bladet Ærø 2 August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 2 August 2013"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013

2 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig en dag hang på Madonna figuren. Det viser sig desværre, at korset er knækket, men Graver Hans mener, han har noget se - kundlim derhjemme, så mens Hans kører hjem efter limen, begynder vi på interviewet. Hvor længe har du været aktiv i menig - heds r ådsarbejdet? Det er anden periode, jeg er valgt til. Hvordan er du kommet ind i det? Jeg blev opfordret til det. Jeg var meget i tvivl, da jeg meldte mig til arbejdet. Hvor meget arbejde var der nu i det. Var der meget med regnskaber og tal, for det kan jeg slet ikke. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, Jeg har en hjerneskade, så sådan noget med tal og sådan kan jeg slet ikke. Det har jeg 2 meldt ud fra starten af. Jeg kan kun huske dertil, hvor jeg kørte galt. Det ved alle folk, sådan noget med penge og sådan noget skal de ikke komme til mig med. Jeg kan kun huske til der, hvor jeg kørte galt, og sådan er det. Men så kan jeg så mange andre ting. Du kørte galt siger du, hvad var det, var det her på Ærø? Nej, det var på Fyn. Jeg var 35, da kørte jeg galt på vej hjem fra arbejde. Jeg havde haft en nattevagt på plejehjemmet. Jeg kørte på knallert. Og så jamen det sidste jeg kan huske jeg kørte hen og holdt for rødt lys. Og så det næste jeg kan huske er, at alt er helt lyserødt, en vældig flot Candyfloss lyse - rød farve overalt. Jeg stod sådan og kiggede mig rundt, jeg var stadig i det lyserøde lys. Og så pludselig hørte jeg én tusind kilometer væk, der sagde.»av, av, hvor gør det ondt, hvor gør det ondt«og så tænkte jeg: Gud, jeg må da gøre noget, jeg må prøve at finde vedkommende og hjælpe. Så fandt jeg mig selv stående ved siden af knallerten ovre på den anden side af vejen sådan her, med hænderne op til siden af hovedet. Og jeg tænkte: Gud, hvad er der sket, og jeg havde så ondt i hænderne og hovedet. Og jeg var helt alene. Der var ikke et menneske. Og jeg kunne godt regne ud, at jeg havde fået et slag. Og knallerten stod der, og styrthjelmen hang på styret. Og jeg tænkte, du må hellere få en taxa hjem. Så jeg stillede knallerten ved et værtshus, jeg vidste var ved at lukke, og så gik jeg hen for at ringe efter en taxa. Det var noget specielt, kan jeg godt love dig. Det er en helt»ud af kroppen«oplevelse, det var en næsten helt religiøs oplevelse. Måske ikke i det øjeblik, det var der, men bagefter var det en spirituel oplevelse. Det var helt vildt. Politiet sagde bagefter, at jeg nok var blevet påkørt af en bilist, der bare fortsatte, eller hvad ved jeg. Jeg kan jo ikke huske det. Den der knogle (kæben) var flækket, og der var et brud under øjet og to brud over øjet. Den ene hånd var brækket og den anden forstuvet. Og jeg var så på vej ind for at ringe efter en taxa, og så kommer nogle drenge lø - ben de, en to tre stykker og en på cykel. Og så råber de til mig: Hva e, har du fået tæsk? Ja, det tror jeg nok, kan jeg huske, at jeg svarede. Nej, jeg har da ikke, det er bare noget fis, jeg er kørt galt på min knallert. Jamen, om den ikke kunne køre? Det ved jeg ikke, jeg har stillet den der, og jeg skal bare have en taxa hjem. Men der var noget på færgen og noget på hotellet, så der var lang ventetid på en taxa. Så hentede de knallerten til mig og spurgte om jeg ikke kunne køre. Jo, det troede jeg da nok, jeg kunne. Og det sidste jeg så

3 kan huske er, at jeg prøver at vinke til dem, og så kører jeg. Og så kan jeg ikke huske noget før næste morgen. Så er jeg kørt 5 km ud af en asfaltvej, 2 km ned ad en jordvej, sat min knallert ind i garagen, gået ind i huset. Har åbenbart haft kvalme, fordi jeg har taget et vaskefad med vand i, sat ved siden af sengen, taget tøjet af og gået i seng. Og der skulle jeg jo have været død anden gang, mente lægen. Næste morgen havde jeg sådan en frygtelig smag i munden, og jeg ville så gerne have børstet tænder. Men jeg kun - ne ikke børste tænder, for jeg kunne ikke bruge nogen af mine hænder. Og jeg tænkte, da jeg kom ind i munden: nåh, men det er fordi, jeg ikke kan med hænderne. Men det var jo fordi, det hele var smasket fladt. Men der var ikke noget at se udefra, der var ikke en flænge, intet blod, ikke så meget som en rift. Da jeg så endelig kom på sygehuset. Er du gal mand, de fik travlt med at operere. Nå, men det var en længere historie. Men det var en fantastisk op - levelse. Man stiller sig selv en masse spørgsmål. Det var virkelig en religiøs oplevelse at undslippe døden to gange. I det samme kommer Hans tilbage og får limet korset sammen igen. Og Conny siger. Det var jo Hans, der fandt det. Hvordan var det, det hang, Hans? Det var længe før min tid i menighedsrådet. Jeg fandt det bare, da jeg ryddede op i arkivet. Hans hænger det, som han fandt det, og jeg får taget et par billeder. Hans fortæller, at det fik lov til at hænge der et stykke tid, men det blev ret hurtigt fjernet, da der var nogle, der mente, at det var upassende at have det hængende. Det er jo en katolsk skik. Hans, Conny og jeg fik så en meget interessant snak om kirken og dens inventar, men det må vi nok gemme til en anden god gang. Conny fortsætter: Jamen, det var så den der spirituelle oplevelse. Den betød faktisk temmelig meget i mit liv i det hele taget. Jeg begyndte at tænke anderledes om mange ting. Om det så var fordi, jeg var sat ud af spillet de år, og havde tid til at tænke mere, det ved jeg ikke. Jeg sad faktisk i tre fire år og kiggede bare lige ud i luften, jeg kunne ikke samle mig om nogen ting, og jeg var meget følsom over for lyde. Jeg kunne kun tale med ét menneske ad gangen. Jeg kan ikke huske så meget fra den tid, men efterhånden blev jeg bedre til at gebærde mig. Og det var også derfor jeg turde sige ja til at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har ikke noget at gøre med øko - nomi og tal, det kan jeg stadig ikke. Er det noget med økonomi, skal de i hvert fald ikke komme til mig. I sidste samling var jeg kontaktperson, nu er jeg med i kirke- og kirkegårdsudvalget og aktivitetsudvalget. Hvad synes du så om det nye sammenlagte menighedsråd. Frygter du det, eller tror du, det er vejen frem? Jeg tror, det bliver godt. Vi er jo ikke så mange her på Ærø, så det er nok bedre med ét stort menighedsråd. Det er jo besluttet at indføre automatiske ringe - anlæg, og det går jo lidt ud over gra - verne. Vi har besluttet at skære lidt ned på medhjælpertimerne, og så skal graverne til gengæld være mere geografisk mobile. Og vi har jo som kirkegængere også godt af at komme rundt og se hin - andens kirker. Det skal nok blive godt. Tak for samtalen. Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/ oplys barnets person-nr, dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Forsidebilledet: I forbindelse med restaureringen af Claus Bergs altertavle i Bregninge Kirke har der været en enestående lejlighed til at komme helt tæt på de smukke enkelt - figurer. Forsiden viser angiveligt en romersk officer med et barn på armen ved korsets fod. Altertavlen blev kortvarigt samlet i forbindelse med konfirmationen 21. april med velvillig indsats fra Nationalmuseets konservatorer i Korinth. Altertavlen forventes færdigrestaureret i løbet af juni måned. (Tekst: Peter Nielsen. Foto: Randi Skinner) Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Inge Christensen, Ommel. Inge Christensen, Ommel. Janet Ligaard, Rise. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Ingolf Andersen, Søby. 3

4 Præstens ord Pinse Kærligheds og sandheds Ånd Sig mig lige en gang er det nok at sige, at vi er enige om, at vi tror på Gud? Hvorfor skal det være så indviklet? Hvorfor skal der spørges til, om præsten tror på Gud? Ingen vil vel spørge en sygeplejerske, om hun kan li mennesker eller en pædagog, om han kan li børn eller måske i virkeligheden hader dem. Er det mistænksomhedens bjælke, der er sneget sig ind over alt, hvor vi færdes? Er det tegn på samfundets opløsning, eller er det nedgangstidens kryb be, der nu er helt tom efter even - tyrets vanvittige racerløb? Troen er enkel som Fadervor. Vi må ikke gøre Guds Rige indviklet at komme ind i. Den, som er i Guds Rige, bliver ikke bedt om at efterlade hjernen ved indgangen.»gud skabte mennesket i sit billede.«der ligger et mysterium i, at vi er skabt først som én og så adskilt i to! Mand og kvinde. Lad os bare glæde os over skabelsens mangfoldighed nu i sommer - tiden især. I en af de nyere tilkomne salmer»det dufter lysegrønt af græs«(den Danske Salmebog nr. 725) synger vi om sommeren:»hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften! De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. Hvert kim og kryb i jordens dyb en livsfryd i sig mærker så høj som himlens lærker.«4 Fugle og andre dyr, planter, ja selv skvalderkål og troldhekse priser ska - berværket. Tavst eller hørbart, kappes de om at prise skaberkraften. I pinsen fejrer vi kærlighedens og sandhedens ånd den åbner mennesket, så vi ser andet end vores egen fuldkommenhed, så vi ser og modtager Guds nåde, så vi bliver ydmyge over for livet og hinanden. At være ydmyg betyder ikke at tage alt for givet, og at vi får alt af nåde. Det vil enhver, der har oplevet tab af en elsket, kunne tale med om. Pinse er det Ord, som Gud sender ud i verden efter at Guds Søn, vor Herre Jesus Kristus, har taget plads i himmelen. Han vandrer ikke længere på jorden. Men hans Ord og Ånd er her. Han har sendt sin kirke ud med det Ord. Helligånden er kærlighedens Ånd i Treenigheden.»Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny blir himmel, ny blir jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: Den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer.«så enkelt kan man tale om kærlig - heds og sandheds Ånd. Og vi er sendt ud med dette kær - lighedens budskab. Vil vi budskabet, tør vi sige det og fortælle om alt det gode, og lade være med at dvæle ved alt det dårlige, for det er der ingen sommer i. Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge-Søby Kirker Sognepræstens ferie 26. juni 19. juli Menighedsrådsmøder Se andetsteds i bladet Døbte Søby Julie Jonna Ljørring, datter af Dina Marion Kajhøj og Anders Seestern Ljørring, Søbygårdsvej 1. Christoffer Holland Falkenberg, søn af Anne Bek Holland og Jakob Erik Falkenberg, Borgvej 6, Sorø Begravede Søby Hans Marius Hansen, Haven 22. Magda Petersen, Møllemarksvejen 16. Bregninge Erik Kristensen, Vester Bregninge 32. Grethe Elisabeth Pedersen, Tværbymark 10. Søby Kirke den 28. juli, kl Ærø Single Folk Festival Sang og musik ved festivalens deltagere, prædikant og liturg: sognepræsten. Se mere om arrangementet under arrangementsomtalen. Fællesgudstjeneste på Søby Værft den store hal med Søbykoret søndag den 25. august, kl Vores»friluftsgudstjeneste«foregår ikke udendørs, men i Værftets store hal der danner en helt enestående ramme om gudstjenesten. Hele øen inviteres selvfølgelig til at være med. Se mere om arrangementet under arrangementsomtalen. Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Der var snestorm, det var en bidende kulde den 10. marts, da Folkekirkens Nødhjælp havde den årlige sogneindsamling.

5 I år var temaet Ingen mor skal se sit barn dø af sult. 17 tapre indsamlere drog uforknyt ud på deres tildelte ruter. Trods flere ufremkommelige veje blev der i Søby-Bregninge indsamlet kr ,00. Mange tak til indsamlere, givere og til Fie-Strik, Leby, som har en indsamlingsbøsse stående hele året i hendes butik. Næste år 2014 bliver der samlet ind den 9. marts. Marietta Larsen Ny alterdug Da vores overdug til alterbordet i Bregninge Kirke viste tydelige tegn på slid, var vi så heldige, at Karen Marie Knudsen tilbød at sy en ny. Den blev afleveret lige før påske, og på vegne af kirken og menighedsrådet skal jeg overbringe en hjertelig tak til Karen Marie for det store arbejde og fine resultat. Annette Finnerup Åben vejkirke i Bregninge Bregninge Kirke har nu i mange år væ ret med i det landsdækkende net af vejkirker. Det betyder primært, at kirken er åben for besøgende i det tidsrum, som er angivet under Bregninge Kirke i Kirkefondets folder, der ligger frem me overalt i landet på biblioteker, campingpladser, turistbureauer o.lign. Det fremgår heraf, at Bregninge Kirke er åben året rundt fra kl. 8 til 16. Som en yderligere service for besøgende er vi en gruppe kirkeværter, der hver dag i skolesommerferien på skift er til stede fra kl. 11 til 15 med tilbud om at vise rundt og fortælle om kirken. Kirkeværterne kommer ikke kun fra Bregninge Sogn, men fra hele øen eneste kvalifikation er faktisk, at man interesserer sig for historie og kirke kunst og kan lide at møde mennesker danskere som udlændinge. Det er altid dejligt at kunne byde velkommen til nye kirkeværter, så hvis nogen skulle blive inspireret til at melde sig, ringer man blot til undertegnede på telefon for nærmere information. For dem, der måske får lyst til at be søge Bregninge Kirke sammen med eventuelle gæster uden for skoleferien, er det vigtigt at vide, at man i våbenhuset kan låne laminerede info-ark på dansk, engelsk og tysk og således guide sig selv. Desuden kan man købe små foldere ligeledes på de tre sprog som giver en mere grundig indførelse i kirken og dens hi - storie. Smukke, nye postkort kan også erhverves. I skrivende stund er vores Claus Berg altertavle stadig under restaurering, men den vil være tilbage på sin plads, når sommeren står for døren. Annette Finnerup Ærøskøbing og Tranderup Kirker Døbte, viede og begravede i Ærøskøbing Kirke i januar-februar-marts Døbte Marlene Grube (døbt 28. marts). Mathilde Grube (døbt 28. marts). Marius Grube (døbt 28. marts). (ingen viede) Begravede/bisatte Svend Øivind Jensen (bisat 10. januar). Hans Kjær Hansen (bisat 18. januar). Peter Hansen (bisat 19. januar). Ejnar Ernst Petersen (begravet 26. januar). Aage Christian Thingsgaard (bisat 1. februar). Musse Karla Willumsen (bisat 6. februar). Helga Emilie Nørregaard (bisat 8. februar) Karlo Kristian Groth (bisat 7. marts). Poul Frede Petersen (bisat 23. marts). Casper Christen Moritsen (bisat 27. marts). Sommermøde i Ærøskøbing Kirke søndag den 18. aug. kl Sommermødet er i år med foredrag af Kathrine Østergaard-Jensen, tidligere sognepræst i Søby. Hun prædiker også ved gudstjenesten kl i Ærøs kø - bing Kirke. For første gang kan Sommermødet holdes i Menighedshuset, det tidligere kapel lige ved kirken, og her vil Kathri ne, under kaffen, fortælle om ikoner med udgangspunkt i sin rej - se til Mosk va og sit møde med den russisk-orto dokse kirke. Ikoner er kristne motiver, typisk ma let på træ, f.eks. Jomfru Ma ria med Jesusbarnet, og er en uundværlig del af ortodoks tros - praksis. Der indgår billeder i Kathrines foredrag, som hun før har holdt i både Tranderup og Marstal. Vi ser frem til at op leve Kathrines engagerede og person lige rejseberet - ning også i Ærøskøbing. Vel mødt til årets sommermøde! 5

6 Ferie Sognepræst Jeppe Sørensen holder forældreorlov 7. juni 30. august Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 10. marts foregik den årlige landsindsamling. I Ærøskøbing sogn blev der indsamlet kroner, der går til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Hjertelig tak til enhver, der har støttet indsamlingen ved at give et bidrag, og hjertelig tak til alle de frivillige, der trods det hårde vejr med snefog og glatføre valgte at gå rundt med bøsserne. Lis Gundtoft 6 Rise Kirke Døbte Der har ingen dåb været i Rise kirke. Begravede Aage Thomsen, Møllegyden 22. Aase Larsen, Rønnevej 3, Marstal. Meddelelser Sognepræstens ferie: 22. juli 12. august. Stillegudstjenester Der vil være stillegudstjenester i kirken følgende tirsdage kl : 18. juni, 16. juli samt 13. august. Stillegudstjenester er en enkel og uformel guds - tjeneste, hvor der lægges særlig vægt på ro og fordybelse. Se nærmere omtale under fælles arrangementer. Sankt Hans aften i Rise præstegårdshave Vi fejrer igen i år Sankt Hans ved en stemningsfuld aften i præstegårdshaven med musik og sang, kaffe og kage, pølser og bål. I år vil teolog og forfatter Viggo Mortensen, Bregninge, holde båltalen. Se nærmere omtale under fæl - les arrangementer. Kirkekaffe Hen over sommeren er der kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag den 2. juni kl , søndag den 7. juli kl samt søndag den 4. august kl Enhver er hjertelig velkommen. Marstal og Ommel Kirker Tre fødselsdags-orgelkoncerter i Marstal Kirke Marstal Kirke, mandag den 10. juni kl : Flemming Dreisig, orgel Karsten Hermansen, orgel Marstal Kirke, torsdag den 25. juli kl : Karsten Hermansen, orgel Marstal Kirke, torsdag den 1. august kl : Johan Hammarström, orgel Se omtaler af de enkelte koncerter un - der arrangementer Der er fri entre til alle tre koncerter. Marstal Kirkekor søger nye talenter! Nyt korskolehold begynder fredag den 23. august kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem at synge i kor. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirke kor efter en forberedelsesperiode. Kirkekorets primære opgave er natur - ligvis at medvirke ved gudstjenester om søndagen, men koret synger også ved børnegudstjenester, den årlige julekoncert og ved andre arrangementer i kir - ken. Eventuelle spørgsmål kan besvares af Karsten Hermansen på tlf eller ved at skrive på e-postadressen: Eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke Jazzgudstjeneste den 9. juni kl Sædvanen tro er der jazzgudstjeneste i Marstal Kirke ved Svanes orkester, som afløser orgelet denne dag. Sognepræst Lars Peter Kristiansen prædiker. Gudstjeneste og klokkekoncert den 7. juli kl Efter gudstjenesten ved sognepræst Lars Peter Kristiansen er der efterfølgende en lille klokkekoncert. Musikgudstjeneste den 11. august kl Orgelmusik ikke mindst af nyere danske komponister vil præge guds - tjenesten, hvor sognepræst Lars Peter Kristiansen prædiker. Musikgudstjeneste den 1. september kl Sopran Edda Meyer vil synge arier ved gudstjenesten. Prædikant er sognepræst Agnes Haugaard. Aftensang i Marstal Kirke Tirsdag den 25. juni kl (Kristiansen) Tirsdag den 2. juli kl (Ligaard) Tirsdag den 9. juli kl (Kathrine Østergaard-Jensen) Tirsdag den 16. juli kl (Kathrine Østergaard-Jensen) Tirsdag den 23. juli kl (Haugaard) Tirsdag den 30. juli kl (Kristiansen) Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 6/6 Orange kl Kristiansen 20/6 Centersal kl Haugaard 27/6 Strandstuen kl Kristiansen 4/7 Centersal kl Kristiansen 11/7 Rød kl Kristiansen 25/7 Centersal kl Haugaard 1/8 Grøn kl Kristiansen 8/8 Centersal kl Kristiansen 22/8 Centersal kl Ligaard 29/8 Blå kl Kristiansen

7 Konfirmandindskrivning Går man i 7. klasse efter sommerferien, og vil man konfirmeres i foråret 2014 i Ommel eller Marstal Kirke, er det nu tid for konfirmandindskrivning. Indskrivningen finder sted i Præste - gården, Kirkestræde 14 mandag den 3. juni og tirsdag den 4. juni. Begge dage kl Er man forhindret i at møde op der, bedes man ringe/skrive og aftale et an - det tidspunkt. Mail: Tlf Husk at medbringe den kommende konfirmands navne- eller dåbsattest. Konfirmation i Ommel Kirke: Søn dag den 25. maj Konfirmation i Marstal Kirke: Torsdag den 29. maj 2014 Kristi Himmelfarts dag. Jeg glæder mig til at hilse på både kommende konfirmander og konfirmandforældre til indskrivningen, hvor I også hører lidt om forløbet. Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Sognepræst Fælles for de ærøske sogne Gudstjenestefrekvensen i sommermånederne Som det fremgår af gudstjenestelisten, er vi i sommer en præst mindre til at betjene Ærøs kirker, da Jeppe Søren - sen har forældreorlov. Vi har været så heldige, at to af øens tidligere præster, Kathrine Øster - gaard -Jensen og Lars Ole Gjesing, træder til og tager nogle af somme - rens tjenester. Derudover har vi, for at få det hele til at hænge sammen, måttet aflyse enkelte gudstjenester. Vi håber, at kirkegængerne benytter lejligheden til at tage til gudstjeneste i de kirker, hvor der er gudstjeneste. Jeppe Sørensen vender tilbage til september. Med ønsket om en god sommer. Menighedsråd og præster Menighedsrådsmøder 11. juni kl Marstal konfirmandstue. 20. august kl Ærøskøbing sognehus. 17. september kl Søby sognehus. 22. oktober kl Bregninge konfirmandstue. Stillegudstjenester i Rise kirke En stillegudstjeneste er en mere enkel og uformel gudstjeneste end søndagens højmesse. Stillegudstjenesterne varer ca. 35 min. og ligger på hver - dagsaftener, da tidspunktet med at gå i kirke søndag formiddag måske ikke altid passer ind i ens weekend-planer. Stillegudstjenesterne er tilrettelagt i et forståeligt og nutidigt sprog og med hovedvægten lagt på, at man kan kob - le fra og opleve kirkerummets fred. Stemningsfuld musik, læsninger og bøn vil være med til at skabe ro og fordybelse. Enhver, der længes efter en stille stund i fred og ro, kan være med. Stille gudstjenesten er åben for enhver og kræver ingen særlige forudsætninger. Stillegudstjenester Tirsdag den 18. juni kl Tema: Velsignelse. Tirsdag den 16. juli kl Tema: Godhed. Tirsdag den 13. august kl Tema: Vækst. Janet Ligaard Gudstjenestens Bønner I Ærø Menighedsråd besluttede på me - nighedsrådsmødet den 10. april at give tilladelse til, at»gudstjenestens Bønner I«kan bruges ved gudstje - nester. Bogen udkom i 2012 og er blevet til i et forsøg på at gøre ord, ven - dinger og billedsprog i gudstjenesten mere nutidigt og vedkommen de. Bøn - nerne er skrevet af bl.a. Kir sten Jørgensen, sognepræst i Drigstrup og Ker - teminde og Elof Westergaard, provst i Silkeborg Provsti. Biskop Tine Lindhardt har på forhånd givet sin tilladelse til, at bønnerne kan benyttes i Fyens Stift i en prøveperiode på to år, når præster og menighedsråd er enige om det. Vi modtager gerne respons og kommentarer til de nye bønner. Det er vigtigt for os at vide, hvad kirke - gængerne mener, ikke mindst når vi skal tage stilling til, om prøveperioden eventuelt skal forlænges. Janet Ligaard Sankt Hans fest i Rise Præstegårdshave den 23. juni Der vil igen i år blive fejret Sankt Hans-aften i Rise Præstegårdshave. Det bliver som vanligt med kaffebord og hjemmebagte kager, ligesom det vil være muligt at købe pølser, øl og sodavand. Der er borde og stole op - sat, så man kan sidde og nyde aftenens underholdning i form af sang og musik. Båltalen holdes i år af teolog og forfatter Viggo Mortensen, Bregninge. Heksen vil være på plads på bålet, og omkring kl tændes bålet, og der synges sommerlige sange. Alle er velkomne i Rise Præstegårdshave denne aften. Aktivitetsudvalget i Rise Kirketur 2013 Sommerens kirketur er netop nu under planlægning, og det kan afsløres, at den finder sted lørdag d. 24. august med afgang fra Ærøskøbing kl og hjemkomst samme sted kl Dagen byder på besøg i to af Svendborgs gamle middelalderkirker, Skt. Nicolai og Vor Frue, med rundvisning i sidstnævnte ved organist Povl Balslev og spisning af den medbragte madpakke i Vor Frue Kirkes sognehus. Eftermiddagens program omfatter 7

8 Fælles for de ærøske sogne besøg i Baptistkirken i Oure og Hesselager Kirke. Kaffen drikkes på et eg net sted, enten ved Hesselagergård eller på havnen i Lundeborg. Sæt allerede nu kryds ved den 24. august, og hold øje med annonce i Ugeavisen i begyndelsen af august vedr. pris og tilmelding. Ole og Annette Finnerup Biskop Tine Lindhardt drøfter mål og visioner med Ærø Menighedsråd Lørdag den 20. april var menighedsrådet inviteret til at møde vores nye biskop, Tine Lindhardt. Vi var 20 perso ner samlet i Rises nye flotte menighedshus. Biskoppen fortalte spændende og inspirerende om folkekirken i en ny tid. Aviserne har travlt med at melde om manglende opbakning og stort pengeforbrug, men tal kan læses og bruges på mange måder. Ifølge statistikken kommer 5% af befolkningen i kirke hver uge, 25% kommer aldrig, alligevel er det ugentlige antal kirkebrugere steget med 1/3. Det viser, at kirken ikke er læn - gere er en selvfølge, men et valg, og derfor er der også mange, der bruger kirken ved særlige anledninger. Men hvad kan vi gøre for, at flere kommer? Det var der mange forslag til, blandt andet at evangeliet skal være mere forståeligt, mere nutidigt i sprogbrugen. Til det kan menighedsrådet vælge at lade præsterne bruge den nye bønnebog, Gudstjenestens Bønner I. Det er allerede vedtaget på sidste møde i Ærø Menighedsråd. Man kan også benytte den nye oversættelse af Det nye Testamente, som hedder Den nye Aftale, den vil sikkert komme på møde til vedtagelse senere, hvis præsterne ønsker det. Ganske rigtigt, som biskoppen sagde, var der mange ord, der uden for kirkedøren opfattes på én måde, og inden for på den diametralt modsatte måde. F.eks. er man»hellig«uden for, opfattes man som værende skinhellig, inden for døren er man opfyldt af Gud. Oplevelsen af kirkegangen skal gerne være: Her vil jeg gerne komme igen. Her fik Ordet frit løb og blev hørt. I disse krisetider kommer der jo ikke flere penge til de kirkelige aktiviteter. Derfor må og skal vi lære af hinanden, og der er vi jo heldige i det nye råd. Der er mange erfaringer at trække på, både hvad der er gået rigtig godt, og hvad der ikke har været så godt i de gamle råd. Der skal prioriteres i den kommende tid, så hvad har vi lyst og råd til, at der skal ske i vores kirker? Som nyt medlem af menighedsrådet syntes jeg, at det var rigtigt dejligt at opleve en så engageret taler som vores nye biskop. Inge Christensen Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Tirsdag 4. juni kl Ærøskøbing Kirke Øhavskoret Mandag 10. juni kl Marstal Kirke Orgelkoncert Tirsdag 18.juni kl Rise Kirke Stillegudstjeneste Lørdag 22. juni kl Ærøskøbing Kirke Paul Nedergaard, klaverkoncert Søndag 23. juni Aften Rise Præstegårdshave Sankt Hans Aften Torsdag 4. juli kl Bregninge Kirke Trompet og orgel koncert Tirsdag 16. juli kl Rise Kirke Stillegudstjeneste Fredag 19. juli kl Ærøskøbing Kirke Peter Howard, guitarkoncert Tirsdag 23. juli kl Ærøskøbing Kirke Cellomusik Torsdag 25. juli kl Marstal Kirke Orgelkoncert Søndag 28. juli kl Søby Kirke Ærø Single Folk Festival Torsdag 1. august kl Marstal Kirke Orgelkoncert Tirsdag 13. august kl Rise Kirke Stillegudstjeneste Tirsdag 6. august kl Søby Kirke Paul Nedergaard, klaver-/orgelkoncert Fredag 23. august kl Marstal Nyt korskolehold Søndag 25. august kl Værftet Søby Fællesgudstjeneste Torsdag 5. september kl Tranderup Kirke Orgel panfløjte koncert Se nærmere omtale af de enkelte arrangementer på sognesiderne og under»koncerter og arrangementer«. 8

9 Koncerter og arrangementer Kormusik i sommernatten Øhavskoret gæster Ærøskøbing Kirke med en festlig sommerkoncert tirsdag den 4. juni kl Der bydes på et blandet program af spirituals, klassisk kormusik og sommersange, samt fællessange fra Højskolesangbogen i for - årets og sommerens tegn. Øhavskoret er et blandet voksenkor med et alsidigt repertoire. I løbet af sin forholdsvis korte levetid har koret markeret sig ved flere anledninger over hele øen, og man fornemmer altid dirigenten Gitte Jørgensens engagement og seriøse arbejde med koret, som bidrager til korets fornemme klang og ambitiøse niveau. Som kirkekor er Øhavskoret naturlig - vis velbevandret i den gejstlige musik, men den verdslige har også en stor plads i kormedlemmernes hjerter! Kom og syng med på årstidens sange og op - lev kormusik med dens mange facetter! Der er gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Marstal Kirke, mandag den 10. juni kl : Flemming Dreisig, orgel Karsten Hermansen, orgel Pinsedag, den 10. juni 1973 blev Mar - stal Kirke genåbnet efter en større re - staurering, hvor ikke mindst kirkens farvesætning blev markant ændret, da arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen for - andrede kirkebænke, prædikestol og altertavle til de nuværende røde og blå farver. Men det handlede ikke bare om nye farver, men også om et helt nyt orgel fra orgelbyggeriet Frobenius. Der - med blev det gamle 18-stemmers orgel erstattet af et nyt 12-stemmers orgel. Det blev i 1995 udvidet, så orge let i dag har 16 stemmer. Orgelets 40 års fød - selsdag skal naturligvis fejres på dagen med en orgelkoncert hvad ellers? Hver for sig og sammen spiller tid - ligere domorganist og professor Flemming Dreisig, som nu bor på Ærø og er ansat i Brahetrolleborg Kirke, og kir - kens organist et fødselsdagsprogram med musik af blandt andre Bach og Wesley. Efter koncerten byder menigheds - rådet på en forfriskning i våbenhuset i anledning af orgelets runde dag. Der er fri entre til koncerten. Karsten Hermansen Patetisk og poetisk klaveraften Publikum inviteres til en midsommeraften med klavermusik i Ærøskøbing Kirke lørdag den 22. juni kl Paul Nedergaard vil introducere og frem føre musik af forskellige kompo - nister og forsøge at gøre det til en inspirerende musikoplevelse. Aftenens hovedværk bliver Ludwig van Beet ho - vens 8. klaversonate i C-mol, som Beethoven skrev i 1798 i en alder af 27 år. Sonaten fik tilnavnet Grande Sonate Pathetique (storladen patetisk sonate) af musikforlæggeren, som var impo - neret af værkets tragiske klange og dramatiske kvaliteter. Derudover vil man kunne høre blidere poetiske toner af bl.a. Chopin og Debussy, samt et strejf af jazz. Paul Nedergaard er uddannet klassisk pianist fra musikkonservatoriet i Esbjerg, men virker til daglig som organist ved Ærøskøbing og Søby Kirker. Koncerten er en integreret del af Ærø Sommeruniversitet, hvis seminar»det meningsfyldte liv«løber af stabelen juni på Ærø Badehotel (tidligere Ærø Folkehøjskole) un - der ledelse af Viggo Mortensen. Men det skal understreges, at selve koncerten er åben for alle interesserede! Som altid ved kirkekoncerterne er der gratis adgang, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Sommerkoncert i Bregninge Kirke I kirkemusikken er kombinationen trompet og orgel velkendt, og de to instrumenter klæder hinanden. To dygtige musikere vil give tilhørerne en oplevelsesrig koncert, når de optræder i Bregninge Kirke torsdag den 4. juli kl For trompetisten Dorthe Zielke har musikken fyldt ganske meget i hele opvæksten, og allerede som ung teenager valgte hun denne som levevej. Dorthe har spillet trompet, siden hun var fire år gammel, og ved koncerter optræder hun gerne med flere af slagsen! Hun har rejst verden rundt og modtaget undervisning af verdenskendte trompe - tister og har desuden spillet i flere danske og udenlandske orkestre. Det Kgl. Kapel, DR s Symfoniorkestre, Mahler Chamber Orchestra og Radiosymfoniorkestret i Berlin og Frankfurt er blot enkelte af de orkestre, man kan nævne. Derved får Dorthe Zielke lejlighed til at spille under de bedste dirigenter, lytte til verdenskendte solister og spille i orkester med dygtige kolleger alt sammen vigtige inspirationskilder for hendes musikalske virke. Som orgelsolist har Søren Johannsen givet en række koncerter, både herhjemme og i udlandet. Han har bl.a. opført J. S. Bachs samlede orgelværker i alt syv gange, og dertil en enkelt gang spillet dem over 22,5 timer i samme døgn, hvilket fremgår af Guinness Re - kordbog Søren Johannsen har arbejdet freelance, indtil han i 2003 blev ansat som organist ved Frederiksberg Slotskirke. I 2007 blev han orga - nist ved Christians Kirke på Christians - havn. Dorthe og Søren danner par privat såvel som musikalsk, og de har spillet 9

10 sammen til adskillige koncerter siden Om deres samspil er der faldet mange rosende ord, bl.a. følgende cita - ter fra pressen:»erfaringen siger tydeligt, at en kirkekoncert med Dorthe Zielke og Søren Johannsen trækker det største antal tilhørere i rækken af sommerkoncerter. Blidhed og styrke går hånd i hånd i trompetistens udtryksmiddel. Her bliver det også bevist, hvilken udmærket akkom - pagnatør Søren Johannsen er. Duoen finder hinanden i et præcist, boblende nærvær, og at de har det godt med hin - anden, er indlysende hørligt.«(bornholms Tidende),»Man må lette hatten og nikke anerkendende«(musikeren),»smaddermusikalsk«(jyllandsposten) og»repertoiret er rent guf«. Ved koncerten i Bregninge Kirke vil man få lejlighed til at høre kendte værker som Jesus bleibet meine freude, Prins Jørgens march og variationer over Karneval i Venedig. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er naturligvis hjertelig velkomne! Gitte Jørgensen 10 Klassisk guitar i fokus Det er en klassisk musiker på internationalt plan, der giver solokoncert i Ærøskøbing Kirke fredag d.19. juli kl Peter Howard Jensen er dels uddannet her i Danmark og dels i USA, hvor han som den første skandinaviske guitarist tog diplom (Professional Studies Diploma) på Manhattan School of Music i New York. Han har givet talrige koncerter ikke blot herhjemme, men over hele Europa (London, Paris, Berlin osv.) samt i USA og Australien. Her har han dels optrådt solo og dels sammen med velrenommerede klassiske ensembler, som f.eks strygekvartetten fra Berlins filharmo - niske orkester og Frans Liszt Kammer - orkester fra Ungarn hvor den klassi ske guitarist udgjorde soloinstrumen - tet i programmer bestående af bl.a. Beethoven, Bach, Händel og Vivaldi. I nogle tilfælde udarbejder Peter Howard Jensen selv transkriptioner af musikstykker, han gerne vil fremføre, hvis de ikke i forvejen eksisterer i udgaver med guitar. Programmet til denne koncert vil blive omtalt i den lokale presse umiddelbart før koncerten. Almindeligvis skal man betale entré til Peter Howard Jensens koncerter, men her i Ærøskøbing er der gratis adgang men selvfølgelig mulighed for at lægge kollekt ved udgangen til støtte for kirkens koncerter. Paul Nedergaard Talentfuld ung cellist giver koncert Publikum får lejlighed til at høre en fremstormende ung klassisk musiker ved koncerten i Ærøskøbing Kirke tirsdag den 23. juli kl Rose Marie Tom-Petersen er cellostuderende og har netop afsluttet det 3-årige Musikalsk Grundkursus i København. Hun var i 2012 finalist i konkurrencen Øresundssolist, og hun vandt i foråret 2012 Førstepris i Berlingske Musikkonkurrence. Rose Marie har tidligere gæstet Ærøskøbing Kirke sammen med sit strygeorkester og spillede ved den lejlighed bl.a. Haydns cellokoncert. Den ne gang optræder Rose Marie Tom- Petersen dels helt solo, og dels med Paul Nedergaard som akkompagnatør på klaver. Programmet vil bl.a. indeholde musik af Edward Elgar, J.S. Bach og Fauré og dertil musik af den finske komponist Kaija Saariaho, der i 2011 modtog Léonie Sonnings musik pris. Der er gratis adgang til koncerten men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Sankt Hans fest i Rise Præstegårdshave den 23. juni Der vil igen i år blive fejret Sankt Hans-aften i Rise Præstegårdshave. Det bliver som vanligt med kaffebord og hjemmebagte kager, ligesom det vil være muligt at købe pølser, øl og sodavand. Der er borde og stole opsat, så man kan sidde og nyde aftenens underholdning i form af sang og musik. Båltalen holdes i år af teolog og forfatter Viggo Mortensen, Bregninge. Heksen vil være på plads på bålet, og omkring kl tændes bålet og der synges sommerlige sange. Alle er velkomne i Rise Præstegårds - have denne aften. Aktivitetsudvalget Rise Marstal Kirke, torsdag den 25. juli kl : Karsten Hermansen, orgel Ved koncerten spiller kirkens organist en farverig buket af kendt og mindre kendt musik, nyt og gammelt af blandt andre Johann Sebastian Bach, J. P. E. Hartmann, Niels W. Gade og Chri - stian Præstholm. Der er fri entre til koncerten. Karsten Hermansen Søby Kirke den 28. juli, kl. 9.30: Ærø Single Folk Festival Sang og musik ved festivalens delta - gere, prædikant og liturg: sognepræ - sten. Hele weekenden vil Søby svinge med masser af musik og mange gæster. Det hele kulminerer i en festlig guds - tjeneste, der i år kan vende tilbage til en ny-renoveret kirke uden plastikmaling og med nypudsede lysekroner. De optrædende musikere fra festi-

11 valen leverer musikken, spiller til sal - merne sammen med vores organist Paul Nedergaard, der spiller på skolens klaver. Rigtig mange, der har deltaget i de foregående dages festival vil komme og også mange lokale deltager, som de plejer og har gjort så flot i mange år. Marstal Kirke, torsdag den 1. august kl : Johan Hammarström, orgel Ved sommerens sidste orgelkoncert spiller assisterende domorganist Johan Hammarström fra Västerås Domkirke i Sverige. Hammarström har en omfattende kirkemusikalsk uddannelse bag sig fra Musikhøjskolen i Stockholm og suppleret med talrige mesterkurser i Europa. Hammarström har et stort re pertoire, og hjemme i Västerås Dom kirke har han opført samtlige orgel værker af Buxtehude, Mendels sohn, Schumann og Franck. Når Johan Ham marström ikke spiller orgel, diri gerer han kor og har i en periode undervist i kordirektion på musikhøj sko len i Örebro. Hvad Johan Hammarström spiller ved koncerten i Marstal Kirke, vides endnu ikke, men det er jo altid fint at have en god overraskelse i vente. Der er fri entre til koncerten. Karsten Hermansen Blandede musikbolcher i Søby Kirke Der vil blive lejlighed til at høre popu - lær og iørefaldende klassisk musik fra flere forskellige hylder i forbindelse med Paul Nedergaards koncert i Søby Kirke tirsdag den 6. august kl Paul Nedergaard er til daglig organist i Søby og Ærøskøbing, men er oprin - deligt uddannet som klassisk pianist med forkærlighed også for jazz. Derfor vil man under koncerten kunne opleve, at han veksler mellem orgelet nede bag i kirken og klaveret oppe foran. På programmet står bl.a Mozarts klaversona - te med den kendte alla turca-sats og Oscar Petersons»Hymn to Freedom«. Blandt de fremtrædende orgelstykker vil være den berømte Toccata af Char - les Widor, som ofte bliver spillet i for - bin delse med royale bryllupper o.l. Der - udover orgelmusik af Bach og Händel. Koncerten er altså lidt uhøjtidelig i formen, men med en masse gode numre. Der er som sædvanlig gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt. Paul Nedergaard Fællesgudstjeneste på Søby Værft den store hal med Søbykoret søndag den 25. august, kl Vores»friluftsgudstjeneste«foregår ikke udendørs, men i Værftets store hal, der danner en helt enestående ramme om gudstjenesten. Hele øen inviteres selv - følgelig til at være med. Vi har nemlig i samarbejde med Værftet besluttet for fremtiden at holde gudstjenesten i Søby Værfts store hal mellem skrueaksler og værktøj. Det er alt for kaotisk at flytte i sidste minut, hvis det trækker op til regn, som tilfældet var sidste år, og også uvenligt over for dem, der ikke kan finde stedet. Vi vil nu markere tydeligere ude ved vejen, hvor gudstjenesten foregår, så ingen er i tvivl. Salmesangen og korsangen lyder bed re i hallen og gør det lettere at hol - de styr på noder og papirer. Det er de perfekte rammer, og me - nigheden kan sidde i læ og betragte Vor Herres himmel, skibene og havnen udenfor. Menigheden sidder med front mod den åbne store haldør, hvor himmelen uden for kommer til at fungere som en fantastisk altertavle. Vores organist Paul Nedergaard udskifter orglet med kirkens el-klaver, der i dagens anledning bliver bragt ned til hallen. Vores kirkesanger Birthe Henriksen og Søbykoret vil lede salmesangen. Søren Kierkegaard 200 år Søren Kierkegaard jubilerer i år den 5. maj er det 200 år siden, vores verdensberømte forfatter, teolog og filosof blev født i København i statsbankerottens år, Som han selv lidt ironisk siger det, så kom han til verden i dét år, hvor så mange andre værdiløse og gale sedler og mønter kom i omløb. Her i 200-året for hans fødsel skranter øko - nomien også. Fejringen af hans jubi - læum kommer vist ikke til at foregå med nær så megen pomp og pragt landet over som ved H. C. Andersens for nogle år tilbage. Men derfor kan vi jo godt tage initiativer lokalt. På Ærø samles man for at læse Kierkegaard, og jeg tror faktisk, at det ville have glædet ham meget mere end alt det dyre og flotte. Kierkegaard havde en særlig sans for at nå ind til det væsentlige og det egentlige i tilværelsen. Duesteg og liljekonvaller Kierkegaard var privilegeret økono - misk. Hans far, Michael Kierkegaard, havde været en fattig dreng, der vog - tede får ude på den jyske hede, men som voksen arbejdede han sig frem og endte som en meget holden handelsmand, sådan lidt a la Mads Skjern fra Matador. Faderen efterlod sig ved sin død en kæmpe formue, så Kierkegaard behøvede ikke at gøre sig nogen be - kymringer om, hvad han skulle leve af. Han kunne helt hellige sig sine studier og skriverier. I hvert rum i hans lejlighed var der pen og papir, så han altid hurtigt kunne nedfælde sine tanker. En tjener var ansat til bl.a. at sørge for, at Kierkegaards livretter ofte blev serveret duesteg eller andesteg. Kierkegaard tog jævnligt ud på lange køreture i hestevogn, og han holdt meget af bu ketter med liljekonvaller, som han købte ind i bunkevis. En lille mand med et rigt indre liv Udadtil synede Kierkegaard ikke af meget: han var en spinkel, lidt krumrygget personage, kun godt 1,5 m høj. 11

12 En af datidens karikaturtegninger (Fritz Jürgensen) af Søren Kierke - gaard, der ofte vandrede i Københavns gader og stræder. Om det at vandre og tænke skrev Kierke gaard:»jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den... Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.«og hans liv lod heller ikke til at være særlig rigt på begivenheder. Et par gange opholdt han sig i Berlin, og en enkelt gang drog han på en Jyllands - rejse tilbage til sin slægts egn. Men det, der ikke lod til at være et synderligt interessant liv udadtil, det kompenserede Kierkegaard så rigeligt for indadtil. Hans værker kredser om den menne - skelige eksistens mange veje og især vildveje. Kierkegaards opvækst var præget af faderens strenge fromhed og pietistiske alvor, og selv om Kierkegaard ikke er pietist i traditionel forstand, så bærer hans forfatterskab præg af et fokus på afgørelse og individualitet, som også findes i pietismen. Mennesket fortvivler, når det ikke vil være sig selv Set fra Kierkegaards side er et menneske ikke uden videre hjemme i ver den, men skal først finde ud af at blive sig selv. Tilværelsen stiller mange spørgsmål, og for Kierkegaard er kristendommen svaret. Mennesket må slås med fænomener som fortvivlelse og angst, når det gør eksistentielle krumspring for at undgå at blive sig selv. Det handler en stor del af Kierkegaards forfatterskab om. Og han har en speciel evne, der gør, at man, når man læser ham, føler sig set og genkendt, for ikke at sige gennemskuet. Det er som om, at det, man læ - ser, er møntet netop på én selv. Både insisterende og kærligt. Forskere er langtfra enige om, hvordan Kierkegaard skal forstås. Tegningen her refe rerer til diskussionerne i kølvandet på Joakim Garffs biografi»sak«, der udkom i Søren Kierkegaard ved skrivepulten. Velkendt er nok Kierkegaards stadielære i»enten-eller«om de tre grundformer, den menneskelige eksistens kan antage. Æstetikerens lidenskab retter sig mod nydelsen, etikerens mod det gode og den religiøses mod Gud. Der er også en fjerde type, spidsborgeren, men her er der ikke tale om nogen egentlig eksistens, idet spidsborgeren bekvemt følger folkestrømmen uden at mærke sig selv. Tungsind og brudt forlovelse Kierkegaard skriver lidenskabeligt og levende. Han ved, hvad han taler om, når han direkte eller indirekte udfolder de forskellige måder, man kan leve sit liv på. En kuldsejlet forlovelse gjorde Kierke - gaard selv til digter. Han led under et tungsind og turde ikke vælge sin Regine. Og han kredser om den brudte forlovelse i sine skrifter»havde jeg haft tro, da var jeg blevet hos Re gine«, skriver han. Regines glade umiddelbarhed kunne gøre ham helt trist. Han ville nok gerne have lignet hende, men det gjorde han ikke. Til gengæld fik vi en filosof, som demonstrerer en hel unik fornemmelse for menneskets eksistens, psyke og religiøsitet. I anledning af Kierkegaard-jubilæet vil jeg gerne opfordre enhver, som kunne have lyst, til at læse ham eller genlæse ham. Han er et ganske særligt og berigende bekendtskab. Jeg har i min studietid læst ham meget, og jeg vender tilbage til ham igen og igen. Hans ord er skarpe og smukke, og de minder mig om, at livet er alvor og lidenskab, og at Gud vil noget med os i det her liv. Janet Ligaard 12

13 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Kirkeværge: Randi Skinner. Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech. Tlf: Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge: Mona Madsen. Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen mandag. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Kordegnevikar Helge Taggatz. Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Ole Boas Tlf Graver, Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Langeland-Ærø Provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 13

14 Konfirmandlejren i marts 2013 Konfirmandlejren i år foregik på Ærø under temaet»martin Luther«. Vi hav - de besøg af konfirmander fra det jyske, Hald-Kærby ved Randers, samt frivillige. Salmerne nedenfor har nogle af konfirmanderne digtet til lørdagens gudstjeneste. Andre bagte alterbrød, skar lanterner og processionskors til middelalderoptoget under aftenens gudstjeneste, der også rummede et teater/ kirke spil om Luther. Tak til Morten, fordi vi måtte leje, Den Grønne Gren for et symbolsk be - løb, til Børge og Kirsten for hjælpen på vores gamle yndlingssted, til Marianne Rønnemose for dejlig mad og til alle de frivillige. Gudstjeneste i Bregninge Kirke, lørdag den 16. marts 2013 kl Konfirmandlejr den marts salme Melodi: Nu takker alle Gud Hvad siger kristendom om livet, som det leves? Skal man mon være from? Er alting mon forgæves? Vi spurgte Luther ud og fik en masse svar om troen og om Gud, som vi har livet fra. 2. salme Melodi: Mester Jakob (kanon venstre side begynder) Sjælen springer rundt i ilden, men betal, men betal. Pengene de klinger, sjælene udspringer. Du er frelst! Du er frelst! salme Melodi: i østen stiger solen op En munk skal rejse ned til Rom til paven og hans mænd. Det gør man for at være from og blive pavens ven. En munk skal vise ydmyghed og følge kirkens ord. Han lønnes for sin trofasthed fra syd og helt til nord. Det satte Luther spørgsmål ved: Er det nu også sandt? Hvem skal vi mon så holde med? Hvad var det, Luther fandt? Jo, Luther fandt en anden vej, som ikke gik til Rom, men gik den lige vej til dig og mig og alle, som kan tro det ord, at alle er Guds børn på lige fod. At alle er det samme værd, fordi vor Gud er god! 4. salme Melodi: I en kælder sort som kul Kærlighed, barmhjertighed lå i Luthers hjerte. Ingen kunne stå imod det, som Luther lærte. Men for paven var det krudt, meget snart var alting slut. Folkene de råbte. Paven sagde: stop det! Luther læste, hvad man skrev om den rette holdning, og han læste Romerbrev, det gav bedre tolkning. Alting handler om Guds ord. Det er nemlig livets ord. Hør! når Gud skal råde, sker det alt af nåde. 5. salme Mel.: Op, al den ting, som Gud har gjort Vi takker Herren for i dag, for timer og minutter, for alt blev gjort som fælles sag. Ja, længe leve Luther.

15 Tak til de frivillige og Marianne, Ærø Catering, for dejlig mad på vores konfirmandlejr. Alle konfirmanderne nød maden! 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL maj Kristiansen Ingen Trinitatis søndag juni Ligaard Ligaard Kirkekaffe 1. s. e. trinitatis Kirkekaffe Kirkekaffe Ligaard 9. juni Kristiansen jazzgudstjeneste Ingen 2. s. e. trinitatis Kirkekaffe Kathrine Kathrine Ingen 16. juni 9.30 Kathrine Ligaard Ligaard Østergaard-Jensen Østergaard-Jensen 3. s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Altergang Ingen Ingen Ingen 23. juni Doris Ottesen Ingen 9.30 Haugaard Ingen 4. s. e. trinitatis Litterær gudstjeneste 9.30 Kathrine Kathrine Gjesing 30. juni Gjesing 9.30 Kristiansen Ingen Østergaard-Jensen Østergaard-Jensen 5. s. e. trinitatis Gjesing Ingen Ligaard 7. juli 9.30 Gjesing Efterfølgende s. e. trinitatis Kirkekaffe klokkespilskoncert Kirkekaffe Ingen Ligaard 9.30 Kristiansen 14. juli 9.30 Ligaard Ingen Ingen 7. s. e. trinitatis Ingen 21. juli Haugaard Ligaard Ingen 8. s. e. trinitatis 9.30 Ingen Haugaard 28. juli Haugaard Ingen 11, Singlefestival 9. s. e. trinitatis Altergang Haugaard 4. august Kristiansen Kristiansen 9.30 Ingen Dåb Kirkekaffe 10. s. e. trinitatis Kirkekaffe Ingen Haugaard 11. august Haugaard Kathrine s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Musikgudstjeneste Kirkekaffe Ingen 18. august Kathrine Ingen Ligaard Ingen 12. s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Sommermøde Ingen Kathrine 25. august 9.30 Haugaard Ligaard Ligaard Værftsgudstjeneste Østergaard-Jensen 13. s. e. trinitatis Altergang Søbykoret Kirkekaffe Kathrine 1. september 9.30 Dåb Kathrine Haugaard Ingen Østergaard-Jensen 14. s. e. trinitatis Østergaard-Jensen Kirkekaffe Kirkekaffe MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere