Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet"

Transkript

1 Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

2 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld gennemsigtighed på pasningsområdet, så forældre frit kan vælge vuggestue, børnehave eller dagpleje efter behov. Vi vil gøre op med den centralistiske pladsanvisning og gøre det lettere at oprette private institutioner og pasningsordninger. Kommunerne skal forpligtiges til at stille informationer om alle institutioner og dagplejere i kommunen til rådighed for borgerne på en overskuelig måde, og alle pasningsordninger og institutioner skal oplyse om pædagogik og relevante nøgletal for borgerne, så det bliver let at sammenligne og træffe valg på et oplyst grundlag. Samtidig vil vi sikre, at private institutioner ikke stilles ringere end kommunale tilbud, og at pengene altid følger med barnet, så forældre også kan passe deres helt små børn hjemme, hvis de ønsker det. På denne måde giver vi magten tilbage til de, der kender mest til børnenes behov; forældrene. Frihed og albuerum til at skabe den bedste omsorg for de mindste Liberal Alliance tror på, at mennesker trives bedst i frihed. Vi tror, mennesker har brug for albuerum og plads til selv at indrette sig, som de finder det bedst. Derfor skal vi sikre en mangfoldighed af tilbud og frihed til at vælge imellem dem. Sådan er det ikke på daginstitutionsområdet i dag. Kommunerne har en særstilling, som gør, at de kan gøre det meget besværligt for selvejende og private institutioner at etablere sig, og det begrænser forældres valgfrihed. Blandt andet derfor udgør private daginstitutioner og puljeinstitutioner i dag en meget lille del af det samlede marked for daginstitutioner. Derfor vil Liberal Alliance styrke valgfriheden med en udvidet fritvalgsordning på daginstitutionsområdet for dermed at tage et opgør med kommunernes monopolstatus. For Liberal Alliance handler det om at flytte indflydelse fra det offentlige til forældrene. Og at skabe rammerne for, at forældre og civilsamfund i samarbejdet med det pædagogiske personale tager et større ansvar for børnene og institutionen. Det skal være lettere at starte institution og dagpleje Med hjemmel i dagtilbudsloven har kommunerne en særstilling på dagsinstitutionsområdet, som i vid udstrækning gør det muligt at kontrollere udviklingen på dagpasningsområdet og besværliggøre etableringen af nye, private daginstitutioner. Det er grunden til, at private daginstitutioner og puljeinstitutioner i dag kun udgør så forholdsvist en lille del af markedet på trods af, at man i 2005 netop ændrede lovgivningen med henblik på at styrke privates mulighed for at etablere

3 02 daginstitutioner og dermed give forældre et frit valg mellem private og offentlige dagtilbud. Den måde, området er indrettet på, betyder, at der er alt for lidt plads til at tage et initiativ og starte et nyt tilbud, som forældre ønsker til deres børn, fordi det afhænger af den enkelte kommunes velvilje til have alternativer til den offentlige pasning. Fjern barrierer for selvejende og private aktører Kommunerne optræder både som godkendelsesmyndighed, konkurrent, tilsynsmyndighed og løbende samarbejdspartner. Det betyder for eksempel, at kommunerne kontrollerer sine konkurrenter. Det er ikke hensigtsmæssigt. Det er det heller ikke, at forældre nærmest pr. automatik når sundhedsplejersken første gang kommer på besøg anbefales at skrive barnet op i kommunens pladsanvisning og dermed ikke præsenteres for de private tilbud. Kommuner har ikke pligt til at oplyse forældre om muligheden for at vælge en privat institution, og selvom de fleste kommuner oplyser om muligheden på deres hjemmeside, så er informationen oftest ikke særligt fyldestgørende. Selvejende institutioner har ikke fri etableringsret, men kan kun blive oprettet, hvis kommunen ønsker at indgå en driftsoverenskomst. Desuden oplyser de private institutioner, at blandt andet kommunernes ret til at opkræve depositum og den såkaldte leverancegaranti - som er et beløb, der svarer til 3 måneders drift af daginstitutionen, bidrager til at skabe ulige konkurrencevilkår og barrierer for etablering og drift af private institutioner. Kommunen bør give slip på at styre udbuddet af pladser, og derfor foreslår Liberal Alliance, at: Kommunerne skal stille en hjemmeside til rådighed for borgerne med oversigt over alle pasningstilbud både offentlige og private Kommunerne forpligtes til løbende at godkende pasningstilbud ud fra enkle kriterier og ikke blot en gang om året Private og selvejende institutioner og dagplejere må ikke pålægges andre og skrappere krav ved etablering end de kommunale institutioner / dagplejere Udbuddet af pladser skal drives af forældrenes efterspørgsel ikke af kommunen Fuld valgfrihed og overblik til forældrene Udbuddet af pasningsordninger bør i højere grad afspejle, hvad forældrene efterspørger, frem for hvad kommunen ønsker at tilbyde. Med en hjemmeside, der samler alle tilbud, både kommunale, selvejende og private, bliver det meget lettere for forældre at danne sig et overblik over mulighederne. På den måde vil

4 03 det også blive muligt for forældre at sammenligne tilbuddene på en række parametre både indenfor og udenfor kommunen. Liberal Alliance vil derfor sikre, at: Kommunerne tildeler borgere med små børn et fritvalgsbevis, der frit kan omsættes til pasning i en offentlig eller privat pasningsordning Alle institutioner skal opgive informationer om institutionens/pasningsordningens pædagogiske profil Alle institutioner skal opgive nøgletal som uddannelsesniveau hos de ansatte, normering (antal børn per voksen omsorgsperson), sygefravær og medarbejdergennemstrømning. Alle forældre skal kunne passe deres lille barn hjemme i ét år under forudsætning af, at den forælder, der passer barnet, er gået fra fuld beskæftigelse til barsel. Det vil sikre, at pengene også følger barnet ved pasning i hjemmet. Disse forslag vil betyde, at Forældre får mulighed for let og overskueligt at vælge ud fra et mere mangfoldigt udbud af institutioner og pasningsordninger Forældre kan vælge blandt differentierede ordninger, hvilket kan gøre det muligt at vælge mellem flere eller færre pasningstimer efter behov Uddybende om fritvalgsbeviset Med et fritvalgsbevis slipper forældrene for det papirarbejde, der i dag er forbundet med ansøgningsprocedurer og anvisning til pasningsordninger, fordi de hurtigt og nemt kan bruge beviset til at få passet deres barn der, hvor de foretrækker det. Det vil være op til kommunerne at fastsætte fritvalgsbevisets størrelse, og der vil stadig være mulighed for forældrebetaling for daginstitutionspladserne. Eventuel forældrebetaling fastsættes af institutionerne selv, men den vil fortsat maksimalt udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Tilsyn og tryghed De frie skoler står selv for at føre tilsyn. Inspireret af den model, som er delt mellem skolerne selv og myndighedstilsynet, skal daginstitutioner også selv føre tilsyn. Tilsynet skal sikre, at tilbuddet lever op til de fastsatte kvalitetsstandarder, og det skal være et krav, at alle ledere af dagtilbud skal være faguddannede eller have kvalifikationer, der er tilsvarende eller bedre end en uddannet pædagog. Forældre skal desuden have mulighed for at evaluere og anmelde institutioner og dagplejere på kommunens hjemmeside, der giver forældre et overblik over institutionerne i kommunen.

5 04 Økonomiske barrierer skal fjernes De offentlige tilskud til henholdsvis offentlige og private institutioner bør gennemgås, således at økonomiske barrierer, der skaber ulige konkurrencevilkår og gør det mindre attraktivt at drive, udvide eller oprette nye private institutioner, revideres eller fjernes.

6

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej » Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere