FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten."

Transkript

1 FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: Bornholm: Tlf Sverige: Tlf

2 BORNHOLM Indhold: Christiansø Allinge - Simrishamn København - Allinge Fartplan Christiansø Fartplan Simrishamn Fartplan København Praktiske oplysninger

3 2 l 3 Velkommen ombord Christiansøfarten ApS driver ruterne Gudhjem - Christiansø, Allinge - Christiansø samt Allinge - Simrishamn. Derudover har Christiansøfarten et samarbejde, der sørger for bustransport mellem København og Simrishamn, således at man i sommerperioden kan komme mellem København og Allinge på 3 timer med direkte videreforbindelse til Christiansø. Willkommen am Bord Christiansøfarten ApS betreibt die Routen Gudhjem - Christiansø, Allinge - Christiansø und Allinge - Simrishamn. Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit Christiansøfarten über den Bustransport zwischen Kopenhagen und Simrishamn, so dass man im Sommer innerhalb von 3 Stunden von Kopenhagen nach Allinge mit Direktanschluss nach Christiansø reisen kann. Welcome on Bord Christiansøfarten ApS operates the ferry routes Gudhjem Christiansø, Allinge Christiansø and Allinge Simrishamn. In addition Christiansøfarten teams up with partners to provide bus transportation between Copenhagen (Denmark) and Simrishamn (Sweden), making it possible to travel between Copenhagen and Allinge in three hours, followed by a direct connecting ferry service to Christiansø.

4

5 4 l 5 Fæstningen Christiansø Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær. Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne sig til i dag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister. Det hele startede i 1684 da Christian den V ( ) bestemte, at der skulle bygges et forsvarsværk til flådens skibe i Østersøen. Ved freden i Roskilde 1658 havde Danmark mistet Skåne, Halland og Blekinge, det var derfor nødvendigt at kontrollere den svenske flådes bevægelser i Østersøen. På Ertholmene fandtes en naturhavn mellem to af øerne. Her byggede man fæstningen Christiansø, verdens første flåde base. Først opførtes de to karakteristiske tårne, St. Tårn på Christiansø og Lilletårn på Frederiksø. På begge øer byggede man bastioner og ringmur mod det åbne hav. Godt skærmet bag dem ligger fæstningens mange andre bygninger. Et imponerende bygningsværk der blev arbejdet på under hele fæstningstiden. I havnen kunne den danske flådes skibe søge beskyttelse, hente vand og proviant og få repareret skader under deres togter i Østersøen. I 1855 blev fæstningen Christiansø nedlagt. Tiden var løbet fra den slags forsvarsværker. Men den ligger der endnu, intakt og fortæller et stykke dansk kulturhistorie. I de historiske kulisser eksisterer i dag et velfungerende lille civilt samfund med ca. 100 beboere. På Christiansø er der f. eks. skole, kirke, fyr, posthus, bibliotek, forsamlingshus, museum, teltplads, købmand og gæstgiveri. Øen har sit eget brand- og redningsvæsen, el og vandværk. Drikkevandet er regnvand opsamlet i store åbne klippebrønde. I 2006 blev der fundet grundvand i 50 meters dybde. Grundvandet bruges nu som et supplement til det opsamlede regnvand som suppleres med ferskvand fra undergrunden. Fiskeriet, som tidligere var hovederhvervet, er nu skrænket ind til en enkelt erhvervsfisker og et par fritidsfiskere.

6 Fæstningen Christiansø På Frederiksø findes et produktionssted, hvor man forarbejder efter en gammel privat opskrift, og sælger kryddersild. Christiansø sorterer ikke under en kommune. Forsvarsministeriet ejer stadig Christiansø, og til at varetage øens daglige ledelse er der ansat en administrator. Han er tillige øverste myndighed. Til administrationen er knyttet håndværkere, service- og kontorpersonale, lærere og læge. På Christiansø er alting fredet. Fæstningsmure, bygninger og alt i naturen. Øens befolkning lever med disse restriktioner, og er indstillet på at værne om en unik kulturarv, som ikke må gå tabt. Vore gæster kan være med til at bevare og beskytte denne arv, ved at overholde nedenstående få færdselsregler, som er uddrag af fredningsbestemmelserne. Velkommen til Christiansø Peter Riis, Administrator Færdselsregler for ophold på Christiansø Uddrag af fredningsbestemmelserne 1. Gå ikke på fæstningsmurene. Det er livsfarligt, da de er lagt op af løse sten, og murene er skrøbelige. 2. Smid ikke affald, læg det i affaldsstativerne eller tag det med hjem. 3. Det er ikke tilladt at plukke blomster eller fjerne planter og sten. 4. Af hensyn til drikkevandopsamling og ynglende fugle må hunde og katte ikke medbringes til Christiansø. 5. Aflivning eller indsamling af fugle, dyr og æg er ikke tilladt. 6. Det er kun tilladt at færdes på Christiansø og Frederiksø. 7. I fuglenes yngletid er færdsel uden for murene ikke tilladt. 8. Benyt i fuglenes rugetid kun de eksisterende veje og stier. Træd varsomt, fuglene ligger på rede, hvor man mindst venter det.

7 Få mere at vide I Museet Lilletårn og i kiosken på Christiansø kan der købes en fører over fæstningen Christiansø. Museet er et godt udgangspunkt for en rundtur. Her findes på øverste dæk en model af flådebasen, som den så ud i 1855, da fæstningstiden sluttede. Fra fyrtårnets udkigsplatform ses hele øriget Ertholmene i fugleperspektiv. Fyret blev i 1805 opført inde i St. Tårn. Lilletårn er åbent 1. maj september på hverdage kl , lørdage og søndage kl juni august alle dage Efterårsferien Store Tårn 1. juni - 1. september kl Lad Christiansøturen få en ny dimension - Tag på opgavejagt med GPS!! Rundt på Ertholmene er der en lang række spændende og flotte steder som normalt ikke bliver besøgt. Vi har samlet de flotteste og sjoveste af stederne på en slags opgave rute, hvor opgaver skal løses på vej rundt på øerne. GPSén er din guide - som viser vej til specielle og spændende punkter som enten har en helt unik natur eller som gemmer på en god historie. En helt ny og sjov måde at opleve Ertholmene på! GPS og opgaveark kan lejes på Allinge og Gudhjem Turistinformationer. Pris.: 50 DKK Geben Sie Ihrem Ausflug nach Christiansø eine neue Dimension gehen Sie mit GPS auf Inselrallye! Auf den Ertholmene Inseln gibt es viele interessante und schöne Stellen, zu denen man als Inselbesucher normalerweise gar nicht kommt. Die schönsten und unterhaltsamsten Stellen haben wir in einer Art Rallye zusammengestellt, bei der rundum auf den Insel Aufgaben zu lösen sind. Dabei ist GPS Ihr Führer und weist Ihnen den Weg zu den speziellen, interessanten Stellen, die entweder einzigartig in ihrer Natur sind oder eine gute Geschichte bieten. Eine ganz neue, spannende Art, die Ertholmene Inseln zu entdecken!! GPS und Aufgabenbogen können in den Tourismusbüros in Allinge und Gudhjem ausgeliehen werden. Preis: 50 DKK Add a new dimension to your trip to Christiansø go exercise hunting with GPS!! The Ertholmene islands have a wide variety of interesting, scenic spots that are usually not visited. We have collected the loveliest and most amusing of them on a treasure-hunt route of sorts where exercises must be worked out on your way around the islands. The GPS device is your guide - leading the way to unusual, interesting spots that are either in a unique natural setting or which have an interesting story to tell. A fun, brand-new way to experience the Ertholmene islands!! A GPS device and exercise sheets can be rented at the Tourist Information Offices in Allinge and Gudhjem. Price: DKK 50 6 l 7

8 Die Festung Christiansø Die Inselgruppe der Erbseninseln, Ertholmene, liegt verlockend am Horizont, nordöstlich von Bornholm. Sie besteht aus den beiden bewohnten Inseln Christiansø und Frederiksø sowie dem Vogelreservat Græsholmen und einer Anzahl größerer und kleinerer Felsen. Während die Inselgruppe früher ein Haufen öder Felsknollen war, die aus dem Meer herausragten, haben sich die Insel heute zu einem beliebten Ausflugsziel für Touristen gemausert. Die Entwicklung der Inselgruppe begann 1684, als Christian V. ( ) beschloss, eine Festungsanlage zur Verteidigung der Flotte in der Ostsee zu errichten. Mit dem Friedensvertrag von Roskilde 1658 hatte Dänemark Schonen, Halland und Blekinge verloren, so dass es notwendig geworden war, die Bewegungen der schwedischen Flotte in der Ostsee zu kontrollieren. Auf Ertholmene gab es zwischen zwei der Inseln einen Naturhafen. Hier errichtete man die Festung Christiansø als weltweit erste Flottenbasis. Zunächst wurden die beiden charakteristischen Türme gebaut, der große Turm, Store Tårn, auf Christiansø und der kleine Turm, Lilletårn, auf Frederiksø. Auf beiden Inseln wurden Bastionen und Mauerringe zum offenen Meer hin gebaut. Gut dahinter geschützt liegen die vielen anderen Gebäude der Festung. Ein imposantes Gesamtbauwerk, an dem während der kompletten Festungszeit gearbeitet wurde. Im Hafen konnten dänische Schiffe bei ihren Feldzügen in der Ostsee Schutz suchen, Wasser und Proviant holen sowie Schäden reparieren lassen wurde die Festung Christiansø stillgelegt. Die Zeit derartiger Verteidigungsbauten war vorüber. Aber die Festungsanlage steht noch, gut intakt, und erzählt ein Stück dänischer Kulturgeschichte. In der historischen Kulisse lebt heute eine gut funktionierende zivile Gesellschaft mit ca. 100 Einwohnern. Auf Christiansø gibt es z.b. eine

9 8 l 9 Schule, eine Kirche, einen Leuchtturm, ein Posthaus, eine Bibliothek, ein Versammlungshaus, ein Museum, einen Zeltplatz, einen Einkaufsladen und eine Gastwirtschaft. Die Insel hat ihre eigene Feuerwehr, ein eigenes Elektrizitätswerk und ein Wasserwerk. Regenwasser wird in großen offenen Felsenbrunnen als Trinkwasser gesammelt wurde in 50 m Tiefe Grundwasser gefunden. Dieses Süßwasser aus dem Boden wird inzwischen als Ergänzung zum gesammelten Regenwasser genutzt. Die Fischerei, früher einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, beschränkt sich heute auf einen einzigen Berufsfischer und einige Freizeitangler. Auf Frederiksø gibt es eine Produktionsanlage für Verarbeitung und Verkauf marinierter Heringe (Kryddersild), die nach einem alten Privatrezept zubereitet werden. Christiansø gilt nicht als Verwaltungsgemeinde. Die Insel ist immer noch in Besitz des Verteidigungsministeriums und die tägliche Verwaltung der Insel wird durch einen Verwalter wahrgenommen. Er ist zugleich die oberste behördliche Instanz der Insel. Handwerker, Service- und Büropersonal, Lehrer und Ärzte unterliegen dieser Verwaltung. Ganz Christiansø steht unter Naturbzw. Denkmalschutz, Festungsmauern, Gebäude und sämtliche Natur. Die Inselbevölkerung lebt mit diesen Auflagen und hat sich darauf eingestellt, ein einzigartiges Kulturerbe zu schützen, das nicht verloren gehen darf. Unsere Gäste können uns dabei durch Einhaltung der folgenden wenigen Verhaltensregeln helfen, die nur ein Auszug aus den Schutzbestimmungen sind. Willkommen auf Christiansø Peter Riis, Verwalter

10 The Christiansø Fortress The Ertholmene Archipelago lies temptingly on the horizon north-east of Bornholm. The archipelago comprises the inhabited islands of Christiansø and Frederiksø, Græsholmen (a bird sanctuary) and a number of islets and skerries. Over the centuries the islands have been transformed from a collection of remote, rocky knolls jutting up from the sea into a popular tourist destination. This all started in 1684 when Denmark s king Christian V ( ) decided that a fortress should be built for the ships of the Danish navy in the Baltic Sea. Under the Treaty of Roskilde in 1658, Denmark was stripped of the now Swedish provinces of Scania, Halland and Blekinge, making it more vital than ever to monitor the movements of the Swedish navy in the Baltic Sea. A natural harbour located between two of the islands in the Ertholmene Archipelago is where the fortress of Christiansø was built, making it the first naval base in the world. The first structures to be built were the two distinctive cannon turrets St. Tårn (Big Tower) on the island of Christiansø and Lilletårn (Little Tower) on the island of Frederiksø. Bastions and ring walls facing the open sea were built on both islands. The many other buildings of the fortress were well protected behind the fortifications. It was an impressive edifice that was enlarged and rebuilt throughout the era the islands served as a fortress. Danish naval ships could seek protection in the harbour, stock up on drinking water, and repair damage sustained during their expeditions in the Baltic Sea. Christiansø was abandoned as a fortress in 1855 as this type of fortification had become outdated. It is still intact, however, as a tangible depiction of a segment of Denmark s cultural history. Today, this historic setting is inhabited by a small civilian community of around 100 people. The islands of Christiansø and Frederiksø have a school, church, lighthouse, post office, library, community centre, a museum, a tenting area, a grocery shop and an inn. The islands have their own firefighting and rescue services, power station and water works. Drinking water comes from rainwater collected in large open rock wells. Groundwater was discovered in 2006 at a depth of 50 metres. This groundwater is now pumped up to supplement the collected rainwater which itself is supplemented with fresh water from the under the ground. Fishing was once the primary trade but has now declined to only one full-time fisherman and a couple of anglers.

11 10 l 11 Guidede ture Guidet tur med Søren Sillehoved Hver tirsdag i perioden 19. april -18. oktober med afg. Gudhjem kl I perioden 1. juli - 7. august endvidere fredage med afg. Gudhjem kl og søndage med afg. Gudhjem kl Turen med guide varer to timer. Der bliver en time på egen hånd. Vi besøger begge beboede øer på den guidede tur og hører om deres spændende historie. På verdens bedst bevarede flådebase findes også en anderledes natur. Rundturen bliver krydret med sjove anekdoter og fortællinger om livet i gamle dage. Tlf Pris: Voksne 50 DKK + bådbillet, Børn under 7 år gratis + bådbillet Guidet tur med Thora Hverdage fra Sct. Hans - 28/8. Thora s familie har boet på Christiansø siden fæstningstiden. Gennem bedsteforældre og tanter, historiebøger og egne oplevelser, giver Thora dig indblik i øens historie og natur, både fortid og nutid. Turen varer en time. Alle der kan gå meter, kan være med og der er 8 stop undervejs. Tlf Pris: Voksne 40 DKK + bådbillet, Børn under 14 år 20 DKK + bådbillet Øvrige Guider Der er flere lokale guider på Christiansø, som specielt guider lejrskoler og grupper. Flere oplysninger på og Der arrangeres mange guidede ture på Christiansø, som alle kan ses på bornholm.info eller christiansoefarten.dk

12 Overnatning Christiansø Gæstgiveri Hos Christiansø Gæstgiveri og Købmandshandel har man alt, der skal til et behageligt ophold på Ertholmene. Gæstgiveriet har eksisteret i mere end 100 år, og består af hotel, kro, restaurant, købmand og kiosk. Christiansø Gæstgiveri har 6 hotelværelser, alle nyrenoverede med bad og toilet. I restauranten serveres mad af gode råvarer, ikke mindst fra havet omkring øerne og fra Bornholm. Tlf , Fax , Camping Christiansø har en lille teltplads på Hertugindens Bastion på Christiansøs østside nær skolen. Der er plads til 24 telte og 1 hytte. Til gengæld bor du midt i Østersøen og med en puls, som et dovendyr. Du kan vælge at leje hytte, telt, tipi, madras, sovepose mm. Som teltligger kan du blandt andet benytte dig af gode køkkenfaciliteter. Her finder du komfur, microbølgeovn, el-kedel, køleskab mm. Der er muldlokum lige ved pladsen. Der er ferskvand ved den nærliggende skole (100 m), bade- og vaskefaciliteter findes ved Vagten (300 m). Det er vigtigt at reservere plads på forhånd tlf Øvrige oplysninger finder du på:

13 12 l 13 Skønne Simrishamn og Österlen Simrishamn er en pittoresk gammel by med rødder fra 1100-tallet. Den gamle bydel med sine brostensbelagte gader og små huse i pastelfarver lokker til en gåtur. Omkring torvet og langs med Storgatan ligger små hyggelige butikker, små gallerier, restauranter og caféer tæt. Ved torvet ligger Sct. Nicolai kirke (åben for besøg) med skulpturer af Carl Milles. Österlens museum, Simrishamns kulturhistoriske museum renoveret 2010, her findes områdets historie dokumenteret samt separate udstillinger. Museet har også en flot og spændende museumsbutik samt en have med eksotiske træer og historiske tulipaner. Kunstmuseet Gösta Werner & Havet har både en permanent kunstsamling samt separate udstillinger. Besøg også Apotekerens have, en skånsk middelhavshave midt i byen. Éndagsudflugt på cykel Den absolut mest betagende måde at komme rundt på Österlen er at cykle, og her ligger byerne tæt, ligesom de små fiskelejer langs kysten. Der findes cykelvej mod syd til Brantevik. Her findes et fint søfartsmuseum, restauranter og et interessant havnemiljø. Cykelvejen fortsætter mod Skilinge. Kør videre mod den dansk-svenske middelalderborg Glimmingehus, ca. 11 km fra Simrishamn. Valgmulighederne af veje tilbage til Simrishamn er mange. Spørg efter cykelkort på turistbureauet. Du kan også booke en overnatning og have 2 skønne dage med mange herlige oplevelser - turistbureauet hjælper gerne til. Cykeludlejning i Simrishamn Österlens Cykel & motor Bornholms Kajen Tlf dag 100 SEK 1 uge 500 SEK

14 Spil golf hele dagen Pak golfkøllerne og lej en bil i Simrishamn. Golfbanerne Djupadal og Lilla Vik ligger lige nord for Simrishamn. Lilla Vik er en parkbane med et strejf af seasidebane. Banen har varierende huller og mange fantastiske udsigtspunkter. 18 hulsbane og 6 huls korthulsbane. Par 72, længde m fra gul tee. Djupadal er en kuperet, åben og smuk hedlandsbane. Fra de højest beliggende huller har man en magnifik udsigt. 18 hul. Par 71, længde m fra gul tee. Tlf Mere information: Simrishamn Turistbureau tlf Éndagsudflugt med udlejningsbil Österlen er kendt for sin skønhed Priseksempel fra 180 SEK/døgn + (1,90 SEK pr. km) I begyndelsen af juni blomstrer ca frugttræer omkring Kivik. Her findes mosteri og gårdsbutik, hvor man både kan smage på og købe friskpresset juice, marmelade, cider mm. I Äpplets Hus lige ved siden af, viser man æblets historie. I Kivik ligger også Sveriges største bronzealder monumenter - Kungagraven, som er 75 meter i diameter. For den naturinteresserede er Stenshuvuds Nationalpark et oplagt besøgsmål. Bjerget er 97 meter højt og udsigten er storslået. Her findes ekskursioner med forskellige temaer. Stranden og havet ligger nedenfor og indbyder til skønne gåture. En anden af Österlens seværdigheder er Glimmingehus, Nordens bedst bevarede middelalderborg. Biludlejning i Simrishamn Hertz biluthyrning, Fredsdalsgatan 1 Tlf Shell/hyrbilen Storgatan 52 Tlf Priseksempel fra 180 SEK/døgn + (1,90 SEK pr. km) Booker I bilen i forvejen, findes der mulighed at afhente den på havnen

15 14 l 15 Aktivitetskalender juni riddarnas dag juli Rosfestival juli Havnefest i Simrishamn med Tivoli juli Kiviks marknad juli Krämaremarknaden 27. august Sillens dag Mandag - lørdag kl Torvehandel på Stortorget. Alle lørdage Loppemarkned i Simrishamn / Langs Kristianstadsvägen. Besøg Kiviks marknad - Sverige største marked 19. juli. Hvert år besøger mere end personer markedet udenfor Kivik med en fantastisk smuk beliggenhed og udsigt over Østersøen. Her er omkring boder samt et stort tivoli, som byder på sjov og løjer for alle aldre. Se mere på Bornholm Express arrangerer bus til Kiviks marknad tirsdag den 19. juli. Afgang fra Allinge kl med ankomst i Simrishamn kl Buss Persson venter på havnen i Simrishamn og kører kl mod Kiviks Marknad. Hele dagen er til rådighed på markedet. Kl går bussen tilbage til Simrishamn, hvor Bornholm Express sejler tilbage Allinge kl med ankomst kl Pris: 300 DKK for voksne / 150 DKK for børn 6-14 år incl. sejltur Allinge - Simrishamn t/r samt bus Simrishamn - Kivik t/r Store shopping fredag i Simrishamn Hver fredag er der mulighed for en shoppingtur til Simrishamnn. I kan vælge mellem afrejse fra Allinge kl og retur fra Simrishamn kl eller afrejse fra Allinge kl og retur rejse fra Simrishamn kl Simrishamn byder på et stort udvalg af butikker i centrum. Der er også mange gode restauranter og cafeer med udendørs servering Pris: KUN 170 DKK Overnatning i Simrishamn Priseksempel: Hotel ca. 600 SEK pr. person pr. nat Bed and Breakfast ca. 400 SEK pr. person pr. nat Bookes på Simrishamn Turistbureau tlf

16 Her er vandland, tivoli og masser af andre sjove aktiviteter for børnefamilien. Se Gratis bus tirsdag og lørdag fra 30. juni -11. august Bornholm Express sejler hver dag fra Allinge kl og når du kommer til Simrishamn er der busforbindelser videre til Tosselilla. Tirsdag og lørdag i perioden 30. juni til 11. august er der gratis bustransport direkte fra færgen til Tosselilla og retur til Simrishamn. På øvrige dage kan man tage bussen fra Simrishamn station til Tosselilla Svampakorset, hvorfra det tager ca. 15 minutter at gå den sidste del af turen til Tosselilla. Busturen tager 1/2 time. Spørg efter tider på billetkontoret. Busbilletten koster ca. 25 SEK, og er man en familie kan man købe en familiebillet til ca. 45 SEK, der gælder for 2 voksne + 2 børn. Pris for færgebillet retur inkl. entre til Tosselilla: Voksen 365 DKK, Børn 6-14 år 185 DKK Lej en bil. 5 personer Simrishamnn - Tosselilla t/r 370 SEK ex. benzin hos Shell/Hyrbilen tlf Vær opmærksom på: At Tosselilla ikke har aldersgrænse for billetpris, men en højdegrænse på 1 meter. Børn over 1 meter, men ikke er fyldt 6 år, skal betale entré til Tosselilla. Entreen betales hos Bornholm Express ved bestilling. Pensionistbilletter købes direkte i Tosselilla. Tosselilla har flere lukke dage - spørg billetkontoret.

17 16 l 17 Shoppingtur Gratis bus til Malmø hver tirsdag i perioden 30. juni august Tag med Bornholm Express fra Allinge kl Ved ankomst i Simrishamn venter bussen og kører mod Malmø med ankomst ca. kl Malmø centrum ved Centralstationen Malmø byder på en helt særlig shopping oplevelse. Der er et stort og meget varieret udbud af forretninger og special butikker i det centrale Malmø. Langs Malmøs hyggelige gågader Södergatan og S. Förstadsgatan og det omkringliggende kvarter, finder du alt fra tøj, design, glas og porcelæn, kunsthåndværk og sportsudstyr til diverse outlet. Der køres retur fra Malmø kl med ankomst til Simrishamn kl Pris: 250 DKK

18 København - Allinge /Christiansø

19 18 l 19 Éndagstur til København Besøg den smukke gamle by København. Der er mulighed for shopping, besøge Tivoli, Experimentarium, Zoologisk Have osv osv. Se mere på Endagstur: 300 DKK for voksne og 150 DKK for børn (6-14 år). Afgang fra Allinge kl med Bornholm Express Ankomst København kl København ophold i 5½ time Afgang Købehavn kl Ankomst Allinge kl Éndagstur til Christiansø HVER DAG Tag med bus fra København kl og vær fremme på Christiansø kl Nyd den flotte bustur gennem Sverige og sejlturen videre til Bornholm og Christiansø med Christiansøfartens hurtigfærge Bornholm Express. Når du er på éndagstur får du mini morgenkomplet (kaffe og rundstykke med smør og ost) med i prisen på udturen. Turen går tilbage fra Christiansø kl , og du har et par timer i Allinge før turen fortsætter mod Simrishamn. Nogle dage vil det også være muligt at få et længere ophold på Christiansø. På fredage går turen fra Christiansø tilbage kl , og du kan så være tilbage i København kl Der er dog stadig mulighed for stop i Allinge, og så først være tilbage i København kl Pris: Voksne 500 DKK, Børn 250 DKK

20 København - Allinge 4 timers spændende Busrundtur på Bornholm Hver tirsdag og torsdag fra 17. juni august Ved ankomsten til Allinge venter Allinge Turistfart på havnen klar til en 4 timers rundtur på det nordlige Bornholm. Chaufføren vil undervejs fortælle sjove og spændende historie om Bornholm og bornholmerne. Turen går langs den flotte kyststrækning mod Gudhjem. I Gudhjem er der et stop, hvor man har mulighed for en gåtur i den smukke by med de stejle gader. Gudhjem har et glaspusteri, som bestemt er et besøg værd. Fra Gudhjem går turen forbi Østerlars Rundkirke, som er Bornholms største rundkirke. Turen fortsætter til Almindingen, der er Danmarks 3. største skov. Almindingen gemmer på mange interessante historier og flere borgruiner. Der køres videre ud til vestkysten mod Hammershus på Bornholms nordspids. Her er der en pause ved det imponerende bygningsværk, som er Nordeuropas største borgruin. Hammershus gemmer på et væld af historier, som har været af stor betydning for Bornholm. Pris: Voksne 130 DKK, Børn 65 DKK

21 20 l 21 Bornholm er en spændende ø - se øen på cykel eller i bil. En tur hele øen rundt langs kysten er på 105 km. De korte afstande og den utrolige variation i naturen gør, at du simpelthen får lyst til at cykle, mens du er på Bornholm. Tag hele udstyret med eller lej, hvad du får brug for på øen. Der er anlagt et net af skiltede cykelveje på over 230 km over hele øen og i dag har Bornholm ét af Nordeuropas bedste og smukkest beliggende cykelvejnet, der fører dig gennem den storslåede bornholmske natur og de maleriske små byer langs kysten. Findes der en bedre måde at sanse natur og stemning på? Husk at du kan tage cyklen med de offentlige regionale busser. I Allinge ligger Nordbornholms Cykelforretning og på kan du se udvalget og reservere de helt rigtige cykler mm. Pris: 7 gears cykel 65 DKK giver god information, og klæder jer grundigt på til cykelferie. På Strandvejens Auto har Europcar deres udlejning. På telefon kan bilen reserveres. Pris: Gruppe A bil 590 DKK pr. dag inkl. fri km, forsikring samt moms. Ekskl. benzin.

22 Allinge Christiansø Gudhjem BORNHOLM Svaneke Rønne Fartplan 2011 Gudhjem - Christiansø Tlf I vinterperioden er der afgang fra Gudhjem med Postbåden Peter mandag - fredag kl Afg. Christiansø kl /4-16/6 og 29/8-21/10 Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Gudhjem Christiansø Gudhjem m/s Ertholm /6-28/8 - Højsæson / Hochsaison / Peak season Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Gudhjem Christiansø Gudhjem m/s Ertholm * m/s Peter m/s Ertholm h/f B.Express m/s Ertholm *Kun/nur/only 10/7, 17/7, 24/7 & 31/7 Allinge - Christiansø Tlf /5-16/6 og 29/8-15/9 Undtagen/Ausser/Except 2/6 & 13/6 Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Allinge Christiansø Allinge m/s Ertholm /6-28/8 - Højsæson / Hochsaison / Peak season Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Allinge Christiansø Allinge h/f B.Express 14.30* h/f B.Express h/f B.Express h/f B.Express *Fredage / Freitag / Friday: Afgang Christiansø kl

23 22 l 23 Guidede Ture? Se mulighederne side 11 Priser / Preise / Fares Éndagsbilletter / Eintägige Fährkarten / Dayticket Voksen / Erwachsen / Adult DKK / 28 euro Barn 6-14* / Kind 6-14* / Child 6-14* DKK / 14 euro Højsæson: 1. juli - 7. august Voksen / Erwachsen / Adult DKK / 30 euro Barn 6-14* / Kind 6-14* / Child 6-14* DKK / 15 euro * Barn ifølge med forældre, bedsteforældre - (Ellers 6-11 år) * Kind zusammen mit Eltern - (Sonst 6-11 Jahre) * Child together with parents - (Else 6-11 year) Éndagsbilletter gælder kun til den tur, hvortil de er købt. For billetter der ikke følger turene, - se specialbilletter. Die eintägige Fahrkarten gelten nur für die Fahrt, für die sie gelöst sind. The dayticket is only valid for the trip, upon which it is purchased. Specialbilletter: Hvis man ikke ønsker at følge de normale ture. Grøn retur: Returrejse fra Christiansø på formiddagsafgang. Tillægsreservation: Ved returrejse på eftermiddagsafgang skal der løses tillægsreservation som købes ved afrejse fra Bornholm til 30 DKK. På hårdt belastede afgange kan dette ikke lade sig gøre. Hunde / Dogs Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr til Christiansø og Frederiksø. Hunde oder andere Tiere dürfen nicht nach Christiansø mitgebracht werden. It is not permitted to bring dogs or other animals to Christiansø or Frederiksø. esand Nørresand Gråmyrvej GUDHJEMVEJ Museum Løkkegade Ejnar Mikkelsensvej Sct. Jørgensg. Turistbureau Duebakken Bokulvej Holkadalen Solstien HELLIGDOMSVEJ Gråmyrvej Brøddegade Malkestien Møllebakken Sportsvænget Klippevænget P Åbog. P Bryggerstr. Toftevej HAVN Kirkev. Stadionsvej GUDHJEM GrevensDal Lillevang Kastaniev. Høgebakken Skyttevænget Kirkestien Holkavej Holkavej Malkestien Gartnervænget Museum Egebakken Svømmehal Melsted Langgade Jernkåsvej MELSTEDVEJ Camping Kalleholled Parkering i Gudhjem kan være vanskeligt i højsæsonen og koster 10 DKK i timen. Det anbefales derfor at man benytter de gratis parkeringspladser oven for byen. In der Hauptsaison ist es schwierig, in der Stadt Gudhjem einen Parkplatz zu finden (10 DKK/Std.) Deshalb empfehlen wir die kostenfreien Parkplätze oberhalb der Stadt. Lille Jernkåsvej Nørrekrog Nørreløkke Melsted By

Christiansø. www.bornholmexpress.dk. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn FAHRPLAN / TIMETABLE

Christiansø. www.bornholmexpress.dk. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn FAHRPLAN / TIMETABLE Christiansø FARTPLAN 2013 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København København Simrishamn Tag børnene gratis med 29/6-11/8 Se mere på side 11 Ystad Allinge Christiansø

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bornholm 18. 23. august 2014

Bornholm 18. 23. august 2014 Ta med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser til Bornholm 18. 23. august 2014 Hammershus Helligdomsklipperne Østerlars Rundkirke Hotel Pepita Bornholm Østersøens perle og hele Danmarks ferieø Det

Læs mere

Sejlplan og priser for Endelave-færgen

Sejlplan og priser for Endelave-færgen Sejlplan og priser for Endelave-færgen Gyldig fra 1. maj 2015 til 1.januar 2016 I nedenstående tidsrum ydes 50% rabat på person-biletter uge. 21 & 22 i maj uge. 36 & 37 i august september TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

SSFs tur til Bornholm

SSFs tur til Bornholm SSFs tur til Bornholm Program Torsdag d. 22.9.16 Afgang Medborgerhuset kl. 7.00 Færge Puttgarten-Rødby og videre over Sjælland til Øresundbroen. Sverige bytur i Malmø 2-3 timer Videre til Ystad. Færgen

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

HANDICAP Tour de Bornholm. Altid den første lørdag i september

HANDICAP Tour de Bornholm. Altid den første lørdag i september HANDICAP Altid den første lørdag i september Tag med til DANMARKS SJOVESTE IDRÆTSARRANGEMENT for handicappede og få en uforglemmelig oplevelse WWW.TOURDEBORNHOLM.DK Velkommen til Bornholm! Allan Hedegaard

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2012. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2012. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter Sejlplan og priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Ystad Rønne 4 19

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2.

Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2. Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2. Dag 1. Ankomst til Palma de Mallorca Bus fra Lufthavnen til Hotel Marina i Puerto de

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Uge 26. 17.00-18.00 Thai Chi på stranden/ Thai Chi am Strand Pris/ Preis: Gratis Mødested/ Treffpunkt: ved cafeen ved stranden/ Café am Strand

Uge 26. 17.00-18.00 Thai Chi på stranden/ Thai Chi am Strand Pris/ Preis: Gratis Mødested/ Treffpunkt: ved cafeen ved stranden/ Café am Strand Uge 26 Tirsdag/ Dienstag 28/6 9.00-10.00 Fodboldkamp på stranden/ Fußballwettkampf am Strand Onsdag/ MIttwoch 29/6 18.00-21.00 Mountainbike tur i Pris: For leje af cykel 140kr / pris for turen 20kr Mødested:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Info om turen til Bornholm Rejseplan og program for turen til Bornholm Station Afgang Station Ankomst Station Afgang Station Ankomst

Info om turen til Bornholm Rejseplan og program for turen til Bornholm Station Afgang Station Ankomst Station Afgang Station Ankomst Info om turen til Bornholm Tak for sidst! Som lovet følger her nogle praktiske informationer vedr. turen til Bornholm d. 27.-31. maj. Vi har nu modtaget de endelige rejsetider fra DSB. Det viser sig desværre,

Læs mere

AlsFærgen. LangelandsFærgen. FanøFærgen. Sejlplan og priser 2012. 50 minutter. Bøjden Fynshav u. Spodsbjerg Tårs u 45 minutter

AlsFærgen. LangelandsFærgen. FanøFærgen. Sejlplan og priser 2012. 50 minutter. Bøjden Fynshav u. Spodsbjerg Tårs u 45 minutter Sejlplan og priser 2012 AlsFærgen Bøjden Fynshav u 50 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs u 45 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø u 12 minutter 1 INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Bøjden Fynshav

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

Mallorca vandring i og omkring Tramuntana bjergene.

Mallorca vandring i og omkring Tramuntana bjergene. Mallorca vandring i og omkring Tramuntana bjergene. Lørdag 7. oktober lørdag 14.oktober Turleder Kirsten Brandt, Dansk Vandrelaug. Dagsprogram Dag 1. Fra Københavns Lufthavn til Palma de Mallorca. Fra

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni Pris for turen excl. drikkevarer Dobbeltværelse m/morgenbuffet og aftensmad Tillæg for Enkeltværelse 3.195.- kr. plus 250.- kr. Inkluderet

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Hotel Sandvig Havn ligger direkte ud til den hyggelige fiskeri- og lystbådehavn og strandpromenaden i Sandvig.

Hotel Sandvig Havn ligger direkte ud til den hyggelige fiskeri- og lystbådehavn og strandpromenaden i Sandvig. Hotel Sandvig Havn Hotel Sandvig Havn ligger lige ned til fisker- og lystbådehavnen i Sandvig, ca. 2 km. fra Allinge på det nordøstlige Bornholm. Der er kort afstand til det skønne hvide sand på Sandvig

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

ASejlplan og priser 2013

ASejlplan og priser 2013 ASejlplan og priser 2013 AlsFærgen Bøjden Fynshav 50 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter 1 INDHOLD Turistinformation 2 Booking og information 3 Sejlplan

Læs mere

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof BW Nordic Hotel Lübecker Hof er perfekt i forhold til at opleve Lübeck Introduktion Det 4-stjernede Nordic Hotel Lübecker Hof ligger lige udenfor den charmerende

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 18 deltagere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 18 deltagere Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 18 deltagere Verona har med sin gunstige placering, som indgangsdøren mellem nord og syd, været en vigtig by lige siden Romerriget. Byen er da også den by i Italien,

Læs mere

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl Kære Agenter 24.09.2015 ornholmerfærgen sejlplan og priser 2016 Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten 2016. Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl. 10.00. SEJLPLANEN

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Hotel Juelsminde Strand Tilbring nogle dejlige dage ved populære Juelsminde Strand

Hotel Juelsminde Strand Tilbring nogle dejlige dage ved populære Juelsminde Strand Hotel Juelsminde Strand Hotel Juelsminde Strand ligger dejligt i naturskønne omgivelser Introduktion Det 3-stjernede Hotel Juelsminde Strand har en skøn beliggenhed ved den hyggelige havneby Juelsminde,

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa K O N G E L I G C L A S S I C 25. August 28. August 2016 FLENSBURG Sønderborg AAbenraa 1855 fand die erste Regatta in der westlichen Ostsee (Flensburg) statt. Seit 2012 findet in Erinnerung an dieses historische

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen Program Udrejse fredag den 07. maj 2010 Afgang København kl. 14.30 Ankomst

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder Hotel Blankenese Hotellet ligger i rolige og grønne omgivelser i bydelen Blankenese, som er en forstad til Hamburg. Der er gratis parkering ved hotellet, som ligger nær offentlig transport, så I let kan

Læs mere

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder Hotel Blankenese Hotellet ligger i rolige og grønne omgivelser i bydelen Blankenese, som er en forstad til Hamburg. Der er gratis parkering ved hotellet, som ligger nær offentlig transport, så I let kan

Læs mere

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2013. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2013. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter Sejlplan og priser 2013 BornholmerFærgen Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter INDHOLD Bestilling og information 3 Sejlplan Ystad Rønne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Hotell Vesterhavet. Bo i naturskønne omgivelser nær Falkenberg og oplev den svenske vestkyst. Hotell Vesterhavet.

Hotell Vesterhavet. Bo i naturskønne omgivelser nær Falkenberg og oplev den svenske vestkyst. Hotell Vesterhavet. Hotell Vesterhavet Hotell Vesterhavet er et sted, der passer til jer, uanset om I er ude efter en sommerferie eller weekendtur. Naturskønt område tæt på både skov, hav og byliv. Hotellet har en skøn beliggenhed

Læs mere

ASejlplan og priser 2013

ASejlplan og priser 2013 ASejlplan og priser 2013 SamsøFærgen Hou Sælvig 1 time Kalundborg Kolby Kås 1 time 50 minutter 2. udgave 2 3 INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Hou-Sælvig 4-11 Sejlplan Kalundborg-Kolby Kås 12-21

Læs mere

Velkommen til Hotel Podewils!

Velkommen til Hotel Podewils! Hotel Podewils Tilbring en afslappende ferie på det største og eneste vandslot i Polen fra det 15. århundrede. Hvis I ønsker en rolig ferie, er det 3-stjernede Hotel Podewils en oplagt destination. Slottet

Læs mere

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 kahrius.dk Them-Centret 10 8653 Them Tlf. 40 55 70 22 markedsbogen@kahrius.dk 1. Markedsdage på Træskibshavnen 2. Træskibsforeningen i Aarhus 3. Fiskerivej 32,

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Camping på Danmarks skønneste småøer!

Camping på Danmarks skønneste småøer! Camping på Danmarks skønneste småøer! VI HAR KUN BOGSTAVET Ø TILFÆLLES... Øcamp er hverken en forening eller organisation, men et nyt markedsføringssamarbejde fra 2015 mellem 8 godkendte campingpladser,

Læs mere

serviceinfo #15 1. Tegee-Dan Rally (DM-5 Roskilde)

serviceinfo #15 1. Tegee-Dan Rally (DM-5 Roskilde) serviceinfo #15 1. Tegee-Dan Rally (DM-5 Roskilde) Tillægsreglerne til Tegee-Dan Rally er siden offentliggørelsen blevet opdateret med en bulletin 1 samt et bilag til bulletin 1. Gennemkørselsmateriale

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Færøerne på kryds og tværs 8 dage - Fra kr. 11.698 pr. person Inkl. fly, overnatning & dansktalende guide Oplev de skønne færøske øer På denne rejse vil I med lokalguide, som snakker dansk, opleve de fantastiske

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

www.vadehavscentret.dk

www.vadehavscentret.dk layout NY farve 04/04/06 14:49 Side 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 10-16 Se åbningstider i vinterhalvåret på Åben for grupper efter aftale Entré Eintritt Admission Voksne Erwachsene Adults...Dkk.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

BornholmerFærgen. Priser YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE

BornholmerFærgen. Priser YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE Priser 01.09.2016-02.01.2017 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson.01.09.2016-02.01.2017

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Gennemført villa med skøn udsigt i Oba ved Alanya

Gennemført villa med skøn udsigt i Oba ved Alanya N Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Gennemført villa med skøn udsigt i Oba ved Alanya Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk 224.000 Euro N Ndr. Strandvej 119 G 3150

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Velkommen til Ferie Hotel Südharz.

Velkommen til Ferie Hotel Südharz. Ferien Hotel Südharz Velkommen til Ferie Hotel Südharz. Introduktion Bygningen, hvor hotellet er indrettet, har aner tilbage til 1900-tallet og indbyder til en hyggelig og charmerende atmosfære i grønne

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere