1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d blev godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt."

Transkript

1 Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d kl hos Charlotte Til stede: Afbud: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Allan Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Maiken Dreier, samt bestyrelsessuppleant Kaj Pedersen. Bestyrelsessuppleant Peter Plett Dagsorden: Forhandling: 1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt: Kontingent 3. Konstituering af bestyrelsen konstituerede sig med posterne: Formand: Charlotte Lyrskov Næstformand: Allan Sørensen Sekretær: Inger Drengsgaard Kasserer: Jens Sørensen Medlem: Maiken Dreier 1. suppleant: Peter Plett 2. suppleant: Kaj Pedersen Første og anden suppleant blev valgt på generalforsamlingen. 4. Opfølgning på sidste referat Ingen bemærkninger. 5. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender Arbejdsdag (arr. baneudvalget) Dagen starter kl. 9. Der skal bl.a. lægges fliser foran agilityskuret, planeres baner, fjernes sten/grene og sættes hylder op i FH-skuret Hundemassage v. Karina Hartmann (arr. ) Der er arrangeret en ny massagedag. Tilmelding sker hos DGI-turnering agility 1. del (samt 2/6 og 19/9) Invitation er modtaget. Der kan tilmeldes via DGIs hjemmeside. Der ligger links på vores hjemmeside og Facebookgruppe. Sidste frist til første del er d. 24/4. Jens sender en nyhedsmail ud til medlemmerne om turneringerne i agility og rally samt Landstræf Arbejdsdag (arr. baneudvalget) Ingen bemærkninger

2 10.05 Klubmesterskab forår (arr. stævneudvalget) Arrangementet flyttes til senere evt. d. 21/6, da det ikke har været muligt at finde en agilitydommer DGI-turneringen i rally 1. del (samt 17/6 og 3/10) Der kan tilmeldes via DGIs hjemmeside. NB! vi skal have lavet et ekstra sæt nummerskilte, da det ene af de tre sæt ikke er komplet DAF-cup i Randers (arr. DAF Randers) Der laves PR på holdene. Der er ikke modtaget en invitation endnu DGI Landstræf (Se nedenfor i pkt. 6) DAF-cup efterår DAF Ålborg har trukket sig ud af samarbejdet angående DAFcuppen. Det blev besluttet at vi vil tilbyde at være arrangør i efteråret evt. d. 18/10, hvis vi kan finde en dommer. Inger skriver rundt for at informere de øvrige foreninger. Platformskursus Inger arbejder på at få planlagt et platformkursus m. Helle Kristensen. Målgruppen er trænerne. Hvis der er flere pladser, tilbydes de til deltagerne på rallyholdene. Foreningen betaler gebyr og kørsel til underviseren. 6. DGIs Landstræf Weekenden d / i Sorring v. STIF-hallen. DGI er arrangør, DAF Silkeborg og STIF er medarrangører. STIF lægger hal, bad/toilet, baner, resultattelt, højtalere, og cafeterie til samt el til camping, og står for mad, grill fredag aften, kontakt til brandmyndigheder, brandvagter, t-shirts, musik, opsætning af regler og afviklingen af rallykonkurrencerne og festaftenen. Vores opgaver: - Agilitykonkurrencerne (afvikling, hjælpere, forhindringer mm.) - Transport af agilityforhindringer (tur/retur) - Opsætning af baner - Program - Dyrlægevagt - Sponsorer - PR - Speaker - Resultater - Skilte Pris for udlejning af 2 agilitybaner i 2 dage blev aftalt til: I alt 2000 kr kr. i kørsel Vi skal også have købt minestrimmel og høm-høm-poser. DGI står for at lave invitation. Det er muligt at tilmelde sig 1 eller 2 dage.

3 Der afholdes et fællesmøde mellem STIF, DGI og os. Sponsorer aftales løbende, så vi ikke kontakter de samme. Første sponsor har allerede meldt sig; Karina Hartmann, som vil være på pladsen og tilbyde massage. Andre ideer kunne være Maxi Zoo og Dorit Johansen, som evt. kunne lave salgsstande. 7. Konfirmationer Det tjekkes om vi har nogle medlemmer, som skal konfirmeres i år. 8. Udvidelse/udbygning 1. Udvidelse af Hundehuset med depotrum og ekstra toilet 2. Overdækning og udvidelse af skuret på agilitybanen Status - Karen har sagt ja til etablering af toilet og depotrum - Forslagene blev godkendt på generalforsamlingen Handlingsplan - Der søges snarest om tilladelse til udvidelse af skuret hos kommunen (Allan og Karen digitalt). Forventet sagsbehandling er 4 uger. - Arbejdet med at lægge fliser foran agilityskuret og rydde det kommende depotrum påbegyndes på lørdag ved arbejdsdagen. - Det nuværende toilet repareres 9. Indkøb af forhindringer Tunnelholdere Vi ønsker at skifte alle de blå tunnelholdere. Der købes derfor 7 tunnelholdere à 2 sammensatte poser af typen Jenny bags via lotuseducation.se. De sættes sammen med velcro hen over tunnelen. Pris 290 svenske kr. pr. sæt. i alt ca kr. + fragt. De blå poser kan herefter få fjernet snorene og bruges til vippen eller til at støtte tunnellerne. Allan bestiller. Mørk pose Vi ønsker en mørk pose for at vænne hundene til dette. Tutti Pet har en pose med mørkt slæb til kr. inkl. moms + fragt. Hjul Der købes et nyt nedriveligt hjul, sammensat med magneter, ved Shop til dyr (pris kr.) samt et ekstra løst hjul, så vi kan skifte det hjul ud, vi allerede har. Det er meget svært at samle, når der går fra hinanden. Allan bestiller. Løse slalompinde Som foreslået på trænermødet d. 4/3 har vi brug for flere løse slalompinde for at kunne sætte større fokus på slalom på begynderholdene. Vi kikker efter evt. tilbud hos Netto eller lignende og køber 3 x 12 pinde, når det er muligt. 10. Hjemmesiden Vi ønsker at forny hjemmesiden både form og indhold. - Jens tjekker evt. mulighed for opsætning via CRM-system på webhotellet og mulighed for flere administratorer til forskellige undersider - Inger tjekker den nuværende sides tekst

4 - Målgrupperne er både nye og eksisterende medlemmer 11. DcH-resultatbøger Det er muligt at købe startbøger til agility via DcH Kjellerup. De vil dog gerne sikre sig, at de hunde der får en startbog har et vist niveau og at hundeførerne opfører sig ordentligt over for deres hund. Det blev aftalt at man skal være kvalificeret til at løbe let øvet efter vores interne resultatbog og have stillet op i en let øvet klasse, hvor både slalom og vippe indgår det er dog altid en konkret vurdering. Trænerudvalget får opgaven med at vurdere hunde og førere, som ønsker en startbog hos DcH Kjellerup. Prisen er 600 kr. for første hund og 100 kr. for følgende hunde. Bogen skal hentes personligt og der skal vises forsikring og vaccination 1 gang om året. Charlotte undersøger muligheden for også at kunne anskaffe sig en rallybog. 12. Nyt fra udvalgene : plæneklipperen er til service. Tøjudvalget: evt. kan der bestilles tøj her i foråret. Intet nyt fra aktivitetsudvalget, biblioteksudvalget, sponsorudvalget, stævneudvalget og trænerudvalget. 13. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: Hundemassage m. Karina Hartmann (arr. ) Der har i alt været 3 massagedage (12/2, 14/3 og 1/4), hvor vore medlemmer har kunnet får deres hunde masseret i Hundehuset. Mange har benyttet sig af tilbuddet og fået værdifuld hjælp Generalforsamling (arr. bestyrelsen) Generalforsamlingen forløb fint og der var masser af god debat og ideer fra deltagerne om forbedringer af vores forening. Godt foredrag om schweisshunde bagefter. Dog trak det lidt ud og nogle deltagere måtte gå før det var færdigt. NB! Vi skal huske at aftale hvem, der køber gave til foredragsholderen. 14. Orientering Nyt i Hundehuset - TV (42 tommer plasma) gave fra Peter Klitgaard - Lærred på fod gave fra Ole Nørgård - Skraldespandsstativ Jens sætter det ud i Hundehuset - To nye måtter indenfor og to metalriste udenfor (Allan) Maxi-Zoo Der er mulighed for at træne indendørs på Maxi-Zoos lager. Dette skal dog foregå i åbningstiden og aftales på forhånd med lederen af butikken. Måske en ide for hvalpe-, FH- og rallyholdene. Nyt føl Anne Klitgaard (Martha og Pi) er startet som føl på FH-holdet.

5 15. Tilføjede punkter Kontingent Returnering af kontingent: Det blev diskuteret om medlemmer, som er forhindret i at deltage i træningen, skal have deres kontingent helt eller deltvist retur. Det blev besluttet at vi som udgangspunkt ikke betaler kontingent retur, men evt. kan nedsætte kontingentet i næste sæson. Kontingent når man starter midtvejs: Hold der starter i april betaler fuldt halvårligt kontingent. Starter man f.eks. 1-1½ måned før sæsonafslutning kan kontingentet reduceres. For sent betaling af kontingent: Hvis folk ikke betaler kontingent inden for rimelig tid efter træningsstart meddeles de at de ikke kan komme til træning inden kontingentet er betalt. Charlotte fik opgaven med at give evt. medlemmer mundtlig besked. 16. Til trænermødet/udvalg Pkt. 5. PR for kommende stævner. 17. Næste møde Onsdag d. 2. september kl hos Allan Onsdag d. 2. december kl hos Jens 18. Eventuelt Ingen bemærkninger. Slut Referent Dagsorden udsendt Mødet sluttede. kl (hvorefter der var kaffe). Inger L. Drengsgaard 1. udgave d. 10/4 2015, 2. udgave d. 17/ Bilag vedlagt: Aktivitetskalender 2015 pr. 17/4 2015

6 Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2015 (revideret d ) Dato Kl. Aktiviteter 2015 Arrangør Tors Fre Man Søn Tirs Tirs Evt. søn Weekend Evt. søn Opvarmning af din hund (for rallyholdene) m. Karina Hartmann i Hundehuset/FH-banen Hos Inger Hundemassage m. Karina Hartmann Generalforsamling og foredrag om schweisshunde Medborgerhuset, sal C, Bindslev Plads, Silkeborg Trænermøde Hundemassage m. Karina Hartmann Hundemassage m. Karina Hartmann Hos Charlotte Hundemassage m. Karina Hartmann DGI-turnering Agility 1.del (16.45) Hos DcH Herning, Nakskovvej 15, Herning DGI-turnering Rally 1. del (16.45) Hos DcH Bjerringbro, Skibelundvej 71, Bjerringbro DGI-turnering Agility 2.del (16.45) Hos DcH Herning, Nakskovvej 15, Herning DAF-cup I Randers DGI-turnering Rally 2. del (16.45) Hos DAF Silkeborg, Viborgvej 77, Silkeborg Klubmesterskab forår DGI Landstræf v. STIF, Sorring Hos Allan 8.30 DGI-turnering Agility 3.del (8.00) Hos DAF Silkeborg, Viborgvej 77, Silkeborg 8.30 DGI-turnering Rally 3. del (8.00) DcH Kjellerup, Sindingsgade 52, Kjellerup DAF-cup På træningspladse Trænerudvalget DAF Randers Stævneudvalget DGI STIF/DAF Silkeborg DAF Silkeborg

7 Søn Jule-klubmesterskab på træningspladsen Julefrokost for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl Hos Jens Stævneudvalget Maiken

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Velkommen til sæsonen 2012

Velkommen til sæsonen 2012 2012 Velkommen til sæsonen 2012 Kære interessenter i tennisklubben Året 2011 blev det første, hvor vi i foreningen for alvor mærkede afmatningen inden for tennis. Mange andre klubber har meldt om store

Læs mere