positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 2, 2012 positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

2 Grobund for vækst og udbytte TO NYE KREDITKURSER TIL DIG Finanssektorens Uddannelsescenter udbyder nu to nye kreditkurser til privatrådgivere, der arbejder med kredit i hverdagen. Klæd kunden bedre på til kredit - i alle livets faser Dit udbytte: Du optimerer kundens økonomi og din indtjening. Du får de rigtige værktøjer i spil. Du kan gennemskue de kreditmæssige konsekvenser i kundernes dispositioner. Du får sat de rigtige rammer for den gode kunde. Kurset afholdes den 8. maj Kredit i medgang og modgang - gør noget (mere) Dit udbytte: Du får kunden som sparringspartner i en svær situation. Du får opskriften på den gode kreditsamtale. Du finder sammenhænge og løsninger sammen med kunden. Du optimerer kundens økonomi og minimerer tab. Kurset afholdes den 6. juni Kurserne skal ses uafhængigt af hinanden men kan med fordel supplere hinanden. Se mere på Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, Tlf , Finanssektorens Uddannelsescenter

3 indhold 16 EN RIGTIG FRØKENARBEJDS- PLADS 26 på jagt efter fast arbejde 12 det smitter at være positiv Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning 16 En rigtig frøkenarbejdsplads Marianne E.H. Pedersen fortæller om et langt arbejdsliv i PostGiro og GiroBank 20 Tradere arbeder gratis Et besøg på Wall Street viser en anden virkelighed, end de fleste forestiller sig færre banker på fire år 2011 bød på tre bankkrak og seks fusioner, og i alt er 40 pengeinstitutter forsvundet siden På jagt efter fast arbejde Efter at være blevet afskediget kastede Helle Lindahl og Grethe Bjerg kastede sig over vikararbejde 30 tema: Filialer under forandring Næsten hver femte filial er lukket inden for de seneste 10 år. Hårdest ramt er Udkantsdanmark. 40 Bankernes nye modspiller Ngo en Finance Watch giver EU-politikerne et kærkomment modspil til lobbyister fra bankerne 44 verner hjælper alice Frivillige rådgivere har i næsten fire år hjulpet socialt udsatte 30 tema: Filialer under forandring 46 Forskere fra Danske Bank vinder fornem pris Jesper Andreasen og Brian Huge fra Danske Markets hædres for deres udfordring af konventionel viden omkring risikovurdering 48 vækst i sneglefart 250 medlemmer deltog i forbundets nytårsstævner om gældskrisen det faste 4-11 Nyheder 7 Leder globalt Det juridiske hjørne FINANSFORBUNDET FOKUS 54 generalforsamlinger i kredsene 55 arrangementer for Seniorer Finansjob nyt om job og karriere Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr Næste nummer fredag 2. marts Udgiver: Finans forbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Lotte Ustrup Christensen (ansv. red.), Carsten Jørgensen (redaktionsleder, DJ), forbundet.dk Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Sabina Furbo (DJ), Berit Villadsen (DJ), Annoncer: DG Media, St. Kongensgade 72, 1264 København K, telefon , fax Læserindlæg: Læserindlæg senest 17. februar. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar-30. juni 2010 Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium. Finans februar

4 Nyheder Jeg troede før krisen, at regeringen kunne dosere medicinen, så finanspolitiske tiltag i små mængder ville sikre, at økonomien ikke kom ud i så store udsving. Men nu er jeg blevet klogere. Nu ved jeg, at når man har været forskånet for jordskælv i lang tid, så er det, fordi vi har et stort til gode. Bent Naur, adm. direktør Ringkjøbing Landbobank, til Berlingske Tidende Bankfolk som skolelærere Efter et succesfuldt testforløb får samtlige folkeskoler i Sønderborg Kommune tilbud om undervisning i privatøkonomi af Sydbank. Vi stiller med et hold a syv-otte unge medarbejdere, som rådgiver kunder i dagligdagen, fortæller kundechef Kim Juul Pedersen fra Sydbank i Sønderborg til JydskeVestkysten. Han understreger, at det for banken handler om dels at vise synlighed, og at man er en bank ud over det traditionelle, og dels vil banken gerne tage del i en samfundsopgave. Finansansatte strømmer til a-kassen Flere finansansatte end nogensinde har meldt sig ind i FTF- A, der traditionelt er a-kasse for Finansforbundets medlemmer. I 2009, hvor indmeldelserne steg markant, var af Finansforbundets medlemmer med i FTF-A, mens tallet i 2011 var En stigning på 3,7 procent eller personer. I 2009 fik vi ekstraordinært mange indmeldelser fra finansansatte, hvilket med stor sandsynlighed hang sammen med finanskrisen, men stigningen fortsætter, hvilket kan være et tegn på, at krisebevidstheden generelt er større nu end tidligere, siger Michael Darmer, direktør i FTF-A til Nyhedsbrevet Finans. En anden forklaring på stigningen er, at FTF-A i de senere år har åbnet for gratis medlemskab til studerende../ CJO Sort mandag for 72 Nykredit-ansatte 72 medarbejdere fik mandag den 23.januar en fyreseddel fra Nykredit, der ikke har traditioner for opsigelser. Tempoet overrasker Leif Vinther, formand for NYKREDS den faglige organisation i Nykredit, som også er en del af Finansforbundet. Nykredit har alt for hurtigt truffet den her beslutning, eftersom vi i et samarbejdsudvalg har igangsat en række initiativer, der skulle have lov til at blive afprøvet først. Det gælder blandt andet mulighed for at tage deltid i langt større omfang end tidligere samt reducere i overarbejde og merarbejdet, siger Leif Vinther, der også mener, at der kunne reddes stillinger ved at nogle mennesker fik mulighed for at lægge job og privatliv lidt om. Fyringsrunden der i alt omfatter 125 medarbejdere kommer samtidig med en omfattende organisationsændring med etablering af to Direct Banking-centre med 200 ansatte. Den nuværende struktur med Nykredit centre i knap 60 større byer fastholdes, men fremover er privat- og erhvervscentrene én enhed. NYKREDS har med Nykredit forhandlet nogle fornuftige afbødeforanstaltninger, som stiller de fyrede medarbejdere bedre end efter Funktionærloven og Virksomhedsoverenskomsten. De, der fik en fyreseddel 23. januar, er fristillet senest 1.marts. Desuden er der tilbud til alle opsagte om et outplacementforløb, ligesom alle kan søge en særlig uddannelsespulje om støtte til aktiviteter til den enkeltes faglige kompetencer./cr 4 Finans februar 2012

5 nyheder Outplacement hjælper fyrede i job 72 procent af de fyrede finansfolk, som bruger Finansforbundets tilbud om outplacement hos FTF-A og Mercuri Urval, er kommet i arbejde igen, viser en opgørelse fra perioden ultimo 2009 til ultimo august procent af de fyrede finansfolk, som er medlem af Finansforbundet og har deltaget i det outplacementprojekt, som forbundet udbyder sammen med FTF-A og Mercuri Urval, er kommet i arbejde igen. Det viser en optælling for perioden ultimo 2009 til ultimo august 2011, som Nyhedsbrevet Finans er kommet i besiddelse af. 112 fyrede finansfolk har i denne periode startet deres individuelle forløb om outplacement op, 81 af dem er kommet i job, en enkelt har valgt at blive selvstændig, en er påbegyndt uddannelse, mens hovedparten af de resterende fortsat er jobsøgende. Tallene dokumenterer, at god outplacement virker. Det er flot, at mere end syv ud af ti, som har været med i projektet, er kommet videre til et andet job. Man skal huske på, at det er sket i en periode med økonomisk krise og et vigende jobmarked, siger Finansforbundets formand, Kent Petersen. Finansforbundet har i flere år argumenteret for, at arbejdsgiveren skal udvise social ansvarlighed ved fyringer, og har i forhandlinger om masseafskedigelser med virksomhederne kæmpet for at sikre gode afbødeforanstaltninger herunder adgang til outplacement for de medlemmer, som rammes af afskedigelser. For Finansforbundet er det en mærkesag at hjælpe de medlemmer, der rammes af masseafskedigelser, videre til et nyt job, og derfor indgik vi i sin tid samarbejdsaftalen med FTF-A og Mercuri Urval om at yde en aktiv beskæftigelsesindsats for den enkelte. Og vi mener, at arbejdsgiverne har et ansvar for at hjælpe. Kunderne er sikret, hvis en bank går ned. Medarbejderne skal naturligvis også sikres, siger Kent Petersen. Helt grundlæggende handler outplacement om at flytte sig fra fortiden til fremtiden. Fra, at tabet af det job, man havde, fylder det hele, til, at man kommer gennem krisen med livslysten i behold og magter at se fremad. Outplacementprojektet hos FTF-A og Mercuri Urval indledes typisk af et fælles informationsmøde for de medlemmer på en virksomhed, der er blevet afskediget. Derefter er der et individuelt opstartsmøde, hvor den enkelte i samråd med en konsulent fra FTF-A eller Mercuri Urval kan drøfte forløbet. Så følger en afklaringsfase, hvor deltageren over en række individuelle møder med konsulenten får afklaret sine kompetencer og drøftet sine stærke og svage sider, fagligt såvel som personligt. Siden bevæger man sig ind i markedsfasen, hvor man mere målrettet får karriererådgivning og coaching i forhold til at søge job med praktisk træning, aktiv jobsøgning og netværksbearbejdning. Outplacementforløbet strækker sig typisk over mange måneder, og derfor er de medlemmer, som først er begyndt på outplacement i september og fjerde kvartal af 2011 blandt andre afskedigede fra Amagerbanken, Max Bank, Fjordbank Mors og Sydbank ikke talt med i opgørelsen her. /CJO 81 ud af 112 i job igen FTF-A og Mercuri Urvals opgørelse over resultater af outplacement, hvor starttidspunktet for outplacement er i perioden 12. november 2009 til ultimo august 2011: Nova Bank Fyn: 50 tilmeldte 34 i job, 1 selvstændig, 1 i uddannelse, 8 stadigvæk jobsøgende, 5 andet BEC: 48 tilmeldte 39 i job, 6 stadigvæk jobsøgende, 2 andet Eik Bank: 8 tilmeldte 6 i job, 1 stadigvæk jobsøgende, 1 andet HSH Nordbank: 1 tilmeldt 1 i job BankNordik: 5 tilmeldte 1 i job, 1 andet Opgørelsen er foretaget 9. december 2011 ud fra de deltagere, som FTF-A og Mercuri Urval havde oplysninger på. Finans februar

6 nyheder Ny overenskomst på plads Finansforbundet og FA er enige om en ny to-årig overenskomst med en lønramme på to procent Foto: Jasper Carlberg Lørdag morgen den 4. februar blev Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) enige om en ny to-årig overenskomst. Aftalen indeholder ud over en lønstigning på to procent over de næste to år blandt andet forenkling af arbejdstidsreglerne med mere fleksibilitet til både medlem og virksomhed, bedre kompetenceafklaring, forbedringer af afbødeforanstaltningerne, forbedrede sociale bestemmelser om forsikring og frihed ved børns sygdom samt styrkelse af det faglige system. Det har været nogle utroligt vanskelige forhandlinger. Jeg synes, vi har opnået et fornuftigt og ikke mindst et ansvarligt resultat tiderne taget i betragtning. Jeg er godt klar over, at to procent over to år ikke lyder af særlig meget og da slet ikke når vi ser tilbage på de gode tiders overenskomster. Men både sektor og samfund befinder sig i en vanskelig situation, og det er indlysende, at det må afspejle sig i et overenskomstresultat, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet. Lønstigninger og regulering af satser sker pr. 1. juli 2012 og Øvrige ændringer træder i kraft allerede pr. 1. april 2012, såfremt flertal stemmer ja ved urafstemningen. Som stemmeberettiget medlem modtager du i midten af februar en særlig overenskomstavis med en mere udførlig beskrivelse af de vigtigste forbedringer. Du kan også læse endnu mere om overenskomstens elementer og hente hele slutprotokollen på finansforbundet.dk/ok2012 Herunder kan du se en del af de centrale punkter i den nye overenskomst: Arbejdstid Arbejdstidsreglerne har gennemgået en afgørende modernisering, så der skabes bedre flexibilitet for både medarbejder og virksomhed. Det betyder bl.a.: Alle får ret til flekstid to timer rundt om den aftalte fixtid særlige funktioner kan dog undtages, hvis arbejdet er uforeneligt med flekstid Der indføres timebank, som opsamler flekstid, over- og merarbejde, de fleste tillæg og omsorgsdage. Man kan lokalt aftale at tilføje eller fjerne elementer Medarbejderen bestemmer, om træk fra timebankens saldo sker ved frihed eller ved udbetaling med aktuel timeløn. Timebankens saldo kan være op til 481 timer og ned til minus 21 timer medmindre andet er aftalt lokalt Nulstilling af 37 timers merarbejde bortfalder Uddannelse og kompetenceudvikling Bestemmelsen om uddannelsesplan erstattes af en ny bestemmelse, som gør det obligatorisk for virksomheden at gennemføre en udviklingssamtale med medarbejderen. Udviklingssamtalen bør blandt andet indeholde udfærdigelse af en udviklingsplan, der omhandler kompetenceafklaring, kompetenceløft og dialog om kommende jobmuligheder. Afbødeforanstaltninger Med den nye overenskomst har arbejdsgiverne forpligtet sig på et kodeks for outplacement, der er rygraden i en ansvarlig behandling af afskedigede medarbejdere, som skal videre til et nyt job. Virksomheden er forpligtet til at give tilbud om et outplacementprogram til en værdi af mindst kroner Du har som opsagt medarbejder ret til fri i opsigelsesperioden til outplacementaktiviteter og kompetencegivende uddannelse Medarbejdere, der ikke har ret til godtgørelse, får en måneds løn, hvis de ikke har opnået nyt job på fratrædelsestidspunktet Psykologhjælp skal tilbydes af virksomheden Forsikringer Forsikringssummen i Gruppeliv (kritisk sygdom) ændres fra til kroner og forsikringen kommer til at gælde, indtil medarbejderen fylder 70 år. Der indføres også en dækning på kronerved børns kritiske sygdom. Frihed ved børns sygdom Frihed ved børns sygdom øges fra to til fem dage. Ved fravær over to dage skal medarbejderen begrunde, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. 6 Finans februar 2012

7 leder Leder Formand Kent Petersen, næstformand Solveig Ørteby og næstformand Michael Budolfsen Ny overenskomst peger fremad Tidligt lørdag morgen 4. februar lagde Finansforbundet sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening sidste hånd på en ny overenskomst for omtrent finansansatte. Forhandlingerne har været vanskelige og præget af den krise, der hærger sektoren, Danmark og det meste af verden. Det kalder på ansvarlighed, når man forhandler overenskomst under de vilkår, og det er med ansvarligheden i behold, at Finansforbundet præsenterer den overenskomst, vi har indgået. Vi har fået to procent i lønstigning de næste to år. Det er ikke prangende, men det er heller ikke nogen katastrofe. Som finansansatte har vi været vant til lønstigninger i en helt anden størrelse, men det kommer næppe bag på nogen af jer, at det hverken skulle eller kunne være sådan denne gang. Særlig glade er vi for, at parterne blev enige om en tiltrængt modernisering af arbejdstidsreglerne, som gavner både medarbejdere og virksomheder. Medlemmer af Finansforbundet har længe efterspurgt mere fleksibilitet, og det har de nu fået. Med den nye overenskomst får medarbejderne langt større indflydelse på at tilrettelægge deres egen arbejdstid. Der er nemlig løst op på mange af reglerne, så medarbejdere og ledelse frem over får større mulighed for at aftale sig frem til, hvornår opgaverne skal løses til gavn for begge parter. Samtidig er arbejdsgiverens ret til at modregne 37 timers merarbejde fjernet, og det vil rigtig mange få glæde af. Vi ved, at fyringer i sektoren ikke er et overstået kapitel desværre. Det var et kardinalpunkt for Finansforbundet ved de her overenskomstforhandlinger at sikre fyrede medarbejdere de bedste muligheder for at komme videre i deres arbejdsliv. Derfor er vi yderst tilfredse med, at vi lykkedes med at forhandle regler for såkaldt afbødeforanstaltninger på plads. For det enkelte medlem giver det tryghed at vide, at alle nu er sikret hjælp til at komme videre i nyt arbejde. Med den nye overenskomst har medarbejdere nemlig ret til et outplacementforløb til en værdi af minimum kroner, der kan bane vejen til et nyt arbejde. En af de nærmeste dage får du en OK-avis, hvor du kan læse alt om den nye overenskomst og de forbedringer blandt andet om kompetenceafklaring, der er kommet i hus. Uanset den beskedne lønstigning, så er vi i formandskabet tilfredse med den nye overenskomst. Den tager højde for problemerne her og nu, men peger også fremad, og det har vi brug for. n Finans februar

8 nyheder Vinderne fra venstre: Maria Khanlo (Danske Bank), Lise Hannibal (Basisbank), Anitha Marthedal (Nordea), Dorte Adelfred (danske Bank), Roger Bonney (Jyske Bank), Jette Kongsted Jensen (Middelfart Sparekasse), Richard O'dwyer (Nykredit) og Solveig Bennedsgaard Olesen(Nykredit). Foto: Lisbeth Holten Otte medlemmer skal til New York Finansforbundets store medlemskonkurrence skaffede 204 nye medlemmer, og otte af dem, der var med til at skaffe medlemmerne, skal på en studietur til New York Det er otte meget glade og forventningsfulde medlemmer, der sidst i marts kan pakke kufferten og rejse til The big Apple. Det er vildt spændende, jeg har aldrig været i USA. Jeg blev bare superglad, da jeg fandt ud af, at jeg var en af vinderne, fortæller Solveig Bennedsgaard fra Nykredit i Herning, der sammen med Jette Kongsted Jensen (Middelfart Sparekasse), Roger Bonney (Jyske Bank), Anitha Marthedal (Nordea), Maria Khanlo (Danske Bank), Lise Hannibal (Basisbank), Dorte Adelfred (Danske Bank) og Richard O'Dwyer (Nykredit) blev de heldige vindere af Finansforbundets store medlemskonkurrence medlem skaffer medlem, hvor præmien var en af otte pladser på en studietur til New York. Solveig skaffede to nye unge medlemmer og deltog derfor med to lodder i konkurrencen, der i alt skaffede forbundet 204 nye medlemmer. Roger Booney fra Jyske Bank i Silkeborg troede, det var telefonfis, da en af Finansforbundets medarbejdere ringede for at fortælle ham om præmien. Jeg turde slet ikke tro på det i starten, fortæller Roger, der ligesom Solveig heller aldrig har været i USA. De otte heldige vindere rejser på den fire dage lange studietur den 27. marts og kommer på turen helt tæt på de institutioner og mennesker, der har deres daglige gang og virke i New Yorks Financial District. Blandt andet skal de besøge New Yorks centralbank, Federal Reserve Bank of New York, der hører til nationens mest indflydelsesrige, på en gåtur gennem Manhattans Financial District med Wall Street som centrum med Børsens USA-korrespondent Louise With som guide og fortæller, på besøg i en af de danske finansielle institutioner, der har kontor i New York, samt møde en af de indflydelsesrige danskere, der har sin daglige gang på Wall Street. / SF 8 Finans februar 2012

9 Mød Nykredit til CBS Career Fair 8. februar 2012 Få en snak med vores medarbejdere og hør mere om Nykredit som arbejdsplads. Karrieremessen foregår på Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg mellem og Vi glæder os til at møde dig!

10 nyheder Ny stor sparekasse i Nordjylland Smartphones kan give mere stress Mobiltelefonerne får flere og flere smarte funktioner, der gør hverdagen nemmere. Men de såkaldte smartphones kan også lægge kimen til alvorlig stress, hvis man har svært ved at lægge telefonen fra sig. Smartphonen kan være et smart redskab, men også en tidsrøver. Den stjæler din koncentration både på arbejdet, og når du er sammen med familien, siger Bjarne Toftegård, stresscoach og indehaver af virksomheden Forebyg Stress, til epn.dk. Bjarne Toftegård har følgende tre råd til at forebygge stress: Slå lyden for nye sms-beskeder fra. Tjek kun beskeder, når du har tid. Sørg for, at telefonen ikke henter nye s automatisk. Så styrer du selv, hvornår du vil forstyrres. Prøv at formulere din egen lille smartphonepolitik. Bestem dig for, hvornår du har telefonen på dig skal den for eksempel ligge urørt, når du er sammen med familien? /MH Torsdag den 12. januar godkendte repræsentanskaberne for Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Limfjorden med overvældende flertal, at fusionen med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut kan træde i kraft. De to sparekasser meldte kort før nytår ud, at man ønskede at gå sammen. Anledningen var, at førstnævnte var hårdt presset på solvensen. I Sparekassen Vendsyssel er medarbejderne ifølge fællestillidsmand Hans Henrik Toft Sørensen glade for fusionen. Umiddelbart er der ingen nervøsitet at spore i forhold til jobsikkerhed eller lignende. Vi ved ikke, om ledelsen på et tidspunkt vil gennemføre besparelser, men på nuværende tidspunkt er der ikke meldt noget ud. Og med hensyn til fusioner, er både vi og Sparekassen Limfjorden vant til at smelte sammen med andre. Vi har været igennem seks-syv sammenlægninger de sidste år, og Sparekassen Limfjorden er en sammenslutning af tre mindre sparekasser for nogle år siden, siger Hans Henrik Toft Sørensen til Nyhedsbrevet Finans. Den ny Sparekassen Vendsyssel beskæftiger over 300 medarbejdere (heraf 53 fra Sparekassen Limfjorden) fordelt på 28 afdelinger, mens antallet af kunder er Udlånet er på 7,4 milliarder kroner, mens indlån inkl. puljer udgør 7,6 milliarder kroner, og med en solvensmæssig friværdi på cirka 7,5 procentpoint er der tale om et relativt sundt pengeinstitut i økonomisk henseende. /CJO Færre tvangsauktioner i 2011 Antallet af tvangsauktioner faldt i 2011 for første gang siden 2006 og udgjorde for parcelhuse og ejerlejligheder, viser tal fra Danmarks Statistik. Næsten en tredjedel af tvangsauktionerne lå i årets sidste kvartal, hvilket bekymrer Realkreditforeningen. Renten ligger i øjeblikket historisk lavt både for variabelt og fastforrentede lån, og det betyder lavere ydelser i 2012 end i Det er godt nyt for de boligejere, der har problemer med økonomien. Men udviklingen i beskæftigelsen vil være helt afgørende for, om antallet af tvangsauktioner vil falde i 2012, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. 10 Finans februar 2012

11 Årets Investeringsforening 2011 De tre U er vandt igen Invester i nogle af verdens bedste aktiefonde SKAGEN Fondene tilbyder dig nogle af verdens bedste aktiefonde. Vi tilbyder kun fonde, som vi vil investere vores egne penge i og lader os ikke friste af modeluner, når det gælder etablering af nye fonde. Derfor har vi kun tre aktiefonde; SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Global og SKAGEN Vekst, der egner sig til de fleste, som ønsker at spare op i aktier. Alle tre fonde har brede mandater, som giver vores forvaltere mulighed for at lede efter aktier i hele verden. Vi er i samme båd som dig Vi tilbyder kun aktiefonde, som vores forvaltere også selv investerer egen opsparing i, og dine omkostninger i aktiefondene er indrettet således, at når du vinder, vinder vi også. Det er sund fornuft og det virker år efter år. De tre U er SKAGENs filosofi er anderledes ved, at vi investerer i selskaber som er Undervurderede, Upopulære og Underanalyserede, men som har potentiale til at stige i værdi og dermed skabe merafkast til vores investorer. Mød os helt uforpligtende Vi ønsker at give vores investorer den bedst mulige kundeservice og tilbyder en åben og gennemskuelig kommunikation. Du kan møde os på inspirationsmøder over hele landet, ringe til os og få svar på spørgsmål eller finde afkast for vores fonde og se hvilke aktier vi investerer i på vores hjemmeside og i vores rapportering. Kontakt os og hør mere om dine muligheder på telefon og på Morgenavisen Jyllands-Posten og Dansk Aktieanalyse har kåret SKAGEN Fondene som Årets Investeringsforening i 2007, 2009 og nu igen i 2011 Kunsten at anvende sund fornuft

12 positiv psykologi Problemtænkerne kan være så optaget af at optimere, at de fuldstændig glemmer at se på, hvad der allerede fungerer Henrik Kongsbak, erhvervspsykolog Det at være Af Carsten Rasmussen Foto: Territorium 12 Finans februar 2012

13 Erhvervslivet har fået øjnene op for det kontante udbytte af positiv psykologi. Forskning viser nemlig, at mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning Verden kalder ikke kun på, at vi skal tænke positivt, for det er ofte problemer, der gør, at vi ønsker at ændre på tingenes tilstand. Men er man for problemorienteret på arbejdspladsen, kan den indstilling være med til at skabe flere problemer, end den løser. Som mennesker har vi nemlig en tendens til at identificere problemerne hos nogle andre end os selv, og derved kommer vi til at skændes om, hvem der er skyld i problemerne, i steder for at få dem løst og komme videre. Hvad er det, der gør os sprudlende som mennesker, og at vi oplever livet som spændende, meningsgivende, tilfredsstillende etcetera? Det er udgangspunktet for den positive psykologi at skabe en ramme og forståelse for og et sprog til at tale om, hvad der gør livet værd at leve. I arbejdslivet kan positiv psykologi hjælpe til, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen om at skabe bedre resultater, bedre produkter, bedre service, eller hvad en given virksomhed arbejder med, forklarer en ekspert i positiv psykologi, erhvervspsykolog Henrik Kongsbak: Arbejdspladser er mennesker, der ønsker at arbejde sammen, og her kan positiv psykologi være hensigtsmæssig, fordi det giver et sprog og en række konkrete værktøjer, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke samarbejdet og resultaterne. Ved at bruge energi på at blive kloge på, hvad der skaber et godt arbejdsmiljø, men også hvad der skaber en god forretning, styrkes alles forståelse for, hvordan de bedst lykkes sammen. Hvad er det, der skaber gode relationer mellem ledere og medarbejdere, mellem medarbejdere og medarbejdere og mellem medarbejdere og kunder? Hvad vi gør, som gør os tilfredse, siger Henrik Kongsbak og sætter en tyk streg under, at det ikke kun handler om at skabe bedre arbejdsmiljø det handler om at skabe en bedre forretning. Finans februar

14 positiv psykologi Hvis det kun drejer sig om at skabe bedre arbejdsmiljø, er der en tendens til, at det kun er noget, vi gør, når vi har vores årlige medarbejdertilfredshedsseminar. Hvis det derimod er for at skabe bedre resultater, bliver det relevant at bruge det hver dag. På den måde kan det skabe et varigt bedre arbejdsmiljø samtidig med bedre resultater. Henrik Kongsbak er optaget af at fremme succeserne. Jeg går efter at forstå succeserne, så vi kan lære noget af dem og skabe dem oftere. Mange gange er organisationer alt for optaget af at identificere problemerne og skabe en brændende platform for at skabe bevægelse. Men i stedet for at skabe engagement og virkelyst skaber det ofte mere modstand og frygt. Og ingen af de to ting er befordrende for at skabe langsigtet udvikling, mener Henrik Kongsbak, der som konsulent har arbejdet med en region i Sydbank ud fra principper i positiv psykologi. Positiv afvigelse I et pengeinstitut kan man have et problem med manglende salg eller dårlig indtjening, og instinktivt vil de fleste begynde at analysere problemet og forsøge at finde frem til årsagerne til problemerne. Det kan være fornuftigt nok, men det er ofte med til at skabe modstand og frygt, siger Henrik Kongsbak og forklarer: I stedet for at fokusere på problemet kan man fokusere på de positive afvigelser, altså hvad vi gør, når vi er bedst til at tiltrække og fastholde kunder, og hvordan vi kan gøre mere af det. På den måde bliver alle klogere på, hvad god kundepleje er, og hvordan man kan styrke den. Problemet bliver adresseret på en mere konkret, praktisk og fremadrettet måde. Ifølge Henrik Kongsbak er det en grundanskuelse i den Sådan opstod positiv psykologi Positiv psykologi, der som begreb favner utrolig bredt, er en nyere videnskabelig retning inden for psykologien. Ophavsmanden er den amerikanske psykolog Martin Seligman, der i 1998 erklærede, at psykologien ikke kun skal beskæftige sig med menneskelige problemer og lidelser, og hvordan vi kan helbrede sygdom. Den skal også give indsigt i, hvad der gør livet værd at leve såsom succes og kærlighed med videre. Den positiv psykologi fokuserer på det, der fungerer: På de positive følelsers betydning for vores psykiske og fysiske velbefindende. I dag fylder den positive psykologi og anerkendelse mere og mere i børneinstitutioner, skoler, det private erhvervsliv og i forskningsmiljøer. Man skal synliggøre de gode ting og huske at fejre succeser. Her i afdelingen har vi indført, at man tager en løbetur rundt om bordet, hver gang noget er lykkedes Michael Ølgaard, investeringschef i Sydbank, Kongens Nytorv positive psykologi, at en leder bevidst skal arbejde på at fremme positiviteten i sin organisation. Problemtænkerne kan være så optaget af at optimere, at de fuldstændig glemmer at se på, hvad der allerede fungerer. Selvfølgelig skal en leder være klar over sine største udfordringer. Men ofte får hun/han mere ud af at vende de største problemer til ønsker og udfordringer, som kan engagere medarbejdere i at ville mere. Når lederen er klar over din brændende platform, hvad er så hendes/hans brændende ønske, som alle kan se sig selv i, både ledelse, medarbejdere og kunder? Løb rundt om bordet Forskning viser, at mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning. Ifølge psykologerne Pernille Hippe Brun og Mikkel Ejsing på virker den gode sindsstemning i høj grad, hvor effektivt vi arbejder, ikke bare alene, men også sammen. Selv om man kan stille spørgsmål ved, om den gode stemning skyldes, at man generelt klarer sig godt, så tyder forskning på, at man ved bevidst at arbejde på at fremme positive sindsstemninger som tillid, engagement og gejst kan vende negative resultater til positive. I bogen Styrkebaseret ledelse bruger de to psykologer Sydbanks Region Hovedstaden som eksempel på, hvordan ledelsen engagerede alle i at forstå og lære af de gange, hvor de var bedst til at skabe Vækst gennem værdier. At væksten blev koblet til værdier, handlede om Sydbanks tradition med at være en værdibaseret organisation. Det var i høj grad en fælles proces, hvor vi ville skabe vækst gennem at bruge en anerkendende tilgang. Udgangspunktet var, at det både skulle være personlig vækst, vækst i det daglige team og økonomisk vækst målt på indtjeningsbidrag, fortæller investeringschef Michael Ølgaard, Sydbank på Kongens Nytorv. Processen blev skudt i gang på et seminar, hvor samtlige medarbejdere blev involveret i at identificere styrker og potentialer i organisationen. Det udmøntede sig i, at de enkelte afdelinger fik fastsat mål, som lokale ildsjæle fik til opgave at følge op på. 14 Finans februar 2012

15 Vi har haft en god indtjening trods finanskrise, men det er ikke til at vide, hvordan vores tal havde været uden den positive stemning, siger Michael Ølgaard I stedet for at fokusere på problemet kan man fokusere på de positive afvigelser, siger Henrik Kongsbak Fra investeringscentret på Kongens Nytorv, hvor de sidder 11 medarbejdere, forklarer Michael Ølgaard, at han som leder bevidst har arbejdet på at fremme en så høj grad af positivitet hos sig selv og i sin afdeling, som det er muligt. Den enkelte afdeling bestemmer selv, hvordan de vil fremelske den positive stemning: Man skal synliggøre de gode ting og huske at fejre succeser. Her i afdelingen har vi indført, at man tager en løbetur rundt om bordet, hver gang noget er lykkedes. Det skaber opmærksomhed, så andre kan spørge ind til, hvordan du så lige gjorde det. I afdelingen er vi blevet bedre til at samles fredag klokken 16 over et glas vin eller en sodavand. Det giver en forløsning over arbejdspladsen, når folk giver sig tid til sådan nogle små ting, siger Michael Ølgaard. Det smitter af Og medarbejderomsætningen den er nærmest lig nul: Kikker jeg rundt i lokalet, er der mange, der har været her længe. Her er en arbejdsglæde, ellers ville folk ikke blive så mange år. Tænk på, at vi var i gang før krisen, hvor det ikke skortede på opringninger fra jobkonsulenter, der tilbød job i andre pengeinstitutter, men alligevel blev de fleste, så det er noget andet end løn, der får en medarbejder til at blive. Det en dejlig tankegang med det positive, siger Michael Ølgaard, der ikke mener at feje noget ind under gulvtæppet eller forsøge at påtage sig en for optimistisk tilgang til tingene: Medarbejderne er den absolut vigtigste ressource i banken, så i og med at medarbejderne er blevet mere positive, tror vi på, at det har en kraftig afsmittende effekt på indtjeningen. I afdelingen har vi i perioden haft en god indtjening trods finanskrise, men det er ikke til at vide, hvordan vores tal havde været uden den positive stemning, slutter Michael Ølgaard. I Sydbanks filial på Frederiksberg er bankassistent Janne Harms glad for de nye teknikker til positive tanker og handlinger. Vi er opmærksomme på, hvordan positive meldinger kan bruges i hverdagen, så ting lykkes bedre. Hvis man er positiv, får man skabt en værdi, der smitter af hele vejen rundt. Ligesom det smitter af på os andre, hvis en kollega er enormt stresset, men vi er blevet bedre til at takle det negativt orienterede, siger Janne Harms og tilføjer: Vi er blevet bedre til at anerkende hinanden og til at give ros. Vi kan også finde på at sætte små sjove og positive sedler rundt omkring, og vi sidder gerne ti minutter efter lukketid og får snakket. n Positive følelser styrker vores ressourcer De skærper vores kreative og analytiske evner De gør os mere fleksible og tilpasningsdygtige i forhold til forandringer De udvider vores selvopfattelse og giver overskud til andre mennesker Kilde: Barbara Fredrickson, en fremtrædende forsker inden for positiv psykologi Finans februar

16 Girofolket En rigtig frøkenarbejdsplads Postgirokontoret, det senere PostGiro og GiroBank, blev i 1970 erne kendt som en frøkenarbejdsplads, hvor en stor del ugifte kvinder viede deres liv til jobbet. Marianne E.H. Pedersen blev giropige som 19-årig Af Berit Villadsen Foto: Ricky Molloy Det ligger der stadig, GiroBanks gamle hovedsæde. Men den karakteristiske gule GiroBankfarve er ikke længere at finde i bygningen, som i dag udgør en del af Danske Bank-koncernen i Høje- Taastrup. Uden for bygningen er skiltene Girostrøget og daginstitutionen Mini-Giro nogle af de synlige levn fra dengang, Postgiro, den senere GiroBank, beskæftigede flere tusinde medarbejdere. En af dem var tjenestemand Marianne E.H. Pedersen. Når man blev ansat i Giro, sagde man, at man blev der, til man ikke kunne tygge smør mere. Det ændrede sig med virksomhedsovertagelserne, fortæller Marianne E.H. Pedersen, der startede i bogholderiet i Postgirokontoret som kontorassistentaspirant på prøve tilbage i Dengang og tidligere var Postgirokontoret kendt som en frøkenarbejdsplads med mange singler især i afdelinger, hvor kassen gøres op hver anden dag. Der var også mænd ansat, men det var primært i lederstillingerne. Der var stor respekt omkring frøkenerne. De havde viet deres liv til arbejdet. Det kunne mærkes. Det var nogle frøkener, der vidste, hvad vej skabet skulle vendes, og hvor stolen skulle stå. Det var der slet ikke tvivl om. Der var nogle, der var gamle i gårde. De fleste var gruppeledere på et lavere plan i organisationen. Du kom under vingerne, og så var det bare at rette ind til højre. Og hvis det var en kvinde, som var kommet op på de lidt højere niveauer på ledelsessiden, så var der godt nok respekt om damen. Så sagde man ikke hvad? Nej, så gjorde man bare, hvad der blev sagt, husker Marianne E.H. Pedersen, der i dag er 59 år gammel. 10- og 14-fruerne Bogholderiet var en af afdelingerne med de såkaldte slutvagter, hvor man aldrig gik hjem, før kassen stemte. Og det var lidt af en udfordring at få arbejdet passet, da Marianne to år inde i sin ansættelse fik sit første barn i en alder af 21 år. Det var uhørt. Ikke mindst fordi hun var enlig mor, og Marianne trak store veksler på sin mor for at få hverdagen til at hænge sammen. Hun kunne ikke klare en økonomi på deltid, hvilket var en mulighed for kvindelige familiemødre, som typisk arbejdede på de såkaldte fruehold. Fruerne blev kaldt 10- eller 14-fruerne, afhængig af hvor mange dage på måneden de arbejdede. Fruerne arbejdede typisk altid omkring månedsskiftet, hvor aktiviteten altid var særlig høj. Vi kunne have op til tre millioner transaktioner på en dag alene i girosystemet. I dag kan man meget mere, men dengang var det meget. Og det var en blanding af manuelt arbejde og alt muligt. Vores erhvervsgiroafdeling modtog bånd, tape, disketter og alle mulige former for medier, hvor indbetalinger og udbetalinger lå på, siger Marianne E.H. Pedersen. Stor interesse for Giro Giroblankettens vej igennem systemet var lang og fuld af menneskelige berøringer fra postmodtagelsen til postafsendelse. Posten skar brevene op, sorterede dem og bragte dem til bogholderiet. Her blev blanketterne efter et sindrigt system placeret i en sorteringsreol, opdelt efter kontonumre. Efter grovsorteringen stod den på finsortering, hvor blanketterne blev fordelt i bunker og endnu en gang sorteret i hånden. Hovedkortene blev håndteret ét sted, kuponerne et andet. Og så skulle der bogføres og stemmes af ned til sidste øre. De mange hænder gjorde, at det ikke var ualmindeligt, at kassen ikke stemte. 16 Finans februar 2012

17 I Giro forventede vi at få noget for det, vi gav i vores arbejdstid. Vi har altid skrevet det over arbejde på, vi har haft. Det har fulgt med mig hele vejen, siger Marianne E.H. Pedersen Finans februar

18 Girofolket Og så blev man der for at lede efter den sidste øre. En søgning, som tit udløste en telefonopringning til Mariannes mor om at hente barnebarnet i institutionen. Mariannes bedste tid i PostGiro og GiroBank var i Informationsafdelingen, hvor hun havde et væld af forskelligartede opgaver. Lavede årsberetninger, skrev artikler og tekster til medarbejderne. Arrangerede girofester, læste korrektur og havde rundvisninger. Og interessen for giroblankettens vej igennem systemet var stor. Marianne og hendes tre rundviserkolleger kunne nemt have besøgende årligt. Os med de røde faner Marianne engagerede sig også fagligt på arbejdspladsen. Hun blev tillidsmand og er det stadig den dag i dag. Hun har fulgt GiroBank igennem tre fusioner. I 1995 med Bikuben, 1998 med Realkredit Danmark og endelig i 2000 med Danske Bank. I sommer holdt Marianne 40-års-jubilæum nu som ansat i administrationsafdelingen i Inkasso i Danske Bank-koncernen, som har til huse i de historiske Girobygninger fra 1990 med plads til giromedarbejdere. I dag 21 år senere sidder der godt Danske Bank-medarbejdere i bygningen. Antallet af giromedarbejdere i Danske Bank er reduceret til en tiendedel, godt 300 medarbejdere, som er spredt ud over banken. Tre af de 33 kolleger i det åbne kontorlandskab er ligesom Marianne giropiger. Sammenholdet i GiroBank var godt. Flere kolleger sås også i fritiden, deriblandt Marianne. Folk værnede om hinanden, og den særlige GiroBankkultur har fulgt hende livet igennem. Kulturen kom på sin prøve, da GiroBank i 1995 fusionerede med Bikuben. De kaldte os dem med de røde faner. Vores kultur var anderledes. Vi strejkede også. Ikke ofte, men det gav genlyd, når vi gjorde. Vi var tættere på ledelsen. Vi var ikke bange for at tale med cheferne, hvis der var problemer. Vi var vant til at tale sammen på tværs af niveauerne og kunne tage mange ting ansigt til ansigt i opstarten, før det kunne nå at udvikle sig, fortæller Marianne E.H. Pedersen. Giro på retur Giromedarbejderne er typisk ufaglærte uden en finansiel uddannelse, men sidder typisk i kontorjob eller som 59-årige Marianne E.H. Pedersen i en back office-funktion. Inden for bygningens vægge er skyldnerarkivet i inkassoafdelingen et af de få steder, hvor man kan finde synlige tegn på GiroBanks levetid. Arkivet vidner om størrelsen på det stamtræ, Danske Bank igennem tiden er gjort af. Fusion på fusion. Giromedarbejderne er en uddøende race, og det har Marianne det fint med. Netbanken, internettet og den øgede selvbetjening har betydet, at antallet af giromedarbejdere er blevet reduceret i årenes løb. Alene sidste år blev antallet af giroindbetalinger reduceret med en femtedel. Og girokortets dage synes at være talte. Netbanken har overtaget det meste af trafikken, der før var en stor del af livet i GiroBankdomicilet. I Danske Bank føler Marianne ikke den store kulturforskel. Hun bliver dog af og til mindet om, hvor hun kommer fra. Blandt andet når det gælder registrering af overarbejde. Noget, Marianne altid har været vant til at registrere uden at blinke. Den samme naturlighed hersker ikke blandt alle hendes kolleger. Og den kæmper Marianne igennem sit tillidsmandsarbejde for at indføre. I Giro forventede vi at få noget for det, vi gav i vores arbejdstid. Vi har altid skrevet det overarbejde på, vi har haft. Det har fulgt med mig hele vejen. I Danske har jeg oplevet, at ansatte ikke skrev overarbejde på, fordi det var synd for chefen, som skulle afrapportere det og så videre. Andre har holdt skufferegnskaber, som røg i skraldespanden, når en ny chef kom. Jeg har kæmpet en hård kamp for at få folk til at skrive deres overarbejde på, siger Marianne E.H. Pedersen. n MiniGiro Da GiroBank i 1990 samlede sine forretninger i Høje-Taastrup, oprettede kommunen daginstitutionen Mini-Giro til brug for GiroBankpersonalets børn. Intentionen var, at institutionen skulle holde åbent indtil klokken med mulighed for overnatning. MiniGiro har overlevet GiroBanks fusioner og ligger i dag stadig i forlængelse af det gamle GiroBankhovedsæde. Institutionen har stadig en udvidet åbningstid til klokken og bliver i dag blandt andet brugt af flere døgnansatte som politi og brandfolk. Giro s Seniorklub For 18 år siden stiftede gamle giromedarbejdere seniorklubben Giro Senior. Klubben har i dag 420 medlemmer og er åben for såvel arbejdende som ikkearbejdende giromedarbejdere fra 50 år og opefter. Størstedelen af medlemmerne er pensioneret og arbejder ikke længere. Giro's Seniorklub har 10 forskellige arrangementer om året. Den årlige julefrokost og hyggedag med banko og mørbradgryde er de to mest velbesøgte arrangementer med over 100 deltagere. 18 Finans februar 2012

19 Kan man købe aktier med 40% rabat? - læs bogen og få svaret Endelig en bog om aktiestrategien, som har skabt milliardærer Value Aktier med værdi er den første bog på dansk om value-strategien, som nogle af verdens mest succesfulde investorer benytter fra den amerikanske storinvestor Warren Buffett til value-specialisten Sparinvest i Danmark. Value-investering handler om at finde aktier i økonomisk sunde og solide selskaber, der er oversete af analytikere og undervurderet af aktiemarkedet. Og som derfor er billigere, end de burde være. Bogen kan læses af alle, der ønsker at vide mere om vejen til sunde og solide investeringer. Læs mere på value.sparinvest.dk

20 nye tider på wall street 20 Finans februar 2012

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

Lovsjusk Bag bankpakke

Lovsjusk Bag bankpakke Finansforbundets magasin nr. 5, 2009 Lovsjusk Bag bankpakke Det var på kant med Grundloven, da Erhvervsministeriet bevilgede 20 milliarder kroner i eksportørlån til bankerne Læs side 14-22 VIL DU NOGET

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2008. økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank.

Finansforbundets magasin nr. 2, 2008. økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank. Finansforbundets magasin nr. 2, 2008 økonomi for børn Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank Læs side 18 Realkredit til landbrugs- og byerhvervsejendomme......fra

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Finansforbundets magasin nr. 1, 2008 ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Læs side 10 FSP Pension ønsker alle et

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Kameraer foran banken Nu åbnes der op for at tv-overvåge pengeinstitutternes facader

Kameraer foran banken Nu åbnes der op for at tv-overvåge pengeinstitutternes facader Finansforbundets magasin nr. 11, 2006 Kameraer foran banken Nu åbnes der op for at tv-overvåge pengeinstitutternes facader Toyota-metoden virker rigtigt godt i banken Filialchef på samme hold som Alex

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

At være læremester er en ære

At være læremester er en ære Finansforbundets magasin nr. 5, 2007 At være læremester er en ære Det fylder meget i hverdagen at være mentor for en nydansker, og det kræver stort personligt engagement, siger mentorer fra Sydbank Mænd

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2008. Giftige våben

Finansforbundets magasin nr. 11, 2008. Giftige våben Finansforbundets magasin nr. 11, 2008 Giftige våben En gruppe bankfolk, senere omtalt som Morgan Mafiaen, fik for knap 15 år siden ideen til kreditderivater. I dag beskyldes det spekulative produkt for

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere