TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K"

Transkript

1 9/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

2 Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger: Livrenter 5 % Satser er excl. gruppeforsikring Opsparingsordninger: Ratepension 5 % Kapitalpension 5 % Arkitekternes Pensionskasse Søholm Park Hellerup Telefon: Fax: MASTER i Bygherrerådgivning og Værdidesign Arkitektskolen Aarhus inviterer nu til 2. forløb af Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign med start 1. september Ansøgningsfrist 1. maj Uddannelsen henvender sig til arkitekter, ingeniører, byggeøkonomer og bygningskonstruktører m.fl. med minimum fem års relevant erhvervserfaring. Uddannelsens centrale fokus er værdiskabelse i projekter og projektporteføljer. Der lægges vægt på såvel den enkelte deltagers faglige og personlige udvikling, som på virksomhedens udvikling af kernekompetencer. Studiet tager afsæt i konkrete cases, heriblandt cases fra deltagernes virksomheder. Uddannelsen er toårig på deltid (60 ECTS-points) og baseret på, at den masterstuderende skal kunne varetage et job sideløbende. Der vil generelt være to undervisningsdage pr. måned. Hertil kommer en studietur á ca. 1 uges varighed. Den resterende del af undervisningen er e-learning, selvstudier samt gruppearbejde. Der afholdes informationsmøder Tirsdag den 4. december 2007 kl. 15:00-16:00 Sted: Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Kristianiagade 8, 2100 København Ø Onsdag den 5. december 2007 kl. 15:00-16:00 Sted: Aalborg Erhvervsakademi (Noea), Porthusgade 1, 9000 Aalborg og Torsdag den 6. december 2007 kl. 15:00-16:00 Sted: Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Århus C Læs mere på The Royal Library Søren Kierkegards Pl. 1 Chr. Brygge 5 Dk 1219 Cph. K Tel Tilmelding og yderligere information hos Arkitekt MAA Elsebeth Terkelsen, Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus tlf eller pr. til

3 Ledelse af planlægningen midt i Trekantområdet Kolding Kommune søger en leder til Planafdelingen Med sine mere end indbyggere og beliggenheden midt i Trekantområdet, er Kolding først og fremmest indbegrebet af en kommune i vækst. Der er fart over feltet og udfordringen er ikke om der sker udvikling, men i langt højere grad hvordan udviklingen skal ske. Udviklingen skal planlægges, så der sikres både bæredygtige og optimale betingelser for nuværende og kommende generationer, i et spændende og attraktivt miljø. Koldings vækst er en naturlig konsekvens i en kommune, der råder over mangfoldige kvaliteter. Og heller ikke i Kolding kommer tingene af sig selv, der skal arbejdes for det, og det bliver der. På de ydre linier er Kolding Kommune naturligt en væsentlig del af motoren i udviklingen af Trekantområdet, og på de indre linier er kommunen helt i front, når det gælder om at samtænke miljø- og energiperspektiver med den fysiske udformning af kommunen. Ved kommunesammenlægningen har kommunen fået yderligere muligheder og ansvar i form af flere bycentre og et stort åbent land, der skal integreres i en hel og sammenhængende ny kommuneplan. Der er alle forudsætninger for at fortsætte og udvikle det dynamiske vækstcenter. Stillingen Planafdelingen hører til i Teknisk Forvaltning som den ene af to afdelinger under Udvikling, Planog Bygområdet. Afdelingen er normeret til 18 medarbejdere, der alle har direkte reference til afdelingslederen. Som en konsekvens af kommunens hastige vækst, er der pres på at få tilvejebragt det nødvendige plangrundlag, således at der sikres og prioriteres ressourcer til at sætte den proaktive dagsorden såvel lokalt, men også nationalt i forbindelse med nye landsdækkende planlægningsinitiativer. Der efterspørges en leder med et fagligt fundament, der sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse kan udvikle, organisere og lede den fysiske planlægning i Kolding Kommune, i et stærkt samspil med blandt andet borgere, professionelle eksterne samarbejdsparter, Byråd og alle forvaltninger i kommunen. Job- og personprofil Der er udarbejdet en uddybende job- og personprofil med angivelse af lønindplacering m.v., der kan rekvireres på Er der behov for uddybende oplysninger, kan der ske henvendelse til partner Ole Bladt-Hansen på tlf / eller plan- og udviklingschef Inge Stage på tlf Ansøgning mailes til Lundgaard Konsulenterne på så den er modtaget senest tirsdag den 27. november 2007 kl KONTINGENTNEDSÆTTELSE Som medlem af ARKITEKTFORBUNDET kan du søge om nedsættelse af kvartalskontingent, hvis du har været ledig eller på orlov. Du skal have været ledig eller haft orlov i mindst 10 uger inden for et kvartal for at kunne opnå kontingentnedsættelse. Kontingentnedsættelse søges hvert kvartal. Denne ansøgningskupon sendes til: ARKITEKTFORBUNDET Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København K Kuponen kan også faxes på nummer: Den skal være ARKITEKTFORBUNDET i hænde senest den 11. december Undertegnede ansøger hermed om kontingentnedsættelse Navn Adresse CPR-nummer Jeg er fuldtidsledig Jeg er ansat på deltid og modtager supplerende dagpenge Jeg er ansat med løntilskud i det offentlige Jeg er i virksomhedspraktik Jeg har barselsorlov eller børnepasningsorlov Andet Undertegnede erklærer på tro og love at være tilmeldt det lokale Jobcenter som jobsøgende i 4. kvartal Dato Underskrift NB: Kontingentnedsættelse gælder ikke medlemmer på dimittendsatsen (kr. 400,- pr. kvartal).

4 INDHOLD: ARKFOKUS 3. årgang, november 2007 Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Arne Ennegaard Jørgensen Strandgade 27A 1401 København K T (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær, informationskonsulenter i ARKITEKTFORBUNDET. E Grafiker Jesper Lind Jans Inspirationsgruppe Anders Bak, Axel Bendtsen, Bjarne Rieckmann, Lars Poulsen, Naja McNair, Pernille Herzberg, Rikke Kirstine Larsen, Rikke Stenbro og Sidse Grangaard Forsiden Gadebillede fra Tirana, Albanien Foto: Klaus Holsting Abonnementsservice Oxygen Media Service Postboks København NV T (+45) , kl E Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Arkitektens Folag, T Tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Medlem af Dansk Fagpresseforening Oplag: 5000 Udkommer med 10 numre årligt Abonnement: 490 kr. årligt Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 2 DEBAT: TILLIDSMÆND M/K EFTERLYSES Hvorfor står medarbejderne ikke i kø for at blive valgt til tillidsmand? spørger ARKITEKTFORBUNDETs formand Mette Carstad. 4 HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE PÅ ALBANSK ARKFOKUS har besøgt Albaniens hovedstad Tirana. 12 SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. Grydeskeer, håndtasker og andre dagligdags ting får nye drejninger i arkitekten og smykkekunstneren Katrine Borups univers. 18 ZOOM Hakon Lunds bog om arkitekten C.F. Harsdorff og Steen Estvad Petersens øjenåbner Arkitektur uden grænser. 22 NEWS TEMA: TILLIDSREPRÆSENTANTEN 24 KARRIEREBOOSTER Hvervet som tillidsrepræsentant giver både faglige og personlige kompetencer. 25 DEN GARVEDE TILLIDSMAND Tillidsmandspostens mange udfordringer. 27 DET FORMIDLENDE LED Både ledelsen og de ansatte gør for lidt brug af tillidsmændene. 29 SAMARBEJDSPARTNEREN Ledelsen bør se tillidsrepræsentanten som en samarbejdspartner. 30 DE OVERSETE TILLIDSMÆND Samarbejdet mellem tillidsmænd og fagforbund halter. 32 VERDENSBLIK: NEW YORKS BROWNSTONES 1

5 DET MEST POSITIVE JOB PÅ ARBEJDSPLADSEN At involvere sig socialt på arbejdspladsen, at interessere sig for et godt arbejdsklima, at evne at omgås både kolleger og ledelse det hører med til de kompetencer, der i høj grad er brug for i arkitektfaget. Så hvorfor står medarbejderne ikke i kø for at blive valgt til tillidsmand med alle de funktioner, der gør tillidshvervet til det suverænt mest positive job på arbejdspladsen? Af ARKITEKTFOR- BUNDETs formand, Mette Carstad. Hvilken funktion på en arbejdsplads har den suverænt mest positive jobbeskrivelse: Tillidsmand. Det kan ikke blive bedre. En person, der har tillid fra top såvel som bund fra medarbejder til ledelse, direktion, bestyrelse. I jobfunktionen henter man opbakning fra fagforening, og man er en del af et netværk sammen med tillidsmænd fra andre virksomheder. Som tillidsmand kan man få betalt kursus i forhandlingsteknik, mødeledelse, coaching og juridiske forhold. Som tillidsmand får man besked om forandringer i virksomheden før alle andre, og man har indflydelse på trufne beslutninger. Skal der ansættes eller fyres, er man med. Og det gælder også lønpolitik, tillæg, arbejdstider, personalepolitik, samarbejde på virksomheden alle sammen funktioner, hvor man indtræder som en central medspiller. Tillidsmænd m/k efterlyses Er der så nogen, der kan forklare mig, hvorfor medarbejderne ikke står i kø for at få tillidsmandsfunktionen? Hvorfor har de ikke kampvalg til jobbet på de store arkitektvirksomheder? Hvorfor er der mange virksomheder, der overhovedet ingen tillidsmand har? Hvorfor er arkitekterne på de offentlige arbejdspladser ofte repræsenteret af alt andet end en arkitekt? Og hvis medarbejderne ikke selv er gode til at få udpeget en tillidsmand, hvorfor råber og skriger ledelsen så ikke for at få valgt en? I takt med at mange arkitektvirksomheder bliver professionaliserede og får bestyrelser, undrer det mig også dybt, at der ikke er større interesse for medarbejderinddragelse. Medarbejdere har ret til at få repræsentation i bestyrelsen for den virksomhed, hvor man Er der så nogen, der kan forklare mig, hvorfor medarbejderne ikke står i kø for at få tillidsmandsfunktionen? Hvorfor har de ikke kampvalg til jobbet på de store arkitektvirksomheder? Hvorfor er der mange virksomheder, der overhovedet ingen tillidsmand har? arbejder. Med tilhørende ansvar og forpligtelse, men også med meget stor mulighed for at påvirke virksomhedens udvikling og fremtid. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer får indsigt og indflydelse på beslutningerne i bestyrelsen. Bestyrelsen bliver også beriget ved at have repræsentanter med fra medarbejdersiden. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i virksomhedsledelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Virksomhedens overordnede strategi besluttes i bestyrelsen, og det er væsentligt, at beslutningsgrundlaget er så nuanceret som muligt. Her kan medarbejderrepræsentanten DEBAT om tillidsmændenes opgaver på arbejdspladsen: skriv til ARKFOKUS E 2

6 gøre en forskel. Medarbejderen har fra sit daglige arbejde den helt jordnære viden om holdninger hos kolleger, driften, produktet og kunderne. De arkitektfaglige kompetencer Men interessen fra medarbejderne er yderst begrænset, og tilsvarende virker det heller ikke, som om det ligefrem er noget, der bakkes op fra virksomhedsledelserne rundt omkring. For en del år siden hørte jeg en kollega udtale: Tjah, dem, der involverer sig i fagligt arbejde, er jo ikke altid de bedste arkitekter! En grotesk udtalelse, som jeg selvfølgelig ikke lod gå upåtalt hen. At involvere sig socialt på arbejdspladsen, at interessere sig for et Hvis man ikke interesserer sig for at samarbejde og for at skabe gode relationer, og hvis ikke man forstår at sætte mennesket i centrum, når det er væsentligt, så burde man ikke have lov at være med til at skabe fremtidens design, bygninger, byer og land. godt arbejdsklima, at evne at omgås både kolleger og ledelse det er kompetencer, der i høj grad er brug for i arkitektfaget. Måske ikke, hvis man bilder sig ind, at man er en ener geniet, der helt alene kan tegne det nye musikhus. Men den arkitekt, der opfatter faget på den måde, burde finde sig en helt anden beskæftigelse. Hvis man ikke interesserer sig for at samarbejde og for at skabe gode relationer, og hvis ikke man forstår at sætte mennesket i centrum, når det er væsentligt, så burde man ikke have lov at være med til at skabe fremtidens design, bygninger, byer og land. Men tillidsmandens arbejde er en svær balancekunst. Du kan som tillidsmand eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem opleve din rolle som lusen mellem tre negle : dine kolleger, din ledelse og måske især: dit almindelige daglige, faglige arbejde, hvorfra tiden skal tages. I fagforeningen ønsker vi forbedringer; det skal være lettere at være tillidsmand, samtidig med at man varetager sit almindelige job. Og ved hver eneste overenskomstforhandling er tillidsmandens vilkår også til forhandling. Vi skal give de bedste arkitekter mulighed for både at arbejde fagligt og fagpolitisk på arbejdspladsen så bak op om din tillidsmand! Det er i vores fælles interesse. ÅRETS SIDSTE ARKFOKUS ARKFOKUS no. 10 udkommer lige op til juleferien 07 med artikler om danske arkitekter og designere og nyheder om internationale designbegivenheder og arkitektur, der gør en forskel. Læs også temaet om ARKITEKTFORBUNDET og tillidsrepræsentanterne på side ARKKLUMMEN 3

7 HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE PÅ ALBANSK Albaniens hovedstad er ikke længere en kommunistgrå betonby. Tiranas borgmester har fået husfacaderne farvesat, så himlens regnbuer blegner og på Skanderbeg Pladsen midt i byen venter Henning Larsen Architects på grønt lys for et ambitiøst højhusbyggeri, der skal være med til at sætte Tirana på arkitekturens verdenskort. Af Øjvind Kyrø. Foto: Klaus Holsting (Tirana:) Edi Rama er frygtindgydende, måler 1,98 meter i højden og 44 år i tid, og hans kontor er malet blodrødt efter hans anvisninger. Men den dystert udseende kæmpe kan ikke lade være med at se en smule stolt ud, når han bliver mindet om, at for tre år siden blev han kåret til Verdens bedste borgmester. Spadserer man rundt i Tirana, ser man stilladser stillet op foran lejekaserner teg - net af arkitekter, hvis åndelige føde bestod af fyndord af Stalin og landets egen dik t a- tor Enver Hoxha, og hvis visuelle idealer stammede fra USSR og Maos Kina. Edi Rama er kunstner, men siden han blev valgt til borgmester, har hans daglige arbejde bestået i at bede kolleger gribe pensel og malerbøtte og dekorere byens triste og grå bygninger. For syv år siden blev han valgt til embedet. Og hvad gør en kunstner, der skal styre en by fuld af grimme betonbygnin - ger? Han maler byen ikke alene rød, men kongeblå og solskinsgul og græsgrøn og pink, og hvad der ellers frisker op og forskønner og pastelfarverne danser i mønstre og striber og geometriske figurer på facaderne. Edi Rama verdens bedste borgmester i sit selvkomponerede kontor. 4 Fotograf Klaus Holsting og freelance-journalist Øjvind Kyrø var i Albanien i september Som udlandsreporter har Øjvind Kyrø besøgt mange af verdens brændpunkter og nu er han også blevet rejsearrangør. Læs mere:

8 Han ved godt, at hans kritikere kalder det sminke, men sæt nu, siger han, at al sminke i hele verden forsvandt, og der ikke var makeup til kvinderne, ingen dejlige kjoler, intet flot hår? Edi Rama tror på, at hans kritikere kan overvindes af skønhed. Og ikke en øre har han brugt fra byens budget; al maling er sponsoreret af private entreprenører. Jeg synes, det er som at vokse op i en børnehave med alle disse kulørte huse, sukker Silva Dedei, en ung studerende. Andre er mere pågående og beskylder ham for at høste billige point med sine nymalede bygninger, og at han i stedet burde gøre noget ved kloakeringen og drikkevandsforsyningen for hovedstadens sjæle. Forskønnelse uden skånsel Da Albanien som det sidste land i østblokken i 1991 blev sit kommunistiske regime kvit, styrtede folk fra landet til hovedstaden og slog sig ned på ethvert ledigt stykke jord, de kunne få øje på. Parker og anlæg blev besat af nybyggere, og bredderne langs floden Lana, der løber Hvad gør en albansk kunstner, der skal styre en by fuld af grimme betonbygninger? Han maler byen ikke alene rød, men kongeblå og solskinsgul og græsgrøn og pink, og hvad der ellers frisker op og forskønner og pastelfarverne danser i mønstre og striber og geometriske figurer på facaderne. gennem byen, blev ét langt slumkvarter, og vandløbet omdannet til kloak. Edi Rama gik som en veritabel enmandshær til kamp for hovedstadens forskønnelse. Han satte brutalt, men effektivt, bulldozere til at rydde parker og flodbredder for slumbeboelse; der blev plantet træer; og der blev sået græs i nye parker rundt om i byen. Parkerne opstod, hvor bulldozerne uden skånsel jævnede spekulationsboliger med jorden. Edi Rama overtog embedet i år 2000 efter næsten ni års byggeanarki, der fulgte efter diktaturets fald. I dag er der kvadratmeter parker og grønne anlæg i Tirana. Han ved udmærket, at hans metoder er hårde. Jeg ville aldrig blive borgmester i Schweiz, hvor man skal holde en folkeafstemning, om man kan gå på toilettet eller ej, har han indrømmet og tilføjet: Dér ville jeg være blevet i mit atelier og malet. Selvom Edi Rama følte springet fra at være abstrakt kunstmaler til politiker lige så slemt som at foretage en kønsskifteoperation, gik han ivrigt i gang med at Tiranas forskønnelse har ikke kostet byen en øre al malerarbejdet er sponsoreret af private entreprenører. GLOBALISERING 5

9 6 Kritikere af Tiranas nymalede bygninger mener, at borgmesteren i stedet burde gøre noget ved kloakeringen og drikkevandsforsyningen for byens indbyggere.

10 Der var kun 78 gadelygter, der virkede i Tirana, da Edi Rama blev borgmester for syv år siden. I dag kan man ved aftenstide spadsere rundt i byen og nyde de farvestrålende bygninger, de grønne parker og de mange caféer med espressomaskiner. Tirana ligner en by, der snart kan kandidere til titlen som Balkans Paris. føre alle sine drømme om bløde byer ud i livet. Byen blev hans store lærred, og han har sat sit umiskendelige præg så stærkt på den, at hovedstaden har fået et nyt øgenavn eller (alt efter humøret) kælenavn: TiRama. Han lyste også byen op, rent bogstaveligt. For der var kun 78 gadelygter, der virkede, da han blev borgmester, og i dag kan man ved aftenstide spadsere rundt i byen og nyde de farvestrålende bygninger, anlæg med springvand og blomsterbede og de mange caféer med espressomaskiner. Tirana ligner en by, der snart kan kandidere til titlen som Balkans Paris. For alt dette blev han i 2004 udnævnt til at være Verdens bedste borgmester af en britisk komité, der hvert år foretager en global afstemning på internettet. Året efter blev han af Time Magazine indskrevet på listen over Europæiske helte. Dansk projekt strandet Edi Rama er blevet en realist, som drømmer, som han selv siger, og drømmene svæver undertiden meget højt. Eksempelvis har man hos Henning Larsen Architects på det nærmeste opgivet at investere i flere flybilletter til Tirana. For to år siden vandt den danske tegnestue en arkitektkonkurrence om ét af ti tårne, der skal stå omkring hovedstadens fornemste plads, Skanderbeg, hvor en fire meter høj statue af Josef Stalin førhen tronede. Tårnene bliver Tiranas obelisker, har Edi Rama sagt om sin drøm, der skulle Tirana er blevet ét stort lærred med stilladser stillet op foran de tidligere betongrå lejekaserner, hvor kun fantasien sætter grænser for dekorationen af facaderne. GLOBALISERING 7

11 Det er lige så trygt at gå rundt i Tirana som i Tølløse. Den albanske mafia opererer udenlands, i Albanien er der fredfyldt. Den største fare i den albanske hovedstad består i at krydse en gade. Først for tre år siden fik Edi Rama opsat trafiklys for at tæmme den voldsomme trafik. sætte den albanske hovedstad på det arkitektoniske verdenskort. Højhuset, som Henning Larsen Architects har udformet, rummer kvadratmeter boliger, kontorer og forretninger. Byggeriet er sammensat af tre elementer og har et 26 etager højt tårn som vartegn. Men i modsætning til den aldrende, men energiske ærkebiskop Anastasios, har Henning Larsens projekt ikke nydt fremme. Ærkebiskoppen havde samtidig med Larsen fremsat et forslag til et nyt og kæmpestort byggeri på den centrale Skanderbeg-plads. Under Hoxha var den ortodokse domkirke blevet revet ned, og derfor ville ærkebiskop Anastasios gerne bygge en splinterny katedral på den prominente plads. Den skal hedde Kristi Genopstandelseskirken og er tegnet af et arkitektfirma i New York. Den er i fuld gang med at opstå, mens grunden til Eyes of Tirana, som det danske projekt hedder, ligger brak. Ja, der er gået bureaukrati i sagen, siger Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects. Det er meget underligt, at der ikke sker noget, men så vidt jeg har forstået, skyldes det, at man er ved at udrede ejerforholdene for grunden, der skal bygges på. Men projektet er ikke skrinlagt, det ligger blot og venter. Livsfarlig trafik Selvom den albanske mafia er berygtet for korruption og kriminalitet, er det lige så trygt at gå rundt i Tirana som i Tølløse. Den albanske mafia opererer udenlands, i Albanien er der fredfyldt. Den største fare består i at krydse en gade. Først for tre år siden fik Edi Rama opsat trafiklys for at tæmme den voldsomme trafik. Under de 45 års kommunistiske styre tilhørte de få biler, der fandtes i landet, kommunistpartiet. Tirana var dengang verdens mest tyste hovedstad, man hørte kun lyden af folk, der gik eller cyklede. En gang i timen blev stilheden flænget af en rutebil, der standsede, tog folk med op og fragtede dem til en by i provinsen. Da regimet faldt, udstedte politiet kørekort til enhver, der lagde nogle penge på bordet for dem. Og sådan er det stadig de fleste steder i landet. Projektet Eyes of Tirana er tegnet af Henning Larsen Architects. Bygningskomplekset består af m 2 boliger, kontorer og butikker og har et 26 etager højt tårn som vartegn. Illustrationer: Henning Larsen Architects 8

12 Borgmester Edi Rama er godt klar over, at hans kritikere kalder de nye farver for sminke, men han tror på, at skønheden i sidste ende vil overvinde kritikken. GLOBALISERING 9

13 10 Det er lige så trygt at gå rundt i Tirana som i Tølløse. Den albanske mafia opererer udenlands i Tirana er der fredfyldt.

14 Edi Rama: Vi har store problemer med korruption, men sådan er det i et land, der gennemgår en overgangsperiode, og som ikke har stærke institutioner, der kontrollerer hinanden. Hvis man ansatte Jesus Kristus i det kontor, hvor folk skal have deres kørekort, ville han blive udsat for fristelser, der langt overgår dem, han blev udsat for i Bibelen. Det gælder om ikke at sætte folk i en situation, hvor de bliver fristet, og de må ikke arbejde i en institution, der kontrollerer sig selv. Derfor er trafikken den største fare i Albanien. Folk bag rattet har ingen rutine, og de kender ikke til de mest elementære færdselsregler. Første danske hotel Takket være det paranoide kommunistiske styre, der i næsten fem årtier totalt isolerede sig fra omverdenen, ligger den smukke kyst næsten uberørt hen. I modsætning til den græske kyststrækning i syd, som er tæt bebygget af hoteller, og den montenegrinske i nord, der er ved at blive det, ligger størstedelen af den albanske jomfruelig hen. Der er dog en beklagelig undtagelse: Under kommunismen var Hotel Adriatik nær havnebyen Dürres det eneste strandhotel, hvor partibosserne, mønsterarbejderne og de få turister kunne bo. I dag bliver der bygget hoteller op og ned ad denne strækning af stranden, og Hotel Adriatik har fået en tiltrængt modernisering og er blevet et femstjernet hotel. Men anarkiet, der opstod med overgangen fra statsstyring til totalt fri markedsøkonomi, har medført, at der ikke blev stillet krav om kloakering og anden rensning af spildevand, når nye hotelkomplekser skulle opføres. Derfor er det sundhedsfarligt at svømme mellem de smukke bølger på denne del af kysten. Men resten ligger øde hen og venter på investeringer. Det første danske turisthotel blev indviet i begyndelsen af september i år. Det var direktør Hans-Georg Nielsen, som gennem to år har fået ombygget en villa med udsigt over havnebyen Vlora, der ligger et par timers kørsel fra hovedstaden. Huset, der er bygget af sten i traditionel stil, rummer fire ferieboliger. Jeg købte denne velbevarede ruin, fordi udsigten over bugten og havet er ubeskrivelig skøn, siger Hans-Georg Nielsen. Alt bortset fra Velux-vinduerne er lavet af lokale materialer fra stenbrud, savværk og teglværk. Det er byens smed, snedker, murer og andre håndværkere, som har udført det hele, og kvaliteten er fremragende. Kun finishen mangler; på det punkt måtte jeg sætte ind. Men nu er Vila Amantia indviet, og ifølge Hans-Georg Nielsen er det kun et spørgsmål om kort tid, før andre følger efter og opslår nye tilholdssteder for turister i det land, hvis turistbureau selv betegner stedet som Europas sidste hemmelighed. Edi Rama voksede op, efter at diktatoren Enver Hoxha havde brudt med USSR og i stedet havde allieret sig med Mao og hans Kina. Religion var strengt forbudt, kirker og moskeer blev omdannet til tobaksfabrikker og sportshaller, og den eneste sande tro udgik fra den stalinistisk inspirerede diktator. I al hemmelighed fik hans mor ham døbt, og hun hviskede aftenbønnen for ham. Efter kommunismens fald var Edi Rama heldig at få et kunstnerlegat til Paris og skrev hver uge en artikel hjem til et dagblad om, hvordan Albanien tog sig ud fra udlandet. Og han lagde ikke fingrene imellem den ny regeringschef, Sali Berisha, blev kritiseret for diktatoriske metoder og dårlige resultater. Da Edi Rama i 1997 var hjemme for at besøge sine forældre, kvitterede to lejemordere for hans meninger om Sali Berisha og hans regering ved at banke ham bevidstløs med to blystænger, indtil de mente, at han var død. Men Edi Rama vågnede og stavrede hen til en fotograf og bad ham tage billeder af sig, før han tog videre til sygehuset. Sali Berisha, der havde været Enver Hoxhas livlæge, og hans regering faldt senere det år, først og fremmest fordi Berisha havde kastet størstedelen af befolkningen ud i økonomisk ruin ved at opfordre folk til at investere deres penge i pyramideselskaber. Da selskaberne krakkede, udbrød der massehysteri, og Nato måtte intervenere med soldater for at undgå en borgerkrig. Året efter blev Edi Rama udnævnt til kulturminister af den ny regering, og to år senere blev han valgt til borgmester af Tirana. Efter Sali Berisha fik det socialistiske parti magten, og i 2005 overtog Edi Rama ledelsen af partiet. Dets image var ramponeret af beskyldninger om korruption, og det er lykkedes Edi Rama at rette op på dette billede og føre partiet til sejr ved lokalvalgene i år. Edi Rama regnes blandt udenlandske iagttagere for at være den mest oplagte vinder af det næste nationale valg i Holder prognosen stik, bliver han statsminister, og så må han gå af som borgmester for TiRama. Tiranas borgmester Edi Rama. GLOBALISERING 11

15 Danish Crafts er en selvstændig organisation under Kulturministeriet, hvis formål er at fremme dansk kunsthåndværk og design i ind- og udland, bla ved sammensætning af den årlige Crafts Collection. FRA ARKITEKTUR TIL SMYKKEKUNST Katrine Borup er uddannet arkitekt, før hun blev guldsmed. Det ses i flere af hendes værker, også i NeckLAdle, hvor den originale smykkekunstner, cand.arch. har savet en gammel grydeske op og skabt et tidløst halssmykke, der sætter spørgsmålstegn ved vedtagne værdier. Af Kirsten Sørrig Halssmykke, habitdragt og håndtaske karrierekvindens dress-code er klar og kendt af enhver. Men den får en helt ny drejning, når smykkekunstner Katrine Borup humoristisk dissekerer den og elegant vender op og ned på de velkendte værdier: Når hun fremstiller et højstatussymbol som Louis Vuitton-tasken af stivede Net- to-poser, syr habitjakken og den glatte nederdel af husmoderens ternede viskestykker og fremstiller det fornemme halssmykke af en gammel grydeske patineret af omrøring i hundredevis af dagligretter. Ved første øjekast er halssmykket Neck- LAdle, som Danish Crafts har udvalgt til sin nye kollektion, CC11, et både råt og fint forarbejdet halssmykke af træ. Very Important Person Karrierekvindens uniform i ny version: Jakkesættet er syet af viskestykker, tasken en tro formkopi af en populær Louis Vuitton-model er lavet af plasticposer fra Netto, mens perlekæden er lavet af en grydeske. Foto: Ole Akhøj 12

16 Først når man åbner den enkle sølvlås, tager smykket af og strækker det ud i fuld længde, ser man, at det i virkeligheden er en oversavet grydeske. En grydeske som Katrine Borup bruger til at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne værdier: Kan husmoderens gamle grydeske have samme eller måske større værdi end et guldsmykke? spørger hun. Hvis man tænker på de mange hundrede måltider, sådan en gammel ske har været med til at lave, tænker på al den tid og omsorg, der bliver lagt i den daglige mad. Eller som blev lagt i den vi laver jo slet ikke mad mere, efter vi har fået store, nye, dyre køkkener så hvorfor ikke finde noget andet at bruge grydeskeen til? Smukt er smykket i hvert fald. Uanset om det er lavet af en ny eller gammel grydeske. Selv synes Katrine Borup, at halssmykkerne af de gamle skeer skal have en stjerne og koste lidt mere. Hidtil har jeg fået de gamle grydeskeer fra min mor, men hun kan ikke blive ved med at følge med som underleverandør, siger hun. Når NeckLAdle* er lukket, har det en diameter på 15 cm og sidder så tæt om halsen, at fortolkningerne trænger sig på: Skal kvinderne tilbage til kødgryderne? Er kvinderne ved at blive kvalt af tidens mange krav? Er smykket dekoration eller en moderne fortolkning af urbefolkningernes rituelle halssmykker? Katrine Borup er selv i tvivl. Ganske vist har hun fra sit værksted direkte udsigt til kvinde- og krisecentret Dannerhuset med meterhøje røde kvindetegn i vinduerne, men hun håber, at hendes værker rummer mere end et entydigt feministisk budskab. Også selvom kvindetegnet ofte optræder i hendes arbejder, for eksempel som bøjelige roser på brudekjolen fra udstillingen KærLighed-ÆgteSkab, som hun lavede sammen med smykkekunstneren Carolina Vallejo, der også er med i Crafts Collection CC11. Plan, snit og nørklearbejde Det er kun fem år siden, Katrine Borup fik sin afgangseksamen fra Institut for Ædelmetal på Guldsmedehøjskolen i København, men hun har allerede slået sit navn fast som en af Danmarks mest spændende Smykkekunstner Katrine Borup er også uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 1995 efter en omvej omkring lægestudiet, et år på design- og tilskærerskole samt et år på kunsthåndværkerskolen i Kolding, hvor hun arbejdede med tegning og grafik. For øjeblikket læser hun kunsthistorie på Københavns Universitet. og eksperimenterende smykkekunstnere. Også Danish Crafts har haft et godt øje til hende i de sidste par år. I 2005 fik Katrine Borup deres rejselegat, i 2004 var Umiddelbart ser NeckLAdle ud som et både råt og fint forarbejdet træsmykke. Først, når man tager smykket af og strækker det ud i fuld længde, ser man, at det er en oversavet grydeske. Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen DESIGN 13

17 hun med til Danish Crafts konference Stuff-Ingenuity and Critique i Toronto i Canada, hvor hun stod for en masterclass om moderne kunsthåndværk, og i 2003 var hun med på Danish Crafts udstilling af dansk kunsthåndværk Derfor hos Paustian i København. Hun deltog med projektet Kvinde form din krop, der blev præmieret af Statens Kunstfond, som har givet hende flere arbejdslegater. Ud over at være smykkekunstner er Katrine Borup også uddannet arkitekt. Det blev hun fra Arkitektskolen Aarhus i 1995 efter en omvej omkring lægestudiet, et år på design-og tilskærerskole samt et år på kunsthåndværkerskolen i Kolding, hvor hun arbejdede med tegning og grafik. I øjeblikket læser hun kunsthistorie på Københavns Universitet. Jeg voksede op i Klokkerholm i Nordjylland, og det stod ikke i kortene, at jeg skulle noget kreativt. Men det var det, jeg ville så da jeg hørte, at arkitektskolen var kreativ, søgte jeg ind, siger hun. Nørklearbejde Som nyuddannet arkitekt fik hun arbejde på en tegnestue, men fandt det mærkeligt abstrakt og utilfredsstillende at tegne bygninger og huse, indtil hun blev klar over, at hendes kreativitet bedst kom til sin ret i den modsatte ende af skalaen. Helt præcis i forholdet 1:1. Jeg skal helst sidde med tingene i hænderne og kunne se dem så må det til gengæld gerne være rigtig besværligt. Jeg bruger arkitektuddannelsen til at tænke i plan og snit, men nørklearbejde er vigtigt for mig, siger hun og nævner som eksempel værket Morgengaven, et smykkesæt med halskæde, armbånd og fingerring lavet af sæbespåner trukket på sytråd. Det tog tid. Morgengaven blev udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling i 2000 sammen med Medgiften, en lyserød gummihandske, hvor hun klippede et poetisk mønster af tætsiddende hjerter, så den grove rengøringshandske fik karakter af fin kniplingshandske. En rød tråd i hendes arbejde er at tage ting fra hjemmet, fra dagligdagen og sætte Jeg ved da godt, at det ikke gør mig til noget særligt, at der findes et sted i Danmark, der hedder Katrinebjerg Signetring i sølv. Her har Katrine Borup rejst sit fingeraftryk op som en lille kotemodel i 1:1. Medgiften Smykkesæt bestående af halskæde, armbånd og ring lavet af sæbespåner trukket på sytråd. 14 Morgengaven gummihandske med håndklippede, hjerteformede huller.

18 lavstatus-symboler over for højstatus-symboler, så der bliver vendt op og ned på vores idealbilleder. Både Morgengaven og Medgiften skulle pege på hulheden i den romantiske kærlighedsmytes version af lykken om den store, rene og livslange kærlighed, siger hun. Og hun kunne fortælle meget mere om emnet, for hun har en udpræget akademisk tilgang til sit arbejde. Faktisk taler jeg aldrig med nogen om et projekt, før det står helt klart, og det gør det først, når jeg har læst en frygtelig masse om en tid eller et emne. Så oplever jeg til gengæld, at tingene falder i hak med noget, jeg tidligere har lavet. Og så kan der opstå en større kompleksitet, hvor kunsthåndværket får en kommunikativ funktion, som måske kan få os til at betragte verden på en lidt anden måde. Tabuer som smykkekunst Katrine Borup synes, det er interessant at dissekere både forestillinger og ting. At skære dem op, betragte dem fra alle sider og se dem grafisk. Dog ikke som læge, fandt hun ud af på medicinstudiet. Men hun er stadig optaget af menneskekroppen og alle de forestillinger og tabuer, der knytter sig til den. Den tabubelagte død var emnet, da hun deltog på udstillingen Ringe i Dialog på Nationalmuseet i Katrine Borups ring bestod af 79 skiveskårede sølvskiver, der samlet danner et kranium 79 fordi danske kvinder i gennemsnit lever i 79 år. Ringen er let at samle og endnu lettere at skubbe ud af form, så den ikke længere ligner et kranium, men bliver et kaotisk virvar af skarpe og afrundede flader et symbol på den ofte tabulagte og til tider voldsomme død. Da hun havde lavet ringen, opdagede hun, at den gengiver menneskekroppen på samme skiveopdelte måde som en scanner. Døden, menstruation, søgen efter identitet og menneskets livsaldre er måske ikke de emner, guldsmede er mest kendte for Som nyuddannet arkitekt fik Katrine Borup arbejde på en tegnestue, men fandt det mærkeligt abstrakt og utilfredsstillende at tegne bygninger og huse, indtil hun blev klar over, at hendes kreativitet bedst kom til sin ret i den modsatte ende af skalaen. Helt præcis i forholdet 1:1. Memento Mori (den usynlige død) Ring, der består af 79 lag, som danner et kranium, når de lægges oven på hinanden. 79 = kvinders gennemsnitsalder. Lagene kan rotere omkring fingeren, sådan at kraniet udviskes og på den måde bliver et billede på den tabubelagte død. Foto: Ole Akhøj DESIGN 15

19 Status (40 år) Objektet som Katrine Borup her demonstrerer på egen krop, indgår i projektet Livsaldre, som er en serie på 11 smykker et til hvert af alderstrappens trin. 16 Uhyggeligt dansk I Projektet tager udgangspunkt i klicheen om den danske hygge. Ens røde og hvide lys med hul til fingeren er opstillet, så de danner et dansk flag. Foto: Ole Akhøj

20 at kaste sig over. Men Katrine Borup har lavet unika-værker om dem alle. Livsaldre blev lavet til Efterårsudstillingen på Charlottenborg i 2005 og består af 11 objekter på hudfarvede podier, der tilsammen danner en alderstrappe fra den nyfødtes identitetsarmbånd til den 100- åriges tåmærke med dødstidspunkt, navn og CPR-nr. Katrine Borups tåmærke består af 100 fotografier, et for hvert levet år, for hvor hospitalerne anonymiserer mennesket i døden, tegner hun et billede af levet liv. Objekter på kroppen og deres samspil er endnu et emne, der optager og fascinerer hende. To be continued hed hendes afgangsprojekt fra Guldsmedehøjskolen, en leg med den traditionelle medaljon, der ofte gemmer en hårlok i sit skjulte indre. Det gør Katrine Borups medaljoninspirerede smykke ikke. Hun endte med at klippe sig selv pilskaldet for at få hår nok til at lave et kropssmykke. Jeg havde en aftale med en frisør, men det virkede forkert med andres hår, for hår er så personligt. Jeg så vildt forfærdelig ud, der var bare takkede, strittende totter tilbage. Folk anede ikke, hvad de skulle sige og syntes det var vildt grænseoverskridende. Men jeg var ligeglad, for jeg gjorde det som led i mit afgangsprojekt. Det var mit fokus, så for mig var det ikke grænseoverskridende. Smykket kom derimod til at indgå i et symbiotisk liv med mig. Håret er for længst vokset ud igen, men jeg kan altid klippe mig igen, så smykket kan fortsætte sin vækst. To be continued Katrine Borups afgangsprojekt fra Guldsmedehøjskolen. Smykket er er lavet af kunstnerens eget hår og indgår i et symbiotisk liv med hende. Til højre: Minusdage Underlivssmykke lavet af 19 stiliserede menstruationsbind af fotopapir. Blodpletterne er bortcensureret. Foto: Ole Akhøj DESIGN 17

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Hej du, tag dig lige et ekstra kig omkring. Måske du får øje på noget nyt. Stop lige op et sekund. Din hverdagsvej vil altid være der, når

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen Fotos: Lene K LISSY BOESEN Lissy Boesens værker står overalt i det offentlige rum, i ind- og udland, på torve og gågader, i skolegårde, boligområder og parker. Men hvem er kvinden bag de kendte og populære

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

PERLER - Kongelig Pragt og Moderne Design. Udstilling på ROSENBORG SLOT

PERLER - Kongelig Pragt og Moderne Design. Udstilling på ROSENBORG SLOT PERLER - Kongelig Pragt og Moderne Design Udstilling på ROSENBORG SLOT 11. februar 28. maj 2012 DAG & NAT. To lysestager. DAG udført i højblankt guld 750 og hvide South Sea perler. Nat udført i matsort

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

ungdomsskolehold 2012/13

ungdomsskolehold 2012/13 ungdomsskolehold 2012/13 »VELKOMMEN 2 UngiAarhus præsenterer OMG! Hold 12/13 OMG! er en af Danmarks største musikevents for unge i alderen 14-17 år. Alle ni ungdomsskoleafdelinger i Aarhus er gået sammen

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr HANS J. WEGNEr CH23 Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr CH23 ORGANISKE FORMER OG ELEGANTE DETALJER CH23 ÆSTETIK OG FUNKTION FORENET I ÉN STOL CH23 tog form i 1950 og var dermed blandt de første mesterværker,

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Peter Bonnén på værksted, 2006. Foto: Suste Bonnén Udstilling Djiboutis Farver Fotografier af Peter Bonnén 23 nov 201616 apr 2017

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Arkitektur & Kunst. Ringstedgade 10 4700 Næstved www.gro-maa.dk tlf. 40 61 77 49 h@gro-maa.dk. Åbent: Mandag + Tirsdag kl. 12-17

Arkitektur & Kunst. Ringstedgade 10 4700 Næstved www.gro-maa.dk tlf. 40 61 77 49 h@gro-maa.dk. Åbent: Mandag + Tirsdag kl. 12-17 Ringstedgade 10 4700 Næstved www.gro-maa.dk tlf. 40 61 77 49 h@gro-maa.dk Arkitektur & Åbent: Mandag + Tirsdag kl. 12-17 Torsdag + Fredag kl. 16-20 Lørdag kl. 12-17 Gro Jeg er arkitekt og kunstner, uddannet

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Street Art på Vesterbro

Street Art på Vesterbro Street Art på Vesterbro! Byens Netværk 05.05.11 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen På Vesterbro gemmer der sig overalt skjulte visuelle skatte. Disse skatte består i gadekunst, også kendt som Street Art,

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere