TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K"

Transkript

1 9/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

2 Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger: Livrenter 5 % Satser er excl. gruppeforsikring Opsparingsordninger: Ratepension 5 % Kapitalpension 5 % Arkitekternes Pensionskasse Søholm Park Hellerup Telefon: Fax: MASTER i Bygherrerådgivning og Værdidesign Arkitektskolen Aarhus inviterer nu til 2. forløb af Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign med start 1. september Ansøgningsfrist 1. maj Uddannelsen henvender sig til arkitekter, ingeniører, byggeøkonomer og bygningskonstruktører m.fl. med minimum fem års relevant erhvervserfaring. Uddannelsens centrale fokus er værdiskabelse i projekter og projektporteføljer. Der lægges vægt på såvel den enkelte deltagers faglige og personlige udvikling, som på virksomhedens udvikling af kernekompetencer. Studiet tager afsæt i konkrete cases, heriblandt cases fra deltagernes virksomheder. Uddannelsen er toårig på deltid (60 ECTS-points) og baseret på, at den masterstuderende skal kunne varetage et job sideløbende. Der vil generelt være to undervisningsdage pr. måned. Hertil kommer en studietur á ca. 1 uges varighed. Den resterende del af undervisningen er e-learning, selvstudier samt gruppearbejde. Der afholdes informationsmøder Tirsdag den 4. december 2007 kl. 15:00-16:00 Sted: Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Kristianiagade 8, 2100 København Ø Onsdag den 5. december 2007 kl. 15:00-16:00 Sted: Aalborg Erhvervsakademi (Noea), Porthusgade 1, 9000 Aalborg og Torsdag den 6. december 2007 kl. 15:00-16:00 Sted: Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Århus C Læs mere på The Royal Library Søren Kierkegards Pl. 1 Chr. Brygge 5 Dk 1219 Cph. K Tel Tilmelding og yderligere information hos Arkitekt MAA Elsebeth Terkelsen, Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus tlf eller pr. til

3 Ledelse af planlægningen midt i Trekantområdet Kolding Kommune søger en leder til Planafdelingen Med sine mere end indbyggere og beliggenheden midt i Trekantområdet, er Kolding først og fremmest indbegrebet af en kommune i vækst. Der er fart over feltet og udfordringen er ikke om der sker udvikling, men i langt højere grad hvordan udviklingen skal ske. Udviklingen skal planlægges, så der sikres både bæredygtige og optimale betingelser for nuværende og kommende generationer, i et spændende og attraktivt miljø. Koldings vækst er en naturlig konsekvens i en kommune, der råder over mangfoldige kvaliteter. Og heller ikke i Kolding kommer tingene af sig selv, der skal arbejdes for det, og det bliver der. På de ydre linier er Kolding Kommune naturligt en væsentlig del af motoren i udviklingen af Trekantområdet, og på de indre linier er kommunen helt i front, når det gælder om at samtænke miljø- og energiperspektiver med den fysiske udformning af kommunen. Ved kommunesammenlægningen har kommunen fået yderligere muligheder og ansvar i form af flere bycentre og et stort åbent land, der skal integreres i en hel og sammenhængende ny kommuneplan. Der er alle forudsætninger for at fortsætte og udvikle det dynamiske vækstcenter. Stillingen Planafdelingen hører til i Teknisk Forvaltning som den ene af to afdelinger under Udvikling, Planog Bygområdet. Afdelingen er normeret til 18 medarbejdere, der alle har direkte reference til afdelingslederen. Som en konsekvens af kommunens hastige vækst, er der pres på at få tilvejebragt det nødvendige plangrundlag, således at der sikres og prioriteres ressourcer til at sætte den proaktive dagsorden såvel lokalt, men også nationalt i forbindelse med nye landsdækkende planlægningsinitiativer. Der efterspørges en leder med et fagligt fundament, der sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse kan udvikle, organisere og lede den fysiske planlægning i Kolding Kommune, i et stærkt samspil med blandt andet borgere, professionelle eksterne samarbejdsparter, Byråd og alle forvaltninger i kommunen. Job- og personprofil Der er udarbejdet en uddybende job- og personprofil med angivelse af lønindplacering m.v., der kan rekvireres på Er der behov for uddybende oplysninger, kan der ske henvendelse til partner Ole Bladt-Hansen på tlf / eller plan- og udviklingschef Inge Stage på tlf Ansøgning mailes til Lundgaard Konsulenterne på så den er modtaget senest tirsdag den 27. november 2007 kl KONTINGENTNEDSÆTTELSE Som medlem af ARKITEKTFORBUNDET kan du søge om nedsættelse af kvartalskontingent, hvis du har været ledig eller på orlov. Du skal have været ledig eller haft orlov i mindst 10 uger inden for et kvartal for at kunne opnå kontingentnedsættelse. Kontingentnedsættelse søges hvert kvartal. Denne ansøgningskupon sendes til: ARKITEKTFORBUNDET Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København K Kuponen kan også faxes på nummer: Den skal være ARKITEKTFORBUNDET i hænde senest den 11. december Undertegnede ansøger hermed om kontingentnedsættelse Navn Adresse CPR-nummer Jeg er fuldtidsledig Jeg er ansat på deltid og modtager supplerende dagpenge Jeg er ansat med løntilskud i det offentlige Jeg er i virksomhedspraktik Jeg har barselsorlov eller børnepasningsorlov Andet Undertegnede erklærer på tro og love at være tilmeldt det lokale Jobcenter som jobsøgende i 4. kvartal Dato Underskrift NB: Kontingentnedsættelse gælder ikke medlemmer på dimittendsatsen (kr. 400,- pr. kvartal).

4 INDHOLD: ARKFOKUS 3. årgang, november 2007 Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Arne Ennegaard Jørgensen Strandgade 27A 1401 København K T (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær, informationskonsulenter i ARKITEKTFORBUNDET. E Grafiker Jesper Lind Jans Inspirationsgruppe Anders Bak, Axel Bendtsen, Bjarne Rieckmann, Lars Poulsen, Naja McNair, Pernille Herzberg, Rikke Kirstine Larsen, Rikke Stenbro og Sidse Grangaard Forsiden Gadebillede fra Tirana, Albanien Foto: Klaus Holsting Abonnementsservice Oxygen Media Service Postboks København NV T (+45) , kl E Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Arkitektens Folag, T Tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Medlem af Dansk Fagpresseforening Oplag: 5000 Udkommer med 10 numre årligt Abonnement: 490 kr. årligt Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 2 DEBAT: TILLIDSMÆND M/K EFTERLYSES Hvorfor står medarbejderne ikke i kø for at blive valgt til tillidsmand? spørger ARKITEKTFORBUNDETs formand Mette Carstad. 4 HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE PÅ ALBANSK ARKFOKUS har besøgt Albaniens hovedstad Tirana. 12 SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. Grydeskeer, håndtasker og andre dagligdags ting får nye drejninger i arkitekten og smykkekunstneren Katrine Borups univers. 18 ZOOM Hakon Lunds bog om arkitekten C.F. Harsdorff og Steen Estvad Petersens øjenåbner Arkitektur uden grænser. 22 NEWS TEMA: TILLIDSREPRÆSENTANTEN 24 KARRIEREBOOSTER Hvervet som tillidsrepræsentant giver både faglige og personlige kompetencer. 25 DEN GARVEDE TILLIDSMAND Tillidsmandspostens mange udfordringer. 27 DET FORMIDLENDE LED Både ledelsen og de ansatte gør for lidt brug af tillidsmændene. 29 SAMARBEJDSPARTNEREN Ledelsen bør se tillidsrepræsentanten som en samarbejdspartner. 30 DE OVERSETE TILLIDSMÆND Samarbejdet mellem tillidsmænd og fagforbund halter. 32 VERDENSBLIK: NEW YORKS BROWNSTONES 1

5 DET MEST POSITIVE JOB PÅ ARBEJDSPLADSEN At involvere sig socialt på arbejdspladsen, at interessere sig for et godt arbejdsklima, at evne at omgås både kolleger og ledelse det hører med til de kompetencer, der i høj grad er brug for i arkitektfaget. Så hvorfor står medarbejderne ikke i kø for at blive valgt til tillidsmand med alle de funktioner, der gør tillidshvervet til det suverænt mest positive job på arbejdspladsen? Af ARKITEKTFOR- BUNDETs formand, Mette Carstad. Hvilken funktion på en arbejdsplads har den suverænt mest positive jobbeskrivelse: Tillidsmand. Det kan ikke blive bedre. En person, der har tillid fra top såvel som bund fra medarbejder til ledelse, direktion, bestyrelse. I jobfunktionen henter man opbakning fra fagforening, og man er en del af et netværk sammen med tillidsmænd fra andre virksomheder. Som tillidsmand kan man få betalt kursus i forhandlingsteknik, mødeledelse, coaching og juridiske forhold. Som tillidsmand får man besked om forandringer i virksomheden før alle andre, og man har indflydelse på trufne beslutninger. Skal der ansættes eller fyres, er man med. Og det gælder også lønpolitik, tillæg, arbejdstider, personalepolitik, samarbejde på virksomheden alle sammen funktioner, hvor man indtræder som en central medspiller. Tillidsmænd m/k efterlyses Er der så nogen, der kan forklare mig, hvorfor medarbejderne ikke står i kø for at få tillidsmandsfunktionen? Hvorfor har de ikke kampvalg til jobbet på de store arkitektvirksomheder? Hvorfor er der mange virksomheder, der overhovedet ingen tillidsmand har? Hvorfor er arkitekterne på de offentlige arbejdspladser ofte repræsenteret af alt andet end en arkitekt? Og hvis medarbejderne ikke selv er gode til at få udpeget en tillidsmand, hvorfor råber og skriger ledelsen så ikke for at få valgt en? I takt med at mange arkitektvirksomheder bliver professionaliserede og får bestyrelser, undrer det mig også dybt, at der ikke er større interesse for medarbejderinddragelse. Medarbejdere har ret til at få repræsentation i bestyrelsen for den virksomhed, hvor man Er der så nogen, der kan forklare mig, hvorfor medarbejderne ikke står i kø for at få tillidsmandsfunktionen? Hvorfor har de ikke kampvalg til jobbet på de store arkitektvirksomheder? Hvorfor er der mange virksomheder, der overhovedet ingen tillidsmand har? arbejder. Med tilhørende ansvar og forpligtelse, men også med meget stor mulighed for at påvirke virksomhedens udvikling og fremtid. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer får indsigt og indflydelse på beslutningerne i bestyrelsen. Bestyrelsen bliver også beriget ved at have repræsentanter med fra medarbejdersiden. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i virksomhedsledelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Virksomhedens overordnede strategi besluttes i bestyrelsen, og det er væsentligt, at beslutningsgrundlaget er så nuanceret som muligt. Her kan medarbejderrepræsentanten DEBAT om tillidsmændenes opgaver på arbejdspladsen: skriv til ARKFOKUS E 2

6 gøre en forskel. Medarbejderen har fra sit daglige arbejde den helt jordnære viden om holdninger hos kolleger, driften, produktet og kunderne. De arkitektfaglige kompetencer Men interessen fra medarbejderne er yderst begrænset, og tilsvarende virker det heller ikke, som om det ligefrem er noget, der bakkes op fra virksomhedsledelserne rundt omkring. For en del år siden hørte jeg en kollega udtale: Tjah, dem, der involverer sig i fagligt arbejde, er jo ikke altid de bedste arkitekter! En grotesk udtalelse, som jeg selvfølgelig ikke lod gå upåtalt hen. At involvere sig socialt på arbejdspladsen, at interessere sig for et Hvis man ikke interesserer sig for at samarbejde og for at skabe gode relationer, og hvis ikke man forstår at sætte mennesket i centrum, når det er væsentligt, så burde man ikke have lov at være med til at skabe fremtidens design, bygninger, byer og land. godt arbejdsklima, at evne at omgås både kolleger og ledelse det er kompetencer, der i høj grad er brug for i arkitektfaget. Måske ikke, hvis man bilder sig ind, at man er en ener geniet, der helt alene kan tegne det nye musikhus. Men den arkitekt, der opfatter faget på den måde, burde finde sig en helt anden beskæftigelse. Hvis man ikke interesserer sig for at samarbejde og for at skabe gode relationer, og hvis ikke man forstår at sætte mennesket i centrum, når det er væsentligt, så burde man ikke have lov at være med til at skabe fremtidens design, bygninger, byer og land. Men tillidsmandens arbejde er en svær balancekunst. Du kan som tillidsmand eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem opleve din rolle som lusen mellem tre negle : dine kolleger, din ledelse og måske især: dit almindelige daglige, faglige arbejde, hvorfra tiden skal tages. I fagforeningen ønsker vi forbedringer; det skal være lettere at være tillidsmand, samtidig med at man varetager sit almindelige job. Og ved hver eneste overenskomstforhandling er tillidsmandens vilkår også til forhandling. Vi skal give de bedste arkitekter mulighed for både at arbejde fagligt og fagpolitisk på arbejdspladsen så bak op om din tillidsmand! Det er i vores fælles interesse. ÅRETS SIDSTE ARKFOKUS ARKFOKUS no. 10 udkommer lige op til juleferien 07 med artikler om danske arkitekter og designere og nyheder om internationale designbegivenheder og arkitektur, der gør en forskel. Læs også temaet om ARKITEKTFORBUNDET og tillidsrepræsentanterne på side ARKKLUMMEN 3

7 HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE PÅ ALBANSK Albaniens hovedstad er ikke længere en kommunistgrå betonby. Tiranas borgmester har fået husfacaderne farvesat, så himlens regnbuer blegner og på Skanderbeg Pladsen midt i byen venter Henning Larsen Architects på grønt lys for et ambitiøst højhusbyggeri, der skal være med til at sætte Tirana på arkitekturens verdenskort. Af Øjvind Kyrø. Foto: Klaus Holsting (Tirana:) Edi Rama er frygtindgydende, måler 1,98 meter i højden og 44 år i tid, og hans kontor er malet blodrødt efter hans anvisninger. Men den dystert udseende kæmpe kan ikke lade være med at se en smule stolt ud, når han bliver mindet om, at for tre år siden blev han kåret til Verdens bedste borgmester. Spadserer man rundt i Tirana, ser man stilladser stillet op foran lejekaserner teg - net af arkitekter, hvis åndelige føde bestod af fyndord af Stalin og landets egen dik t a- tor Enver Hoxha, og hvis visuelle idealer stammede fra USSR og Maos Kina. Edi Rama er kunstner, men siden han blev valgt til borgmester, har hans daglige arbejde bestået i at bede kolleger gribe pensel og malerbøtte og dekorere byens triste og grå bygninger. For syv år siden blev han valgt til embedet. Og hvad gør en kunstner, der skal styre en by fuld af grimme betonbygnin - ger? Han maler byen ikke alene rød, men kongeblå og solskinsgul og græsgrøn og pink, og hvad der ellers frisker op og forskønner og pastelfarverne danser i mønstre og striber og geometriske figurer på facaderne. Edi Rama verdens bedste borgmester i sit selvkomponerede kontor. 4 Fotograf Klaus Holsting og freelance-journalist Øjvind Kyrø var i Albanien i september Som udlandsreporter har Øjvind Kyrø besøgt mange af verdens brændpunkter og nu er han også blevet rejsearrangør. Læs mere:

8 Han ved godt, at hans kritikere kalder det sminke, men sæt nu, siger han, at al sminke i hele verden forsvandt, og der ikke var makeup til kvinderne, ingen dejlige kjoler, intet flot hår? Edi Rama tror på, at hans kritikere kan overvindes af skønhed. Og ikke en øre har han brugt fra byens budget; al maling er sponsoreret af private entreprenører. Jeg synes, det er som at vokse op i en børnehave med alle disse kulørte huse, sukker Silva Dedei, en ung studerende. Andre er mere pågående og beskylder ham for at høste billige point med sine nymalede bygninger, og at han i stedet burde gøre noget ved kloakeringen og drikkevandsforsyningen for hovedstadens sjæle. Forskønnelse uden skånsel Da Albanien som det sidste land i østblokken i 1991 blev sit kommunistiske regime kvit, styrtede folk fra landet til hovedstaden og slog sig ned på ethvert ledigt stykke jord, de kunne få øje på. Parker og anlæg blev besat af nybyggere, og bredderne langs floden Lana, der løber Hvad gør en albansk kunstner, der skal styre en by fuld af grimme betonbygninger? Han maler byen ikke alene rød, men kongeblå og solskinsgul og græsgrøn og pink, og hvad der ellers frisker op og forskønner og pastelfarverne danser i mønstre og striber og geometriske figurer på facaderne. gennem byen, blev ét langt slumkvarter, og vandløbet omdannet til kloak. Edi Rama gik som en veritabel enmandshær til kamp for hovedstadens forskønnelse. Han satte brutalt, men effektivt, bulldozere til at rydde parker og flodbredder for slumbeboelse; der blev plantet træer; og der blev sået græs i nye parker rundt om i byen. Parkerne opstod, hvor bulldozerne uden skånsel jævnede spekulationsboliger med jorden. Edi Rama overtog embedet i år 2000 efter næsten ni års byggeanarki, der fulgte efter diktaturets fald. I dag er der kvadratmeter parker og grønne anlæg i Tirana. Han ved udmærket, at hans metoder er hårde. Jeg ville aldrig blive borgmester i Schweiz, hvor man skal holde en folkeafstemning, om man kan gå på toilettet eller ej, har han indrømmet og tilføjet: Dér ville jeg være blevet i mit atelier og malet. Selvom Edi Rama følte springet fra at være abstrakt kunstmaler til politiker lige så slemt som at foretage en kønsskifteoperation, gik han ivrigt i gang med at Tiranas forskønnelse har ikke kostet byen en øre al malerarbejdet er sponsoreret af private entreprenører. GLOBALISERING 5

9 6 Kritikere af Tiranas nymalede bygninger mener, at borgmesteren i stedet burde gøre noget ved kloakeringen og drikkevandsforsyningen for byens indbyggere.

10 Der var kun 78 gadelygter, der virkede i Tirana, da Edi Rama blev borgmester for syv år siden. I dag kan man ved aftenstide spadsere rundt i byen og nyde de farvestrålende bygninger, de grønne parker og de mange caféer med espressomaskiner. Tirana ligner en by, der snart kan kandidere til titlen som Balkans Paris. føre alle sine drømme om bløde byer ud i livet. Byen blev hans store lærred, og han har sat sit umiskendelige præg så stærkt på den, at hovedstaden har fået et nyt øgenavn eller (alt efter humøret) kælenavn: TiRama. Han lyste også byen op, rent bogstaveligt. For der var kun 78 gadelygter, der virkede, da han blev borgmester, og i dag kan man ved aftenstide spadsere rundt i byen og nyde de farvestrålende bygninger, anlæg med springvand og blomsterbede og de mange caféer med espressomaskiner. Tirana ligner en by, der snart kan kandidere til titlen som Balkans Paris. For alt dette blev han i 2004 udnævnt til at være Verdens bedste borgmester af en britisk komité, der hvert år foretager en global afstemning på internettet. Året efter blev han af Time Magazine indskrevet på listen over Europæiske helte. Dansk projekt strandet Edi Rama er blevet en realist, som drømmer, som han selv siger, og drømmene svæver undertiden meget højt. Eksempelvis har man hos Henning Larsen Architects på det nærmeste opgivet at investere i flere flybilletter til Tirana. For to år siden vandt den danske tegnestue en arkitektkonkurrence om ét af ti tårne, der skal stå omkring hovedstadens fornemste plads, Skanderbeg, hvor en fire meter høj statue af Josef Stalin førhen tronede. Tårnene bliver Tiranas obelisker, har Edi Rama sagt om sin drøm, der skulle Tirana er blevet ét stort lærred med stilladser stillet op foran de tidligere betongrå lejekaserner, hvor kun fantasien sætter grænser for dekorationen af facaderne. GLOBALISERING 7

11 Det er lige så trygt at gå rundt i Tirana som i Tølløse. Den albanske mafia opererer udenlands, i Albanien er der fredfyldt. Den største fare i den albanske hovedstad består i at krydse en gade. Først for tre år siden fik Edi Rama opsat trafiklys for at tæmme den voldsomme trafik. sætte den albanske hovedstad på det arkitektoniske verdenskort. Højhuset, som Henning Larsen Architects har udformet, rummer kvadratmeter boliger, kontorer og forretninger. Byggeriet er sammensat af tre elementer og har et 26 etager højt tårn som vartegn. Men i modsætning til den aldrende, men energiske ærkebiskop Anastasios, har Henning Larsens projekt ikke nydt fremme. Ærkebiskoppen havde samtidig med Larsen fremsat et forslag til et nyt og kæmpestort byggeri på den centrale Skanderbeg-plads. Under Hoxha var den ortodokse domkirke blevet revet ned, og derfor ville ærkebiskop Anastasios gerne bygge en splinterny katedral på den prominente plads. Den skal hedde Kristi Genopstandelseskirken og er tegnet af et arkitektfirma i New York. Den er i fuld gang med at opstå, mens grunden til Eyes of Tirana, som det danske projekt hedder, ligger brak. Ja, der er gået bureaukrati i sagen, siger Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects. Det er meget underligt, at der ikke sker noget, men så vidt jeg har forstået, skyldes det, at man er ved at udrede ejerforholdene for grunden, der skal bygges på. Men projektet er ikke skrinlagt, det ligger blot og venter. Livsfarlig trafik Selvom den albanske mafia er berygtet for korruption og kriminalitet, er det lige så trygt at gå rundt i Tirana som i Tølløse. Den albanske mafia opererer udenlands, i Albanien er der fredfyldt. Den største fare består i at krydse en gade. Først for tre år siden fik Edi Rama opsat trafiklys for at tæmme den voldsomme trafik. Under de 45 års kommunistiske styre tilhørte de få biler, der fandtes i landet, kommunistpartiet. Tirana var dengang verdens mest tyste hovedstad, man hørte kun lyden af folk, der gik eller cyklede. En gang i timen blev stilheden flænget af en rutebil, der standsede, tog folk med op og fragtede dem til en by i provinsen. Da regimet faldt, udstedte politiet kørekort til enhver, der lagde nogle penge på bordet for dem. Og sådan er det stadig de fleste steder i landet. Projektet Eyes of Tirana er tegnet af Henning Larsen Architects. Bygningskomplekset består af m 2 boliger, kontorer og butikker og har et 26 etager højt tårn som vartegn. Illustrationer: Henning Larsen Architects 8

12 Borgmester Edi Rama er godt klar over, at hans kritikere kalder de nye farver for sminke, men han tror på, at skønheden i sidste ende vil overvinde kritikken. GLOBALISERING 9

13 10 Det er lige så trygt at gå rundt i Tirana som i Tølløse. Den albanske mafia opererer udenlands i Tirana er der fredfyldt.

14 Edi Rama: Vi har store problemer med korruption, men sådan er det i et land, der gennemgår en overgangsperiode, og som ikke har stærke institutioner, der kontrollerer hinanden. Hvis man ansatte Jesus Kristus i det kontor, hvor folk skal have deres kørekort, ville han blive udsat for fristelser, der langt overgår dem, han blev udsat for i Bibelen. Det gælder om ikke at sætte folk i en situation, hvor de bliver fristet, og de må ikke arbejde i en institution, der kontrollerer sig selv. Derfor er trafikken den største fare i Albanien. Folk bag rattet har ingen rutine, og de kender ikke til de mest elementære færdselsregler. Første danske hotel Takket være det paranoide kommunistiske styre, der i næsten fem årtier totalt isolerede sig fra omverdenen, ligger den smukke kyst næsten uberørt hen. I modsætning til den græske kyststrækning i syd, som er tæt bebygget af hoteller, og den montenegrinske i nord, der er ved at blive det, ligger størstedelen af den albanske jomfruelig hen. Der er dog en beklagelig undtagelse: Under kommunismen var Hotel Adriatik nær havnebyen Dürres det eneste strandhotel, hvor partibosserne, mønsterarbejderne og de få turister kunne bo. I dag bliver der bygget hoteller op og ned ad denne strækning af stranden, og Hotel Adriatik har fået en tiltrængt modernisering og er blevet et femstjernet hotel. Men anarkiet, der opstod med overgangen fra statsstyring til totalt fri markedsøkonomi, har medført, at der ikke blev stillet krav om kloakering og anden rensning af spildevand, når nye hotelkomplekser skulle opføres. Derfor er det sundhedsfarligt at svømme mellem de smukke bølger på denne del af kysten. Men resten ligger øde hen og venter på investeringer. Det første danske turisthotel blev indviet i begyndelsen af september i år. Det var direktør Hans-Georg Nielsen, som gennem to år har fået ombygget en villa med udsigt over havnebyen Vlora, der ligger et par timers kørsel fra hovedstaden. Huset, der er bygget af sten i traditionel stil, rummer fire ferieboliger. Jeg købte denne velbevarede ruin, fordi udsigten over bugten og havet er ubeskrivelig skøn, siger Hans-Georg Nielsen. Alt bortset fra Velux-vinduerne er lavet af lokale materialer fra stenbrud, savværk og teglværk. Det er byens smed, snedker, murer og andre håndværkere, som har udført det hele, og kvaliteten er fremragende. Kun finishen mangler; på det punkt måtte jeg sætte ind. Men nu er Vila Amantia indviet, og ifølge Hans-Georg Nielsen er det kun et spørgsmål om kort tid, før andre følger efter og opslår nye tilholdssteder for turister i det land, hvis turistbureau selv betegner stedet som Europas sidste hemmelighed. Edi Rama voksede op, efter at diktatoren Enver Hoxha havde brudt med USSR og i stedet havde allieret sig med Mao og hans Kina. Religion var strengt forbudt, kirker og moskeer blev omdannet til tobaksfabrikker og sportshaller, og den eneste sande tro udgik fra den stalinistisk inspirerede diktator. I al hemmelighed fik hans mor ham døbt, og hun hviskede aftenbønnen for ham. Efter kommunismens fald var Edi Rama heldig at få et kunstnerlegat til Paris og skrev hver uge en artikel hjem til et dagblad om, hvordan Albanien tog sig ud fra udlandet. Og han lagde ikke fingrene imellem den ny regeringschef, Sali Berisha, blev kritiseret for diktatoriske metoder og dårlige resultater. Da Edi Rama i 1997 var hjemme for at besøge sine forældre, kvitterede to lejemordere for hans meninger om Sali Berisha og hans regering ved at banke ham bevidstløs med to blystænger, indtil de mente, at han var død. Men Edi Rama vågnede og stavrede hen til en fotograf og bad ham tage billeder af sig, før han tog videre til sygehuset. Sali Berisha, der havde været Enver Hoxhas livlæge, og hans regering faldt senere det år, først og fremmest fordi Berisha havde kastet størstedelen af befolkningen ud i økonomisk ruin ved at opfordre folk til at investere deres penge i pyramideselskaber. Da selskaberne krakkede, udbrød der massehysteri, og Nato måtte intervenere med soldater for at undgå en borgerkrig. Året efter blev Edi Rama udnævnt til kulturminister af den ny regering, og to år senere blev han valgt til borgmester af Tirana. Efter Sali Berisha fik det socialistiske parti magten, og i 2005 overtog Edi Rama ledelsen af partiet. Dets image var ramponeret af beskyldninger om korruption, og det er lykkedes Edi Rama at rette op på dette billede og føre partiet til sejr ved lokalvalgene i år. Edi Rama regnes blandt udenlandske iagttagere for at være den mest oplagte vinder af det næste nationale valg i Holder prognosen stik, bliver han statsminister, og så må han gå af som borgmester for TiRama. Tiranas borgmester Edi Rama. GLOBALISERING 11

15 Danish Crafts er en selvstændig organisation under Kulturministeriet, hvis formål er at fremme dansk kunsthåndværk og design i ind- og udland, bla ved sammensætning af den årlige Crafts Collection. FRA ARKITEKTUR TIL SMYKKEKUNST Katrine Borup er uddannet arkitekt, før hun blev guldsmed. Det ses i flere af hendes værker, også i NeckLAdle, hvor den originale smykkekunstner, cand.arch. har savet en gammel grydeske op og skabt et tidløst halssmykke, der sætter spørgsmålstegn ved vedtagne værdier. Af Kirsten Sørrig Halssmykke, habitdragt og håndtaske karrierekvindens dress-code er klar og kendt af enhver. Men den får en helt ny drejning, når smykkekunstner Katrine Borup humoristisk dissekerer den og elegant vender op og ned på de velkendte værdier: Når hun fremstiller et højstatussymbol som Louis Vuitton-tasken af stivede Net- to-poser, syr habitjakken og den glatte nederdel af husmoderens ternede viskestykker og fremstiller det fornemme halssmykke af en gammel grydeske patineret af omrøring i hundredevis af dagligretter. Ved første øjekast er halssmykket Neck- LAdle, som Danish Crafts har udvalgt til sin nye kollektion, CC11, et både råt og fint forarbejdet halssmykke af træ. Very Important Person Karrierekvindens uniform i ny version: Jakkesættet er syet af viskestykker, tasken en tro formkopi af en populær Louis Vuitton-model er lavet af plasticposer fra Netto, mens perlekæden er lavet af en grydeske. Foto: Ole Akhøj 12

16 Først når man åbner den enkle sølvlås, tager smykket af og strækker det ud i fuld længde, ser man, at det i virkeligheden er en oversavet grydeske. En grydeske som Katrine Borup bruger til at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne værdier: Kan husmoderens gamle grydeske have samme eller måske større værdi end et guldsmykke? spørger hun. Hvis man tænker på de mange hundrede måltider, sådan en gammel ske har været med til at lave, tænker på al den tid og omsorg, der bliver lagt i den daglige mad. Eller som blev lagt i den vi laver jo slet ikke mad mere, efter vi har fået store, nye, dyre køkkener så hvorfor ikke finde noget andet at bruge grydeskeen til? Smukt er smykket i hvert fald. Uanset om det er lavet af en ny eller gammel grydeske. Selv synes Katrine Borup, at halssmykkerne af de gamle skeer skal have en stjerne og koste lidt mere. Hidtil har jeg fået de gamle grydeskeer fra min mor, men hun kan ikke blive ved med at følge med som underleverandør, siger hun. Når NeckLAdle* er lukket, har det en diameter på 15 cm og sidder så tæt om halsen, at fortolkningerne trænger sig på: Skal kvinderne tilbage til kødgryderne? Er kvinderne ved at blive kvalt af tidens mange krav? Er smykket dekoration eller en moderne fortolkning af urbefolkningernes rituelle halssmykker? Katrine Borup er selv i tvivl. Ganske vist har hun fra sit værksted direkte udsigt til kvinde- og krisecentret Dannerhuset med meterhøje røde kvindetegn i vinduerne, men hun håber, at hendes værker rummer mere end et entydigt feministisk budskab. Også selvom kvindetegnet ofte optræder i hendes arbejder, for eksempel som bøjelige roser på brudekjolen fra udstillingen KærLighed-ÆgteSkab, som hun lavede sammen med smykkekunstneren Carolina Vallejo, der også er med i Crafts Collection CC11. Plan, snit og nørklearbejde Det er kun fem år siden, Katrine Borup fik sin afgangseksamen fra Institut for Ædelmetal på Guldsmedehøjskolen i København, men hun har allerede slået sit navn fast som en af Danmarks mest spændende Smykkekunstner Katrine Borup er også uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 1995 efter en omvej omkring lægestudiet, et år på design- og tilskærerskole samt et år på kunsthåndværkerskolen i Kolding, hvor hun arbejdede med tegning og grafik. For øjeblikket læser hun kunsthistorie på Københavns Universitet. og eksperimenterende smykkekunstnere. Også Danish Crafts har haft et godt øje til hende i de sidste par år. I 2005 fik Katrine Borup deres rejselegat, i 2004 var Umiddelbart ser NeckLAdle ud som et både råt og fint forarbejdet træsmykke. Først, når man tager smykket af og strækker det ud i fuld længde, ser man, at det er en oversavet grydeske. Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen DESIGN 13

17 hun med til Danish Crafts konference Stuff-Ingenuity and Critique i Toronto i Canada, hvor hun stod for en masterclass om moderne kunsthåndværk, og i 2003 var hun med på Danish Crafts udstilling af dansk kunsthåndværk Derfor hos Paustian i København. Hun deltog med projektet Kvinde form din krop, der blev præmieret af Statens Kunstfond, som har givet hende flere arbejdslegater. Ud over at være smykkekunstner er Katrine Borup også uddannet arkitekt. Det blev hun fra Arkitektskolen Aarhus i 1995 efter en omvej omkring lægestudiet, et år på design-og tilskærerskole samt et år på kunsthåndværkerskolen i Kolding, hvor hun arbejdede med tegning og grafik. I øjeblikket læser hun kunsthistorie på Københavns Universitet. Jeg voksede op i Klokkerholm i Nordjylland, og det stod ikke i kortene, at jeg skulle noget kreativt. Men det var det, jeg ville så da jeg hørte, at arkitektskolen var kreativ, søgte jeg ind, siger hun. Nørklearbejde Som nyuddannet arkitekt fik hun arbejde på en tegnestue, men fandt det mærkeligt abstrakt og utilfredsstillende at tegne bygninger og huse, indtil hun blev klar over, at hendes kreativitet bedst kom til sin ret i den modsatte ende af skalaen. Helt præcis i forholdet 1:1. Jeg skal helst sidde med tingene i hænderne og kunne se dem så må det til gengæld gerne være rigtig besværligt. Jeg bruger arkitektuddannelsen til at tænke i plan og snit, men nørklearbejde er vigtigt for mig, siger hun og nævner som eksempel værket Morgengaven, et smykkesæt med halskæde, armbånd og fingerring lavet af sæbespåner trukket på sytråd. Det tog tid. Morgengaven blev udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling i 2000 sammen med Medgiften, en lyserød gummihandske, hvor hun klippede et poetisk mønster af tætsiddende hjerter, så den grove rengøringshandske fik karakter af fin kniplingshandske. En rød tråd i hendes arbejde er at tage ting fra hjemmet, fra dagligdagen og sætte Jeg ved da godt, at det ikke gør mig til noget særligt, at der findes et sted i Danmark, der hedder Katrinebjerg Signetring i sølv. Her har Katrine Borup rejst sit fingeraftryk op som en lille kotemodel i 1:1. Medgiften Smykkesæt bestående af halskæde, armbånd og ring lavet af sæbespåner trukket på sytråd. 14 Morgengaven gummihandske med håndklippede, hjerteformede huller.

18 lavstatus-symboler over for højstatus-symboler, så der bliver vendt op og ned på vores idealbilleder. Både Morgengaven og Medgiften skulle pege på hulheden i den romantiske kærlighedsmytes version af lykken om den store, rene og livslange kærlighed, siger hun. Og hun kunne fortælle meget mere om emnet, for hun har en udpræget akademisk tilgang til sit arbejde. Faktisk taler jeg aldrig med nogen om et projekt, før det står helt klart, og det gør det først, når jeg har læst en frygtelig masse om en tid eller et emne. Så oplever jeg til gengæld, at tingene falder i hak med noget, jeg tidligere har lavet. Og så kan der opstå en større kompleksitet, hvor kunsthåndværket får en kommunikativ funktion, som måske kan få os til at betragte verden på en lidt anden måde. Tabuer som smykkekunst Katrine Borup synes, det er interessant at dissekere både forestillinger og ting. At skære dem op, betragte dem fra alle sider og se dem grafisk. Dog ikke som læge, fandt hun ud af på medicinstudiet. Men hun er stadig optaget af menneskekroppen og alle de forestillinger og tabuer, der knytter sig til den. Den tabubelagte død var emnet, da hun deltog på udstillingen Ringe i Dialog på Nationalmuseet i Katrine Borups ring bestod af 79 skiveskårede sølvskiver, der samlet danner et kranium 79 fordi danske kvinder i gennemsnit lever i 79 år. Ringen er let at samle og endnu lettere at skubbe ud af form, så den ikke længere ligner et kranium, men bliver et kaotisk virvar af skarpe og afrundede flader et symbol på den ofte tabulagte og til tider voldsomme død. Da hun havde lavet ringen, opdagede hun, at den gengiver menneskekroppen på samme skiveopdelte måde som en scanner. Døden, menstruation, søgen efter identitet og menneskets livsaldre er måske ikke de emner, guldsmede er mest kendte for Som nyuddannet arkitekt fik Katrine Borup arbejde på en tegnestue, men fandt det mærkeligt abstrakt og utilfredsstillende at tegne bygninger og huse, indtil hun blev klar over, at hendes kreativitet bedst kom til sin ret i den modsatte ende af skalaen. Helt præcis i forholdet 1:1. Memento Mori (den usynlige død) Ring, der består af 79 lag, som danner et kranium, når de lægges oven på hinanden. 79 = kvinders gennemsnitsalder. Lagene kan rotere omkring fingeren, sådan at kraniet udviskes og på den måde bliver et billede på den tabubelagte død. Foto: Ole Akhøj DESIGN 15

19 Status (40 år) Objektet som Katrine Borup her demonstrerer på egen krop, indgår i projektet Livsaldre, som er en serie på 11 smykker et til hvert af alderstrappens trin. 16 Uhyggeligt dansk I Projektet tager udgangspunkt i klicheen om den danske hygge. Ens røde og hvide lys med hul til fingeren er opstillet, så de danner et dansk flag. Foto: Ole Akhøj

20 at kaste sig over. Men Katrine Borup har lavet unika-værker om dem alle. Livsaldre blev lavet til Efterårsudstillingen på Charlottenborg i 2005 og består af 11 objekter på hudfarvede podier, der tilsammen danner en alderstrappe fra den nyfødtes identitetsarmbånd til den 100- åriges tåmærke med dødstidspunkt, navn og CPR-nr. Katrine Borups tåmærke består af 100 fotografier, et for hvert levet år, for hvor hospitalerne anonymiserer mennesket i døden, tegner hun et billede af levet liv. Objekter på kroppen og deres samspil er endnu et emne, der optager og fascinerer hende. To be continued hed hendes afgangsprojekt fra Guldsmedehøjskolen, en leg med den traditionelle medaljon, der ofte gemmer en hårlok i sit skjulte indre. Det gør Katrine Borups medaljoninspirerede smykke ikke. Hun endte med at klippe sig selv pilskaldet for at få hår nok til at lave et kropssmykke. Jeg havde en aftale med en frisør, men det virkede forkert med andres hår, for hår er så personligt. Jeg så vildt forfærdelig ud, der var bare takkede, strittende totter tilbage. Folk anede ikke, hvad de skulle sige og syntes det var vildt grænseoverskridende. Men jeg var ligeglad, for jeg gjorde det som led i mit afgangsprojekt. Det var mit fokus, så for mig var det ikke grænseoverskridende. Smykket kom derimod til at indgå i et symbiotisk liv med mig. Håret er for længst vokset ud igen, men jeg kan altid klippe mig igen, så smykket kan fortsætte sin vækst. To be continued Katrine Borups afgangsprojekt fra Guldsmedehøjskolen. Smykket er er lavet af kunstnerens eget hår og indgår i et symbiotisk liv med hende. Til højre: Minusdage Underlivssmykke lavet af 19 stiliserede menstruationsbind af fotopapir. Blodpletterne er bortcensureret. Foto: Ole Akhøj DESIGN 17

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere