Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09"

Transkript

1 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker - lavt blodsukker - ulykkesforsikring Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober Bekendtgørelse: Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 1, 5 og 6 Resumé: Udgifter til druesukker og juice i forbindelse med lavt blodsukker/følingstilfælde skulle efter en konkret vurdering medtages ved beregningen af merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes. Udgift til tegning af ulykkesforsikring kunne derimod ikke medregnes, da den ikke kunne anses for en nødvendig merudgift. Kommunen skulle lave en ny beregning af merudgifterne på grundlag af ansøgers egne blodsukkermålinger og oplysninger om antal tilfælde af lavt blodsukker, samt oplysninger fra behandlende læge. Der blev lagt vægt på, at ansøger jævnligt havde tilfælde af insulinføling, hvor hun havde behov for at regulere sit blodsukker med sukkerpræparater. Der blev endvidere lagt vægt på, at det af Servicestyrelsens rapport fra om diabeteskost fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er indregnet udgifter til sukkerpræparater. Afgørelse: Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om merudgifter til druesukker og juice og tegning af ulykkesforsikring Resultatet er Du er ikke berettiget til dækning af merudgifter til tegning af ulykkesforsikring Du er berettiget til at få dine merudgifter til druesukker og juice i forbindelse med lavt blodsukker/følingstilfælde medtaget ved beregningen af dine merudgifter A Kommune skal lave en ny beregning af dine merudgifter på grundlag af dine blodsukkermålinger og dine oplysninger om antal tilfælde af lavt blodsukker, samt oplysninger fra behandlende læge Det betyder, at vi tiltræder Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY afgørelse vedrørende merudgifter til tegning af ulykkesforsikring, og at vi ændrer nævnets afgørelse vedrørende merudgifter til druesukker og juice. Begrundelsen for afgørelsen vedrørende merudgifter til tegning af ulykkesforsikring Vores begrundelse for afgørelsen er, at din merudgift i form af pristillæg ved din nuværende ulykkesforsikring i X forsikringsselskab ikke en nødvendig merudgift. Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Vi har lagt til grund, at du i forbindelse med din nuværende ulykkesforsikring betaler et pristillæg, fordi forsikringen dækker sukkersygefølger efter et ulykkestilfælde.

2 Vi har lagt vægt på, at din merudgift i form af pristillæg ved den tegnede ulykkesforsikring ikke er en nødvendig merudgift. Vi har lagt vægt på, at der ydes gratis hjælp i sundhedssektoren til behandling af eventuelle skader. En ulykkesforsikring er en frivillig forsikring, som alene yder en ekstra økonomisk kompensation, som følge af en skade. Vi har videre lagt vægt på, at sociallovgivningen giver mulighed for at dække eventuelle forsørgelsesmæssige behov og behov for anden hjælp i tilfælde af alvorlige skader. Begrundelsen for afgørelsen vedrørende merudgifter til juice eller druesukker Vores begrundelse for afgørelsen er, at det efter en konkret og individuel vurdering findes godtgjort, at du har nødvendige, særskilte merudgifter til druesukker eller juice. Vi har lagt vægt på de lægelige oplysninger i sagen sammenholdt med dine oplysninger om, at du jævnligt har tilfælde af insulinføling, hvor du har behov for at regulere dit blodsukker med sukkerpræparater. Vi har dernæst lagt vægt på Servicestyrelsens undersøgelse/rapport fra om diabeteskost. Af rapporten fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er taget højde for/indregnet udgifter til sukkerpræparater. Der er heller ikke skelnet mellem type 1 og type 2 diabetikere, og der er ikke taget hensyn til udgifter, som specielt type 1 diabetikere har i form af udgifter til druesukker, juice eller andre produkter, som anbefales. Det fastslås dog i rapporten, at juice og druesukker kan være relevant særligt for type 1 diabetikere til behandling af anfald med lavt blodsukker. På baggrund af rapportens indhold, de lægelige udtalelser i sagen og dine egne oplysninger finder vi det således sandsynliggjort, at det er nødvendigt for dig at regulere dit blodsukker ved hjælp af druesukker eller juice, og det i et omfang, der ligger ud over, hvad andre ikke-handicappedes almindelige forbrug af sukkerpræparater er. Vi har lagt til grund, at sukkerpræparater i tilfælde af lavt blodsukker normalt ikke ydes som en del af behandlingsindsatsen overfor diabetikere. Du har derfor særskilte merudgifter hertil. Bemærkninger til klagen Du mener, at Ankestyrelsens Principafgørelse nr. C har baggrund i en tidligere rapport vedrørende diabeteskost, hvor udgifter til juice og druesukker var indregnet i kosten. Dette er ikke tilfældet i den nye rapport fra , hvilket fremgår af rapporten, side 49. Du henviser til et brev fra din egen læge om at det er nødvendigt for dig at have juice eller druesukker på sig for at forebygge hypoglykæmi. Du har oplyst, at du vil miste den samlerabat, du har ved at have alle dine forsikringer i et forsikringsselskab. Vi henviser til begrundelserne for vores afgørelse. Oplysninger i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen Nævnets afgørelse af 2. oktober 2009 Klagen til Ankestyrelsen af 26. oktober 2009 Nævnets genvurdering Diabetesforeningens brev af 20. oktober 2009 Sagsfremstilling A Kommune gav afslag på fortsat bevilling af merudgifter efter servicelovens 100. Begrundelsen var, at dine årlige godkendte merudgifter ikke oversteg bagatelgrænsen på kr. årligt. Det blev i afgørelsen præciseret,

3 at den ansøgte merudgift til dækning af ulykkesforsikring ikke var en nødvendig merudgift, da du kunne tegne en sådan forsikring gennem K Gruppeforsikring, hvor den ikke kostede mere end almindelige ulykkesforsikringer. Dine merudgifter til juice og druesukker kunne heller ikke godkendes, da du ikke i væsentlig grad adskilte dig fra andre diabetikere med hensyn til regulering og behandling. Udgiften til juice og druesukker ansås som værende inkluderet i beløbet, som ydes til kost med specialvarer. Kommunen henviste til Ankestyrelsens Principafgørelse nr. C-28-05, samt til Servicestyrelsens undersøgelse af merudgifter til diabeteskost Det Sociale Nævn stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet fandt det efter en konkret og individuel vurdering ikke godtgjort, at du havde nødvendige merudgifter til druesukker eller juice. Det var således ikke sandsynliggjort, at det var nødvendigt for dig at regulere dit blodsukker ved hjælp af druesukker. Nævnet fandt det heller ikke sandsynliggjort, at du havde merudgifter til ulykkesforsikring i forhold til andre på samme alder. Det kunne i den forbindelse ikke tillægges vægt, at dine andre forsikringsudgifter ville blive højere, hvis du skiftede forsikringsselskab. Du har klaget over nævnets afgørelse. I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du har nødvendige merudgifter til tegning af ulykkesforsikring og til druesukker og juice. Du henviser til et brev fra din egen læge om at det er nødvendigt for dig at have juice eller druesukker på dig for at forebygge hypoglykæmi. Du har oplyst, at du ikke kan tegne af hundeforsikring og sundhedsforsikring til hunde gennem K Gruppeforsikring, at K Gruppeforsikring ikke er konkurrencedygtige vedrørende indboforsikring, og at du vil miste den samlerabat, du har ved at have alle dine forsikringer hos X forsikringsselskab. Nævnet har ved genvurdering bemærket, at der ikke ved klagen var fremkommet nye oplysninger, der kunne give grundlag for at ændre afgørelsen. Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

4 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetes - druesukker - juice - lavt blodsukker Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober Bekendtgørelse: Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 5 og 6 Resumé: Udgifter til druesukker eller juice til regulering af lavt blodsukker skulle efter en konkret vurdering indgå ved beregning af nødvendige merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes. Afgørelsen om størrelsen af merudgifter til druesukker eller juice skulle træffes efter at have indhentet lægelige oplysninger og blodsukkermålinger om hyppigheden af de tilfælde, hvor ansøger havde lavt blodsukker. Der blev lagt vægt på, at juice og druesukker kan være relevant for personer med insulinkrævende diabetes til regulering af tilfælde med lavt blodsukker. Der blev endvidere lagt vægt på, at det af Servicestyrelsens rapport fra om diabeteskost fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er indregnet udgifter til sukkerpræparater. Note:Denne afgørelse afløser Principafgørelserne C og C Afgørelse: Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om merudgifter til druesukker eller juice Resultatet er Dine udgifter til druesukker eller juice i forbindelse med lavt blodsukker/følingstilfælde skal indgå ved beregningen af dine merudgifter. A kommune skal træffe afgørelse om dine merudgifter efter at have indhentet lægelige oplysninger og blodsukkermålinger fra dig selv om hyppigheden af de situationer, hvor du har lavt blodsukker/følingstilfælde. Vi er således kommet til et andet resultat end Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY vedrørende merudgifter til druesukker og juice. Begrundelsen for afgørelsen Ankestyrelsens begrundelse for afgørelsen er, at det efter en konkret og individuel vurdering findes godtgjort, at du har nødvendige, særskilte merudgifter til druesukker eller juice. Vi har lagt vægt på oplysningerne i sagen sammenholdt med dine oplysninger om, at du jævnligt har tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har behov for at regulere dit blodsukker med sukkerpræparater. Vi har dernæst lagt vægt på Servicestyrelsens undersøgelse/rapport fra om diabeteskost. Af

5 rapporten fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er taget højde for/indregnet udgifter til sukkerpræparater. Der er heller ikke skelnet mellem type 1 og type 2 diabetikere, og der er ikke taget hensyn til udgifter, som specielt type 1 diabetikere har i form af udgifter til druesukker, juice eller andre produkter, som anbefales. Det fastslås i rapporten, at juice og druesukker kan være relevant særligt for type 1 diabetikere til behandling af tilfælde af lavt blodsukker. På baggrund af rapportens indhold, de lægelige udtalelser i sagen og dine egne oplysninger finder vi det sandsynliggjort, at det er nødvendigt for dig at regulere dit blodsukker ved hjælp af druesukker eller juice i et omfang, der ligger ud over, hvad andre ikke-handicappedes almindelige forbrug til sukkerpræparater er. Vi har lagt til grund, at sukkerpræparater i tilfælde af lavt blodsukker normalt ikke ydes som en del af behandlingsindsatsen overfor diabetikere. Du har derfor særskilte merudgifter hertil. Vi finder, at der er behov for at indhente lægelige oplysninger og blodsukkermålinger med henblik på en konkret vurdering af omfanget af de tilfælde, hvor du har lavt blodsukker/følingstilfælde, som du indtager druesukker eller juice til regulering af. Sagsfremstilling Du har en insulinkrævende diabeteslidelse af type 1, som du har søgt om dækning af merudgifter til. Du har i den forbindelse anført, at du har udgifter til juice på 720 kr. årligt og udgifter til druesukker på 702 kr. årligt. A Kommune traf i december 2008 afgørelse om, at du ikke var berettiget til et tilskud til dækning af dine sandsynliggjorte merudgifter. Det sociale nævn stadfæstede A Kommunes afgørelse. Begrundelsen var, at de skønnede merudgifter blev opgjort til 5.641,00 kr. og dermed ikke udgjorde mindst 6.000,00 kr. på årsbasis. Der ville efter nævnets opfattelse kun være få tilfælde, hvor indtagelse af druesukker og juice ville være påkrævet. Det var nævnets generelle vurdering, at lavt blodsukker/insulinføling mere end 2 gange ugentlig var tegn på, at sygdommen ikke var korrekt reguleret samt at der var behov for sådan regulering. På denne baggrund fandt nævnet i lighed med kommunen, at der ikke var nødvendige merudgifter forbundet med dit forbrug af druesukker og juice. Du ankede nævnets afgørelse og fremsendte skrivelse fra diabeteslæge F, som bekræftede behovet for brug af juice og druesukker, til akutbehandling i forbindelse med lavt blodsukker. Ydermere fremsendtes også en skrivelse fra Social og Sundhed, Diabetesforeningen. Nævnet genvurderede i november 2009 sin afgørelse og fastholdt denne. Nævnet vurderede, at der ikke forelå oplysning om behov for akutbehandling, der oversteg 2 ugentlige akutbehandlinger. Udgift til behandling i et sådant omfang ville på baggrund af diabetesforeningens takst for behandling med druesukker maksimalt udgøre kr. 234,- årligt (gns. kr.2,25 pr. behandling.) Nævnet lagde vægt på, at din diabetes var velreguleret, at du havde oplyst, at du drak juice om natten, hvis blodsukkeret var lavt, når du kørte bil for at stabilisere blodsukkeret, når du dyrkede sport og havde behov for hurtige kulhydrater, samt at du i øvrigt ikke havde oplyst om hyppige behov for akutbehandling. Oplysninger i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen Nævnets afgørelse af 8. juli 2009 Klagen til Ankestyrelsen af 26. oktober 2009 Nævnets genvurdering af 5. november 2009

6

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Frederikshavn Kommune Indhold 1 Beskrivelsens indhold... 2 1.1 Generelle forudsætninger for nødvendige merudgifter... 2 1.2 Generelt

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere