Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig"

Transkript

1 Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.; KOL 30 pct.; Type 2-diabetes 33 pct.; Muskel- og skeletsygdom 21 pct. Hørt om tilbuddet første gang: Læge 30 pct.; Avis 21 pct.; Sygeplejerske 12 pct. resterende pct. fordelt med små tal på: Internet, Ældresagen; Træningsfunktionen; Slagelse Sygehus; Familie; Visitator; Bekendt. Nedenfor præsenteres en række procenter, for de forbedringer deltagerne har oplevet fra 1. til 2. samtale, og fra 1. til 4. samtale. Når man læser resultaterne, er det vigtigt at holde sig for øje, at det er kronikere det drejer sig om det vil sige at de naturligt vil opleve en forværring af tilstanden over tid. Derfor betragter vi både forbedringer og uændret funktionsniveau/selvrapporteret oplevelse som en succes, og har forståelse for at nogle vil opleve forværringer. Selvvurderet helbred samtale: Forbedret: 28 pct. Uændret: 68 pct. Forværret: 4 pct samtale: Forbedret: 44 pct. Uændret: 33 pct. Forværret: 22 pct. Gangdistance samtale Forbedret: 88 pct. Uændret: 0 pct. Forværret: 12 pct samtale Forbedret: 56 pct. Uændret: 22 pct. Forværret: 22 pct.

2 Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter: 1. Lettere aktiviteter så som at flytte et bord, støvsuge eller cykle : samtale Forbedret: 16 pct. Uændret: 76 pct. Forbedret: 8 pct samtale Forbedret: 0 pct. Uændret: 100 pct. Forbedret: 0 pct. 2. At gå flere etager op ad trapper: samtale Forbedret: 16 pct. Uændret: 76 pct. Forbedret: 8 pct samtale Forbedret: 22 pct. Uændret: 67 pct. Forbedret: 11 pct. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre?: samtale Forbedret: 28 pct. Uændret: 60 pct. Forværret: 12 pct Samtale Forbedret: 44 pct. Uændret: 44 pct. Forværret: 11 pct. I det følgende introduceres besvarelser fra et udvalg af vores spørgeskemaer: 1. Afslutning på Livsstilsskole 2. Diagnoserådgivningen 3. Netværksgruppen 4. Afslutning På Vej

3 1: Livsstilsskole afslutning, Randfordeling og kvalitative svar Spørgsmål vedrørende formen og indholdet i kurset. Indholdet i kurset var relevant for min situation. I høj grad Enig Ved ikke Uenig I høj grad uenig enig 60,8% 34,8% 4,4% Underviserne var dygtige & velforberedte. 76% 24% Underviserne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. Det har været lærerigt at høre medkursisterne fortælle om deres problemer, erfaringer og handleplaner. 68% 32% 28% 68% 4% Jeg har lært at sætte realistiske mål. 20% 64% 16% Jeg har lært at lave handleplaner. 16% 64% 20% Jeg har lært om de otte kostråd. 16% 72% 8% 4% Jeg har lært at bruge de otte kostråd i min hverdag. Jeg har fået inspiration til sunde mellemmåltider og snacks. 8,3% 66,7% 16,7% 8,3% 16,7% 62,5% 8,3% 12,5% Jeg har fået nye ideer til fysisk aktivitet. 50% 41% 4,5% 4,5% Jeg har lært at bruge træningsmaskiner. 52% 40% 4% 4% Jeg har lært, hvordan jeg selv kan planlægge min træning Jeg er blevet mere opmærksom på dagligdagens muligheder for fysisk aktivitet. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvad det er, der motiverer mig. 41,6% 54,2% 4,2% 41% 59% 33,4% 66,6%

4 Har du haft fravær undervejs i Livsstilsskoleforløbet? Ja: 1-2 gange 50% Ja: 3-4 gange 42% Ja: 5-6 gange 8% Ja: Flere end seks gange Nej. - Gå til spørgsmål 4 Hvad var årsagen til dit fravær? Sygdom 33,3% Ferie 12,8% Jeg havde ikke tid 7,8% Jeg havde ingen transportmulighed 5,1% Jeg var for træt/uoplagt 7,8% Kurset levede ikke op til mine forventninger Jeg skulle til læge/hospital/kontrol 10,2% Anden årsag 23% Hvad har været det bedste ved Livsstilsskolen? - At jeg har lært at lytte til min krop og er blevet bedre motorisk og mere udholdende, det dejlige sociale sammenhold. - Det sociale sammenhold. At blive opmærksom på sin krop. - Venskab, motion - Fysisk træning. Fitness centeret. - Samvær, motivation - Den fysiske aktivitet og samværet med de andre kursister - Jeg har lært at det er vigtigt med træning - Det bedste var i motionslokalet - Træning, gode instruktører, nogle gode medkursister

5 - Det har simpelthen været godt og lærerigt. Jeg har lært at være mere bevidst om at røre mig dagligt. At blive motiveret både af lederne og hinanden. At være glad og åbne sig for hinanden. - Personligt har det været godt at jeg er kommet ud til aktivitet to gange om ugen. God atmosfære, selv om jeg har været noget "fjern" en gang imellem. Meget dygtighed fra Susanne og Henriette. TAK! - Det har været enormt motiverende. Alle der har problemer med "livet" burde have tilbuddet. Det hele har været godt og underviserende rigtig gode. Det er simpelthen en vitamin-indsprøjtning der vil noget. Mange hilsner Mist. - Underviserne er smilende, motiverende og engagerede. Samværet med de andre - omsorgen for hinanden. - At være sammen med ligestillede, at lave handleplaner og følge op på dem. - Korrekt brug af maskiner. Bevidsthed om brug af alle muskler. Ændret kostvaner. Nye motionsvaner og idéer. Stort set er det hele "det bedste". - Gennemgående har alt været positivt. - At høre om andre menneskers besværlighed, - at man ikke er alene - Opleve fælles motivation - At kunne tale med andre, som har det samme problem. - At møde andre mennesker. Har du idéer til, hvordan vi kan forbedre Livsstilsskolen? - Ja, at der tages mere hensyn til aldersspredning. - Mere fysisk træning - Kurset var meget flot på papiret, jeg har svært ved at se hvad jeg kan bruge det til. - Det eneste der måske skal revideres, det var det udendørs stafet - men især med de store bolde, fordi mange har svært ved at holde balancen. - Måske lidt mere ligelig fordeling af de to afdelinger. Onsdagen er hårdest. Ellers meget fint. - Nej tilfredsheden meget stor. - Fortsæt i samme baner, lad være med at stoppe. (spare) - Forsøg at konkretisere mere tydeligt, hvad I forventer af bordet rundt, flere var negative måske fordi man var i tvivl. 2. Diagnoserådgivning Spørgsmål vedrørende Diagnoserådgivningen indhold & form. Randfordeling og kvalitative svar I høj grad enig Enig Ved ikke Uenig I høj grad uenig A. At komme i Diagnoserådgivningen har 33,3% 50% 16,7% været relevant for min situation B. Jeg har fået svar på mine spørgsmål i 25% 75% forbindelse med min sygdom C. Jeg er blevet introduceret til 45,5% 45,5% 9%

6 patientforeningen, og kender deres tilbud D. At komme i diagnoserådgivningen har hjulpet mig til at holde fast i den handleplan jeg lavede i Livsstilsskolen E. Det har været værdifuldt at høre de andre deltageres spørgsmål til deres sygdom F. Muligheden for at få svar på diagnosespecifikke spørgsmål giver tryghed 33,3% 66,7% 41,7% 58,3% 25% 66,7% 8,3% Spørgsmål vedrørende evt. fravær i fra Diagnoserådgivningen? Hvad var årsagen til fraværet? Ja. 1 gang. 33,3% Ja. 2 gange. 16,7% Ja. 3 gange. 16,7% Ja. 4 eller flere gange. Hvis nej - gå til spørgsmål 12) 33,3% Sygdom 25% Ferie Jeg havde ikke tid Jeg havde ingen transportmulighed Jeg var for træt/uoplagt Kurset levede ikke op til mine forventninger Jeg skulle til læge/hospital/kontrol 12,5% Anden årsag 62,5% Hvad har været det bedste for dig ved deltagelse i Diagnoserådgivningen? At mødes med de andre deltagere 16% At blive holdt fast i handleplanen 14,6% At kunne stile spørgsmål og få svar i forhold til min sygdom 13,4% Emnet at leve med kronisk sygdom 10,6% At have besøg fra patientforeningerne 10,6% At have besøg af latterkonsulent/arbejde med latter 8,1% At høre om behandling, medicin, kontrol mm 12% At høre om kost 13,4% At høre om fysisk aktivitet og sex 1,3% Andet:

7 Har du ideer til hvordan vi kan forbedre Diagnoserådgivningen? - Fortsæt endelig, der må være mange der har glæde af det - Jeg synes ikke der er meget at forbedre, det er bare rigtigt godt dette tilbud - Kunne jeg få tilbuddet en til gang, ville jeg komme - Forslag fra Diagnoserådgivning udbedes evt. 3. Netværksgruppe Spørgsmål vedrørende Netværksgruppens indhold & form. Randfordeling og kvalitative svar I høj grad enig Enig Ved ikke Uenig I høj grad uenig G. Indholdet i Netværksgruppen har været relevant for mig i min situation. H. Værktøjet Så det sprudler har givet mig glæde. I. Jeg har fået gode idéer til, hvad jeg kan gøre for mig selv fremover. J. Jeg har fået inspiration til, hvordan jeg kan bruge meditation i min hverdag. K. Jeg har gennem Empatisk kommunikation fået inspiration til, hvordan jeg kan give udtryk for mine egne behov. L. Jeg har gennem Empatisk kommunikation fået inspiration til, hvordan jeg siger nej med hjertet. M. Jeg fået inspiration til, hvordan man selv kan medvirke til at starte et netværk. N. Jeg vil i fremtiden bruge frivillighedskonsulenten som kontaktperson i forhold til. 10,5% 57,9% 26,3% 5,3% 65% 35% 20% 60% 20% 5% 50% 15% 25% 5% 60% 30% 5% 5% 60% 35% 10% 70% 15% 5% 10% 70% 10% 10% Spørgsmål vedrørende evt. fravær i Netværksgruppen? Ja. 1 gang. 45% Ja. 2 gange. 20% Ja. 3 gange. 10% Ja. 4 eller flere gange.

8 Hvis nej - gå til spørgsmål 12) 25% Hvad var årsagen til fraværet? Sygdom 27,8% Ferie 22,1% Jeg havde ikke tid 5,6% Jeg havde ingen transportmulighed Jeg var for træt/uoplagt 5,6% Kurset levede ikke op til mine forventninger Jeg skulle til læge/hospital/kontrol 11,1% Anden årsag, angiv hvilken 27,8% Hvad har været det bedste for dig ved deltagelse i Netværksgruppen? At mødes med de andre deltagere. 29,3% At lave handleplaner 12,3% Så det sprudler. 7,7% At få inspiration til hvad jeg kan gøre for mig selv når det er hårdt. 20% At få inspiration til at sige nej med hjertet. 9,2% At afprøve meditation. 9,2% At få inspiration til hvordan man kan starte et netværk. 12,3% Andet: Har du ideer til hvordan vi kan forbedre Netværksgruppen? - Fortsætte - Var det bedre at opdele personer med KOL på hold sammen, for deres egen skyld? - Selvdisciplin for alle! - Vores gruppe kan vist ikke blive meget bedre:-) - Synes at det går godt - Måske gøre lidt mere ud af hvad netværksgruppen er. Forsøge en bedre motivation. Redegøre for sammenhængene. - Det er svært for vi har været alt for forskellige i gruppen.

9 Hvis vi skulle fjerne noget/ændre fra Netværksgruppen, hvad skulle det så være? - Jeg tror alle emner kan være relevante for nogle, måske ikke for flertallet i denne gruppe. - Jeg har kendskab til emnerne i forvejen, men har pt. ikke behov for flere emner - Jeg kan ikke forstå hvorfor man skal have meditation med i forløbet. - Synes at det går godt - Meditationen ramte ikke mig 4. Afslutning på samtale 4. og På Vej - til et sundere dig. Randfordeling og kvalitative svar Er det lykkedes dig at ændre din livsstil undervej i forløbet? Ja 77,8% Nej 22,2% Hvis JA - Beskriv hvordan: - har fået det bedre - jeg spiser ikke så meget frugt - Jeg sætter mere fokus på motion. Jeg havde lovet livsstilssygeplejersken at køre på min kondicykel 5 min 5 gange om ugen. I dag kører jeg mellem 15 og 20 min hver gang. - Det er lykkedes mig at komme i gang med vandgymnastik og undersøge mulighed for at træne i træningscenter. - Jeg prøver at gå en tur hver dag og spise flere gange om dagen. (det kniber med noget) - Kost og motion (skridttæller) Hvis NEJ - Beskriv hvad du tror, er årsagen til dette: - jeg følte ikke at jeg kunne ændre særlig meget på min livsstil - min sygdom og almentilstand er blevet dårligere, ikke pga. På Vej. Har du noget nyt netværk på baggrund af forløbet med livsstilssamtalerne? Ja 55,6% Nej 44,4% Hvis JA - Beskriv: - fysioterapeuten og 3 sygeplejersker har været en enorm støtte - Jeg fortsætter i netværksgruppen på Hyldegården og er begyndt at komme sammen privat med en af de andre deltagere fra holdet. - Måske passe lidt bedre på sig selv - Vi mødes en gang om måneden og det er hyggeligt. - Vi har et super godt netværk

10 Hvad har Livsstilssamtalerne betydet for dig? - har fået det bedre - De fire livsstilssamtaler har været det hele værd - Det har fastholdt min motivation - at jeg har forsøgt at leve op til de mål som jeg aftalte med livsstilssygeplejersken - Selvom mit kondital er dårligt, har jeg alligevel fået mere selvtillid med hensyn til smidighed og styrke. - Teori forbedret en hel del dog har ens alder og dermed ens fysik ikke været hvad man havde håbet. - Hyggestunder og hvordan jeg kan ændre mig. - Tvivlspørgsmål som opstår, kan blive forklaret på en god måde. Hvad var grunden/grundene til at du ønskede at ændre livsstil? - fysisk bedre - få nogle nye idéer - jeg ville gerne lære at leve med det og således få det bedre - Jeg har tidligere deltaget i Lær at leve med en kronisk sygdom, hvor man bl.a. lagde meget vægt på motion. Dette bevirkede, at jeg fik det meget bedre, men når der så ikke er nogen der følger op på én, så falder man desværre langsomt tilbage igen. Derfor meldte jeg mig til På Vej for endnu engang at få det bedre. - Det har været meget svært at komme i gang med nogle aktiviteter, jeg håbede at dette livsstilskursus kunne sætte mig i gang og det lykkedes. - Evt. aldersmæssig sløvhed (tidlig bremsning) af aktiviteter - For at få det bedre - Bedre helbred Har du fået nogen ny viden om sundhed, som du vil bruge i fremtiden? - Maden - Ja, jeg spiser mindre frugt - Der var flere nye udfordringer i træningen, men især undervisningen bragte mange ting frem som kan bruges i fremtiden. - Jeg havde et ønske om at tabe mig, men efter besøg hos diætisten fik jeg at vide, at man som KOL patient har brug for noget at stå imod med, derfor skulle jeg ikke tabe mig, men sørge for at spise meget magert kød og magre mælkeprodukter. - Ja en del teorier. - Ja - Ja en hel del. Diagnose rådgivning dygtige piger Har det påvirket nogen i din omgangskreds/familie, at du har ændret/prøvet at ændre livsstil? - gode venner, har sagt at jeg har fået det bedre - alle har støttet mig i løbet af året - ifølge min familie har jeg ændret livsstil til det bedre

11 - Min familie føler absolut det har været positivt. - Nej jeg syntes ikke nok - Nej - Ja Har du nogle idéer til, hvordan det kan blive nemmere at ændre livsstil? - samtalerne - jeg vil gerne tage 2. del, forstået på den måde, at det ville være godt med en fortsættelse og hermed fastholdelse, netværksgruppen er ikke nok i sig selv - At holdet én gang om ugen fik 1 time på KLC. - At der var et tilbud om motion for os der bruger medicin, da det er meget begrænset hvilke muligheder vi har. Jeg kan f.eks. ikke gå 100 meter uden rollator eller iltflaske. - Vedlagte målsætningsskema synes jeg er godt, jeg tror jeg har fået det af Henriette. - Ja om man kunne blive yngre? - Handleplan Hvad synes du, har været det bedste ved livsstilssamtalerne? - gruppen - de 4 livsstilssamtaler med Henriette og deltagelse i fitness-timerne på KLC har haft størst betydning for mig - at jeg kunne tale frit fra leveren uden fordømmelse - at få gode råd - at blive inspireret til selv at få gode idéer - Motion så meget som muligt - inspiration til eftertanke, livet, døden og det der er værre! - At man får et godt forhold til sygeplejersker og føler derfor, at man bør gøre sit bedste for at forbedre sin livsstil. - Indsigt i egen stærke og svage sider. - Får en god snak omkring kost mm. Hvordan synes du, vi kan forbedre livsstilssamtalerne? - synes at det går fint - mindre teori - kan vist ikke blive bedre, men gerne flere samtaler - Jeg har været meget glad for samtalerne, men har ikke noget forslag lige nu, men jeg ville ønske at de fortsatte over en længere årrække. - Hvis det kan lade sig gøre, uden at forringe kurset, ville det måske være godt at reducere mængden af skriftligt materiale. - Evt. 1 gang månedlig samtale

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Ringsted september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Kontaktpersoner i Ringsted Kommune: Sundhedschef

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Livsstilskursus for kommunale medarbejdere 6 uger fra 18. maj til 28.juni 2014

Livsstilskursus for kommunale medarbejdere 6 uger fra 18. maj til 28.juni 2014 2014 Livsstilskursus for kommunale medarbejdere 6 uger fra 18. maj til 28.juni 2014 Tryghedspuljen Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Tryghedspuljen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Mandag d. 8. december 2014, Danmarks Lungeforening, Vejle Sygehus Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Iben Emilie Christensen, cand.scient.soc og projektleder

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Har du KOL? KOL. Tag kontrol over dit helbred www.helbredsprofilen.dk

Har du KOL? KOL. Tag kontrol over dit helbred www.helbredsprofilen.dk Har du KOL? KOL Tag kontrol over dit helbred www.helbredsprofilen.dk Et liv med KOL Et liv med KOL er ikke altid let, men med de rette hjælpemidler og den rette støtte kan du få et bedre liv med KOL. På

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere 2013 Livsstilskursus for jeres medarbejdere Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen tilbyder jeres ansatte et livsstilskursus

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Livsstilskursus til dig som medarbejder

Livsstilskursus til dig som medarbejder 2013 Livsstilskursus til dig som medarbejder Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen vil gerne som led i jobrotation tilbyde

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Livstilskursus for jeres medarbejdere. Kompetencefonden. Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering

Livstilskursus for jeres medarbejdere. Kompetencefonden. Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering 2014 Livstilskursus for jeres medarbejdere Kompetencefonden Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Kompetenceudvikling Livsstilshøjskolen tilbyder jeres

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1 WORKSHOP SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Skab balance i dit liv med pilates Jeg ser rigtig mange mennesker, som lever med evig stress. De har vænnet sig til det. De

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34)

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34) Fremmøde træning HOLD 1: Træningsgruppe, N=15 67-98% af træningen 89% i gennemsnit HOLD 2: Træningsgruppe, N=19 80-100% af træningen 92% i gennemsnit Kontrolgruppe, N=15 46-100% (6 på 100) 88% i gennemsnit

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

SEXLIVET KAN BLIVE GODT IGEN

SEXLIVET KAN BLIVE GODT IGEN Min erfaring er, at langt de fleste kan genoptage sexlivet i en eller anden form, og det øger livskvaliteten. For begge parter i forholdet. Martin Døssing, overlæge, Nordsjællands Hospital, Frederikssund

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere