerne for de kommende års beredskab på plads, men vi må vænne os til tanken om flere forandringer i fremtiden. Vi skaber løsninger sammen, sådan lyder indledningen på den nye vision i Teknik og Miljø. Visionen har Aarhus Brandvæsen taget til sig, og handler i bund og grund om, at vi gennem samarbejde med hinanden, byen og vores netværk skaber rammevilkår i verdensklasse. For at få de fine tanker ned på et mere jordnært niveau, har Aarhus Brandvæsen besluttet at arbejde med en nogle konkrete fokusområder. Overskrifterne for de 4 fokusområder hedder; samarbejde, ledelse, produktivitet og forretningsorientering. Alt sammen noget vi i Aarhus Brandvæsen kommer til at arbejde videre med i de kommende år. Vi har i Aarhus Brandvæsen et stort fokus på MEA (Miljø, Energi og Arbejdsmiljø). I 2012 har vi endnu engang fortsat tendensen med et mindre forbrug af vand, varme og el. Vi har indskrevet vores kemikalier i en database med oplysninger om anvendelsesmetoder og forholdsordre og har dermed fået en meget mere sikker omgang med kemikalier i det daglige arbejde. Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle vores dygtige ansatte hos Aarhus Brandvæsen, både frivillige, deltids og fuldtidsansatte løste mange svære og udfordrerne opgaver i Tak for jeres store indsats.

3 Organisation 2012

4 2012 i tal Beredskabskommissionen Udrykninger i 2012 Formand, Bünyamin Simsek (V) Byrådsmedlem Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Ansatte Udrykninger i alt Brandsyn Mærkedage 2012: 25 års kommunalt jubilæum: Kim B. Pedersen Jette L. Christensen Karsten K. Rasmussen Frank Thamestrup 87 fuldtidsansatte 68 deltidsansatte 125 frivillige Nøgletal for 2012 Udgifter Indtægter Nettoudgifter N 79,8 mio. kr. 22,6 mio. kr. 57,2 mio. kr. 25 års brandmandsjubilæum: Kim B. Pedersen 10 års anciennitetstegn: Ole H. L. Pedersen Frank Johannson Glenn A. Kjellberg Benny Larsen Vi sagde farvel til Bent E. Sørensen, Preben Kejser og Søren Rekly Tilsyn og Myndighed Camilla N. Frederiksen Staben Jytte Andersen Uddannelsescentret Lasse D. Sønderup Styrken Lene M. Liljekær Sekretariatet Peter H. Henriksen Bygninger og Service Bo Thingholm, Claus L. Pedersen, Dina H. Sejersen, Jacob V. Good, Kristian H. Mikkelsen, Rasmus E. Vilhelmsen, Simon W. Møller, Søren S. Kirkeby og Søren Thuesen alle i deltidsstyrken Ny Munkegade Claus S. Jensen, Kenneth Henriksen - deltidsstyrken Station Lystrup Vi sagde goddag til: Johnny L. Damgård, Lasse Clemensen Tilsyn og Myndighed Jakob Larsen Staben Jesper Hansen Operativ Afdeling Martin N. Petersen - Styrken Andreas J.L. Baastrup, Andreas V. Klauber, Johanne R. S. Sørensen, Jonas Petersen, Mathias D. Kristensen, Micki Helbo, Steffen Jensen, Stig H. Jensen og Tommy Cao deltidsstyrken Ny Munkegade Asbjørn O.B. Christensen, Bassam El Chafei, Jonas O. Thomsen og Michael L. Petersen deltidsstyrken Station Lystrup

5 Operativ Afdeling Af Anders Rathcke Optimisme og smalhals Året startede med optimisme og en tro på, at grundlaget for 2012 var på plads. Vi vidste at der manglede en afklaring af økonomien i relation til de kommunale budgetforhandlinger tilbage fra oktober Derudover skulle der fra statslig side vedtages et nyt beredskabsforlig i løbet af Samtlige aktiviteter blev videreført i uændret omfang indtil en endelig afklaring var på plads. Sommerferien I modsætning til 2011, gav deltidsstyrkens vagtdækning i sommerferien gav ikke anledning til den store debat. Der var forud for sommerferien indført et web-baseret vagtsystem, der var etableret nye aftaler om backup fra nabokommunerne og der var indført et disponeringssystem som gav mulighed for at være på forkant, så man ikke ville stå og mangle mandskab. Det var hektisk forud for opstarten, men da det først kom i gang fungerede tingene efter hensigten. Der blev rykket sammen på bænken og ydet en god indsats fra alle parter i bestræbelserne på at få planen til at hænge sammen. Og allerede inden den nye samlede Operative Afdeling havde set dagens lys, stod deltidsstyrken og de frivillige sammen om at få vagtplanen til at hænge sammen. Ny organisation I starten af året blev der som et led i en større organisationsændring besluttet, at Krise- og Støtteberedskabet og Brand og Redningsberedskabet skulle samles i en ny Operativ Afdeling. Thorbjørn Jørgensen som hidtil havde stået for Krise- og Støtteberedskabet gav pladsen fra sig til fordel for en stilling i Tilsyn og Myndighed. Allerede i maj måned lå det fast, at Jesper Hansen fra Skanderborg Brand og Redning skulle være min kommende makker, men på grund af sommerferien og arbejdssituationen i Skanderborg kunne Jesper først tiltræde i august måned. Med Jesper Hansens tiltrædelse i august var organisationsændringen en realitet. Jesper har hurtigt fået et godt indblik i dagligdagen i Operativ Afdelings mange opgaver fordelt på de forskellige personalegrupper, beredskabsopgaver og lokaliteter. Men næppe var Jesper kommet i gang før end besparelser fra både kommunal og statslig side skulle implementeres i Operativ Afdelings drift. Den kommunale del af besparelserne stammer fra den længe ventede afklaring fra oktober 2011, mens den statslige del er konsekvenserne af forliget for redningsberedskabet som blev vedtaget i november I årets sidste dage, modtog Brandvæsenet besked fra Beredskabsstyrelsen om, at implementeringen af beredskabsforligets beslutning om, at nedlægge Støttepunkterne var en realitet allerede pr. 1/ Og allerede i uge 2 blev materiellet afhentet af Beredskabsstyrelsen. De kommunale beredskaber fik i forbindelse med nedlæggelsen mulighed for at låne dele af det tilbageleverede materiel. Aarhus Brandvæsen har i sam-

6 arbejde med tre andre kommuner ansøgt om dele af materiellet. Det er endnu uvist hvad udfaldet af denne ansøgning bliver. Det er sikkert og vist, at der også i fremtiden er behov for frivillige i Aarhus Brandvæsen, men de materielmæssige og logistiske udfordringer står endnu uafklaret. Den anden del vedrører afviklingen af det 4. slukningstog, som bemandes af deltidsstyrken i Ny Munkegade. Dette blev fremsendt til politisk behandling og vedtaget i starten af Men ændringer vil der komme og det er ikke de sidste. Parterne bag det omtalte beredskabsforlig har aftalt, at der skal iværksættes (endnu) en grundig analyse af det samlede redningsberedskab med henblik på en strukturreform som skal ende ud i et mere effektivt og billigere beredskab. Ambitionen er at kunne implementere besparelser for mio. kr. og det må forudsætte forandringer. Arbejdet med strukturreformen vil helt sikkert komme til at præge hverdagen frem til 2015, hvor reformen forventes at skulle implementeres. Virksomhedsplan Operativ Afdeling har i forbindelse med Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan haft følgende fokusområder i 2012: Økonomisk styring; sikre optimal anvendelse af afdelingens økonomiske rammer. Planlægning; synliggøre tilbagevendende aktiviteter med henblik på at sikre rettidig og hensigtsmæssig gennemførelse. Kvalitetssikring; styrke kvaliteten og ensartetheden i vores kerneydelser. Samtalekultur; bedre kendskab til kollegers arbejde og arbejdsmetoder vil bidrage til en fleksibel opgaveløsning på tværs af operativ afdeling. Personalestrategi/ledelse; opfølgning på trivselsmåling vil sikre den gode arbejdsplads. Operative opgaver Selvom jeg hører flere omtale 2012 som et år med få store og komplekse opgaver, og brandbabyer, der endnu ikke har set flammer, og dykkere, der er ved at tørre ind, så kan jeg nu alligevel notere mig flere eksempler, hvor vores beredskab har været i aktion i øvrigt både i og udenfor Aarhus Kommune. Eksempelvis har dykkerberedskabet været i Randers, Skanderborg og i Silkeborg to gange i det forgangne år. Hertil kommer naturligvis et antal indsatser indenfor kommunegrænsen, hvor dykkerne har været den positive forskel mellem liv og død. Vi har haft det samlede kemikalieberedskab aktiveret et par gange. Senest i forbindelse med et saltsyreudslip i Gellerupbadet. Den hændelse, der fik størst opmærksomhed i 2012 var det voldsomme skybrud, der ramte Aarhus og særligt Lystrup den 26. august. Dette gav store opgaver og udfordringer til det samlede beredskab, hvor såvel Krise- og Støtteberedskabet, dele af havnemateriellet og deltidsstyrken i Ny Munkegade var aktiveret. Endvidere var der assistance fra beredskabscentret i Herning. Netop indsats ved oversvømmelser er et af de områder det nye beredskabsforlig har afsat ekstra midler til at styrke i de kommende år.

7 Men stille gik det heller ikke for sig, da en del af Bazar Vest i Brabrand blev voldsomt brandskadet tidligt en søndag morgen som følge af en kraftig antændelse og efterfølgende brand. En person mistede livet som følge af branden. Ved denne indsats var alle dele af Operativ Afdeling aktiveret. Endvidere var der rekvireret assistance fra Odder Brandvæsen. Af andre specialiteter kan nævnes, at der blev anvendt en specialtender som supplement til det øvrige slukningsmateriel under en indsats mod en større brand i virksomhed med oplag af genbrugsmaterialer. Og under en indsats i Mårslet landede lægehelikopteren så den spærrede tilkørselsvejen for slukningstoget fra Station Trindsøvej. Det nye år Anderledes roligt blev nytårsaften, som må betegnes som en af de mere rolige. Det nye år bliver præget af organisationsudviklingsudviklingsprojektet, kvalitetsstyring i forbindelse med MEA og en nødvendig tilpasning af beredskabet som følge af brandvæsenets økonomiske situation, samt afklaring af det frivillige beredskab. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle i Operativ Afdeling for deres bidrag til beredskabet og ønske dem og deres nære et godt og lykkebringende Øvelser 2012 Dunker øvelse i Esbjerg øvelsen er en del af Search and Rescue (SAR) Deltidsstyrken på øvelse i marts 2012

8 Øvelse på færge i Aarhus Havn, september 2012 Slukningsøvelse på KIR Øvelse i Brand til Søs, november 2012 Øvelse på KIR kemikalieudslip, september 2012

9 Tilsyn og Myndighed 2012 Af Per Dyrvig Nye medarbejdere Ved indgangen til 2012 var Tilsyn og Myndighed godt klar over, at vi skulle have 2 nye medarbejdere. 2 medarbejdere gik på efterløn, men lidt overraskende blev tallet øget til 3, da Brandinspektør Søren Rekly søgte og fik stillingen som Beredskabschef i Odder. Så med virkning fra henholdsvis fra 1. februar, 1. august og 1. september 2012 blev afdelingen beriget med 3 erfarne, dygtige og behagelige medarbejdere. De 3 nye medarbejder er: Johnny Damgård fra Skanderborg Brandvæsen, Lasse Clemensen fra Beredskabscenter Midtjylland, og Beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen fra egne rækker. Faglig udflugt/teambuildingstur til Kiel I maj var afdelingen på faglig udflugt/teambuildingstur til Kiel, hvor vi bl.a. besøgte Kiel Feuerwehr. De fortalte om deres myndighedsopgaver i forbindelse med Kieler-Ugen (store folkeforsamlinger i det fri). Brandinspektør Hackenberg gav os i tekst, billeder og ord et lærerigt indlæg om deres daglige arbejde. Ikke mindst fordi det var vinklet op imod regelstramningsændringer, som Loveparade ulykken i Duisburg 2010 medførte. Ved ulykken i Duisburg omkom 19 mennesker og flere end 350 mennesker kom til skade pga. panik i en stor menneskemængde og alt for få udgange i festområdet. Katastrofen betød en stramning af de tyske bestemmelser. I relation til emnet; arrangementer med store folkeforsamlinger i det fri, har vores to medarbejder, der varetager myndighedssagsbehandling indenfor Beredskabslovens område; midlertidige arrangementer, været på kursus / konference om Crowd Safety - sikkerhed ved større arrangementer, den første af sin slags afholdt i Danmark. Formålet med konferencen var at arrangører, beslutningstagere og myndigheder, der har med events og arrangementer at gøre, kunne dele viden med hinanden. Midlertidige arrangementer Der har ikke været nedgang at spore i det Aarhusianske kulturliv, i hvert fald ikke når man kigger på antallet af arrangementer. Tilsyn og Myndighed har været involveret i tilladelser til ca. 500 arrangementer og 430 overnatningstilladelser i bygninger omfattet af Driftsmæssige forskrifter. Af større, og lidt mere tidskrævende, arrangementer kan nævnes: Classic Race Festugen North Side Festivalen Grøn Koncert Kræmmermarked Spot Festival Danmarks Grimmeste festival Mejlgade for mangfoldighed Vikingemarked

10 Besøg hos Kiel Feuerwehr maj 2012 Brandsyn 1964 brandsynsobjekter blev synet i 2012 Årets lovpligtig brandsynsmål blev nået med 100 %. Virksomhedsplan I forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsplanen for 2012, valgte jeg for afdelingen følgende 3 indsatsområder: Økonomisk styring, Samtalekultur samt Planlægning og kvalitetsstyring. Fokusområder der skal medvirke til; at budgettet bliver overholdt at der skabes bedre trivsel, og at der opnås ensartet kvalitet og bedre overblik over opgaverne. Afdelingen har endnu ikke været igennem alle handlingerne, som er beskrevet i virksomhedsplanen, men vi er godt på vej. Budgettet holdt, kommunikationstemadag med ekstern konsulent er bestilt, videreudvikling af Belenus finder sted i 1. kvartal 2013 og udarbejdelse af kompetenceplan vil finde sted sideløbende med MUS-samtalerne i januar og februar Tekniske udvalg Tilsyn og Myndighed deltager i en række tekniske udvalg fx.: Følgegruppe for højlager, nedsat af Forsvarsministeriet. En arbejdsgruppe angående revidering af Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, nedsat af Beredskabsstyrelsen Teknisk udvalg hos DBI vedrørende Håndbog om brandsikring af industri byggeri.

11 4-bys arbejdsgruppe På Aarhus initiativ har de 4 store byer, (København, Aarhus, Odense og Aalborg), nedsat en højhusgruppe, hvor de komplekse brandtekniske og indsatstaktiske udfordringer ved høje bygninger belyse og debatteres. Gruppen har siden opstarten holdt 5 møder, oprettet en vidensdelingsside og fremsendt fælles bemærkninger til Energistyrelsens udkast til Vejledning til brandsikkerhed i høje bygninger. Gruppens foreløbige højdepunkt var en 5-dags studietur til New York i september. Studieturen indeholdte blandt andet indlæg af James Colgate, Assistant Director ved New York City s bygningsmyndighed, og Chief Tobin ved New York City s Fire Department. Derudover bestod studieturen af et par feltbesøg på Grand Central Terminal og Manhattan Veteran Affairs Hospital. For blot at nævne et par af de ting, som vi hæftede os ved i New York, er at alle nye bygninger over 8 etage forsynes med sprinkleranlæg. Ved alarmer i højhuse fremkøres der med 2 ladder og 2 engine, ca. 20 brandmænd Lyder meldingen på at der er røg / ildløs bliver udrykningen opgraderet til et hav af udrykningskøretøjer ca. 140 brandmænd i alt.

12 Chief og Lieutenanter fra New York City Fire Department sammen med Brandinspektører fra København, Aarhus, Aalborg og Aarhus Foto fra New York - Floor warden s telefon: Højhuse opført i nyere tid har et driftskrav om, at der på hver etage skal udpeges en Floor warden (etage ansvarlig), og til deres brug er hver etage ligeledes forsynet med en særlig telefon, som udelukkende anvendes til tale med enten Chief warden eller indsatslederen. Floor wardens er ansvarlig for en række opgaver i tilfælde af nødsituation fx.: Sikre at branddøre og røgdøre er lukket ordentligt, afsøge etagen for personer, bistå bevægelseshæmmede personer, fungere som leder under evakuering, samt at kunne betjene brandbekæmpelsesudstyr (håndildslukkere, slangevindere og brandtæpper).

13 Risikovirksomheder Tilsyn og Myndighed anvender en del ressourcer på sagsbehandling og inspektion af risikovirksomheder. Med lukningen af Solae Denmark A/S er der ved årets udgang 9 risikovirksomheder tilbage i Aarhus Kommune, og 7 af disse virksomheder er beliggende på Aarhus Havn. Brandvæsenet følger sikkerheden på risikovirksomhederne ved inspektioner i samarbejde med Arbejdstilsynet, Østjyllands Politi og Miljømyndigheden. Der er udarbejdet eksterne beredskabsplaner for alle 9 risikovirksomheder, og disse bliver afprøvet hvert 3. år i tæt samarbejde mellem beredskaberne og virksomheden. I 2012 blev planerne for Nordalim A/S og Carpenter afprøvet ved henholdsvis en fuldskalaøvelse og en planspilsøvelse. Øvelserne forløb planmæssigt og samarbejdet mellem virksomhederne, Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen blev trænet. Byggesagsbehandling Byggelysten i Aarhus i 2012 var forsat stor. Større og mindre byggeprojekter har involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover de mange sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler har bedt om at få gennemgået, blev der fremsendt 143 byggesager til brandteknisk sagsbehandling. Af større, brandmæssigt komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: VIA Campus på Ceresgrunden Byggeri på ca m² som skal huse 400 medarbejdere og 5000 studerende. Plus et underjordiske P-anlæg i to etager. Ungdomsboliger og kollegiebyggeri på havnen. Udvidelse af IKEA fra m 2 til m 2. Højhus, på hjørnet af Værkmestergade og Spanien En bygning på 23 etager med en højde på ca. 90 meter, et areal på kvadratmeter samt kvadratmeter P- anlæg. Bygningen skal indeholde hotel og konferencefaciliteter samt kontorlejemål. Navitas Park Aarhus Maskinmester skole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser. Byggeriet er ved at blive opført på Pier 2. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Bygningen på m 2 bliver opført på Pier 2. Udvidelse af Skejby sygehus / DNU 1. fase i udvidelsen, som består af Akutcenter N1, behandlings- og sengebygninger i 4 til 8 etager. Fyrværkeri Der blev givet 75 tilladelser til salg og oplag af fyrværkeri. Tangkrogen fungerede igen i år som markedsplads for salg af fyrværkeri. Endvidere blev der givet 30 afbrændingstilladelser til scene- og festfyrværkerier.

14 Kontrol- og Overvågningscentret Af Lene Østergaard Hansen På personalesiden har vi i Kontrol- og Overvågningscentret arbejdet en del med den seneste trivselsmåling. Målingen var i sig selv meget pæn, men da trivsel på arbejdspladsen er en vigtig del af arbejdslivet, har vi valgt at sætte arbejdet med trivselsmålingen i højsædet. Vi har afholdt en række møder, der har resulteret i en handleplan, der skal øge trivslen i KOC. Status på handleplanen drøftes på hvert afdelingsmøde. Som personale i KOC kan man godt have brug for at komme lidt væk fra skærmen. Derfor har vi været på en række udflugter, hvor vi har udvidet vores kendskab til blandt andet SOK, 112, Politiets vagtcentral, KSN (Kommando Station) samt Region Midts Vagtcentral AMK. Medarbejderne i KOC er også begyndt at deltage i indsatsleder øvelser, både for at styrke medarbejderne i at håndtere komplekse hændelser, men også for at se hvad der sker ude i marken under en indsats. Nyt på IT- området IT er en stor del af KOC og 2012 blev året, hvor KOC endelig fik udvidet sit meget trængte serverrum. Der er blevet indrettet serverrum i en eksisterende container hos Aarhus Brandvæsen. Serverrummet skal fremadrettet primært huse backup servere, og herved højne driftssikkerheden i forbindelsen med eventuelle nedbrud på den primære server placeret i KOC. Endvidere skal IT- containeren huse den meget omtalte ICCS (en form for server som forbinder KOC direkte til SINE nettet), som forventes installeret primo På SINE fronten fortsætter samarbejdet med Aalborg, Vejle og Fredericia Brandvæsen om deling af ICCS og fælles tilslutning til SINE- nettet. Desuden er røgdykkerterminalerne og røgdykkergarniture modtaget. Et længe ventet ønske om at omlægge det IT- system, der varetager driften af Døgnplejen, er i slutningen af året ved at blive omlagt til Inter- VIEW, som er vores vagtcentralsprogram. I den forbindelse har KOC indtil videre fået en række nye opgaver i forbindelse med en kontrakt med Magistraten for Sundhed og Omsorg. Fremadrettet skal KOC varetage oprettelse af nødkald til borgere i Aarhus Kommune, samt andre ændringer af data til nødkaldene. Der er desuden etableret et elektronisk link mellem KOC og Falcks vagtcentral i Skejby, således af KOC kan sende en alarm direkte til Falcks vagtcentral og til brandmændenes Falck-pagere. Flot regnskab i KOC På trods af at KOC har investeret en del i tekniske løsninger, har vi formået at levere et regnskab, der ikke bare går i nul som målsat, men faktisk leveret et overskud på ca. ½ mio. kr. KOC har med sine dygtige medarbejdere også overskud til at finde besparelses muligheder hos

15 vore kunder i andre magistratsafdelinger, og bidrager derved til en bedre økonomi for Aarhus Kommune som helhed. Det er vi særdeles stolte af. Virksomhedsplan 2012 KOC havde for 2012 følgende fokusområder: Kvalitet: Arbejdet for at skabe ensartede arbejdsgange og kvaliteter gennem vejledninger er et langt træk. Der foreligger efterhånden vejledninger på stort set alle primære arbejdsgange. Når nye tiltag iværksættes, udarbejdes der altid en vejledning inden det sættes i drift. Arbejdet med vejledninger er en løbende proces, som efterhånden er blevet en indarbejdet vane i KOC. Alle forholdsordre er nu lagt i en vejdatabase og popper dermed automatisk op, når der indløber en alarm. Revideringen af forholdsordrerne mangler dog stadig. Dette arbejder er forankret i Operativ Ledelse. Stabilitet på IT-drift: Etablering af nyt serverrum er foretaget. Netværksswitches er udskiftet. Der mangler fortsat at blive truffet beslutning om en eventuel backup vagtcentral, ligeledes mangler færdiggørelse af en IT-strategi vedrørende netværkssikkerhed i KOC. Personalestrategi: Kompetencematrixen opdateres en gang årlig i forbindelse med MUS. Alle større igangværende opgaver er tildelt en ansvarlig medarbejder. Økonomi: KOC forventer at leverer et overskud på ½ mio. kr., hvilket er kr. bedre en budgetteret. Innovation: Målet for de innovative tanker er, at skabe gode løsninger for og sammen med vore kunder og samarbejdspartnere, indenfor økonomiske fordelagtige rammer for alle parter. Visse tiltag er implementeret, andre er undervejs og nogle er på tegnebrættet. For at disse tanker kan spire hos medarbejderne i KOC, er det en forudsætning, at der er trivsel i afdelingen endnu en grund til at sætte trivslen i højsædet 476 Overvågede adresser med ABA- anlæg (Automatiske brandalarmanlæg) 537 Overvågede tyverialarmer 71 Overvågede elevatoralarmer 519 Blinde alarmer i 2012

16 Bygninger og Service Af Lars Frandsen Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter bl.a. vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr og AED-hjertestartere i kommunale institutioner samt, vedligeholdelse af brandhaner i Aarhus Kommune. Travlt med bl.a var præget af megen travlhed på flere områder; Vedligeholdelse af øvelsesområdet og dets bygninger. Vedligeholdelse af bygninger og tag, på Brandstationen. Der har desuden været megen travlhed på både nøglebokse og salg af Hjertestartere, herunder fyraftensmøder af 1 times varighed med instruktion i brug af hjertestarteren. Ny Munkegade skal have lavet gulv i gymnastiksal og Beredskabscenteret skal have renoveret brandhus A og B. OPGAVER I BYGNINGER OG SERVICE: Eftersyn af brandmateriel og nøglebokse Opsætning af nye elektroniske nøglebokse Salg af hjertestartere Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje Servicering af Uddannelsescentret i forbindelse med kurser, eksempelvis levering af materiel Rengøring af lokaler Vedligeholdelse af grønne områder Daglig vedligeholdelse af øvelsesområdet, herunder renovering af bygninger Renovation og bortskaffelse af kemikalier Eftersyn og kontrol af brandhaner Autoværksted - herunder servicering af eksterne kunder fra Aarhus Kommune Gulv i gymnastiksal renoveres Brandhus A og B renoveres Postkørsel til Brandstationen og Station Lystrup Kørsel for Brand og Redning - Afløser i Kontrol- og Overvågningscentret Forbrugskontrol af vand, varme og el (Brandstationen, Beredskabscenteret og Station Lystrup)

17 Hjertestarter Hjertestarter-projektet blev søsat i september måned 2010 med kampagne-tilbud på køb eller leje af hjertestarter, inklusiv servicering og kursus i brug af hjertestarteren. Status for køb eller leje af hjertestartere var ved udgangen af 2012 på 80 stk. Fastholdelse af kunder eksterne/interne (Hjertestartere og brandmateriel, herunder service) Materielvedligeholdelse, herunder budget Besparelser Øget fokus på håndtering af kundehenvendelse Øget fokus på service (eksterne/interne) Klarlægge arbejdsgange, herunder jobrotation Uddannelse Virksomhedsplan Fokusområder: Elektroniske nøglebokse/nøglesystem Bygninger og Service har også haft fokus på implementering af elektronisk nøglesystem/ nøglebokse i Aarhus kommune - et projekt som blev iværksat i januar Bygninger og Service har siden 17. september 2011, udskiftet/opsat ca. 200 elektroniske nøglebokse. Vi forventer at blive færdig med udskiftning af de gamle nøglebokse ved udgangen af Fokusområder 2012/2013 Budget Hjertestartere Implementering og opsætning af elektronisk nøglesystem/nøglebokse Økonomisk styring med fokus på budgetopfølgning og indkøb jf. indkøbshåndbogen. Planlægning og kvalitetsstyring med fokus på aktivitetskalender og årshjul. Samtalekultur med fokus på forståelse og kendskab til kollegaernes arbejde og arbejdsmetoder. Fakta om Bygninger og Service Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr i kommunale institutioner, opsætning og salg af nøglebokse, salg af Hjertestartere samt vedligeholdelse af brandhaner. Vedligeholdelse af bygninger, både Kirstinesmindevej og Ny Munkegade MEA - vedligeholdelse Vi sagde farvel til Peter Hebsgaard Henriksen og Vikar Torben Brenholdt Antal faste medarbejdere: 8

18 Uddannelsescentret 3 sektorer deltager med undervisning. Af Steen Bøje I lighed med 2011 har Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter i 2012 modtaget et stort antal kursister. Deltagerne har fået styrket deres kompetencer indenfor et bredt område, også udenfor de mere traditionelle beredskabs relaterede kurser. Årets kurser har blandt andet været; Grund- og Funktionsuddannelse Indsats og Redning, Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse, STCW konventionens uddannelser, Frigørelse Let & Tung, Kemi-kurser og Håndtering af Ammoniak. For 2012 havde vi en vision om, til stadighed, at udvikle nye og relevante kurser til produktpaletten, et resultat af dette er de nye Holdleder som Teknisk leder, Holdleder Vedligehold samt Indsatsleder vedligehold. På det taktiske og tværfaglige niveau er intensiteten øget, og vi afholder både kurser og øvelser med vore samarbejdspartnere. Således bidrager både Politi og sektor Sundhed, til vores uddannelser. Samarbejdet er også udvidet således, at der foregår faglige overlap, og vi benytter dermed hinandens kompetencer. Et godt eksempel på dette er både KOOL uddannelsen, men i høj grad også Akut Mediciner Uddannelse, hvor alle Eksterne kurser Kursuspaletten, når det gælder rene kurser, er fyldt godt op af førstehjælp og forebyggelseskurser. Forpligtende samarbejdsaftaler med vore kunder gør, at de altid kan vide sig sikker på at deres medarbejdere har den nyeste uddannelse. Forebyggelse Et af vore fokuspunkter i 2012 var at sætte fokus på den forebyggende del af kursuspaletten, hvilket vi blandt andet har forsøgt at gøre med inddragelse af vore kunders arbejdsmiljø organisationer. Uddannelsescenteret har gennem dette arbejde opnået kompetencer indenfor coachområdet, og bistår til stadighed større virksomheder med de udfordringer de står overfor, med eksempelvis beredskabsplanlægning. I lighed med sidste år udbyder Uddannelsescentret kurser indenfor det forebyggende som blandt andet; Forberedelse til brandsyn, Driftsmæssige forskrifter og ABA for driftsansvarlige. Certificeringer Udover at være certificeret indenfor Miljø, Energi og Arbejdsmiljø (MEA) er uddannelsescentret certificeret af Søfartsstyrelsen til at kunne afvikle kurser indenfor STCW konventionen. Ligeledes har køkkenet på KIR formået at fastholde deres flotte Elite Smiley fra Fødevarestyrelsen. For at alt dette overhovedet har kunnet lade sig gøre, har vores kvalitetssytemmer og arbejdsgange været afprøvet til det yderste, og kun gennem et kæmpe engagement fra Uddannelsescentrets medarbejdere har dette kunnet lykkes.

19 Øvelser Uddannelsescentret har gennem de seneste år stået for Beredskabsstyrelsens Tekniske skoles tværfaglige øvelsesdag for Indsatslederuddannelsen. 4 gange har uddannelsen besøgt forskellige øvelsesobjekter i Aarhus området, og fortsætter i Uddannelsesdagene forløber uden gnidninger takket være det gode samarbejde mellem Brandvæsnet s forskellige afdelinger. Som en del af planen for afprøvning af beredskabet, blev der på uddannelsescentret afholdt planspilsøvelse i samarbejde med Østjyllands Politi og en lokal virksomhed i Højbjerg. Som en del af uddannelsen skulle der tages stilling til en del dilemmaer, hvilket var med til at fremprovokere løsningsforslag på det tværfaglige plan, til gavn og glæde for de involverede parter. Øvelsen Nupsit blev ligeledes afholdt i samarbejde med Østjyllands Politi, og forløb på et af vores særlige objekter på Aarhus Havn. Øvelsen viste en masse gode læringspunkter, som der kan bygges ind i vedligeholdelsestræningen i Fokusområder 2013 Udover opgaven med at fastholde den positive udvikling Uddannelsescentret oplever, og til stadighed at udvikle nye kursustiltag, har vi fastlagt nogle fokusområder gennem Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan: Årshjul og planlægning, vi ønsker gennem en løbende justering at styrke planlægningen, øge synligheden og styrke kvaliteten af vores aktiviteter. Kompetence og forståelse, vi vil arbejde for at udnytte alle ressourcer på tværs af afdelinger, for at løfte vores kompetencer i instruktørstaben. Økonomi, gennem vores budgetlægning og økonomistyring vil vi tilsikre, at Uddannelsescentret økonomi bidrager til fællesskabet, samt efterlever den overordnede ramme. Dette betyder, at der sættes nye krav til instruktørstaben, idet de fremadrettet også skal kunne fungere som coaches og rådgivere for vore mange kontaktflader. Forandringsprocessen er igangsat, samtidig med at der skal holde fokus på kerneforretningen, og ressourcer udnyttes optimalt på tværs i organisationen, således skaber vi løsninger sammen.

20 Sekretariatet Af Karina Gregersen ferie- og fraværssystem. I forbindelse med disse nye systemer har der været afholdt kurser, hvor 2 medarbejdere fra Sekretariatet har deltaget. Heldigvis havde en medarbejder i Sekretariatet, på vegne af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, været repræsenteret i Lønrådet, hvor forskellige udfordringer bliver drøftet og afprøvninger fundet sted. Vi har på den måde kunnet gøre vores indflydelse gældende. Vi kan i Sekretariatet se tilbage på et udfordrende og spændende, men også et lidt trist år. Et år vi er kommet igennem med stort sammenhold, og en kæmpe vilje hos medarbejderne for at få hverdagen til at lykkes. Den 5. oktober modtog vi besked om, at en kær kollega var gået bort på grund af sygdom. Det ramte hårdt! Endnu engang rykkede vi sammen og beviste, at vi i Sekretariatet har stor fokus på hinanden og et godt arbejdsmiljø. På en trist baggrund fik vi en ledig stilling som receptionist i Sekretariatet. Stillingen blev slået op, og vi modtog ikke mindre end 762 ansøgninger. Et enigt ansættelsesudvalg indstillede efter samtalerne kandidaten med de bedste faglige og personlige egenskaber til stillingen Winnie Antoniussen. Winnie var ikke et ukendt ansigt hos Aarhus Brandvæsen, da hun gennem en periode har været vikar. Den 1. november kunne vi i Sekretariatet med stor glæde byde Winnie velkommen som en fast del af medarbejderstaben. Nyt lønsystem Ultimo 2012 blev et nyt lønsystem i brug kaldet Lønberegner. Ligeledes kommer der også et nyt Nyt journaliseringssystem Endnu et nyt system tages inden længe i brug. Aarhus Kommune siger farvel til journaliseringssystemet Cirius og goddag til edoc. edoc vil i fremtiden være Aarhus Kommunes journaliseringssystem. Et hold af udvalgte superbrugere hos Aarhus Brandvæsen har været på kursus i edoc og andre deltager i såkaldte slutbrugerkurser. Vi har i Sekretariatet 3 superbrugere i edoc. I skrivende stund venter vi med spænding på, hvilket journaliseringssystem der kommer til at afløse det system, hvori der journaliseres personalesager. Det er der nemlig endnu ikke truffet beslutning om. Opkrævningsopgaven Som et led i en række besparelser valgte Aarhus Kommune i 2011 at centralisere udvalgte økonomiopgaver i én enhed, der fik betegnelsen Opkrævningen. Det betød, at visse opgaver i Sekretariatet skulle overgå hertil. Da der har været lidt startvanskeligheder, har der været afholdt et par statusmøder med Opkrævningen, hvor bl.a. forventningsafstemninger er blevet drøftet. Der er med Opkrævningen enighed om, at vi også i fremtiden vil afholde sådanne statusmøder for at sikre

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Notat Emne: Til: Ansættelse til viceberedskabschef Ansøger Den. 15. juli 2010 Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen søger en ny kollega

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation 4 2013 i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser 2013 9 Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015 Mødereferat Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. februar 2015 Staben Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Mødedato: 2. februar 2015 Mødetid:

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat fra Afdelingsledermøde nr. 4 2015 Mødedato: Mandag, den 16. november 2015 Mødetid: Kl. 08:30 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 16. august 2011 Referat fra Funktionsledermøde nr. 5-2011 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Tirsdag, den 16. august 2011 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 23. 05. 2014 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat fra Afdelingsledermøde nr. 3 2014 Mødedato: Onsdag, den 21. Maj 2014 Mødetid: Kl. 08:30 Mødested: Lars Hviids kontor

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr Aarhus Brandvæsen. Den 11. april 2014

Mødereferat. Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr Aarhus Brandvæsen. Den 11. april 2014 Mødereferat Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr. 1-2014 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 11. april 2014 Staben Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Mødedato: 10. april 2014 Mødetid:

Læs mere

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015 Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune

Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015 Side 1 af 6 Mødedato: Onsdag, den 28. oktober 2015, kl. 13.00 Mødested: Beredskabscentret, K1 Deltagere: Lars Hviid (LH) Søren Rekly (SR) (Odder) Bent Rasmussen

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering MAGISTRATEN Dato 25. april 2016 Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering Østjyllands Brandvæsens fire interessenter orienteres efter ønske fra bestyrelsen om arbejdet med Plan for

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Plan for Østjyllands Brandvæsen

Plan for Østjyllands Brandvæsen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Intro I virksomhedsplanen for 2017 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet har fokus på i 2017. Vi følger løbende

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Mødereferat. Referat fra MEDudvalgsmøde nr Den 21. marts Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra MEDudvalgsmøde nr Den 21. marts Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 21. marts 2011 Referat fra MEDudvalgsmøde nr. 1-2011 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Mandag, den 7. marts 2011 Mødetid: Kl. 9.00 formøde kl. 8.00 Mødested: Beredskabscentret,

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. august 2008 Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Baggrunden

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ingen Ingen

Læs mere

Organisationsplan for Odense Brandvæsen

Organisationsplan for Odense Brandvæsen 09.02.11 Organisationsplan for Odense Brandvæsen Gældende fra 1. marts 2011. 1 Udgangssituation: Den 1. oktober 2009 indførte Odense Brandvæsen en midlertidig organisation, der indebar, at vagtcentralen

Læs mere