Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

2 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen. Det har været et år hvor organisationen skulle tilpasses og der skulle træffes svære beslutninger. Besparelser fra både statslig og kommunal side har haft stor betydning for Aarhus Brandvæsen. Støttepunkterne i Danmark, og dermed også i Aarhus, blev nedlagt pr. 1. januar Afviklingen af det 4. slukningstog, som bemandes af deltidsstyrken i Ny Munkegade, blev kort efter effektueret. Dermed er rammerne for de kommende års beredskab på plads, men vi må vænne os til tanken om flere forandringer i fremtiden. Vi skaber løsninger sammen, sådan lyder indledningen på den nye vision i Teknik og Miljø. Visionen har Aarhus Brandvæsen taget til sig, og handler i bund og grund om, at vi gennem samarbejde med hinanden, byen og vores netværk skaber rammevilkår i verdensklasse. For at få de fine tanker ned på et mere jordnært niveau, har Aarhus Brandvæsen besluttet at arbejde med en nogle konkrete fokusområder. Overskrifterne for de 4 fokusområder hedder; samarbejde, ledelse, produktivitet og forretningsorientering. Alt sammen noget vi i Aarhus Brandvæsen kommer til at arbejde videre med i de kommende år. Vi har i Aarhus Brandvæsen et stort fokus på MEA (Miljø, Energi og Arbejdsmiljø). I 2012 har vi endnu engang fortsat tendensen med et mindre forbrug af vand, varme og el. Vi har indskrevet vores kemikalier i en database med oplysninger om anvendelsesmetoder og forholdsordre og har dermed fået en meget mere sikker omgang med kemikalier i det daglige arbejde. Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle vores dygtige ansatte hos Aarhus Brandvæsen, både frivillige, deltids og fuldtidsansatte løste mange svære og udfordrerne opgaver i Tak for jeres store indsats.

3 Organisation 2012

4 2012 i tal Beredskabskommissionen Udrykninger i 2012 Formand, Bünyamin Simsek (V) Byrådsmedlem Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Ansatte Udrykninger i alt Brandsyn Mærkedage 2012: 25 års kommunalt jubilæum: Kim B. Pedersen Jette L. Christensen Karsten K. Rasmussen Frank Thamestrup 87 fuldtidsansatte 68 deltidsansatte 125 frivillige Nøgletal for 2012 Udgifter Indtægter Nettoudgifter N 79,8 mio. kr. 22,6 mio. kr. 57,2 mio. kr. 25 års brandmandsjubilæum: Kim B. Pedersen 10 års anciennitetstegn: Ole H. L. Pedersen Frank Johannson Glenn A. Kjellberg Benny Larsen Vi sagde farvel til Bent E. Sørensen, Preben Kejser og Søren Rekly Tilsyn og Myndighed Camilla N. Frederiksen Staben Jytte Andersen Uddannelsescentret Lasse D. Sønderup Styrken Lene M. Liljekær Sekretariatet Peter H. Henriksen Bygninger og Service Bo Thingholm, Claus L. Pedersen, Dina H. Sejersen, Jacob V. Good, Kristian H. Mikkelsen, Rasmus E. Vilhelmsen, Simon W. Møller, Søren S. Kirkeby og Søren Thuesen alle i deltidsstyrken Ny Munkegade Claus S. Jensen, Kenneth Henriksen - deltidsstyrken Station Lystrup Vi sagde goddag til: Johnny L. Damgård, Lasse Clemensen Tilsyn og Myndighed Jakob Larsen Staben Jesper Hansen Operativ Afdeling Martin N. Petersen - Styrken Andreas J.L. Baastrup, Andreas V. Klauber, Johanne R. S. Sørensen, Jonas Petersen, Mathias D. Kristensen, Micki Helbo, Steffen Jensen, Stig H. Jensen og Tommy Cao deltidsstyrken Ny Munkegade Asbjørn O.B. Christensen, Bassam El Chafei, Jonas O. Thomsen og Michael L. Petersen deltidsstyrken Station Lystrup

5 Operativ Afdeling Af Anders Rathcke Optimisme og smalhals Året startede med optimisme og en tro på, at grundlaget for 2012 var på plads. Vi vidste at der manglede en afklaring af økonomien i relation til de kommunale budgetforhandlinger tilbage fra oktober Derudover skulle der fra statslig side vedtages et nyt beredskabsforlig i løbet af Samtlige aktiviteter blev videreført i uændret omfang indtil en endelig afklaring var på plads. Sommerferien I modsætning til 2011, gav deltidsstyrkens vagtdækning i sommerferien gav ikke anledning til den store debat. Der var forud for sommerferien indført et web-baseret vagtsystem, der var etableret nye aftaler om backup fra nabokommunerne og der var indført et disponeringssystem som gav mulighed for at være på forkant, så man ikke ville stå og mangle mandskab. Det var hektisk forud for opstarten, men da det først kom i gang fungerede tingene efter hensigten. Der blev rykket sammen på bænken og ydet en god indsats fra alle parter i bestræbelserne på at få planen til at hænge sammen. Og allerede inden den nye samlede Operative Afdeling havde set dagens lys, stod deltidsstyrken og de frivillige sammen om at få vagtplanen til at hænge sammen. Ny organisation I starten af året blev der som et led i en større organisationsændring besluttet, at Krise- og Støtteberedskabet og Brand og Redningsberedskabet skulle samles i en ny Operativ Afdeling. Thorbjørn Jørgensen som hidtil havde stået for Krise- og Støtteberedskabet gav pladsen fra sig til fordel for en stilling i Tilsyn og Myndighed. Allerede i maj måned lå det fast, at Jesper Hansen fra Skanderborg Brand og Redning skulle være min kommende makker, men på grund af sommerferien og arbejdssituationen i Skanderborg kunne Jesper først tiltræde i august måned. Med Jesper Hansens tiltrædelse i august var organisationsændringen en realitet. Jesper har hurtigt fået et godt indblik i dagligdagen i Operativ Afdelings mange opgaver fordelt på de forskellige personalegrupper, beredskabsopgaver og lokaliteter. Men næppe var Jesper kommet i gang før end besparelser fra både kommunal og statslig side skulle implementeres i Operativ Afdelings drift. Den kommunale del af besparelserne stammer fra den længe ventede afklaring fra oktober 2011, mens den statslige del er konsekvenserne af forliget for redningsberedskabet som blev vedtaget i november I årets sidste dage, modtog Brandvæsenet besked fra Beredskabsstyrelsen om, at implementeringen af beredskabsforligets beslutning om, at nedlægge Støttepunkterne var en realitet allerede pr. 1/ Og allerede i uge 2 blev materiellet afhentet af Beredskabsstyrelsen. De kommunale beredskaber fik i forbindelse med nedlæggelsen mulighed for at låne dele af det tilbageleverede materiel. Aarhus Brandvæsen har i sam-

6 arbejde med tre andre kommuner ansøgt om dele af materiellet. Det er endnu uvist hvad udfaldet af denne ansøgning bliver. Det er sikkert og vist, at der også i fremtiden er behov for frivillige i Aarhus Brandvæsen, men de materielmæssige og logistiske udfordringer står endnu uafklaret. Den anden del vedrører afviklingen af det 4. slukningstog, som bemandes af deltidsstyrken i Ny Munkegade. Dette blev fremsendt til politisk behandling og vedtaget i starten af Men ændringer vil der komme og det er ikke de sidste. Parterne bag det omtalte beredskabsforlig har aftalt, at der skal iværksættes (endnu) en grundig analyse af det samlede redningsberedskab med henblik på en strukturreform som skal ende ud i et mere effektivt og billigere beredskab. Ambitionen er at kunne implementere besparelser for mio. kr. og det må forudsætte forandringer. Arbejdet med strukturreformen vil helt sikkert komme til at præge hverdagen frem til 2015, hvor reformen forventes at skulle implementeres. Virksomhedsplan Operativ Afdeling har i forbindelse med Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan haft følgende fokusområder i 2012: Økonomisk styring; sikre optimal anvendelse af afdelingens økonomiske rammer. Planlægning; synliggøre tilbagevendende aktiviteter med henblik på at sikre rettidig og hensigtsmæssig gennemførelse. Kvalitetssikring; styrke kvaliteten og ensartetheden i vores kerneydelser. Samtalekultur; bedre kendskab til kollegers arbejde og arbejdsmetoder vil bidrage til en fleksibel opgaveløsning på tværs af operativ afdeling. Personalestrategi/ledelse; opfølgning på trivselsmåling vil sikre den gode arbejdsplads. Operative opgaver Selvom jeg hører flere omtale 2012 som et år med få store og komplekse opgaver, og brandbabyer, der endnu ikke har set flammer, og dykkere, der er ved at tørre ind, så kan jeg nu alligevel notere mig flere eksempler, hvor vores beredskab har været i aktion i øvrigt både i og udenfor Aarhus Kommune. Eksempelvis har dykkerberedskabet været i Randers, Skanderborg og i Silkeborg to gange i det forgangne år. Hertil kommer naturligvis et antal indsatser indenfor kommunegrænsen, hvor dykkerne har været den positive forskel mellem liv og død. Vi har haft det samlede kemikalieberedskab aktiveret et par gange. Senest i forbindelse med et saltsyreudslip i Gellerupbadet. Den hændelse, der fik størst opmærksomhed i 2012 var det voldsomme skybrud, der ramte Aarhus og særligt Lystrup den 26. august. Dette gav store opgaver og udfordringer til det samlede beredskab, hvor såvel Krise- og Støtteberedskabet, dele af havnemateriellet og deltidsstyrken i Ny Munkegade var aktiveret. Endvidere var der assistance fra beredskabscentret i Herning. Netop indsats ved oversvømmelser er et af de områder det nye beredskabsforlig har afsat ekstra midler til at styrke i de kommende år.

7 Men stille gik det heller ikke for sig, da en del af Bazar Vest i Brabrand blev voldsomt brandskadet tidligt en søndag morgen som følge af en kraftig antændelse og efterfølgende brand. En person mistede livet som følge af branden. Ved denne indsats var alle dele af Operativ Afdeling aktiveret. Endvidere var der rekvireret assistance fra Odder Brandvæsen. Af andre specialiteter kan nævnes, at der blev anvendt en specialtender som supplement til det øvrige slukningsmateriel under en indsats mod en større brand i virksomhed med oplag af genbrugsmaterialer. Og under en indsats i Mårslet landede lægehelikopteren så den spærrede tilkørselsvejen for slukningstoget fra Station Trindsøvej. Det nye år Anderledes roligt blev nytårsaften, som må betegnes som en af de mere rolige. Det nye år bliver præget af organisationsudviklingsudviklingsprojektet, kvalitetsstyring i forbindelse med MEA og en nødvendig tilpasning af beredskabet som følge af brandvæsenets økonomiske situation, samt afklaring af det frivillige beredskab. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle i Operativ Afdeling for deres bidrag til beredskabet og ønske dem og deres nære et godt og lykkebringende Øvelser 2012 Dunker øvelse i Esbjerg øvelsen er en del af Search and Rescue (SAR) Deltidsstyrken på øvelse i marts 2012

8 Øvelse på færge i Aarhus Havn, september 2012 Slukningsøvelse på KIR Øvelse i Brand til Søs, november 2012 Øvelse på KIR kemikalieudslip, september 2012

9 Tilsyn og Myndighed 2012 Af Per Dyrvig Nye medarbejdere Ved indgangen til 2012 var Tilsyn og Myndighed godt klar over, at vi skulle have 2 nye medarbejdere. 2 medarbejdere gik på efterløn, men lidt overraskende blev tallet øget til 3, da Brandinspektør Søren Rekly søgte og fik stillingen som Beredskabschef i Odder. Så med virkning fra henholdsvis fra 1. februar, 1. august og 1. september 2012 blev afdelingen beriget med 3 erfarne, dygtige og behagelige medarbejdere. De 3 nye medarbejder er: Johnny Damgård fra Skanderborg Brandvæsen, Lasse Clemensen fra Beredskabscenter Midtjylland, og Beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen fra egne rækker. Faglig udflugt/teambuildingstur til Kiel I maj var afdelingen på faglig udflugt/teambuildingstur til Kiel, hvor vi bl.a. besøgte Kiel Feuerwehr. De fortalte om deres myndighedsopgaver i forbindelse med Kieler-Ugen (store folkeforsamlinger i det fri). Brandinspektør Hackenberg gav os i tekst, billeder og ord et lærerigt indlæg om deres daglige arbejde. Ikke mindst fordi det var vinklet op imod regelstramningsændringer, som Loveparade ulykken i Duisburg 2010 medførte. Ved ulykken i Duisburg omkom 19 mennesker og flere end 350 mennesker kom til skade pga. panik i en stor menneskemængde og alt for få udgange i festområdet. Katastrofen betød en stramning af de tyske bestemmelser. I relation til emnet; arrangementer med store folkeforsamlinger i det fri, har vores to medarbejder, der varetager myndighedssagsbehandling indenfor Beredskabslovens område; midlertidige arrangementer, været på kursus / konference om Crowd Safety - sikkerhed ved større arrangementer, den første af sin slags afholdt i Danmark. Formålet med konferencen var at arrangører, beslutningstagere og myndigheder, der har med events og arrangementer at gøre, kunne dele viden med hinanden. Midlertidige arrangementer Der har ikke været nedgang at spore i det Aarhusianske kulturliv, i hvert fald ikke når man kigger på antallet af arrangementer. Tilsyn og Myndighed har været involveret i tilladelser til ca. 500 arrangementer og 430 overnatningstilladelser i bygninger omfattet af Driftsmæssige forskrifter. Af større, og lidt mere tidskrævende, arrangementer kan nævnes: Classic Race Festugen North Side Festivalen Grøn Koncert Kræmmermarked Spot Festival Danmarks Grimmeste festival Mejlgade for mangfoldighed Vikingemarked

10 Besøg hos Kiel Feuerwehr maj 2012 Brandsyn 1964 brandsynsobjekter blev synet i 2012 Årets lovpligtig brandsynsmål blev nået med 100 %. Virksomhedsplan I forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsplanen for 2012, valgte jeg for afdelingen følgende 3 indsatsområder: Økonomisk styring, Samtalekultur samt Planlægning og kvalitetsstyring. Fokusområder der skal medvirke til; at budgettet bliver overholdt at der skabes bedre trivsel, og at der opnås ensartet kvalitet og bedre overblik over opgaverne. Afdelingen har endnu ikke været igennem alle handlingerne, som er beskrevet i virksomhedsplanen, men vi er godt på vej. Budgettet holdt, kommunikationstemadag med ekstern konsulent er bestilt, videreudvikling af Belenus finder sted i 1. kvartal 2013 og udarbejdelse af kompetenceplan vil finde sted sideløbende med MUS-samtalerne i januar og februar Tekniske udvalg Tilsyn og Myndighed deltager i en række tekniske udvalg fx.: Følgegruppe for højlager, nedsat af Forsvarsministeriet. En arbejdsgruppe angående revidering af Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, nedsat af Beredskabsstyrelsen Teknisk udvalg hos DBI vedrørende Håndbog om brandsikring af industri byggeri.

11 4-bys arbejdsgruppe På Aarhus initiativ har de 4 store byer, (København, Aarhus, Odense og Aalborg), nedsat en højhusgruppe, hvor de komplekse brandtekniske og indsatstaktiske udfordringer ved høje bygninger belyse og debatteres. Gruppen har siden opstarten holdt 5 møder, oprettet en vidensdelingsside og fremsendt fælles bemærkninger til Energistyrelsens udkast til Vejledning til brandsikkerhed i høje bygninger. Gruppens foreløbige højdepunkt var en 5-dags studietur til New York i september. Studieturen indeholdte blandt andet indlæg af James Colgate, Assistant Director ved New York City s bygningsmyndighed, og Chief Tobin ved New York City s Fire Department. Derudover bestod studieturen af et par feltbesøg på Grand Central Terminal og Manhattan Veteran Affairs Hospital. For blot at nævne et par af de ting, som vi hæftede os ved i New York, er at alle nye bygninger over 8 etage forsynes med sprinkleranlæg. Ved alarmer i højhuse fremkøres der med 2 ladder og 2 engine, ca. 20 brandmænd Lyder meldingen på at der er røg / ildløs bliver udrykningen opgraderet til et hav af udrykningskøretøjer ca. 140 brandmænd i alt.

12 Chief og Lieutenanter fra New York City Fire Department sammen med Brandinspektører fra København, Aarhus, Aalborg og Aarhus Foto fra New York - Floor warden s telefon: Højhuse opført i nyere tid har et driftskrav om, at der på hver etage skal udpeges en Floor warden (etage ansvarlig), og til deres brug er hver etage ligeledes forsynet med en særlig telefon, som udelukkende anvendes til tale med enten Chief warden eller indsatslederen. Floor wardens er ansvarlig for en række opgaver i tilfælde af nødsituation fx.: Sikre at branddøre og røgdøre er lukket ordentligt, afsøge etagen for personer, bistå bevægelseshæmmede personer, fungere som leder under evakuering, samt at kunne betjene brandbekæmpelsesudstyr (håndildslukkere, slangevindere og brandtæpper).

13 Risikovirksomheder Tilsyn og Myndighed anvender en del ressourcer på sagsbehandling og inspektion af risikovirksomheder. Med lukningen af Solae Denmark A/S er der ved årets udgang 9 risikovirksomheder tilbage i Aarhus Kommune, og 7 af disse virksomheder er beliggende på Aarhus Havn. Brandvæsenet følger sikkerheden på risikovirksomhederne ved inspektioner i samarbejde med Arbejdstilsynet, Østjyllands Politi og Miljømyndigheden. Der er udarbejdet eksterne beredskabsplaner for alle 9 risikovirksomheder, og disse bliver afprøvet hvert 3. år i tæt samarbejde mellem beredskaberne og virksomheden. I 2012 blev planerne for Nordalim A/S og Carpenter afprøvet ved henholdsvis en fuldskalaøvelse og en planspilsøvelse. Øvelserne forløb planmæssigt og samarbejdet mellem virksomhederne, Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen blev trænet. Byggesagsbehandling Byggelysten i Aarhus i 2012 var forsat stor. Større og mindre byggeprojekter har involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover de mange sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler har bedt om at få gennemgået, blev der fremsendt 143 byggesager til brandteknisk sagsbehandling. Af større, brandmæssigt komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: VIA Campus på Ceresgrunden Byggeri på ca m² som skal huse 400 medarbejdere og 5000 studerende. Plus et underjordiske P-anlæg i to etager. Ungdomsboliger og kollegiebyggeri på havnen. Udvidelse af IKEA fra m 2 til m 2. Højhus, på hjørnet af Værkmestergade og Spanien En bygning på 23 etager med en højde på ca. 90 meter, et areal på kvadratmeter samt kvadratmeter P- anlæg. Bygningen skal indeholde hotel og konferencefaciliteter samt kontorlejemål. Navitas Park Aarhus Maskinmester skole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser. Byggeriet er ved at blive opført på Pier 2. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Bygningen på m 2 bliver opført på Pier 2. Udvidelse af Skejby sygehus / DNU 1. fase i udvidelsen, som består af Akutcenter N1, behandlings- og sengebygninger i 4 til 8 etager. Fyrværkeri Der blev givet 75 tilladelser til salg og oplag af fyrværkeri. Tangkrogen fungerede igen i år som markedsplads for salg af fyrværkeri. Endvidere blev der givet 30 afbrændingstilladelser til scene- og festfyrværkerier.

14 Kontrol- og Overvågningscentret Af Lene Østergaard Hansen På personalesiden har vi i Kontrol- og Overvågningscentret arbejdet en del med den seneste trivselsmåling. Målingen var i sig selv meget pæn, men da trivsel på arbejdspladsen er en vigtig del af arbejdslivet, har vi valgt at sætte arbejdet med trivselsmålingen i højsædet. Vi har afholdt en række møder, der har resulteret i en handleplan, der skal øge trivslen i KOC. Status på handleplanen drøftes på hvert afdelingsmøde. Som personale i KOC kan man godt have brug for at komme lidt væk fra skærmen. Derfor har vi været på en række udflugter, hvor vi har udvidet vores kendskab til blandt andet SOK, 112, Politiets vagtcentral, KSN (Kommando Station) samt Region Midts Vagtcentral AMK. Medarbejderne i KOC er også begyndt at deltage i indsatsleder øvelser, både for at styrke medarbejderne i at håndtere komplekse hændelser, men også for at se hvad der sker ude i marken under en indsats. Nyt på IT- området IT er en stor del af KOC og 2012 blev året, hvor KOC endelig fik udvidet sit meget trængte serverrum. Der er blevet indrettet serverrum i en eksisterende container hos Aarhus Brandvæsen. Serverrummet skal fremadrettet primært huse backup servere, og herved højne driftssikkerheden i forbindelsen med eventuelle nedbrud på den primære server placeret i KOC. Endvidere skal IT- containeren huse den meget omtalte ICCS (en form for server som forbinder KOC direkte til SINE nettet), som forventes installeret primo På SINE fronten fortsætter samarbejdet med Aalborg, Vejle og Fredericia Brandvæsen om deling af ICCS og fælles tilslutning til SINE- nettet. Desuden er røgdykkerterminalerne og røgdykkergarniture modtaget. Et længe ventet ønske om at omlægge det IT- system, der varetager driften af Døgnplejen, er i slutningen af året ved at blive omlagt til Inter- VIEW, som er vores vagtcentralsprogram. I den forbindelse har KOC indtil videre fået en række nye opgaver i forbindelse med en kontrakt med Magistraten for Sundhed og Omsorg. Fremadrettet skal KOC varetage oprettelse af nødkald til borgere i Aarhus Kommune, samt andre ændringer af data til nødkaldene. Der er desuden etableret et elektronisk link mellem KOC og Falcks vagtcentral i Skejby, således af KOC kan sende en alarm direkte til Falcks vagtcentral og til brandmændenes Falck-pagere. Flot regnskab i KOC På trods af at KOC har investeret en del i tekniske løsninger, har vi formået at levere et regnskab, der ikke bare går i nul som målsat, men faktisk leveret et overskud på ca. ½ mio. kr. KOC har med sine dygtige medarbejdere også overskud til at finde besparelses muligheder hos

15 vore kunder i andre magistratsafdelinger, og bidrager derved til en bedre økonomi for Aarhus Kommune som helhed. Det er vi særdeles stolte af. Virksomhedsplan 2012 KOC havde for 2012 følgende fokusområder: Kvalitet: Arbejdet for at skabe ensartede arbejdsgange og kvaliteter gennem vejledninger er et langt træk. Der foreligger efterhånden vejledninger på stort set alle primære arbejdsgange. Når nye tiltag iværksættes, udarbejdes der altid en vejledning inden det sættes i drift. Arbejdet med vejledninger er en løbende proces, som efterhånden er blevet en indarbejdet vane i KOC. Alle forholdsordre er nu lagt i en vejdatabase og popper dermed automatisk op, når der indløber en alarm. Revideringen af forholdsordrerne mangler dog stadig. Dette arbejder er forankret i Operativ Ledelse. Stabilitet på IT-drift: Etablering af nyt serverrum er foretaget. Netværksswitches er udskiftet. Der mangler fortsat at blive truffet beslutning om en eventuel backup vagtcentral, ligeledes mangler færdiggørelse af en IT-strategi vedrørende netværkssikkerhed i KOC. Personalestrategi: Kompetencematrixen opdateres en gang årlig i forbindelse med MUS. Alle større igangværende opgaver er tildelt en ansvarlig medarbejder. Økonomi: KOC forventer at leverer et overskud på ½ mio. kr., hvilket er kr. bedre en budgetteret. Innovation: Målet for de innovative tanker er, at skabe gode løsninger for og sammen med vore kunder og samarbejdspartnere, indenfor økonomiske fordelagtige rammer for alle parter. Visse tiltag er implementeret, andre er undervejs og nogle er på tegnebrættet. For at disse tanker kan spire hos medarbejderne i KOC, er det en forudsætning, at der er trivsel i afdelingen endnu en grund til at sætte trivslen i højsædet 476 Overvågede adresser med ABA- anlæg (Automatiske brandalarmanlæg) 537 Overvågede tyverialarmer 71 Overvågede elevatoralarmer 519 Blinde alarmer i 2012

16 Bygninger og Service Af Lars Frandsen Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter bl.a. vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr og AED-hjertestartere i kommunale institutioner samt, vedligeholdelse af brandhaner i Aarhus Kommune. Travlt med bl.a var præget af megen travlhed på flere områder; Vedligeholdelse af øvelsesområdet og dets bygninger. Vedligeholdelse af bygninger og tag, på Brandstationen. Der har desuden været megen travlhed på både nøglebokse og salg af Hjertestartere, herunder fyraftensmøder af 1 times varighed med instruktion i brug af hjertestarteren. Ny Munkegade skal have lavet gulv i gymnastiksal og Beredskabscenteret skal have renoveret brandhus A og B. OPGAVER I BYGNINGER OG SERVICE: Eftersyn af brandmateriel og nøglebokse Opsætning af nye elektroniske nøglebokse Salg af hjertestartere Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje Servicering af Uddannelsescentret i forbindelse med kurser, eksempelvis levering af materiel Rengøring af lokaler Vedligeholdelse af grønne områder Daglig vedligeholdelse af øvelsesområdet, herunder renovering af bygninger Renovation og bortskaffelse af kemikalier Eftersyn og kontrol af brandhaner Autoværksted - herunder servicering af eksterne kunder fra Aarhus Kommune Gulv i gymnastiksal renoveres Brandhus A og B renoveres Postkørsel til Brandstationen og Station Lystrup Kørsel for Brand og Redning - Afløser i Kontrol- og Overvågningscentret Forbrugskontrol af vand, varme og el (Brandstationen, Beredskabscenteret og Station Lystrup)

17 Hjertestarter Hjertestarter-projektet blev søsat i september måned 2010 med kampagne-tilbud på køb eller leje af hjertestarter, inklusiv servicering og kursus i brug af hjertestarteren. Status for køb eller leje af hjertestartere var ved udgangen af 2012 på 80 stk. Fastholdelse af kunder eksterne/interne (Hjertestartere og brandmateriel, herunder service) Materielvedligeholdelse, herunder budget Besparelser Øget fokus på håndtering af kundehenvendelse Øget fokus på service (eksterne/interne) Klarlægge arbejdsgange, herunder jobrotation Uddannelse Virksomhedsplan Fokusområder: Elektroniske nøglebokse/nøglesystem Bygninger og Service har også haft fokus på implementering af elektronisk nøglesystem/ nøglebokse i Aarhus kommune - et projekt som blev iværksat i januar Bygninger og Service har siden 17. september 2011, udskiftet/opsat ca. 200 elektroniske nøglebokse. Vi forventer at blive færdig med udskiftning af de gamle nøglebokse ved udgangen af Fokusområder 2012/2013 Budget Hjertestartere Implementering og opsætning af elektronisk nøglesystem/nøglebokse Økonomisk styring med fokus på budgetopfølgning og indkøb jf. indkøbshåndbogen. Planlægning og kvalitetsstyring med fokus på aktivitetskalender og årshjul. Samtalekultur med fokus på forståelse og kendskab til kollegaernes arbejde og arbejdsmetoder. Fakta om Bygninger og Service Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr i kommunale institutioner, opsætning og salg af nøglebokse, salg af Hjertestartere samt vedligeholdelse af brandhaner. Vedligeholdelse af bygninger, både Kirstinesmindevej og Ny Munkegade MEA - vedligeholdelse Vi sagde farvel til Peter Hebsgaard Henriksen og Vikar Torben Brenholdt Antal faste medarbejdere: 8

18 Uddannelsescentret 3 sektorer deltager med undervisning. Af Steen Bøje I lighed med 2011 har Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter i 2012 modtaget et stort antal kursister. Deltagerne har fået styrket deres kompetencer indenfor et bredt område, også udenfor de mere traditionelle beredskabs relaterede kurser. Årets kurser har blandt andet været; Grund- og Funktionsuddannelse Indsats og Redning, Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse, STCW konventionens uddannelser, Frigørelse Let & Tung, Kemi-kurser og Håndtering af Ammoniak. For 2012 havde vi en vision om, til stadighed, at udvikle nye og relevante kurser til produktpaletten, et resultat af dette er de nye Holdleder som Teknisk leder, Holdleder Vedligehold samt Indsatsleder vedligehold. På det taktiske og tværfaglige niveau er intensiteten øget, og vi afholder både kurser og øvelser med vore samarbejdspartnere. Således bidrager både Politi og sektor Sundhed, til vores uddannelser. Samarbejdet er også udvidet således, at der foregår faglige overlap, og vi benytter dermed hinandens kompetencer. Et godt eksempel på dette er både KOOL uddannelsen, men i høj grad også Akut Mediciner Uddannelse, hvor alle Eksterne kurser Kursuspaletten, når det gælder rene kurser, er fyldt godt op af førstehjælp og forebyggelseskurser. Forpligtende samarbejdsaftaler med vore kunder gør, at de altid kan vide sig sikker på at deres medarbejdere har den nyeste uddannelse. Forebyggelse Et af vore fokuspunkter i 2012 var at sætte fokus på den forebyggende del af kursuspaletten, hvilket vi blandt andet har forsøgt at gøre med inddragelse af vore kunders arbejdsmiljø organisationer. Uddannelsescenteret har gennem dette arbejde opnået kompetencer indenfor coachområdet, og bistår til stadighed større virksomheder med de udfordringer de står overfor, med eksempelvis beredskabsplanlægning. I lighed med sidste år udbyder Uddannelsescentret kurser indenfor det forebyggende som blandt andet; Forberedelse til brandsyn, Driftsmæssige forskrifter og ABA for driftsansvarlige. Certificeringer Udover at være certificeret indenfor Miljø, Energi og Arbejdsmiljø (MEA) er uddannelsescentret certificeret af Søfartsstyrelsen til at kunne afvikle kurser indenfor STCW konventionen. Ligeledes har køkkenet på KIR formået at fastholde deres flotte Elite Smiley fra Fødevarestyrelsen. For at alt dette overhovedet har kunnet lade sig gøre, har vores kvalitetssytemmer og arbejdsgange været afprøvet til det yderste, og kun gennem et kæmpe engagement fra Uddannelsescentrets medarbejdere har dette kunnet lykkes.

19 Øvelser Uddannelsescentret har gennem de seneste år stået for Beredskabsstyrelsens Tekniske skoles tværfaglige øvelsesdag for Indsatslederuddannelsen. 4 gange har uddannelsen besøgt forskellige øvelsesobjekter i Aarhus området, og fortsætter i Uddannelsesdagene forløber uden gnidninger takket være det gode samarbejde mellem Brandvæsnet s forskellige afdelinger. Som en del af planen for afprøvning af beredskabet, blev der på uddannelsescentret afholdt planspilsøvelse i samarbejde med Østjyllands Politi og en lokal virksomhed i Højbjerg. Som en del af uddannelsen skulle der tages stilling til en del dilemmaer, hvilket var med til at fremprovokere løsningsforslag på det tværfaglige plan, til gavn og glæde for de involverede parter. Øvelsen Nupsit blev ligeledes afholdt i samarbejde med Østjyllands Politi, og forløb på et af vores særlige objekter på Aarhus Havn. Øvelsen viste en masse gode læringspunkter, som der kan bygges ind i vedligeholdelsestræningen i Fokusområder 2013 Udover opgaven med at fastholde den positive udvikling Uddannelsescentret oplever, og til stadighed at udvikle nye kursustiltag, har vi fastlagt nogle fokusområder gennem Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan: Årshjul og planlægning, vi ønsker gennem en løbende justering at styrke planlægningen, øge synligheden og styrke kvaliteten af vores aktiviteter. Kompetence og forståelse, vi vil arbejde for at udnytte alle ressourcer på tværs af afdelinger, for at løfte vores kompetencer i instruktørstaben. Økonomi, gennem vores budgetlægning og økonomistyring vil vi tilsikre, at Uddannelsescentret økonomi bidrager til fællesskabet, samt efterlever den overordnede ramme. Dette betyder, at der sættes nye krav til instruktørstaben, idet de fremadrettet også skal kunne fungere som coaches og rådgivere for vore mange kontaktflader. Forandringsprocessen er igangsat, samtidig med at der skal holde fokus på kerneforretningen, og ressourcer udnyttes optimalt på tværs i organisationen, således skaber vi løsninger sammen.

20 Sekretariatet Af Karina Gregersen ferie- og fraværssystem. I forbindelse med disse nye systemer har der været afholdt kurser, hvor 2 medarbejdere fra Sekretariatet har deltaget. Heldigvis havde en medarbejder i Sekretariatet, på vegne af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, været repræsenteret i Lønrådet, hvor forskellige udfordringer bliver drøftet og afprøvninger fundet sted. Vi har på den måde kunnet gøre vores indflydelse gældende. Vi kan i Sekretariatet se tilbage på et udfordrende og spændende, men også et lidt trist år. Et år vi er kommet igennem med stort sammenhold, og en kæmpe vilje hos medarbejderne for at få hverdagen til at lykkes. Den 5. oktober modtog vi besked om, at en kær kollega var gået bort på grund af sygdom. Det ramte hårdt! Endnu engang rykkede vi sammen og beviste, at vi i Sekretariatet har stor fokus på hinanden og et godt arbejdsmiljø. På en trist baggrund fik vi en ledig stilling som receptionist i Sekretariatet. Stillingen blev slået op, og vi modtog ikke mindre end 762 ansøgninger. Et enigt ansættelsesudvalg indstillede efter samtalerne kandidaten med de bedste faglige og personlige egenskaber til stillingen Winnie Antoniussen. Winnie var ikke et ukendt ansigt hos Aarhus Brandvæsen, da hun gennem en periode har været vikar. Den 1. november kunne vi i Sekretariatet med stor glæde byde Winnie velkommen som en fast del af medarbejderstaben. Nyt lønsystem Ultimo 2012 blev et nyt lønsystem i brug kaldet Lønberegner. Ligeledes kommer der også et nyt Nyt journaliseringssystem Endnu et nyt system tages inden længe i brug. Aarhus Kommune siger farvel til journaliseringssystemet Cirius og goddag til edoc. edoc vil i fremtiden være Aarhus Kommunes journaliseringssystem. Et hold af udvalgte superbrugere hos Aarhus Brandvæsen har været på kursus i edoc og andre deltager i såkaldte slutbrugerkurser. Vi har i Sekretariatet 3 superbrugere i edoc. I skrivende stund venter vi med spænding på, hvilket journaliseringssystem der kommer til at afløse det system, hvori der journaliseres personalesager. Det er der nemlig endnu ikke truffet beslutning om. Opkrævningsopgaven Som et led i en række besparelser valgte Aarhus Kommune i 2011 at centralisere udvalgte økonomiopgaver i én enhed, der fik betegnelsen Opkrævningen. Det betød, at visse opgaver i Sekretariatet skulle overgå hertil. Da der har været lidt startvanskeligheder, har der været afholdt et par statusmøder med Opkrævningen, hvor bl.a. forventningsafstemninger er blevet drøftet. Der er med Opkrævningen enighed om, at vi også i fremtiden vil afholde sådanne statusmøder for at sikre

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere