Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD) Helene Hansen (HH) Christina L. Hansen (CH) Selskabsbestyrelsen: Gitte Bülow Light Administrationen m.v.: Morten Kraft (MK) Flemming Juhl (FJ) Jørn Abildgård (JA) Lene Willis (LW) Dagsorden 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2 Valg af dirigent. 3 Valg af stemmeudvalg 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5 Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Sikkerhedsafskærmning ved p-plads Forslag 2: Vinduespudsning Forslag 3: Etablering af cykelskur Forslag 4: Havehegn Forslag 5: Festudvalg Forslag 6: Holde lille hund Forslag 7. Holde hund Forslag 8: Hund eller kat 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 7 Punktet udgår, da der har været valg på det stiftende afdelingsmøde den 14. maj Eventuelt Ad 1 TH byder velkommen. Ad 2 GL vælges som dirigent. Ad 3 MK, Kirsten og Jonna vælges. Ad 4 TH præsenterer afdelingsbestyrelsen og dens beretning: Vi flyttede herud for otte måneder siden. Den første weekend var lidt kaotisk med trailere og flyttebiler over det hele, men det er heldigvis overstået, og det er blevet rart og fredeligt at bo herude. Det er dejligt at vi kan hilse på hinanden og snakke med naboerne over hækken.

2 Vi fik dannet en afdelingsbestyrelse til det første afdelingsmøde i maj måned. Vi holder møde hver første onsdag i måneden på bofællesskabet. Der er åbent for beboerhenvendelser fra kl til Kom helst kl , da man skal lukkes ind i det kontor hvor vi holder mødet. Et af vores største projekter har været de grønne områder i samarbejde med boligselskabet og vores varmemester. Vi har fået lagt skærver ud ved stierne, og vi vil gerne have gjort noget ved skrænterne, så vi kan holde ukrudtet nede og mindske udgifterne til vedligehold. Vi har oprettet en facebook gruppe Tronkærgårdsvej Østjysk Boligforening, hvor referater fra bestyrelsesmøder vil blive lagt op, men det er primært et forum beboer-til-beboer hvis man f. eks. har set et opslag om en tur eller vil lave en fælles udflugt/motionscykel- eller løbetur/spille rundbold eller lignende. Vi har også oprettet en mail hvor man kan skrive til bestyrelsen, hvis man gerne vil have vi skal kigge på noget, men ikke har mulighed for at møde op til bestyrelesmøderne. Vi har indkøbt fælles haveredskaber, plæneklipper, stige og slagboremaskine, som man kan låne ved henvendelse til Simon. Varmemesteren får et skur på den store parkeringsplads. Der vil blive sat en opslagstavle om på skuret, hvor vi kan hænge referater fra bestyrelsesmødet og andre fælles informationer op. Når tavlen er blevet hængt op, vil referatet ikke længere blive omdelt. Vi har lov at stille storskrald ved affaldscontainerne på den store parkeringsplads. Det bliver afhentet, men det kræver, at det bliver sorteret efter de regler, der er blevet omdelt med det sidste referat. Hvis det ikke er sorteret, vil de ikke tage affaldet med. F. eks. er husholdningsaffald ikke storskrald. Vi nærmer os 1-års gennemgang. I den forbindelse vil fejl og mangler fra byggeriet blive gennemgået og udbedret. Der er blevet dannet en grundejerforening for Tronkærgårdsvej, Tronkærlund og Skødstrupbakken. De venter på at overtage de grønne områder. Vi vil prøve at få en dialog i gang om en legeplads i nærheden af vores afdeling. Vi har ikke på økonomi til selv at indkøbe en legeplads, men vi vil prøve at finde en løsning, så vi kan få en legeplads indenfor rimelig afstand. Vi vil gerne have stablet et arrangementsudvalg på benene, som kan få gang i nogle traditioner og arrangementer i afdelingen. Afdelingsbestyrelsens beretning tages til efterretning Ad 5 Forslag nr.1: Sikkerhedsafskærmning ved p-pladsen Beboer: Hvorfor er der ikke taget højde for det ved byggeriets opførsel? FJ svarer: Det var ikke med i projektet, måske var det ikke til at tage højde for det ved projekteringen. Beboer: Det er en god idé, men synes at den skal sendes tilbage til entreprenører, ingeniører og arkitekter. FJ svarer: Entreprenørfirmaet har afgivet pris ud fra det projekt, der er beskrevet og har derfor ikke taget en sikkerhedsafskærmning med i udførsel af p-pladsen. Beboer: Hvis vi ønsker en mur her og nu, skal der stemmes ja til forslaget. GL: Skal nok sørge for, at Østjysk Bolig går videre med sagen. Der var forskellige meningsudvekslinger omkring opsætning af sikkerhedsafskærmning. Der stemmes skriftligt om dette. 42 afgivne stemmer: 6 blanke 16 NEJ 20 JA

3 Forslag nr. 2: Tilbud på vinduespudsning Fælles udendørs vinduesvask over huslejen: HH: Der er en ændring i prisen fra firmaet: Det bliver lidt dyrere end i forslaget. Dvs. et par kroner mere pr. lejemål end det oprindelige. Firmaet er forsikret og kan også gøre det indendørs, hvis man ønsker dette. Så skal det betales individuelt af hver husstand. Beboer: Hvis nu firmaet lukker, så får vi ikke pudset vores vinduer. Og pengene bliver alligevel trukket over huslejen. MK svarer: Vi betaler kun for det arbejde, vi får udført. Vi ændrer ikke i huslejen, hvis firmaet lukker, så bliver der sparet op i afdelingen og pengene går retur til beboerne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. HUSK: forslaget er først gældende fra 1. januar 2014 Forslag nr. 3: Etablering af cykelskur på p-pladsen: FJ: Beregning er udarbejdet på et skur på 3x6 m, højde 2,2 m, lukkede sider og dør. JA: Der er ikke rigtig plads til skuret, da der skal være plads til biler, men det er ikke undersøgt ordentligt. Ændring af forslag: Der stemmes om etablering af cykelskur, under forudsætning af, der er plads til det. Forsamlingen var enig heri. 42 afgivne stemmer 18 NEJ 24 JA Forslag nr. 4: Regelsæt i forbindelse med opsætning af hegn. Beboer: Hvor høj må hækken være? GL: Den må max være 1,60 m. Beboer: Hvorfor fjerne hækken? SD svarer: En hæk, der står op af et plankeværk, bliver meget grim, så det er ikke en idé. Beboer: Hvad gør man så, hvis det kun er den beboer, der bor i midten, der vil have hegn? Skal vedkommende så betale for begge sider? FC svarer: Man laver den slags efter individuel råderet. Beboer: Lige nu og her er det en god idé med et hegn, men en hæk vil på længere sigt være pænere. Beboer: Højden på 1,60 eller 1,40 er meget høj, og det vil tage meget af udsigten. TH svarer: Man behøver ikke lave hegn på tre sider og i max højde. Beboer: Forslaget er ikke beskrevet godt nok, hvis de tre naboer ikke kan blive enige. Der var forskellige meningsudvekslinger omkring hæk og hegn. Ændring til forslaget: Man skal være enig med sin nabo, hvis man vil have et hegn imellem to lejligheder. Hvor man ikke deler hæk med sin nabo, må man gerne opstille hegn, uden at have enighed med naboen. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget. MK tilføjer: Det kan være at lokalplanen siger, at det skal været et levende hegn. Østjysk Bolig undersøger. Husk opsætning af hegn ligger indenfor råderetten, og man skal derfor søge om tilladelse hos Østjysk Bolig, inden arbejdet sættes i gang.

4 Forslag nr. 5: Festudvalg/aktivitetsudvalg Hvem har lyst til at være med? Mette Frederiksen nr. 60 Jesper nr. 84 Sussi nr. 92 Hanne nr. 54 Malene nr. 46 Aktivitetsudvalget er hermed inviteret med til afdelingsbestyrelsens møde den første onsdag i næste måned kl Forsamlingen var enig i at bytte rundt på forslag 6 og 8: Forslag nr. 8 Forslag om 1 hund eller 1 kat. NEJ 20 JA 22 Man må have enten en hund eller en kat pr. husstand. Forslag nr. 7: Forslag om at holde hund Ændring til forslaget: Hunde skal ikke registreres ved afdelingsbestyrelsen, men ved Østjysk Bolig. Beboer: Hvad nu, hvis en hund hele tiden gør og laver larm? GL svarer: Det gælder som alle andre steder, at man må ikke må støje, så der skal indgives en skriftlig klage til Østjysk Bolig. JA 23 Nej 13 Blank 4 Forslag nr. 6 udgår Ad 6 MK gennemgår budgettet for 2014: I 2014 stiger huslejen med 4,61%. Kt. 106: Ejendomsskatter (Grundskyld) - stiger Kt. 109: Renovation - falder Kt. 110: Forsikringer - falder Kt. 111: El og varme til fællesarealer - stiger Kt. 114: Renholdelse - stiger Samlet mangler afdelingen kr. for at budgettet balancerer, derfor huslejestigningen. Pt. er der ikke varslet stigning vedr. antennebudget. Beboer: Iflg. budgetforudsætningerne står der, at renholdelse og snerydning er udliciteret. DanJord har ikke ryddet i de grønne områder. MK svarer: Det er Jørn, der står for renholdelse af de grønne områder. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 7 c Der mangler en suppleant til afdelingsbestyrelsen Kristian nr. 86 blev valgt uden modkandidater.

5 Ad 8 Beboer: Ønsker at få undersøgt, om der må laves en overdækning ved indgangspartiet. FJ svarer: Det er undersøgt, men det kan ikke lade sig gøre i forhold til den nuværende konstruktion. Beboer: Der mangler nogle stier ud til cykelstien KL svarer: Det var oppe på det stiftende afdelingsmøde og blev nedstemt. Beboer: Er der en form for reparationsgaranti for solcellerne? - Vi har haft lynnedslag. FJ svarer: Lige netop den sag i din bolig, er en forsikringssag, som vores tekniskchef er involveret i. Beboer: Hvornår afregnes der med energi vedr. solceller? FJ svarer: Skæringsdag for nettoafregning er den 1/1. Beboer: Hvordan vil afregning foregå for de første seks måneder, inden vi underskrev aftale om disponentændring? FJ/MK svarer: Det vil boligselskabet undersøge. Beboer: Må vi gerne smide pap i papircontaineren? HH svarer: Ja, det må man gerne se også det dokument vi, har sendt med ud sammen med referat fra afdelingsbestyrelsesmødet. Dirigenten takker for god ro og orden Ref./ LW

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere