Ejerforeningen Fjordstokkene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Fjordstokkene"

Transkript

1 Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden

2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar... side 3 Altaner... side 3 Børn og leg... side 4 Cykler, barnevogne og lign.... side 4 Døre og garageport... side 4 Facadeskiltning... side 4 Ferie... side 4 Fodring af dyr... side 4 Forsikring... side 4 Friholdelse af flugtveje... side 5 Fyrværkeri... side 5 Fælleshuset... side 5 Gæster... side 5 Gæsteværelser... side 5 Haven... side 5 Husdyr... side 5 Hybridnet, antenner og paraboler... side 5 Installationer el, gas og vvs... side 5 Kælderrum... side 6 Navneskilte... side 6 Nøgler... side 6 Parkeringskælder... side 6 Renovation og affald... side 6 Storskrald... side 6 Støj og lydgivende apparater... side 6 Trappeopgange... side 7 Tæppebankning... side 7 Vandskade... side 7 Vinduer... side 7 Udlejning af lejligheden... side 7 Ændringer i lejligheden... side 8 Side 2 af 8

3 Indledning Ejerforeningens bestyrelse vil med denne håndbog prøve, at give svar på de mest almindelige spørgsmål, som beboerne i Fjordstokkene måtte have om praktiske forhold og ordensregler i ejendommen. De juridiske regler findes i foreningens vedtægter, der skal udleveres i forbindelse med, at en lejlighed overtages af en ny ejer. Alle opfordres til at læse vedtægterne, der også ligger på ejerforeningens hjemmeside Aktuelle projekter, som ejerforeningen er i gang med, og andet af fælles interesse, kan der læses om i referat fra seneste generalforsamling og i de nyhedsbreve, der jævnligt udsendes, eller bliver lagt på hjemmesiden. Vigtige adresser og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under Kontaktpersoner. Bestyrelse Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Fjordstokkene mellem de årlige generalforsamlinger, som afholdes i maj måned. På generalforsamlingen fastlægges rammerne for næste års arbejde, og her har alle beboere mulighed for at komme til orde, og deltage i de fælles prioriteringer og dispositioner. Bestyrelsen kan kontaktes via mail eller telefon. Mailadresser og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under Kontaktpersoner. Ideer og forslag vil blive behandlet seriøst af bestyrelsen. Forhold, der udelukkende vedrører den enkelte lejlighed internt, kan ikke forventes behandlet af bestyrelsen, men det vil i givet fald blive oplyst. Bestyrelsen meddeler de vigtigste beslutninger og dispositioner gennem et nyhedsbrev, som uddeles til alle beboere, med mindre det drejer sig om forhold af mere privat karakter eller lignende. Bestyrelsens arbejde er frivilligt, og ulønnet, og ind imellem mindre behageligt. Vær venlig og tolerant overfor bestyrelsens medlemmer der vil udføre hvervet, så godt de kan. Fjordstokkene Vi bor i et byggeri af høj designmæssig kvalitet og bygget af gode materialer. Vi har derfor alle grund til at forvente en tilværelse af samme høje kvalitet og nydelse i bebyggelsen. Dette lader sig kun gøre, hvis vi alle er indstillet på at hjælpe hinanden hermed. Nøgleordene er: Vis hensyn, vær tolerant, vær hjælpsom og prøv desuden, at være aktiv i fællesskabet. Fjordstokkenes vicevært Ejerforeningen har en aftale med et VVS- og viceværtfirma, (efterfølgende benævnt viceværtfirmaet) der klarer størstedelen af ejendommens tekniske og praktiske vedligeholdelse. Herunder kontrol og reparationer, samt navneskilte til henholdsvis døre og postkasser. Bestyrelsen varetager kontakten til viceværten. Hvis det drejer sig om et akut nødstilfælde, fx en vandskade eller sprængte vandrør, skal de berørte kontakte viceværtfirmaet direkte (se hjemmesiden under Kontaktpersoner), og efterfølgende bestyrelsen, af hensyn til ejendommens forsikring. Nøgleadministrationen varetages af bestyrelsen, hvortil der kan rettes henvendelse, hvis man fx ønsker, at få fremstillet ekstra nøgler til lejligheden. Ekstra nøgler betales af rekvirenten. Rengøring og pudsning af vinduer i fællesarealer samt pudsning af de vinduer, som ikke er vendbare, eller kan nås indefra, eller fra altan, varetages af rengøringsfirmaer. Husorden Ifølge vedtægternes 25 skal husordenen følges af alle beboere i Fjordstokkene, men husordenen er ligeledes tænkt som en håndbog eller vejledning, der kan benyttes, hvis der er noget, man er i tvivl om eller ønsker at få afklaret. Ansvar Den enkelte medejer af Fjordstokkene er ansvarlig og dermed erstatningspligtig, for evt. skader vedkommende selv, eller lejlighedens øvrige beboere og gæster kommer til at anrette på ejendommen. Altaner Altaner skal holdes rene og ryddelige. Brug dem derfor ikke til opmagasinering eller som pulterkammer. Altaner må ikke anvendes til husdyrhold, herunder til fugle i voliere. Der må ikke udøves aktiviteter, herunder tilberedning af mad, som ved røg, støj eller lugt kan generer naboer, over- og underboere eller andre beboere i ejendommen. Af hensyn til brandfare, må der ikke anvendes kulgrill på altanerne. Altankasser og/eller andet udstyr skal holdes inden for den lodrette flugt af altanværnets inderside. Hvis der står blomsterkasser eller urtepotter på altanen, som skal vandes, så tænk på, at overskydende vand kan løbe ned til underboen. Det samme gælder ved vinduespudsning. Side 3 af 8

4 Børn og leg Følgende gælder for børns ophold i haven: Man må gerne lege i haven og cykle på belægningsstenene. Legeredskaber og cykler skal dog fjernes efter leg. Stil ikke cykler og legeting på trapperne, men sæt dem i lejlighedens kælderrum eller tag dem med ind i lejligheden. Ting der sættes under trapperne, skal hurtigst muligt fjernes af hensyn til rengøringen, (se nærmere herom i afsnittet om cykler, barnevogne og lign). Børn må ikke lege eller opholde sig på trapperne, i kældergangene, eller i parkeringskælderen, hvor det kan være farligt og til gene for andre, fordi de i kådhed kan komme til at beskadige bilerne. Der må ikke klatres på mure, tage eller træværk, da dette både kan være farligt og ødelægge materialerne. Tag hensyn til græsset. Fodboldspil må kun foregå under opsyn af en voksen og ikke så voldsomt, at det er til gene for andre. Cykler, barnevogne og lign. Cykler, legeredskaber eller lignende må ikke stilles op ad bygningernes facader eller i trappeopgangene, da dette kan beskadige bygningsdelene. Brug i stedet cykelstativerne i parkeringskælderen og stil legeredskaber og lign. ind i eget kælderrum. Barnevogne og/eller handicaphjælpemidler, som bruges dagligt, kan anbringes under trappen i kælderen, da der ikke findes et særskilt rum til disse ting. På de øverste reposer i henholdsvis Strandstræde 8 og 10 samt Pakhusstræde 9 og 11 kan minicrosser eller anden form for handicaphjælpemiddel stilles, da det ikke vil være til gene for andre. Ejerforeningen har ikke ansvar for skader på eller tyveri af disse ting, heller ikke for eventuelle skader, der måtte ske, som følge af rengøring af trapper mv. Bruges tingene ikke i længere tid, skal de anbringes i lejlighedens kælderrum. Cykelområderne i parkeringskælderen er alene beregnet til cykler, og må derfor ikke bruges til opmagasinering af fx barnevogne, kælke, trehjulede cykler eller lign. Effekter, som er henstillet uhensigtsmæssigt eller hvor det bedømmes, at de ikke bruges jævnligt, kan blive fjernet af viceværten uden varsel og uden ansvar for effekterne. Døre og garageport Alle skal hjælpe med og har ansvar for at såvel yderdøre, som døre i kælderen holdes forsvarligt lukkede og låste af hensyn til brand og tyveri. Garageporten er, af hensyn til unødvendig slid, indstillet, så den på hverdage står åben i tidsrummet mellem kl og samt mellem kl og Uden for disse tidsrum, samt på lørdage og søndage, lukker porten automatisk sekunder efter, at den blev åbnet. Facadeskiltning Der må ikke opsættes skilte, reklamer og lign. på facader, eller i vinduer, (se desuden 20 stk. 8 i vedtægter for ejerforeningen Fjordstokkene). Ferie Hvis man er bortrejst eller andet, i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre, til at se efter lejligheden og tømme postkassen. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige fraværstegn, der kan friste indbrudstyve. Faktisk er det altid en god idé med en form for naboovervågning også i det daglige. Fodring af dyr Fugle og dyr må ikke fodres ved udkastning af brød eller lignende, da det kan tiltrække rotter og andre skadedyr. Forsikring Ejendommens forsikring dækker, udover hus- og grundejeransvar også bestyrelsesansvar, foreningsretshjælp, insekt- og svampeskade samt udvidet rørskade, der indebærer, at også skader og gennemtæringer på skjulte rør er dækket. Desuden er glas og sanitet omfattet, hvilket indebærer, at evt. skader på termoruder og altanbrystningernes glasplader er dækket. Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkeltes eget ansvar, at sørge for tegning af øvrige forsikringer, som man finder nødvendige, fx indboforsikring, familieansvarsforsikring, fritidsulykkesforsikring og/eller anden husstandsforsikring. Det er således ikke ejerforeningens forsikring der dækker, hvis fx et barn kommer til skade i haven eller i fælleshuset under leg, medmindre foreningen kan lastes for forsømmelse af en eller anden slags. Opstår der en skade, som man formoder, er dækket af ejerforeningens forsikring, skal man kontakte bestyrelsen og vores forsikringsselskab Alm. Brand, tlf så hurtigt som muligt. Undlader man at anmelde skaden til forsikringsselskabet hurtigt efter skadens opståen, risikerer vi, at forsikringen ikke dækker. En kopi af E/F Fjordstokkenes forsikringspolice med tilhørende forsikringsbetingelser nr. 4401, kan findes på hjemmesiden under Forsikring. Ved tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen kontaktes. Side 4 af 8

5 Friholdelse af flugtveje Trapper, reposer, kældergange og andre adgangs- og flugtveje må, af hensyn til brandsikkerheden, ikke blokeres af møbler eller andet bohave. Fyrværkeri Enhver form for afskydning af fyrværkeri fra ejendommen, eller på nogle af ejendommens fællesarealer, er ikke tilladt af hensyn til brandfaren og risikoen for vildfarne raketter. Dette gælder naturligvis også nytårsaften, hvor beboerne henvises til, at afskyde fyrværkeri på gaden foran ejendommene, eller på havnekajen. Fælleshuset Fælleshuset er en del af Fjordstokkene og kan rumme 48 personer under gode forhold. Huset består af en gang med indgang til en forhal med garderobe og adgang til to toiletter, en velventileret sal og et veludstyret køkken med hårde hvidevarer, som i en lejlighed. Desuden er der et depot- og teknikrum. I fælleshuset er der service, borde og stole til 48 personer. Fælleshuset kan lejes af ejerforeningens medlemmer efter regler og priser, der er vedtaget af bestyrelse. På hjemmesiden under Fælleshus kan man læse nærmere om betingelser og priser for leje, og desuden se den aktuelle reservationsliste. Lejer skal selv medbringe duge, viskestykker, karklude, håndklæder og toiletpapir, ligesom lejer selv skal sørge for, at huset bliver rengjort efter brug. Alternativt kan lejer, mod betaling, aftale med vores rengøringsselskab, alt. service, at de gør huset rent efter brug. Gæster Gæster i Fjordstokkene skal naturligvis følge de samme regler, som gælder for beboerne. Sørg altid for, at gæster færdes stille og roligt på trapperne og at de følger reglerne for ophold i haven. Gæsteværelser Gæsteværelserne er, som fælleshuset, en del af Fjordstokkene. Der er to gæsteværelser med adgang til et, for de to værelser, fælles toilet- og badeværelse. I hvert værelse er der senge til 2 personer men madrasser, puder og dyner. Lejer skal selv medbringe pudebetræk, lagner og dynebetræk samt håndklæder og toiletpapir, ligesom lejer selv skal sørge for, at lejemålet bliver rengjort efter brug Gæsteværelserne kan lejes af ejerforeningens medlemmer efter regler og priser, der er vedtaget af bestyrelse. På hjemmesiden under Værelser kan man læse nærmere om betingelser og priser for leje, og desuden se de aktuelle reservationslister. Haven Ejerforeningen forestår beplantning og vedligeholdelse af haven. Alle beboere såvel som deres gæster opfordres til, at værne om og tage hensyn til havens planter, blomster og græsplæne. I flg. 20 stk i ejerforeningens vedtægter bestemmer et flertal af ejere i stueetagen bøgehækkens højde. Dette blev gjort ved et møde, den 4. juni 2010, hvor et flertal besluttede, at beplantningens fremtidige højde skal være 65 cm ud for rækværket ved lejlighed 25, dvs. målt fra terrassen tilhørende Strandstræde 10, st. tv. Den øvrige del af hækken klippes, så højden ser ensartet ud. Husdyr Der må i hver lejlighed maksimalt fast opholde sig et husdyr. Ved husdyr forstås hund, kat, kanin eller lignende. Der er intet som en hunds gøen eller en kats miaven, der kan skabe uvenskab og splid. Det er derfor kun tilladt, at holde hund eller andet husdyr, såfremt det ikke ved støj, møg, lugt eller truende adfærd, er til gene for Fjordstokkenes øvrige beboere. Mindre husdyr skal blive i lejligheden. Katte må ikke lukkes ud i haven og hunde skal føres i snor, når man færdes med dem på ejendommens område. Altaner må ikke anvendes til husdyrhold, som fx fugle i voliere, slanger, edderkopper, rotter eller andre dyr, der skaber utryghed for beboerne i ejendommen. Hybridnet, antenner og paraboler Ejerforeningen er tilsluttet hybridnettet TDC. Grundpakken betales via fællesudgifterne, mens yderligere forbrug skal afregnes direkte med TDC. Der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens facader, altaner eller tage. Installationer el, gas og vvs Fejl ved installationer i lejligheden er den enkelte ejers eget ansvar. Ejerforeningen er forpligtet til, at vedligeholde stigrør og faldstammer, men det er beboernes pligt straks at meddele bestyrelsen om eventuelle utætheder på disse rør. Det er de enkelte beboeres pligt, at få afhjulpet en dryppende vandhane, eller et løbende toilet, hvilket skal gøres for egen regning. For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Kattegrus, hygiejnebind, bleer og lignende må ikke skylles ud gennem toilettet, da det vil være forbundet med store omkostninger, at få afhjulpet den tilstopning i systemet, som vil blive en følge heraf. Hvis en evt. tilstopning i afløbssystemet er beboernes fejl, skal de pågældende selv betale for udbedringen. Side 5 af 8

6 Evt. indgreb i vand- og/eller varmeforsyningen skal, før det sker, altid forelægges bestyrelsen, og desuden varsles på opslagstavlerne i de 6 opgange. Kælderrum Kælderen er fælles ejendom. Hver lejlighed har brugsret til et opbevaringsrum på ca. 10 m 2. Der må ikke arbejdes med åben ild i kælderrummene, ligesom der heller ikke må opbevares brandfarlige væsker, gasflasker eller andre effekter, der kan give lugtgener. Navneskilte Opgangene fungerer, som alles visitkort. Derfor bestemmer ejerforeningen også skiltningen på dørene til de enkelte lejligheder, herunder placering, type, størrelse og skrifttype. Ejerforeningen betaler for, at der bliver opsat navn(e) ved dørtelefonen, på postkassen, og på lejlighedens entredør. Nye ejere skal henvende sig til viceværten, der sørger for, at navneskiltene bliver fremstillet og sat op. Nøgler Ved behov for nøgler til ejerforeningens fællesarealer og/eller andre faciliteter, henvender man sig til bestyrelsen. Overdragelse eller udlån af nøgler, der giver adgang til nogle dele af bygningerne må kun ske til dem, der har retmæssigt ærinde i Fjordstokkene, fx familie, håndværkere eller måleraflæsere. Bestyrelsen forestår administrationen af Fjordstokkenes låsesystem. Har man behov for at få fremstillet ekstra nøgler til lejligheden, henvender man sig til bestyrelsen. Parkeringskælder Parkeringskælderen er, som kælderrummene, fælles ejendom med en afmærket og nummereret parkeringsplads pr. lejlighed. Anhængere må henstilles i parkeringskælderen, når det vel og mærke sker på ens egen parkeringsplads. Campingvogne må derimod ikke køres i parkeringskælderen. I parkeringskælderen er der afsat en plads til bil pleje. Her kan bilen vaskes og støvsuges, men der må ikke foretages større reparationer på bilen. Efter bilvask skal vandslangen tages af vandhanen, tømmes for vand og hænges på slangeholderen. Desuden skal vaskepladsen efterlades ryddelig og tør. Spilder bilen olie eller andre væsker, skal det tørres op, så det ikke skader gulvet, eller endnu værre, giver anledning til faldulykker, brand eller lign. Renovation og affald Af hensyn til hygiejne og skadedyr, samt til sikkerheden for de mennesker, der håndterer affaldet, skal dette være forsvarligt indpakket i plastposer, som er lukket med en knude. Det anbefales at bruge lange og kraftige affaldsposer, som bl.a. kan købes i Kvickly. Nedfaldsskakten må kun benyttes, når den lukkede pose let og uhindret kan komme ind gennem lågen. Husholdningsaffald skal sorteres, og det grønne affald må først kommes i nedfaldsskakten, når den grønne lampe lyser konstant. Tomme vinflasker skal lægges i den dertil beregnede træcontainer, mens alt andet tomt glasemballage skal i den kommunale glascontainer. Aviser, ugeblade og reklamer skal i den kommunale aviscontainer. Emballage af pap og lignende betragtes som storskrald, og må ikke lægges i eller ved aviscontaineren. Der henvises i stedet til en af kommunens genbrugsstationer, hvis adresser og åbningstider kan findes i Holbæk Kommunes Affaldshæfte. Storskrald Storskrald er affald, som ikke kan gå i den daglige renovation. Storskrald, herunder byggeaffald, må ikke lægges i affaldscontainerne eller i affaldsrummene, men skal afleveres på en genbrugsstation. Hårde hvidevarer og andre elektriske apparater samt malingsrester og lignende må heller ikke stilles i affaldsrummene. Anskaffer man sig nye hvidevarer, så lad forhandlere bortskaffe de gamle. Støj og lydgivende apparater I Fjordstokkene er vi mange mennesker, der bor tæt sammen. For at alle skal have glæde af at bo her, må den enkelte beboer udvise hensyn og tolerance. Det forventes, at man døgnet rundt omgås enhver form for lydgivende apparater, som fx elværktøj, radio, tv, musikinstrumenter etc., med mest mulig hensyntagen til de øvrige beboere. Der gælder følgende overordnede regler vedrørende støj: Man bør senest dagen i forvejen oplyse sine naboer om, at der er risiko for støj i forbindelse med fester eller lignende. Dog må der ikke være kraftig støj eller høj musik efter kl uanset om man har annonceret festen eller ej. Det er ens eget ansvar, at gæster færdes roligt på trappen til og fra besøg. Enhver form for hamren og brug af boreværktøj eller lign., må kun foregå mandag fredag fra kl til kl På lørdage samt søn- og helligdage dog tidligst fra kl til kl Vær opmærksom på, at dette også gælder ved istandsættelse af lejligheder. Side 6 af 8

7 Husets bærende vægge er udført af beton, hvilket kræver specialværktøj, hvis der skal bores i væggene. Brug derfor altid en egnet slagboremaskine, når der skal bores i de bærende vægge. Føler man sig generet af en anden beboers støj, bør man i første omgang henvende sig venligt til vedkommende. Ofte skyldes støj ubetænksomhed eller at man ikke er opmærksom på den støj, der frembringes. Henvender man sig derfor venligt til støjkilden, kan det ofte ordnes i mindelighed. Hjælper det ikke, eller er der tale om gentagen støj, kan det være relevant at rette henvendelse til bestyrelsen. Trappeopgange De seks trappeopgange rengøres en gang om ugen. I mellemtiden bør vi hjælpe hinanden med, at holde opgangene rene og pæne. Har man fx været ude i noget jord eller snavs og afsat resterne på trappen eller reposen, bør man altid gøre rent efter sig. Af hensyn til rengøring, sygetransport m.m. skal trapperne holdes ryddelige. Lejligheden må fx ikke udvides ved, at der opsættes stativer til tøj eller sko, ligesom fodtøj ikke må stilles ud over dørmåtten. Af hensyn til gangsikkerheden på reposerne, må dørmåttens størrelse ikke overstige en normal standardstørrelse. Tæppebankning Af hensyn til andre, der evt. har vinduer eller altandøre stående åben, må tæpper og andre tekstiler ikke bankes fra vinduer eller altaner. Vandskade Ved pludselig vandoverløb fra vask eller toilet er det vigtigt, at handle hurtigt for at begrænse eventuelle vandskader. Man skal straks tage kontakt til dem, der bor i lejlighederne over en selv, og bede dem undlade at bruge vand og toilet, indtil problemet er løst. Er der risiko for vandskade, skal man desuden kontakte underboen. Hvis det drejer sig om et akut tilfælde, fx vandskade eller sprængte vandrør, skal ejerforeningens viceværtfirma kontaktes direkte, og efterfølgende bestyrelsen af hensyn til forsikringen. Uden for normal åbningstid benytter ejerforeningen sig af nogle udvalgte virksomheder til at klare nødsituationer. Virksomhedernes navne og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under kontaktpersoner. I den forbindelse skal det dog nævnes, at uberettiget tilkaldelse, eller tilkaldelse af andre end et udvalgt, vil være for egen regning. Da det kan være svært for den enkelte at skønne, hvorvidt en vand- eller brandskade skal dækkes af egen eller af ejendommens forsikring, skal alle vand- og brandskader anmeldes til bestyrelsen umiddelbart efter skaden er opstået. Udeladelse heraf kan medføre, at ejendommens forsikringsselskab afviser at dække skaden, som derefter kan blive den enkeltes eget problem. Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af ejendommens forsikring heller ikke ved brand. Normalt vil indbo være dækket af en almindelig, privat husstandsforsikring, hvilket også gælder, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer, eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder. Vinduer Går en termorude i stykker, bør den straks udskiftes af hensyn til ejendommens samlede udseende. Fjordstokkene har, som tidligere nævnt, en fælles glasforsikring. Mod Strandstræde og Pakhusstræde vil vinduerne til trapperummene, samt de vinduespartier, man ikke kan nå indefra eller fra altan, blive pudset fra lift ca. fire gange om året. Udgiften indgår i fællesudgifterne. Alle øvrige vinduer skal man selv pudse, og i den forbindelse henstilles der til at vise hensyn til underboere, idet der er risiko for, at overskydende vand vil løbe ned af deres vinduer og efterlade striber. Prøv evt. at få en aftale med under- og overboere om en planlagt vinduespudsning. Allerbedst er det imidlertid, at afdække altangulvet langs facaden med nogle gamle håndklæder før vinduespudsningen påbegyndes. Udlejning af lejligheden Der er flere årsager til, at bestyrelsen og ejerforeningens administrator skal holdes orienteret om hvilke lejligheder, der er udlejet. Fx skal ejerforeningens bestyrelse og administrator vide, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår vandskade eller andre skader, der involverer ejendommens forsikringsselskab. Eller hvis der er vigtige meddelelser fra bestyrelsen til ejeren eller der opstår stridigheder mellem lejer og naboer samt for at sikre, at lejeren er orienteret om ejendommens husorden og reglerne heri. Side 7 af 8

8 Ved udleje af en lejlighed skal udlejeren kende reglerne i lejeloven, herunder bl.a.: At lejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejer selv, dennes husstand, eller andre, der har fået adgang til det lejede. At skader, hvis udbedring er uopsættelige, straks skal anmelde til udlejer, hvilket i øvrigt også gælder, hvis der opstår andre skader på lejemålet. Udlejer skal sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforholdet. Lejer skal overholde de ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, som skal sikre god husorden, og forsvarlig brug af det lejede. Lejer skal sørge for, at pligter, der påhviler denne, også iagttages af dem, for hvis handlinger, lejer er ansvarlig i relation til det lejede. Udlejer kan hæve lejeaftalen, hvis lejer, trods udlejers påmindelse, tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen eller at lejers forhold trods udlejers påmindelse er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. En udlejet ejerlejlighed må kun benyttes til helårsbeboelse for en familie, eller et antal personer, hvis antal ikke overstiger én person pr. værelse. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed har ejerforeningen overfor lejer samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de af lejer påhvilede forpligtelser, som en udlejer har overfor en lejer i henhold til den til enhver tid gældende lejelov og den for ejendommen gældende husorden. Foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med ejeren. Alle indgåede lejekontrakter skal fremsendes til bestyrelsens godkendelse. Der skal i lejekontrakten optages bestemmelse om, at lejeren har gjort sig bekendt med: Vedtægter og husorden for E/F Fjordstokkene. At ejerforeningen kan optræde som selvstændig procespart, eventuelt sideløbende med udlejer, i forbindelse med lejers eventuelle misligholdelse/overtrædelse af ejerforeningens vedtægter og/eller husorden, der efter ejerforeningens bestyrelses vurdering nødvendiggør lejers fjernelse fra ejendommen. Ændringer i lejligheden I henhold til vedtægternes 23, må der ikke, uden bestyrelsens skriftlige godkendelse, foretages indgreb i bygningens bærende eller vitale dele, herunder ændringer, der er synlige udefra, fx ændringer af altaner, vinduer eller lignende. Bestyrelsen kan forlange omgående retablering og eventuel erstatning, hvis tilladelse ikke er givet eller vedtægterne ikke er overholdt. Vedtaget på generalforsamlinger i Fjordstokkene Vest, den 8. december 2004 og 24. maj Vedtaget på generalforsamlingen i Fjordstokkene Øst, den 16. juni Sammenskrevet, med små rettelser (Øst + Vest), den 16. maj 2006 Senest ændret ultimo 2010 / primo 2011 og herefter vedtaget på generalforsamlingen, den 25. maj Side 8 af 8

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 (17.08.09) Affald I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas,

Læs mere