Vilkår for Hundeforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Hundeforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Hundeforsikring /2013 Hundens Forsikring 1

2 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr /2013 ftalegrundlag Forsikringsaftalen med Selandia Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Yderligere oplysninger På Forsikring og Pensions hjemmeside, og nkenævnet for Forsikrings hjemmeside, er der redegjort for praksis på områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål. På vores hjemmeside, findes yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring. 2

3 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os 3

4 besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Kort opsigelse. Du kan opsige din hundeforsikring i Selandia Forsikring med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i Selandia Forsikring mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. ktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Fælles vilkår Hvem er forsikret? Hvad er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko/erstatningsudbetaling Varighed, opsigelse og ændring Hvornår ophører forsikringen? Flytning og risikoændring Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Hvis skadelidte selv har en forsikring Krig, naturkatastrofer og atomenergi nkenævn Hundeansvarsforsikring Hvem dækkes? Hvad dækkes? Hvad dækkes ikke? Hvor dækkes? Figurantdækning Generelle vilkår for hundesyge- og ulykkesforsikringen Hvilke hunde kan sygeforsikres? Karenstid Forsikringssum for hundesyge- og ulykkeforsikringen Selvrisiko og behandlingsperiode Hundesyge- og ulykkesforsikring Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker ikke 17 5

6 7. Ordforklaring 19 6

7 1. Fælles vilkår 1.1 Hvem er forsikret? nsvarsforsikringen Forsikringstageren og personer, der besidder* (* = ordforklaring) hunden(e) samt deres husstande*. Hundesyge- ulykkesforsikringen Forsikringstageren, som ejer den forsikrede hund. 1.2 Hvad er forsikret? nsvarsforsikringen nsvarsforsikringen omfatter den (de) hund(e), der er nævnt i policen. Hvis den (de) forsikrede hund(e) får hvalpe, er disse omfattet, indtil de er 4 måneder gamle. Det er en betingelse, at de befinder sig hos tæven. Hundesyge- og ulykkesforsikringen Hundesyge- og ulykkesforsikringen omfatter den hund, der er nævnt i policen, hvis det fremgår af policen, at der er oprettet en eller flere af disse dækninger. 1.3 Hvor dækker forsikringen? Danmark Forsikringen dækker i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland). Europa Forsikringen dækker under ophold i Europa i indtil 3 uger fra afrejsedato. Det er en betingelse, at forsikringstager har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregistret. 1.4 Forsikringens betaling Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Selandia Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med præmieopkrævningen. 7

8 C D E etalingsadresse Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Selandia Forsikring have besked hurtigst muligt. Rettidig betalingsdag eløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. For sen betaling liver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Selandia Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Selandia Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Selandia Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 1.5 Gebyr Gebyr for serviceydelser Selandia Forsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Forsikring.dk. eløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Selandia Forsikring. 1.6 Indeksregulering C Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, kan indeksreguleres en gang ved policens hovedforfald. Regulering af præmien Præmien bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Selandia Forsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 1.7 Selvrisiko/erstatningsudbetaling etaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren betaler 8

9 den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Selvrisikobeløbet er en variabel selvrisiko. Selandia Forsikring lægger ikke selvrisikobeløb ud. C Mindre skader eller krav Forsikringstageren håndterer og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. etaling til dyrlæger Selandia Forsikring betaler direkte til dyrlæge, forsikringstager betaler selvrisiko direkte til dyrlæge. 1.8 Varighed, opsigelse og ændring Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder frem til 1. hovedforfald. 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Selandia Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (hovedforfald). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på eløbet kan også live oplyst ved henvendelse til Selandia Forsikring. C Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Selandia Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Selandia Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Selandia Forsikring - også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksisterende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse fremtidige skader. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. Ændring af vilkår og præmie 1. Selandia Forsikring kan ændre vilkår og præmie med virkning fra hovedforfald. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Selandia Forsikring vilkår eller præmie, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 9

10 1.9 Hvornår ophører forsikringen? Forsikringen ophører, hvis hunden skifter ejer. Hvis den lovpligtige ansvarsforsikring bliver opsagt af enten forsikringstager eller af Selandia Forsikring, ophører øvrige dækninger på hundeforsikringen pr. opsigelsesdatoen Flytning og risikoændring Hvornår skal Selandia Forsikring have besked? f hensyn til præmien og de vilkår der gælder for forsikringen, skal Selandia Forsikring have besked, hvis: 1. forsikringstageren flytter til en anden adresse 2. anvendelsen af hunden ændres 3. antallet af hunde ændres. Hvalpe, der er hos tæven, er dog dækket på tævens ansvarsforsikring, indtil de er 4 måneder gamle. Hvalpene er ikke dækket på hundesyge- og ulykkesforsikringen. C Når Selandia Forsikring har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis Selandia Forsikring ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist Hvis skaden sker Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Selandia Forsikring Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på eller pr. telefon. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. nsvar Sker der en ansvarsskade, skal du altid overlade det til Selandia Forsikring at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig for den skete skade. nerkender du eller andre af de forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Selandia Forsikring. C Sygdom eller 10

11 tilskadekomst* Er hunden blevet behandlet for en dækningsberettiget skade, sender dyrlægen faktura direkte til Selandia Forsikring, som honorerer denne eksklusiv selvrisiko. Policenummeret skal stå på regningen. Dyrlægen skal tydeligt notere hundens identitet (registreringsnummer/chipnummer, race, navn, køn og alder), behandlingsdato, behandlingens/undersøgelsens specificerede diagnose og indhold. D Dokumentation Får Selandia Forsikring brug for oplysninger og dokumentation til vurdering og behandling af den anmeldte skade/sygdom, skal forsikringstageren via dyrlægen fremskaffe og indsende dette til Selandia Forsikring for egen regning. E ehandling og forebyggelse af smitsomme sygdomme 1. Forsikringstageren skal sørge for at holde en syg eller tilskadekommen hund under dyrlægebehandling. Forsikringstageren skal også sørge for løbende sygdomsforebyggelse, hvis en smitsom sygdom truer den forsikrede hund. 2. Forsikringstageren skal for egen regning sørge for, at hunden bliver vaccineret samt revaccineret ifølge gældende regler Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Er der forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab Hvis skadelidte selv har en forsikring Efter reglerne i erstatningsansvarsloven (ansvarsskader) skal det forsikringsselskab, der har bil-, hus-, indbo-, eller ulykkesforsikring for skadelidte, behandle den skete skade på skadelidtes forsikring. Det gælder også, selvom en af de forsikrede er erstatningsansvarlig for k a n e t a b l e r e s e f t e r n skaden. 11

12 1.14. Krig, naturkatastrofer og atomenergi Sygeforsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse med den forsikrede hund uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede og den forsikrede hund ikke 1. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. selv deltager i handlingerne. C D Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. tomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Epidemier Epidemier, der rammer hundebestande, og som erklæres som epidemi af relevant offentlig myndighed i Danmark eller under rejse i udlandet nkenævn Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Selandia Forsikring om forsikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til nkenævnet for Forsikring nker Heegaards Gade København V Telefon Sådan kan forsikrede klage Du kan sende klagen til nkenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema kan fås hos: 1. Selandia Forsikring 2. nkenævnet for Forsikring

13 2. Hundeansvarsforsikring 2.1 Hvem dækkes? Forsikringstageren med husstand samt personer, der på forsikringstagerens vegne midlertidigt passer hunden(e). ntal hunde omfattet af forsikringen fremgår af policen. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der henholdsvis er gift med/lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. 2.2 Hvad dækkes? Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som ifølge Hundeloven påhviler den sikrede. Forsikringssum: Personskade max kr. Tingskade max kr. 2.3 Hvad dækkes ikke? Skader, der tilføjes hunden(e)s besidder eller de til dennes husstand hørende personer Skader forvoldt af hvalpe, der er mere end 4 mdr. gamle, er ikke dækket på moderens forsikring. Selvstændig forsikring skal tegnes Skader forvoldt af slædehunde i Grønland Forsikringen dækker ikke ansvar for skader på dyr eller ting, som de sikrede: ejer eller bruger har brugt låner eller lejer opbevarer transporterer bearbejder har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i varetægt. 2.4 Hvor dækkes? Danmark Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). Europa Forsikringen dækker under ophold i Europa (inklusiv Færøerne og Grønland) i indtil 3 uger fra afrejsedato. Det er en betingelse, at forsikringstager har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregistret I udlandet dækkes det erstatningsansvar, som sikrede kan pådrage sig efter det pågældende retsområdes bestemmelser, dog højst med de anførte forsikringssummer. 13

14 3. Figurantdækning (Gælder kun hvis det er anført på policen) Forsikringen er udvidet til at dække den skade, såvel personskade som tingskade, den/de forsikrede hund(e), under deltagelse i klub- eller foreningsarrangementer, påfører en af de medvirkende personer (figuranter), også selv om disse ikke er sagesløse efter Hundeloven. 4. Generelle vilkår for hundesyge- og ulykkesforsikringen 4.1 Hvilke hunde kan sygeforsikres? C Selandia Forsikring forsikrer sunde og raske hunde, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke 6 år på standardvilkår. Er hunden fyldt 6 år, skal der foreligge en af Selandia dyrlægeattest udfyldt af en dyrlæge, hvor også hundens sygehistorik fremgår. ttesten må ikke være over 14 dage gammel, når Selandia Forsikring modtager den. Hundesygedækningen kan etableres efter godkendt sundhedsattest. Hunden skal være vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirudiarré samt revaccineres efter gældende regler. Hunden skal være ID mærket og registreret i Dansk Hunderegister. 4.2 Karenstid Der er en karenstid på 30 dage fra forsikringen er trådt i kraft. Udgifter til behandling og efterbehandling af sygdomme eller skader, der er opstået før forsikringen er trådt i kraft eller som opstår og er symptomgivende de første 30 dage efter forsikringens ikraftdato, er ikke dækket. Dette gælder også skjulte lidelser. Tilskadekomst* er dækket fra den dag, forsikringen træder i kraft. C Hvis en hundesygeforsikring bliver overtaget fra et andet selskab og Selandia Forsikring kan acceptere forsikringen med samme dækningsomfang og begrænsninger som det tidligere selskabs forsikring, falder karenstiden bort. Hvis hunden skifter ejer, og den nye ejer ønsker at videreføre forsikringen og Selandia Forsikring kan acceptere forsikringen på samme vilkår som den tidligere forsikring, falder karenstiden bort. 14

15 4.3 Forsikringssum for hundesyge- og ulykkeforsikringen Forsikringens dækningsmaksimum fremgår af policen. eløbet gælder pr. forsikringsår*. Når hunden bliver 10 år, ændres hundesygedækningen og der vil herefter være en selvrisiko på 50% af behandlingsomkostningen, ligesom forsikringssummen falder til det halve af det på policen nævnte beløb. 4.4 Selvrisiko og behandlingsperiode C Der bliver beregnet en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. ehandling af flere sygdomme i samme konsultation eller behandlingsforløb udløser derfor en selvrisiko for hver sygdom. En behandlingsperiode kan højst vare 60 dage fra første dyrlægekonsultation, herefter vil der blive beregnet en ny selvrisiko. Selvrisiko: 20% af dyrlægeregningen, dog minimum kr. (indexreguleres) 5. Hundesyge- og ulykkesforsikring Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 5.1 Hvad dækker forsikringen Udgifter i forbindelse med hundens sygdom tilskadekomst* Det er et krav, at undersøgelser og behandlinger foretages af en autoriseret dyrlæge eller en veterinærsygeplejerske under dyrlægens ansvar. ehandlingen skal være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med dokumenteret viden og erfaringer i Danmark samt være indenfor rammer i henhold til dyreværnsloven. 15

16 Udgifter til 1. Undersøgelse, udredning og behandling. 2. Operation inkl. narkose og relevante materialer. 3. Medicin*, som anvendes af dyrlægen under konsultation og behandling på dyreklinik og dyrehospital, og gives til hunden i forbindelse med dækningsberettiget behandling. 4. Forbindingsmateriale, der bliver anvendt i direkte tilslutning til behandlingen på dyreklinik og dyrehospital. 5. Hundens nødvendige ophold på dyreklinik og dyrehospital. 6. Diagnostiske laboratorieundersøgelser samt udtagelse af materiale til undersøgelsen. 7. Ekstraomkostninger ved aften- og helligdagskonsultation, hvis der er tale om a k u t tilskadekomst* eller sygdom, der kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. 8. Diagnostiske undersøgelser herunder røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi*, skopier (kikkertundersøgelser), samt CT og MR scanning dog max. med kr. om året 9. Traumatisk* fraktur* og fissur* i knoglevæv, som er fri for tegn på artroseforandringer*. 10. Tandbehandling på blivende tænder i forbindelse med tilskadekomst*. 11. Sårskader. 12. Undersøgelse og behandling af øjenlidelser og øjenskader i forbindelse med tilskadekomst*. 13. Kejsersnit er kun dækket ved fødselskomplikationer hos hunderacer, som ellers kan føde på normal vis, og hvis hunden ikke tidligere har fået kejsersnit. Se dog de undtagelser der er for visse racer. 14. Neutralisering*, hvis det er medicinsk begrundet. Hos tæver defineres medicinsk begrundet som: livmodersygdomme med kliniske symptomer, fødselsdefekter, vaginalprolaps, tumorer i vagina eller æggestokke, eller i forbindelse med epilepsi, diabetes eller akromegali* Hos hanner defineres medicinsk begrundet som: prostatasygdomme, perinealbrok*, analadenom*, testikelinflammation, testikelomvridning, testikeltumorer eller ved anlæggelse af permanent åbning af urinrøret * hos hanhunde med blæresten. Forsikringen dækker operation, efterbehandling og eventuelle komplikationer som følge af operationen. 15. Undersøgelse, operation og behandling af korsbåndsskade. 16. Undersøgelse og operation for diskusprolaps. Se dog de undtagelser, der er for visse racer. 17. Undersøgelse og behandling for allergi samt anvendte allergener til hyposensibilisering*. Se dog de undtagelser, der er for visse racer. 18. ehandling af sygdomme som hunden kan vaccineres imod, herunder hundesyge, leptospirose*, leverbetændelse og parvovirusdiarré, erstattes dog kun, hvis vaccination har fundet 16

17 sted, og er gentaget efter gældende regler. 19. mputation af lemmer. 20. flivning og standard kremering, hvis det efter dyrlægens skøn sker som følge af en dækningsberettiget skade. 5.2 Forsikringen dækker ikke Undersøgelse, behandling og efterbehandling af sygdomme og lidelser, der ikke er en direkte følge af hundens sygdom eller tilskadekomst*. Udgifter til 1. Medfødte sygdomme* eller arveligt betingede sygdomme* som for eksempel navlebrok, kryptorchisme og udviklingsforstyrrelser herunder osteochondrose*. 2. Skade eller sygdom der er forårsaget eller forværret af manglende forebyggelse af skaden eller sygdommen eller undladelse af at opsøge dyrlæge i tide. 3. Forebyggende undersøgelser og behandlinger herunder neutralisering*, der ikke er medicinsk begrundet og dokumenteret. 4. Undersøgelser med henblik på attestudstedelser og sundhedseftersyn. 5. Skade eller sygdom som følge af uforsvarlig behandling af hunden, herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig eller manglende fodring, pasning eller pleje i strid med dyreværnsloven eller veterinærfaglig vurdering. 6. Tandbehandling og tandkødsbetændelse eller komplikationer som følge af dårlig tandstatus, som for eksempel: tandrensning, tandbylder, caries, komplikationer til tandsten, paradentose, epulis, fjernelse af mælketænder samt skævt bid. 7. lternativ behandling, som for eksempel akupunktur, guldakupunktur, kranio-sakral terapi, homøopatisk medicin og zoneterapi. 8. Udgifter til røntgenfotografering for hofte-, skulder- og albueledsdysplasi. 9. lle slidgigtforandringer på hunde under 4 år, medmindre slidgigtforandringerne er opstået som følge af tilskadekomst*. 10. Led- og lednære operationer (herunder artroskopi*) på hunde under 2 år. Ligeledes dækkes ikke, hvis årsagen skyldes lidelser eller 17

18 sygdomme, der har været symptomgivende på hunde under 2 år eller kan relateres direkte eller indirekte til fejludvikling. 11. ehandling og operation af patellaluxation grundet fejludvikling af benstillingen. 12. Operation af diskusprolaps på Gravhunde eller blandingsracer, hvor denne race indgår. 13. Organtransplantation. 14. Kosmetiske indgreb herunder indgreb, hvis formål er at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere hundens fysiske fremtoning. 15. Læbefoldsoperationer. 16. Fjernelse af næsefolder hos brachycephale* racer samt behandling af lidelser som følge af store næsefolder. 17. ehandling og operation for brachycephalt syndrom på brachycephale racer. (forsnævrede næsebor, for lang blød gane samt forandringer i strube og luftrør) 18. Udgifter i forbindelse med alle former for allergi og hårsækmider samt anvendte allergener til hyposensibilisering* hos racerne Shar Pei, Mastino Napolitano, Fransk ulldog, Engelsk ulldog, merikansk ulldog, Chow Chow, West Highland White Terrier, Schæfer eller blandingsracer, hvor disse racer indgår. 19. ehandling eller operation for alle medfødte eller arveligt betingede fejlstillede øjenlåg eller øjenhår, samt overskydende hud omkring øjnene. 20. ehandling eller operation af øjenlidelser som følge af det i punkt 17 nævnte. 21. Operation for cherry eye (fremfald af blinkhindekirtlen) eller udviklingsfejl af blinkhinden hos hunde under 2 år 22. ehandling og operation for linseluxation og lidelser afledt heraf hos Jack Russell og Parson Russell terrier 23. Operation for grå stær. (Katarakt) 24. Undersøgelse og behandling af hormonelle forstyrrelser, herunder falsk drægtighed, forebyggende hormonbehandling og kemisk kastration. 25. Laboratorieundersøgelse for at fastlægge ægløsning under løbetid og ultralydsscanning og røntgen med henblik på drægtighedsundersøgelse. 26. Kejsersnit hos brachycephale racer eller blandingsracer, hvor disse racer indgår samt Chihuahua. 27. Medicin* ordineret på recept til viderebehandling herunder depotmedicin* samt recepthonorar. 28. Udgifter til vaccination. 29. Udgifter til behandling mod orm samt medicinske bade og midler mod lus, lopper og andet utøj. 30. Udgifter til vitamin- og mineralbehandling samt kosttilskud. 31. lle former for foder, shampoo og andre produkter ordineret af dyrlægen. 32. Genoptræning, massage, svømmetræning, water-walking, fysioterapi og løbebåndstræning. 33. Transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse. 34. ehandling af psykisk sygdom, herunder adfærdsbehandling, aggression og karakterfejl. 35. Kemobehandling og strålebehandling. 18

19 7. Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *. kromegali Er betegnelsen for forøget produktion af væksthormon. naladenom Er betegnelsen for svulst ved endetarmsåbningen. nvendte allergener til hyposensibilisering Er betegnelsen for vaccine mod allergi. rtroseforandringer rtroseforandringer er betegnelsen for sygelige forandringer i ægte led. rtroskopi rtroskopi er en kikkertundersøgelse af led. rveligt betingede sygdomme Ved arveligt betingede sygdomme forstås sygdomme, som hunden genetisk har arvet. esidder En besidder forstås som den person, der til enhver tid har ansvaret for hunden. rachycephale racer Er fladnæsede hunde som for eksempel oxer, Engelsk ulldog, Fransk ulldog, Pekingeser med flere Depotmedicin Forstås som medicin, der gives til hunden, og gradvist bliver udløst i hundens krop. Depotmedicin erstatter på denne måde hundeejerens daglige dosering af medicin til hunden i form af fx piller. Elektrokardiografi (EKG) Er en måde at måle hjertets ledningsevne på. Skopi Er betegnelsen for en kikkertundersøgelse. Fissur Er betegnelsen for en revne i en knogle. Forsikringsår Er den årlige dækningsperiode fra forsikringens hovedforfald til det næste hovedforfald. Fraktur Er betegnelsen for knoglebrud. Hundepasseren forstås som den person, der på forsikringstagerens vegne passer hunden. Husstand Forstås som familiemedlemmer herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren og delebørn, når de opholder sig hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn er også en del af hustanden. For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. 19

20 Hyposensibilisering Er vaccination mod allergi. Leptospirose Er en infektionssygdom. Medfødte sygdomme forstås som sygdomme, hunden er født med, og ikke lidelser som er opstået senere i hundens liv. Medicin Forstås som receptpligtige præparater herunder antibiotika og smertestillende lægemidler. Neutralisering Er en fælles betegnelse for sterilisation og kastration af hhv. tæver og hanhunde. Osteochondrose Er en forstyrrelse i bruskdannelsen i led hos unge hunde. Perinealbrok Er betegnelsen for brok ved siden af endetarmen. Spondylose Er en degenerativ lidelse i rygsøjlen med knoglenydannelser. Tilskadekomst Forstås som en pludselig hændelse, der forårsager skade på hundens legeme. Sygdom, sygdomsanlæg eller lidelser betragtes ikke som tilskadekomst. Traume (traumatisk) Ved traume forstås skade efter ulykke eller anden tilskadekomst 20

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår for Katteforsikring 6580-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405

Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405 Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere