Erhvervet hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Erhvervet hjerneskade en oversigt over tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Københavns Amt HJERNESKADESAMRÅDET Ny udgave, november 2004

2 Når et menneske får en hjerneskade Hvert år rammes ca danskere af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Det kaldes apopleksi.hertil kommer,at ca danskere hvert år får alvorlige skader på hjernen som følge af trafikuheld,fald,vold m.v. Dette kaldes en traumatisk hjerneskade. Apopleksi og traumatisk hjerneskade kaldes med en fælles betegnelse for erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade. Når et menneske får en hjerneskade,forandres hverdagen med et slag både for den ramte og for de pårørende.den første tid opleves ofte som mere eller mindre kaotisk.herefter kommer alle overvejelserne om,hvad der videre skal ske,og om hvordan hverdagslivet fremover skal fungere. I denne folder kan du læse om de tilbud,der findes til mennesker med erhvervet hjerneskade,som er bosat i Københavns Amt.Folderen er udgivet af Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt.Den er først og fremmest henvendt til dig,der er ramt af en hjerneskade, og til dine pårørende.det er vores håb,at den også vil blive brugt af sagsbehandlere og andre professionelle. Du kan læse om de tilbud,der er mærket med en stjerne * på Hjerneskadesamrådets hjemmeside.hjemmesiden har adressen Her kan du også læse mere om tilbud og foranstaltninger i kommunerne i Københavns Amt. På Københavns Amts hjemmeside kan du læse mere om sygehuse,sociale tilbud,undervisningsmuligheder,visitation til de enkelte tilbud,betaling m.v. Adressen er I mange tilfælde vil der i folderen stå,at du kan kontakte din kommune eller en sagsbehandler i kommunen.de enkelte kommuner i Københavns Amt har organiseret sig på lidt forskellig måde.det kan derfor være svært præcist at angive,hvilken afdeling du skal kontakte i konkrete tilfælde.men du kan altid kontakte en sagsbehandler i Socialforvaltningen,så vil vedkommende hjælpe dig videre i systemet. Du er også velkommen til at ringe til Hjerneskadesamrådets sekretariat og få information og vejledning (se bagsiden). 2

3 Ved udskrivning fra sygehuset Når du udskrives fra sygehuset,giver sygehusafdelingen besked til din praktiserende læge om,hvilken behandling du har fået,og hvilke planer der er for det videre forløb.hvis du har behov for hjemmehjælp eller lignende,giver afdelingen besked til hjemmeplejen i kommunen,således at hjælpen er i orden,når du udskrives.i nogle tilfælde har sygehusets ergoterapeut eller fysioterapeut været på hjemmebesøg i forbindelse med udskrivning fra sygehuset,så eventuelle hjælpemidler og boligændringer (se også s.4) er i orden,når du udskrives. Hvis du har behov for mere omfattende hjælp, vil der ofte blive afholdt en udskrivningskonference,hvor du,dine pårørende,kommunen og sygehusafdelingen deltager.der er også mulighed for,at Hjerneskadesamrådets konsulent kan deltage.her diskuteres behovet for genoptræning og støtte efter udskrivningen, og der lægges en plan for det videre forløb. Indhold: 1.Bolig,hjælpemidler,støtte og hjælp i hverdagen (s.4) 2.Arbejde og forsørgelse (s.6) 3.Genoptræning (s.8) 4.Undervisning og kommunikation (s.10) 5.Fritidsaktiviteter og socialt samvær (s.12) 6.Rådgivning (s.14) 3

4 1.Bolig,hjælpemidler,støtte og hjælp i hverdagen Personlig og praktisk hjælp i hverdagen Hvis du har fået en hjerneskade,kan du have behov for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet og måske også til personlig pleje.når du skal udskrives fra sygehuset,vil afdelingen i de fleste tilfælde have givet besked til hjemmeplejen i kommunen,således at hjælpen er på plads,når du udskrives. Du kan altid selv kontakte hjemmeplejen i din kommune. Hjemmevejledning En hjemmevejleder yder støtte til at få dagligdagen til at fungere igen,således at du får mulighed for at genoptage hverdagens forskellige praktiske og sociale aktiviteter.nogle kommuner har ansat egne hjemmevejledere.hjerneskadesamrådet har desuden i samarbejde med botilbuddet Rødbo- Taxhuset oprettet et team af hjemmevejledere. Kontakt din kommunale sagsbehandler eller Hjerneskadesamrådets sekretariat. Københavns Amts hjemmevejlederteam* Henvendelse:Hjerneskadesamrådet sekretariat (se adresse og telefonnummer på bagsiden) Hjemmeside:www.hjemmevejledningen.dk Hjælpemidler og boligændringer Efter en hjerneskade kan du have behov for at få foretaget større eller mindre ændringer i din bolig, fx fjernelse af dørtrin eller ændringer i badeværelset.for at kunne føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt kan du også have behov for forskellige former for hjælpemidler.det kan fx være hjælpemidler til brug i køkkenet eller badeværelset,gangredskaber eller en elektrisk kørestol. Hvis du har brug for hjælpemidler,skal du kontakte Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune. Det er kommunen,der bevilliger hjælpemidler og boligændringer.det er en forudsætning,at din funktionsevne er varigt nedsat. Alle borgere i Københavns Amt kan få råd og vejledning om hjælpemidler ved at henvende sig til Hjælpemiddelcentralen,telefonisk eller ved besøg i Åbent Hus,hver torsdag kl Hjælpemiddelcentralen* Henvendelse:Rødovre Parkvej 403B,2610 Rødovre,telefon

5 Kommunikationshjælpemidler, synshjælpemidler samt støtte til køb af bil Hvis du har behov for særlige kommunikationshjælpemidler (fx hjælpemidler til computer,talemaskine eller lignende) eller for optiske synshjælpemidler skal du kontakte Hjælpemiddelenheden. Det er også Hjælpemiddelenheden,der behandler sager om støtte til køb af bil (vedr.biler se også under PTU s.15).alle sager om støtte til køb af bil m.v.starter i kommunen,hvor man kan få hjælp til at udfylde det særlige ansøgningsskema som benyttes ved ansøgningen. Hjælpemiddelenheden* Henvendelse:Kellersvej 12,1.sal,2860 Søborg,telefon Hjemmeside:www.hm-enheden.dk Anden bolig I nogle tilfælde kan der være behov for en anden bolig.de fleste kommuner har gode handicapvenlige boliger.enkelte kommuner har oprettet bofællesskaber for yngre fysisk handicappede. Sagsbehandleren i kommunen kan oplyse om mulighederne i din kommune.du kan også kontakte Hjerneskadesamrådets sekretariat. Københavns Amt har et botilbud,rødbo-taxhuset,til yngre voksne med et vidtgående fysisk handicap og/eller alvorlig hjerneskade.ansøgning sker via den kommunale sagsbehandler. Rødbo-Taxhuset* Henvendelse (Rødbo):Slotsherrens Vænge 6,2610 Rødovre,telefon Henvendelse (Taxhuset):Taxvej 27,2880 Bagsværd,telefon (Fra starten af 2006 flytter Taxhuset til nyt byggeri på Frøgårds Alle i Høje Taastrup.) Hjemmeside:www.taxhuset.dk Afløsning eller aflastning Pårørende,der passer en hjerneskadet i hjemmet,kan have behov for afløsning (i hjemmet) eller aflastning (dag eller døgnophold af kortere eller længere varighed udenfor hjemmet for den hjerneskadede).kontakt Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune. 5

6 2.Arbejde og forsørgelse Hvis du har brug for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet,kan din sagsbehandler i kommunen oplyse om muligheder for arbejdsfastholdelse og arbejdsintegration samt støttemuligheder. Hvis du har brug for vejledning og afklaring af uddannelsesmæssige forhold skal du også kontakte din sagsbehandler. Det er din sagsbehandler som henviser dig til det relevante tilbud. Erhvervscenter Espelundens Hjerneskadeafdeling* Et specialiseret og individuelt tilrettelagt forløb for personer med lettere følger efter erhvervet hjerneskade.der arbejdes ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Formålet med forløbet er gennem vejledning og opkvalificering at sætte personer,der har fået lettere følger efter en hjerneskade,i stand til at fastholde tidligere ansættelse eller at opnå beskæftigelse på en ny arbejdsplads.forløbet er tilrettelagt med en arbejdsrelateret træningsfase samt virksomhedspraktik. Længden af forløbet varierer meget,da der tages udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ønsker.i afdelingen er der ansat ergoterapeut,socialrådgiver,psykolog og neuropsykologisk konsulent.desuden er der tilknyttet fysioterapeut. Henvendelse:Transformervej 17,2730 Herlev,telefon Hjemmeside:www.ece.dk Center for Hjerneskade* Et revaliderings- og træningsforløb på Centret kan efter behov indeholde træning af intellektuelle funktioner,fysisk træning,sociale aktiviteter samt psykologsamtaler ved neuropsykolog.desuden tilbydes træning ved audiologopæd (talepædagog),ergoterapeut og speciallærer (edb),ligesom pårørende inddrages.udgangspunktet for alle træningsaktiviteter vil være afklaring og optimering af arbejdsevnen.der vil så vidt muligt være kontakt til arbejdsgiver for at målrette træningen med henblik på konkrete arbejdsfunktioner. 6

7 Forløbets længde og intensitet varierer efter individuelle behov.dog vil et forløb som minimum vare 3 måneder á 10 timer ugentligt.den maximale varighed er 4 måneder á 24 timer ugentligt. Efterfølgende tilbydes opfølgning i 8 måneder med henblik på sikring af arbejdsevnen. Henvendelse:Københavns Universitet,Njalsgade 88,2300 København S,telefon Hjemmeside:www.cfh.ku.dk Elleslettegaard* Elleslettegaard er et tilbud til unge mellem 17 og 30 år,som har behov for særlig støtte for at finde frem til en uddannelse,der passer til dem,eller til en plads på arbejdsmarkedet herunder også unge med en erhvervet hjerneskade.i tilbuddet indgår bo- og socialtræning.der findes både dagog døgntilbud.varigheden for et ophold er mellem 1 og 2 år.elleslettegaard ligger i Vedbæk.Ophold skal søges gennem kommunen. Henvendelse:Gøngehusvej 162,2950 Vedbæk,telefon Hjemmeside:www.elleslettegaard.dk Fleksjob eller job med løntilskud Der er mulighed for at oprette fleksjob eller job med løntilskud på arbejdsmarkedet,hvor der tages særligt hensyn til dit handicap.henvendelse kan ske til sagsbehandleren i kommunen. Mentorordning Hvis du i dit arbejde eller under uddannelse har brug for støtte kan der tilknyttes en mentor (en vejleder). Ansøgning om pension Hvis du ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på grund af din ændrede arbejdsevne,kan der søges pension.dette kan evt.kombineres med beskyttet beskæftigelse eller skånejob. Henvendelse skal ske til den kommunale sagsbehandler. 7

8 3.Genoptræning Genoptræning finder i første omgang sted på det sygehus,hvor du er indlagt.i nogle tilfælde vil der være behov for yderligere genoptræning efter indlæggelse på sygehuset.der er forskellige regler og procedurer for henvisning til og bevilling af sådanne genoptræningsophold.generelt gælder det,at genoptræning i forbindelse med en indlæggelse er sygehusets opgave.hvis sygehuslægen vurderer, at du har behov for yderligere genoptræning efter udskrivning,skal sygehuset i samarbejde med dig og dine pårørende udarbejde en genoptræningsplan. Du kan få yderligere information om tilbud og procedurer hos Hjerneskadesamrådets sekretariat. Du kan også kontakte din praktiserende læge. Følgende tilbud er helt eller delvist omfattet af loven om frit sygehusvalg Center for Hjerneskade* Se under Arbejde og forsørgelse,s.6 Vejlefjord* Vejlefjord tilbyder intensiv tværfaglig genoptræning på et neuropsykologisk grundlag for personer med følger efter en akut opstået hjerneskade.man skal være selvhjulpen med hensyn til elementære dagligdags færdigheder.varigheden er ca.3 måneder,hvor man bor på Vejlefjord.Under Vejlefjord hører desuden Fjordbo*,der er et genoptrænings- og botræningstilbud specielt til unge mellem 17 og 25 år,der har fået en hjerneskade. Henvendelse:Sanatorievej 26,7140 Stouby,telefon (til Hjemmeside:www.vejlefjord.dk Sct.Hans Hospital Afsnit M9 og M12* Afsnittene tilbyder neuropsykiatrisk genoptræning af mennesker,der overvejende er fysisk selvhjulpne,men har psykiske vanskeligheder i forbindelse med deres hjerneskade.afhængigt af sværhedsgraden af hjerneskaden tilbydes der forløb på 3-6 måneder.man bor på stedet;dog er M9 lukket i weekenderne. Henvendelse:Afdeling M,Boserupvej 2,4000 Roskilde,telefon Hjemmeside:www.scthanshospital.dk 8

9 Andre genoptræningstilbud: Kurhus* Kurhus er et tilbud om intensiv tværfaglig rehabilitering af personer med moderate til svære følger især efter traumatisk hjerneskade (hjerneskade som følge af fald,trafikuheld m.v.) Rehabiliteringsforløbet varer 3 9 måneder,og man bor på Kurhus. Henvendelse:Kurvej 8,4293 Dianalund,telefon Hjemmeside:www.kurhus.dk Kommunale træningstilbud* I kommunerne er der ansat fysio- og ergoterapeuter,der i forskelligt omfang tilbyder ambulant,vedligeholdende træning på træningscentre,i dagcentre og/eller i borgerens eget hjem.nogle kommuners træningscentre tilbyder desuden træning som døgnophold. I nogle tilfælde kan genoptræning efter en indlæggelse også finde sted på et kommunalt træningscenter.det forudsætter,at der indgås aftale herom mellem sygehuset og kommunen.du kan kontakte Hjerneskadesamrådets sekretariat for at få nærmere information. Praktiserende fysioterapeuter* Praktiserende fysioterapeuter tilbyder fysisk genoptræning.patienter med erhvervet hjerneskade vil i mange tilfælde være omfattet af ordningen om gratis fysioterapi.for øvrige patienter er der egenbetaling på ca.60 % af udgiften.alle læger kan som led i behandlingen henvise til praktiserende fysioterapeut. Montebello Spanien* Montebello i Spanien modtager hovedsageligt patienter med et fysisk genoptræningsbehov.man skal som hovedregel være selvhjulpen.opholdet strækker sig over 3 uger.henvisning sker via egen læge eller sygehuslæge. Henvendelse:Spanienssekretariatet,Anemonevej 54,2820 Gentofte,telefon Hjemmeside:www.hosp.dk/HSMontebello.nsf 9

10 4.Undervisning og kommunikation Kompenserende specialundervisning Hjerneskadeundervisningen * Hjerneskadeundervisningen er et helhedsorienteret tværfagligt tilbud til mennesker med sent erhvervet hjerneskade.der tilbydes kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand individuelt og på hold.formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af bl.a. afasi,dysartri,opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder,hukommelsesvanskeligheder, planlægningsvanskeligheder og/eller tab af social kompetence. Der er også tilbud til de pårørende bl.a.pårørendegrupper. Hjerneskadeundervisningen har tilknyttet logopæder (talepædagoger),speciallærere,psykologer, fysio- og ergoterapeuter.hjerneskadeundervisningen er en afdeling af Tale- og Høreinstituttet. Tilbudet er gratis for borgere i Københavns Amt. Henvendelse:Agernhaven 10 A,2750 Ballerup,telefon Hjemmeside:www.hjerneskadeundervisningen.dk Institut for Blinde og Svagsynede* Instituttet tilbyder undervisning individuelt og på hold for mennesker,der både har en hjerneskade og et alvorligt synshandicap. Henvendelse:Rymarksvej 1,2900 Hellerup,telefon (socialrådgiver Agnete Thage Jørgensen) Hjemmeside:www.ibos.dk Daghøjskoler Daghøjskolen i Centrum* Daghøjskolen er et undervisningstilbud til mennesker med lettere hjerneskader og piskesmældsskader.henvendelse til din sagsbehandler eller direkte til daghøjskolen. Henvendelse:Rysensteensgade 1,st.tv.1564 København V,telefon Hjemmeside:www.dhic.dk 10

11 Folkehøjskoler Nogle folkehøjskoler har tilbud,der er specielt målrettet til mennesker med erhvervede hjerneskader bl.a.egmont Højskolen.Du kan kontakte Højskolernes Hus eller de enkelte højskoler for at få yderligere oplysninger. Højskolernes Hus* Henvendelse:telefon Hjemmeside:www.hojskolerne.dk Egmont Højskolen* Henvendelse:telefon Hjemmeside:www.egmont-hs.dk Oplysningsforbund Københavns amt har aftaler med tre oplysningsforbund om,at de tilbyder kurser for apopleksiramte.kurserne er især rettet mod personer,hvis hjerneskade ikke har medført væsentlige sproglige vanskeligheder.kurserne har både til formål at afhjælpe motoriske vanskeligheder som følge af skaden og at give den ramte indsigt i sin egen situation,således at han/hun bedre kan udnytte sine ressourcer og derved skabe sig en bedre og mere aktiv tilværelse. Rødovre Kulturelle Aftenskole* Henvendelse:Nørrekær 8,2.sal,2610 Rødovre,telefon DOF Voksenskolen i Albertslund* Henvendelse:Bytorvet 25,2.,2620 Albertslund,telefon AOF Gentofte/Gladsaxe/Lyngby-Taarbæk* Henvendelse:Rådhus Allé 11,2860 Søborg,telefon Hjemmeside:www.aof-gladsaxe.dk 11

12 5.Fritidsaktiviteter og socialt samvær Dagcentertilbud Enkelte kommuner har dagtilbud specielt tilrettelagt for yngre fysisk handicappede/hjerneskadede.alle kommuner har almindelige dagcentre/ældrecentre,som i nogle tilfælde også vil kunne benyttes.kontakt din kommune for at høre om mulighederne i netop din kommune. Karetmagerporten* Karetmagerporten er et dagcentertilbud målrettet til mennesker med erhvervede hjerneskader og/eller med epilepsi.i dagcentret skabes et miljø,hvor brugerne kan mødes med ligestillede.formålet er bl.a.at udvikle brugerens evner til at håndtere hverdagen på en hensigtsmæssig måde med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.der er mange forskellige aktiviteter tilrettelagt ud fra brugernes ønsker og behov.dagcentret har overenskomst med Hvidovre Kommune men er åbent for personer fra hele Københavns Amt. Henvendelse:Karetmagerporten 3 A,2650 Hvidovre,telefon Hjemmeside:www.dagcenteret.dk Idræt Dansk Handicap Idræts-Forbund har forskellige tilbud om både motions- og konkurrenceidræt, hvor der tages hensyn til deltagernes handicap. Der kan oprettes nye idrætsgrupper efter behov. Du er velkommen til at kontakte Amtets Handicapidrætskonsulent, hvis du ønsker at høre, hvilke muligheder du har for at dyrke idræt. Handicapidrætskonsulent* Henvendelse:Jørgen Kjeldergaard,Kongevejen 252,3.,2830 Virum,telefon Hjemmeside:www.dhif.dk Oplysningsforbund og daghøjskoler Se under Undervisning og kommunikation s.10 Brugerorganisationer Brugerforeningerne har forskellige tilbud om socialt samvær,forskellige former for aktiviteter, pårørendegrupper,selvhjælpsgrupper m.v.se under rådgivning s.14 12

13 Ledsageordning Hvis du har behov for hjælp til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter findes der en ledsageordning for personer mellem 16 og 67 år.du har mulighed for at få en ledsager 15 timer om måneden. Såfremt du er godkendt til ordningen,kan du beholde den efter dit 67.år. Du kan kontakte den kommunale sagsbehandler,der kan orientere nærmere om ordningen. Handicapkørsel Hvis du er gangbesværet og bruger kørestol eller ganghjælpemidler kan du benytte HT s Handicapkørselsordning.Du kan kun bruge ordningen i forbindelse med fritidskørsel og fx ikke til kørsel i forbindelse med behandling hos fysioterapeut eller lignende.ordningen søges gennem kommunen. 13

14 6.Rådgivning,støtte og information Praktiserende læge Du skal kontakte din praktiserende læge,hvis du har spørgsmål om fx medicin,genoptræning eller andre helbredsmæssige spørgsmål. Sagsbehandleren i kommunen Sagsbehandleren i kommunen er en central person,og han/hun vil i mange tilfælde kunne yde hjælp eller vise dig videre til andre fagpersoner i kommunen eller amtet,hvor du vil kunne få den nødvendige hjælp. Københavns Amts Hjerneskadesamråd Hjerneskadesamrådets opgave er at sikre en målrettet og koordineret indsats på hjerneskadeområdet i Københavns Amt.Samrådet tilbyder information og rådgivning i forbindelse med genoptræning,hjemmevejledning,boligforhold,tilbagevenden til arbejdsmarkedet,fritidstilbud m.v. Se telefonnummer m.v.på folderens bagside Brugerorganisationer Hjernesagen Landsforeningen for apopleksi og afasiramte* Henvendelse:Kløverprisvej 10 B,2650 Hvidovre,telefon Hjemmeside:www.hjernesagen.dk Hjernesagen i Københavns Amt v.ole Lindqvist Henvendelse:telefon Hjerneskadeforeningen* Henvendelse:Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby,telefon Hjemmeside:www.hjsf.dk Hjerneskadeforeningen i Københavns Amt v.kristian Siversleth Henvendelse:telefon

15 PTU* Landsforeningen af Polio-,Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) har specialiseret sig i at løse handicappedes transportproblemer og tilbyder bl.a.vejledende køreprøver i testbil samt afprøvning af hjælpemidler til og valg af egen bil. Henvendelse:Fjeldhammervej 8,2610 Rødovre,telefon Hjemmeside:www.ptu.dk Andet Videnscenter for Hjerneskade* Videnscenter for Hjerneskade er en landsdækkende institution,der indsamler,bearbejder og især formidler viden om erhvervede hjerneskader hos børn og voksne fra hospitalsfasen til dagliglivet efter skaden.videnscenterets formål er at give professionelle og borgere adgang til viden om hjerneskader og medvirke til at øge kvaliteten i behandlingen af mennesker med erhvervede hjerneskader både regionalt og nationalt. Henvendelse:Sanatorievej 32,7140 Stouby,telefon Hjemmeside:www.vfhj.dk Fagforbund En del fagforbund har tilbud om rådgivning og/eller sociale aktiviteter henvendt til medlemmer, der fx er skadet af opløsningsmidler,og deres pårørende.du henvises til at kontakte dit fagforbund eller din fagforening. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)* Ordningens konsulenter giver uvildig oplysning,rådgivning og sparring på handicapområdet. DUKH s formål er at styrke retssikkerheden for personer med handicap.man arbejder bl.a.for god sagsbehandling og et godt samarbejde mellem borger og myndigheder.alle personer med handicap,pårørende og sagsbehandlere i amt og kommune kan frit henvende sig.rådgivningen er gratis. Henvendelse:Banegårdspladsen 2,2.sal,6000 Kolding,telefon Hjemmeside:www.dukh.dk 15

16 Oversigten er udgivet af: Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt Sekretariatet Handicapafdelingen Stationsparken Glostrup Telefon Hjemmeside:www.hjerneskadesamraad-kbhamt.dk Hafnia Grafisk/531605

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere