En super dag i Han Herred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En super dag i Han Herred"

Transkript

1 En super dag i Han Herred 39. årgang Maj. 2015

2 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade Thyholm altiboxmail.dk Næstformand: Helle Sakariassen Lille Ørskovvej Struer Sekretær: mvbmail.dk Betty Kristensen Astrid Noacks Vej Holstebro webspeed.dk Kasserer: Maj-Britt Mathiassen Hindselsvej Thyholm hotmail.com Ordstyrer: Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm Øvrige bestyrelsesmedlemmer : mvbmail.dk Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej Thyholm m Leo Jepsen Mellemvej Thyholm og 2. suppleant: Claus Jepsen Kappelvej Thyholm Anne Olesen Rolighedsvej Thyholm Træningslederformand og tillidsmand Leo Jepsen Mellemvej Thyholm Suppleant: Claus Jepsen Kappelvej Thyholm Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus: Bent Erik Riisgaard Lyngs Kirkevej Thyholm Kari Lousdal Skibdalvej Thyholm Kristian Kristiansen Møllevænget Thyholm privat.tele.dk Kantineudvalg: Kristian Kristiansen Møllevænget Thyholm

3 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 3 Konkurrenceudvalg Agility: Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm mvbmail.dk Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej Thyholm hotmail.com Konkurrenceudvalg Lydighed: Helle Sakariasen Lille Ørskovvej Struer Konkurrenceudvalg Rally : mvbmail.dk Betty Kristensen Astrid Noacks Vej Holstebro webspeed.dk Redaktion: Hanne Kristiansen Møllevænget Thyholm privat.tele.dk Leo Jepsen Mellemvej Thyholm Anne Olesen Rolighedsvej Thyholm Arrangementsudvalg Hanne og Kristian Kristiansen Betty Kristensen På nedenstående link, kan de skrivelser, som bestyrelsen får tilsendt fra både kreds 1 og DcH landsforeningen, gennemlæses. Det drejer sig bl. a. om referater, love osv. Kreds 1: Landsforeningen: Møllevænget Thyholm Astrid Noacks Vej 41 privat.tele.dk 7500 Holstebro webspeed.dk Indholdsfortegnelse 4 Bestyrelsesmøde - referat 5 Bestyrelsesmøde - referat 6 Bestyrelsesmøde - referat 9 Fotokonkurrence 10 Mysteriet om den røde bold 11 Lyv aldrig for din hund 12 Sankt hans fest 13 Forsikring på startbøger 16 Resultater lydighed 18 Resultater Rally 19 Smilla og Mette til rally 20 Han Herred venskabsdyst 23 Konkurrencedatoer 24 Aktivitetsoversigt 25 Træningsoversigt

4 4 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Referat fra Bestyrelsesmødet d. 16/ hos Helle Til stede var: Per Pinnerup, Jytte Pedersen, Leo Jepsen, Maj-Britt Mathiassen, Helle Sakariasen og Betty Kristensen Opfølgning af referat fra sidste møde den 11/ hos Maj-Britt Mathiassen Referatet blev godkendt og underskrevet. Vi vil arbejde videre på en evt. førstehjælpskursus gennem DcH da det bliver den billigste løsning. Siden sidst. Helle Sakariasen har haft sin debut i E turneringen, det gik rigtig godt, men ikke så mange point, da den missede figuranten. Jytte Pedersen og Betty Kristensen har været til landsmøde. Et godt og veltilrettelagt møde, med god mad. Der har været venskabsdyst i Thisted. Nyt fra kreds/lands m.m Det er blevet besluttet at hver lokalforening èn gang om året modtager en opdateret udgave af årbogen uden beregning. Dommervejledning er ved at blive opdateret. Herefter kommer den grønne lommeversion af konkurrenceprogrammet i bogform. De mangler stadig medlemmer til sporlæggeruddannelsen. Man behøver nødvendigvis ikke melde sig ind i sporlæggercentralen for at man har uddannelsen. På landsmødet var der vedtægtsændring i forhold til medlemsskab og træning i flere klubber. Annoncetegning Der er kommet en del annonce penge ind, der blev efterlyst en evt. faktura til at tage med ud til annoncørerne. Det vil Maj-Britt arbejde videre på. DcH Thyholm 40 ård jubilæum Skolen er booket til den 14/ Planlægningen skrider fremad. Nyt til/fra husudvalget. Havetraktor til service. Græsset evt. tromles, særlig ag banen trænger. Sommerhusejeren har kontaktet Maj-Britt om han evt, kunne blive fritaget for at betale grus i år, da han selv har lagt grus på. Det vil Per tage en snak med ham om. Næste mdr. + evt. Pr, samt ændring til hjemmesiden. Møde hos Jytte d. 7/5 Evt. Leo efterlyste om der evt. kunne være noget tilskud til de som skulle på ungdomslejr. Helle har meldt sig til clicker camp. Per er blevet spurgt, om vi evt. ville lave lidt optræden med hundene på Jegindø dæmningen d. 20 juni. Det blev et nej, da vi selv har stævne og Sankt Hans fest den dag. Betty og Mette er startet i Holstebro på rally holdet, for at få lidt flere tips til træningen på rallyholdet. Fremlæggelse af regnskab Referent Betty Regnskab gennemgået og godkendt. Et godt udvalg i kvalitetsfoder til alle hunderacer

5 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 5 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 11/ hos Maj-britt Til stede var: Per Pinnerup, Leo Jepsen, Jytte Pedersen, Maj-britt Mathiassen Opfølgning af referat fra sidste møde den 9/ hos Betty Referatet godkendt og underskrevet Siden sidst Der har været opstart af hvalpehold i alt 11 hunde med fører. Per er godt tilfreds med samlet opstart da det gir bedre sammenhold på holdet. Tove Jensen og Freja Noer Jepsen har været i Sydthy til indendørs agility stævne. Tove fik en anden plads i spring. Leo har været i Lemvig angående samarbejde med Holstebro, Sydthy, Lemvig og Thyholm i agility. Opstart 3 maj i Lemvig. Nyt fra Kreds/lands m.m. Der er kommet et nyt tøjkoncept. Kredsen vil blive udstyret med en prøvepakke som så kan sendes ud til lokalforeningerne. Så man kan se hvad pakken indeholder. Tøjet kan bestilles direkte hos Rønde og Ruby. Ny årbog vil blive trykt i både løsblade og bog. Bogen dog først efter revideret konkurrenceprogram. Evt. en rally APP til smartphone. Sekretariatet investerer i en plakatprinter for at kunne lave lokale plakater, som kan bruges af lokalforeningerne, mod en mindre betaling. Til kredsens generalforsamling tog alle mod genvalg, nær som uddannelsesudvalget. Ny blev Kim Vestergaard Poulsen DcH Brønderslev, der har siddet i udvalget, så det er ikke helt nyt for ham. Der vil blive holdt temamøder ved kredsrådsmøderne, klubberne skal komme med forslag til disse temaer. Angående medlemstal har det første møde været afholdt, det vil blive repræsenteret d. 22 april til kredsrådsmødet. DcH har fået nyt design men ikke logo. Konkurrence kalender er udsendt. Konkurrence udvalget henstiller til at man ikke bruger folk udefra som hjælpere da de så ikke er dækket ind af forsikringen. Forsikringer skal ikke mere skrives ind i konkurrence bøgerne. Men det er stadig lovpligtig at have en forsikring på sin hund. Jytte Pedersen og Betty Kristensen tager til landsmødet d.21/ Fremlæggelse af regnskabet. Regnskabet ser fin ud, der er sket en stigning på 7000 kr. siden sidste møde, men der er også kommet en del refusioner fra kommunen. Annoncetegning Per opfordre til at man prøver at finde nogle flere steder at tegne annoncer. Til næste år skal vi tidligere i gang med tegningen. Førstehjælpskursus Vi er enige om at det nok var en god ide med en førstehjælpskursus, da vi jo har langt til nærmeste læge el. sygehus. Men den tilbud vi har fået fra DcH kreds 1 bliver lidt dyr, så det vil nok blive en egenbetaling på 200 kr. så der bliver arbejdet videre på evt. trygfonden eller Falck. DcH Thyholm 40 års jubilæum Vi har fastsat datoen til d. 14 nov. Der vil så i år ikke være en julefrokost. Lokalkonkurrencen bliver så flyttet til d. 17 okt. I stedet. Per undersøger lokaleleje, og evt. hjælp i køkkenet. Betty finder folk til hundearrangement på pladsen om formiddagen. Leo undersøger priser på smørrebrød hos den lokale bager. (Fortsættes på side 6)

6 6 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling (Fortsat fra side 5) Nyt til / fra husudvalget. Balancen skal repareres. Evt. en oprydningsdag inden jubilæet. Næste måned + evt. ændring til hjemmesiden Maj-britts adr. ændres. Nye træningstider lægges ind. Evt. Stadig store problemer med hundeefterladenskaber på pladsen. Leo kom med forslag til en ny vogn til rally med lidt større hjul. Ansøgning til Thisted forsikring igen iår. Forslag Mette Olesen Fotokonkurrence: Tema Hundens ynglings beskæftigelse. Referent: Betty Referat fra Bestyrelsesmødet d. 7/ hos Jytte Til stede var: Per Pinnerup, Maj-Britt Mathiassen, Helle Sakariasen, Peter Kamstrup, Jytte Pedersen og Betty Kristensen Opfølgning af referat fra sidste møde den 16/ hos Helle Referatet blev godkendt og underskrevet. Siden sidst Venskabsdyst i Han Herred hvor der var 5 rally folk og en lydighed afsted. Et rigtig godt stævne. Helle var i Vest Himmerland med E- hund og fik en første plads. (Fortsættes på side 7) Støt vore annoncører - de støtter os

7 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 7 Nyt fra kreds og lands Der er kommet nye præsentationsfoldere. Som kan bestilles ved sekretariatet for 1 kr. pr. stk. Der vil blive mulighed for at gå med DcH beklædningsgenstande. Hver kreds har fået en kasse med prøver, som kredsene så har mulighed for at låne ved at kontakte kredsformanden. Helle vil kontakte Dorthe desangående. Kørepenge til kursister er kun til en bil pr. lokalforening. Mange kursister har svært ved at forstå dette, så det vil blive taget op på næste kredsrådsmøde. Dopinregler i DcH det skal der være etisk regler for. Skal der udbydes eksterne kurser i DcH, det skal der ikke det er uddannelsesudvalget der vælger hvilke kurser der skal udbydes. Der arbejdes på en ny rallystartbog. Fremlæggelse af regnskab Der er kommet lidt flere annoncepenge ind og galleriet har betalt gruspenge, ellers er der ikke de store udsving. DcH Thyholm 40 års jubilæum Per har snakket med kogekone. T shirt under udarbejdelse. Per laver indbydelse. Nyt til/fra husudvalget Per bestiller grus til vej og P plads. Peter laver balancen, og Betty og Jytte maler den. Næste mdr. Billeder til fotokonkurrencen. Hundens ynglings beskæftigelse. Evt. Afslag fra Thisted forsikring om tilskud. Undersøgelse om kommunen giver tilskud til ungdomslejr. Forespørgsel om vi evt. vil tage opsyn til Hurup dyrskue, men kun hvis Sydthy takker nej. Bestilling af foldere til repræsentation af DcH Thyholm. Herunder det nye logo: Lokalkonkurrence og SanktHans Rally vil blive afholdt fredag så vidt at alle de der vil deltage kan. Da vi ellers står uden dommer. Helle laver indbydelse til lydighed og agility. Betty laver til rally. Sankt Hans festen har Hanne Kristiansen lavet. Tlf Fax Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm

8 8 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Sparekassen Thy Storegade 7 Hvidbjerg Tlf

9 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 9 Fotokonkurrence Så er det blevet tid til en ny fotokonkurrence Emnet for April og Maj er: "Hunden i sin yndlingsbeskæftigelse" Hvem kan deltage: Alle medlemmer af DCH Thyholm, og som ikke er i kontingentrestance Konkurrencen: Send et billede fra træningen, derhjemme eller anden sjov, nuttet, vild aktivitet, hvor der minimum skal indgå en hund. En lille beskrivelse af situationen skal også indgå. Billedet sendes i elektronisk form, enten pr. mail eller mms til enten: Anne Olesen: Mobil: Per Pinnerup: Mobil: Der vil i blandt de indsendte billeder blive fundet en vinder, udpeget af 3 tilfældige medlemmer, (ikke de samme hver gang) og vil ikke være nogle af de personer som har indsendt billederne. Vinderbilleder må ikke benyttes flere gange, i konkurrencen. Vinderbilledet vil komme i hundeposten og hjemmesiden, sammen med 2 og 3 pladsen. Gevinst til vinderen udleveres i klubhuset. Præmierne bliver sponsoreret af forskellige, men vil blive oplyst i.f.m. offentliggørelsen af vinderen.

10 10 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Mysteriet om den røde bold del 2 af 3 Fortsat fra sidste nr. Gaia ankom på træningspladsen lige midt i træningen. Gaia kendte de fleste på pladsen, og alle hilste glade på hende. Hun havde dog ikke tid til tant og fjas i dag, og gik målbevidst ned på bane 2. Stedet hvor forbrydelsen var foregået. Hun kunne næsten mærke det onde i luften. En træningsbold var forsvundet, og det var ikke noget man skulle tage let på. Bølle var ikke til træning i dag, så Gaia indledte med at forhøre de andre på Bølles hold. Schæferen Cæsar var den første der kom under Gaias hårde forhør. Jo han kendte godt til den røde bold, og havde selv smagt på den, men Bølle ville ikke dele den, og det havde Cæsar accepteret sagde han. Han havde ikke set episoden hvor bolden blev væk, så han mente ikke han kunne hjælpe yderligere. Gaia noterede i sin notesbog: Cæsar virker usikker, og kiggede væk og gabte da han sagde at han accepterede at Bølle ikke ville dele bolden. Jalousi? Næste hund til forhør var labradoren Lulu. Gaia vidste at Lulu og Bølle tidligere havde været kærester. Jo Lulu kendte selvfølgelig til Bølles elskede røde bold, og hun havde godt nok set Bølles menneske kaste bolden, men hun var straks efter blevet tilbudt leverpostej af sit menneske, og huskede så ikke mere. Det var nemlig den ekstra gode leverpostej fra slagteren den dag. Gaia spurgte Lulu om hun ikke legede med bolde, og det gjorde Lulu skam, men kun dem der sagde piv fortalte hun. Gaia noterede i sin notesbog: undersøg Lulus menneskes baglomme, og find ud af om udsagnet om pivbolde var sandt. Sidste hund på Bølles hold var en gravhund ved navn Rufus. Han var en ældre herre, der ikke fandt sig i noget, så Gaia måtte træde varsomt. Rufus havde kun foragt for bolde og godbidder. Det eneste han gad var sit bideskind. Når han var til træning med sit menneske, så var han ligeglad med de andre hunde, deres træning og ikke mindst deres belønninger. Gaia bad om at se skindet, og Rufus lagde skindet foran Gaia. Hun ville snuse til det, men hørte så en sagte knurren. Skindet var ikke til at dele.. Gaia noterede i sin notesbog: Kom bolden for tæt på skindet, og dermed destrueret? Gaia havde nu et godt indblik i hundene i sagen, og tiden var inde til at gennemgå gerningsstedet. Hun bevægede sig hen til højre på bane 2, hvor forbrydelsen havde foregået. Lene

11 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 11 Lyv aldrig for din hund Hvis du lyver for din hund, vil du miste dens tillid, og den vil holde op med at stole på dig. Det viser nye studier fra Kyoto University i Japan. Forsøgene med i alt 24 hunde tager udgangspunkt i den kendsgerning, at de fleste hunde stoler på os mennesker. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Animal Cognition. I første forsøg blev hundene præsenteret for to ens beholdere, hvoraf den ene indeholdt en godbid, mens den anden var tom. En forsker hjalp hunden ved at pege på beholderen med godbidden, og hunden løb direkte ud til den og fik belønningen. I andet forsøg så hunden, at forskeren gemte godbidden i den ene beholder, men efterfølgende pegede på den anden. Det tredje forsøg var en gentagelse af det første. som i første omgang, men under det tredje forsøg, kom ny forsker ind i lokalet for at udpege den rigtige beholder for hundene. Da hundene ikke kendte personen, anså de den nye forsker for at være pålidelig og rettede sig efter hans anvisninger. Social intelligens - Jeg var overrasket over at se, hvor hurtigt hunde mister tilliden til et menneske. Det viser, at hunde har en mere udviklet social intelligens, end vi troede. Denne sociale intelligens har de udviklet gennem deres lange historie sammen med mennesker, siger en af forskerne i et interview til BBC. Der er med andre ord ikke tvivl om, at hunde bedømmer de mennesker, de er sammen med, og bruger deres viden til at forudsige, hvordan de vil opføre sig i fremtidige situationer. Sammenligner man forsøgene med lignende forsøg med børn mellem tre og fem år, viser det sig, at hunden er bedre til at gennemskue løgne, end børn er. Først når børn når 5-års alderen, holder de helt op med at stole på en voksen person, som de har grebet i en løgn. Så husk: Hvis du lyver for din hund, vil den huske det. Du vil langsomt, men sikkert miste dens tillid. Og du risikerer også at miste dens vilje til at samarbejde med dig. Animal Cognition Tilliden var brudt Resultatet var slående. Under første forsøg viste hundene deres sædvanlige tillid til os mennesker og de fleste løb ud til den beholder, som forskere havde peget på. Men i andet og tredje forsøg var tilliden brudt. Hundene opfattede nu forskere som upålidelig, og kun otte procent af dem fulgte hans anvisninger. For at undersøge, om hundene nu havde mistet tilliden også til andre mennesker, gennemførte forskerne en ny serie af forsøg. De første to forsøg var de samme,

12 12 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Lørdagshygge d. 20 juni kl Efter en forhåbentlig god konkurrence dag, afholder vi Sankt Hans fest i klubhuset på Vitasvej. Menuen er: Slagterens hjemmelavede frankfurter, pikant marineret grill kotelet, hje3mmelavede BBQben,kold kartoffelsalat, dagens grønne salat, italiensk pastasalat, friskbagte madbrød. Alt sammen fra Gl. Amstrup slagteren. Prisen er: 130 kr. pr. person Børnemenu: 2 stk frankfurter, brød, salat Prisen er: 20 kr. pr. barn Efter maden er der Sankt Hans bål og hygge Mød talrig frem med højt humør og godt vejr. Mvh. Festudvalget/Bestyrelsen Sidste tilmelding d. 10/6

13 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 13 Forsikring vedrørende startbøger Det er besluttet at der ikke længere skal indføres i startbøgerne vedrørende forsikringer af hunde, da hundeejerne jo er forpligtet ved lov, at forsikre sin hund. Det betyder ikke at kravet om at hunden er lovmæssig forsikret bortfalder. Landsforeningens konkurrenceudvalg finder ikke grund til at det fremgår som dokumentation i startbøgerne. vaccination, enten ved at dyrlægen stempler i startbogen, eller ved at den fremvises ved siden af i form af sundhedsbog, hundepas eller lignende. Med venlig hilsen Bestyrelsen Der skal forsat fremlægges dokumentation for

14 14 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: Åbent alle dage Spar dine penge lokalt - det er nærliggende Døgneren Nørregade Thyholm Tlf Åben hver dag fra Bredgade 9B Ι Hvidbjerg Ι 7700 Thyholm Tlf

15 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Hvidbjerg Autoværksted v/martin Jensen Søndergade Hvidbjerg Telefon

16 An Herred Venskab 2/5 Vesthimmerland 25/4 Eliteturnering Frederikssund 12/4 Nibe 28/3 Thisted vensk. 15/3 16 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Resultater fra konkurrencer Sted Klasse NY C - klassen (max. 100p / oprykning 65p) Martin Søndergaard C - klassen (max. 150p / oprykning 110p) B - klassen (max. 200p / oprykning 160p) Lene Kjærgaard 145, Kristian Kristiansen 142,90 110,05 Anne Olesen A - klassen (max. 300p / oprykning 260p) E - klassen (max. 400p) Understreget skrift: Fed skrift: Oprykning 1. plads ved konkurrence Helle Sakariasen ,2 371,6

17 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 17 n

18 Han Herred Venskab 2/5 Silkeborg 18/4 Dronninglund 22/3 Thisted 14/3 18 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Rally konkurrrenceresultater Sted Klasse Rally begynder Jytte Pedersen 86 Betty Kristensen Leo Jepsen 92 Hanne Kristiansen 76 Mette Olesen Hanne Thiesen 84 Rally øvet Mette Olesen 83 Rally åben Mette Olesen Leo Jepsen IB Fed skrift: Understreget skrift: IB= ikke bestået 1. plads ved konkurrencen Oprykning (opnået under 70 point)

19 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 19 Dette er mit vigtigste rallyskilt. Sommeren 2014 blev jeg frarådet, at min Smilla hund skulle fortsætte med agility. Det er for hårdt for hendes hofter. Jeg bliver ked af det, vi brænder for agility. Vi havde lige snuset til rally, og det lugtede ikke af noget... Træner Betty siger: Hvis du ikke gider rally, gør din hund heller ikke. Jeg tager mig sammen. Noget skal vi jo træne, synes jeg. Jeg skriver alle 91 rally skilte ud. Til hvert skilt, er der en udførlig beskrivelse af øvelsen samt en tegning. Jeg sætter mig for at lære alle begynder skiltene (36) til punkt og prikke. Jeg læser på lektien, i bilen, i sengen, til maden og lidt ind imellem. Vi stiller op til et par konkurrencer og får IB'er (ikke bestået under 70 point ud af 100 mulige) Nu begynder jeg at forstå lidt af ideen og træner flittigt med Smilla. Jeg får taget noget video af træningen. Det gør hele forskellen. På videoen kan jeg se, at Smilla-hunden går pænt med en logrende hale. Hun synes åbenbart, det er morsomt. Det er først nu, jeg begynder at føle mig tilpas med rallyen. Jeg ser et tilbud om rally på nettet. Indog Elite Center i Viborg tilbyder rallytræning vinteren over. Vi melder os til. Hver mandag kører vi til aftentræning hos Helle Kristensen. Det er god træning. Smilla elsker hallen med det dejlige gulvtæppe. Jeg elsker Helles trænings metoder. Hver lørdag træner vi i klubben hos Betty. Det går fremad. Nu er det blevet forår. Jeg melder mig til flere konkurrencer. Det går faktisk fantastisk. Flere gange har vi nået over 90 point. Jeg kæmper med sommerfugle og bævreben, Smilla med at koncentrere sig i alt virvaret med telte, hunde og mennesker. Men vi lærer hver gang, vi er ude. Vi går stadig i begynder klassen. Her skal man gå med snor på. I de andre klasser (øvet, ekspert og champignon) er det uden snor. Rally har også en åben klasse. Uden snor. Her kan alle melde sig og dyste mod hinanden. Og her må alle rallyskilte bruges. I åben dystes der om point til DM. Smilla og jeg har kun prøvet åben klasse en gang. Det var sjovt og det gik fint. Mit bedste skilt " Stop. Træk vejret. Slap af. Smil. " findes ikke i den rigtige rallysamling. Men det findes altid i mit hoved. Det er et godt skilt. Hilsen Smilla og Mette En fornem 3. plads i Dronninglund

20 20 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Stemningsbilleder fra venskabsd Vi var i Han Herred d. 2. maj. 5 rally hunde og førere (Hanne, Jytte, Betty, Mette og Leo) og 1 lydighedshund (sådan da ) og Kristian. Efter lidt flytten rundt med vores fine telt, så kom vi i gang med dagens konkurrencer. Vi var helt utroligt heldige med vejret, der var lagt op til en god dag allerede fra morgenen af. Det var min første konkurrence med Freja efter hun er blevet grounded i agility, så jeg var lidt spændt på hvordan det kunne spænde af. Jeg havde en god fornemmelse, og de små øvelser som vi lavede i opvarmningen til begynder klassen lovede ret godt. Og dommeren havde heller ikke meget andet at sige end at de flot ud, med et par små førerfejl. Mette m det var over 90 point, men hun nåede at et løfte ud af mig, så nu skal Freja og jeg Brønderslev sammen med Mette og Han så må vi se om det var held med de 92 p jeg fik i Han Herred. I åben klasse gik der lidt nerver i Freja, o fik ikke så meget ud af det, men vi kom d igennem med nogle super gode bakke ø ser, og hun var frisk igen bagefter. Alle ra hunde der var med i Han herred fik nogle per resultater (se side 18) så det lover go

21 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 21 ysten i Han Herred t så ente vriste til ne :) oint g vi og velllysudt.

22 22 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bredgade 15 - Tlf

23 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 23 Konkurrencedatoer i 2015 tilmelding Dato Lokalforening Bemærkning Fr 20/02 Lø 07/03 Sydthy Indendørs agility Fr 27/02 Lø 14/03 Frederikshavn Rally alle klasser Fr 06/03 Lø 21/03 Sø 22/03 Dronninglund Landsmøde Rally indendørs Fr 13/03 Lø28/03 Nibe C-B-A Fr 27/03 Lø 11/04 Hjørring Aalborg C-B-A-E Agility Lø 28/03 Sø 12/04 Sø 12/04 Dronninglund Frederikssund Kreds 6 Agility (formentlig i Aalborg) E turnering Fr 03/04 Lø 18/04 Kongerslev C B Ti 21/04 Brønderslev Agility for begyndere Fr 10/04 Lø 25/04 Hjørring Vesthimmerland Agility C-B-A-E 25-26/04 Lemvig Kreds 3 DM i Nordisk Fr 17/04 Lø 02/05 Lindholm C-B-A Fr 15/05 Lø 30/05 Brønderslev Skagen Kreds 1 C - B Rally E turnering C Rally B-A Fr 22/05 Lø 06/06 Han Herred Arden Fr 29/05 Lø 13/06 Thisted C-B-A-E Lø 20/06 Silkeborg Kreds 2 E turnering Fr 19/06 Lø 04/07 Sæby C-B-A Lø 20/06 Sø 05/07 Hjørring Rally Fr 31/07 Lø 15/08 Thisted Agility Støvring C-B drive in Fr 07/08 Lø 22/08 Lindholm Rally Fr 14/08 Fr 14/08 Lø 15/08 Lø 29/08 Lø 29/08 Sø 30/08 Sø 30/08 Aalborg Støvring Dronninglund Nordfyn Kreds 5 Fr 21/08 Lø 05/09 Skagen C-B-A-E C-B Agility (afholdes i Dronninglund) Agility E turnering Fr 28/08 Lø 12/09 Dronninglund C-B-A-E Nordjysk mesterskab I Agility 26-27/09 Ribe/Toftlund Kreds 4 DcH DM Fr 25/09 Lø 10/10 Frederikshavn Nordjysk mesterskab C-B-A-E Lø 17/10 Vejle Kreds 3 E turnering Alle konkurrencer i Kreds 1 er landsdækkende, men der kan sættes max. antal på og så vil hundeførere fra kreds 1 have 1. prioritet Rød = Tilmeldingsfrist 15 dage før

24 24 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling AKTIVITETSOVERSIGT 2015 DCH THYHOLM Dato: Emne: Tid: 07/02 Opstart hvalpehold /02 Fastelavn Se opslag 14/03 Venskabskonkurrence i Thisted Se opslag 21/03 Sidste lørdagstræning Se opslag 30/03 Første mandagstræning /04 Første tirsdagstræning /04 Første onsdagstræning /05 Venskabskonkurrence i Han Herred Se opslag 20/06 Lokalkonkurrence Se opslag 20/06 Sct. Hans fest i klubhuset Se opslag 06/07 Sidste mandagstræning før ferien /07 Sidste tirsdagstræning før ferien /07 Sidste onsdagstræning før ferien Uge Sommer ferie 03/08 Opstart hvalpehold /08 Første mandagstræning efter ferien /08 Første tirsdagstræning efter ferien /08 Første onsdagstræning efter ferien /09 Venskabskonkurrence på Thyholm Se opslag 21/09 Sidste mandagstræning /09 Sidste tirsdagstræning /09 Sidste onsdagstræning /10 Opstart af lørdagstræning /10 Venskabskonkurrence i Sydthy Se opslag 17/10 Lokalkonkurrence Se opslag 07-08/11 Opsyn i Midtpunktet Se opslag 14/11 40 års jubilæumsfest, og sjov på dagen Se opslag 28/11 Juleskovtur, derefter juleferie Se opslag År /01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT via bank/se hjemmesiden) 09/01 Opstart efter ferien /01 Tranumkursus Se opslag 28/01 Generalforsamling /02 Fastelavn 14.00

25 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 25 Aftentræning Fra d. 30/ til 3/ HOLD TRÆNERE Tlf. Mandag Skovholdet Lene Rally Betty Tirsdag Agility 2 Leo Lydighed/spor Helle S Onsdag Agility 3 Claus Ny C + C Anne Hvalpeholdet Per Bent Erik Thyholm Vognmandsforretning A/S Floulev Sandgrav / Visby Grusgrav Kørsel med 42tm kran. Jordarbejde udføres med gravemaskine og gummiged. Dyretransport, Container, Sand, Grus og Muld v/ Bjarne Kappel Vestergade 53, Hvidbjerg 7790 Thyholm Fax

26 Adresselabel Deadline Er den 15/1, 15/4, 15/6, 15/9 og 15/11 Du er meget velkommen til at sende stof til bladet til en af redaktionens medlemmer på deres mail, som du finder på side 3. Hundeposten udkommer Februar, maj, juli, oktober og november Superbillig varme fra markedets bedste varmepumper Det er også os... Få et uforpligtende tilbud på varmepumpe og installation Åbningstider: Mandag - torsdag Fredag Lørdag

Hvad er bedre i sommervarmen end en hængekøje og min allerbedste ven,(tarzan og Rasmus)

Hvad er bedre i sommervarmen end en hængekøje og min allerbedste ven,(tarzan og Rasmus) Hvad er bedre i sommervarmen end en hængekøje og min allerbedste ven,(tarzan og Rasmus) 39. årgang Feb. 2015 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per

Læs mere

Fire dygtige deltagere ved Dm 2015

Fire dygtige deltagere ved Dm 2015 Fire dygtige deltagere ved Dm 2015 39. årgang okt. 2015 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@

Læs mere

Træning i det smukke vintervejr

Træning i det smukke vintervejr Træning i det smukke vintervejr 40. årgang Feb. 2016 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@

Læs mere

Tre dygtige drenge var til hvalpeprøve d. 3 juni tillykke med de flotte resultater. ADVARSEL - Sneglegift - ADVARSEL, se side 13. 39.

Tre dygtige drenge var til hvalpeprøve d. 3 juni tillykke med de flotte resultater. ADVARSEL - Sneglegift - ADVARSEL, se side 13. 39. Tre dygtige drenge var til hvalpeprøve d. 3 juni tillykke med de flotte resultater ADVARSEL - Sneglegift - ADVARSEL, se side 13 39. årgang Juni. 2015 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

38. årgang Okt. 2014

38. årgang Okt. 2014 38. årgang Okt. 2014 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ altiboxmail.dk Næstformand:

Læs mere

Hanne Kristiansen kan fejre 35 års jubilæum som medlem af DcH Thyholm - Tillykke

Hanne Kristiansen kan fejre 35 års jubilæum som medlem af DcH Thyholm - Tillykke Hanne Kristiansen kan fejre 35 års jubilæum som medlem af DcH Thyholm - Tillykke 36. årgang Februar 2012 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelse Per Pinnerup

Læs mere

Thyholms Danmark Dejligste hund

Thyholms Danmark Dejligste hund Thyholms Danmark Dejligste hund 40. årgang juli. 2016 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 Pithyholm

Læs mere

Robert Dumitru med Nero tog 1. pladsen i Ny-C i Sydthy. 35. årgang

Robert Dumitru med Nero tog 1. pladsen i Ny-C i Sydthy. 35. årgang Robert Dumitru med Nero tog 1. pladsen i Ny-C i Sydthy 35. årgang November 2011 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelse Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg

Læs mere

Hvad mon han finder i år? Husk indstilling til årets medlem årgang

Hvad mon han finder i år? Husk indstilling til årets medlem årgang Hvad mon han finder i år? Husk indstilling til årets medlem 2016 40. årgang nov. 2016 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 11 marts 2015 kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Dagsorden

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 11 marts 2015 kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Dagsorden Kredsrådsmøde Onsdag d. 11 marts 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Aalborg, Thisted, Øland, Morsø, Frederikshavn, Thyholm og Hadsund. 1: Nyt fra formanden:

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015 Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015 Til: HB Alle landsudvalg Lokalforeninger Postansvarlige 41/15 Den 8.2.2015 Hovedbestyrelsesmøde den 7.2. 2015 kl. 09.00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej

Læs mere

Freja Jepsen og Isolde fra agility 3 tester klubbens nye mur, som er skænket af Tuborgfondet. 37. årgang

Freja Jepsen og Isolde fra agility 3 tester klubbens nye mur, som er skænket af Tuborgfondet. 37. årgang Freja Jepsen og Isolde fra agility 3 tester klubbens nye mur, som er skænket af Tuborgfondet. 37. årgang November 2013 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bestyrelse Formand & delegeret:

Læs mere

Ved venskabsdysten i Thisted tog Robert Dumitru & Nero førstepladsen i C- klassen med 143,25p. Her overrækkes præmien af formand Kurt Jensen (th)

Ved venskabsdysten i Thisted tog Robert Dumitru & Nero førstepladsen i C- klassen med 143,25p. Her overrækkes præmien af formand Kurt Jensen (th) Ved venskabsdysten i Thisted tog Robert Dumitru & Nero førstepladsen i C- klassen med 143,25p. Her overrækkes præmien af formand Kurt Jensen (th) 37. årgang Maj 2013 2 Bestyrelse Formand & delegeret: Per

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

DcH Thyholms nye bestyrelse

DcH Thyholms nye bestyrelse DcH Thyholms nye bestyrelse 38. årgang Februar 2014 2 Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ altiboxmail.dk Næstformand: Helle Sakariasen

Læs mere

Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring

Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring 38. årgang Maj 2014 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg

Læs mere

Husk at du skal have styr på hundens forsikringer og vaccinationer

Husk at du skal have styr på hundens forsikringer og vaccinationer Husk at du skal have styr på hundens forsikringer og vaccinationer 40. årgang maj. 2016 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Dygtige deltagere ved prøve på begynderholdet

Dygtige deltagere ved prøve på begynderholdet Dygtige deltagere ved prøve på begynderholdet 39. årgang Nov. 2015 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde

Kredsbestyrelsesmøde Kredsbestyrelsesmøde d. 2. marts, 2015 kl. 19.00 på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst Inden starten på mødet bød kredsformand Dorthe Ellegaard velkommen til de nye medlemmer, dels kredskasserer Mette Christensen

Læs mere

Vinderne ved den netop afholdte lokalkonkurrence. Se mere på side 17. 37. årgang

Vinderne ved den netop afholdte lokalkonkurrence. Se mere på side 17. 37. årgang Vinderne ved den netop afholdte lokalkonkurrence. Se mere på side 17 37. årgang Juli 2013 2 Bestyrelse Formand & delegeret: Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ altiboxmail.dk

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 16. november kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 16. november kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat Kredsrådsmøde Onsdag d. 16. november kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 1: Velkomst Referat Dorthe Ellegaard bød velkommen til kredsrådsmødet med en særlig velkomst til formand

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven.

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven. Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven. 38. årgang Aug. 2014 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Hvalpene tumler i sneen. Se mere hvalpesjov inde i bladet..

Hvalpene tumler i sneen. Se mere hvalpesjov inde i bladet.. Hvalpene tumler i sneen. Se mere hvalpesjov inde i bladet.. 34. årgang April 2010 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bestyrelse Formand & delegeret: Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

3 meget dygtige og meget glade piger med deres meget opmærksomme hunde. Hver vandt de deres lydighedsklasse. Fra venstre Helle Sakariasen med Kierli

3 meget dygtige og meget glade piger med deres meget opmærksomme hunde. Hver vandt de deres lydighedsklasse. Fra venstre Helle Sakariasen med Kierli 3 meget dygtige og meget glade piger med deres meget opmærksomme hunde. Hver vandt de deres lydighedsklasse. Fra venstre Helle Sakariasen med Kierli (B med max. point - 200!!!), Sine Pinnerup med Fjante

Læs mere

Kredsvinder i A-klassen 2012: Thyholm. 36. årgang

Kredsvinder i A-klassen 2012: Thyholm. 36. årgang Kredsvinder i A-klassen 2012: Thyholm 36. årgang November 2012 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bestyrelse Formand & delegeret: Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.dk REFERAT FRA Kredsgeneralforsamling den 26. februar 2013 kl. 19.30

Læs mere

Kristian Kristiansen har været medlem at DcH Thyholm i 35 år. Man kan vist roligt sige at Kristian er DcH Thyholm s Grand Old Man.

Kristian Kristiansen har været medlem at DcH Thyholm i 35 år. Man kan vist roligt sige at Kristian er DcH Thyholm s Grand Old Man. Kristian Kristiansen har været medlem at DcH Thyholm i 35 år. Man kan vist roligt sige at Kristian er DcH Thyholm s Grand Old Man. Han har gennem alle årene ydet en kæmpemæssig indsat som træner, med bestyrelsesarbejde

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2

For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2 For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2 36. årgang Maj 2012 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bestyrelse

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling. Bestyrelse

Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling. Bestyrelse Den nye DcH Thyholm bestyrelse Fra venstre Hanne Kristiansen, Helle Sakariasen, Lene Kjærgård, Per Pinnerup, Betty Kristensen, Bianca Rothmann og nyvalgt kasserer Maj-Britt Mathiassen. Erhvervslivet trues

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Foto: Fra unghunde træning forår 2016

Foto: Fra unghunde træning forår 2016 Foto: Fra unghunde træning forår 2016 Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde man. 09.02.15 kl. 18.30 i klubhuset

Referat bestyrelsesmøde man. 09.02.15 kl. 18.30 i klubhuset Referat bestyrelsesmøde man. 09.02.15 kl. 18.30 i klubhuset 1. Konstituering Første punkt på mødet var jf. dagsordenen godkendelse af referaterne fra hhv. seneste bestyrelsesmøde samt for generalforsamlingen.

Læs mere

Nyd lige dette fantastiske motiv. Første- og tredjepladsen ved DM i A-klasssen til Helle og Claus fra DcH Thyholm. Vil klubben mon nogensinde overgå

Nyd lige dette fantastiske motiv. Første- og tredjepladsen ved DM i A-klasssen til Helle og Claus fra DcH Thyholm. Vil klubben mon nogensinde overgå Nyd lige dette fantastiske motiv. Første- og tredjepladsen ved DM i A-klasssen til Helle og Claus fra DcH Thyholm. Vil klubben mon nogensinde overgå denne præstation? 36. årgang Oktober 2012 2 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ;

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ; Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle 26 16 96 21; ddn@cdmail.dk Referat fra Kredsgeneralforsamling den 17. februar 2014 kl. 19.30 i DcH

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Formanden skal også engang imellem have lov at komme på forsiden. Her modtager Per agility venskabspokalen.

Formanden skal også engang imellem have lov at komme på forsiden. Her modtager Per agility venskabspokalen. Formanden skal også engang imellem have lov at komme på forsiden. Her modtager Per agility venskabspokalen. 34. årgang November 2010 2 Bestyrelse Formand & delegeret: Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 9. september 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 9. september 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat Kredsrådsmøde Onsdag d. 9. september 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Hadsund, Morsø, Nibe, Thisted, Thyholm, Vesthimmerland og Øland. Desuden fra kredskasserer

Læs mere

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund.

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Månedens Hund - Fia Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Vanilla Joy Feeling Free, kaldenavn Fia er en engelsk Cocker Spaniel på 2 år og 3 mdr. Fia 7 uger gl. 1 Fia er en særdeles

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DGI Agility Sæsonhæfte 2013. DGI Midt- og Vestsjælland

DGI Agility Sæsonhæfte 2013. DGI Midt- og Vestsjælland DGI Agility Sæsonhæfte 2013 DGI Midt- og Vestsjælland indhold Formanden har ordet... 3 Kontakt og samarbejde gennem leg med din hund... 4 Hyrdedag... 5 Agilityhandling både teknik og praktik... 6 Kursus

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2014 d. 03.12.14.blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2014 d. 03.12.14.blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 kl. 18.30 hos Inger Til stede: Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT - KREDSRÅDSMØDE Marianne Lind Sekretær Horserødvej 2B 3000 Helsingør Tlf. 4975 1730 DATO 18.september 2007 STED DELTAGERE AFBUD FRAVÆRENDE Osted Kro Kredsbestyrelsen:,

Læs mere

Referat fra DcH Vejles Generalforsamling d. 24-01-2015 kl. 13

Referat fra DcH Vejles Generalforsamling d. 24-01-2015 kl. 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Flemming Buhl Jensen blev valgt 2. Beretninger for 2014 af Foreningens formand John Stenhøj Formandens beretning blev godkendt Er vedhæftet bagerst side 4+5 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 04.12.2014 Kredsrådsmøde Onsdag d. 19. november 2014 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Morsø

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2009

Nyhedsbrev marts 2009 Nyhedsbrev marts 2009 Orientering ved formanden Der er livlig aktivitet og stort fremmøde på træningspladsen hver lørdag. Der er nu i alt 17 ekvipager på hvalpeholdet. Derfor har vi valgt at lave to hold.

Læs mere

Helle Sakariasen og Kierli samler på 1. pladser

Helle Sakariasen og Kierli samler på 1. pladser Helle Sakariasen og Kierli samler på 1. pladser 35. årgang Maj 2011 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelse Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev Nov

Nyhedsbrev Nov Resultater Lokalkonkurrence Nyhedsbrev Nov. 2016. Agility lille 1.plads Mette Johannesen Bravo 2.plads Uffe Frederiksen Timmo Agility Mellem 1.plads Jan Hansen Luva Agility Stor 1.plads Dennis Diva Agility

Læs mere

p o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 6 Frivilligt arbejde Side 7 DcH Give s nye struktur Side 12 Medlemmerne har ordet Side 21 Årsplan 2011

p o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 6 Frivilligt arbejde Side 7 DcH Give s nye struktur Side 12 Medlemmerne har ordet Side 21 Årsplan 2011 p o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 6 Frivilligt arbejde Side 7 DcH Give s nye struktur Side 12 Medlemmerne har ordet Side 21 Årsplan 2011 Bagsiden Telefonliste DcH Give Årgang 2011 Nr. 2 Bestyrelsen:

Læs mere

Nyhedsbrev maj

Nyhedsbrev maj Nyhedsbrev maj. 2016. Velkommen til vore nye medlemmer Her i april startede to kursushold op, og I nu været til træning de første to gange. Vi håber, at I føler jer godt modtaget i klubben, og at I vil

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet 12. december 2011 gennemgås og godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden.

1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet 12. december 2011 gennemgås og godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 6. februar 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Ernst Johnsen Lars Poffler, Jeannette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen John Riise,

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2012 d. 29.11.12 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2012 d. 29.11.12 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Godbiddens redaktører - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2013 d. 03.01.13 kl. 18.30 hos Inger Til

Læs mere

1. Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

1. Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamling i DcH-Risskov tirsdag den 18. februar 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Beretning af foreningens formand 4. Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Thyholm vandt de 3 lydighedsklasser som klubben kunne stille deltagere i. Se mere på side 16 og 17. 37. årgang

Thyholm vandt de 3 lydighedsklasser som klubben kunne stille deltagere i. Se mere på side 16 og 17. 37. årgang Thyholm vandt de 3 lydighedsklasser som klubben kunne stille deltagere i. Se mere på side 16 og 17 37. årgang Oktober 2013 2 Bestyrelse Formand & delegeret: Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 14. september kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 14. september kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat Kredsrådsmøde Onsdag d. 14. september kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat 1: Nyt fra formanden: Status på medlemstal Fremgang i medlemstal totalt og i fire kredse, i

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 Referent: Deltagere: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling. Bestyrelse

Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling. Bestyrelse 35. årgang oktober 2011 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelse Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871225 25701225 Næstformand: pithyholm@

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH

Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand Vibeke Strange Skibevej 17 4930 Maribo

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere