Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen"

Transkript

1 DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen John Riise og Susan Hansen 1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet 5. marts godkendes med rettelse under punkt 4. Der skal noteres konkurrencer d april. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. 2. Jeanette orienterer om postliste: Nyhedsbrev marts 2012 Nordisk udvalg. Præcisering af de nye oprykningsregler til Nordisk klasse. Mail fra kredsens uddannelsesudvalg - kursusprogram 2012 Flere spændende kurser. Marianne Lind afholder et kursus om pædagogik, kommunikation og planlægning på Nygård skole den 19. maj. Der afholdes igen i år et kursus for konkurrencefiguranter (14/10 i Odsherred). Er det en ide allerede nu at begynde at reklamere for det og prøve at få nogle flere med på kursus? Mail fra kredsen - Invitation til Hundeførerweekend 2012 DcH Jyderup afholder Hundeførerweekenden i år den juni. Der er allerede på nuværende tidspunkt tilmeldinger nok til at kunne gennemføre arrangementet. Ansøgning fra hundefører om tilskud Ansøgning fra hundefører, som skal til udtagelseskonkurrence i Ringe den Der afholdes kun 3 udtagelseskonkurrencer i IPO i år, og ingen af dem er på Sjælland. Nyhedsmail fra Helsingør Sports Union Ingen bemærkninger Mail fra HSU - Indbydelse til Repræsentantskabsmøde Ingen relevans, da mødet er afholdt.

2 HSU tilbyder foreninger at deltage i et klubudviklingsforløb, som handler om at få styr på sin klub. Det løber over 4-5 måneder fordelt på 4 klubmøder og 2 seminarer med 4 andre klubber. Det forventes, at hele bestyrelsen vil deltage. Informationsmøde den 14/5. Tilmelding til kurset sker efter først til mølle princippet. Der er ikke stemning for dette i bestyrelsen. Nyhedsbrev fra LF - 100/12 DcH jubilæums t-shirt I anledning af DcH s 75 års jubilæum, får alle lokalforeninger en jubilæums t- shirt til ophængning i klubben i håb om at øge salget. Nyhedsbrev fra LF - 101/12 Bestilling af DcH stander. Endelig pris på DcH stander. Bestillingsfrist den 26/3. Klubben har valgt ikke at bestille nogen. Mail fra kredsens konkurrenceudvalg - Opdaterede konkurrenceplaner Ingen bemærkninger Mail fra kredsen - 101/12 Bestilling af DcH stander. Billede af DcH-standeren. Ingen relevans for os. Mail fra kredsen vedr. diskvalifikation i Jyderup Orientering om hundefører, der blev disket efter at hans hund, som var aggressiv overfor andre hunde, under en konkurrence overfaldt en anden hund hos et andet dommerhold, og hundeføreren forsøgte at standse hunde ved at kaste sin apportbuk efter den. Lokalforeningen anmodes om at følge op på dette og sørge for, at det ikke sker igen. Konkurrenceudvalget vil kigge nærmere på orientering nr. 78, som vedrører udelukkelse og diskvalifikation og vurdere, om der skal laves en praktisk vejledning til, hvordan konkurrenceledelser og lokalforeninger bør reagere i lignende sager, hvor diskvalifikationen ikke skyldes figurantbid. Nyhedsmail fra HSU - Invitation til workshop Invitation til armbånds-workshop, hvor der skulle indsamles armbånd til Zambia. Ingen relevans, da arrangementet er overstået. Mail fra LF - 105/12 BHUs beretning 2011 Vivi Gilsager takker af. Hun vil fortsat være aktiv som dommer og hundefører. IPO er en sport i fremgang, og der er mange flere tilskuere. Nyhedsbrev fra DcH's Eftersøgningstjeneste med bilag. Der er blevet fremstillet en ny plakat som reklame for DcH s Eftersøgningstjeneste samt en folder om samme, som skal anbringes synligt i klubberne og primært er til uddeling til ikke-dch-medlemmer. Der implementeres en SMS-tjeneste, således at borgeren, der henvender sig får 2 numre at ringe til, og de to eftersøgere får samtidig en besked om, at deres nummer er blevet udleveret, så de er forberedt på et opkald. Mail fra kredsen - Landsmøde ny kredsformand igen Rene Pedersen har trukket sig som kredsformand, da forslaget om, at kredsformandsposten og posten som hovedbestyrelsesmedlem skulle deles op, blev nedstemt på landsgeneralforsamlingen. Han magter ikke begge dele og ser derfor ikke nogen anden mulighed end at trække sig. 2

3 Mail fra hundefører vedr. tidligere ansøgning, som trækkes tilbage Hundefører har valgt at trække sin tidligere fremsendte ansøgning tilbage pga. klubbens dårlige økonomi. Nyhedsmail fra HSU Ingen relevans Mail fra medlem ang. klage over kaffe Henvendelse fra medlem ang. kaffe. Nogle medlemmer klager over smagen. Medlemmet spørger, om hun skal prøve at returnere kaffen. Har selv smagt den, og den kan godt drikkes, man skal blot bruge færre bønner end normalt. Referat af kredsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012 Kassereren oplyser, at der siden generalforsamlingen har været en positiv udvikling i medlemstallet. Mange klubber har ikke indbetalt det ekstra kontingent, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Kredsen betaler også i år den høje takst til dommerne i kørsel. Dommeraspiranterne får til den lave takst. Vedr. forsikringer er det hundeførerens ansvar at den lovpligtige forsikring er betalt, men det er også lokalforeningsformandens ansvar jævnligt at se dokumentation for, at det er sket. Man kan ikke rette sin tilmelding i DcH-tilmeld, når tilmeldingsfristen er udløbet. Bordet fanger. Rally kommer til at mangler dommere. Kredsen betaler ikke for dommere, som bliver hentet fra andre kredse. Mail fra LF - 118/12 Formanden for eftersøgningstjenesten har valgt at stoppe. Peder Søndergaard har valgt at trække sig fra eftersøgningstjenesten pga. utilfredshed med hovedbestyrelsen. Hans ønske om, at der skulle vælges et udvalg på 6 personer, blev ikke imødekommet, og efter lange og mange mailkorrespondancer med landsformanden, har hans beslutning ikke været til at ændre. Referat fra ekstraordinært landsmøde 17. marts 2012 Vedr. ændringsforslag om at ændre organisationen fra at være ledet af både en strategisk- og en politisk formand, til at være ledet af én formand; landsformanden. Forslaget blev vedtaget. Referat fra ordinært landsmøde 17. marts 2012 Se mere under: i menuen til venstre, vælg hvad er DcH og igen referater. Referat fra HB møde Der nedsættes en arbejdsgruppe omkring kontingentopkrævning / løbende kontingent. Mail fra kredsen vedr. ekstraordinær generalforsamling 3

4 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på Osted kro den 17/4. Tilmelding klubvist til Rene senest den 13/4. - Ændringsforslag til kredsrådets sammensætning paragraf 2. Opringelig tekst: Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg/kredsbestyrelse, bestående af formand, næstformand (med sekretærfunktion) og kasserer. Ændringsforslag: Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg/kredsbestyrelse, bestående af formand, næstformand, sekretær og kasserer. - Ændringsforslag til paragraf 3. - Motivationen for de to ændringsforslag er, at hvis forslagene vedtages, er Bjarne Haulund fra DcH Fakse villig til at opstille som kredsformand, Rene vil opstille som næstformand, og Karin Nielsen vil få sekretærposten. - Ideen er, at Bjarne skal tage sig af HB-anliggender, og Rene vil varetage kredsarbejdet. Mail fra LF vedr. deltagere til arbejdsgruppen kontingentopkrævning Der skal findes personer til arbejdsgruppen vedr. kontingentopkrævning, hvor der skal arbejdes videre med forslag om rullende kontingenter, dobbelte medlemskaber og administrationen omkring kursushold. Dette skal kunne iværksættes uden at blive en alt for stor administrativ belastning for lokalforeningerne. Sidste frist for at melde sig til arbejdsgruppen er den 23/4. Mail fra LF vedr. servernedbrud Der har været nedbrud på serveren i weekenden, men fejlen er udbedret nu, og medlemsdatabasen kan bruges igen. 3. Regnskab v/susan Jeanette var orienteret om regnskabet, som blev omdelt og gennemgået. Vi er stadig i minus. I forhold til sidste års regnskab er vi allerede langt bagud i indtægter fra Kusus- og hvalpehold samt c-intro. Vi må fortsat passe på pengene. Ellers Ingen kommentarer til regnskabet 4. Konkurrenceudvalg v/jeanette Der er helt styr på Rally konkurrencen d. 14. april. 5 Trænerområdet v/laura Der er sendt mail til trænerudvalget med div. spørgsmål om trænere på orlov mm. Anette Knudsen har svaret tilbage på alle, og har selv haft spørgsmål til bestyrelsen, som blev gennemgået. Laura svare udvalget. Laura deltager i næste trænerudvalgsmøde d. 14. maj 6. Hjemmesiden/ Jeanette Der skal ryddes lidt op. Jeanette og Lise vil gennemgå hjemmesiden inden længe. Der skal linkes til vores sponsorer: MaxiZoo og Kingsmoore. 4

5 7. Bladet v/ Jeanette Blad nr. 1. er sendt af sted dags dato (2. april) Vi har fået en ny annoncør, idet FoderXpressen har tegnet en helsidesannonce i farver. Der er forslag om en ekstra side i bladet, hvorpå vi kan takke vores sponsorer. Det blev vedtaget. Carsten har undersøgt priser på skjold og navneskiltene, som skal erstatte vandrepokalerne. Ernst og Jeanette tjekker op på pokalerne og finder ud af, hvilke der stadig er relevante at dele ud. 8. Bordet rundt Ernst: Håndværkerne til byggepladsen hos vores naboer, Lossepladsen har fået lov til at låne den sidste del af parkeringspladsen. Det gør de mod at reetablere den del af p- pladsen. Så det er helt ok, at der holder en lastbil der. Vores Actionsmand (Jimmy) har fået et tilbud om en Pavillon til ca ,- og ca ,- for at få den flyttet. Det skulle tænkes som klubhus, som vi kender fra mange andre klubber. Da vi må se i øjnene, at det bliver svært at selvbygge, er vi åbne overfor muligheden. Vi sender nogle folk af sted for at besigtige pavillionen, og er den i god stand, vil der blive iværksat indhentning af div. tilladelser mm. hos Kommune og evt. andre relevante instanser. Der vil blive indkaldt til medlemsmøde, hvis denne løsning bliver aktuel. Der er ved at blive indsamlet nøgler fra trænere som ikke længere er i klubben. Der mangler nu kun et par stykker. Forslag fra Jeanette om, at alle medlemmer skal have mulighed for at få en nøgle mod et depositum. Der var pt. ikke stemning for forslaget i bestyrelsen. Ernst har nu modtaget et udkast til aftalen med OK. Klubben kan modtage 6 øre incl. moms for hver liter benzin. Der er et min. på 500 liter pr. år, før beløbet udbetales. Som tillægsprodukter har OK også El. og det giver ydereligere 5 øre pr. liter benzin hvis man også køber el, via OK. I udkastet var betingelserne, at der skal hænge et banner i klubben, linke på hjemmesiden og annonce i Gi Pote. Ernst forsætter med kontakten med OK. Ernst skal holde frokostmøde med Fritten, for at få klarlagt aftaler om, plads til Traktor, klubhus mm. Lars inviteres med. Ernst efterlyser et slags anlægskartotek, da vi efterhånden har en del værdifulde ting, som ingen helt ved hvor er. Det skal vi have styr på. Hvor tingene står, hvem der har hvad ect. Eks. er 2 harddiske væk, og ingen ved hvor de er. Jan: Er traktor dækket i tilfælde af brand. Ja den er dækket Har vi Silvan kort. Nej - og det koster 200 om året bare at have et. Så det dropper vi. Laura: Der var arrangeret fælles rengøringsdag d. 31. marts. Dette for at vi alle sammen har en pænt og rent sted at være. Og for at vores klubhus er præsentabel både til 5

6 hverdag, men også til de kommende konkurrencer. Alle klager over at der trænger til en kærlig hånd men hvor var de på tilmeldingslisten? Når alt det sure er sagt, så hyggede vi andre, og køkken, klubhus og arealerne rundt om, er blevet fejet, rent, og flot. Lars: Hjemmesiden hvad skal den indeholde? Er der kommet indtægt fra gæster? Kontrakt på klubhus? den skal gås igennem. Pr. 31/3-12 har vi fået opgørelse fra DONG. Der er brugt for ca hvert kvartal. Det er for meget i El. Den store træningslampe koster ca. 10 kr. i timen. Så HUSK at slukke den. Da vi alle må sparer og det går udover vores fælles spisning i div. udvalg, så er det forslået at vi i stedet laver en fælles spisning sidst på året, hvis økonomien tillader det. Dette blev enstemmigt vedtaget. 9. Evt. Bestyrelsen mødes næste gang hos Jan d. 7. maj kl

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere