FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten."

Transkript

1 FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: Bornholm: Tlf Sverige: Tlf

2 BORNHOLM Indhold: Christiansø Allinge - Simrishamn København - Allinge Fartplan Christiansø Fartplan Simrishamn Fartplan København Praktiske oplysninger

3 2 l 3 Velkommen ombord Christiansøfarten ApS driver ruterne Gudhjem - Christiansø, Allinge - Christiansø samt Allinge - Simrishamn. Derudover har Christiansøfarten et samarbejde, der sørger for bustransport mellem København og Simrishamn, således at man i sommerperioden kan komme mellem København og Allinge på 3 timer med direkte videreforbindelse til Christiansø. Willkommen am Bord Christiansøfarten ApS betreibt die Routen Gudhjem - Christiansø, Allinge - Christiansø und Allinge - Simrishamn. Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit Christiansøfarten über den Bustransport zwischen Kopenhagen und Simrishamn, so dass man im Sommer innerhalb von 3 Stunden von Kopenhagen nach Allinge mit Direktanschluss nach Christiansø reisen kann. Welcome on Bord Christiansøfarten ApS operates the ferry routes Gudhjem Christiansø, Allinge Christiansø and Allinge Simrishamn. In addition Christiansøfarten teams up with partners to provide bus transportation between Copenhagen (Denmark) and Simrishamn (Sweden), making it possible to travel between Copenhagen and Allinge in three hours, followed by a direct connecting ferry service to Christiansø.

4

5 4 l 5 Fæstningen Christiansø Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær. Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne sig til i dag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister. Det hele startede i 1684 da Christian den V ( ) bestemte, at der skulle bygges et forsvarsværk til flådens skibe i Østersøen. Ved freden i Roskilde 1658 havde Danmark mistet Skåne, Halland og Blekinge, det var derfor nødvendigt at kontrollere den svenske flådes bevægelser i Østersøen. På Ertholmene fandtes en naturhavn mellem to af øerne. Her byggede man fæstningen Christiansø, verdens første flåde base. Først opførtes de to karakteristiske tårne, St. Tårn på Christiansø og Lilletårn på Frederiksø. På begge øer byggede man bastioner og ringmur mod det åbne hav. Godt skærmet bag dem ligger fæstningens mange andre bygninger. Et imponerende bygningsværk der blev arbejdet på under hele fæstningstiden. I havnen kunne den danske flådes skibe søge beskyttelse, hente vand og proviant og få repareret skader under deres togter i Østersøen. I 1855 blev fæstningen Christiansø nedlagt. Tiden var løbet fra den slags forsvarsværker. Men den ligger der endnu, intakt og fortæller et stykke dansk kulturhistorie. I de historiske kulisser eksisterer i dag et velfungerende lille civilt samfund med ca. 100 beboere. På Christiansø er der f. eks. skole, kirke, fyr, posthus, bibliotek, forsamlingshus, museum, teltplads, købmand og gæstgiveri. Øen har sit eget brand- og redningsvæsen, el og vandværk. Drikkevandet er regnvand opsamlet i store åbne klippebrønde. I 2006 blev der fundet grundvand i 50 meters dybde. Grundvandet bruges nu som et supplement til det opsamlede regnvand som suppleres med ferskvand fra undergrunden. Fiskeriet, som tidligere var hovederhvervet, er nu skrænket ind til en enkelt erhvervsfisker og et par fritidsfiskere.

6 Fæstningen Christiansø På Frederiksø findes et produktionssted, hvor man forarbejder efter en gammel privat opskrift, og sælger kryddersild. Christiansø sorterer ikke under en kommune. Forsvarsministeriet ejer stadig Christiansø, og til at varetage øens daglige ledelse er der ansat en administrator. Han er tillige øverste myndighed. Til administrationen er knyttet håndværkere, service- og kontorpersonale, lærere og læge. På Christiansø er alting fredet. Fæstningsmure, bygninger og alt i naturen. Øens befolkning lever med disse restriktioner, og er indstillet på at værne om en unik kulturarv, som ikke må gå tabt. Vore gæster kan være med til at bevare og beskytte denne arv, ved at overholde nedenstående få færdselsregler, som er uddrag af fredningsbestemmelserne. Velkommen til Christiansø Peter Riis, Administrator Færdselsregler for ophold på Christiansø Uddrag af fredningsbestemmelserne 1. Gå ikke på fæstningsmurene. Det er livsfarligt, da de er lagt op af løse sten, og murene er skrøbelige. 2. Smid ikke affald, læg det i affaldsstativerne eller tag det med hjem. 3. Det er ikke tilladt at plukke blomster eller fjerne planter og sten. 4. Af hensyn til drikkevandopsamling og ynglende fugle må hunde og katte ikke medbringes til Christiansø. 5. Aflivning eller indsamling af fugle, dyr og æg er ikke tilladt. 6. Det er kun tilladt at færdes på Christiansø og Frederiksø. 7. I fuglenes yngletid er færdsel uden for murene ikke tilladt. 8. Benyt i fuglenes rugetid kun de eksisterende veje og stier. Træd varsomt, fuglene ligger på rede, hvor man mindst venter det.

7 Få mere at vide I Museet Lilletårn og i kiosken på Christiansø kan der købes en fører over fæstningen Christiansø. Museet er et godt udgangspunkt for en rundtur. Her findes på øverste dæk en model af flådebasen, som den så ud i 1855, da fæstningstiden sluttede. Fra fyrtårnets udkigsplatform ses hele øriget Ertholmene i fugleperspektiv. Fyret blev i 1805 opført inde i St. Tårn. Lilletårn er åbent 1. maj september på hverdage kl , lørdage og søndage kl juni august alle dage Efterårsferien Store Tårn 1. juni - 1. september kl Lad Christiansøturen få en ny dimension - Tag på opgavejagt med GPS!! Rundt på Ertholmene er der en lang række spændende og flotte steder som normalt ikke bliver besøgt. Vi har samlet de flotteste og sjoveste af stederne på en slags opgave rute, hvor opgaver skal løses på vej rundt på øerne. GPSén er din guide - som viser vej til specielle og spændende punkter som enten har en helt unik natur eller som gemmer på en god historie. En helt ny og sjov måde at opleve Ertholmene på! GPS og opgaveark kan lejes på Allinge og Gudhjem Turistinformationer. Pris.: 50 DKK Geben Sie Ihrem Ausflug nach Christiansø eine neue Dimension gehen Sie mit GPS auf Inselrallye! Auf den Ertholmene Inseln gibt es viele interessante und schöne Stellen, zu denen man als Inselbesucher normalerweise gar nicht kommt. Die schönsten und unterhaltsamsten Stellen haben wir in einer Art Rallye zusammengestellt, bei der rundum auf den Insel Aufgaben zu lösen sind. Dabei ist GPS Ihr Führer und weist Ihnen den Weg zu den speziellen, interessanten Stellen, die entweder einzigartig in ihrer Natur sind oder eine gute Geschichte bieten. Eine ganz neue, spannende Art, die Ertholmene Inseln zu entdecken!! GPS und Aufgabenbogen können in den Tourismusbüros in Allinge und Gudhjem ausgeliehen werden. Preis: 50 DKK Add a new dimension to your trip to Christiansø go exercise hunting with GPS!! The Ertholmene islands have a wide variety of interesting, scenic spots that are usually not visited. We have collected the loveliest and most amusing of them on a treasure-hunt route of sorts where exercises must be worked out on your way around the islands. The GPS device is your guide - leading the way to unusual, interesting spots that are either in a unique natural setting or which have an interesting story to tell. A fun, brand-new way to experience the Ertholmene islands!! A GPS device and exercise sheets can be rented at the Tourist Information Offices in Allinge and Gudhjem. Price: DKK 50 6 l 7

8 Die Festung Christiansø Die Inselgruppe der Erbseninseln, Ertholmene, liegt verlockend am Horizont, nordöstlich von Bornholm. Sie besteht aus den beiden bewohnten Inseln Christiansø und Frederiksø sowie dem Vogelreservat Græsholmen und einer Anzahl größerer und kleinerer Felsen. Während die Inselgruppe früher ein Haufen öder Felsknollen war, die aus dem Meer herausragten, haben sich die Insel heute zu einem beliebten Ausflugsziel für Touristen gemausert. Die Entwicklung der Inselgruppe begann 1684, als Christian V. ( ) beschloss, eine Festungsanlage zur Verteidigung der Flotte in der Ostsee zu errichten. Mit dem Friedensvertrag von Roskilde 1658 hatte Dänemark Schonen, Halland und Blekinge verloren, so dass es notwendig geworden war, die Bewegungen der schwedischen Flotte in der Ostsee zu kontrollieren. Auf Ertholmene gab es zwischen zwei der Inseln einen Naturhafen. Hier errichtete man die Festung Christiansø als weltweit erste Flottenbasis. Zunächst wurden die beiden charakteristischen Türme gebaut, der große Turm, Store Tårn, auf Christiansø und der kleine Turm, Lilletårn, auf Frederiksø. Auf beiden Inseln wurden Bastionen und Mauerringe zum offenen Meer hin gebaut. Gut dahinter geschützt liegen die vielen anderen Gebäude der Festung. Ein imposantes Gesamtbauwerk, an dem während der kompletten Festungszeit gearbeitet wurde. Im Hafen konnten dänische Schiffe bei ihren Feldzügen in der Ostsee Schutz suchen, Wasser und Proviant holen sowie Schäden reparieren lassen wurde die Festung Christiansø stillgelegt. Die Zeit derartiger Verteidigungsbauten war vorüber. Aber die Festungsanlage steht noch, gut intakt, und erzählt ein Stück dänischer Kulturgeschichte. In der historischen Kulisse lebt heute eine gut funktionierende zivile Gesellschaft mit ca. 100 Einwohnern. Auf Christiansø gibt es z.b. eine

9 8 l 9 Schule, eine Kirche, einen Leuchtturm, ein Posthaus, eine Bibliothek, ein Versammlungshaus, ein Museum, einen Zeltplatz, einen Einkaufsladen und eine Gastwirtschaft. Die Insel hat ihre eigene Feuerwehr, ein eigenes Elektrizitätswerk und ein Wasserwerk. Regenwasser wird in großen offenen Felsenbrunnen als Trinkwasser gesammelt wurde in 50 m Tiefe Grundwasser gefunden. Dieses Süßwasser aus dem Boden wird inzwischen als Ergänzung zum gesammelten Regenwasser genutzt. Die Fischerei, früher einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, beschränkt sich heute auf einen einzigen Berufsfischer und einige Freizeitangler. Auf Frederiksø gibt es eine Produktionsanlage für Verarbeitung und Verkauf marinierter Heringe (Kryddersild), die nach einem alten Privatrezept zubereitet werden. Christiansø gilt nicht als Verwaltungsgemeinde. Die Insel ist immer noch in Besitz des Verteidigungsministeriums und die tägliche Verwaltung der Insel wird durch einen Verwalter wahrgenommen. Er ist zugleich die oberste behördliche Instanz der Insel. Handwerker, Service- und Büropersonal, Lehrer und Ärzte unterliegen dieser Verwaltung. Ganz Christiansø steht unter Naturbzw. Denkmalschutz, Festungsmauern, Gebäude und sämtliche Natur. Die Inselbevölkerung lebt mit diesen Auflagen und hat sich darauf eingestellt, ein einzigartiges Kulturerbe zu schützen, das nicht verloren gehen darf. Unsere Gäste können uns dabei durch Einhaltung der folgenden wenigen Verhaltensregeln helfen, die nur ein Auszug aus den Schutzbestimmungen sind. Willkommen auf Christiansø Peter Riis, Verwalter

10 The Christiansø Fortress The Ertholmene Archipelago lies temptingly on the horizon north-east of Bornholm. The archipelago comprises the inhabited islands of Christiansø and Frederiksø, Græsholmen (a bird sanctuary) and a number of islets and skerries. Over the centuries the islands have been transformed from a collection of remote, rocky knolls jutting up from the sea into a popular tourist destination. This all started in 1684 when Denmark s king Christian V ( ) decided that a fortress should be built for the ships of the Danish navy in the Baltic Sea. Under the Treaty of Roskilde in 1658, Denmark was stripped of the now Swedish provinces of Scania, Halland and Blekinge, making it more vital than ever to monitor the movements of the Swedish navy in the Baltic Sea. A natural harbour located between two of the islands in the Ertholmene Archipelago is where the fortress of Christiansø was built, making it the first naval base in the world. The first structures to be built were the two distinctive cannon turrets St. Tårn (Big Tower) on the island of Christiansø and Lilletårn (Little Tower) on the island of Frederiksø. Bastions and ring walls facing the open sea were built on both islands. The many other buildings of the fortress were well protected behind the fortifications. It was an impressive edifice that was enlarged and rebuilt throughout the era the islands served as a fortress. Danish naval ships could seek protection in the harbour, stock up on drinking water, and repair damage sustained during their expeditions in the Baltic Sea. Christiansø was abandoned as a fortress in 1855 as this type of fortification had become outdated. It is still intact, however, as a tangible depiction of a segment of Denmark s cultural history. Today, this historic setting is inhabited by a small civilian community of around 100 people. The islands of Christiansø and Frederiksø have a school, church, lighthouse, post office, library, community centre, a museum, a tenting area, a grocery shop and an inn. The islands have their own firefighting and rescue services, power station and water works. Drinking water comes from rainwater collected in large open rock wells. Groundwater was discovered in 2006 at a depth of 50 metres. This groundwater is now pumped up to supplement the collected rainwater which itself is supplemented with fresh water from the under the ground. Fishing was once the primary trade but has now declined to only one full-time fisherman and a couple of anglers.

11 10 l 11 Guidede ture Guidet tur med Søren Sillehoved Hver tirsdag i perioden 19. april -18. oktober med afg. Gudhjem kl I perioden 1. juli - 7. august endvidere fredage med afg. Gudhjem kl og søndage med afg. Gudhjem kl Turen med guide varer to timer. Der bliver en time på egen hånd. Vi besøger begge beboede øer på den guidede tur og hører om deres spændende historie. På verdens bedst bevarede flådebase findes også en anderledes natur. Rundturen bliver krydret med sjove anekdoter og fortællinger om livet i gamle dage. Tlf Pris: Voksne 50 DKK + bådbillet, Børn under 7 år gratis + bådbillet Guidet tur med Thora Hverdage fra Sct. Hans - 28/8. Thora s familie har boet på Christiansø siden fæstningstiden. Gennem bedsteforældre og tanter, historiebøger og egne oplevelser, giver Thora dig indblik i øens historie og natur, både fortid og nutid. Turen varer en time. Alle der kan gå meter, kan være med og der er 8 stop undervejs. Tlf Pris: Voksne 40 DKK + bådbillet, Børn under 14 år 20 DKK + bådbillet Øvrige Guider Der er flere lokale guider på Christiansø, som specielt guider lejrskoler og grupper. Flere oplysninger på og Der arrangeres mange guidede ture på Christiansø, som alle kan ses på bornholm.info eller christiansoefarten.dk

12 Overnatning Christiansø Gæstgiveri Hos Christiansø Gæstgiveri og Købmandshandel har man alt, der skal til et behageligt ophold på Ertholmene. Gæstgiveriet har eksisteret i mere end 100 år, og består af hotel, kro, restaurant, købmand og kiosk. Christiansø Gæstgiveri har 6 hotelværelser, alle nyrenoverede med bad og toilet. I restauranten serveres mad af gode råvarer, ikke mindst fra havet omkring øerne og fra Bornholm. Tlf , Fax , Camping Christiansø har en lille teltplads på Hertugindens Bastion på Christiansøs østside nær skolen. Der er plads til 24 telte og 1 hytte. Til gengæld bor du midt i Østersøen og med en puls, som et dovendyr. Du kan vælge at leje hytte, telt, tipi, madras, sovepose mm. Som teltligger kan du blandt andet benytte dig af gode køkkenfaciliteter. Her finder du komfur, microbølgeovn, el-kedel, køleskab mm. Der er muldlokum lige ved pladsen. Der er ferskvand ved den nærliggende skole (100 m), bade- og vaskefaciliteter findes ved Vagten (300 m). Det er vigtigt at reservere plads på forhånd tlf Øvrige oplysninger finder du på:

13 12 l 13 Skønne Simrishamn og Österlen Simrishamn er en pittoresk gammel by med rødder fra 1100-tallet. Den gamle bydel med sine brostensbelagte gader og små huse i pastelfarver lokker til en gåtur. Omkring torvet og langs med Storgatan ligger små hyggelige butikker, små gallerier, restauranter og caféer tæt. Ved torvet ligger Sct. Nicolai kirke (åben for besøg) med skulpturer af Carl Milles. Österlens museum, Simrishamns kulturhistoriske museum renoveret 2010, her findes områdets historie dokumenteret samt separate udstillinger. Museet har også en flot og spændende museumsbutik samt en have med eksotiske træer og historiske tulipaner. Kunstmuseet Gösta Werner & Havet har både en permanent kunstsamling samt separate udstillinger. Besøg også Apotekerens have, en skånsk middelhavshave midt i byen. Éndagsudflugt på cykel Den absolut mest betagende måde at komme rundt på Österlen er at cykle, og her ligger byerne tæt, ligesom de små fiskelejer langs kysten. Der findes cykelvej mod syd til Brantevik. Her findes et fint søfartsmuseum, restauranter og et interessant havnemiljø. Cykelvejen fortsætter mod Skilinge. Kør videre mod den dansk-svenske middelalderborg Glimmingehus, ca. 11 km fra Simrishamn. Valgmulighederne af veje tilbage til Simrishamn er mange. Spørg efter cykelkort på turistbureauet. Du kan også booke en overnatning og have 2 skønne dage med mange herlige oplevelser - turistbureauet hjælper gerne til. Cykeludlejning i Simrishamn Österlens Cykel & motor Bornholms Kajen Tlf dag 100 SEK 1 uge 500 SEK

14 Spil golf hele dagen Pak golfkøllerne og lej en bil i Simrishamn. Golfbanerne Djupadal og Lilla Vik ligger lige nord for Simrishamn. Lilla Vik er en parkbane med et strejf af seasidebane. Banen har varierende huller og mange fantastiske udsigtspunkter. 18 hulsbane og 6 huls korthulsbane. Par 72, længde m fra gul tee. Djupadal er en kuperet, åben og smuk hedlandsbane. Fra de højest beliggende huller har man en magnifik udsigt. 18 hul. Par 71, længde m fra gul tee. Tlf Mere information: Simrishamn Turistbureau tlf Éndagsudflugt med udlejningsbil Österlen er kendt for sin skønhed Priseksempel fra 180 SEK/døgn + (1,90 SEK pr. km) I begyndelsen af juni blomstrer ca frugttræer omkring Kivik. Her findes mosteri og gårdsbutik, hvor man både kan smage på og købe friskpresset juice, marmelade, cider mm. I Äpplets Hus lige ved siden af, viser man æblets historie. I Kivik ligger også Sveriges største bronzealder monumenter - Kungagraven, som er 75 meter i diameter. For den naturinteresserede er Stenshuvuds Nationalpark et oplagt besøgsmål. Bjerget er 97 meter højt og udsigten er storslået. Her findes ekskursioner med forskellige temaer. Stranden og havet ligger nedenfor og indbyder til skønne gåture. En anden af Österlens seværdigheder er Glimmingehus, Nordens bedst bevarede middelalderborg. Biludlejning i Simrishamn Hertz biluthyrning, Fredsdalsgatan 1 Tlf Shell/hyrbilen Storgatan 52 Tlf Priseksempel fra 180 SEK/døgn + (1,90 SEK pr. km) Booker I bilen i forvejen, findes der mulighed at afhente den på havnen

15 14 l 15 Aktivitetskalender juni riddarnas dag juli Rosfestival juli Havnefest i Simrishamn med Tivoli juli Kiviks marknad juli Krämaremarknaden 27. august Sillens dag Mandag - lørdag kl Torvehandel på Stortorget. Alle lørdage Loppemarkned i Simrishamn / Langs Kristianstadsvägen. Besøg Kiviks marknad - Sverige største marked 19. juli. Hvert år besøger mere end personer markedet udenfor Kivik med en fantastisk smuk beliggenhed og udsigt over Østersøen. Her er omkring boder samt et stort tivoli, som byder på sjov og løjer for alle aldre. Se mere på Bornholm Express arrangerer bus til Kiviks marknad tirsdag den 19. juli. Afgang fra Allinge kl med ankomst i Simrishamn kl Buss Persson venter på havnen i Simrishamn og kører kl mod Kiviks Marknad. Hele dagen er til rådighed på markedet. Kl går bussen tilbage til Simrishamn, hvor Bornholm Express sejler tilbage Allinge kl med ankomst kl Pris: 300 DKK for voksne / 150 DKK for børn 6-14 år incl. sejltur Allinge - Simrishamn t/r samt bus Simrishamn - Kivik t/r Store shopping fredag i Simrishamn Hver fredag er der mulighed for en shoppingtur til Simrishamnn. I kan vælge mellem afrejse fra Allinge kl og retur fra Simrishamn kl eller afrejse fra Allinge kl og retur rejse fra Simrishamn kl Simrishamn byder på et stort udvalg af butikker i centrum. Der er også mange gode restauranter og cafeer med udendørs servering Pris: KUN 170 DKK Overnatning i Simrishamn Priseksempel: Hotel ca. 600 SEK pr. person pr. nat Bed and Breakfast ca. 400 SEK pr. person pr. nat Bookes på Simrishamn Turistbureau tlf

16 Her er vandland, tivoli og masser af andre sjove aktiviteter for børnefamilien. Se Gratis bus tirsdag og lørdag fra 30. juni -11. august Bornholm Express sejler hver dag fra Allinge kl og når du kommer til Simrishamn er der busforbindelser videre til Tosselilla. Tirsdag og lørdag i perioden 30. juni til 11. august er der gratis bustransport direkte fra færgen til Tosselilla og retur til Simrishamn. På øvrige dage kan man tage bussen fra Simrishamn station til Tosselilla Svampakorset, hvorfra det tager ca. 15 minutter at gå den sidste del af turen til Tosselilla. Busturen tager 1/2 time. Spørg efter tider på billetkontoret. Busbilletten koster ca. 25 SEK, og er man en familie kan man købe en familiebillet til ca. 45 SEK, der gælder for 2 voksne + 2 børn. Pris for færgebillet retur inkl. entre til Tosselilla: Voksen 365 DKK, Børn 6-14 år 185 DKK Lej en bil. 5 personer Simrishamnn - Tosselilla t/r 370 SEK ex. benzin hos Shell/Hyrbilen tlf Vær opmærksom på: At Tosselilla ikke har aldersgrænse for billetpris, men en højdegrænse på 1 meter. Børn over 1 meter, men ikke er fyldt 6 år, skal betale entré til Tosselilla. Entreen betales hos Bornholm Express ved bestilling. Pensionistbilletter købes direkte i Tosselilla. Tosselilla har flere lukke dage - spørg billetkontoret.

17 16 l 17 Shoppingtur Gratis bus til Malmø hver tirsdag i perioden 30. juni august Tag med Bornholm Express fra Allinge kl Ved ankomst i Simrishamn venter bussen og kører mod Malmø med ankomst ca. kl Malmø centrum ved Centralstationen Malmø byder på en helt særlig shopping oplevelse. Der er et stort og meget varieret udbud af forretninger og special butikker i det centrale Malmø. Langs Malmøs hyggelige gågader Södergatan og S. Förstadsgatan og det omkringliggende kvarter, finder du alt fra tøj, design, glas og porcelæn, kunsthåndværk og sportsudstyr til diverse outlet. Der køres retur fra Malmø kl med ankomst til Simrishamn kl Pris: 250 DKK

18 København - Allinge /Christiansø

19 18 l 19 Éndagstur til København Besøg den smukke gamle by København. Der er mulighed for shopping, besøge Tivoli, Experimentarium, Zoologisk Have osv osv. Se mere på Endagstur: 300 DKK for voksne og 150 DKK for børn (6-14 år). Afgang fra Allinge kl med Bornholm Express Ankomst København kl København ophold i 5½ time Afgang Købehavn kl Ankomst Allinge kl Éndagstur til Christiansø HVER DAG Tag med bus fra København kl og vær fremme på Christiansø kl Nyd den flotte bustur gennem Sverige og sejlturen videre til Bornholm og Christiansø med Christiansøfartens hurtigfærge Bornholm Express. Når du er på éndagstur får du mini morgenkomplet (kaffe og rundstykke med smør og ost) med i prisen på udturen. Turen går tilbage fra Christiansø kl , og du har et par timer i Allinge før turen fortsætter mod Simrishamn. Nogle dage vil det også være muligt at få et længere ophold på Christiansø. På fredage går turen fra Christiansø tilbage kl , og du kan så være tilbage i København kl Der er dog stadig mulighed for stop i Allinge, og så først være tilbage i København kl Pris: Voksne 500 DKK, Børn 250 DKK

20 København - Allinge 4 timers spændende Busrundtur på Bornholm Hver tirsdag og torsdag fra 17. juni august Ved ankomsten til Allinge venter Allinge Turistfart på havnen klar til en 4 timers rundtur på det nordlige Bornholm. Chaufføren vil undervejs fortælle sjove og spændende historie om Bornholm og bornholmerne. Turen går langs den flotte kyststrækning mod Gudhjem. I Gudhjem er der et stop, hvor man har mulighed for en gåtur i den smukke by med de stejle gader. Gudhjem har et glaspusteri, som bestemt er et besøg værd. Fra Gudhjem går turen forbi Østerlars Rundkirke, som er Bornholms største rundkirke. Turen fortsætter til Almindingen, der er Danmarks 3. største skov. Almindingen gemmer på mange interessante historier og flere borgruiner. Der køres videre ud til vestkysten mod Hammershus på Bornholms nordspids. Her er der en pause ved det imponerende bygningsværk, som er Nordeuropas største borgruin. Hammershus gemmer på et væld af historier, som har været af stor betydning for Bornholm. Pris: Voksne 130 DKK, Børn 65 DKK

21 20 l 21 Bornholm er en spændende ø - se øen på cykel eller i bil. En tur hele øen rundt langs kysten er på 105 km. De korte afstande og den utrolige variation i naturen gør, at du simpelthen får lyst til at cykle, mens du er på Bornholm. Tag hele udstyret med eller lej, hvad du får brug for på øen. Der er anlagt et net af skiltede cykelveje på over 230 km over hele øen og i dag har Bornholm ét af Nordeuropas bedste og smukkest beliggende cykelvejnet, der fører dig gennem den storslåede bornholmske natur og de maleriske små byer langs kysten. Findes der en bedre måde at sanse natur og stemning på? Husk at du kan tage cyklen med de offentlige regionale busser. I Allinge ligger Nordbornholms Cykelforretning og på kan du se udvalget og reservere de helt rigtige cykler mm. Pris: 7 gears cykel 65 DKK giver god information, og klæder jer grundigt på til cykelferie. På Strandvejens Auto har Europcar deres udlejning. På telefon kan bilen reserveres. Pris: Gruppe A bil 590 DKK pr. dag inkl. fri km, forsikring samt moms. Ekskl. benzin.

22 Allinge Christiansø Gudhjem BORNHOLM Svaneke Rønne Fartplan 2011 Gudhjem - Christiansø Tlf I vinterperioden er der afgang fra Gudhjem med Postbåden Peter mandag - fredag kl Afg. Christiansø kl /4-16/6 og 29/8-21/10 Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Gudhjem Christiansø Gudhjem m/s Ertholm /6-28/8 - Højsæson / Hochsaison / Peak season Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Gudhjem Christiansø Gudhjem m/s Ertholm * m/s Peter m/s Ertholm h/f B.Express m/s Ertholm *Kun/nur/only 10/7, 17/7, 24/7 & 31/7 Allinge - Christiansø Tlf /5-16/6 og 29/8-15/9 Undtagen/Ausser/Except 2/6 & 13/6 Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Allinge Christiansø Allinge m/s Ertholm /6-28/8 - Højsæson / Hochsaison / Peak season Afg./Abf./Dep. Afg./Abf. Ank. M T O T F L S Allinge Christiansø Allinge h/f B.Express 14.30* h/f B.Express h/f B.Express h/f B.Express *Fredage / Freitag / Friday: Afgang Christiansø kl

23 22 l 23 Guidede Ture? Se mulighederne side 11 Priser / Preise / Fares Éndagsbilletter / Eintägige Fährkarten / Dayticket Voksen / Erwachsen / Adult DKK / 28 euro Barn 6-14* / Kind 6-14* / Child 6-14* DKK / 14 euro Højsæson: 1. juli - 7. august Voksen / Erwachsen / Adult DKK / 30 euro Barn 6-14* / Kind 6-14* / Child 6-14* DKK / 15 euro * Barn ifølge med forældre, bedsteforældre - (Ellers 6-11 år) * Kind zusammen mit Eltern - (Sonst 6-11 Jahre) * Child together with parents - (Else 6-11 year) Éndagsbilletter gælder kun til den tur, hvortil de er købt. For billetter der ikke følger turene, - se specialbilletter. Die eintägige Fahrkarten gelten nur für die Fahrt, für die sie gelöst sind. The dayticket is only valid for the trip, upon which it is purchased. Specialbilletter: Hvis man ikke ønsker at følge de normale ture. Grøn retur: Returrejse fra Christiansø på formiddagsafgang. Tillægsreservation: Ved returrejse på eftermiddagsafgang skal der løses tillægsreservation som købes ved afrejse fra Bornholm til 30 DKK. På hårdt belastede afgange kan dette ikke lade sig gøre. Hunde / Dogs Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr til Christiansø og Frederiksø. Hunde oder andere Tiere dürfen nicht nach Christiansø mitgebracht werden. It is not permitted to bring dogs or other animals to Christiansø or Frederiksø. esand Nørresand Gråmyrvej GUDHJEMVEJ Museum Løkkegade Ejnar Mikkelsensvej Sct. Jørgensg. Turistbureau Duebakken Bokulvej Holkadalen Solstien HELLIGDOMSVEJ Gråmyrvej Brøddegade Malkestien Møllebakken Sportsvænget Klippevænget P Åbog. P Bryggerstr. Toftevej HAVN Kirkev. Stadionsvej GUDHJEM GrevensDal Lillevang Kastaniev. Høgebakken Skyttevænget Kirkestien Holkavej Holkavej Malkestien Gartnervænget Museum Egebakken Svømmehal Melsted Langgade Jernkåsvej MELSTEDVEJ Camping Kalleholled Parkering i Gudhjem kan være vanskeligt i højsæsonen og koster 10 DKK i timen. Det anbefales derfor at man benytter de gratis parkeringspladser oven for byen. In der Hauptsaison ist es schwierig, in der Stadt Gudhjem einen Parkplatz zu finden (10 DKK/Std.) Deshalb empfehlen wir die kostenfreien Parkplätze oberhalb der Stadt. Lille Jernkåsvej Nørrekrog Nørreløkke Melsted By

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Sejlplan og priser for Endelave-færgen

Sejlplan og priser for Endelave-færgen Sejlplan og priser for Endelave-færgen Gyldig fra 1. maj 2015 til 1.januar 2016 I nedenstående tidsrum ydes 50% rabat på person-biletter uge. 21 & 22 i maj uge. 36 & 37 i august september TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Gilleleje Golfklub 2006

Gilleleje Golfklub 2006 Gilleleje Golfklub 2006 ***Pronstorfer Krug, Wardersee, Tyskland Vers. 2 14. oktober 05 Forventet rejseplan med forbehold for ændringer Kl. Fredag den 05. maj 2006 07.00 Afgang fra Gilleleje Golfklub.

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet Velkommen til Prag HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet BELIGGENHED 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM LEJLIGHEDEN: Lejligheden er på ca. 80 m² og består af en kombineret stue/køkken,

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard UD & SE CAFE Som rejsende på første klasse får du mange fordele med i billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11 kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard eller DSB

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen Program Udrejse fredag den 07. maj 2010 Afgang København kl. 14.30 Ankomst

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Oktoberfesten er traditionen tro blevet afholdt hvert år siden 1810. I de store festtelte serveres der store kolde pilsnere og grillkylling, og

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 kahrius.dk Them-Centret 10 8653 Them Tlf. 40 55 70 22 markedsbogen@kahrius.dk 1. Markedsdage på Træskibshavnen 2. Træskibsforeningen i Aarhus 3. Fiskerivej 32,

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

busser / telekørsel på ærø

busser / telekørsel på ærø 790 791 busser / telekørsel på ærø BUses / shuttle service on auf ærø Gyldig pr. 15. september 2014 Busser / telekørsel på Ærø Indholdsfortegnelse Kort Map Karte 790 791 Marstal - Ærøskøbing - Skovby

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet.

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet. serviceinfo #17 1. Danboring Rally DM-6 Efter et veltilrettelagt Tegee-Dan Rally, som Hedelands Motorklub stod bag, skal der nu kikkes frem mod næste afdeling af Mekonomen Rally Championship Danboring

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Wien, vin & cykling 2010

Wien, vin & cykling 2010 1 uge fuld af top-oplevelser på Donaupark Camping Tulln Wien, vin & 7 overnatninger inklusive alle afgifter cykling 2010 7 Overnatninger Vi kan tilbyde inklusive alle afgifter I egen campingvogn/autocamper:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Start fra Nørresundby.

Start fra Nørresundby. Start fra Nørresundby. Omkring DLG-Hadsund for at få vejet campingvognen i en DCU-kampagne. Desværre vejer den over den tilladte max. grænse på 1200 kg. så vi senere, ved hjemkomst må omkring Aabybro Camping

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. Friesische Karibik. FTG_Logo_cmyk

En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. Friesische Karibik. FTG_Logo_cmyk En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. FTG_Logo_cmyk Friesische Karibik. Tips til dagsture Ligegyldigt om man tager en afstikker i det frisisk-karibiske øhav eller om man vælger

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler.

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler. Vores Summerhome er beliggende i Highland Reserve, Davenport, 15 min. kørsel syd for Orlando og lige midt i Florida. Perfekt beliggenhed, hvis man vil opleve Floridas mangfoldighed. Det er dejligt bolig/ferie

Læs mere

Før og under rejsen. Vi hører meget gerne fra dig, når du kommer hjem!

Før og under rejsen. Vi hører meget gerne fra dig, når du kommer hjem! Før og under rejsen Danhil Travel ønsker naturligvis, at rejsen til Cuba bliver en af de ferier, som frembringer et stort smil, når du af og til mindes den. Her er et par gode råd og lidt vejledning fra

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Med Niels Blixenkrone-Møller som rejseleder Vi tilbyder nu en rejse til det skønne Syd-England, der oser af romantik, historie og flotte bygninger.

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sydafrika for livsnydere

Sydafrika for livsnydere for livsnydere for livsnydere Denne rejse er for dig, som vil have det bedste af det bedste. Du starter med 4 dage i Cape Town, hvor du bor på et lækkert B&B. Vi har inkluderet en dagstur - du kan frit

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Rejsen til Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Montevideo, Uruguay / 18. 21. Marts 2015 -med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Trine-K Travel Design

Læs mere

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Afrejse: 9. - 21. oktober 2014-13 dage Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks.

PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks. PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks. Med SAS, flynr. SK 909 fra København (CPH) Afgang kl. 12.25 med SK 909. Ankomst

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere