Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Indboforsikring Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra Forsikringsbetingelser 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR INDBOFORSIKRING IND AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG SIKREDE PERSONER DÆKNINGSOMRÅDE GENSTANDE OMFATTET AF FORSIKRINGEN... 5 ERSTATNINGSOPGØRELSE GENERELLE ERSTATNINGSREGLER SÆRLIGE ERSTATNINGSREGLER DOKUMENTATION UNDERFORSIKRING DÆKNINGER UNDER INDBOFORSIKRINGEN DÆKNINGER VANDSKADE PÅ LEJERS GENSTANDE BAGAGEFORSIKRING REDNINGSUDGIFTER, FLYTTEOMKOSTNINGER OG DOKUMENTEREDE MERUDGIFTER VED FRAFLYTNING ANSVARSFORSIKRING ANSVARSFORSIKRING SÆRLIGE REGLER ANSVARSFORSIKRING UNDTAGELSER RETSHJÆLPSFORSIKRING PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP ID-SIKRING AFSNIT 2 TILVALGSDÆKNINGER PLUDSELIG SKADEDÆKNING ELEKTRONIKFORSIKRING GOLFDÆKNING

3 21. GLAS- OG SANITETSFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING FOR VERDEN FORSIKRINGENS OMFANG SIKREDE PERSONER DÆKNINGSPERIODE/OMFATTEDE REJSER GEOGRAFISK OMRÅDE MEDICINSK FORHÅNDSVURDERING VED KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM GENERELLE UNDTAGELSER FORSÆT, GROV UAGTSOMHED, SELVFORSKYLDT BERUSELSE OG LIGNENDE SIKREDES DELTAGELSE I FORSKELLIGE AKTIVITETER ØVRIGE UNDTAGELSER STANDARDDÆKNINGER SYGDOM/TILSKADEKOMST, DØDSFALD OG HJEMTRANSPORT HJEMKALDELSE TILKALDELSE SYGELEDSAGELSE ERSTATNINGSREJSE ØDELAGT REJSEDØGN FERIEBOLIGSIKRING FORSINKET FREMMØDE PÅ HELE REJSEN EFTERSØGNING OG REDNING EVAKUERING OG UFRIVILLIGT OPHOLD KRISEHJÆLP TANDBEHANDLING/FYSIOTERAPI ELLER KIROPRAKTIK BAGAGEFORSINKELSE DÆKNING AF SELVRISIKO SIKKERHEDSSTILLELSE

4 24.0 ANSVAR FOR SKADE PÅ LEJET FERIEBOLIG TILVALG TIL ÅRSREJSEFORSIKRINGEN SKIFERIE ERSTATNINGSREJSE INKL. DÆKNING FOR FORSINKET SKIUDSTYR AFBESTILLINGSFORSIKRING AFSNIT 3 GENERELT FORTRYDELSESFRIST HVORDAN FORTRYDER DU? PRÆMIENS BETALING INDEKSREGULERING OG AFGIFTER ANDRE ÆNDRINGER AF PRÆMIER, SELVRISICI OG FORSIKRINGSVILKÅR FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE EJERSKIFTE RISIKOFORANDRING OG BESIGTIGELSE FORHOLD I SKADETILFÆLDE FORSIKRING I ANDET SELSKAB KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADE KLAGER LOVGIVNING TILSYN OG GARANTIFOND IKRAFTTRÆDEN

5 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR INDBOFORSIKRING IND-3 AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG 1.0 SIKREDE PERSONER 1.1 Forsikringstageren 1.2 Forsikringstagerens husstand og fastboende medhjælp i husholdningen Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maks. 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. 1.3 Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 1.4 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen Ikke-fastboende medhjælp er omfattet af forsikringen, men kun for så vidt angår ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens husførelse. 1.5 Ophør af dækning for en sikret Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i de i punkt 1.2 og 1.3 nævnte forhold, er den pågældende omfattet, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE 2.1 Forsikringen dækker i Danmark (bortset fra Færøerne og Grønland), når det forsikrede: 2.2 befinder sig i og ved din helårsbolig. Ved flytning dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag i både tidligere og nuværende helårsbolig 2.3 befinder sig midlertidigt uden for helårsboligen i op til 12 måneder. Dog dækkes: Småbåde, windsurfere, ride-, golfudstyr samt fiskeudstyr, som permanent befinder sig uden for helårsboligen 2.4 er medbragt fra helårsbolig til fritidshus, campingvogn, telt, lystfartøj og motorkøretøjer, der benyttes til beboelse. Der er dækning, så længe en sikret bor der, dvs. overnatning finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i fritidshuset, selv om det ikke er beboet 2.5 er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet i op til 12 måneder 2.6 med salg for øje befinder sig udenfor forsikringsstedet i op til 2 måneder 2.7 befinder sig i kundeboks i pengeinstitut 2.8 som bagage befinder sig under rejse til/fra og i udlandet i op til 3 måneder. 2.9 Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i op til 3 måneder fra afrejsedato Gravsted i Danmark, som du har erhvervet dig brugsretten til, er dækket Årsrejseforsikringen dækker private ferierejser i udlandet af op til 60 dages varighed. For rejser, der varer mere end 60 dage, bortfalder Årsrejseforsikringen for den del af perioden, der varer mere end 60 dage. Forsikringen dækker ikke i Danmark. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst og medicinudgifter i EU/EØS-lande/Schweiz henvises til det blå EU-sygesikringskort (tilvalg) Pludselig Skade dækker i Danmark, jf. punkt 2.1. (tilvalg) (se afsnit 1, punkt 18.3 og dækningsskema kolonne G) 2.13 Elektronikforsikring dækker i Danmark, jf. punkt 2.1. (tilvalg) (se afsnit 1, punkt 19.1) 2.14 Glas- og sanitetsforsikringen dækker i forsikringstagerens helårsbolig (tilvalg) (se punkt 21.1) 3.0 GENSTANDE OMFATTET AF FORSIKRINGEN Forsikringen dækker indbo og andre private genstande anført i dækningsskemaet, såfremt disse tilhører dig, eller du kontraktligt bærer risiko- 5

6 en for dem. Forsikringen dækker ikke genstande, som har erhvervsmæssig karakter, bortset fra genstande anført i dækningsskemaet punkt Almindeligt privat indbo (dækningsskemaet punkt 1) er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i dækningsskemaet punkt 2-12 eller undtaget i punkt 3.14 og Særligt privat indbo (dækningsskemaet punkt 2) Som særligt privat indbo anses: a) antikviteter b) bånd-, plade- og cd-afspillere og lignende c) bånd, kassetter, plader og compact discs (cd er) d) GPS udstyr (ikke fastmonteret) e) forstærkere f) fotokopieringsmaskiner g) fotoudstyr og film h) højttaleranlæg i) kikkerter j) kunstværker k) malerier l) mobiltelefoner med tilbehør m) musikinstrumenter n) pelse o) pelsværk p) private computere med tilbehør q) projektører med tilbehør r) radioamatørudstyr s) radio-, video-, dvd- og tv-apparater med tilbehør t) skind u) skindtøj v) spillekonsoller (fx PlayStation, Xbox, PSP, GameBoy, Nintendo o.lign.) w) spiritus og vin x) ure y) våben og ammunition z) walkie-talkies æ) ægte tæpper 3.3 Særlige private værdigenstande (dækningsskemaet punkt 3) Som særlige private værdigenstande anses: a) genstande af guld, platin eller sølv*) b) perler*) c) smykker d) ædelstene*) e) frimærkesamlinger f) møntsamlinger Genstande, hvori de med *) markerede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækning op til maks. 15% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.4 Penge m.m. (dækningsskemaet punkt 4) a) penge b) pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker c) billetter, møntkort og klippekort Dækning op til kr pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres indeks 2014). 3.5 Cykler (dækningsskemaet punkt 5) Cykler med hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men som almindeligt privat indbo. 6

7 Dækning op til maks. 2% af forsikringssummen pr. cykel, dog altid dækning op til kr pr. cykel (indeksreguleres indeks 2014). Se særlige regler for erstatningsopgørelse punkt Knallerter eller dele hertil (dækningsskemaet punkt 6) Dækning alene for brand. 3.7 Windsurfere og småbåde under 6 m længde samt tilbehør hertil (dækningsskemaet punkt 7). Påhængsmotor dog maks. 5 hk Dækning op til maks. 5% af forsikringssummen. 3.8 Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager benytter i dit erhverv (dækningsskemaet punkt 8) Dækning op til maks. 5% af forsikringssummen. 3.9 Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt (dækningsskemaet punkt 9) Dækning op til maks. 2% af forsikringssummen Bygningsdele, du som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker (dækningsskemaet punkt 10) 3.11 Gravsted i Danmark, som du har erhvervet dig brugsretten til (dækningsskemaet punkt 11) Dækning op til maks. 2% af forsikringssummen Hårde hvidevarer tilhørende dig er dækket i din helårsbolig, dog kun, når de er installeret på blivende plads 3.13 Undtaget Forsikringen dækker ikke: 3.14 motordrevne køretøjer, jf. Færdselsloven, haveredskaber over 20 hk, campingvogne, trailere, luft- og søfartøjer af enhver art. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås fx biler, knallerter, motorcykler, ATV er og traktorer 3.15 genstande under opmagasinering - bortset fra opmagasinering af beklædningsgenstande - medmindre tillægsforsikring er tegnet, og dette fremgår af policen. ERSTATNINGSOPGØRELSE 4.0 GENERELLE ERSTATNINGSREGLER Erstatningsreglerne er gældende for Indboforsikringen, medmindre der fremgår andre regler om erstatning under de tegnede tilvalgsdækninger. Selskabet kan vælge at erstatte tabet efter én af følgende erstatningsregler: 4.1 Sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden Selskabet betaler, hvad det koster at lade den beskadigede genstand reparere ved at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for dig som før skaden. Hvis reparationsudgifter udgør mere end 50% af nyværdien på skadetidspunktet, opgøres erstatningen efter de regler, der gælder ved totalskade, medmindre du ønsker reparation. 4.2 Værdiforringelse I stedet for eller i forbindelse med reparation kan der blive tale om værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd. Værdiforringelsen udregnes som forskellen mellem genstandenes værdi uden skade og værdien med skaden eller efter reparation. 4.3 Totalskade, kontanterstatning og genlevering Hvis en genstand er beskadiget så meget, at den ikke kan repareres efter de regler, der er nævnt under punkt 4.1, eller hvis genstanden er stjålet, erstattes skaden ved at betale for eller levere en tilsvarende genstand som den beskadigede eller stjålne. For de genstande, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i punkt Hvis skaden opgøres som totalskade, tilhører de erstattede genstande selskabet. 7

8 a. Nyværdi Genstande, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For de genstande, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i punkt I stedet for at betale kan selskabet vælge at genlevere nye genstande svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan tilsvarende identiske genstande ikke skaffes, kan selskabet erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye genstande i samme standard som det beskadigede eller stjålne. b. Dagsværdi eller nytteværdi Genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. For genstande, hvor nytteværdien ikke er væsentligt nedsat før skaden, kan der kun gøres fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, men ikke for alder og brug. For de genstande, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i punkt I stedet for at betale kan selskabet vælge at genlevere nye genstande svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan tilsvarende identiske genstande ikke skaffes, kan selskabet erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye genstand i samme standard som det beskadigede eller stjålne. Følgende genstande, der er mere end 2 år gamle eller købt som brugte, kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande: a) guld- og sølvvarer b) smykker c) porcelæn, inkl. platter d) lamper e) glasvarer 4.4 Genlevering Ønsker du ikke at få de genstande genleveret, som selskabet har tilbudt, afsluttes skadesagen med en kontant udbetaling svarende til den pris, selskabet skal betale for tilsvarende genstande hos den eller de leverandør(er), selskabet har anvist. Det gælder ved genlevering af nye genstande og ved genlevering af brugte identiske genstande, som nævnt i punkt SÆRLIGE ERSTATNINGSREGLER For følgende genstande er der fastsat særlige afskrivningsregler, hvis genstandene var ubeskadigede før skaden 5.1 Cykler erstattes efter nedenstående tabel: Cyklens alder 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år år år år år år år år år 18 år og derover Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 100% 90% 81% 73% 66% 59% 53% 48% 43% 39% 35% 31% 28% 25% 22% 19% 16% 13% 10% 8

9 a) Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændigt istandsat, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. b) Det er en betingelse for, at erstatning kan ydes, at cyklens stelnummer kan oplyses. c) Ved simpelt tyveri (se dækningsskemaet punkt I/J) er det desuden en betingelse for dækningen, at cyklen var låst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, og at originalt låsebevis sendes til selskabet. d) Erstatningsudbetaling sker 7 dage efter selskabets modtagelse af anmeldelse. 5.2 Briller erstattes efter nedenstående tabel: Brillens alder 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år år 11 år og derover Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 100% 100% 90% 80% 75% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 5.3 Elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug Til almindelige elektriske apparater henregnes: a) el-drevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.) b) el-artikler til personlig pleje (føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.) c) elektrisk hobbyværktøj d) radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og plade-spillere, cd- og dvd-afspillere, højttalere, forstærkere, video-kameraer samt tilbehør til de nævnte genstande) e) hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, koge-plader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørre-tumblere, elradiatorer og vandvarmere m.v.) f) andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (fx el-alarmer, støvsugere, strygejern, ure, symaskiner m.v.) g) telefonsvarere, telefoner og mobiltelefoner med tilbehør h) private computere med tilbehør i) telefax og fotokopieringsmaskiner Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter nedenstående tabel: Genstandens alder 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8 år og derover Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 9

10 Såfremt reglerne i punkt findes uanvendelige i en skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens Private optagelser og edb-programmer m.v. Hvis der sker skade på private film- og båndoptagelser, edb-programmer eller elektroniske lagringsmedier, fx disketter, kassetter, cd er og dvd er, betales der højst, hvad det koster at købe uindspillede bånd, disketter, dvd er og cd er, nye råfilm eller til aftryk af eventuelt bevarede negativer. 5.5 Manuskripter, tekniske tegninger og egne fremstillede genstande Der ydes ikke erstatning for manuskripter, tekniske tegninger og lignende. Ligeledes dækkes ikke egne fremstillede genstande, fx malerier. Dog dækkes udgiften til anvendt råmateriale. 6.0 DOKUMENTATION 6.1 For at få erstatning må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen, i det omfang, du er i besiddelse heraf, indsender kvitteringer/ regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør du derfor gemme købsnotaer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes genstandene privat, bør du anmode om en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde genstande. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan du som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, kan selskabet afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. 7.0 UNDERFORSIKRING 7.1 Forsikringssummen inkl. eventuel senere indeksregulering skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af det forsikrede. Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der står anført en procentsats, vil skaden blive erstattet fuldt ud inden for den angivne procentsats, selv om der er tale om underforsikring. Erstatningen for skade på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. 7.2 Hvis værdien af det forsikrede overstiger den gældende forsikringssum på skadetidspunktet, medfører det, selv ved en partiel skade, at erstatningen nedsættes forholdsmæssigt. DÆKNINGER UNDER INDBOFORSIKRINGEN 8.0 DÆKNINGER 8.1 Se dækningsskemaer, bagerst i betingelserne. 9.0 VANDSKADE PÅ LEJERS GENSTANDE Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Ud over de i dækningsskemaet punkt D og E nævnte vand- og nedbørsskader dækkes skade på lejers forsikrede genstande som følge af: 9.1 at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen 9.2 at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af dit lejemål 9.3 Undtaget Forsikringen dækker ikke: 9.4 når udlejeren efter lejeloven eller lejeaftalen ikke er forpligtet til at udbedre skaden 9.5 når lejeren ikke kan godtgøre at have underrettet udlejeren om vandskaden og den bagved liggende bygningsskade 10

11 9.6 når lejeren har forsømt at gøre krav mod udlejeren 9.7 skade på genstande uden for bygning 9.8 Erstatningssummer 9.9 Maks. 2% af forsikringssummen 10.0 BAGAGEFORSIKRING Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 10.1 Som indboforsikringen under rejse til/fra udlandet, Færøerne og i Grønland Beskadigelse under transporten. Bortset fra særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.3) og penge m.m. (jf. punkt 3.4) Forveksling/bortkomst. Der dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet punkt I/J Undtaget Forsikringen dækker ikke: 10.5 skade, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker 10.6 skade, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker 10.7 tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods 10.8 de begrænsninger, der generelt gælder for indboforsikringen, gælder også for bagageforsikringen 10.9 anden pludselig skade er ikke omfattet af bagageforsikringen Erstatningssummer Maks. 10 % af forsikringssummen REDNINGSUDGIFTER, FLYTTEOMKOSTNINGER OG DOKUMENTEREDE MERUDGIFTER VED FRAFLYT- NING 11.1 Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på genstande, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: a) rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning b) rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning c) andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder opmagasinering i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betales udgiften som nævnt under punkt ANSVARSFORSIKRING Denne forsikring dækker de tilfælde, hvor du som privatperson pådrager dig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller genstande forvoldt i forsikringstiden. Derudover - dvs. uanset der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar - yder forsikringen dækning ved skade forvoldt af små børn jf. punkt 12.2 og ved gæstebudsskader jf. punkt Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. 11

12 Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar - og at bidrage til at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Sker der en skade, skal det altid overlades til selskabet at tage stilling til, om du har pådraget dig et erstatningsansvar. Anerkender du selv erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og evt. omkostninger, idet sådanne tilsagn ikke er bindende for selskabet. Hvilket ansvar dækker forsikringen? 12.1 Privatansvar Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, genstande og dyr, som du som privatperson efter gældende ret er blevet erstatningsansvarlig for, mens forsikringen er i kraft Skade forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen såvel person- som tingskade forvoldt af børn under 5 år, hvis manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling, og andre ikke er medansvarlige for skaden. For tingskade gælder der den generelle selvrisiko på enhver skade. Dette beløb må skadelidte i en sådan situation selv bære, da du efter en juridisk bedømmelse ikke har ansvar for skaden Gæstebudsskade Forsikringen dækker gæstebudsskade. Gæstebudsskade er skade på genstande, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskade gælder der den generelle selvrisiko på enhver skade. Dette beløb må skadelidte i en sådan situation selv bære, da du efter en juridisk bedømmelse ikke har ansvar for skaden ANSVARSFORSIKRING SÆRLIGE REGLER 13.1 Anlægs- og byggearbejde Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på genstande forvoldt under anlægs- og byggearbejde ved: a) udgravning b) grundforstærkning c) pilotering d) nedbrydning e) grundvandssænkning f) brug af sprængstoffer g) spildevand h) olie fra jordtanke 13.2 Både Ansvar for både og jetski er alene dækket for: a) Personskade forvoldt ved jetski, sejlads med windsurfere samt både uden motor, eller med både, hvis motorkraft ikke er over 25 hk, samt personskade forvoldt med disse både på land b) Tingskade forvoldt ved sejlads med robåde, kanoer, kajakker, andre både under 5 m længde samt jetski, når eventuel motorkraft ikke overstiger 5 hk, samt tingskade forvoldt med disse både på land 13.3 Forsætlig skade Undtaget er ansvar for skade forvoldt med forsæt. Dog dækkes, hvis skaden er forvoldt af: a) personer under 14 år b) personer, som på grund af sin sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftigt. Du skal kunne dokumentere dette i form af en speciallægeerklæring 13.4 Forældres hæftelsesansvar Ved forældres hæftelsesansvar for skade forvoldt forsætligt af børn mellem 14 og 18 år dækkes med maks. kr Selskabet opkræver efterfølgende beløbet hos barnet Forurening Undtaget er ansvar for skade som følge af forurening af eller igennem luft, vand eller jord. 12

13 Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen Fritidshus Ansvar for skade forvoldt som ejer eller bruger af fritidshus- og grund er dækket, såfremt ansvaret ikke er dækket af anden ikraftværende ansvarsforsikring. Se dog punkt 13.1 og Grundejer Ansvar for skade forvoldt som ejer af privat grund samt en- og to-familiehus er dækket, såfremt huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og forsikringstager bor i huset, og ansvaret ikke er dækket af anden ikraftværende forsikring. Se dog punkt 13.1 og Heste og andre husdyr Ansvar som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug er dækket, se dog punkt 14.3 om hunde. Heste, der overvejende anvendes til ridestævner og væddeløb, er ikke omfattet Kørestole og el-scootere Ansvar for skade forvoldt ved brug af kørestole og el-scootere, som har en maksimal hastighed på 15 km i timen, er dækket Lejere Forsikringen dækker dit ansvar som lejer over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen Lånte eller lejede genstande eller dyr Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Dog dækkes skade på lånte og lejede genstande eller dyr, der er nævnt i dækningsskemaet for indboforsikringen punkt 1, 2, 5 og 7, hvis der er tale om en pludselig skade, når skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden Motordrevne haveredskaber Ansvar for motordrevne haveredskaber indtil 20 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet Motordrevet legetøj, hobby- og sportsudstyr med motor Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af legetøj, hobby- og sportsudstyr, hvis motorkraft er på over 5,0 hk. Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj dækkes ikke, uanset motorens størrelse Tingsforsikring I henhold til Erstatningsansvarslovens 19 skal en skade, der er dækket af en tingsforsikring fx skadelidtes familie-, hus eller bilforsikring, behandles hos det selskab, hvor skadelidte har tegnet denne forsikring, selvom skadevolderen er juridisk ansvarlig for skaden. Herefter afgøres sagen indbyrdes mellem selskaberne Udøvelse af tjenester for andre Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særligt ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ ANSVARSFORSIKRING UNDTAGELSER 14.1 Aftaler Undtaget er ansvar for skade, der udelukkende støttes på ordlyden i en: a) kontrakt b) lejeaftale c) eller andet aftalegrundlag eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller genstande. 13

14 14.2 Erhverv eller arbejde for andre Undtaget er ansvar for skade sket i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre - med eller uden betaling Hunde Undtaget er ansvar for skade forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig ansvarsforsikring Jagt Undtaget er ansvar for skade sket under jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagt, når ansvaret er dækket af en jagtforsikring eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Luftfartøjer Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af luftfartøjer, herunder radiostyrede modelfly og svævefly Motorkøretøj Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved brug af motordrevne eller andre selvkørende køretøjer. Dette gælder tillige skade på selve køretøjet Selvforskyldt beruselse og narkotika Undtaget er ansvar for skade forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika - og dette uanset skadevolders sindstilstand Varetægt Undtaget er ansvar for skade forvoldt på genstande eller dyr, som du: a) ejer b) bruger eller har brugt c) opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler d) har sat dig i besiddelse af e) af andre grunde end de ovenfor anførte har i din varetægt 14.9 Erstatningssummer Personskade erstattes med maks. 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Tingskade og skade på dyr erstattes med maks. 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt ved aftale med selskabet, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen 15.0 RETSHJÆLPSFORSIKRING 15.1 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med din erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. I småsager kan du selv indgive anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension og kan rekvireres hos selskabet. Specificerede forsikringsbetingelser kan fås ved henvendelse til selskabet Erstatningssummer 15.3 Forsikringen dækker med maks kr. Selvrisiko udgør 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr

15 16.0 PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP Psykologisk krisehjælp ydes til de personer, der er anført under afsnit 1, punkt Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 16.1 Pludseligt dødsfald eller livstruende sygdom blandt nære pårørende, dvs. nedenstående: a) husstanden b) dine børn, svigerbørn eller børnebørn c) dine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre d) dine søskende, svogre eller svigerinder 16.2 Ulykker, hvis du er direkte impliceret i: a) trafik- eller færdselsulykke b) brandulykke c) drukneulykke d) forgiftningsulykke e) hændelse i forbindelse med vold, overfald eller trusler Ved direkte impliceret skal forstås, at du har været en del af ulykken eller hændelsen, uden at du nødvendigvis har lidt fysisk overlast Indbrud/indbrudsforsøg 16.4 Skilsmisse 16.5 Ufrivillig abort 16.6 Undtaget Psykologisk krisehjælp ydes alene i relation til de i betingelserne omfattede skadesituationer, og når hændelsen sker i fritids- eller privatlivet. Arbejdsrelaterede hændelser er således ikke omfattet af dækningen Erstatningssummer 16.8 Maks. 5 behandlinger pr. sikret pr. begivenhed. Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af tilskud fra det offentlige og/eller Sygesikringen Danmark/anden sygesikring. Såfremt du er berettiget til psykologisk krisehjælp andet sted fra, bortfalder denne dækning ID-SIKRING Forsikringen har til formål at hjælpe med at standse ID-misbrug og mindske de økonomiske konsekvenser mest muligt. Ved identitetstyveri forstås situationer, hvor den/de sikredes identitet/identifikationspapirer uden samtykke fra vedkommende uberettiget bliver brugt af tredjemand med henblik på økonomisk vinding. Det kan fx være i den/de sikredes navne at åbne en kreditkonto, søge om lån, registrere telefonabonnementer, købe varer m.v. Ved identifikationspapirer forstås enhver legitimation, som er egnet til at identificere den/de sikrede, fx pas, bankkort, kørekort, CPR-nummer, kontonummer, loginkode, pinkode, brugernavn/adgangskode til internettjenester, elektronisk signatur, NemID, lønseddel og andet tilsvarende materiale. Forsikringen dækker de personer, som fremgår af afsnit 1, punkt PenSam s ID-Sikring administreres af vores samarbejdspartner NEM Forsikring, Adelgade 92, 8660 Skanderborg Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen dækker: a) at afvise uberettigede krav fra kreditorer (fx telefonselskaber og internetbutikker) b) at kontakte kreditbureauer (fx Experian det tidligere RKI) og hjælpe med at undgå uberettiget registrering c) at dække nødvendig juridisk bistand hos NEM Forsikring, samt efter forudgående godkendelse dække omkostninger til juridisk bistand for max kr. incl. moms hos et af Nem Forsikring på forhånd godkendt advokatfirma d) at rådgive og vejlede om, hvordan du skal forholde dig ved mistanke om ID-misbrug, og hvordan du generelt undgår ID-misbrug. 15

16 17.2 Undtaget Forsikringen dækker ikke: omkostninger til fremskaffelse af ny ID, herunder udgifter til nye betalingskort, ID-papirer, gebyrer til erhvervelse af nyt pas, kørekort, sygesikringsbevis m.v. økonomiske tab ved misbruget, fx betaling med den/de sikredes stjålne betalingskort, tyveri fra bankkonto ved brug af kontooplysninger, som fx er blevet franarret ved phishing, hvor personer eller firmaer ved falske s, hjemmesider eller telefonopkald får udleveret kontooplysninger erstatning eller godtgørelse for den arbejdsindsats, som du må lægge i forbindelse med ID-misbrug, herunder mistet arbejdsindtægt ID-misbrug udført af personer omfattet af forsikringen. Se afsnit 1, punkt ID-misbrug, der kan relateres til den/de sikredes arbejde eller beskæftigelse, fx misbrug af firmanavn eller virksomhedens identitet udgifter i forbindelse med retssager om krav opstået i forbindelse med ID-misbrug misbrug af identitet på de sociale medier Betingelser for dækning - fuldmagt Det er en betingelse for, at vi kan hjælpe dig, at du giver fuldmagt til Nem Forsikring. Fuldmagten findes på Nem Forsikrings hjemmeside (www.nemforsikring.dk) Anmeldelse af ID-tyveri Anmeldelse af identitetstyveri skal ske indenfor perioden, hvor den/de sikrede er dækket af Indboforsikringen/ID-Sikring. Hvis du har mistanke om ID-misbrug, skal du: a) straks anmelde ID-tyveriet til politiet. Du skal sikre dig en skriftlig bekræftelse fra politiet for anmeldelsen samt c) anmelde ID-tyveriet til Nemforsikring via til eller sende en anmeldelse med post til: ID Sikkerhed, Skadeafdelingen, Adelgade 92, 8660 Skanderborg, og vedlægge politianmeldelsen og evt. henvendelse fra kreditorer. Hvis du har behov for råd og vejledning kan du ringe til Nem Forsikring på telefonnummer Telefonen har døgnåbent. AFSNIT 2 TILVALGSDÆKNINGER Det fremgår af din police, om du har tegnet tilvalgsdækninger. De særskilte betingelser for de tegnede tilvalgsdækninger fremgår nedenfor samt af dækningsskemaerne bagerst i betingelserne: 18.0 PLUDSELIG SKADEDÆKNING 18.1 Pludselig skade dækker skader, der ikke er nævnt eller undtaget i de dækninger, der er omfattet af Indboforsikringen Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum Dækningen omfatter udelukkende skade, der opstår indenfor dækningsområdet nævnt i afsnit 1, punkt Undtaget a) skade, der er sket ved almindeligt brug, fx ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk samt spild af fødevarer og væsker b) skade, der er forvoldt af dyr c) skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening d) skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller udførelsen e) skade, der er dækket af garanti- og serviceordning f) glemte, bortkomne eller forlagte genstande g) skade, hvis du har udvist grov uagtsomhed h) skade, der er dækket af eller undtaget i en dækning eller tilvalgsdækning, som er omfattet af indboforsikringen, også selvom dækningen ikke er tegnet 18.5 Erstatningssummer Maks. 10% af forsikringssummen og maks. kr (indeksreguleres indeks 2014) pr. genstand. For enhver skade gælder en selvrisiko, der fremgår af policen. 16

17 19.0 ELEKTRONIKFORSIKRING 19.1 Forsikringen dækker de genstande, der fremgår af punkt 19.3, som tilhører de sikrede personer, jf. afsnit 1, punkt 1.0. Forsikringen dækker skader sket i Danmark. For punkt a), c), e), g) og h) er det et krav, at genstandene permanent befinder sig i et hus eller fritidshus i Danmark, og huset er ejet af en af de sikrede personer, jf. afsnit 1, punkt Dækningsperiode De apparater, der er nævnt i punkt 19.3, er dækket indtil apparatet er 4 gammelt. Når et apparat er ældre end 4 år, ophører dækningen Genstande omfattet af forsikringen Forsikringen dækker følgende udvalgte forbrugerelektronik: a) eldrevne køkkenmaskiner (herunder kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.) b) el-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.) c) elektrisk hobbyværktøj (kun til indendørs brug) d) fotoudstyr e) elektriske apparater til billede og lyd f) udstyr til kommunikation (herunder telefoner, mobiltelefoner og telefonsvarere), navigation eller spil g) hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, tørretumblere, el-radiatorer og vandvarmere) h) andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure og symaskiner) i) elektriske musikinstrumenter j) walkie-talkies og radioamatørudstyr k) private computere med tilbehør (stationære, bærbare og håndholdte), herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inkl. standardprogrammel, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation l) navigations- og satelliteudstyr med tilbehør 19.4 Hvilke genstande er undtaget Forsikringen dækker ikke: a) elektrisk værktøj og redskaber (fx hækkeklippere, plæneklippere o.lign.), der kun er til udendørs brug b) genstande købt til videresalg genstande anvendt til eller beregnet til erhvervsmæssige formål genstande som på købstidspunktet var beskadigede, 2. sortering og eller udstillingsvarer c) genstande uden serienummer fra den oprindelige fabrikant d) forbrugsvarer, herunder men ikke begrænset til batterier, ledninger, sikringer, filtre, lamper, bælter, tasker, kassetter o.lign., der ikke er en fast del af apparatet 19.5 Hvilke skader dækker forsikringen? 19.6 Forsikringen dækker funktionsfejl, hvilket vil sige indefra kommende skader, hvis mekaniske eller elektriske svigt gør, at du ikke kan bruge apparatet til det oprindelige formål Forsikringen dækker også pixelfejl på enhver type fladskærme, hvis det ligger udenfor producentens og importørens retningslinjer for acceptable pixelfejl Forsikringen dækker herudover pludselig skade på de genstande, der er nævnt i punkt Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum Undtagelser a) produktansvar, driftstab eller følgeskade b) tab af software eller data, herunder digitale billeder og musikfiler c) skader som følge af virusangreb eller fejl i programmer eller data d) service, eftersyn, rengøring og tilpasning af den sikrede genstand, foretaget af kunden e) skader, der skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, fejlbetjening, strømafbrydelse, utilstrækkelig eller forkert netspænding, forkert reparation eller skader sket under reparation, manglende vedligeholdelse, slid o.lign. f) udbedring af kosmetiske skader, hvor genstandens funktion er upåvirket, så som buler, maling, produktfinish, ridser eller rust g) omkostninger til reparation eller andre udgifter, hvor selskabet ikke har godkendt reparationen h) enhver omkostning relateret til defekte batterier (som skulle have været udskiftet af sikrede), virusangreb (computer o.lign.), mus, laserpen, sikringer og lignende genstande/tilbehør i) følgeskader generelt j) skader på enhver type fladskærme, hvis et billede brænder sig fast k) skader, der er dækket af garanti- eller serviceordninger, eller som er dækket af købelovens reklamationsbestemmelser. l) undtagelse til pludselig skade, jf. punkt fremgår af forsikringsbetingelsernes afsnit 1, punkt 18.4 samt dækningsskemaet kolonne G Erstatning Selskabet kan vælge at erstatte tabet efter én af følgende erstatningsregler: 17

18 19.11 Sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden Selskabet betaler, hvad det koster at lade den beskadigede genstand reparere ved at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for dig som før skaden Hvis reparationsudgifter udgør mere end 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, opgøres erstatningen efter de regler, der gælder ved totalskade, medmindre du ønsker reparation Totalskade, kontanterstatning og genlevering Hvis en genstand er beskadiget så meget, at den ikke kan repareres efter de regler, der er nævnt under punkt 19.11, erstattes skaden ved at betale for eller levere en tilsvarende genstand som den beskadigede. Hvis skaden opgøres som totalskade, tilhører de erstattede genstande selskabet Genlevering eller kontanterstatning Ønsker du ikke at få de genstande genleveret, som selskabet har tilbudt, afsluttes skadesagen med en kontant udbetaling svarende til den pris, selskabet skal betale for tilsvarende genstande hos den eller de leverandør(er), som selskabet har anvist Den maksimale erstatning, som selskabet udbetaler pr. skade/skadesårsag, udgør 10 % af forsikringssummen på Indboforsikring, dog max kr. pr. genstand (indeksreguleres indeks 2014). For enhver skade gælder en selvrisiko, der fremgår af policen. Hvis funktionsfejlen, jf. punkt 19.6, kan kræves dækket af flere forsikringer tegnet i selskabet, vælger du selv, hvor skaden skal erstattes Dokumentation Anmeldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af skaden, kvitteringer/regninger for købet, købekontrakten samt anden dokumentation, som er nødvendig for, at selskabet kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning GOLFDÆKNING Dækningen omfatter golfudstyr (bags, bolde, køller og vogne uden motor) samt penge og pengerepræsentativer. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 20.1 Skader som nævnt under indboforsikringen Tyveri af penge m.m. fra aflåst skab i en registreret golfklub med op til kr Pludseligt opstået skade på egne golfkøller, bags og vogne uden motor Hole in one udgifter i match over mindst 18 huller, når dette er bevidnet af en medspiller eller en fra klubbens bestyrelse Undtaget Forsikringen dækker ikke: 20.6 glemte, tabte eller forlagte genstande og penge m.m., eller hvis du har udvist grov uagtsomhed 20.7 skade opstået som følge af slitage eller fejl i de dækkede genstande 20.8 skade, der alene er kosmetisk og ikke forringer genstandens brugsværdi 20.9 Erstatningssummer Den maksimale erstatning pr. forsikringsår udgør kr Enkeltgenstande samt penge m.m. erstattes hver for sig med op til kr pr. forsikringsbegivenhed Ved hole in one udbetales kr Golfudstyr erstattes efter samme erstatningsregler som anført under punkt , dog erstattes golfkøller efter nedenstående tabel ved pludselig opstået skade: Genstandens alder 0-2 år 2-4 år 4 år og derover Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 100% 75% 50% 18

19 Ved skade på enkelte køller ydes ikke erstatning for fuldt sæt. Efter der er ydet erstatning, tilfalder de erstattede genstande selskabet. For enhver skade gælder en selvrisiko, der fremgår af policen. 21. GLAS- OG SANITETSFORSIKRING Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen: 21.1 Brud på glas, der er monteret som en bygningsdel i forsikringstagers helårsbolig samt brud på spejle Brud på håndvask, glaskeramisk kogeplade, badekar, bidet, wc-kumme og cisterne, der er fastmonteret i forsikringstagers helårsbolig. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 21.3 udgifter til isætning af glas svarende til det ødelagte 21.4 udgifter til montering af håndvask, glaskeramisk kogeplade, badekar, bidet, wc-kumme og cisterne svarende til det ødelagte 21.5 Undtaget Forsikringen dækker ikke: 21.6 ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig 21.7 skade i forbindelse med reparation eller ombygning af forsikringstagers bolig 21.8 skade i forbindelse med reparation af det forsikrede, deres rammer, indfatning eller lignende 21.9 skade, der dækkes af en bygningsforsikring skade på glas eller sanitet i erhvervslokaler, drivhuse og mistbænke punkteringer og andre utætheder i termoruder skade på toiletkummer som følge af frostsprængning beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Erstatningssummer Skaden opgøres efter reglerne i afsnit 1, punkt om erstatningsopgørelse. For enhver skade gælder en selvrisiko, der fremgår af policen. 22. ÅRSREJSEFORSIKRING FOR VERDEN NÅR SKADEN ER SKET Hjælpen er lige ved hånden med en årsrejseforsikring hos PenSam Forsikring og med SOS-International A/S som alarmcentral. Både du og din familie er sikret en hurtig og en effektiv hjælp på stedet, uanset hvor du er. Det eneste, du skal gøre, er at ringe til SOS, når du har brug for hjælpen. SOS International A/S Alarmcentral Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Telefon

20 FORSIKRINGENS OMFANG 1.0 SIKREDE PERSONER 1.1 Forsikringstageren 1.2 Forsikringstagerens husstand Dvs. familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstager, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maks. 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse i Danmark og alle være i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. 1.3 Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 1.4 Udeboende delebørn For at være omfattet af forsikringen skal barnet være barn af et medlem af husstanden, være under 21 år på tidspunktet for afrejsen og i øvrigt rejse sammen med et medlem af husstanden. Det pågældende barn må hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 1.5 Børnebørn, der rejser med bedsteforældre Hvis du rejser på ferie sammen med dine børnebørn under 18 år, er de meddækket på forsikringen. Det er et krav for, at børnebørnene er meddækket, at rejsen er bestilt samlet. Børnebørn omfatter biologiske børnebørn, børnebørn, der er adopteret af børn, sted-børnebørn og pleje-børnebørn. 2.0 DÆKNINGSPERIODE/OMFATTEDE REJSER 2.1 Forsikringen dækker private ferierejser i udlandet af op til 60 dages varighed. For rejser, der varer mere end 60 dage, bortfalder dækningen for den periode, der varer mere end 60 dage. 2.2 Studierejser i udlandet af op til 60 dages varighed, når sikrede ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. 2.3 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor sikrede forlader sin bopæl i Danmark for at begynde sin rejse eller fra forsikringens ikrafttræden, hvis dette tidspunkt indtræder senere. Dækningen ophører for hver enkelt rejse ved sikredes hjemkomst til Danmark eller ved udløbet af forsikringen, hvis dette tidspunkt indtræder tidligere end hjemkomsten. I de lande, hvor det blå EU-sygesikringskort gælder, er de sikrede forpligtede til at gøre brug af kortet i det omfang, det er muligt. 3.0 GEOGRAFISK OMRÅDE 3.1 Forsikringen dækker i hele verden med undtagelse af Danmark. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst i EU/EØSlande/Schweiz henvises til det blå EU-sygesikringskort, hvor dette kan anvendes. 4.0 MEDICINSK FORHÅNDSVURDERING VED KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM 4.1 Ved kronisk eller eksisterende sygdom er der mulighed for at få en medicinsk forhåndsvurdering inden afrejse. Såfremt der ikke er indhentet medicinsk forhåndsvurdering inden afrejsen, kan udgifter, der kan henføres til den kroniske eller eksisterende sygdom være undtaget dækning. Ved kronisk eller eksisterende sygdom, kontakt da selskabet for en forhåndsvurdering. 5.0 GENERELLE UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke: 5.1 rejser som de danske myndigheder fraråder. Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder private personer at rejse til. Herunder områder med fx krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder etc. Ligeledes omfatter forsikringen ikke sikredes aktive deltagelse i krig, oprør eller lignende 20

FOA Indboforsikring. Forsikringsbetingelser FOA-ind-3 Gældende fra 01.07.2015. Forsikringsbetingelser

FOA Indboforsikring. Forsikringsbetingelser FOA-ind-3 Gældende fra 01.07.2015. Forsikringsbetingelser FOA Indboforsikring Forsikringsbetingelser FOA-ind-3 Gældende fra 01.07.2015 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Indboforsikring FOA FOA-IND-3...6 AFSNIT 1 FORSIKRINGENS

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser Indboforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 GENSTANDE OMFATTET AF FORSIKRINGEN... ERSTATNINGSOPGØRELSE...

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Indboforsikring. Gældende fra Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Gældende fra Forsikringsbetingelser Indboforsikring Gældende fra 01.07.2016 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 2.0 Dækningsområde... 4 3.0 Genstande omfattet af forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

ID-TYVERI VERSION ID2016-01

ID-TYVERI VERSION ID2016-01 ID-TYVERI VERSION ID2016-01 Forsikringsbetingelser af januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Nykredit Forsikring ID-tyveri hjælper med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri Punkt 1-10 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-6 ugust 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

6769-1 Januar 2014 VILKÅR FOR HJÆLP VED IDENTITETSTYVERI

6769-1 Januar 2014 VILKÅR FOR HJÆLP VED IDENTITETSTYVERI 6769-1 Januar 2014 VILKÅR FOR HJÆLP VED IDENTITETSTYVERI Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjælp ved identitetstyveri 6769-1 Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse A Hvad er identitetstyveri?.........................

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret Securator PowerCare Forsikring Basis Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere