bladet Ærø 2 August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 2 August 2013"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013

2 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig en dag hang på Madonna figuren. Det viser sig desværre, at korset er knækket, men Graver Hans mener, han har noget se - kundlim derhjemme, så mens Hans kører hjem efter limen, begynder vi på interviewet. Hvor længe har du været aktiv i menig - heds r ådsarbejdet? Det er anden periode, jeg er valgt til. Hvordan er du kommet ind i det? Jeg blev opfordret til det. Jeg var meget i tvivl, da jeg meldte mig til arbejdet. Hvor meget arbejde var der nu i det. Var der meget med regnskaber og tal, for det kan jeg slet ikke. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, Jeg har en hjerneskade, så sådan noget med tal og sådan kan jeg slet ikke. Det har jeg 2 meldt ud fra starten af. Jeg kan kun huske dertil, hvor jeg kørte galt. Det ved alle folk, sådan noget med penge og sådan noget skal de ikke komme til mig med. Jeg kan kun huske til der, hvor jeg kørte galt, og sådan er det. Men så kan jeg så mange andre ting. Du kørte galt siger du, hvad var det, var det her på Ærø? Nej, det var på Fyn. Jeg var 35, da kørte jeg galt på vej hjem fra arbejde. Jeg havde haft en nattevagt på plejehjemmet. Jeg kørte på knallert. Og så jamen det sidste jeg kan huske jeg kørte hen og holdt for rødt lys. Og så det næste jeg kan huske er, at alt er helt lyserødt, en vældig flot Candyfloss lyse - rød farve overalt. Jeg stod sådan og kiggede mig rundt, jeg var stadig i det lyserøde lys. Og så pludselig hørte jeg én tusind kilometer væk, der sagde.»av, av, hvor gør det ondt, hvor gør det ondt«og så tænkte jeg: Gud, jeg må da gøre noget, jeg må prøve at finde vedkommende og hjælpe. Så fandt jeg mig selv stående ved siden af knallerten ovre på den anden side af vejen sådan her, med hænderne op til siden af hovedet. Og jeg tænkte: Gud, hvad er der sket, og jeg havde så ondt i hænderne og hovedet. Og jeg var helt alene. Der var ikke et menneske. Og jeg kunne godt regne ud, at jeg havde fået et slag. Og knallerten stod der, og styrthjelmen hang på styret. Og jeg tænkte, du må hellere få en taxa hjem. Så jeg stillede knallerten ved et værtshus, jeg vidste var ved at lukke, og så gik jeg hen for at ringe efter en taxa. Det var noget specielt, kan jeg godt love dig. Det er en helt»ud af kroppen«oplevelse, det var en næsten helt religiøs oplevelse. Måske ikke i det øjeblik, det var der, men bagefter var det en spirituel oplevelse. Det var helt vildt. Politiet sagde bagefter, at jeg nok var blevet påkørt af en bilist, der bare fortsatte, eller hvad ved jeg. Jeg kan jo ikke huske det. Den der knogle (kæben) var flækket, og der var et brud under øjet og to brud over øjet. Den ene hånd var brækket og den anden forstuvet. Og jeg var så på vej ind for at ringe efter en taxa, og så kommer nogle drenge lø - ben de, en to tre stykker og en på cykel. Og så råber de til mig: Hva e, har du fået tæsk? Ja, det tror jeg nok, kan jeg huske, at jeg svarede. Nej, jeg har da ikke, det er bare noget fis, jeg er kørt galt på min knallert. Jamen, om den ikke kunne køre? Det ved jeg ikke, jeg har stillet den der, og jeg skal bare have en taxa hjem. Men der var noget på færgen og noget på hotellet, så der var lang ventetid på en taxa. Så hentede de knallerten til mig og spurgte om jeg ikke kunne køre. Jo, det troede jeg da nok, jeg kunne. Og det sidste jeg så

3 kan huske er, at jeg prøver at vinke til dem, og så kører jeg. Og så kan jeg ikke huske noget før næste morgen. Så er jeg kørt 5 km ud af en asfaltvej, 2 km ned ad en jordvej, sat min knallert ind i garagen, gået ind i huset. Har åbenbart haft kvalme, fordi jeg har taget et vaskefad med vand i, sat ved siden af sengen, taget tøjet af og gået i seng. Og der skulle jeg jo have været død anden gang, mente lægen. Næste morgen havde jeg sådan en frygtelig smag i munden, og jeg ville så gerne have børstet tænder. Men jeg kun - ne ikke børste tænder, for jeg kunne ikke bruge nogen af mine hænder. Og jeg tænkte, da jeg kom ind i munden: nåh, men det er fordi, jeg ikke kan med hænderne. Men det var jo fordi, det hele var smasket fladt. Men der var ikke noget at se udefra, der var ikke en flænge, intet blod, ikke så meget som en rift. Da jeg så endelig kom på sygehuset. Er du gal mand, de fik travlt med at operere. Nå, men det var en længere historie. Men det var en fantastisk op - levelse. Man stiller sig selv en masse spørgsmål. Det var virkelig en religiøs oplevelse at undslippe døden to gange. I det samme kommer Hans tilbage og får limet korset sammen igen. Og Conny siger. Det var jo Hans, der fandt det. Hvordan var det, det hang, Hans? Det var længe før min tid i menighedsrådet. Jeg fandt det bare, da jeg ryddede op i arkivet. Hans hænger det, som han fandt det, og jeg får taget et par billeder. Hans fortæller, at det fik lov til at hænge der et stykke tid, men det blev ret hurtigt fjernet, da der var nogle, der mente, at det var upassende at have det hængende. Det er jo en katolsk skik. Hans, Conny og jeg fik så en meget interessant snak om kirken og dens inventar, men det må vi nok gemme til en anden god gang. Conny fortsætter: Jamen, det var så den der spirituelle oplevelse. Den betød faktisk temmelig meget i mit liv i det hele taget. Jeg begyndte at tænke anderledes om mange ting. Om det så var fordi, jeg var sat ud af spillet de år, og havde tid til at tænke mere, det ved jeg ikke. Jeg sad faktisk i tre fire år og kiggede bare lige ud i luften, jeg kunne ikke samle mig om nogen ting, og jeg var meget følsom over for lyde. Jeg kunne kun tale med ét menneske ad gangen. Jeg kan ikke huske så meget fra den tid, men efterhånden blev jeg bedre til at gebærde mig. Og det var også derfor jeg turde sige ja til at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har ikke noget at gøre med øko - nomi og tal, det kan jeg stadig ikke. Er det noget med økonomi, skal de i hvert fald ikke komme til mig. I sidste samling var jeg kontaktperson, nu er jeg med i kirke- og kirkegårdsudvalget og aktivitetsudvalget. Hvad synes du så om det nye sammenlagte menighedsråd. Frygter du det, eller tror du, det er vejen frem? Jeg tror, det bliver godt. Vi er jo ikke så mange her på Ærø, så det er nok bedre med ét stort menighedsråd. Det er jo besluttet at indføre automatiske ringe - anlæg, og det går jo lidt ud over gra - verne. Vi har besluttet at skære lidt ned på medhjælpertimerne, og så skal graverne til gengæld være mere geografisk mobile. Og vi har jo som kirkegængere også godt af at komme rundt og se hin - andens kirker. Det skal nok blive godt. Tak for samtalen. Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/ oplys barnets person-nr, dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Forsidebilledet: I forbindelse med restaureringen af Claus Bergs altertavle i Bregninge Kirke har der været en enestående lejlighed til at komme helt tæt på de smukke enkelt - figurer. Forsiden viser angiveligt en romersk officer med et barn på armen ved korsets fod. Altertavlen blev kortvarigt samlet i forbindelse med konfirmationen 21. april med velvillig indsats fra Nationalmuseets konservatorer i Korinth. Altertavlen forventes færdigrestaureret i løbet af juni måned. (Tekst: Peter Nielsen. Foto: Randi Skinner) Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Inge Christensen, Ommel. Inge Christensen, Ommel. Janet Ligaard, Rise. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Ingolf Andersen, Søby. 3

4 Præstens ord Pinse Kærligheds og sandheds Ånd Sig mig lige en gang er det nok at sige, at vi er enige om, at vi tror på Gud? Hvorfor skal det være så indviklet? Hvorfor skal der spørges til, om præsten tror på Gud? Ingen vil vel spørge en sygeplejerske, om hun kan li mennesker eller en pædagog, om han kan li børn eller måske i virkeligheden hader dem. Er det mistænksomhedens bjælke, der er sneget sig ind over alt, hvor vi færdes? Er det tegn på samfundets opløsning, eller er det nedgangstidens kryb be, der nu er helt tom efter even - tyrets vanvittige racerløb? Troen er enkel som Fadervor. Vi må ikke gøre Guds Rige indviklet at komme ind i. Den, som er i Guds Rige, bliver ikke bedt om at efterlade hjernen ved indgangen.»gud skabte mennesket i sit billede.«der ligger et mysterium i, at vi er skabt først som én og så adskilt i to! Mand og kvinde. Lad os bare glæde os over skabelsens mangfoldighed nu i sommer - tiden især. I en af de nyere tilkomne salmer»det dufter lysegrønt af græs«(den Danske Salmebog nr. 725) synger vi om sommeren:»hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften! De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. Hvert kim og kryb i jordens dyb en livsfryd i sig mærker så høj som himlens lærker.«4 Fugle og andre dyr, planter, ja selv skvalderkål og troldhekse priser ska - berværket. Tavst eller hørbart, kappes de om at prise skaberkraften. I pinsen fejrer vi kærlighedens og sandhedens ånd den åbner mennesket, så vi ser andet end vores egen fuldkommenhed, så vi ser og modtager Guds nåde, så vi bliver ydmyge over for livet og hinanden. At være ydmyg betyder ikke at tage alt for givet, og at vi får alt af nåde. Det vil enhver, der har oplevet tab af en elsket, kunne tale med om. Pinse er det Ord, som Gud sender ud i verden efter at Guds Søn, vor Herre Jesus Kristus, har taget plads i himmelen. Han vandrer ikke længere på jorden. Men hans Ord og Ånd er her. Han har sendt sin kirke ud med det Ord. Helligånden er kærlighedens Ånd i Treenigheden.»Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny blir himmel, ny blir jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: Den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer.«så enkelt kan man tale om kærlig - heds og sandheds Ånd. Og vi er sendt ud med dette kær - lighedens budskab. Vil vi budskabet, tør vi sige det og fortælle om alt det gode, og lade være med at dvæle ved alt det dårlige, for det er der ingen sommer i. Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge-Søby Kirker Sognepræstens ferie 26. juni 19. juli Menighedsrådsmøder Se andetsteds i bladet Døbte Søby Julie Jonna Ljørring, datter af Dina Marion Kajhøj og Anders Seestern Ljørring, Søbygårdsvej 1. Christoffer Holland Falkenberg, søn af Anne Bek Holland og Jakob Erik Falkenberg, Borgvej 6, Sorø Begravede Søby Hans Marius Hansen, Haven 22. Magda Petersen, Møllemarksvejen 16. Bregninge Erik Kristensen, Vester Bregninge 32. Grethe Elisabeth Pedersen, Tværbymark 10. Søby Kirke den 28. juli, kl Ærø Single Folk Festival Sang og musik ved festivalens deltagere, prædikant og liturg: sognepræsten. Se mere om arrangementet under arrangementsomtalen. Fællesgudstjeneste på Søby Værft den store hal med Søbykoret søndag den 25. august, kl Vores»friluftsgudstjeneste«foregår ikke udendørs, men i Værftets store hal der danner en helt enestående ramme om gudstjenesten. Hele øen inviteres selvfølgelig til at være med. Se mere om arrangementet under arrangementsomtalen. Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Der var snestorm, det var en bidende kulde den 10. marts, da Folkekirkens Nødhjælp havde den årlige sogneindsamling.

5 I år var temaet Ingen mor skal se sit barn dø af sult. 17 tapre indsamlere drog uforknyt ud på deres tildelte ruter. Trods flere ufremkommelige veje blev der i Søby-Bregninge indsamlet kr ,00. Mange tak til indsamlere, givere og til Fie-Strik, Leby, som har en indsamlingsbøsse stående hele året i hendes butik. Næste år 2014 bliver der samlet ind den 9. marts. Marietta Larsen Ny alterdug Da vores overdug til alterbordet i Bregninge Kirke viste tydelige tegn på slid, var vi så heldige, at Karen Marie Knudsen tilbød at sy en ny. Den blev afleveret lige før påske, og på vegne af kirken og menighedsrådet skal jeg overbringe en hjertelig tak til Karen Marie for det store arbejde og fine resultat. Annette Finnerup Åben vejkirke i Bregninge Bregninge Kirke har nu i mange år væ ret med i det landsdækkende net af vejkirker. Det betyder primært, at kirken er åben for besøgende i det tidsrum, som er angivet under Bregninge Kirke i Kirkefondets folder, der ligger frem me overalt i landet på biblioteker, campingpladser, turistbureauer o.lign. Det fremgår heraf, at Bregninge Kirke er åben året rundt fra kl. 8 til 16. Som en yderligere service for besøgende er vi en gruppe kirkeværter, der hver dag i skolesommerferien på skift er til stede fra kl. 11 til 15 med tilbud om at vise rundt og fortælle om kirken. Kirkeværterne kommer ikke kun fra Bregninge Sogn, men fra hele øen eneste kvalifikation er faktisk, at man interesserer sig for historie og kirke kunst og kan lide at møde mennesker danskere som udlændinge. Det er altid dejligt at kunne byde velkommen til nye kirkeværter, så hvis nogen skulle blive inspireret til at melde sig, ringer man blot til undertegnede på telefon for nærmere information. For dem, der måske får lyst til at be søge Bregninge Kirke sammen med eventuelle gæster uden for skoleferien, er det vigtigt at vide, at man i våbenhuset kan låne laminerede info-ark på dansk, engelsk og tysk og således guide sig selv. Desuden kan man købe små foldere ligeledes på de tre sprog som giver en mere grundig indførelse i kirken og dens hi - storie. Smukke, nye postkort kan også erhverves. I skrivende stund er vores Claus Berg altertavle stadig under restaurering, men den vil være tilbage på sin plads, når sommeren står for døren. Annette Finnerup Ærøskøbing og Tranderup Kirker Døbte, viede og begravede i Ærøskøbing Kirke i januar-februar-marts Døbte Marlene Grube (døbt 28. marts). Mathilde Grube (døbt 28. marts). Marius Grube (døbt 28. marts). (ingen viede) Begravede/bisatte Svend Øivind Jensen (bisat 10. januar). Hans Kjær Hansen (bisat 18. januar). Peter Hansen (bisat 19. januar). Ejnar Ernst Petersen (begravet 26. januar). Aage Christian Thingsgaard (bisat 1. februar). Musse Karla Willumsen (bisat 6. februar). Helga Emilie Nørregaard (bisat 8. februar) Karlo Kristian Groth (bisat 7. marts). Poul Frede Petersen (bisat 23. marts). Casper Christen Moritsen (bisat 27. marts). Sommermøde i Ærøskøbing Kirke søndag den 18. aug. kl Sommermødet er i år med foredrag af Kathrine Østergaard-Jensen, tidligere sognepræst i Søby. Hun prædiker også ved gudstjenesten kl i Ærøs kø - bing Kirke. For første gang kan Sommermødet holdes i Menighedshuset, det tidligere kapel lige ved kirken, og her vil Kathri ne, under kaffen, fortælle om ikoner med udgangspunkt i sin rej - se til Mosk va og sit møde med den russisk-orto dokse kirke. Ikoner er kristne motiver, typisk ma let på træ, f.eks. Jomfru Ma ria med Jesusbarnet, og er en uundværlig del af ortodoks tros - praksis. Der indgår billeder i Kathrines foredrag, som hun før har holdt i både Tranderup og Marstal. Vi ser frem til at op leve Kathrines engagerede og person lige rejseberet - ning også i Ærøskøbing. Vel mødt til årets sommermøde! 5

6 Ferie Sognepræst Jeppe Sørensen holder forældreorlov 7. juni 30. august Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 10. marts foregik den årlige landsindsamling. I Ærøskøbing sogn blev der indsamlet kroner, der går til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Hjertelig tak til enhver, der har støttet indsamlingen ved at give et bidrag, og hjertelig tak til alle de frivillige, der trods det hårde vejr med snefog og glatføre valgte at gå rundt med bøsserne. Lis Gundtoft 6 Rise Kirke Døbte Der har ingen dåb været i Rise kirke. Begravede Aage Thomsen, Møllegyden 22. Aase Larsen, Rønnevej 3, Marstal. Meddelelser Sognepræstens ferie: 22. juli 12. august. Stillegudstjenester Der vil være stillegudstjenester i kirken følgende tirsdage kl : 18. juni, 16. juli samt 13. august. Stillegudstjenester er en enkel og uformel guds - tjeneste, hvor der lægges særlig vægt på ro og fordybelse. Se nærmere omtale under fælles arrangementer. Sankt Hans aften i Rise præstegårdshave Vi fejrer igen i år Sankt Hans ved en stemningsfuld aften i præstegårdshaven med musik og sang, kaffe og kage, pølser og bål. I år vil teolog og forfatter Viggo Mortensen, Bregninge, holde båltalen. Se nærmere omtale under fæl - les arrangementer. Kirkekaffe Hen over sommeren er der kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag den 2. juni kl , søndag den 7. juli kl samt søndag den 4. august kl Enhver er hjertelig velkommen. Marstal og Ommel Kirker Tre fødselsdags-orgelkoncerter i Marstal Kirke Marstal Kirke, mandag den 10. juni kl : Flemming Dreisig, orgel Karsten Hermansen, orgel Marstal Kirke, torsdag den 25. juli kl : Karsten Hermansen, orgel Marstal Kirke, torsdag den 1. august kl : Johan Hammarström, orgel Se omtaler af de enkelte koncerter un - der arrangementer Der er fri entre til alle tre koncerter. Marstal Kirkekor søger nye talenter! Nyt korskolehold begynder fredag den 23. august kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem at synge i kor. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirke kor efter en forberedelsesperiode. Kirkekorets primære opgave er natur - ligvis at medvirke ved gudstjenester om søndagen, men koret synger også ved børnegudstjenester, den årlige julekoncert og ved andre arrangementer i kir - ken. Eventuelle spørgsmål kan besvares af Karsten Hermansen på tlf eller ved at skrive på e-postadressen: Eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke Jazzgudstjeneste den 9. juni kl Sædvanen tro er der jazzgudstjeneste i Marstal Kirke ved Svanes orkester, som afløser orgelet denne dag. Sognepræst Lars Peter Kristiansen prædiker. Gudstjeneste og klokkekoncert den 7. juli kl Efter gudstjenesten ved sognepræst Lars Peter Kristiansen er der efterfølgende en lille klokkekoncert. Musikgudstjeneste den 11. august kl Orgelmusik ikke mindst af nyere danske komponister vil præge guds - tjenesten, hvor sognepræst Lars Peter Kristiansen prædiker. Musikgudstjeneste den 1. september kl Sopran Edda Meyer vil synge arier ved gudstjenesten. Prædikant er sognepræst Agnes Haugaard. Aftensang i Marstal Kirke Tirsdag den 25. juni kl (Kristiansen) Tirsdag den 2. juli kl (Ligaard) Tirsdag den 9. juli kl (Kathrine Østergaard-Jensen) Tirsdag den 16. juli kl (Kathrine Østergaard-Jensen) Tirsdag den 23. juli kl (Haugaard) Tirsdag den 30. juli kl (Kristiansen) Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 6/6 Orange kl Kristiansen 20/6 Centersal kl Haugaard 27/6 Strandstuen kl Kristiansen 4/7 Centersal kl Kristiansen 11/7 Rød kl Kristiansen 25/7 Centersal kl Haugaard 1/8 Grøn kl Kristiansen 8/8 Centersal kl Kristiansen 22/8 Centersal kl Ligaard 29/8 Blå kl Kristiansen

7 Konfirmandindskrivning Går man i 7. klasse efter sommerferien, og vil man konfirmeres i foråret 2014 i Ommel eller Marstal Kirke, er det nu tid for konfirmandindskrivning. Indskrivningen finder sted i Præste - gården, Kirkestræde 14 mandag den 3. juni og tirsdag den 4. juni. Begge dage kl Er man forhindret i at møde op der, bedes man ringe/skrive og aftale et an - det tidspunkt. Mail: Tlf Husk at medbringe den kommende konfirmands navne- eller dåbsattest. Konfirmation i Ommel Kirke: Søn dag den 25. maj Konfirmation i Marstal Kirke: Torsdag den 29. maj 2014 Kristi Himmelfarts dag. Jeg glæder mig til at hilse på både kommende konfirmander og konfirmandforældre til indskrivningen, hvor I også hører lidt om forløbet. Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Sognepræst Fælles for de ærøske sogne Gudstjenestefrekvensen i sommermånederne Som det fremgår af gudstjenestelisten, er vi i sommer en præst mindre til at betjene Ærøs kirker, da Jeppe Søren - sen har forældreorlov. Vi har været så heldige, at to af øens tidligere præster, Kathrine Øster - gaard -Jensen og Lars Ole Gjesing, træder til og tager nogle af somme - rens tjenester. Derudover har vi, for at få det hele til at hænge sammen, måttet aflyse enkelte gudstjenester. Vi håber, at kirkegængerne benytter lejligheden til at tage til gudstjeneste i de kirker, hvor der er gudstjeneste. Jeppe Sørensen vender tilbage til september. Med ønsket om en god sommer. Menighedsråd og præster Menighedsrådsmøder 11. juni kl Marstal konfirmandstue. 20. august kl Ærøskøbing sognehus. 17. september kl Søby sognehus. 22. oktober kl Bregninge konfirmandstue. Stillegudstjenester i Rise kirke En stillegudstjeneste er en mere enkel og uformel gudstjeneste end søndagens højmesse. Stillegudstjenesterne varer ca. 35 min. og ligger på hver - dagsaftener, da tidspunktet med at gå i kirke søndag formiddag måske ikke altid passer ind i ens weekend-planer. Stillegudstjenesterne er tilrettelagt i et forståeligt og nutidigt sprog og med hovedvægten lagt på, at man kan kob - le fra og opleve kirkerummets fred. Stemningsfuld musik, læsninger og bøn vil være med til at skabe ro og fordybelse. Enhver, der længes efter en stille stund i fred og ro, kan være med. Stille gudstjenesten er åben for enhver og kræver ingen særlige forudsætninger. Stillegudstjenester Tirsdag den 18. juni kl Tema: Velsignelse. Tirsdag den 16. juli kl Tema: Godhed. Tirsdag den 13. august kl Tema: Vækst. Janet Ligaard Gudstjenestens Bønner I Ærø Menighedsråd besluttede på me - nighedsrådsmødet den 10. april at give tilladelse til, at»gudstjenestens Bønner I«kan bruges ved gudstje - nester. Bogen udkom i 2012 og er blevet til i et forsøg på at gøre ord, ven - dinger og billedsprog i gudstjenesten mere nutidigt og vedkommen de. Bøn - nerne er skrevet af bl.a. Kir sten Jørgensen, sognepræst i Drigstrup og Ker - teminde og Elof Westergaard, provst i Silkeborg Provsti. Biskop Tine Lindhardt har på forhånd givet sin tilladelse til, at bønnerne kan benyttes i Fyens Stift i en prøveperiode på to år, når præster og menighedsråd er enige om det. Vi modtager gerne respons og kommentarer til de nye bønner. Det er vigtigt for os at vide, hvad kirke - gængerne mener, ikke mindst når vi skal tage stilling til, om prøveperioden eventuelt skal forlænges. Janet Ligaard Sankt Hans fest i Rise Præstegårdshave den 23. juni Der vil igen i år blive fejret Sankt Hans-aften i Rise Præstegårdshave. Det bliver som vanligt med kaffebord og hjemmebagte kager, ligesom det vil være muligt at købe pølser, øl og sodavand. Der er borde og stole op - sat, så man kan sidde og nyde aftenens underholdning i form af sang og musik. Båltalen holdes i år af teolog og forfatter Viggo Mortensen, Bregninge. Heksen vil være på plads på bålet, og omkring kl tændes bålet, og der synges sommerlige sange. Alle er velkomne i Rise Præstegårdshave denne aften. Aktivitetsudvalget i Rise Kirketur 2013 Sommerens kirketur er netop nu under planlægning, og det kan afsløres, at den finder sted lørdag d. 24. august med afgang fra Ærøskøbing kl og hjemkomst samme sted kl Dagen byder på besøg i to af Svendborgs gamle middelalderkirker, Skt. Nicolai og Vor Frue, med rundvisning i sidstnævnte ved organist Povl Balslev og spisning af den medbragte madpakke i Vor Frue Kirkes sognehus. Eftermiddagens program omfatter 7

8 Fælles for de ærøske sogne besøg i Baptistkirken i Oure og Hesselager Kirke. Kaffen drikkes på et eg net sted, enten ved Hesselagergård eller på havnen i Lundeborg. Sæt allerede nu kryds ved den 24. august, og hold øje med annonce i Ugeavisen i begyndelsen af august vedr. pris og tilmelding. Ole og Annette Finnerup Biskop Tine Lindhardt drøfter mål og visioner med Ærø Menighedsråd Lørdag den 20. april var menighedsrådet inviteret til at møde vores nye biskop, Tine Lindhardt. Vi var 20 perso ner samlet i Rises nye flotte menighedshus. Biskoppen fortalte spændende og inspirerende om folkekirken i en ny tid. Aviserne har travlt med at melde om manglende opbakning og stort pengeforbrug, men tal kan læses og bruges på mange måder. Ifølge statistikken kommer 5% af befolkningen i kirke hver uge, 25% kommer aldrig, alligevel er det ugentlige antal kirkebrugere steget med 1/3. Det viser, at kirken ikke er læn - gere er en selvfølge, men et valg, og derfor er der også mange, der bruger kirken ved særlige anledninger. Men hvad kan vi gøre for, at flere kommer? Det var der mange forslag til, blandt andet at evangeliet skal være mere forståeligt, mere nutidigt i sprogbrugen. Til det kan menighedsrådet vælge at lade præsterne bruge den nye bønnebog, Gudstjenestens Bønner I. Det er allerede vedtaget på sidste møde i Ærø Menighedsråd. Man kan også benytte den nye oversættelse af Det nye Testamente, som hedder Den nye Aftale, den vil sikkert komme på møde til vedtagelse senere, hvis præsterne ønsker det. Ganske rigtigt, som biskoppen sagde, var der mange ord, der uden for kirkedøren opfattes på én måde, og inden for på den diametralt modsatte måde. F.eks. er man»hellig«uden for, opfattes man som værende skinhellig, inden for døren er man opfyldt af Gud. Oplevelsen af kirkegangen skal gerne være: Her vil jeg gerne komme igen. Her fik Ordet frit løb og blev hørt. I disse krisetider kommer der jo ikke flere penge til de kirkelige aktiviteter. Derfor må og skal vi lære af hinanden, og der er vi jo heldige i det nye råd. Der er mange erfaringer at trække på, både hvad der er gået rigtig godt, og hvad der ikke har været så godt i de gamle råd. Der skal prioriteres i den kommende tid, så hvad har vi lyst og råd til, at der skal ske i vores kirker? Som nyt medlem af menighedsrådet syntes jeg, at det var rigtigt dejligt at opleve en så engageret taler som vores nye biskop. Inge Christensen Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Tirsdag 4. juni kl Ærøskøbing Kirke Øhavskoret Mandag 10. juni kl Marstal Kirke Orgelkoncert Tirsdag 18.juni kl Rise Kirke Stillegudstjeneste Lørdag 22. juni kl Ærøskøbing Kirke Paul Nedergaard, klaverkoncert Søndag 23. juni Aften Rise Præstegårdshave Sankt Hans Aften Torsdag 4. juli kl Bregninge Kirke Trompet og orgel koncert Tirsdag 16. juli kl Rise Kirke Stillegudstjeneste Fredag 19. juli kl Ærøskøbing Kirke Peter Howard, guitarkoncert Tirsdag 23. juli kl Ærøskøbing Kirke Cellomusik Torsdag 25. juli kl Marstal Kirke Orgelkoncert Søndag 28. juli kl Søby Kirke Ærø Single Folk Festival Torsdag 1. august kl Marstal Kirke Orgelkoncert Tirsdag 13. august kl Rise Kirke Stillegudstjeneste Tirsdag 6. august kl Søby Kirke Paul Nedergaard, klaver-/orgelkoncert Fredag 23. august kl Marstal Nyt korskolehold Søndag 25. august kl Værftet Søby Fællesgudstjeneste Torsdag 5. september kl Tranderup Kirke Orgel panfløjte koncert Se nærmere omtale af de enkelte arrangementer på sognesiderne og under»koncerter og arrangementer«. 8

9 Koncerter og arrangementer Kormusik i sommernatten Øhavskoret gæster Ærøskøbing Kirke med en festlig sommerkoncert tirsdag den 4. juni kl Der bydes på et blandet program af spirituals, klassisk kormusik og sommersange, samt fællessange fra Højskolesangbogen i for - årets og sommerens tegn. Øhavskoret er et blandet voksenkor med et alsidigt repertoire. I løbet af sin forholdsvis korte levetid har koret markeret sig ved flere anledninger over hele øen, og man fornemmer altid dirigenten Gitte Jørgensens engagement og seriøse arbejde med koret, som bidrager til korets fornemme klang og ambitiøse niveau. Som kirkekor er Øhavskoret naturlig - vis velbevandret i den gejstlige musik, men den verdslige har også en stor plads i kormedlemmernes hjerter! Kom og syng med på årstidens sange og op - lev kormusik med dens mange facetter! Der er gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Marstal Kirke, mandag den 10. juni kl : Flemming Dreisig, orgel Karsten Hermansen, orgel Pinsedag, den 10. juni 1973 blev Mar - stal Kirke genåbnet efter en større re - staurering, hvor ikke mindst kirkens farvesætning blev markant ændret, da arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen for - andrede kirkebænke, prædikestol og altertavle til de nuværende røde og blå farver. Men det handlede ikke bare om nye farver, men også om et helt nyt orgel fra orgelbyggeriet Frobenius. Der - med blev det gamle 18-stemmers orgel erstattet af et nyt 12-stemmers orgel. Det blev i 1995 udvidet, så orge let i dag har 16 stemmer. Orgelets 40 års fød - selsdag skal naturligvis fejres på dagen med en orgelkoncert hvad ellers? Hver for sig og sammen spiller tid - ligere domorganist og professor Flemming Dreisig, som nu bor på Ærø og er ansat i Brahetrolleborg Kirke, og kir - kens organist et fødselsdagsprogram med musik af blandt andre Bach og Wesley. Efter koncerten byder menigheds - rådet på en forfriskning i våbenhuset i anledning af orgelets runde dag. Der er fri entre til koncerten. Karsten Hermansen Patetisk og poetisk klaveraften Publikum inviteres til en midsommeraften med klavermusik i Ærøskøbing Kirke lørdag den 22. juni kl Paul Nedergaard vil introducere og frem føre musik af forskellige kompo - nister og forsøge at gøre det til en inspirerende musikoplevelse. Aftenens hovedværk bliver Ludwig van Beet ho - vens 8. klaversonate i C-mol, som Beethoven skrev i 1798 i en alder af 27 år. Sonaten fik tilnavnet Grande Sonate Pathetique (storladen patetisk sonate) af musikforlæggeren, som var impo - neret af værkets tragiske klange og dramatiske kvaliteter. Derudover vil man kunne høre blidere poetiske toner af bl.a. Chopin og Debussy, samt et strejf af jazz. Paul Nedergaard er uddannet klassisk pianist fra musikkonservatoriet i Esbjerg, men virker til daglig som organist ved Ærøskøbing og Søby Kirker. Koncerten er en integreret del af Ærø Sommeruniversitet, hvis seminar»det meningsfyldte liv«løber af stabelen juni på Ærø Badehotel (tidligere Ærø Folkehøjskole) un - der ledelse af Viggo Mortensen. Men det skal understreges, at selve koncerten er åben for alle interesserede! Som altid ved kirkekoncerterne er der gratis adgang, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Sommerkoncert i Bregninge Kirke I kirkemusikken er kombinationen trompet og orgel velkendt, og de to instrumenter klæder hinanden. To dygtige musikere vil give tilhørerne en oplevelsesrig koncert, når de optræder i Bregninge Kirke torsdag den 4. juli kl For trompetisten Dorthe Zielke har musikken fyldt ganske meget i hele opvæksten, og allerede som ung teenager valgte hun denne som levevej. Dorthe har spillet trompet, siden hun var fire år gammel, og ved koncerter optræder hun gerne med flere af slagsen! Hun har rejst verden rundt og modtaget undervisning af verdenskendte trompe - tister og har desuden spillet i flere danske og udenlandske orkestre. Det Kgl. Kapel, DR s Symfoniorkestre, Mahler Chamber Orchestra og Radiosymfoniorkestret i Berlin og Frankfurt er blot enkelte af de orkestre, man kan nævne. Derved får Dorthe Zielke lejlighed til at spille under de bedste dirigenter, lytte til verdenskendte solister og spille i orkester med dygtige kolleger alt sammen vigtige inspirationskilder for hendes musikalske virke. Som orgelsolist har Søren Johannsen givet en række koncerter, både herhjemme og i udlandet. Han har bl.a. opført J. S. Bachs samlede orgelværker i alt syv gange, og dertil en enkelt gang spillet dem over 22,5 timer i samme døgn, hvilket fremgår af Guinness Re - kordbog Søren Johannsen har arbejdet freelance, indtil han i 2003 blev ansat som organist ved Frederiksberg Slotskirke. I 2007 blev han orga - nist ved Christians Kirke på Christians - havn. Dorthe og Søren danner par privat såvel som musikalsk, og de har spillet 9

10 sammen til adskillige koncerter siden Om deres samspil er der faldet mange rosende ord, bl.a. følgende cita - ter fra pressen:»erfaringen siger tydeligt, at en kirkekoncert med Dorthe Zielke og Søren Johannsen trækker det største antal tilhørere i rækken af sommerkoncerter. Blidhed og styrke går hånd i hånd i trompetistens udtryksmiddel. Her bliver det også bevist, hvilken udmærket akkom - pagnatør Søren Johannsen er. Duoen finder hinanden i et præcist, boblende nærvær, og at de har det godt med hin - anden, er indlysende hørligt.«(bornholms Tidende),»Man må lette hatten og nikke anerkendende«(musikeren),»smaddermusikalsk«(jyllandsposten) og»repertoiret er rent guf«. Ved koncerten i Bregninge Kirke vil man få lejlighed til at høre kendte værker som Jesus bleibet meine freude, Prins Jørgens march og variationer over Karneval i Venedig. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er naturligvis hjertelig velkomne! Gitte Jørgensen 10 Klassisk guitar i fokus Det er en klassisk musiker på internationalt plan, der giver solokoncert i Ærøskøbing Kirke fredag d.19. juli kl Peter Howard Jensen er dels uddannet her i Danmark og dels i USA, hvor han som den første skandinaviske guitarist tog diplom (Professional Studies Diploma) på Manhattan School of Music i New York. Han har givet talrige koncerter ikke blot herhjemme, men over hele Europa (London, Paris, Berlin osv.) samt i USA og Australien. Her har han dels optrådt solo og dels sammen med velrenommerede klassiske ensembler, som f.eks strygekvartetten fra Berlins filharmo - niske orkester og Frans Liszt Kammer - orkester fra Ungarn hvor den klassi ske guitarist udgjorde soloinstrumen - tet i programmer bestående af bl.a. Beethoven, Bach, Händel og Vivaldi. I nogle tilfælde udarbejder Peter Howard Jensen selv transkriptioner af musikstykker, han gerne vil fremføre, hvis de ikke i forvejen eksisterer i udgaver med guitar. Programmet til denne koncert vil blive omtalt i den lokale presse umiddelbart før koncerten. Almindeligvis skal man betale entré til Peter Howard Jensens koncerter, men her i Ærøskøbing er der gratis adgang men selvfølgelig mulighed for at lægge kollekt ved udgangen til støtte for kirkens koncerter. Paul Nedergaard Talentfuld ung cellist giver koncert Publikum får lejlighed til at høre en fremstormende ung klassisk musiker ved koncerten i Ærøskøbing Kirke tirsdag den 23. juli kl Rose Marie Tom-Petersen er cellostuderende og har netop afsluttet det 3-årige Musikalsk Grundkursus i København. Hun var i 2012 finalist i konkurrencen Øresundssolist, og hun vandt i foråret 2012 Førstepris i Berlingske Musikkonkurrence. Rose Marie har tidligere gæstet Ærøskøbing Kirke sammen med sit strygeorkester og spillede ved den lejlighed bl.a. Haydns cellokoncert. Den ne gang optræder Rose Marie Tom- Petersen dels helt solo, og dels med Paul Nedergaard som akkompagnatør på klaver. Programmet vil bl.a. indeholde musik af Edward Elgar, J.S. Bach og Fauré og dertil musik af den finske komponist Kaija Saariaho, der i 2011 modtog Léonie Sonnings musik pris. Der er gratis adgang til koncerten men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Sankt Hans fest i Rise Præstegårdshave den 23. juni Der vil igen i år blive fejret Sankt Hans-aften i Rise Præstegårdshave. Det bliver som vanligt med kaffebord og hjemmebagte kager, ligesom det vil være muligt at købe pølser, øl og sodavand. Der er borde og stole opsat, så man kan sidde og nyde aftenens underholdning i form af sang og musik. Båltalen holdes i år af teolog og forfatter Viggo Mortensen, Bregninge. Heksen vil være på plads på bålet, og omkring kl tændes bålet og der synges sommerlige sange. Alle er velkomne i Rise Præstegårds - have denne aften. Aktivitetsudvalget Rise Marstal Kirke, torsdag den 25. juli kl : Karsten Hermansen, orgel Ved koncerten spiller kirkens organist en farverig buket af kendt og mindre kendt musik, nyt og gammelt af blandt andre Johann Sebastian Bach, J. P. E. Hartmann, Niels W. Gade og Chri - stian Præstholm. Der er fri entre til koncerten. Karsten Hermansen Søby Kirke den 28. juli, kl. 9.30: Ærø Single Folk Festival Sang og musik ved festivalens delta - gere, prædikant og liturg: sognepræ - sten. Hele weekenden vil Søby svinge med masser af musik og mange gæster. Det hele kulminerer i en festlig guds - tjeneste, der i år kan vende tilbage til en ny-renoveret kirke uden plastikmaling og med nypudsede lysekroner. De optrædende musikere fra festi-

11 valen leverer musikken, spiller til sal - merne sammen med vores organist Paul Nedergaard, der spiller på skolens klaver. Rigtig mange, der har deltaget i de foregående dages festival vil komme og også mange lokale deltager, som de plejer og har gjort så flot i mange år. Marstal Kirke, torsdag den 1. august kl : Johan Hammarström, orgel Ved sommerens sidste orgelkoncert spiller assisterende domorganist Johan Hammarström fra Västerås Domkirke i Sverige. Hammarström har en omfattende kirkemusikalsk uddannelse bag sig fra Musikhøjskolen i Stockholm og suppleret med talrige mesterkurser i Europa. Hammarström har et stort re pertoire, og hjemme i Västerås Dom kirke har han opført samtlige orgel værker af Buxtehude, Mendels sohn, Schumann og Franck. Når Johan Ham marström ikke spiller orgel, diri gerer han kor og har i en periode undervist i kordirektion på musikhøj sko len i Örebro. Hvad Johan Hammarström spiller ved koncerten i Marstal Kirke, vides endnu ikke, men det er jo altid fint at have en god overraskelse i vente. Der er fri entre til koncerten. Karsten Hermansen Blandede musikbolcher i Søby Kirke Der vil blive lejlighed til at høre popu - lær og iørefaldende klassisk musik fra flere forskellige hylder i forbindelse med Paul Nedergaards koncert i Søby Kirke tirsdag den 6. august kl Paul Nedergaard er til daglig organist i Søby og Ærøskøbing, men er oprin - deligt uddannet som klassisk pianist med forkærlighed også for jazz. Derfor vil man under koncerten kunne opleve, at han veksler mellem orgelet nede bag i kirken og klaveret oppe foran. På programmet står bl.a Mozarts klaversona - te med den kendte alla turca-sats og Oscar Petersons»Hymn to Freedom«. Blandt de fremtrædende orgelstykker vil være den berømte Toccata af Char - les Widor, som ofte bliver spillet i for - bin delse med royale bryllupper o.l. Der - udover orgelmusik af Bach og Händel. Koncerten er altså lidt uhøjtidelig i formen, men med en masse gode numre. Der er som sædvanlig gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt. Paul Nedergaard Fællesgudstjeneste på Søby Værft den store hal med Søbykoret søndag den 25. august, kl Vores»friluftsgudstjeneste«foregår ikke udendørs, men i Værftets store hal, der danner en helt enestående ramme om gudstjenesten. Hele øen inviteres selv - følgelig til at være med. Vi har nemlig i samarbejde med Værftet besluttet for fremtiden at holde gudstjenesten i Søby Værfts store hal mellem skrueaksler og værktøj. Det er alt for kaotisk at flytte i sidste minut, hvis det trækker op til regn, som tilfældet var sidste år, og også uvenligt over for dem, der ikke kan finde stedet. Vi vil nu markere tydeligere ude ved vejen, hvor gudstjenesten foregår, så ingen er i tvivl. Salmesangen og korsangen lyder bed re i hallen og gør det lettere at hol - de styr på noder og papirer. Det er de perfekte rammer, og me - nigheden kan sidde i læ og betragte Vor Herres himmel, skibene og havnen udenfor. Menigheden sidder med front mod den åbne store haldør, hvor himmelen uden for kommer til at fungere som en fantastisk altertavle. Vores organist Paul Nedergaard udskifter orglet med kirkens el-klaver, der i dagens anledning bliver bragt ned til hallen. Vores kirkesanger Birthe Henriksen og Søbykoret vil lede salmesangen. Søren Kierkegaard 200 år Søren Kierkegaard jubilerer i år den 5. maj er det 200 år siden, vores verdensberømte forfatter, teolog og filosof blev født i København i statsbankerottens år, Som han selv lidt ironisk siger det, så kom han til verden i dét år, hvor så mange andre værdiløse og gale sedler og mønter kom i omløb. Her i 200-året for hans fødsel skranter øko - nomien også. Fejringen af hans jubi - læum kommer vist ikke til at foregå med nær så megen pomp og pragt landet over som ved H. C. Andersens for nogle år tilbage. Men derfor kan vi jo godt tage initiativer lokalt. På Ærø samles man for at læse Kierkegaard, og jeg tror faktisk, at det ville have glædet ham meget mere end alt det dyre og flotte. Kierkegaard havde en særlig sans for at nå ind til det væsentlige og det egentlige i tilværelsen. Duesteg og liljekonvaller Kierkegaard var privilegeret økono - misk. Hans far, Michael Kierkegaard, havde været en fattig dreng, der vog - tede får ude på den jyske hede, men som voksen arbejdede han sig frem og endte som en meget holden handelsmand, sådan lidt a la Mads Skjern fra Matador. Faderen efterlod sig ved sin død en kæmpe formue, så Kierkegaard behøvede ikke at gøre sig nogen be - kymringer om, hvad han skulle leve af. Han kunne helt hellige sig sine studier og skriverier. I hvert rum i hans lejlighed var der pen og papir, så han altid hurtigt kunne nedfælde sine tanker. En tjener var ansat til bl.a. at sørge for, at Kierkegaards livretter ofte blev serveret duesteg eller andesteg. Kierkegaard tog jævnligt ud på lange køreture i hestevogn, og han holdt meget af bu ketter med liljekonvaller, som han købte ind i bunkevis. En lille mand med et rigt indre liv Udadtil synede Kierkegaard ikke af meget: han var en spinkel, lidt krumrygget personage, kun godt 1,5 m høj. 11

12 En af datidens karikaturtegninger (Fritz Jürgensen) af Søren Kierke - gaard, der ofte vandrede i Københavns gader og stræder. Om det at vandre og tænke skrev Kierke gaard:»jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den... Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.«og hans liv lod heller ikke til at være særlig rigt på begivenheder. Et par gange opholdt han sig i Berlin, og en enkelt gang drog han på en Jyllands - rejse tilbage til sin slægts egn. Men det, der ikke lod til at være et synderligt interessant liv udadtil, det kompenserede Kierkegaard så rigeligt for indadtil. Hans værker kredser om den menne - skelige eksistens mange veje og især vildveje. Kierkegaards opvækst var præget af faderens strenge fromhed og pietistiske alvor, og selv om Kierkegaard ikke er pietist i traditionel forstand, så bærer hans forfatterskab præg af et fokus på afgørelse og individualitet, som også findes i pietismen. Mennesket fortvivler, når det ikke vil være sig selv Set fra Kierkegaards side er et menneske ikke uden videre hjemme i ver den, men skal først finde ud af at blive sig selv. Tilværelsen stiller mange spørgsmål, og for Kierkegaard er kristendommen svaret. Mennesket må slås med fænomener som fortvivlelse og angst, når det gør eksistentielle krumspring for at undgå at blive sig selv. Det handler en stor del af Kierkegaards forfatterskab om. Og han har en speciel evne, der gør, at man, når man læser ham, føler sig set og genkendt, for ikke at sige gennemskuet. Det er som om, at det, man læ - ser, er møntet netop på én selv. Både insisterende og kærligt. Forskere er langtfra enige om, hvordan Kierkegaard skal forstås. Tegningen her refe rerer til diskussionerne i kølvandet på Joakim Garffs biografi»sak«, der udkom i Søren Kierkegaard ved skrivepulten. Velkendt er nok Kierkegaards stadielære i»enten-eller«om de tre grundformer, den menneskelige eksistens kan antage. Æstetikerens lidenskab retter sig mod nydelsen, etikerens mod det gode og den religiøses mod Gud. Der er også en fjerde type, spidsborgeren, men her er der ikke tale om nogen egentlig eksistens, idet spidsborgeren bekvemt følger folkestrømmen uden at mærke sig selv. Tungsind og brudt forlovelse Kierkegaard skriver lidenskabeligt og levende. Han ved, hvad han taler om, når han direkte eller indirekte udfolder de forskellige måder, man kan leve sit liv på. En kuldsejlet forlovelse gjorde Kierke - gaard selv til digter. Han led under et tungsind og turde ikke vælge sin Regine. Og han kredser om den brudte forlovelse i sine skrifter»havde jeg haft tro, da var jeg blevet hos Re gine«, skriver han. Regines glade umiddelbarhed kunne gøre ham helt trist. Han ville nok gerne have lignet hende, men det gjorde han ikke. Til gengæld fik vi en filosof, som demonstrerer en hel unik fornemmelse for menneskets eksistens, psyke og religiøsitet. I anledning af Kierkegaard-jubilæet vil jeg gerne opfordre enhver, som kunne have lyst, til at læse ham eller genlæse ham. Han er et ganske særligt og berigende bekendtskab. Jeg har i min studietid læst ham meget, og jeg vender tilbage til ham igen og igen. Hans ord er skarpe og smukke, og de minder mig om, at livet er alvor og lidenskab, og at Gud vil noget med os i det her liv. Janet Ligaard 12

13 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Kirkeværge: Randi Skinner. Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech. Tlf: Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge: Mona Madsen. Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen mandag. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Kordegnevikar Helge Taggatz. Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Ole Boas Tlf Graver, Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Langeland-Ærø Provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 13

14 Konfirmandlejren i marts 2013 Konfirmandlejren i år foregik på Ærø under temaet»martin Luther«. Vi hav - de besøg af konfirmander fra det jyske, Hald-Kærby ved Randers, samt frivillige. Salmerne nedenfor har nogle af konfirmanderne digtet til lørdagens gudstjeneste. Andre bagte alterbrød, skar lanterner og processionskors til middelalderoptoget under aftenens gudstjeneste, der også rummede et teater/ kirke spil om Luther. Tak til Morten, fordi vi måtte leje, Den Grønne Gren for et symbolsk be - løb, til Børge og Kirsten for hjælpen på vores gamle yndlingssted, til Marianne Rønnemose for dejlig mad og til alle de frivillige. Gudstjeneste i Bregninge Kirke, lørdag den 16. marts 2013 kl Konfirmandlejr den marts salme Melodi: Nu takker alle Gud Hvad siger kristendom om livet, som det leves? Skal man mon være from? Er alting mon forgæves? Vi spurgte Luther ud og fik en masse svar om troen og om Gud, som vi har livet fra. 2. salme Melodi: Mester Jakob (kanon venstre side begynder) Sjælen springer rundt i ilden, men betal, men betal. Pengene de klinger, sjælene udspringer. Du er frelst! Du er frelst! salme Melodi: i østen stiger solen op En munk skal rejse ned til Rom til paven og hans mænd. Det gør man for at være from og blive pavens ven. En munk skal vise ydmyghed og følge kirkens ord. Han lønnes for sin trofasthed fra syd og helt til nord. Det satte Luther spørgsmål ved: Er det nu også sandt? Hvem skal vi mon så holde med? Hvad var det, Luther fandt? Jo, Luther fandt en anden vej, som ikke gik til Rom, men gik den lige vej til dig og mig og alle, som kan tro det ord, at alle er Guds børn på lige fod. At alle er det samme værd, fordi vor Gud er god! 4. salme Melodi: I en kælder sort som kul Kærlighed, barmhjertighed lå i Luthers hjerte. Ingen kunne stå imod det, som Luther lærte. Men for paven var det krudt, meget snart var alting slut. Folkene de råbte. Paven sagde: stop det! Luther læste, hvad man skrev om den rette holdning, og han læste Romerbrev, det gav bedre tolkning. Alting handler om Guds ord. Det er nemlig livets ord. Hør! når Gud skal råde, sker det alt af nåde. 5. salme Mel.: Op, al den ting, som Gud har gjort Vi takker Herren for i dag, for timer og minutter, for alt blev gjort som fælles sag. Ja, længe leve Luther.

15 Tak til de frivillige og Marianne, Ærø Catering, for dejlig mad på vores konfirmandlejr. Alle konfirmanderne nød maden! 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL maj Kristiansen Ingen Trinitatis søndag juni Ligaard Ligaard Kirkekaffe 1. s. e. trinitatis Kirkekaffe Kirkekaffe Ligaard 9. juni Kristiansen jazzgudstjeneste Ingen 2. s. e. trinitatis Kirkekaffe Kathrine Kathrine Ingen 16. juni 9.30 Kathrine Ligaard Ligaard Østergaard-Jensen Østergaard-Jensen 3. s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Altergang Ingen Ingen Ingen 23. juni Doris Ottesen Ingen 9.30 Haugaard Ingen 4. s. e. trinitatis Litterær gudstjeneste 9.30 Kathrine Kathrine Gjesing 30. juni Gjesing 9.30 Kristiansen Ingen Østergaard-Jensen Østergaard-Jensen 5. s. e. trinitatis Gjesing Ingen Ligaard 7. juli 9.30 Gjesing Efterfølgende s. e. trinitatis Kirkekaffe klokkespilskoncert Kirkekaffe Ingen Ligaard 9.30 Kristiansen 14. juli 9.30 Ligaard Ingen Ingen 7. s. e. trinitatis Ingen 21. juli Haugaard Ligaard Ingen 8. s. e. trinitatis 9.30 Ingen Haugaard 28. juli Haugaard Ingen 11, Singlefestival 9. s. e. trinitatis Altergang Haugaard 4. august Kristiansen Kristiansen 9.30 Ingen Dåb Kirkekaffe 10. s. e. trinitatis Kirkekaffe Ingen Haugaard 11. august Haugaard Kathrine s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Musikgudstjeneste Kirkekaffe Ingen 18. august Kathrine Ingen Ligaard Ingen 12. s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Sommermøde Ingen Kathrine 25. august 9.30 Haugaard Ligaard Ligaard Værftsgudstjeneste Østergaard-Jensen 13. s. e. trinitatis Altergang Søbykoret Kirkekaffe Kathrine 1. september 9.30 Dåb Kathrine Haugaard Ingen Østergaard-Jensen 14. s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Kirkekaffe Kirkekaffe MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni Juli / August 2012

bladet Ærø 2 Juni Juli / August 2012 Kirke bladet Ærø 2 Juni Juli / August 2012 De fleste ved vist, hvad jul og påske går ud på i julen fejrer vi Jesu fødsel og i påsken hans opstandelse. Men hvad sker der så? Som en konfirmand en gang spurgte,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere