En super dag i Han Herred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En super dag i Han Herred"

Transkript

1 En super dag i Han Herred 39. årgang Maj. 2015

2 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade Thyholm altiboxmail.dk Næstformand: Helle Sakariassen Lille Ørskovvej Struer Sekretær: mvbmail.dk Betty Kristensen Astrid Noacks Vej Holstebro webspeed.dk Kasserer: Maj-Britt Mathiassen Hindselsvej Thyholm hotmail.com Ordstyrer: Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm Øvrige bestyrelsesmedlemmer : mvbmail.dk Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej Thyholm m Leo Jepsen Mellemvej Thyholm og 2. suppleant: Claus Jepsen Kappelvej Thyholm Anne Olesen Rolighedsvej Thyholm Træningslederformand og tillidsmand Leo Jepsen Mellemvej Thyholm Suppleant: Claus Jepsen Kappelvej Thyholm Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus: Bent Erik Riisgaard Lyngs Kirkevej Thyholm Kari Lousdal Skibdalvej Thyholm Kristian Kristiansen Møllevænget Thyholm privat.tele.dk Kantineudvalg: Kristian Kristiansen Møllevænget Thyholm

3 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 3 Konkurrenceudvalg Agility: Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm mvbmail.dk Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej Thyholm hotmail.com Konkurrenceudvalg Lydighed: Helle Sakariasen Lille Ørskovvej Struer Konkurrenceudvalg Rally : mvbmail.dk Betty Kristensen Astrid Noacks Vej Holstebro webspeed.dk Redaktion: Hanne Kristiansen Møllevænget Thyholm privat.tele.dk Leo Jepsen Mellemvej Thyholm Anne Olesen Rolighedsvej Thyholm Arrangementsudvalg Hanne og Kristian Kristiansen Betty Kristensen På nedenstående link, kan de skrivelser, som bestyrelsen får tilsendt fra både kreds 1 og DcH landsforeningen, gennemlæses. Det drejer sig bl. a. om referater, love osv. Kreds 1: Landsforeningen: Møllevænget Thyholm Astrid Noacks Vej 41 privat.tele.dk 7500 Holstebro webspeed.dk Indholdsfortegnelse 4 Bestyrelsesmøde - referat 5 Bestyrelsesmøde - referat 6 Bestyrelsesmøde - referat 9 Fotokonkurrence 10 Mysteriet om den røde bold 11 Lyv aldrig for din hund 12 Sankt hans fest 13 Forsikring på startbøger 16 Resultater lydighed 18 Resultater Rally 19 Smilla og Mette til rally 20 Han Herred venskabsdyst 23 Konkurrencedatoer 24 Aktivitetsoversigt 25 Træningsoversigt

4 4 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Referat fra Bestyrelsesmødet d. 16/ hos Helle Til stede var: Per Pinnerup, Jytte Pedersen, Leo Jepsen, Maj-Britt Mathiassen, Helle Sakariasen og Betty Kristensen Opfølgning af referat fra sidste møde den 11/ hos Maj-Britt Mathiassen Referatet blev godkendt og underskrevet. Vi vil arbejde videre på en evt. førstehjælpskursus gennem DcH da det bliver den billigste løsning. Siden sidst. Helle Sakariasen har haft sin debut i E turneringen, det gik rigtig godt, men ikke så mange point, da den missede figuranten. Jytte Pedersen og Betty Kristensen har været til landsmøde. Et godt og veltilrettelagt møde, med god mad. Der har været venskabsdyst i Thisted. Nyt fra kreds/lands m.m Det er blevet besluttet at hver lokalforening èn gang om året modtager en opdateret udgave af årbogen uden beregning. Dommervejledning er ved at blive opdateret. Herefter kommer den grønne lommeversion af konkurrenceprogrammet i bogform. De mangler stadig medlemmer til sporlæggeruddannelsen. Man behøver nødvendigvis ikke melde sig ind i sporlæggercentralen for at man har uddannelsen. På landsmødet var der vedtægtsændring i forhold til medlemsskab og træning i flere klubber. Annoncetegning Der er kommet en del annonce penge ind, der blev efterlyst en evt. faktura til at tage med ud til annoncørerne. Det vil Maj-Britt arbejde videre på. DcH Thyholm 40 ård jubilæum Skolen er booket til den 14/ Planlægningen skrider fremad. Nyt til/fra husudvalget. Havetraktor til service. Græsset evt. tromles, særlig ag banen trænger. Sommerhusejeren har kontaktet Maj-Britt om han evt, kunne blive fritaget for at betale grus i år, da han selv har lagt grus på. Det vil Per tage en snak med ham om. Næste mdr. + evt. Pr, samt ændring til hjemmesiden. Møde hos Jytte d. 7/5 Evt. Leo efterlyste om der evt. kunne være noget tilskud til de som skulle på ungdomslejr. Helle har meldt sig til clicker camp. Per er blevet spurgt, om vi evt. ville lave lidt optræden med hundene på Jegindø dæmningen d. 20 juni. Det blev et nej, da vi selv har stævne og Sankt Hans fest den dag. Betty og Mette er startet i Holstebro på rally holdet, for at få lidt flere tips til træningen på rallyholdet. Fremlæggelse af regnskab Referent Betty Regnskab gennemgået og godkendt. Et godt udvalg i kvalitetsfoder til alle hunderacer

5 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 5 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 11/ hos Maj-britt Til stede var: Per Pinnerup, Leo Jepsen, Jytte Pedersen, Maj-britt Mathiassen Opfølgning af referat fra sidste møde den 9/ hos Betty Referatet godkendt og underskrevet Siden sidst Der har været opstart af hvalpehold i alt 11 hunde med fører. Per er godt tilfreds med samlet opstart da det gir bedre sammenhold på holdet. Tove Jensen og Freja Noer Jepsen har været i Sydthy til indendørs agility stævne. Tove fik en anden plads i spring. Leo har været i Lemvig angående samarbejde med Holstebro, Sydthy, Lemvig og Thyholm i agility. Opstart 3 maj i Lemvig. Nyt fra Kreds/lands m.m. Der er kommet et nyt tøjkoncept. Kredsen vil blive udstyret med en prøvepakke som så kan sendes ud til lokalforeningerne. Så man kan se hvad pakken indeholder. Tøjet kan bestilles direkte hos Rønde og Ruby. Ny årbog vil blive trykt i både løsblade og bog. Bogen dog først efter revideret konkurrenceprogram. Evt. en rally APP til smartphone. Sekretariatet investerer i en plakatprinter for at kunne lave lokale plakater, som kan bruges af lokalforeningerne, mod en mindre betaling. Til kredsens generalforsamling tog alle mod genvalg, nær som uddannelsesudvalget. Ny blev Kim Vestergaard Poulsen DcH Brønderslev, der har siddet i udvalget, så det er ikke helt nyt for ham. Der vil blive holdt temamøder ved kredsrådsmøderne, klubberne skal komme med forslag til disse temaer. Angående medlemstal har det første møde været afholdt, det vil blive repræsenteret d. 22 april til kredsrådsmødet. DcH har fået nyt design men ikke logo. Konkurrence kalender er udsendt. Konkurrence udvalget henstiller til at man ikke bruger folk udefra som hjælpere da de så ikke er dækket ind af forsikringen. Forsikringer skal ikke mere skrives ind i konkurrence bøgerne. Men det er stadig lovpligtig at have en forsikring på sin hund. Jytte Pedersen og Betty Kristensen tager til landsmødet d.21/ Fremlæggelse af regnskabet. Regnskabet ser fin ud, der er sket en stigning på 7000 kr. siden sidste møde, men der er også kommet en del refusioner fra kommunen. Annoncetegning Per opfordre til at man prøver at finde nogle flere steder at tegne annoncer. Til næste år skal vi tidligere i gang med tegningen. Førstehjælpskursus Vi er enige om at det nok var en god ide med en førstehjælpskursus, da vi jo har langt til nærmeste læge el. sygehus. Men den tilbud vi har fået fra DcH kreds 1 bliver lidt dyr, så det vil nok blive en egenbetaling på 200 kr. så der bliver arbejdet videre på evt. trygfonden eller Falck. DcH Thyholm 40 års jubilæum Vi har fastsat datoen til d. 14 nov. Der vil så i år ikke være en julefrokost. Lokalkonkurrencen bliver så flyttet til d. 17 okt. I stedet. Per undersøger lokaleleje, og evt. hjælp i køkkenet. Betty finder folk til hundearrangement på pladsen om formiddagen. Leo undersøger priser på smørrebrød hos den lokale bager. (Fortsættes på side 6)

6 6 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling (Fortsat fra side 5) Nyt til / fra husudvalget. Balancen skal repareres. Evt. en oprydningsdag inden jubilæet. Næste måned + evt. ændring til hjemmesiden Maj-britts adr. ændres. Nye træningstider lægges ind. Evt. Stadig store problemer med hundeefterladenskaber på pladsen. Leo kom med forslag til en ny vogn til rally med lidt større hjul. Ansøgning til Thisted forsikring igen iår. Forslag Mette Olesen Fotokonkurrence: Tema Hundens ynglings beskæftigelse. Referent: Betty Referat fra Bestyrelsesmødet d. 7/ hos Jytte Til stede var: Per Pinnerup, Maj-Britt Mathiassen, Helle Sakariasen, Peter Kamstrup, Jytte Pedersen og Betty Kristensen Opfølgning af referat fra sidste møde den 16/ hos Helle Referatet blev godkendt og underskrevet. Siden sidst Venskabsdyst i Han Herred hvor der var 5 rally folk og en lydighed afsted. Et rigtig godt stævne. Helle var i Vest Himmerland med E- hund og fik en første plads. (Fortsættes på side 7) Støt vore annoncører - de støtter os

7 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 7 Nyt fra kreds og lands Der er kommet nye præsentationsfoldere. Som kan bestilles ved sekretariatet for 1 kr. pr. stk. Der vil blive mulighed for at gå med DcH beklædningsgenstande. Hver kreds har fået en kasse med prøver, som kredsene så har mulighed for at låne ved at kontakte kredsformanden. Helle vil kontakte Dorthe desangående. Kørepenge til kursister er kun til en bil pr. lokalforening. Mange kursister har svært ved at forstå dette, så det vil blive taget op på næste kredsrådsmøde. Dopinregler i DcH det skal der være etisk regler for. Skal der udbydes eksterne kurser i DcH, det skal der ikke det er uddannelsesudvalget der vælger hvilke kurser der skal udbydes. Der arbejdes på en ny rallystartbog. Fremlæggelse af regnskab Der er kommet lidt flere annoncepenge ind og galleriet har betalt gruspenge, ellers er der ikke de store udsving. DcH Thyholm 40 års jubilæum Per har snakket med kogekone. T shirt under udarbejdelse. Per laver indbydelse. Nyt til/fra husudvalget Per bestiller grus til vej og P plads. Peter laver balancen, og Betty og Jytte maler den. Næste mdr. Billeder til fotokonkurrencen. Hundens ynglings beskæftigelse. Evt. Afslag fra Thisted forsikring om tilskud. Undersøgelse om kommunen giver tilskud til ungdomslejr. Forespørgsel om vi evt. vil tage opsyn til Hurup dyrskue, men kun hvis Sydthy takker nej. Bestilling af foldere til repræsentation af DcH Thyholm. Herunder det nye logo: Lokalkonkurrence og SanktHans Rally vil blive afholdt fredag så vidt at alle de der vil deltage kan. Da vi ellers står uden dommer. Helle laver indbydelse til lydighed og agility. Betty laver til rally. Sankt Hans festen har Hanne Kristiansen lavet. Tlf Fax Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm

8 8 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Sparekassen Thy Storegade 7 Hvidbjerg Tlf

9 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 9 Fotokonkurrence Så er det blevet tid til en ny fotokonkurrence Emnet for April og Maj er: "Hunden i sin yndlingsbeskæftigelse" Hvem kan deltage: Alle medlemmer af DCH Thyholm, og som ikke er i kontingentrestance Konkurrencen: Send et billede fra træningen, derhjemme eller anden sjov, nuttet, vild aktivitet, hvor der minimum skal indgå en hund. En lille beskrivelse af situationen skal også indgå. Billedet sendes i elektronisk form, enten pr. mail eller mms til enten: Anne Olesen: Mobil: Per Pinnerup: Mobil: Der vil i blandt de indsendte billeder blive fundet en vinder, udpeget af 3 tilfældige medlemmer, (ikke de samme hver gang) og vil ikke være nogle af de personer som har indsendt billederne. Vinderbilleder må ikke benyttes flere gange, i konkurrencen. Vinderbilledet vil komme i hundeposten og hjemmesiden, sammen med 2 og 3 pladsen. Gevinst til vinderen udleveres i klubhuset. Præmierne bliver sponsoreret af forskellige, men vil blive oplyst i.f.m. offentliggørelsen af vinderen.

10 10 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Mysteriet om den røde bold del 2 af 3 Fortsat fra sidste nr. Gaia ankom på træningspladsen lige midt i træningen. Gaia kendte de fleste på pladsen, og alle hilste glade på hende. Hun havde dog ikke tid til tant og fjas i dag, og gik målbevidst ned på bane 2. Stedet hvor forbrydelsen var foregået. Hun kunne næsten mærke det onde i luften. En træningsbold var forsvundet, og det var ikke noget man skulle tage let på. Bølle var ikke til træning i dag, så Gaia indledte med at forhøre de andre på Bølles hold. Schæferen Cæsar var den første der kom under Gaias hårde forhør. Jo han kendte godt til den røde bold, og havde selv smagt på den, men Bølle ville ikke dele den, og det havde Cæsar accepteret sagde han. Han havde ikke set episoden hvor bolden blev væk, så han mente ikke han kunne hjælpe yderligere. Gaia noterede i sin notesbog: Cæsar virker usikker, og kiggede væk og gabte da han sagde at han accepterede at Bølle ikke ville dele bolden. Jalousi? Næste hund til forhør var labradoren Lulu. Gaia vidste at Lulu og Bølle tidligere havde været kærester. Jo Lulu kendte selvfølgelig til Bølles elskede røde bold, og hun havde godt nok set Bølles menneske kaste bolden, men hun var straks efter blevet tilbudt leverpostej af sit menneske, og huskede så ikke mere. Det var nemlig den ekstra gode leverpostej fra slagteren den dag. Gaia spurgte Lulu om hun ikke legede med bolde, og det gjorde Lulu skam, men kun dem der sagde piv fortalte hun. Gaia noterede i sin notesbog: undersøg Lulus menneskes baglomme, og find ud af om udsagnet om pivbolde var sandt. Sidste hund på Bølles hold var en gravhund ved navn Rufus. Han var en ældre herre, der ikke fandt sig i noget, så Gaia måtte træde varsomt. Rufus havde kun foragt for bolde og godbidder. Det eneste han gad var sit bideskind. Når han var til træning med sit menneske, så var han ligeglad med de andre hunde, deres træning og ikke mindst deres belønninger. Gaia bad om at se skindet, og Rufus lagde skindet foran Gaia. Hun ville snuse til det, men hørte så en sagte knurren. Skindet var ikke til at dele.. Gaia noterede i sin notesbog: Kom bolden for tæt på skindet, og dermed destrueret? Gaia havde nu et godt indblik i hundene i sagen, og tiden var inde til at gennemgå gerningsstedet. Hun bevægede sig hen til højre på bane 2, hvor forbrydelsen havde foregået. Lene

11 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 11 Lyv aldrig for din hund Hvis du lyver for din hund, vil du miste dens tillid, og den vil holde op med at stole på dig. Det viser nye studier fra Kyoto University i Japan. Forsøgene med i alt 24 hunde tager udgangspunkt i den kendsgerning, at de fleste hunde stoler på os mennesker. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Animal Cognition. I første forsøg blev hundene præsenteret for to ens beholdere, hvoraf den ene indeholdt en godbid, mens den anden var tom. En forsker hjalp hunden ved at pege på beholderen med godbidden, og hunden løb direkte ud til den og fik belønningen. I andet forsøg så hunden, at forskeren gemte godbidden i den ene beholder, men efterfølgende pegede på den anden. Det tredje forsøg var en gentagelse af det første. som i første omgang, men under det tredje forsøg, kom ny forsker ind i lokalet for at udpege den rigtige beholder for hundene. Da hundene ikke kendte personen, anså de den nye forsker for at være pålidelig og rettede sig efter hans anvisninger. Social intelligens - Jeg var overrasket over at se, hvor hurtigt hunde mister tilliden til et menneske. Det viser, at hunde har en mere udviklet social intelligens, end vi troede. Denne sociale intelligens har de udviklet gennem deres lange historie sammen med mennesker, siger en af forskerne i et interview til BBC. Der er med andre ord ikke tvivl om, at hunde bedømmer de mennesker, de er sammen med, og bruger deres viden til at forudsige, hvordan de vil opføre sig i fremtidige situationer. Sammenligner man forsøgene med lignende forsøg med børn mellem tre og fem år, viser det sig, at hunden er bedre til at gennemskue løgne, end børn er. Først når børn når 5-års alderen, holder de helt op med at stole på en voksen person, som de har grebet i en løgn. Så husk: Hvis du lyver for din hund, vil den huske det. Du vil langsomt, men sikkert miste dens tillid. Og du risikerer også at miste dens vilje til at samarbejde med dig. Animal Cognition Tilliden var brudt Resultatet var slående. Under første forsøg viste hundene deres sædvanlige tillid til os mennesker og de fleste løb ud til den beholder, som forskere havde peget på. Men i andet og tredje forsøg var tilliden brudt. Hundene opfattede nu forskere som upålidelig, og kun otte procent af dem fulgte hans anvisninger. For at undersøge, om hundene nu havde mistet tilliden også til andre mennesker, gennemførte forskerne en ny serie af forsøg. De første to forsøg var de samme,

12 12 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Lørdagshygge d. 20 juni kl Efter en forhåbentlig god konkurrence dag, afholder vi Sankt Hans fest i klubhuset på Vitasvej. Menuen er: Slagterens hjemmelavede frankfurter, pikant marineret grill kotelet, hje3mmelavede BBQben,kold kartoffelsalat, dagens grønne salat, italiensk pastasalat, friskbagte madbrød. Alt sammen fra Gl. Amstrup slagteren. Prisen er: 130 kr. pr. person Børnemenu: 2 stk frankfurter, brød, salat Prisen er: 20 kr. pr. barn Efter maden er der Sankt Hans bål og hygge Mød talrig frem med højt humør og godt vejr. Mvh. Festudvalget/Bestyrelsen Sidste tilmelding d. 10/6

13 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 13 Forsikring vedrørende startbøger Det er besluttet at der ikke længere skal indføres i startbøgerne vedrørende forsikringer af hunde, da hundeejerne jo er forpligtet ved lov, at forsikre sin hund. Det betyder ikke at kravet om at hunden er lovmæssig forsikret bortfalder. Landsforeningens konkurrenceudvalg finder ikke grund til at det fremgår som dokumentation i startbøgerne. vaccination, enten ved at dyrlægen stempler i startbogen, eller ved at den fremvises ved siden af i form af sundhedsbog, hundepas eller lignende. Med venlig hilsen Bestyrelsen Der skal forsat fremlægges dokumentation for

14 14 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: Åbent alle dage Spar dine penge lokalt - det er nærliggende Døgneren Nørregade Thyholm Tlf Åben hver dag fra Bredgade 9B Ι Hvidbjerg Ι 7700 Thyholm Tlf

15 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Hvidbjerg Autoværksted v/martin Jensen Søndergade Hvidbjerg Telefon

16 An Herred Venskab 2/5 Vesthimmerland 25/4 Eliteturnering Frederikssund 12/4 Nibe 28/3 Thisted vensk. 15/3 16 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Resultater fra konkurrencer Sted Klasse NY C - klassen (max. 100p / oprykning 65p) Martin Søndergaard C - klassen (max. 150p / oprykning 110p) B - klassen (max. 200p / oprykning 160p) Lene Kjærgaard 145, Kristian Kristiansen 142,90 110,05 Anne Olesen A - klassen (max. 300p / oprykning 260p) E - klassen (max. 400p) Understreget skrift: Fed skrift: Oprykning 1. plads ved konkurrence Helle Sakariasen ,2 371,6

17 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 17 n

18 Han Herred Venskab 2/5 Silkeborg 18/4 Dronninglund 22/3 Thisted 14/3 18 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Rally konkurrrenceresultater Sted Klasse Rally begynder Jytte Pedersen 86 Betty Kristensen Leo Jepsen 92 Hanne Kristiansen 76 Mette Olesen Hanne Thiesen 84 Rally øvet Mette Olesen 83 Rally åben Mette Olesen Leo Jepsen IB Fed skrift: Understreget skrift: IB= ikke bestået 1. plads ved konkurrencen Oprykning (opnået under 70 point)

19 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 19 Dette er mit vigtigste rallyskilt. Sommeren 2014 blev jeg frarådet, at min Smilla hund skulle fortsætte med agility. Det er for hårdt for hendes hofter. Jeg bliver ked af det, vi brænder for agility. Vi havde lige snuset til rally, og det lugtede ikke af noget... Træner Betty siger: Hvis du ikke gider rally, gør din hund heller ikke. Jeg tager mig sammen. Noget skal vi jo træne, synes jeg. Jeg skriver alle 91 rally skilte ud. Til hvert skilt, er der en udførlig beskrivelse af øvelsen samt en tegning. Jeg sætter mig for at lære alle begynder skiltene (36) til punkt og prikke. Jeg læser på lektien, i bilen, i sengen, til maden og lidt ind imellem. Vi stiller op til et par konkurrencer og får IB'er (ikke bestået under 70 point ud af 100 mulige) Nu begynder jeg at forstå lidt af ideen og træner flittigt med Smilla. Jeg får taget noget video af træningen. Det gør hele forskellen. På videoen kan jeg se, at Smilla-hunden går pænt med en logrende hale. Hun synes åbenbart, det er morsomt. Det er først nu, jeg begynder at føle mig tilpas med rallyen. Jeg ser et tilbud om rally på nettet. Indog Elite Center i Viborg tilbyder rallytræning vinteren over. Vi melder os til. Hver mandag kører vi til aftentræning hos Helle Kristensen. Det er god træning. Smilla elsker hallen med det dejlige gulvtæppe. Jeg elsker Helles trænings metoder. Hver lørdag træner vi i klubben hos Betty. Det går fremad. Nu er det blevet forår. Jeg melder mig til flere konkurrencer. Det går faktisk fantastisk. Flere gange har vi nået over 90 point. Jeg kæmper med sommerfugle og bævreben, Smilla med at koncentrere sig i alt virvaret med telte, hunde og mennesker. Men vi lærer hver gang, vi er ude. Vi går stadig i begynder klassen. Her skal man gå med snor på. I de andre klasser (øvet, ekspert og champignon) er det uden snor. Rally har også en åben klasse. Uden snor. Her kan alle melde sig og dyste mod hinanden. Og her må alle rallyskilte bruges. I åben dystes der om point til DM. Smilla og jeg har kun prøvet åben klasse en gang. Det var sjovt og det gik fint. Mit bedste skilt " Stop. Træk vejret. Slap af. Smil. " findes ikke i den rigtige rallysamling. Men det findes altid i mit hoved. Det er et godt skilt. Hilsen Smilla og Mette En fornem 3. plads i Dronninglund

20 20 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Stemningsbilleder fra venskabsd Vi var i Han Herred d. 2. maj. 5 rally hunde og førere (Hanne, Jytte, Betty, Mette og Leo) og 1 lydighedshund (sådan da ) og Kristian. Efter lidt flytten rundt med vores fine telt, så kom vi i gang med dagens konkurrencer. Vi var helt utroligt heldige med vejret, der var lagt op til en god dag allerede fra morgenen af. Det var min første konkurrence med Freja efter hun er blevet grounded i agility, så jeg var lidt spændt på hvordan det kunne spænde af. Jeg havde en god fornemmelse, og de små øvelser som vi lavede i opvarmningen til begynder klassen lovede ret godt. Og dommeren havde heller ikke meget andet at sige end at de flot ud, med et par små førerfejl. Mette m det var over 90 point, men hun nåede at et løfte ud af mig, så nu skal Freja og jeg Brønderslev sammen med Mette og Han så må vi se om det var held med de 92 p jeg fik i Han Herred. I åben klasse gik der lidt nerver i Freja, o fik ikke så meget ud af det, men vi kom d igennem med nogle super gode bakke ø ser, og hun var frisk igen bagefter. Alle ra hunde der var med i Han herred fik nogle per resultater (se side 18) så det lover go

21 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 21 ysten i Han Herred t så ente vriste til ne :) oint g vi og velllysudt.

22 22 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bredgade 15 - Tlf

23 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 23 Konkurrencedatoer i 2015 tilmelding Dato Lokalforening Bemærkning Fr 20/02 Lø 07/03 Sydthy Indendørs agility Fr 27/02 Lø 14/03 Frederikshavn Rally alle klasser Fr 06/03 Lø 21/03 Sø 22/03 Dronninglund Landsmøde Rally indendørs Fr 13/03 Lø28/03 Nibe C-B-A Fr 27/03 Lø 11/04 Hjørring Aalborg C-B-A-E Agility Lø 28/03 Sø 12/04 Sø 12/04 Dronninglund Frederikssund Kreds 6 Agility (formentlig i Aalborg) E turnering Fr 03/04 Lø 18/04 Kongerslev C B Ti 21/04 Brønderslev Agility for begyndere Fr 10/04 Lø 25/04 Hjørring Vesthimmerland Agility C-B-A-E 25-26/04 Lemvig Kreds 3 DM i Nordisk Fr 17/04 Lø 02/05 Lindholm C-B-A Fr 15/05 Lø 30/05 Brønderslev Skagen Kreds 1 C - B Rally E turnering C Rally B-A Fr 22/05 Lø 06/06 Han Herred Arden Fr 29/05 Lø 13/06 Thisted C-B-A-E Lø 20/06 Silkeborg Kreds 2 E turnering Fr 19/06 Lø 04/07 Sæby C-B-A Lø 20/06 Sø 05/07 Hjørring Rally Fr 31/07 Lø 15/08 Thisted Agility Støvring C-B drive in Fr 07/08 Lø 22/08 Lindholm Rally Fr 14/08 Fr 14/08 Lø 15/08 Lø 29/08 Lø 29/08 Sø 30/08 Sø 30/08 Aalborg Støvring Dronninglund Nordfyn Kreds 5 Fr 21/08 Lø 05/09 Skagen C-B-A-E C-B Agility (afholdes i Dronninglund) Agility E turnering Fr 28/08 Lø 12/09 Dronninglund C-B-A-E Nordjysk mesterskab I Agility 26-27/09 Ribe/Toftlund Kreds 4 DcH DM Fr 25/09 Lø 10/10 Frederikshavn Nordjysk mesterskab C-B-A-E Lø 17/10 Vejle Kreds 3 E turnering Alle konkurrencer i Kreds 1 er landsdækkende, men der kan sættes max. antal på og så vil hundeførere fra kreds 1 have 1. prioritet Rød = Tilmeldingsfrist 15 dage før

24 24 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling AKTIVITETSOVERSIGT 2015 DCH THYHOLM Dato: Emne: Tid: 07/02 Opstart hvalpehold /02 Fastelavn Se opslag 14/03 Venskabskonkurrence i Thisted Se opslag 21/03 Sidste lørdagstræning Se opslag 30/03 Første mandagstræning /04 Første tirsdagstræning /04 Første onsdagstræning /05 Venskabskonkurrence i Han Herred Se opslag 20/06 Lokalkonkurrence Se opslag 20/06 Sct. Hans fest i klubhuset Se opslag 06/07 Sidste mandagstræning før ferien /07 Sidste tirsdagstræning før ferien /07 Sidste onsdagstræning før ferien Uge Sommer ferie 03/08 Opstart hvalpehold /08 Første mandagstræning efter ferien /08 Første tirsdagstræning efter ferien /08 Første onsdagstræning efter ferien /09 Venskabskonkurrence på Thyholm Se opslag 21/09 Sidste mandagstræning /09 Sidste tirsdagstræning /09 Sidste onsdagstræning /10 Opstart af lørdagstræning /10 Venskabskonkurrence i Sydthy Se opslag 17/10 Lokalkonkurrence Se opslag 07-08/11 Opsyn i Midtpunktet Se opslag 14/11 40 års jubilæumsfest, og sjov på dagen Se opslag 28/11 Juleskovtur, derefter juleferie Se opslag År /01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT via bank/se hjemmesiden) 09/01 Opstart efter ferien /01 Tranumkursus Se opslag 28/01 Generalforsamling /02 Fastelavn 14.00

25 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 25 Aftentræning Fra d. 30/ til 3/ HOLD TRÆNERE Tlf. Mandag Skovholdet Lene Rally Betty Tirsdag Agility 2 Leo Lydighed/spor Helle S Onsdag Agility 3 Claus Ny C + C Anne Hvalpeholdet Per Bent Erik Thyholm Vognmandsforretning A/S Floulev Sandgrav / Visby Grusgrav Kørsel med 42tm kran. Jordarbejde udføres med gravemaskine og gummiged. Dyretransport, Container, Sand, Grus og Muld v/ Bjarne Kappel Vestergade 53, Hvidbjerg 7790 Thyholm Fax

26 Adresselabel Deadline Er den 15/1, 15/4, 15/6, 15/9 og 15/11 Du er meget velkommen til at sende stof til bladet til en af redaktionens medlemmer på deres mail, som du finder på side 3. Hundeposten udkommer Februar, maj, juli, oktober og november Superbillig varme fra markedets bedste varmepumper Det er også os... Få et uforpligtende tilbud på varmepumpe og installation Åbningstider: Mandag - torsdag Fredag Lørdag

DcH Thyholms nye bestyrelse

DcH Thyholms nye bestyrelse DcH Thyholms nye bestyrelse 38. årgang Februar 2014 2 Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ altiboxmail.dk Næstformand: Helle Sakariasen

Læs mere

Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring

Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring 38. årgang Maj 2014 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven.

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven. Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven. 38. årgang Aug. 2014 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade

Læs mere

For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2

For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2 For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2 36. årgang Maj 2012 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bestyrelse

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 04.12.2014 Kredsrådsmøde Onsdag d. 19. november 2014 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Morsø

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra HB møde Den 22.3.2015

Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Til: 113/15 HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtager Hovedbestyrelsesmøde den 22.3.2015 kl. 08.00 på Best Western Hotel Fredericia. Den 27.03.2015 Deltagere: Torben

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere