Vejledning til indtastning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til indtastning."

Transkript

1 Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning vedr. ansøgninger om en erindringsmedalje fra soldater bosat syd for Kongeågrænsen... 4 Tillæg til ansøgninger om erindringsmedalje fra emigrerede veteraner... 6 To ansøgninger på samme billede... 6 Vejledning til indtastning af pleje- og fødselsstiftelsens protokoller... 7 Flere navne på samme side... 8 Fra start til færdigindtastet

2 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje Når du indtaster ansøgningerne til en erindringsmedalje, skal du overholde nedenstående regler. Bemærk også at der for de sønderjyske ansøgninger gælder særlige regler (se side 5). 1. Al tekst skal transskriberes. Også selvom der forekommer gentagelser og oplysninger der kan virke irrelevante. 2. Er dokumentet en forside, bagside, tom eller evt. brevet om bevillingen af en erindringsmedalje (gælder særligt for de sønderjyske ansøgninger), markeres dette ved at sætte mærke i feltet ja. Indtastningen kan nu gemmes, uden af du skal udfylde obligatoriske felter. 3. Navne på personer skrives som angivet. Det vil sige: stavemåder bevares, selvom de kan forekomme forkerte. Anvender ansøgeren sin bopæl som navn skrives det angivne stednavn også i navnefeltet. 4. Stednavne (sogne, amter, herreder byer mv) skrives i forhold til moderne retstavning. Fx skal Kjøbenhavn ændres til København og Veile til Vejle. Er du i tvivl om et stednavn kan du evt. søge det på Stednavnsudvalgets hjemmeside. Du kan også læse mere om reglerne for dansk retstavning På Dansk Sprognævns hjemmesider. 5. Al anden tekst i dokumentet indtaster du som skrevet af ansøgeren, selvom stavningen kan forekomme forkert. 6. Alle titulationer skrives ifølge dansk retsstaving og med stort. Fx Husmand, Gårdmand samt miltære titulationer. Undtagelse: anvender ansøgernen titlen menigmand som grad skrives Menig mand. 7. Militære enheder skrives ifølge dansk retstavning. F.eks. skrives infanteri regimenet Infanteriregiment. 8. Militære enheder skrives med stort og i et ord: Fx. skrives 1 th infanteri regiment 7 th Compagni som 1. Infanteriregiment 7 th Kompagni. Er du i tvivl kan du evt. læse mere på Den Danske Ordbog. 9. Anvendte forkortelser i dokumentet indtaster du som skrevet i ansøgningen. Ønsker du at skrive forkortelsen ud, hvilket du er meget velkommen til, angiver du dette i parentes. Fx kan du hvor ansøgeren har skrevet HMD skrives HMD (Husmand) i transskriptionsfeltet. 10. UDTAGELSE: Skriver ansøgerne No 234 som tjenestenummer transskriberes dette til: Nr 234. Se i øvrigt ovenstående punkt Datoer indtaster du, som de står i dokumentet. Med mindre andet er angivet. Eksempelvis beder vi i ansøgningerne til en erindringsmedalje om, at du altid skriver ansøgernes fødselsdato i særligt datoformat således at fx 2. august 1834 indtastes som Anvender ansøgeren 'ligeså', 'ibid', do, II, for at fortælle svaret er identisk med det foregående svar, gentager du hele ordlyden fra det felt ansøgeren henviser til. 13. Kan du ikke læse en sætning eller et enkelte ord i en sætning skriver du [kanikkelæses]. 14. Felter markeret med rød stjerne * er obligatoriske, og skal udfyldes. Tomme felter og manglende svar Kan du ikke udfylde et obligatorisk felt (felter markeret med rød stjerne *), fordi ansøgeren ikke har svaret på spørgsmålet, sætter du et flueben i feltet Tomt felt. Husk at et tomt felt ikke kan tolkes som et nej, en henvisning til et forudgående svar eller et ja. Se punkt nr. 11 Forkert placerede besvarelser Du vil støde på ansøgninger, hvor ansøgeren er kommet til at skrive svarene på flere spørgsmål i et enkelt felt. For eksempel kan ansøgere til spørgsmålet Ved hvilken afdeling tjente De dengang? skrevet 1. infanteri Regiment, 7. kompagni, nr Dette svar indeholder svaret på tre spørgsmål. Du skal derfor dele og indtaste svaret i de rigtige felter. I dette eksempel skal: Infanteri Regiment indtastes i feltet Afdeling (institution). Se i øvrigt ovenstående punkt Kompagni indtastes i feltet Kompagni, eskadron eller batteri. 3. Nr. 578 indtastes i feltet Tjenestenummer 2

3 Anden tekst i dokumentet: Ansøgerne skriver ofte forskellige bemærkninger i siden eller nederst på ansøgningsskemaet. Disse bemærkninger har stor værdi og skal indtastes i feltet Yderligere bemærkninger i dokument. Hvis ansøgeren ikke har anvendt et skema. Ikke alle ansøgere anvendte det officielle ansøgningsskema. Du støder derfor på ansøgninger, der er skrevet i brevform. I disse tilfælde indtaster du minimum ansøgernes Navn. Er der i teksten korrespondere med svarmulighederne i felterne registreres disse. Se eksemplet se Figur 1 i Tillægget til de sønderjyske ansøgninger. Resten af ansøgningen indtastes i feltet Yderligere bemærkninger i dokument. Indtasterens bemærkninger Har du bemærkninger til dokumentet eller din indtastning, skal du bruge feltet Indtasterens bemærkninger. Hvilket også gælder, hvis du har baggrundsviden om den aktuelle ansøgning eller ansøgeren selv. Du skal være opmærksom på at dine bemærkninger, vil blive synlige på hjemmesiden. Har du kommentarer til vores vejledning, hører vi meget gerne fra dig. Du kan enten skrive til os på eller ringe på Husk også at du kan finde svar og stille spørgsmål på vores Facebook side. Klik her 3

4 Tillæg til indtastningsvejledning vedr. ansøgninger om en erindringsmedalje fra soldater bosat syd for Kongeågrænsen Mht. retstavning, forkortelser, tomme felter mv., følges de almindelige retningslinjer for indtastning af ansøgningerne til en erindringsmedalje (se side 1). Ansøgningerne fra de sønderjyske veteraner er dog på væsentlige punkter anderledes i deres opbygning, hvorfor der gælder særlige regler og undtagelser for indtastningen af de sønderjyske ansøgninger. Hvilket samlet set måske gør indtastningsarbejdet en smule mere udfordrende. Den anderledes struktur betyder også, at reglen, om at al tekst skal indtastes (se punkt 1), kan afviges. De sønderjyske ansøgere har, som tilfældet var nord for kongeågrænsen, nemlig ikke alle anvendt det samme ansøgningsskema. De har derimod benyttet to forskellige ansøgningsskemaer. Årsageren hertil er ikke dog klar. For det andet, optræder der i de sønderjyske ansøgninger spørgsmål og svar, der ikke genfindes i de kongerigske ansøgninger og omvendt. Eksempelvis om ansøgeren var dansk eller prøjsisk undersåt. Endelig har en del af ansøgerne ikke anvendt et af de to officielle skemaer men derimod indsendt ansøgningen som en forløbende tekst - brevform (se Figur 1). Der er således, i alt, tale om tre typer af ansøgningsskemaer, der alle skal rummes i den samme indtastningsformular. For at opnå de mest fyldestgørende resultaler, når der til sin tid skal søges i materialet, har vi valgt, at man under indtastningen, hvilket særligt gældende ansøgningerne i brevform, skal finde så mange at standartsvarende i teksten og derefter skrive dem ind i formularen. Som minimum skal ansøgernes navn registreres. Figur 1 er et eksempel på en sådan ansøgning. De røde understregninger viser, hvilke oplysninger der skal registreres. Figur 1 4

5 Understregningerne i Figur 1 registreres som følger: Navn: Søren Hansen Aagaard År for krigsdeltagelse: 1850 Afdeling (f.eks. Regiment): 3. Dragonregiment Kompagni, eskadron mv. : 2. Eskadron Tjenestenummer: 110 Rang: Dragon Nuværende bopæl: Kastrup, Gram Gods Undersåt: Udfyldes ikke. Der sættes kryds i feltet Tomt Felt Sted: Kastrup Dato: 22. februar 1876 Bemærk at svar og anden tekst i ansøgningen skrives i Yderligere bemærkninger, hvilket nok bliver særlig aktuelt for netop de sønderjyske ansøgninger. Har du kommentarer til vores vejledning, hører vi meget gerne fra dig. Du kan enten skrive til os på eller ringe på Husk også, at du kan finde svar og stille spørgsmål på vores Facebook side. Klik her 5

6 Tillæg til ansøgninger om erindringsmedalje fra emigrerede veteraner På samme måde som med de sønderjyske ansøgninger, gælder der nogle særlige retningslinjer for ansøgninger fra emigranter, som du skal være opmærksom på. Registrering af ansøgninger i brevform For stor del af ansøgningerne fra de emigrerede soldater gælder det, at ansøgerne ikke har anvendt et officielt ansøgningsskema - men derimod har ansøgt Krigsministeret om en medalje pr. brev. Det vil derfor også høre til sjældenhederne, at vi finderpræcis de samme oplysninger i de enkelte ansøgninger: Fødselsår, rang, lazaret mv.. Det betyder også, at du vil kunne støde på fantastiske levnedsberetninger. Her ses f.eks. Jens Henningsens fortælling om alle de ulykkeligheder han måtte stå igennem efter krigen. Du kan læse hans beretning her: side 1 side 2 side 3 For at registrere ansøgningerne i brevform bliver du nødt til at sakse de relevante oplysninger ud af den enkelte ansøgning, og registrere dem i de tilhørende felter i indtastningsformularen. På Figur 1 ser du et eksempel på en ansøgning i brevform, og hvilke oplysninger (markeret med rød), du skal indtaste. Ansøgerens navn SKAL indtastes. To ansøgninger på samme billede I de oversøiske ansøgninger vil du finde ansøgninger der er udfyldt på et A5-skema. Registrering af ansøgninger i en repeterbar indtastningsformular Det nye format har også medført, at der i forbindelse med scanningen er to A5 ansøgninger på ét billede (se Figur 2). Vi har derfor været nød til udvikle en ny type indtastningsformuler, der er, som vi kalder det, repeterbar. Hvilket blot dækker over, at du har mulighed for at registrere to ansøgninger uden og skulle klikke gem/næste. Sådan gør du: Indtast det øverste kort i den åbne formular. Når du har registeret kortet klikker du på knappen Indtastningen vil herefter klappe sammen hvilket illustreres med en vandret pil:.. Ønsker du senere se indtastningen igen klikker du blot på den vandrette pil der ændres til Når den første indtastningsformular er klappet sammen åbnes der automatisk en ny formular identisk med den første. Indtast seddel nummer to her. Figur 2 Når begge ansøgningskort er indtastet, klikker du gem dokument, hvorefter dine indtastninger sendes videre til korrekturlæsning. Du kommer herefter til den næste ledige ansøgning i samme serie. Vi anbefaler at du indtaster begge ansøgninger, men det står dig også frit for blot at indtaste den ene af de to ansøgninger. Din indtastning bliver korrekturlæst, men billedet vil få status som delvis indtastet. Den der afslutter registeringen tildeles pointet. Har du spørgsmål til indtastningen af de skandinaviske og oversøiske ansøgninger, er du selvfølge meget velkommen til at kontakte os, eller skrive dit spørgsmål på tastesupportsiden. 6

7 Vejledning til indtastning af pleje- og fødselsstiftelsens protokoller Sidst opdateret i juni 2015 Når du indtaster fødsels- og plejestiftelsens protokoller, skal du overholde nedenstående regler. Bemærk også at der for de sønderjyske ansøgninger gælder særlige regler (se side 5). 1. Er dokumentet en forside, bagside, tom mv. markeres dette ved at sætte mærke i feltet ja. Indtastningen kan nu gemmes, uden af du skal udfylde obligatoriske felter. 2. Felter markeret med rød stjerne * er obligatoriske, og skal udfyldes. 3. Navne på personer skrives som angivet. Det vil sige: stavemåder bevares, selvom de kan forekomme forkerte. Anvender ansøgeren sin bopæl som navn skrives det angivne stednavn også i navnefeltet. 4. Stednavne (sogne, amter, herreder byer mv) skrives i forhold til moderne retstavning. Fx skal Kjøbenhavn ændres til København og Veile til Vejle. Er du i tvivl om et stednavn kan du evt. søge det på Stednavnsudvalgets hjemmeside. Du kan også læse mere om reglerne for dansk retstavning På Dansk Sprognævns hjemmesider. 5. Al anden tekst i dokumentet indtaster du som skrevet af ansøgeren, selvom stavningen kan forekomme forkert, forekomme gentagelser og oplysninger der kan virke irrelevante. 6. Alle titulationer skrives ifølge dansk retsstaving og med stort. Fx Husmand, Gårdmand, Tjenestepige mv. 7. Anvendte forkortelser i dokumentet indtaster du som skrevet i ansøgningen. Ønsker du at skrive forkortelsen ud, hvilket du er meget velkommen til, angiver du dette i parentes. Fx kan du hvor ansøgeren har skrevet HMD skrives HMD (Husmand) i transskriptionsfeltet. 8. Datoer indtaster du, som de står i dokumentet. Med mindre andet er angivet. 9. Anvender ansøgeren 'ligeså', 'ibid', do, II, for at fortælle svaret er identisk med en forudgående bemærkning, gentager du hele ordlyden fra det felt ansøgeren henviser til. 10. Kan du ikke læse en sætning eller et enkelte ord i en sætning skriver du [kanikkelæses]. Tomme felter og manglende svar Kan du ikke udfylde et obligatorisk felt (felter markeret med rød stjerne *), sætter du et flueben i feltet Tomt felt. Husk at et tomt felt ikke kan tolkes som et nej, en henvisning til et forudgående svar eller et ja. Se punkt nr. 11 Dine bemærkninger Har du bemærkninger til dokumentet eller din indtastning, skal du bruge feltet Indtasterens bemærkninger. Du skal være opmærksom på at dine bemærkninger, vil blive synlige på hjemmesiden. Anden tekst i dokumentet: Tekst i dokumentet der ikke knytter sig til en specifik post, men som kan hav stor værdi og skal indtastes i feltet Yderligere bemærkninger i dokument. 7

8 Flere navne på samme side På hver side i fødsels- og jordmoderprotokollerne er typisk nævnt mellem 12 og 30 kvinder. Rent teknisk vil de sige at hvert billede indeholder mellem en og mange poster. Vi har derfor været nød til udvikle en ny type indtastningsformuler, der er, som vi kalder det, repeterbar. Hvilket blot dækker over, at du har mulighed for at registrere mellem en og mange poster på i samme indtastningsformular. Vejledning til indtastning af flere sektioner(poster) på en side: Indtast den første sektion Når du har registeret kortet klikker du på knappen Indtastningen vil herefter klappe sammen, hvilket illustreres med en vandret pil: Ønsker du se indtastningen igen klikker du blot på den vandrette pil der ændres til Ønsker du at fjerne en sektion, for eksempel hvis den samme person er blevet tast to gane, klikker på knappen fjern sektion nederst i den åbne sektion Når samtlige poster på siden er indtastet, klikker du gem dokument, hvorefter dine indtastninger sendes videre til korrekturlæsning. Du kommer herefter til den næste ledige ansøgning i samme serie. Vi anbefaler at du indtaster samtlige poster på en side. Men det står dig selvfølgelig frit for blot at indtaste de poster der har din interesse. Din indtastning bliver korrekturlæst, men billedet vil få status som delvis indtastet. Den der afslutter registeringen tildeles pointet. Har du spørgsmål til indtastningen af de skandinaviske og oversøiske ansøgninger, er du selvfølge meget velkommen til at kontakte os, eller skrive dit spørgsmål på tastesupportsiden. Har du kommentarer til vores vejledning, hører vi meget gerne fra dig. Du kan enten skrive til os på eller ringe på Husk også at du kan finde svar og stille spørgsmål på vores Facebook side. Klik her 8

9 Fra start til færdigindtastet Sidst opdateret i okt Fra et dokument bliver lagt ud til indtastning, til det præsenteres som færdigtransskriberet, skal det igennem fire led. Se evt. illustrationen på næste side. Vi har valgt denne proces for dermed at sikre den højeste kvalitet af vores fælles indsats. Alle dokumenter er selvfølgelig synlige for alle gennem hele processen, og dine indtastninger kan læses af alle fra det øjeblik, du klikker gem dokument 1. Dokumenter med status af transskriber er ledige og kan åbnes og indtastes af alle der er tilmeldt en samling. For eksempel samlingen Krigene 1848 og Du behøver ikke at vælge det første ledige dokument på listen, men kan frit vælge mellem samtlige ledige dokumenter. Du kan vælge at indtaste et dokument fra start til slut og derefter klikke på gem dokument. Eller du kan vælge at indtaste noget af dokumentet og derefter gemme din indtastning som kladde: gem som kladde. Dokumenter der enten er ved at blive indtastet eller gemt som kladde optræder som optaget. En kladde tilhører dig, og den kan ikke redigeres af andre, fra det øjeblik du klikker på gem som kladde og 24 timer frem. Herefter låses dokumentet automatisk op, og får igen status som delvis indtastet med mindre du indenfor de 24 timer har været inde og gemme din indtastning som kladde. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange du kan gemme en indtastning som kladde. 2. Når du er færdig med at indtaste et dokument og derefter klikker gem dokument, sendes du videre til næste ledige dokument, mens din indtastning sendes til en korrekturlæser. Indtastninger der ikke er læst korrekturlæste er markeret som mangler korrektur. Indtil dine indtastninger er blevet korrekturgodkendt, kan kun du og korrekturlæserne åbne og foretage ændringer i din indtastning. 3. Vi kan alle blive i tvivl om, hvad der står dokument, alle laver slåfejl og fire øjne er bedre end to. Derfor bliver der læst korrektur på alle indtastninger. Når dine indtastninger er blevet korrekturgodkendt er indtastningen, kan du ikke længere redigere i din indtastning. Også korrekturlæsere har mulighed for at gemme en indtastning som kladde. Indtastninger der er gemt af en korrekturlæser har også status af optaget og kan kun redigeres af den korrekturlæser, der har gemt indtastningen som kladde. En korrekturlæser kan efter samme regler som i indtastningen gemme en kladde i 24 timer (se punkt 1). 4. Når en indtastning er korrekturgodkendt, kan indtastningen kun ændres af en redaktør. Det vil sige de projektansvarlige medarbejdere på Rigsarkivet. Normalt vil redaktøren kun blive opmærksomme på fejl, hvis en gæst på hjemmesiden gør os opmærksom på fejlen. Herefter kan redaktøren vælge at rette fejlene selv, eller genåbne dokumentet og give det en status af delvis indtastet eller mangler korrektur. 9

10 Ledig Optaget Delvis indtast et Mangler korrektur Færdig 10

Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller

Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller - vejledning til indtastning Version 4.1b Indhold Vejledning til indtastning af Pleje- og Fødselsstiftelsens protokoller... 2 Flere navne på samme side... 3 Fra

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer)

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) (version 6, februar 2016) Når du indtaster slavelister, skal du overholde nedenstående regler: 1. Er dokumentet en forside, bagside eller

Læs mere

Vejledning til indtastning af de alfabetiske lister

Vejledning til indtastning af de alfabetiske lister 1 Vejledning til indtastning af de alfabetiske lister Version 2, sidst opdateret i 25.5. 2016 De alfabetiske lister svarer stort set til lægdsrullerne og indeholder oplysninger om værnepligtige mænd. Listerne

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster Vejledning Kom godt i gang som frivillig indtaster RIGSARKIVET SIDE 2 Bliv frivillig Denne vejledning er skrevet til dig, der har lyst til at gøre en indsats som frivillig og skrive af fra historiske dokumenter,

Læs mere

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer Vejledning i de nye indrejseregler til USA Den 12. januar 2009 trådte de amerikanske myndigheders nye indrejseprogram, Electronic System for Travel Authorization (ESTA) i kraft. Dette betyder at alle rejsende

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 5, sidst opdateret i november 2015

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 5, sidst opdateret i november 2015 Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 5, sidst opdateret i november 2015 Indhold Indtastningsvejledning til Kopibog for skrivelser til kongen... 1 Indtastningsvejledning til Matrikler

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal Registrering - sordre Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Opret serviceregistrering og afmeld på en sordre. Anvendelse: Ved behov for afmelding af ydelser/arbejder Bemærk: En afmelding på

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder Billedregistrering Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder 1 STAMKORT Arkibas foreslår selv næste ledige nummer. Nummeret kan overskrives/

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ARBEJDSTID 10 ANSØGNINGSMETODE 11 ANSØGNINGSDATO

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Ny ansøgning... 2 Prøvepakninger til Lægemiddelstyrelsen... 4 Sådan modtager du henvendelser fra Lægemiddelstyrelsen... 5 At svare

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop Vejledning i brug af BI-Håndbold Webshop Indholdsfortegnelse: Side Forord 3 1. Oprettelse af ny bruger / nyt medlem 4-5 2. Log ind i webshoppen 6-8 3. Betale kontingent (handle i webshoppen) kræver at

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning Indholdsfortegnelse Log-in Landbrugsinberetning.dk...s.1 Føring af elektronisk sprøjtejournal (frivilligt)...s.3 Indberetning (obligatorisk)...s.18 o Nulindberetning...s.19

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger. Ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som fortsat skal vurderes af indledningsvist indstillingsudvalget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). Såfremt en ansøger har brug for hjælp

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Brug kalenderen: Ud for de felter, hvor du skal angive en dato, ligger der en kalender, du kan benytte i stedet for at skrive selve datoen

Brug kalenderen: Ud for de felter, hvor du skal angive en dato, ligger der en kalender, du kan benytte i stedet for at skrive selve datoen INDHOLD: 1. Først lige et par tips...side 1 2. Ja, jeg har haft arbejde som lønmodtager m.v....side 3 3. Ja, jeg har fået feriepenge...side 6 4. Ja, min pension er blevet reguleret i perioden...side 7

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger.

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. I menuen til venstre på forsiden klikker du på menupunktet Medlemssider: Så kan du logge ind på medlemssiderne i felterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Vejledning til ReAp på Health

Vejledning til ReAp på Health Vejledning til ReAp på Health Vejledningen, der er gældende fra den 1. september 2016, indeholder følgende oplysninger: 1. Introduktion 2. Forsiden i ReAp 3. Oprettelse af ny ansøgning i ReAp 4. Når et

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Brugeroprettelse... 3 Region Syddanmark:... 3 Region Midtjylland:... 3 Region Hovedstaden og Region Nordjylland:... 3 Fornyelse af log in... 3 Ændring

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere