Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte."

Transkript

1 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte

2 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

3 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til det globale ejendomsmarked Jyske Invest Globale Ejendomsaktier er en ny og nem investeringsmulighed på det globale ejendomsmarked. Gennem Jyske Invest Globale Ejendomsaktier investerer du i kontorkomplekser, indkøbscentre, fashionable hoteller, feriesteder og attraktive lejligheder mv. på de helt rigtige adresser i blandt andet New York, Tokyo, London og Paris. Det hele på én gang. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier fungerer som enhver anden afdeling i en investeringsforening. Det betyder lettere adgang til ejendomsmarkedet og større spredning af risiko i forhold til en direkte investering i ejendomme. Ejendomsmarkedet svinger anderledes end traditionelle aktier og obligationer. Derfor er Jyske Invest Globale Ejendomsaktier et godt supplement og velegnet til at sprede risikoen i en portefølje. Pensionskasser har i årevis investeret en del af deres formue i ejendomme. Nu kan alle være med. Hvorfor det globale ejendomsmarked? Der er en række gode argumenter for at investere i Jyske Invest Globale Ejendomsaktier : Investorerne får direkte andel i den globale vækst. Afdelingen er kun i mindre grad følsom over for udsving i en bestemt region eller et bestemt land, da risikoen er spredt på hundredvis af ejendomme forskellige steder i verden. Er ejendomsinvesteringer overvurderet på ét marked, er de det ikke nødvendigvis på andre markeder. Afdelingen kan til hver en tid vælge at investere i netop de områder, som har de bedste udsigter. afkast på ikke mindre end 13,5% om året (MSCI AC WORLD TR Gross Real Estate DKK Index). Sammenlignet med traditionelle aktier, der årligt har givet gennemsnitligt 2,1% i samme periode, er det et markant højere afkast (MSCI TR Gross World DKK Index). Selv om priserne er steget kraftigt de senere år, vurderer vi, at der på lang sigt er mulighed for vækst. Historiske afkast Globale ejendomsaktier -20,3% 15,3% 26,7% 26,7% 27,4% Globale aktier -31,8% 11,8% 6,8% 26,0% 8,2% Tabellen viser de historiske afkast for de sidste 5 år for globale ejendomsaktier (MSCI AC WORLD TR Gross Real Estate Local Index) og globale aktier (MSCI TR Gross World Local Index). Bemærk at historiske afkast ikke er retningsgivende for den fremtidige udvikling. Kilde: Bloomberg. Ejendomsaktier vinder frem Ejendomsaktier udgør i dag 3% af det globale aktiemarked. Andelen forventer vi vil vokse med yderligere et par procent frem mod En vækst, der vil styrke ejendomsmarkedet. Der er samtidig vækst i antallet af børsnoterede ejendomsselskaber, som også kan være med til at fremme en fortsat vækst på området. Det stigende antal børsnoterede ejendomsselskaber medvirker til, at markedet for ejendomsaktier bliver mere og mere tilgængeligt for den almindelige investor. Vækstmarked på toppen i en årrække Ejendomsaktier har i mange år givet et højt afkast. Fra har ejendomsaktier givet et gennemsnitligt Fra den 21. maj til den 8. juni 2007 kan du købe investeringsbeviser til 102,50 kr. pr. stk. Uden yderligere handelsomkostninger.

4 4 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Indhold Den nemme vej til det globale ejendomsmarked 3 Nu et marked for de mange 6 Globale ejendomsaktier en klasse for sig og et godt supplement 7 Ikke ét fælles ejendomsmarked men mange forskellige markeder 8 Højt udbytte med Jyske Invest ejendomsaktier 8 Beliggenheden er helt central 13 Frihed til at gå ind og ud af markederne 14 Der er også en risiko 15 Jyske Invest ejet af medlemmerne 18 Vilkår for Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 20 Tegningsprospekt for Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 21 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest 32

5 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 5

6 Nu et marked for de mange Jyske Invest Globale Ejendomsaktier gør det muligt for flere investorer at komme ind på det globale ejendomsmarked. Normalt er det både dyrt og besværligt at træde ind på ejendomsmarkedet og komme ud af det igen. Når du investerer direkte i ejendomme, kan det også være meget svært at sprede risikoen. Med Jyske Invest Globale Ejendomsaktier er det anderledes. Her investerer du over en bred kam i det globale ejendomsmarked og dermed er risikoen spredt. Du kan købe og sælge Jyske Invest investeringsbeviser, når som helst du ønsker. Det er nemt at være med uanset investeringens størrelse. Ejendomsinvesteringer med fokus på REITs Real Estate Investment Trusts Jyske Invest Globale Ejendomsaktier forventer som udgangspunkt at investere ca. to tredjedele i REITs og ca. en tredjedel i REIT-lignende selskaber. Fordelen for investorerne er, at REITs er reguleret af en lovgivning, der sikrer rendyrkede ejendomsinvesteringer af høj kvalitet, højt udbytte af overskuddet og fritagelse for selskabsskat. Væksten i REITs har desuden været større end væksten i andre ejendomsinvesteringer, takket være blandt andet lettere adgang for investorerne, gennemsigtighed og kvalitet.

7 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 7 Køb af investeringsbevis Investering i ejendomsselskab køb af ejendomme investor udbytte og kursstigning jyske invest udvælger de bedste investeringer Globale ejendomsaktier en klasse for sig og et godt supplement Investering i ejendomsselskaber adskiller sig fra traditionelle aktier og obligationer. Ejendomsselskaber har dog en værdiudvikling og en risiko, der minder om aktier, og et stabilt udbytte, som især for REITs minder om obligationer. Obligationer og aktier er typisk følsomme over for inflation. Investering i REITs adskiller sig også her fra traditionelle aktivklasser, eftersom investering i ejendomme normalt ikke er følsom over for inflation. Det kan endda i visse situationer være en fordel med høj inflation. På kort sigt stiger ejendomspriserne i takt med inflationen, og på lang sigt stiger huslejeindtægterne. Investering i ejendomsselskaber har nogle attraktive porteføljeegenskaber, som slår fuldt og helt igennem i Jyske Invest Globale Ejendomsaktier. At tage investeringsbeviser i globale ejendomsaktier ind i en portefølje, der overvejende består af aktier og obligationer, forventes at give bedre betingelser for det samlede afkast. Ved at supplere med Jyske Invest Globale Ejendomsaktier opnår investorerne alt andet lige en mere velafbalanceret portefølje. Ejendomsaktiers gode egenskaber i en portefølje skyldes, at der er begrænset sammenhæng (korrelation) mellem ejendomsaktier og traditionelle aktier og obligationer. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier har potentiale til at klare sig anderledes og svinge anderledes. Når traditionelle aktier og obligationer klarer sig dårligt udbytte og kursstigning ejendomsselskab (REITS mv.) huslejeindtægt og indtjening ved salg af ejendomme Gennem aktiv styring af porteføljen udvælger Jyske Invest de REITs og REIT-lignende investeringer, der tegner bedst. REIT-selskaberne udnytter deres lokalkendskab til at købe og sælge de mest attraktive ejendomme. De skaber deres indtjening gennem huslejeindtægter og fortjenester fra salg af ejendomme. Når REIT-selskaberne tjener penge, fører det til udbytte og kursstigninger for Jyske Invests investorer. kan eksempelvis ejendomsaktier klare sig godt. Dermed har en portefølje, der også indeholder ejendomsaktier, gode muligheder for at forbedre forholdet mellem afkast og risiko. REITs og egenskaberne i en portefølje Gennemsnitlig årligt afkast 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% 10,00% 9,00% 8,00% væsentligt højere afkast Begrænset stigning i risiko 20% REITs 50% Aktier 30% Obligationer 10% REITs 55% Aktier 35% Obligationer 0% REITs 60% Aktier 40% Obligationer 8,00% 8,50% 9,00% 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 11,50% 12,00% Gennemsnitlig årlig risiko De gode porteføljeegenskaber er vist i grafen (opgjort i USD). Historisk set er porteføljeafkastet forøget væsentligt ved at skifte en mindre andel af porteføljens aktier og obligationer ud med REITs. Risikoen derimod er kun forøget meget lidt. Aktieafkastet er baseret på MSCI TR Gross World USD Index, og obligationsafkastet er baseret på J.P. Morgan Global Govt Bond Index. Den oprindelige sammensætning af porteføljen er baseret på en relativ dynamisk strategi med 60% aktier 40% obligationer. Bemærk at historiske afkast og risikotal ikke er retningsgivende for den fremtidige udvikling.

8 8 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Ikke ét fælles ejendomsmarked men mange forskellige markeder Jyske Invest Globale Ejendomsaktier har adgang til et varieret ejendomsmarked, der kan opføre sig forskelligt fra område til område. Regionerne er forholdsvis uafhængige af hinanden, og der er store forskelle mellem dem. Og selv inden for en region kan der være store forskelle mellem udbud, efterspørgsel og renteniveau. Såvel regionerne som de enkelte lande bevæger sig prismæssigt uafhængigt af hinanden. Det er vanskeligt at finde samme lave indbyrdes afhængighed mellem traditionelle aktiemarkeder. Korrelation mellem regioner Korrelation Korrelation er et mål for, hvordan to selskaber bevæger sig i forhold til hinanden. Korrelationer måles i intervallet 1 til -1. En korrelation på 1 betyder, at de to selskabers afkast bevæger sig i samme retning. En korrelation på -1 betyder, at de bevæger sig modsat hinanden. Korrelationerne vil dog typisk være mindre end 1 eller større end -1, da der er meget få selskaber, der er helt uafhængige af hinanden. Nordamerika Europa Australien Asien USA CANADA UK HOLLAND FRANKRIG AUSTRALIEN JAPAN HONGKONG Nordamerika USA 1,00 Canada 0,62 1,00 Europa UK 0,41 0,43 1,00 Holland 0,41 0,44 0,46 1,00 Frankrig 0,33 0,35 0,47 0,67 1,00 Australien Australien 0,37 0,51 0,41 0,53 0,43 1,00 Asien Japan 0,04 0,19 0,17 0,09 0,11 0,24 1,00 Hongkong 0,31 0,39 0,22 0,25 0,14 0,39 0,26 1,00 Tabellen viser korrelationer mellem ejendomsaktier. Den viser, at der er relativt lave korrelationer både mellem de forskellige regioner og inden for de enkelte regioner. Eksempelvis er korrelationen mellem Japan og USA meget tæt på 0. Dermed kan det amerikanske ejendomsmarked falde, uden at det påvirker det japanske ejendomsmarked. Kilde: Standard & Poors. Højt udbytte med Jyske Invest ejendomsaktier Vi forventer, at Jyske Invest Globale Ejendomsaktier giver et højt udbytte til investorerne som en konsekvens af, at ejendomsselskaberne med REITs i spidsen udbetaler højt udbytte. Det hænger sammen med reglerne for REITs, som er forpligtet til at udbetale langt størstedelen af overskuddet i udbytte til deres investorer. Almindelige aktieselskaber er ikke bundet af sådanne regler og udbetaler derfor udbytte af meget varierende størrelse enkelte aktieselskaber fravælger helt at udbetale udbytte. Stabile udbytter er netop udtryk for, at ejendomsselskaberne tjener penge. Det kan igen være med til at sikre et stabilt afkast og dermed have en dæmpende effekt på risikoen. Stor tilstrømning til byerne Investering i Jyske Invest Globale Ejendomsaktier skal ses i sammenhæng med den tiltagende globalisering. Den globale vækst har trukket masser af arbejdskraft til byerne. Det giver større efterspørgsel efter ejendomme i metropolerne, hvor der allerede er begrænset plads. Og REITs investerer netop overvejende i ejendomme i ver-

9 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 9 dens største byer. Denne udvikling gælder blandt andet Singapore, hvor det er svært at finde ledige kontorer. Der er rift om de store kontorer med god beliggenhed. Det giver basis for højere huslejeindtægter til gavn for ejendomsselskaberne. Ledige kontorlokaler Ledighedsprocent Manhattan Singapore Storbyer i USA Figuren viser udviklingen i ledige kontorlokaler i Singapore, på Manhattan og i de større byer i USA. Det fremgår af figuren, at antallet af ledige kvadratmeter til kontorlokaler er faldende. Fortsætter den økonomiske vækst, vil det formentligt presse huslejerne op. Kilde: Bloomberg. Cap rate en vigtig målestok for ejendomme Anvender vi traditionelle aktienøgletal som pris i forhold til indtjening (P/E) og indtjening pr. aktie (EPS), forekommer ejendomsaktier at være meget højt prisfastsat. Det er dog oftest stærkt misvisende at anvende traditionelle aktienøgletal til at vurdere værdifastsættelsen af ejendomsaktier, eftersom afskrivninger indgår i beregningen af disse nøgletal. Afskrivninger har typisk ikke økonomisk relevans for ejendomsinvesteringer, fordi ejendomme ikke taber værdi på samme måde som eksempelvis produktionsmaskiner. Men selv i en situation, hvor spændet er meget lavt, kan det ikke udelukkes, at det kan være en interessant investering. Har vi en positiv konjunkturudvikling, og er udbuddet af ledige ejendomme begrænset, vil det typisk føre til en forventning om fremtidige store huslejestigninger. De store huslejestigninger kan opveje rentestigningen. Genforhandling af huslejekontrakter kan også spille en rolle. Skal et ejendomsselskab genforhandle huslejekontrakter, når der er højkonjunktur, vil det oftest føre til en højere huslejeindtægt. Her vil en lav cap rate betyde mindre. Cap rate = Forventet indtjening fra det kommende års huslejeindtægt ejendommens estimerede værdi Capitalization rate (cap rate) anvendes til at vurdere det forventede afkast på en ejendomsinvestering. Som tommelfingerregel indikerer en faldende/lav cap rate, at ejendomsinvesteringen er dyr, set i forhold til det kommende års huslejeindtægter. Modsat indikerer en høj cap rate, at der er betalt en relativ lav pris for ejendommen. Det er dog nødvendigt at vurdere cap rate i forhold til renteniveau og de forventede fremtidige huslejestigninger, der ligger ud over et år. Implicit cap rate = Forventet indtjening fra det kommende års huslejeindtægt Fordelen ved den implicitte cap rate er, at den anvender aktiemarkedets vurdering af værdien af ejendommen frem for den estimerede værdi. Det er en mere korrekt markedsværdi, eftersom aktien handles og dermed værdisættes hyppigt i markedet. Den estimerede værdi derimod er en pris, som man reelt set ikke ved, om ejendommen kan sælges for. vedligeholdelsesomkostninger vedligeholdelsesomkostninger I stedet for de traditionelle nøgletal er det mest relevant at kigge på den såkaldte cap rate og sammenholde den med renteniveauet. Et positivt spænd mellem cap rate og investeringsrenten er alt andet lige ensbetydende med en god investering. Er spændet mellem cap rate og renten meget lav eller negativ, skal investeringen anskues med kritiske øjne. aktiemarkedets vurdering af ejendommens værdi

10 10 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Cap rates for kontorbygninger Implicit cap rate Kort rente Lang rente Spænd USA 6,0 % 5,2 % 4,8 % 1,2 % Tyskland 5,0 % 3,9 % 4,1 % 0,9 % Japan 4,5 % 0,5 % 1,7 % 2,8 % Australien 6,0 % 6,4 % 5,8 % 0,2 % Gennemsnit 5,4 % 4,0 % 4,1 % 1,2 % Tabellen viser estimat pr. 21. februar 2007 på implicitte cap rates for kontorbygninger. Er spændet mellem den implicitte cap rate og den lange rente positiv, er det som regel attraktivt at investere i ejendomme. Det fremgår, at spændet ser attraktivt ud for Japan, mens det ser mindre attraktivt ud for Australien. I Australien vil det kræve store fremtidige huslejestigninger eller andre ændringer, hvis det skal være en attraktiv investering. Kilde: Credit Suisse. REITs har gjort det godt på alle markeder Generelt har globale ejendomsaktier klaret sig meget fint i det nye årtusind i forhold til det traditionelle aktie- Værdiudvikling i USD marked, mens REITs typisk har klaret sig endnu bedre end både de globale ejendomsaktier og det traditionelle aktiemarked. dec-99 apr-00 aug-00 dec-00 apr-01 aug-01 dec-01 apr-02 aug-02 dec-02 apr-03 aug-03 dec-03 apr-04 aug-04 dec-04 apr-05 aug-05 dec-05 apr-06 aug-06 dec-06 REITs Ejendomsaktier generelt Globale aktier Figuren viser værdiudviklingen for globale aktier (MSCI TR Gross World USD Index) i forhold til ejendomsaktier generelt (MSCI AC WORLD TR Gross Real Estate USD Index) og REITs (GPR 250 REIT Index). Det fremgår, at REITs og ejendomsaktier generelt har givet et væsentligt bedre afkast de seneste seks år. Især REITs har klaret sig markant bedre end det globale aktiemarked. Bemærk at historiske afkast og risikotal ikke er retningsgivende for den fremtidige udvikling.

11 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 11 Sharpe ratio vurdering af investeringer justeret for risiko Det risikojusterede resultat Sharpe ratio fortæller i store træk den samme historie. Sharpe ratio er historisk set højere for REITs end for det generelle aktiemarked. Kort og godt har REITs de seneste 5 år været en investering i særklasse. Sharpe ratio for REITs (GPR 250 REIT Index), globale aktier (MSCI TR Gross World USD Index) og statsobligationer (J.P. Morgan Global Govt Bond Index) for perioden 28. september 2001 til 17. april Af figuren fremgår det, at REITs har været en markant bedre investering end både globale aktier og globale statsobligationer, når der tages højde for både afkast og risiko. Bemærk at historiske Sharpe ratios ikke er retningsgivende for den fremtidige udvikling. Sharpe ratio Sharpe Ratio 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 REITs Nordamerika REITs Asien REITs Europa REITs Australien REITs Globalt Aktier Globalt Statsobligationer globalt Sharpe ratio vurderer afkastet af en investering, korrigeret for risiko. Jo højere Sharpe ratio, jo bedre investering. Fordelen ved Sharpe ratio er, at man kan sammenligne forskellige investeringer med forskellige risici.

12 12 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Forklaringen på de gode resultater er et sammenfald af flere forskellige faktorer. Den generelle globalisering og vækst i store dele af verden har ført til øget beskæftigelse, større forbrug og større befolkningsmæssig koncentration i de store byer. De gunstige konjunkturforhold har i høj grad øget behovet for ejendomme til kontorer, industri, detailhandel og boliger. Det har især gavnet REITs, som typisk investerer i ejendomme i større byer. Det meget lave renteniveau i perioden har betydet meget lave finansieringsomkostninger for ejendomsinvesteringer. De lave finansieringsomkostninger og den høje efterspørgsel har virket som en katalysator for øget indtjening fra ejendomsinvesteringer. Der etableres flere og flere REIT-selskaber. USA var det første land, der introducerede REITs. Holland, Australien og New Zealand fulgte hurtigt efter. I de senere år har adskillige andre lande også indført en tilsvarende lovgivning for REITs, og endnu en række lande har snart en lovgivning på området klar. Den 31. december 2006 eksisterede der 482 forskellige REITs globalt set, og siden da er England kommet til, og flere andre lande er på vej blandt andet Tyskland og Italien forventes at godkende lovgivningen i 2007.

13 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 13 Beliggenheden er helt central Ejendommenes beliggenhed er meget vigtig for REITs. En god beliggenhed højner kvaliteten. Når ejendommene har en attraktiv beliggenhed på de rigtige adresser, kan det sikre en indtjening på et vist niveau. En god og central beliggenhed giver nemlig bedre muligheder for højere huslejeindtægter. Der vil sandsynligvis også altid være større efterspørgsel efter ejendomme med en god og central beliggenhed. Det løfter kvaliteten i Jyske Invest Globale Ejendomsaktier. En kvalitet, vi forventer, vil afspejle sig i værdien. Ejendomstyper globalt ejendomsindeks og REITs Specielt 5% Butikscentre mv. 6% Beboelse 7% Kontor 8% Globalt ejendomsindeks Blandet 11% industrilokaler 23% Realkredit 1% Administration og udvikling 39% REITs kan bestå af flere forskellige specialiserede områder. REITs kan vælge at fokusere på investeringer rent geografisk ved at købe ejendomme i specifikke regioner, udvalgte lande eller hovedstæder. REITs kan også fokusere på forskellige typer ejendomme detailhandel, industrielle anlæg, kontorbygninger, lejligheder eller hospitaler. Mulighederne spænder vidt fra kontorejendomme på Wall Street i New York til shoppingcentre i Tokyo. Hoteller og ferieresorts 4% Industrilokaler 6% Hospitaler mv. 3% Beboelse 10% Kontor 17% REITs Lager 2% Specielt 1% Butikscentre mv. 24% Blandet 33% Cirkeldiagrammerne viser fordelingen af ejendomstyper i MSCI AC World TR Gross Real Estate USD Index og i REITs globalt. Kilde: European Research Property.

14 14 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Frihed til at gå ind og ud af markederne Når Jyske Invest vælger investeringsemner, er der fokus på forventet afkast, kvalitet og gennemsigtighed. Derfor investerer afdelingen i REITs og REIT-lignende globale ejendomsaktier. Investorerne kan dermed få eksponering i ejendomme både på etablerede og på nye markeder. Der kan investeres i ejendomme i USA og Japan, såvel som i Singapore og Thailand. Der er ingen restriktioner i forhold til fordeling på lande. Hvis vi vurderer, at der ikke findes gode investeringsmuligheder i ejendomsselskaber i et specifikt land, vil Jyske Invest Globale Ejendomsaktier ikke investere dér. Samarbejde med to rådgivere Jyske Invest har indgået aftale med Jyske Bank om rådgivning omkring driften af Jyske Invest Globale Ejendomsaktier. Samtidig forhandles der med en udenlandsk rådgiver med lokale eksperter i Australien, Europa, Japan, Storbritannien og USA. Begge rådgivere skal følge de retningslinjer, som Jyske Invests bestyrelse har fastlagt i investeringsrammerne for afdelingen. Team Aktier i Jyske Invest har det overordnede ansvar for styringen af porteføljen.

15 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 15 Der er også en risiko Ejendomsinvesteringer kan falde i værdi på lige fod med andre investeringer. Der er ingen garanti for, at den enkelte ejendomsinvestering per definition skal stige i værdi. Bliver en ejendom købt til en pris, der er væsentlig højere end nutidsværdien af de fremtidige huslejeindtægter, vil det aldrig blive en god investering. Investeringer i ejendomsaktier er følsomme over for den generelle konjunkturudvikling. Specielt er de følsomme over for kraftigt stigende renter, faldende vækst og markante fald i beskæftigelsen. Eftersom det er aktiemarkedet, der fastsætter værdien på en REIT, vil det være muligt at opleve fald i værdien af ejendomsaktier, uden at ejendomspriserne falder generelt. Det hænger især sammen med, at REITs prisfastsættes hver dag på aktiemarkedet mens ejendomme og ejendomsselskaber, der ikke handles på en børs, kun prisfastsættes, når de handles. Der kan gå måneder mellem hver værdiansættelse for ikke-børsnoterede ejendomsselskaber og ejendomme. De senere års høje prisfastsættelse kan være en risiko på kort sigt, men på lang sigt forventer vi vækst i markedet. Jyske Invest Østeuropæiske Aktier 22,67 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier 21,83 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 18,39 Jyske Invest Fjernøsten Aktier 15,96 Jyske Invest IT Aktier 14,07 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 11,20 Jyske Invest Globale Aktier 9,40 Jyske Invest USA Aktier 9,15 Jyske Invest Europæiske Aktier 8,10 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 7,28 Virksomhedsobligationer 3,16 Internationale obligationer 2,95 Risikotermometret viser standardafvigelsen i 2005, baseret på 3 års historiske data. Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke er retningsgivende for fremtidige afkast. Yderligere nøgletal for standardafvigelser for Jyske Invest afdelinger finder du i prospektet. Nøgletal for Jyske Invest Globale Ejendomsaktier er baseret på data for benchmark.

16 16 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

17 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier 17 REITs en succeshistorie: Den lille investors adgang til ejendomsmarkedet i tressernes USA REIT står for Real Estate Investment Trust, som er et selskab, der er stiftet med henblik på at eje ejendomme og drive dem som investeringsaktiver. REIT-selskaberne er pålagt at udbetale størstedelen af indtjeningen til deres investorer i form af udbytte. Præsident Eisenhower introducerer REITs i USA i 1960 for også at give den jævne borger, og dermed små investorer, adgang til ejendomsmarkedet som større investorer havde det gennem direkte investeringer. For at sikre de små investorer, er der krav om gennemsigtighed, høj likviditet, højt udbytte og høj kreditværdighed. Gennemsigtigheden sikres ved, at REITs kun må indeholde ejendomsrelaterede aktiviteter. Der er stramme regler for omfanget af udenomsaktiviteter, der kan sløre gennemsigtigheden. Eksempelvis spekulation i valuta, gearede investeringer og risikable udviklingsprojekter. Investeringer i REITs kan afhændes fra dag til dag, ligesom REITs også er fritaget for selskabsskat til gengæld udbetaler REITs mellem % af overskuddet som udbytte til aktionærerne, afhængig af den lokale lovgivning. Det er aktionærerne, der bliver beskattet, og ikke selskabet. Dermed undgås dobbeltbeskatning, og aktionærerne er typisk også sikre på at få et højt udbytte. For at gardere aktionærerne mod risikable investeringsprojekter, stilles der krav til kreditværdigheden.

18 Jyske Invest ejet af medlemmerne Aktiv investering Siden 1988 har Jyske Invest investeret aktivt på verdens finansmarkeder. Jyske Invest-gruppen administrerer 75 afdelinger med en samlet formue på ca. 55 mia. kr. og har ca medlemmer. Vi plejer vores medlemmers investeringer i samarbejde med de bedste rådgivere i verden. Gennem Jyske Invest investerer du i fællesskab med andre investorer. Når mange investorer slår sig sammen, giver det en række stordriftsfordele, når det drejer sig om at sprede risikoen og pleje formuen aktivt. Det er nemt Jyske Invests specialister tager sig af alt i forbindelse med din investering: Valg af værdipapirer, omlægninger og geninvestering af kursgevinster og tilskrivninger af renter. Gennem medlemsbladet Jyske Invest Nyt og vores hjemmeside bliver du orienteret om, hvordan din investering udvikler sig. Det er sikkert Jyske Invest er omfattet af Lov om Investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Det er med til at sikre dig som investor. Både Jyske Invest, Finanstilsynet og de medlemsvalgte, uafhængige revisorer kontrollerer, at reglerne overholdes. Det er en god forretning Omkostningerne til administration deles af de medlemmer. Derfor belaster de kun den enkelte investor meget lidt. I vores afdelinger stræber vi efter at levere gode langsigtede afkast mindst på markedsniveau. Kend din investeringsprofil På kan du tegne din investeringsprofil og få forslag til investeringer. Har du brug for personlig rådgivning om Jyske Invest, er du velkommen i en af Jyske Banks afdelinger. Her finder du os Jyske Invest Vestergade Silkeborg Tlf Fax

19 19

20 Vilkår for Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Fondskode: DK Tegningsperiode 21. maj til 8. juni 2007 Tegningskurs i tegningsperioden 102,50 kr. pr. stk. uden yderligere omkostninger. Første ordinære handelsdag Den første handelsdag med kursinformation er den 11. juni Det er også fra denne dag, du kan købe beviserne til dagskursen plus almindelige handelsomkostninger. Almindelig handel Jyske Invest Globale Ejendomsaktier kan handles via alle pengeinstitutter i Danmark. Udfyld tegningsblanketten, og aflever den i dit pengeinstitut. Hvis du handler i introduktionsperioden, skal beviserne betales senest den 13. juni Det sker automatisk ved træk på din bankkonto. Beviserne registreres samtidig i dit værdipapirdepot. Udbud af beviser Investeringsbeviserne udstedes i stk. a 100 kr. Der er intet maksimum for emissionens størrelse. Kursinformation Fra den 15. juni kan du følge kurserne på den nye afdeling i dagbladenes lister over noterede investeringsforeninger. Du kan også finde kurserne på Eller på TV2 s tekst tv side 856. Hvad med skatten? Afkastet fremkommer som et årligt udbytte og som kursgevinster eller tab i forbindelse med et eventuelt salg af dine investeringsbeviser. Privates investering Ved investering af frie midler beskattes det årlige udbytte som aktieindkomst og som kapitalindkomst i tilfælde af, at udbyttet stammer fra nettogevinster på finansielle instrumenter. Ved salg beskattes avancen som aktieindkomst. Tab kan modregnes i udbytter og avancer på andre børsnoterede aktier/børsnoterede investeringsbeviser uden hensyn til aktiens/ investeringsbevisets ejertid. Eventuelt overskydende tab kan du fremføre tidsubegrænset til modregning i fremtidige udbytter og gevinster på børsnoterede aktier/investeringsbeviser. Ved investering af pensionsopsparing beskattes såvel udbytte som kursgevinst med 15%. Selskabers investering Kursavancer på aktier, ejet i mindst 3 år, er skattefrie. Udloddede udbytter er begrænset skattepligtige. Al anden udlodning beskattes fuldt ud. Ved investering via selskaber gælder treårs reglen for kursgevinster og kurstab på investeringsbeviserne. Det betyder, hvis investeringsbeviset har været ejet under 3 år, er en gevinst skattepligtig, og tab kan uden tidsbegrænsning modregnes i realiserede gevinster på andre aktier, ejet under 3 år. Har investeringerne været ejet i mindst 3 år på salgstidspunktet, er en gevinst skattefri, og et tab kan ikke fratrækkes. Børsnotering Investeringsandelene i Jyske Invest Globale Ejendomsaktier er optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 15. juni Hvad koster det? De skønnede emissionsomkostninger i tegningsperioden er 2,50 kr. pr. stk. Det med småt Prospekt for Jyske Invest Globale Ejendomsaktier og vedtægter for investeringsforeningen finder du på side 21 og side 32 i denne brochure. Her kan du få rådgivning Du kan få personlig rådgivning om afdelingen ved at henvende dig til din investeringsrådgiver. 20

21 Tegningsprospekt Vilkår for for Jyske Jyske Invest Invest Globale Globale Ejendomsaktier Fondskode: DK Fondskode: DK Tegningsperiode 21. maj til 8. juni Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Tegningskurs i tegningsperioden Jyske Invest er 102,50 ansvarlig kr. pr. for stk. prospektets uden yderligere indhold. omkostninger. Vi erklærer herved, at oplysningerne i Første prospektet ordinære os bekendt handelsdag er rigtige, og Den. at 11. prospektet juni os bekendt Det er også ikke fra er behæftet denne dag, med du undladelser, kan købe beviserne der vil til kunne dagskursen forvanske plus almindelige det billede, som handelsomkostninger. skal give, ligesom vi prospektet erklærer, at prospektet indeholder enhver Almindelig væsentlig handel oplysning, som kan Jyske have Invest betydning Globale for Ejendomsaktier foreningens potentielle kan handles medlemmer, via alle pengeinstitutter i relevante Danmark. oplysninger Udfyld blanketten i bestyrel- på herunder at alle sesprotokoller, side XX i dette hæfte, revisionsprotokoller og aflever den og i dit andre pengeinstitut. interne dokumenter Hvis du handler i medtaget introduktionsperioden i prospektet. skal beviserne betales senest d. XX. Juni Silkeborg, Det sker automatisk den 12/4 - ved 2007 træk på din bankkonto. Beviserne registreres Bestyrelsen: samtidigt i dit værdipapirdepot. Svend Udbud Hylleberg af beviser(formand) Henrik Investeringsbeviserne Braüner udstedes i Bent stk. á Knudsen 100 kroner. Der er intet maksimum for Konradsen emissionens Steen størrelse. 2. Kursinformation Foreningens navn, adresse og registreringsnummer Fra den 15. juni kan du følge kurserne på den nye afdeling Jyske i dagbla- Invest Investeringsforeningen Vestergade denes lister 8-16 over noterede investeringsforeninger. Silkeborg Du kan også finde 8600 kurserne på Tlf. Eller på DR s tekst tv side XXX og på Fax. TV2 s tekst tv side XXX. Foreningen Hvad med skatten? er stiftet den 10. februar 1988 Afkastet på initiativ fremkommer af Jyske som Bank et årligt A/S. Foreningen udbytte og som er registreret kursgevinster i Finanstil- eller tab i forbindelse med et eventuelt synet salg af under dine investeringsbeviser. nr og i Erhvervsog Selskabsstyrelsen under CVR-nr Privates investering Ved investering af frie midler 3. beskattes Foreningens det årlige formål udbytte som Foreningens aktieindkomst, formål og som er fra kapitalindkomst i det med tilfælde, mindre at andet udbyttet er offentligheden, bestemt stammer i fra vedtægterne, nettogevinster at modtage finansielle midler, instrumenter. som under iagttagelse på af et princip om risikospredning anbringes Ved salg beskattes i instrumenter avancen i overensstemmelse aktieindkomst. med kapitel i som lov om investeringsforeninger og specialforeninger Tab kan modregnes samt i udbytter andre kollektive avancer investeringsordninger, på andre børsnoterede og på og forlangende aktier/børsnoterede af en deltager investeringsbeviser uden hensyn andel af til formuen aktiens/inve- med at indløse deltagerens midler, steringsbevisets der hidrører ejertid. fra denne. Eventuelt overskydende tab kan du fremføre 4. tidsubegrænset Jyske Invest Globale til modregning i Ejendomsaktier fremtidige udbytter og gevinster på Bestyrelsen børsnoterede for aktier/investeringsbeviser. Jyske Invest har den 23. Investeringsforeningen januar 2007 besluttet, i henhold til foreningens Investering vedtægter af pensionsopsparing: 19 stk. 5, at oprette Ved investering en ny afdeling, pensionsopsparing beskattes Ejendomsaktier. såvel udbytte som Jyske Invest Globale kursgevinst med 15 pct. Samtidig hermed har bestyrelsen besluttet Selskabers at søge investering afdelingen optaget til notering Udloddede på kursavancer Københavns på Fondsbørs. aktier ejet i mindst 3 år er skattefrie. Prospektet Udloddede udbytter offentliggøres er begrænset den 15/5 - skattepligtige Alt anden udlodning beskattes fuldt ud. 5. Investeringspolitik 5.1 Ved Afdelingens investering investeringspolitik via selskaber gælder treårs reglen investerer for så i en vidt globalt angår Afdelingen sammensat kursgevinster portefølje og kurstab af aktier på investeringsbeviserne. af selskaber, Dette hvis betyder, kerneak- at udstedt tiviteter hvis investeringsbeviset ligger inden for ejendomsinvesteringer ejet under 3 år, eller er en ejendomsud- gevinst skat- har været vikling. tepligtig, Herudover og tab kan kan uden investeres tidsbegrænsning serviceselskaber modregnes med i tilknytning i realiserede gevinster på andre aktier ejet under til 3 år. ejendomssektoren. Har investeringerne Selskaberne været ejet er i mindst geografisk 3 år på spredt salgstidspunktet, ud på flere regioner. en gevinst Afdelingen skattefri, kan højst og et placere tab kan 10% ikke af fratrækkes. sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Børsnotering Investeringsandelene i Jyske Invest Der Globale investeres Ejendomsaktier på børser er i EU søgt eller børser, optaget som til notering medlem på København Fondsbørs of Exchanges, fra og med eller den der er af World Federation Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges Hvad koster (FESE). det? Der investeres maksimalt De skønnede 10% emissionsomkostninger i på tegningsperioden andre børser og er i unoterede 2,50 kr. af afdelingens formue aktier. pr. stk. Eksponeringen Det med småtmod ejendomsmarkedet Prospekt vil foregå Jyske via Invest traditionelle Globale ejendomsselskaber Ejendomsaktier og vedtægter og Real Estate for Investment investeringsforeningen Trusts (REITs), finder som du er fra ejendomsselskaber, side XX og side XX i dette der er hæfte. omfattet af et regelsæt, som forpligter selskabet Her til kan at udbetale du få rådgivning størstedelen af overskuddet Du kan få personlig i udbytte. rådgivning Almindelige om aktieselskaber afdelingen ved er at ikke henvende underlagt dig til et sådant din investeringsrådgiver. regelsæt og udbetaler derfor varierende udbytte, ligesom en del selskaber fravælger at udbetale udbytte. Derfor er der en forventning om en højere udbyttebetaling fra REITs i forhold til andre typer af ejendomsselskaber. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over det gennemsnitlige afkast på markedet for ejendomsaktier målt ved MSCI AC World TR Gross Real Estate DKK Index, inkl. nettoudbytter. 21

Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Tegningsprospekt Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Fondskode: DK0060073849 1 Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST EGNS-INVEST Emerging Østeuropa EGNS-INVEST Østen EGNS-INVEST Emerging Østen EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin EGNS-INVEST Korte obligationer

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene.

Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene. Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere