Forbrugeraftaler og e-butikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugeraftaler og e-butikker"

Transkript

1 Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes på området for elektronisk aftaleindgåelse med forbrugere via world wide web. Introduktion Når man sælger varer via world wide web sker dette ofte via en e-butik, der bygger på en mere eller mindre rafineret IT-løsning. Nogle shop-systemer til Internet er meget avancerede og indeholder CRM-modul og integration til ERP-systemer, mens andre blot muliggør visning af få vare og bestilling heraf via . Det er muligt at leje sig ind i butikscentre på Internet, hvor man betaler forud per måned eller år for at benytte en teknisk infrastruktur til driften af en e-butik. Denne tekniske platform indeholder mulighed for at præsentere varer på "hylderne", tage betaling for varerne samt administrere ordrer etc. via et "backend-system", hvor man kan se indkomne bestillinger. Sådanne løsninger er relativt billige og gør det let at starte en web-shop. Butiksindehaverens opgave er at sørge for logistikken og back-office opgaver, mens teknikken i webshoppen drives og vedligeholdes af udbyderen. Aftaleindgåelsen En aftale om at købe en vare eller tjenesteydelse indgås juridisk, ved at den ene part fremsætter et tilbud som den anden part så accepterer inden for fristen. Det er normalt sælgeren, der fremsætter tilbudet, som køberen så accepterer, og derved indgås en juridisk forpligtende aftale. Det kan også være køberen, der fremsætter tilbudet, som sælgeren så skal acceptere. Sidstnævnte situation optræder oftest i relation til sælgerens fremsættelsen af en opfordring til at gøre tilbud og hertil knyttes for sælgeren ingen aftaleretlig binding. Når aftalen er indgået er parterne forpligtet til at levere de angivne ydelser i henhold til de løfter, der er afgivet i forbindelse med aftalen. Det drejer sig normalt om en udveksling af varer og penge. Opfordring til at gøre tilbud En opfordring til at gøre et tilbud er ikke nogen viljeserklæring, der binder afgiveren eller modtageren af et aftaleretligt påbud eller løfte. En opfordring til at gøre tilbud medfører oftest efterfølgende et tilbud fra en køber til en sælger. Det bevirker, at sælgeren kan afslå tilbudet, hvis ikke han ønsker at indgå en aftale. Det er oftest interessant for sælgeren, hvis han i en avisannonce har reklameret for en vin, hvor hele partiet sælges den første af de 2 dage, hvor annoncen angiver, at vinen er på "tilbud". Det er praksis at opfatte sådanne trykte annoncer og tilbudsaviser som en opfordring til at gøre tilbud, og en køber kan derfor ikke forlange, at sælgeren skal skaffe nye varepartier hjem og sælge til den i annoncen angivne pris. Det vil oftest være forbundet med et tab for sælgeren, og det er han naturligvis ikke interesseret i. Tilbud Et tilbud er derimod bindende for afgiveren, når det kommer til modtagerens kundskab. Når der ikke er tale om opfordring til at gøre tilbud men reelle tilbud, har sælgeren ikke samme 1

2 muligheder for at afslå aftalen, idet sælgeren som afgiver af tilbudet er bundet af dets indhold, når det kommer til modtageren (forbrugerens) kundskab. Det betyder, at sælgeren, såfremt køberen accepterer tilbudet, er forpligtet at levere varen i den angivne stand til den i tilbudet angivne pris. Dette kan have økonomiske konsekvenser for en sælger, såfremt en pris er angivet forkert og sælgeren forpligtes at levere varen til en pris, der for eksempel er under indkøbspris. Aftalen kan dog erklæres ugyldig, hvis prisen er angivet ved en fejl, og at det må anses for sandsynligt, at kunden var opmærksom herpå ved aftalens indgåelse (altså var i ond tro). Hvis kunden ikke havde grund til at studse over den "lave" pris, så er han i god tro og virksomheden forpligtet til at levere. Praksis i den fysiske verden For web-shoppens vedkommende har man i lang tid i juridiske kredse diskuteret om en sådan butik er et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud. Fra retspraksis har man fra 1985 en afklaring på spørgsmålet i den fysiske verden, men den savnes stadig i den digitale. Afgørelsen fra Højesteret angik nogle forbrugeres ønske om at købe nogle fjernsyn, som var udstillet i et butiksvindue hos en radio/tv-forhandler. Fjernsynene var forsynet med et prisskilt, der angiv en for fjernsynene meget favorable pris. Forbrugerne ønskede selvsagt at erhverve fjernsynene til den angivne pris og fotograferede derfor butiksudstillingen gennem butikkens vindue og præsenterede billedet for butiksindehaveren, da butikken igen havde åbent. Butiksindehaveren forklarede, at der var tale om en fejl, og at han ikke ville sælge til den angivne pris. Sagen gik herefter sin gang og endte i Højesteret, der slog fast at en butik er forpligtet at levere til den pris, der angives på varer i et udstillingsvindue eller andet steds i butikken. Der er således tale om et tilbud, jf. aftalelovens 1, som binder butikken. Virksomheden skulle dog ikke levere fjernsynene til den fejlagtige pris, da Højesteret slog fast at fotograferingen indikerede, at forbrugerne var i ond tro (burde vide, at der var tale om en fejlangivelse), og dermed erklæredes aftalen ugyldig, jf. aftaleloven 32, stk. 1. Praksis i den digitale verden Der har været fremført mange forskellige holdninger til spørgsmålet og de fleste synes at hælde dertil, at en e-butik skal betragtes som et reelt tilbud, såfremt det er muligt at indgå aftalen online, dvs. fx. afgive en bestilling og foretage en online betaling med sit betalingskort. En afgørelse fra 2001 fra Forbrugerklagenævnet giver en forbruger medhold i, at en vare bestilt via et website skulle leveres til den angivne pris, selvom denne var langt under markedsværdien af den pågældende vare. Forbrugerklagenævnet anså på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen e-butikkens annoncering på Internet som et tilbud. De foreliggende oplysninger i sagen indeholder blandt andet en forklaring af ordreproceduren for handel på virksomhedens website samt et forbehold for trykfejl. Det fremgår blandt andet af sagsfremstillingen: "Det fremgår af indklagedes (e-butikken) leveringsbetingelser, at al bestilling foregår via Internet. Det er ikke muligt at afgive ordre til virksomheden ved henvendelse via telefon, fax eller henvendelse i indklagedes normale butik. Bestilling foregår ved at udfylde virksomhedens ordreformular, med alle relevante oplysninger. Virksomheden vil herefter fremsende en ordrebekræftelse via (eventuelt normal post ved store ordre). Ved ordre, der er betalt ad elektronisk vej, f.eks. Dankort, kreditkort, bankbetalinger, er ordren automatisk bekræftet. 2

3 Vedrørende priser er anført at alle priser inkl. 25 % moms, hvor intet andet nævnes, og der tages forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. " Klagenævnets afgørelse synes at følge Forbrugerombudsmandens holdning til spørgsmålet om opfordring til at gøre tilbud og tilbud. Forbrugerombudsmanden mener blandt andet udtrykt i en rapport fra oktober 2000 om de juridiske forhold i danske Internetbutikker, at en e-butik med en aftaleindgåelsesfunktion skal betragtes som et reelt tilbud. Den snævre fortolkning af, hvornår en web-shop er et tilbud bygger på, at man sætter lighedstegn mellem den digitale og den fysiske butik. I den fysiske butik er virksomheden også forpligtet af de priser der står på varerne i butikken, medmindre de er åbenlyst fejlagtige. Argumentet er særligt det, at e-butikken har en let og hurtig adgang til at ændre prisen, såfremt man skulle konstatere en fejl. Man har ikke samme adgang til at ændre i et allerede trykt varekatalog eller i en tilbudsavis. Betragter man en e-butik som et avanceret varekatalog er det rigtigt, at man kan ændre priserne hurtige end i fysiske varekataloger, og det taler for at web-shoppen er udtryk for reelle tilbud. Det der oftest glemmes i den argumentation er, at lige så hurtigt en pris kan ændres, lige så hurtigt kan en fejlagtig pris, der binder virksomheden, blive spredt i det globale net. Konsekvenser for web-shop'en Spredningen af priserne sker for eksempel via prissammenligningsdatabaser, hvor forbrugere kan sammenligne priser for den samme vare, der sælges hos flere forhandlere. Her placeres søgeresultaterne efter prisen og den billigste leverandør af et givent produkt placeres øverst og er derfor den foretrukne handelspartner for køberen. Har man angivet en fejlagtig og billigere pris, vil man blive placeret øverst og foretrukket af de besøgende på prissammenligningstjenesten. Nogle tjenester opererer ligesom nogle e-butikker globalt eller blot i Norden eller Europa, og det betyder at en fejlagtig pris kan spredes lynhurtigt. Hvis der er tale om et populært produkt til en meget lav pris, så kan forbrugeren ikke afvises at være i god tro om prisen. Der kunne jo være tale om et slagtilbud. Såfremt man antager, at prisen er udtryk for et tilbud, vil virksomheden således være forpligtet til at levere til alle kunderne. Selvom virksomheden retter fejlen hurtigt (fx. inden for en time) kan den sagtens have nået at modtage mellem 100 og 200 bestillinger af det pågældende produkt. Og hvis der er tale om en fejlangivelse, der ligger fx kr. under kostprisen, så løber denne fejltastning op i 1-2 mio. kr. for virksomheden, såfremt den forpligtes til at levere. Tidspunktet for aftalens indgåelse Da aftalelovens regler om tilbud og opfordring til at gøre tilbud er fravigelige - også i forbrugerkøb - betyder det, at virksomheden kan vælge om vareudbuddet på websitet er reelle tilbud eller opfordringer til at gøre tilbud. Et sådant valg kan dog have en afsætningsøkonomisk konsekvens for virksomheden ligesom forbrugeren skal have tydelig og klar information om vareudbuddets retlige status. De afsætningsøkonomiske fordele ved at betragte vareudbuddet som reelle tilbud ligger i at lade sig binde af aftalen i bestillingsøjeblikket, således at en menneskelig mellemkomst ikke forsinker virksomhedens meddelelse til forbrugeren om, hvorvidt virksomheden ønsker at indgå aftalen eller ej. Det er rart for forbrugeren at få en klar og hurtig tilbagemelding fra virksomheden, om forbrugeren har købt en vare eller ej. 3

4 Vareudbuddets retlige status implicerer ofte forbehold for prisfejl, udsolgte varer, force majeure mm. Sådanne forbehold betyder, at virksomheden ikke er bundet af aftalen, såfremt et af ovenstående forhold indtræder. Sådanne forbehold skal altid tydeligt og klart accepteres af forbrugeren, evt. ved en dialog-boks på websitet, der kræves "accepteret", før man få adgang til web-shoppen. I stedet for at tage forbehold for konkrete begivenheder og deres påvirkning af virksomhedens mulighed for at levere varen, kan virksomheden specificere hvornår aftalen er indgået. Dette er som nævnt lovligt, idet aftalelovens regler kan fraviges. Der er en sammenhæng mellem dels valget mellem at betragte vareudbuddet som reelle tilbud eller opfordringer til at gøre tilbud og så et eller flere forbehold placeret som en hybrid mellem de to aftaleretlige modpoler, dels den grad af service, der ligger i at kunne give forbrugeren en hurtig og klar tilbagemelding om, hvorvidt aftalen er indgået eller ej. Denne balancegang skal den enkelte virksomhed finde og den vil afhænge af virksomhedens tekniske systemer. Har en virksomhed integration mellem lagerstyring og web-butik vil en udsolgt varer automatisk fjernes fra websitet, og virksomheden vil således ikke kunne blive forpligtet til at levere en vare, der er udgået eller udsolgt fra lageret. En teknisk løsning, der overvåger prisudsving på produkterne, kunne ligeledes automatisk fjerne en vare fra web-butikken, såfremt prisen pludselig grundet systemfejl eller menneskelig mellemkomst skulle falde drastisk og derved kunne binde virksomheden til salg med tab. Det er dog ikke alle situationer, der omfattes af et forbehold, idet fx. forbehold for force majeure kræver opfyldelse af en række køberetlige grundsætninger før force majeure kan siges at indtræde. I sådanne situationer vil virksomheden kunne blive bundet af uhensigtsmæssig automatisk og webbaseret aftaleindgåelse. Den "sikreste" løsning er, at virksomheden selv definerer aftaleindgåelsestidspunktet som det tidspunktet, hvor ordren er blevet behandling af en medarbejder, der fysisk tager stilling til om virksomheden ønsker at blive bundet af aftalen. Så snart der er taget stilling til dette spørgsmål skal forbrugeren notificeres herom. Forbehold eller oplysninger om hvornår virksomheden betragter aftalen som indgået skal fremgår af den efterfølgende kommunikation med forbrugeren for fortsat at kunne gøres gældende. Det gælder for eksempel, når der udsendes en 12-besked i henhold til e- handelsloven 12, eller når der gives oplysninger i henhold til forbrugeraftaleloven 11a (en 11a-besked), jf. nedenfor. Disse to typer af meddelelser er ikke juridisk bindende meddelelser, men kan blive det, såfremt et væsentligt forbehold om udsolgte varer og fejlangivne priser ikke opretholdes og fremgår af disse meddelelser. Det samme gælder oplysninger om leveringstid for det konkrete produkt. Når en sådan oplyses i en 11a- eller 12-besked, indikerer dette, at virksomheden er indstillet på at levere det bestilte og derfor ikke på et senere tidspunkt kan træde ud af aftalen. Ordrebekræftelsen En ordrebekræftelse har som udgangspunkt ingen juridisk funktion. En aftaleindgåelse kræver et tilbud og et svar på tilbud (en accept). Når virksomheder udsender ordrebekræftelser er det oftest blot en service for at orientere kunden om, at aftalen er indgået. I nogle sammenhænge kan ordrebekræftelsen dog have en juridiske betydning, således at manglende afgivelse af ordrebekræftelsen i rette tid medføre sanktioner for virksomheden. For eksempel i henhold til Den Fælles Holdning og E-handelsfondens retningslinier for e- 4

5 mærket, hvorefter der hhv. bør og skal sendes en ordrebekræftelse eller ved angivelse eller udeladelse af bestemte oplysninger i en meddelelse. Det fremgår af Den Fælles Holdning, punkt 4, at virksomheden bør fremsende en ordrebekræftelse til kunden og i henhold til E-handelsfondens retningslinier punkt E.4 skal virksomheden uden ugrundet ophold fremsende en ordrebekræftelse til kunden. Sådanne ordrebekræftelser vil have en juridisk funktion, idet virksomheden ved ordrebekræftelsens afsendelse bindes endeligt af aftalen, såfremt den er udtryk for en accept. Hvis ikke vil virksomheden allerede være bundet af aftalen, jf. straks nedenfor. Ordrebekræftelsen har således enten karakter af en servicemeddelelse eller en accept af et tilbud. Disse to typer af ordrebekræftelser har ikke som udgangspunkt noget at gøre med 11a- og 12- beskeder. Ordrebekræftelsen som servicemeddelelse Såfremt der er tale om reelle tilbud på websitet, vil aftalen være indgået, allerede når kunden bestiller varen. Her har ordrebekræftelsen således ingen betydning rent aftaleindgåelsesmæssigt. Ordrebekræftelsen som accept af tilbud Betragtes websitet imidlertid som en opfordring til at gøre tilbud, kan ordrebekræftelsen være en juridisk bindende accept fra virksomheden til forbrugeren. En sådan skal afgives inden rimelig tid, såfremt der ikke er fastsat nogen svarfrist i tilbudet. Det betyder, at e- butikker, der er opfordring til at gøre tilbud, modtager tilbud fra forbrugeren, som virksomheden herefter kan vælge at acceptere eller afslå inden den fastsatte frist (hvilket forbrugeren jo sjældent fastsætter) og ellers inden rimelig tid (den legale acceptfrist i aftalelovens 3). Ordrebekræftelsen som automatisk bekræftelse på en bestilling I henhold til e-handelslovens 12 skal den erhvervsdrivende uden unødig forsinkelse fremsende en elektronisk bekræftelse på modtagelsen af en elektronisk ordre. Det vil i praksis sige den automatisk generede ordrebekræftelse, som kunden ofte modtager, kort efter han har afgivet sin bestilling på websitet. Der tages i lovens forarbejder eksplicit stilling til, at en såkaldt 12-besked ikke har nogen juridisk betydning for, hvornår en aftale er indgået. Dette skal dog, for ikke at forvirre forbrugeren, fremgå helt tydeligt af en, ligesom prisforbehold mm. skal fremgå af en, således at forbrugeren ikke foranlediges til at tro, at aftalen er endeligt indgået. Ordrebekræftelsen som forbrugeraftaleretligt element En meddelelse med en lang række oplysninger skal sendes til kunden snarest muligt efter aftalen om købet er indgået. Meddelelsen skal, jf. Forbrugeraftaleloven 11a, stk. 1 overbringes kunden læsbart og på et varigt medium, som kunden har adgang til. Det vil for e- butikken oftest være kundens adresse, som således skal registreres i forbindelse med handlen. Det er oftest et naturligt led i en købsproces at angive sin adresse til modtagelse af meddelelser fra virksomheder i relation til købet og evt. også, hvis forbrugeren siger udtrykkeligt ja tak til reklamemateriale via . Det fremgår af Forbrugeraftalelovens 11a, stk. 3, at de nævnte oplysninger skal gives snarest muligt efter aftalen er indgået. Ved køb af varer, der skal overgives til forbrugeren, skal oplysningerne meddeles senest ved overgivelsen. De oplysninger, der er tale om, defineres i 11, stk. 1, nr. 1-6, 11a, stk. 1 samt 12, stk. 2-3 og er følgende 1. den erhvervsdrivendes navn og adresse, 5

6 2. varens eller tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber, 3. prisen for varen eller tjenesteydelsen, inklusive moms og alle andre afgifter, 4. vilkår om betaling, levering eller anden opfyldelse af aftalen samt om en eventuel uopsigelighedsperiode, 5. eventuelle leveringsomkostninger, 6. eventuel fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, 7. en fysisk adresse, hvor forbrugeren kan henvende sig med eventuelle klager, 8. betingelserne for brug af foreliggende garantitilsagn og reparations- og vedligeholdelsesservice 9. tydelig oplysning om eventuel fortrydelsesret i medfør af denne lov, herunder om betingelserne for og fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten 10. Oplysninger om, at der ved fjernsalg af tjenesteydelser samt ved fjernsalg af varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov kun gælder fortrydelsesret indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når forbrugeren forinden har givet samtykke til, at den erhvervsdrivende kunne begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb. 11. Oplysninger om, at der ved aftale om køb af lyd- eller billedoptagelser eller edbprogrammer kun gælder fortrydelsesret, så længe forbrugeren ikke har brudt forseglingen. Disse oplysningers afgivelse og modtagelse hos forbrugeren via har i princippet ikke noget med en juridisk bindende ordrebekræftelse af gøre, forudsat at der gøres opmærksom på, at der ikke er tale om en ordrebekræftelse og såfremt forbehold bibeholdes i meddelelsen ( 11a-beskeden). Der vil dog hurtigt kunne tales om uklar aftaleindgåelsesproces, såfremt forbrugeren modtager en meget informativ som ikke forpligter virksomheden til at levere varen, men teoretisk er det muligt jf. forbrugeraftaleloven. Ordrebekræftelsen og e-mærket Af retningslinierne for e-mærket fremgår følgende af punkt E4.: Den erhvervsdrivende skal uden ugrundet ophold efter bestillingens modtagelse sende en ordrebekræftelse med elektronisk post. Denne bestemmelse betyder, at en ordrebekræftelse jf. E-handelsfondens retningslinier punkt E.4 skal sendes til forbrugeren uden ugrundet ophold. E-mærket afviger herved reglerne i loven, ved at stille yderligere betingelser, idet en ordrebekræftelse fremsendt senest ved varernes overbringelse til forbrugeren vil være i strid med E-handelsfondens retningslinier for e-mærket. Ordrebekræftelsens indhold For de tilfælde hvor en ordrebekræftelse indeholder de oplysninger som kræves efter E- handelsfondens retningslinier og forbrugeraftaleloven, vil den, såfremt forbrugerens bestilling betragtes som tilbud, være en aftaleretlig accept. Det skyldes alene ordrebekræftelsens indhold, idet det vil have en sådan karakter, at det ville være i strid med retlige grundprincipper om aftalen senere kunne tilbagekaldes af virksomheden, med henvisning til, at en ordrebekræftelse ikke er en juridisk bindende meddelelse. Virksomheden vil således skulle stille sig en række spørgsmål i relation til aftaleindgåelsen.! For det første skal der tages stilling til vareudbuddets retlig beskaffenhed, altså om det skal betragtes som opfordring til at gøre tilbud, reelt tilbud eller en hybrid med anvendelse af forbehold.! Afhængig af valget skal kommunikations-flowet med forbrugeren designes både indholdsmæssigt og teknisk. 6

7 Tekniske konsekvenser for web-shoppen Kravene til websitets shop-system bliver høje, når virksomheden tydeligt i sin kommunikation med forbrugerne gør opmærksom på, hvilken type information der er tale om. Det skal være klart for kunden, om virksomhedens website er et tilbud eller en opfordring til at gøre et tilbud og hvilke forbehold om nogen, der gælder for aftaleindgåelsen. De fleste shop-systemer i dag udsender ikke de tre typer af meddelelser til kunden, som er omtalt i denne artikel ovenfor. Det drejer sig om:! 12-besked (e-handelslovens 12 foreskriver at en meddelelse skal afsendes uden unødig forsinkelse og bekræfte modtagelsen af en ordre. Der vil ofte være tale om en automatisk genereret ).! accept (som svar på tilbud (jf. aftaleloven 1) fremsendt inden rimelig (betænknings)tid, jf. aftalelovens 3).! 11a-besked (oplysninger om varen, betingelser mm. jf. forbrugeraftaleloven 11a, stk. 1, fremsendt snarest muligt til kunden og senest ved varernes overbringelse til forbrugeren, jf. 11a, stk. 3). Oftest udsendes kun en besked, og det er den, der udsendes automatisk. Det sker som en indbygget funktion i den shop-løsning som e-butikken bygger på. Nogle virksomheder sender først en besked til kunden (accept indeholdende en 11a-besked), når menneskelig stillingtagen til ordren er foretaget. Nogle virksomheder adviserer kunden, når varen afsendes. Virksomheden skal som nævnte designe sit kommunikations-flow med forbrugeren afhængig af svaret på spørgsmålet om vareudbuddets retlige karakter. I det følgende præsenteres to situationer, nemlig de to aftaleretlige udgangspunkter: 1. Virksomhedens forpligtes af de priser, der fremgår af websitet (tilbud) 2. Virksomheden forpligtes efter menneskelig behandling af ordren (opfordring til at gøre tilbud) Ad1) Virksomheden bindes af aftalen, når bestillingen er gennemført Når virksomheden har valgt at betragte sit vareudbud som reelle tilbud, vil virksomheden blive forpligtet til at levere, når bestillingen fra forbrugeren modtages i systemet. Når det er tilfældet skal websitet og aftaleindgåelsesfunktionen indrettes på følgende måde: 1. Der skal ikke tages forbehold eller angives særlige forhold i relation til aftaleindgåelsestidspunktet. Det kan dog være en god ide at skrive at bestillingen er bindende eller evt. hvordan afbestilling kan foretages og inden for hvilken tidsfrist. 2. Der skal udsendes en 12-besked efter modtagelsen af bestillingen. Denne besked bør samtidig indeholde en ordrebekræftelse (som servicemeddelelse) samt 11a oplysningerne. 3. Løsningen vil berettige til at få e-mærket 4. Indeholdes 11a oplysningerne ikke i 12-beskeden berettiger løsningen ikke til e- mærket. Ad2) Virksomheden bindes af aftalen, når den er menneskeligt godkendt Dette valg bygger på at ordre opsamles og behandles manuelt således, at en fysisk person i virksomheden tager stilling til om varen kan leveres til den angivne pris. Dette valg bygger på, at virksomheden angiver på websitet, at vareudbuddet betragtes som opfordring til at gøre tilbud. Websitet og aftaleindgåelsesfunktionen skal indrettes på følgende måde: 7

8 1. Der skal tydeligt på websitet angives, at vareudbuddet er opfordringer til at gøre tilbud og at virksomheden forbeholder sig retten til at afvise enhver bestilling, som virksomheden ikke ønsker at imødekomme. 2. Der skal ved modtagelsen af bestillingen udsendes en 12-besked, hvor det tydeligt angives at aftalen ikke er indgået, før virksomheden har foretaget en fysisk behandling af ordren. 3. Der skal efter menneskelig behandling af bestillingen sendes en ordrebekræftelse (accept af aftalen) til forbrugeren. 4. Ønskes e-mærket skal denne ordrebekræftelse (accept) sendes straks efter menneskelig behandling og indeholde 11a oplysningerne. 5. Ønskes ikke e-mærket kan man nøjes med at sende en ordrebekræftelse (accept) og så senest ved overbringelsen af varerne (fx. i forbindelse med en forsendelsesadvis) sende en 11a-besked. Den bedste praktiske løsning Valget af den bedste praktiske løsning afhænger af særligt to faktorer:! Virksomhedens tekniske løsning og net-butikssystem. Web-butikker med integration til ERP-systemet i virksomheden og lagerstyringssystemet vil kunne håndtere mange bestillinger automatisk og vil kunne fjerne udsolgte varer fra webbutikken. Prisfejl og andre uhensigtsmæssigheder vil det være svært at gardere sig mod, hvor et tydeligt forbehold af den karakter kunne være løsningen.! Virksomhedens LRM (Legal Risk Management) - forholdet mellem risikoen ved at lade sig binde af enhver bestilling, der indløber i systemet holdt op i mod fordelen ved at kunne yde en hurtig og informativ service overfor forbrugeren (de afsætningsøkonomiske faktorer). Denne vurdering er et konkret strategisk valg, der skal tages i den enkelte virksomhed. Valget bør tages under hensyntagen til virksomhedens tekniske systemer, antallet af kunder og transaktioner samt virksomhedens risikoaversion. 8

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle aftaler, 23. marts 2004 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Funktionel ækvivalens og

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog. Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.dk HANDELSBETINGELSER INSTRULOG A/S Dette dokument beskriver handelsbetingelser

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere Vilkår og Betingelser For Forbrugere 1 ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER ZENTIMENT VILKÅR OG BETINGELSER Læs venligst afsnittet om vores Vilkår og Betingelser før du handler i zentiment shop. Ved at bruge og handle på vores hjemmeside, accepterer du de

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0012 Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

8. september 2015. Kasper Juul. IKKE under konkurs (Webshop www.shinylegs.dk og stort varelager mm.)

8. september 2015. Kasper Juul. IKKE under konkurs (Webshop www.shinylegs.dk og stort varelager mm.) 8. september 2015 Kasper Juul IKKE under konkurs (Webshop www.shinylegs.dk og stort varelager mm.) Eftersyn: 30. juli 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Frydenborgvej 27E, Hillerød Budfrist: 31. juli 2015

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager)

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) 16. september 2015 Online Group Aps IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) Eftersyn: 22. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Langebjergvænget 19E st.tv., 4000 Roskilde.

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere