PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz og spankuleret forbi de dyre juvelerer over på den anden side af pladsen til nummer 12. Her døde Chopin den 17. oktober Selv i vinterkulden er stedet værd at dvæle ved længe, for netop Chopin står som en arketypisk repræsentant for den sande musiker. Dur forenet med mol i både privatlivet og kompositionerne, og det er netop i den kontrast, at det fulde menneskeliv træder frem. Sådan er musikkens sande væsen. Intet andet end mennesket og musikken, som det også var for Saint-Säens, Messiaen, Widor og Franck. Himlen er nær, og via Seinen når jeg frem til det større vand og Danmark med de mange små og mindre kirker. Her har jeg gennem de sidste seks og et halvt år haft min gang via mail, telefon og personligt fremmøde for at tegne et billede af den danske PO-stand fra 2004 til nu. Og nu er det så slut. Med dette nummer træder jeg med bohemens værdighed ned fra redaktørpiedestalen for at hellige mig mine andre professionelle gøremål som Danske Sømands- og Udlandskirker, Roskilde Stift, bøger, foredrag og andre arbejder. Jeg giver hånd og takker for den venlighed og respekt, jeg har mødt gennem årene. Det er gensidigt, og jeg vil derfor gerne takke bestyrelsen og sekretariatet for samarbejdet gennem årene. Det gælder særligt formand Anders Thorup og næstformand Helle Zederkof, med hvem jeg har haft en tæt og frugtbart arbejdsrelation. Det gælder annoncørerne, og det gælder de mange anmeldere, der gennem årene har skrevet gode og inspirerende anmeldelser til bladet. Men først og sidst gælder det alle jer læsere, der altid har talt så pænt om mit arbejde. Af hjertet tak for det. Tak for tiden og ikke mindst tak for det hele. Au revoir til jer, PO- og BO-bladet - og så tilbage til Paris. Bo Nygaard Larsen, redaktør 2

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk Foto Istockphoto Formandens nytårshilsen Traditionen tro bringer årets første nummer af PO-bladet en nytårshilsen fra formand Anders Thorup. Side 4-6 Den store stemme Indra Rios-Moore er amerikansk sangerinde med stor succes i Danmark. PO-bladet har mødt hende. Side 8-11 Dansk organist i Paris Susanne Thesbjerg er organist ved Den danske Kirke i Paris. PO-bladet har mødt hende til en snak om den franske musik på det danske orgel. Side BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Foto Bo Nygaard Larsen Forsiden Indra Rios-Moore Foto: Karolina Zapolska

4 N Y T Å R S H I L S E N Formandens nytårshilsen Nytåret er sædvanligvis en tid for det lidt videre perspektiv. I min nytårshilsen for et år siden var synsvinklen overvejende fremadrettet vi stod over for det første år med den ny overenskomst. I år kigger vi overvejende tilbage. Jeg vil lige som sidst år dele oversigten op på ansættelses-, arbejds- og lønvilkår. Ansættelsesvilkår Sidste år måtte jeg konstatere, at menighedsrådene havde en del begyndervanskeligheder med udformningen af ansættelsesbeviser og opslag. Her er situationen desværre ikke væsentligt forbedret, men menighedsrådene står også tit i en håbløs situation med ukoordineret og ofte direkte forkert rådgivning fra Landsforeningen, stifterne og provsterne. Ikke mindst de mange steder nyligt ansatte provstirådgivere har i flere tilfælde vist sig totalt inkompetente og har gjort mere skade end gavn. Der er dog begrundet forhåbning om en bedring. Arbejdsvilkår Overgangen til femdagesuge for alle og til månedsvarsling af arbejds- og rådighedstid for overenskomstansatte er kommet i gang med meget varierende hastighed i de forskellige sogne. Nogle steder har organisterne dog også været næsten for flinke og tålmodige. Godt nok skal man også i egen interesse være fleksibel og forstående, men nogle gange bliver man altså nødt til at stå på sin ret! Og kære menighedsråd hvor svært kan det være? Fra alle steder, hvor man er kommet godt i gang, forlyder det, at planlægningen går meget lettere, når man blot har prøvet at udfylde månedseller kvartalsskemaer nogle få gange. Og det meldes også entydigt, at der er størst gensidig tilfredshed med systemet de steder, hvor man i størst mulig grad inddrager de ansatte i planlægningen eller ligefrem lader kirkefunktionærerne udføre den selv! Lønvilkår Overenskomstansattes løn består af to centralt fastsatte dele: basisløn og rådighedstillæg, samt mulighed for lokalt aftalte tillæg. For tjenestemænd er hele lønnen centralt fastsat. FPO vil naturligvis i samarbejde med CO10 gøre hvad vi kan her ved forårets landsdækkende overenskomstforhandlinger for at forhandle en større løn hjem. Men vi ved jo også godt, at tiderne ikke er til det store gavebord, og modparten mener jo, at vi nærmest skal være glade, hvis det ikke går baglæns! 4

5 N Y T Å R S H I L S E N Hvad angår de lokalt forhandlede tillæg, så er det jo absolut ved jobskifte, man står i den bedste forhandlingssituation. Der er et menighedsråd, der har bestemt sig for, at det lige akkurat er mig, de helst vil have. Så må de også betale den rette pris for varen! FPOs erfaringer er da også, at ved nybesættelser har vi som regel kunnet forhandle os til passende lønninger. Den årlige lokale tillægsforhandling, som i skrivende stund mange steder endnu ikke er afsluttet, har vi endnu ikke et fuldt overblik over, men det er dog tydeligt, at menighedsrådene her sidder meget tungere på pengekasserne. Som udgangspunkt er de årlige tillægsforhandlinger tænkt som en mulighed for at honorere erhvervede kompetencer og andre belønningsværdige aktiviteter siden sidst. Men man skal ikke glemme, at der for mange organisters vedkommende er et lønmæssigt underskud i forhold til de kvalifikationer man besidder ud over PO-uddannelsen. Det har i det gamle stive lønsystem ikke været muligt at honorere den PO-organist, der med fx en konservatorieuddannelse i klaver eller kor har kunnet bidrage ekstraordinært til kirkemusikkens udvikling i sognet. Dette er der nu åbnet op for, blandt andet efter ønske fra arbejdsgiverne. Og dermed er der naturligvis også skabt en forventning hos mange organister om at få en løn, der afspejler disse yderligere kvalifikationer. Såfremt menighedsrådene ønsker at fastholde disse medarbejdere, er der måske behov for en erkendelse af, at lønnen i folkekirken i fremtiden fastsættes efter loven om udbud og efterspørgsel, og ikke længere (kun) af finansministeren. Vi har desværre en fornemmelse af, at mange menighedsråd ofte tilskyndet af deres provst er unødigt påholdne, og vi må så gå ud fra, at netop disse sogne i fremtiden vil opleve stigende vanskeligheder med at skaffe og fastholde kvalificerede organister og andet personale. Jeg skal her ikke undlade at rette en meget stor TAK til vort korps af tillidsrepræsentanter, som (også) i denne sag har gjort et meget stort arbejde. Tjenestemand/Overenskomstansat Ingen af os kan vel sige os helt fri for i forskellige sammenhænge at mene, at alt var nu også bedre i gamle dage". Dette synspunkt findes i velformuleret og velargumenteret form f.eks. i Torsten Mariegaards (TM) artikel i oktobernummeret af PO-bladet. TM mener bl.a. at den individuelle løndannelse kan undergrave organisternes gruppefølelse. Men det dog et spørgsmål, om ikke det 5

6 N Y T Å R S H I L S E N trods alt er mere retfærdigt med et system, der, som det nye, i hvert fald forsøger at indrette lønnen efter arbejdets mængde og indhold samt organistens kompetencer og engagement. I modsætning til det gamle, hvor alle fik samme" løn for ofte meget forskellig arbejdsindsats. TM skriver også, at overenskomsten for ham kun havde én effekt, nemlig at en række fremtidige løntrin blev aflyst i stedet fik jeg så muligheden for hvert år st skulle skrive om, at jeg er helt fantastisk til at gøre mit job ordentligt og derfor skal have et tillæg". TM foretrækker altså her at lønnen kun er bestemt af to ting: klassifikation (tilfældighed og Kirkeministeriets luner) og anciennitet (hvor længe har du været ansat). I det ny system har man selv med sin fagforening i ryggen indflydelse på sin løn. Man kan selvfølgelig vælge ikke at udvikle sig fagligt og gå helt i stå. Så er det vel kun logisk, at lønnen gør det samme. Eller man kan vælge til stadighed at udvide sine kompetencer og sit engagement i yderste konsekvens ved et stillingsskifte og opnå væsentlig bedre lønstigninger end det gamle systems få hundrede kroner om måneden hvert andet år. I øvrigt er det, at blive bedre til sit job, fordi man har beskæftiget sig med det i mange år også en kompetence, man kan søge kvalifikationstillæg for så ancienniteten er ikke helt død! Løn- og ansættelsesforholdene som tjenestemand havde både fordele og bagdele. Den ny overenskomst har absolut også et forbedringspotentiale, og FPO vil fremover ved enhver lejlighed gøre, hvad vi kan for vore medlemmer. Men nu har Kirkeministeriet altså ophævet tjenestemandsansættelsen ud i fremtiden som det efterhånden tidligere er sket på næsten alle andre områder i staten, og overenskomsten står som det bedste, der kunne opnås her og nu. Så velkommen til det 21. århundrede med ti års forsinkelse. Tak til redaktøren Som det allersidste i denne nytårshilsen vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at dette nummer af PO-bladet er det sidste, som er redigeret af journalist Bo Nygaard Larsen. Efter seks og et halvt år har Bo valgt at søge nye udfordringer, og jeg vil gerne på foreningens vegne takke ham for 78 numre af bladet, som under hans redaktion og layout er blevet et maget anerkendt fagblad både i og langt uden for vor egen kreds. Altid et se- og læseværdigt blad. TAK for det, Bo. Godt nytår ønskes I alle Anders Thorup Formand 6

7 RAFFINADERIET.DK Særlige interesser kræver en særlig forsikring! Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på

8 Indra Den store amerikanske stemme der har taget Danmark med storm Hun fandt kærligheden i New York og fulgte den til Århus. Her har hun sammen med sin mand, Benjamin Trærup, skabt en interessant musikalsk trio, der blandt andet har optrådt for Kronprinsparret > > > Tekst Bo Nygaard Larsen Fotos Karolina Zapolska 488

9 489

10 I N D R A Det kan næste ikke være mere dansk. Vi sidder på Hotel Royal i Århus omgivet af malerier fra nationens stolte historie, og få meter fra os rejser Århus Domkirke sig mod sin himmel. Indra Rios-Moore spørger interesseret til malerierne og undrer sig over, hvordan Danmark har kunnet udvikle sig fra de barbariske vikinger til det nuværende monarki. Spørgsmålene er indlysende. Indra Rios- Moore er født i New York og boede i dette hektiske æble indtil for tre år siden, hvor hun flyttede til Århus. Hun kommer fra et land uden en lang historie til ét med en af de længste, og alligevel - eller måske derfor - har hun allerede sat et markant præg på den danske musikscene. Sammen med sin mand, saxofonisten Benjamin Trærup, og bassisten Thomas Sejthen udgør hun trioen Indra. I 2010 udgav de deres debut-cd, og den fik anmelderne til at spidse ørerne så meget op, at Indra Rios-Moore selv blev nomineret i Danish Music Award i kategorien Årets Vokale Jazzudgivelse. Nok vandt hun ikke, men navnet blev slået så meget fast, at trioen blev inviteret til at give en eksklusiv koncert for Kronprinsparret i forbindelse med en kongelig fernisering på kunstmuseeet Aros i efteråret. Det, jeg har opnået, er, hvad mange andre drømmer om. Der findes utrolig mange musikere, der er bedre end jeg, men de har svært ved at få sig etableret. Så jeg føler mig meget privilegeret," siger den 30-årige Indra Rios-Moore beskedent. Hos hende er der ingen typisk amerikansk selvtilfredshed. Hos hende er cool" ikke bare noget, man slynger ud om hvad som helst, for hendes venlige og reflekterende sjæl nægter at lade sig rive med af tilfældige modeluner. Billedet går igen i de overvældende anmeldelser. Jeg prøver ikke at tage anmeldelserne til mig. De er jo subjektive og kun udtryk for, hvad én bestemt person mener. Og jeg kan alligevel kun synge, fordi jeg kan lide det, jeg gør," siger Indra Rios-Moore. Historien om den amerikanske sangerinde er eventyret værdigt. Et tilfælde gjorde, at hun mødte Benjamin Trærup på Manhattan. Hun sang, og han spillede, og han fik hende overtalt til at tage med ham til en konert i Den danske Sømandskirke. Hurtigt stod det klart, at der var mere end musik mellem dem, og i 2006 fløj hun til Danmark for at se nærmere på landet. Året efter flyttede hun permanent hertil, blev gift med sin Benjamin, og selvom hun nu oplever succes, var der langt dertil i begyndelsen. Jeg var meget ensom de første to år. Det var nærmest depressivt, fordi jeg ikke havde noget netværk, og jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet kunne bo i landet," siger Indra Rios-Moore uden omsvøb og fortsætter: På den anden side tænkte jeg hele tiden, at jeg var sammen med den mand, jeg elskede, så hvor galt kunne det gå?" Langsomt fandt hun sit fodfæste takket været nye venskaber og musikken, men 10

11 I N D R A Indratrioen gav i koncerter. To turneer og en ny cd er planlagt her i trods de opmuntrende momenter er hun ikke sen til at fortælle om sin egen begrænsning. Jeg har væsentlig ældre søskende, så jeg følte mig ensom som barn og ung. Musikken var min støtte, og derfor har jeg kun altid sunget for mig selv. Det med at stille sig op for et publikum er stadig en overvindelse. Det har intet med krukkeri at gøre, men jeg er bare genert, og til tider føler jeg ikke, at jeg har den selvtillid, som det kan se ud til, at jeg har," siger hun. Præcis den menneskelige mekanisme var årsagen til, at hun for otte år siden var tæt på at lægge sangen på hylden. Jeg skulle til en prøve, men jeg kunne ikke få ét eneste ord ud. Jeg kunne ikke huske teksten, så i stedet for at synge begyndte jeg at græde. Det betød, at jeg i to-tre år slet ikke sang. Men en dag blev jeg spurgt, om jeg ikke sammen med andre ville synge til en koncert. Det var et lille spillested, så jeg tænkte, at det gik an. Jeg kom og sang - og blandt publikum var Benjamin," siger hun. Resten er så en historie, der først er begyndt for alvor. I 2010 gav trioen Indra 45 koncerter, heraf en stor del i danske kirker. Her i 2011 fortsætter det med fornyet styrke med både turneer i USA og Danmark, og i løbet af sommeren begynder optagelserne til den næste cd. Jeg er meget glad for den succes, jeg var opnået, men det afgørende er, at jeg har mig selv med i det, jeg laver," siger den store amerikanske stemme i Århus. 11

12 V I K A R S A T S E R FPO udmelder anbefalet vikarsats Med virkning fra 2011 har FPOs bestyrelse vedtaget at anbefale følgende vikarsatser: 1 dag = 1410 kr. ½ dag = 705 kr. Det anbefales, kun at anvende disse to satser. Ved en gudstjeneste forlanges dagssatsen. Ved en kirkelig handling forlanges den halve dagstakst. Ved andre vikarieringer anvendes én af satserne efter skøn. Til orientering kan oplyses, at tallene er fremkommet på følgende måde: Der er taget udgangspunkt i en overenskomstansat PO-organist 1. på basisløntrin 2 (1997 niveau): ,00 kr 2. med rådighedstillæg for 1 kirke: ,00 kr 3. samlet løn (1997 niveau): ,00 kr 4. reguleringsprocenten pr. 1. april 2010: 31,0660 % 5. årsløn i nutidskroner": ,96 kr 6. timeløn for et arbejdsår på 1924 timer: 160,97 kr 7. dagløn for 7,4 timer (5 dages uge): 1.191,19 kr 8. plus 18 % pension: 1.405,60 kr 9. afrundet til: 1.410,00 kr Eventuelle fremtidige ændringer af basisløn, rådighedstillæg og reguleringsprocent vil betyde udmelding af nye vikarsatser. Bestyrelsen P.S: - og husk så, aldrig at vikariere uden forudgående skriftlig aftale!!! 12

13 Hanne Tolbøll blokfløjte Cantica Consort tilbyder 2011: Jette Rosendal sopran Helene Jerg cello Nicolai Nielsen cembalo/klaver Dansk Musik Musik med en dansk historie af Ræhs, Holmboe, Telemann og danske sange. 3 4 musikere kr. G. F. Händel Arier og kammermusik fra Händels storhedstid i London. Kan krydres med danske sange. 3 4 musikere kr....eller vælg mellem børnekoncerter, ny musik og orkesterkoncerter på Kontakt Hanne Tolbøll på eller Organist Inge Hermann tilbyder i 2011 et nyt program Sweelinck og hans elever Oplev i ord og toner en fjern men særdeles spændende tidsperiode. Sweelinck boede i Amsterdam hele sit liv , hvor han som ganske ung overtog sin fars embede som organist ved Oude Kerk, netop som calvinismen gjorde sit indtog og brug af orglet ved gudstjenesterne blev forbudt. En stor komponist og en stor pædagog, som orgelstuderende fra hele Europa besøgte, herunder navne som Scheidemann, Scheidt, Schildt, Hasse, Siefert og J. Praetorius. Interessen for Sweelinck og hans samtid er udsprunget af 3 års studier i solistklassen ved Conservatorium van Amsterdam. Læs mere på Tlf

14 BYG PÅ DET KLANGLIGT SOLIDE FUNDAMENT Danhild 25, A10 i lys eg Kan udbygges med hybrakustiske lydgivere For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: I den lille landsbykirke er der jo ikke plads til så mange stemmer!. Nja - og dog. Det er ikke helt rigtigt. Det må være sagt af folk, der ikke vil indse, at nutidens teknologi gør det muligt at skabe smuk lyd med et forholdsvist lille pladsforbrug og budget. Såfremt lyden for 25 stemmer skal skabes af piber, vil det dog være meget pladskrævende. ALLE kirker har råd til et godt orgel! Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karakter. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Tel.: , og

15 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, som aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en enkelt knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Orglet i Dalbyover Kirke SKANDINAVISK ORGELCENTRUM

16 S U S A N N E T H E S B J E R G Den danske orgelstemme i byernes by Paris. Champs-Élysées. Orgelmusik. Kombinationen er næsten himmelsk for PO-organist Susanne Thesbjerg, der er ansat ved Den danske Kirke i byernes by. Et job, hun passer sideløbende med studierne på Saint-Maurkonservatoriet. PO-bladets redaktør har mødt hende. Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen brødbakken siger egentligt det meste. Den velklædte tjener på Restaurant Copenhague tilbyder en selektion af friskbagt brød, og Susanne Thesbjerg nikker stille ned mod det mørke rugbrød. Det er december, på den anden side af panoramaruderne lever Champs-Élysées, og det er fire måneder siden, at den 32-årige organist arriverede til byernes by. Man kommer hurtigt til at savne det danske, når man er hernede, så det gælder om at benytte enhver 16

17 Susanne Thesbjerg på Champs-Élysées med Triumfbuen i baggrunden. Eksotisk for de fleste, men for Susanne Thesbjerg blot en vej, der fører til hendes arbejde. 497

18 S U S A N N E T H E S B J E R G lejlighed til at få for eksempel rugbrød," siger Susanne Thesbjerg. Her i verdens sande hovedstad skal hun frem til august studere på det be-rømte Saint-Maur-konservatorium, mens hun passer stillingen som organist ved Den danske Kirke. Det er en fantastisk mulighed for at dygtiggøre sig. Det er manges drøm at komme til Paris, hvor der findes så mange gode lærere, og som har huset så mange store komponister," siger Susanne Thesbjerg. trækker trådene tilbage til vi Danmark. Susanne Thesbjerg er født og opvokset i en lille landsby ved Stubbekøbing på Falster. Som helt lille begyndte hun at spille på blokfløjte, og i femte klasse blev den skiftet ud med klaveret. Talentet var tydeligt, og da hun gik i niende klasse, spillede hun til sin første højmesse. I 2.G blev takkede hun ja til at blive fast organist ved Tingsted Kirke. I begyndelsen betragtede jeg det bare som et studiejob. Nogle af mine klassekammerater arbejdede i Kvickly," siger hun nøgternt. Men så blev hun grebet af spillet, tog timer hos Niels Bitch Nielsen i Præstø, og i 1999, året efter studenterhuen, fik hun sin PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole. Så kom nogle omskiftelige år som au pair i Sydengland, ophold i Costa Rica, to år på seminariet, to år på musikvidenskab og ét år som organist ved Den danske Sømandskirke i London. Jeg havde aldrig tænkt over, at jeg skulle være organist af profession. Men da jeg læste musikvidenskab, tænkte jeg på, hvad jeg i grunden skulle leve af, og her var svaret så orglet. Og så kunne jeg ligeså godt tage den store eksamen," siger Susanne Thesbjerg. sagt, så gjort, og i 2007 blev så hun optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og har fået undervisning af både Hans Fagius og Bine Bryndorf. To kapaciteter, som hun værdsætter så højt, at hun havde svært ved at se andre muligheder på den anden side af Valby Bakke. Det kunne hun heller ikke, da den kombinerede stilling- og studieplads i Paris blev opslået, som den gør hvert år. Jeg er jo fra landet og tænkte straks, at jeg alligevel ikke ville komme i betragtning. Men så foreslog Bine Bryndorf, at jeg søgte og tog herned," siger Susanne Thesbjerg, der netop nu har orlov fra organiststillingen ved Betlehemskirken i København. På Saint-Maur får hun undervisning af den franske orgelprofessor Eric Lebrun. Repertoiret er fransk barokmusik som Grigny. Franskmændene spiller barok på den velkendte måde. Der er meget legato i udførelsen, og på denne sammenbundne måde leder det tankerne hen til de franske romantikere. Det er ret interessant," siger Susanne Thesbjerg, der mener, at alle danske organister bør rejse ud og blive dygtigere i udlandet. Det giver en anden dimension både 18

19 S U S A N N E T H E S B J E R G musikalsk og menneskeligt. Derfor kan jeg kun opfordre mine kolleger til at tage et år til et andet land. Og så er det altid lidt anderledes at bo i et land, hvor man ikke helt forstår sproget," siger den danske orgelstemme i Paris med et skævt smil. Og så fortsætter hun: Al undervisning hernede er på fransk, og derfor kan man godt miste nogle pointer, når man som jeg ikke forstår sproget helt. For eksempel troede jeg længe, at undervisningen sluttede klokken 16, for da gik de andre. Og så gik jeg også hjem. Men en dag gik jeg så efter dem, og det viste sig, at de gik i auditoriet for at få mere undervisning". champs-élysées ligner sig selv med biler i flere baner og brede fortorv med fortravlede nationaliteter. De kendte mærkevarer kæmper om kreditkortene, men for Susanne Thesbjerg bliver det som regel kun til kigget. Hun er klassisk studerende med bopæl i studenterbyen og et ophold finansieret af fonde og legater. I Den danske Kirke får hun et vederlag for sit arbejde, men for Susanne Thesbjerg ligger den største løn i kirkens 20-stemmers orgel. Med studiet er det afgørende at have et orgel at øve på. Men hvor finder man lige et ledigt orgel i Paris? Derfor er jeg meget priviligeret, og mine medstuderende er da også misundelige over de muligheder, jeg har. Og med den placering," siger Susanne Thesbjerg og refererer til kirkens beliggenhed tæt på Triumfbuen. Hun går op ad trappen til orglet og sætter sig ved den blåmalede facade. Jeg elsker at øve mig til højmessen. Som instrument har orglet så mange klangmuligheder, at jeg gør, hvad jeg kan for at variere mig. Det gælder også mit spil, og jeg prøver på ikke at spille to salmer på den samme måde - hvadenten jeg er i Danmark eller i Paris," siger Susanne Thesbjerg. det blå orgel den danske Kirke i Paris, Frederikskirken, ligger i rue Lord de Byron - lige bag Champs- Élysées. Kirken er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker. Orglet er på 20 stemmer og to manualer, og er bygget af Marcussen & Søn i Orgelhuset er malet blåt og passer godt ind i kirkerummet. Orglets stemmer er fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Mest interssante stemme er klokkespillet i svelleværket. 19

20 D E B A T F O R U M Brug FPOs debatforum på hjemmesiden Det længe ventede debatforum på hjemmesiden åbnede i november i noget nær ubemærkethed. Men det er der nu og er der for at bruges. Det er jer medlemmer, der bestemmer hvad debatten skal dreje sig om. Alle emner, der relaterer sig bare løseligt til organistfaget er velkomne. Det er også oplagt at stille spørgsmål til overenskomsten, som stadig giver anledning til tvivl hos mange. Det er derfor også udmærket bare at logge ind og se, hvad der sker. Gå ind på fpo.dk, log ind på medlemssiden med -adresse og medlemsnr., læs den korte vejledning, og så er det bare i gang ved tasterne. God fornøjelse! Vesti / Munk Guitarduo Den klassiske guitarduo med Frederik Munk Larsen og Thea Vesti Pedersen præsenterer medrivende koncerter, der sprudler af klangfuld virtuositet, temperament og spilleglæde. Koncerterne indeholder klassiske værker af blandt andre Scarlatti og Sor, argentinsk tango af Piazolla og en suite af smukke danske salmer, ledsaget af små fortællinger om værker og komponister. Pris 8000 kr. Booking:

21 Mie Korp Sloth Tlf

22 22

23 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 23

24 GIV DIT KOR INSPIRATION! KONCERTSAMARBEJDE MED TRESAFINADO - dine korsangere møder professionelle musikere - - fleksibel sværhedsgrad en-, to- eller trestemmigt - Mange begejstrede tilbagemeldinger fra korsangere og -ledere. NU 13 SANGE OG SALMER sat i musik af salmeprisvinder Torsten Borbye Nielsen for pige-, ungdoms- eller børnekor. - dansk salmetradition forenes med Latinamerikas verden af pulserende rytmer og klange farverigt, flertydigt, forunderligt! Netop udkommet på CDen: Guds Fodspor går gennem græsset hør musikken på www. tresafinado.dk klik på Musik og læs mere Information & indstuderingsmateriale: Fastnet: Mobil: Afonso, percussion Torsten, guitar Pia, fløjte 24

25 Hav altid et forspil ved hånden Flot introduktionstilbud på verdens største samling hos Forlaget DanMus Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

26 Til vore annoncører Al henvendelse vedrørende annoncer skal for fremtiden ske til vores nye redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, Faksegade 7, 3.th., 2100 København Ø., tlf , mobil , www. wihre.dk. hvis du mangler viden om din forening 26

27 27

28 A N M E L D E L S E R Tresafinado og Brønderslev Kirkes Kor: Guds fodspor går gennem græsset. Kr. 139,-. Kan købes via Tilfældet har det med at vise vejen. I 2005 mødtes guitaristen og komponisten Torsten Borbye Nielsen og organist Lone Frederiksen. De to passionerede musikere fandt hurtigt sammen i et samarbejde, der sidste år kulminerede med udgivelsen af denne eminente cd. Guds fodspor går gennem græsset er et eksemel på, hvordan man let og ubesværet kan få genrer til at mødes - fra de sydamerikanske toner til den danske kirkemusiktradition. Samtlige 13 salmer har tekst og melodi af Torsten Borbye Nielsen, der for længst har slået sit navn fast på den kirkelige musikscene. Teksterne er overvejende bibelske eller inspireret af bibelen, og Torsten Borbye Nielsens musik virker forfriskende på de velkendte historier, ligesom ideen med at skrive værker til både kor og trio fungerer særdeles fremragende. Lone Frederiksen leverer en sublim indsats i sin direktion af koret, og hun er - sammen med trioen Tresafinado således med til at efterlade det gode helhedsindtryk, hvor alt er gået op i en højere enhed. Det er en fornøjelse at lytte til de 13 sange og salmer, og det er prisværdigt, at der fortsat er nogle, der insisterer på, at denne genre også har noget at byde på i vor moderne tid. Tekst Bo Nygaard Larsen 28

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG!

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG! 01 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN UNDGÅR DU 6EKSAMENSANGST FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER NOVO NORDISK: Vi vil have engagerede elever, der vil prøve sig selv af og gøre en indsats TYVSTART PÅ ARBEJDSMARKEDET:

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere