Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)"

Transkript

1 Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 20. december 2013

2 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde Billet Manglende anvendelse af flybillet, annullering Bortkomst af flybilletter Rettidigt fremmøde i lufthavnen Adfærd i lufthavnen Begrænsning eller afvisning af befordring af en passager eller af bagage (ret til befordringsafvisning) Befordring af dyr Børn, der rejser alene, befordring af småbørn og særlig omsorg Bagagebestemmelser Hæftelse og klagefrist Rejseplaner, forsinkelser og flystrækninger/ændring af flyvetider, passagerrettigheder Elektronisk udstyr, fastspændingspligt, ikkeryger-fly, alkoholiske drikkevarer, allergier, rejsepapirer, overtrædelse af indrejsebestemmelser og retslige følger Databeskyttelse Forsikringer Henvisning til bilag til EF-forordning 2027/97 som ændret ved EF-forordning 889/ Gældende ret og værneting december 2013 side 2

3 1. Anvendelsesområde 1.1 Generelt Disse almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser gælder for de luftbefordringsaftaler, herunder alle tjenesteydelser relateret til dem, som er indgået mellem dig og TCRB N.V. under handelsnavnet Thomas Cook Airlines Belgium, hvor Thomas Cook Airlines Belgium (HQ) optræder som luftfartstransportør. Thomas Cook Airlines Belgium (HQ) har indgået aftaler med andre luftfartsselskaber, hvorfor Thomas Cook Airlines (HQ) er anført som luftfartstransportør i Carrier-spalten på din billet, selvom befordringen muligvis foregår med et andet luftfartsselskab. I det omfang Thomas Cook Airlines Belgium eller vores Airline Code (HQ) er anført som luftfartstransportør, er befordringen omfattet af disse forretnings- og befordringsbestemmelser. I det omfang din befordring foregår med et andet luftfartsselskab, modtager du hurtigst muligt information herom. Når der anvendes et fly fra et andet luftfartsselskab, vil der udelukkende være tale om luftfartsselskaber, som opfylder vores krav til sikkerhed, og som er godkendt af de belgiske eller europæiske luftfartsmyndigheder Code Share Hvis befordringen gennemføres af andet end det på billetten anførte luftfartsselskab (såkaldt Code Share), skal du være opmærksom på, at befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab (såkaldt Code Share-partner) også gælder foruden disse almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. Befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab integreres i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser fra HQ og bliver således bestanddel af befordringen. Befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab kan dog udvise afvigelser i forhold til de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser fra HQ. Ved afvigelser har befordringsbestemmelserne fra det andet udførende luftfartsselskab forrang over for de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser fra HQ. Læs derfor befordringsbestemmelserne fra vores Code Share-partner meget opmærksomt, disse fremgår af denne hjemmeside. Afvigelser og/eller begrænsninger kan i særdeleshed vedrøre bagage- og transportbestemmelser, dyrebefordringsbestemmelser, befordring af børn, der rejser alene, passagerrettigheder, check-in-bestemmelser og for eksempel operationelle uregelmæssigheder samt erstatningsansvarsregler. HQ er forpligtet til at informere dig om Code Share-partneres identitet. 2. Betaling og billetpris 2.1. Betaling De priser, som er bekræftet i forbindelse med bookningen, gælder udelukkende for befordring fra det faktiske afrejsested til den faktiske destination samt for den eller de personer, som er nævnt i bookingbekræftelsen og på de anførte tidspunkter. Den samlede betaling skal erlægges i forbindelse med bookningen. 20 december 2013 side 3

4 Betalingen af den samlede billetpris kan erlægges med kreditkort (Eurocard/MasterCard, VISA, American Express) eller via elektronisk bankoverførsel i forbindelse med bookingen på rejsebureauer samt via telefoniske bookinger eller bookinger på vores hjemmeside. Da betalingen skal erlægges fuldt ud ved bookingen, debiteres billetprisen med det samme på dit kreditkort, og alle befordringsdokumenter afsendes samtidig. Overførsel fra udlandet (ordregivers konto føres uden for Belgiens grænser) er kun mulig, hvis kunden (den overførende) dækker alle gebyrer i forbindelse hermed, og hvis overførslen foretages i EUR; i modsat fald, dvs. hvis ovenstående ikke overholdes, er TCRB N.V. berettiget til at fakturere kunden de påløbne omkostninger og/eller vekselkursforskelle. "Overførsel" tilbydes kun via offlinekanaler for flyafgange, der ligger op til 20 dage før afrejsedagen. TCRB N.V. giver sine kunder en frist på 10 dage fra bookingdatoen til betaling af det fulde beløb. Efter udløb af denne betalingsfrist er TCRB N.V. ved manglende eller ufuldstændig betaling og efter passende betalingspåmindelse og angivelse af betalingsfrist med trussel om annullering berettiget til at hæve befordringsaftalen med omgående varsel og automatisk annullere bookningen efter de sædvanlige takstbetingelser for annullering. Efter annullering bortfalder befordringspligten, og den annullerede samlede flybilletpris skal betales i henhold til vores afbestillings-/takstbetingelser. Ved betaling med kreditkort beregner TCRB N.V. et betalingstransaktionsgebyr på maksimalt 10,00 pr. bookning. Gebyrets størrelse afhænger af, om det er en kort-, mellem- eller langdistancerute. Ved SEPA-overførsler, som ikke starter før , er TCRB N.V berettiget til at beregne et gebyr for betalingstransaktionen på op til 10,00 pr. booking, afhængigt af flyvetidens varighed (kort-, mellem- eller langdistancefly). Betaling via bankoverførsel kan udelukkende benyttes af kunder, som benytter sig af et pengeinstitut med hjemsted i Holland, Belgien eller Frankrig og senest 1 dag før afrejse. Det er desuden en betingelse, af den person, der foretager bookingen, er identisk med kontohaveren. TCRB N.V. forbeholder sig retten til af tekniske grunde at udelukke bestemte betalingsmuligheder på visse flystrækninger. I tilfælde af manglende eller for sen betaling (restance) beregnes der morarenter. I tilfælde af tilbageførsel som følge af forkerte oplysninger fra din side eller manglende dækning er TCRB N.V. berettiget til at beregne sig et gebyr for tilbageførslen. I tilfælde af tilbageførsel udgør minimumgebyret 10,00 pr. booking, og i relation til betaling ved skranken i lufthavnen udgør gebyret 25,00 pr. booking, i det omfang du ikke kan godtgøre, at vi ikke har lidt nogen skade eller kun begrænset skade som følge af tilbageførslen. Også i tilfælde hvor en tilbageførsel sker i forlængelse af en betaling foretaget om bord på flyet (køb om bord), er vi berettiget til at beregne os et minimumgebyr for tilbageførslen på 10,00, i det omfang du ikke kan godtgøre, at vi ikke har lidt nogen skade eller kun begrænset skade som følge af tilbageførslen. I tilfælde hvor tilbageførslen skyldes manglende dækning, er TCRB N.V. berettiget til at hæve et beløb på din konto svarende til de ubetalte fordringer, der er opstået som følge heraf, inklusive det minimumgebyr for tilbageførslen, der er omtalt ovenfor. Denne overførselsautorisation også for engangsoverførsler til dækning af skadeserstatningskrav, som måtte opstå som følge af tilbageførslen på grund af manglende dækning og den tilhørende hævelse af befordringsaftalen. Den af dig meddelte overførselsautorisation gælder således også til krav i forbindelse med tilbageførsel som følge af manglende dækning og eventuelle skadeserstatningskrav. TCRB N.V. er berettiget til at overdrage debiteringsarbejdet til tredjemand. 20 december 2013 side 4

5 Hvis billetprisen på trods af skriftlige påmindelser herom ikke betales, er TCRB N.V. berettiget til at hæve befordringsaftalen og kræve skadeserstatning i henhold til ophævelsesbestemmelserne for den pågældende booking. Det er ikke nødvendigt at fastsætte nogen frist, i det omfang afrejsen er umiddelbart forestående, og det derfor ikke længere er muligt at sætte nogen frist før afrejsen. I så fald kan TCRB N.V. hæve aftalen med det samme og afvise at forestå befordringen. De af dig erlagte delbetalinger for en eksisterende fordring modregnes først i den ældste fordring. En utilstrækkelig betaling, som er erlagt til dækning af fordringen, bruges i første omgang til dækning af påløbne renter og efterfølgende til dækning af billetprisen Billetpris De ydelser og priser, der er angivet i forbindelse med bookingen, er gældende. Ændringer af billetprisen er efter indgåelse af aftalen udelukkende tilladt i tilfælde af ændringer i brændstofpriser, ændring eller indførelse af luftfartsspecifikke afgifter (skatter, gebyrer, bidrag, særafgifter eller andre luftfartsspecifikke afgifter for bestemte ydelser) samt luftfartsspecifikke betalinger eller emissionscertifikatomkostninger, hvis der er mere end fire måneder mellem tidspunktet for aftaleindgåelsen og det aftalte rejsetidspunkt, hvis TCRB N.V. straks underretter dig herom efter at være blevet gjort bekendt med ændringerne, og hvis TCRB N.V. ikke havde mulighed for at tage højde for ændringerne på tidspunktet for aftalens indgåelser. Den efterfølgende debitering sker ved, at der foretages en siddepladsbetinget forøgelse af ovennævnte omkostninger, afgifter og betalinger, som videredebiteres til flypassagererne. I andre tilfælde fordeles de ekstra omkostninger på antallet af siddepladser i flyet. TCRB N.V. vil derefter debitere dig det ekstra beløb, som din siddeplads pålægges. 3. Siddepladsreservation og reservation af specialydelser 3.1. Siddepladsreservation Det er muligt at reservere siddepladser indtil 72 timer før afrejse. Der beregnes et gebyr for håndtering af siddepladsreservationen. Denne service kan kun benyttes på HQ-fly med vores Airline Code (HQ) samt fly tilhørende Thomas Cook Airlines Belgium. Bookning finder sted via internettet, online på hjemmesiden eller via kundecenteret. Passageren skal betale den fulde pris med et kreditkort, når bookingen foretages. Der foreligger først en aftale med TCRB N.V. og luftfartstransportøren, når der er modtaget fuld betaling fra kunden. På kort- og mellemdistancefly tilbydes der også mulighed for at reservere siddepladser ved nødudgangene. Vi henviser til, at følgende personkreds som følge af gældende sikkerhedsbestemmelser fra myndighederne ikke må sidde på eller ved Exit-rækken/nødudgangene (XL seats): babyer og børn under 12 år gravide personer, som medbringer dyr i kabinen personer med fysiske og/eller mentale handicap personer, der har nedsat førlighed som følge af kropsmål, sygdom eller alderdom. 20 december 2013 side 5

6 Ved at reservere en siddeplads ved en af nødudgangene bekræfter du, at ovenstående kriterier ikke gælder for dig og de personer, som du har booket for. Desuden skal du være klar til at hjælpe personalet ombord i nødstilfælde. Dette forudsætter, at du kan kommunikere med personalet på hollandsk/fransk eller engelsk. Hvis dette ikke er tilfældet, forbeholder HQ sig retten til at tilbyde siddepladsen til andre personer, uden at du har krav på at få refunderet reservationsomkostningerne. Hvis det ikke er muligt at tilbyde en anden siddeplads på trods af alle foranstaltninger, har HQ ret til at afvise befordringen. Siddepladsreservationen og omkostningerne i forbindelse hermed er gyldige fra den sidste belgiske lufthavn til den første udenlandske lufthavn og omvendt. Vi beder om forståelse for, at siddepladser på første række ikke kan reserveres i forvejen, da disse er forbeholdt familier med småbørn under to år. Børn i alderen 2-11 år betaler samme pris som voksne for siddepladsreservation. Vi anbefaler, at du reserverer plads senest 72 timer før afrejsen. Reservationen kan også foretages efter booking og i tilfælde af en pakkerejse. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretningsog befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. Priserne for siddepladsreservation fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelse iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser Reservation af specialydelser Hos HQ kan du booke en lang række ekstra specialydelser som f.eks. befordring af sports- og specialbagage, Premium-menuer og specialmåltider. I tilfælde af ændringer af reservation eller afbestilling af specialydelser er TCRB N.V. berettiget til at beregne sig et administrationsgebyr på 10,00 pr. booket specialydelse eller foretaget reservation. Specialydelser skal bookes via kundecenteret og skal betales med det samme, når der bookes, via kreditkort eller elektronisk bankoverførsel. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser Premium-menuer og specialmåltider I stedet for den almindelige service om bord tilbyder vi et udvalg af specialmåltider (premiummenuer). Desuden er det muligt at bestille følgende specialmenuer til ovennævnte priser pr. person og pr. strækning: vegetarmad, diabetesmad, glutenfri mad, muslimsk mad og 20 december 2013 side 6

7 koshermad. Bestillingen kan ske direkte ved bookning eller rettidigt, dog senest 48 timer før afrejse, hos dit rejsebureau eller vores servicecenter. Priserne for denne service fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). 4. Billet HQ stiller udelukkende de aftalte befordringsydelser til rådighed for de passagerer, der fremgår af billetten eller anden befordringsdokumentation. Passageren skal kunne dokumentere sin identitet med gyldigt ID. Passagerens fulde for- og efternavn skal stemme overens. Før flyrejsen påbegyndes, kan passageren overdrage sine rejsepapirer til en tredjemand, som dog skal opfylde alle betingelserne i denne rejseaftale. Overdrageren skal underrette TCRB N.V. om denne overdragelse rettidigt og senest 36 timer før flyets afgang. Overdragelsen skal så vidt muligt ske i forbindelse med indsendelse til TCRB N.V. af de allerede udstedte rejsepapirer og med udstedelse af nye rejsepapirer. Den overdragende passager og erhververen hæfter solidarisk for den samlede pris og omkostningerne for overdragelsen. Omkostningerne for overdragelsen er EUR 75 pr. passager. I det omfang du rejser med en elektronisk billet, har en passager udelukkende krav på befordring, hvis vedkommende kan forevise en gyldig billet, som er udstedt i den pågældende passagers navn og samtidig forevise gyldigt ID. Når du foretager booking skal du derfor altid sørge for, at dit navn og navnet eller navnene på eventuelle medrejsende passagerer stemmer fuldstændig overens med navnene og stavemåden i den dokumentation, som du medbringer med henblik på at dokumentere jeres identitet. Når der foretages en booking, skal der oplyses visse personlige oplysninger. Disse data behandles hensigtsmæssigt til følgende formål: implementering af aftalen; svar på kontaktoptagelser fra kunder; forsendelse af reklamer og direkte markedsføring samt udlevering af opdateret information vedrørende initiativer og aktiviteter for den koncern, TCRB N.V. tilhører; statistiske analyser; forebyggelse og bekæmpelse af bedrageri udført af kunder, medarbejdere eller andre partnere i denne koncern samt overholdelse af lovmæssige forpligtelser. Disse personlige data kan i forbindelse med de ovenfor anførte formål overdrages til koncernens partnere samt forretningspartnere, organisationer og statslige myndigheder, som koncernen samarbejder med, både i Belgien og i udlandet, eller i tilfælde af en lovfastsat forpligtelse eller en anmodning fra politiet, retslige myndigheder eller statslige myndigheder. Kunder kan gratis udøve deres juridiske rettigheder til at opnå adgang til, forbedre eller gøre indsigelse mod anvendelse til direkte markedsføring ved hjælp af en skriftlig, underskrevet og dateret forespørgsel vedlagt en kopi af begge sider af deres ID-kort adresseret til TCRB N.V., Marketing department, Tramstraat 67 C, B-9052 GENT eller ved hjælp af en adresseret til Hvis de har et digitalt ID-kort, kræves der et print af chipindholdet eller et officielt bopælscertifikat. 20 december 2013 side 7

8 5. Manglende anvendelse af flybillet, annullering 5.1. Manglende anvendelse af flybillet På følgende betingelser har du altid ret til at hæve befordringsaftalen, før du stiger om bord på flyet. Af hensyn til dig selv og for at undgå misforståelser anbefaler vi på det kraftigste, at du foretager hævelsen skriftligt med angivelse af dit ordrenummer. Hvis du ikke stiger om bord på flyet, anser vi det ligeledes som en hævelse fra din side. Afgørende for tidspunktet for meddelelsen om tilbagetræden fra befordringen er det tidspunkt, hvor vi eller vores aftalepartnere modtager erklæringen inden for normal åbningstid. I tilfælde af tilbagetræden er vi berettiget til at forlange den aftalte betaling. Vi medregner dog det, som vi sædvanligvis har sparet i omkostninger som følge af ophævelsen eller det, som vi har erhvervet via anden anvendelse. Den godtgørelse, som vi måtte have krav på, udregnes ud fra befordringsprisen uden afgifter og gebyrer. For special- og siddepladsreservationer gælder andre bestemmelser for godtgørelse. Minimumbeløbene afrundes til hele euro. Du har ret til at forsøge at godtgøre over for os, at vi ikke har haft noget eller kun har haft et begrænset tab. Det servicegebyr, som vi har beregnet os i forbindelse med bookingen, kan ikke refunderes Annullering Passageren kan til hver en tid annullere rejseaftalen helt eller delvist. Hvis passageren selv annullerer rejseaftalen, skal han kompensere for den skade, som TCRB N.V. måtte lide som resultat af annulleringen. Passageren skal underrette TCRB N.V. om sit ønske om at annullere rejseaftalen pr. anbefalet brev sendt til hovedkontoret. Den betragtes derefter som annulleret den tredje hverdag efter afsendelse af det anbefalede brev. Den skade, som TCRB N.V. påføres som resultat af passagerens annullering, afholdes alt inklusive ud fra følgende grundlag: Flex-takst (basistakst med Flex-Relax eller takstmærke "N") Indtil 29 dage før påbegyndelse af første flystrækning: Kort- og mellemdistancestrækninger 30 pr. person og strækning Langdistancestrækninger 60 pr. person og strækning Fra den 28. dag frem til 24 timer før påbegyndelse af den første flystrækning samt i tilfælde af aflysning efter tidligere ombookning fra 28 dage før påbegyndelse af første flystrækning Kort- og mellemdistancestrækninger 30 pr. person og strækning plus 25 % af billetten og evt. booket Flex-Relax Langdistancestrækninger 60 pr. person og strækning plus 25 % af billetten og evt. booket Flex-Relax Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning er refusion ikke mulig. Når du er steget om bord på flyet til destinationen, kan der ikke foretages refusion, hvis du vælger ikke at stige om bord på flyet fra destinationen. 20 december 2013 side 8

9 Basistakst (takstmærke "SPO") I tilfælde af aflysning eller manglende anvendelse af en flybillet i relation til basistakst kan billetten ikke refunderes. Hvis du træder tilbage fra befordringen, skal du returnere alle eventuelt allerede udstedte billetter, da vi ellers vil være tvunget til at beregne os den fulde pris for befordringen Ombookninger før påbegyndelse af første flystrækning Ombookninger kan kun foretages inden for samme sæson (sommersæson / vintersæson inden for et år) og under bevarelse af den oprindelige strækningstype (kort- og mellemdistance eller langdistance). Ombookinger fra afgange til en oprindeligt højere takst til afgange til en lavere takst kan kun foretages, hvis den oprindelige billetpris bevares. Ved ombooking til afgange til en højere takst skal prisforskellen mellem billetprisen til den lavere takst og billetprisen til den højere takst på tidspunktet for ombookingen (den aktuelle dagspris på billetten) straks efterbetales. Hvis du foretager ændringer af termin, destination, passagerantal eller afrejselufthavn, efter at du har booket flyet, men før du har påbegyndt første flystrækning, beregner vi os et minimumgebyr for ombookingen for hver ombooket passager Flex-takst (basistakst med Flex-Relax eller takstmærke "N") Der beregnes ikke noget ombookningsgebyr for op til tre ombookninger frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning. Fra 4. ombookning finder ombookinggebyrerne for basistaksten anvendelse. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages ombookning Basistakst (takstmærke "SPO") 30 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for kortog mellemdistancestrækninger (flyvetid op til 5 timer); børn under 2 år gratis. 60 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for langdistancestrækninger (flyvetid fra 5 timer); børn under 2 år gratis. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages ombookning Ombookninger efter påbegyndelse af første flystrækning For bookinger i relation til basistakst og basistakst med Flex Relax kan der foretages ændringer af det oprindeligt bookede fly fra destinationen med forbehold for myndighedsgodkendelse frem til 24 timer før det oprindeligt bookede afrejsetidspunkt ved frit tilgængelige pladser eller samme eller en højere takstklasse inden for samme sæson (sommer-/vintersæson i samme år). Der beregnes en eventuel takstforskel samt et ombookingsgebyr på 30 ved kort- og mellemdistancestrækninger samt 60 pr. person for langdistancestrækninger. 20 december 2013 side 9

10 Du kan udelukkende betale ombookingsgebyret og eventuelle takstforskelle i forbindelse med en ombooking efter at have påbegyndt første flystrækning med kreditkort eller bankoverførsel fra en tysk konto Stedfortrædere Ved bookinger i relation til Flex-takst eller basistakst kan der udpeges en stedfortræder inden for den bookede takst frem til 24 timer før påbegyndelse af rejsen til destinationen for hele befordringsydelsen. Der kan ikke foretages efterfølgende ændring af bank- eller kreditkortoplysninger i forbindelse med en navneændring. Aftalepartneren og stedfortræderen hæfter solidarisk for befordringsomkostningerne. Der beregnes følgende gebyrer i forbindelse med navneændringer: Flex-takst (basistakst med Flex-Relax eller takstmærke "N") Der beregnes ikke noget navneændringsgebyr for op til 3 ombookninger frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning. Fra 4. ombookning finder navneændringsgebyrerne for basistaksten anvendelse. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages navneændring. Ved navneændring skal du betale forskellen op til en eventuelt højere dagspris på billetten Basistakst (takstmærke "SPO") 30 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for kortog mellemdistancestrækninger (flyvetid op til 5 timer); børn under 2 år gratis. 60 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for langdistancestrækninger (flyvetid fra 5 timer); børn under 2 år gratis. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages ombookning. Ved navneændring skal du betale forskellen op til en eventuelt højere dagspris på billetten Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelse iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 6. Bortkomst af flybilletter 20 december 2013 side 10

11 Hvis rejsepapirerne går helt eller delvist tabt, beskadiges eller ødelægges, erstatter TCRB N.V.. de rejsepapirer, der er gået tabt eller er blevet beskadiget eller ødelagt, med nye rejsepapirer på passagerens forespørgsel forudsat, at passageren beviser, at der var blevet udstedt gyldige rejsepapirer til den tilsigtede flystrækning, og at passageren betaler for omkostningerne til de nye rejsepapirer. Omkostningerne til nye rejsepapirer er EUR 50 pr. udstedt dokument. 7. Rettidigt fremmøde i lufthavnen 7.1 Tidspunkt for fremmøde Det gældende tidspunkt for fremmøde afhænger af strækningen for det bookede fly og/eller den anførte afrejselufthavn. Som fremmødetidspunkt definerer vi det fastlagte tidspunkt, hvor du skal være mødt frem ved check-in-/bagageindleveringsskranken. Du bedes tage højde for følgende nævnte fremmødetidspunkter, når du planlægger din rejse. For at sikre problemfri check-in og en punktlig afrejse anbefaler vi kraftigt, at du overholder følgende angivne tider, da vi ellers er berettiget til at annullere din booking og afvise befordringen. Vi hæfter ikke for eventuelle skader og omkostninger, som du måtte opleve som følge af din egen tilsidesættelse af denne pligt. Vi aftaler med dig, at du skal møde frem ved check-in-skranken/i vores check-in-område inden for de angivne tidspunkter: ved kort- og mellemdistancestrækninger 90 min. før det afrejsetidspunkt, der er anført på billetten ved langdistancestrækninger 120 min. før det afrejsetidspunkt, der er anført på billetten ved fly til USA/Canada 180 min. før det afrejsetidspunkt, der er anført på billetten. For alle vores passagerer gælder det, uafhængigt af den bookede befordringsklasse, at de senest 45 minutter før og ved langdistancestrækninger senest 60 minutter før det afrejsetidspunkt, der fremgår af billetten, skal være i besiddelse af deres boardingkort og have foretaget check-in. Som følge af de gældende sikkerhedsbestemmelser og person- og bagagekontroller henviser vi til, at du straks efter check-in skal bevæge dig hen imod den gate, der fremgår af boardingkortet, og at du skal blive ved gaten frem til det tidspunkt, hvor du kaldes ud til flyet. Du skal senest på det tidspunkt, der fremgår af boardingkortet, have indfundet dig ved gaten til det fly, som du har foretaget check-in til, da vi ellers er berettiget til at annullere din booking og afvise at befordre dig med henblik på at undgå forsinkelse i forbindelse med boardingen og dermed forsinket afgang. Vi hæfter ikke for de skader og udgifter, som du måtte blive påført som følge heraf. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 20 december 2013 side 11

12 7.2 Sikkerhedskontrol I sikkerhedskontrollen skal passageren tage sin jakke eller frakke af samt tage bærbare computere eller andet stort elektronisk udstyr eller metalgenstande ud af håndbagagen og kan desuden blive kropsvisiteret. 7.3 Boarding Passageren skal møde op ved boardinggaten senest på det tidspunkt, der oplyses ved checkin. 7.4 Forsinket check-in eller boarding Hvis passageren ikke checker ind rettidigt eller ikke befinder sig ved boardinggaten rettidigt, betragter TCRB N.V. rejseaftalen som annulleret. Passageren har stadig adgang til flyet fra destinationen, som er booket sammen med flyet til destinationen, hvor han ikke checkede ind rettidigt eller ikke befandt sig ved boardinggaten rettidigt, hvis TCRB N.V. underrettes om dette inden for 48 timer efter påbegyndelsen af rejsen til destinationen. 7.5 Tildeling af pladser Passageren tildeles en bestemt plads ombord på flyet i forbindelse med check-in, men denne plads kan dog blive ændret. Passageren kan når som helst få tildelt en anden plads af rimelige årsager, for eksempel (denne liste er ikke udtømmende) årsager relateret til sundhed og sikkerhed. 8. Adfærd i lufthavnen Hvis du under check-in eller ombordstigning, eller mens du opholder dig om bord på flyet, opfører dig på en sådan måde, at du frembyder en fare for flyet eller for personale eller genstande om bord, at du har indvirkning på besætningens arbejde eller ikke adlyder besætningens anvisninger, herunder også anvisninger vedrørende rygeforbud, alkohol- eller stofindtag, eller at du udsætter andre passagerer eller besætningen for ubehageligheder eller skade, forbeholder vi os retten til at anvende alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at forhindre denne adfærd, herunder indespærring, samt at afvise befordring Generelt Der kan træffes alle nødvendige foranstaltninger, herunder brug af magt, over for passageren for at sikre, at hans adfærd ikke fortsætter, hvis følgende gælder: - Hans adfærd ombord på flyet betyder, at han er til fare for sig selv, de andre passagerer, personalet ombord på flyet, lasten ombord på flyet og/eller selve flyet; - Han følger ikke besætningsmandskabets instruktioner. - Hans adfærd er til skade for de andre passagerer, besætningsmandskabet, gods ombord på flyet og/eller selve flyet. Kaptajnen kan når som helst beslutte at foretage en nødlanding for at sætte en passager af, hvis adfærd har været som anført ovenfor. Alle skader, der er forbundet med dette, skal godtgøres af passageren. 20 december 2013 side 12

13 Passageren, hvis adfærd ombord på flyet udgør en forbrydelse, vil blive retsforfulgt og/eller sagsøgt, og passageren kan af den årsag blive nægtet adgang til nye flyafgange tilhørende HQ og/eller udførende luftfartsselskaber Forbudt anvendelse ombord Af sikkerhedsmæssige årsager er brugen af elektronisk udstyr såsom (denne liste er ikke udtømmende) mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere, bærbare radioer og cdafspillere, bærbare elektroniske spillekonsoller og radiostyret legetøj forbudt eller begrænset ombord Rygning Alle fly er ikkeryger-fly, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Passagerer, der ryger på flyveturen på trods af rygeforbud, vil blive retsforfulgt og/eller sagsøgt, og passageren kan af den årsag blive nægtet adgang til nye flyafgange tilhørende HQ og/eller udførende luftfartsselskaber. 9. Begrænsning eller afvisning af befordring af en passager eller af bagage (ret til befordringsafvisning) HQ kan afvise at foretage befordring eller viderebefordring af en passager eller dennes bagage eller vælge at afbryde befordringen før tid, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt: 9.1. Befordringen er i modstrid med gældende lov, gældende bestemmelser eller krav i afrejseeller destinationslandet eller det land, som overflyves; eller 9.2. Befordringen truer sikkerheden, ordenen eller sundheden for de øvrige passagerer eller besætningsmedlemmer eller udgør en urimelig belastning for befordringen; eller 9.3. Den mentale eller fysiske sundhedstilstand, herunder påvirkning af alkohol og stoffer eller allergirelaterede påvirkninger, udgør en fare eller risiko for passageren selv, for andre flypassagerer, for besætningsmedlemmerne eller for genstande; eller 9.4. Passageren på et tidligere fly udviste en ikke ubetydelig og uretmæssig adfærd, og der er grund til at antage, at denne adfærd kan gentage sig; eller 9.5. Passageren afviser at lade sig selv eller sin bagage undersøge i sikkerhedskontrollen; eller 20 december 2013 side 13

14 9.6. Den aktuelle billetpris, skatter, afgifter eller tillæg (også for tidligere flyafgange) er ikke blevet betalt; eller 9.7. Passageren er ikke i stand til at forevise gyldig rejsedokumentation, eller passageren ønsker at rejse til et land, hvor vedkommende udelukkende har tilladelse til at opholde sig i transit, eller til hvilket vedkommende ikke har indrejsetilladelse. Rejsedokumenterne blev ødelagt under flyveturen, eller passageren nægter at udlevere dem til besætningen mod kvittering, på trods af at vedkommende er blevet bedt herom; eller 9.8. Af medicinske grunde skal der anvendes pneumatisk eller elektrisk drevet udstyr under flyveturen. Bagagen må ikke indeholde følgende: 9.9. Genstande, som frembyder en fare for flyet eller personer eller genstande om bord på flyet i henhold til beskrivelserne i de IATA-bestemmelser om farligt gods, som fås hos os eller hos det rejsebureau, som har udstedt billetten. Dette gælder især eksplosive stoffer, komprimerede og flydende gasser, oxiderede, radioaktive eller magnetiserende stoffer, letantændelige stoffer, giftige eller aggressive stoffer samt andre flydende stoffer af enhver art Genstande, hvis befordring er forbudt i henhold til gældende lov i de lande, som der flyves fra, som der flyves til, eller som der flyves hen over Enkelte medbragte litiumbatterier eller litium-akkumulatorer (som anvendes i elektroniske brugsgenstande som f.eks. i bærbare pc'er, mobiltelefoner, ure, kameraer) må udelukkende medbringes i håndbagagen Hvis du medbringer følgende genstande på dig selv eller i din bagage: enhver form for våben, herunder især (a) skyde-, slag- eller stikvåben samt sprayudstyr, som bruges til angrebs- eller forsvarsformål, (b) ammunition og eksplosionsfarlige stoffer, (c) genstande, som i deres form eller via deres egenskaber ligner våben, ammunition eller eksplosionsfarlige stoffer, skal du informere os herom før afrejsen. Befordringen af disse genstande er kun tilladt, hvis de befordres i henhold til bestemmelserne vedrørende befordring af farlige genstande som fragt eller oplyst bagage. Ansatte inden for politiet, som i tjenesten er forpligtet til at bære våben, skal udlevere våbnet til den ansvarlige luftfartøjschef. 20 december 2013 side 14

15 9.13. Enhver form for våben, herunder især skyde-, slag- eller stikvåben, samt sprayudstyr. Jagt- og sportsvåben kan medbringes som bagage efter vores skøn. De skal være afladet og transporteres i en lukket og gængs emballage. Befordringen af ammunition er omfattet af ICAO- eller IATA-bestemmelserne vedrørende transport af farligt gods Genstande, som i kraft af deres vægt, størrelse eller form eller som følge af deres fordærvelighed, skrøbelighed eller særlige følsomhed er farlige eller usikre eller uegnede til befordring. Du kan finde yderligere oplysninger herom hos os eller vores samarbejdspartnere Hvis din indleverede bagage indeholder ovenstående genstande, og hvis de opdages under sikkerhedskontrollen, skal genstandene fjernes fra bagagen. Dette kræver, at din bagage åbnes, og at den farlige genstand fjernes. HQ hæfter ikke for den fjernede genstand. Vi hæfter ikke for skader, som måtte opstå på bagagen eller dennes indhold som følge af, at bagagen åbnes Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 10. Befordring af dyr Befordringen af hunde, katte og andre husdyr forudsætter HQ s godkendelse. Følgende betingelser skal være opfyldt: Dyrene skal være lukket korrekt inde i forsendelseskasser og være forsynet med gyldige sundheds- og vaccinationsattester, indrejsetilladelse og andre indrejse- eller transitpapirer, som måtte være påkrævet i de pågældende lande. HQ forbeholder sig retten til at bestemme befordringstype og -måde samt til at begrænse antallet af tilladte dyr på et givent fly. Forespørgsel om dette skal fremsættes i god tid til TCRB N.V. online via den dertil beregnede formular og senest 72 timer før påbegyndelse af flyrejsen. Små hunde og katte kan transporteres i flykabinen, hvis følgende betingelser er opfyldt: o Hunden eller katten vejer op til 6 kg. o Hunden eller katten er mindst 8 uger gammel. o Hunden eller katten befinder sig i en lukket og hygiejnisk vandtæt taske eller kurv. o Der er truffet alle tænkelige forholdsregler, så den pågældende hund eller kat ikke generer de andre passagerer på nogen måde. o Hvis det er relevant, er hunden eller katten ikke gravid. 20 december 2013 side 15

16 - Der må maksimalt transporteres én hund eller kat pr. passagerer i flykabinen. - Større hunde og katte (dvs. hunde og katte, der vejer over 6 kg) kan transporteres i flyets lastrum, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt: - Dyret er indelåst i et bur fremstillet af metal eller plast. - Det pågældende bur er tilstrækkeligt stort til, at det indespærrede dyr kan bevæge sig i buret uden hindring. - Passageren foretager check-in med dyret i bur senest 2 timer før flyets afgang Vægten af de medbragte dyr samt vægten af transportkassen og dyrefoder er ikke indeholdt i passagerens fribagage. Der skal betales for transport af dyr. Desuden gælder de særlige vilkår i Du kan finde flere oplysninger om befordringen af dyr samt priserne herfor på Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). Dyret i bur skal vejes ved check-in sammen med passagerens registrerede bagage Førerhunde og lignende ledsagehunde (arbejdshunde, psyko-terapeutiske hunde) samt disses transportkasser og dyrefoder befordres gratis og uden for fribagagegrænsen. Den gratis befordring og befordring i selve kabinen forudsætter dokumentation for dyrets medicinske nødvendighed. For visse fly skal passageren kunne dokumenteres med en medicinsk attest, at han/hun er afhængig af en psyko-terapeutisk hund. Disse dyr skal altid have mundkurv på og være i snor under hele flyrejsen HQ påtager sig ikke ansvaret for og hæfter ligeledes ikke for, at dyret har de nødvendige indog udrejsepapirer, sundhedsattester eller øvrige papirer, og at dyret kan rejse ind i eller gennem de pågældende lande, medmindre HQ har forårsaget skaden forsætligt eller via grov uagtsomhed. Passageren hæfter for alle skader, som et dyr påfører tredjemand og frigør os dermed for enhver hæftelse Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 11. Børn, der rejser alene, befordring af småbørn og særlig omsorg Børn, der rejser alene (UM) Børn i alderen 5 til 11 år kan rejse uden ledsagelse ved at gøre brug af vores omsorgstilbud. Børn under 5 år skal altid rejse under ledsagelse af deres forældre, søskende over 16 år eller med andre personer over 18 år. Alenerejsende unge op til 16 år behandles på forældrenes udtrykkelige ønske som alenerejsende børn. 20 december 2013 side 16

17 Det er nødvendigt at tilmelde sig omsorgsservicen, hvilket kan ske op til senest 72 timer før afrejse. En børnemenu kan bestilles gratis, hvis dette ønskes, ligesom vi foretager en gratis siddepladsreservation. Vi gør opmærksom på, at der muligvis opkræves et omsorgsgebyr på connect-fly fra andre luftfartsselskaber. Yderligere oplysninger herom skal indhentes hos de pågældende luftfartsselskaber. I afrejselufthavnen kræves alle fuldstændige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer) på den ledsager, som afleverer eller henter børnene, indtil børnene er afleveret eller afhentet. Hvis dette ikke er forældrene, skal der forevises en fuldmagt fra forældrene i forbindelse med check-in og afhentning af barnet. Barnets ledsager skal af sikkerhedsmæssige årsager identificere sig med gyldig billedlegitimation ved check-in og ved aflevering af barnet på ankomststedet. Hvis de pågældende lufthavnsmyndigheder tillader det, er der mulighed for at følge barnet til afrejsegaten. Ledsageren skal blive i lufthavnen, indtil flyet er lettet. I transitlufthavne og ombord på flyet tager HQ's personale sig af barnet Befordring af småbørn og børn For det tilfælde at et barn, som endnu ikke er fyldt 12 år, udelukkende ledsages af den ene af forældrene, kan det for at undgå misforståelser og problemer være en fordel at medbringe en skriftlig bekræftelse fra den anden forældrepart af, at den ledsagende forældrepart har ret til at medbringe barnet på flyet/flyene. Hver voksen kan maks. medbringe et lille barn op til 2 år uden krav om siddeplads. En voksen må kun medbringe endnu et barn under 2 år på forespørgsel, og udelukkende hvis der bestilles en siddeplads til almindelig billetpris til det andet småbarn. For et småbarn, som før returrejsen fylder 2 år, skal der bestilles og betales som for et ældre barn (2-11 år) Særlig omsorg For at sikre den bedst mulige forberedelse til rejsen bedes du allerede ved bookingen og senest 48 timer før afgang informere HQ om behovet for særlig omsorg, herunder især ved befordring af handicappede personer, gravide, syge personer eller andre, som har brug for særlig omsorg. Hvis behovet for særlig omsorg anmeldes for sent eller slet ikke, kan vi ikke garantere ideel omsorg. Vi udelukker ikke passagerer fra befordring under henvisning til deres behov for særlig omsorg, hvis de pågældende har informeret os om deres behov i forbindelse med køb af billet, og vi samtidig har indvilliget i at tilbyde særlig omsorg Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 20 december 2013 side 17

18 12. Bagagebestemmelser I forbindelse med luftbefordring kan du medbringe bagage som fribagage i et vist omfang. Grænserne for fribagage fremgår af billetten eller den udskrift, som ligger til grund for dit tilbud om at indgå en luftbefordringsaftale. Befordringen af bagage over grænserne for fribagage samt befordring af specialbagage er forbundet med omkostninger. Ved check-in-skranken foretages der stikprøvekontrol af din bagage. Vi henviser til, at de genstande, som er anført i afsnit 10, ikke må befinde sig i den indcheckede bagage eller i håndbagagen. Desuden henviser vi til, at der ikke må medbringes spidse eller skarpe genstande som f.eks. knive, sakse eller indholdet af et manicuresæt i håndbagagen. Sådanne genstande skal medbringes i den indcheckede bagage. Ved brug af connect-fly fra andre luftfartsselskaber til HQ-fly gælder de almindelige befordringsbestemmelser og bagageregler fra det anførte luftfartsselskab på hele rejsen. I det omfang du har reserveret specialydelser på en HQ-strækning eller har checket specialbagage ind, gælder reservationen udelukkende på den af HQ anførte strækning. Det samme er tilfældet for rabatter eller fordele, som du har opnået på bookinger i vores Comfort Class eller Premium Economy Class. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelse iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. Priserne for transport af bagageovervægt fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com) Håndbagage Du må medbringe håndbagage med en vægt på op til maks. 6 kg gratis ombord. Desuden er det tilladt at medbringe en lille håndtaske, en bærbar pc med taske, en paraply og nødvendig gåhjælp ombord. Målene for håndbagagen må ikke overskride målene 55 x 40 x 20 cm. I det omfang den tilladte maksimalvægt eller de tilladte mål for håndbagagen overskrides, har vi ret til at beregne et tillæg for overvægt. Desuden er vores ground- og kabinepersonale af sikkerhedsgrunde forpligtet til at opbevare ikke-tilladt bagage sammen med den øvrige bagage i lastrummet. For det tilfælde at vægt- og målgrænserne ikke overholdes, hæfter vi ikke for de værdigenstande og skrøbelige genstande, som måtte befinde sig i håndbagagen. Under alle omstændigheder skal håndbagagen kunne anbringes under dit sæde foran eller i bagagerummet. Hvis din håndbagage ikke opfylder disse betingelser, eller hvis sikkerhedskravene ikke opfyldes, skal bagagen checkes ind. Genstande, som ikke er egnet til transport i lastrum (f.eks. følsomme musikinstrumenter), godkendes kun til befordring i kabinen, hvis vi er blevet underrettet om genstanden i forvejen og har godkendt genstanden til befordring. I så fald beregner vi os en pris for befordringen af den pågældende specialbagage. I henhold til EF-forordning 1546/2006 må du medbringe væsker, trykbeholdere (som f.eks. spray), tandpasta, lotion og andre gelagtige substanser i en maks. mængde på 100 ml pr. bagageenhed i håndbagagen på alle fly, som starter i Europa (også på udenrigsfly). Det afgørende er den påtrykte mængde og ikke den mængde, der er tilbage i beholderen. De enkelte beholdere skal anbringes i en transparent og aflukkelig plastpose med en maks. 20 december 2013 side 18

19 kapacitet på 1 l, som kan kontrolleres visuelt i forbindelse med sikkerhedskontrollen. Der må kun medbringes én pose pr. passager. For medikamenter og babymad gælder der særlige bestemmelser. Forskellige lande uden for EU har enslydende eller tilsvarende bestemmelser. Passagerer kan finde yderligere oplysninger herom hos os eller vores autoriserede samarbejdspartnere Overvægt Hvis du med din håndbagage overskrider den maksimalvægt for håndbagage eller den samlede vægt for hele din bagage, som gælder for det pågældende fly, har vi ret til at beregne os en merpris for overvægt. Priserne for transport af overvægt fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). Hvis du lader bagage stå tilbage i forbindelse med check-in eller ved gaten, hæfter vi ikke for den pågældende bagage. Hvis du får udgifter i forbindelse med den efterladte bagage, herunder opbevaringen eller bortskaffelsen heraf, hæfter du selv herfor Befordring af sportsvåben og specialbagage Der beregnes et gebyr for transport af specialbagage og sportsbagage. Desuden gælder følgende betingelser: - Cykler kan kun medbringes mod betaling af gebyr og forudsat, at følgende betingelser overholdes: o Cyklens forhjul er afmonteret og fastgjort på stellet. o Cyklens pedaler er foldet tilbage. o Luften er lukket ud af cyklens dæk. o Cyklens håndtag skal være placeret på linje med stellet. o Cyklen er pakket ind i beskyttende emballage. Hver passager må maksimalt medbringe én cykel. CO2-patroner til pumpning af cykeldæk må ikke medbringes under nogen omstændigheder. - Golfudstyr kan medbringes mod betaling af gebyr. Der kan maksimalt medbringes ét styk golfudstyr pr. passager. Den maksimalt tilladte vægt for golfudstyr er 20 kg. - Dykkerudstyr kan kun medbringes mod betaling af gebyr og forudsat, at følgende betingelse overholdes: Iltbeholderne er tomme, under atmosfærisk tryk, og hanen er blevet fjernet fra beholderen. Dykkerlamper er kun tilladt som uregistreret bagage. Batteriet og/eller pæren skal også frakobles. - Surfbrætter, windsurfere og paraglidere kan medbringes mod betaling af gebyr. Transport af sportsvåben kan finde sted på særlige betingelser: Forespørgslen skal registreres på forhånd, og der kræves en kopi af licensen og en teknisk beskrivelse. 20 december 2013 side 19

20 12.4. Transportemballage for special- og sportsbagage Befordringen af specialbagage og sportsbagage må kun foregå i dertil egnet transportemballage eller transportbeholdere. Enhver sportsbagage skal pakkes og checkes ind separat, dvs. adskilt fra den øvrige rejsebagage. I modsat fald afregnes hele bagagen i henhold til de gældende takster for overvægt som måtte ligge ud over det gebyr, der betales for special- og sportsbagage. Medarbejderne ved check-in-skranken forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol af special- og sportsbagage og at afvise transport heraf i tilfælde af manglende overholdelse af forskrifterne. Vi henviser til, at sportsbagage ikke må indeholde andre genstande end dem, der er umiddelbart nødvendige for at udøve sporten, herunder især ikke tøj. I forbindelse med befordring af kanoer og kajakker kræves der en erklæring om, at der gives afkald på regres. Bemærk, at specialbagage og sportsbagage skal anmeldes. Der kan kun ske anmeldelse frem til 8 timer før afgang. Barnevogne, klapvogne, weekendsenge og autostole til børn skal ikke anmeldes som specialbagage, hvis de ikke skal benyttes ombord. Desuden er der ikke noget krav om anmeldelse af parasoller og mervægt i kufferten op til 20 kg over fribagagemængden. Som følge af den ekstra tid, som medgår til at checke special- og sportsbagage ind, beder vi dig om at møde frem ved check-in-skranken senest 120 minutter (ved fly til USA/Canada 180 minutter) før planmæssig afgang. Gebyrerne for befordring af special- og sportsbagage samt overvægt skal betales med kreditkort eller ved bankoverførsel i forbindelse med anmeldelsen og senest ved check-in. Det er ikke muligt at efterbetale. Ved brug af connect-fly fra andre luftfartsselskaber gælder betingelserne fra det luftfartsselskab, der udfører den første del af befordringen, for hele strækningen. Vi anbefaler på det kraftigste, at du indhenter de nødvendige oplysninger hos det pågældende luftfartsselskab Indchecket bagage må ikke indeholde følgende: Kontanter, juveler, ædelmetaller, kameraer, mobiltelefoner, elektronisk udstyr (f.eks. bærbare eller stationære pc'er), følsomme optiske hjælpemidler, forretningspapirer, prøver, værdifulde kunstgenstande med en værdi på mere end 300,00 (det afgørende er her nyprisen), i det omfang de ikke bruges til beklædning. For skader på eller tab af genstande, som er medbragt i den indcheckede bagage i modstrid med ovenstående bestemmelser, hæfter HQ ikke iht. bestemmelserne i artikel 20 i Montrealkonventionen. Dette gælder også for følgeskader og indirekte skader, som opstår som følge af transporten af disse genstande i den indcheckede bagage. 13. Hæftelse og klagefrist For HQ's hæftelse og hæftelsen for de øvrige selskaber, som varetager befordringerne, finder de til enhver tid gældende befordringsbestemmelser anvendelse. Befordringen er omfattet af overenskomsten af vedrørende ensretning af bestemte forskrifter vedrørende befordring i internationalt luftrum (Montreal-konventionen) samt EUforordningen 2027/97 i den i forordning (EF) nr. 889/02 ændrede form. Montreal-konventionen 20 december 2013 side 20

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 01. august 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH)

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Udgave: 01. august 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH)

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Udgave: 10. juli 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 08. maj 2017 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0334 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER TW (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Playa las

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid.

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid. Ordebekræftelse Windpower 2011 21. 26. maj 2011 i Anaheim Bestilt af : Dansk Eksportforening / Vindmølleindustrien Att : Rikke Berg Sørensen / Dorte Burin Møller Adresse : Glarmestervej 20a 1. / Rosenørns

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage A/S Postboks 1012 3900 Nuuk Greenland Tel.: +299 34 34 34 Fax: +299 32 72 88 www.airgreenland.gl AS Reg. nr. 30672 Version af 30. november 2017 Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage Indhold:

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV [B] [B] Rundrejse.

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 21. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Praktikophold. Sydney, Australien.

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 265/03 afsagt den ********************************* REJSEMÅL: Luxor, Ægypten. 20.2. 6.3. 2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 23.048 kr. Manglende erstatning for

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere