Velkommen til Skelagerparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Skelagerparken"

Transkript

1 Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus betaling rengøring vaskehusreglement... 6 Fælleshuset betaling ved brug af huset i øvrigt... 7 Kælderen... 8 Værksted... 8 Legepladser m.m Affaldssortering... 8 Nærhaver/egne haver... 8 For & baghaver... 9 Udlån trækvogn boremaskine symaskine flag bocciabolde inventar o.a Trafik Fryserhylde til ungdomsbolig Radiatorer Fællesantenne Inventar i lejlighed Husdyrhold husdyrreglement Nabohensyn Afdelingsbestyrelsen... 12

3 Med denne pjece vil afdelingsbestyrelsen for afdeling 11 byde alle nye beboere velkommen til Skelagerparken. Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens beboere som fastlagt i boligforeningens vedtægter. Bestyrelsen består af en formand og 2 ordinære medlemmer. Vi har i afdelingen tradition for, at alle valgte indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet. Liste over alle valgte er ophængt i vaskehuset. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer afdelingen i repræsentantskabet, som er boligforeningens øverste myndighed. Derudover hører det med til bestyrelsens arbejde at medvirke ved fastlæggelsen af afdelingens budget, at varetage beboernes interesser i forhold til boligforeningens administration samt at tilgodese at ordensreglerne overholdes. Afdelingsbestyrelsen holder møde en gang om måneden. Møderne er i den første halve time åbne for beboere, som har noget, de gerne vil diskutere med bestyrelsen. Datoerne, samt dagsorden for bestyrelsesmøderne bekendtgøres i referat fra det foregående møde. Referaterne fra bestyrelsesmøderne hænger i en ramme i gangen ved vaskehuset. Opslag vedrørende arrangementer bliver sat op i portene og i vaskehuset. Vi vil i det følgende fortælle om de tilbud, der findes i afdelingen. Herudover vil vi redegøre for de tilføjelser til FAGBO s ordensreglement, som er gældende her i afdelingen. 3

4 Traditioner Vi har i afdelingen traditioner for nogle faste arrangementer gennem året. Disse er følgende: Fastelavnsfest Afholdes hvert år i fælleshuset med tøndeslagning og kaffe/ sodavand bagefter. Sankt Hans Fejrer vi gerne ved fælles grill og senere fælles bål. Sommerudflugten Går ofte til Legoland eller Djurs Sommerland. Denne tur ligger i sensommeren. I forsommeren planlægges som regel en tur til Givskud, Friheden el.lign. Juletræsfest afholdes i starten af December. Evt. sammen med fælles-spisning. Fællesspisning Er der mulighed for den første onsdag i måneden. Der betales et mindre beløb for hovedret, dessert og kaffe. Menuplan omdeles 1-2 gange årligt. Disse traditioner er meget hyggelige. Banko Afholdes ca. 1 gang om måneden i fælleshuset. Herudover er alle initiativer fra beboerne meget velkomne. 4

5 Vaskehuset Vaskehuset indeholder 4 vaskemaskiner, 1 centrifuge, 3 tørretumblere, samt en strygerulle. Afd. 12 (som er ungdomsboliger) har reservationsret til den ene vaskemaskine (nr. 4) samt den ene tørretumbler (nr. 7). Vasketider kan reserveres ved hjælp af tavlerne i vaskehuset. Den blå tavle for maskine 1-3 og den røde til afdeling 12 s maskine. Vaskeriet er et blødvandsanlæg, og vi vil kraftigt opfordre til, at du på dit vaskepulver emballage undersøger, hvor meget vaskepulver, der skal bruges til blødt vand. For de fleste vaskepulvere er det ca. : 1 dl til forvask og ca. 2 dl til klarvask. Betaling Det koster 5 kr. pr vask. Vejledning i brug af maskinerne findes i vaskehuset. Centrifugerne er gratis i brug. Følg brugsanvisningen på væggen. Tørretumlerne koster 1 kr. for 8 minutter. Betaling foregår via et kort, som købes i Skejby-centrets kiosk. Når kortet er brugt op. lægges det i postkassen under betalingsautomaten. Rengøring Et rengøringsfirma klarer den grundige rengøring, hver tirsdag og fredag kl , hvor vaskehuset ikke må benyttes. Man gør selvfølgelig rent efter sig selv; tørrer spildt sæbe, vand m.m. op og griber kosten, når det er nødvendigt. Husk også at rense fnugfilteret i tørretumbleren efter brug. 5

6 Vaskehusreglement Vasketider mellem kl kan reserveres på tavlerne. Den blå tavle for afdeling 11 og den røde for afdeling 12. Såfremt du ikke har påbegyndt vasken 10 minutter efter start på det reserverede tidspunkt, bortfalder reservationen. Udenfor tidsrummet kan ret til fortsat brug af en vaskemaskine kun opretholdes, hvis du er til stede når vasken er slut. I tidsrummet skal du med skiltene over vaskemaskinerne markere, om du har mere vask: Optaget, har mere vask eller Ledig efter denne vask. Skiltene skal respekteres i hele den reserverede vasketid. En ikke reserveret vaskemaskine kan frit benyttes, hvis du ikke bryder ind i en efterfølgende reserveret vasketid. Efter hver vask skal maskinerne rengøres. Husdyr må ikke medtages i vaskehuset. Farvning af tøj i vaskemaskinerne er ikke tilladt. Tobaksrygning i vaskehuset er forbudt. Barne-/klapvogne tages med efter endt vask. Vasketøj afhentes hurtigst muligt. 6

7 Fælleshuset Afdelingens beboere kan leje fælleshuset til private fester ved henvendelse hos den, der har ansvaret for udlejningen (se opgavefordeling i vaskehuset). I fælleshuset må der max. være 50 personer, som der er borde og stole til. Herudover er der 3 Trip-Trap stole. Køkkenet indeholder bestik og service til 50 personer. Herudover er der 2 komfurer, 2 køle/ fryseskabe, opvaskemaskine, samt stereoanlæg bestående af forstærker, kassette-båndoptager og en Cd-afspiller. Højtalere hertil er opsat i salen. Lejemålet går fra kl den ene dag til kl den efterfølgende dag. Mandag til torsdag er det også muligt at leje fælleshuset i ½ døgn (ved fx børnefødselsdag kl ). Nøglen til huset udleveres og afleveres som aftalt med udlejeren. Efter brug afleveres huset opryddet og rengjort. Rengøringsartikler, samt toiletpapir, sæbe o.a., skal medbringes af lejer. Betaling: 300 kr. for et døgn 100 kr. for ½ døgn Gratis ved arrangementer, der henvender sig til alle beboerne i afdelingen (fx fastelavnsfest, fællesspisning, aftenskole). Leje afregnes over huslejen. Udgifter som følge af eventuelle skader eller mangel på rengøring vil også blive trukket over huslejen. Hvis man afbestiller fælleshuset efter denne dato, mister man hele lejebeløbet. Ved brug af huset i øvrigt Efter midnat skal døre og vinduer være lukkede, når der spilles musik. Støjende adfærd udenfor fælleshuset efter midnat er forbudt. Meddel ved aflevering af nøglen om der er service eller lignende der er gået Itu. Ved lån af fælleshuset til arrangementer i afdelingen er arrangørerne ansvarlige for rengøringen. Smid ikke flasker/glas i containerne efter kl Det støjer!! Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse fra fremtidig leje af fælleshuset 7

8 Kælderen Under fælleshuset og vaskekælderen har vi en stor kælder med 2 rum på hver ca. 100 m 2. Kælderen skal anvendes som sikrings-/ beskyttelsesrum. Værksted Den forreste del af kælderen er lukket af brandmyndighederne. Afdelingen afventer en afklaring omkring brug af rummet. Legepladser m.m. Vi har 2 legepladser. Den ene ligger ved det store torv og er helt ny fra efteråret 99. Den anden legeplads ligger ved siden af fælleshuset og blev renoveret i En gang årligt, efterses legepladserne. Herudover er der på det grønne område ud mod Skejbygårdsvej/Skelagervej en boldbane, boccia bane og en bålplads. Bocciabolde kan lånes (se opgavefordeling i vaskehuset). Brug af bålplads er på eget ansvar. Brænde skal du selv medbringe. Husk at slukke bålet, inden du forlader det. Hvis du finder fejl og mangler ved legepladserne, så meddel dette til afdelingsbestyrelsen eller varmemesteren. Affaldssortering Under trappen har vi affaldscontainere. På parkeringspladsen er der opstillet en container til større affald, have- og flytteaffald. Da der ofte er pres på skraldespandene, skal større affald i containeren. Affald som er for stort til at det kan komme i containeren (fx møbler) kan efter aftale afhentes af Storskrald. For at få afhentet storskrald skal du kontakte Miljøteam Århus på telefon Herudover er der opstillet containere flere steder til aviser og ved fælleshuset en container til flasker. Nærhaver På en del af arealet ud mod Skejbygårdsvej har vi 23 nærhaver og en komposteringsplads, som beboere med grønne fingre og lyst til jord under neglene kan dyrke. Interesserede bedes henvende sig til nærhaveudvalget, som administrerer udlån og fordeling af nærhaverne. 8

9 For- og baghaver De små haver, der hører med til stuelejlighederne, skal ifølge ordensreglementet være velholdte. Dette betyder som minimum, at græsset skal slås, hækplanterne skal holdes fri for ukrudt, og frit jord skal holdes fri for ukrudt. I redskabsskuret findes elektriske plæneklippere til udlån. Hækken skal desuden klippes, så den ikke er højere end max. 1,80 m og ikke så bred at den generer for gående på stier, ved portene ect. (max. 10 cm udover fliserne). I både for- og baghaver skal der være en indgang på minimum 50cm af hensyn til håndværkere, fx maleren. Beplantning og træer må i øvrigt ikke placeres på en sådan måde, eller være så højt, at det er til gene (skygge) for andre. Hvis dine træer trænger til at blive beskåret, kan du tale med varmemesteren derom. Han vil samle alle henvendelser og få en gartner til at beskære træerne forår eller efterår. Udlån Trækvogn Afdelingen har en trækvogn, der kan bruges ved flytning eller transport af møbler og lignende. Henvendelse hos varmemesteren. Boremaskine Boremaskine med slagbor kan lejes hos varmemesteren. Pris pr. døgn er 20,00 kr. Symaskine Afdelingen har en symaskine, der kan lånes gratis. Henvendelse: se opgavefordeling i vaskehuset Flag Afdelingen har et flag, som kan lånes, når man har lyst til at flage. Henvendelse: se opgavefordeling i vaskehuset. Det anbefales, at der rettes henvendelse vedr. lån af flag, senest dagen før flaget skal bruges. Bocciabolde Afdelingen har 2 sæt bocciabolde. Henvendelse: se opgavefordeling i vaskehuset Inventar o.a. Borde og stole fra fælleshuset. Pavilloner. Grill. Duge. Se opslag i vaskehuset. 9

10 Trafik Kørsel med biler, motorcykler og knallerter må ikke finde sted på brandvejene. Undtaget herfra er brandkøretøjer. Brandvæsenet har nøgle til spærrebommene ved brandvejene. Husk at tage hensyn til legende børn! Knallerter skal trækkes fra indkørselsvejen og parkeringspladsen til cykelskurene. Afdelingen har 5 cykelskure. Cykelskurene skal være aflåste, og nøgle dertil kan fås mod et depositum på 20 kr. hos varmemesteren. I forlængelse af det ene cykelskur er der et rum til cykelanhængere, barnevogne, trækvogne og knallerter. Ved parkering på parkeringspladsen, husk da at holde i god afstand til fortovet, så du ikke spærrer for gående og små cyklister. Derudover må der ikke parkeres ved de gule markeringer, da dette område skal holdes frit af hensyn til brandvæsenet, dagrenovation og varmemesteren. Det er forbudt at parkere campingvogne og trailere på parkeringspladsen. Dog har vi 4 parkeringspladser, som kan lejes til parkering af campingvogne / trailere. Disse parkeringspladser kan lejes ved henvendelse til bestyrelsen. Prisen for leje er 600 kr. om året samt omkostninger til et reservationsskilt (med nummer på campingvogn/trailer). Reservationsskiltet skal også bestilles via bestyrelsen. Lejemålet kan fornyes årligt, hvis der ikke er nogen på venteliste. Fryserhylde til ungdomsbolig Der er i kælderen under ungdomsboligerne nr. 48 opstillet et antal skabsfrysere, hvor beboere i ungdomsboligerne kan leje en hylde/skuffe. Prisen herfor er 10 kr. pr. måned, som opkræves via huslejen. Tilmelding hos varmemesteren. Radiatorer Det er mest økonomisk at varme op til den samme temperatur i alle rum, dvs. fx indstille alle radiatorer til III. Når man lufter ud, skal dette være kortvarigt (5 minutter) ved gennemtræk. Ved længere tids udluftning skal man huske at lukke for radiatorerne. Længere tids udluftning afkøler i øvrigt væggene, hvilket betyder at det bliver dyrere at varme op igen. Fællesantenne til Radio og TV I alle lejligheder er der antennestik til såvel radio som TV. Vi har fælles abonnement hos STOFA. Inventar i lejlighed Bestyrelsen har på et møde medio 2005 besluttet at: Skabe i værelser samt bænk under vindue i stue kan nedtages af beboer, uden pligt til genetablering ved fraflytning. 10

11 Husdyrhold Her i afdelingen må vi holde en hund, eller en kat. Dette under forudsætning af, at det kan lade sig gøre uden på nogen måde, at være til gene for de øvrige beboere. Når du anskaffer dig en hund, eller kat, skal du skrive under på, at du er indforstået med gældende regler. Hvis reglerne ikke overholdes, tilbagekaldes tilladelsen til husdyrhold. Nye beboere med hund,eller kat skal henvende sig til husdyrudvalget. Disse skal ligeledes skrive under på, at de er indforstået med reglerne. Husdyrreglement Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen og underskrift fra beboeren på, at man er indforstået med at overholde husdyrreglementet. For at modtage afdelingsbestyrelsens tilladelse kræves ved hunde, fremvisning af betalt, lovpligtig ansvars-forsikring. Hunde og katte skal altid holdes i snor inden for afdelingens område, ligesom de kun må luftes udenfor området. Eventuelle efterladenskaber fra et husdyr på fællesarealerne skal omgående fjernes af dyrets ejer. Såvel hunde som katte skal bære halsbånd med ejerens navn og adresse og evt. telefonnummer. Beslutningen om tilbagekaldelse af husdyrtilladelsen kan ankes til foreningens bestyrelse. Overtrædelse af reglementet kan medføre krav om fjernelse af dyret. Er tilladelsen tilbagekaldt, kan man få en opsigelse af lejemålet. 11

12 Nabohensyn Vi synes at det er dejligt at bo i Skelagerparken. Men vi bor tæt, og for at det skal blive ved med at være dejligt, er det meget vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden. Måske kan du lide høj musik, men det er ikke sikkert, at dine naboer har samme musiksmag som dig. Derfor vis hensyn og skru ikke så højt op for musikken. Særligt vigtigt er det tage hensyn om aftenen og om natten. Dine naboer har måske små børn, der skal sove og måske skal de selv tidligt op om morgenen og har derfor brug for nattesøvn. Hvis du skal holde fest, er det en god idé at orientere din naboer og under- overboere nogle dage i forvejen. Det kan være med til at hæve tolerancetærsklen. Dog giver det ikke tilladelse til uhæmmet støjniveau!!! Brug af støjende redskaber Brug af støjende redskaber som elektrisk græsslåmaskine, elektrisk hækklipper, boremaskine ol. er tilladt i følgende tidsrum: Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Afdelingsbestyrelsen Formand: Kasserer: Afdelingsbestyrelsesmedlem: Marie Obel 14a Ilse Hansen 42b Ulla Wetke 42a 1. Suppleant: Mark Hansen 30c 2. Suppleant: Lone Madsen 30a 3. Suppleant: Birte Hansen 40a Mødested: Fælleshuset Beboerdeltagelse i bestyrelsesmødet: Første halve time. Opgavefordeling Udlejning af fælleshus: Lån af borde og stole: Fordeling af nærhaver: Udlån af flag: Udlån af symaskine: Bocciabolde: Husdyr: Trækvogn: Boremaskine: Ulla Wetke Ulla Wetke Marie Obel Ulla Wetke Ulla Wetke Marie Obel Ulla Wetke Varmemester Varmemester 12

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere