Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)"

Transkript

1 Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 20. december 2013

2 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde Billet Manglende anvendelse af flybillet, annullering Bortkomst af flybilletter Rettidigt fremmøde i lufthavnen Adfærd i lufthavnen Begrænsning eller afvisning af befordring af en passager eller af bagage (ret til befordringsafvisning) Befordring af dyr Børn, der rejser alene, befordring af småbørn og særlig omsorg Bagagebestemmelser Hæftelse og klagefrist Rejseplaner, forsinkelser og flystrækninger/ændring af flyvetider, passagerrettigheder Elektronisk udstyr, fastspændingspligt, ikkeryger-fly, alkoholiske drikkevarer, allergier, rejsepapirer, overtrædelse af indrejsebestemmelser og retslige følger Databeskyttelse Forsikringer Henvisning til bilag til EF-forordning 2027/97 som ændret ved EF-forordning 889/ Gældende ret og værneting december 2013 side 2

3 1. Anvendelsesområde 1.1 Generelt Disse almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser gælder for de luftbefordringsaftaler, herunder alle tjenesteydelser relateret til dem, som er indgået mellem dig og TCRB N.V. under handelsnavnet Thomas Cook Airlines Belgium, hvor Thomas Cook Airlines Belgium (HQ) optræder som luftfartstransportør. Thomas Cook Airlines Belgium (HQ) har indgået aftaler med andre luftfartsselskaber, hvorfor Thomas Cook Airlines (HQ) er anført som luftfartstransportør i Carrier-spalten på din billet, selvom befordringen muligvis foregår med et andet luftfartsselskab. I det omfang Thomas Cook Airlines Belgium eller vores Airline Code (HQ) er anført som luftfartstransportør, er befordringen omfattet af disse forretnings- og befordringsbestemmelser. I det omfang din befordring foregår med et andet luftfartsselskab, modtager du hurtigst muligt information herom. Når der anvendes et fly fra et andet luftfartsselskab, vil der udelukkende være tale om luftfartsselskaber, som opfylder vores krav til sikkerhed, og som er godkendt af de belgiske eller europæiske luftfartsmyndigheder Code Share Hvis befordringen gennemføres af andet end det på billetten anførte luftfartsselskab (såkaldt Code Share), skal du være opmærksom på, at befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab (såkaldt Code Share-partner) også gælder foruden disse almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. Befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab integreres i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser fra HQ og bliver således bestanddel af befordringen. Befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab kan dog udvise afvigelser i forhold til de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser fra HQ. Ved afvigelser har befordringsbestemmelserne fra det andet udførende luftfartsselskab forrang over for de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser fra HQ. Læs derfor befordringsbestemmelserne fra vores Code Share-partner meget opmærksomt, disse fremgår af denne hjemmeside. Afvigelser og/eller begrænsninger kan i særdeleshed vedrøre bagage- og transportbestemmelser, dyrebefordringsbestemmelser, befordring af børn, der rejser alene, passagerrettigheder, check-in-bestemmelser og for eksempel operationelle uregelmæssigheder samt erstatningsansvarsregler. HQ er forpligtet til at informere dig om Code Share-partneres identitet. 2. Betaling og billetpris 2.1. Betaling De priser, som er bekræftet i forbindelse med bookningen, gælder udelukkende for befordring fra det faktiske afrejsested til den faktiske destination samt for den eller de personer, som er nævnt i bookingbekræftelsen og på de anførte tidspunkter. Den samlede betaling skal erlægges i forbindelse med bookningen. 20 december 2013 side 3

4 Betalingen af den samlede billetpris kan erlægges med kreditkort (Eurocard/MasterCard, VISA, American Express) eller via elektronisk bankoverførsel i forbindelse med bookingen på rejsebureauer samt via telefoniske bookinger eller bookinger på vores hjemmeside. Da betalingen skal erlægges fuldt ud ved bookingen, debiteres billetprisen med det samme på dit kreditkort, og alle befordringsdokumenter afsendes samtidig. Overførsel fra udlandet (ordregivers konto føres uden for Belgiens grænser) er kun mulig, hvis kunden (den overførende) dækker alle gebyrer i forbindelse hermed, og hvis overførslen foretages i EUR; i modsat fald, dvs. hvis ovenstående ikke overholdes, er TCRB N.V. berettiget til at fakturere kunden de påløbne omkostninger og/eller vekselkursforskelle. "Overførsel" tilbydes kun via offlinekanaler for flyafgange, der ligger op til 20 dage før afrejsedagen. TCRB N.V. giver sine kunder en frist på 10 dage fra bookingdatoen til betaling af det fulde beløb. Efter udløb af denne betalingsfrist er TCRB N.V. ved manglende eller ufuldstændig betaling og efter passende betalingspåmindelse og angivelse af betalingsfrist med trussel om annullering berettiget til at hæve befordringsaftalen med omgående varsel og automatisk annullere bookningen efter de sædvanlige takstbetingelser for annullering. Efter annullering bortfalder befordringspligten, og den annullerede samlede flybilletpris skal betales i henhold til vores afbestillings-/takstbetingelser. Ved betaling med kreditkort beregner TCRB N.V. et betalingstransaktionsgebyr på maksimalt 10,00 pr. bookning. Gebyrets størrelse afhænger af, om det er en kort-, mellem- eller langdistancerute. Ved SEPA-overførsler, som ikke starter før , er TCRB N.V berettiget til at beregne et gebyr for betalingstransaktionen på op til 10,00 pr. booking, afhængigt af flyvetidens varighed (kort-, mellem- eller langdistancefly). Betaling via bankoverførsel kan udelukkende benyttes af kunder, som benytter sig af et pengeinstitut med hjemsted i Holland, Belgien eller Frankrig og senest 1 dag før afrejse. Det er desuden en betingelse, af den person, der foretager bookingen, er identisk med kontohaveren. TCRB N.V. forbeholder sig retten til af tekniske grunde at udelukke bestemte betalingsmuligheder på visse flystrækninger. I tilfælde af manglende eller for sen betaling (restance) beregnes der morarenter. I tilfælde af tilbageførsel som følge af forkerte oplysninger fra din side eller manglende dækning er TCRB N.V. berettiget til at beregne sig et gebyr for tilbageførslen. I tilfælde af tilbageførsel udgør minimumgebyret 10,00 pr. booking, og i relation til betaling ved skranken i lufthavnen udgør gebyret 25,00 pr. booking, i det omfang du ikke kan godtgøre, at vi ikke har lidt nogen skade eller kun begrænset skade som følge af tilbageførslen. Også i tilfælde hvor en tilbageførsel sker i forlængelse af en betaling foretaget om bord på flyet (køb om bord), er vi berettiget til at beregne os et minimumgebyr for tilbageførslen på 10,00, i det omfang du ikke kan godtgøre, at vi ikke har lidt nogen skade eller kun begrænset skade som følge af tilbageførslen. I tilfælde hvor tilbageførslen skyldes manglende dækning, er TCRB N.V. berettiget til at hæve et beløb på din konto svarende til de ubetalte fordringer, der er opstået som følge heraf, inklusive det minimumgebyr for tilbageførslen, der er omtalt ovenfor. Denne overførselsautorisation også for engangsoverførsler til dækning af skadeserstatningskrav, som måtte opstå som følge af tilbageførslen på grund af manglende dækning og den tilhørende hævelse af befordringsaftalen. Den af dig meddelte overførselsautorisation gælder således også til krav i forbindelse med tilbageførsel som følge af manglende dækning og eventuelle skadeserstatningskrav. TCRB N.V. er berettiget til at overdrage debiteringsarbejdet til tredjemand. 20 december 2013 side 4

5 Hvis billetprisen på trods af skriftlige påmindelser herom ikke betales, er TCRB N.V. berettiget til at hæve befordringsaftalen og kræve skadeserstatning i henhold til ophævelsesbestemmelserne for den pågældende booking. Det er ikke nødvendigt at fastsætte nogen frist, i det omfang afrejsen er umiddelbart forestående, og det derfor ikke længere er muligt at sætte nogen frist før afrejsen. I så fald kan TCRB N.V. hæve aftalen med det samme og afvise at forestå befordringen. De af dig erlagte delbetalinger for en eksisterende fordring modregnes først i den ældste fordring. En utilstrækkelig betaling, som er erlagt til dækning af fordringen, bruges i første omgang til dækning af påløbne renter og efterfølgende til dækning af billetprisen Billetpris De ydelser og priser, der er angivet i forbindelse med bookingen, er gældende. Ændringer af billetprisen er efter indgåelse af aftalen udelukkende tilladt i tilfælde af ændringer i brændstofpriser, ændring eller indførelse af luftfartsspecifikke afgifter (skatter, gebyrer, bidrag, særafgifter eller andre luftfartsspecifikke afgifter for bestemte ydelser) samt luftfartsspecifikke betalinger eller emissionscertifikatomkostninger, hvis der er mere end fire måneder mellem tidspunktet for aftaleindgåelsen og det aftalte rejsetidspunkt, hvis TCRB N.V. straks underretter dig herom efter at være blevet gjort bekendt med ændringerne, og hvis TCRB N.V. ikke havde mulighed for at tage højde for ændringerne på tidspunktet for aftalens indgåelser. Den efterfølgende debitering sker ved, at der foretages en siddepladsbetinget forøgelse af ovennævnte omkostninger, afgifter og betalinger, som videredebiteres til flypassagererne. I andre tilfælde fordeles de ekstra omkostninger på antallet af siddepladser i flyet. TCRB N.V. vil derefter debitere dig det ekstra beløb, som din siddeplads pålægges. 3. Siddepladsreservation og reservation af specialydelser 3.1. Siddepladsreservation Det er muligt at reservere siddepladser indtil 72 timer før afrejse. Der beregnes et gebyr for håndtering af siddepladsreservationen. Denne service kan kun benyttes på HQ-fly med vores Airline Code (HQ) samt fly tilhørende Thomas Cook Airlines Belgium. Bookning finder sted via internettet, online på hjemmesiden eller via kundecenteret. Passageren skal betale den fulde pris med et kreditkort, når bookingen foretages. Der foreligger først en aftale med TCRB N.V. og luftfartstransportøren, når der er modtaget fuld betaling fra kunden. På kort- og mellemdistancefly tilbydes der også mulighed for at reservere siddepladser ved nødudgangene. Vi henviser til, at følgende personkreds som følge af gældende sikkerhedsbestemmelser fra myndighederne ikke må sidde på eller ved Exit-rækken/nødudgangene (XL seats): babyer og børn under 12 år gravide personer, som medbringer dyr i kabinen personer med fysiske og/eller mentale handicap personer, der har nedsat førlighed som følge af kropsmål, sygdom eller alderdom. 20 december 2013 side 5

6 Ved at reservere en siddeplads ved en af nødudgangene bekræfter du, at ovenstående kriterier ikke gælder for dig og de personer, som du har booket for. Desuden skal du være klar til at hjælpe personalet ombord i nødstilfælde. Dette forudsætter, at du kan kommunikere med personalet på hollandsk/fransk eller engelsk. Hvis dette ikke er tilfældet, forbeholder HQ sig retten til at tilbyde siddepladsen til andre personer, uden at du har krav på at få refunderet reservationsomkostningerne. Hvis det ikke er muligt at tilbyde en anden siddeplads på trods af alle foranstaltninger, har HQ ret til at afvise befordringen. Siddepladsreservationen og omkostningerne i forbindelse hermed er gyldige fra den sidste belgiske lufthavn til den første udenlandske lufthavn og omvendt. Vi beder om forståelse for, at siddepladser på første række ikke kan reserveres i forvejen, da disse er forbeholdt familier med småbørn under to år. Børn i alderen 2-11 år betaler samme pris som voksne for siddepladsreservation. Vi anbefaler, at du reserverer plads senest 72 timer før afrejsen. Reservationen kan også foretages efter booking og i tilfælde af en pakkerejse. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretningsog befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. Priserne for siddepladsreservation fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelse iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser Reservation af specialydelser Hos HQ kan du booke en lang række ekstra specialydelser som f.eks. befordring af sports- og specialbagage, Premium-menuer og specialmåltider. I tilfælde af ændringer af reservation eller afbestilling af specialydelser er TCRB N.V. berettiget til at beregne sig et administrationsgebyr på 10,00 pr. booket specialydelse eller foretaget reservation. Specialydelser skal bookes via kundecenteret og skal betales med det samme, når der bookes, via kreditkort eller elektronisk bankoverførsel. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser Premium-menuer og specialmåltider I stedet for den almindelige service om bord tilbyder vi et udvalg af specialmåltider (premiummenuer). Desuden er det muligt at bestille følgende specialmenuer til ovennævnte priser pr. person og pr. strækning: vegetarmad, diabetesmad, glutenfri mad, muslimsk mad og 20 december 2013 side 6

7 koshermad. Bestillingen kan ske direkte ved bookning eller rettidigt, dog senest 48 timer før afrejse, hos dit rejsebureau eller vores servicecenter. Priserne for denne service fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). 4. Billet HQ stiller udelukkende de aftalte befordringsydelser til rådighed for de passagerer, der fremgår af billetten eller anden befordringsdokumentation. Passageren skal kunne dokumentere sin identitet med gyldigt ID. Passagerens fulde for- og efternavn skal stemme overens. Før flyrejsen påbegyndes, kan passageren overdrage sine rejsepapirer til en tredjemand, som dog skal opfylde alle betingelserne i denne rejseaftale. Overdrageren skal underrette TCRB N.V. om denne overdragelse rettidigt og senest 36 timer før flyets afgang. Overdragelsen skal så vidt muligt ske i forbindelse med indsendelse til TCRB N.V. af de allerede udstedte rejsepapirer og med udstedelse af nye rejsepapirer. Den overdragende passager og erhververen hæfter solidarisk for den samlede pris og omkostningerne for overdragelsen. Omkostningerne for overdragelsen er EUR 75 pr. passager. I det omfang du rejser med en elektronisk billet, har en passager udelukkende krav på befordring, hvis vedkommende kan forevise en gyldig billet, som er udstedt i den pågældende passagers navn og samtidig forevise gyldigt ID. Når du foretager booking skal du derfor altid sørge for, at dit navn og navnet eller navnene på eventuelle medrejsende passagerer stemmer fuldstændig overens med navnene og stavemåden i den dokumentation, som du medbringer med henblik på at dokumentere jeres identitet. Når der foretages en booking, skal der oplyses visse personlige oplysninger. Disse data behandles hensigtsmæssigt til følgende formål: implementering af aftalen; svar på kontaktoptagelser fra kunder; forsendelse af reklamer og direkte markedsføring samt udlevering af opdateret information vedrørende initiativer og aktiviteter for den koncern, TCRB N.V. tilhører; statistiske analyser; forebyggelse og bekæmpelse af bedrageri udført af kunder, medarbejdere eller andre partnere i denne koncern samt overholdelse af lovmæssige forpligtelser. Disse personlige data kan i forbindelse med de ovenfor anførte formål overdrages til koncernens partnere samt forretningspartnere, organisationer og statslige myndigheder, som koncernen samarbejder med, både i Belgien og i udlandet, eller i tilfælde af en lovfastsat forpligtelse eller en anmodning fra politiet, retslige myndigheder eller statslige myndigheder. Kunder kan gratis udøve deres juridiske rettigheder til at opnå adgang til, forbedre eller gøre indsigelse mod anvendelse til direkte markedsføring ved hjælp af en skriftlig, underskrevet og dateret forespørgsel vedlagt en kopi af begge sider af deres ID-kort adresseret til TCRB N.V., Marketing department, Tramstraat 67 C, B-9052 GENT eller ved hjælp af en adresseret til Hvis de har et digitalt ID-kort, kræves der et print af chipindholdet eller et officielt bopælscertifikat. 20 december 2013 side 7

8 5. Manglende anvendelse af flybillet, annullering 5.1. Manglende anvendelse af flybillet På følgende betingelser har du altid ret til at hæve befordringsaftalen, før du stiger om bord på flyet. Af hensyn til dig selv og for at undgå misforståelser anbefaler vi på det kraftigste, at du foretager hævelsen skriftligt med angivelse af dit ordrenummer. Hvis du ikke stiger om bord på flyet, anser vi det ligeledes som en hævelse fra din side. Afgørende for tidspunktet for meddelelsen om tilbagetræden fra befordringen er det tidspunkt, hvor vi eller vores aftalepartnere modtager erklæringen inden for normal åbningstid. I tilfælde af tilbagetræden er vi berettiget til at forlange den aftalte betaling. Vi medregner dog det, som vi sædvanligvis har sparet i omkostninger som følge af ophævelsen eller det, som vi har erhvervet via anden anvendelse. Den godtgørelse, som vi måtte have krav på, udregnes ud fra befordringsprisen uden afgifter og gebyrer. For special- og siddepladsreservationer gælder andre bestemmelser for godtgørelse. Minimumbeløbene afrundes til hele euro. Du har ret til at forsøge at godtgøre over for os, at vi ikke har haft noget eller kun har haft et begrænset tab. Det servicegebyr, som vi har beregnet os i forbindelse med bookingen, kan ikke refunderes Annullering Passageren kan til hver en tid annullere rejseaftalen helt eller delvist. Hvis passageren selv annullerer rejseaftalen, skal han kompensere for den skade, som TCRB N.V. måtte lide som resultat af annulleringen. Passageren skal underrette TCRB N.V. om sit ønske om at annullere rejseaftalen pr. anbefalet brev sendt til hovedkontoret. Den betragtes derefter som annulleret den tredje hverdag efter afsendelse af det anbefalede brev. Den skade, som TCRB N.V. påføres som resultat af passagerens annullering, afholdes alt inklusive ud fra følgende grundlag: Flex-takst (basistakst med Flex-Relax eller takstmærke "N") Indtil 29 dage før påbegyndelse af første flystrækning: Kort- og mellemdistancestrækninger 30 pr. person og strækning Langdistancestrækninger 60 pr. person og strækning Fra den 28. dag frem til 24 timer før påbegyndelse af den første flystrækning samt i tilfælde af aflysning efter tidligere ombookning fra 28 dage før påbegyndelse af første flystrækning Kort- og mellemdistancestrækninger 30 pr. person og strækning plus 25 % af billetten og evt. booket Flex-Relax Langdistancestrækninger 60 pr. person og strækning plus 25 % af billetten og evt. booket Flex-Relax Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning er refusion ikke mulig. Når du er steget om bord på flyet til destinationen, kan der ikke foretages refusion, hvis du vælger ikke at stige om bord på flyet fra destinationen. 20 december 2013 side 8

9 Basistakst (takstmærke "SPO") I tilfælde af aflysning eller manglende anvendelse af en flybillet i relation til basistakst kan billetten ikke refunderes. Hvis du træder tilbage fra befordringen, skal du returnere alle eventuelt allerede udstedte billetter, da vi ellers vil være tvunget til at beregne os den fulde pris for befordringen Ombookninger før påbegyndelse af første flystrækning Ombookninger kan kun foretages inden for samme sæson (sommersæson / vintersæson inden for et år) og under bevarelse af den oprindelige strækningstype (kort- og mellemdistance eller langdistance). Ombookinger fra afgange til en oprindeligt højere takst til afgange til en lavere takst kan kun foretages, hvis den oprindelige billetpris bevares. Ved ombooking til afgange til en højere takst skal prisforskellen mellem billetprisen til den lavere takst og billetprisen til den højere takst på tidspunktet for ombookingen (den aktuelle dagspris på billetten) straks efterbetales. Hvis du foretager ændringer af termin, destination, passagerantal eller afrejselufthavn, efter at du har booket flyet, men før du har påbegyndt første flystrækning, beregner vi os et minimumgebyr for ombookingen for hver ombooket passager Flex-takst (basistakst med Flex-Relax eller takstmærke "N") Der beregnes ikke noget ombookningsgebyr for op til tre ombookninger frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning. Fra 4. ombookning finder ombookinggebyrerne for basistaksten anvendelse. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages ombookning Basistakst (takstmærke "SPO") 30 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for kortog mellemdistancestrækninger (flyvetid op til 5 timer); børn under 2 år gratis. 60 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for langdistancestrækninger (flyvetid fra 5 timer); børn under 2 år gratis. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages ombookning Ombookninger efter påbegyndelse af første flystrækning For bookinger i relation til basistakst og basistakst med Flex Relax kan der foretages ændringer af det oprindeligt bookede fly fra destinationen med forbehold for myndighedsgodkendelse frem til 24 timer før det oprindeligt bookede afrejsetidspunkt ved frit tilgængelige pladser eller samme eller en højere takstklasse inden for samme sæson (sommer-/vintersæson i samme år). Der beregnes en eventuel takstforskel samt et ombookingsgebyr på 30 ved kort- og mellemdistancestrækninger samt 60 pr. person for langdistancestrækninger. 20 december 2013 side 9

10 Du kan udelukkende betale ombookingsgebyret og eventuelle takstforskelle i forbindelse med en ombooking efter at have påbegyndt første flystrækning med kreditkort eller bankoverførsel fra en tysk konto Stedfortrædere Ved bookinger i relation til Flex-takst eller basistakst kan der udpeges en stedfortræder inden for den bookede takst frem til 24 timer før påbegyndelse af rejsen til destinationen for hele befordringsydelsen. Der kan ikke foretages efterfølgende ændring af bank- eller kreditkortoplysninger i forbindelse med en navneændring. Aftalepartneren og stedfortræderen hæfter solidarisk for befordringsomkostningerne. Der beregnes følgende gebyrer i forbindelse med navneændringer: Flex-takst (basistakst med Flex-Relax eller takstmærke "N") Der beregnes ikke noget navneændringsgebyr for op til 3 ombookninger frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning. Fra 4. ombookning finder navneændringsgebyrerne for basistaksten anvendelse. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages navneændring. Ved navneændring skal du betale forskellen op til en eventuelt højere dagspris på billetten Basistakst (takstmærke "SPO") 30 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for kortog mellemdistancestrækninger (flyvetid op til 5 timer); børn under 2 år gratis. 60 pr. person og strækning frem til 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning for langdistancestrækninger (flyvetid fra 5 timer); børn under 2 år gratis. Fra 24 timer før påbegyndelse af første flystrækning eller efter afrejsedagen kan der ikke foretages ombookning. Ved navneændring skal du betale forskellen op til en eventuelt højere dagspris på billetten Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelse iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 6. Bortkomst af flybilletter 20 december 2013 side 10

11 Hvis rejsepapirerne går helt eller delvist tabt, beskadiges eller ødelægges, erstatter TCRB N.V.. de rejsepapirer, der er gået tabt eller er blevet beskadiget eller ødelagt, med nye rejsepapirer på passagerens forespørgsel forudsat, at passageren beviser, at der var blevet udstedt gyldige rejsepapirer til den tilsigtede flystrækning, og at passageren betaler for omkostningerne til de nye rejsepapirer. Omkostningerne til nye rejsepapirer er EUR 50 pr. udstedt dokument. 7. Rettidigt fremmøde i lufthavnen 7.1 Tidspunkt for fremmøde Det gældende tidspunkt for fremmøde afhænger af strækningen for det bookede fly og/eller den anførte afrejselufthavn. Som fremmødetidspunkt definerer vi det fastlagte tidspunkt, hvor du skal være mødt frem ved check-in-/bagageindleveringsskranken. Du bedes tage højde for følgende nævnte fremmødetidspunkter, når du planlægger din rejse. For at sikre problemfri check-in og en punktlig afrejse anbefaler vi kraftigt, at du overholder følgende angivne tider, da vi ellers er berettiget til at annullere din booking og afvise befordringen. Vi hæfter ikke for eventuelle skader og omkostninger, som du måtte opleve som følge af din egen tilsidesættelse af denne pligt. Vi aftaler med dig, at du skal møde frem ved check-in-skranken/i vores check-in-område inden for de angivne tidspunkter: ved kort- og mellemdistancestrækninger 90 min. før det afrejsetidspunkt, der er anført på billetten ved langdistancestrækninger 120 min. før det afrejsetidspunkt, der er anført på billetten ved fly til USA/Canada 180 min. før det afrejsetidspunkt, der er anført på billetten. For alle vores passagerer gælder det, uafhængigt af den bookede befordringsklasse, at de senest 45 minutter før og ved langdistancestrækninger senest 60 minutter før det afrejsetidspunkt, der fremgår af billetten, skal være i besiddelse af deres boardingkort og have foretaget check-in. Som følge af de gældende sikkerhedsbestemmelser og person- og bagagekontroller henviser vi til, at du straks efter check-in skal bevæge dig hen imod den gate, der fremgår af boardingkortet, og at du skal blive ved gaten frem til det tidspunkt, hvor du kaldes ud til flyet. Du skal senest på det tidspunkt, der fremgår af boardingkortet, have indfundet dig ved gaten til det fly, som du har foretaget check-in til, da vi ellers er berettiget til at annullere din booking og afvise at befordre dig med henblik på at undgå forsinkelse i forbindelse med boardingen og dermed forsinket afgang. Vi hæfter ikke for de skader og udgifter, som du måtte blive påført som følge heraf. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 20 december 2013 side 11

12 7.2 Sikkerhedskontrol I sikkerhedskontrollen skal passageren tage sin jakke eller frakke af samt tage bærbare computere eller andet stort elektronisk udstyr eller metalgenstande ud af håndbagagen og kan desuden blive kropsvisiteret. 7.3 Boarding Passageren skal møde op ved boardinggaten senest på det tidspunkt, der oplyses ved checkin. 7.4 Forsinket check-in eller boarding Hvis passageren ikke checker ind rettidigt eller ikke befinder sig ved boardinggaten rettidigt, betragter TCRB N.V. rejseaftalen som annulleret. Passageren har stadig adgang til flyet fra destinationen, som er booket sammen med flyet til destinationen, hvor han ikke checkede ind rettidigt eller ikke befandt sig ved boardinggaten rettidigt, hvis TCRB N.V. underrettes om dette inden for 48 timer efter påbegyndelsen af rejsen til destinationen. 7.5 Tildeling af pladser Passageren tildeles en bestemt plads ombord på flyet i forbindelse med check-in, men denne plads kan dog blive ændret. Passageren kan når som helst få tildelt en anden plads af rimelige årsager, for eksempel (denne liste er ikke udtømmende) årsager relateret til sundhed og sikkerhed. 8. Adfærd i lufthavnen Hvis du under check-in eller ombordstigning, eller mens du opholder dig om bord på flyet, opfører dig på en sådan måde, at du frembyder en fare for flyet eller for personale eller genstande om bord, at du har indvirkning på besætningens arbejde eller ikke adlyder besætningens anvisninger, herunder også anvisninger vedrørende rygeforbud, alkohol- eller stofindtag, eller at du udsætter andre passagerer eller besætningen for ubehageligheder eller skade, forbeholder vi os retten til at anvende alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at forhindre denne adfærd, herunder indespærring, samt at afvise befordring Generelt Der kan træffes alle nødvendige foranstaltninger, herunder brug af magt, over for passageren for at sikre, at hans adfærd ikke fortsætter, hvis følgende gælder: - Hans adfærd ombord på flyet betyder, at han er til fare for sig selv, de andre passagerer, personalet ombord på flyet, lasten ombord på flyet og/eller selve flyet; - Han følger ikke besætningsmandskabets instruktioner. - Hans adfærd er til skade for de andre passagerer, besætningsmandskabet, gods ombord på flyet og/eller selve flyet. Kaptajnen kan når som helst beslutte at foretage en nødlanding for at sætte en passager af, hvis adfærd har været som anført ovenfor. Alle skader, der er forbundet med dette, skal godtgøres af passageren. 20 december 2013 side 12

13 Passageren, hvis adfærd ombord på flyet udgør en forbrydelse, vil blive retsforfulgt og/eller sagsøgt, og passageren kan af den årsag blive nægtet adgang til nye flyafgange tilhørende HQ og/eller udførende luftfartsselskaber Forbudt anvendelse ombord Af sikkerhedsmæssige årsager er brugen af elektronisk udstyr såsom (denne liste er ikke udtømmende) mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere, bærbare radioer og cdafspillere, bærbare elektroniske spillekonsoller og radiostyret legetøj forbudt eller begrænset ombord Rygning Alle fly er ikkeryger-fly, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Passagerer, der ryger på flyveturen på trods af rygeforbud, vil blive retsforfulgt og/eller sagsøgt, og passageren kan af den årsag blive nægtet adgang til nye flyafgange tilhørende HQ og/eller udførende luftfartsselskaber. 9. Begrænsning eller afvisning af befordring af en passager eller af bagage (ret til befordringsafvisning) HQ kan afvise at foretage befordring eller viderebefordring af en passager eller dennes bagage eller vælge at afbryde befordringen før tid, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt: 9.1. Befordringen er i modstrid med gældende lov, gældende bestemmelser eller krav i afrejseeller destinationslandet eller det land, som overflyves; eller 9.2. Befordringen truer sikkerheden, ordenen eller sundheden for de øvrige passagerer eller besætningsmedlemmer eller udgør en urimelig belastning for befordringen; eller 9.3. Den mentale eller fysiske sundhedstilstand, herunder påvirkning af alkohol og stoffer eller allergirelaterede påvirkninger, udgør en fare eller risiko for passageren selv, for andre flypassagerer, for besætningsmedlemmerne eller for genstande; eller 9.4. Passageren på et tidligere fly udviste en ikke ubetydelig og uretmæssig adfærd, og der er grund til at antage, at denne adfærd kan gentage sig; eller 9.5. Passageren afviser at lade sig selv eller sin bagage undersøge i sikkerhedskontrollen; eller 20 december 2013 side 13

14 9.6. Den aktuelle billetpris, skatter, afgifter eller tillæg (også for tidligere flyafgange) er ikke blevet betalt; eller 9.7. Passageren er ikke i stand til at forevise gyldig rejsedokumentation, eller passageren ønsker at rejse til et land, hvor vedkommende udelukkende har tilladelse til at opholde sig i transit, eller til hvilket vedkommende ikke har indrejsetilladelse. Rejsedokumenterne blev ødelagt under flyveturen, eller passageren nægter at udlevere dem til besætningen mod kvittering, på trods af at vedkommende er blevet bedt herom; eller 9.8. Af medicinske grunde skal der anvendes pneumatisk eller elektrisk drevet udstyr under flyveturen. Bagagen må ikke indeholde følgende: 9.9. Genstande, som frembyder en fare for flyet eller personer eller genstande om bord på flyet i henhold til beskrivelserne i de IATA-bestemmelser om farligt gods, som fås hos os eller hos det rejsebureau, som har udstedt billetten. Dette gælder især eksplosive stoffer, komprimerede og flydende gasser, oxiderede, radioaktive eller magnetiserende stoffer, letantændelige stoffer, giftige eller aggressive stoffer samt andre flydende stoffer af enhver art Genstande, hvis befordring er forbudt i henhold til gældende lov i de lande, som der flyves fra, som der flyves til, eller som der flyves hen over Enkelte medbragte litiumbatterier eller litium-akkumulatorer (som anvendes i elektroniske brugsgenstande som f.eks. i bærbare pc'er, mobiltelefoner, ure, kameraer) må udelukkende medbringes i håndbagagen Hvis du medbringer følgende genstande på dig selv eller i din bagage: enhver form for våben, herunder især (a) skyde-, slag- eller stikvåben samt sprayudstyr, som bruges til angrebs- eller forsvarsformål, (b) ammunition og eksplosionsfarlige stoffer, (c) genstande, som i deres form eller via deres egenskaber ligner våben, ammunition eller eksplosionsfarlige stoffer, skal du informere os herom før afrejsen. Befordringen af disse genstande er kun tilladt, hvis de befordres i henhold til bestemmelserne vedrørende befordring af farlige genstande som fragt eller oplyst bagage. Ansatte inden for politiet, som i tjenesten er forpligtet til at bære våben, skal udlevere våbnet til den ansvarlige luftfartøjschef. 20 december 2013 side 14

15 9.13. Enhver form for våben, herunder især skyde-, slag- eller stikvåben, samt sprayudstyr. Jagt- og sportsvåben kan medbringes som bagage efter vores skøn. De skal være afladet og transporteres i en lukket og gængs emballage. Befordringen af ammunition er omfattet af ICAO- eller IATA-bestemmelserne vedrørende transport af farligt gods Genstande, som i kraft af deres vægt, størrelse eller form eller som følge af deres fordærvelighed, skrøbelighed eller særlige følsomhed er farlige eller usikre eller uegnede til befordring. Du kan finde yderligere oplysninger herom hos os eller vores samarbejdspartnere Hvis din indleverede bagage indeholder ovenstående genstande, og hvis de opdages under sikkerhedskontrollen, skal genstandene fjernes fra bagagen. Dette kræver, at din bagage åbnes, og at den farlige genstand fjernes. HQ hæfter ikke for den fjernede genstand. Vi hæfter ikke for skader, som måtte opstå på bagagen eller dennes indhold som følge af, at bagagen åbnes Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 10. Befordring af dyr Befordringen af hunde, katte og andre husdyr forudsætter HQ s godkendelse. Følgende betingelser skal være opfyldt: Dyrene skal være lukket korrekt inde i forsendelseskasser og være forsynet med gyldige sundheds- og vaccinationsattester, indrejsetilladelse og andre indrejse- eller transitpapirer, som måtte være påkrævet i de pågældende lande. HQ forbeholder sig retten til at bestemme befordringstype og -måde samt til at begrænse antallet af tilladte dyr på et givent fly. Forespørgsel om dette skal fremsættes i god tid til TCRB N.V. online via den dertil beregnede formular og senest 72 timer før påbegyndelse af flyrejsen. Små hunde og katte kan transporteres i flykabinen, hvis følgende betingelser er opfyldt: o Hunden eller katten vejer op til 6 kg. o Hunden eller katten er mindst 8 uger gammel. o Hunden eller katten befinder sig i en lukket og hygiejnisk vandtæt taske eller kurv. o Der er truffet alle tænkelige forholdsregler, så den pågældende hund eller kat ikke generer de andre passagerer på nogen måde. o Hvis det er relevant, er hunden eller katten ikke gravid. 20 december 2013 side 15

16 - Der må maksimalt transporteres én hund eller kat pr. passagerer i flykabinen. - Større hunde og katte (dvs. hunde og katte, der vejer over 6 kg) kan transporteres i flyets lastrum, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt: - Dyret er indelåst i et bur fremstillet af metal eller plast. - Det pågældende bur er tilstrækkeligt stort til, at det indespærrede dyr kan bevæge sig i buret uden hindring. - Passageren foretager check-in med dyret i bur senest 2 timer før flyets afgang Vægten af de medbragte dyr samt vægten af transportkassen og dyrefoder er ikke indeholdt i passagerens fribagage. Der skal betales for transport af dyr. Desuden gælder de særlige vilkår i Du kan finde flere oplysninger om befordringen af dyr samt priserne herfor på Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). Dyret i bur skal vejes ved check-in sammen med passagerens registrerede bagage Førerhunde og lignende ledsagehunde (arbejdshunde, psyko-terapeutiske hunde) samt disses transportkasser og dyrefoder befordres gratis og uden for fribagagegrænsen. Den gratis befordring og befordring i selve kabinen forudsætter dokumentation for dyrets medicinske nødvendighed. For visse fly skal passageren kunne dokumenteres med en medicinsk attest, at han/hun er afhængig af en psyko-terapeutisk hund. Disse dyr skal altid have mundkurv på og være i snor under hele flyrejsen HQ påtager sig ikke ansvaret for og hæfter ligeledes ikke for, at dyret har de nødvendige indog udrejsepapirer, sundhedsattester eller øvrige papirer, og at dyret kan rejse ind i eller gennem de pågældende lande, medmindre HQ har forårsaget skaden forsætligt eller via grov uagtsomhed. Passageren hæfter for alle skader, som et dyr påfører tredjemand og frigør os dermed for enhver hæftelse Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 11. Børn, der rejser alene, befordring af småbørn og særlig omsorg Børn, der rejser alene (UM) Børn i alderen 5 til 11 år kan rejse uden ledsagelse ved at gøre brug af vores omsorgstilbud. Børn under 5 år skal altid rejse under ledsagelse af deres forældre, søskende over 16 år eller med andre personer over 18 år. Alenerejsende unge op til 16 år behandles på forældrenes udtrykkelige ønske som alenerejsende børn. 20 december 2013 side 16

17 Det er nødvendigt at tilmelde sig omsorgsservicen, hvilket kan ske op til senest 72 timer før afrejse. En børnemenu kan bestilles gratis, hvis dette ønskes, ligesom vi foretager en gratis siddepladsreservation. Vi gør opmærksom på, at der muligvis opkræves et omsorgsgebyr på connect-fly fra andre luftfartsselskaber. Yderligere oplysninger herom skal indhentes hos de pågældende luftfartsselskaber. I afrejselufthavnen kræves alle fuldstændige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer) på den ledsager, som afleverer eller henter børnene, indtil børnene er afleveret eller afhentet. Hvis dette ikke er forældrene, skal der forevises en fuldmagt fra forældrene i forbindelse med check-in og afhentning af barnet. Barnets ledsager skal af sikkerhedsmæssige årsager identificere sig med gyldig billedlegitimation ved check-in og ved aflevering af barnet på ankomststedet. Hvis de pågældende lufthavnsmyndigheder tillader det, er der mulighed for at følge barnet til afrejsegaten. Ledsageren skal blive i lufthavnen, indtil flyet er lettet. I transitlufthavne og ombord på flyet tager HQ's personale sig af barnet Befordring af småbørn og børn For det tilfælde at et barn, som endnu ikke er fyldt 12 år, udelukkende ledsages af den ene af forældrene, kan det for at undgå misforståelser og problemer være en fordel at medbringe en skriftlig bekræftelse fra den anden forældrepart af, at den ledsagende forældrepart har ret til at medbringe barnet på flyet/flyene. Hver voksen kan maks. medbringe et lille barn op til 2 år uden krav om siddeplads. En voksen må kun medbringe endnu et barn under 2 år på forespørgsel, og udelukkende hvis der bestilles en siddeplads til almindelig billetpris til det andet småbarn. For et småbarn, som før returrejsen fylder 2 år, skal der bestilles og betales som for et ældre barn (2-11 år) Særlig omsorg For at sikre den bedst mulige forberedelse til rejsen bedes du allerede ved bookingen og senest 48 timer før afgang informere HQ om behovet for særlig omsorg, herunder især ved befordring af handicappede personer, gravide, syge personer eller andre, som har brug for særlig omsorg. Hvis behovet for særlig omsorg anmeldes for sent eller slet ikke, kan vi ikke garantere ideel omsorg. Vi udelukker ikke passagerer fra befordring under henvisning til deres behov for særlig omsorg, hvis de pågældende har informeret os om deres behov i forbindelse med køb af billet, og vi samtidig har indvilliget i at tilbyde særlig omsorg Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelser iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. 20 december 2013 side 17

18 12. Bagagebestemmelser I forbindelse med luftbefordring kan du medbringe bagage som fribagage i et vist omfang. Grænserne for fribagage fremgår af billetten eller den udskrift, som ligger til grund for dit tilbud om at indgå en luftbefordringsaftale. Befordringen af bagage over grænserne for fribagage samt befordring af specialbagage er forbundet med omkostninger. Ved check-in-skranken foretages der stikprøvekontrol af din bagage. Vi henviser til, at de genstande, som er anført i afsnit 10, ikke må befinde sig i den indcheckede bagage eller i håndbagagen. Desuden henviser vi til, at der ikke må medbringes spidse eller skarpe genstande som f.eks. knive, sakse eller indholdet af et manicuresæt i håndbagagen. Sådanne genstande skal medbringes i den indcheckede bagage. Ved brug af connect-fly fra andre luftfartsselskaber til HQ-fly gælder de almindelige befordringsbestemmelser og bagageregler fra det anførte luftfartsselskab på hele rejsen. I det omfang du har reserveret specialydelser på en HQ-strækning eller har checket specialbagage ind, gælder reservationen udelukkende på den af HQ anførte strækning. Det samme er tilfældet for rabatter eller fordele, som du har opnået på bookinger i vores Comfort Class eller Premium Economy Class. Hvis befordringen gennemføres af en Code Share-partner, gælder de særlige betingelse iht. punkt 1.2. i de almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser, hvorefter der kan forekomme afvigelse i befordringsbestemmelserne fra det andet luftfartsselskab i forhold til de foreliggende almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser. Priserne for transport af bagageovervægt fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com) Håndbagage Du må medbringe håndbagage med en vægt på op til maks. 6 kg gratis ombord. Desuden er det tilladt at medbringe en lille håndtaske, en bærbar pc med taske, en paraply og nødvendig gåhjælp ombord. Målene for håndbagagen må ikke overskride målene 55 x 40 x 20 cm. I det omfang den tilladte maksimalvægt eller de tilladte mål for håndbagagen overskrides, har vi ret til at beregne et tillæg for overvægt. Desuden er vores ground- og kabinepersonale af sikkerhedsgrunde forpligtet til at opbevare ikke-tilladt bagage sammen med den øvrige bagage i lastrummet. For det tilfælde at vægt- og målgrænserne ikke overholdes, hæfter vi ikke for de værdigenstande og skrøbelige genstande, som måtte befinde sig i håndbagagen. Under alle omstændigheder skal håndbagagen kunne anbringes under dit sæde foran eller i bagagerummet. Hvis din håndbagage ikke opfylder disse betingelser, eller hvis sikkerhedskravene ikke opfyldes, skal bagagen checkes ind. Genstande, som ikke er egnet til transport i lastrum (f.eks. følsomme musikinstrumenter), godkendes kun til befordring i kabinen, hvis vi er blevet underrettet om genstanden i forvejen og har godkendt genstanden til befordring. I så fald beregner vi os en pris for befordringen af den pågældende specialbagage. I henhold til EF-forordning 1546/2006 må du medbringe væsker, trykbeholdere (som f.eks. spray), tandpasta, lotion og andre gelagtige substanser i en maks. mængde på 100 ml pr. bagageenhed i håndbagagen på alle fly, som starter i Europa (også på udenrigsfly). Det afgørende er den påtrykte mængde og ikke den mængde, der er tilbage i beholderen. De enkelte beholdere skal anbringes i en transparent og aflukkelig plastpose med en maks. 20 december 2013 side 18

19 kapacitet på 1 l, som kan kontrolleres visuelt i forbindelse med sikkerhedskontrollen. Der må kun medbringes én pose pr. passager. For medikamenter og babymad gælder der særlige bestemmelser. Forskellige lande uden for EU har enslydende eller tilsvarende bestemmelser. Passagerer kan finde yderligere oplysninger herom hos os eller vores autoriserede samarbejdspartnere Overvægt Hvis du med din håndbagage overskrider den maksimalvægt for håndbagage eller den samlede vægt for hele din bagage, som gælder for det pågældende fly, har vi ret til at beregne os en merpris for overvægt. Priserne for transport af overvægt fremgår af Thomas Cook Airlines' hjemmeside (www.thomascookairlines.com). Hvis du lader bagage stå tilbage i forbindelse med check-in eller ved gaten, hæfter vi ikke for den pågældende bagage. Hvis du får udgifter i forbindelse med den efterladte bagage, herunder opbevaringen eller bortskaffelsen heraf, hæfter du selv herfor Befordring af sportsvåben og specialbagage Der beregnes et gebyr for transport af specialbagage og sportsbagage. Desuden gælder følgende betingelser: - Cykler kan kun medbringes mod betaling af gebyr og forudsat, at følgende betingelser overholdes: o Cyklens forhjul er afmonteret og fastgjort på stellet. o Cyklens pedaler er foldet tilbage. o Luften er lukket ud af cyklens dæk. o Cyklens håndtag skal være placeret på linje med stellet. o Cyklen er pakket ind i beskyttende emballage. Hver passager må maksimalt medbringe én cykel. CO2-patroner til pumpning af cykeldæk må ikke medbringes under nogen omstændigheder. - Golfudstyr kan medbringes mod betaling af gebyr. Der kan maksimalt medbringes ét styk golfudstyr pr. passager. Den maksimalt tilladte vægt for golfudstyr er 20 kg. - Dykkerudstyr kan kun medbringes mod betaling af gebyr og forudsat, at følgende betingelse overholdes: Iltbeholderne er tomme, under atmosfærisk tryk, og hanen er blevet fjernet fra beholderen. Dykkerlamper er kun tilladt som uregistreret bagage. Batteriet og/eller pæren skal også frakobles. - Surfbrætter, windsurfere og paraglidere kan medbringes mod betaling af gebyr. Transport af sportsvåben kan finde sted på særlige betingelser: Forespørgslen skal registreres på forhånd, og der kræves en kopi af licensen og en teknisk beskrivelse. 20 december 2013 side 19

20 12.4. Transportemballage for special- og sportsbagage Befordringen af specialbagage og sportsbagage må kun foregå i dertil egnet transportemballage eller transportbeholdere. Enhver sportsbagage skal pakkes og checkes ind separat, dvs. adskilt fra den øvrige rejsebagage. I modsat fald afregnes hele bagagen i henhold til de gældende takster for overvægt som måtte ligge ud over det gebyr, der betales for special- og sportsbagage. Medarbejderne ved check-in-skranken forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol af special- og sportsbagage og at afvise transport heraf i tilfælde af manglende overholdelse af forskrifterne. Vi henviser til, at sportsbagage ikke må indeholde andre genstande end dem, der er umiddelbart nødvendige for at udøve sporten, herunder især ikke tøj. I forbindelse med befordring af kanoer og kajakker kræves der en erklæring om, at der gives afkald på regres. Bemærk, at specialbagage og sportsbagage skal anmeldes. Der kan kun ske anmeldelse frem til 8 timer før afgang. Barnevogne, klapvogne, weekendsenge og autostole til børn skal ikke anmeldes som specialbagage, hvis de ikke skal benyttes ombord. Desuden er der ikke noget krav om anmeldelse af parasoller og mervægt i kufferten op til 20 kg over fribagagemængden. Som følge af den ekstra tid, som medgår til at checke special- og sportsbagage ind, beder vi dig om at møde frem ved check-in-skranken senest 120 minutter (ved fly til USA/Canada 180 minutter) før planmæssig afgang. Gebyrerne for befordring af special- og sportsbagage samt overvægt skal betales med kreditkort eller ved bankoverførsel i forbindelse med anmeldelsen og senest ved check-in. Det er ikke muligt at efterbetale. Ved brug af connect-fly fra andre luftfartsselskaber gælder betingelserne fra det luftfartsselskab, der udfører den første del af befordringen, for hele strækningen. Vi anbefaler på det kraftigste, at du indhenter de nødvendige oplysninger hos det pågældende luftfartsselskab Indchecket bagage må ikke indeholde følgende: Kontanter, juveler, ædelmetaller, kameraer, mobiltelefoner, elektronisk udstyr (f.eks. bærbare eller stationære pc'er), følsomme optiske hjælpemidler, forretningspapirer, prøver, værdifulde kunstgenstande med en værdi på mere end 300,00 (det afgørende er her nyprisen), i det omfang de ikke bruges til beklædning. For skader på eller tab af genstande, som er medbragt i den indcheckede bagage i modstrid med ovenstående bestemmelser, hæfter HQ ikke iht. bestemmelserne i artikel 20 i Montrealkonventionen. Dette gælder også for følgeskader og indirekte skader, som opstår som følge af transporten af disse genstande i den indcheckede bagage. 13. Hæftelse og klagefrist For HQ's hæftelse og hæftelsen for de øvrige selskaber, som varetager befordringerne, finder de til enhver tid gældende befordringsbestemmelser anvendelse. Befordringen er omfattet af overenskomsten af vedrørende ensretning af bestemte forskrifter vedrørende befordring i internationalt luftrum (Montreal-konventionen) samt EUforordningen 2027/97 i den i forordning (EF) nr. 889/02 ændrede form. Montreal-konventionen 20 december 2013 side 20

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 01. august 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH)

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Udgave: 01. august 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH)

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Udgave: 10. juli 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

OPODOS REJSEBETINGELSER

OPODOS REJSEBETINGELSER OPODOS REJSEBETINGELSER Vi forbeholder os retten til at vende tilbage inden for 24 timer ved eventuelle tekniske fejl eller prisfejl. Ved booking i weekender eller på helligdage har vi ret til at vende

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER

TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER Alle kontrakter kan indgås på dansk. Vi forbeholder os retten til at vende tilbage inden for 24 timer ved eventuelle tekniske fejl eller prisfejl. Ved booking i weekender eller

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere