Beretning fra DRFs formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra DRFs formand"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche. Og havde det ikke været for tre flykonkurser på stribe i første halvår, så havde året været rimeligt set i relation til udviklingen i den danske og den internationale økonomi. Årets tre store flykonkurser og her primært Cimber Sterlings satte fokus på rejsebureauernes agentforbehold eller med andre ord, hvor grænsen går for kundekrav som følge af flyselskabers konkurs. har i sit arbejde for at fastholde værdien og indholdet af agentforbeholdet opfordret til og støttet gennemførelsen af en retssag, således at der en gang for alle kan fastlægges en domstolspraksis herom. Og endelig ser det ud til, at der over sommeren 2013 kan forventes en afgørelse i en principiel sag ved en byretsdom. En lang række af årets mærkesager har været på dagsordenen gennem flere år og efter alt at dømme vil de fortsat dukke op i de kommende årsberetninger. Som eksempler kan nævnes revisionen af Rejsegarantifondsloven og herunder Konkursforsikringen ved B2C køb af stand alone-produkter som fly og billeje, s forslag om en 5-krones afgift på alle flyrejser for at sikre rejsende ved konkurs, Danmarks visumpolitik og Pakke-rejseankenævnet. Emner, som spænder over alle s fraktioner og som alle også har været aktuelle i de foregående årsberetninger. Og det er netop her i det seje og langsigtede politiske arbejde, at høster respekt for sin indsats ved at arbejde aktivt og kompetent for at løse medlemmernes fælles udfordringer. Internt har 2012 været brugt til at gennemføre den vedtagne strategi og ikke mindst sikre økonomien bag. Det er ikke en hemmelighed, at såvel medlemmer som brancheforening har været under stærkt økonomisk pres de senere år, og derfor har fokus været på at skabe balance mellem medlemmernes forventninger til aktivitetsniveau og indsatser og at sikre de økonomiske midler, der skal til for at kunne indfri forventnin-gerne til. Alt i alt har 2012 været et udfordrende og spændende år for den danske rejsebranche og dermed, og jeg synes, at er godt fagligt rustet i såvel bestyrelse som sekretariat til at fastholde og videreudvikle som en aktiv brancheorganisation for den danske rejsebranche. For mit vedkommende er det sidste år som formand for, da jeg efter fem valgperioder går af ved det kommende Årsmøde. Det har været ti udfordrende år, som jeg altid vil se tilbage med tilfredshed på, da det gennem perioden er lykkedes både at samle rejsebranchen om og ikke mindst at få opbygget et stærkt og professionelt sekretariat, hvor den faglige indsats og de personlige indsatser helt klart har været med til at gøre til en aktiv og respekteret brancheorganisation. Med venlig hilsen Jesper Ewald Bestyrelsesformand Til daglig: FDM Travel. s sekretariat 2012 Politisk konsulent Anna Cathrine Andersen Juridisk konsulent Christoffer Greenfort Juridisk konsulent Nils Hornemann Administration Louise Alkjær Studentermedhjælper Alexander Schermann Ortving (til 1. juni 2012) Årsberetning 2012

3 2012 i hovedpunkter Ud fra de senest tilgængelige tal (2011) fremgår det, at danskerne rejste på over 8 millioner rejser. Danskernes 10 største favoritrejsemål ligger fortsat alle i Europa, dog er USA nu tæt på en top 10 placering. Rejsebureauomsætningen (i de 185 største danske rejsebureauer) steg som forventet i 2011 med ca. 8,7 % til 23,9 milliarder kr. og forventes i 2012 at stige med yderligere 3-4 % til ca. 24,5 milliarder kroner. Der blev i 2012 solgt for milliarder kroner IATAflybilletter. IATA-flybilletternes gennemsnitspris steg med 5 % i 2012, mens antallet af udstedte billetter i 2012 steg med 0,5 % i forhold til Der blev gennemført 17 % flere rejsesøgninger på Google i 2012 end i havde 123 medlemmer ved udgangen af Der var 3784 ansatte i de 185 største danske rejsebureauer i Der var 650 medlemmer af Rejsegarantifonden (RGF) ved udgangen af Efterveerne ovenpå finanskrisen og den strukturelle økonomiske krise i Europa kunne ikke mærkes i rejsebureaubranchen i Der var således blot 4 konkurser i løbet af året blandt de registrerede i Rejsegarantifonden. Der blev i 2012 solgt konkursdækninger vedr. ferierejsendes køb af enkeltprodukter (forudbetalt billeje i udlandet og flyrejser solgt alene). På trods af mere markedsføring af dækningen og store flykonkurser i det forgangne år, er der kun sket mindre stigning på antallet i forhold til 2011 ( ). Sammenlignes tallet med 2010 ( ), er der faktisk sket et fald i antallet af solgte dækninger i Der var en lille tilbagegang i dansk turisme i 2012, idet der samlet set var en tilbagegang på -1,1 pct. i udenlandske og danske overnatninger i forhold til Dog oplevede hotellerne en fremgang på overnatningerne svarende til en stigning på 4,2 pct. i forhold til Moms på udgående rejser fra Danmark indførtes i rejsebureaubranchen pr. 1. januar 2011, og er efterhånden blevet implementeret. Afdelingschef Jakob Hahn Direktør Lars Thykier Indhold Formandens beretning i hovedpunkter... 3 s vigtigste sager i Arbejdet for bedre rammevilkår for dansk turisme Markedsføring af dansk turisme - VisitDenmark Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Danmark s medlemsfordele Ansættelsesret og Retssag mod SOS International Samarbejde med offentlige myndigheder Bæredygtige rejser og CSR s internationale samarbejde Bestyrelse, udvalg og repræsentationer s økonomi Medlemsstatistik Udvidet ansvarsforsikring Rejsegarantifonden Pakkerejse-Ankenævnet Side 3

4 ET POSITIVT ÅR MED FREMGANG PÅ EN RÆKKE OMRÅDER På trods af svære økonomiske omstændigheder i det meste af Europa, som stadig har en afsmittende effekt på Danmark og dansk økonomi, er det generelt gået godt i den danske rejsebranche. Uanset hvilke parametre man ser på, er det nemlig gået fremad. Salgsudviklingen på rejser ud af Danmark er fortsat positiv, og både salget af hhv. pakkerejser, selvstændige landarrangementer og flybilletter alene går op i forhold til de foregående år. Trods en lille tilbagegang i dansk turisme generelt, oplevede hotellerne en vækst på 4,2 pct., hvilket er positivt tegn for incomingbureauerne, idet de primært som indkvartering sælger hotelydelser som en del af deres produktsortiment. Det går med andre ord bedre end nogen kunne forvente af rejsebureaubranchen midt i en krisetid for dansk økonomi. Fremgangen kommer endda i en periode, hvor ny lovgivning for rejsebranchen ellers har givet rigeligt med nye udfordringer. Tænk blot på indførelsen af moms fra 1. januar 2011, en lovændring der blev vedtaget af den tidligere regering med henblik på at skaffe finansiering af den såkaldte Skattepakke 2.0. Indførelsen af moms i rejsebranchen skulle efter VK-regeringens egne beregninger give et nettoprovenu på 195 millioner kroner - et provenu der endnu ikke er bekræftet. Forventningen i rejsebranchen er fortsat, at nettoresultatet af at indføre moms i danske rejsebureauer viser sig at være lavere, end det beløb regeringen lagde til grund i sine beregninger. Det er dog muligt, at effekten aldrig vil kunne oplyses, da Skatteministeriet ikke i øjeblikket mener, at nettoprovenuet vil kunne beregnes konkret. Folketinget besluttede i 2009 efter Sterlings konkurs i 2008, at introducere en ny konkursdækning, som skal beskytte private rejsendes køb af enkeltprodukter, herunder køb af flybilletter eller billeje i udlandet. Dækningen har som tidligere omtalt vist sig at være meget mindre efterspurgt, end politikerne meldte ud da loven blev vedtaget. Loven har desuden vist sig meget svær at administrere i forhold til flyselskaberne, og efter dommen i Østre Landsret i juni 2012 hvor flyselskabet Norwegian fik medhold i, at det ikke var omfattet af konkursdækningskravet, er lovændringen de facto værdiløs. Dommen betyder, at der nu kun er enkelte udenlandske flyselskaber der er registreret i Rejsegarantifonden og dermed udbyder forsikringen. Folketinget havde i 2009-loven indbygget en evaluering af ordningen i 2012/13, og der ligger derfor også på nuværende tidspunkt en endnu ikke offentliggjort rapport klar i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med forslag til, hvordan loven kan og bør justeres for at give de flyrejsende den dækning, som Folketinget oprindelig ønskede at de skulle have. Det er forventningen, at rapporten offentliggøres i løbet af det tidlige forår blev alligevel ikke året for EU Kommissionens justering af de to vigtigste rejserelaterede regelsæt, som EU Kommissionen har ansvaret for, nemlig revisionen af hhv. Pakkerejsedirektivet fra 1990 og EU s denied boarding-forordning fra Begge regelsæt trænger til en grundig revision for at leve op til de krav, der stilles til brancheadfærd og forbrugerbeskyttelse i Det ser ud til, at den nye udgave af denied boarding-forordningen vil blive offentliggjort i løbet af marts 2013, hvorefter den skal behandles i EU-Parlamentet. Hvis det er muligt at nå en behandling inden det nuværende Parlament i 2014 skal opløses og nyvælges, forventes det, at den nye version af denied boarding-forordningen træder i kraft i foråret DANSKERNES REJSEMØNSTER Vi rejser fortsat rigtig meget som nation og de seneste tal fra 2011 bekræfter, at det at rejse er en aktivitet, som vi nødig vil undvære, uanset om der er økonomisk krise eller ej. Forskellen fra år til år er dermed ikke et spørgsmål, om vi rejser - for det gør vi - men mere hvor vi rejser hen. I 2011 var den mest populære destination for danske rejsende igen Tyskland. Faktisk er der ingen ændringer i rækkefølgen af de 3 mest populære destinationslande for danskere. Det er således fortsat Tyskland, Sverige og Spanien der er danskernes foretrukne rejsemål, se tabel på side 6. Reglerne for køb af konkursbeskyttelse ved køb af forudbetalt billeje i udlandet samt flybilletter solgt alene, har ikke medført en væsentlig ændring i købsmønsteret i forhold til tidligere. Det var ellers forventeligt, at flere danske forbrugere ville vælge at købe konkursbeskyttede produkter hos de danske udbydere. Men til trods for flyselskaberne Spanair, Malevs og Cimber Sterlings konkurser i 2012, var det samlede antal solgte flybilletter med konkursbeskyttelse lavere end i 2010, det første år, hvor det var muligt at tilkøbe denne beskyttelse. Der blev således i 2012 solgt mod i Årsagen hertil skyldes formentlig, at forbrugerne ikke i tilstrækkelig grad er opmærksomme på, at beskyttelsen overhovedet findes og at de samme forbrugere er af den opfattelse, at det (flybillet-) produkt de køber, ikke er risikabelt. På baggrund af ovennævnte konkurser samt SAS krise sidst i 2012, bør de fleste dog efterhånden være blevet overbevist om, at flybilletter i høj grad kan være risikable køb. Årsberetning 2012

5 Sommerpaladset, Beijing Google: Danske rejsesøgninger % YoY growth % YoY growth % YoY growth Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Sep Okt Nov Dec Side 5

6 danskernes Top 5 destinationer i Europa og oversøisk: Top 5 europæiske rejsemål Top 5 oversøiske rejsemål Tyskland overnatninger 1. Tyskland overnatninger 2. Sverige overnatninger 2. Sverige overnatninger 3. Spanien ankomster 3. Spanien ankomster 4. Storbritannien ankomster 4. Norge overnatninger 5. Norge ankomster 5. Storbritannien ankomster USA ankomster 1. USA ankomster 2. Thailand ankomster 2. Thailand ankomster 3. Egypten ankomster 3. Egypten ankomster 4. Kina ankomster 4. Kina ankomster 5. Canada ankomster 5. Canada ankomster Årsberetning 2012

7 billetter (mio Værdi af solgte billetter (mio. DKK) BRANCHEANALYSE AF DANMARKS 185 STØRSTE REJSEBUREAUER Danske rejsebureauers salg af rejser var i 2011 igen på rekordniveau ifølge analysen fra Dansk Brancheanalyse (DBA). I den analyse af 2011-salget, der blev udgivet af DBA i september 2012, overgik 2011-salget 2010-salget med 8,7 % og nåede dermed op på en rekordomsætning på 23,879 milliarder kroner. Bundlinjen var dog, det øgede salg til trods, stort set uforandret på 281 millioner kroner (2010: 290 millioner kroner). Det lave antal rejsebureaukonkurser i (4 stk. pr. år) sammenholdt med, at Rejsegarantifondens samlede tab på disse 2 års konkurser kun udgjorde 3,8 millioner kroner (heraf de 3,65 i 2011), bekræfter samtidig, at der er tale om en moden og velkonsolideret branche, der også kan navigere i kriseramte tider. Det er s vurdering, at ud af det samlede estimerede rejsebureausalg i Danmark på 23,9 milliarder kroner i 2011, er det ca. halvdelen af dette salg, der foregår via internettet. Dertil kommer de ikke uvæsentlige beløb, der sælges via udenlandske rejsebureau-hjemmesider og via transportleverandørernes egne hjemmesider, fx flyselskaberne. Dette medfører, at det totale salg af rejser til danske rejsende sandsynligvis ligger et godt stykke over 30 milliarder kroner i IATA-SALGET I DANMARK I 2012 IATA-omsætningen i danske rejsebureauer i 2011 viste en uventet stor fremgang i forhold til Derfor var det ventet, at stigingen i 2012 ikke ville blive tilsvarende stor. Stigningen blev på 5,5 % fra Værdi af solgte billetter (mio.dkk.) Forventet 2013 Værdi af solgte billetter (mio DKK) til 2012 og dermed ikke nær så markant som i 2011, omend det svarer til en fremgang i salget på en halv milliard kroner til i alt 9,541 milliarder kroner. Omsætningsfremgangen i 2012 indebærer dermed igen en ny omsætningsrekord på dansk IATA-omsætning i et kalenderår, og de danske IATA-rejsebureauer ligger dermed langt over omsætningen i de hidtil to bedste år (i 2007 var omsætningen 8,99 milliarder og i 2011 var den på 9,06 milliarder). Det mest overraskende ved 2012-tallene fra IATA var imidlertid ikke omsætningsstigningen, men dens grundlag. Der blev nemlig ikke solgt mere end billetter, svarende til en stigning i antal solgte billetter på kun 0,5 %. Gennemsnitsbilletprisen for en solgt flybillet steg derfor også i 2012 for første gang i mange år, så prisen pr. billet igen ligger et godt stykke over 3000,- kr. Sammenlagt medfører omsætningsstigningen set i forhold til antallet af solgte flybilletter til en forøgelse af gennemsnitspris pr. billet på 145,- kroner i forhold til BSP-salgstal opdelt pr. måned fremgår af oversigt og graf. Omsætning Værdi af solgte billetter (mio. DKK) Udvikling +5,6 % +0,6 % -17,2 % +8,1 % +12,7 % +5,4 % Ændring Omsætning 22,635 mia. DKK 22,937 mia. DKK 20,653 mia. DKK , mia. DKK mia. DKK +8,6 % Nettoresultat +405mio. DKK mio. DKK 244 mio. DKK 290 mio. DKK 281 mio. DKK -3,1 % Dækningsbidrag 14,3 % 14 % 14,2 % 14 % 13,2 % -0,8 % Overskudsgrad 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,7 % 1,6 % -0,1 % Omsætningsvækst ift. forrige år +5,7 % +3,4 % -10,1 % 5,5 % 8,6 % Omsætning/ansat 5,592 mio. DKK 5,816 mio. DKK 5,301mio. DKK 5,890 mio. DKK mio. DKK +7,15 % Gns.løn/ansat DKK DKK DKK DKK DKK + 2 % Antal ansatte ,4 % Kilde: Dansk Brancheanalyse Side 7

8 I MEDIERNE Siden begyndelsen af 2012 har haft en kommunikationskonsulent fra HORESTA tilknyttet sekretariatet. Ud over den almindelige eksponering af i forbindelse med enkeltsager og kriser i løbet af 2012, har den øgede indsats resulteret i udsendelse af i gennemsnit én pressemeddelelse pr. måned i Emnerne har været meget forskellige og har handlet om bl.a. pasregler for danskere i udlandet, om behovet for ændring af rejsegarantifondsloven og om behovet for at tegne den rigtige rejseforsikring. I 2013 forventer at styrke indsatsen på kommunikationsområdet yderligere. Årsberetning 2012

9 S VIGTIGSTE SAGER På de følgende sider omtales nogle af de mange sager, som s sekretariat har arbejdet med i løbet af Der er alene tale om et udpluk af de vigtigste sager, og dermed ikke en udtømmende gennemgang af de emner, der har været arbejdet med. REJSEBUREAUERNES AGENTFORBEHOLD EN MÆRKESAG Efter flyselskaberne Spanair, Malev og Cimber Sterlings konkurser i første halvdel af 2012, blev danske rejsebureauer mødt af en stribe krav om refundering af de solgte flybilletter. Kravene blev fremsat af utilfredse rejsende som ikke havde købt den konkursdækning, der ellers kan tilkøbes, når billetten bestilles hos rejsebureauet. Argumentet fra de rejsende var, at de ikke vidste, at de ikke ville få deres penge retur i tilfælde af at flyselskabet gik konkurs. Kravet om tilbagebetaling blev fremsat på trods af, at de danske rejsebureauer der havde solgt billetterne i forbindelse med salget af flybilletterne havde oplyst, at de alene solgte billetterne på vegne af/som agenter for flyselskabet og at enhver henvendelse om mangler ved transportforpligtelsen skulle ske til flyselskabet (agentforbeholdet). Enkelte rejsebureauer valgte, på trods af deres efter s mening gyldige agentforbehold, at tilbagebetale kunderne for de billetter, de havde købt. Generelt var holdningen i den danske rejsebureaubranche dog, at der ikke er juridisk grundlag for at rejsekunder kan rette krav om refundering af flybilletter overfor rejsebureauerne, når et flyselskab går konkurs. En påstand der også støttes af det faktum, at der i vores naboland Sverige, som har en næsten identisk forbrugerlovgivning, ikke gælder en forpligtelse for rejsebureauerne til at betale pengene tilbage for flybilletter købt på et konkursramt flyselskab, da rejsebureauerne alene optræder som formidlere for flyselskaberne og dermed ikke har indflydelse på transportaftalens korrekte opfyldelse. besluttede derfor at støtte gennemførelsen af en principiel sag om agentforbeholdets gyldighed. Sagen er nu anlagt ved Roskilde ret og forventes klar til domsforhandling i juni Det er af afgørende betydning, at sagen om agentforbeholdet gennemføres, da den har stor betydning for den økonomiske risiko et rejsebureau, som en formidler af flybilletter, udsætter sig for. vil derfor også føre sagen så langt som muligt i retssystemet for at få medhold. SAMARBEJDE MED FORBRUGER- OMBUDSMANDEN har også i 2012 haft et godt samarbejde Forbrugerombudsmanden. De nye retningslinjer for prismarkedsføring blev revideret. har siddet med i arbejdsgruppen, hvor det efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden tidligere blev besluttet, at pakkerejser skulle undtages fra retningslinjerne, men naturligvis stadig være omfattet af markedsføringslovens almindelige bestemmelser om prisoplysning. Derudover har været i fortsat dialog om det fælles nordiske standpunkt til markedsføring via de sociale medier. Standpunktet blev offentliggjort i maj 2012 og har været med til at skabe klarhed over nogle af de gråzoner, der hidtil har været på området, og som tidligere har påpeget. I begge forløb har det været glædeligt at opleve Forbrugerombudsmandens lydhørhed overfor alle interessenters bemærkninger. Det har efter s vurdering resulteret i nogle velafbalancerede retningslinjer og standpunkter, som er med til at skabe mere klarhed over nogle af de områder, der skaber udfordringer for rejsebranchen. Endelig har indgivet en klage over rejseudbydere, der ikke har overholdt markedsføringslovens regler om gennemsigtighed i prisoplysningerne. Til s tilfredsstillelse har Forbrugerombudsmanden, trods dennes knappe ressourcer, valgt at tage klagen op og forfølge denne, så det sikres, at der skabes lige konkurrencevilkår i branchen og samtidig sikre forbrugerne gennemskuelighed i markedsføringen. Det er på den baggrund glædeligt at opleve Forbrugerombudsmandens vilje og evne til at vise forståelse for erhvervslivets udfordringer, uden at gå på kompromis med hensynet til forbrugerbeskyttelsen. REJSEGARANTIFONDSLOVEN Som beskrevet i årsrapporten for 2011 skulle rejsegarantifondsloven revideres senest 2 år efter, at den var trådt i kraft 1. januar har som bekendt gennem hele forløbet været imod 2009-lovændringen. Både før, under og efter lovforslagets gennemførelse, har adskillige gange påpeget en række huller og uhensigtsmæssigheder, som lovforslaget indeholdt, desværre uden at vinde politisk lydhørhed herfor. Side 9

10 påpegede bl.a. det betænkelige i den måde, hvorpå man valgte at indføre konkursbeskyttelse på flybilletter, en model som i høj grad bærer præg af at være et resultat af et uigennemtænkt populistisk lovforslag, der af politiske årsager blev hastet igennem. Hvornår skal man registreres i Rejsegarantifonden? Som bekendt skulle det være muligt at købe konkursbeskyttelse, når man som privatrejsende købte en flybillet hos et rejsebureau eller flyselskab, der var etableret i Danmark. En af de udfordringer, som gjorde opmærksom på, var spørgsmålet om etablering i Danmark og dermed, hvornår man skulle registreres i Rejsegarantifonden og tilbyde konkursbeskyttelse. Rejsegarantifonden havde sin fortolkning af, hvornår en virksomhed var registeret i Danmark og fik medhold i denne i Erhvervsankenævnet i 2012, da en række flyselskaber valgte at klage over, at de efter Rejsegarantifondens opfattelse skulle registreres. Herefter valgte størstedelen af flyselskaberne at lade sig registrere og udbyde dækningen, men Norwegian ville ikke anerkende Rejsegarantifondens fortolkning og anlagde derfor sag ved domstolene med påstand om, at Norwegian ikke var etableret i Danmark til trods for, at flyselskabet, set på passagerantallet, er det næststørste flyselskab i Danmark. Østre Landsret afsagde dom i sagen i sommeren 2012 og gav Norwegian medhold i, at selskabet ikke kunne betragtes som etableret i Danmark og derfor heller ikke skulle registreres i Rejsegarantifonden. Dommen gik således imod både Rejsegarantifonden og Erhvervsankenævnet. Konsekvensen af dommen har været, at en række af de flyselskaber, der tidligere var registreret i Rejsegarantifonden nu ikke længere kan være dette. Det har medført, at det i skrivende stund efterhånden er under en tredjedel af alle de flyselskaber, der flyver fra danske lufthavne, der skal tilbyde forbrugeren konkursbeskyttelse. Muligheden for at opnå en reel konkursbeskyttelse på flybilletter må på denne baggrund betragtes som illusorisk. Til trods for ovenstående er det mest absurde i loven dog stadig det forhold, at rejsebureauerne forpligtes til indestå for et flyselskabs konkurs i forbindelse med rejsebureauets formidling af flybilletter. Rejsebureauet skal således på vegne af den kunde, der ønsker at tilkøbe konkursbeskyttelse, videreformidle det opkrævede beløb herfor til Rejsegarantifonden. I tilfælde af et flyselskabs konkurs er rejsebureauet direkte ansvarlig overfor kunden, men kan ikke få del i den dækningspulje, som man ved lov har pålagt rejsebureauerne at være underlagt ved at skulle videreformidle beløbet til Rejsegarantifonden. Situationen for de danske rejsebureauer er således, at kunden i tilfælde af et flyselskabs konkurs, kan få sine penge refunderet af rejsebureauet. Rejsebureauet har med den nuværende udformning af loven derfor ingen mulighed for at kunne få dækket tabet ind på denne ekstraudgift, idet kundens oprindelige betaling for den tilkøbte dækning blot er videreformidlet til Rejsegarantifonden, hvorfra rejsebureauet hverken kan få dækket hele eller dele af sit tab. Det er først, hvis rejsebureauet selv går konkurs som følge af flyselskabets konkurs, fordi der ikke har været midler nok i rejsebureauet til at kunne refundere beløbene for kundernes købte flybilletter, at der kan gøres brug af de midler, som kunden har indbetalt til Rejsegarantifonden. Ovenpå de 3 store konkurser i 2012 hos henholdsvis Spanair, Malev og Cimber Sterling har lovens mangler manifesteret sig yderligere. Mange rejsebureauer stod netop i den helt uacceptable og uholdbare situation, at de skulle refundere de kunder, der havde købt konkursdækning, den samlede udgift for de købte flybilletter, selvom rejsebureauet ikke havde indflydelse på de enkelte flyselskabers konkurs. anbefalede som bekendt helt tilbage i 2009, at man for at skabe størst mulig sikkerhed for de rejsende ikke gjorde dækningen frivillig, men derimod pålagde alle flybilletter ud af Danmark et mindre gebyr, der blev indbetalt til Rejsegarantifonden. På den måde ville man undgå den nuværende mangelfulde dækning og desuden skabe lige konkurrencevilkår ved at sikre, at alle luftfartsselskaber, der flyver ud af Danmark ville være omfattet af lovkravet. Samtidig ville man sikre de danske forbrugere bedst muligt ved at alle opnår beskyttelsen på lige vilkår, idet beskyttelsen herved bliver en integreret del af flybilletten, uanset om den er købt som en selvstændig transportydelse eller som en del af en pakkerejse. Årsberetning 2012

11 tifonden - øjensynligt ikke har en, ifølge tilsynet, tilfredsstillende økonomi. Det er s opfattelse, at der ikke tilnærmelsesvist er sammenhæng mellem de krav, der stilles af tilsynet og den risiko for konkurs, de pågældende rejsearrangører rent faktisk påfører Rejsegarantifonden. har erfaret, at en række velkonsoliderede og gennem mange år økonomisk fornuftigt drevne virksomheder, pludselig mødes med nye krav, der synes helt ude af proportioner henset til de pågældende virksomheders historik. Flere rejsebureauer har valgt at klage til Erhvervsankenævnet over de krav, der stilles af tilsynet. 17 måneder efter, at den første klagesag over Rejsegarantifondens tilsyn var indbragt for Erhvervsankenævnet, blev der truffet afgørelse i klagen. Erhvervsankenævnet forholdt sig stort set ikke til de påstande, klager havde anført om, at der skulle være proportionalitet mellem tilsynets krav til garantistillelse og den reelle risiko for, at Rejsegarantifonden måtte lide et tab som følge af rejsebureauets økonomiske forhold. Det er efter s opfattelse meget beklageligt, at Erhvervsankenævnet ikke har forholdt sig til klagers påstande og stort set blot har givet tilsynet carte blanche. Det overvejes i skrivende stund, hvorvidt sagerne skal føres videre til domstolene. Det er glædeligt at konstatere, at der generelt er bred opbakning blandt de involvererede interessenter til at gøre ordningen obligatorisk, og s forslag bakkes således også op af andre aktører i rejsebranchen og af Forbrugerrådet. Rejsegarantifondens tilsyn. Et andet og for branchen mindst ligeså væsentlig element er den bekymrende udvikling, som har fundet sted i Rejsegarantifondens tilsyn. Der lanceres løbende nye nøgletal og stilles nye krav til rejsebureauernes garantistillelse. Krav der ikke var en del af forudsætningerne, da tilsynsmodellen blev indført ved en tidligere lovrevision tilbage i Derfor er der i høj grad behov for, at man fastsætter strammere retningslinjer for, hvilke krav tilsynet kan stille til rejsearrangørerne. Statistikken understreger med al ønskelig tydelighed, det absurde i, at andelen af rejsearrangører, der er underlagt kravet om forhøjet garantistillelse, og dermed af Rejsegarantifonden forudsættes at drive virksomhed på et økonomisk uforsvarligt grundlag, på det seneste er steget til at udgøre mere end en fjerdedel af de registrerede rejsebureauer. Hertil kommer den andel, der er på tilsynets overvågningsliste. Samlet set indebærer det, at mere end 320 rejsebureauer godt og vel halvdelen af alle registrerede virksomheder i Rejsegaran- Rammevilkårene for danske rejsebureauer er således både administrativt og økonomisk forringet i betydelig grad og er med til at flere rejsebureauer overvejer enten at lukke eller flytte til udlandet for at undgå, hvad de opfatter som et ufleksibelt tilsyn, der desværre medvirker til at forringe konkurrencevilkårene for danske virksomheder på det europæiske marked og dermed også forhindrer en sund udvikling i vækstlaget. bakker naturligvis op omkring tilsynets funktion og rolle, men ønsker blot, at det fremadrettet sikres, at Rejsegarantifonden udøver dets tilsyn under mere faste rammer, så man ikke mistænkeliggør hele rejsebranchen ved at stille helt urealistiske og uproportionale krav, der i høj grad forringer rammevilkårene, vækstgrundlaget og i sidste ende konkurrencevilkårene for den danske rejsebranche. Oplægget til den forventede revision af loven er i skrivende stund endnu ikke offentliggjort, men arbejder fortsat intensivt på, at loven ændres, så den får den ønskelige effekt, at sikre alle danske rejsende både mod flyselskabers og rejsebureauers konkurs med en obligatorisk ordning, der gælder alle flyrejsende. Pakkerejse-ankenævnet Pakkerejseankenævnet fik i 2012 ny formand, da den tidligere formand grundet uoverensstemmelser med valgte at trække sig i efteråret Den nye formand, byretsdommer Mikael Kragh tiltrådte i sommeren 2012 hvervet som Pakkerejseankenævnets nye formand. Der havde på baggrund af formandsskiftet ikke været afsagt kendelser siden ultimo september 2011, så der var nok at tage fat på, Side 11

12 da Pakkerejseankenævnets første møde med den nye formand blev afholdt i august Siden har der været arbejdet intenst på at få nedbragt sagspuklen og sagsbehandlingstiden, der grundet ovennævnte forhold væsentligt har overskredet den i vedtægterne tilstræbte sagsbehandlingstid. Der har været afholdt ekstraordinære møder i efteråret, og målet er at få bragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned på det tilstræbte niveau på 6 måneder i løbet af efteråret ser frem til godt og mangeårigt samarbejde med den nye formand, der er gået konstruktivt og effektivt til værks i arbejdet med at nedbringe sagspuklen og atter få kørt Pakkerejseankenævnet i stilling, så rejsebranchen og forbrugerne fortsat kan nyde godt af at have et privat ministerielt godkendt nævn med særlig faglig ekspertise til at behandle tvister om pakkerejser. Hvem skal behandle klager over flyrejser? Det har i løbet af 2012 været fremme, at klager over rejser, der udelukkende relaterer sig til transport, typisk køb af flybilletter, og dermed ikke er en pakkerejse, bør overføres fra Forbrugerklagenævnet til Pakkerejseankenævnet. For så vidt angår sager om de flyrejser, der behandles af Forbrugerklagenævnet, er det som beskrevet i afsnittet om Forbrugerklagenævnet fortsat s opfattelse, at disse sager bedst behandles i Forbrugerklagenævnet. Desuden har det været fremført, at sager efter Denied boarding forordningen (261/2004) ligeledes burde ligge hos Pakkerejseankenævnet for på denne måde at sikre, at forbrugerne kun skal klage et sted over en rejse. er af den opfattelse, at sagerne efter forordningen fortsat skal behandles af Trafikstyrelsen, idet disse sager i høj grad fordrer en særlig teknisk fagkundskab, som kun piloterne og andet teknisk uddannet personale i Trafikstyrelsen er i besiddelse af. Det vil ikke være betryggende for retssikkerheden, hvis spørgsmål af så teknisk kompliceret karakter, som sagerne efter forordningen ofte er, skulle behandles i Pakkerejseankenævnet. Såfremt det var tilfældet, ville sagsomkostningerne i Pakkerejseankenævnet desuden stige til et helt uacceptabelt niveau henset til, hvor ofte, der skulle indhentes syns- og skønsmænd til at vurdere sagerne, og sagerne ville således alligevel ende i Trafikstyrelsen for en udtalelse herfra. Der er efter forordningens ikrafttrædelse opstået en række selvbestaltede såkaldte konsulentvirksomheder, der markedsfører sig på at være behjælpelige med at håndtere klager over forordningen mod et gebyr på omkring en fjerdedel af den kompensation, som passageren måtte få udbetalt. Seneste skridt er, at visse af disse virksomheder nu retter direkte henvendelse til rejsebureauer og foreslår forretningsordninger, hvor rejsebureauerne tilbydes en form for henvisningskommission af udbetalte kompensationer. Det er s vurdering, at virksomhederne via deres hjemmesider og markedsføring giver passageren et alt for optimistisk indtryk af, hvornår man er berettiget til økonomisk kompensation, hvilket i sidste ende kan føre til en overtrædelse af markedsføringsloven. Desuden har det i flere tilfælde vist sig, at de pågældende virksomheder rent faktisk har rådgivet på et forkert grundlag, der mest af alt vidner om manglende juridisk kendskab til reglerne. Virksomhederne har også givet udtryk for, at Trafikstyrelsen ikke er rette sted at behandle sagerne, og at passagerernes klager i det nuværende klagesystem ikke bliver håndteret ordentligt. Det er s vurdering, at disse udtalelser er kommercielt motiveret uden juridisk belæg, og er af den opfattelse, at det er mest hensigtsmæssigt og betryggende ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, at sagerne efter forordningen forsat behandles af Trafikstyrelsen som værende den mest kompetente instans i den henseende. Flysager i forbrugerklagenævnet Sager om flybilletter solgt som enkeltstående ydelser (flysager), behandles som bekendt i Forbrugerklagenævnet, hvortil sagerne har været henvist siden valgte at opsige det daværende Rejseankenævns vedtægter, fordi man ikke længere ønskede at finansiere behandlingen af flysager uden luftfartselskabernes økonomiske bidrag hertil. Rejsebranchen har hidtil været repræsenteret i Forbrugerklagenævnet via Dansk Erhverv, hvis repræsentanter ligeledes har en udmærket dialog med i relation til flysagerne. Med virkning fra 2013 har takket være hjælp fra Dansk Erhverv fået en selvstændig repræsentationspost i Forbrugerklagenævnet. Det er af stor betydning for at kunne være repræsenteret i Forbrugerklagenævnet. Ovenpå sidste års konkurser udgør flysagerne efterhånden en stor del af klagerne i Forbrugerklagenævnet. Der er således i løbet af 2012 i alt blev oprettet sager, heraf var 955 relateret til flykonkurserne hos Spanair, Malev og Cimber Sterling. Sagerne omkring flykonkurserne har som beskrevet andetsteds medført, at har valgt at bringe spørgsmålet om rejsebureauernes ansvar for deres formidling af flybilletter for domstolene. Årsagen til, at fører sagen for domstolene er, at Forbrugerklagenævnet under henvisning til nogle ældre afgørelser i nævnet er af den opfattelse, at rejsebureauerne betragtes som kundens direkte aftalepart. Dette indebærer ifølge Forbrugerklagenævnets, at rejsebureauet er ansvarligt for transportaftalens rette opfyldelse og dermed også for luftfartsselskabets eventuelle konkurs til trods for, at rejsebureauet ikke har nogen selvstændig indflydelse herpå. Årsberetning 2012

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int.

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. Årsberetning 2011 Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. +45) 35 35 88 59 Beretning fra s formand 2011 igen et udfordrende år 2011 har

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Beretning fra DRF s formand

Beretning fra DRF s formand Årsberetning 2013 Beretning fra DRF s formand 2013 var mit første år som formand for DRF Jeg startede med at ringe rundt til en række medlemmer fra de forskellige fraktioner for at stikke fingeren i jorden

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0193 afsagt den 21. maj 2015 ****************************** KLAGER KHS (12 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Hekla Travel A/S Hekla Travel A/S REJSEMÅL

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 268/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Bulgarien. 1.6-8.6.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 7.058 kr. (inkl. værelsestillæg) Utilfredsstillende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0328 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER JF (3 personer) Vodskovvej 48 9310 Vodskov SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere