positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 2, 2012 positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

2 Grobund for vækst og udbytte TO NYE KREDITKURSER TIL DIG Finanssektorens Uddannelsescenter udbyder nu to nye kreditkurser til privatrådgivere, der arbejder med kredit i hverdagen. Klæd kunden bedre på til kredit - i alle livets faser Dit udbytte: Du optimerer kundens økonomi og din indtjening. Du får de rigtige værktøjer i spil. Du kan gennemskue de kreditmæssige konsekvenser i kundernes dispositioner. Du får sat de rigtige rammer for den gode kunde. Kurset afholdes den 8. maj Kredit i medgang og modgang - gør noget (mere) Dit udbytte: Du får kunden som sparringspartner i en svær situation. Du får opskriften på den gode kreditsamtale. Du finder sammenhænge og løsninger sammen med kunden. Du optimerer kundens økonomi og minimerer tab. Kurset afholdes den 6. juni Kurserne skal ses uafhængigt af hinanden men kan med fordel supplere hinanden. Se mere på Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, Tlf , Finanssektorens Uddannelsescenter

3 indhold 16 EN RIGTIG FRØKENARBEJDS- PLADS 26 på jagt efter fast arbejde 12 det smitter at være positiv Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning 16 En rigtig frøkenarbejdsplads Marianne E.H. Pedersen fortæller om et langt arbejdsliv i PostGiro og GiroBank 20 Tradere arbeder gratis Et besøg på Wall Street viser en anden virkelighed, end de fleste forestiller sig færre banker på fire år 2011 bød på tre bankkrak og seks fusioner, og i alt er 40 pengeinstitutter forsvundet siden På jagt efter fast arbejde Efter at være blevet afskediget kastede Helle Lindahl og Grethe Bjerg kastede sig over vikararbejde 30 tema: Filialer under forandring Næsten hver femte filial er lukket inden for de seneste 10 år. Hårdest ramt er Udkantsdanmark. 40 Bankernes nye modspiller Ngo en Finance Watch giver EU-politikerne et kærkomment modspil til lobbyister fra bankerne 44 verner hjælper alice Frivillige rådgivere har i næsten fire år hjulpet socialt udsatte 30 tema: Filialer under forandring 46 Forskere fra Danske Bank vinder fornem pris Jesper Andreasen og Brian Huge fra Danske Markets hædres for deres udfordring af konventionel viden omkring risikovurdering 48 vækst i sneglefart 250 medlemmer deltog i forbundets nytårsstævner om gældskrisen det faste 4-11 Nyheder 7 Leder globalt Det juridiske hjørne FINANSFORBUNDET FOKUS 54 generalforsamlinger i kredsene 55 arrangementer for Seniorer Finansjob nyt om job og karriere Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr Næste nummer fredag 2. marts Udgiver: Finans forbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Lotte Ustrup Christensen (ansv. red.), Carsten Jørgensen (redaktionsleder, DJ), forbundet.dk Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Sabina Furbo (DJ), Berit Villadsen (DJ), Annoncer: DG Media, St. Kongensgade 72, 1264 København K, telefon , fax Læserindlæg: Læserindlæg senest 17. februar. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar-30. juni 2010 Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium. Finans februar

4 Nyheder Jeg troede før krisen, at regeringen kunne dosere medicinen, så finanspolitiske tiltag i små mængder ville sikre, at økonomien ikke kom ud i så store udsving. Men nu er jeg blevet klogere. Nu ved jeg, at når man har været forskånet for jordskælv i lang tid, så er det, fordi vi har et stort til gode. Bent Naur, adm. direktør Ringkjøbing Landbobank, til Berlingske Tidende Bankfolk som skolelærere Efter et succesfuldt testforløb får samtlige folkeskoler i Sønderborg Kommune tilbud om undervisning i privatøkonomi af Sydbank. Vi stiller med et hold a syv-otte unge medarbejdere, som rådgiver kunder i dagligdagen, fortæller kundechef Kim Juul Pedersen fra Sydbank i Sønderborg til JydskeVestkysten. Han understreger, at det for banken handler om dels at vise synlighed, og at man er en bank ud over det traditionelle, og dels vil banken gerne tage del i en samfundsopgave. Finansansatte strømmer til a-kassen Flere finansansatte end nogensinde har meldt sig ind i FTF- A, der traditionelt er a-kasse for Finansforbundets medlemmer. I 2009, hvor indmeldelserne steg markant, var af Finansforbundets medlemmer med i FTF-A, mens tallet i 2011 var En stigning på 3,7 procent eller personer. I 2009 fik vi ekstraordinært mange indmeldelser fra finansansatte, hvilket med stor sandsynlighed hang sammen med finanskrisen, men stigningen fortsætter, hvilket kan være et tegn på, at krisebevidstheden generelt er større nu end tidligere, siger Michael Darmer, direktør i FTF-A til Nyhedsbrevet Finans. En anden forklaring på stigningen er, at FTF-A i de senere år har åbnet for gratis medlemskab til studerende../ CJO Sort mandag for 72 Nykredit-ansatte 72 medarbejdere fik mandag den 23.januar en fyreseddel fra Nykredit, der ikke har traditioner for opsigelser. Tempoet overrasker Leif Vinther, formand for NYKREDS den faglige organisation i Nykredit, som også er en del af Finansforbundet. Nykredit har alt for hurtigt truffet den her beslutning, eftersom vi i et samarbejdsudvalg har igangsat en række initiativer, der skulle have lov til at blive afprøvet først. Det gælder blandt andet mulighed for at tage deltid i langt større omfang end tidligere samt reducere i overarbejde og merarbejdet, siger Leif Vinther, der også mener, at der kunne reddes stillinger ved at nogle mennesker fik mulighed for at lægge job og privatliv lidt om. Fyringsrunden der i alt omfatter 125 medarbejdere kommer samtidig med en omfattende organisationsændring med etablering af to Direct Banking-centre med 200 ansatte. Den nuværende struktur med Nykredit centre i knap 60 større byer fastholdes, men fremover er privat- og erhvervscentrene én enhed. NYKREDS har med Nykredit forhandlet nogle fornuftige afbødeforanstaltninger, som stiller de fyrede medarbejdere bedre end efter Funktionærloven og Virksomhedsoverenskomsten. De, der fik en fyreseddel 23. januar, er fristillet senest 1.marts. Desuden er der tilbud til alle opsagte om et outplacementforløb, ligesom alle kan søge en særlig uddannelsespulje om støtte til aktiviteter til den enkeltes faglige kompetencer./cr 4 Finans februar 2012

5 nyheder Outplacement hjælper fyrede i job 72 procent af de fyrede finansfolk, som bruger Finansforbundets tilbud om outplacement hos FTF-A og Mercuri Urval, er kommet i arbejde igen, viser en opgørelse fra perioden ultimo 2009 til ultimo august procent af de fyrede finansfolk, som er medlem af Finansforbundet og har deltaget i det outplacementprojekt, som forbundet udbyder sammen med FTF-A og Mercuri Urval, er kommet i arbejde igen. Det viser en optælling for perioden ultimo 2009 til ultimo august 2011, som Nyhedsbrevet Finans er kommet i besiddelse af. 112 fyrede finansfolk har i denne periode startet deres individuelle forløb om outplacement op, 81 af dem er kommet i job, en enkelt har valgt at blive selvstændig, en er påbegyndt uddannelse, mens hovedparten af de resterende fortsat er jobsøgende. Tallene dokumenterer, at god outplacement virker. Det er flot, at mere end syv ud af ti, som har været med i projektet, er kommet videre til et andet job. Man skal huske på, at det er sket i en periode med økonomisk krise og et vigende jobmarked, siger Finansforbundets formand, Kent Petersen. Finansforbundet har i flere år argumenteret for, at arbejdsgiveren skal udvise social ansvarlighed ved fyringer, og har i forhandlinger om masseafskedigelser med virksomhederne kæmpet for at sikre gode afbødeforanstaltninger herunder adgang til outplacement for de medlemmer, som rammes af afskedigelser. For Finansforbundet er det en mærkesag at hjælpe de medlemmer, der rammes af masseafskedigelser, videre til et nyt job, og derfor indgik vi i sin tid samarbejdsaftalen med FTF-A og Mercuri Urval om at yde en aktiv beskæftigelsesindsats for den enkelte. Og vi mener, at arbejdsgiverne har et ansvar for at hjælpe. Kunderne er sikret, hvis en bank går ned. Medarbejderne skal naturligvis også sikres, siger Kent Petersen. Helt grundlæggende handler outplacement om at flytte sig fra fortiden til fremtiden. Fra, at tabet af det job, man havde, fylder det hele, til, at man kommer gennem krisen med livslysten i behold og magter at se fremad. Outplacementprojektet hos FTF-A og Mercuri Urval indledes typisk af et fælles informationsmøde for de medlemmer på en virksomhed, der er blevet afskediget. Derefter er der et individuelt opstartsmøde, hvor den enkelte i samråd med en konsulent fra FTF-A eller Mercuri Urval kan drøfte forløbet. Så følger en afklaringsfase, hvor deltageren over en række individuelle møder med konsulenten får afklaret sine kompetencer og drøftet sine stærke og svage sider, fagligt såvel som personligt. Siden bevæger man sig ind i markedsfasen, hvor man mere målrettet får karriererådgivning og coaching i forhold til at søge job med praktisk træning, aktiv jobsøgning og netværksbearbejdning. Outplacementforløbet strækker sig typisk over mange måneder, og derfor er de medlemmer, som først er begyndt på outplacement i september og fjerde kvartal af 2011 blandt andre afskedigede fra Amagerbanken, Max Bank, Fjordbank Mors og Sydbank ikke talt med i opgørelsen her. /CJO 81 ud af 112 i job igen FTF-A og Mercuri Urvals opgørelse over resultater af outplacement, hvor starttidspunktet for outplacement er i perioden 12. november 2009 til ultimo august 2011: Nova Bank Fyn: 50 tilmeldte 34 i job, 1 selvstændig, 1 i uddannelse, 8 stadigvæk jobsøgende, 5 andet BEC: 48 tilmeldte 39 i job, 6 stadigvæk jobsøgende, 2 andet Eik Bank: 8 tilmeldte 6 i job, 1 stadigvæk jobsøgende, 1 andet HSH Nordbank: 1 tilmeldt 1 i job BankNordik: 5 tilmeldte 1 i job, 1 andet Opgørelsen er foretaget 9. december 2011 ud fra de deltagere, som FTF-A og Mercuri Urval havde oplysninger på. Finans februar

6 nyheder Ny overenskomst på plads Finansforbundet og FA er enige om en ny to-årig overenskomst med en lønramme på to procent Foto: Jasper Carlberg Lørdag morgen den 4. februar blev Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) enige om en ny to-årig overenskomst. Aftalen indeholder ud over en lønstigning på to procent over de næste to år blandt andet forenkling af arbejdstidsreglerne med mere fleksibilitet til både medlem og virksomhed, bedre kompetenceafklaring, forbedringer af afbødeforanstaltningerne, forbedrede sociale bestemmelser om forsikring og frihed ved børns sygdom samt styrkelse af det faglige system. Det har været nogle utroligt vanskelige forhandlinger. Jeg synes, vi har opnået et fornuftigt og ikke mindst et ansvarligt resultat tiderne taget i betragtning. Jeg er godt klar over, at to procent over to år ikke lyder af særlig meget og da slet ikke når vi ser tilbage på de gode tiders overenskomster. Men både sektor og samfund befinder sig i en vanskelig situation, og det er indlysende, at det må afspejle sig i et overenskomstresultat, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet. Lønstigninger og regulering af satser sker pr. 1. juli 2012 og Øvrige ændringer træder i kraft allerede pr. 1. april 2012, såfremt flertal stemmer ja ved urafstemningen. Som stemmeberettiget medlem modtager du i midten af februar en særlig overenskomstavis med en mere udførlig beskrivelse af de vigtigste forbedringer. Du kan også læse endnu mere om overenskomstens elementer og hente hele slutprotokollen på finansforbundet.dk/ok2012 Herunder kan du se en del af de centrale punkter i den nye overenskomst: Arbejdstid Arbejdstidsreglerne har gennemgået en afgørende modernisering, så der skabes bedre flexibilitet for både medarbejder og virksomhed. Det betyder bl.a.: Alle får ret til flekstid to timer rundt om den aftalte fixtid særlige funktioner kan dog undtages, hvis arbejdet er uforeneligt med flekstid Der indføres timebank, som opsamler flekstid, over- og merarbejde, de fleste tillæg og omsorgsdage. Man kan lokalt aftale at tilføje eller fjerne elementer Medarbejderen bestemmer, om træk fra timebankens saldo sker ved frihed eller ved udbetaling med aktuel timeløn. Timebankens saldo kan være op til 481 timer og ned til minus 21 timer medmindre andet er aftalt lokalt Nulstilling af 37 timers merarbejde bortfalder Uddannelse og kompetenceudvikling Bestemmelsen om uddannelsesplan erstattes af en ny bestemmelse, som gør det obligatorisk for virksomheden at gennemføre en udviklingssamtale med medarbejderen. Udviklingssamtalen bør blandt andet indeholde udfærdigelse af en udviklingsplan, der omhandler kompetenceafklaring, kompetenceløft og dialog om kommende jobmuligheder. Afbødeforanstaltninger Med den nye overenskomst har arbejdsgiverne forpligtet sig på et kodeks for outplacement, der er rygraden i en ansvarlig behandling af afskedigede medarbejdere, som skal videre til et nyt job. Virksomheden er forpligtet til at give tilbud om et outplacementprogram til en værdi af mindst kroner Du har som opsagt medarbejder ret til fri i opsigelsesperioden til outplacementaktiviteter og kompetencegivende uddannelse Medarbejdere, der ikke har ret til godtgørelse, får en måneds løn, hvis de ikke har opnået nyt job på fratrædelsestidspunktet Psykologhjælp skal tilbydes af virksomheden Forsikringer Forsikringssummen i Gruppeliv (kritisk sygdom) ændres fra til kroner og forsikringen kommer til at gælde, indtil medarbejderen fylder 70 år. Der indføres også en dækning på kronerved børns kritiske sygdom. Frihed ved børns sygdom Frihed ved børns sygdom øges fra to til fem dage. Ved fravær over to dage skal medarbejderen begrunde, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. 6 Finans februar 2012

7 leder Leder Formand Kent Petersen, næstformand Solveig Ørteby og næstformand Michael Budolfsen Ny overenskomst peger fremad Tidligt lørdag morgen 4. februar lagde Finansforbundet sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening sidste hånd på en ny overenskomst for omtrent finansansatte. Forhandlingerne har været vanskelige og præget af den krise, der hærger sektoren, Danmark og det meste af verden. Det kalder på ansvarlighed, når man forhandler overenskomst under de vilkår, og det er med ansvarligheden i behold, at Finansforbundet præsenterer den overenskomst, vi har indgået. Vi har fået to procent i lønstigning de næste to år. Det er ikke prangende, men det er heller ikke nogen katastrofe. Som finansansatte har vi været vant til lønstigninger i en helt anden størrelse, men det kommer næppe bag på nogen af jer, at det hverken skulle eller kunne være sådan denne gang. Særlig glade er vi for, at parterne blev enige om en tiltrængt modernisering af arbejdstidsreglerne, som gavner både medarbejdere og virksomheder. Medlemmer af Finansforbundet har længe efterspurgt mere fleksibilitet, og det har de nu fået. Med den nye overenskomst får medarbejderne langt større indflydelse på at tilrettelægge deres egen arbejdstid. Der er nemlig løst op på mange af reglerne, så medarbejdere og ledelse frem over får større mulighed for at aftale sig frem til, hvornår opgaverne skal løses til gavn for begge parter. Samtidig er arbejdsgiverens ret til at modregne 37 timers merarbejde fjernet, og det vil rigtig mange få glæde af. Vi ved, at fyringer i sektoren ikke er et overstået kapitel desværre. Det var et kardinalpunkt for Finansforbundet ved de her overenskomstforhandlinger at sikre fyrede medarbejdere de bedste muligheder for at komme videre i deres arbejdsliv. Derfor er vi yderst tilfredse med, at vi lykkedes med at forhandle regler for såkaldt afbødeforanstaltninger på plads. For det enkelte medlem giver det tryghed at vide, at alle nu er sikret hjælp til at komme videre i nyt arbejde. Med den nye overenskomst har medarbejdere nemlig ret til et outplacementforløb til en værdi af minimum kroner, der kan bane vejen til et nyt arbejde. En af de nærmeste dage får du en OK-avis, hvor du kan læse alt om den nye overenskomst og de forbedringer blandt andet om kompetenceafklaring, der er kommet i hus. Uanset den beskedne lønstigning, så er vi i formandskabet tilfredse med den nye overenskomst. Den tager højde for problemerne her og nu, men peger også fremad, og det har vi brug for. n Finans februar

8 nyheder Vinderne fra venstre: Maria Khanlo (Danske Bank), Lise Hannibal (Basisbank), Anitha Marthedal (Nordea), Dorte Adelfred (danske Bank), Roger Bonney (Jyske Bank), Jette Kongsted Jensen (Middelfart Sparekasse), Richard O'dwyer (Nykredit) og Solveig Bennedsgaard Olesen(Nykredit). Foto: Lisbeth Holten Otte medlemmer skal til New York Finansforbundets store medlemskonkurrence skaffede 204 nye medlemmer, og otte af dem, der var med til at skaffe medlemmerne, skal på en studietur til New York Det er otte meget glade og forventningsfulde medlemmer, der sidst i marts kan pakke kufferten og rejse til The big Apple. Det er vildt spændende, jeg har aldrig været i USA. Jeg blev bare superglad, da jeg fandt ud af, at jeg var en af vinderne, fortæller Solveig Bennedsgaard fra Nykredit i Herning, der sammen med Jette Kongsted Jensen (Middelfart Sparekasse), Roger Bonney (Jyske Bank), Anitha Marthedal (Nordea), Maria Khanlo (Danske Bank), Lise Hannibal (Basisbank), Dorte Adelfred (Danske Bank) og Richard O'Dwyer (Nykredit) blev de heldige vindere af Finansforbundets store medlemskonkurrence medlem skaffer medlem, hvor præmien var en af otte pladser på en studietur til New York. Solveig skaffede to nye unge medlemmer og deltog derfor med to lodder i konkurrencen, der i alt skaffede forbundet 204 nye medlemmer. Roger Booney fra Jyske Bank i Silkeborg troede, det var telefonfis, da en af Finansforbundets medarbejdere ringede for at fortælle ham om præmien. Jeg turde slet ikke tro på det i starten, fortæller Roger, der ligesom Solveig heller aldrig har været i USA. De otte heldige vindere rejser på den fire dage lange studietur den 27. marts og kommer på turen helt tæt på de institutioner og mennesker, der har deres daglige gang og virke i New Yorks Financial District. Blandt andet skal de besøge New Yorks centralbank, Federal Reserve Bank of New York, der hører til nationens mest indflydelsesrige, på en gåtur gennem Manhattans Financial District med Wall Street som centrum med Børsens USA-korrespondent Louise With som guide og fortæller, på besøg i en af de danske finansielle institutioner, der har kontor i New York, samt møde en af de indflydelsesrige danskere, der har sin daglige gang på Wall Street. / SF 8 Finans februar 2012

9 Mød Nykredit til CBS Career Fair 8. februar 2012 Få en snak med vores medarbejdere og hør mere om Nykredit som arbejdsplads. Karrieremessen foregår på Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg mellem og Vi glæder os til at møde dig!

10 nyheder Ny stor sparekasse i Nordjylland Smartphones kan give mere stress Mobiltelefonerne får flere og flere smarte funktioner, der gør hverdagen nemmere. Men de såkaldte smartphones kan også lægge kimen til alvorlig stress, hvis man har svært ved at lægge telefonen fra sig. Smartphonen kan være et smart redskab, men også en tidsrøver. Den stjæler din koncentration både på arbejdet, og når du er sammen med familien, siger Bjarne Toftegård, stresscoach og indehaver af virksomheden Forebyg Stress, til epn.dk. Bjarne Toftegård har følgende tre råd til at forebygge stress: Slå lyden for nye sms-beskeder fra. Tjek kun beskeder, når du har tid. Sørg for, at telefonen ikke henter nye s automatisk. Så styrer du selv, hvornår du vil forstyrres. Prøv at formulere din egen lille smartphonepolitik. Bestem dig for, hvornår du har telefonen på dig skal den for eksempel ligge urørt, når du er sammen med familien? /MH Torsdag den 12. januar godkendte repræsentanskaberne for Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Limfjorden med overvældende flertal, at fusionen med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut kan træde i kraft. De to sparekasser meldte kort før nytår ud, at man ønskede at gå sammen. Anledningen var, at førstnævnte var hårdt presset på solvensen. I Sparekassen Vendsyssel er medarbejderne ifølge fællestillidsmand Hans Henrik Toft Sørensen glade for fusionen. Umiddelbart er der ingen nervøsitet at spore i forhold til jobsikkerhed eller lignende. Vi ved ikke, om ledelsen på et tidspunkt vil gennemføre besparelser, men på nuværende tidspunkt er der ikke meldt noget ud. Og med hensyn til fusioner, er både vi og Sparekassen Limfjorden vant til at smelte sammen med andre. Vi har været igennem seks-syv sammenlægninger de sidste år, og Sparekassen Limfjorden er en sammenslutning af tre mindre sparekasser for nogle år siden, siger Hans Henrik Toft Sørensen til Nyhedsbrevet Finans. Den ny Sparekassen Vendsyssel beskæftiger over 300 medarbejdere (heraf 53 fra Sparekassen Limfjorden) fordelt på 28 afdelinger, mens antallet af kunder er Udlånet er på 7,4 milliarder kroner, mens indlån inkl. puljer udgør 7,6 milliarder kroner, og med en solvensmæssig friværdi på cirka 7,5 procentpoint er der tale om et relativt sundt pengeinstitut i økonomisk henseende. /CJO Færre tvangsauktioner i 2011 Antallet af tvangsauktioner faldt i 2011 for første gang siden 2006 og udgjorde for parcelhuse og ejerlejligheder, viser tal fra Danmarks Statistik. Næsten en tredjedel af tvangsauktionerne lå i årets sidste kvartal, hvilket bekymrer Realkreditforeningen. Renten ligger i øjeblikket historisk lavt både for variabelt og fastforrentede lån, og det betyder lavere ydelser i 2012 end i Det er godt nyt for de boligejere, der har problemer med økonomien. Men udviklingen i beskæftigelsen vil være helt afgørende for, om antallet af tvangsauktioner vil falde i 2012, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. 10 Finans februar 2012

11 Årets Investeringsforening 2011 De tre U er vandt igen Invester i nogle af verdens bedste aktiefonde SKAGEN Fondene tilbyder dig nogle af verdens bedste aktiefonde. Vi tilbyder kun fonde, som vi vil investere vores egne penge i og lader os ikke friste af modeluner, når det gælder etablering af nye fonde. Derfor har vi kun tre aktiefonde; SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Global og SKAGEN Vekst, der egner sig til de fleste, som ønsker at spare op i aktier. Alle tre fonde har brede mandater, som giver vores forvaltere mulighed for at lede efter aktier i hele verden. Vi er i samme båd som dig Vi tilbyder kun aktiefonde, som vores forvaltere også selv investerer egen opsparing i, og dine omkostninger i aktiefondene er indrettet således, at når du vinder, vinder vi også. Det er sund fornuft og det virker år efter år. De tre U er SKAGENs filosofi er anderledes ved, at vi investerer i selskaber som er Undervurderede, Upopulære og Underanalyserede, men som har potentiale til at stige i værdi og dermed skabe merafkast til vores investorer. Mød os helt uforpligtende Vi ønsker at give vores investorer den bedst mulige kundeservice og tilbyder en åben og gennemskuelig kommunikation. Du kan møde os på inspirationsmøder over hele landet, ringe til os og få svar på spørgsmål eller finde afkast for vores fonde og se hvilke aktier vi investerer i på vores hjemmeside og i vores rapportering. Kontakt os og hør mere om dine muligheder på telefon og på Morgenavisen Jyllands-Posten og Dansk Aktieanalyse har kåret SKAGEN Fondene som Årets Investeringsforening i 2007, 2009 og nu igen i 2011 Kunsten at anvende sund fornuft

12 positiv psykologi Problemtænkerne kan være så optaget af at optimere, at de fuldstændig glemmer at se på, hvad der allerede fungerer Henrik Kongsbak, erhvervspsykolog Det at være Af Carsten Rasmussen Foto: Territorium 12 Finans februar 2012

13 Erhvervslivet har fået øjnene op for det kontante udbytte af positiv psykologi. Forskning viser nemlig, at mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning Verden kalder ikke kun på, at vi skal tænke positivt, for det er ofte problemer, der gør, at vi ønsker at ændre på tingenes tilstand. Men er man for problemorienteret på arbejdspladsen, kan den indstilling være med til at skabe flere problemer, end den løser. Som mennesker har vi nemlig en tendens til at identificere problemerne hos nogle andre end os selv, og derved kommer vi til at skændes om, hvem der er skyld i problemerne, i steder for at få dem løst og komme videre. Hvad er det, der gør os sprudlende som mennesker, og at vi oplever livet som spændende, meningsgivende, tilfredsstillende etcetera? Det er udgangspunktet for den positive psykologi at skabe en ramme og forståelse for og et sprog til at tale om, hvad der gør livet værd at leve. I arbejdslivet kan positiv psykologi hjælpe til, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen om at skabe bedre resultater, bedre produkter, bedre service, eller hvad en given virksomhed arbejder med, forklarer en ekspert i positiv psykologi, erhvervspsykolog Henrik Kongsbak: Arbejdspladser er mennesker, der ønsker at arbejde sammen, og her kan positiv psykologi være hensigtsmæssig, fordi det giver et sprog og en række konkrete værktøjer, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke samarbejdet og resultaterne. Ved at bruge energi på at blive kloge på, hvad der skaber et godt arbejdsmiljø, men også hvad der skaber en god forretning, styrkes alles forståelse for, hvordan de bedst lykkes sammen. Hvad er det, der skaber gode relationer mellem ledere og medarbejdere, mellem medarbejdere og medarbejdere og mellem medarbejdere og kunder? Hvad vi gør, som gør os tilfredse, siger Henrik Kongsbak og sætter en tyk streg under, at det ikke kun handler om at skabe bedre arbejdsmiljø det handler om at skabe en bedre forretning. Finans februar

14 positiv psykologi Hvis det kun drejer sig om at skabe bedre arbejdsmiljø, er der en tendens til, at det kun er noget, vi gør, når vi har vores årlige medarbejdertilfredshedsseminar. Hvis det derimod er for at skabe bedre resultater, bliver det relevant at bruge det hver dag. På den måde kan det skabe et varigt bedre arbejdsmiljø samtidig med bedre resultater. Henrik Kongsbak er optaget af at fremme succeserne. Jeg går efter at forstå succeserne, så vi kan lære noget af dem og skabe dem oftere. Mange gange er organisationer alt for optaget af at identificere problemerne og skabe en brændende platform for at skabe bevægelse. Men i stedet for at skabe engagement og virkelyst skaber det ofte mere modstand og frygt. Og ingen af de to ting er befordrende for at skabe langsigtet udvikling, mener Henrik Kongsbak, der som konsulent har arbejdet med en region i Sydbank ud fra principper i positiv psykologi. Positiv afvigelse I et pengeinstitut kan man have et problem med manglende salg eller dårlig indtjening, og instinktivt vil de fleste begynde at analysere problemet og forsøge at finde frem til årsagerne til problemerne. Det kan være fornuftigt nok, men det er ofte med til at skabe modstand og frygt, siger Henrik Kongsbak og forklarer: I stedet for at fokusere på problemet kan man fokusere på de positive afvigelser, altså hvad vi gør, når vi er bedst til at tiltrække og fastholde kunder, og hvordan vi kan gøre mere af det. På den måde bliver alle klogere på, hvad god kundepleje er, og hvordan man kan styrke den. Problemet bliver adresseret på en mere konkret, praktisk og fremadrettet måde. Ifølge Henrik Kongsbak er det en grundanskuelse i den Sådan opstod positiv psykologi Positiv psykologi, der som begreb favner utrolig bredt, er en nyere videnskabelig retning inden for psykologien. Ophavsmanden er den amerikanske psykolog Martin Seligman, der i 1998 erklærede, at psykologien ikke kun skal beskæftige sig med menneskelige problemer og lidelser, og hvordan vi kan helbrede sygdom. Den skal også give indsigt i, hvad der gør livet værd at leve såsom succes og kærlighed med videre. Den positiv psykologi fokuserer på det, der fungerer: På de positive følelsers betydning for vores psykiske og fysiske velbefindende. I dag fylder den positive psykologi og anerkendelse mere og mere i børneinstitutioner, skoler, det private erhvervsliv og i forskningsmiljøer. Man skal synliggøre de gode ting og huske at fejre succeser. Her i afdelingen har vi indført, at man tager en løbetur rundt om bordet, hver gang noget er lykkedes Michael Ølgaard, investeringschef i Sydbank, Kongens Nytorv positive psykologi, at en leder bevidst skal arbejde på at fremme positiviteten i sin organisation. Problemtænkerne kan være så optaget af at optimere, at de fuldstændig glemmer at se på, hvad der allerede fungerer. Selvfølgelig skal en leder være klar over sine største udfordringer. Men ofte får hun/han mere ud af at vende de største problemer til ønsker og udfordringer, som kan engagere medarbejdere i at ville mere. Når lederen er klar over din brændende platform, hvad er så hendes/hans brændende ønske, som alle kan se sig selv i, både ledelse, medarbejdere og kunder? Løb rundt om bordet Forskning viser, at mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning. Ifølge psykologerne Pernille Hippe Brun og Mikkel Ejsing på virker den gode sindsstemning i høj grad, hvor effektivt vi arbejder, ikke bare alene, men også sammen. Selv om man kan stille spørgsmål ved, om den gode stemning skyldes, at man generelt klarer sig godt, så tyder forskning på, at man ved bevidst at arbejde på at fremme positive sindsstemninger som tillid, engagement og gejst kan vende negative resultater til positive. I bogen Styrkebaseret ledelse bruger de to psykologer Sydbanks Region Hovedstaden som eksempel på, hvordan ledelsen engagerede alle i at forstå og lære af de gange, hvor de var bedst til at skabe Vækst gennem værdier. At væksten blev koblet til værdier, handlede om Sydbanks tradition med at være en værdibaseret organisation. Det var i høj grad en fælles proces, hvor vi ville skabe vækst gennem at bruge en anerkendende tilgang. Udgangspunktet var, at det både skulle være personlig vækst, vækst i det daglige team og økonomisk vækst målt på indtjeningsbidrag, fortæller investeringschef Michael Ølgaard, Sydbank på Kongens Nytorv. Processen blev skudt i gang på et seminar, hvor samtlige medarbejdere blev involveret i at identificere styrker og potentialer i organisationen. Det udmøntede sig i, at de enkelte afdelinger fik fastsat mål, som lokale ildsjæle fik til opgave at følge op på. 14 Finans februar 2012

15 Vi har haft en god indtjening trods finanskrise, men det er ikke til at vide, hvordan vores tal havde været uden den positive stemning, siger Michael Ølgaard I stedet for at fokusere på problemet kan man fokusere på de positive afvigelser, siger Henrik Kongsbak Fra investeringscentret på Kongens Nytorv, hvor de sidder 11 medarbejdere, forklarer Michael Ølgaard, at han som leder bevidst har arbejdet på at fremme en så høj grad af positivitet hos sig selv og i sin afdeling, som det er muligt. Den enkelte afdeling bestemmer selv, hvordan de vil fremelske den positive stemning: Man skal synliggøre de gode ting og huske at fejre succeser. Her i afdelingen har vi indført, at man tager en løbetur rundt om bordet, hver gang noget er lykkedes. Det skaber opmærksomhed, så andre kan spørge ind til, hvordan du så lige gjorde det. I afdelingen er vi blevet bedre til at samles fredag klokken 16 over et glas vin eller en sodavand. Det giver en forløsning over arbejdspladsen, når folk giver sig tid til sådan nogle små ting, siger Michael Ølgaard. Det smitter af Og medarbejderomsætningen den er nærmest lig nul: Kikker jeg rundt i lokalet, er der mange, der har været her længe. Her er en arbejdsglæde, ellers ville folk ikke blive så mange år. Tænk på, at vi var i gang før krisen, hvor det ikke skortede på opringninger fra jobkonsulenter, der tilbød job i andre pengeinstitutter, men alligevel blev de fleste, så det er noget andet end løn, der får en medarbejder til at blive. Det en dejlig tankegang med det positive, siger Michael Ølgaard, der ikke mener at feje noget ind under gulvtæppet eller forsøge at påtage sig en for optimistisk tilgang til tingene: Medarbejderne er den absolut vigtigste ressource i banken, så i og med at medarbejderne er blevet mere positive, tror vi på, at det har en kraftig afsmittende effekt på indtjeningen. I afdelingen har vi i perioden haft en god indtjening trods finanskrise, men det er ikke til at vide, hvordan vores tal havde været uden den positive stemning, slutter Michael Ølgaard. I Sydbanks filial på Frederiksberg er bankassistent Janne Harms glad for de nye teknikker til positive tanker og handlinger. Vi er opmærksomme på, hvordan positive meldinger kan bruges i hverdagen, så ting lykkes bedre. Hvis man er positiv, får man skabt en værdi, der smitter af hele vejen rundt. Ligesom det smitter af på os andre, hvis en kollega er enormt stresset, men vi er blevet bedre til at takle det negativt orienterede, siger Janne Harms og tilføjer: Vi er blevet bedre til at anerkende hinanden og til at give ros. Vi kan også finde på at sætte små sjove og positive sedler rundt omkring, og vi sidder gerne ti minutter efter lukketid og får snakket. n Positive følelser styrker vores ressourcer De skærper vores kreative og analytiske evner De gør os mere fleksible og tilpasningsdygtige i forhold til forandringer De udvider vores selvopfattelse og giver overskud til andre mennesker Kilde: Barbara Fredrickson, en fremtrædende forsker inden for positiv psykologi Finans februar

16 Girofolket En rigtig frøkenarbejdsplads Postgirokontoret, det senere PostGiro og GiroBank, blev i 1970 erne kendt som en frøkenarbejdsplads, hvor en stor del ugifte kvinder viede deres liv til jobbet. Marianne E.H. Pedersen blev giropige som 19-årig Af Berit Villadsen Foto: Ricky Molloy Det ligger der stadig, GiroBanks gamle hovedsæde. Men den karakteristiske gule GiroBankfarve er ikke længere at finde i bygningen, som i dag udgør en del af Danske Bank-koncernen i Høje- Taastrup. Uden for bygningen er skiltene Girostrøget og daginstitutionen Mini-Giro nogle af de synlige levn fra dengang, Postgiro, den senere GiroBank, beskæftigede flere tusinde medarbejdere. En af dem var tjenestemand Marianne E.H. Pedersen. Når man blev ansat i Giro, sagde man, at man blev der, til man ikke kunne tygge smør mere. Det ændrede sig med virksomhedsovertagelserne, fortæller Marianne E.H. Pedersen, der startede i bogholderiet i Postgirokontoret som kontorassistentaspirant på prøve tilbage i Dengang og tidligere var Postgirokontoret kendt som en frøkenarbejdsplads med mange singler især i afdelinger, hvor kassen gøres op hver anden dag. Der var også mænd ansat, men det var primært i lederstillingerne. Der var stor respekt omkring frøkenerne. De havde viet deres liv til arbejdet. Det kunne mærkes. Det var nogle frøkener, der vidste, hvad vej skabet skulle vendes, og hvor stolen skulle stå. Det var der slet ikke tvivl om. Der var nogle, der var gamle i gårde. De fleste var gruppeledere på et lavere plan i organisationen. Du kom under vingerne, og så var det bare at rette ind til højre. Og hvis det var en kvinde, som var kommet op på de lidt højere niveauer på ledelsessiden, så var der godt nok respekt om damen. Så sagde man ikke hvad? Nej, så gjorde man bare, hvad der blev sagt, husker Marianne E.H. Pedersen, der i dag er 59 år gammel. 10- og 14-fruerne Bogholderiet var en af afdelingerne med de såkaldte slutvagter, hvor man aldrig gik hjem, før kassen stemte. Og det var lidt af en udfordring at få arbejdet passet, da Marianne to år inde i sin ansættelse fik sit første barn i en alder af 21 år. Det var uhørt. Ikke mindst fordi hun var enlig mor, og Marianne trak store veksler på sin mor for at få hverdagen til at hænge sammen. Hun kunne ikke klare en økonomi på deltid, hvilket var en mulighed for kvindelige familiemødre, som typisk arbejdede på de såkaldte fruehold. Fruerne blev kaldt 10- eller 14-fruerne, afhængig af hvor mange dage på måneden de arbejdede. Fruerne arbejdede typisk altid omkring månedsskiftet, hvor aktiviteten altid var særlig høj. Vi kunne have op til tre millioner transaktioner på en dag alene i girosystemet. I dag kan man meget mere, men dengang var det meget. Og det var en blanding af manuelt arbejde og alt muligt. Vores erhvervsgiroafdeling modtog bånd, tape, disketter og alle mulige former for medier, hvor indbetalinger og udbetalinger lå på, siger Marianne E.H. Pedersen. Stor interesse for Giro Giroblankettens vej igennem systemet var lang og fuld af menneskelige berøringer fra postmodtagelsen til postafsendelse. Posten skar brevene op, sorterede dem og bragte dem til bogholderiet. Her blev blanketterne efter et sindrigt system placeret i en sorteringsreol, opdelt efter kontonumre. Efter grovsorteringen stod den på finsortering, hvor blanketterne blev fordelt i bunker og endnu en gang sorteret i hånden. Hovedkortene blev håndteret ét sted, kuponerne et andet. Og så skulle der bogføres og stemmes af ned til sidste øre. De mange hænder gjorde, at det ikke var ualmindeligt, at kassen ikke stemte. 16 Finans februar 2012

17 I Giro forventede vi at få noget for det, vi gav i vores arbejdstid. Vi har altid skrevet det over arbejde på, vi har haft. Det har fulgt med mig hele vejen, siger Marianne E.H. Pedersen Finans februar

18 Girofolket Og så blev man der for at lede efter den sidste øre. En søgning, som tit udløste en telefonopringning til Mariannes mor om at hente barnebarnet i institutionen. Mariannes bedste tid i PostGiro og GiroBank var i Informationsafdelingen, hvor hun havde et væld af forskelligartede opgaver. Lavede årsberetninger, skrev artikler og tekster til medarbejderne. Arrangerede girofester, læste korrektur og havde rundvisninger. Og interessen for giroblankettens vej igennem systemet var stor. Marianne og hendes tre rundviserkolleger kunne nemt have besøgende årligt. Os med de røde faner Marianne engagerede sig også fagligt på arbejdspladsen. Hun blev tillidsmand og er det stadig den dag i dag. Hun har fulgt GiroBank igennem tre fusioner. I 1995 med Bikuben, 1998 med Realkredit Danmark og endelig i 2000 med Danske Bank. I sommer holdt Marianne 40-års-jubilæum nu som ansat i administrationsafdelingen i Inkasso i Danske Bank-koncernen, som har til huse i de historiske Girobygninger fra 1990 med plads til giromedarbejdere. I dag 21 år senere sidder der godt Danske Bank-medarbejdere i bygningen. Antallet af giromedarbejdere i Danske Bank er reduceret til en tiendedel, godt 300 medarbejdere, som er spredt ud over banken. Tre af de 33 kolleger i det åbne kontorlandskab er ligesom Marianne giropiger. Sammenholdet i GiroBank var godt. Flere kolleger sås også i fritiden, deriblandt Marianne. Folk værnede om hinanden, og den særlige GiroBankkultur har fulgt hende livet igennem. Kulturen kom på sin prøve, da GiroBank i 1995 fusionerede med Bikuben. De kaldte os dem med de røde faner. Vores kultur var anderledes. Vi strejkede også. Ikke ofte, men det gav genlyd, når vi gjorde. Vi var tættere på ledelsen. Vi var ikke bange for at tale med cheferne, hvis der var problemer. Vi var vant til at tale sammen på tværs af niveauerne og kunne tage mange ting ansigt til ansigt i opstarten, før det kunne nå at udvikle sig, fortæller Marianne E.H. Pedersen. Giro på retur Giromedarbejderne er typisk ufaglærte uden en finansiel uddannelse, men sidder typisk i kontorjob eller som 59-årige Marianne E.H. Pedersen i en back office-funktion. Inden for bygningens vægge er skyldnerarkivet i inkassoafdelingen et af de få steder, hvor man kan finde synlige tegn på GiroBanks levetid. Arkivet vidner om størrelsen på det stamtræ, Danske Bank igennem tiden er gjort af. Fusion på fusion. Giromedarbejderne er en uddøende race, og det har Marianne det fint med. Netbanken, internettet og den øgede selvbetjening har betydet, at antallet af giromedarbejdere er blevet reduceret i årenes løb. Alene sidste år blev antallet af giroindbetalinger reduceret med en femtedel. Og girokortets dage synes at være talte. Netbanken har overtaget det meste af trafikken, der før var en stor del af livet i GiroBankdomicilet. I Danske Bank føler Marianne ikke den store kulturforskel. Hun bliver dog af og til mindet om, hvor hun kommer fra. Blandt andet når det gælder registrering af overarbejde. Noget, Marianne altid har været vant til at registrere uden at blinke. Den samme naturlighed hersker ikke blandt alle hendes kolleger. Og den kæmper Marianne igennem sit tillidsmandsarbejde for at indføre. I Giro forventede vi at få noget for det, vi gav i vores arbejdstid. Vi har altid skrevet det overarbejde på, vi har haft. Det har fulgt med mig hele vejen. I Danske har jeg oplevet, at ansatte ikke skrev overarbejde på, fordi det var synd for chefen, som skulle afrapportere det og så videre. Andre har holdt skufferegnskaber, som røg i skraldespanden, når en ny chef kom. Jeg har kæmpet en hård kamp for at få folk til at skrive deres overarbejde på, siger Marianne E.H. Pedersen. n MiniGiro Da GiroBank i 1990 samlede sine forretninger i Høje-Taastrup, oprettede kommunen daginstitutionen Mini-Giro til brug for GiroBankpersonalets børn. Intentionen var, at institutionen skulle holde åbent indtil klokken med mulighed for overnatning. MiniGiro har overlevet GiroBanks fusioner og ligger i dag stadig i forlængelse af det gamle GiroBankhovedsæde. Institutionen har stadig en udvidet åbningstid til klokken og bliver i dag blandt andet brugt af flere døgnansatte som politi og brandfolk. Giro s Seniorklub For 18 år siden stiftede gamle giromedarbejdere seniorklubben Giro Senior. Klubben har i dag 420 medlemmer og er åben for såvel arbejdende som ikkearbejdende giromedarbejdere fra 50 år og opefter. Størstedelen af medlemmerne er pensioneret og arbejder ikke længere. Giro's Seniorklub har 10 forskellige arrangementer om året. Den årlige julefrokost og hyggedag med banko og mørbradgryde er de to mest velbesøgte arrangementer med over 100 deltagere. 18 Finans februar 2012

19 Kan man købe aktier med 40% rabat? - læs bogen og få svaret Endelig en bog om aktiestrategien, som har skabt milliardærer Value Aktier med værdi er den første bog på dansk om value-strategien, som nogle af verdens mest succesfulde investorer benytter fra den amerikanske storinvestor Warren Buffett til value-specialisten Sparinvest i Danmark. Value-investering handler om at finde aktier i økonomisk sunde og solide selskaber, der er oversete af analytikere og undervurderet af aktiemarkedet. Og som derfor er billigere, end de burde være. Bogen kan læses af alle, der ønsker at vide mere om vejen til sunde og solide investeringer. Læs mere på value.sparinvest.dk

20 nye tider på wall street 20 Finans februar 2012

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Det går ufatteligt godt!

Det går ufatteligt godt! INFORMATION OM DINE FORDELE SOM MEDLEM I LEDERFORENINGEN I TDC Det går ufatteligt godt! Her er lidt læsestof til dem, der bekymrer sig om karrierevejen alligevel... NYE ORD ER KOMMET MED IND I HVERDAGEN

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere