Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

2 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen. Det har været et år hvor organisationen skulle tilpasses og der skulle træffes svære beslutninger. Besparelser fra både statslig og kommunal side har haft stor betydning for Aarhus Brandvæsen. Støttepunkterne i Danmark, og dermed også i Aarhus, blev nedlagt pr. 1. januar Afviklingen af det 4. slukningstog, som bemandes af deltidsstyrken i Ny Munkegade, blev kort efter effektueret. Dermed er rammerne for de kommende års beredskab på plads, men vi må vænne os til tanken om flere forandringer i fremtiden. Vi skaber løsninger sammen, sådan lyder indledningen på den nye vision i Teknik og Miljø. Visionen har Aarhus Brandvæsen taget til sig, og handler i bund og grund om, at vi gennem samarbejde med hinanden, byen og vores netværk skaber rammevilkår i verdensklasse. For at få de fine tanker ned på et mere jordnært niveau, har Aarhus Brandvæsen besluttet at arbejde med en nogle konkrete fokusområder. Overskrifterne for de 4 fokusområder hedder; samarbejde, ledelse, produktivitet og forretningsorientering. Alt sammen noget vi i Aarhus Brandvæsen kommer til at arbejde videre med i de kommende år. Vi har i Aarhus Brandvæsen et stort fokus på MEA (Miljø, Energi og Arbejdsmiljø). I 2012 har vi endnu engang fortsat tendensen med et mindre forbrug af vand, varme og el. Vi har indskrevet vores kemikalier i en database med oplysninger om anvendelsesmetoder og forholdsordre og har dermed fået en meget mere sikker omgang med kemikalier i det daglige arbejde. Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle vores dygtige ansatte hos Aarhus Brandvæsen, både frivillige, deltids og fuldtidsansatte løste mange svære og udfordrerne opgaver i Tak for jeres store indsats.

3 Organisation 2012

4 2012 i tal Beredskabskommissionen Udrykninger i 2012 Formand, Bünyamin Simsek (V) Byrådsmedlem Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Ansatte Udrykninger i alt Brandsyn Mærkedage 2012: 25 års kommunalt jubilæum: Kim B. Pedersen Jette L. Christensen Karsten K. Rasmussen Frank Thamestrup 87 fuldtidsansatte 68 deltidsansatte 125 frivillige Nøgletal for 2012 Udgifter Indtægter Nettoudgifter N 79,8 mio. kr. 22,6 mio. kr. 57,2 mio. kr. 25 års brandmandsjubilæum: Kim B. Pedersen 10 års anciennitetstegn: Ole H. L. Pedersen Frank Johannson Glenn A. Kjellberg Benny Larsen Vi sagde farvel til Bent E. Sørensen, Preben Kejser og Søren Rekly Tilsyn og Myndighed Camilla N. Frederiksen Staben Jytte Andersen Uddannelsescentret Lasse D. Sønderup Styrken Lene M. Liljekær Sekretariatet Peter H. Henriksen Bygninger og Service Bo Thingholm, Claus L. Pedersen, Dina H. Sejersen, Jacob V. Good, Kristian H. Mikkelsen, Rasmus E. Vilhelmsen, Simon W. Møller, Søren S. Kirkeby og Søren Thuesen alle i deltidsstyrken Ny Munkegade Claus S. Jensen, Kenneth Henriksen - deltidsstyrken Station Lystrup Vi sagde goddag til: Johnny L. Damgård, Lasse Clemensen Tilsyn og Myndighed Jakob Larsen Staben Jesper Hansen Operativ Afdeling Martin N. Petersen - Styrken Andreas J.L. Baastrup, Andreas V. Klauber, Johanne R. S. Sørensen, Jonas Petersen, Mathias D. Kristensen, Micki Helbo, Steffen Jensen, Stig H. Jensen og Tommy Cao deltidsstyrken Ny Munkegade Asbjørn O.B. Christensen, Bassam El Chafei, Jonas O. Thomsen og Michael L. Petersen deltidsstyrken Station Lystrup

5 Operativ Afdeling Af Anders Rathcke Optimisme og smalhals Året startede med optimisme og en tro på, at grundlaget for 2012 var på plads. Vi vidste at der manglede en afklaring af økonomien i relation til de kommunale budgetforhandlinger tilbage fra oktober Derudover skulle der fra statslig side vedtages et nyt beredskabsforlig i løbet af Samtlige aktiviteter blev videreført i uændret omfang indtil en endelig afklaring var på plads. Sommerferien I modsætning til 2011, gav deltidsstyrkens vagtdækning i sommerferien gav ikke anledning til den store debat. Der var forud for sommerferien indført et web-baseret vagtsystem, der var etableret nye aftaler om backup fra nabokommunerne og der var indført et disponeringssystem som gav mulighed for at være på forkant, så man ikke ville stå og mangle mandskab. Det var hektisk forud for opstarten, men da det først kom i gang fungerede tingene efter hensigten. Der blev rykket sammen på bænken og ydet en god indsats fra alle parter i bestræbelserne på at få planen til at hænge sammen. Og allerede inden den nye samlede Operative Afdeling havde set dagens lys, stod deltidsstyrken og de frivillige sammen om at få vagtplanen til at hænge sammen. Ny organisation I starten af året blev der som et led i en større organisationsændring besluttet, at Krise- og Støtteberedskabet og Brand og Redningsberedskabet skulle samles i en ny Operativ Afdeling. Thorbjørn Jørgensen som hidtil havde stået for Krise- og Støtteberedskabet gav pladsen fra sig til fordel for en stilling i Tilsyn og Myndighed. Allerede i maj måned lå det fast, at Jesper Hansen fra Skanderborg Brand og Redning skulle være min kommende makker, men på grund af sommerferien og arbejdssituationen i Skanderborg kunne Jesper først tiltræde i august måned. Med Jesper Hansens tiltrædelse i august var organisationsændringen en realitet. Jesper har hurtigt fået et godt indblik i dagligdagen i Operativ Afdelings mange opgaver fordelt på de forskellige personalegrupper, beredskabsopgaver og lokaliteter. Men næppe var Jesper kommet i gang før end besparelser fra både kommunal og statslig side skulle implementeres i Operativ Afdelings drift. Den kommunale del af besparelserne stammer fra den længe ventede afklaring fra oktober 2011, mens den statslige del er konsekvenserne af forliget for redningsberedskabet som blev vedtaget i november I årets sidste dage, modtog Brandvæsenet besked fra Beredskabsstyrelsen om, at implementeringen af beredskabsforligets beslutning om, at nedlægge Støttepunkterne var en realitet allerede pr. 1/ Og allerede i uge 2 blev materiellet afhentet af Beredskabsstyrelsen. De kommunale beredskaber fik i forbindelse med nedlæggelsen mulighed for at låne dele af det tilbageleverede materiel. Aarhus Brandvæsen har i sam-

6 arbejde med tre andre kommuner ansøgt om dele af materiellet. Det er endnu uvist hvad udfaldet af denne ansøgning bliver. Det er sikkert og vist, at der også i fremtiden er behov for frivillige i Aarhus Brandvæsen, men de materielmæssige og logistiske udfordringer står endnu uafklaret. Den anden del vedrører afviklingen af det 4. slukningstog, som bemandes af deltidsstyrken i Ny Munkegade. Dette blev fremsendt til politisk behandling og vedtaget i starten af Men ændringer vil der komme og det er ikke de sidste. Parterne bag det omtalte beredskabsforlig har aftalt, at der skal iværksættes (endnu) en grundig analyse af det samlede redningsberedskab med henblik på en strukturreform som skal ende ud i et mere effektivt og billigere beredskab. Ambitionen er at kunne implementere besparelser for mio. kr. og det må forudsætte forandringer. Arbejdet med strukturreformen vil helt sikkert komme til at præge hverdagen frem til 2015, hvor reformen forventes at skulle implementeres. Virksomhedsplan Operativ Afdeling har i forbindelse med Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan haft følgende fokusområder i 2012: Økonomisk styring; sikre optimal anvendelse af afdelingens økonomiske rammer. Planlægning; synliggøre tilbagevendende aktiviteter med henblik på at sikre rettidig og hensigtsmæssig gennemførelse. Kvalitetssikring; styrke kvaliteten og ensartetheden i vores kerneydelser. Samtalekultur; bedre kendskab til kollegers arbejde og arbejdsmetoder vil bidrage til en fleksibel opgaveløsning på tværs af operativ afdeling. Personalestrategi/ledelse; opfølgning på trivselsmåling vil sikre den gode arbejdsplads. Operative opgaver Selvom jeg hører flere omtale 2012 som et år med få store og komplekse opgaver, og brandbabyer, der endnu ikke har set flammer, og dykkere, der er ved at tørre ind, så kan jeg nu alligevel notere mig flere eksempler, hvor vores beredskab har været i aktion i øvrigt både i og udenfor Aarhus Kommune. Eksempelvis har dykkerberedskabet været i Randers, Skanderborg og i Silkeborg to gange i det forgangne år. Hertil kommer naturligvis et antal indsatser indenfor kommunegrænsen, hvor dykkerne har været den positive forskel mellem liv og død. Vi har haft det samlede kemikalieberedskab aktiveret et par gange. Senest i forbindelse med et saltsyreudslip i Gellerupbadet. Den hændelse, der fik størst opmærksomhed i 2012 var det voldsomme skybrud, der ramte Aarhus og særligt Lystrup den 26. august. Dette gav store opgaver og udfordringer til det samlede beredskab, hvor såvel Krise- og Støtteberedskabet, dele af havnemateriellet og deltidsstyrken i Ny Munkegade var aktiveret. Endvidere var der assistance fra beredskabscentret i Herning. Netop indsats ved oversvømmelser er et af de områder det nye beredskabsforlig har afsat ekstra midler til at styrke i de kommende år.

7 Men stille gik det heller ikke for sig, da en del af Bazar Vest i Brabrand blev voldsomt brandskadet tidligt en søndag morgen som følge af en kraftig antændelse og efterfølgende brand. En person mistede livet som følge af branden. Ved denne indsats var alle dele af Operativ Afdeling aktiveret. Endvidere var der rekvireret assistance fra Odder Brandvæsen. Af andre specialiteter kan nævnes, at der blev anvendt en specialtender som supplement til det øvrige slukningsmateriel under en indsats mod en større brand i virksomhed med oplag af genbrugsmaterialer. Og under en indsats i Mårslet landede lægehelikopteren så den spærrede tilkørselsvejen for slukningstoget fra Station Trindsøvej. Det nye år Anderledes roligt blev nytårsaften, som må betegnes som en af de mere rolige. Det nye år bliver præget af organisationsudviklingsudviklingsprojektet, kvalitetsstyring i forbindelse med MEA og en nødvendig tilpasning af beredskabet som følge af brandvæsenets økonomiske situation, samt afklaring af det frivillige beredskab. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle i Operativ Afdeling for deres bidrag til beredskabet og ønske dem og deres nære et godt og lykkebringende Øvelser 2012 Dunker øvelse i Esbjerg øvelsen er en del af Search and Rescue (SAR) Deltidsstyrken på øvelse i marts 2012

8 Øvelse på færge i Aarhus Havn, september 2012 Slukningsøvelse på KIR Øvelse i Brand til Søs, november 2012 Øvelse på KIR kemikalieudslip, september 2012

9 Tilsyn og Myndighed 2012 Af Per Dyrvig Nye medarbejdere Ved indgangen til 2012 var Tilsyn og Myndighed godt klar over, at vi skulle have 2 nye medarbejdere. 2 medarbejdere gik på efterløn, men lidt overraskende blev tallet øget til 3, da Brandinspektør Søren Rekly søgte og fik stillingen som Beredskabschef i Odder. Så med virkning fra henholdsvis fra 1. februar, 1. august og 1. september 2012 blev afdelingen beriget med 3 erfarne, dygtige og behagelige medarbejdere. De 3 nye medarbejder er: Johnny Damgård fra Skanderborg Brandvæsen, Lasse Clemensen fra Beredskabscenter Midtjylland, og Beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen fra egne rækker. Faglig udflugt/teambuildingstur til Kiel I maj var afdelingen på faglig udflugt/teambuildingstur til Kiel, hvor vi bl.a. besøgte Kiel Feuerwehr. De fortalte om deres myndighedsopgaver i forbindelse med Kieler-Ugen (store folkeforsamlinger i det fri). Brandinspektør Hackenberg gav os i tekst, billeder og ord et lærerigt indlæg om deres daglige arbejde. Ikke mindst fordi det var vinklet op imod regelstramningsændringer, som Loveparade ulykken i Duisburg 2010 medførte. Ved ulykken i Duisburg omkom 19 mennesker og flere end 350 mennesker kom til skade pga. panik i en stor menneskemængde og alt for få udgange i festområdet. Katastrofen betød en stramning af de tyske bestemmelser. I relation til emnet; arrangementer med store folkeforsamlinger i det fri, har vores to medarbejder, der varetager myndighedssagsbehandling indenfor Beredskabslovens område; midlertidige arrangementer, været på kursus / konference om Crowd Safety - sikkerhed ved større arrangementer, den første af sin slags afholdt i Danmark. Formålet med konferencen var at arrangører, beslutningstagere og myndigheder, der har med events og arrangementer at gøre, kunne dele viden med hinanden. Midlertidige arrangementer Der har ikke været nedgang at spore i det Aarhusianske kulturliv, i hvert fald ikke når man kigger på antallet af arrangementer. Tilsyn og Myndighed har været involveret i tilladelser til ca. 500 arrangementer og 430 overnatningstilladelser i bygninger omfattet af Driftsmæssige forskrifter. Af større, og lidt mere tidskrævende, arrangementer kan nævnes: Classic Race Festugen North Side Festivalen Grøn Koncert Kræmmermarked Spot Festival Danmarks Grimmeste festival Mejlgade for mangfoldighed Vikingemarked

10 Besøg hos Kiel Feuerwehr maj 2012 Brandsyn 1964 brandsynsobjekter blev synet i 2012 Årets lovpligtig brandsynsmål blev nået med 100 %. Virksomhedsplan I forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsplanen for 2012, valgte jeg for afdelingen følgende 3 indsatsområder: Økonomisk styring, Samtalekultur samt Planlægning og kvalitetsstyring. Fokusområder der skal medvirke til; at budgettet bliver overholdt at der skabes bedre trivsel, og at der opnås ensartet kvalitet og bedre overblik over opgaverne. Afdelingen har endnu ikke været igennem alle handlingerne, som er beskrevet i virksomhedsplanen, men vi er godt på vej. Budgettet holdt, kommunikationstemadag med ekstern konsulent er bestilt, videreudvikling af Belenus finder sted i 1. kvartal 2013 og udarbejdelse af kompetenceplan vil finde sted sideløbende med MUS-samtalerne i januar og februar Tekniske udvalg Tilsyn og Myndighed deltager i en række tekniske udvalg fx.: Følgegruppe for højlager, nedsat af Forsvarsministeriet. En arbejdsgruppe angående revidering af Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, nedsat af Beredskabsstyrelsen Teknisk udvalg hos DBI vedrørende Håndbog om brandsikring af industri byggeri.

11 4-bys arbejdsgruppe På Aarhus initiativ har de 4 store byer, (København, Aarhus, Odense og Aalborg), nedsat en højhusgruppe, hvor de komplekse brandtekniske og indsatstaktiske udfordringer ved høje bygninger belyse og debatteres. Gruppen har siden opstarten holdt 5 møder, oprettet en vidensdelingsside og fremsendt fælles bemærkninger til Energistyrelsens udkast til Vejledning til brandsikkerhed i høje bygninger. Gruppens foreløbige højdepunkt var en 5-dags studietur til New York i september. Studieturen indeholdte blandt andet indlæg af James Colgate, Assistant Director ved New York City s bygningsmyndighed, og Chief Tobin ved New York City s Fire Department. Derudover bestod studieturen af et par feltbesøg på Grand Central Terminal og Manhattan Veteran Affairs Hospital. For blot at nævne et par af de ting, som vi hæftede os ved i New York, er at alle nye bygninger over 8 etage forsynes med sprinkleranlæg. Ved alarmer i højhuse fremkøres der med 2 ladder og 2 engine, ca. 20 brandmænd Lyder meldingen på at der er røg / ildløs bliver udrykningen opgraderet til et hav af udrykningskøretøjer ca. 140 brandmænd i alt.

12 Chief og Lieutenanter fra New York City Fire Department sammen med Brandinspektører fra København, Aarhus, Aalborg og Aarhus Foto fra New York - Floor warden s telefon: Højhuse opført i nyere tid har et driftskrav om, at der på hver etage skal udpeges en Floor warden (etage ansvarlig), og til deres brug er hver etage ligeledes forsynet med en særlig telefon, som udelukkende anvendes til tale med enten Chief warden eller indsatslederen. Floor wardens er ansvarlig for en række opgaver i tilfælde af nødsituation fx.: Sikre at branddøre og røgdøre er lukket ordentligt, afsøge etagen for personer, bistå bevægelseshæmmede personer, fungere som leder under evakuering, samt at kunne betjene brandbekæmpelsesudstyr (håndildslukkere, slangevindere og brandtæpper).

13 Risikovirksomheder Tilsyn og Myndighed anvender en del ressourcer på sagsbehandling og inspektion af risikovirksomheder. Med lukningen af Solae Denmark A/S er der ved årets udgang 9 risikovirksomheder tilbage i Aarhus Kommune, og 7 af disse virksomheder er beliggende på Aarhus Havn. Brandvæsenet følger sikkerheden på risikovirksomhederne ved inspektioner i samarbejde med Arbejdstilsynet, Østjyllands Politi og Miljømyndigheden. Der er udarbejdet eksterne beredskabsplaner for alle 9 risikovirksomheder, og disse bliver afprøvet hvert 3. år i tæt samarbejde mellem beredskaberne og virksomheden. I 2012 blev planerne for Nordalim A/S og Carpenter afprøvet ved henholdsvis en fuldskalaøvelse og en planspilsøvelse. Øvelserne forløb planmæssigt og samarbejdet mellem virksomhederne, Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen blev trænet. Byggesagsbehandling Byggelysten i Aarhus i 2012 var forsat stor. Større og mindre byggeprojekter har involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover de mange sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler har bedt om at få gennemgået, blev der fremsendt 143 byggesager til brandteknisk sagsbehandling. Af større, brandmæssigt komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: VIA Campus på Ceresgrunden Byggeri på ca m² som skal huse 400 medarbejdere og 5000 studerende. Plus et underjordiske P-anlæg i to etager. Ungdomsboliger og kollegiebyggeri på havnen. Udvidelse af IKEA fra m 2 til m 2. Højhus, på hjørnet af Værkmestergade og Spanien En bygning på 23 etager med en højde på ca. 90 meter, et areal på kvadratmeter samt kvadratmeter P- anlæg. Bygningen skal indeholde hotel og konferencefaciliteter samt kontorlejemål. Navitas Park Aarhus Maskinmester skole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser. Byggeriet er ved at blive opført på Pier 2. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Bygningen på m 2 bliver opført på Pier 2. Udvidelse af Skejby sygehus / DNU 1. fase i udvidelsen, som består af Akutcenter N1, behandlings- og sengebygninger i 4 til 8 etager. Fyrværkeri Der blev givet 75 tilladelser til salg og oplag af fyrværkeri. Tangkrogen fungerede igen i år som markedsplads for salg af fyrværkeri. Endvidere blev der givet 30 afbrændingstilladelser til scene- og festfyrværkerier.

14 Kontrol- og Overvågningscentret Af Lene Østergaard Hansen På personalesiden har vi i Kontrol- og Overvågningscentret arbejdet en del med den seneste trivselsmåling. Målingen var i sig selv meget pæn, men da trivsel på arbejdspladsen er en vigtig del af arbejdslivet, har vi valgt at sætte arbejdet med trivselsmålingen i højsædet. Vi har afholdt en række møder, der har resulteret i en handleplan, der skal øge trivslen i KOC. Status på handleplanen drøftes på hvert afdelingsmøde. Som personale i KOC kan man godt have brug for at komme lidt væk fra skærmen. Derfor har vi været på en række udflugter, hvor vi har udvidet vores kendskab til blandt andet SOK, 112, Politiets vagtcentral, KSN (Kommando Station) samt Region Midts Vagtcentral AMK. Medarbejderne i KOC er også begyndt at deltage i indsatsleder øvelser, både for at styrke medarbejderne i at håndtere komplekse hændelser, men også for at se hvad der sker ude i marken under en indsats. Nyt på IT- området IT er en stor del af KOC og 2012 blev året, hvor KOC endelig fik udvidet sit meget trængte serverrum. Der er blevet indrettet serverrum i en eksisterende container hos Aarhus Brandvæsen. Serverrummet skal fremadrettet primært huse backup servere, og herved højne driftssikkerheden i forbindelsen med eventuelle nedbrud på den primære server placeret i KOC. Endvidere skal IT- containeren huse den meget omtalte ICCS (en form for server som forbinder KOC direkte til SINE nettet), som forventes installeret primo På SINE fronten fortsætter samarbejdet med Aalborg, Vejle og Fredericia Brandvæsen om deling af ICCS og fælles tilslutning til SINE- nettet. Desuden er røgdykkerterminalerne og røgdykkergarniture modtaget. Et længe ventet ønske om at omlægge det IT- system, der varetager driften af Døgnplejen, er i slutningen af året ved at blive omlagt til Inter- VIEW, som er vores vagtcentralsprogram. I den forbindelse har KOC indtil videre fået en række nye opgaver i forbindelse med en kontrakt med Magistraten for Sundhed og Omsorg. Fremadrettet skal KOC varetage oprettelse af nødkald til borgere i Aarhus Kommune, samt andre ændringer af data til nødkaldene. Der er desuden etableret et elektronisk link mellem KOC og Falcks vagtcentral i Skejby, således af KOC kan sende en alarm direkte til Falcks vagtcentral og til brandmændenes Falck-pagere. Flot regnskab i KOC På trods af at KOC har investeret en del i tekniske løsninger, har vi formået at levere et regnskab, der ikke bare går i nul som målsat, men faktisk leveret et overskud på ca. ½ mio. kr. KOC har med sine dygtige medarbejdere også overskud til at finde besparelses muligheder hos

15 vore kunder i andre magistratsafdelinger, og bidrager derved til en bedre økonomi for Aarhus Kommune som helhed. Det er vi særdeles stolte af. Virksomhedsplan 2012 KOC havde for 2012 følgende fokusområder: Kvalitet: Arbejdet for at skabe ensartede arbejdsgange og kvaliteter gennem vejledninger er et langt træk. Der foreligger efterhånden vejledninger på stort set alle primære arbejdsgange. Når nye tiltag iværksættes, udarbejdes der altid en vejledning inden det sættes i drift. Arbejdet med vejledninger er en løbende proces, som efterhånden er blevet en indarbejdet vane i KOC. Alle forholdsordre er nu lagt i en vejdatabase og popper dermed automatisk op, når der indløber en alarm. Revideringen af forholdsordrerne mangler dog stadig. Dette arbejder er forankret i Operativ Ledelse. Stabilitet på IT-drift: Etablering af nyt serverrum er foretaget. Netværksswitches er udskiftet. Der mangler fortsat at blive truffet beslutning om en eventuel backup vagtcentral, ligeledes mangler færdiggørelse af en IT-strategi vedrørende netværkssikkerhed i KOC. Personalestrategi: Kompetencematrixen opdateres en gang årlig i forbindelse med MUS. Alle større igangværende opgaver er tildelt en ansvarlig medarbejder. Økonomi: KOC forventer at leverer et overskud på ½ mio. kr., hvilket er kr. bedre en budgetteret. Innovation: Målet for de innovative tanker er, at skabe gode løsninger for og sammen med vore kunder og samarbejdspartnere, indenfor økonomiske fordelagtige rammer for alle parter. Visse tiltag er implementeret, andre er undervejs og nogle er på tegnebrættet. For at disse tanker kan spire hos medarbejderne i KOC, er det en forudsætning, at der er trivsel i afdelingen endnu en grund til at sætte trivslen i højsædet 476 Overvågede adresser med ABA- anlæg (Automatiske brandalarmanlæg) 537 Overvågede tyverialarmer 71 Overvågede elevatoralarmer 519 Blinde alarmer i 2012

16 Bygninger og Service Af Lars Frandsen Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter bl.a. vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr og AED-hjertestartere i kommunale institutioner samt, vedligeholdelse af brandhaner i Aarhus Kommune. Travlt med bl.a var præget af megen travlhed på flere områder; Vedligeholdelse af øvelsesområdet og dets bygninger. Vedligeholdelse af bygninger og tag, på Brandstationen. Der har desuden været megen travlhed på både nøglebokse og salg af Hjertestartere, herunder fyraftensmøder af 1 times varighed med instruktion i brug af hjertestarteren. Ny Munkegade skal have lavet gulv i gymnastiksal og Beredskabscenteret skal have renoveret brandhus A og B. OPGAVER I BYGNINGER OG SERVICE: Eftersyn af brandmateriel og nøglebokse Opsætning af nye elektroniske nøglebokse Salg af hjertestartere Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje Servicering af Uddannelsescentret i forbindelse med kurser, eksempelvis levering af materiel Rengøring af lokaler Vedligeholdelse af grønne områder Daglig vedligeholdelse af øvelsesområdet, herunder renovering af bygninger Renovation og bortskaffelse af kemikalier Eftersyn og kontrol af brandhaner Autoværksted - herunder servicering af eksterne kunder fra Aarhus Kommune Gulv i gymnastiksal renoveres Brandhus A og B renoveres Postkørsel til Brandstationen og Station Lystrup Kørsel for Brand og Redning - Afløser i Kontrol- og Overvågningscentret Forbrugskontrol af vand, varme og el (Brandstationen, Beredskabscenteret og Station Lystrup)

17 Hjertestarter Hjertestarter-projektet blev søsat i september måned 2010 med kampagne-tilbud på køb eller leje af hjertestarter, inklusiv servicering og kursus i brug af hjertestarteren. Status for køb eller leje af hjertestartere var ved udgangen af 2012 på 80 stk. Fastholdelse af kunder eksterne/interne (Hjertestartere og brandmateriel, herunder service) Materielvedligeholdelse, herunder budget Besparelser Øget fokus på håndtering af kundehenvendelse Øget fokus på service (eksterne/interne) Klarlægge arbejdsgange, herunder jobrotation Uddannelse Virksomhedsplan Fokusområder: Elektroniske nøglebokse/nøglesystem Bygninger og Service har også haft fokus på implementering af elektronisk nøglesystem/ nøglebokse i Aarhus kommune - et projekt som blev iværksat i januar Bygninger og Service har siden 17. september 2011, udskiftet/opsat ca. 200 elektroniske nøglebokse. Vi forventer at blive færdig med udskiftning af de gamle nøglebokse ved udgangen af Fokusområder 2012/2013 Budget Hjertestartere Implementering og opsætning af elektronisk nøglesystem/nøglebokse Økonomisk styring med fokus på budgetopfølgning og indkøb jf. indkøbshåndbogen. Planlægning og kvalitetsstyring med fokus på aktivitetskalender og årshjul. Samtalekultur med fokus på forståelse og kendskab til kollegaernes arbejde og arbejdsmetoder. Fakta om Bygninger og Service Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr i kommunale institutioner, opsætning og salg af nøglebokse, salg af Hjertestartere samt vedligeholdelse af brandhaner. Vedligeholdelse af bygninger, både Kirstinesmindevej og Ny Munkegade MEA - vedligeholdelse Vi sagde farvel til Peter Hebsgaard Henriksen og Vikar Torben Brenholdt Antal faste medarbejdere: 8

18 Uddannelsescentret 3 sektorer deltager med undervisning. Af Steen Bøje I lighed med 2011 har Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter i 2012 modtaget et stort antal kursister. Deltagerne har fået styrket deres kompetencer indenfor et bredt område, også udenfor de mere traditionelle beredskabs relaterede kurser. Årets kurser har blandt andet været; Grund- og Funktionsuddannelse Indsats og Redning, Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse, STCW konventionens uddannelser, Frigørelse Let & Tung, Kemi-kurser og Håndtering af Ammoniak. For 2012 havde vi en vision om, til stadighed, at udvikle nye og relevante kurser til produktpaletten, et resultat af dette er de nye Holdleder som Teknisk leder, Holdleder Vedligehold samt Indsatsleder vedligehold. På det taktiske og tværfaglige niveau er intensiteten øget, og vi afholder både kurser og øvelser med vore samarbejdspartnere. Således bidrager både Politi og sektor Sundhed, til vores uddannelser. Samarbejdet er også udvidet således, at der foregår faglige overlap, og vi benytter dermed hinandens kompetencer. Et godt eksempel på dette er både KOOL uddannelsen, men i høj grad også Akut Mediciner Uddannelse, hvor alle Eksterne kurser Kursuspaletten, når det gælder rene kurser, er fyldt godt op af førstehjælp og forebyggelseskurser. Forpligtende samarbejdsaftaler med vore kunder gør, at de altid kan vide sig sikker på at deres medarbejdere har den nyeste uddannelse. Forebyggelse Et af vore fokuspunkter i 2012 var at sætte fokus på den forebyggende del af kursuspaletten, hvilket vi blandt andet har forsøgt at gøre med inddragelse af vore kunders arbejdsmiljø organisationer. Uddannelsescenteret har gennem dette arbejde opnået kompetencer indenfor coachområdet, og bistår til stadighed større virksomheder med de udfordringer de står overfor, med eksempelvis beredskabsplanlægning. I lighed med sidste år udbyder Uddannelsescentret kurser indenfor det forebyggende som blandt andet; Forberedelse til brandsyn, Driftsmæssige forskrifter og ABA for driftsansvarlige. Certificeringer Udover at være certificeret indenfor Miljø, Energi og Arbejdsmiljø (MEA) er uddannelsescentret certificeret af Søfartsstyrelsen til at kunne afvikle kurser indenfor STCW konventionen. Ligeledes har køkkenet på KIR formået at fastholde deres flotte Elite Smiley fra Fødevarestyrelsen. For at alt dette overhovedet har kunnet lade sig gøre, har vores kvalitetssytemmer og arbejdsgange været afprøvet til det yderste, og kun gennem et kæmpe engagement fra Uddannelsescentrets medarbejdere har dette kunnet lykkes.

19 Øvelser Uddannelsescentret har gennem de seneste år stået for Beredskabsstyrelsens Tekniske skoles tværfaglige øvelsesdag for Indsatslederuddannelsen. 4 gange har uddannelsen besøgt forskellige øvelsesobjekter i Aarhus området, og fortsætter i Uddannelsesdagene forløber uden gnidninger takket være det gode samarbejde mellem Brandvæsnet s forskellige afdelinger. Som en del af planen for afprøvning af beredskabet, blev der på uddannelsescentret afholdt planspilsøvelse i samarbejde med Østjyllands Politi og en lokal virksomhed i Højbjerg. Som en del af uddannelsen skulle der tages stilling til en del dilemmaer, hvilket var med til at fremprovokere løsningsforslag på det tværfaglige plan, til gavn og glæde for de involverede parter. Øvelsen Nupsit blev ligeledes afholdt i samarbejde med Østjyllands Politi, og forløb på et af vores særlige objekter på Aarhus Havn. Øvelsen viste en masse gode læringspunkter, som der kan bygges ind i vedligeholdelsestræningen i Fokusområder 2013 Udover opgaven med at fastholde den positive udvikling Uddannelsescentret oplever, og til stadighed at udvikle nye kursustiltag, har vi fastlagt nogle fokusområder gennem Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan: Årshjul og planlægning, vi ønsker gennem en løbende justering at styrke planlægningen, øge synligheden og styrke kvaliteten af vores aktiviteter. Kompetence og forståelse, vi vil arbejde for at udnytte alle ressourcer på tværs af afdelinger, for at løfte vores kompetencer i instruktørstaben. Økonomi, gennem vores budgetlægning og økonomistyring vil vi tilsikre, at Uddannelsescentret økonomi bidrager til fællesskabet, samt efterlever den overordnede ramme. Dette betyder, at der sættes nye krav til instruktørstaben, idet de fremadrettet også skal kunne fungere som coaches og rådgivere for vore mange kontaktflader. Forandringsprocessen er igangsat, samtidig med at der skal holde fokus på kerneforretningen, og ressourcer udnyttes optimalt på tværs i organisationen, således skaber vi løsninger sammen.

20 Sekretariatet Af Karina Gregersen ferie- og fraværssystem. I forbindelse med disse nye systemer har der været afholdt kurser, hvor 2 medarbejdere fra Sekretariatet har deltaget. Heldigvis havde en medarbejder i Sekretariatet, på vegne af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, været repræsenteret i Lønrådet, hvor forskellige udfordringer bliver drøftet og afprøvninger fundet sted. Vi har på den måde kunnet gøre vores indflydelse gældende. Vi kan i Sekretariatet se tilbage på et udfordrende og spændende, men også et lidt trist år. Et år vi er kommet igennem med stort sammenhold, og en kæmpe vilje hos medarbejderne for at få hverdagen til at lykkes. Den 5. oktober modtog vi besked om, at en kær kollega var gået bort på grund af sygdom. Det ramte hårdt! Endnu engang rykkede vi sammen og beviste, at vi i Sekretariatet har stor fokus på hinanden og et godt arbejdsmiljø. På en trist baggrund fik vi en ledig stilling som receptionist i Sekretariatet. Stillingen blev slået op, og vi modtog ikke mindre end 762 ansøgninger. Et enigt ansættelsesudvalg indstillede efter samtalerne kandidaten med de bedste faglige og personlige egenskaber til stillingen Winnie Antoniussen. Winnie var ikke et ukendt ansigt hos Aarhus Brandvæsen, da hun gennem en periode har været vikar. Den 1. november kunne vi i Sekretariatet med stor glæde byde Winnie velkommen som en fast del af medarbejderstaben. Nyt lønsystem Ultimo 2012 blev et nyt lønsystem i brug kaldet Lønberegner. Ligeledes kommer der også et nyt Nyt journaliseringssystem Endnu et nyt system tages inden længe i brug. Aarhus Kommune siger farvel til journaliseringssystemet Cirius og goddag til edoc. edoc vil i fremtiden være Aarhus Kommunes journaliseringssystem. Et hold af udvalgte superbrugere hos Aarhus Brandvæsen har været på kursus i edoc og andre deltager i såkaldte slutbrugerkurser. Vi har i Sekretariatet 3 superbrugere i edoc. I skrivende stund venter vi med spænding på, hvilket journaliseringssystem der kommer til at afløse det system, hvori der journaliseres personalesager. Det er der nemlig endnu ikke truffet beslutning om. Opkrævningsopgaven Som et led i en række besparelser valgte Aarhus Kommune i 2011 at centralisere udvalgte økonomiopgaver i én enhed, der fik betegnelsen Opkrævningen. Det betød, at visse opgaver i Sekretariatet skulle overgå hertil. Da der har været lidt startvanskeligheder, har der været afholdt et par statusmøder med Opkrævningen, hvor bl.a. forventningsafstemninger er blevet drøftet. Der er med Opkrævningen enighed om, at vi også i fremtiden vil afholde sådanne statusmøder for at sikre

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation 4 2013 i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser 2013 9 Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR 2010 2010 blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling?

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling? v/ Åse Nielsen Formand for DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe for Byggelov Hvor er den kommunale byggesagsbehandling på vej hen? Faglige/byggetekniske

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere