PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz og spankuleret forbi de dyre juvelerer over på den anden side af pladsen til nummer 12. Her døde Chopin den 17. oktober Selv i vinterkulden er stedet værd at dvæle ved længe, for netop Chopin står som en arketypisk repræsentant for den sande musiker. Dur forenet med mol i både privatlivet og kompositionerne, og det er netop i den kontrast, at det fulde menneskeliv træder frem. Sådan er musikkens sande væsen. Intet andet end mennesket og musikken, som det også var for Saint-Säens, Messiaen, Widor og Franck. Himlen er nær, og via Seinen når jeg frem til det større vand og Danmark med de mange små og mindre kirker. Her har jeg gennem de sidste seks og et halvt år haft min gang via mail, telefon og personligt fremmøde for at tegne et billede af den danske PO-stand fra 2004 til nu. Og nu er det så slut. Med dette nummer træder jeg med bohemens værdighed ned fra redaktørpiedestalen for at hellige mig mine andre professionelle gøremål som Danske Sømands- og Udlandskirker, Roskilde Stift, bøger, foredrag og andre arbejder. Jeg giver hånd og takker for den venlighed og respekt, jeg har mødt gennem årene. Det er gensidigt, og jeg vil derfor gerne takke bestyrelsen og sekretariatet for samarbejdet gennem årene. Det gælder særligt formand Anders Thorup og næstformand Helle Zederkof, med hvem jeg har haft en tæt og frugtbart arbejdsrelation. Det gælder annoncørerne, og det gælder de mange anmeldere, der gennem årene har skrevet gode og inspirerende anmeldelser til bladet. Men først og sidst gælder det alle jer læsere, der altid har talt så pænt om mit arbejde. Af hjertet tak for det. Tak for tiden og ikke mindst tak for det hele. Au revoir til jer, PO- og BO-bladet - og så tilbage til Paris. Bo Nygaard Larsen, redaktør 2

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk Foto Istockphoto Formandens nytårshilsen Traditionen tro bringer årets første nummer af PO-bladet en nytårshilsen fra formand Anders Thorup. Side 4-6 Den store stemme Indra Rios-Moore er amerikansk sangerinde med stor succes i Danmark. PO-bladet har mødt hende. Side 8-11 Dansk organist i Paris Susanne Thesbjerg er organist ved Den danske Kirke i Paris. PO-bladet har mødt hende til en snak om den franske musik på det danske orgel. Side BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Foto Bo Nygaard Larsen Forsiden Indra Rios-Moore Foto: Karolina Zapolska

4 N Y T Å R S H I L S E N Formandens nytårshilsen Nytåret er sædvanligvis en tid for det lidt videre perspektiv. I min nytårshilsen for et år siden var synsvinklen overvejende fremadrettet vi stod over for det første år med den ny overenskomst. I år kigger vi overvejende tilbage. Jeg vil lige som sidst år dele oversigten op på ansættelses-, arbejds- og lønvilkår. Ansættelsesvilkår Sidste år måtte jeg konstatere, at menighedsrådene havde en del begyndervanskeligheder med udformningen af ansættelsesbeviser og opslag. Her er situationen desværre ikke væsentligt forbedret, men menighedsrådene står også tit i en håbløs situation med ukoordineret og ofte direkte forkert rådgivning fra Landsforeningen, stifterne og provsterne. Ikke mindst de mange steder nyligt ansatte provstirådgivere har i flere tilfælde vist sig totalt inkompetente og har gjort mere skade end gavn. Der er dog begrundet forhåbning om en bedring. Arbejdsvilkår Overgangen til femdagesuge for alle og til månedsvarsling af arbejds- og rådighedstid for overenskomstansatte er kommet i gang med meget varierende hastighed i de forskellige sogne. Nogle steder har organisterne dog også været næsten for flinke og tålmodige. Godt nok skal man også i egen interesse være fleksibel og forstående, men nogle gange bliver man altså nødt til at stå på sin ret! Og kære menighedsråd hvor svært kan det være? Fra alle steder, hvor man er kommet godt i gang, forlyder det, at planlægningen går meget lettere, når man blot har prøvet at udfylde månedseller kvartalsskemaer nogle få gange. Og det meldes også entydigt, at der er størst gensidig tilfredshed med systemet de steder, hvor man i størst mulig grad inddrager de ansatte i planlægningen eller ligefrem lader kirkefunktionærerne udføre den selv! Lønvilkår Overenskomstansattes løn består af to centralt fastsatte dele: basisløn og rådighedstillæg, samt mulighed for lokalt aftalte tillæg. For tjenestemænd er hele lønnen centralt fastsat. FPO vil naturligvis i samarbejde med CO10 gøre hvad vi kan her ved forårets landsdækkende overenskomstforhandlinger for at forhandle en større løn hjem. Men vi ved jo også godt, at tiderne ikke er til det store gavebord, og modparten mener jo, at vi nærmest skal være glade, hvis det ikke går baglæns! 4

5 N Y T Å R S H I L S E N Hvad angår de lokalt forhandlede tillæg, så er det jo absolut ved jobskifte, man står i den bedste forhandlingssituation. Der er et menighedsråd, der har bestemt sig for, at det lige akkurat er mig, de helst vil have. Så må de også betale den rette pris for varen! FPOs erfaringer er da også, at ved nybesættelser har vi som regel kunnet forhandle os til passende lønninger. Den årlige lokale tillægsforhandling, som i skrivende stund mange steder endnu ikke er afsluttet, har vi endnu ikke et fuldt overblik over, men det er dog tydeligt, at menighedsrådene her sidder meget tungere på pengekasserne. Som udgangspunkt er de årlige tillægsforhandlinger tænkt som en mulighed for at honorere erhvervede kompetencer og andre belønningsværdige aktiviteter siden sidst. Men man skal ikke glemme, at der for mange organisters vedkommende er et lønmæssigt underskud i forhold til de kvalifikationer man besidder ud over PO-uddannelsen. Det har i det gamle stive lønsystem ikke været muligt at honorere den PO-organist, der med fx en konservatorieuddannelse i klaver eller kor har kunnet bidrage ekstraordinært til kirkemusikkens udvikling i sognet. Dette er der nu åbnet op for, blandt andet efter ønske fra arbejdsgiverne. Og dermed er der naturligvis også skabt en forventning hos mange organister om at få en løn, der afspejler disse yderligere kvalifikationer. Såfremt menighedsrådene ønsker at fastholde disse medarbejdere, er der måske behov for en erkendelse af, at lønnen i folkekirken i fremtiden fastsættes efter loven om udbud og efterspørgsel, og ikke længere (kun) af finansministeren. Vi har desværre en fornemmelse af, at mange menighedsråd ofte tilskyndet af deres provst er unødigt påholdne, og vi må så gå ud fra, at netop disse sogne i fremtiden vil opleve stigende vanskeligheder med at skaffe og fastholde kvalificerede organister og andet personale. Jeg skal her ikke undlade at rette en meget stor TAK til vort korps af tillidsrepræsentanter, som (også) i denne sag har gjort et meget stort arbejde. Tjenestemand/Overenskomstansat Ingen af os kan vel sige os helt fri for i forskellige sammenhænge at mene, at alt var nu også bedre i gamle dage". Dette synspunkt findes i velformuleret og velargumenteret form f.eks. i Torsten Mariegaards (TM) artikel i oktobernummeret af PO-bladet. TM mener bl.a. at den individuelle løndannelse kan undergrave organisternes gruppefølelse. Men det dog et spørgsmål, om ikke det 5

6 N Y T Å R S H I L S E N trods alt er mere retfærdigt med et system, der, som det nye, i hvert fald forsøger at indrette lønnen efter arbejdets mængde og indhold samt organistens kompetencer og engagement. I modsætning til det gamle, hvor alle fik samme" løn for ofte meget forskellig arbejdsindsats. TM skriver også, at overenskomsten for ham kun havde én effekt, nemlig at en række fremtidige løntrin blev aflyst i stedet fik jeg så muligheden for hvert år st skulle skrive om, at jeg er helt fantastisk til at gøre mit job ordentligt og derfor skal have et tillæg". TM foretrækker altså her at lønnen kun er bestemt af to ting: klassifikation (tilfældighed og Kirkeministeriets luner) og anciennitet (hvor længe har du været ansat). I det ny system har man selv med sin fagforening i ryggen indflydelse på sin løn. Man kan selvfølgelig vælge ikke at udvikle sig fagligt og gå helt i stå. Så er det vel kun logisk, at lønnen gør det samme. Eller man kan vælge til stadighed at udvide sine kompetencer og sit engagement i yderste konsekvens ved et stillingsskifte og opnå væsentlig bedre lønstigninger end det gamle systems få hundrede kroner om måneden hvert andet år. I øvrigt er det, at blive bedre til sit job, fordi man har beskæftiget sig med det i mange år også en kompetence, man kan søge kvalifikationstillæg for så ancienniteten er ikke helt død! Løn- og ansættelsesforholdene som tjenestemand havde både fordele og bagdele. Den ny overenskomst har absolut også et forbedringspotentiale, og FPO vil fremover ved enhver lejlighed gøre, hvad vi kan for vore medlemmer. Men nu har Kirkeministeriet altså ophævet tjenestemandsansættelsen ud i fremtiden som det efterhånden tidligere er sket på næsten alle andre områder i staten, og overenskomsten står som det bedste, der kunne opnås her og nu. Så velkommen til det 21. århundrede med ti års forsinkelse. Tak til redaktøren Som det allersidste i denne nytårshilsen vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at dette nummer af PO-bladet er det sidste, som er redigeret af journalist Bo Nygaard Larsen. Efter seks og et halvt år har Bo valgt at søge nye udfordringer, og jeg vil gerne på foreningens vegne takke ham for 78 numre af bladet, som under hans redaktion og layout er blevet et maget anerkendt fagblad både i og langt uden for vor egen kreds. Altid et se- og læseværdigt blad. TAK for det, Bo. Godt nytår ønskes I alle Anders Thorup Formand 6

7 RAFFINADERIET.DK Særlige interesser kræver en særlig forsikring! Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på

8 Indra Den store amerikanske stemme der har taget Danmark med storm Hun fandt kærligheden i New York og fulgte den til Århus. Her har hun sammen med sin mand, Benjamin Trærup, skabt en interessant musikalsk trio, der blandt andet har optrådt for Kronprinsparret > > > Tekst Bo Nygaard Larsen Fotos Karolina Zapolska 488

9 489

10 I N D R A Det kan næste ikke være mere dansk. Vi sidder på Hotel Royal i Århus omgivet af malerier fra nationens stolte historie, og få meter fra os rejser Århus Domkirke sig mod sin himmel. Indra Rios-Moore spørger interesseret til malerierne og undrer sig over, hvordan Danmark har kunnet udvikle sig fra de barbariske vikinger til det nuværende monarki. Spørgsmålene er indlysende. Indra Rios- Moore er født i New York og boede i dette hektiske æble indtil for tre år siden, hvor hun flyttede til Århus. Hun kommer fra et land uden en lang historie til ét med en af de længste, og alligevel - eller måske derfor - har hun allerede sat et markant præg på den danske musikscene. Sammen med sin mand, saxofonisten Benjamin Trærup, og bassisten Thomas Sejthen udgør hun trioen Indra. I 2010 udgav de deres debut-cd, og den fik anmelderne til at spidse ørerne så meget op, at Indra Rios-Moore selv blev nomineret i Danish Music Award i kategorien Årets Vokale Jazzudgivelse. Nok vandt hun ikke, men navnet blev slået så meget fast, at trioen blev inviteret til at give en eksklusiv koncert for Kronprinsparret i forbindelse med en kongelig fernisering på kunstmuseeet Aros i efteråret. Det, jeg har opnået, er, hvad mange andre drømmer om. Der findes utrolig mange musikere, der er bedre end jeg, men de har svært ved at få sig etableret. Så jeg føler mig meget privilegeret," siger den 30-årige Indra Rios-Moore beskedent. Hos hende er der ingen typisk amerikansk selvtilfredshed. Hos hende er cool" ikke bare noget, man slynger ud om hvad som helst, for hendes venlige og reflekterende sjæl nægter at lade sig rive med af tilfældige modeluner. Billedet går igen i de overvældende anmeldelser. Jeg prøver ikke at tage anmeldelserne til mig. De er jo subjektive og kun udtryk for, hvad én bestemt person mener. Og jeg kan alligevel kun synge, fordi jeg kan lide det, jeg gør," siger Indra Rios-Moore. Historien om den amerikanske sangerinde er eventyret værdigt. Et tilfælde gjorde, at hun mødte Benjamin Trærup på Manhattan. Hun sang, og han spillede, og han fik hende overtalt til at tage med ham til en konert i Den danske Sømandskirke. Hurtigt stod det klart, at der var mere end musik mellem dem, og i 2006 fløj hun til Danmark for at se nærmere på landet. Året efter flyttede hun permanent hertil, blev gift med sin Benjamin, og selvom hun nu oplever succes, var der langt dertil i begyndelsen. Jeg var meget ensom de første to år. Det var nærmest depressivt, fordi jeg ikke havde noget netværk, og jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet kunne bo i landet," siger Indra Rios-Moore uden omsvøb og fortsætter: På den anden side tænkte jeg hele tiden, at jeg var sammen med den mand, jeg elskede, så hvor galt kunne det gå?" Langsomt fandt hun sit fodfæste takket været nye venskaber og musikken, men 10

11 I N D R A Indratrioen gav i koncerter. To turneer og en ny cd er planlagt her i trods de opmuntrende momenter er hun ikke sen til at fortælle om sin egen begrænsning. Jeg har væsentlig ældre søskende, så jeg følte mig ensom som barn og ung. Musikken var min støtte, og derfor har jeg kun altid sunget for mig selv. Det med at stille sig op for et publikum er stadig en overvindelse. Det har intet med krukkeri at gøre, men jeg er bare genert, og til tider føler jeg ikke, at jeg har den selvtillid, som det kan se ud til, at jeg har," siger hun. Præcis den menneskelige mekanisme var årsagen til, at hun for otte år siden var tæt på at lægge sangen på hylden. Jeg skulle til en prøve, men jeg kunne ikke få ét eneste ord ud. Jeg kunne ikke huske teksten, så i stedet for at synge begyndte jeg at græde. Det betød, at jeg i to-tre år slet ikke sang. Men en dag blev jeg spurgt, om jeg ikke sammen med andre ville synge til en koncert. Det var et lille spillested, så jeg tænkte, at det gik an. Jeg kom og sang - og blandt publikum var Benjamin," siger hun. Resten er så en historie, der først er begyndt for alvor. I 2010 gav trioen Indra 45 koncerter, heraf en stor del i danske kirker. Her i 2011 fortsætter det med fornyet styrke med både turneer i USA og Danmark, og i løbet af sommeren begynder optagelserne til den næste cd. Jeg er meget glad for den succes, jeg var opnået, men det afgørende er, at jeg har mig selv med i det, jeg laver," siger den store amerikanske stemme i Århus. 11

12 V I K A R S A T S E R FPO udmelder anbefalet vikarsats Med virkning fra 2011 har FPOs bestyrelse vedtaget at anbefale følgende vikarsatser: 1 dag = 1410 kr. ½ dag = 705 kr. Det anbefales, kun at anvende disse to satser. Ved en gudstjeneste forlanges dagssatsen. Ved en kirkelig handling forlanges den halve dagstakst. Ved andre vikarieringer anvendes én af satserne efter skøn. Til orientering kan oplyses, at tallene er fremkommet på følgende måde: Der er taget udgangspunkt i en overenskomstansat PO-organist 1. på basisløntrin 2 (1997 niveau): ,00 kr 2. med rådighedstillæg for 1 kirke: ,00 kr 3. samlet løn (1997 niveau): ,00 kr 4. reguleringsprocenten pr. 1. april 2010: 31,0660 % 5. årsløn i nutidskroner": ,96 kr 6. timeløn for et arbejdsår på 1924 timer: 160,97 kr 7. dagløn for 7,4 timer (5 dages uge): 1.191,19 kr 8. plus 18 % pension: 1.405,60 kr 9. afrundet til: 1.410,00 kr Eventuelle fremtidige ændringer af basisløn, rådighedstillæg og reguleringsprocent vil betyde udmelding af nye vikarsatser. Bestyrelsen P.S: - og husk så, aldrig at vikariere uden forudgående skriftlig aftale!!! 12

13 Hanne Tolbøll blokfløjte Cantica Consort tilbyder 2011: Jette Rosendal sopran Helene Jerg cello Nicolai Nielsen cembalo/klaver Dansk Musik Musik med en dansk historie af Ræhs, Holmboe, Telemann og danske sange. 3 4 musikere kr. G. F. Händel Arier og kammermusik fra Händels storhedstid i London. Kan krydres med danske sange. 3 4 musikere kr....eller vælg mellem børnekoncerter, ny musik og orkesterkoncerter på Kontakt Hanne Tolbøll på eller Organist Inge Hermann tilbyder i 2011 et nyt program Sweelinck og hans elever Oplev i ord og toner en fjern men særdeles spændende tidsperiode. Sweelinck boede i Amsterdam hele sit liv , hvor han som ganske ung overtog sin fars embede som organist ved Oude Kerk, netop som calvinismen gjorde sit indtog og brug af orglet ved gudstjenesterne blev forbudt. En stor komponist og en stor pædagog, som orgelstuderende fra hele Europa besøgte, herunder navne som Scheidemann, Scheidt, Schildt, Hasse, Siefert og J. Praetorius. Interessen for Sweelinck og hans samtid er udsprunget af 3 års studier i solistklassen ved Conservatorium van Amsterdam. Læs mere på Tlf

14 BYG PÅ DET KLANGLIGT SOLIDE FUNDAMENT Danhild 25, A10 i lys eg Kan udbygges med hybrakustiske lydgivere For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: I den lille landsbykirke er der jo ikke plads til så mange stemmer!. Nja - og dog. Det er ikke helt rigtigt. Det må være sagt af folk, der ikke vil indse, at nutidens teknologi gør det muligt at skabe smuk lyd med et forholdsvist lille pladsforbrug og budget. Såfremt lyden for 25 stemmer skal skabes af piber, vil det dog være meget pladskrævende. ALLE kirker har råd til et godt orgel! Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karakter. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Tel.: , og

15 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, som aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en enkelt knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Orglet i Dalbyover Kirke SKANDINAVISK ORGELCENTRUM

16 S U S A N N E T H E S B J E R G Den danske orgelstemme i byernes by Paris. Champs-Élysées. Orgelmusik. Kombinationen er næsten himmelsk for PO-organist Susanne Thesbjerg, der er ansat ved Den danske Kirke i byernes by. Et job, hun passer sideløbende med studierne på Saint-Maurkonservatoriet. PO-bladets redaktør har mødt hende. Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen brødbakken siger egentligt det meste. Den velklædte tjener på Restaurant Copenhague tilbyder en selektion af friskbagt brød, og Susanne Thesbjerg nikker stille ned mod det mørke rugbrød. Det er december, på den anden side af panoramaruderne lever Champs-Élysées, og det er fire måneder siden, at den 32-årige organist arriverede til byernes by. Man kommer hurtigt til at savne det danske, når man er hernede, så det gælder om at benytte enhver 16

17 Susanne Thesbjerg på Champs-Élysées med Triumfbuen i baggrunden. Eksotisk for de fleste, men for Susanne Thesbjerg blot en vej, der fører til hendes arbejde. 497

18 S U S A N N E T H E S B J E R G lejlighed til at få for eksempel rugbrød," siger Susanne Thesbjerg. Her i verdens sande hovedstad skal hun frem til august studere på det be-rømte Saint-Maur-konservatorium, mens hun passer stillingen som organist ved Den danske Kirke. Det er en fantastisk mulighed for at dygtiggøre sig. Det er manges drøm at komme til Paris, hvor der findes så mange gode lærere, og som har huset så mange store komponister," siger Susanne Thesbjerg. trækker trådene tilbage til vi Danmark. Susanne Thesbjerg er født og opvokset i en lille landsby ved Stubbekøbing på Falster. Som helt lille begyndte hun at spille på blokfløjte, og i femte klasse blev den skiftet ud med klaveret. Talentet var tydeligt, og da hun gik i niende klasse, spillede hun til sin første højmesse. I 2.G blev takkede hun ja til at blive fast organist ved Tingsted Kirke. I begyndelsen betragtede jeg det bare som et studiejob. Nogle af mine klassekammerater arbejdede i Kvickly," siger hun nøgternt. Men så blev hun grebet af spillet, tog timer hos Niels Bitch Nielsen i Præstø, og i 1999, året efter studenterhuen, fik hun sin PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole. Så kom nogle omskiftelige år som au pair i Sydengland, ophold i Costa Rica, to år på seminariet, to år på musikvidenskab og ét år som organist ved Den danske Sømandskirke i London. Jeg havde aldrig tænkt over, at jeg skulle være organist af profession. Men da jeg læste musikvidenskab, tænkte jeg på, hvad jeg i grunden skulle leve af, og her var svaret så orglet. Og så kunne jeg ligeså godt tage den store eksamen," siger Susanne Thesbjerg. sagt, så gjort, og i 2007 blev så hun optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og har fået undervisning af både Hans Fagius og Bine Bryndorf. To kapaciteter, som hun værdsætter så højt, at hun havde svært ved at se andre muligheder på den anden side af Valby Bakke. Det kunne hun heller ikke, da den kombinerede stilling- og studieplads i Paris blev opslået, som den gør hvert år. Jeg er jo fra landet og tænkte straks, at jeg alligevel ikke ville komme i betragtning. Men så foreslog Bine Bryndorf, at jeg søgte og tog herned," siger Susanne Thesbjerg, der netop nu har orlov fra organiststillingen ved Betlehemskirken i København. På Saint-Maur får hun undervisning af den franske orgelprofessor Eric Lebrun. Repertoiret er fransk barokmusik som Grigny. Franskmændene spiller barok på den velkendte måde. Der er meget legato i udførelsen, og på denne sammenbundne måde leder det tankerne hen til de franske romantikere. Det er ret interessant," siger Susanne Thesbjerg, der mener, at alle danske organister bør rejse ud og blive dygtigere i udlandet. Det giver en anden dimension både 18

19 S U S A N N E T H E S B J E R G musikalsk og menneskeligt. Derfor kan jeg kun opfordre mine kolleger til at tage et år til et andet land. Og så er det altid lidt anderledes at bo i et land, hvor man ikke helt forstår sproget," siger den danske orgelstemme i Paris med et skævt smil. Og så fortsætter hun: Al undervisning hernede er på fransk, og derfor kan man godt miste nogle pointer, når man som jeg ikke forstår sproget helt. For eksempel troede jeg længe, at undervisningen sluttede klokken 16, for da gik de andre. Og så gik jeg også hjem. Men en dag gik jeg så efter dem, og det viste sig, at de gik i auditoriet for at få mere undervisning". champs-élysées ligner sig selv med biler i flere baner og brede fortorv med fortravlede nationaliteter. De kendte mærkevarer kæmper om kreditkortene, men for Susanne Thesbjerg bliver det som regel kun til kigget. Hun er klassisk studerende med bopæl i studenterbyen og et ophold finansieret af fonde og legater. I Den danske Kirke får hun et vederlag for sit arbejde, men for Susanne Thesbjerg ligger den største løn i kirkens 20-stemmers orgel. Med studiet er det afgørende at have et orgel at øve på. Men hvor finder man lige et ledigt orgel i Paris? Derfor er jeg meget priviligeret, og mine medstuderende er da også misundelige over de muligheder, jeg har. Og med den placering," siger Susanne Thesbjerg og refererer til kirkens beliggenhed tæt på Triumfbuen. Hun går op ad trappen til orglet og sætter sig ved den blåmalede facade. Jeg elsker at øve mig til højmessen. Som instrument har orglet så mange klangmuligheder, at jeg gør, hvad jeg kan for at variere mig. Det gælder også mit spil, og jeg prøver på ikke at spille to salmer på den samme måde - hvadenten jeg er i Danmark eller i Paris," siger Susanne Thesbjerg. det blå orgel den danske Kirke i Paris, Frederikskirken, ligger i rue Lord de Byron - lige bag Champs- Élysées. Kirken er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker. Orglet er på 20 stemmer og to manualer, og er bygget af Marcussen & Søn i Orgelhuset er malet blåt og passer godt ind i kirkerummet. Orglets stemmer er fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Mest interssante stemme er klokkespillet i svelleværket. 19

20 D E B A T F O R U M Brug FPOs debatforum på hjemmesiden Det længe ventede debatforum på hjemmesiden åbnede i november i noget nær ubemærkethed. Men det er der nu og er der for at bruges. Det er jer medlemmer, der bestemmer hvad debatten skal dreje sig om. Alle emner, der relaterer sig bare løseligt til organistfaget er velkomne. Det er også oplagt at stille spørgsmål til overenskomsten, som stadig giver anledning til tvivl hos mange. Det er derfor også udmærket bare at logge ind og se, hvad der sker. Gå ind på fpo.dk, log ind på medlemssiden med -adresse og medlemsnr., læs den korte vejledning, og så er det bare i gang ved tasterne. God fornøjelse! Vesti / Munk Guitarduo Den klassiske guitarduo med Frederik Munk Larsen og Thea Vesti Pedersen præsenterer medrivende koncerter, der sprudler af klangfuld virtuositet, temperament og spilleglæde. Koncerterne indeholder klassiske værker af blandt andre Scarlatti og Sor, argentinsk tango af Piazolla og en suite af smukke danske salmer, ledsaget af små fortællinger om værker og komponister. Pris 8000 kr. Booking:

21 Mie Korp Sloth Tlf

22 22

23 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 23

24 GIV DIT KOR INSPIRATION! KONCERTSAMARBEJDE MED TRESAFINADO - dine korsangere møder professionelle musikere - - fleksibel sværhedsgrad en-, to- eller trestemmigt - Mange begejstrede tilbagemeldinger fra korsangere og -ledere. NU 13 SANGE OG SALMER sat i musik af salmeprisvinder Torsten Borbye Nielsen for pige-, ungdoms- eller børnekor. - dansk salmetradition forenes med Latinamerikas verden af pulserende rytmer og klange farverigt, flertydigt, forunderligt! Netop udkommet på CDen: Guds Fodspor går gennem græsset hør musikken på www. tresafinado.dk klik på Musik og læs mere Information & indstuderingsmateriale: Fastnet: Mobil: Afonso, percussion Torsten, guitar Pia, fløjte 24

25 Hav altid et forspil ved hånden Flot introduktionstilbud på verdens største samling hos Forlaget DanMus Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

26 Til vore annoncører Al henvendelse vedrørende annoncer skal for fremtiden ske til vores nye redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, Faksegade 7, 3.th., 2100 København Ø., tlf , mobil , www. wihre.dk. hvis du mangler viden om din forening 26

27 27

28 A N M E L D E L S E R Tresafinado og Brønderslev Kirkes Kor: Guds fodspor går gennem græsset. Kr. 139,-. Kan købes via Tilfældet har det med at vise vejen. I 2005 mødtes guitaristen og komponisten Torsten Borbye Nielsen og organist Lone Frederiksen. De to passionerede musikere fandt hurtigt sammen i et samarbejde, der sidste år kulminerede med udgivelsen af denne eminente cd. Guds fodspor går gennem græsset er et eksemel på, hvordan man let og ubesværet kan få genrer til at mødes - fra de sydamerikanske toner til den danske kirkemusiktradition. Samtlige 13 salmer har tekst og melodi af Torsten Borbye Nielsen, der for længst har slået sit navn fast på den kirkelige musikscene. Teksterne er overvejende bibelske eller inspireret af bibelen, og Torsten Borbye Nielsens musik virker forfriskende på de velkendte historier, ligesom ideen med at skrive værker til både kor og trio fungerer særdeles fremragende. Lone Frederiksen leverer en sublim indsats i sin direktion af koret, og hun er - sammen med trioen Tresafinado således med til at efterlade det gode helhedsindtryk, hvor alt er gået op i en højere enhed. Det er en fornøjelse at lytte til de 13 sange og salmer, og det er prisværdigt, at der fortsat er nogle, der insisterer på, at denne genre også har noget at byde på i vor moderne tid. Tekst Bo Nygaard Larsen 28

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Husk at indsende dine lønønsker til FPO Hermed et OPROP til alle overenskomstansatte medlemmer. Den 15. i denne måned udløber

Læs mere

N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G

N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Skide godt, Egon Jeg hørte om ham første gang engang i de naive 90ere, hvor jeg for Gud ved hvilken gang sad og drak kaffe hos min livsven

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere