PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz og spankuleret forbi de dyre juvelerer over på den anden side af pladsen til nummer 12. Her døde Chopin den 17. oktober Selv i vinterkulden er stedet værd at dvæle ved længe, for netop Chopin står som en arketypisk repræsentant for den sande musiker. Dur forenet med mol i både privatlivet og kompositionerne, og det er netop i den kontrast, at det fulde menneskeliv træder frem. Sådan er musikkens sande væsen. Intet andet end mennesket og musikken, som det også var for Saint-Säens, Messiaen, Widor og Franck. Himlen er nær, og via Seinen når jeg frem til det større vand og Danmark med de mange små og mindre kirker. Her har jeg gennem de sidste seks og et halvt år haft min gang via mail, telefon og personligt fremmøde for at tegne et billede af den danske PO-stand fra 2004 til nu. Og nu er det så slut. Med dette nummer træder jeg med bohemens værdighed ned fra redaktørpiedestalen for at hellige mig mine andre professionelle gøremål som Danske Sømands- og Udlandskirker, Roskilde Stift, bøger, foredrag og andre arbejder. Jeg giver hånd og takker for den venlighed og respekt, jeg har mødt gennem årene. Det er gensidigt, og jeg vil derfor gerne takke bestyrelsen og sekretariatet for samarbejdet gennem årene. Det gælder særligt formand Anders Thorup og næstformand Helle Zederkof, med hvem jeg har haft en tæt og frugtbart arbejdsrelation. Det gælder annoncørerne, og det gælder de mange anmeldere, der gennem årene har skrevet gode og inspirerende anmeldelser til bladet. Men først og sidst gælder det alle jer læsere, der altid har talt så pænt om mit arbejde. Af hjertet tak for det. Tak for tiden og ikke mindst tak for det hele. Au revoir til jer, PO- og BO-bladet - og så tilbage til Paris. Bo Nygaard Larsen, redaktør 2

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk Foto Istockphoto Formandens nytårshilsen Traditionen tro bringer årets første nummer af PO-bladet en nytårshilsen fra formand Anders Thorup. Side 4-6 Den store stemme Indra Rios-Moore er amerikansk sangerinde med stor succes i Danmark. PO-bladet har mødt hende. Side 8-11 Dansk organist i Paris Susanne Thesbjerg er organist ved Den danske Kirke i Paris. PO-bladet har mødt hende til en snak om den franske musik på det danske orgel. Side BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Foto Bo Nygaard Larsen Forsiden Indra Rios-Moore Foto: Karolina Zapolska

4 N Y T Å R S H I L S E N Formandens nytårshilsen Nytåret er sædvanligvis en tid for det lidt videre perspektiv. I min nytårshilsen for et år siden var synsvinklen overvejende fremadrettet vi stod over for det første år med den ny overenskomst. I år kigger vi overvejende tilbage. Jeg vil lige som sidst år dele oversigten op på ansættelses-, arbejds- og lønvilkår. Ansættelsesvilkår Sidste år måtte jeg konstatere, at menighedsrådene havde en del begyndervanskeligheder med udformningen af ansættelsesbeviser og opslag. Her er situationen desværre ikke væsentligt forbedret, men menighedsrådene står også tit i en håbløs situation med ukoordineret og ofte direkte forkert rådgivning fra Landsforeningen, stifterne og provsterne. Ikke mindst de mange steder nyligt ansatte provstirådgivere har i flere tilfælde vist sig totalt inkompetente og har gjort mere skade end gavn. Der er dog begrundet forhåbning om en bedring. Arbejdsvilkår Overgangen til femdagesuge for alle og til månedsvarsling af arbejds- og rådighedstid for overenskomstansatte er kommet i gang med meget varierende hastighed i de forskellige sogne. Nogle steder har organisterne dog også været næsten for flinke og tålmodige. Godt nok skal man også i egen interesse være fleksibel og forstående, men nogle gange bliver man altså nødt til at stå på sin ret! Og kære menighedsråd hvor svært kan det være? Fra alle steder, hvor man er kommet godt i gang, forlyder det, at planlægningen går meget lettere, når man blot har prøvet at udfylde månedseller kvartalsskemaer nogle få gange. Og det meldes også entydigt, at der er størst gensidig tilfredshed med systemet de steder, hvor man i størst mulig grad inddrager de ansatte i planlægningen eller ligefrem lader kirkefunktionærerne udføre den selv! Lønvilkår Overenskomstansattes løn består af to centralt fastsatte dele: basisløn og rådighedstillæg, samt mulighed for lokalt aftalte tillæg. For tjenestemænd er hele lønnen centralt fastsat. FPO vil naturligvis i samarbejde med CO10 gøre hvad vi kan her ved forårets landsdækkende overenskomstforhandlinger for at forhandle en større løn hjem. Men vi ved jo også godt, at tiderne ikke er til det store gavebord, og modparten mener jo, at vi nærmest skal være glade, hvis det ikke går baglæns! 4

5 N Y T Å R S H I L S E N Hvad angår de lokalt forhandlede tillæg, så er det jo absolut ved jobskifte, man står i den bedste forhandlingssituation. Der er et menighedsråd, der har bestemt sig for, at det lige akkurat er mig, de helst vil have. Så må de også betale den rette pris for varen! FPOs erfaringer er da også, at ved nybesættelser har vi som regel kunnet forhandle os til passende lønninger. Den årlige lokale tillægsforhandling, som i skrivende stund mange steder endnu ikke er afsluttet, har vi endnu ikke et fuldt overblik over, men det er dog tydeligt, at menighedsrådene her sidder meget tungere på pengekasserne. Som udgangspunkt er de årlige tillægsforhandlinger tænkt som en mulighed for at honorere erhvervede kompetencer og andre belønningsværdige aktiviteter siden sidst. Men man skal ikke glemme, at der for mange organisters vedkommende er et lønmæssigt underskud i forhold til de kvalifikationer man besidder ud over PO-uddannelsen. Det har i det gamle stive lønsystem ikke været muligt at honorere den PO-organist, der med fx en konservatorieuddannelse i klaver eller kor har kunnet bidrage ekstraordinært til kirkemusikkens udvikling i sognet. Dette er der nu åbnet op for, blandt andet efter ønske fra arbejdsgiverne. Og dermed er der naturligvis også skabt en forventning hos mange organister om at få en løn, der afspejler disse yderligere kvalifikationer. Såfremt menighedsrådene ønsker at fastholde disse medarbejdere, er der måske behov for en erkendelse af, at lønnen i folkekirken i fremtiden fastsættes efter loven om udbud og efterspørgsel, og ikke længere (kun) af finansministeren. Vi har desværre en fornemmelse af, at mange menighedsråd ofte tilskyndet af deres provst er unødigt påholdne, og vi må så gå ud fra, at netop disse sogne i fremtiden vil opleve stigende vanskeligheder med at skaffe og fastholde kvalificerede organister og andet personale. Jeg skal her ikke undlade at rette en meget stor TAK til vort korps af tillidsrepræsentanter, som (også) i denne sag har gjort et meget stort arbejde. Tjenestemand/Overenskomstansat Ingen af os kan vel sige os helt fri for i forskellige sammenhænge at mene, at alt var nu også bedre i gamle dage". Dette synspunkt findes i velformuleret og velargumenteret form f.eks. i Torsten Mariegaards (TM) artikel i oktobernummeret af PO-bladet. TM mener bl.a. at den individuelle løndannelse kan undergrave organisternes gruppefølelse. Men det dog et spørgsmål, om ikke det 5

6 N Y T Å R S H I L S E N trods alt er mere retfærdigt med et system, der, som det nye, i hvert fald forsøger at indrette lønnen efter arbejdets mængde og indhold samt organistens kompetencer og engagement. I modsætning til det gamle, hvor alle fik samme" løn for ofte meget forskellig arbejdsindsats. TM skriver også, at overenskomsten for ham kun havde én effekt, nemlig at en række fremtidige løntrin blev aflyst i stedet fik jeg så muligheden for hvert år st skulle skrive om, at jeg er helt fantastisk til at gøre mit job ordentligt og derfor skal have et tillæg". TM foretrækker altså her at lønnen kun er bestemt af to ting: klassifikation (tilfældighed og Kirkeministeriets luner) og anciennitet (hvor længe har du været ansat). I det ny system har man selv med sin fagforening i ryggen indflydelse på sin løn. Man kan selvfølgelig vælge ikke at udvikle sig fagligt og gå helt i stå. Så er det vel kun logisk, at lønnen gør det samme. Eller man kan vælge til stadighed at udvide sine kompetencer og sit engagement i yderste konsekvens ved et stillingsskifte og opnå væsentlig bedre lønstigninger end det gamle systems få hundrede kroner om måneden hvert andet år. I øvrigt er det, at blive bedre til sit job, fordi man har beskæftiget sig med det i mange år også en kompetence, man kan søge kvalifikationstillæg for så ancienniteten er ikke helt død! Løn- og ansættelsesforholdene som tjenestemand havde både fordele og bagdele. Den ny overenskomst har absolut også et forbedringspotentiale, og FPO vil fremover ved enhver lejlighed gøre, hvad vi kan for vore medlemmer. Men nu har Kirkeministeriet altså ophævet tjenestemandsansættelsen ud i fremtiden som det efterhånden tidligere er sket på næsten alle andre områder i staten, og overenskomsten står som det bedste, der kunne opnås her og nu. Så velkommen til det 21. århundrede med ti års forsinkelse. Tak til redaktøren Som det allersidste i denne nytårshilsen vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at dette nummer af PO-bladet er det sidste, som er redigeret af journalist Bo Nygaard Larsen. Efter seks og et halvt år har Bo valgt at søge nye udfordringer, og jeg vil gerne på foreningens vegne takke ham for 78 numre af bladet, som under hans redaktion og layout er blevet et maget anerkendt fagblad både i og langt uden for vor egen kreds. Altid et se- og læseværdigt blad. TAK for det, Bo. Godt nytår ønskes I alle Anders Thorup Formand 6

7 RAFFINADERIET.DK Særlige interesser kræver en særlig forsikring! Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på

8 Indra Den store amerikanske stemme der har taget Danmark med storm Hun fandt kærligheden i New York og fulgte den til Århus. Her har hun sammen med sin mand, Benjamin Trærup, skabt en interessant musikalsk trio, der blandt andet har optrådt for Kronprinsparret > > > Tekst Bo Nygaard Larsen Fotos Karolina Zapolska 488

9 489

10 I N D R A Det kan næste ikke være mere dansk. Vi sidder på Hotel Royal i Århus omgivet af malerier fra nationens stolte historie, og få meter fra os rejser Århus Domkirke sig mod sin himmel. Indra Rios-Moore spørger interesseret til malerierne og undrer sig over, hvordan Danmark har kunnet udvikle sig fra de barbariske vikinger til det nuværende monarki. Spørgsmålene er indlysende. Indra Rios- Moore er født i New York og boede i dette hektiske æble indtil for tre år siden, hvor hun flyttede til Århus. Hun kommer fra et land uden en lang historie til ét med en af de længste, og alligevel - eller måske derfor - har hun allerede sat et markant præg på den danske musikscene. Sammen med sin mand, saxofonisten Benjamin Trærup, og bassisten Thomas Sejthen udgør hun trioen Indra. I 2010 udgav de deres debut-cd, og den fik anmelderne til at spidse ørerne så meget op, at Indra Rios-Moore selv blev nomineret i Danish Music Award i kategorien Årets Vokale Jazzudgivelse. Nok vandt hun ikke, men navnet blev slået så meget fast, at trioen blev inviteret til at give en eksklusiv koncert for Kronprinsparret i forbindelse med en kongelig fernisering på kunstmuseeet Aros i efteråret. Det, jeg har opnået, er, hvad mange andre drømmer om. Der findes utrolig mange musikere, der er bedre end jeg, men de har svært ved at få sig etableret. Så jeg føler mig meget privilegeret," siger den 30-årige Indra Rios-Moore beskedent. Hos hende er der ingen typisk amerikansk selvtilfredshed. Hos hende er cool" ikke bare noget, man slynger ud om hvad som helst, for hendes venlige og reflekterende sjæl nægter at lade sig rive med af tilfældige modeluner. Billedet går igen i de overvældende anmeldelser. Jeg prøver ikke at tage anmeldelserne til mig. De er jo subjektive og kun udtryk for, hvad én bestemt person mener. Og jeg kan alligevel kun synge, fordi jeg kan lide det, jeg gør," siger Indra Rios-Moore. Historien om den amerikanske sangerinde er eventyret værdigt. Et tilfælde gjorde, at hun mødte Benjamin Trærup på Manhattan. Hun sang, og han spillede, og han fik hende overtalt til at tage med ham til en konert i Den danske Sømandskirke. Hurtigt stod det klart, at der var mere end musik mellem dem, og i 2006 fløj hun til Danmark for at se nærmere på landet. Året efter flyttede hun permanent hertil, blev gift med sin Benjamin, og selvom hun nu oplever succes, var der langt dertil i begyndelsen. Jeg var meget ensom de første to år. Det var nærmest depressivt, fordi jeg ikke havde noget netværk, og jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet kunne bo i landet," siger Indra Rios-Moore uden omsvøb og fortsætter: På den anden side tænkte jeg hele tiden, at jeg var sammen med den mand, jeg elskede, så hvor galt kunne det gå?" Langsomt fandt hun sit fodfæste takket været nye venskaber og musikken, men 10

11 I N D R A Indratrioen gav i koncerter. To turneer og en ny cd er planlagt her i trods de opmuntrende momenter er hun ikke sen til at fortælle om sin egen begrænsning. Jeg har væsentlig ældre søskende, så jeg følte mig ensom som barn og ung. Musikken var min støtte, og derfor har jeg kun altid sunget for mig selv. Det med at stille sig op for et publikum er stadig en overvindelse. Det har intet med krukkeri at gøre, men jeg er bare genert, og til tider føler jeg ikke, at jeg har den selvtillid, som det kan se ud til, at jeg har," siger hun. Præcis den menneskelige mekanisme var årsagen til, at hun for otte år siden var tæt på at lægge sangen på hylden. Jeg skulle til en prøve, men jeg kunne ikke få ét eneste ord ud. Jeg kunne ikke huske teksten, så i stedet for at synge begyndte jeg at græde. Det betød, at jeg i to-tre år slet ikke sang. Men en dag blev jeg spurgt, om jeg ikke sammen med andre ville synge til en koncert. Det var et lille spillested, så jeg tænkte, at det gik an. Jeg kom og sang - og blandt publikum var Benjamin," siger hun. Resten er så en historie, der først er begyndt for alvor. I 2010 gav trioen Indra 45 koncerter, heraf en stor del i danske kirker. Her i 2011 fortsætter det med fornyet styrke med både turneer i USA og Danmark, og i løbet af sommeren begynder optagelserne til den næste cd. Jeg er meget glad for den succes, jeg var opnået, men det afgørende er, at jeg har mig selv med i det, jeg laver," siger den store amerikanske stemme i Århus. 11

12 V I K A R S A T S E R FPO udmelder anbefalet vikarsats Med virkning fra 2011 har FPOs bestyrelse vedtaget at anbefale følgende vikarsatser: 1 dag = 1410 kr. ½ dag = 705 kr. Det anbefales, kun at anvende disse to satser. Ved en gudstjeneste forlanges dagssatsen. Ved en kirkelig handling forlanges den halve dagstakst. Ved andre vikarieringer anvendes én af satserne efter skøn. Til orientering kan oplyses, at tallene er fremkommet på følgende måde: Der er taget udgangspunkt i en overenskomstansat PO-organist 1. på basisløntrin 2 (1997 niveau): ,00 kr 2. med rådighedstillæg for 1 kirke: ,00 kr 3. samlet løn (1997 niveau): ,00 kr 4. reguleringsprocenten pr. 1. april 2010: 31,0660 % 5. årsløn i nutidskroner": ,96 kr 6. timeløn for et arbejdsår på 1924 timer: 160,97 kr 7. dagløn for 7,4 timer (5 dages uge): 1.191,19 kr 8. plus 18 % pension: 1.405,60 kr 9. afrundet til: 1.410,00 kr Eventuelle fremtidige ændringer af basisløn, rådighedstillæg og reguleringsprocent vil betyde udmelding af nye vikarsatser. Bestyrelsen P.S: - og husk så, aldrig at vikariere uden forudgående skriftlig aftale!!! 12

13 Hanne Tolbøll blokfløjte Cantica Consort tilbyder 2011: Jette Rosendal sopran Helene Jerg cello Nicolai Nielsen cembalo/klaver Dansk Musik Musik med en dansk historie af Ræhs, Holmboe, Telemann og danske sange. 3 4 musikere kr. G. F. Händel Arier og kammermusik fra Händels storhedstid i London. Kan krydres med danske sange. 3 4 musikere kr....eller vælg mellem børnekoncerter, ny musik og orkesterkoncerter på Kontakt Hanne Tolbøll på eller Organist Inge Hermann tilbyder i 2011 et nyt program Sweelinck og hans elever Oplev i ord og toner en fjern men særdeles spændende tidsperiode. Sweelinck boede i Amsterdam hele sit liv , hvor han som ganske ung overtog sin fars embede som organist ved Oude Kerk, netop som calvinismen gjorde sit indtog og brug af orglet ved gudstjenesterne blev forbudt. En stor komponist og en stor pædagog, som orgelstuderende fra hele Europa besøgte, herunder navne som Scheidemann, Scheidt, Schildt, Hasse, Siefert og J. Praetorius. Interessen for Sweelinck og hans samtid er udsprunget af 3 års studier i solistklassen ved Conservatorium van Amsterdam. Læs mere på Tlf

14 BYG PÅ DET KLANGLIGT SOLIDE FUNDAMENT Danhild 25, A10 i lys eg Kan udbygges med hybrakustiske lydgivere For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god stemme af typen Principal 8. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance. Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard. MÅNEDENS ANTIDOGME: I den lille landsbykirke er der jo ikke plads til så mange stemmer!. Nja - og dog. Det er ikke helt rigtigt. Det må være sagt af folk, der ikke vil indse, at nutidens teknologi gør det muligt at skabe smuk lyd med et forholdsvist lille pladsforbrug og budget. Såfremt lyden for 25 stemmer skal skabes af piber, vil det dog være meget pladskrævende. ALLE kirker har råd til et godt orgel! Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karakter. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Tel.: , og

15 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, som aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en enkelt knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Orglet i Dalbyover Kirke SKANDINAVISK ORGELCENTRUM

16 S U S A N N E T H E S B J E R G Den danske orgelstemme i byernes by Paris. Champs-Élysées. Orgelmusik. Kombinationen er næsten himmelsk for PO-organist Susanne Thesbjerg, der er ansat ved Den danske Kirke i byernes by. Et job, hun passer sideløbende med studierne på Saint-Maurkonservatoriet. PO-bladets redaktør har mødt hende. Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen brødbakken siger egentligt det meste. Den velklædte tjener på Restaurant Copenhague tilbyder en selektion af friskbagt brød, og Susanne Thesbjerg nikker stille ned mod det mørke rugbrød. Det er december, på den anden side af panoramaruderne lever Champs-Élysées, og det er fire måneder siden, at den 32-årige organist arriverede til byernes by. Man kommer hurtigt til at savne det danske, når man er hernede, så det gælder om at benytte enhver 16

17 Susanne Thesbjerg på Champs-Élysées med Triumfbuen i baggrunden. Eksotisk for de fleste, men for Susanne Thesbjerg blot en vej, der fører til hendes arbejde. 497

18 S U S A N N E T H E S B J E R G lejlighed til at få for eksempel rugbrød," siger Susanne Thesbjerg. Her i verdens sande hovedstad skal hun frem til august studere på det be-rømte Saint-Maur-konservatorium, mens hun passer stillingen som organist ved Den danske Kirke. Det er en fantastisk mulighed for at dygtiggøre sig. Det er manges drøm at komme til Paris, hvor der findes så mange gode lærere, og som har huset så mange store komponister," siger Susanne Thesbjerg. trækker trådene tilbage til vi Danmark. Susanne Thesbjerg er født og opvokset i en lille landsby ved Stubbekøbing på Falster. Som helt lille begyndte hun at spille på blokfløjte, og i femte klasse blev den skiftet ud med klaveret. Talentet var tydeligt, og da hun gik i niende klasse, spillede hun til sin første højmesse. I 2.G blev takkede hun ja til at blive fast organist ved Tingsted Kirke. I begyndelsen betragtede jeg det bare som et studiejob. Nogle af mine klassekammerater arbejdede i Kvickly," siger hun nøgternt. Men så blev hun grebet af spillet, tog timer hos Niels Bitch Nielsen i Præstø, og i 1999, året efter studenterhuen, fik hun sin PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole. Så kom nogle omskiftelige år som au pair i Sydengland, ophold i Costa Rica, to år på seminariet, to år på musikvidenskab og ét år som organist ved Den danske Sømandskirke i London. Jeg havde aldrig tænkt over, at jeg skulle være organist af profession. Men da jeg læste musikvidenskab, tænkte jeg på, hvad jeg i grunden skulle leve af, og her var svaret så orglet. Og så kunne jeg ligeså godt tage den store eksamen," siger Susanne Thesbjerg. sagt, så gjort, og i 2007 blev så hun optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og har fået undervisning af både Hans Fagius og Bine Bryndorf. To kapaciteter, som hun værdsætter så højt, at hun havde svært ved at se andre muligheder på den anden side af Valby Bakke. Det kunne hun heller ikke, da den kombinerede stilling- og studieplads i Paris blev opslået, som den gør hvert år. Jeg er jo fra landet og tænkte straks, at jeg alligevel ikke ville komme i betragtning. Men så foreslog Bine Bryndorf, at jeg søgte og tog herned," siger Susanne Thesbjerg, der netop nu har orlov fra organiststillingen ved Betlehemskirken i København. På Saint-Maur får hun undervisning af den franske orgelprofessor Eric Lebrun. Repertoiret er fransk barokmusik som Grigny. Franskmændene spiller barok på den velkendte måde. Der er meget legato i udførelsen, og på denne sammenbundne måde leder det tankerne hen til de franske romantikere. Det er ret interessant," siger Susanne Thesbjerg, der mener, at alle danske organister bør rejse ud og blive dygtigere i udlandet. Det giver en anden dimension både 18

19 S U S A N N E T H E S B J E R G musikalsk og menneskeligt. Derfor kan jeg kun opfordre mine kolleger til at tage et år til et andet land. Og så er det altid lidt anderledes at bo i et land, hvor man ikke helt forstår sproget," siger den danske orgelstemme i Paris med et skævt smil. Og så fortsætter hun: Al undervisning hernede er på fransk, og derfor kan man godt miste nogle pointer, når man som jeg ikke forstår sproget helt. For eksempel troede jeg længe, at undervisningen sluttede klokken 16, for da gik de andre. Og så gik jeg også hjem. Men en dag gik jeg så efter dem, og det viste sig, at de gik i auditoriet for at få mere undervisning". champs-élysées ligner sig selv med biler i flere baner og brede fortorv med fortravlede nationaliteter. De kendte mærkevarer kæmper om kreditkortene, men for Susanne Thesbjerg bliver det som regel kun til kigget. Hun er klassisk studerende med bopæl i studenterbyen og et ophold finansieret af fonde og legater. I Den danske Kirke får hun et vederlag for sit arbejde, men for Susanne Thesbjerg ligger den største løn i kirkens 20-stemmers orgel. Med studiet er det afgørende at have et orgel at øve på. Men hvor finder man lige et ledigt orgel i Paris? Derfor er jeg meget priviligeret, og mine medstuderende er da også misundelige over de muligheder, jeg har. Og med den placering," siger Susanne Thesbjerg og refererer til kirkens beliggenhed tæt på Triumfbuen. Hun går op ad trappen til orglet og sætter sig ved den blåmalede facade. Jeg elsker at øve mig til højmessen. Som instrument har orglet så mange klangmuligheder, at jeg gør, hvad jeg kan for at variere mig. Det gælder også mit spil, og jeg prøver på ikke at spille to salmer på den samme måde - hvadenten jeg er i Danmark eller i Paris," siger Susanne Thesbjerg. det blå orgel den danske Kirke i Paris, Frederikskirken, ligger i rue Lord de Byron - lige bag Champs- Élysées. Kirken er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker. Orglet er på 20 stemmer og to manualer, og er bygget af Marcussen & Søn i Orgelhuset er malet blåt og passer godt ind i kirkerummet. Orglets stemmer er fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Mest interssante stemme er klokkespillet i svelleværket. 19

20 D E B A T F O R U M Brug FPOs debatforum på hjemmesiden Det længe ventede debatforum på hjemmesiden åbnede i november i noget nær ubemærkethed. Men det er der nu og er der for at bruges. Det er jer medlemmer, der bestemmer hvad debatten skal dreje sig om. Alle emner, der relaterer sig bare løseligt til organistfaget er velkomne. Det er også oplagt at stille spørgsmål til overenskomsten, som stadig giver anledning til tvivl hos mange. Det er derfor også udmærket bare at logge ind og se, hvad der sker. Gå ind på fpo.dk, log ind på medlemssiden med -adresse og medlemsnr., læs den korte vejledning, og så er det bare i gang ved tasterne. God fornøjelse! Vesti / Munk Guitarduo Den klassiske guitarduo med Frederik Munk Larsen og Thea Vesti Pedersen præsenterer medrivende koncerter, der sprudler af klangfuld virtuositet, temperament og spilleglæde. Koncerterne indeholder klassiske værker af blandt andre Scarlatti og Sor, argentinsk tango af Piazolla og en suite af smukke danske salmer, ledsaget af små fortællinger om værker og komponister. Pris 8000 kr. Booking:

21 Mie Korp Sloth Tlf

22 22

23 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 23

24 GIV DIT KOR INSPIRATION! KONCERTSAMARBEJDE MED TRESAFINADO - dine korsangere møder professionelle musikere - - fleksibel sværhedsgrad en-, to- eller trestemmigt - Mange begejstrede tilbagemeldinger fra korsangere og -ledere. NU 13 SANGE OG SALMER sat i musik af salmeprisvinder Torsten Borbye Nielsen for pige-, ungdoms- eller børnekor. - dansk salmetradition forenes med Latinamerikas verden af pulserende rytmer og klange farverigt, flertydigt, forunderligt! Netop udkommet på CDen: Guds Fodspor går gennem græsset hør musikken på www. tresafinado.dk klik på Musik og læs mere Information & indstuderingsmateriale: Fastnet: Mobil: Afonso, percussion Torsten, guitar Pia, fløjte 24

25 Hav altid et forspil ved hånden Flot introduktionstilbud på verdens største samling hos Forlaget DanMus Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

26 Til vore annoncører Al henvendelse vedrørende annoncer skal for fremtiden ske til vores nye redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, Faksegade 7, 3.th., 2100 København Ø., tlf , mobil , www. wihre.dk. hvis du mangler viden om din forening 26

27 27

28 A N M E L D E L S E R Tresafinado og Brønderslev Kirkes Kor: Guds fodspor går gennem græsset. Kr. 139,-. Kan købes via Tilfældet har det med at vise vejen. I 2005 mødtes guitaristen og komponisten Torsten Borbye Nielsen og organist Lone Frederiksen. De to passionerede musikere fandt hurtigt sammen i et samarbejde, der sidste år kulminerede med udgivelsen af denne eminente cd. Guds fodspor går gennem græsset er et eksemel på, hvordan man let og ubesværet kan få genrer til at mødes - fra de sydamerikanske toner til den danske kirkemusiktradition. Samtlige 13 salmer har tekst og melodi af Torsten Borbye Nielsen, der for længst har slået sit navn fast på den kirkelige musikscene. Teksterne er overvejende bibelske eller inspireret af bibelen, og Torsten Borbye Nielsens musik virker forfriskende på de velkendte historier, ligesom ideen med at skrive værker til både kor og trio fungerer særdeles fremragende. Lone Frederiksen leverer en sublim indsats i sin direktion af koret, og hun er - sammen med trioen Tresafinado således med til at efterlade det gode helhedsindtryk, hvor alt er gået op i en højere enhed. Det er en fornøjelse at lytte til de 13 sange og salmer, og det er prisværdigt, at der fortsat er nogle, der insisterer på, at denne genre også har noget at byde på i vor moderne tid. Tekst Bo Nygaard Larsen 28

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM VIL DU HA MERE I LØN? Af Helle Zederkof, næstformand for FPO Når disse linjer læses, er en del i gang efter en god brugt ferie, andre er midt i deres ferie

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 "SLIP DIN INDRE SANGER LØS"

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 SLIP DIN INDRE SANGER LØS Erhvervskvinder.dk AALBORG JANUAR M Ø D E T MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 Mandag, den 9. januar 2006. "SLIP DIN INDRE SANGER LØS" Hvad enten, du tror, du ikke kan synge, eller du elsker at

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. 1 plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. Kammermusik 2 I 1709 gennemførte Frederik d. IV en noget lyssky

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Fokus på arbejdsmiljø I sidste nummer af PO-bladet var der et interview med SFs kirkeordfører Pernille Vigsø Bagge, der efterlyste en

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne.

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Kirkemusikhøjskole 2012-13 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Velkommen til endnu en sæson i Kirkemusikhøjskolen. Denne sæson vil være præget af variation, inspiration og

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Erik W. Pedersen Livet vil os kun det bedste Som indehaver af flere verdensrekorder, i forskellige

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Nytårshilsen Efter forhåbentlig vel at have overstået den travle juletid, er det nu tid for at ønske hinanden et rigtig godt nytår.

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Middelalderensemblet GIÒIA Antal medvirkende: 3 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk, fortælling, tidlig musik onid=540 I en medrivende strøm af instrumental

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere