Erhvervet hjerneskade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Erhvervet hjerneskade en oversigt over tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Københavns Amt HJERNESKADESAMRÅDET Ny udgave, november 2004

2 Når et menneske får en hjerneskade Hvert år rammes ca danskere af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Det kaldes apopleksi.hertil kommer,at ca danskere hvert år får alvorlige skader på hjernen som følge af trafikuheld,fald,vold m.v. Dette kaldes en traumatisk hjerneskade. Apopleksi og traumatisk hjerneskade kaldes med en fælles betegnelse for erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade. Når et menneske får en hjerneskade,forandres hverdagen med et slag både for den ramte og for de pårørende.den første tid opleves ofte som mere eller mindre kaotisk.herefter kommer alle overvejelserne om,hvad der videre skal ske,og om hvordan hverdagslivet fremover skal fungere. I denne folder kan du læse om de tilbud,der findes til mennesker med erhvervet hjerneskade,som er bosat i Københavns Amt.Folderen er udgivet af Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt.Den er først og fremmest henvendt til dig,der er ramt af en hjerneskade, og til dine pårørende.det er vores håb,at den også vil blive brugt af sagsbehandlere og andre professionelle. Du kan læse om de tilbud,der er mærket med en stjerne * på Hjerneskadesamrådets hjemmeside.hjemmesiden har adressen Her kan du også læse mere om tilbud og foranstaltninger i kommunerne i Københavns Amt. På Københavns Amts hjemmeside kan du læse mere om sygehuse,sociale tilbud,undervisningsmuligheder,visitation til de enkelte tilbud,betaling m.v. Adressen er I mange tilfælde vil der i folderen stå,at du kan kontakte din kommune eller en sagsbehandler i kommunen.de enkelte kommuner i Københavns Amt har organiseret sig på lidt forskellig måde.det kan derfor være svært præcist at angive,hvilken afdeling du skal kontakte i konkrete tilfælde.men du kan altid kontakte en sagsbehandler i Socialforvaltningen,så vil vedkommende hjælpe dig videre i systemet. Du er også velkommen til at ringe til Hjerneskadesamrådets sekretariat og få information og vejledning (se bagsiden). 2

3 Ved udskrivning fra sygehuset Når du udskrives fra sygehuset,giver sygehusafdelingen besked til din praktiserende læge om,hvilken behandling du har fået,og hvilke planer der er for det videre forløb.hvis du har behov for hjemmehjælp eller lignende,giver afdelingen besked til hjemmeplejen i kommunen,således at hjælpen er i orden,når du udskrives.i nogle tilfælde har sygehusets ergoterapeut eller fysioterapeut været på hjemmebesøg i forbindelse med udskrivning fra sygehuset,så eventuelle hjælpemidler og boligændringer (se også s.4) er i orden,når du udskrives. Hvis du har behov for mere omfattende hjælp, vil der ofte blive afholdt en udskrivningskonference,hvor du,dine pårørende,kommunen og sygehusafdelingen deltager.der er også mulighed for,at Hjerneskadesamrådets konsulent kan deltage.her diskuteres behovet for genoptræning og støtte efter udskrivningen, og der lægges en plan for det videre forløb. Indhold: 1.Bolig,hjælpemidler,støtte og hjælp i hverdagen (s.4) 2.Arbejde og forsørgelse (s.6) 3.Genoptræning (s.8) 4.Undervisning og kommunikation (s.10) 5.Fritidsaktiviteter og socialt samvær (s.12) 6.Rådgivning (s.14) 3

4 1.Bolig,hjælpemidler,støtte og hjælp i hverdagen Personlig og praktisk hjælp i hverdagen Hvis du har fået en hjerneskade,kan du have behov for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet og måske også til personlig pleje.når du skal udskrives fra sygehuset,vil afdelingen i de fleste tilfælde have givet besked til hjemmeplejen i kommunen,således at hjælpen er på plads,når du udskrives. Du kan altid selv kontakte hjemmeplejen i din kommune. Hjemmevejledning En hjemmevejleder yder støtte til at få dagligdagen til at fungere igen,således at du får mulighed for at genoptage hverdagens forskellige praktiske og sociale aktiviteter.nogle kommuner har ansat egne hjemmevejledere.hjerneskadesamrådet har desuden i samarbejde med botilbuddet Rødbo- Taxhuset oprettet et team af hjemmevejledere. Kontakt din kommunale sagsbehandler eller Hjerneskadesamrådets sekretariat. Københavns Amts hjemmevejlederteam* Henvendelse:Hjerneskadesamrådet sekretariat (se adresse og telefonnummer på bagsiden) Hjemmeside:www.hjemmevejledningen.dk Hjælpemidler og boligændringer Efter en hjerneskade kan du have behov for at få foretaget større eller mindre ændringer i din bolig, fx fjernelse af dørtrin eller ændringer i badeværelset.for at kunne føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt kan du også have behov for forskellige former for hjælpemidler.det kan fx være hjælpemidler til brug i køkkenet eller badeværelset,gangredskaber eller en elektrisk kørestol. Hvis du har brug for hjælpemidler,skal du kontakte Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune. Det er kommunen,der bevilliger hjælpemidler og boligændringer.det er en forudsætning,at din funktionsevne er varigt nedsat. Alle borgere i Københavns Amt kan få råd og vejledning om hjælpemidler ved at henvende sig til Hjælpemiddelcentralen,telefonisk eller ved besøg i Åbent Hus,hver torsdag kl Hjælpemiddelcentralen* Henvendelse:Rødovre Parkvej 403B,2610 Rødovre,telefon

5 Kommunikationshjælpemidler, synshjælpemidler samt støtte til køb af bil Hvis du har behov for særlige kommunikationshjælpemidler (fx hjælpemidler til computer,talemaskine eller lignende) eller for optiske synshjælpemidler skal du kontakte Hjælpemiddelenheden. Det er også Hjælpemiddelenheden,der behandler sager om støtte til køb af bil (vedr.biler se også under PTU s.15).alle sager om støtte til køb af bil m.v.starter i kommunen,hvor man kan få hjælp til at udfylde det særlige ansøgningsskema som benyttes ved ansøgningen. Hjælpemiddelenheden* Henvendelse:Kellersvej 12,1.sal,2860 Søborg,telefon Hjemmeside:www.hm-enheden.dk Anden bolig I nogle tilfælde kan der være behov for en anden bolig.de fleste kommuner har gode handicapvenlige boliger.enkelte kommuner har oprettet bofællesskaber for yngre fysisk handicappede. Sagsbehandleren i kommunen kan oplyse om mulighederne i din kommune.du kan også kontakte Hjerneskadesamrådets sekretariat. Københavns Amt har et botilbud,rødbo-taxhuset,til yngre voksne med et vidtgående fysisk handicap og/eller alvorlig hjerneskade.ansøgning sker via den kommunale sagsbehandler. Rødbo-Taxhuset* Henvendelse (Rødbo):Slotsherrens Vænge 6,2610 Rødovre,telefon Henvendelse (Taxhuset):Taxvej 27,2880 Bagsværd,telefon (Fra starten af 2006 flytter Taxhuset til nyt byggeri på Frøgårds Alle i Høje Taastrup.) Hjemmeside:www.taxhuset.dk Afløsning eller aflastning Pårørende,der passer en hjerneskadet i hjemmet,kan have behov for afløsning (i hjemmet) eller aflastning (dag eller døgnophold af kortere eller længere varighed udenfor hjemmet for den hjerneskadede).kontakt Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune. 5

6 2.Arbejde og forsørgelse Hvis du har brug for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet,kan din sagsbehandler i kommunen oplyse om muligheder for arbejdsfastholdelse og arbejdsintegration samt støttemuligheder. Hvis du har brug for vejledning og afklaring af uddannelsesmæssige forhold skal du også kontakte din sagsbehandler. Det er din sagsbehandler som henviser dig til det relevante tilbud. Erhvervscenter Espelundens Hjerneskadeafdeling* Et specialiseret og individuelt tilrettelagt forløb for personer med lettere følger efter erhvervet hjerneskade.der arbejdes ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Formålet med forløbet er gennem vejledning og opkvalificering at sætte personer,der har fået lettere følger efter en hjerneskade,i stand til at fastholde tidligere ansættelse eller at opnå beskæftigelse på en ny arbejdsplads.forløbet er tilrettelagt med en arbejdsrelateret træningsfase samt virksomhedspraktik. Længden af forløbet varierer meget,da der tages udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ønsker.i afdelingen er der ansat ergoterapeut,socialrådgiver,psykolog og neuropsykologisk konsulent.desuden er der tilknyttet fysioterapeut. Henvendelse:Transformervej 17,2730 Herlev,telefon Hjemmeside:www.ece.dk Center for Hjerneskade* Et revaliderings- og træningsforløb på Centret kan efter behov indeholde træning af intellektuelle funktioner,fysisk træning,sociale aktiviteter samt psykologsamtaler ved neuropsykolog.desuden tilbydes træning ved audiologopæd (talepædagog),ergoterapeut og speciallærer (edb),ligesom pårørende inddrages.udgangspunktet for alle træningsaktiviteter vil være afklaring og optimering af arbejdsevnen.der vil så vidt muligt være kontakt til arbejdsgiver for at målrette træningen med henblik på konkrete arbejdsfunktioner. 6

7 Forløbets længde og intensitet varierer efter individuelle behov.dog vil et forløb som minimum vare 3 måneder á 10 timer ugentligt.den maximale varighed er 4 måneder á 24 timer ugentligt. Efterfølgende tilbydes opfølgning i 8 måneder med henblik på sikring af arbejdsevnen. Henvendelse:Københavns Universitet,Njalsgade 88,2300 København S,telefon Hjemmeside:www.cfh.ku.dk Elleslettegaard* Elleslettegaard er et tilbud til unge mellem 17 og 30 år,som har behov for særlig støtte for at finde frem til en uddannelse,der passer til dem,eller til en plads på arbejdsmarkedet herunder også unge med en erhvervet hjerneskade.i tilbuddet indgår bo- og socialtræning.der findes både dagog døgntilbud.varigheden for et ophold er mellem 1 og 2 år.elleslettegaard ligger i Vedbæk.Ophold skal søges gennem kommunen. Henvendelse:Gøngehusvej 162,2950 Vedbæk,telefon Hjemmeside:www.elleslettegaard.dk Fleksjob eller job med løntilskud Der er mulighed for at oprette fleksjob eller job med løntilskud på arbejdsmarkedet,hvor der tages særligt hensyn til dit handicap.henvendelse kan ske til sagsbehandleren i kommunen. Mentorordning Hvis du i dit arbejde eller under uddannelse har brug for støtte kan der tilknyttes en mentor (en vejleder). Ansøgning om pension Hvis du ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på grund af din ændrede arbejdsevne,kan der søges pension.dette kan evt.kombineres med beskyttet beskæftigelse eller skånejob. Henvendelse skal ske til den kommunale sagsbehandler. 7

8 3.Genoptræning Genoptræning finder i første omgang sted på det sygehus,hvor du er indlagt.i nogle tilfælde vil der være behov for yderligere genoptræning efter indlæggelse på sygehuset.der er forskellige regler og procedurer for henvisning til og bevilling af sådanne genoptræningsophold.generelt gælder det,at genoptræning i forbindelse med en indlæggelse er sygehusets opgave.hvis sygehuslægen vurderer, at du har behov for yderligere genoptræning efter udskrivning,skal sygehuset i samarbejde med dig og dine pårørende udarbejde en genoptræningsplan. Du kan få yderligere information om tilbud og procedurer hos Hjerneskadesamrådets sekretariat. Du kan også kontakte din praktiserende læge. Følgende tilbud er helt eller delvist omfattet af loven om frit sygehusvalg Center for Hjerneskade* Se under Arbejde og forsørgelse,s.6 Vejlefjord* Vejlefjord tilbyder intensiv tværfaglig genoptræning på et neuropsykologisk grundlag for personer med følger efter en akut opstået hjerneskade.man skal være selvhjulpen med hensyn til elementære dagligdags færdigheder.varigheden er ca.3 måneder,hvor man bor på Vejlefjord.Under Vejlefjord hører desuden Fjordbo*,der er et genoptrænings- og botræningstilbud specielt til unge mellem 17 og 25 år,der har fået en hjerneskade. Henvendelse:Sanatorievej 26,7140 Stouby,telefon (til Hjemmeside:www.vejlefjord.dk Sct.Hans Hospital Afsnit M9 og M12* Afsnittene tilbyder neuropsykiatrisk genoptræning af mennesker,der overvejende er fysisk selvhjulpne,men har psykiske vanskeligheder i forbindelse med deres hjerneskade.afhængigt af sværhedsgraden af hjerneskaden tilbydes der forløb på 3-6 måneder.man bor på stedet;dog er M9 lukket i weekenderne. Henvendelse:Afdeling M,Boserupvej 2,4000 Roskilde,telefon Hjemmeside:www.scthanshospital.dk 8

9 Andre genoptræningstilbud: Kurhus* Kurhus er et tilbud om intensiv tværfaglig rehabilitering af personer med moderate til svære følger især efter traumatisk hjerneskade (hjerneskade som følge af fald,trafikuheld m.v.) Rehabiliteringsforløbet varer 3 9 måneder,og man bor på Kurhus. Henvendelse:Kurvej 8,4293 Dianalund,telefon Hjemmeside:www.kurhus.dk Kommunale træningstilbud* I kommunerne er der ansat fysio- og ergoterapeuter,der i forskelligt omfang tilbyder ambulant,vedligeholdende træning på træningscentre,i dagcentre og/eller i borgerens eget hjem.nogle kommuners træningscentre tilbyder desuden træning som døgnophold. I nogle tilfælde kan genoptræning efter en indlæggelse også finde sted på et kommunalt træningscenter.det forudsætter,at der indgås aftale herom mellem sygehuset og kommunen.du kan kontakte Hjerneskadesamrådets sekretariat for at få nærmere information. Praktiserende fysioterapeuter* Praktiserende fysioterapeuter tilbyder fysisk genoptræning.patienter med erhvervet hjerneskade vil i mange tilfælde være omfattet af ordningen om gratis fysioterapi.for øvrige patienter er der egenbetaling på ca.60 % af udgiften.alle læger kan som led i behandlingen henvise til praktiserende fysioterapeut. Montebello Spanien* Montebello i Spanien modtager hovedsageligt patienter med et fysisk genoptræningsbehov.man skal som hovedregel være selvhjulpen.opholdet strækker sig over 3 uger.henvisning sker via egen læge eller sygehuslæge. Henvendelse:Spanienssekretariatet,Anemonevej 54,2820 Gentofte,telefon Hjemmeside:www.hosp.dk/HSMontebello.nsf 9

10 4.Undervisning og kommunikation Kompenserende specialundervisning Hjerneskadeundervisningen * Hjerneskadeundervisningen er et helhedsorienteret tværfagligt tilbud til mennesker med sent erhvervet hjerneskade.der tilbydes kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand individuelt og på hold.formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af bl.a. afasi,dysartri,opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder,hukommelsesvanskeligheder, planlægningsvanskeligheder og/eller tab af social kompetence. Der er også tilbud til de pårørende bl.a.pårørendegrupper. Hjerneskadeundervisningen har tilknyttet logopæder (talepædagoger),speciallærere,psykologer, fysio- og ergoterapeuter.hjerneskadeundervisningen er en afdeling af Tale- og Høreinstituttet. Tilbudet er gratis for borgere i Københavns Amt. Henvendelse:Agernhaven 10 A,2750 Ballerup,telefon Hjemmeside:www.hjerneskadeundervisningen.dk Institut for Blinde og Svagsynede* Instituttet tilbyder undervisning individuelt og på hold for mennesker,der både har en hjerneskade og et alvorligt synshandicap. Henvendelse:Rymarksvej 1,2900 Hellerup,telefon (socialrådgiver Agnete Thage Jørgensen) Hjemmeside:www.ibos.dk Daghøjskoler Daghøjskolen i Centrum* Daghøjskolen er et undervisningstilbud til mennesker med lettere hjerneskader og piskesmældsskader.henvendelse til din sagsbehandler eller direkte til daghøjskolen. Henvendelse:Rysensteensgade 1,st.tv.1564 København V,telefon Hjemmeside:www.dhic.dk 10

11 Folkehøjskoler Nogle folkehøjskoler har tilbud,der er specielt målrettet til mennesker med erhvervede hjerneskader bl.a.egmont Højskolen.Du kan kontakte Højskolernes Hus eller de enkelte højskoler for at få yderligere oplysninger. Højskolernes Hus* Henvendelse:telefon Hjemmeside:www.hojskolerne.dk Egmont Højskolen* Henvendelse:telefon Hjemmeside:www.egmont-hs.dk Oplysningsforbund Københavns amt har aftaler med tre oplysningsforbund om,at de tilbyder kurser for apopleksiramte.kurserne er især rettet mod personer,hvis hjerneskade ikke har medført væsentlige sproglige vanskeligheder.kurserne har både til formål at afhjælpe motoriske vanskeligheder som følge af skaden og at give den ramte indsigt i sin egen situation,således at han/hun bedre kan udnytte sine ressourcer og derved skabe sig en bedre og mere aktiv tilværelse. Rødovre Kulturelle Aftenskole* Henvendelse:Nørrekær 8,2.sal,2610 Rødovre,telefon DOF Voksenskolen i Albertslund* Henvendelse:Bytorvet 25,2.,2620 Albertslund,telefon AOF Gentofte/Gladsaxe/Lyngby-Taarbæk* Henvendelse:Rådhus Allé 11,2860 Søborg,telefon Hjemmeside:www.aof-gladsaxe.dk 11

12 5.Fritidsaktiviteter og socialt samvær Dagcentertilbud Enkelte kommuner har dagtilbud specielt tilrettelagt for yngre fysisk handicappede/hjerneskadede.alle kommuner har almindelige dagcentre/ældrecentre,som i nogle tilfælde også vil kunne benyttes.kontakt din kommune for at høre om mulighederne i netop din kommune. Karetmagerporten* Karetmagerporten er et dagcentertilbud målrettet til mennesker med erhvervede hjerneskader og/eller med epilepsi.i dagcentret skabes et miljø,hvor brugerne kan mødes med ligestillede.formålet er bl.a.at udvikle brugerens evner til at håndtere hverdagen på en hensigtsmæssig måde med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.der er mange forskellige aktiviteter tilrettelagt ud fra brugernes ønsker og behov.dagcentret har overenskomst med Hvidovre Kommune men er åbent for personer fra hele Københavns Amt. Henvendelse:Karetmagerporten 3 A,2650 Hvidovre,telefon Hjemmeside:www.dagcenteret.dk Idræt Dansk Handicap Idræts-Forbund har forskellige tilbud om både motions- og konkurrenceidræt, hvor der tages hensyn til deltagernes handicap. Der kan oprettes nye idrætsgrupper efter behov. Du er velkommen til at kontakte Amtets Handicapidrætskonsulent, hvis du ønsker at høre, hvilke muligheder du har for at dyrke idræt. Handicapidrætskonsulent* Henvendelse:Jørgen Kjeldergaard,Kongevejen 252,3.,2830 Virum,telefon Hjemmeside:www.dhif.dk Oplysningsforbund og daghøjskoler Se under Undervisning og kommunikation s.10 Brugerorganisationer Brugerforeningerne har forskellige tilbud om socialt samvær,forskellige former for aktiviteter, pårørendegrupper,selvhjælpsgrupper m.v.se under rådgivning s.14 12

13 Ledsageordning Hvis du har behov for hjælp til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter findes der en ledsageordning for personer mellem 16 og 67 år.du har mulighed for at få en ledsager 15 timer om måneden. Såfremt du er godkendt til ordningen,kan du beholde den efter dit 67.år. Du kan kontakte den kommunale sagsbehandler,der kan orientere nærmere om ordningen. Handicapkørsel Hvis du er gangbesværet og bruger kørestol eller ganghjælpemidler kan du benytte HT s Handicapkørselsordning.Du kan kun bruge ordningen i forbindelse med fritidskørsel og fx ikke til kørsel i forbindelse med behandling hos fysioterapeut eller lignende.ordningen søges gennem kommunen. 13

14 6.Rådgivning,støtte og information Praktiserende læge Du skal kontakte din praktiserende læge,hvis du har spørgsmål om fx medicin,genoptræning eller andre helbredsmæssige spørgsmål. Sagsbehandleren i kommunen Sagsbehandleren i kommunen er en central person,og han/hun vil i mange tilfælde kunne yde hjælp eller vise dig videre til andre fagpersoner i kommunen eller amtet,hvor du vil kunne få den nødvendige hjælp. Københavns Amts Hjerneskadesamråd Hjerneskadesamrådets opgave er at sikre en målrettet og koordineret indsats på hjerneskadeområdet i Københavns Amt.Samrådet tilbyder information og rådgivning i forbindelse med genoptræning,hjemmevejledning,boligforhold,tilbagevenden til arbejdsmarkedet,fritidstilbud m.v. Se telefonnummer m.v.på folderens bagside Brugerorganisationer Hjernesagen Landsforeningen for apopleksi og afasiramte* Henvendelse:Kløverprisvej 10 B,2650 Hvidovre,telefon Hjemmeside:www.hjernesagen.dk Hjernesagen i Københavns Amt v.ole Lindqvist Henvendelse:telefon Hjerneskadeforeningen* Henvendelse:Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby,telefon Hjemmeside:www.hjsf.dk Hjerneskadeforeningen i Københavns Amt v.kristian Siversleth Henvendelse:telefon

15 PTU* Landsforeningen af Polio-,Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) har specialiseret sig i at løse handicappedes transportproblemer og tilbyder bl.a.vejledende køreprøver i testbil samt afprøvning af hjælpemidler til og valg af egen bil. Henvendelse:Fjeldhammervej 8,2610 Rødovre,telefon Hjemmeside:www.ptu.dk Andet Videnscenter for Hjerneskade* Videnscenter for Hjerneskade er en landsdækkende institution,der indsamler,bearbejder og især formidler viden om erhvervede hjerneskader hos børn og voksne fra hospitalsfasen til dagliglivet efter skaden.videnscenterets formål er at give professionelle og borgere adgang til viden om hjerneskader og medvirke til at øge kvaliteten i behandlingen af mennesker med erhvervede hjerneskader både regionalt og nationalt. Henvendelse:Sanatorievej 32,7140 Stouby,telefon Hjemmeside:www.vfhj.dk Fagforbund En del fagforbund har tilbud om rådgivning og/eller sociale aktiviteter henvendt til medlemmer, der fx er skadet af opløsningsmidler,og deres pårørende.du henvises til at kontakte dit fagforbund eller din fagforening. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)* Ordningens konsulenter giver uvildig oplysning,rådgivning og sparring på handicapområdet. DUKH s formål er at styrke retssikkerheden for personer med handicap.man arbejder bl.a.for god sagsbehandling og et godt samarbejde mellem borger og myndigheder.alle personer med handicap,pårørende og sagsbehandlere i amt og kommune kan frit henvende sig.rådgivningen er gratis. Henvendelse:Banegårdspladsen 2,2.sal,6000 Kolding,telefon Hjemmeside:www.dukh.dk 15

16 Oversigten er udgivet af: Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt Sekretariatet Handicapafdelingen Stationsparken Glostrup Telefon Hjemmeside:www.hjerneskadesamraad-kbhamt.dk Hafnia Grafisk/531605

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for:

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for: Paletten af rehabiliteringstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade i Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Rehabilitering [ ] er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv HjerneSagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen v/ Lise Beha Erichsen, direktør. Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv De sidste måneder har

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Hjerneskadekoordinationen. vi hjælper dig videre efter en hjerneskade

Hjerneskadekoordinationen. vi hjælper dig videre efter en hjerneskade Hjerneskadekoordinationen vi hjælper dig videre efter en hjerneskade ABC 2 Når en hjerneskade rammer Hvert år får ca. 1.000 københavnere genoptræning eller rehabilitering efter at være blevet ramt af en

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk Vejviser for senhjerneskadede www.vejviserforsenhjerneskadede.dk 1 Indhold Vejviser for senhjerneskadede Af Johnny Sønnichsen Udgivet af CSV SydØstfyn Skovbrynet 17 5800 Nyborg Tlf. 62 23 49 40 Layout:

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende og relevant tilbud, som tager afsæt i de aktiviteter,

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene.

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene. Brøndby Kommune Fra ung til voksen med særlige behov Snart 18 år - HVAD så? Denne handleguide henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at overgå til voksenlivet og deres forældre

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Udviklingsprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune målrettet borgere med erhvervet hjerneskade.

Udviklingsprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Udviklingsprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Juni 2008 Connie Hansen Dalager INDLEDNING Realiseringen af opgave- og strukturreformens visioner om at skabe helhed

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Neuropsykologisk forundersøgelse: Finansieres via sundhedslovens 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen)

Neuropsykologisk forundersøgelse: Finansieres via sundhedslovens 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen) Neuropsykologisk forundersøgelse: Finansieres via sundhedslovens 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen) Rådgivende neuropsykologisk undersøgelse: 10.000 kr. Voksenprogrammet Intensiv (specialiseret) genoptræning/behandling:

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Trafik og tilgængelighed Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Agenda Hvornår bliver kommunale kørselsordninger interessante og nødvendige for ældre og handicappede Oversigt over

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere