Forbrugeraftaler og e-butikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugeraftaler og e-butikker"

Transkript

1 Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes på området for elektronisk aftaleindgåelse med forbrugere via world wide web. Introduktion Når man sælger varer via world wide web sker dette ofte via en e-butik, der bygger på en mere eller mindre rafineret IT-løsning. Nogle shop-systemer til Internet er meget avancerede og indeholder CRM-modul og integration til ERP-systemer, mens andre blot muliggør visning af få vare og bestilling heraf via . Det er muligt at leje sig ind i butikscentre på Internet, hvor man betaler forud per måned eller år for at benytte en teknisk infrastruktur til driften af en e-butik. Denne tekniske platform indeholder mulighed for at præsentere varer på "hylderne", tage betaling for varerne samt administrere ordrer etc. via et "backend-system", hvor man kan se indkomne bestillinger. Sådanne løsninger er relativt billige og gør det let at starte en web-shop. Butiksindehaverens opgave er at sørge for logistikken og back-office opgaver, mens teknikken i webshoppen drives og vedligeholdes af udbyderen. Aftaleindgåelsen En aftale om at købe en vare eller tjenesteydelse indgås juridisk, ved at den ene part fremsætter et tilbud som den anden part så accepterer inden for fristen. Det er normalt sælgeren, der fremsætter tilbudet, som køberen så accepterer, og derved indgås en juridisk forpligtende aftale. Det kan også være køberen, der fremsætter tilbudet, som sælgeren så skal acceptere. Sidstnævnte situation optræder oftest i relation til sælgerens fremsættelsen af en opfordring til at gøre tilbud og hertil knyttes for sælgeren ingen aftaleretlig binding. Når aftalen er indgået er parterne forpligtet til at levere de angivne ydelser i henhold til de løfter, der er afgivet i forbindelse med aftalen. Det drejer sig normalt om en udveksling af varer og penge. Opfordring til at gøre tilbud En opfordring til at gøre et tilbud er ikke nogen viljeserklæring, der binder afgiveren eller modtageren af et aftaleretligt påbud eller løfte. En opfordring til at gøre tilbud medfører oftest efterfølgende et tilbud fra en køber til en sælger. Det bevirker, at sælgeren kan afslå tilbudet, hvis ikke han ønsker at indgå en aftale. Det er oftest interessant for sælgeren, hvis han i en avisannonce har reklameret for en vin, hvor hele partiet sælges den første af de 2 dage, hvor annoncen angiver, at vinen er på "tilbud". Det er praksis at opfatte sådanne trykte annoncer og tilbudsaviser som en opfordring til at gøre tilbud, og en køber kan derfor ikke forlange, at sælgeren skal skaffe nye varepartier hjem og sælge til den i annoncen angivne pris. Det vil oftest være forbundet med et tab for sælgeren, og det er han naturligvis ikke interesseret i. Tilbud Et tilbud er derimod bindende for afgiveren, når det kommer til modtagerens kundskab. Når der ikke er tale om opfordring til at gøre tilbud men reelle tilbud, har sælgeren ikke samme 1

2 muligheder for at afslå aftalen, idet sælgeren som afgiver af tilbudet er bundet af dets indhold, når det kommer til modtageren (forbrugerens) kundskab. Det betyder, at sælgeren, såfremt køberen accepterer tilbudet, er forpligtet at levere varen i den angivne stand til den i tilbudet angivne pris. Dette kan have økonomiske konsekvenser for en sælger, såfremt en pris er angivet forkert og sælgeren forpligtes at levere varen til en pris, der for eksempel er under indkøbspris. Aftalen kan dog erklæres ugyldig, hvis prisen er angivet ved en fejl, og at det må anses for sandsynligt, at kunden var opmærksom herpå ved aftalens indgåelse (altså var i ond tro). Hvis kunden ikke havde grund til at studse over den "lave" pris, så er han i god tro og virksomheden forpligtet til at levere. Praksis i den fysiske verden For web-shoppens vedkommende har man i lang tid i juridiske kredse diskuteret om en sådan butik er et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud. Fra retspraksis har man fra 1985 en afklaring på spørgsmålet i den fysiske verden, men den savnes stadig i den digitale. Afgørelsen fra Højesteret angik nogle forbrugeres ønske om at købe nogle fjernsyn, som var udstillet i et butiksvindue hos en radio/tv-forhandler. Fjernsynene var forsynet med et prisskilt, der angiv en for fjernsynene meget favorable pris. Forbrugerne ønskede selvsagt at erhverve fjernsynene til den angivne pris og fotograferede derfor butiksudstillingen gennem butikkens vindue og præsenterede billedet for butiksindehaveren, da butikken igen havde åbent. Butiksindehaveren forklarede, at der var tale om en fejl, og at han ikke ville sælge til den angivne pris. Sagen gik herefter sin gang og endte i Højesteret, der slog fast at en butik er forpligtet at levere til den pris, der angives på varer i et udstillingsvindue eller andet steds i butikken. Der er således tale om et tilbud, jf. aftalelovens 1, som binder butikken. Virksomheden skulle dog ikke levere fjernsynene til den fejlagtige pris, da Højesteret slog fast at fotograferingen indikerede, at forbrugerne var i ond tro (burde vide, at der var tale om en fejlangivelse), og dermed erklæredes aftalen ugyldig, jf. aftaleloven 32, stk. 1. Praksis i den digitale verden Der har været fremført mange forskellige holdninger til spørgsmålet og de fleste synes at hælde dertil, at en e-butik skal betragtes som et reelt tilbud, såfremt det er muligt at indgå aftalen online, dvs. fx. afgive en bestilling og foretage en online betaling med sit betalingskort. En afgørelse fra 2001 fra Forbrugerklagenævnet giver en forbruger medhold i, at en vare bestilt via et website skulle leveres til den angivne pris, selvom denne var langt under markedsværdien af den pågældende vare. Forbrugerklagenævnet anså på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen e-butikkens annoncering på Internet som et tilbud. De foreliggende oplysninger i sagen indeholder blandt andet en forklaring af ordreproceduren for handel på virksomhedens website samt et forbehold for trykfejl. Det fremgår blandt andet af sagsfremstillingen: "Det fremgår af indklagedes (e-butikken) leveringsbetingelser, at al bestilling foregår via Internet. Det er ikke muligt at afgive ordre til virksomheden ved henvendelse via telefon, fax eller henvendelse i indklagedes normale butik. Bestilling foregår ved at udfylde virksomhedens ordreformular, med alle relevante oplysninger. Virksomheden vil herefter fremsende en ordrebekræftelse via (eventuelt normal post ved store ordre). Ved ordre, der er betalt ad elektronisk vej, f.eks. Dankort, kreditkort, bankbetalinger, er ordren automatisk bekræftet. 2

3 Vedrørende priser er anført at alle priser inkl. 25 % moms, hvor intet andet nævnes, og der tages forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. " Klagenævnets afgørelse synes at følge Forbrugerombudsmandens holdning til spørgsmålet om opfordring til at gøre tilbud og tilbud. Forbrugerombudsmanden mener blandt andet udtrykt i en rapport fra oktober 2000 om de juridiske forhold i danske Internetbutikker, at en e-butik med en aftaleindgåelsesfunktion skal betragtes som et reelt tilbud. Den snævre fortolkning af, hvornår en web-shop er et tilbud bygger på, at man sætter lighedstegn mellem den digitale og den fysiske butik. I den fysiske butik er virksomheden også forpligtet af de priser der står på varerne i butikken, medmindre de er åbenlyst fejlagtige. Argumentet er særligt det, at e-butikken har en let og hurtig adgang til at ændre prisen, såfremt man skulle konstatere en fejl. Man har ikke samme adgang til at ændre i et allerede trykt varekatalog eller i en tilbudsavis. Betragter man en e-butik som et avanceret varekatalog er det rigtigt, at man kan ændre priserne hurtige end i fysiske varekataloger, og det taler for at web-shoppen er udtryk for reelle tilbud. Det der oftest glemmes i den argumentation er, at lige så hurtigt en pris kan ændres, lige så hurtigt kan en fejlagtig pris, der binder virksomheden, blive spredt i det globale net. Konsekvenser for web-shop'en Spredningen af priserne sker for eksempel via prissammenligningsdatabaser, hvor forbrugere kan sammenligne priser for den samme vare, der sælges hos flere forhandlere. Her placeres søgeresultaterne efter prisen og den billigste leverandør af et givent produkt placeres øverst og er derfor den foretrukne handelspartner for køberen. Har man angivet en fejlagtig og billigere pris, vil man blive placeret øverst og foretrukket af de besøgende på prissammenligningstjenesten. Nogle tjenester opererer ligesom nogle e-butikker globalt eller blot i Norden eller Europa, og det betyder at en fejlagtig pris kan spredes lynhurtigt. Hvis der er tale om et populært produkt til en meget lav pris, så kan forbrugeren ikke afvises at være i god tro om prisen. Der kunne jo være tale om et slagtilbud. Såfremt man antager, at prisen er udtryk for et tilbud, vil virksomheden således være forpligtet til at levere til alle kunderne. Selvom virksomheden retter fejlen hurtigt (fx. inden for en time) kan den sagtens have nået at modtage mellem 100 og 200 bestillinger af det pågældende produkt. Og hvis der er tale om en fejlangivelse, der ligger fx kr. under kostprisen, så løber denne fejltastning op i 1-2 mio. kr. for virksomheden, såfremt den forpligtes til at levere. Tidspunktet for aftalens indgåelse Da aftalelovens regler om tilbud og opfordring til at gøre tilbud er fravigelige - også i forbrugerkøb - betyder det, at virksomheden kan vælge om vareudbuddet på websitet er reelle tilbud eller opfordringer til at gøre tilbud. Et sådant valg kan dog have en afsætningsøkonomisk konsekvens for virksomheden ligesom forbrugeren skal have tydelig og klar information om vareudbuddets retlige status. De afsætningsøkonomiske fordele ved at betragte vareudbuddet som reelle tilbud ligger i at lade sig binde af aftalen i bestillingsøjeblikket, således at en menneskelig mellemkomst ikke forsinker virksomhedens meddelelse til forbrugeren om, hvorvidt virksomheden ønsker at indgå aftalen eller ej. Det er rart for forbrugeren at få en klar og hurtig tilbagemelding fra virksomheden, om forbrugeren har købt en vare eller ej. 3

4 Vareudbuddets retlige status implicerer ofte forbehold for prisfejl, udsolgte varer, force majeure mm. Sådanne forbehold betyder, at virksomheden ikke er bundet af aftalen, såfremt et af ovenstående forhold indtræder. Sådanne forbehold skal altid tydeligt og klart accepteres af forbrugeren, evt. ved en dialog-boks på websitet, der kræves "accepteret", før man få adgang til web-shoppen. I stedet for at tage forbehold for konkrete begivenheder og deres påvirkning af virksomhedens mulighed for at levere varen, kan virksomheden specificere hvornår aftalen er indgået. Dette er som nævnt lovligt, idet aftalelovens regler kan fraviges. Der er en sammenhæng mellem dels valget mellem at betragte vareudbuddet som reelle tilbud eller opfordringer til at gøre tilbud og så et eller flere forbehold placeret som en hybrid mellem de to aftaleretlige modpoler, dels den grad af service, der ligger i at kunne give forbrugeren en hurtig og klar tilbagemelding om, hvorvidt aftalen er indgået eller ej. Denne balancegang skal den enkelte virksomhed finde og den vil afhænge af virksomhedens tekniske systemer. Har en virksomhed integration mellem lagerstyring og web-butik vil en udsolgt varer automatisk fjernes fra websitet, og virksomheden vil således ikke kunne blive forpligtet til at levere en vare, der er udgået eller udsolgt fra lageret. En teknisk løsning, der overvåger prisudsving på produkterne, kunne ligeledes automatisk fjerne en vare fra web-butikken, såfremt prisen pludselig grundet systemfejl eller menneskelig mellemkomst skulle falde drastisk og derved kunne binde virksomheden til salg med tab. Det er dog ikke alle situationer, der omfattes af et forbehold, idet fx. forbehold for force majeure kræver opfyldelse af en række køberetlige grundsætninger før force majeure kan siges at indtræde. I sådanne situationer vil virksomheden kunne blive bundet af uhensigtsmæssig automatisk og webbaseret aftaleindgåelse. Den "sikreste" løsning er, at virksomheden selv definerer aftaleindgåelsestidspunktet som det tidspunktet, hvor ordren er blevet behandling af en medarbejder, der fysisk tager stilling til om virksomheden ønsker at blive bundet af aftalen. Så snart der er taget stilling til dette spørgsmål skal forbrugeren notificeres herom. Forbehold eller oplysninger om hvornår virksomheden betragter aftalen som indgået skal fremgår af den efterfølgende kommunikation med forbrugeren for fortsat at kunne gøres gældende. Det gælder for eksempel, når der udsendes en 12-besked i henhold til e- handelsloven 12, eller når der gives oplysninger i henhold til forbrugeraftaleloven 11a (en 11a-besked), jf. nedenfor. Disse to typer af meddelelser er ikke juridisk bindende meddelelser, men kan blive det, såfremt et væsentligt forbehold om udsolgte varer og fejlangivne priser ikke opretholdes og fremgår af disse meddelelser. Det samme gælder oplysninger om leveringstid for det konkrete produkt. Når en sådan oplyses i en 11a- eller 12-besked, indikerer dette, at virksomheden er indstillet på at levere det bestilte og derfor ikke på et senere tidspunkt kan træde ud af aftalen. Ordrebekræftelsen En ordrebekræftelse har som udgangspunkt ingen juridisk funktion. En aftaleindgåelse kræver et tilbud og et svar på tilbud (en accept). Når virksomheder udsender ordrebekræftelser er det oftest blot en service for at orientere kunden om, at aftalen er indgået. I nogle sammenhænge kan ordrebekræftelsen dog have en juridiske betydning, således at manglende afgivelse af ordrebekræftelsen i rette tid medføre sanktioner for virksomheden. For eksempel i henhold til Den Fælles Holdning og E-handelsfondens retningslinier for e- 4

5 mærket, hvorefter der hhv. bør og skal sendes en ordrebekræftelse eller ved angivelse eller udeladelse af bestemte oplysninger i en meddelelse. Det fremgår af Den Fælles Holdning, punkt 4, at virksomheden bør fremsende en ordrebekræftelse til kunden og i henhold til E-handelsfondens retningslinier punkt E.4 skal virksomheden uden ugrundet ophold fremsende en ordrebekræftelse til kunden. Sådanne ordrebekræftelser vil have en juridisk funktion, idet virksomheden ved ordrebekræftelsens afsendelse bindes endeligt af aftalen, såfremt den er udtryk for en accept. Hvis ikke vil virksomheden allerede være bundet af aftalen, jf. straks nedenfor. Ordrebekræftelsen har således enten karakter af en servicemeddelelse eller en accept af et tilbud. Disse to typer af ordrebekræftelser har ikke som udgangspunkt noget at gøre med 11a- og 12- beskeder. Ordrebekræftelsen som servicemeddelelse Såfremt der er tale om reelle tilbud på websitet, vil aftalen være indgået, allerede når kunden bestiller varen. Her har ordrebekræftelsen således ingen betydning rent aftaleindgåelsesmæssigt. Ordrebekræftelsen som accept af tilbud Betragtes websitet imidlertid som en opfordring til at gøre tilbud, kan ordrebekræftelsen være en juridisk bindende accept fra virksomheden til forbrugeren. En sådan skal afgives inden rimelig tid, såfremt der ikke er fastsat nogen svarfrist i tilbudet. Det betyder, at e- butikker, der er opfordring til at gøre tilbud, modtager tilbud fra forbrugeren, som virksomheden herefter kan vælge at acceptere eller afslå inden den fastsatte frist (hvilket forbrugeren jo sjældent fastsætter) og ellers inden rimelig tid (den legale acceptfrist i aftalelovens 3). Ordrebekræftelsen som automatisk bekræftelse på en bestilling I henhold til e-handelslovens 12 skal den erhvervsdrivende uden unødig forsinkelse fremsende en elektronisk bekræftelse på modtagelsen af en elektronisk ordre. Det vil i praksis sige den automatisk generede ordrebekræftelse, som kunden ofte modtager, kort efter han har afgivet sin bestilling på websitet. Der tages i lovens forarbejder eksplicit stilling til, at en såkaldt 12-besked ikke har nogen juridisk betydning for, hvornår en aftale er indgået. Dette skal dog, for ikke at forvirre forbrugeren, fremgå helt tydeligt af en, ligesom prisforbehold mm. skal fremgå af en, således at forbrugeren ikke foranlediges til at tro, at aftalen er endeligt indgået. Ordrebekræftelsen som forbrugeraftaleretligt element En meddelelse med en lang række oplysninger skal sendes til kunden snarest muligt efter aftalen om købet er indgået. Meddelelsen skal, jf. Forbrugeraftaleloven 11a, stk. 1 overbringes kunden læsbart og på et varigt medium, som kunden har adgang til. Det vil for e- butikken oftest være kundens adresse, som således skal registreres i forbindelse med handlen. Det er oftest et naturligt led i en købsproces at angive sin adresse til modtagelse af meddelelser fra virksomheder i relation til købet og evt. også, hvis forbrugeren siger udtrykkeligt ja tak til reklamemateriale via . Det fremgår af Forbrugeraftalelovens 11a, stk. 3, at de nævnte oplysninger skal gives snarest muligt efter aftalen er indgået. Ved køb af varer, der skal overgives til forbrugeren, skal oplysningerne meddeles senest ved overgivelsen. De oplysninger, der er tale om, defineres i 11, stk. 1, nr. 1-6, 11a, stk. 1 samt 12, stk. 2-3 og er følgende 1. den erhvervsdrivendes navn og adresse, 5

6 2. varens eller tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber, 3. prisen for varen eller tjenesteydelsen, inklusive moms og alle andre afgifter, 4. vilkår om betaling, levering eller anden opfyldelse af aftalen samt om en eventuel uopsigelighedsperiode, 5. eventuelle leveringsomkostninger, 6. eventuel fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, 7. en fysisk adresse, hvor forbrugeren kan henvende sig med eventuelle klager, 8. betingelserne for brug af foreliggende garantitilsagn og reparations- og vedligeholdelsesservice 9. tydelig oplysning om eventuel fortrydelsesret i medfør af denne lov, herunder om betingelserne for og fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten 10. Oplysninger om, at der ved fjernsalg af tjenesteydelser samt ved fjernsalg af varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov kun gælder fortrydelsesret indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når forbrugeren forinden har givet samtykke til, at den erhvervsdrivende kunne begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb. 11. Oplysninger om, at der ved aftale om køb af lyd- eller billedoptagelser eller edbprogrammer kun gælder fortrydelsesret, så længe forbrugeren ikke har brudt forseglingen. Disse oplysningers afgivelse og modtagelse hos forbrugeren via har i princippet ikke noget med en juridisk bindende ordrebekræftelse af gøre, forudsat at der gøres opmærksom på, at der ikke er tale om en ordrebekræftelse og såfremt forbehold bibeholdes i meddelelsen ( 11a-beskeden). Der vil dog hurtigt kunne tales om uklar aftaleindgåelsesproces, såfremt forbrugeren modtager en meget informativ som ikke forpligter virksomheden til at levere varen, men teoretisk er det muligt jf. forbrugeraftaleloven. Ordrebekræftelsen og e-mærket Af retningslinierne for e-mærket fremgår følgende af punkt E4.: Den erhvervsdrivende skal uden ugrundet ophold efter bestillingens modtagelse sende en ordrebekræftelse med elektronisk post. Denne bestemmelse betyder, at en ordrebekræftelse jf. E-handelsfondens retningslinier punkt E.4 skal sendes til forbrugeren uden ugrundet ophold. E-mærket afviger herved reglerne i loven, ved at stille yderligere betingelser, idet en ordrebekræftelse fremsendt senest ved varernes overbringelse til forbrugeren vil være i strid med E-handelsfondens retningslinier for e-mærket. Ordrebekræftelsens indhold For de tilfælde hvor en ordrebekræftelse indeholder de oplysninger som kræves efter E- handelsfondens retningslinier og forbrugeraftaleloven, vil den, såfremt forbrugerens bestilling betragtes som tilbud, være en aftaleretlig accept. Det skyldes alene ordrebekræftelsens indhold, idet det vil have en sådan karakter, at det ville være i strid med retlige grundprincipper om aftalen senere kunne tilbagekaldes af virksomheden, med henvisning til, at en ordrebekræftelse ikke er en juridisk bindende meddelelse. Virksomheden vil således skulle stille sig en række spørgsmål i relation til aftaleindgåelsen.! For det første skal der tages stilling til vareudbuddets retlig beskaffenhed, altså om det skal betragtes som opfordring til at gøre tilbud, reelt tilbud eller en hybrid med anvendelse af forbehold.! Afhængig af valget skal kommunikations-flowet med forbrugeren designes både indholdsmæssigt og teknisk. 6

7 Tekniske konsekvenser for web-shoppen Kravene til websitets shop-system bliver høje, når virksomheden tydeligt i sin kommunikation med forbrugerne gør opmærksom på, hvilken type information der er tale om. Det skal være klart for kunden, om virksomhedens website er et tilbud eller en opfordring til at gøre et tilbud og hvilke forbehold om nogen, der gælder for aftaleindgåelsen. De fleste shop-systemer i dag udsender ikke de tre typer af meddelelser til kunden, som er omtalt i denne artikel ovenfor. Det drejer sig om:! 12-besked (e-handelslovens 12 foreskriver at en meddelelse skal afsendes uden unødig forsinkelse og bekræfte modtagelsen af en ordre. Der vil ofte være tale om en automatisk genereret ).! accept (som svar på tilbud (jf. aftaleloven 1) fremsendt inden rimelig (betænknings)tid, jf. aftalelovens 3).! 11a-besked (oplysninger om varen, betingelser mm. jf. forbrugeraftaleloven 11a, stk. 1, fremsendt snarest muligt til kunden og senest ved varernes overbringelse til forbrugeren, jf. 11a, stk. 3). Oftest udsendes kun en besked, og det er den, der udsendes automatisk. Det sker som en indbygget funktion i den shop-løsning som e-butikken bygger på. Nogle virksomheder sender først en besked til kunden (accept indeholdende en 11a-besked), når menneskelig stillingtagen til ordren er foretaget. Nogle virksomheder adviserer kunden, når varen afsendes. Virksomheden skal som nævnte designe sit kommunikations-flow med forbrugeren afhængig af svaret på spørgsmålet om vareudbuddets retlige karakter. I det følgende præsenteres to situationer, nemlig de to aftaleretlige udgangspunkter: 1. Virksomhedens forpligtes af de priser, der fremgår af websitet (tilbud) 2. Virksomheden forpligtes efter menneskelig behandling af ordren (opfordring til at gøre tilbud) Ad1) Virksomheden bindes af aftalen, når bestillingen er gennemført Når virksomheden har valgt at betragte sit vareudbud som reelle tilbud, vil virksomheden blive forpligtet til at levere, når bestillingen fra forbrugeren modtages i systemet. Når det er tilfældet skal websitet og aftaleindgåelsesfunktionen indrettes på følgende måde: 1. Der skal ikke tages forbehold eller angives særlige forhold i relation til aftaleindgåelsestidspunktet. Det kan dog være en god ide at skrive at bestillingen er bindende eller evt. hvordan afbestilling kan foretages og inden for hvilken tidsfrist. 2. Der skal udsendes en 12-besked efter modtagelsen af bestillingen. Denne besked bør samtidig indeholde en ordrebekræftelse (som servicemeddelelse) samt 11a oplysningerne. 3. Løsningen vil berettige til at få e-mærket 4. Indeholdes 11a oplysningerne ikke i 12-beskeden berettiger løsningen ikke til e- mærket. Ad2) Virksomheden bindes af aftalen, når den er menneskeligt godkendt Dette valg bygger på at ordre opsamles og behandles manuelt således, at en fysisk person i virksomheden tager stilling til om varen kan leveres til den angivne pris. Dette valg bygger på, at virksomheden angiver på websitet, at vareudbuddet betragtes som opfordring til at gøre tilbud. Websitet og aftaleindgåelsesfunktionen skal indrettes på følgende måde: 7

8 1. Der skal tydeligt på websitet angives, at vareudbuddet er opfordringer til at gøre tilbud og at virksomheden forbeholder sig retten til at afvise enhver bestilling, som virksomheden ikke ønsker at imødekomme. 2. Der skal ved modtagelsen af bestillingen udsendes en 12-besked, hvor det tydeligt angives at aftalen ikke er indgået, før virksomheden har foretaget en fysisk behandling af ordren. 3. Der skal efter menneskelig behandling af bestillingen sendes en ordrebekræftelse (accept af aftalen) til forbrugeren. 4. Ønskes e-mærket skal denne ordrebekræftelse (accept) sendes straks efter menneskelig behandling og indeholde 11a oplysningerne. 5. Ønskes ikke e-mærket kan man nøjes med at sende en ordrebekræftelse (accept) og så senest ved overbringelsen af varerne (fx. i forbindelse med en forsendelsesadvis) sende en 11a-besked. Den bedste praktiske løsning Valget af den bedste praktiske løsning afhænger af særligt to faktorer:! Virksomhedens tekniske løsning og net-butikssystem. Web-butikker med integration til ERP-systemet i virksomheden og lagerstyringssystemet vil kunne håndtere mange bestillinger automatisk og vil kunne fjerne udsolgte varer fra webbutikken. Prisfejl og andre uhensigtsmæssigheder vil det være svært at gardere sig mod, hvor et tydeligt forbehold af den karakter kunne være løsningen.! Virksomhedens LRM (Legal Risk Management) - forholdet mellem risikoen ved at lade sig binde af enhver bestilling, der indløber i systemet holdt op i mod fordelen ved at kunne yde en hurtig og informativ service overfor forbrugeren (de afsætningsøkonomiske faktorer). Denne vurdering er et konkret strategisk valg, der skal tages i den enkelte virksomhed. Valget bør tages under hensyntagen til virksomhedens tekniske systemer, antallet af kunder og transaktioner samt virksomhedens risikoaversion. 8

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie i Danmark December 2004 Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie Indledning Denne vejledning har til formål at oplyse

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: Pakkehotel Att.: Flipsu.dk hej@flipsu.dk Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Elektronisk aftaleindgåelse

Elektronisk aftaleindgåelse Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle Aftaler, 30 September 2003 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning DL 5-1-1 Papiret rolle

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN v/camilla Markfoged Plutonvej 70 9210 Aalborg SØ CVR: 37996394 kontakt@bygug.dk Vi betræber os på, at besvare henvendelser indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

E-handelsfondens mærkningsordning

E-handelsfondens mærkningsordning E-handelsfondens mærkningsordning Jan Trzaskowski, vonhaller.dk FDIH den 13. december 2000 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Teknikneutralitet Gamle problemstillinger - ny relevans

Læs mere

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Justitsministeriet, Civilafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til formueretskontoret@jm.dk og hll@jm.dk 20.08.2013 Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Sportendirect Handelsbetingelser

Sportendirect Handelsbetingelser Handelsvilkår Sportendirect Handelsbetingelser Gyldig fra 01/05 2014 1. Om Sportigandirect.dk 2. Handel på Sportigandireck.dk webshop 3. Levering 4. Reklamation 5. Fortrydelsesret 6. Sportigan dataregistrering

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse 2005

E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse 2005 E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse 2005 Seminar 14. september 2005 Materiale til seminaret Lovlighedsundersøgelse udarbejdet af e-handelsfonden juli 2005 1 E-handelsfondens lovlighedsundersøgelse

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Handelsbetingelser for MercoPrintWeb

Handelsbetingelser for MercoPrintWeb Handelsbetingelser for MercoPrintWeb Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra MercoPrint A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017)

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Generelle oplysninger Andreas Hardrup Amager Strandvej 222, 1, Dør 2 2300 København S 4046 7046 auniqueclothingclothes@gmail.com Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Betaling Visa Dankort Levering

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren.

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren. Efter Salget 0 Indhold Indhold... 1 Ordrebekræftelse... 2 Levering... 2 Levering skal ske som lovet og senest inden for 30 dage... 2 Forsinkelse giver kunden ret til at hæve købet... 3 Væsentlig forsinkelse

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden.

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENEREL INFORMATION Salg fra denne hjemmeside www.siemens.dk/hearing sker af Siemens Høreapparater A/S ( Siemens ), Borupvang 9, 2750 Ballerup, CVR-nr. 20041587 med denne email-adresse:

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle aftaler, 23. marts 2004 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Funktionel ækvivalens og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016)

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) Baggrund LEDdirekte.dk er Encepa A/S s webshop for private og erhverv. Encepa A/S er en virksomhed, der er specialist i LED-lyskilder og lamper. Vi hjælper virksomheder

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere