Erhvervet hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Erhvervet hjerneskade en oversigt over tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Københavns Amt HJERNESKADESAMRÅDET Ny udgave, november 2004

2 Når et menneske får en hjerneskade Hvert år rammes ca danskere af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Det kaldes apopleksi.hertil kommer,at ca danskere hvert år får alvorlige skader på hjernen som følge af trafikuheld,fald,vold m.v. Dette kaldes en traumatisk hjerneskade. Apopleksi og traumatisk hjerneskade kaldes med en fælles betegnelse for erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade. Når et menneske får en hjerneskade,forandres hverdagen med et slag både for den ramte og for de pårørende.den første tid opleves ofte som mere eller mindre kaotisk.herefter kommer alle overvejelserne om,hvad der videre skal ske,og om hvordan hverdagslivet fremover skal fungere. I denne folder kan du læse om de tilbud,der findes til mennesker med erhvervet hjerneskade,som er bosat i Københavns Amt.Folderen er udgivet af Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt.Den er først og fremmest henvendt til dig,der er ramt af en hjerneskade, og til dine pårørende.det er vores håb,at den også vil blive brugt af sagsbehandlere og andre professionelle. Du kan læse om de tilbud,der er mærket med en stjerne * på Hjerneskadesamrådets hjemmeside.hjemmesiden har adressen Her kan du også læse mere om tilbud og foranstaltninger i kommunerne i Københavns Amt. På Københavns Amts hjemmeside kan du læse mere om sygehuse,sociale tilbud,undervisningsmuligheder,visitation til de enkelte tilbud,betaling m.v. Adressen er I mange tilfælde vil der i folderen stå,at du kan kontakte din kommune eller en sagsbehandler i kommunen.de enkelte kommuner i Københavns Amt har organiseret sig på lidt forskellig måde.det kan derfor være svært præcist at angive,hvilken afdeling du skal kontakte i konkrete tilfælde.men du kan altid kontakte en sagsbehandler i Socialforvaltningen,så vil vedkommende hjælpe dig videre i systemet. Du er også velkommen til at ringe til Hjerneskadesamrådets sekretariat og få information og vejledning (se bagsiden). 2

3 Ved udskrivning fra sygehuset Når du udskrives fra sygehuset,giver sygehusafdelingen besked til din praktiserende læge om,hvilken behandling du har fået,og hvilke planer der er for det videre forløb.hvis du har behov for hjemmehjælp eller lignende,giver afdelingen besked til hjemmeplejen i kommunen,således at hjælpen er i orden,når du udskrives.i nogle tilfælde har sygehusets ergoterapeut eller fysioterapeut været på hjemmebesøg i forbindelse med udskrivning fra sygehuset,så eventuelle hjælpemidler og boligændringer (se også s.4) er i orden,når du udskrives. Hvis du har behov for mere omfattende hjælp, vil der ofte blive afholdt en udskrivningskonference,hvor du,dine pårørende,kommunen og sygehusafdelingen deltager.der er også mulighed for,at Hjerneskadesamrådets konsulent kan deltage.her diskuteres behovet for genoptræning og støtte efter udskrivningen, og der lægges en plan for det videre forløb. Indhold: 1.Bolig,hjælpemidler,støtte og hjælp i hverdagen (s.4) 2.Arbejde og forsørgelse (s.6) 3.Genoptræning (s.8) 4.Undervisning og kommunikation (s.10) 5.Fritidsaktiviteter og socialt samvær (s.12) 6.Rådgivning (s.14) 3

4 1.Bolig,hjælpemidler,støtte og hjælp i hverdagen Personlig og praktisk hjælp i hverdagen Hvis du har fået en hjerneskade,kan du have behov for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet og måske også til personlig pleje.når du skal udskrives fra sygehuset,vil afdelingen i de fleste tilfælde have givet besked til hjemmeplejen i kommunen,således at hjælpen er på plads,når du udskrives. Du kan altid selv kontakte hjemmeplejen i din kommune. Hjemmevejledning En hjemmevejleder yder støtte til at få dagligdagen til at fungere igen,således at du får mulighed for at genoptage hverdagens forskellige praktiske og sociale aktiviteter.nogle kommuner har ansat egne hjemmevejledere.hjerneskadesamrådet har desuden i samarbejde med botilbuddet Rødbo- Taxhuset oprettet et team af hjemmevejledere. Kontakt din kommunale sagsbehandler eller Hjerneskadesamrådets sekretariat. Københavns Amts hjemmevejlederteam* Henvendelse:Hjerneskadesamrådet sekretariat (se adresse og telefonnummer på bagsiden) Hjemmeside:www.hjemmevejledningen.dk Hjælpemidler og boligændringer Efter en hjerneskade kan du have behov for at få foretaget større eller mindre ændringer i din bolig, fx fjernelse af dørtrin eller ændringer i badeværelset.for at kunne føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt kan du også have behov for forskellige former for hjælpemidler.det kan fx være hjælpemidler til brug i køkkenet eller badeværelset,gangredskaber eller en elektrisk kørestol. Hvis du har brug for hjælpemidler,skal du kontakte Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune. Det er kommunen,der bevilliger hjælpemidler og boligændringer.det er en forudsætning,at din funktionsevne er varigt nedsat. Alle borgere i Københavns Amt kan få råd og vejledning om hjælpemidler ved at henvende sig til Hjælpemiddelcentralen,telefonisk eller ved besøg i Åbent Hus,hver torsdag kl Hjælpemiddelcentralen* Henvendelse:Rødovre Parkvej 403B,2610 Rødovre,telefon

5 Kommunikationshjælpemidler, synshjælpemidler samt støtte til køb af bil Hvis du har behov for særlige kommunikationshjælpemidler (fx hjælpemidler til computer,talemaskine eller lignende) eller for optiske synshjælpemidler skal du kontakte Hjælpemiddelenheden. Det er også Hjælpemiddelenheden,der behandler sager om støtte til køb af bil (vedr.biler se også under PTU s.15).alle sager om støtte til køb af bil m.v.starter i kommunen,hvor man kan få hjælp til at udfylde det særlige ansøgningsskema som benyttes ved ansøgningen. Hjælpemiddelenheden* Henvendelse:Kellersvej 12,1.sal,2860 Søborg,telefon Hjemmeside:www.hm-enheden.dk Anden bolig I nogle tilfælde kan der være behov for en anden bolig.de fleste kommuner har gode handicapvenlige boliger.enkelte kommuner har oprettet bofællesskaber for yngre fysisk handicappede. Sagsbehandleren i kommunen kan oplyse om mulighederne i din kommune.du kan også kontakte Hjerneskadesamrådets sekretariat. Københavns Amt har et botilbud,rødbo-taxhuset,til yngre voksne med et vidtgående fysisk handicap og/eller alvorlig hjerneskade.ansøgning sker via den kommunale sagsbehandler. Rødbo-Taxhuset* Henvendelse (Rødbo):Slotsherrens Vænge 6,2610 Rødovre,telefon Henvendelse (Taxhuset):Taxvej 27,2880 Bagsværd,telefon (Fra starten af 2006 flytter Taxhuset til nyt byggeri på Frøgårds Alle i Høje Taastrup.) Hjemmeside:www.taxhuset.dk Afløsning eller aflastning Pårørende,der passer en hjerneskadet i hjemmet,kan have behov for afløsning (i hjemmet) eller aflastning (dag eller døgnophold af kortere eller længere varighed udenfor hjemmet for den hjerneskadede).kontakt Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune. 5

6 2.Arbejde og forsørgelse Hvis du har brug for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet,kan din sagsbehandler i kommunen oplyse om muligheder for arbejdsfastholdelse og arbejdsintegration samt støttemuligheder. Hvis du har brug for vejledning og afklaring af uddannelsesmæssige forhold skal du også kontakte din sagsbehandler. Det er din sagsbehandler som henviser dig til det relevante tilbud. Erhvervscenter Espelundens Hjerneskadeafdeling* Et specialiseret og individuelt tilrettelagt forløb for personer med lettere følger efter erhvervet hjerneskade.der arbejdes ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Formålet med forløbet er gennem vejledning og opkvalificering at sætte personer,der har fået lettere følger efter en hjerneskade,i stand til at fastholde tidligere ansættelse eller at opnå beskæftigelse på en ny arbejdsplads.forløbet er tilrettelagt med en arbejdsrelateret træningsfase samt virksomhedspraktik. Længden af forløbet varierer meget,da der tages udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ønsker.i afdelingen er der ansat ergoterapeut,socialrådgiver,psykolog og neuropsykologisk konsulent.desuden er der tilknyttet fysioterapeut. Henvendelse:Transformervej 17,2730 Herlev,telefon Hjemmeside:www.ece.dk Center for Hjerneskade* Et revaliderings- og træningsforløb på Centret kan efter behov indeholde træning af intellektuelle funktioner,fysisk træning,sociale aktiviteter samt psykologsamtaler ved neuropsykolog.desuden tilbydes træning ved audiologopæd (talepædagog),ergoterapeut og speciallærer (edb),ligesom pårørende inddrages.udgangspunktet for alle træningsaktiviteter vil være afklaring og optimering af arbejdsevnen.der vil så vidt muligt være kontakt til arbejdsgiver for at målrette træningen med henblik på konkrete arbejdsfunktioner. 6

7 Forløbets længde og intensitet varierer efter individuelle behov.dog vil et forløb som minimum vare 3 måneder á 10 timer ugentligt.den maximale varighed er 4 måneder á 24 timer ugentligt. Efterfølgende tilbydes opfølgning i 8 måneder med henblik på sikring af arbejdsevnen. Henvendelse:Københavns Universitet,Njalsgade 88,2300 København S,telefon Hjemmeside:www.cfh.ku.dk Elleslettegaard* Elleslettegaard er et tilbud til unge mellem 17 og 30 år,som har behov for særlig støtte for at finde frem til en uddannelse,der passer til dem,eller til en plads på arbejdsmarkedet herunder også unge med en erhvervet hjerneskade.i tilbuddet indgår bo- og socialtræning.der findes både dagog døgntilbud.varigheden for et ophold er mellem 1 og 2 år.elleslettegaard ligger i Vedbæk.Ophold skal søges gennem kommunen. Henvendelse:Gøngehusvej 162,2950 Vedbæk,telefon Hjemmeside:www.elleslettegaard.dk Fleksjob eller job med løntilskud Der er mulighed for at oprette fleksjob eller job med løntilskud på arbejdsmarkedet,hvor der tages særligt hensyn til dit handicap.henvendelse kan ske til sagsbehandleren i kommunen. Mentorordning Hvis du i dit arbejde eller under uddannelse har brug for støtte kan der tilknyttes en mentor (en vejleder). Ansøgning om pension Hvis du ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på grund af din ændrede arbejdsevne,kan der søges pension.dette kan evt.kombineres med beskyttet beskæftigelse eller skånejob. Henvendelse skal ske til den kommunale sagsbehandler. 7

8 3.Genoptræning Genoptræning finder i første omgang sted på det sygehus,hvor du er indlagt.i nogle tilfælde vil der være behov for yderligere genoptræning efter indlæggelse på sygehuset.der er forskellige regler og procedurer for henvisning til og bevilling af sådanne genoptræningsophold.generelt gælder det,at genoptræning i forbindelse med en indlæggelse er sygehusets opgave.hvis sygehuslægen vurderer, at du har behov for yderligere genoptræning efter udskrivning,skal sygehuset i samarbejde med dig og dine pårørende udarbejde en genoptræningsplan. Du kan få yderligere information om tilbud og procedurer hos Hjerneskadesamrådets sekretariat. Du kan også kontakte din praktiserende læge. Følgende tilbud er helt eller delvist omfattet af loven om frit sygehusvalg Center for Hjerneskade* Se under Arbejde og forsørgelse,s.6 Vejlefjord* Vejlefjord tilbyder intensiv tværfaglig genoptræning på et neuropsykologisk grundlag for personer med følger efter en akut opstået hjerneskade.man skal være selvhjulpen med hensyn til elementære dagligdags færdigheder.varigheden er ca.3 måneder,hvor man bor på Vejlefjord.Under Vejlefjord hører desuden Fjordbo*,der er et genoptrænings- og botræningstilbud specielt til unge mellem 17 og 25 år,der har fået en hjerneskade. Henvendelse:Sanatorievej 26,7140 Stouby,telefon (til Hjemmeside:www.vejlefjord.dk Sct.Hans Hospital Afsnit M9 og M12* Afsnittene tilbyder neuropsykiatrisk genoptræning af mennesker,der overvejende er fysisk selvhjulpne,men har psykiske vanskeligheder i forbindelse med deres hjerneskade.afhængigt af sværhedsgraden af hjerneskaden tilbydes der forløb på 3-6 måneder.man bor på stedet;dog er M9 lukket i weekenderne. Henvendelse:Afdeling M,Boserupvej 2,4000 Roskilde,telefon Hjemmeside:www.scthanshospital.dk 8

9 Andre genoptræningstilbud: Kurhus* Kurhus er et tilbud om intensiv tværfaglig rehabilitering af personer med moderate til svære følger især efter traumatisk hjerneskade (hjerneskade som følge af fald,trafikuheld m.v.) Rehabiliteringsforløbet varer 3 9 måneder,og man bor på Kurhus. Henvendelse:Kurvej 8,4293 Dianalund,telefon Hjemmeside:www.kurhus.dk Kommunale træningstilbud* I kommunerne er der ansat fysio- og ergoterapeuter,der i forskelligt omfang tilbyder ambulant,vedligeholdende træning på træningscentre,i dagcentre og/eller i borgerens eget hjem.nogle kommuners træningscentre tilbyder desuden træning som døgnophold. I nogle tilfælde kan genoptræning efter en indlæggelse også finde sted på et kommunalt træningscenter.det forudsætter,at der indgås aftale herom mellem sygehuset og kommunen.du kan kontakte Hjerneskadesamrådets sekretariat for at få nærmere information. Praktiserende fysioterapeuter* Praktiserende fysioterapeuter tilbyder fysisk genoptræning.patienter med erhvervet hjerneskade vil i mange tilfælde være omfattet af ordningen om gratis fysioterapi.for øvrige patienter er der egenbetaling på ca.60 % af udgiften.alle læger kan som led i behandlingen henvise til praktiserende fysioterapeut. Montebello Spanien* Montebello i Spanien modtager hovedsageligt patienter med et fysisk genoptræningsbehov.man skal som hovedregel være selvhjulpen.opholdet strækker sig over 3 uger.henvisning sker via egen læge eller sygehuslæge. Henvendelse:Spanienssekretariatet,Anemonevej 54,2820 Gentofte,telefon Hjemmeside:www.hosp.dk/HSMontebello.nsf 9

10 4.Undervisning og kommunikation Kompenserende specialundervisning Hjerneskadeundervisningen * Hjerneskadeundervisningen er et helhedsorienteret tværfagligt tilbud til mennesker med sent erhvervet hjerneskade.der tilbydes kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand individuelt og på hold.formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af bl.a. afasi,dysartri,opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder,hukommelsesvanskeligheder, planlægningsvanskeligheder og/eller tab af social kompetence. Der er også tilbud til de pårørende bl.a.pårørendegrupper. Hjerneskadeundervisningen har tilknyttet logopæder (talepædagoger),speciallærere,psykologer, fysio- og ergoterapeuter.hjerneskadeundervisningen er en afdeling af Tale- og Høreinstituttet. Tilbudet er gratis for borgere i Københavns Amt. Henvendelse:Agernhaven 10 A,2750 Ballerup,telefon Hjemmeside:www.hjerneskadeundervisningen.dk Institut for Blinde og Svagsynede* Instituttet tilbyder undervisning individuelt og på hold for mennesker,der både har en hjerneskade og et alvorligt synshandicap. Henvendelse:Rymarksvej 1,2900 Hellerup,telefon (socialrådgiver Agnete Thage Jørgensen) Hjemmeside:www.ibos.dk Daghøjskoler Daghøjskolen i Centrum* Daghøjskolen er et undervisningstilbud til mennesker med lettere hjerneskader og piskesmældsskader.henvendelse til din sagsbehandler eller direkte til daghøjskolen. Henvendelse:Rysensteensgade 1,st.tv.1564 København V,telefon Hjemmeside:www.dhic.dk 10

11 Folkehøjskoler Nogle folkehøjskoler har tilbud,der er specielt målrettet til mennesker med erhvervede hjerneskader bl.a.egmont Højskolen.Du kan kontakte Højskolernes Hus eller de enkelte højskoler for at få yderligere oplysninger. Højskolernes Hus* Henvendelse:telefon Hjemmeside:www.hojskolerne.dk Egmont Højskolen* Henvendelse:telefon Hjemmeside:www.egmont-hs.dk Oplysningsforbund Københavns amt har aftaler med tre oplysningsforbund om,at de tilbyder kurser for apopleksiramte.kurserne er især rettet mod personer,hvis hjerneskade ikke har medført væsentlige sproglige vanskeligheder.kurserne har både til formål at afhjælpe motoriske vanskeligheder som følge af skaden og at give den ramte indsigt i sin egen situation,således at han/hun bedre kan udnytte sine ressourcer og derved skabe sig en bedre og mere aktiv tilværelse. Rødovre Kulturelle Aftenskole* Henvendelse:Nørrekær 8,2.sal,2610 Rødovre,telefon DOF Voksenskolen i Albertslund* Henvendelse:Bytorvet 25,2.,2620 Albertslund,telefon AOF Gentofte/Gladsaxe/Lyngby-Taarbæk* Henvendelse:Rådhus Allé 11,2860 Søborg,telefon Hjemmeside:www.aof-gladsaxe.dk 11

12 5.Fritidsaktiviteter og socialt samvær Dagcentertilbud Enkelte kommuner har dagtilbud specielt tilrettelagt for yngre fysisk handicappede/hjerneskadede.alle kommuner har almindelige dagcentre/ældrecentre,som i nogle tilfælde også vil kunne benyttes.kontakt din kommune for at høre om mulighederne i netop din kommune. Karetmagerporten* Karetmagerporten er et dagcentertilbud målrettet til mennesker med erhvervede hjerneskader og/eller med epilepsi.i dagcentret skabes et miljø,hvor brugerne kan mødes med ligestillede.formålet er bl.a.at udvikle brugerens evner til at håndtere hverdagen på en hensigtsmæssig måde med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.der er mange forskellige aktiviteter tilrettelagt ud fra brugernes ønsker og behov.dagcentret har overenskomst med Hvidovre Kommune men er åbent for personer fra hele Københavns Amt. Henvendelse:Karetmagerporten 3 A,2650 Hvidovre,telefon Hjemmeside:www.dagcenteret.dk Idræt Dansk Handicap Idræts-Forbund har forskellige tilbud om både motions- og konkurrenceidræt, hvor der tages hensyn til deltagernes handicap. Der kan oprettes nye idrætsgrupper efter behov. Du er velkommen til at kontakte Amtets Handicapidrætskonsulent, hvis du ønsker at høre, hvilke muligheder du har for at dyrke idræt. Handicapidrætskonsulent* Henvendelse:Jørgen Kjeldergaard,Kongevejen 252,3.,2830 Virum,telefon Hjemmeside:www.dhif.dk Oplysningsforbund og daghøjskoler Se under Undervisning og kommunikation s.10 Brugerorganisationer Brugerforeningerne har forskellige tilbud om socialt samvær,forskellige former for aktiviteter, pårørendegrupper,selvhjælpsgrupper m.v.se under rådgivning s.14 12

13 Ledsageordning Hvis du har behov for hjælp til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter findes der en ledsageordning for personer mellem 16 og 67 år.du har mulighed for at få en ledsager 15 timer om måneden. Såfremt du er godkendt til ordningen,kan du beholde den efter dit 67.år. Du kan kontakte den kommunale sagsbehandler,der kan orientere nærmere om ordningen. Handicapkørsel Hvis du er gangbesværet og bruger kørestol eller ganghjælpemidler kan du benytte HT s Handicapkørselsordning.Du kan kun bruge ordningen i forbindelse med fritidskørsel og fx ikke til kørsel i forbindelse med behandling hos fysioterapeut eller lignende.ordningen søges gennem kommunen. 13

14 6.Rådgivning,støtte og information Praktiserende læge Du skal kontakte din praktiserende læge,hvis du har spørgsmål om fx medicin,genoptræning eller andre helbredsmæssige spørgsmål. Sagsbehandleren i kommunen Sagsbehandleren i kommunen er en central person,og han/hun vil i mange tilfælde kunne yde hjælp eller vise dig videre til andre fagpersoner i kommunen eller amtet,hvor du vil kunne få den nødvendige hjælp. Københavns Amts Hjerneskadesamråd Hjerneskadesamrådets opgave er at sikre en målrettet og koordineret indsats på hjerneskadeområdet i Københavns Amt.Samrådet tilbyder information og rådgivning i forbindelse med genoptræning,hjemmevejledning,boligforhold,tilbagevenden til arbejdsmarkedet,fritidstilbud m.v. Se telefonnummer m.v.på folderens bagside Brugerorganisationer Hjernesagen Landsforeningen for apopleksi og afasiramte* Henvendelse:Kløverprisvej 10 B,2650 Hvidovre,telefon Hjemmeside:www.hjernesagen.dk Hjernesagen i Københavns Amt v.ole Lindqvist Henvendelse:telefon Hjerneskadeforeningen* Henvendelse:Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby,telefon Hjemmeside:www.hjsf.dk Hjerneskadeforeningen i Københavns Amt v.kristian Siversleth Henvendelse:telefon

15 PTU* Landsforeningen af Polio-,Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) har specialiseret sig i at løse handicappedes transportproblemer og tilbyder bl.a.vejledende køreprøver i testbil samt afprøvning af hjælpemidler til og valg af egen bil. Henvendelse:Fjeldhammervej 8,2610 Rødovre,telefon Hjemmeside:www.ptu.dk Andet Videnscenter for Hjerneskade* Videnscenter for Hjerneskade er en landsdækkende institution,der indsamler,bearbejder og især formidler viden om erhvervede hjerneskader hos børn og voksne fra hospitalsfasen til dagliglivet efter skaden.videnscenterets formål er at give professionelle og borgere adgang til viden om hjerneskader og medvirke til at øge kvaliteten i behandlingen af mennesker med erhvervede hjerneskader både regionalt og nationalt. Henvendelse:Sanatorievej 32,7140 Stouby,telefon Hjemmeside:www.vfhj.dk Fagforbund En del fagforbund har tilbud om rådgivning og/eller sociale aktiviteter henvendt til medlemmer, der fx er skadet af opløsningsmidler,og deres pårørende.du henvises til at kontakte dit fagforbund eller din fagforening. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)* Ordningens konsulenter giver uvildig oplysning,rådgivning og sparring på handicapområdet. DUKH s formål er at styrke retssikkerheden for personer med handicap.man arbejder bl.a.for god sagsbehandling og et godt samarbejde mellem borger og myndigheder.alle personer med handicap,pårørende og sagsbehandlere i amt og kommune kan frit henvende sig.rådgivningen er gratis. Henvendelse:Banegårdspladsen 2,2.sal,6000 Kolding,telefon Hjemmeside:www.dukh.dk 15

16 Oversigten er udgivet af: Hjerneskadesamrådet i Københavns Amt Sekretariatet Handicapafdelingen Stationsparken Glostrup Telefon Hjemmeside:www.hjerneskadesamraad-kbhamt.dk Hafnia Grafisk/531605

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk Vejviser for senhjerneskadede www.vejviserforsenhjerneskadede.dk 1 Indhold Vejviser for senhjerneskadede Af Johnny Sønnichsen Udgivet af CSV SydØstfyn Skovbrynet 17 5800 Nyborg Tlf. 62 23 49 40 Layout:

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Selv om du har kørekort, er det ikke sikkert, du må køre bil. Videnscenter for Hjerneskade 2006 Selv om du har kørekort, må du ikke altid køre bil Har du fået en hjerneskade,

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Samarbejde på tværs af forskelle

Samarbejde på tværs af forskelle Samarbejde mellem kommunerne, sundhedsvæsenet og amtets social- og undervisningssektor Eller Samarbejde på tværs af forskelle Erfaringer fra Frederiksborg Amts Projekt Rehabilitering i hjemmet når livet

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Oversigt over social og juridisk vejledning

Oversigt over social og juridisk vejledning Oversigt over social og juridisk vejledning Som patient eller pårørende på Hospice kan man have nogle uafklarede spørgsmål. Det kan f.eks. dreje sig om: plejeorlov, forsikring, testamente, fuldmagt, boligskift

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere