Ejerforeningen Fjordstokkene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Fjordstokkene"

Transkript

1 Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden

2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar... side 3 Altaner... side 3 Børn og leg... side 4 Cykler, barnevogne og lign.... side 4 Døre og garageport... side 4 Facadeskiltning... side 4 Ferie... side 4 Fodring af dyr... side 4 Forsikring... side 4 Friholdelse af flugtveje... side 5 Fyrværkeri... side 5 Fælleshuset... side 5 Gæster... side 5 Gæsteværelser... side 5 Haven... side 5 Husdyr... side 5 Hybridnet, antenner og paraboler... side 5 Installationer el, gas og vvs... side 5 Kælderrum... side 6 Navneskilte... side 6 Nøgler... side 6 Parkeringskælder... side 6 Renovation og affald... side 6 Storskrald... side 6 Støj og lydgivende apparater... side 6 Trappeopgange... side 7 Tæppebankning... side 7 Vandskade... side 7 Vinduer... side 7 Udlejning af lejligheden... side 7 Ændringer i lejligheden... side 8 Side 2 af 8

3 Indledning Ejerforeningens bestyrelse vil med denne håndbog prøve, at give svar på de mest almindelige spørgsmål, som beboerne i Fjordstokkene måtte have om praktiske forhold og ordensregler i ejendommen. De juridiske regler findes i foreningens vedtægter, der skal udleveres i forbindelse med, at en lejlighed overtages af en ny ejer. Alle opfordres til at læse vedtægterne, der også ligger på ejerforeningens hjemmeside Aktuelle projekter, som ejerforeningen er i gang med, og andet af fælles interesse, kan der læses om i referat fra seneste generalforsamling og i de nyhedsbreve, der jævnligt udsendes, eller bliver lagt på hjemmesiden. Vigtige adresser og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under Kontaktpersoner. Bestyrelse Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Fjordstokkene mellem de årlige generalforsamlinger, som afholdes i maj måned. På generalforsamlingen fastlægges rammerne for næste års arbejde, og her har alle beboere mulighed for at komme til orde, og deltage i de fælles prioriteringer og dispositioner. Bestyrelsen kan kontaktes via mail eller telefon. Mailadresser og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under Kontaktpersoner. Ideer og forslag vil blive behandlet seriøst af bestyrelsen. Forhold, der udelukkende vedrører den enkelte lejlighed internt, kan ikke forventes behandlet af bestyrelsen, men det vil i givet fald blive oplyst. Bestyrelsen meddeler de vigtigste beslutninger og dispositioner gennem et nyhedsbrev, som uddeles til alle beboere, med mindre det drejer sig om forhold af mere privat karakter eller lignende. Bestyrelsens arbejde er frivilligt, og ulønnet, og ind imellem mindre behageligt. Vær venlig og tolerant overfor bestyrelsens medlemmer der vil udføre hvervet, så godt de kan. Fjordstokkene Vi bor i et byggeri af høj designmæssig kvalitet og bygget af gode materialer. Vi har derfor alle grund til at forvente en tilværelse af samme høje kvalitet og nydelse i bebyggelsen. Dette lader sig kun gøre, hvis vi alle er indstillet på at hjælpe hinanden hermed. Nøgleordene er: Vis hensyn, vær tolerant, vær hjælpsom og prøv desuden, at være aktiv i fællesskabet. Fjordstokkenes vicevært Ejerforeningen har en aftale med et VVS- og viceværtfirma, (efterfølgende benævnt viceværtfirmaet) der klarer størstedelen af ejendommens tekniske og praktiske vedligeholdelse. Herunder kontrol og reparationer, samt navneskilte til henholdsvis døre og postkasser. Bestyrelsen varetager kontakten til viceværten. Hvis det drejer sig om et akut nødstilfælde, fx en vandskade eller sprængte vandrør, skal de berørte kontakte viceværtfirmaet direkte (se hjemmesiden under Kontaktpersoner), og efterfølgende bestyrelsen, af hensyn til ejendommens forsikring. Nøgleadministrationen varetages af bestyrelsen, hvortil der kan rettes henvendelse, hvis man fx ønsker, at få fremstillet ekstra nøgler til lejligheden. Ekstra nøgler betales af rekvirenten. Rengøring og pudsning af vinduer i fællesarealer samt pudsning af de vinduer, som ikke er vendbare, eller kan nås indefra, eller fra altan, varetages af rengøringsfirmaer. Husorden Ifølge vedtægternes 25 skal husordenen følges af alle beboere i Fjordstokkene, men husordenen er ligeledes tænkt som en håndbog eller vejledning, der kan benyttes, hvis der er noget, man er i tvivl om eller ønsker at få afklaret. Ansvar Den enkelte medejer af Fjordstokkene er ansvarlig og dermed erstatningspligtig, for evt. skader vedkommende selv, eller lejlighedens øvrige beboere og gæster kommer til at anrette på ejendommen. Altaner Altaner skal holdes rene og ryddelige. Brug dem derfor ikke til opmagasinering eller som pulterkammer. Altaner må ikke anvendes til husdyrhold, herunder til fugle i voliere. Der må ikke udøves aktiviteter, herunder tilberedning af mad, som ved røg, støj eller lugt kan generer naboer, over- og underboere eller andre beboere i ejendommen. Af hensyn til brandfare, må der ikke anvendes kulgrill på altanerne. Altankasser og/eller andet udstyr skal holdes inden for den lodrette flugt af altanværnets inderside. Hvis der står blomsterkasser eller urtepotter på altanen, som skal vandes, så tænk på, at overskydende vand kan løbe ned til underboen. Det samme gælder ved vinduespudsning. Side 3 af 8

4 Børn og leg Følgende gælder for børns ophold i haven: Man må gerne lege i haven og cykle på belægningsstenene. Legeredskaber og cykler skal dog fjernes efter leg. Stil ikke cykler og legeting på trapperne, men sæt dem i lejlighedens kælderrum eller tag dem med ind i lejligheden. Ting der sættes under trapperne, skal hurtigst muligt fjernes af hensyn til rengøringen, (se nærmere herom i afsnittet om cykler, barnevogne og lign). Børn må ikke lege eller opholde sig på trapperne, i kældergangene, eller i parkeringskælderen, hvor det kan være farligt og til gene for andre, fordi de i kådhed kan komme til at beskadige bilerne. Der må ikke klatres på mure, tage eller træværk, da dette både kan være farligt og ødelægge materialerne. Tag hensyn til græsset. Fodboldspil må kun foregå under opsyn af en voksen og ikke så voldsomt, at det er til gene for andre. Cykler, barnevogne og lign. Cykler, legeredskaber eller lignende må ikke stilles op ad bygningernes facader eller i trappeopgangene, da dette kan beskadige bygningsdelene. Brug i stedet cykelstativerne i parkeringskælderen og stil legeredskaber og lign. ind i eget kælderrum. Barnevogne og/eller handicaphjælpemidler, som bruges dagligt, kan anbringes under trappen i kælderen, da der ikke findes et særskilt rum til disse ting. På de øverste reposer i henholdsvis Strandstræde 8 og 10 samt Pakhusstræde 9 og 11 kan minicrosser eller anden form for handicaphjælpemiddel stilles, da det ikke vil være til gene for andre. Ejerforeningen har ikke ansvar for skader på eller tyveri af disse ting, heller ikke for eventuelle skader, der måtte ske, som følge af rengøring af trapper mv. Bruges tingene ikke i længere tid, skal de anbringes i lejlighedens kælderrum. Cykelområderne i parkeringskælderen er alene beregnet til cykler, og må derfor ikke bruges til opmagasinering af fx barnevogne, kælke, trehjulede cykler eller lign. Effekter, som er henstillet uhensigtsmæssigt eller hvor det bedømmes, at de ikke bruges jævnligt, kan blive fjernet af viceværten uden varsel og uden ansvar for effekterne. Døre og garageport Alle skal hjælpe med og har ansvar for at såvel yderdøre, som døre i kælderen holdes forsvarligt lukkede og låste af hensyn til brand og tyveri. Garageporten er, af hensyn til unødvendig slid, indstillet, så den på hverdage står åben i tidsrummet mellem kl og samt mellem kl og Uden for disse tidsrum, samt på lørdage og søndage, lukker porten automatisk sekunder efter, at den blev åbnet. Facadeskiltning Der må ikke opsættes skilte, reklamer og lign. på facader, eller i vinduer, (se desuden 20 stk. 8 i vedtægter for ejerforeningen Fjordstokkene). Ferie Hvis man er bortrejst eller andet, i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre, til at se efter lejligheden og tømme postkassen. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige fraværstegn, der kan friste indbrudstyve. Faktisk er det altid en god idé med en form for naboovervågning også i det daglige. Fodring af dyr Fugle og dyr må ikke fodres ved udkastning af brød eller lignende, da det kan tiltrække rotter og andre skadedyr. Forsikring Ejendommens forsikring dækker, udover hus- og grundejeransvar også bestyrelsesansvar, foreningsretshjælp, insekt- og svampeskade samt udvidet rørskade, der indebærer, at også skader og gennemtæringer på skjulte rør er dækket. Desuden er glas og sanitet omfattet, hvilket indebærer, at evt. skader på termoruder og altanbrystningernes glasplader er dækket. Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkeltes eget ansvar, at sørge for tegning af øvrige forsikringer, som man finder nødvendige, fx indboforsikring, familieansvarsforsikring, fritidsulykkesforsikring og/eller anden husstandsforsikring. Det er således ikke ejerforeningens forsikring der dækker, hvis fx et barn kommer til skade i haven eller i fælleshuset under leg, medmindre foreningen kan lastes for forsømmelse af en eller anden slags. Opstår der en skade, som man formoder, er dækket af ejerforeningens forsikring, skal man kontakte bestyrelsen og vores forsikringsselskab Alm. Brand, tlf så hurtigt som muligt. Undlader man at anmelde skaden til forsikringsselskabet hurtigt efter skadens opståen, risikerer vi, at forsikringen ikke dækker. En kopi af E/F Fjordstokkenes forsikringspolice med tilhørende forsikringsbetingelser nr. 4401, kan findes på hjemmesiden under Forsikring. Ved tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen kontaktes. Side 4 af 8

5 Friholdelse af flugtveje Trapper, reposer, kældergange og andre adgangs- og flugtveje må, af hensyn til brandsikkerheden, ikke blokeres af møbler eller andet bohave. Fyrværkeri Enhver form for afskydning af fyrværkeri fra ejendommen, eller på nogle af ejendommens fællesarealer, er ikke tilladt af hensyn til brandfaren og risikoen for vildfarne raketter. Dette gælder naturligvis også nytårsaften, hvor beboerne henvises til, at afskyde fyrværkeri på gaden foran ejendommene, eller på havnekajen. Fælleshuset Fælleshuset er en del af Fjordstokkene og kan rumme 48 personer under gode forhold. Huset består af en gang med indgang til en forhal med garderobe og adgang til to toiletter, en velventileret sal og et veludstyret køkken med hårde hvidevarer, som i en lejlighed. Desuden er der et depot- og teknikrum. I fælleshuset er der service, borde og stole til 48 personer. Fælleshuset kan lejes af ejerforeningens medlemmer efter regler og priser, der er vedtaget af bestyrelse. På hjemmesiden under Fælleshus kan man læse nærmere om betingelser og priser for leje, og desuden se den aktuelle reservationsliste. Lejer skal selv medbringe duge, viskestykker, karklude, håndklæder og toiletpapir, ligesom lejer selv skal sørge for, at huset bliver rengjort efter brug. Alternativt kan lejer, mod betaling, aftale med vores rengøringsselskab, alt. service, at de gør huset rent efter brug. Gæster Gæster i Fjordstokkene skal naturligvis følge de samme regler, som gælder for beboerne. Sørg altid for, at gæster færdes stille og roligt på trapperne og at de følger reglerne for ophold i haven. Gæsteværelser Gæsteværelserne er, som fælleshuset, en del af Fjordstokkene. Der er to gæsteværelser med adgang til et, for de to værelser, fælles toilet- og badeværelse. I hvert værelse er der senge til 2 personer men madrasser, puder og dyner. Lejer skal selv medbringe pudebetræk, lagner og dynebetræk samt håndklæder og toiletpapir, ligesom lejer selv skal sørge for, at lejemålet bliver rengjort efter brug Gæsteværelserne kan lejes af ejerforeningens medlemmer efter regler og priser, der er vedtaget af bestyrelse. På hjemmesiden under Værelser kan man læse nærmere om betingelser og priser for leje, og desuden se de aktuelle reservationslister. Haven Ejerforeningen forestår beplantning og vedligeholdelse af haven. Alle beboere såvel som deres gæster opfordres til, at værne om og tage hensyn til havens planter, blomster og græsplæne. I flg. 20 stk i ejerforeningens vedtægter bestemmer et flertal af ejere i stueetagen bøgehækkens højde. Dette blev gjort ved et møde, den 4. juni 2010, hvor et flertal besluttede, at beplantningens fremtidige højde skal være 65 cm ud for rækværket ved lejlighed 25, dvs. målt fra terrassen tilhørende Strandstræde 10, st. tv. Den øvrige del af hækken klippes, så højden ser ensartet ud. Husdyr Der må i hver lejlighed maksimalt fast opholde sig et husdyr. Ved husdyr forstås hund, kat, kanin eller lignende. Der er intet som en hunds gøen eller en kats miaven, der kan skabe uvenskab og splid. Det er derfor kun tilladt, at holde hund eller andet husdyr, såfremt det ikke ved støj, møg, lugt eller truende adfærd, er til gene for Fjordstokkenes øvrige beboere. Mindre husdyr skal blive i lejligheden. Katte må ikke lukkes ud i haven og hunde skal føres i snor, når man færdes med dem på ejendommens område. Altaner må ikke anvendes til husdyrhold, som fx fugle i voliere, slanger, edderkopper, rotter eller andre dyr, der skaber utryghed for beboerne i ejendommen. Hybridnet, antenner og paraboler Ejerforeningen er tilsluttet hybridnettet TDC. Grundpakken betales via fællesudgifterne, mens yderligere forbrug skal afregnes direkte med TDC. Der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens facader, altaner eller tage. Installationer el, gas og vvs Fejl ved installationer i lejligheden er den enkelte ejers eget ansvar. Ejerforeningen er forpligtet til, at vedligeholde stigrør og faldstammer, men det er beboernes pligt straks at meddele bestyrelsen om eventuelle utætheder på disse rør. Det er de enkelte beboeres pligt, at få afhjulpet en dryppende vandhane, eller et løbende toilet, hvilket skal gøres for egen regning. For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Kattegrus, hygiejnebind, bleer og lignende må ikke skylles ud gennem toilettet, da det vil være forbundet med store omkostninger, at få afhjulpet den tilstopning i systemet, som vil blive en følge heraf. Hvis en evt. tilstopning i afløbssystemet er beboernes fejl, skal de pågældende selv betale for udbedringen. Side 5 af 8

6 Evt. indgreb i vand- og/eller varmeforsyningen skal, før det sker, altid forelægges bestyrelsen, og desuden varsles på opslagstavlerne i de 6 opgange. Kælderrum Kælderen er fælles ejendom. Hver lejlighed har brugsret til et opbevaringsrum på ca. 10 m 2. Der må ikke arbejdes med åben ild i kælderrummene, ligesom der heller ikke må opbevares brandfarlige væsker, gasflasker eller andre effekter, der kan give lugtgener. Navneskilte Opgangene fungerer, som alles visitkort. Derfor bestemmer ejerforeningen også skiltningen på dørene til de enkelte lejligheder, herunder placering, type, størrelse og skrifttype. Ejerforeningen betaler for, at der bliver opsat navn(e) ved dørtelefonen, på postkassen, og på lejlighedens entredør. Nye ejere skal henvende sig til viceværten, der sørger for, at navneskiltene bliver fremstillet og sat op. Nøgler Ved behov for nøgler til ejerforeningens fællesarealer og/eller andre faciliteter, henvender man sig til bestyrelsen. Overdragelse eller udlån af nøgler, der giver adgang til nogle dele af bygningerne må kun ske til dem, der har retmæssigt ærinde i Fjordstokkene, fx familie, håndværkere eller måleraflæsere. Bestyrelsen forestår administrationen af Fjordstokkenes låsesystem. Har man behov for at få fremstillet ekstra nøgler til lejligheden, henvender man sig til bestyrelsen. Parkeringskælder Parkeringskælderen er, som kælderrummene, fælles ejendom med en afmærket og nummereret parkeringsplads pr. lejlighed. Anhængere må henstilles i parkeringskælderen, når det vel og mærke sker på ens egen parkeringsplads. Campingvogne må derimod ikke køres i parkeringskælderen. I parkeringskælderen er der afsat en plads til bil pleje. Her kan bilen vaskes og støvsuges, men der må ikke foretages større reparationer på bilen. Efter bilvask skal vandslangen tages af vandhanen, tømmes for vand og hænges på slangeholderen. Desuden skal vaskepladsen efterlades ryddelig og tør. Spilder bilen olie eller andre væsker, skal det tørres op, så det ikke skader gulvet, eller endnu værre, giver anledning til faldulykker, brand eller lign. Renovation og affald Af hensyn til hygiejne og skadedyr, samt til sikkerheden for de mennesker, der håndterer affaldet, skal dette være forsvarligt indpakket i plastposer, som er lukket med en knude. Det anbefales at bruge lange og kraftige affaldsposer, som bl.a. kan købes i Kvickly. Nedfaldsskakten må kun benyttes, når den lukkede pose let og uhindret kan komme ind gennem lågen. Husholdningsaffald skal sorteres, og det grønne affald må først kommes i nedfaldsskakten, når den grønne lampe lyser konstant. Tomme vinflasker skal lægges i den dertil beregnede træcontainer, mens alt andet tomt glasemballage skal i den kommunale glascontainer. Aviser, ugeblade og reklamer skal i den kommunale aviscontainer. Emballage af pap og lignende betragtes som storskrald, og må ikke lægges i eller ved aviscontaineren. Der henvises i stedet til en af kommunens genbrugsstationer, hvis adresser og åbningstider kan findes i Holbæk Kommunes Affaldshæfte. Storskrald Storskrald er affald, som ikke kan gå i den daglige renovation. Storskrald, herunder byggeaffald, må ikke lægges i affaldscontainerne eller i affaldsrummene, men skal afleveres på en genbrugsstation. Hårde hvidevarer og andre elektriske apparater samt malingsrester og lignende må heller ikke stilles i affaldsrummene. Anskaffer man sig nye hvidevarer, så lad forhandlere bortskaffe de gamle. Støj og lydgivende apparater I Fjordstokkene er vi mange mennesker, der bor tæt sammen. For at alle skal have glæde af at bo her, må den enkelte beboer udvise hensyn og tolerance. Det forventes, at man døgnet rundt omgås enhver form for lydgivende apparater, som fx elværktøj, radio, tv, musikinstrumenter etc., med mest mulig hensyntagen til de øvrige beboere. Der gælder følgende overordnede regler vedrørende støj: Man bør senest dagen i forvejen oplyse sine naboer om, at der er risiko for støj i forbindelse med fester eller lignende. Dog må der ikke være kraftig støj eller høj musik efter kl uanset om man har annonceret festen eller ej. Det er ens eget ansvar, at gæster færdes roligt på trappen til og fra besøg. Enhver form for hamren og brug af boreværktøj eller lign., må kun foregå mandag fredag fra kl til kl På lørdage samt søn- og helligdage dog tidligst fra kl til kl Vær opmærksom på, at dette også gælder ved istandsættelse af lejligheder. Side 6 af 8

7 Husets bærende vægge er udført af beton, hvilket kræver specialværktøj, hvis der skal bores i væggene. Brug derfor altid en egnet slagboremaskine, når der skal bores i de bærende vægge. Føler man sig generet af en anden beboers støj, bør man i første omgang henvende sig venligt til vedkommende. Ofte skyldes støj ubetænksomhed eller at man ikke er opmærksom på den støj, der frembringes. Henvender man sig derfor venligt til støjkilden, kan det ofte ordnes i mindelighed. Hjælper det ikke, eller er der tale om gentagen støj, kan det være relevant at rette henvendelse til bestyrelsen. Trappeopgange De seks trappeopgange rengøres en gang om ugen. I mellemtiden bør vi hjælpe hinanden med, at holde opgangene rene og pæne. Har man fx været ude i noget jord eller snavs og afsat resterne på trappen eller reposen, bør man altid gøre rent efter sig. Af hensyn til rengøring, sygetransport m.m. skal trapperne holdes ryddelige. Lejligheden må fx ikke udvides ved, at der opsættes stativer til tøj eller sko, ligesom fodtøj ikke må stilles ud over dørmåtten. Af hensyn til gangsikkerheden på reposerne, må dørmåttens størrelse ikke overstige en normal standardstørrelse. Tæppebankning Af hensyn til andre, der evt. har vinduer eller altandøre stående åben, må tæpper og andre tekstiler ikke bankes fra vinduer eller altaner. Vandskade Ved pludselig vandoverløb fra vask eller toilet er det vigtigt, at handle hurtigt for at begrænse eventuelle vandskader. Man skal straks tage kontakt til dem, der bor i lejlighederne over en selv, og bede dem undlade at bruge vand og toilet, indtil problemet er løst. Er der risiko for vandskade, skal man desuden kontakte underboen. Hvis det drejer sig om et akut tilfælde, fx vandskade eller sprængte vandrør, skal ejerforeningens viceværtfirma kontaktes direkte, og efterfølgende bestyrelsen af hensyn til forsikringen. Uden for normal åbningstid benytter ejerforeningen sig af nogle udvalgte virksomheder til at klare nødsituationer. Virksomhedernes navne og telefonnumre kan findes på hjemmesiden under kontaktpersoner. I den forbindelse skal det dog nævnes, at uberettiget tilkaldelse, eller tilkaldelse af andre end et udvalgt, vil være for egen regning. Da det kan være svært for den enkelte at skønne, hvorvidt en vand- eller brandskade skal dækkes af egen eller af ejendommens forsikring, skal alle vand- og brandskader anmeldes til bestyrelsen umiddelbart efter skaden er opstået. Udeladelse heraf kan medføre, at ejendommens forsikringsselskab afviser at dække skaden, som derefter kan blive den enkeltes eget problem. Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af ejendommens forsikring heller ikke ved brand. Normalt vil indbo være dækket af en almindelig, privat husstandsforsikring, hvilket også gælder, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer, eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder. Vinduer Går en termorude i stykker, bør den straks udskiftes af hensyn til ejendommens samlede udseende. Fjordstokkene har, som tidligere nævnt, en fælles glasforsikring. Mod Strandstræde og Pakhusstræde vil vinduerne til trapperummene, samt de vinduespartier, man ikke kan nå indefra eller fra altan, blive pudset fra lift ca. fire gange om året. Udgiften indgår i fællesudgifterne. Alle øvrige vinduer skal man selv pudse, og i den forbindelse henstilles der til at vise hensyn til underboere, idet der er risiko for, at overskydende vand vil løbe ned af deres vinduer og efterlade striber. Prøv evt. at få en aftale med under- og overboere om en planlagt vinduespudsning. Allerbedst er det imidlertid, at afdække altangulvet langs facaden med nogle gamle håndklæder før vinduespudsningen påbegyndes. Udlejning af lejligheden Der er flere årsager til, at bestyrelsen og ejerforeningens administrator skal holdes orienteret om hvilke lejligheder, der er udlejet. Fx skal ejerforeningens bestyrelse og administrator vide, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår vandskade eller andre skader, der involverer ejendommens forsikringsselskab. Eller hvis der er vigtige meddelelser fra bestyrelsen til ejeren eller der opstår stridigheder mellem lejer og naboer samt for at sikre, at lejeren er orienteret om ejendommens husorden og reglerne heri. Side 7 af 8

8 Ved udleje af en lejlighed skal udlejeren kende reglerne i lejeloven, herunder bl.a.: At lejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejer selv, dennes husstand, eller andre, der har fået adgang til det lejede. At skader, hvis udbedring er uopsættelige, straks skal anmelde til udlejer, hvilket i øvrigt også gælder, hvis der opstår andre skader på lejemålet. Udlejer skal sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforholdet. Lejer skal overholde de ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, som skal sikre god husorden, og forsvarlig brug af det lejede. Lejer skal sørge for, at pligter, der påhviler denne, også iagttages af dem, for hvis handlinger, lejer er ansvarlig i relation til det lejede. Udlejer kan hæve lejeaftalen, hvis lejer, trods udlejers påmindelse, tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen eller at lejers forhold trods udlejers påmindelse er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. En udlejet ejerlejlighed må kun benyttes til helårsbeboelse for en familie, eller et antal personer, hvis antal ikke overstiger én person pr. værelse. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed har ejerforeningen overfor lejer samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de af lejer påhvilede forpligtelser, som en udlejer har overfor en lejer i henhold til den til enhver tid gældende lejelov og den for ejendommen gældende husorden. Foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med ejeren. Alle indgåede lejekontrakter skal fremsendes til bestyrelsens godkendelse. Der skal i lejekontrakten optages bestemmelse om, at lejeren har gjort sig bekendt med: Vedtægter og husorden for E/F Fjordstokkene. At ejerforeningen kan optræde som selvstændig procespart, eventuelt sideløbende med udlejer, i forbindelse med lejers eventuelle misligholdelse/overtrædelse af ejerforeningens vedtægter og/eller husorden, der efter ejerforeningens bestyrelses vurdering nødvendiggør lejers fjernelse fra ejendommen. Ændringer i lejligheden I henhold til vedtægternes 23, må der ikke, uden bestyrelsens skriftlige godkendelse, foretages indgreb i bygningens bærende eller vitale dele, herunder ændringer, der er synlige udefra, fx ændringer af altaner, vinduer eller lignende. Bestyrelsen kan forlange omgående retablering og eventuel erstatning, hvis tilladelse ikke er givet eller vedtægterne ikke er overholdt. Vedtaget på generalforsamlinger i Fjordstokkene Vest, den 8. december 2004 og 24. maj Vedtaget på generalforsamlingen i Fjordstokkene Øst, den 16. juni Sammenskrevet, med små rettelser (Øst + Vest), den 16. maj 2006 Senest ændret ultimo 2010 / primo 2011 og herefter vedtaget på generalforsamlingen, den 25. maj Side 8 af 8

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere