GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1"

Transkript

1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

2 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation mellem kædens forretninger 4 Prissammenligning markedspriser 5 Prissammenligning vejledende priser 5 Prissammenligning udvalgte konkurrenter 5 Referenceperioden for besparelsesudsagn 6 Grundlæggende prisforløb 7 Kampagner der ikke afbryder referenceperioden 8 Forskellige udtryk om priser 8 Forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte varer 9 Slagtilbud 9 Administration af prismarkedsføring 10 Forpligter prisen? 10 Yderligere information 11 SIDE 2

3 GODE RÅD OM... PRISMARKEDSFØRING Indledning Den 1. marts 2010 trådte Forbrugerombudsmandens retningslinje om prismarkedsføring i kraft. Denne pjece indeholder de vigtigste juridiske regler og praktiske råd om administration af prismarkedsføring, så virksomheden kan være sikker på, at markedsføringen er lovlig og dokumenterbar, som loven kræver det. Den nye retningslinje indeholder blandt andet regler for besparelsesudsagn, slagtilbud og definitioner af daglig- og sæsonvarer. Fejl i prismarkedsføringen kan føre til utilfredse kunder, store bødestraffe for overtrædelse af markedsføringsloven og betydelig negativ omtale. Det sker ikke mindst i forlængelse af mediernes interesse for prismarkedsføring. Denne pjece giver en indføring, men ikke en fuldstændig gennemgang af Forbrugerombudsmandens retningslinje. Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside under rådgivning> erhvervsjura> markedsføringsloven. Hvad siger loven? Markedsføringslovens vildledningsforbud lyder således: 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Markedsføringsloven kræver, at prisen er oplyst på en måde, der ikke vildleder. Det gælder både for priser og besparelser og tydelig markering af, hvilken vare prisen gælder for samt i hvilken periode, prisen gælder. Prisoplysninger må heller ikke være urimeligt mangelfulde. Den enkle løsning én vare én pris Forretningerne kan undgå meget administrativt besvær i forhold til prismarkedsføring ved kun at skilte med varens aktuelle pris. Denne løsning kræver nemlig ikke nogen form for dokumentation, idet den hverken indeholder besparelsesudsagn eller salgsfremmende udtryk. Den enkelte virksomhed bør derfor overveje, om det kan betale sig at bruge sammenligningspriser jf. nedenfor, da disse udsagn kræver dokumentation, som virksomheden skal bruge ressourcer på at fremskaffe. SIDE 3

4 Sammenligningspriser Det skal altid være tydeligt, hvilken pris der sammenlignes med. Derudover skal virksomhederne, når de sammenligner priser, kunne fremskaffe dokumentation for prissammenligningen. Prissammenligning egen førpris Førpris er altid egen førpris, medmindre andet er oplyst. Der skal være tale om en reel førpris. Det vil sige, at varen har været forsøgt solgt til denne pris og ikke en urealistisk høj pris, der kun har til formål at være en fiktiv sammenligningspris. Besparelsesudsagn må kun anvendes, hvis der foreligger dokumentation for, at betingelserne for at anvende udsagnet er opfyldt. Prissammenligning prisvariation mellem kædens forretninger Hvis der forekommer variationer i priserne hos kædens enkelte forretninger, kan man ikke markedsføre et absolut besparelsesudsagn. I stedet må man ved sammenligning mellem en normalpris og en nedsat pris anvende et retvisende besparelsesudsagn, herunder et besparelsesspænd som spar kr., et spar op til -budskab eller et spar mindst -budskab. Den normalpris, der sammenlignes med, skal have været gældende hos et repræsentativt udsnit af kædens medlemmer i hele landet, således at besparelsesudsagnet baserer sig på et relevant, retvisende og loyalt billede af prisforholdene i kæden. Hvis kæden benytter et spar op til -budskab, skal forbrugerne i den overvejende andel af et repræsentativt udsnit af kædens butikker kunne opnå en besparelse, som ikke afviger betydeligt fra den angivne maksimale besparelse. Frivillige kæder har den yderligere udfordring, at de ikke må kontrollere prissæt ningen hos kædedeltagerne. Det betyder, at besparelsesudsagn skal hvile på et forsigtigt skøn over deltagernes sandsynlige prissætning. Dansk Erhverv anbefaler, at man sigter mod, at 90 % af kædens kunder får varen til en pris i de øverste 10 % af prisspændet. Det er i overkanten af, hvad der kræves, men det kan være fornuftigt, fordi det levner plads til et mindre fejlskøn uden, at markedsføringen kan kritiseres. Dernæst anbefales det at se bort fra meget høje priseksempler, da dette gør skønnet sikrere. Det kan ikke kritiseres, at forbrugerne sparer mere end lovet. SIDE 4

5 Prissammenligning markedspriser Markedsføringsloven kræver, at virksomheden skal kunne dokumentere den markedspris, der sammenlignes med. Derfor bør virksomheden foretage en markedsundersøgelse, som skal være: aktuel dækkende for det relevante marked dokumenterbar. Dokumentationen kan være priskataloger, annoncer, udskrifter fra hjemmesider, prisdatabaser eller telefoniske forespørgsler, hvor det som minimum er noteret, hvornår samtalen har fundet sted, og hvem man har talt med hos konkurrenten. Prissammenligning vejledende priser Vejledende priser er ikke bindende og behøver derfor ikke at have noget med realistiske priser at gøre. En markedsundersøgelse skal kunne vise, at den vejledende pris svarer til markedsprisen. Gør den ikke det, er sammenligningen med den vejledende pris vildledende og i strid med markedsføringsloven. Har man dokumentation for markedsprisen, er det bedst at anvende denne, fordi denne nok har en bedre markedseffekt. Anvender man vejledende priser som sammenligningsgrundlag, risikerer man spørgsmål om, hvorvidt markedsprisen er undersøgt eller mistanke om, at sammenligningen ikke er reel. Prissammenligning udvalgte konkurrenter Sammenlignende reklame er tilladt, men skal opfylde en række krav. De vigtigste krav ifølge loven er, at sammenligningen: ikke er vildledende angår varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen. er aktuel alternativt oplyser, hvornår priserne er indhentet. Ved sammenlignende prisreklame skal man tage højde for forskelle i værdien af aftalevilkårene for eksempel fri levering eller installation. Ved kampagner om gunstige tilbud med henvisning til konkurrenternes priser og vilkår skal markedsføringen indeholde en oplysning om tilbuddets gyldighedsperiode. SIDE 5

6 Man behøver ikke at oplyse starttidspunkt, hvis tilbuddet gælder fra annoncering. Sluttidspunkt kan erstattes med oplysning om så længe lager haves. Referenceperioden for besparelsesudsagn Et besparelsesudsagn skal henvise til en pris, der har været gældende minimum seks uger (referenceperioden). Se i skemaet under 1. alle varer. Herefter må man anvende besparelsesudsagnet i to uger (1.). Der er dog undtagelser fra denne regel: Ved daglig- eller sæsonvarer kræves kun en periode på fire uger før, man kan annoncere med besparelse i en uge (2+3). Halvdelsreglen giver lov til en længere periode på højst halvdelen af den forudgående periode. Dette kan være nødvendigt i forbindelse med udsalg og kataloger, hvor kampagnen skal køre i mere end én eller to uger. Her er det et krav, at man fra starten og ved gentagelse af markedsføringen oplyser start og slutdag for kampagnen. Dette gælder også, hvis kampagnen gentages undervejs. (4.). Restsalg (5), hvor man må anvende besparelsesudsagn som f.eks. før nu spar indtil den sidste vare er solgt, men så må man til gengæld ikke tilføre nye varer under kampagnen, det vil sige i uge 2, og til sidste vare er solgt. Ved introduktionspriser vender prisforløbet, så man i stedet har den længere periode efterfølgende. Når prisen har været sat ned i den kortere periode, bliver den en ny normalpris, jf. lysere farve, som i nr. 1 uge 9. Man kan også vende tilbage til den tidligere normalpris som nr. 3 i uge 6 og uge 11. Hvad er daglig- og sæsonvarer? En dagligvare er en vare, der forbruges, når den bruges. Der stilles ikke krav om en daglig eller høj frekvens i forbruget. Printerpatronen er således en dagligvare, mens printeren ikke er det. Sæsonvarer er et meget snævert begreb og gælder kun varer, der har en meget kort funktionalitet som julepynt og lignende. SIDE 6

7 Grundlæggende prisforløb Uge 1. Alle varer 2. Daglig- og sæsonvarer 3. Daglig- og sæsonvarer 4. Halvdelsreglen 5. Restsalg Spar 5 Nu 15 Spar 5 Nu Spar Nu Spar Nu Spar 5 Nu 10 Spar 5 Nu Spar Nu Spar 500 Nu SIDE 7

8 Kampagner der ikke afbryder referenceperioden Korte kampagner på højst 3 dage. Kampagnen må ikke handle om en specifik vare, men skal være mere generel som for eksempel: alle varer fra en bestemt fabrikant varer i samme kategori timesalg. Kombinationstilbud Kombinationstilbud afbryder ikke referenceperioden medmindre, at det er sammensat sådan, at varen ikke sælges til referenceprisen, for eksempel fordi prisen er sat så skarpt, at nogle vigtige produkter reelt bliver gratis, hvis kunden køber et eller flere andre varer, som indgår i tilbuddet eller, hvis kampagnen kører flere end tre uger i træk eller gentages meget ofte. Mængderabatter Man må gerne konstant eller over længere tid køre parallelle enkelstykspriser og flerstykspriser. Men også her kan skarpe priser ødelægge referenceperioden, for eksempel hvis rabatten betyder, at man kan få to varer for et styks pris. Forskellige udtryk om priser En pris kan markedsføres med udtryk som KUN, BILLIGT, TILBUD, KANON- PRIS, FØDSELSDAGSPRIS og lignende. Sådanne ord signalerer til forbrugerne, at prisen er fordelagtig, hvilket den også skal være. Disse udtryk kan anvendes uden en forudgående referenceperiode, medmindre elementer i markedsføringen antyder, at prisen er nedsat. Udtryk som NU, NEDSAT, SPAR, betyder som udgangspunkt, at prisen er nedsat i forhold til forretningens tidligere pris. Her gælder reglerne om sammenligning med egen førpris. Ved udtryk som KAMPAGNEPRIS, FERIEPRIS og lignende, er det en god idé at oplyse tilbuddets gyldighedsperiode. Også her skal prisen være lavere end prisen uden for kampagneperioden. Udsagn som BILLIGST, DANMARKS BEDSTE TILBUD eller lignende, er sammenligninger med hele markedet. Dansk Erhverv fraråder brug af disse udsagn, da det som udgangspunkt vil være umuligt at dokumentere rigtigheden. Særlig kraftige udtryk som USANDSYNLIGT BILLIGT, UDSALGSSLUTSPURT, SUPERCHOCKPRIS vil kunne kræve meget betydelige prisnedsættelser. SIDE 8

9 Forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte varer Hvis tilbudsavisen har lang produktionstid eller forretningen udgiver et katalog med lang gyldighed, er det vigtigt at overveje prisforbehold. Det er lovligt at tage højde for ændrede offentlige afgifter. Det er også værd at vurdere, om der er behov for at tage forbehold for ændrede priser fra leverandører, men man skal tænke over, at forbehold normalt fortolkes snævert. Dernæst skal forbehold være placeret så tydeligt, at kunderne ikke kan undgå at se dem. Forbehold må ikke være så vidtgående, at forretningen nærmest fraskriver sig ansvaret for rigtigheden af annoncerne. Et forbehold om trykfejl vil ikke fritage for ansvaret for en ordentlig korrekturlæsning. Et generelt forbehold om udsolgte varer eller leverandørsvigt vil også blive fortolket snævert. Forbeholdet vil næppe få betydning, hvis man kunne forudse leveringssvigt, og generelle forbehold fritager ikke for ansvaret ved slagtilbud. Prisgarantier og priskrige Hvis forretningen giver en prisgaranti, skal den gælde alle kunder og ikke kun de kunder, der opdager, at en prisgaranteret vare kan fås hos en konkurrent til en lavere pris. Derfor skal forretningen sætte prisen ned, når den får kendskab til en lavere pris hos konkurrenten, men kan følge konkurrenten op i pris, hvis dette sker. Hvis prisnedsættelser sker som følge af prisgarantier eller priskrig, vil en markedsføring, der ikke med rimelighed kan kaldes tilbage, ikke være vildledende, selvom prisen er sat ned før kampagnestart. Slagtilbud Her bestemmer markedsføringsloven 9, stk. 2 følgende: Tilbyder en erhvervsdrivende en vare eller tjenesteydelse til en bestemt pris, og har den erhvervsdrivende rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i forhold til tilbuddet og omfanget af dets markedsføring, skal den erhvervsdrivende tage et klart forbehold herom i markedsføringen. Denne regel har særlig betydning ved slagtilbud og kræver, at der skal være varer nok til at dække forventet efterspørgsel, medmindre andet er oplyst. Det er en konkret vurdering, om der er tale om et slagtilbud. Elementer som en meget lav pris, en fremtrædende plads i en annonce og ordvalget er væsentlige elementer i vurderingen. SIDE 9

10 Det er ikke strafbart at have for få varer, men en overtrædelse at kunne forudse det, uden at gøre opmærksom på det. Ved meget få varer kan man angive, hvor mange der er pr. butik eller skrive kø-tilbud eller til de hurtige. Det er også vildledning, hvis man sælger alle varerne før kampagnestart. Administration af prismarkedsføring Administration er vigtig for at forebygge fejl og kunne imødegå uberettiget kritik eller begrænse skaden ved berettiget kritik. Dokumentation Markedsføringsloven kræver, at udsagn skal kunne dokumenteres, men ikke, at dokumentationen skal være på plads før markedsføringen. Der skal dog være en effektiv kontrol med priserne før kampagnen lanceres og rutiner, der sikrer dette. Det er vigtigt, at dokumentationen er let tilgængelig for virksomhedens ledelse i tilfælde af kritik fra kunder, myndigheder eller medier. Dansk Erhverv anbefaler, at virksomheden fører en prislog over varens pris, så prisen kan følges i hele den periode, varen har været udbudt. Hvis det går galt alligevel Hvis der er tale om mindre fejl, kan det være en idé at overveje at sælge til den annoncerede pris og dermed rette op på fejlen ved at ændre prisen i butikkerne. Kan dette ikke lade sig gøre, navnlig af økonomiske grunde, er det en god idé at gøre opmærksom på fejlen allerede ved indgangsdøren og dernæst ved varen, samt at rette eventuelle reklamer på nettet. Når en fejl opdages i en butikskæde med fælles markedsføring, er det vigtigt, at oplysningen og den besluttede forholdsregel hurtigt går videre til hele kæden. Forpligter prisen? En kunde har ikke krav på at købe varen til den fejlagtigt for lave pris i annoncer. Det samme gælder dog ikke skiltning i butik eller ved e-handel, hvor prismarkedsføringen som udgangspunkt er bindende som et tilbud afgivet til forbrugeren. SIDE 10

11 Yderligere information Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside under Rådgivning> Erhvervsjura og under Arrangementer og kurser, hvor vi jævnligt udbyder kurser om markedsføring. Medlemmer er også velkommen til at ringe på telefon , hvis de har spørgsmål til prismarkedsføring. SIDE 11

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax Dansk Erhverv Børsen 1217 København K T F

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere