Nr. 2 Årgang 1 Juli 2013 Nørreby 2630 Tåstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Årgang 1 Juli 2013 Nørreby 2630 Tåstrup"

Transkript

1 Nørreby s talerør Nr. 2 Årgang 1 Juli 2013 Nørreby 2630 Tåstrup

2 Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon 1813 Dyrenes vagtcentral 1812 Lægevagten Tåstrup apotek Glostrup apotek døgnvagt Glostrup politi Ejendomskontoret DAB Høje Taastrup Kommune Samtlige Vaskerier Åbent alle dage hele døgnet Der er blevet opsat en hjertestarter i Timianhavens vaskeri, til brug for alle beboere i nødstilfælde. Alle beboerne i Nørreby har adgang til Timianhavens vaskeri med deres vaskekort. De bedes meddele ejendomskontoret hvis de har brugt hjertestarteren, så den kan blive opdateret. YouSee leverer TV- og radio signal: Tlf Sundt indeklima. Hold temperaturen på 21 i hele boligen. Sørg for alle radiatorerne er i brug, indstillet til samme temperatur. Hold vinduer og døre åbne i dagtimerne, så luften kan cirkulere. Hold udluftningsventilerne i din bolig åbne. Luft godt ud i soveværelset. Selv vejrtrækning giver meget vanddamp. Tør aldrig tøj indendørs. Luft godt ud, når du har været i bad.

3 Bladets navn er nu som i forrige nr. Nørreby s talerør. I bladets første nr. udskrev vi en konkurrence, der gik på at navngive bladet. Desværre var der ingen henvendelser og der ser vi i redaktionen som tegn på, at bladet nu skal bevare sit navn: Nørreby s talerør. Knallerter: Vi må lige minde om, at børnene nu leger meget udendørs, og da de ikke altid bevæger sig i sneglefart, så er det meget nemt, at komme til at køre dem ned. Et barn kommer løbende i fuld fart og ser sig ikke altid godt nok for. Du der kører hurtigt på din knallert på arealerne tænk på, hvor dårligt du selv vil ha det, hvis du uforvarende kommer til at skade et barn. DERFOR: Sæt venligst farten ned eller kør hjemmefra lidt tidligere, så du ikke behøver, at ha så travlt. Høj musik. Det er fristende at spille høj musik nu, hvor vi tilbringer meget tid udendørs eller lever for åbne vinduer. Det er ikke sikkert, at dine naboer deler din musikstil eller valg, så venligst skru` ned. Så kan alle nyde sommeren i fred og ro. Mvh Redaktionen.

4 Ejendomskontorets åbningstider Ejendomskontorets åbningstider i juli måned. i juli måned. Ejendomskontoret vil være lukket onsdag aften i hele juli måned. Det vil sige uge 27 til og med 31. Der er normal åbningstid hverdage, mandag til fredag mellem Ejendomskontoret vil være lukket onsdag aften i hele juli måned. Det vil sige uge 7.30 til 8.30 for personlig henvendelse, og mellem 8.30 til 9.00 for telefonisk 27 til og med 31. Der er normal åbningstid hverdage, mandag til fredag mellem henvendelse til 8.30 for personlig henvendelse, og mellem 8.30 til 9.00 for telefonisk henvendelse Nye låse på storskraldsskurene. Nye låse på storskraldsskurene. Der er blevet skiftet låse på alle storskralds skure, fordi de andre ikke virkede efter hensigten. Der er blevet skiftet låse på alle storskralds skure, fordi de andre ikke virkede efter hensigten. Storskraldsskurene vil kun blive tømt hver anden uge i sommerferien. Det vil sige, at skurene bliver tømt i ugerne 26, 28, 30 og 32, men bliver ikke tømt i ugerne 27, Storskraldsskurene vil kun blive tømt hver anden uge i sommerferien. Det vil sige, 29 og 31. at skurene bliver tømt i ugerne 26, 28, 30 og 32, men bliver ikke tømt i ugerne 27, 29 Vi og håber 31. at beboerne vil vise hensyn og ikke overfylde skurene, men evt. selv gå ud på materialegården med deres storskrald. Vi håber at beboerne vil vise hensyn og ikke overfylde skurene, men evt. selv gå ud Materialegården på materialegården vil være med åben deres mandag storskrald. fra klokken 7.00 til onsdag fra 7.00 til tirsdag, torsdag og fredag fra kl til Materialegården vil være åben mandag fra klokken 7.00 til onsdag fra 7.00 til tirsdag, torsdag og fredag fra kl til Stoppet afløb. Stoppet afløb. Deres afløb i badeværelse og køkken stopper normalt ikke til lige med det samme, men over nogen tid. De bedes henvende dem i god tid til ejendomskontoret, når de Deres afløb i badeværelse og køkken stopper normalt ikke til lige med det samme, opdager at afløbet løber langsomt. Så undgår vi de akutte udkald. men over nogen tid. De bedes henvende dem i god tid til ejendomskontoret, når de opdager at afløbet løber langsomt. Så undgår vi de akutte udkald. Luk skraldeposerne. Luk skraldeposerne. Vi skal henstille til beboerne om at lukke deres skraldeposer, så vi undgår at vi får Skraldepose rotter i skurerne, grundet skrald på gulvet. Det er meget uhygiejnisk og smitsomt Vi skal henstille til beboerne om at lukke deres skraldeposer, så vi undgår at vi får for funktionærerne. rotter i skurerne, grundet skrald på gulvet. Det er meget uhygiejnisk og smitsomt for funktionærerne.

5 Ligeledes beder vi om, at bilen parkeres mindst en meter fra hækkene, så funktionærerne ikke bliver flået og revet, når de klipper hækkene. Ukrudt i hækken. Hjertestarter. Vi beder beboerne om at rense deres hæk for ukrudt og græs, så ejendomskontoret Der vil blive opsat hjertestarter i både Gyvelhavens og Snerlehavens vaskeri. kan komme til at gøde hækken. I dag er der 1 på Timianhavens vaskeri. Ukrudt i hækken. Ligeledes beder vi om, at bilen parkeres mindst en meter fra hækkene, så Så funktionærerne Vi der beder hjertestarter beboerne ikke bliver på om alle flået at 3 rense vaskerier. og revet, deres når hæk de for klipper ukrudt hækkene. og græs, så ejendomskontoret kan komme til at gøde hækken. Ukrudt i hækken. Nøgler Hjertestarter. tilbage. Vi beder Ligeledes beboerne beder om vi at om, rense at bilen deres parkeres hæk for ukrudt mindst og en græs, meter så fra ejendomskontoret hækkene, så Der Nogle kan komme vil funktionærerne beboere blive til opsat har gøde en hjertestarter ikke nøgle hækken. bliver nede i flået både på ejendomskontoret, og Gyvelhavens revet, når de og klipper Snerlehavens dem der hækkene. har det vaskeri. vil få lagt den i deres postkasse, så ejendomskontoret ikke har beboer nøgler så nøgler der I dag er der 1 på Timianhavens vaskeri. fremover Ligeledes skal beder bruges vi om, til at udskiftning bilen parkeres af Hjertestarter. vinduer mindst skal en meter afleveres fra hækkene, på ejendomskontoret så Så når funktionærerne er der der gives hjertestarter besked ikke bliver på på deres flået alle 3 vinduesudskiftning. og revet, når de klipper hækkene. Der vil blive opsat hjertestarter vaskerier. i både Gyvelhavens og Snerlehavens vaskeri. Nøgler Hjertestarter. Praktikant. tilbage. I dag er der 1 på Timianhavens vaskeri. Nogle Nørreby Der vil beboere blive har fra opsat har den en hjertestarter nøgle nede til i både på ejendomskontoret, Gyvelhavens fået en praktikant. og Snerlehavens dem der har det vaskeri. Så er der hjertestarter på alle 3 vaskerier. vil få lagt den i deres postkasse, så ejendomskontoret ikke har beboer nøgler så nøgler der Det I dag er er en der ung 1 på frisk Timianhavens mand, ved navn vaskeri. Matias. fremover skal bruges til udskiftning af Nøgler vinduer tilbage. skal afleveres på ejendomskontoret når Så Vi håber der der gives beboerne hjertestarter besked vil på på tage deres alle godt 3 vinduesudskiftning. vaskerier. imod ham. Nogle beboere har en nøgle nede på ejendomskontoret, dem der har det vil få lagt den i deres postkasse, så ejendomskontoret Nøgler Praktikant. tilbage. ikke har beboer nøgler så nøgler der fremover skal bruges til udskiftning af vinduer skal afleveres Praktikant. på ejendomskontoret Nørreby Nogle Kontoret når beboere har der og det fra gives har den øvrige besked en nøgle personale på nede deres til ønsker på vinduesudskiftning. ejendomskontoret, beboerne fået en en praktikant. varm dem og der go har sommer det vil få lagt den i deres postkasse, så ejendomskontoret ikke Nørreby har beboer har fra nøgler den så nøgler til der Det fremover er en ung skal frisk bruges mand, til udskiftning ved navn Matias. af vinduer Praktikant skal afleveres fået en på praktikant. ejendomskontoret når der gives besked på deres vinduesudskiftning. Vi håber Nørreby beboerne har fra vil den tage godt imod til ham Det fået er en en ung praktikant. frisk mand, ved navn Praktikant. Matias. Det er en ung frisk mand, ved navn Matias. Nørreby Kontoret har og det fra den øvrige personale til ønsker beboerne fået Vi en håber en praktikant. Vi håber beboerne vil tage godt imod ham. varm beboerne og go vil sommer tage godt imod ham. Det er en ung frisk mand, ved navn Matias. Ejendomskontoret s personale ønsker Vi håber beboerne vil tage godt imod ham. Kontoret og det øvrige personale ønsker beboerne en varm og go sommer Kontoret og det øvrige personale ønsker beboerne en varm og go sommer

6 Start på udskiftning af døre og vinduer Håndværkerne er ved at indrette en arbejdsplads. Skurvogne er opstillet på græsplænen i Snerlehaven og de nye vinduer og døre er på vej til Nørreby. Der er skiftet døre og vinduer i de 2 prøvelejligheder, så vi kan se hvilke udfordringer vores bygninger gemmer og håndværkerne kan planlægge arbejdsgangen i vor by. Afdelingsbestyrelsen har offentliggjort den første tidsplan for vinduesudskiftningen, men som vi også har gjort opmærksom på, er det kun en foreløbig plan, som meget vel kan ændres. Det er et stort planlægningsarbejde, som byggelederen skal holde styr på, når håndværkerne for alvor gå i gang med udskiftningen. Derfor kan ingen, lige nu sige, hvornår udskiftningen vil ske i din lejlighed og der kan ikke laves aftale om det enkelte lejemål så er du ikke hjemme, må du aflevere din nøgle på ejendomskontoret. HUSK: Ingen husdyr alene hjemme, når håndværkerne skal ind. Vi ved godt, at sommerferien kan komme på tværs, men håndværkerne skal også holde sommerferie. Så vi håber det ikke bliver så stort et problem. Varsler: Du vil få indtil flere varsler. Det første varsel kommer fra DAB. Det modtager du ca. 6 uger før arbejdet går i gang i dit område. 14 dages varslet kommer fra PNP BYG A/S. Det angiver, hvilke uger der bliver arbejdet i dit område. 3 dages varslet kommer også fra PNP BYG A/S og her vil du få oplyst, hvilken dag de kommer til dig. Da Nørreby har flere tusinde vinduer der skal udskiftes, kan der selvfølgelig ske ændringer i den overordnede arbejdsplan. Du kan holde dig orienteret på vores

7 hjemmeside eller i vinduet i afdelingsbestyrelsens kontor, på de 3 vaskerier og på ejendomskontoret. Informationsmødet 11. juni 2013 Afdelingsbestyrelsen inviterede beboerne i Snerlehaven, Akelejehaven, Porsehaven og Jasminhaven til informationsmøde forud for vinduesudskiftningen. Jens Pingel fra DAB orienterede kort om arbejdsprocessen og hvad det indebar for den enkelte beboer. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til DAB s inspektør Jens Pingel og Anders Nørgaard fra rådgivningsfirmaet Torkild Laursen A/S Mødet var yderst velbesøgt og afdelingsbestyrelsen vil orientere løbende, om de spørgsmål der oftest blev stillet. Følg med på vores hjemmeside eller i vinduet i afdelingsbestyrelsens kontor, - de 3 vaskerier, - og på ejendomskontoret. PS! Der vil blive afholdt yderligere to informationsmøder i løbet af året. Et for etagebyggerierne og et for Kløverhaven, Bynkehaven og Klintehaven tæt/lavt. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen v/ Formand Marianne Benjovitz

8 Nyt fra bestyrelse Opstarten af udskiftning af vinduer bliver udskudt, så vi får overstået det meste af sommerferien før PNP BYG A/S går i gang. Det betyder at PNP BYG A/S, starter med fuld håndværker styrke i uge 32 Snerlehaven, som har modtaget et 6 ugers varsel fra DAB, vil derfor modtage et nyt varsel. Når den nye arbejdsplan foreligger, bliver den offentliggjort på vores hjemmeside og i vinduet i afdelingsbestyrelsens kontor, - de 3 vaskerier, - og på ejendomskontoret. af vinduer Med bliver venlig udskudt, hilsen så vi får overstået n før PNP Afdelingsbestyrelsen BYG A/S går i gang. Det betyder at v/ Formand Marianne Benjovitz d fuld håndværker styrke i uge 32 taget et 6 ugers varsel fra DAB, vil derfor oreligger, bliver den offentliggjort på vores.dk og i vinduet i afdelingsbestyrelsens kontor, jendomskontoret. jovitz Sådan kommer vores nye hoveddøre til at se ud.

9 Afdelingsbestyrelsens medlemmer Marianne Flemming Birthe Rita Jesper Carsten Michael

10 FORSIKRING: Vi kan ikke stærkt nok anbefale, at alle beboere undersøger hvad deres familieforsikring dækker. Vi har tidligere haft nogle ubehagelige oplevelser med hensyn til brand- og vandskader, hvor det var ekstra ubehageligt da beboerne opdagede at deres indboforsikring ikke dækkede genhusning et andet sted. Hverken afdelingen eller forsikringsselskabet var i de tilfælde forpligtiget til at skaffe genhusning til beboerne. Efter samtale med en forsikringsagent viser det sig, at hvis familieforsikringen også skal dække genhusning, skal det være en basisforsikring, som er et ekstratilbud på familieforsikringen (prisen er afhængig af forsikringens størrelse, selvrisiko m.m.) Husk afdelingens forsikring kun dækker afdelingens bygninger. I tilfælde af skade på privat indbo er det beboernes egen familieforsikring som skal dække skaden. For dem der slet ikke er forsikret må vi sige, at de lever under en høj risiko for totalt at smadre deres familieøkonomi, hvis uheldet er ude. Ingen kan f.eks. garantere for vandskader i et byggeri. Foreløbigt program for Nørreby s 25 års jubilæum Åbningstider: 13:30 18:00 Hoppeborgene har åbent. 14:00 17:00 Seniorklubben sælger kaffe, thé samt hjemmelavet kage. 14:00 23:30 Øl boden er åben for salg af øl, vand og vin. Aktiviteter: 13:30 14:00 Beredskabstjenesten/Brandvæsnet 14:00 17:00 Periodevis ansigtsmaling 14:00 14:30 Sækkeløb 14:30 15:30 Skattejagt arrangeret af FDF 15:30 16:30 Tovtrækning haverne imellem 16:30 17:00 Præmie overrækkelser 17:00 18:00 Endnu ingen planlagte aktiviteter 18:00-18:30 Spisning begynder 19:30 23:30 Livemusik med gyngende dansemusik, pop, rock og soul leveret af Little by Little.

11 Vidste du mon det? Hvis EL-sparepæren går i stykker En elsparepære indeholder kviksølv, som er yderst giftigt! Hvis en elsparepære derhjemme går i stykker, skal du: 1. Skabe gennemtræk og sørge for gennemtræk i mindst 15 min i træk. 2. Få mindre børn og gravide ud af rummet. 3. Lade være med at bruge kost eller støvsuger, da det spreder kviksølvet i rummet. Brug karton eller pap til at skrabe resterne op med og tape til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle, for at få det sidste med. ALT skal fjernes. 4. Pak både rester, pap og køkkenrulle ind og læg det i en lufttæt beholder f.eks. syltetøjsglas eller frysepose. 5. Aflever din beholder med resterne og rengøringsmaterialerne på genbrugsstationen eller anden kommunal indsamling. 6. Er dine tæpper eller møbler forurenet med kviksølv, bør du så vidt muligt tage dem med uden for til rensning og udluftning. 7. Luft ekstra meget ud de næste 14 dage.

12 Seniorklubben (Foto fra Seniorklubbens grillfest juni 2013) Mandag den 24. juni, holdt Seniorklubben grillfest, Kurt grillede kød og pølser på de to havegrill og bestyrelsen havde været flittig med mange velsmagende salater. Der var øl og vin og en meget fin og god stemning. Sidst på eftermiddagen var klubbens medlemmer så klar til at gå på sommerferie. Klubben starter igen i august måned.

13 langs paneler og ved rørgennemføringer, samt bag skabe. De gamle husråd som kanel og peber, kan delvis hjælpe men kun i kort tid. SORTE HAVEMYRER. Mange af os har i øjeblikket besøg af de Sorte Havemyrer, en plage som gentager sig år efter år. Myrerne slår sig gerne ned i jorden under selve betongulvet, og derfra trænger de op i boligen gennem revner i betonpladen, f.eks. ved rørgennemføringer, fodpaneler. o.s.v. Sorte Havemyrer kan også bygge rede i træ, under havefliser, træ terrasser, havesten m.v. Hvorledes bekæmpes de? Det mest effektive vil selvfølgelig altid være at finde og ødelægge selve myreboet, hvor dronningen, æg, larver og puppe befinder sig. Se efter små bunker af sand, døde myrer og byttedyr her er ind- og udgangene. Man kan anvende følgende midler: Udendørs. Kogende vand uden myregift, direkte ned i myreboerne Ved myreboer ved husets sokkel kan der anvendes vandingsmiddel med myrepulver i eller ren myrepulver. Under terrasser eller havefliser kan en effektiv bekæmpelse kun ske, hvis fliserne løftes, behandling med myrevandingsmiddel, kogende vand eller myrepulver. Der kan også anvendes myrelokker (Små dåser med myrepulver i) man skal blot huske en gang i mellem at komme lidt vand i dåsen eller udtørrer myrepulveret. Vand langs huset sokkel, gerne flere gang i løbet af foråret og sommeren. Indendørs. Det er praksis umulig at finde boet, når myrerne bor i huset. De kan spores når de kommer frem ved dørsprækker, men boet kan ligge langt herfra under gulvet eller hulmur. Afvaskning af hylder i skabe og skuffer m.v. jævnligt, sørg for at madvarer er lukket inde i f. eks plastbokse med låg, at køkkenbordsplader er rene. Brug aerosoler med pyrethrin, men virkningen holder kun i kort tid. Der kan også anvendes sprøjtemiddel eller en aerosol, hvor der af etiketten fremgår, at det er godkendt til bekæmpelse af myrer eller til bekæmpelse af krybende og kravlende insekter. Flere af midlerne har langtidseffekt og må ikke sprøjtes på steder, hvor der opbevares eller forarbejdes fødevare (f.eks. skabe og køkkenborde). De anvendes på de steder, hvor myrerne trænger ind i boligen og hvor de færdes langs paneler og ved rørgennemføringer, samt bag skabe. De gamle husråd som kanel og peber, kan delvis hjælpe men kun i kort tid.

14 På Nørreby Torv ligger det store fælleshus, med et stort og veludstyret selskabslokale. Det udlejes til alle slags familiefester. Lokalet kan deles op i 2, ved hjælp af en skillevæg. Der er 2 selvstændige indgange til gæster, såvel som varemodtagelse. Lokalet er udstyret med musikanlæg, bar, møbler og stort professionelt køkken med opvaskemaskine, 2 kaffemaskiner, 2 ovne, service til 65 personer, serveringsvogne og go plads til f.eks. personale. Lokalet et udstyret med aircondition. Priser: Mandag torsdag for 1 døgn: Kr. 900,- Efterfølgende døgn: Kr. 450,- Weekend: Kr ,- Depositum: Kr. 1000,- Afbestilling: Indtil 8 dage før 25% af lejebeløbet. Senere afbestilling: Hele beløbet. Ombestilling: Indtil 8 dage før: Kr. 50,- Weekend er fra fredag kl mandag kl Gyvelhavens fælleshus. Til 30 personer. Priser: Mandag torsdag for 1 døgn: Kr. 600,- Efterfølgende døgn: Kr. 300,- Weekend: Kr ,- Snerlehavens fælleshus Til 20 personer. Festen skal være afsluttet kl også weekend. Priser: Mandag torsdag for 1 døgn: Kr. 300,- Efterfølgende døgn: Kr. 150,- Weekend: Kr. 600,-

15 Dagsarrangement uden brug af køkken og service: Mandag torsdag: Kr. 100,- Udlejning til gæster der IKKE bor i Nørreby: Disse kan kun leje lokalerne for en hel weekend. Centrale fælleshus Gyvelhavens fælleshus Weekend: Kr ,- Kr.1.500,- Depositum: Kr ,- Kr. 850,- Der gælder samme afbestillingsregler som for øvrige lejere. Lokalerne kan bestilles ½ år frem i tiden. Gulvvask er indregnet i lejeprisen og foretages af et rengøringsselskab. Inden ny udlejning bliver lokalerne gennemgået, service bliver talt op og rengøring af køleskabe, ovn m.v. bliver gennemgået. Såfremt du som lejer opdager fejl eller mangler, underret da venligst ejendomskontoret ved aflevering af nøglen. Dep. Retur. Afregning via DAB. Gæsteværelser. På 1. sal af lokalet i Timianhaven er der indrettet 2 gæsteværelser, hvor gæster til Nørrebys beboere har mulighed for at overnatte. Enten i forbindelse med en fest eller i forbindelse med et større rykind hos familien. Det ene værelse er udstyret med 2 sovepladser. Det andet er udstyret med køjesenge med plads til 4 personer. Der er adgang til bad og toilet. Medbring selv sengetøj. Pris pr. døgn: 2 sengs rummet: Kr. 100,- 4 sengs rummet: Kr. 125,- Reservation af lokaler eller værelser: Kontakt ejendomskontoret i åbningstiden pr. tlf. eller send en .

16 Auto - Klubben Nørreby Timianhaven 5 Høje Taastrup 2630 Taastrup Er en klub der ligger i det store fælleshus i gården bagved ejendomsmesterens kontor. Er du lidt fingernem og gerne vil spare lidt på din værksteds regning, kan vi tilbyde et halvårligt medlemskab: Biler og Motorcykler 150 kr. Knallerter 75 kr. Cykler og andet 40 kr. Pensionister betaler halvt kontingent, dog er cykler samme prissats. Værkstedet er udstyret med det mest gængse håndværktøj til fri afbenyttelse for medlemmerne. På værkstedet er det også muligt at støvsuge og vaske bilen. Du kan blive medlem via vores hjemmeside: Eller kontakte: Kristian Andersen Jesper Therkildsen Jimmi Thøgersen

17 Kan vi være det her bekendt? Foto fra et skraldeskur.

18 Nyindflyttere i skurvognene - håndværkernes bolig i den næste tid.

19 Stemningsbilleder fra det afholdte kræmmermarked.

20

21 Hundeluftning i Nørreby Vi må desværre konstatere, at der er en del hundeejere der ikke ved, hvordan man opfører sig når man lufter sin hund. Hundeposer kan købes mange steder, i supermarkeder, dyreforretninger m.m. de er faktisk ikke ret dyre. DET kan vi heldigvis godt hjælpe med. Når din hund krummer ryggen betyder det som regel, at den skal af med noget. Følg denne fremgangsmåde: Lige efter det er sket Tag hånden ned i lommen Find posen i lommen til prutten Buk dig ned Tag prutten op med posen Luk posen Tag den med hen til skraldespanden Slip posen. Slet ikke såh svært, vel. Husk: Hvis du glemmer prutten, så er det ofte de velopdragne hundeejere der får skylden for din hunds prut. Tænk på de glade børn der snart skal lege ude i sommertøj. Det klæ r de færreste børn med den slags under sandalerne. Med venlig hilsen Redaktionen.

22

23 Nørreby s beboer information Boligadministrationen Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontoret Adr.: Timianhaven 1 Telefon Kontortid: Træffes i forbindelse med møderne. Datoerne er slået op på døren til kontoret. Kom en ½ time før mødets start. Kontortid personlig henvendelse: Mandag-fredag kl Onsdag tillige kl OBS: Ændret i juli se andet sted i bladet. Telefontid: Mandag - fredag kl Telefonsvarer udenfor kontortid. Formand: Næstformand: Medlem: Medlem: Medlem: Suppleant: Marianne Benjovitz Flemming Poulsen Birthe de Krak Rita Hansen Jesper Therkelsen Carsten Broager Henvendelse pr. mail: Besvares kun i kontortiden! Hjemmeside: Selskabslokalerne Henvendelse til ejendomskontoret vedr. bookning af lokaler. For udlån af boremaskiner, trækvogne, kontakt ejendomskontoret i åbningstiden. Vagttelefonen Materialegården. Modtagelse af storskrald. Mandag: Onsdag: Fredag: Efter forudgående aftale med ejendomskontoret. Det er FORBUDT at smide køkkenaffald i genbrugsgården Benyttes kun udenfor ejendomskontorets åbningstid og kun i AKUTTE tilfælde. - sprængte vandrør - større problemer i vaskerierne - opsugning af vand i kælder - smadret rude (begge lag) - indbrud i lejlighed

24 Nørreby s beboer - information Nørreby Redaktion: Jette Nonboe (ansvarshavende redaktør) Marianne Benjovitz (formand for afd. best.) Karin Petersen Deadline er den 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober kl Indleveringsfristen skal overholdes. Indlæg indleveret efter deadline kan ikke forventes optaget. Læserbreve på over ord pr. husstand vil ikke blive bragt i sin fulde ordlyd. Artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar, og giver ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens mening. Gengivelse af bladets artikler er tilladt, men kilde skal opgives. Artikler skal, for at komme i betragning for optagelse i bladet, have almen interesse for Nørreby s beboere og ikke være personsøgende. Taastrup Lokalpoliti Helgeshøj allé 81 Telefon Birkelundsvej 2 Albertslund: Boretider. Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Beboerbladet uddeles til: Samtlige husstande i Nørreby Høje-Taastrup Kommune Bibliotekerne i Taastrup Boligselskabernes landsforening Ejendomskontoret Ejendomsadministrationen Høje-Taastrup Lokalhistoriske Arkiv Miljø- og energicentret Lokalavisen Taastrup Annoncører Beboernes ikke erhversmæssige små annoncer optages under OPSLAGSTAVLEN og er gratis (dog max. 5 pr. husstand). Bladets erhvervsannoncører betaler: 1 side = 450 kr. (incl. moms) ½ side = 325 kr. (incl. moms) ¼ side = 200 kr. (incl. moms) NÆSTE DEADLINE 1. oktober 2013 kl

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

38. årgang Nr. 2 Februar 2010

38. årgang Nr. 2 Februar 2010 38. årgang Nr. 2 Februar 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Endnu en kold måned, som bare skal overstås. Der bliver holdt tøndeslagning

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere