Ejerforeningen Fjordstokkene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Fjordstokkene"

Transkript

1 Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden

2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar... side 3 Altaner... side 3 Børn og leg... side 4 Cykler, barnevogne og lign.... side 4 Døre og garageport... side 4 Facadeskiltning... side 4 Ferie... side 4 Fodring af dyr... side 4 Forsikring... side 4 Friholdelse af flugtveje... side 5 Fyrværkeri... side 5 Fælleshuset... side 5 Gæster... side 5 Gæsteværelser... side 5 Haven... side 5 Husdyr... side 5 Hybridnet, antenner og paraboler... side 5 Installationer el, gas og vvs... side 5 Kælderrum... side 6 Navneskilte... side 6 Nøgler... side 6 Parkeringskælder... side 6 Renovation og affald... side 6 Storskrald... side 6 Støj og lydgivende apparater... side 6 Trappeopgange... side 7 Tæppebankning... side 7 Vandskade... side 7 Vinduer... side 7 Udlejning af lejligheden... side 7 Ændringer i lejligheden... side 8 Side 2 af 8

3 Indledning Ejerforeningens bestyrelse vil med denne håndbog prøve, at give svar på de mest almindelige spørgsmål, som beboerne i Fjordstokkene måtte have om praktiske forhold og ordensregler i ejendommen. De juridiske regler findes i foreningens vedtægter, der skal udleveres i forbindelse med, at en lejlighed overtages af en ny ejer. Alle opfordres til at læse vedtægterne, der også ligger på ejerforeningens hjemmeside Aktuelle projekter, som ejerforeningen er i gang med, og andet af fælles interesse, kan der læses om i referat fra seneste generalforsamling og i de nyhedsbreve, der jævnligt udsendes, eller bliver lagt på hjemmesiden. Vigtige adresser og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under Kontaktpersoner. Bestyrelse Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Fjordstokkene mellem de årlige generalforsamlinger, som afholdes i maj måned. På generalforsamlingen fastlægges rammerne for næste års arbejde, og her har alle beboere mulighed for at komme til orde, og deltage i de fælles prioriteringer og dispositioner. Bestyrelsen kan kontaktes via mail eller telefon. Mailadresser og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under Kontaktpersoner. Ideer og forslag vil blive behandlet seriøst af bestyrelsen. Forhold, der udelukkende vedrører den enkelte lejlighed internt, kan ikke forventes behandlet af bestyrelsen, men det vil i givet fald blive oplyst. Bestyrelsen meddeler de vigtigste beslutninger og dispositioner gennem et nyhedsbrev, som uddeles til alle beboere, med mindre det drejer sig om forhold af mere privat karakter eller lignende. Bestyrelsens arbejde er frivilligt, og ulønnet, og ind imellem mindre behageligt. Vær venlig og tolerant overfor bestyrelsens medlemmer der vil udføre hvervet, så godt de kan. Fjordstokkene Vi bor i et byggeri af høj designmæssig kvalitet og bygget af gode materialer. Vi har derfor alle grund til at forvente en tilværelse af samme høje kvalitet og nydelse i bebyggelsen. Dette lader sig kun gøre, hvis vi alle er indstillet på at hjælpe hinanden hermed. Nøgleordene er: Vis hensyn, vær tolerant, vær hjælpsom og prøv desuden, at være aktiv i fællesskabet. Fjordstokkenes vicevært Ejerforeningen har en aftale med et VVS- og viceværtfirma, (efterfølgende benævnt viceværtfirmaet) der klarer størstedelen af ejendommens tekniske og praktiske vedligeholdelse. Herunder kontrol og reparationer, samt navneskilte til henholdsvis døre og postkasser. Bestyrelsen varetager kontakten til viceværten. Hvis det drejer sig om et akut nødstilfælde, fx en vandskade eller sprængte vandrør, skal de berørte kontakte viceværtfirmaet direkte (se hjemmesiden under Kontaktpersoner), og efterfølgende bestyrelsen, af hensyn til ejendommens forsikring. Nøgleadministrationen varetages af bestyrelsen, hvortil der kan rettes henvendelse, hvis man fx ønsker, at få fremstillet ekstra nøgler til lejligheden. Ekstra nøgler betales af rekvirenten. Rengøring og pudsning af vinduer i fællesarealer samt pudsning af de vinduer, som ikke er vendbare, eller kan nås indefra, eller fra altan, varetages af rengøringsfirmaer. Husorden Ifølge vedtægternes 25 skal husordenen følges af alle beboere i Fjordstokkene, men husordenen er ligeledes tænkt som en håndbog eller vejledning, der kan benyttes, hvis der er noget, man er i tvivl om eller ønsker at få afklaret. Ansvar Den enkelte medejer af Fjordstokkene er ansvarlig og dermed erstatningspligtig, for evt. skader vedkommende selv, eller lejlighedens øvrige beboere og gæster kommer til at anrette på ejendommen. Altaner Altaner skal holdes rene og ryddelige. Brug dem derfor ikke til opmagasinering eller som pulterkammer. Altaner må ikke anvendes til husdyrhold, herunder til fugle i voliere. Der må ikke udøves aktiviteter, herunder tilberedning af mad, som ved røg, støj eller lugt kan generer naboer, over- og underboere eller andre beboere i ejendommen. Af hensyn til brandfare, må der ikke anvendes kulgrill på altanerne. Altankasser og/eller andet udstyr skal holdes inden for den lodrette flugt af altanværnets inderside. Hvis der står blomsterkasser eller urtepotter på altanen, som skal vandes, så tænk på, at overskydende vand kan løbe ned til underboen. Det samme gælder ved vinduespudsning. Side 3 af 8

4 Børn og leg Følgende gælder for børns ophold i haven: Man må gerne lege i haven og cykle på belægningsstenene. Legeredskaber og cykler skal dog fjernes efter leg. Stil ikke cykler og legeting på trapperne, men sæt dem i lejlighedens kælderrum eller tag dem med ind i lejligheden. Ting der sættes under trapperne, skal hurtigst muligt fjernes af hensyn til rengøringen, (se nærmere herom i afsnittet om cykler, barnevogne og lign). Børn må ikke lege eller opholde sig på trapperne, i kældergangene, eller i parkeringskælderen, hvor det kan være farligt og til gene for andre, fordi de i kådhed kan komme til at beskadige bilerne. Der må ikke klatres på mure, tage eller træværk, da dette både kan være farligt og ødelægge materialerne. Tag hensyn til græsset. Fodboldspil må kun foregå under opsyn af en voksen og ikke så voldsomt, at det er til gene for andre. Cykler, barnevogne og lign. Cykler, legeredskaber eller lignende må ikke stilles op ad bygningernes facader eller i trappeopgangene, da dette kan beskadige bygningsdelene. Brug i stedet cykelstativerne i parkeringskælderen og stil legeredskaber og lign. ind i eget kælderrum. Barnevogne og/eller handicaphjælpemidler, som bruges dagligt, kan anbringes under trappen i kælderen, da der ikke findes et særskilt rum til disse ting. På de øverste reposer i henholdsvis Strandstræde 8 og 10 samt Pakhusstræde 9 og 11 kan minicrosser eller anden form for handicaphjælpemiddel stilles, da det ikke vil være til gene for andre. Ejerforeningen har ikke ansvar for skader på eller tyveri af disse ting, heller ikke for eventuelle skader, der måtte ske, som følge af rengøring af trapper mv. Bruges tingene ikke i længere tid, skal de anbringes i lejlighedens kælderrum. Cykelområderne i parkeringskælderen er alene beregnet til cykler, og må derfor ikke bruges til opmagasinering af fx barnevogne, kælke, trehjulede cykler eller lign. Effekter, som er henstillet uhensigtsmæssigt eller hvor det bedømmes, at de ikke bruges jævnligt, kan blive fjernet af viceværten uden varsel og uden ansvar for effekterne. Døre og garageport Alle skal hjælpe med og har ansvar for at såvel yderdøre, som døre i kælderen holdes forsvarligt lukkede og låste af hensyn til brand og tyveri. Garageporten er, af hensyn til unødvendig slid, indstillet, så den på hverdage står åben i tidsrummet mellem kl og samt mellem kl og Uden for disse tidsrum, samt på lørdage og søndage, lukker porten automatisk sekunder efter, at den blev åbnet. Facadeskiltning Der må ikke opsættes skilte, reklamer og lign. på facader, eller i vinduer, (se desuden 20 stk. 8 i vedtægter for ejerforeningen Fjordstokkene). Ferie Hvis man er bortrejst eller andet, i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre, til at se efter lejligheden og tømme postkassen. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige fraværstegn, der kan friste indbrudstyve. Faktisk er det altid en god idé med en form for naboovervågning også i det daglige. Fodring af dyr Fugle og dyr må ikke fodres ved udkastning af brød eller lignende, da det kan tiltrække rotter og andre skadedyr. Forsikring Ejendommens forsikring dækker, udover hus- og grundejeransvar også bestyrelsesansvar, foreningsretshjælp, insekt- og svampeskade samt udvidet rørskade, der indebærer, at også skader og gennemtæringer på skjulte rør er dækket. Desuden er glas og sanitet omfattet, hvilket indebærer, at evt. skader på termoruder og altanbrystningernes glasplader er dækket. Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkeltes eget ansvar, at sørge for tegning af øvrige forsikringer, som man finder nødvendige, fx indboforsikring, familieansvarsforsikring, fritidsulykkesforsikring og/eller anden husstandsforsikring. Det er således ikke ejerforeningens forsikring der dækker, hvis fx et barn kommer til skade i haven eller i fælleshuset under leg, medmindre foreningen kan lastes for forsømmelse af en eller anden slags. Opstår der en skade, som man formoder, er dækket af ejerforeningens forsikring, skal man kontakte bestyrelsen og vores forsikringsselskab Alm. Brand, tlf så hurtigt som muligt. Undlader man at anmelde skaden til forsikringsselskabet hurtigt efter skadens opståen, risikerer vi, at forsikringen ikke dækker. En kopi af E/F Fjordstokkenes forsikringspolice med tilhørende forsikringsbetingelser nr. 4401, kan findes på hjemmesiden under Forsikring. Ved tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen kontaktes. Side 4 af 8

5 Friholdelse af flugtveje Trapper, reposer, kældergange og andre adgangs- og flugtveje må, af hensyn til brandsikkerheden, ikke blokeres af møbler eller andet bohave. Fyrværkeri Enhver form for afskydning af fyrværkeri fra ejendommen, eller på nogle af ejendommens fællesarealer, er ikke tilladt af hensyn til brandfaren og risikoen for vildfarne raketter. Dette gælder naturligvis også nytårsaften, hvor beboerne henvises til, at afskyde fyrværkeri på gaden foran ejendommene, eller på havnekajen. Fælleshuset Fælleshuset er en del af Fjordstokkene og kan rumme 48 personer under gode forhold. Huset består af en gang med indgang til en forhal med garderobe og adgang til to toiletter, en velventileret sal og et veludstyret køkken med hårde hvidevarer, som i en lejlighed. Desuden er der et depot- og teknikrum. I fælleshuset er der service, borde og stole til 48 personer. Fælleshuset kan lejes af ejerforeningens medlemmer efter regler og priser, der er vedtaget af bestyrelse. På hjemmesiden under Fælleshus kan man læse nærmere om betingelser og priser for leje, og desuden se den aktuelle reservationsliste. Lejer skal selv medbringe duge, viskestykker, karklude, håndklæder og toiletpapir, ligesom lejer selv skal sørge for, at huset bliver rengjort efter brug. Alternativt kan lejer, mod betaling, aftale med vores rengøringsselskab, alt. service, at de gør huset rent efter brug. Gæster Gæster i Fjordstokkene skal naturligvis følge de samme regler, som gælder for beboerne. Sørg altid for, at gæster færdes stille og roligt på trapperne og at de følger reglerne for ophold i haven. Gæsteværelser Gæsteværelserne er, som fælleshuset, en del af Fjordstokkene. Der er to gæsteværelser med adgang til et, for de to værelser, fælles toilet- og badeværelse. I hvert værelse er der senge til 2 personer men madrasser, puder og dyner. Lejer skal selv medbringe pudebetræk, lagner og dynebetræk samt håndklæder og toiletpapir, ligesom lejer selv skal sørge for, at lejemålet bliver rengjort efter brug Gæsteværelserne kan lejes af ejerforeningens medlemmer efter regler og priser, der er vedtaget af bestyrelse. På hjemmesiden under Værelser kan man læse nærmere om betingelser og priser for leje, og desuden se de aktuelle reservationslister. Haven Ejerforeningen forestår beplantning og vedligeholdelse af haven. Alle beboere såvel som deres gæster opfordres til, at værne om og tage hensyn til havens planter, blomster og græsplæne. I flg. 20 stk i ejerforeningens vedtægter bestemmer et flertal af ejere i stueetagen bøgehækkens højde. Dette blev gjort ved et møde, den 4. juni 2010, hvor et flertal besluttede, at beplantningens fremtidige højde skal være 65 cm ud for rækværket ved lejlighed 25, dvs. målt fra terrassen tilhørende Strandstræde 10, st. tv. Den øvrige del af hækken klippes, så højden ser ensartet ud. Husdyr Der må i hver lejlighed maksimalt fast opholde sig et husdyr. Ved husdyr forstås hund, kat, kanin eller lignende. Der er intet som en hunds gøen eller en kats miaven, der kan skabe uvenskab og splid. Det er derfor kun tilladt, at holde hund eller andet husdyr, såfremt det ikke ved støj, møg, lugt eller truende adfærd, er til gene for Fjordstokkenes øvrige beboere. Mindre husdyr skal blive i lejligheden. Katte må ikke lukkes ud i haven og hunde skal føres i snor, når man færdes med dem på ejendommens område. Altaner må ikke anvendes til husdyrhold, som fx fugle i voliere, slanger, edderkopper, rotter eller andre dyr, der skaber utryghed for beboerne i ejendommen. Hybridnet, antenner og paraboler Ejerforeningen er tilsluttet hybridnettet TDC. Grundpakken betales via fællesudgifterne, mens yderligere forbrug skal afregnes direkte med TDC. Der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens facader, altaner eller tage. Installationer el, gas og vvs Fejl ved installationer i lejligheden er den enkelte ejers eget ansvar. Ejerforeningen er forpligtet til, at vedligeholde stigrør og faldstammer, men det er beboernes pligt straks at meddele bestyrelsen om eventuelle utætheder på disse rør. Det er de enkelte beboeres pligt, at få afhjulpet en dryppende vandhane, eller et løbende toilet, hvilket skal gøres for egen regning. For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Kattegrus, hygiejnebind, bleer og lignende må ikke skylles ud gennem toilettet, da det vil være forbundet med store omkostninger, at få afhjulpet den tilstopning i systemet, som vil blive en følge heraf. Hvis en evt. tilstopning i afløbssystemet er beboernes fejl, skal de pågældende selv betale for udbedringen. Side 5 af 8

6 Evt. indgreb i vand- og/eller varmeforsyningen skal, før det sker, altid forelægges bestyrelsen, og desuden varsles på opslagstavlerne i de 6 opgange. Kælderrum Kælderen er fælles ejendom. Hver lejlighed har brugsret til et opbevaringsrum på ca. 10 m 2. Der må ikke arbejdes med åben ild i kælderrummene, ligesom der heller ikke må opbevares brandfarlige væsker, gasflasker eller andre effekter, der kan give lugtgener. Navneskilte Opgangene fungerer, som alles visitkort. Derfor bestemmer ejerforeningen også skiltningen på dørene til de enkelte lejligheder, herunder placering, type, størrelse og skrifttype. Ejerforeningen betaler for, at der bliver opsat navn(e) ved dørtelefonen, på postkassen, og på lejlighedens entredør. Nye ejere skal henvende sig til viceværten, der sørger for, at navneskiltene bliver fremstillet og sat op. Nøgler Ved behov for nøgler til ejerforeningens fællesarealer og/eller andre faciliteter, henvender man sig til bestyrelsen. Overdragelse eller udlån af nøgler, der giver adgang til nogle dele af bygningerne må kun ske til dem, der har retmæssigt ærinde i Fjordstokkene, fx familie, håndværkere eller måleraflæsere. Bestyrelsen forestår administrationen af Fjordstokkenes låsesystem. Har man behov for at få fremstillet ekstra nøgler til lejligheden, henvender man sig til bestyrelsen. Parkeringskælder Parkeringskælderen er, som kælderrummene, fælles ejendom med en afmærket og nummereret parkeringsplads pr. lejlighed. Anhængere må henstilles i parkeringskælderen, når det vel og mærke sker på ens egen parkeringsplads. Campingvogne må derimod ikke køres i parkeringskælderen. I parkeringskælderen er der afsat en plads til bil pleje. Her kan bilen vaskes og støvsuges, men der må ikke foretages større reparationer på bilen. Efter bilvask skal vandslangen tages af vandhanen, tømmes for vand og hænges på slangeholderen. Desuden skal vaskepladsen efterlades ryddelig og tør. Spilder bilen olie eller andre væsker, skal det tørres op, så det ikke skader gulvet, eller endnu værre, giver anledning til faldulykker, brand eller lign. Renovation og affald Af hensyn til hygiejne og skadedyr, samt til sikkerheden for de mennesker, der håndterer affaldet, skal dette være forsvarligt indpakket i plastposer, som er lukket med en knude. Det anbefales at bruge lange og kraftige affaldsposer, som bl.a. kan købes i Kvickly. Nedfaldsskakten må kun benyttes, når den lukkede pose let og uhindret kan komme ind gennem lågen. Husholdningsaffald skal sorteres, og det grønne affald må først kommes i nedfaldsskakten, når den grønne lampe lyser konstant. Tomme vinflasker skal lægges i den dertil beregnede træcontainer, mens alt andet tomt glasemballage skal i den kommunale glascontainer. Aviser, ugeblade og reklamer skal i den kommunale aviscontainer. Emballage af pap og lignende betragtes som storskrald, og må ikke lægges i eller ved aviscontaineren. Der henvises i stedet til en af kommunens genbrugsstationer, hvis adresser og åbningstider kan findes i Holbæk Kommunes Affaldshæfte. Storskrald Storskrald er affald, som ikke kan gå i den daglige renovation. Storskrald, herunder byggeaffald, må ikke lægges i affaldscontainerne eller i affaldsrummene, men skal afleveres på en genbrugsstation. Hårde hvidevarer og andre elektriske apparater samt malingsrester og lignende må heller ikke stilles i affaldsrummene. Anskaffer man sig nye hvidevarer, så lad forhandlere bortskaffe de gamle. Støj og lydgivende apparater I Fjordstokkene er vi mange mennesker, der bor tæt sammen. For at alle skal have glæde af at bo her, må den enkelte beboer udvise hensyn og tolerance. Det forventes, at man døgnet rundt omgås enhver form for lydgivende apparater, som fx elværktøj, radio, tv, musikinstrumenter etc., med mest mulig hensyntagen til de øvrige beboere. Der gælder følgende overordnede regler vedrørende støj: Man bør senest dagen i forvejen oplyse sine naboer om, at der er risiko for støj i forbindelse med fester eller lignende. Dog må der ikke være kraftig støj eller høj musik efter kl uanset om man har annonceret festen eller ej. Det er ens eget ansvar, at gæster færdes roligt på trappen til og fra besøg. Enhver form for hamren og brug af boreværktøj eller lign., må kun foregå mandag fredag fra kl til kl På lørdage samt søn- og helligdage dog tidligst fra kl til kl Vær opmærksom på, at dette også gælder ved istandsættelse af lejligheder. Side 6 af 8

7 Husets bærende vægge er udført af beton, hvilket kræver specialværktøj, hvis der skal bores i væggene. Brug derfor altid en egnet slagboremaskine, når der skal bores i de bærende vægge. Føler man sig generet af en anden beboers støj, bør man i første omgang henvende sig venligt til vedkommende. Ofte skyldes støj ubetænksomhed eller at man ikke er opmærksom på den støj, der frembringes. Henvender man sig derfor venligt til støjkilden, kan det ofte ordnes i mindelighed. Hjælper det ikke, eller er der tale om gentagen støj, kan det være relevant at rette henvendelse til bestyrelsen. Trappeopgange De seks trappeopgange rengøres en gang om ugen. I mellemtiden bør vi hjælpe hinanden med, at holde opgangene rene og pæne. Har man fx været ude i noget jord eller snavs og afsat resterne på trappen eller reposen, bør man altid gøre rent efter sig. Af hensyn til rengøring, sygetransport m.m. skal trapperne holdes ryddelige. Lejligheden må fx ikke udvides ved, at der opsættes stativer til tøj eller sko, ligesom fodtøj ikke må stilles ud over dørmåtten. Af hensyn til gangsikkerheden på reposerne, må dørmåttens størrelse ikke overstige en normal standardstørrelse. Tæppebankning Af hensyn til andre, der evt. har vinduer eller altandøre stående åben, må tæpper og andre tekstiler ikke bankes fra vinduer eller altaner. Vandskade Ved pludselig vandoverløb fra vask eller toilet er det vigtigt, at handle hurtigt for at begrænse eventuelle vandskader. Man skal straks tage kontakt til dem, der bor i lejlighederne over en selv, og bede dem undlade at bruge vand og toilet, indtil problemet er løst. Er der risiko for vandskade, skal man desuden kontakte underboen. Hvis det drejer sig om et akut tilfælde, fx vandskade eller sprængte vandrør, skal ejerforeningens viceværtfirma kontaktes direkte, og efterfølgende bestyrelsen af hensyn til forsikringen. Uden for normal åbningstid benytter ejerforeningen sig af nogle udvalgte virksomheder til at klare nødsituationer. Virksomhedernes navne og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under kontaktpersoner. I den forbindelse skal det dog nævnes, at uberettiget tilkaldelse, eller tilkaldelse af andre end et udvalgt, vil være for egen regning. Da det kan være svært for den enkelte at skønne, hvorvidt en vand- eller brandskade skal dækkes af egen eller af ejendommens forsikring, skal alle vand- og brandskader anmeldes til bestyrelsen umiddelbart efter skaden er opstået. Udeladelse heraf kan medføre, at ejendommens forsikringsselskab afviser at dække skaden, som derefter kan blive den enkeltes eget problem. Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af ejendommens forsikring heller ikke ved brand. Normalt vil indbo være dækket af en almindelig, privat husstandsforsikring, hvilket også gælder, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer, eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder. Vinduer Går en termorude i stykker, bør den straks udskiftes af hensyn til ejendommens samlede udseende. Fjordstokkene har, som tidligere nævnt, en fælles glasforsikring. Mod Strandstræde og Pakhusstræde vil vinduerne til trapperummene, samt de vinduespartier, man ikke kan nå indefra eller fra altan, blive pudset fra lift ca. fire gange om året. Udgiften indgår i fællesudgifterne. Alle øvrige vinduer skal man selv pudse, og i den forbindelse henstilles der til at vise hensyn til underboere, idet der er risiko for, at overskydende vand vil løbe ned af deres vinduer og efterlade striber. Prøv evt. at få en aftale med under- og overboere om en planlagt vinduespudsning. Allerbedst er det imidlertid, at afdække altangulvet langs facaden med nogle gamle håndklæder før vinduespudsningen påbegyndes. Udlejning af lejligheden Der er flere årsager til, at bestyrelsen og ejerforeningens administrator skal holdes orienteret om hvilke lejligheder, der er udlejet. Fx skal ejerforeningens bestyrelse og administrator vide, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår vandskade eller andre skader, der involverer ejendommens forsikringsselskab. Eller hvis der er vigtige meddelelser fra bestyrelsen til ejeren eller der opstår stridigheder mellem lejer og naboer samt for at sikre, at lejeren er orienteret om ejendommens husorden og reglerne heri. Side 7 af 8

8 Ved udleje af en lejlighed skal udlejeren kende reglerne i lejeloven, herunder bl.a.: At lejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejer selv, dennes husstand, eller andre, der har fået adgang til det lejede. At skader, hvis udbedring er uopsættelige, straks skal anmelde til udlejer, hvilket i øvrigt også gælder, hvis der opstår andre skader på lejemålet. Udlejer skal sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforholdet. Lejer skal overholde de ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, som skal sikre god husorden, og forsvarlig brug af det lejede. Lejer skal sørge for, at pligter, der påhviler denne, også iagttages af dem, for hvis handlinger, lejer er ansvarlig i relation til det lejede. Udlejer kan hæve lejeaftalen, hvis lejer, trods udlejers påmindelse, tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen eller at lejers forhold trods udlejers påmindelse er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. En udlejet ejerlejlighed må kun benyttes til helårsbeboelse for en familie, eller et antal personer, hvis antal ikke overstiger én person pr. værelse. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed har ejerforeningen overfor lejer samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de af lejer påhvilede forpligtelser, som en udlejer har overfor en lejer i henhold til den til enhver tid gældende lejelov og den for ejendommen gældende husorden. Foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med ejeren. Alle indgåede lejekontrakter skal fremsendes til bestyrelsens godkendelse. Der skal i lejekontrakten optages bestemmelse om, at lejeren har gjort sig bekendt med: Vedtægter og husorden for E/F Fjordstokkene. At ejerforeningen kan optræde som selvstændig procespart, eventuelt sideløbende med udlejer, i forbindelse med lejers eventuelle misligholdelse/overtrædelse af ejerforeningens vedtægter og/eller husorden, der efter ejerforeningens bestyrelses vurdering nødvendiggør lejers fjernelse fra ejendommen. Ændringer i lejligheden I henhold til vedtægternes 23, må der ikke, uden bestyrelsens skriftlige godkendelse, foretages indgreb i bygningens bærende eller vitale dele, herunder ændringer, der er synlige udefra, fx ændringer af altaner, vinduer eller lignende. Bestyrelsen kan forlange omgående retablering og eventuel erstatning, hvis tilladelse ikke er givet eller vedtægterne ikke er overholdt. Vedtaget på generalforsamlinger i Fjordstokkene Vest, den 8. december 2004 og 24. maj Vedtaget på generalforsamlingen i Fjordstokkene Øst, den 16. juni Sammenskrevet, med små rettelser (Øst + Vest), den 16. maj 2006 Senest ændret ultimo 2010 / primo 2011 og herefter vedtaget på generalforsamlingen, den 25. maj Side 8 af 8

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej Husk du er din egen vicevært. Det handler om vores fælles ejendom gør det nemmere, renere, pænere for dig selv og alle andre. Brug de faciliteter ejendommen har og udvis respekt for ejendommen og andre

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på afdelingsmødet, så alle ved, hvordan man tager

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber For Fynshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen. SEPTEMBER 2013 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere